E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012."

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések ELŐTERJESZTŐ: Pohl Marietta, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Heidecker Pálné vezető-főtanácsos MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: február 8. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: február 8. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A megyei önkormányzatok feladat-ellátási rendszere január 1-től alapvetően megváltozott. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján ettől az évtől kezdve a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. A területfejlesztési koordináció első lépéseként a Baranya Megyei Önkormányzat a három kistérséget felölelő Ős-Dráva Program megvalósulását segítheti elő. Az Ős-Dráva Program egy komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő területfejlesztési koncepció, amely hosszútávon a fenntartható fejlődés feltételeit teremtheti meg hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban. A Program a tartós megoldásokat eredményező terület- és vidékfejlesztés első hazai mintaprogramjává válhat, és sikere esetén nemzetközi léptékben is modell-értékű lehet. Az Ős-Dráva Program, mint az Ormánság fejlesztésére irányuló komplex térségfejlesztési stratégia kialakításának története már több mint egy évtizedre nyúlik vissza. Az elmúlt évek során az Ormánság fejlődésért tenni akaró szervezetek és személyek összefogva elsősorban a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal kidolgozták a program alapvető elemeit ben elkészült az Ős-Dráva program vízellátó rendszerének koncepciós tanulmánya, majd az Interreg-pályázat segítségével ban látott napvilágot a tájgazdálkodási programterv, illetve a területfejlesztési programterv. A tervezett új vízkormányzással érintett terület 2011-ben 42 önkormányzatot foglal magába. (1 ábra) 1. ábra. Az Ős-Dráva Program tervezési területe Az Ormánságban uralkodó problémák (térség általános gazdasági hanyatlása, a lakosság korés képzettség szerinti összetételének kedvezőtlen alakulása, alacsony népsűrűség, inaktív népesség magas aránya, kedvezőtlen infrastrukturális ellátottság és közlekedési viszonyok,

3 3 gyenge és tőkehiányos vállalkozói szféra, a legnagyobb létszámú munkavégzést a közfoglalkoztatási programok biztosítják) megoldásaként olyan összefüggő program vált szükségessé, amely a terület környezeti állapotának, infrastruktúrájának és szociális helyzetének javítása révén megteremti a természeti és társadalmi adottságokhoz jól illeszkedő tájgazdálkodási feltételeket. Éppen ezért a térség fejlesztése több pilléren kell, hogy álljon. Ezek a pillérek a következők: I. A táji adottságokhoz igazodó vízrendezés (vízkormányzás átalakítása) II. Tájhasználat-váltás, tájtagolás III. Gazdaságfejlesztés külterjes mezőgazdaság (gyümölcsészet, legeltető állattartás, háztáji baromfitartás, kertészet stb.) IV. Gazdaságfejlesztés feldolgozó ipar V. Turizmusfejlesztés VI. Humánerőforrás-fejlesztés VII. Infrastruktúra-fejlesztés VIII. Kommunikáció, marketing A probléma megoldása kizárólag egymással összefüggő, minden területre kiterjedő beavatkozás-sorozattal lehetséges, mert csak így lehet hosszú távú és tartós eredményeket elérni. A Program célja tehát a táj eredeti potenciáljának megfelelő állapotának helyreállítása, amely egy megújult és vízvisszatartó vízkormányzás eredményeként a természetvédelmi szempontból fontos holtágak vízellátását, a vizes élőhelyek rehabilitációját is eredményezi. Előtérbe kerül a tájgazdálkodás, a táji adottságokhoz igazodó gazdálkodási forma, amely a jelenlegihez képest a helyi lakosság szélesebb köre számára biztosít megélhetési lehetőséget. A vízvisszatartáson alapuló tájhasználat, a hagyományos tudáson és korszerű ökológiai ismereteken alapuló mezőés erdőgazdálkodás, az ezekre épülő feldolgozóipar, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása együttesen teremthetik meg a fellendülés gazdasági alapjait. E változások spontán előidézik a sérült helyi kultúra javulását, de ezzel párhuzamosan a humán-erőforrás fejlesztésére is szükség van. Fókuszába mindenképpen valamennyi társadalmi réteget, illetve valamennyi nemzedéket különös tekintettel a fiatalokra érintő oktatást, nevelést célszerű állítani. Emellett a helyi közösségek fejlesztése is nélkülözhetetlen feladat. Hazai és nemzetközi tapasztalatok figyelembe vételével a felnőtt lakosság érdekeltségét meg kell teremteni a program végrehajtásához elengedhetetlen közösségi részvétel kibontakozása érdekében. Egy sikeres, a helyi adottságok segítségével prosperáló térség végül célpontja lehet a turizmusnak is. A program összes költségvetése a ig tartó időszakra közel 25 milliárd Ft, amiből 1,25 milliárd Ft tervezés, és 23,75 milliárd Ft kivitelezés. Bármilyen beavatkozás esetén első lépésben a vízkormányzási rendszer átalakítására van szükség, ezt követi a tájhasználatváltáson alapuló gazdálkodás kialakítása. Mindezek mellett gazdaság- és infrastruktúrafejlesztési lépésekre van szükség, amit egy jól működő természeti-gazdasági táj esetében a turizmusfejlesztés folytathat. Minden intézkedés mögött meg kell valósítani a társadalmi felzárkóztatás horizontális programjait is, a helybélieket képessé kell tenni az új természeti és gazdasági feltételek közötti helytállásra. Az Európai Unió tervezési ciklusának végéig, 2014-ig a program egészének megtervezése, illetőleg a kijelölt hét mintaterületen (markóci, zalátai, páprádi, okorági, drávakeresztúri, cúniszaporcai, sellyei) tervezett programok valósulhatnak meg. A mintaterületen történő beavatkozások céljai a következők: vizes élőhelyek rehabilitációja,

4 4 vízvisszatartáson alapuló mezőgazdaság és a ráépülő feldolgozás (tej, hús, méz) fellendítése, vízvisszatartáson alapuló tájhasználat-váltás és tájgazdálkodás kialakítása; vízvisszatartáson alapuló természetes erdőrezervátum kialakítása, a tájgazdálkodás, az arra épülő helyi feldolgozó ipar, valamint a megújuló energia hasznosítás megteremtése, családi gazdaságok megerősítése a legelőgazdálkodás fejlesztésével, továbbá a halászat, illetve a halászati vertikum fejlesztése, tájfajta kultúrnövények illetve őshonos baromfi fajták szaporítása, terjesztése és gazdálkodásba vonása (on-farm génmegőrzés), a gyümölcsészeti vertikum fejlesztése, a holtágat határoló területeken a gazdálkodáson alapuló természetvédelem kialakítása, Dráva folyóra alapozó turizmus fellendítése. A program egésze, illetve egyes ütemeinek megvalósítása csak széleskörű partnerség segítségével valósulhat meg. Partnerek a Programban érintett, illetve szerepet vállaló szervezetek, így különösen a helyi önkormányzatok, a helyi vagy térségi civil szervezetek, helyi gazdálkodók, továbbá helyi és külső vállalkozók lehetnek. A fentiek elősegítése érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Dél-Baranyáért Alapítvány Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kíván aláírni pályázati, beruházási és szakmai tevékenységük térségben történő összehangolására. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Az Ős-Dráva program megvalósulását különböző pályázati konstrukciók is elősegítik. Az egyik ilyen a TÁMOP /1 azonosítószámú, Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása elnevezésű komplex munkaerő-piaci pályázat. A konstrukció célja a nem állami szervezetek közreműködésével a foglalkoztatási lehetőségek bővülésének elősegítése. A helyi adottságokra épülő fejlesztések támogatásával olyan széleskörű partnerségekre épülő kezdeményezések erősítése, amelyekben megvalósul a célcsoport felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése, és átmeneti foglalkoztatása, annak érdekében, hogy később akár a versenyszféra vállalkozásainál tartósan is foglalkoztathatóak legyenek. A településen élő munkanélküliek humánerőforrás fejlesztése a közösségi feladatok elvégzése mentén valósul meg, így a végrehajtott fejlesztési programok egyszerre járulnak hozzá a hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedéséhez, a munkaerő-piac bővüléséhez, a helyi szükségletek kielégítéséhez, a közösségi élet és színtereinek fejlesztéséhez. A tervezett projekt a közösségi feladatok végzésén túl a helyben élő hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítését, fejlesztését is célozza. Valamennyi tervezett tevékenység hosszú távú célja a bevonni kívánt munkanélküliek felkészítése a nyílt munkaerő-piacon való tartós munkavégzésre. A projekt időtartam 15 hónap, tervezett kezdési időpontja április 01. A projekt keretében 34 fő munkanélküli kerül bevonásra, ebből 24 fő képzése történik. A képzés keretében víziközmű-építő, erdőművelő, méhészeti munkás OKJ-s szakképesítést lehet szerezni. A 6 hónap időtartamú foglalkoztatás 21 főt érint, ebből 12 fő támogatott foglalkoztatása önkormányzatoknál, míg 9 fő nem támogatott foglalkoztatása elsődleges munkaerő-piacion zajlik. Nyertes pályázat esetén kerülnek nevesítésre azok az önkormányzatok, ahol 1 fő foglalkoztatása történik az Ős-Dráva program megvalósításához kapcsolódó

5 5 munkatevékenységek valamelyikében (erdőtelepítés, karbantartás (erdőművelés), víziközművek építése, karbantartása és vízrendezési munkák). A projekt költségvetéséből a menedzsment és szakmai személyzet biztosításán, a három OKJ-s képzésen, az egyéni csoportos fejlesztéseken, valamint a 12 fő 6 hónap időtartamú foglalkoztatáson túl a foglalkoztatáshoz és a projektmegvalósításhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése és egyéb költségek finanszírozására nyílik mód. A munkaerő-piaci pályázat elő- és elkészítésére, illetve nyertes pályázat esetén annak megvalósítására együttműködési megállapodás keretében kooperációs szándékát fejezte ki a két pályázó szervezet (Dél-Baranyáért Alapítvány, a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány) mellett az Esély a munkára Munkaerő-piaci Integrációt Segítő Alapítvány, az Aquaprofit Zrt. és a Baranya Megyei Önkormányzat is. A megállapodás szerint az önkormányzat feladata az Ős-Dráva Program megvalósítását segítő konkrét pályázati programok szakmai segítése, újabb programok generálása. Az együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. Az Ős-Dráva program megvalósítását segíti elő a Startmunka mintaprogram is. A program 420 fő közfoglalkoztatott munkavégzését teszi lehetővé. A közfoglalkoztatással érintett településeket az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. E program keretében az Ős-Dráva Program alapját képező vízgazdálkodási rendszer megváltoztatása és ezzel összefüggésben a tájhasználat-váltás előkészítését szolgáló tereprendezési és tisztítási munkák valósulhatnak meg (vízi-közművek, vízfolyások karbantartása, erdészeti feladatok, mezőgazdasági utak karbantartása, szemétszedés). A mintaprogram a foglalkoztatottak bére, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök tekintetében 100% támogatást biztosít. A támogatás igényléséhez a kérelmet a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához kell benyújtani, a program mintaprogrammá nyilvánításáról a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkára dönt. A mintaprogrammá nyilvánítást követően a Belügyminisztérium a megvalósítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról szóló háromoldalú megállapodás aláírása után gondoskodik az összeg 10 napon belüli - a program lebonyolítójának (munkaügyi központ) történő átutalásáról. A program megvalósításához előleg is igényelhető, ez a megállapított bér-támogatás első hónapra eső része, illetve az eszközbeszerzés 70%-a, ezen túlmenően a program utófinanszírozású. A munkaprogram tervezett kezdési időpontja március 19., befejezési időpont december 31. A program tervezett költségvetése közel 500 millió, saját forrás összege 0 Ft. A költségvetés fedezi a foglalkoztatottak bérét, járulékait, a szükséges munkaruházat, védőeszközök, és foglalkozás-egészségügy költségeit, a munkába járás, munkás szállítás költségeit, kis nagy értékű tárgyi eszközök költségeit, továbbá a dologi és egyéb, a projektben felmerült költségeket. A Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelmet a Baranya Megyei Önkormányzat nyújtja be. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat (adminisztratív, szervező) - a program keretében foglalkoztatottak közül - egy 12 főből álló menedzsment látja. Az Ős-Dráva Program startmunka mintaprogramra vonatkozó programtervezet megküldésre került az illetékes minisztériumba. A minisztérium szakmailag indokoltnak találta, hogy az Ős- Dráva Programban szükséges munkálatok elvégzésének egy része közfoglalkoztatási program keretében valósuljon meg. Mivel a program olyan hátrányos helyzetű kistérséget érint, ahol a közfoglalkoztatás értékteremtő mind az egyén, mind a települések számára, valamint a tervezett tevékenységek ráépülnek az Ős-Dráva Program pilléreire, illetve igazodnak a helyben felmerülő közfeladatokhoz a Programot közfoglalkoztatási mintaprogramként javasolják támogatni.

6 6 Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem az Ős-Dráva Program megvalósításának támogatását, illetve az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalát. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő Konzorciumi Megállapodásban foglaltakkal egyetért, egyben felkéri elnökét a megállapodás aláírására; jelen határozat 2. számú mellékletében szereplő Együttműködési Megállapodást jóváhagyja; Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem beadását támogatja, egyben felkéri elnökét a kérelem beadásához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: február 15. (a kérelem benyújtására) Felelős: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Pécs, február 8. Pohl Marietta a közgyűlés alelnöke

7 KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Ős-Dráva Program keretében 1. Preambulum 1. számú melléklet Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot (Ős-Dráva Konzorcium továbbiakban Konzorcium) hoznak létre abból a célból, hogy az Ős-Dráva Program (továbbiakban Program) keretében, annak megvalósítása érdekében pályázati, beruházási és szakmai tevékenységüket a térségben összehangolják. A Program megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 2. Szerződő felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Baranya Megyei Önkormányzat Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Székhely:.7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Postacím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Székhely:.7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: György Béla igazgató Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Postacím: 7602 Pécs, Pf Székhely: Pécs, Tettye tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 2455/15/2001. Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Závoczky Szabolcs igazgató Baranya Megyei Kormányhivatal Postacím: 7623 Pécs, József Attila u. 10. Székhely: Pécs, József Attila u. 10. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: dr. Hargitai János kormánymegbízott Dél-Baranyáért Alapítvány Postacím:.7800 Siklós, Kossuth tér 1. Székhely: Siklós, Kossuth tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 60148/2011/3. Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Tiffán Zsolt kuratóriumi elnök

8 A Konzorcium Tagjai maguk közül a Baranya Megyei Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. A Konzorciumvezető a Program megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 3. A Konzorcium jogállása A Konzorcium a fenti tagokból álló, nem önálló jogi személy. 4. A Konzorcium szervezete A konzorcium vezető szerve a Konzorciumi Tagok Vezetőinek Szervezete. (KTVSZ). A KTVSZ - mint konzultáló szervezet - feladata a jelen Konzorciumi Megállapodásban foglaltak szerint a célok meghatározása, egymás tájékoztatása, együttműködés biztosítása. A KTVSZ ülését szükség szerint - a Konzorciumvezető vezetője (illetve a szerv általa delegált képviselője) hívja össze, aki vezeti is egyben az ülést. A Konzorcium tevékenységét Szakmai Koordinációs Szervezetben (SZKSZ) fejti ki. A SZKSZ tagjai a Tagok által delegált képviselők. A SZKSZ feladata a Program célkitűzéseinek, valamint a KTVSZ által meghatározottak szerint a tényleges feladatok (projektek, beruházások, stb.) meghatározása, egymással való egyeztetése. Az SZKSZ ülését szükség szerinti rendszerességgel - a Konzorciumvezető hívja össze. A SZKSZ szükség szerint munkacsoportokat hozhat létre, melyek működési feltételeit is meghatározza. 5. Tagok jogai, kötelezettségei A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy az Ős-Dráva Prorgam-ot, annak célkitűzéseit, az általa megvalósítandó beruházási célokat ismerik, annak megvalósításával egyet értenek, és konzorciumi szerepvállalásukkal támogatják. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Program keretében, a lehetőségekhez mérten, pályázati, beruházási, kivitelezési aktivitással vállalnak szerepet, továbbá a megvalósított projektek befejezését követően a Programban kifejezett célok megvalósítása érdekében a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását támogatják. A Tagok a Program megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás - a jelen Megállapodásban, illetve a Programban vállalt kötelezettségeinek - teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. A Tagok kötelesek tájékoztatni egymást minden a Program keretében általuk végzett tevékenységről, annak eredményéről, továbbá arról is, a vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Program megvalósítását befolyásolja. A Program megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Programban foglaltakkal és a saját szakmai feladat- és hatáskörükkel összhangban: 2

9 6. Tagok neve és feladatai : Baranya Megyei Önkormányzat: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Biztosítja a konzorciumi ülések, szakmai egyeztetések technikai hátterét. Kialakítja és koordinálja - a fejlesztési források tekintetében - az államigazgatási szervekkel és minisztériumokkal való kapcsolatot. Segíti az Ős-Dráva Program területfejlesztési koncepciókban, tervekben való megjelenését. Részt vesz az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő pályázati lehetőségek feltárásában. Közreműködik az Ős-Dráva Program keretében benyújtandó pályázatok szakmai előkészítésében, illetve nyertes pályázatok esetén, azok megvalósításában, menedzselésében. Kapcsolatot tart az Ős-Dráva Program által érintett terület lakosságával, önkormányzati, államigazgatási, gazdasági és civil szereplőivel. Közreműködik az Ős-Dráva Program tervezési területen érintett, a program megvalósítását elősegítő civilek, vállalkozók felkutatásában. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Szervezi és irányítja az esetlegesen létrehozandó vízgazdálkodási munkacsoport munkáját. Részt vesz az állami tulajdonú vízgazdálkodási létesítmények fejlesztésének előkészítésében, ehhez kapcsolodó projektek generálásában, lebonyolításában. (saját munkaként tervezés, kivitelezés.) Üzemelteti a kizárólagos állami tulajdonba lévő illetve kerülő létesítményeket. Szaktanácsadást nyújt az egyéb állami illetőségű beruházások vízgazdálkodási vonatkozásaiban. Szaktanácsadást nyújt az Önkormányzati és magán vízgazdálkodási fejlesztések számára (műszaki tervezés szolgáltatás., kisebb kivitelezés vállalkozás). Szaktanácsadást nyújt a vízgazdálkodással összefüggő PR tevékenységben. Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatósága: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Együttműködik a térség önkormányzataival, vállalkozóival és gazdálkodó szervezeteivel. (VIZIG, erdészeti ZRT-k) az Új Széchenyi Terv keretén belül ágazati (KEOP) és regionális (ROP) operatív programok forrásainak maximális kihasználásában. Közreműködik a Dráva menti térségben a települési önkormányzatokkal közösen kialakított túraútvonalak, tanösvények, vizitúra-táborhelyek további fejlesztésében. és segíti a horvát oldalon a most éledező természetvédelmi tevékenységet, részt vesz a közös természetvédelmi és turisztikai programok indításában (első lépcsőben IPA pályázatok). Részt vesz a Cun-Szaporca holtágrendszer fejlesztésének előkészítésében és a fejlesztés megvalósításában (IPA, KEOP források bevonása). Folyamatosan együttműködik a horvátországi Kopácsi Rét Természeti Parkkal. Részt vesz - középtávú célként - egy közös nemzeti park létrehozásában, ennek megvalósítása érdekében közös programok kidolgozásában és megvalósításban. 3

10 Közreműködik a Bioszféra Rezervátum kialakításában a Dráva mentén. Közreműködik az akáccal fertőzött területek, vagy a fenyvesítési program következtében létrehozott, nem túl állékony faültetvények, illetve az ártéri nemes nyár ültetvények átalakításában, hiszen ezek értékes természeti területek közé ékelődnek. Közreműködik a vizes élőhelyek rehabilitációjában és természetközeli hasznosításában. Ennek keretében pályázati források bevonásával mellékágak, holtágak rehabilitációja valósulhat meg. Közreműködik az egyes, főként folyószabályozási tevékenység során elzárt és emiatt feltöltődő Drávai mellékágak megnyitásában és rehabilitációjában. Biztosítva ezáltal egyes halfajok ívási lehetőségét. (LIFE+pályázat) Baranya Megyei Kormányhivatal: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja: Biztosítja a rendelkezésére álló, az Ős-Dráva program megvalósítási körzetébe tartozó kistérségeket és településeket érintő munkaerő-piaci, foglalkoztatási információkat. Együttműködik az Ős-Dráva program megvalósításához szükséges humánerőforrás-igény tervezésében, biztosítja a tervezést elősegítő információkat és adatokat. Folyamatos tájékoztatást ad az általa nyújtott szolgáltatásokról, a közfoglalkoztatási, képzési lehetőségekről, azok jogszabályi feltételeiről. Az Ős-Dráva program megvalósítói által készített - a program nyilvánosságát biztosító - információs anyagokat, szórólapokat, valamint egyéb kiadványokat az ügyfélfogadó tereiben az ügyfelek számára hozzáférhetővé teszi. A közfoglalkoztatásba bevonható álláskeresőket különös tekintettel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyekre a munkaerőigényben megfogalmazott alkalmazási feltételeknek megfelelően, a munkáltatóval előre egyeztetett módon kiválasztja, és közvetíti. A közfoglalkoztatásról rendelkező jogszabályoknak megfelelő módon befogadja a támogatás iránti kérelmeket, hatósági szerződésben rögzíti a támogatás nyújtásának feltételei, időtartamát és mértékét, valamint az elszámolás alapján folyósítja a közfoglalkoztatási támogatást. Részt vesz az Ős-Dráva program megvalósítói által kezdeményezett, a programhoz kapcsolódó megbeszéléseken, szakmai találkozókon, munkatársai szakmai tudásukkal járulnak hozzá a program sikeres megvalósításához. Dél-Baranyáért Alapítvány: Részt vesz a konzorcium vezetői szervezetében Részt vesz a Szakmai Koordinációs Szervezet munkájában tagi képviselővel. Közreműködik az Ős-Dráva Program megvalósítását elősegítő pályázati lehetőségek felkutatásában. Közreműködik az Ős-Dráva Program a program megvalósítását elősegítő civilek, vállalkozók kapcsolattartásában. Kapcsolatot tart az Ős-Dráva Program által érintett terület lakosságával. Az Ős-Dráva Program megvalósítása során képviseli, és összehangolja a helyi érdekeket. Elősegíti az Ős-Dráva Programmal kapcsolatos tájékoztatást, kommunikációt, sajtó megjelenést. 4

11 7. A Tagok felelőssége A Tagok felelnek az általuk vállalt, 5. pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. A Tagok - a saját részvételükkel zajló projektek által biztosított előfinanszírozási kapacitáson túl a Konzorcium tevékenységét pénzügyi erőforrással nem támogatják. Tagok - a szerepvállalásukkal közvetlenül érintett projektek kivételével önállóan, jelen konzorciumi megállapodás hatályán kívül is jogosultak pályázati, beruházási, kivitelezési tevékenységek végzésére. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a Programban meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. A Konzorcium nevében adott nyilatkozatokért, kötelezettségvállalásért a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 8. A tagság megszűnése A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Program megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Program megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Program céljának elérése érdekében. 5

12 9. A Megállapodás megszűnése és módosítása Jelen Konzorciumi Megállapodás az Ős-Dráva Program teljes megvalósításáig terjedő időre jön létre. A Megállapodás csak írásban módosítható. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A jogviszonyra és a Program megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják. 10. Záró rendelkezések Jelen Megállapodás 7 oldalon és 7 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal (alapító okiratukkal), valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pécsi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 6

13 Konzorcium Vezetője Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag Tiffán Zsolt a Közgyűlés elnöke helyett :. Pohl Marietta a Közgyűlés alelnöke Baranya Megyei Önkormányzat György Béla Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság P.H. Aláírás dátuma: Závoczky Szabolcs Duna-Dráva Nemzeti Park P.H. Aláírás dátuma: P.H. Aláírás dátuma: Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag Dr. Hargitai János Baranya Megyei Kormányhivatal Tiffán Zsolt Dél-Baranyáért Alapítvány P.H. Aláírás dátuma: P.H. Aláírás dátuma: 7

14

15

16

17 Közfoglalkoztatási programban érintett települések 3. számú melléklet Település Kistérség Népességszám (2010) Szükséges brigádok száma Foglalkoztatottak száma Szakképzettség nélküli közfoglalkoztatottak száma Szakképzett /érettségizett közfoglalkoztatottak száma Cún Drávacsehi Drávacsepely Drávapalkonya Siklósi Drávapiski Kémes Szaporca Tésenfa Adorjás Baranyahídvég Besence Bogdása Csányoszró Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávasztára Felsőszentmárton Hirics Kákics Kemse Sellyei Kisszentmárton Lúzsok Markóc Marócsa Nagycsány Okorág Piskó Sámod Sellye Sósvertike Vajszló Vejti Zaláta Drávagárdony Drávatamási Kastélyosdombó Lakócsa Barcsi Potony Szentborbás Tótújfalu Endrőc Szigetvári Összesen:

Komplex vidékfejlesztési program az Ormánságban

Komplex vidékfejlesztési program az Ormánságban Komplex vidékfejlesztési program az Ormánságban Előzmények 2005: "Az Ormánság komplex rehabilitációs és területfejlesztési programja" című megvalósíthatósági tanulmány 2007: Ős-Dráva Program vízellátó

Részletesebben

Komplex vidékfejlesztési program az Ormánságban

Komplex vidékfejlesztési program az Ormánságban Komplex vidékfejlesztési program az Ormánságban Előzmények 2005: "Az Ormánság komplex rehabilitációs és terüledejlesztési programja" című megvalósíthatósági tanulmány 2007: Ős- Dráva Program vízellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fejér Megyei Önkormányzat, az ALBENSIS

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Operatív Program tárgyú felhívására azonosító számon

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A... Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv... Operatív Programjának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 109/2012. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS PAKTUMSZERVEZET LÉTREHOZÁSÁRÓL - tervezet -

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS PAKTUMSZERVEZET LÉTREHOZÁSÁRÓL - tervezet - Az előterjesztés 1. számú melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS PAKTUMSZERVEZET LÉTREHOZÁSÁRÓL - tervezet - 1. Preambulum A _Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

I. számú melléklet. Lakossági kérdőív

I. számú melléklet. Lakossági kérdőív I. számú melléklet. Lakossági kérdőív az Ormánság mezőgazdaságának helyzetéről (a lakosság részére) Készült: Az agrárgazdaság értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén c. tanulmányhoz.

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 29-283/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/616-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A fürdőprojekt lebonyolítására kötött Konzorciumi

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről Előterjesztés Az EFOP-1.5.2-16 pályázaton való részvételről Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás

Részletesebben

45/2016. (X.28.) 27/2013. (VI.24.)

45/2016. (X.28.) 27/2013. (VI.24.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről, valamint a közszolgáltatás díjáról szóló

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Óvodai tornaszoba és fejlesztőszoba létesítésére irányuló pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 19-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA FÓKUSZBAN AZ ÖNKORMÁNYZATI TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK - SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA FÓKUSZBAN AZ ÖNKORMÁNYZATI TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK - SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE SZÉCHENYI PROGRAMIRODA FÓKUSZBAN AZ ÖNKORMÁNYZATI TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK - SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ALAPÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. július 07-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. július 07-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. július 07-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 90/2015.(VII.07.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és az Örményes

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Feladatellátási szerződés kötése a Dombóvár-Tamási (Pári)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:76. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet. a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet. a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 3764/014 Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 21374/2014. J a v a s l a t a Startmunka és az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási megvalósításához szükséges visszatérítendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 3. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 3. napi ülésére I-2 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 3. napi ülésére Tárgy: KEHOP -5.4.1. kódszámú, Szemléletformálási programok

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 41691/2012. JAVASLAT A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 19-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 19-i rendkívüli ülésére ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 19-i

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 18319/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat az EFOP-1.2.1-15. kódszámú, Védőháló a családokért című pályázati konstrukció keretében a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 67/2015. (XII. 10.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S HAJDÚHADHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 20-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Rétság Fejlődéséért Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok

A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Pécs, 2016. január 18. Általános

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 898/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a

Részletesebben