Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Képviselő-testülete /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete szeptember 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet, Gulyásné Horváth Tünde, Kovácsné dr. Weisz Boglárka, Pálinkás Gyuláné, Szabó Árpád, Szabó Gáborné képviselők (7 fő képviselő) Tóth Ferenc jegyző Meghívott: Farkas Márta intézményvezető Rizmanné Ágoston Zsuzsanna intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Napirend: 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Beszámoló a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 2011/2012. tanév munkájáról Előadó: Farkas Márta igazgató 3. Szalkszentmárton Község Önkormányzata és Intézményeinek évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4. Előterjesztés a évi belsőellenőrzési tervről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 5. Előterjesztés a közoktatási intézmények évtől történő üzemeltetése tárgyában Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés üzemeltetői szerződés megkötéséről Előadó: Káposztás Tibor polgármester

2 2 7. Előterjesztés fogorvosi álláshely pályázat kiírásáról Előadó: Káposztás Tibor polgármester 8. Egyéb ügyek, bejelentések 9. Zárt ülés: támogatások segélyek 1. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Káposztás Tibor polgármester ismerteti az elmúlt időszak eseményeit: - augusztus 30-án megtörtént a templom térkövezése, a hozzávaló sódert és térkövet, valamint rakodógépet az önkormányzat biztosította, az egyház részéről volt Patkós Károly és Treczkó László, aki lerakta a térkövet, - az ivóvízminta eredménye megjött, ahol az ammóniumion 0,5 helyett 0,74-et tartalmaz, de semmi egészségre káros hatása nincs, - szeptember 06-án a Szent Pantaleon kórházhoz való csatlakozás miatt az ÁNTSZ-hez kell küldeni egy testületi kivonatot, amire szeptember 24-én jött visszajelzés, - szeptember 07-én a Községi Labdarúgó Sport Egyesület 100 eft-ot kér az öltözőhöz, mert Dunamellék Leader Egyesület által kiírt pályázaton nyertek felújításra 2,5 mftot, viszont az öltöző épülete önkormányzati tulajdon, ezért a villany rácsatlakozáshoz szeretnék kérni, mivel erre nem terjed ki a pályázat, - szeptember 13-án megtörtént a kút kifizetése. 70-nel több átereszt kaptunk a belvizes közmunkaprogramra Kiskunlacházáról,, ezért ezt fel tudtuk használni, így a teljes elvezetés meg lett oldva a körtóig, naponta 65 m3 víz folyik a tóba, de még látszata nincs. - Szeptember 14-én Múzeum átadásról értesítést kaptunk, hogy kérjük, vagy nem kérjük ez nem kérdés, az önkormányzatnak kell működtetni, még nem tudjuk, hogy miből, - A Petőfi utca térkövezése iskolaparkoló kiépítése megtörtént, - Az ártézi kút melletti járda 45 m2, most rakják a padot, lépcsőt építettek, majd biciklitámasztó is lesz, - Közlekedésfelügyeleti bejárás volt a teherautó forgalom szabályozása miatt (Bajcsy- Zs. utca), készül a költségvetés, kértük, hogy írják le, hogy milyen lehetősége van az iskola előtti és a Fagolyó előtti buszmegálló áthelyezésére úgy, hogy a kettő helyett egy legyen, - Megkeresést kaptunk a buszok telítettsége miatt, ezt felmérték a közlekedésszervezők és jeleztek, hogy nem terveznek új járatot beállítani, próbálnak nagyobb befogadóképességű buszokat küldeni, - 19-én Ranyák dr Úr búcsúztatása volt, gyermekorvosként től töltötte itt hivatását, helyette decemberig két félállásos gyermekorvos van, Tasson a kunszentmiklósi, nálunk a dunavecsei, - Az összevont bizottsági ülésen elhangzott a Munkás utca és Alkotmány utca javítása, a felmérés megtörtént, a Munkás utcára 80 m2, az Alkotmány utcára 100 m2 aszfalt kellene, 1 mft-unk van rá, ez kb 200 m2 aszfaltozásra elég, hozzá lehetne tenni a Zrínyi utcát 20 m2-rel, - A Vasút utca javítása martaszfalttal megtörtént, - Hősök terén a játszótér melletti árok ki lett takarítva,

3 3 - A PRIMAVILL ígérete, hogy október 10-én megcsinálja a hálózatbővítést a Kígyó közben. 2. napirend Beszámoló a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 2011/2012. tanév munkájáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester felkéri Farkas Márta Intézményvezető Asszonyt a napirend ismertetésére, esetleges szóbeli kiegészítésre Farkas Márta Intézményvezető Asszony: köszöni a lehetőséget, de nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. Szabó Gáborné képviselő elmondja, hogy az 5. oldal a kedvence, azt mutatja, hogy ügyesek a tanulóink és a bukási statisztika is elfogadható. Farkas Márta Intézményvezető Asszony elmondja, hogy van szomszéd községből tanulónk, aki harmadjára járja a 6. osztályt és már van hiányzása. A közoktatási törvény előírja, hogy a tanuló, ha másodjára, vagy harmadjára saját hibájából adódóan nem teljesít, kötelezhetik tandíjfizetésre. Ezt elmondta a tanulónak és nagyon meglepődött rajta. Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy a nevelőtestületi és igazgatói dicséretekért biztosan tesznek a tanulók, de a megrovást mivel érdemlik ki, mit tesznek érte? Agresszió volt-e a helyi iskolában pedagógus ellen? Farkas Márta Intézményvezető Asszony elmondja, hogy elsősorban magatartás, hiányzás miatt adunk megrovást. Agresszió 3 éve volt, de most nincs és lehetőség van rá, hogy a tankötelesek túlkorosakat át lehet irányítani másik iskolába. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy az Arizóna program hogyan vált be? ki ad a tanulónak feladatot, aki ki van küldve? Farkas Márta Intézményvezető Asszony elmondja, hogy bevált, hiszen felügyelet alatt vannak a tanulók, de még mindig van, akin ez sem segít. A kollegák, tanárok adnak feladatot, papírral mehet ki a gyerek. Attól függ, hogy ki felügyel rájuk, olyan feladatot kap a tanuló és az órai feladatot is be kell pótolni. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy megkérdezi a tanulót, hogy miért van kiküldve a tanteremből, sajnos nem érzi a súlyát, hogy mit csinált. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő: a beszámoló szerint mindenki túlteljesítette a feladatát, de vajon van-e értelme és nem derül ki, hogy feleltető rendszer van-e? Van-e olyan következménye, hogy a gyerek nem tud beszélni, nem tud összetett mondatokat mondani?

4 4 Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy lehet látni a módszerből, hogy van-e mögötte tudás, ki kell választani, hogy mi mihez tartozik, összehasonlítani, ebből kiderül, hogy tudja, vagy nem tudja. Farkas Márta Intézményvezető Asszony állítja, hogy van lehetősége beszélni a gyereknek. Általában óra elején van a feleltetés. Tóth Ferenc jegyző jelzi, hogy a beszámolóban többször olvasta, hogy nehéz év volt, szeretné megköszönni a vezetőknek amit eddig végeztek, jövőre csak az óvoda fog már ebben a formában beszámolni a Képviselő-testületnek. Jó kapcsolatunk volt, de ezzel az átszervezéssel egy korszak lezárult. A Jó vezetés, jó kollektíva eredményesen tudta a közoktatási feladatokat ellátni. Köszöni a munkát, együttműködést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beszámoló elfogadás esetén a tantestületnek határozatban is kiemelve köszönetet mondjon. Farkas Márta Intézményvezető Asszony köszöni a bizalmat és együttműködést. Elmondja, hogy a mai helyzetben a kollegák munkabére nem változott és mégis mindig aktívak, csodálja őket és köszöni nekik. Minden kolléga csinálja a plusz feladatot, stabil a tantestület. Azért, mert a fenntartást átveszi az állam, azon lesz a tantestület, hogy a szalkszentmártoni gyerekek továbbra is megkapják azt a tudást, ami jár nekik. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 2011/2012. tanév munkájáról készült beszámolót. meghozza az alábbi határozatot: 102/2012.(IX.26.) Beszámoló a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 2011/2012. tanév munkájáról Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 2011/2012. tanév munkájáról készült beszámolót az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta. A képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki - a vezetők, pedagógusok, valamint a nevelési oktatási munkát segítők részére - a felelősségteljes, sikeres nevelő munkájukért. Határidő:

5 5 3. napirend Szalkszentmárton Község Önkormányzata és Intézményeinek évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy hétfőn a pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta a évi költségvetési rendelet I. számú módosítását. Felkéri Kovácsné dr. Weisz Boglárka pénzügyi bizottság elnökét a rendeletmódosítás ismertetésére. Kovácsné dr. Weisz Boglárka pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy mintegy 60 mftot kell helyretennie a Képviselő-testületnek, ebben felmérést kértünk az utcajavításokra, ezek után tud dönteni a Képviselő-testület, hogy az előterjesztés alapján a közmunkaprogramból és a közüzemi gépek beszerzéséből vegyünk-e el eft-ot, vagy csak a gépbeszerzésből 500 eft-ot. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy évben Ft módosított előirányzatra van szükség. Az előterjesztés szerint a módosított bevételi főösszeg ,- Ft módosított kiadási főösszeg ,- Ft forráshiány 0,- Ft Önkormányzatnál: Közfoglalkoztatás támogatása OEP-től gyermekorvosi feladatellátásra támogatás IPR támogatás BÁCSVÍZ-től kapott osztalék Ártézi kút felújítására kapott támogatás Augusztus 20-i rendezvényre kapott támogatás Helyi adó többletbevétel Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Intézménynél: Határtalanul program támogatása Mindösszesen: ,- Ft ,- Ft Az intézményeknél a belső előirányzat csoportok átvezetésre kerülnek. Jelentős gazdasági finanszírozási eltérések vannak. A feladatellátást tisztítjuk. Egy helyett 2012-ben 4 önálló költségvetési szervet kell dokumentálni, a könyvelés, a bevallás, minden 4 felé megy, ennek jelentős kihatása, többlet feladata van. Rehabilitációs hozzájárulást az önkormányzatnál és a Hivatalnál nem kell fizetni 15 fő alatt. Az állami adóhatósághoz 1,9 mft-ot kell megfizetni, de az átszervezés miatt a hivatal költségvetése csökken, az intézményé nő. Augusztus 20-i ünnepségnél a hivatal költségvetése csökken 1 mft-tal, az önkormányzaté nő. Az önkormányzatnál alapvető önkormányzati szakfeladatra nem lehet tervezni, ezt csak a Polgármesteri hivatalok tehetik meg.

6 6 Belső hibák vannak a gyors döntések miatt, de a jogalkotó helyre teszi. A pénzügyi programozók dolga a megoldásokat rendezni. A többletadót és vis-maiort kell áthelyezni, 14,2 mft iparűzési adót és 1 mft gépjárműadót. Eredetileg a költségvetési rendelet 10 mft működési hiányt tartalmazott, ezt javasolja törlésre, kivezetésre az adótöbbletből. Az 5,2 mft-os többletbevétel ügyében kell eldönteni, hogy milyen feladatra kerüljön a bizottságok javaslata alapján: Közmunkaprogram többlet költségvonzata ,- Ft Útjavítás, kátyúzás ,- Ft Közüzemi gépek beszerzése ,- Ft Civil szervezetek támogatása ,- Ft Tartalékba helyezés ,- Ft Összesen ,- Ft A tartalékba helyezést a művelődési ház utófinanszírozott pályázatára javasolja. Szabó Gáborné képviselő kérdése, hogy így útjavításra, kátyúzásra duplája kerülne, mint az eredeti előirányzat? Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy ez a közfoglalkoztatási béreknél is mutatkozik? Tóth Ferenc jegyző válasza, hogy nem ez a kenőanyag, az üzemanyag, stb., munkaruha, kesztyű, bakancs, erre nem volt pályázat, de a szerződésben benne van, hogy biztosítani kell. 2 gép lett beállítva, ezeket karban kell tartani, üzemeltetni, ez plusz költség. 2 mft-ba került a gép, amit megszereztünk, de így dologi kiadások terén jelentkezik többlet kiadásunk. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a évi költségvetési rendelet I. számú módosítását. megalkotja az alábbi rendeletet: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(IX.27.) önkormányzati rendelete A Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.23.) számú önkormányzati rendelte a évi költségvetés I. módosításáról Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. Törvény és az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton község közigazgatási területén: 1.. Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat által létrehozott intézményekre:

7 7 Módosított bevételi főösszeg: Módosított kiadási főösszeg: Forráshiány ,- Ft ,- Ft 0 Ft 2.. Az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. napirend évi belső ellenőrzési terv Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy az önkormányzati törvény szerint ráért volna a döntés, de a Kistérségi együttműködés miatt most kell dönteni, mert januártól nem tudjuk a Társulás sorsát, ez kb decemberben helyrekerül. Idén is csökkenteni kellett az anyagokat saját forrás hiánya miatt. Jövőre kb. 35 eft, ami ránk esik. Javasolja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi vizsgálatát- és szabályszerűségi ellenőrzését és a Polgármesteri Hivatalnál az informatikai rendszer ellenőrzését, hogy a meglévő informatikai rendszer hogyan segíti a szervezet működését, milyen a hatékonysága, a tárolt adatok biztonsága megfelelően védett-e. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a évi belső ellenőrzési terv elfogadását. meghozza az alábbi határozatot: 103/2012.(IX.26.) évi belső ellenőrzési terv Képviselő-testülete elfogadja évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint: Ellenőrzendő Szervezeti egységek 1. Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6086 Szalkszent- Az ellenőrzés célja, tárgya Az önkormányzati gazdálkodás új jogszabályi környezettel való összhangja, a normatív és feladatalapú Azonosított kockázati tényezők A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. A megfelelő dokumentáltság Az E ellenőrzés típusa Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrz és üzemezé se június hó

8 8 márton, Petőfi tér Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatal 6086 Szalkszentmárton, Jókai út 2. támogatások érvényesítése Informatikai rendszer Informatikai rendszer ellenőrzés annak megállapítása, hogy a meglévő informatikai rendszer hogyan segíti a Szervezet működését, milyen a hatékonysága, a tárolt adatok biztonsága megfelelően védett-e. A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. A megfelelő dokumentáltság Szabályszerűségi ellenőrzés Október hó Határidő: november napirend A közoktatási intézmények évtől történő üzemeltetése (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a kiosztott anyagban szereplő választási lehetőségek szándéknyilatkozat a működtetésben való részvétellel saját forrásból, vagy a működtetés teljes átadása. Tóth Ferenc jegyző hozzáteszi, hogy az új köznevelési törvény szerint a Magyar Állam feladata az alapfokú oktatás fenntartása és működtetése. A kérdés az, hogy szándéknyilatkozattal vállalja-e a Képviselő-testület, hogy saját forrásból működteti. A Képviselő-testületnek ebben az esetben hozzá kell tennie az intézmények működtetéséhez. Nem célszerű felvállalni a feladatot, ebben az esetben is majd a választást követő évben lehet újra nyilatkozni. Úgy számoltuk, hogy nem tud annyit adni az Állam, hogy ne kelljen jelentős összeget hozzátenniük. A Múzeumot is át kell venni, a működtetésről még semmit nem tudnak. A köznevelési szerződésbe fel lesz sorolva, hogy mit kell elvégezni, mit kell felvállalni, állagmegóvás stb. így is itt marad. Nem tudjuk, hogy a közoktatási struktúra hogy fog beállni, lehet választani, hogy nem nyilatkozik, vagy nem kíván élni a lehetőséggel. Szakmai oldalon semmi beleszólása nem lesz a közoktatásba a Képviselő-testületnek. Véleménye szerint nem lesz képes az önkormányzat a működtetésre. Javasolja, hogy ne vállaljon a Képviselő-testület kötelezettséget. Két év múlva lehet átgondolni, addigra már lesz tapasztalat. Farkas Márta intézményvezető elmondja, azt tudják, hogy mennyi a villany, a gáz, a víz. A béreket elviszi az állam. Azt kell eldönteni a nyilatkozattal, hogy számlákat akarnak fizetni a képviselők, vagy nem, hogy 3 ezer fő alatt akarja-e vállalni? Ha van sok pénze az önkormányzat, akkor fizesse a számlákat. Ha nem kötelező, akkor nem kell vállalni. A közoktatási törvényben leírtakat ellenőrizni fogják és büntetni fognak a nem teljesítésért.

9 9 Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy Dunaegyháza, Apostag és Szalkszentmárton a környéken a 3 ezer fő alatti. Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy a közoktatási szakfeladatok a 2012-es előirányzat szerint 95 mft az általános iskola és napközi. Intézményüzemeltetésnél számla, technikai személyzet maradna mint közalkalmazott. Az üzemeltetés az iskolánál kb. 15 mft dologi és a technikai személyzet durván 5 mft. Az intézményfenntartó központok működnek, felálltak, majd végzik a dolgukat. Káposztás Tibor polgármester meglátása, hogy pl. ablaktörésre az önkormányzatot fogja megkeresni az intézmény, mert egyszerűbb. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy sajnálja, hogy nem lesz a Képviselő-testületnek beleszólása, mert ez osztályösszevonásokkal, tanárelküldésekkel fog járni és sajnos majd nem lesz jó itt maradni az iskolában, mert megszűnnek a 16 fős osztályok. Kérdése, hogy a művelődési házzal mi lesz, mert egy része az iskola használatában van és mi lesz a községi könyvtárral? Átadjuk az épület fenntartását? Kerner Erzsébet alpolgármester szerint a művelődési ház művelődési háznak készült. Farkas Márta intézményvezető úgy gondolja, hogy majd bérbeadja az önkormányzat. Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy a művelődési ház nem fog szerepelni a közoktatási intézményben, kizárólag a tornateremre lehet szerződést kötni. Az Önkormányzatnak ingyenesen kell használatba adni, úgy maradhat a tulajdonában. A Képviselő-testületnek biztosítania kell majd tornatermet. A művelődési ház, könyvtár, múzeum vagy beépül az önkormányzati szakfeladat egységbe, vagy külön intézmény marad. Szalkon nincs másik sportcsarnok, majd közoktatási szerződésbe be lesz fektetve, hogy hogyan kell biztosítani az épületet, ezeket akkor tudjuk megfogalmazni, ha a közoktatási szerződés létrejön. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a Magyar Állami átveszi az iskola épületét használatra, akkor sportcsarnokot nem vesz át? A konyhával mi lesz? Tóth Ferenc jegyző válasza, hogy véleménye szerint átveszi rezsiköltség átvállalásával, a használt terület arányában. A konyhát teljesen leválasztjuk az iskoláról, még a telefon, villany és vízórákat kell almérőzni, de biztos, hogy térítésmentesen kell az épületeket biztosítani. A kistelepüléseknek szeretne kedvezni ezzel az Állam, hogy ne legyen köteles fenntartani, de lehetőséget ad a választásra. Szerinte anyagilag nem jár rosszul a Képviselő-testület ha nem vállalja. A döntést január 01-gyel lehet korrigálni. Káposztás Tibor polgármester javasolja, hogy ne vállalják be a fenntartást, mert két év múlva már látják, hogy mi van. Farkas Márta intézményvezető véleménye szerint rosszabb helyzetbe vannak a háromezer fő felettiek, mert ha bevállalják és nem tudják teljesíteni, akkor mi van? Szabó Árpád képviselő kérdése, ha átveszi az állam, akkor joga van ahhoz, hogy kis létszámnál bezárja az intézményt.

10 10 Farkas Márta intézményvezető elmondja, hogy csak a fenntartásról dönthet az önkormányzat. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy szándéknyilatkozatot nyújt be az Önkormányzat a működtetésben való részvételre, vagy a fenntartás és működtetés teljes körűen állami feladattá váljon. meghozza az alábbi határozatot: 104/2012.(IX.26.) A szalkszentmártoni közoktatási intézmény Működtetési feladatainak ellátása január 01-től Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény alapfokú közoktatási működtetési feladatainak ellátását január 01-től Az új nemzeti köznevelési törvény alapján (2011. évi CXC.tv.) a 3000 fő alatti települések esetében foglalt szabályai szerint a fenntartás és működtetés teljes körűen állami feladattá válik. Határidő: azonnal 6. napirend Előterjesztés üzemeltetői szerződés megkötésére (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy kiküldött kísérőlevélben minden benne van, a lényege, hogy a Társulat pályázni tudjon, kéri, hogy kössünk üzemeltetői szerződést. Szavazásra bocsájtja az üzemeltetői szerződés megkötését. meghozza az alábbi határozatot: 105/2012.(IX.26.) Üzemeltetői szerződés megkötése Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási

11 11 Társulat Dunavecse, Munkácsy telep 1-3. céggel a mellékelt szerződés szerint, a kizárólagos tulajdonát képező vagyontárgyakra üzemeltetői szerződést köt. A Képviselő-testület a szerződés megkötésére és aláírására felhatalmazza Káposztás Tibor polgármestert. Határidő: december napirend Előterjesztés fogorvosi álláshely pályázat kiírásáról Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy négy alkalommal írtunk ki pályázatot, de nem volt jelentkező, jelenleg helyettesként Dr. Juhász János fogszakorvos végzi az ellátást. Szavazásra bocsájtja a fogorvosi álláshely pályázat kiírását. meghozza az alábbi határozatot: 106/2012.(IX.26.) Fogorvosi pályázat kiírása Képviselő-testülete pályázatot ír ki fogorvosi álláshely betöltésére. A feladat Szalkszentmárton község közigazgatási területi ellátási kötelezettséggel, iskolafogászati ellátási kötelezettséggel pályázható vállalkozói formában. Szerződés időtartama: határozatban idejű Pályázati leadási határidő: november 20. Pályázati eredmény megállapítása: november 30. Az álláshely a bírálatot követő 60. napon betölthető. Szolgálati lakás biztosított. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy teljes körűen eljárjon a pályázat ügyében. Határidő: november 30.

12 12 8. napirend Egyéb ügyek 8/1. napirend Művelődési ház komplex energetikai beruházás projekt költségbecslés (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a művelődési háznál csökkenteni kellene a rezsi költségét, ami a fűtésre, villanyra kimegy. A GOODWILL megadta árajánlatát és egy másik kecskeméti cégtől is várjuk. Ez csupán egy költségbecslés, hogy ebben az évben kb. ennyiből lehetne megoldani ± 5 mft.l Kerner Erzsébet alpolgármester szerint a lapostető mindig romlik, olyan tető kellene, amire napelemet lehetne szereltetni.. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a napelemet az unió támogatja. Ő napelem és nyílászáró pályázat beadását javasolja. Kérdése, hogy ez mekkora önerős pályázat? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy megvárjuk a másik cég ajánlatát, itt 4,5-5 mft lenne az önerő, ezt a programot ki lehet egészíteni a szolár rendszerrel, a lényeg az, hogy önkormányzati tulajdon kell, hogy legyen a fejlesztendő épület. Javasolja, hogy a többi ajánlat megismerése után döntsön a Képviselő-testület. ( A döntést a képviselő-testület következő ülésére halasztja) 8/2 napirend Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy az önkormányzat részvényes, javasolja a szándéknyilatkozat aláírására Polgármester Urat felhatalmazni. Javasolja a döntést megerősíteni és a nyilatkozatot aláírni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy miért kell akkora összeget felvenni és miből fogják visszafizetni? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a regionális hulladéklerakó szolgáltatási díjai az Eu-s pályázati és finanszírozási szabályok miatt sokkal drágább lesz. Ez a beruházás komoly költségráépítést fog eredményezni a szolgáltatási díjra. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy mennyi a részvényünk és amikor felvette a hitelt akkor is kérte a hozzájárulást?

13 13 Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy igen tavaly is kértek hozzájárulást, amikor a fejlesztési pályázat volt. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő részvényeket óvadékba helyezzük a Zrt. kérésére. Szavazásra bocsájtja az előterjesztést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 107/2012.(IX.26.) Törzsrészvények átruházásához hozzájáruló nyilatkozat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott 43. sorszámú elsőbbségi és sorszámú törzsrészvények átruházásához fizetési kötelezettség nem teljesítése, vagy késedelmes teljesítése esetén hozzájárul, a részvényeket a Raiffeisen Bank Zrt. vagy az általa megjelölt harmadik személy javára forgatmánnyal látja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. Határidő: november 30. 8/3. Napirend Civil szervezetek évi támogatása Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a évi költségvetésben nem szerepelt a civil szervezetek támogatása, de mivel a többlet helyi adó bevételből a Képviselő-testület döntése alapján 700 eft-ot tudunk működési támogatásra fordítani. A lovasnap nem volt, a tűzoltók ez évi támogatásukat megkapták, a motorosok túl vannak a rendezvényükön. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a tavalyi döntés alapján van egy javaslata, ez alapján meg lehet kezdeni a támogatási elvek kialakítását. Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni Csoportjának 25 eft, a KESZI-nek 20 eft, KÖSZI-nek 100 eft, Szalkszentmártoni Sport Egyesületnek 100 Eft, a Mozgáskorlátozottaknak 25 eft, a Néptáncosoknak 40 eft, a Múzeum Baráti Körnek 40 eft, a Polgárőrségnek 250 eft, Úttörő

14 14 csapatnak 50 eft és az Óvodáért Közalapítványnak 50 eft támogatást javasol. A Polgárőrségnek a nagy dologi kiadások miatt javasol magasabb összeget az üzemanyagköltség miatt. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy az óvodai és iskolai alapítvány előtt nagyon sok működési kiadással rendelkező szervezet van. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy tavalya a KÖSZI 200 eft-ot kapot, de viszont 420 eft-ért megcsinálta a Bem utcában a KÖSZI parkot. Tavalyi döntésünknél azt néztük, hogy ki mire kérte a támogatást. Kerner Erzsébet alpolgármester javaslata, hogy a Múzeum Baráti Kör legyen 50 eft, a KESZI és Pünkösdi közösség pedig 5-5 eft-tal kapjon a jegyző úr által javasolt összegtől kevesebbet. Pálinkás Gyuláné képviselő kérdése, hogy mit csinált a Múzeum Baráti Kör, hogy a nyugdíjasoktól kellene elvenni, hiszen a KESZI is és a Pünkösdi Közösség is a nyugdíjasainak kérte tavaly is a támogatást. A gondozók saját autókkal mentek az idősekért és értük csinálták a karácsonyi műsort. Kerner Erzsébet alpolgármester válasza, hogy a Baráti Kör megszervezte a március 15-i, október 06-i ünnepséget és komoly kötelezettségei vannak az országos baráti körökkel és múzeumokkal és szerinte tesz annyit az asztalra, hogy megérdemelne 50 eft támogatást. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő szerint ha a mozgáskorlátozott egyesület nem működik, akkor nem kell neki adni, hanem a két működő szervezetet támogassák, az Evangélikusok és a KESZI kapjon eft-ot. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy az Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni csoportja részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat: 108/2012.(IX.26.) Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni Csoportja Képviselő-testülete az Evangélikus Pünkösdi Közösség Országos Cigány Misszió Segítő Szolgálat Szalkszentmártoni Csoportja részére ,- Ft működési támogatást állapít meg.

15 15 Határidő: október 30. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy az FKDMTKT KESZI részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat: 109/2012.(IX.26.) FKDMTKT KESZI támogatása Képviselő-testülete az FKDMTKT KESZI részére ,- Ft működési támogatást állapít meg. Határidő: október 30. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy az Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat: 110/2012.(IX.26.) Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület támogatása ,- Ft Képviselő-testülete a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület részére ,- Ft működési támogatást állapít meg. Határidő: október 30. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy az Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat:

16 16 111/2012.(IX.26.) Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre támogatása Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre részére ,- Ft működési támogatást állapít meg. Határidő: október 30. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy a 3143 sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat: 112/2012.(IX.26.) 3143 sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat támogatása ,- Ft Képviselő-testülete a 3143 sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat részére ,- Ft működési támogatást állapít meg. Határidő: október 30. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy a Korszerűbb Óvodáért Szalkszentmárton Alapítvány részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat: 113/2012.(IX.26.) Korszerűbb Óvodáért Szalkszentmárton Alapítvány támogatása

17 17 Képviselő-testülete a Korszerűbb Óvodáért Szalkszentmárton Alapítvány részére ,- Ft működési támogatást állapít meg. Határidő: október 30. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy a Községi Sport Egyesület részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat: 114/2012.(IX.26.) Községi Sport Egyesület támogatása Képviselő-testülete a Községi Sport Egyesület részére ,- Ft működési támogatást állapít meg. Határidő: október 30. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy a Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat: 115/2012.(IX.26.) Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület támogatása Képviselő-testülete a Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület részére ,- Ft működési támogatást állapít meg.

18 18 Határidő: október 30. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja, hogy a Szalkszentmártoni Polgárőrség részére ,- Ft támogatást nyújtson. meghozza az alábbi határozatokat: 116/2012.(IX.26.) Szalkszentmártoni Polgárőrség támogatása Képviselő-testülete a Szalkszentmártoni Polgárőrség részére ,- Ft működési támogatást állapít meg. Határidő: október 30. Kerner Erzsébet alpolgármester jelzi, hogy nem ért egyet a VOLÁN elutasításával. Javasolja, hogy gyűjtsenek aláírásokat. Gulyásné Horváth Tünde képviselő elmondja, hogy már folyamatban van, minimum 200 aláírás szükséges, hogy foglalkozzanak az üggyel, ez már hétvégére meg lesz. Kerner Erzsébet alpolgármester kérdése, hogy tudnak-e valamit a testvértelepülésről? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy szeptember 20-án egy-két órára vendégeink voltak az erdélyi testvértelepülés Felsőboldogfalva képviselői, a testület több mint fele kicserélődött, új alpolgármesterük, új tanácsosok vannak. Legközelebb jó lenne, ha pár napot itt töltenének. Ajándéktárgyakat hoztak, saját fafaragást és rézkarcot. Az új képviselők és tanácsosok is szeretnék, ha a kapcsolat fennmaradna és lehetne bővíteni. Köszönték az állampolgársági ügyekben tett erőfeszítéseinket és szeretnék a folytatást. A jövő évi költségvetésbe kellene szót ejteni a képviselőink kiutazásáról, korábban is ez gyakorlat volt, költségvetési keretet meghatározni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő szerint jó lenne, ha nem a testületet hívnánk, hanem pl. 5 gyereket. Káposztás Tibor polgármester javaslata, hogy a magyar állampolgárság letétele miatt nemzeti ünnepünkre lenne jó meghívni őket. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy augusztus 15 Nagyboldogasszony napja a nemzeti ünnepük és nem biztos, hogy a két ünnepet össze tudják egyeztetni.

19 19 Tóth Ferenc jegyző javasolja, hogy az eskütételre a civil szervezetek képviselőit is meg lehetne hívni, ezzel lehetőség nyílna a szervezetek részéről is a kapcsolat felvételre. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a körtóban legálisan legelnek-e az állatok és a kullancs miatt nem tilos és a teherautókat hogy lehetne korlátozni a belterületen? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a legeltetés ezen a területen az önkormányzati rendeletünk szerint tilos. Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a súlykorlátozás megoldására a költségbecslés folyik, úgy szeretnénk, ha a dunavecse felőli bekötőn járnának be a teherautók, a Hősök terénél mezőgazdasági járművek kivételével csak a buszok járhatnának be, akinek a telephelye ott van, annak be kell, hogy menjen. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javaslata, hogy az összevont bizottsági ülésekre hívják meg alpolgármester asszonyt is. Kérdése, hogy a rendezési terv mikor készül el? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy alpolgármester asszony bármelyik bizottsági ülésen részt vehet tanácskozási joggal, minden ülésről meghívóval értesítjük majd. A rendezés tervvel kapcsolatban ismét központi jogszabály változások vannak, egyeztetés után várhatóan napirendre kerül. Gulyásné Horváth Tünde képviselő javasolja a Jókai utca szigorú ellenőrzését az egyirányúsítás miatt. Kérdése, hogy állattartási rendeletünk mikor lesz és mi van a vágóhíddal? Kerekkúton nyílt az ökojuh vágóhíd, ahol naponta 250 birkát vágnak. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy haszonállat tartását nem korlátozhatja önkormányzati rendelet, ez a kedvtelésből tartott állatokra nem vonatkozik. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy a mi vágóhidunknál érdemi előrelépés nem történt. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, Káposztás Tibor polgármester az ülést kor bezárja, a testületi ülés a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódik. Tóth Ferenc sk. Jegyző Káposztás Tibor sk. polgármester

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. június 27-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazolással távol: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Petőfi tér 15. szám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.) Ülés ideje: 2013. október 28.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben