Non-profit szerveztek adózása. Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Non-profit szerveztek adózása. Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november"

Átírás

1 Non-profit szerveztek adózása Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője november

2 Bemutatkozás helyett avagy kik kicsoda? Civil szervezetnek könyvvizsgálója Civil szervezetnek választott tisztségviselője (Ön)kormányzati alkalmazott Civil szervezet alkalmazottja Adományozó vállalat könyvvizsgálója Adományozó vállalat könyvelője Nagy József Civilek adózása

3 Bemutatkozás helyett avagy kik kicsoda? 1-3 civil szervezettel áll kapcsolatban 4-10 civil szervezettel áll kapcsolatban 11-nél több civil szervezettel áll kapcsolatban Tavaly óta: nőtt a nonprofit ügyfélköre Csökkent. (Nem változott) Nagy József Civilek adózása

4 Bemutatkozás helyett Legfontosabb Civil szervezetének működési területe Oktatás Kultúra Egészségügy Sport Szociális Érdekképviselet Egyház Egyéb Nagy József Civilek adózása

5 Az Új Civil Törvény tapasztalatai Meghatározások új megfogalmazásai ismerté váltak Egyértelműbb lett könyvvezetés, beszámolás, letétbe helyezés Nemzeti Együttműködési Alap felváltotta az NCA-t Létrejöttek az első Civil Információs Centrumok a szakmai támogatás, fenntarthatóság erősítése, támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében 5

6 A legfontosabb jogszabályok évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 350/2011. (XII.30.) korm. rend. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről Friss változás a évi LXXXI. (TAO) tv. Módosítása a évi XXXVII. törvény ( ) a Kiegészítő Sportfejlesztési Támogatásról 5/2012 (II.16.) KIM rend. a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről és 11/2012 (II.29) KIM rend. a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól Nagy József Civilek adózása

7 Fogalmak Civil szervezet A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a pártok kivételével -, az alapítvány, a civil társaság (Ptk. 578/J. ), CLXXV. törvény (Civil tv.) pont.) Civil társaság [Ptk. 578/J. ]: természetes személyek hozhatják létre nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is

8 Közhasznú, Közérdekű Közhasznú Ksztv. (1998. óta) Sima, vagy kiemelt (ez utóbbi megszűnt 2012-ben) Kérelemre a bíróság jegyzi be Közérdekű önkéntes tevékenység 2005.évi LXXXVIII tv. (Köt.) Ellenszolgáltatás nélkül, mások javára Több mint 1300 szervezet regisztrálta magát Önkéntesek foglakoztatásának lehetősége Szerződés kell velük

9 Alapfogalmak Közhasznú tevékenység [Ectv ] Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Közfeladat [Ectv ]: Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzés nélkül*, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez. * megjegyzés: a non-profit jelleg lényege! Nagy József Civilek adózása

10 Fogalmak Közhasznú jogállás fontos kritériumai: - megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, - megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. [Civil tv ai]

11 Fontos feladat Közhasznú jogállás megerősítése! december 31-én már minősítéssel rendelkezik május 31-ig közhasznú (ezt követően csak a és évi beszámoló adatai alapján, új jogszabályi feltételek teljesülése esetén lesz közhasznú) december 31-én létező, közhasznú minősítéssel nem rendelkező, akkor válik közhasznúvá, ha az új jogszabályi feltételek teljesülnek, a már meglévő két év beszámolójának adatai alapján január 1-jét követően bejegyzett szervezet az alakulását követő 2 év elteltével szerezhet közhasznú minősítést

12 Megfelelő erőforrás akkor áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot, vagy a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

13 Megfelelő társadalmi támogatottság ha legalább egy teljesül: az SZJA 1%kból a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások nélkül számított összes bevétel 2 százalékát, vagy a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a 2 év átlagában, vagy közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (2 év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően.

14 Gazdálkodás Fontosabb jogszabályok: - Civil tv /2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól - 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

15 Gazdálkodási alapfogalmak Adomány a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás [Civil tv ]

16 Gazdálkodási alapfogalmak Tartós adományozás írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül történik. [Civil tv ]

17 Gazdálkodási alapfogalmak Befektetési tevékenység a civil szervezet eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység. [Civil tv ]

18 Gazdálkodási alapfogalmak Befektetési tevékenység befektetési szabályzat (Civil tv. 45. ) gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül [350/2011. Korm.r. 4. (4)] az elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetet szankcionálja a (Civil tv. 23. )

19 Gazdálkodási alapfogalmak Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele. [Civil tv ]

20 Gazdálkodás Tevékenységek csoportosítása alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység gazdasági-vállalkozási tevékenység Költségvetési terv készítés (ÚJ KÖTELEZETTSÉG!) a 224/2000. (XII. 19.) Korm.r. alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően (350/2011. Korm.r. 3. )

21 Gazdálkodás A bevételeket és a költségeket tételesen el kell különíteni alapcél szerinti és kizárólag gazdasági-vállalkozási bevételre, költségre. Azon költségek esetében ahol nem lehetséges a tételes elkülönítés, ott az alapcél és a gazdasági-vállalkozási tevékenység árbevételének arányában kell elkülöníteni. [350/2011. Korm.r. 4. (1) (2)]

22 Gazdálkodás Alapcél szerinti bevétel különösen: a tagdíj az alapítótól kapott befizetés, az általa az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon, az Szja. 1%-a, a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke, az adomány. Az alapcél szerinti tevékenység része a közhasznú tevékenység. [350/2011. Korm.r. 4. (1) (2)]

23 Számvitel Egyszeres könyvvitelt vezethet az egyesület (civil szervezet) ha nem közhasznú jogállású és - nem folytat vállalkozási tevékenységet, vagy - az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység összes bevétele < 50 millió Ft. Kettős könyvvitelt köteles vezetni a közhasznú egyesület (civil szervezet). [Civil tv. 27. (2)]

24 Számvitel Új és lényegi változás, hogy január 1-jétől minden civil szervezet beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni és azt a beszámolóval azonos módon letétbe helyezni és közzétenni. [Civil tv. 29. (3), 46. (1)]

25 Számvitel A vállalkozási tevékenységet is folytató egyesület könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével a) természetes személyt köteles megbízni, alkalmazni (okleveles könyvvizsgáló, vagy mérlegképes könyvelő szakképesítéssel, és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik), vagy b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az a) pontban meghatározott követelményeknek. [224/2000. Korm.r. 18. (1)]

26 Adománygyűjtés Közhasznú besorolású egyesület a Tao. alanytól kapott támogatásról igazolás állít ki (kiállító és az adózó megnevezése, székhelye, adószáma, a támogatás, juttatás összege, célja tartalommal). Közhasznú besorolással nem rendelkező sportegyesület nyilatkozatot ad, hogy a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül nem lesz negatív, melyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozattal igazol.

27 A közhasznú szervezetek kedvezményei Társasági adó (TA) alól mentesség a célszerinti tevékenység után TA kedvezmények HIPA kedvezmény Illeték- és vám kedvezmény Kedvezményezett cél szerinti szolgáltatása igénybevevőjének SZJA kedveszménye Támogatóknak adókedvezmény igazolása

28 Adományozási indítékok Kuti Éva kutatása alapján

29 Társasági adó Ha az egyesület nem végez vállalkozási tevékenységet, akkor az adózás rendjéről szóló évi XC. törvény 31. (5) bekezdése alapján társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot tehet a 1301-es bevalláson.

30 Tao bevallást helyettesítő nyilatkozat X

31 7. sor adóalap (automatikus) 9. sor végleges adóalap (ki kell tölteni) nincs társasági adófizetési kötelezettség közhasznú egyesületnél, ha a vállalkozási tevékenység bevétele < mint az összes bevétel 15 % [Tao. tv. 6. (6)-(7)]

32 Társasági adó A közhasznú egyesületnél, ha a vállalkozási tevékenység bevétele > mint az összes bevétel 15 %-a, akkor a végleges adóalapot a következők szerint kell meghatározni: 15% feletti vállalkozási bevétel vállalkozási tev.elért összes bevétel X adóalap [az arányt két tizedesjegy pontossággal, Tao. tv. 9. (6)-(7)]

33 Társasági adó Nem kell az adót megfizetnie közhasznú szervezetnek nem minősülő egyesületnek, ha - a gazdálkodására vonatkozó külön jogszabályok előírása szerint és a 6. számú mellékletben foglaltakat figyelembe véve nyilvántartott - vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát. [Tao. tv. 20. (1) bekezdés a)]

34 Társasági adó kedvezmény az adományozónak ( ) Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén, további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

35 Adókedvezmények alakulása a kedvezmények típusa és a vállalatméret szerint Megoszlás típus szerint Megoszlás vállalatméret szerint 2012-ben a kedvezmények összege jelentősen csökkent, elsősorban a beruházási kedvezmények megszűnésének következményeként. Tekintve, hogy ezen kedvezményt a beruházási értékhatárok okán ( 3Mrd Ft és 10 Mrd Ft) szinte csak az egyéb vállalkozások tudták igénybe venni, így részesedésük az adókedvezményeken belül 85,7%-ról 70%-ra csökkent. A látvány-csapatsport támogatás, a fejlesztési kedvezmények, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásának kedvezménye ugyanakkor jelentősen megugrott.

36 2010. évi LXXXIII. törvény sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról Társasági adókedvezmény: Az adó max. 70%-a mehet a látványsport (!) támogatására (kiv.: állami cégek) Kaphatja: MOB, Országos sportági Szakszövetség, ennek tagja, fejlesztő közalapítvány Formája: támogatás, juttatás, végl. átadott pénzeszköz, eszköz, szolgáltatás térítés mentesen

37 A látvány-csapatsport támogatás 94.8 milliárd forintos igényelt TAO-támogatásból 44.8 milliárdot hagytak jóvá, amelyből végül 33.5 milliárdot hívtak le, összesen 1550 sportfejlesztési program keretében. A lehívott támogatások 69 százaléka a labdarúgáshoz kötődik, a 3150 magyarországi település közül pedig 744 érintett az új rendszerben KKV-k 32 százaléka vesz részt a TAO-programban, és minden második a labdarúgást támogatja. A kézilabda részesedése 24%, a kosárlabdáé 10%, a vízilabdáé pedig 7% százalékra tehető. A TAO mellett egyébként a cégek 9 százaléka más módon is támogatja a sportot.

38 Változás a sport TAO-s támogatásában Kiegészítő sportfejlesztési támogatás (KSfT) KSfT = S.E. támogatás x 0,1 x 0,75 Minimum 75% Pl 20 millió támogatás kapcsán 20 mft x 0,1 x 0,75 = 1,5 mft

39 A kiegészítő sport- fejlesztési hozzájárulás Annak a sportági szakszövetségnek kell fizetni, amely sportág csapatát támogatásban részesítette. Mértéke: a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értékének legalább 75 százaléka Az adott adóévben kell megfizetni. Az adóalapot nem csökkenti, mert nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak - A felhasználásáról a szakszövetségek illetve a MOB dönt.

40 Az adókedvezmény igénybevételének feltételei TAO tv 22/c. (3) 1. A támogatási igazolás megléte. 2. A támogatás, az NSI 1 % és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása. 3. Az átutalások megtörténtének bejelentése a NAV felé a SPORTBEJ nyomtatványon. Határidő: a pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon. A határidő: jogvesztő! Elmulasztása estén az adókedvezmény nem vehető igénybe.

41 A NAV felé történő bejelentés lépései 1. A SPORTBEJ bejelentő nyomtatvány használata 2. Változás: sem az utalásról szóló bizonylatot, sem a támogatási igazolást nem kell beküldeni a NAV-hoz. Javasolt teendő a 8 napos határidő elmulasztása esetén: visszautalás, a folyamat újrakezdése.

42 A támogató cégek teendői 1. NAV-tól nullás igazolás beszerzése. 2. Szerződéskötés a támogatandó egyesülettel 3. A támogatási igazolás kézhezvétele. 4. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kiszámítása 5. Szerződés a szövetséggel (támogatói, vagy szponzori) 6. A támogatások átutalása: a megfelelő álszámlákra az egyesületnek, az NSI 1 % átutalása az NSI számlaszámára, a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása a sportági szakszövetségnek. 6. A NAV bejelentés teljesítése a SPORTBEJ nyomtatványon 8 napos, jogvesztő határidő

43 Az egyesületek kiemelt feladatai 1. A szükséges mellékletek beszerzése. 2. Támogatói szerződés megkötése. 3. A támogatási igazolás megszerzése. A támogató ügyeinek segítése.

44 Az elszámolás változásai A határidők változásai 1. Elszámolás: 90 nap. Hiánypótlása egyszer, 15 nappal meghosszabbítható. 2. Részelszámolás 45 nap. Hiánypótlása egyszer, 15 nappal meghosszabbítható. 3. Az elszámolás határideje egyszer, 30 nappal meghosszabbítható. A hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézés Idejébe.

45 Az elszámolás változásai A 100 ezer forint alatti számlák elszámolása: Feltétel: a 20 millió forintot meghaladó kérelmeket érinti Könnyítés: az elszámolás során a 100 ezer forint alatti számlák, illetve bizonylatok benyújtása elmaradhat, ha a könyvvizsgáló általi hitelesítés valamennyi, az összesített elszámolási táblázaton szereplő elszámolási dokumentumon szerepel. Ellenőrzés: szúrópróba szerű a hiba teljes körű beadást vonhat maga után.

46 A büntetések A hibák típusai: - Eltérés a jóváhagyott sportfejlesztési programtól, - Nem szabályszerű felhasználás! KIEMELT ELLENŐRZÉSI TÉMA IDÉN A NAVNÁL! A szankciók: - a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybevett - jegybanki alapkamattal növelt összegű - támogatást 50%- os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére befizetni. - 3 évre történő kizárás

47 A SZERZŐDÉSKÖTÉS - Az egyesület és a támogató közti minta szerződés kis mértékben változott - Az NSI alszámlaszáma megváltozott (közlemény NSI 1%, TIG száma, szervezet neve) Gyakori hiba, hogy rossz számlaszám kerül megadásra

48 AZ IGÉNYLÉS Egyesület igényli meg a Szakszövetségtől Elektronikus igénylés Mellékletek: - Egyesületi nullás igazolás a NAV-tól - Támogatói nullás igazolás a NAV-tól - Alszámlaszámok - Elnök személyi igazolvány száma - Weboldal cím (kérelem, határozat) - Igazgatási díj befizetésének igazolása - Támogató címe

49 TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA Szakszövetség honlapjáról tölti le és állítja ki 3 példányban Egyesület: elekronikusan Támogató: en és postai úton NSI Szakszövetségnek 8 naptári napja van a támogatási igazolás kiállítására

50

51 BEJELENTÉS A NAV-hoz A támogató az utalás tényét 8 naptári napon belül bejelenti a NAV-hoz SPORTBEJ nyomtatványon

52 Vissza minden nonprofithoz

53 Ellenőrzés, felügyelet adóellenőrzés székhely szerint illetékes adóhatóság költségvetési támogatás felhasználása Állami Számvevőszék törvényességi felügyelet ügyészség

54 Általános forgalmi adó Adomány: - Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány(11. (3) bek. a)), valamint nem minősül ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adományozás (14. (3) bek.) - Az adomány fogalma (259. 9/A.) Adóvisszatérítés kérelemre (257/A. ) - A külföldi illetőségű adományozótól származó pénzbeli adomány, segély, ha a kedvezményezett közszolgáltató. - Írásos kérelemre az állami adóhatóság visszatéríti a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított áfá-t. - A Civil törvény szerinti közhasznú tevékenység esetén.

55 1 %

56 Rendelkezés az SZJA 1%-áról Hungarikum! óta óta 1+1 % A + 1% kiegészült egy, majd több kiemelt költségvetési előirányzattal Befizetett SZJA-ból lehet csak rendelkezni Nem adomány, hanem rendelkezés Teljesen liberalizált felajánlási gyakorlat Kedvezményezetti alkalmasság szükséges

57 A nyilatkozásról 4.5 millió adófizető magánszemélyből 3.9 millió magánszemély nyilatkozhatott volna 2,1 millió volt ténylegesen rendelkező a felajánlások együttes összege az elvi keret 53 %-a. Kb.2 millió db civil, kb. 1,4 millió db egyházi nyilatkozat És 4-4 % visszajelzés elutasításról a kedvezményezett, illetve a rendelkező alkalmatlansága miatt

58 A felajánlás Borítékos technika lehetősége megszűnt!!! Felajánlás a 1253 nyomtatvány EGYSZA nevű melléletén

59 A civil szféra javára felajánlott összeg 2012-ben 7,23 mrd Ft, míg idén 7,43 mrd Ft!! A civil szféra javára felajánlott összeg [milliárd forint] 12,00 10,00 8,75 9,50 10,06 9,81 8,00 6,00 5,17 6,24 7,00 7,03 7,73 4,00 2,00 0,

60 Köztartozással rendelkezők Ha a köztartozás tilalmára vonatkozó feltételt nem teljesíti, akkor a 1137A számú adatlap részét képező 0937A-02-es számú Nyilatkozaton nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása súlyosan veszélyezteti az alapvető céljainak elérését és - a kivételes méltányosságot megalapozó körülmények elővezetésével egyidejűleg - kérheti a kivételes méltányosság gyakorlását. De előtte be kell fizetni a tartozást!

61 Elszámolás az SZJA 1%-ról A évben átutalt összegekről, illetve a 11KOZ -ban tartalékoltakról május ig a 12KOZ számú közleményben kell az állami adóhatóság részére elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül megküldenie. A 11KOZ számú közlemény januártól, a 12KOZ számú januártól lesz letölthető a NAV honlapjáról

62 Felhívás az elszámolásra Értesítés hivataltól érkezett dokumentumról Tisztelt ADÓS ADOLF! Az Ön részére a NAV elküldte a ' Felhívás adatszolgáltatásra (1966xxxx)' típusú dokumentumát/nyomtatványát. A dokumentumot az elektronikus közigazgatási rendszer befogadta és gondoskodott annak továbbításáról a(z) Ön értesítési tárába. A befogadott dokumentum érkeztetési száma: a befogadás hivatalos érkeztetési időpontja: :21

63 Be- és elszámolási kötelezettség Menete: APEH honlap KOZ nyomtatvány letöltés PÓTLÁS - KIMENTÉSSEL - MIELŐBB! Kitöltés Elküldés az Ügyfélkapun keresztül vissza az APEH-nak Az APEH-tól visszaigazolás, + Közzététel a saját web lapon is, ha van AZ ELMULASZTÓKAT KIZÁRJÁK A KÖV. ÉVBEN! évre kizáró határozatokkal érintett 952 civil kedvezményezett

64 Ellenőrzési tapasztalatok 2012-ben valamennyi főigazgatóság ellenőrzés alá vonta az 5 millió forint feletti összeget meghaladó felajánlással rendelkező kedvezményezetteket Közel ezer lezárult vizsgálat Jeles a civileknek! a törvény szerinti, maximum 3 éves időtartamra vonatkozó tartalékolási szabályt betartották. A működésre fordított összeg minden esetben a törvény által megengedett szint alatt volt, azaz a kiutalt költségvetési támogatás aránya a megengedettet nem haladta meg

65 Ami nem megy olykor Könyvelésükben nem rendelkeztek megfelelően részletezett analitikával. A juttatott összeg és a felhasználás egyértelmű egymáshoz való rendelése hiányzott. KOZ bizonylatok 10%-a hibás.

66 Segítség lehet: 13-as Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai füzet Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? 26. füzet Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából?

67 Köszönöm a figyelmet!

68 Elérhetőségeink: TCC: 06/ ÜCC: 06/ Kapcsolatfelvétel: küldése

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok Ptk. Legfontosabb változásai Egyesületek, alapítványok 2014. március 15. napján hatályba lép az új Ptk., ezzel együtt módosul a civil szervezeteket érintő joganyag Merőben új jogi szemlélet rendszertanilag

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29.

Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29. Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29. 1 Jogszabályok Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény; jogi személy: 3:1-3:48 ; Egyesület: 3:63-3:87 -ig; Alapítvány 3:378-3:404. (Ptk) 2011.évi

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben