JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről november

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /2003. Témaszám: 667 Vizsgálat-azonosító szám: V0117 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné főcsoportfőnök-helyettes Az összefoglaló jelentést készítette: Balázs Andrásné főcsoportfőnök-helyettes Az ellenőrzést végezték: Pásztor Katalin számvevő tanácsos Robák Ferencné számvevő Sas Imréné számvevő tanácsadó Solymár Ágnes számvevő tanácsos Szappanos Júlia számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány pénzügyigazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatások felhasználásának vizsgálatáról Jelentés a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, működtetésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Gandhi Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pénzügyigazdasági ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a médiatörvény végrehajtásának pénzügyi - gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Televízió Közalapítvány és kapcsolódó ellenőrzés keretében a Magyar Televízió Rt. működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak juttatott állami eszközök felhasználásának és működtetésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a sportcélú közalapítványok működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az EUKK létrehozásának jogi, szervezeti keretei, működésének szabályossága Az EUKK megalapítása A kuratórium működése A Tanácsadó Testület működése A Felügyelő Bizottság működése Az EUKK könyvvizsgálójának megválasztása Az alapító okirat és az SZMSZ összhangja Az EUKK titkára és munkaszervezete Az EUKK könyvvezetésének és gazdálkodásának szabályozottsága, szabályossága és célszerűsége Belső szabályzatok A számviteli nyilvántartás rendszere és szabályossága A évi közalapítványi költségvetés Működési költségek A kuratórium és az FB tagjainak tiszteletdíja és költségtérítése A pénzforgalom szabályossága Az EUKK-nak adott állami és egyéb támogatások Az állami támogatás mértéke és finanszírozása A nem állami forrásból származó támogatások alakulása Az állami támogatás és az egyéb támogatások felhasználása a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, önkormányzatoknak juttatott támogatások útján Pályáztatás keretében juttatott támogatások A pályáztatás szabályozottsága A társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak adott pályázati támogatások szabályossága és célszerűsége Az önkormányzatoknak adott pályázati támogatások szabályossága és célszerűsége Pályázaton kívül adott egyedi támogatások A pályázaton kívül adott egyedi támogatások szabályozottsága 48 1

5 A pályázaton kívül adott egyedi támogatások szabályossága és célszerűsége Az állami támogatás és az egyéb támogatások felhasználása vállalkozási szerződések és megrendelések útján A közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak alkalmazása Az EUKK célszerinti tevékenységének ellátására kötött vállalkozási szerződések és megrendelések szabályossága A vállalkozási szerződések és megrendelések keretében az alapító okiratban megjelölt célok elérése érdekében teljesített kiadások A reklámtevékenység kiadásai PR és kommunikációs tevékenység Direkt marketing (DM) kommunikáció Kampányrendezvények 64 MELLÉKLETEK 1. számú Az EUKK költségei és ráfordításai 2. számú Összesítő az EUKK április 30-ig megkötött támogatási szerződéseiről (társadalmi szervezetek és alapítványok) 3. számú Összesítő az EUKK április 30-ig megkötött támogatási szerződéseiről (megyei önkormányzatok) 4. számú Összesítő az EUKK április 30-ig megkötött támogatási szerződéseiről (megyei jogú városi önkormányzatok) 5. számú Közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések FÜGGELÉK Az EUKK gazdálkodásának ellenőrzéséhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzések megállapításai 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE a évi költségvetési törvény Áht. BM DM EIP EU EUKK FB Gt. Kbt. Kh. tv. MEH MSZOSZ MÚOSZ PR SZMSZ Szt. Tao. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi LXII. törvény Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény Belügyminisztérium Direkt marketing (közvetlen piacszervezés) Európai Információs Pont Európai Unió EU Kommunikációs Közalapítvány Felügyelő Bizottság A gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény A közbeszerzésekről szóló évi XL. törvény A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény Miniszterelnöki Hivatal Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Magyar Újságírók Országos Szövetsége Public Relations (közönségkapcsolatok) Szervezeti és Működési Szabályzat A számvitelről szóló évi C. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról szóló év LXXXI. törvény 3

7

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Cél szerinti tevékenység Induló vagyon Kiemelkedően közhasznú közalapítvány Közalapítvány Közfeladat Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú tevékenység Közhasznúsági jelentés Minden olyan tevékenység, amely az alapító okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja [Kh. tv. 26. b) pontja]. A közalapítvány javára a célja megvalósításához az alapító okiratban meghatározott vagyon [Ptk. 74/A. (1) bekezdése, 74/B. (1) bekezdése]. A közalapítvány rendelkezésére legalább olyan mértékű vagyont kell bocsátani, amely a működése megkezdéséhez feltétlenül szükséges [Ptk. 74/B. (4) bekezdése]. A közalapítványi vagyon pontos megjelölése nélkül a közalapítvány nem jöhet létre [BH számú, egyedi ügyben hozott bírósági végzés]. A kiemelkedően közhasznú közalapítványnak a közhasznú közalapítványokra előírt követelmények teljesítésén túl közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot kell ellátnia, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza, továbbá a közhasznú tevékenységet maga látja el [Kh. tv. 5. és a BH számú, egyedi ügyben hozott bírósági végzés]. A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre [Ptk. 74/G. (1) bekezdése]. Közfeladatnak minősül az az állami vagy helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról jogszabály alapján az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia [Ptk. 74/G. (2) bekezdése]. A közhasznú nyilvántartásba vett közalapítványoknál mérlegből, közhasznú eredménykimutatásból és tájékoztató adatokból áll [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. (8) bekezdése, illetve 4. és 6. számú melléklete]. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a közhasznú közalapítvány alapító okiratában szereplő cél szerinti tevékenység [Kht. 26. c) pontja]. Tartalmazza a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 5

9 Működési költségek Támogatás Támogatás számviteli elszámolása bevételként, illetve kötelezettségként 2003-tól Vezető tisztségviselő a közalapítványoknál társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót [Kh. tv. 19. (3) bekezdése]. Az üzemeltetési, fenntartási költségek (kiadások) és az egyéb közvetett költségek (kiadások) [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. ]. Pénzbeli és nem pénzbeli juttatás [Kh. tv. 26. j) pontja]. A közalapítvány, illetve a közhasznú közalapítvány a kapott alapítói, központi költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - bevételként számolja el. Nem bevételként, hanem kötelezettségként kell kimutatni azt az alaptevékenység céljára kapott támogatást, amelyet az alapítótól, illetve más szervezettől, pályázati vagy egyéb más úton kap, és azt továbbutalja, illetve átadja olyan szervezet részére, amely a cél szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet az egyéb szervezettől, közhasznú egyéb szervezettől kapott eszközöket (pénzeszközöket, illetve egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki. [A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet január 1-jétől hatályos 16. (5) bekezdése]. A közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, a közalapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az alapító okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy [Kh. tv. 26. m)]. 6

10 JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A nonprofit szervezetek között január 1-jétől jelentek meg a közalapítványok, melyek megalakítására és működésére a Ptk. az alapítványok szabályozásán belül külön feltételeket és követelményeket határozott meg az alapítók körét, az ellátandó közfeladatokat, valamint a működés és gazdálkodás feltételeit illetően. Közalapítványt csak az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete hozhat létre állami közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából, de a közalapítvány létrehozása nem érinti az államnak, illetve az önkormányzatnak a feladat ellátására vonatkozó kötelezettségét. A közalapítványok a nyilvánosság előtt tevékenykednek, ezért alapító okiratukat, gazdálkodásuk legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni. A közpénzek törvényes, felelős és közhasznú felhasználását elősegítendő a Ptk. és a közhasznú szervezetekről szóló törvény részletesen meghatározta a közalapítványok vagyonkezelő szervezete (kuratóriuma) működésének, képviseletének, a tisztségviselők felelősségének és összeférhetetlenségének szabályait. A közalapítványok vagyonát kezelő szervezet (kuratórium) tagjai az alapítók bizalmából látják el feladatukat, de tőlük sem közvetlenül, sem közvetve nem függhetnek, az alapítók nem gyakorolhatnak meghatározó befolyást a közalapítvány vagyonának felhasználására. A közalapítványok ellenőrzésére az alapítványoknál szigorúbb követelmények vonatkoznak, így az alapítóknak már az alapítással egyidőben létre kell hozni a kuratórium ellenőrzésére jogosult ellenőrző szervet (ellenőrző vagy felügyelő bizottságot). A Kormány által alapított közalapítványok száma és ezzel együtt az általuk ellátott állami közfeladatok támogatása évről-évre növekszik, így pl. az évi költségvetési törvény eredeti előirányzatként a Kormány által alapított közalapítványoknak 10,4 Mrd Ft, a évi költségvetési törvény közel 16,5 milliárd Ft támogatást hagyott jóvá 1. A biztonságosan realizálódó állami támogatás miatt a közalapítványok kuratóriumainak többségére nem jellemző a költségérzékenység. Ismereteink szerint jelenleg az Országgyűlés és a Kormány alapításában 48 közalapítvány működik vagy bírósági bejegyzés előtt áll, közülük 10 közalapítvány 2002 óta jött létre. 1 Ez az összeg nem tartalmazza az Országgyűlés által alapított három médiaközalapítvány támogatását. 7

11 BEVEZETÉS A közalapítványi tisztségek betöltése az országgyűlési képviselőválasztás nyertesei politikai zsákmány -ának része. Jellemző, hogy a Kormány által alapított közalapítványok kuratóriumainak és felügyelő bizottságainak személyi összetétele a kormányváltásokat követően csaknem teljes egészében kicserélődik, jórészt függetlenül attól, hogy az e tisztségekre szóló felkérés határozatlan vagy határozott időtartamra szólt. A mindenkori Kormány kuratóriumi és felügyelő bizottsági elnöknek, kurátornak és felügyelő bizottsági tagnak az adott koalíció bizalmát élvező személyiségeket kér fel, többnyire az előző testület által végzett munka érdemi minősítése vagy a leváltás indokolása nélkül. Az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítványok ellenőrzésénél az Állami Számvevőszék az alapítványok ellenőrzésénél több hatáskörrel rendelkezik, így nem csak az állami támogatás felhasználását, hanem a gazdálkodás törvényességét és célszerűségét is jogosult ellenőrizni. Az EU Kommunikációs Közalapítványt a Kormány az EU Kommunikációs Közalapítvány létrehozásáról szóló 216/2002. (X. 24.) Korm. rendelettel alapította, a Fővárosi Bíróság november 11-én kelt végzésével sorszámon kiemelkedően közhasznú közalapítványként nyilvántartásba vette, amely december 10-én vált jogerőssé. Az alapító okirat szerint a közalapítvány 200 millió Ft induló vagyont, majd a helyszíni ellenőrzés június 30-i befejezéséig további 2,5 Mrd Ft támogatást, így összesen 2,7 Mrd Ft-ot kapott, részben a évi költségvetési törvény eredeti előirányzataként 2, részben kormányhatározatokkal. A népszavazást követően az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának soron kívüli ellenőrzését kérte április 24-én a Kormány nevében a miniszterelnök távollétében - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, illetve április 16-án a közalapítvány kuratóriuma. Az Állami Számvevőszéknek alkotmányos jogállásából adódóan nem feladata minősíteni a Kormány gazdaságpolitikáját, ezen belül például a közalapítványok számára meghatározott feladatok vagy elérendő célok tartalmát, sorrendjét, a támogatás mértékét, a célok teljesítésének helyzetét. Emiatt nem tudtunk állást foglalni abban, hogy a népszavazási eredmények tükrében 3 helyes volt-e az EU Kommunikációs Közalapítvány számára meghatározott célrendszer, ezen belül a feladatok sorrendje, továbbá abban, hogy a közalapítvány elérte-e a Kormány által kitűzött célokat. 2 Az EUKK számára jóváhagyott eredeti 1,5 Mrd Ft támogatási előirányzatnál többet a évi költségvetési törvény csak a Hadigondozottak Közalapítványa támogatására hagyott jóvá (4,1 Mrd Ft-ot). 3 Az Országos Választási Bizottság által közzétett adatok szerint a népszavazáson szavazóként megjelent a választójogosultak 45,62%-a, érvényesen szavazott a megjelent választópolgárok 99,44%-a, igen választ adott az érvényesen szavazók 83,76%-a, nem választ adott az érvényesen szavazók 16,24%-a. A népszavazás eredményes volt, az érvényesen szavazó választópolgárok 83,76%-a, illetve az összes választójogosult 38,00%-a szavazott az igen válaszra, tehát az Európai Unióhoz való csatlakozásra. 8

12 BEVEZETÉS A közalapítvány számára a Kormány a társadalomnak az Európai Unióval kapcsolatos ismeretei szintjének növelését, a csatlakozással járó lehetőségek és kihívások bemutatását, az uniós tagság mindennapi életben megjelenő hatásainak bemutatását és az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek hozzáférhetőségének biztosítását jelölte meg. Az EU csatlakozással kapcsolatos társadalmi konszenzus megteremtése érdekében a Kormány a közalapítvány kuratóriumába és felügyelő bizottságába a közalapítványok többségétől eltérően független, széles körben elismert személyiségeket kért fel. A kuratórium a április 12-i népszavazásig azt tűzte ki célul, hogy növelje a társadalomnak az EU-val kapcsolatos tájékozottsági szintjét, hosszú távú tájékoztató rendszert építsen ki, legalább 50%+1 fős legyen a népszavazási részvétel, minél magasabb legyen az igen szavazatok aránya. A népszavazást követő értékelésében a kuratórium összességében sikeresnek minősítette saját tájékoztató tevékenységét, megállapítása szerint a fent felsoroltak közül az első két célt elérte, a negyedik célt túlteljesítette, a harmadikat viszont a vártnál alacsonyabb mértékben teljesítette. A nehézségek és kudarcok okait abban látta, hogy nem sikerült az EU csatlakozással kapcsolatos konszenzus megteremtése, nem sikerült a közvéleménnyel elfogadtatnia a közalapítvány függetlenségét, a csatlakozás egységes érvrendszerét, nem alakult ki harmonikus együttműködés a Kormány egyes kommunikációs egységei és a közalapítvány között, a többi szervezet által végzett propagandát a közvélemény hátrányosan a közalapítvány tevékenységével azonosította, továbbá másokhoz hasonlóan a kuratórium sem számolt az alacsony részvétel bekövetkezésének esélyével. A Kormány II. félévében további 150 millió Ft támogatást engedélyezett a közalapítványnak, 2004-re pedig az EUKK az Országgyűlésnek benyújtott évi költségvetési törvényjavaslat szerint közvetlenül névre címzett támogatásként 800 millió Ft előirányzattal számolhat. A törvényjavaslat indokolása szerint az EUKK évi feladata a magyar társadalom felkészítése az EU csatlakozással járó kihívásokra és lehetőségekre, amelynek egyik legfontosabb eszköze a hosszú távra szóló folyamatos kommunikációs tevékenység, amely egyre inkább konkrét, az egyes társadalmi, gazdasági, szociális csoportok igényeihez igazított speciális információkat és ismereteket közvetít. Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése alapján ellenőrzi a közalapítványoknál az állami költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását, továbbá a Ptk. 74/G. (8) bekezdése alapján ellenőrzi a közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét. Az ellenőrzés célja az volt, hogy törvényességi és célszerűségi szempontból értékelje, hogy a működés jogi, szervezeti és szabályozottsági feltételei biztosították-e a gazdálkodás törvényességét, a gazdálkodás és a könyvvezetés szabályos volt-e; az alapító által juttatott induló vagyonnal és a évi költségvetési törvényben, valamint az egyedi kormányhatározatokban jóváhagyott támogatással és a nem állami forrásból származó bevételekkel az alapító okiratban megjelölt célokkal összhangban gazdálkodott-e a kuratórium; 9

13 BEVEZETÉS a kuratórium által nyújtott támogatások, illetve a cél szerinti feladatok elvégzésére kötött vállalkozási szerződések törvényesek, célszerűek voltak-e, összhangban álltak-e a közalapítványi célokkal, gondoskodott-e a kuratórium a támogatások felhasználásának elszámoltatásáról, illetve a vállalkozási szerződések teljesítésének ellenőrzéséről; betartotta-e a kuratórium a működési költségek mértékére vonatkozó előírást, a működési költségek szabályosak és célszerűek voltak-e; teljesítette-e a kuratórium a működés nyilvánosságára előírt törvényes követelményeket. Az ÁSZ törvény 21. (3) bekezdése alapján, ha egyes vizsgálati megállapítások kiegészítése válik szükségessé, és ehhez más szervnél is ellenőrzést kell végezni, az Állami Számvevőszék ellenőre jogosult az összefüggő tényeket ott vizsgálni. Ennek megfelelően kapcsolódó ellenőrzés keretében ellenőriztük a közalapítvány által adott támogatás felhasználását öt társadalmi szervezetnél, egy alapítványnál, egy kft.-nél, három megyei önkormányzatnál, négy megyei jogú városi önkormányzatnál, egy nagyközségi önkormányzatnál és két önkormányzati költségvetési intézménynél. Az ÁSZ törvény 2. (9) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék a 2. (5)-(6) bekezdése szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben csak a június 9-ét követően kötött szerződéseknél vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. Az EUKK az ellenőrzött időszakban megalakulásától április 30-ig kapott induló vagyon és állami támogatás 46,2%-ának (1261,6 millió Ft) felhasználására vállalkozókkal kötött szerződéseket. E szerződések ellenőrzése még nem tartozott az ÁSZ törvény 2. (9) bekezdésének hatálya alá, de a reprezentatív módon kiválasztott tíz gazdasági társaság írásban hozzájárult ahhoz, hogy az Állami Számvevőszék az EU Kommunikációs Közalapítvány és a társaság által megkötött szerződés(ek)re vonatkozóan a társaságnál kapcsolódó ellenőrzést végezzen, és tudomásul vették, hogy az ellenőrzés az ÁSZ törvény eljárási szabályai szerint történik. A helyszíni ellenőrzést követően, 2003 augusztusában a Fővárosi Főügyészség a közalapítványnál törvényességi felügyeleti ellenőrzést végzett és a feltárt jogsértések miatt így az alapító okirat módosítása; az alapító okirat és az SZMSZ közötti összhang hiánya; a felügyelő bizottság ügyrendjének tartalma; a kuratóriumi határozatok hiányos nyilvántartása; határozathozatalnál az öszszeférhetetlenségi előírások megszegése felszólalással élt, és indítványozta a szükséges intézkedések megtételét. Az ellenőrzés a november április 30. közötti időszakra terjedt ki, de egyes folyamatokat a június 30-ig terjedő időszakig értékeltünk. 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az EU Kommunikációs Közalapítványt az alapításáról szóló kormányrendelet november 1-jei hatálybalépését követően december 10-i jogerőre emelkedéssel önálló jogi személyként nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság, de a közalapítvány a törvényi előírásokkal ellentétesen már ezt megelőzően megkezdte működését. A kuratóriumnak mindössze öt hónap állt rendelkezésére ahhoz, hogy az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, ügydöntő országos népszavazás április 12. napjáig eredményesen megoldja az alapító okiratban megjelölt időarányos feladatait. A közalapítvány gazdálkodását megalakulásától április 30-ig bezáróan ellenőriztük, ez időszak alatt induló vagyonként, továbbá a évi költségvetési törvény és egyedi kormányhatározatok alapján - összesen 2700 millió Ft állami támogatást kapott, továbbá két gazdasági társaság összesen 11,3 millió Ft támogatással járult hozzá a március 15-i Nemzeti Ünnep rendezvényeihez és a Budapesten felállítandó pontonhíd költségeihez. A teljesített költségek és ráfordítások április 30-ig bezáróan 1203,8 millió Ft-ot tettek ki, ennek 95,3%-a a közalapítványi célú feladatok ellátása miatt merült fel, 4,7% volt a működési célú kiadások aránya. A kuratórium a közalapítványi célok teljesítése érdekében a I. félévében a rendelkezésére bocsátott 2700 millió Ft-ból 2242,4 millió Ft-ra (83,1%) vállalt kötelezettséget, illetve teljesített kifizetést, ezen belül a támogatások összege 339,4 millió Ft (12,6%), a vállalkozóktól megrendelt szolgáltatások összege 1903 millió Ft (70,5%) volt. A kuratórium 297,8 millió Ft-ot, a támogatások 87,7%-át pályázati úton, szabályozottan, a felhasználásra kötött szerződéssel használt fel, ebből 103,6 millió Ft-ot hagyott jóvá 16 megyei önkormányzatnak, 124,2 millió Ft-ot 22 megyei jogú városi önkormányzatnak A megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak szerepe az Európai Unióhoz való csatlakozásig címmel, 70 millió Ftot pedig 19 civil szervezetnek, Az országos jelleggel működő társadalmi szervezetek EU kommunikációs feladatainak ellátása címmel. A közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata helyesen a támogatási összeg nagyságához kötötte az elszámoltatás módját, meghatározta a támogatás szabálytalan felhasználásának szankcióit, a támogatások eljárási rendjéről szóló belső szabályzat pedig szakszerűen és egyértelműen szabályozta a támogatások jóváhagyását, folyósítását és ellenőrzését. Az ellenőrzött támogatási szerződések megfeleltek a belső szabályzatok előírásainak. A kuratórium a pályázatok pénzügyi lebonyolítására együttműködési megállapodást kötött a Kincstárral, ennek megfelelően a támogatások pénzügyi ellenőrzését a Kincstár végezte az eredeti számlák alapján, az önkormányzatok esetében ellenérték felszámolása nélkül, a civil szervezeteknél a megítélt támogatás 1%-át kitevő megbízási díj ellenében. A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásaival ellentétben a munkaszervezet a támogatási szerződések teljesítését nem ellenőrizte a helyszínen. A támogatások 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK közalapítvány részéről történő elszámoltatása a számvevőszéki ellenőrzés befejeződéséig nem zárult le. Azoknál az önkormányzatoknál, önkormányzati költségvetési intézményeknél, civil szervezeteknél, ahol a reprezentatív mintavétel alapján helyszíni ellenőrzést végeztünk, a megjelölt céltól eltérő felhasználást nem tapasztaltunk. A könyvvezetésben a támogatási összeget elszámolásra és ellenőrzésre alkalmas módon az önkormányzatok és az intézmények elkülönítették. Egyedi jellegű hiányosságként tártuk fel az ellenőrzött önkormányzatoknál és intézményeknél, hogy egyes feladatokat a szerződéstől eltérően más szervezetnél bonyolítottak le, nem jelezték előzetesen az ÁFA visszaigénylő státuszt, nem tartották be maradéktalanul a bizonylati fegyelmet és készpénzkezelési szabályokat, egy továbbadott támogatásban részesített szervezet még az elszámoltatását megelőzően megkísérelte a támogatott programhoz nem kapcsolódó számlák megtéríttetését is. A feltárt és pótolható hiányosságok többsége még az ellenőrzésünk során rendeződött. Azoknál a civil szervezeteknél, ahol a reprezentatív mintavétel alapján helyszíni ellenőrzést tartottunk, ugyancsak nem tapasztaltunk a támogatás céljától eltérő felhasználást. Az ellenőrzött civil szervezeteknek azonban több mint a fele nem különítette el könyvvezetésében a kapott és a felhasznált támogatást, külön analitikus nyilvántartást sem vezetett, így a bizonylatok keveredése nehezíti az elszámoltatást és az ellenőrzést. Azt tapasztaltuk, hogy a benyújtott pályázatban szereplőnél alacsonyabb öszszegben jóváhagyott támogatással összhangban nem készült módosított költségvetés, de a tervhez képest nem a programok tartalma, hanem az események időtartama vagy a rendezvénybe bekapcsolt települések száma csökkent. Az alapító okirat a vagyonfelhasználás módjával kapcsolatosan nem írta elő, hogy a kuratórium csak pályázati úton adhat támogatást, így a kuratórium jogosult volt pályázaton kívül is támogatásokat adni, így egyedi kérelmekre öt szervezetnek összesen 41,6 millió Ft támogatást juttatott. Az egyedi kérelmekben bemutatott, tervezett programok illeszkedtek a közalapítványi célokhoz. A támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzat a pályázaton kívüli eljárással odaítélhető támogatások rendjét hiányosan szabályozta, mert nem jelölte meg a javaslattételre jogosult támogatási bizottság tagjait. A kuratóriumi elnök a közbeszerzési törvény előírásainak megkerülésével nem rendezvényszervezési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződést kötött a Kamarapressz Kiadó és Szolgáltató Kht.-val, hanem kuratóriumi jóváhagyás nélkül 19,5 millió Ft összegben támogatási szerződést. A kuratóriumnak a titkár adott utólagos tájékoztatást a támogatásról, a kht. elszámolását és a teljesítési összeg kifizetését követően. A hozott kuratóriumi határozat nem volt összhangban a valós gazdasági eseménnyel, mivel a támogatás céljának és összegének megjelölése nélkül nem a kht., hanem a Gazdasági és Iparkamara támogatását hagyta jóvá. Az egyedi támogatások odaítélésénél a kuratórium következetlen volt, mivel három olyan szervezetnek is adott támogatást, amelyeknek az azonos céllal elkészített pályázati kérelmét 109 más szervezettel együtt - korábban egyszer már elutasította. Ezzel az eljárással sérült a pályázatok elbírálásának objektivitása, hiszen a pályázati követelményeket nem teljesítő pályázók egyéb, nem nyilvános szempontok alapján mégis támogatásban részesültek. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A kuratórium a I. félévben a vállalkozóktól megrendelt 1903 millió Ft összegű szolgáltatásból 1581,9 millió Ft-ról (83,1%) a fent bemutatott eset kivételével a közbeszerzési törvény előírásait betartva döntött. A lefolytatott eljárások közül A klasszikus reklám, kommunikáció, illetve médiatervezés és vásárlás előkészítése és lebonyolítása tárgyban, hirdetmény közzététele nélkül folytattak le tárgyalásos gyorsított eljárást. Ajánlattételre a korábban, hirdetmény közzétételével lefolytatott eljárás nyertes pályázóját kérték fel, egyrészt azért, mert a teljesítés alatt álló szerződés szerint - a szerződés szerinti összeg teljes kiegyenlítéséig - a társaságot meghatározott szerzői jogok illetik meg, másrészt addigi tevékenységével sikeresen bizonyított. A gyorsított eljárás alkalmazását a rendkívüli sürgősséggel indokolták, az eljárás lefolytatása időben mégis elhúzódott. Az eljárás tényleges időtartama azt jelzi, hogy a közbeszerzési folyamat nem volt kellően előkészített, így a rendkívüli sürgősségre való hivatkozás tekintettel a tárgyalások lefolytatásának elhúzódására nem volt megalapozott. Az ajánlatban szereplő tevékenységet a társaság a sürgősségre tekintettel részben a szerződés aláírása előtt már a tárgyalások alatt el is végezte. A kuratórium által a közalapítványi célú feladatok teljesítése érdekében a I. félév végéig összesen megkötött 1903 millió Ft összegű szerződésből és megrendelésből a reklámtevékenységet szolgálta 736,8 millió Ft, PR kommunikációt 212 millió Ft, direkt marketinget és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket 688,2 millió Ft, kampányrendezvényeket 266 millió Ft összegű kötelezettségvállalás. E szerződések és megrendelések teljesítési határideje általában a népszavazás napjához kapcsolódott. A helyszíni ellenőrzés befejezésekor június 30-án még egy olyan szerződés volt, amelynek teljesítése áthúzódik 2004-re, a direkt marketing szolgáltatásra vonatkozó, 218,6 millió Ft összegű szerződés teljesítési időtartama február 3-tól május 1-jéig tart. A szerződések/megrendelések pénzügyi teljesítése április 30-ig nem érte el az 50%-ot. A helyszínen ellenőrzött gazdasági társaságok a vállalkozói díjat egy kivétellel részletes költségvetéssel/árajánlattal támasztották alá, a szerződött munka teljesítéséhez kapcsolódó költségeket a könyvvezetésben elkülönítették, az elszámolt költségek a szerződésekben/megrendelésekben vállalt feladatokkal összhangban merültek fel. A közalapítvány működésének legfontosabb szabályait a Kormány által jóváhagyott alapító okirat tartalmazta. A kuratórium személyi összetétele megfelelt a törvényes előírásoknak, mivel a Kormány mint alapító a kuratóriumban sem közvetlenül, sem közvetve a vagyon felhasználására vonatkozóan meghatározó befolyást nem szerzett, és az ellenőrzés megállapításai szerint nem is gyakorolt. A kuratórium mellett működő Tanácsadó Testület teljesítette az alapító okiratban megjelölt feladatait. A Felügyelő Bizottság ügyrendje melyet a kuratórium az FB döntését követően, hatáskörét túllépve megtárgyalt, módosított és jóváhagyott hiányos és törvénysértő volt. Az ellenőrzött időszak végéig április 30-ig az FB mint testület nem működött, üléseket nem tartott, beszámoltatást, ellenőrzést nem végzett, ellenőrző tevékenységét csak 2003 májusát követően kezdte meg. A Kormány az alapító okiratban a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjának konkrét összegét nem határozta meg, a tiszteletdíjat azzal a feltétellel engedélyezte, ha az a közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Ez a szabályozás hiányos és célszerűtlen, mivel a Kormány sem a 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nevében eljáró miniszterre, sem a kuratórium számára nem ruházta át a tiszteletdíj konkrét összege megállapításának jogát, a megjelölt korlát csak kvázi korlát, illetve a szabályozás nem zárta ki azt az általunk etikailag kifogásolt értelmezési lehetőséget, hogy a kuratórium jogosult lehet a saját tagjai és az őt ellenőrző FB tagjai számára megállapítani a tiszteletdíjat. A kuratórium a tiszteletdíj megállapításáról hozott határozata elfogadásakor megszegte az összeférhetetlenségi előírásokat, mivel a határozathozatalban részvett valamennyi kurátor személy szerint is érdekelt volt. A tiszteletdíjakat a többi hasonló nagyságrendű közpénzt felhasználó vagy társadalmilag hasonlóan fontos állami közfeladatot ellátó közalapítvány kuratóriumával és felügyelő bizottságával összehasonlítva a kuratórium a felügyelő bizottság javaslatára indokolatlanul magasan, Ft közötti összegben határozta meg. 4 A felügyelő bizottság sem a Ptk., sem az alapító okirat szerint nem jogosult a tiszteletdíjjal kapcsolatosan a kuratórium számára előterjesztést tenni. A kuratórium mint testület működése a gazdálkodást érintő határozatokat illetően az ismertetett egyedi esetek kivételével összességében törvényes volt. Megalakulásától április 30-ig összesen tizennégy ülést tartott, ebből hármat 2002-ben, tizenegyet 2003-ban. Legintenzívebben 2003 januárjában és februárjában a pályázatok kiírása és elbírálása időszakában működött. Hiányosságokat elsősorban a működés kezdeti időszakában észleltünk, így pl. az első ülések jegyzőkönyveihez kapcsolódó anyagokat hiányosan irattározták, nem mindegyik jegyzőkönyv tartalmazta a szavazás pontos eredményét, így pl. a határozatot támogatók és ellenzők nevét, számát. Egy levélszavazást kellő számú igen szavazat hiányában is érvényesnek tekintettek, továbbá egy alkalommal cél és összeg nélkül hagytak jóvá pályázaton kívüli juttatást. A közalapítvány éves költségvetés alapján gazdálkodott. Ennek tartalmát, szerkezetét azonban az alapító okirat nem részletezte, és a kuratórium sem határozta meg a tervezés, jóváhagyás, módosítás és a teljesítésről szóló beszámoló elkészítésének menetét, határidőit. Az alapító okirat a közalapítvány képviseletével kizárólag a kuratórium elnökét hatalmazta fel. Az alapító okirattal ellentétesen az ellenőrzött időszakban készített 40 db megrendelés csaknem egyharmad részét, összesen mintegy 10 millió Ft összegben a képviseleti jog gyakorlására nem jogosult titkár írta alá. A közalapítvány eredeti Szervezeti és Működési Szabályzatát nem az alapító, hanem a Fővárosi Bíróság által felülvizsgált és nyilvántartásba vett alapító okirat felhatalmazása alapján a kuratórium hagyta jóvá. 4 A Kormány által alapított többi közalapítványnál a nyilvánosan hozzáférhető alapító okiratok szerint a megállapított legmagasabb összegű tiszteletdíj jelenleg a mindenkori minimálbér ötszöröse, illetve háromszorosa az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál, két és félszerese, illetve kétszerese a Magyar Mozgókép Közalapítványnál és a Szabadságharcosokért Közalapítványnál. Nem engedélyezett tiszteletdíjat az alapító okiratban a Kormány a kezelői feladatok ellátásáért pl. az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítványnál, az Avicenna, Közel-Kelet Kutatások Közalapítványnál, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnál, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnál, a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítványnál, a Természet-és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítványnál. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A kuratórium az eredeti SZMSZ-t a képviseleti jog gyakorlását illetően a Ptk.-ba és az alapító okiratba ütköző módon módosította. A belső szabályzatok között a számviteli politika nem szabályozta teljes körűen a közalapítványra jellemző, sajátos elszámolásokat, így a kapott támogatások kötelezettségként való nyilvántartását és elszámolását, illetve szükségtelen előírásokat is tartalmazott a jelentős összegű hibahatár meghatározásakor. A számlarend és a számlakeret olyan számlák vezetését is előírta, amelyeket a közalapítványnál nem kell használni, vagy a jogszabályok a használatát nem teszik lehetővé. A pénzkezelési szabályzat összességében körültekintően határozta meg a pénz kezelésével, mozgatásával, őrzésével és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat, de a közalapítványnál nem jellemző meghatározásokat is tartalmazott. A munkaszervezet ügyrend szerinti feladataival nem indokolható, az állami vezetők juttatásait közelítő vagy meghaladó kiadásokat, illetve korlátlan költekezést tapasztaltunk a munkaszervezet vezetője és egyes alkalmazottai díjazásánál és egyéb juttatásainál, ezek közé tartozott pl. három db közép- és felsőkategóriájú gépkocsi vásárlása vagy a korlátlan, személyes célokra is szóló gépkocsi és mobiltelefon használat 5. Mindezt a kellő önmérséklet és a vezetői ellenőrzés hiánya mellett az is elősegítette, hogy az alapító okirat számításokkal alá nem támasztott, a többi közalapítványra nem jellemző, magas működési költségkeretet engedélyezett az EUKK-nak. A kuratórium október 21-én kelt tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítását már az ellenőrzés alatt megkezdték, megszüntették a képviseleti jog szabálytalan gyakorlását, helyesbítették a számlatükröt, a továbbadott támogatások könyvelését, pontosították, illetve kiegészítették a kuratóriumi határozatokról vezetett nyilvántartást. A felügyelő bizottság elnökének október 16-án kelt tájékoztatása szerint az FB megkezdte ellenőrző és beszámoltató feladatainak ellátását. 5 Más közalapítványra is jellemző az indokolatlan költekezés, mivel az általában biztonságosan realizálódó állami támogatás gátolja a költségérzékenység kialakulását. Így pl. a Magyar Mozgókép Közalapítvány (lásd a számú ÁSZ jelentést) kilencfős munkaszervezete a rendelkezésére álló egy db saját tulajdonú és két db bérelt személygépkocsi mellett még két taxis vállalkozót is foglalkoztatott egész évre szóló szerződés keretében, akik a tényleges futásteljesítményen túl megkapták a várakozási és a készenléti díjat is; az Új Kézfogás Közalapítvány kuratóriuma (lásd a számú ÁSZ jelentést) a belvárosban bérelt az átlagosnál magasabb bérleti díjjal irodahelyiségeket. A telefonköltségek több mint fele a mobiltelefonok használata miatt merült fel, miközben ezek száma és költsége különösen a tisztségviselőkre vonatkozóan indokolatlan volt; a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnál (lásd a számú ÁSZ jelentést) a kurátoroknak és az FB tagoknak a költségtérítés keretében elszámolt egyes költségei nem, vagy csak részben függtek össze a közalapítvány tevékenységével. Az elszámolt költségek jelentős része nem a közalapítványnál végzett, illetve nem az érintett tisztségviselő tevékenysége miatt merült fel, hanem a személyes vagy a családtagok szükségleteinek kielégítését szolgálták. A költségek mértékét és indokoltságát hiányosan, illetve valótlanul dokumentálták. 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A évi EU csatlakozással, illetve az EU képviselők megválasztásával lezárul a kommunikációnak a társadalom valamennyi rétegére kiterjedő, meggyőző szakasza. Az EU polgárként szükséges tudnivalók, ismeretek átadása, az állampolgárok egyedi ügyekben való tájékoztatása, eligazítása, az ezekhez szükséges oktatási feladatok és információs csatornák megszervezése már nem igényli feltétlenül a köztiszteletben álló, nagy tekintélyű személyiségek kurátori közreműködését. Megtakarítható az időigényes és költséges kuratóriumi és felügyelő bizottsági működés, a hozzájuk kapcsolódó költségek (pl. a közalapítványon belül a tiszteletdíjak és költségtérítések, a székhely fenntartása, a munkaszervezet dologi és bérköltségei, a kötelező audit költsége, illetve a közalapítványnál elszámolt költségeken túl, pl. a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Főügyészség törvényességi feladatai ellátásához vagy az Állami Számvevőszék törvényességi és célszerűségi ellenőrzéseihez szükséges költség-, szakember- és időigény). Az EUval kapcsolatos kommunikációs feladatok megoldásához a közalapítványi kereten belüli feladatellátásnál költségtakarékosabb az államigazgatási kereteken belüli megoldás, amely nem zárja ki az önkormányzati és a civil szervezetek szükség szerinti bekapcsolódását a feladatok ellátásába, hiszen az állami szervek az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is írhatnak ki pályázatokat meghatározott EU kommunikációs feladatok ellátására, a társadalom konkrét rétegeinek célzott elérésére. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a Kormánynak 1. Mérlegelje, hogy az EU Kommunikációs Közalapítvány alapító okiratban megjelölt feladatai az EU csatlakozást követően az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörében, illetve az EU Támogatási Hivatal finanszírozásában takarékosabban megvalósíthatók-e, és ennek megfelelően indokolt-e a közalapítvány megszüntetését kezdeményezni a Ptk. 74/G. (9) bekezdésének megfelelően. 2. Módosítsa a 236/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet mellékleteként megállapított alapító okiratot a következőkkel (amennyiben az EU Kommunikációs Közalapítvány működése - az 1. pontban megjelölt elemzés eredményeként továbbra is indokolt): a) b) c) mérlegelje annak engedélyezését, hogy a kuratórium képviseleti jogot biztosíthasson az EUKK meghatározott alkalmazottainak, az alapító okiratban megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetõleg terjedelmét; az SZMSZ jóváhagyásával, valamint a kuratóriumi tagok és az FB tagok tiszteletdíjának megállapításával hatalmazza fel az alapító képviseletében eljáró európai integrációs ügyek koordinációjáért felelõs tárca nélküli minisztert; a működési kiadások mértékét az éves kiadások arányában, az EUKK működésének jellemzői (pl. az állami támogatás felhasználásnak módja, a vezető tisztségviselők létszáma és díjazása, a feladatok ellátásához szükséges munkaszervezet létszáma és díjazása, rezsiköltségek) alapján, a évi gazdálkodás tapasztalatait is figyelembe véve úgy határozza meg, hogy a felhasználható keret a kuratóriu- 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK mot és a munkaszervezetet takarékos gazdálkodásra, az irreális mértékű juttatások megszüntetésére ösztönözze. 3. Dolgozza ki azokat az elveket, amelyek alapján valamennyi, a Kormány által alapított közalapítvány alapító okiratában mértéktartó takarékossággal megjelölhető, illetve szabályozható a működési (rezsi) költségkeret, a kurátorok és FB tagok tiszteletdíja, költségtérítése. Az elvek kialakítása során célszerű differenciálni a közalapítványok sajátosságai szerint, pl. az ellátott közfeladatok száma, összetettsége, az átadott induló vagyon összege és összetétele, a vagyonkezeléssel járó döntések bonyolultsága, az állami támogatásból teljesített mindenkori tárgyévi kiadások mértéke, felhasználásának (pályázati elosztás vagy saját szervezeten belüli feladatellátás) munkaigénye, a munkaszervezet optimális létszáma stb. A működési költségkeret ösztönözze takarékosságra a kuratóriumokat, a tiszteletdíj mértéke pedig álljon arányban a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői felelősségével, illetve a számukra meghatározott díjazással. 4. Határozza meg részletesen - szükség esetén valamennyi érintett közalapítvány alapító okiratának módosításával - hogy a Kormány által alapított közalapítványok és alapítványok kormányzati felelőseirõl és egyes feladatokról szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. határozat 1. pontjában megjelölt kormánytagok az alapítót megillető jogkörökön belül konkrétan mely jogköröket és milyen feltételekkel gyakorolhatnak. Ennek keretében rendelkezzen arról is, hogy a jövőben csak az alapító okirat vagy a Kormány mint alapító nevében eljáró kormánytag állapíthatja meg a kurátorok és az FB tagok konkrét díjazását. az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelõs tárca nélküli miniszternek 1. Hagyja jóvá a közalapítvány SZMSZ-ét a következők figyelembevételével (amennyiben a Kormány a számára javasolt 2. pontnak megfelelő tartalommal módosította az alapító okiratot): a) b) az SZMSZ-ben a képviseleti jog gyakorlására jogosult személyek köre és a jogkör tartalma nem térhet el az alapító okiratban meghatározottól; az SZMSZ határozza meg az EUKK éves költségvetésének tartalmát, szerkezetét, a költségvetés tervezésének, jóváhagyásának, módosításának és a teljesítésről szóló beszámoló elkészítésének menetét, határidőit. 2. Állapítsa meg az EUKK kuratóriumi és FB tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését, valamint ezek havi folyósításának feltételeit, amennyiben erre a Kormány a számára javasolt 2. pontnak megfelelően módosított alapító okiratban erre felhatalmazta. 3. Kérjen december 31-ig az EUKK FB-től beszámolót a évi ellenőrzési és beszámoltatási feladatainak teljesítéséről. az EU Kommunikációs Közalapítvány kuratóriumának 1. Helyezze hatályon kívül a kuratórium és FB tagok tiszteletdíjáról szóló, az összeférhetetlenségi szabályokat megszegve hozott kuratóriumi határozatot. 17

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: 22157382-2-03 cégjegyzék száma: 03-14-000079 Kecskemét,

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója ről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Alapítvány 2001 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 2011. május 28. Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 4484 Ibrány Lehel u.59. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ibrány, 2011. május 28 Kormányné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

JELENTÉS a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A Beteg Újszülöttekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése A 2013 évről

A Beteg Újszülöttekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése A 2013 évről A Beteg Újszülöttekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése A 2013 évről Pécs, József A. u. 7. 2014. január 31... Egyéb szervezet vezetője 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Beteg Újszülöttekért Alapítvány ben

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21106424-2-43 1221 Budapest, Tóth József utca 47. Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, 2015-03-25. a vállalkozás

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE '' ' l,; >, - \, ki-rület Kőbányai '. vj,: ««']'')-testülct ülése S/_2M/ 501 U*o. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

Részletesebben

JELENTÉS a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0513 2005. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről Alapítványunknak a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. törvény rendelkezése alapján beszámolási

Részletesebben