INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 26. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 61-76/2014. (III. 26.) Kt. hat. Rendeletek száma: 4-5/2014. (III. 27.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Balogh Ferenc képviselő, Bolvári Mihály alpolgármester, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő Sallai János képviselő (összesen 7 fő). Az ülésről igazoltan van távol:, - Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Turcsány Andrea műv.ház.ig, Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Lénárd Imre FIDESZ helyi képv., Gyulay Tamás SZIN Egyesület képv., Vad Tibor tűzoltóparancsnok, Gere Imre tűzoltó őrnagy NAPIREND 1. Dabasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság évi beszámolójának megtárgyalása Előterjesztő: Vad Tibor tűzoltóparancsnok 2. Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről Előterjesztő: Turcsány Andrea művelődési ház igazgatója 3. A temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása 2

3 5. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet likvidhitel ajánlata és a szerződéstervezetek megtárgyalása 6. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatról 7. Tájékoztatás a Gyermekeinkért, Iskoláért, Községért Közalapítvány rendelkezésére álló pénzösszegeinek felhasználásáról szóló határozat meghozataláról Előterjesztő: Talapka Józsefné GYIKK Kuratóriumának elnöke 8. Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzés megállapításairól Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 9. MÉR Kft. műszaki ellenőr (Mérnök) szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.3.0/ számú Inárcs község ivóvízminőség-javítási és ivóvíz hálózati rekonstrukciós programjának megvalósítása tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásban a műszaki ellenőr által aláírt Megbízási szerződés megtárgyalása 10. Ruttkai Enikő bérlakásra vonatkozó kérelmének megtárgyalása 11. Csontos József református lelkész kérelmének megtárgyalása 12. Dr. Péter Klára és Dr. Enzsöl Csaba háziorvosok által beadott helyettesítési támogatásra vonatkozó kérelem megtárgyalása 13. Vincze Roland pedagógus bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása 14. A KEOP-1.3.0/ számú Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása pályázat megvalósítási szakasza során a vízbiztonsági tervezés feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására közbeszerző kiválasztása 15. Döntés Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2013. (VII.17.) Kt. határozatának módosításáról 16. Polgárőrség kérelmének megtárgyalása (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 3

4 1. napirend: Dabasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság évi beszámolójának megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Előzetesen az Integrált Hatáskörű Bizottság már tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolták a beszámolót. Balogh Ferenc képviselő: Nagyon sajnálom amiért Velikóvszki Zoltán nem lehet most itt velünk. Bizottsági ülésen leginkább azt nehezményezte, hogy egy fecskendő van használatban Dabason. Vad Tibor: Dabason három fecskendő van, kettő van beállítva hívásra, egy pedig tartalék, plusz van még egy vízszállítónk is. Abban az esetben ha nagyobb kiterjedésű tűzesetről lenne szó akkor a Monori térség besegít. Vad Tibor tűzoltóparancsnok és Gere Imre tűzoltó őrnagy tájékoztatja a Képviselőtestületet a Dabasi Tűzoltóság működéséről. A képviselő-testület tagjai kérdéseket tesznek fel, amelyekre válaszolnak. dr. Gál Imre polgármester: Kérem, hogy szavazzunk, aki elfogadja a Tűzoltóság beszámolóját, kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, valamint a tűzoltóparancsnok személyesen tett szóbeli kiegészítésével elfogadja. 2. napirend: Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre) dr. Gál Imre polgármester: A napirendet tárgyalták a bizottságok és elfogadták. Szeretnéd-e Andrea kiegészíteni a beszámolót? Turcsány Andrea: Én azt gondolom mindent leírtam. Turcsány Andrea tájékoztatja a képviselő-testületet a sportpályán történt betörésekről. 4

5 dr. Gál Imre polgármester: Van-e kérdés? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 3. napirend: A temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági üléshez képest tájékozódtunk és elírás történt az előterjesztésben Suta Géza részéről. Bolvári Mihály alpolgármester: Az urnafülke egyesről van szó? dr. Gál Imre polgármester: Igen, nem Ft hanem Ft. Szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy a temető előtti hirdetőre ki van rakva Suta Géza által tett felhívások, pl. 12 év alatti gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőben, és a nyitvatartási idő is részletesen szerepel a tájékoztatóban. Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról - A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza napirend: Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása 5

6 dr. Gál Imre polgármester: A közbeszerzési tervet mind a két bizottság tárgyalta, van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a tervet, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a évi közbeszerzési tervet az előterjesztés mellékletének megfelelően. Határidő: március A közbeszerzési tervet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza- 5. napirend: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet likvidhitel ajánlata és a szerződéstervezetek megtárgyalása Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került dr. Gál Imre polgármester: Ezt is tárgyalták a bizottságok a likviditás miatt van erre szükségünk. Balogh Ferenc képviselő: Integrált Hatáskörű Bizottság ülésén felmerült, hogy amennyiben nincs szükség a négy ingatlan felajánlására fedezetként, akkor csak három legyen. dr. Gál Imre polgármester: Természetesen igen, a négy ingatlan csak azért lett megjelölve, ha esetleg nem lenne elég három, hogy a testületet ne kelljen újból összehívni. Amennyiben nincs több kérdés aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) elfogadja az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet (2351 Alsónémedi, Fő út 66/A.) ,-Ft összegű likvid hitelre vonatkozó indikatív ajánlatát és szerződéstervezeteit, b) hozzájárul ahhoz, hogy az ,-Ft hitelösszeg és járulékai erejéig kötelezettségei teljesítésének biztosítására az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokon az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet javára jelzálogjogot alapítsanak: 6

7 - Inárcs 1137/1 hrsz. (kivett, üzletközpont, lakás és udvar), - Inárcs 519 hrsz. (kivett, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat), - Inárcs 330 hrsz. (kivett, sporttelep), - Inárcs 408/2 hrsz. (kivett, lakóház (4 lakás), iroda, gépkocsi tároló és udvar). c) feltétlen, és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet javára a hitelszerződésben foglalt ,-Ft, azaz ötvenmillió forint tőke és járulékai erejéig az illetékes földhivatali ingatlannyilvántartásba jelzálogjogot jegyezzenek be, d) kötelezettséget vállal a hitel és járulékai megfizetésére, illetőleg ezen kötelezettségeknek a hitel futamideje alatti éves költségvetésekben történő betervezésére és jóváhagyására, továbbá e) felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos dokumentáció elkészíttetésével és a vonatkozó szerződések aláírásával. 6. napirend: Beszámoló a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatról dr. Gál Imre polgármester: Fajt Kornél jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de megadta az elérhetőségét és amennyiben fontos kérdés lenne természetesen válaszolni fog. Együttműködésünket a múltkori testületi ülésen felülvizsgáltuk törvényességi észrevétel alapján. Több elgondolás és elképzelés van a szolgálat kapcsán, de 2015-ben lesznek változások a háziorvosi szolgálatban és majd akkor vissza lesz rá térve, kész helyzetbe nem akarom hozni a következő képviselő-testületet, de javaslatom majd lesz. Azt viszont el szeretném mondani, hogy nem véletlenül látjuk el társulásban az orvosi ügyeletet, mert az ami plusz támogatást jelent az kiesne ha nem társulásban látnánk el. Biztosan emlékszik mindenki arra amikor az országban még nem volt ügyeleti szolgálat, hanem csak háziorvos volt akit fel lehetett hívni akár késő este és hétvégén is. Én úgy gondolom két háziorvossal és egy gyerek orvossal ezt el lehetne látni. Balogh Ferenc képviselő: Kakucson is az a probléma, mint itt nálunk, hogy többségében hiába megyünk az Újhartyáni ügyeletre legtöbbször pesti kórházba irányítanak. Másik pedig az lenne, hogy Gedai Viktóriáék a gyógyszertárnak ingatlant keresnek, és amennyiben megüresedne ott egy központi helyen lévő egészségházat is ki lehetne alakítani. dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki a beszámolót elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. 7

8 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az újhartyáni Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 7. napirend: Tájékoztatás a Gyermekeinkért, Iskoláért, Községért Közalapítvány rendelkezésére álló pénzösszegeinek felhasználásáról szóló határozat meghozataláról dr. Gál Imre polgármester: Megkaptuk a tájékoztatást az alapítványtól, gyakorlatilag tudomásul vételről lenne szó. Arról szól, hogy az Alapítvány úgy döntött, hogy a régi iskolában a vizes blokk felújítását és kialakítását bruttó Ft értékhatárig finanszíroznák. Faldina Ágnes képviselő: Az előterjesztésben benne van, hogy idén még lesz az év pedagógus díj és a gyerekek ösztöndíja is. Ez most erre az évre vonatkozik? Mi lesz utána? dr. Gál Imre polgármester: Utána hozzák meg majd a döntésüket, mert az alapító okiratot módosítani nem lehet, és ez miatt nem igazán tudják kellő módon felhasználni az összeget az általuk gondolt nemes célokra. Több fiatalt szeretnének támogatni ösztöndíjjal, a feltételek nagyon szigorúak, amelyeket módosítani nem lehet. Aki elfogadja a tájékoztatást kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekeinkért, Iskoláért, Községért Közalapítvány rendelkezésére álló pénzösszegeinek felhasználásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 8. napirend: Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzés megállapításairól 8

9 Bolvári Mihály alpolgármester: Nem az idei évről lenne szó csak szeretném megjegyezni, hogy a 2012-es évben a befizetések visszaestek 4,3%-al, a kommunális adó pedig 129,2%-al megemelkedett. Ennek a számadatnak mi a magyarázata, ennyivel több épület lenne? Ádámku Ottóné: Fel lettek szólítva azok a lakosok akik nem voltak az adó hatálya alá bejelentkezve. Utána bejelentkeztek és megfizették az adót. dr. Gál Imre polgármester: Eddig önbevallás alapján történt az adózás aki bejelentkezett az fizetett, aki nem az pedig nem tól kellett volna fizetni és aki nem fizetett annak visszamenőlegesen is ki kellett fizetnie az elmaradását. Göndör Ákos jegyző: A kollegák földhivatali térkép alapján az összes telket és ingatlant ellenőrizték január 1-jétől december 31-ig aki nem fizetett annak most be kellett vallania az adót. Bolvári Mihály alpolgármester: Köszönöm a választ, kielégítő volt. dr. Gál Imre polgármester: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja a belső ellenőr jelentését kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzés megállapításairól szóló összefoglaló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 9. napirend: MÉR Kft. műszaki ellenőr (Mérnök) szolgáltatás megrendelése a KEOP / számú Inárcs község ivóvízminőség-javítási és ivóvíz hálózati rekonstrukciós programjának megvalósítása tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásban a műszaki ellenőr által aláírt Megbízási szerződés megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A napirendet tárgyalták a bizottságok. A képviselő-testület kérte, hogy a szerződéstervezet kerüljön ide tárgyalásra, én pedig most ennek megfelelően behoztam. Bolvári Mihály alpolgármester: Czinege István azt mondta a vízmű pályázat kapcsán, hogy Inárcsnak ez pénzébe nem fog kerülni, most viszont egyre gyakrabban kapunk ezzel kapcsolatos előterjesztést. Nehogy a végén az legyen, hogy mégis keletkezik valami kifizetési kötelezettség. 9

10 Göndör Ákos jegyző: Czinege úr az Inárcsvíz Kft. vezetőjeként ígérte meg, hogy nem lesz fizetési kötelezettség, de ez a Kft. már sehol nincs. Eddig minden el lett számolva, de a likvid hitel igénybe vétele mellett lehet némi kamat, azt nem tudjuk kiküszöbölni. dr. Gál Imre polgármester: Szeretnénk igénybe venni az önerős pályázatot, a változások ellenére is tartható lesz az, hogy ne kerüljön nekünk ez pénzbe. Van-e kérdés? Aki felhatalmazza ezek után a polgármestert, hogy a szerződéstervezetet aláírja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MÉR Kft. műszaki ellenőr (Mérnök) szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.3.0/ számú Inárcs község ivóvízminőség-javítási és ivóvíz hálózati rekonstrukciós programjának megvalósítása tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásban a műszaki ellenőr által aláírt Megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 10. napirend: Ruttkai Enikő bérlakásra vonatkozó kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A bizottság úgy döntött, hogy tudomásul vesszük a kérelmet, de pillanatnyilag most nincs üres bérlakása az önkormányzatnak. Nem tudom változott-e valakinek azóta az álláspontja, vagy van-e kérdése? Bolvári Mihály alpolgármester: Véleményem szerint elő kellene venni azt a tervet, ami a Tűzoltó utcai ingatlan építésére vonatkozik. Meg kellene nézni a pályázatot és a megvalósítást el kellene kezdeni természetesen pályázati pénzből. Alsó részben üzletek lehetnének a felső részen pedig lakóépületek. A faluban is egyre többen érdeklődnek albérlet után, mert nincs pénz építkezésre. Befektetőt kellene keresni erre a célra, én szeretném ha a következő ülésre ezeket a tervek itt lennének. Göndör Ákos jegyző: A tervdokumentációt aktualizálni kellene, ami legalább egy év lenne. dr. Gál Imre polgármester: Az óvodának az elhelyezése is úgy történt, hogy a tervet figyelembe vettük. Oda művelődési ház volt tervezve, de tekintettel, hogy a művelődési ház megújult ezért az a terv mostanra okafogyottá vált. Érdemben ebben az évben új pályázati kiírás nem nagyon lesz, október novemberre fognak elkészülni azok a pályázatok amelyek most koncepció szinten vannak és ősz lesz mire elfogadásra kerülnek. A másik dolgot amit mondtál elképzelhetőnek tartom, mert Dabason a SPAR pont ilyen koncepcióban készült. Én úgy gondolom ez a konstrukció is teljesen járható. Én pillanatnyilag nem tudok olyan vállalkozó személyről aki nekifutna ennek az egésznek. Úgy már igen ha később valósulna 10

11 meg, mert az unió a vállalkozó szférát szeretné erősíteni a következő ciklusában. Ilyen módon már a vállalkozók is segíthetnének. Bolvári Mihály alpolgármester: Valahogyan meg kellene tenni az első lépést. Zámbó Istvánné képviselő: Égető szükség lenne lakásokra, mert a fiataloknak nincs pénzük lakást venni és nehezen tudják a lakhatásukat megoldani. dr. Gál Imre polgármester: Aki eltudja fogadni a bérlakásra vonatkozó kérelmet, a bizottsági javaslatnak megfelelően, hogy tudomásul vesszük, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ruttkai Enikő bérlakásra vonatkozó kérelmét tudomásul veszi tekintettel arra, hogy jelenleg az önkormányzatnak nincs üres bérlakása. Amennyiben a bérlakás megüresedik, a kérelmet újból napirendre tűzi és tárgyalni fogja. 11. napirend: Csontos József református lelkész kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Az a javaslat született a bizottsági ülésen, hogy a Ft kifizetését amit a költségvetésbe betervezetünk azt változatlanul fent tudjuk tartani, de a 1,5 millió forintot azt sajnos nem tudjuk biztosítani a felújításra. Aki a bizottsági javaslatnak megfelelően, hogy a Ft támogatást azt változatlanul fenntartjuk, aki elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Csontos József református lelkésznek a ref. templom tetőfelújítására vonatkozó kérelmét a költségvetésben szereplő bruttó Ft összeggel támogatja. 11

12 12. napirend: Dr. Péter Klára és Dr. Enzsöl Csaba háziorvosok által beadott helyettesítési támogatásra vonatkozó kérelem megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is alaposan áttárgyaltuk a bizottsági ülésen. Van-e kérdés ami azóta felmerült? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a korábbi időszakhoz megfelelően a helyettesítést támogassuk, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Péter Klára és Dr. Enzsöl Csaba háziorvosok által beadott helyettesítési támogatásra vonatkozó kérelmet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 13. napirend: Vincze Roland pedagógus bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági javaslat az volt, ahhoz hogy a kérelmet támogatni tudjuk a helyi rendeletünket módosítani kell. A mai ülésre a rendeletmódosítás ki lett osztva. A módosítás így szól: szolgálati lakást az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai teljesítése érdekében maximum 5 évre adja bérbe olyan igénylő részére, akinek az elhelyezése az Önkormányzat érdeke. Az albérlet meghosszabbítása egyszer további egy évre meghosszabbítható Javaslatom az lenne, hogy először ebben döntsünk. Aki egyetért a rendelet módosítással, kérem kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról -A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza - dr. Gál Imre polgármester: Aki a kérelmet támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 12

13 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vincze Roland pedagógus bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. dr. Gál Imre polgármester: Menetközben elkövettem egy hibát a vendégeinkre való tekintettel őket előrevettem, viszont nem szavaztunk arról, hogy a bizottsági üléshez képest érkezett két új napirend. Aki egyetért azzal, hogy felvegyük napirendre őket, kérem kézfeltartással szavazzon. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalását két új napirend felvételével folytatja. 14. napirend: A KEOP-1.3.0/ számú Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása pályázat megvalósítási szakasza során a vízbiztonsági tervezés feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására közbeszerző kiválasztása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Korábbi napirendnél már említettem, hogy változtak a külső körülmények menet közben a pályázatnál. Kiválasztottuk a közbeszerzőt, aki annak megfelelően bonyolítja is az eljárást, de akkor külön még nem kellett külön közbeszereztetni a vízbiztonsági tervezés feladatainak az ellátását. Ez menet közben került bele. Most kérték a módosítást, ami a határozati javaslatban is benne van a Ft +Áfa. Tudomásom szerint az összköltséget ez nem befolyásolja, elszámolható költség a pályázatban. Erre is közbeszerzés vonatkozik, ha már a teljes körű eljárást adtunk a TAKTA OSI-nak akkor úgy gondolom indokolt ebben az egy részterületben is. Kérdezném, hogy van-e kérdés? Aki eltudja fogadni a határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. 13

14 Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2014. (III.26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) Az Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása (a KEOP-1.3.0/ azonosító számú) pályázathoz kapcsolódó vízbiztonsági tervezés megrendelésére irányuló beszerzési szerződést a Takta-Osi Kft.-vel (székhely: 1028 Budapest, Dózsa György utca 27.) köti meg az alábbi munkára: A KEOP-1.3.0/ számú pályázati támogatásból megvalósítandó Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása tárgyú projekt megvalósítási szakaszának során a vízbiztonsági tervezés feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása. b) Felkéri dr. Gál Imre László polgármestert, hogy a Takta-Osi Kft-vel - a vízbiztonsági tervezés beszerzésével kapcsolatos feladatokra - a megbízási szerződést nettó ,- Ft megbízási díjjal megkösse. c) Utasítja a Takta-Osi Kft.-t, hogy az eljárást a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek és előírásoknak megfelelően folytassa le. Felelős: dr. Gál Imre László polgármester Határidő: folyamatosan 15. napirend: Döntés Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2013. (VII.17.) Kt. határozatának módosításáról (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Ez lenne az a módosítás amiről beszéltem, hogy a tervezett 255 millió forint összköltségű projekthez kellett volna még Ft nagyságú önerő, ellenben végül is a közreműködői támogatási szerződés alapján Ft összköltségre csökkentette az összköltséget. Ily módon a támogatás mértéke is módosul a 28 millióról Ft-ra. Ez azért lényeges ha az önerőre pályázatot szeretnénk beadni akkor pontos összeget kell megjelölnünk. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Aki ezzel a Ft-al egyetért, hogy ennyire csökken az önerő, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2014. (III.26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 14

15 a) a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. által án befogadott, ,- Ft összköltségű, Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című, KEOP-1.3.0/ kódszámú pályázathoz szükséges ,- Ft összegű önerőt a BM Önerő Alapból kívánja biztosítani; b) amennyiben az Önkormányzat nem nyeri el a támogatást BM Önerő Alapból, akkor a szükséges forrást Inárcs Nagyközség Önkormányzata a költségvetésében biztosítani fogja. 16. napirend: Polgárőrség kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés szóban történik polgármester úr részéről) dr. Gál Imre polgármester: Hat diszpécser dolgozik a polgárőrségnél akinek a munkáját az önkormányzat finanszírozza, csökkent munkaképességű emberekről beszélünk. Felülvizsgálat során egy diszpécsernek módosítani kell a munkaszerződését, hogy nem láthatja el napi 6 órás munkaviszonyban a munkáját, hanem csak 4 órában. Kiesik 2 óra és a polgárőrség vezetője azt kérte amennyiben lehet, segítsünk. Egy 6 órás státusz megszűnik ez helyett lesz egy négyórás, viszont a két órás helyett egy négy órás munkahelyre lenne még szükség. Egy munkahellyel többet kell, hogy biztosítsunk. Ez a költségvetésünket nem érinti, módosítani nem szükséges, hiszen nincs rá pénzügyi hatással. Viszont ahhoz testületi döntés kell, hogy plusz státuszt hozzunk létre. Van-e kérdés? Ha nincs akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy egy 4 órás státusszal megemeljük a diszpécser szolgálatot, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2014. (III.26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Polgárőrségen dolgozó diszpécser szolgálat létszámát egy négy órás státusszal megemeli. 15

16 dr. Gál Imre polgármester: Több napirend nem lévén 19 órakor a testületi ülést bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételét. kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Bolvári Mihály alpolgármester Sebján György képviselő 16

17 JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. -ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben és annak végrehajtására kiadott módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 1. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. számú melléklet a 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez Temetési helyek megváltási díjai: Egyes sírhely: Kettes sírhely: Urnafülke 1-es: Urnasírhely: Sírbolt / kripta hely: Gyermek sírhely: Temető fenntartási hozzájárulás díja (sírkövesek, kriptaépítők) csak vállalkozók végezhetik: Ft/nap+ÁFA. Temető létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: Ft +ÁFA/alkalom. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások, temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai: Ravatal berendezések igénybevételi díj: Ft+ÁFA /alkalom. Halott hűtő igénybevételi díj: Ft+Áfa alapdíj /3 nap. azon felül: Ft/nap. Halott átvételi ill. átadási díj: Ft+Áfa/ alkalom. Hamvak átvételi ill. átadási díj: Ft+Áfa/ alkalom. 17

18 Magában foglalja az üzemeltető folyamatos rendelkezésre állását, az átadáskor és átvételkor a ravatalozóban lévő hűtő nyitását zárását, az elhunyt okmányainak átadását átvételét, az eltemetéshez szükséges okiratok hiánytalan meglétének ellenőrzését és az elhunyt azonosítását. A díj felszámításának csak az egyik fajtája / átadás vagy átvétel / és csak egy alkalommal számítható fel elhunytanként. Ügyeleti díj temetéskor: Ft+ÁFA/ temetés. Temetések alkalmával az üzemeltető köteles gondoskodni a temetői létesítmények temetés előtti igény szerinti időben történő nyitásáról, zárásáról a ravatalozási berendezések hiánytalan meglétéről, a szükségek energia ellátásról, a szertartás alatt esetlegesen adódó problémák lehetőség szerinti azonnali elhárításáról, szertartás után a ravatalozó áramtalanításáról, külső ravatalozás esetén a berendezések ravatalozóban történő elhelyezéséről. Regisztrációs / nyilvántartásba vételi díj: Ft+ Áfa/temetés. Sírásás, sírnyitás díja: Felnőtt: Ft+ Áfa. Gyermek: Díjmentes. Urna: Ft+Áfa. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, március 27. Göndör Ákos jegyző 18

19 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. -ában biztosított jogkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Szolgálati lakást az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai teljesítése érdekében legfeljebb 5 évre adja bérbe olyan igénylő részére, akinek az elhelyezése az önkormányzat érdeke. A bérlő kérelmére, indokolt esetben, a képviselő-testület mérlegelése alapján az 5 év eltelte előtt a lakásbérleti jog legfeljebb további egy évvel meghosszabbítható. (2) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, március 27. Göndör Ákos jegyző 19

20 A 63/2014. (III. 26.) Kt. határozat melléklete INÁRCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE (2014) (A terv csak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmazza) Vonatkozó jogszabály ig megindított eljárások esetén: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei Vonatkozó jogszabály után megindított eljárások esetén: a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei KÖZBESZERZÉS Megnevezése Tárgya 2 Vállalkozási szerződés az Inárcs Község Ivóvízminőségjavítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása (pályázat azonosító száma: KEOP / ) tárgyú építési beruházás megvalósítására. Boglárka Néphagyományőrző Óvoda bővítése eszközbeszerzés Inárcs, március 21. Becsült érték (nettó, Ft) (nem egyenlő a rendelkezésre álló forrással!) 2 nettó ,- Ft 1 kb. nettó 25 millió Ft Eljárásrend 1 Alkalmazandó / választott eljárás típus, eljárás fajta II. Kbt. III. rész, 121. (1) b.) pont (nyílt eljárás szabályai szerint) II. Kbt. III. rész, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Dr. Gál Imre polgármester Eljárás megindításának tervezett időpontja Végrehajtás felelőse / felelős szervezeti egysége Megjegyzés I-II. ne. Polgármesteri Hivatal KEOP pályázatra benyújtásra kerül III-IV. ne. Polgármesteri Hivatal KMOP pályázatra benyújtásra kerül. 1 Eljárásrend szerint lehet: Közösségi értékhatárt elérő (I.), nemzeti értékhatárt elérő (II.) eljárásrend 2 Tárgya lehet: árubeszerzés (1), építési beruházás (2), szolgáltatás megrendelés (3), építési koncesszió (4), szolgáltatási koncesszió (5)

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben