INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 26. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 61-76/2014. (III. 26.) Kt. hat. Rendeletek száma: 4-5/2014. (III. 27.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Balogh Ferenc képviselő, Bolvári Mihály alpolgármester, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő Sallai János képviselő (összesen 7 fő). Az ülésről igazoltan van távol:, - Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Turcsány Andrea műv.ház.ig, Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Lénárd Imre FIDESZ helyi képv., Gyulay Tamás SZIN Egyesület képv., Vad Tibor tűzoltóparancsnok, Gere Imre tűzoltó őrnagy NAPIREND 1. Dabasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság évi beszámolójának megtárgyalása Előterjesztő: Vad Tibor tűzoltóparancsnok 2. Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről Előterjesztő: Turcsány Andrea művelődési ház igazgatója 3. A temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása 2

3 5. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet likvidhitel ajánlata és a szerződéstervezetek megtárgyalása 6. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatról 7. Tájékoztatás a Gyermekeinkért, Iskoláért, Községért Közalapítvány rendelkezésére álló pénzösszegeinek felhasználásáról szóló határozat meghozataláról Előterjesztő: Talapka Józsefné GYIKK Kuratóriumának elnöke 8. Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzés megállapításairól Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 9. MÉR Kft. műszaki ellenőr (Mérnök) szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.3.0/ számú Inárcs község ivóvízminőség-javítási és ivóvíz hálózati rekonstrukciós programjának megvalósítása tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásban a műszaki ellenőr által aláírt Megbízási szerződés megtárgyalása 10. Ruttkai Enikő bérlakásra vonatkozó kérelmének megtárgyalása 11. Csontos József református lelkész kérelmének megtárgyalása 12. Dr. Péter Klára és Dr. Enzsöl Csaba háziorvosok által beadott helyettesítési támogatásra vonatkozó kérelem megtárgyalása 13. Vincze Roland pedagógus bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása 14. A KEOP-1.3.0/ számú Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása pályázat megvalósítási szakasza során a vízbiztonsági tervezés feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására közbeszerző kiválasztása 15. Döntés Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2013. (VII.17.) Kt. határozatának módosításáról 16. Polgárőrség kérelmének megtárgyalása (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 3

4 1. napirend: Dabasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság évi beszámolójának megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Előzetesen az Integrált Hatáskörű Bizottság már tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolták a beszámolót. Balogh Ferenc képviselő: Nagyon sajnálom amiért Velikóvszki Zoltán nem lehet most itt velünk. Bizottsági ülésen leginkább azt nehezményezte, hogy egy fecskendő van használatban Dabason. Vad Tibor: Dabason három fecskendő van, kettő van beállítva hívásra, egy pedig tartalék, plusz van még egy vízszállítónk is. Abban az esetben ha nagyobb kiterjedésű tűzesetről lenne szó akkor a Monori térség besegít. Vad Tibor tűzoltóparancsnok és Gere Imre tűzoltó őrnagy tájékoztatja a Képviselőtestületet a Dabasi Tűzoltóság működéséről. A képviselő-testület tagjai kérdéseket tesznek fel, amelyekre válaszolnak. dr. Gál Imre polgármester: Kérem, hogy szavazzunk, aki elfogadja a Tűzoltóság beszámolóját, kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően, valamint a tűzoltóparancsnok személyesen tett szóbeli kiegészítésével elfogadja. 2. napirend: Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre) dr. Gál Imre polgármester: A napirendet tárgyalták a bizottságok és elfogadták. Szeretnéd-e Andrea kiegészíteni a beszámolót? Turcsány Andrea: Én azt gondolom mindent leírtam. Turcsány Andrea tájékoztatja a képviselő-testületet a sportpályán történt betörésekről. 4

5 dr. Gál Imre polgármester: Van-e kérdés? Ha nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 3. napirend: A temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági üléshez képest tájékozódtunk és elírás történt az előterjesztésben Suta Géza részéről. Bolvári Mihály alpolgármester: Az urnafülke egyesről van szó? dr. Gál Imre polgármester: Igen, nem Ft hanem Ft. Szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy a temető előtti hirdetőre ki van rakva Suta Géza által tett felhívások, pl. 12 év alatti gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőben, és a nyitvatartási idő is részletesen szerepel a tájékoztatóban. Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról - A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza napirend: Az éves közbeszerzési terv megtárgyalása 5

6 dr. Gál Imre polgármester: A közbeszerzési tervet mind a két bizottság tárgyalta, van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a tervet, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a évi közbeszerzési tervet az előterjesztés mellékletének megfelelően. Határidő: március A közbeszerzési tervet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza- 5. napirend: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet likvidhitel ajánlata és a szerződéstervezetek megtárgyalása Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került dr. Gál Imre polgármester: Ezt is tárgyalták a bizottságok a likviditás miatt van erre szükségünk. Balogh Ferenc képviselő: Integrált Hatáskörű Bizottság ülésén felmerült, hogy amennyiben nincs szükség a négy ingatlan felajánlására fedezetként, akkor csak három legyen. dr. Gál Imre polgármester: Természetesen igen, a négy ingatlan csak azért lett megjelölve, ha esetleg nem lenne elég három, hogy a testületet ne kelljen újból összehívni. Amennyiben nincs több kérdés aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) elfogadja az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet (2351 Alsónémedi, Fő út 66/A.) ,-Ft összegű likvid hitelre vonatkozó indikatív ajánlatát és szerződéstervezeteit, b) hozzájárul ahhoz, hogy az ,-Ft hitelösszeg és járulékai erejéig kötelezettségei teljesítésének biztosítására az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokon az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet javára jelzálogjogot alapítsanak: 6

7 - Inárcs 1137/1 hrsz. (kivett, üzletközpont, lakás és udvar), - Inárcs 519 hrsz. (kivett, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat), - Inárcs 330 hrsz. (kivett, sporttelep), - Inárcs 408/2 hrsz. (kivett, lakóház (4 lakás), iroda, gépkocsi tároló és udvar). c) feltétlen, és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet javára a hitelszerződésben foglalt ,-Ft, azaz ötvenmillió forint tőke és járulékai erejéig az illetékes földhivatali ingatlannyilvántartásba jelzálogjogot jegyezzenek be, d) kötelezettséget vállal a hitel és járulékai megfizetésére, illetőleg ezen kötelezettségeknek a hitel futamideje alatti éves költségvetésekben történő betervezésére és jóváhagyására, továbbá e) felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos dokumentáció elkészíttetésével és a vonatkozó szerződések aláírásával. 6. napirend: Beszámoló a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatról dr. Gál Imre polgármester: Fajt Kornél jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de megadta az elérhetőségét és amennyiben fontos kérdés lenne természetesen válaszolni fog. Együttműködésünket a múltkori testületi ülésen felülvizsgáltuk törvényességi észrevétel alapján. Több elgondolás és elképzelés van a szolgálat kapcsán, de 2015-ben lesznek változások a háziorvosi szolgálatban és majd akkor vissza lesz rá térve, kész helyzetbe nem akarom hozni a következő képviselő-testületet, de javaslatom majd lesz. Azt viszont el szeretném mondani, hogy nem véletlenül látjuk el társulásban az orvosi ügyeletet, mert az ami plusz támogatást jelent az kiesne ha nem társulásban látnánk el. Biztosan emlékszik mindenki arra amikor az országban még nem volt ügyeleti szolgálat, hanem csak háziorvos volt akit fel lehetett hívni akár késő este és hétvégén is. Én úgy gondolom két háziorvossal és egy gyerek orvossal ezt el lehetne látni. Balogh Ferenc képviselő: Kakucson is az a probléma, mint itt nálunk, hogy többségében hiába megyünk az Újhartyáni ügyeletre legtöbbször pesti kórházba irányítanak. Másik pedig az lenne, hogy Gedai Viktóriáék a gyógyszertárnak ingatlant keresnek, és amennyiben megüresedne ott egy központi helyen lévő egészségházat is ki lehetne alakítani. dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki a beszámolót elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. 7

8 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az újhartyáni Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 7. napirend: Tájékoztatás a Gyermekeinkért, Iskoláért, Községért Közalapítvány rendelkezésére álló pénzösszegeinek felhasználásáról szóló határozat meghozataláról dr. Gál Imre polgármester: Megkaptuk a tájékoztatást az alapítványtól, gyakorlatilag tudomásul vételről lenne szó. Arról szól, hogy az Alapítvány úgy döntött, hogy a régi iskolában a vizes blokk felújítását és kialakítását bruttó Ft értékhatárig finanszíroznák. Faldina Ágnes képviselő: Az előterjesztésben benne van, hogy idén még lesz az év pedagógus díj és a gyerekek ösztöndíja is. Ez most erre az évre vonatkozik? Mi lesz utána? dr. Gál Imre polgármester: Utána hozzák meg majd a döntésüket, mert az alapító okiratot módosítani nem lehet, és ez miatt nem igazán tudják kellő módon felhasználni az összeget az általuk gondolt nemes célokra. Több fiatalt szeretnének támogatni ösztöndíjjal, a feltételek nagyon szigorúak, amelyeket módosítani nem lehet. Aki elfogadja a tájékoztatást kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekeinkért, Iskoláért, Községért Közalapítvány rendelkezésére álló pénzösszegeinek felhasználásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 8. napirend: Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzés megállapításairól 8

9 Bolvári Mihály alpolgármester: Nem az idei évről lenne szó csak szeretném megjegyezni, hogy a 2012-es évben a befizetések visszaestek 4,3%-al, a kommunális adó pedig 129,2%-al megemelkedett. Ennek a számadatnak mi a magyarázata, ennyivel több épület lenne? Ádámku Ottóné: Fel lettek szólítva azok a lakosok akik nem voltak az adó hatálya alá bejelentkezve. Utána bejelentkeztek és megfizették az adót. dr. Gál Imre polgármester: Eddig önbevallás alapján történt az adózás aki bejelentkezett az fizetett, aki nem az pedig nem tól kellett volna fizetni és aki nem fizetett annak visszamenőlegesen is ki kellett fizetnie az elmaradását. Göndör Ákos jegyző: A kollegák földhivatali térkép alapján az összes telket és ingatlant ellenőrizték január 1-jétől december 31-ig aki nem fizetett annak most be kellett vallania az adót. Bolvári Mihály alpolgármester: Köszönöm a választ, kielégítő volt. dr. Gál Imre polgármester: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja a belső ellenőr jelentését kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzés megállapításairól szóló összefoglaló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 9. napirend: MÉR Kft. műszaki ellenőr (Mérnök) szolgáltatás megrendelése a KEOP / számú Inárcs község ivóvízminőség-javítási és ivóvíz hálózati rekonstrukciós programjának megvalósítása tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásban a műszaki ellenőr által aláírt Megbízási szerződés megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A napirendet tárgyalták a bizottságok. A képviselő-testület kérte, hogy a szerződéstervezet kerüljön ide tárgyalásra, én pedig most ennek megfelelően behoztam. Bolvári Mihály alpolgármester: Czinege István azt mondta a vízmű pályázat kapcsán, hogy Inárcsnak ez pénzébe nem fog kerülni, most viszont egyre gyakrabban kapunk ezzel kapcsolatos előterjesztést. Nehogy a végén az legyen, hogy mégis keletkezik valami kifizetési kötelezettség. 9

10 Göndör Ákos jegyző: Czinege úr az Inárcsvíz Kft. vezetőjeként ígérte meg, hogy nem lesz fizetési kötelezettség, de ez a Kft. már sehol nincs. Eddig minden el lett számolva, de a likvid hitel igénybe vétele mellett lehet némi kamat, azt nem tudjuk kiküszöbölni. dr. Gál Imre polgármester: Szeretnénk igénybe venni az önerős pályázatot, a változások ellenére is tartható lesz az, hogy ne kerüljön nekünk ez pénzbe. Van-e kérdés? Aki felhatalmazza ezek után a polgármestert, hogy a szerződéstervezetet aláírja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MÉR Kft. műszaki ellenőr (Mérnök) szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.3.0/ számú Inárcs község ivóvízminőség-javítási és ivóvíz hálózati rekonstrukciós programjának megvalósítása tárgyú beszerzési eljárás vonatkozásban a műszaki ellenőr által aláírt Megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 10. napirend: Ruttkai Enikő bérlakásra vonatkozó kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A bizottság úgy döntött, hogy tudomásul vesszük a kérelmet, de pillanatnyilag most nincs üres bérlakása az önkormányzatnak. Nem tudom változott-e valakinek azóta az álláspontja, vagy van-e kérdése? Bolvári Mihály alpolgármester: Véleményem szerint elő kellene venni azt a tervet, ami a Tűzoltó utcai ingatlan építésére vonatkozik. Meg kellene nézni a pályázatot és a megvalósítást el kellene kezdeni természetesen pályázati pénzből. Alsó részben üzletek lehetnének a felső részen pedig lakóépületek. A faluban is egyre többen érdeklődnek albérlet után, mert nincs pénz építkezésre. Befektetőt kellene keresni erre a célra, én szeretném ha a következő ülésre ezeket a tervek itt lennének. Göndör Ákos jegyző: A tervdokumentációt aktualizálni kellene, ami legalább egy év lenne. dr. Gál Imre polgármester: Az óvodának az elhelyezése is úgy történt, hogy a tervet figyelembe vettük. Oda művelődési ház volt tervezve, de tekintettel, hogy a művelődési ház megújult ezért az a terv mostanra okafogyottá vált. Érdemben ebben az évben új pályázati kiírás nem nagyon lesz, október novemberre fognak elkészülni azok a pályázatok amelyek most koncepció szinten vannak és ősz lesz mire elfogadásra kerülnek. A másik dolgot amit mondtál elképzelhetőnek tartom, mert Dabason a SPAR pont ilyen koncepcióban készült. Én úgy gondolom ez a konstrukció is teljesen járható. Én pillanatnyilag nem tudok olyan vállalkozó személyről aki nekifutna ennek az egésznek. Úgy már igen ha később valósulna 10

11 meg, mert az unió a vállalkozó szférát szeretné erősíteni a következő ciklusában. Ilyen módon már a vállalkozók is segíthetnének. Bolvári Mihály alpolgármester: Valahogyan meg kellene tenni az első lépést. Zámbó Istvánné képviselő: Égető szükség lenne lakásokra, mert a fiataloknak nincs pénzük lakást venni és nehezen tudják a lakhatásukat megoldani. dr. Gál Imre polgármester: Aki eltudja fogadni a bérlakásra vonatkozó kérelmet, a bizottsági javaslatnak megfelelően, hogy tudomásul vesszük, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ruttkai Enikő bérlakásra vonatkozó kérelmét tudomásul veszi tekintettel arra, hogy jelenleg az önkormányzatnak nincs üres bérlakása. Amennyiben a bérlakás megüresedik, a kérelmet újból napirendre tűzi és tárgyalni fogja. 11. napirend: Csontos József református lelkész kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Az a javaslat született a bizottsági ülésen, hogy a Ft kifizetését amit a költségvetésbe betervezetünk azt változatlanul fent tudjuk tartani, de a 1,5 millió forintot azt sajnos nem tudjuk biztosítani a felújításra. Aki a bizottsági javaslatnak megfelelően, hogy a Ft támogatást azt változatlanul fenntartjuk, aki elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Csontos József református lelkésznek a ref. templom tetőfelújítására vonatkozó kérelmét a költségvetésben szereplő bruttó Ft összeggel támogatja. 11

12 12. napirend: Dr. Péter Klára és Dr. Enzsöl Csaba háziorvosok által beadott helyettesítési támogatásra vonatkozó kérelem megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is alaposan áttárgyaltuk a bizottsági ülésen. Van-e kérdés ami azóta felmerült? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a korábbi időszakhoz megfelelően a helyettesítést támogassuk, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Péter Klára és Dr. Enzsöl Csaba háziorvosok által beadott helyettesítési támogatásra vonatkozó kérelmet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 13. napirend: Vincze Roland pedagógus bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági javaslat az volt, ahhoz hogy a kérelmet támogatni tudjuk a helyi rendeletünket módosítani kell. A mai ülésre a rendeletmódosítás ki lett osztva. A módosítás így szól: szolgálati lakást az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai teljesítése érdekében maximum 5 évre adja bérbe olyan igénylő részére, akinek az elhelyezése az Önkormányzat érdeke. Az albérlet meghosszabbítása egyszer további egy évre meghosszabbítható Javaslatom az lenne, hogy először ebben döntsünk. Aki egyetért a rendelet módosítással, kérem kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról -A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza - dr. Gál Imre polgármester: Aki a kérelmet támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 12

13 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vincze Roland pedagógus bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. dr. Gál Imre polgármester: Menetközben elkövettem egy hibát a vendégeinkre való tekintettel őket előrevettem, viszont nem szavaztunk arról, hogy a bizottsági üléshez képest érkezett két új napirend. Aki egyetért azzal, hogy felvegyük napirendre őket, kérem kézfeltartással szavazzon. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2014. (III. 26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalását két új napirend felvételével folytatja. 14. napirend: A KEOP-1.3.0/ számú Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása pályázat megvalósítási szakasza során a vízbiztonsági tervezés feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására közbeszerző kiválasztása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Korábbi napirendnél már említettem, hogy változtak a külső körülmények menet közben a pályázatnál. Kiválasztottuk a közbeszerzőt, aki annak megfelelően bonyolítja is az eljárást, de akkor külön még nem kellett külön közbeszereztetni a vízbiztonsági tervezés feladatainak az ellátását. Ez menet közben került bele. Most kérték a módosítást, ami a határozati javaslatban is benne van a Ft +Áfa. Tudomásom szerint az összköltséget ez nem befolyásolja, elszámolható költség a pályázatban. Erre is közbeszerzés vonatkozik, ha már a teljes körű eljárást adtunk a TAKTA OSI-nak akkor úgy gondolom indokolt ebben az egy részterületben is. Kérdezném, hogy van-e kérdés? Aki eltudja fogadni a határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. 13

14 Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2014. (III.26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) Az Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása (a KEOP-1.3.0/ azonosító számú) pályázathoz kapcsolódó vízbiztonsági tervezés megrendelésére irányuló beszerzési szerződést a Takta-Osi Kft.-vel (székhely: 1028 Budapest, Dózsa György utca 27.) köti meg az alábbi munkára: A KEOP-1.3.0/ számú pályázati támogatásból megvalósítandó Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása tárgyú projekt megvalósítási szakaszának során a vízbiztonsági tervezés feladatainak ellátására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása. b) Felkéri dr. Gál Imre László polgármestert, hogy a Takta-Osi Kft-vel - a vízbiztonsági tervezés beszerzésével kapcsolatos feladatokra - a megbízási szerződést nettó ,- Ft megbízási díjjal megkösse. c) Utasítja a Takta-Osi Kft.-t, hogy az eljárást a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek és előírásoknak megfelelően folytassa le. Felelős: dr. Gál Imre László polgármester Határidő: folyamatosan 15. napirend: Döntés Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2013. (VII.17.) Kt. határozatának módosításáról (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Ez lenne az a módosítás amiről beszéltem, hogy a tervezett 255 millió forint összköltségű projekthez kellett volna még Ft nagyságú önerő, ellenben végül is a közreműködői támogatási szerződés alapján Ft összköltségre csökkentette az összköltséget. Ily módon a támogatás mértéke is módosul a 28 millióról Ft-ra. Ez azért lényeges ha az önerőre pályázatot szeretnénk beadni akkor pontos összeget kell megjelölnünk. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Aki ezzel a Ft-al egyetért, hogy ennyire csökken az önerő, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2014. (III.26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 14

15 a) a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. által án befogadott, ,- Ft összköltségű, Inárcs Község Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című, KEOP-1.3.0/ kódszámú pályázathoz szükséges ,- Ft összegű önerőt a BM Önerő Alapból kívánja biztosítani; b) amennyiben az Önkormányzat nem nyeri el a támogatást BM Önerő Alapból, akkor a szükséges forrást Inárcs Nagyközség Önkormányzata a költségvetésében biztosítani fogja. 16. napirend: Polgárőrség kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés szóban történik polgármester úr részéről) dr. Gál Imre polgármester: Hat diszpécser dolgozik a polgárőrségnél akinek a munkáját az önkormányzat finanszírozza, csökkent munkaképességű emberekről beszélünk. Felülvizsgálat során egy diszpécsernek módosítani kell a munkaszerződését, hogy nem láthatja el napi 6 órás munkaviszonyban a munkáját, hanem csak 4 órában. Kiesik 2 óra és a polgárőrség vezetője azt kérte amennyiben lehet, segítsünk. Egy 6 órás státusz megszűnik ez helyett lesz egy négyórás, viszont a két órás helyett egy négy órás munkahelyre lenne még szükség. Egy munkahellyel többet kell, hogy biztosítsunk. Ez a költségvetésünket nem érinti, módosítani nem szükséges, hiszen nincs rá pénzügyi hatással. Viszont ahhoz testületi döntés kell, hogy plusz státuszt hozzunk létre. Van-e kérdés? Ha nincs akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy egy 4 órás státusszal megemeljük a diszpécser szolgálatot, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2014. (III.26.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Polgárőrségen dolgozó diszpécser szolgálat létszámát egy négy órás státusszal megemeli. 15

16 dr. Gál Imre polgármester: Több napirend nem lévén 19 órakor a testületi ülést bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételét. kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Bolvári Mihály alpolgármester Sebján György képviselő 16

17 JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. -ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben és annak végrehajtására kiadott módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 1. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. számú melléklet a 17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez Temetési helyek megváltási díjai: Egyes sírhely: Kettes sírhely: Urnafülke 1-es: Urnasírhely: Sírbolt / kripta hely: Gyermek sírhely: Temető fenntartási hozzájárulás díja (sírkövesek, kriptaépítők) csak vállalkozók végezhetik: Ft/nap+ÁFA. Temető létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: Ft +ÁFA/alkalom. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások, temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai: Ravatal berendezések igénybevételi díj: Ft+ÁFA /alkalom. Halott hűtő igénybevételi díj: Ft+Áfa alapdíj /3 nap. azon felül: Ft/nap. Halott átvételi ill. átadási díj: Ft+Áfa/ alkalom. Hamvak átvételi ill. átadási díj: Ft+Áfa/ alkalom. 17

18 Magában foglalja az üzemeltető folyamatos rendelkezésre állását, az átadáskor és átvételkor a ravatalozóban lévő hűtő nyitását zárását, az elhunyt okmányainak átadását átvételét, az eltemetéshez szükséges okiratok hiánytalan meglétének ellenőrzését és az elhunyt azonosítását. A díj felszámításának csak az egyik fajtája / átadás vagy átvétel / és csak egy alkalommal számítható fel elhunytanként. Ügyeleti díj temetéskor: Ft+ÁFA/ temetés. Temetések alkalmával az üzemeltető köteles gondoskodni a temetői létesítmények temetés előtti igény szerinti időben történő nyitásáról, zárásáról a ravatalozási berendezések hiánytalan meglétéről, a szükségek energia ellátásról, a szertartás alatt esetlegesen adódó problémák lehetőség szerinti azonnali elhárításáról, szertartás után a ravatalozó áramtalanításáról, külső ravatalozás esetén a berendezések ravatalozóban történő elhelyezéséről. Regisztrációs / nyilvántartásba vételi díj: Ft+ Áfa/temetés. Sírásás, sírnyitás díja: Felnőtt: Ft+ Áfa. Gyermek: Díjmentes. Urna: Ft+Áfa. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, március 27. Göndör Ákos jegyző 18

19 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 42. -ában biztosított jogkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Szolgálati lakást az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai teljesítése érdekében legfeljebb 5 évre adja bérbe olyan igénylő részére, akinek az elhelyezése az önkormányzat érdeke. A bérlő kérelmére, indokolt esetben, a képviselő-testület mérlegelése alapján az 5 év eltelte előtt a lakásbérleti jog legfeljebb további egy évvel meghosszabbítható. (2) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, március 27. Göndör Ákos jegyző 19

20 A 63/2014. (III. 26.) Kt. határozat melléklete INÁRCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE (2014) (A terv csak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseket tartalmazza) Vonatkozó jogszabály ig megindított eljárások esetén: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei Vonatkozó jogszabály után megindított eljárások esetén: a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei KÖZBESZERZÉS Megnevezése Tárgya 2 Vállalkozási szerződés az Inárcs Község Ivóvízminőségjavítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása (pályázat azonosító száma: KEOP / ) tárgyú építési beruházás megvalósítására. Boglárka Néphagyományőrző Óvoda bővítése eszközbeszerzés Inárcs, március 21. Becsült érték (nettó, Ft) (nem egyenlő a rendelkezésre álló forrással!) 2 nettó ,- Ft 1 kb. nettó 25 millió Ft Eljárásrend 1 Alkalmazandó / választott eljárás típus, eljárás fajta II. Kbt. III. rész, 121. (1) b.) pont (nyílt eljárás szabályai szerint) II. Kbt. III. rész, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Dr. Gál Imre polgármester Eljárás megindításának tervezett időpontja Végrehajtás felelőse / felelős szervezeti egysége Megjegyzés I-II. ne. Polgármesteri Hivatal KEOP pályázatra benyújtásra kerül III-IV. ne. Polgármesteri Hivatal KMOP pályázatra benyújtásra kerül. 1 Eljárásrend szerint lehet: Közösségi értékhatárt elérő (I.), nemzeti értékhatárt elérő (II.) eljárásrend 2 Tárgya lehet: árubeszerzés (1), építési beruházás (2), szolgáltatás megrendelés (3), építési koncesszió (4), szolgáltatási koncesszió (5)

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 06. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-39/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30.

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Jegyzőkönyv. rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2015. 07. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

16. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére 16. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére 9510-1 /2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása. Az

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 01. 29. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-5/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 07. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 09. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 30-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 4. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 71/2012./IX.04./számú testületi határozat A megyei önkormányzati tartalék

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben