2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6"

Átírás

1 2012. ÁPRILIS 13. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÚSVÉT KERESZTELÉS, BÉRMÁLÁS TEMPLOMUNKBAN SZÁRNYAL AZ NB II-BEN KÉZILABDA CSAPATUNK KISTÉRSÉGI ÓVODAI SPORTNAP KÖZÉPISKOLÁSAINK DÉLVIDÉKEN KOLLÁR AUTÓSZERVIZ A megszokott szolgáltatások mellett: Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: / ; / GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS WINALIGN SZOFTVERREL CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER HUNTER (USA) a futómű állítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 óta gyárt és fejleszt futómű állítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. A futómű állítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó Mercedes, BMW, VW csoport szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak. - Rendkívül kiforrott 3D technológia - WinAlign az iparág legkiválóbb kezelő szoftvere - Teljes elkormányzás mérése elektromos forgózsámoly nélkül INFORMÁCIÓK ÉS GALÉRIÁK VÁROSUNK HIVATALOS INTERNETES HONLAPJÁN:

2

3 6. szám, április 13. Önkormányzatunk képviselő-testülete legutóbbi soros ülését március 29- én tartotta. A város lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztatót az ülésen megjelent dr. Zaharcsenkó Vjacseszláv kistérségi tisztifőorvos készítette. Az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést; elnöke, Gácsiné Bozsik Magdolna elmondta, hogy a főorvos beszámolója mindenre kitérő és tartalmas. A tájékoztatóból kiderül, hogy az ingyenes szűréseket és védőoltásokat a lakosok kevésbé veszik igénybe, illetve az iskolákban megtartandó ingyenes tájékoztatók száma is egyre csökken. Pedig fontos a felvilágosítás az általános iskolások, illetve a középiskolások körében. A bizottság javaslata, hogy a fogorvosi szűrések, illetve más szűrések is váljanak rendszeresebbé. Imrei István felvetette annak kérdését, hogy a drog mennyire van elszaporodva a helyi fiatalok körében. A főorvos úr felajánlotta a helyi iskoláknak a lehetőséget, hogy örömmel tartanak tájékoztatókat, illetve kérdéssorozatot küldenek a diákoknak, hiszen 2010-ben egy vetélkedő keretén belül közel 1000 középiskolás vett részt, melyen felmérték a diákok droghoz fűződő viszonyát. Dr. Czuczi Mihály polgármester megköszönte dr. Zaharcsenkó Vjacseszlávnak a részletes tájékoztatót. Úgy gondolja, jól felkészült szakemberek vannak mind a városban, mind a térségben, és mindent megtesz a szakma, hogy a statisztikai nem éppen szép mutatón javítsanak. Bizakodva tekintett a jövőre, hiszen a most épülő kistérségi járóbeteg-ellátó központ teret biztosít városi egészségmegőrző program kialakítására és a szűrések gyakoriságának növelésére. Következő cél az egészségügyi központ befejezése mellett, korszerűsíteni a háziorvosi rendelőt is, hiszen valószínű, hogy egy 100%-os támogatottságú pályázatra nyílik lehetőség, továbbá, térségközpontként kialakítani egy térségi egészségügyi irodát, mely koordinálná a térség településeinek egészségügyi feladatait, mely további 1-2 munkahelyet is biztosítana. A képviselő-testület a tájékoztató alapján az alábbi feladatokat határozza meg: 1./ A megbetegedések számának csökkentése és a születéskor várható élettartam növelése érdekében szükséges a szűréseken a lakossági részvételt társadalmi összefogással növelni. Önkormányzati és az önkormányzat által támogatott sport és civil rendezvényeken szűrőprogramokat és egészségnevelési előadásokat, termékbemutatókat kell szervezni. 2./ A város oktatási és nevelési intézményei programjaikkal segítsék elő a tanulóknál az egészségtudatos életszemlélet és mozgásban gazdag életmód kialakulását. Az intézményvezetők az orvosok és védőnők bevonásával gondoskodjanak a tanulóifjúság egészségtani és egészséges életmódra vonatkozó ismereteik gyarapításáról. 3./ Erősíteni kell az egészségkommunikációt, a városi újságban, városi televízióban és honlapon, folyamatosan kell közölni tájékoztatókat, riportokat, melyek segítséget adnak a lakosság szemléletformálásához, az egészségtudatos magatartás kialakításához. 4./ Gondoskodni kell a kóbor állatok befogásáról, a rágcsálóirtással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásáról. 5./ Pályázatot kell benyújtani Kunszentmárton Város Egészségfejlesztési Tervének elkészítésére, az abból eredő feladatok végrehajtására. A következőkben módosították az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletéről és a bérlő elővásárlási jogával kapcsolatos elidegenítésről szóló rendeletet, az eddig évente egyszer tett ellenőrzés helyett kétszer vagy többszöri ellenőrzést tűzött ki célul a testület, melyet a Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal közösen végez. Ezt követően a Szociális Alapellátási Központ és a Bölcsőde intézményi térítési díjairól folyt az értekezés. Jogszabályi változás miatt februártól lehetőség van arra, hogy bölcsődébe gondozási térítési díjat vezethet be az önkormányzat. Több város önkormányzata élt ezzel a lehetőséggel. A PGB elnöke, Jauernik István kiemelte, hogy a kiszámoltak alapján 1807 Ft lenne a megfizetendő díj értéke, de a családok szociális és jövedelmi helyzete alapján, a felmérések alapján 28 bölcsődés közül csupán 13 szülő tudná kifizetni a megállapított összeget. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 A képviselő-testületi ülésről jelentjük Több család beleesik a kedvezményezettek körébe, ezért a bizottság javaslata, hogy ne kerüljön bevezetésre a gondozási díj térítési díja. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. A továbbiakban a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítását tárgyalták. Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester a következő testületi ülésre felkéri a munkaszervezet vezetőjét, Szűcs Gyulát, hogy részletes tájékoztatóban ismertesse a TISZK működését. Csík Jánosné, a Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója ismertette, hogy az iskola TISZK tagságának köszönhetően közel 6 millió forintot profitál, mely az eszközbeszerzésen kívül szakképzési hozzájárulást nyújt. A legfrissebb felmérések szerint a megyében 7 településen 9 iskola tervez/ folytat felnőttképzést. Következő napirendi pontban a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola Tanüzemének beszámolóját fogadta el a képviselőtestület. Az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke, Dezső Dóra megköszönte az iskolavezetés és a Tanüzemben dolgozó alkalmazottak színvonalas munkáját, és hozzátette, hogy az iskola mindennapi működéséhez megfizethetetlen a tanüzem munkája. Az intézményen belül végzett fontosabb munkálatok: hőszigetelt ablakok beszerelése, festése, javítása, osztályterem lambériázása, üvegezés, járda készítése, javítása, kerítések festése és karbantartása. A beszámolóból kiderül az is, hogy kiemelten foglalkoznak a tehetséges tanulókkal, melynek részeként a Szakma Kiváló Tanulója versenyre készítik tanítványaikat. A képviselő-testület Ft-t különített el a sportszervezetek támogatására. A PGB módosító javaslatát továbbította a testület elé Jauernik István elnök, miszerint az előterjesztés Kunszentmártonban csupán egy szűk csoportnak ad lehetőséget pályázat benyújtására, ezért a működő sportszervezeteket kibővítette a közösségek, oktatási,- és nevelési intézményekkel. Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester is a kibővített álláspontot képviselte, mert a szabadidősport alap így lehetőséget ad több közösségnek a támogatásában. Ugyancsak Ft-t különített el a képviselő testület a civil szervezetek támogatására, melynek pályázati kiírását módosító javaslatok nélkül elfogadták a képviselők. A pályázatok feltételei megtekinthetők a város honlapján, és a képújságon. Mindkét pályázat benyújtási határideje április 16. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ TÁMOP /25 számú Iskolai tehetséggondozás című pályázathoz való támogatást a képviselő-testület egybehangzóan támogatta. A projekt célkitűzései között pedagógus továbbképzések, iskolai tehetséggondozó műhelyek, szakkörök, tanulói képességeket fejlesztő programok szerepelnek. A pályázat 100% támogatottságú. A pályázható összeg 5-25 millió Ft közötti ben is lehetőség nyílik az EU Élelmiszersegély Programra, melynek legfontosabb célja a településen élő legrászorultabb embereken segíteni. Veres István tanácsnok állásfoglalásában kiemelte, hogy sokan negatív hangvétel kíséretében beszélnek a segélycsomagról, ezért megkérdőjelezhető, hogy eléri-e a célját. Az Ügyrendi Bizottság véleményét Dr. Fazekas Margit elnök tolmácsolta, miszerint sokan élnek városunkban nehéz anyagi körülmények között, és segítségre sok helyen szükség van. Az Igazgatási Osztály vezetője, Tigyi Mártonné elmondása alapján a segélycsomagot kapók többsége elégedett. Helyi vonatkozásban 3200 fő rászorultat állapítottak meg, akik közül a többség létminimum közelében élő, kisnyugdíjas, illetve hátrányos szociális helyzetű gyerekek. A program tavaszi és őszi fordulóra oszlik, a tavaszi fordulóban tejtermékek, az őszi forduló keretén belül liszt, száraztészta és egyéb gabonaalapú élelmiszerek kerülnek kiosztásra. A napirendi pont megtárgyalásának befejezésekor Balláné Veres Judit, a Szociális Alapellátási Központ intézményvezetője hozzátette, hogy egész évben szükség lenne segélycsomagokra és sajnálatos tény, de egyre több család kerül nehéz anyagi körülmények közé. A képviselő-testületi ülésen szó volt a lakosságot erőteljesen érintő és foglalkoztató talajterhelési díj módosításáról, melyről pontos tájékoztatót lapunk további hasábjain olvashatnak. Herczeg Renáta

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 6. szám, április 13. TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL, A KEDVEZMÉNYEKRŐL ÉS MENTESSÉGEKRŐL Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a talajterhelési díjról szóló 38/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet. A rendeletbe az alábbiakban felsorolt kedvezmények és mentességek kerültek beépítésre: Kedvezmények: 1) A évi vízfogyasztás után 90 %-os talajterhelési díjkedvezményt kap (tehát a díj mértéke évben ebben az esetben a bekötés időpontjáig 180Ft/m 3 marad) az a lakossági és nem lakossági kibocsátó, aki/ amely legkésőbb október 31-ig a szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozik. A rácsatlakozást a Bácsvíz Zrt. által kiadott bekötési lappal és a záró bevallás benyújtásával kell igazolni. 2) Kérelemre, tárgyévre 80 %-os kedvezményben (a díj mértéke ebben az esetben 360,-Ft/m 3 ) részesülhet a talajterhelési díj megfizetésére a természetes személy kibocsátó, ha a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft/fő), b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft/fő), c) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik, és az ingatlanban nincs fürdőszoba. d) a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de a beruházás az ingatlan és a gerincvezeték szintkülönbsége következtében átemelő szivattyú beépítését igényli. 3) Tárgyévre 70 %-os kedvezményben (a díj mértéke ebben az esetben 540,-Ft/m 3 ) részesül az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása 15 m 3 és 30 m 3 között van. Mentességek: 1) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy kibocsátó, ha a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át (28.500,-Ft/fő), b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft/fő). 2) Tárgyévre mentességben részesül az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m 3 -t. A fentiekben ismertetett, kérelem benyújtásához kötött kedvezmények, mentességek igénybevételét az erre a célra kiküldött nyomtatvány benyújtása útján lehet kérelmezni a Polgármesteri Hivatal adóhatóságánál. A kérelmet legkésőbb május 31-ig kell eljuttatni a hatóság részére az abban foglalt feltételeknek megfelelően. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a kedvezményeket, illetve mentességeket ezt követően csak évben lehet kérelmezni. A vízfogyasztáshoz kapcsolódó kedvezmény, illetve mentesség igénybevételéhez az éves bevallást kell benyújtani, minden év március 31-ig. További tájékoztatásért ügyfélfogadási időben forduljon Önkormányzatunk Adóhatóságához, illetve ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálathoz. Dr. Hoffmann Zsolt jegyző Köszönet az adózóknak Városunk önkormányzata nevében tisztelettel köszönetet mondok mindazon adófizető polgártársunknak, akik jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve, határidőre befizették a számukra előírt, önkormányzatunk fontos saját bevételi forrásául szolgáló helyi adót. Fontos, hogy e nehéz gazdasági helyzetben költségvetésünk egyensúlya megmaradjon, tudjuk biztosítani önkormányzati közszolgáltatásainkat, működtetni intézményeinket. A családok, a vállalkozások helyzete sem könnyű jelenleg. Annál is inkább illő a köszönet kifejezése a felelősségteljes partnerségért, a város életének, közösségünk érdekeinek szem előtt tartásáért. Tisztelettel: Dr. Czuczi Mihály polgármester FELHÍVÁS-TŰZGYÚJTÁSI TILALOM! Tisztelt Állampolgárok! A Vidékfejlesztési Minisztérium március 12-től országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el! A tűzgyújtási tilalom vonatkozik: - az erdőkre ( a kijelölt tűzrakó helyekre is) - az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, valamint a parlag és gazégetést) - a közút- és vasút menti fásításokra is A rendelet visszavonásig érvényben marad! Az előírás megszegése forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható! A nemkívánatos tűzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírásokat tartsák be! Dr. Hoffmann Zsolt jegyző E G Y Ü T T A G Y E R M E K E K É R T A közelmúltban szívélyes meghívásnak tettünk eleget sokadmagammal együtt. A meghívó egy jótékonyságú bálra invitált bennünket. A rendezvényt az ÁMK Óvodai Alapítvány Ficánka csoportja első alkalommal szervezte, és őszintén reméljük, nem utoljára. Ami a műsort illeti, kitűnően szórakoztunk. Az énekes hölgyek és a zenét szolgáltató úr magas szinten, minden igényt kielégítően szórakoztatták a résztvevőket. Olyan jó hangulatot teremtettek, hogy apraja, nagyja, ifjak és idősebbek egyaránt táncra perdültek. Kiváló hangulat volt, szinte szünet nélkül ropták a táncot a résztvevők. Szólni kell a kitűnő vacsoráról, a sok jó és finom házi készítésű süteményekről is. A résztvevők és egyéb támogatók olyan sok tombolatárgyat hordtak össze, hogy a nyeremények húzása közel egy óra hosszat is eltartott. A nagy számok törvénye alapján kevés személy volt, aki nem nyert. Azt hiszem, nem is az a lényeg, hogy ki nyert és ki nem. Hanem egyrészt az, hogy egy csodálatosan megszervezett estén valamenynyien igen jól éreztük magunkat. Másrészt pedig, hogy az Együtt a Gyermekekért Alapítvány bevételéből játékok vásárlására is sor kerülhet. A rendezvény fő szervezője Gácsiné Bozsik Magdolna az alapítvány elnöke, önkormányzati képviselő. A fővédnök az ÁMK igazgatója Szabó Mihályné volt. Megtisztelte a rendezvényt dr. Czuczi Mihály polgármester úr, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester úr, Sárközi György képviselő úr, az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke, valamint a résztvevő sokadalom, amely a Művelődési Központ nagytermét betöltötte. Bár senki nem hatalmazott fel arra, hogy a nevükben írjak, mégis megteszem, mert ezt a nagy munkát legalább szavakban el kell ismernünk. Magdika! Köszönjük ezt a szép estét, amit ilyen magas szinten megszerveztél. Továbbá azoknak a közreműködőknek is, akik a szervezésben, rendezésben, szervírozásban részt vettek. A közreműködők szinte állandóan figyelték a meghívott vendégek minden gondolatát, hogy mindenki jól érezze magát. Nyugodtan kijelenthetem, hogy ez fényesen sikerült is. Megfogalmazódott bennem akkor is, hogy sok-sok hasonló rendezvényre lenne szükség, hogy az emberek pártállástól függetlenül, békésen élhessenek és szórakozhassanak egymás mellett, egy célért, városunkért. Ahogyan ez az alapítvány jótékonysági bálján is történt. V e r e s I s t v á n tanácsnok

5 6. szám, április 13. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 A Munkaügyi Központ hírei Deák István kirendeltség-vezető közreműködésével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunszentmártoni Kirendeltsége legfrissebb állásajánlatait minden lapszámban közzé tesszük, segítséget nyújtva az álláskeresőknek. Az ajánlatok többsége természetesen a helyi és a Szentesi Kirendeltséghez tartozik. Részletes tájékoztató az állásajánlatokról a területileg illetékes kirendeltségen, vagy a oldalon érhető el. Munkavégzés helye Foglalkozás Iskolai végzettség Kereset Ft/hó Elérhetőség Kunszentmárton Kunszentmárton Kunszentmárton Középiskolai tanár (gépész műszaki) Középiskolai tanár (faipari műszaki) Földmunkagép és hasonló könnyű és nehézgép kezelője egyetem egyetem szakmunkásképző Szentes Rakodómunkás Általános iskola Szentes Kézi csomagoló Általános iskola Szentes Irodatakarító (4órás) fölött Megegyezés/ Jogszabály szerint Megegyezés/ Jogszabály szerint Általános iskola Csík Jánosné Csík Jánosné Pelczhoffer János Török Katalin Török Katalin Sipos Orsolya április 26-án 17 órai kezdettel a kunszentmártoni városi könyvtárban A magyar európai uniós elnökség tevékenységének ismertetése, eredmények, agrár- és környezetvédelmi sikerek Előadó: Tóth Péter agrármérnök Team Europe tag Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Támogató: Magyarország Külügyminisztériuma INGYENES CIGÁNY NYELVOKTATÁS Kunszentmárton Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy, május 15-től ingyenes cigány nyelvoktatást szervez. Jelentkezési határidő: április 30. Bővebb felvilágosítás a Kunszentmártoni Cigány Nemzetiségi Önkormányzat irodájában (Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.) kérhető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Tisztújító rendkívüli közgyűlés a BÁCSVÍZ Zrt-nél A március 21-én megtartott Közgyűlés egyhangú szavazással Kurdi Viktort választotta újabb 4 évre a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatójává. Az Igazgatóság tagjai közül Nagy Péter mandátuma március 31-én megszűnik; helyét dr. Iványosi-Szabó András tölti majd be április 1-től. A részvényesek az Igazgatóság többi tagjának Ivanics Istvánnak, Lőrincz Tibornak és Szíjj Lászlónak a megbízatását megerősítették. A személyi döntések után Kurdi Viktor az új, víziközmű szolgáltatásról szóló törvény BÁCSVÍZ Zrt-t érintő hatásairól tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatok képviselőit. VESZÉLYBEN A KÖRÖS-STRAND - IDÉN MEGNYÍLIK? Hatósági bürokrácia teszi bizonytalanná idén a kunszentmártoni szabad strand működését. Engedélyek, hozzájárulások sokasága lassítja és talán bénítja meg az évtizedeken keresztül biztonságosan működő fürdőhelyet a Körös partján. A település szemben úszik az árral. Hűvös a tavaszi reggel. A Körös partján, a szabad strand területén csupán egy idős horgász üldögél a kapás reményében. Áh, nincs szerencsém, nincs hal! legyint és felemeli az üres szákját. Majd elkezd pakolászni, komótosan összecsukja kisszékét is és elkerékpározik. Feladta. Látja, mi ezt nem fogjuk tenni! Nem adjuk fel olyan könnyen, mert ennek a szabad strandnak működnie kell! Kunszentmárton polgármestere mondja ezt határozottan. Dr. Czuczi Mihály körbenéz, feleleveníti gyermekkora szép emlékeit. Itt nőttünk fel. Ide jártunk tornaórára, itt tanultunk meg úszni is egy hatalmas úszókosárban, nehogy elvigyen az ár. Zajos és vidám vízi élet volt itt hatvan éven keresztül! bólogat. A polgármester helyszíni bejárásra jött ki a jegyzővel, valamint a műszaki osztályvezetővel. Már sokadjára beszélik át a lehetőségeket, eddig megoldást nem találtak arra, hogy majd két év szünet után hogyan lehetne ismét feléleszteni a szabad strandot. Két fiatal kocog mellénk, nem rejtik véka alá véleményüket: Ha van engedély, ha nincs, mi szoktunk úszni egyet a folyóban. Ha lehetett három éve, most miért nem lehet? Semmi nem változott, ugyanolyan a víz, ugyanolyan a part. Sokan jönnének le ide fürödni, most kénytelenek vagy titokban úszni egyet vagy átjárni Cserkébe! Persze, csak ha ki tudják fizetni a belépőjegyet a fürdőbe mondja Sári Boldizsár. Valahol igazuk van a fiúknak kommentálja az elhangzottakat a polgármester. Az ÁNTSZ megállapította, hogy a vízminőség remek, búvárok átvizsgálták a mederfenéket, azzal is minden rendben. Engedélyek sokaságát szereztük be, egyedül a tulajdonos, azaz a Vagyonkezelő hozzájárulása kellene Kitüntették a tűzoltó szolgálatparancsnokot! március 14-én ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az es forradalom és szabadságharc eseményeiről, annak a ma embere számára is érvényes eredményeiről és üzeneteiről. A 164. évforduló alkalmából tartott ünnepségen elismeréseket, jutalmakat adott át dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató. Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere a téli rendkívüli időjárási viszonyok során végzett kiemelkedő munkája elismeréseként rendkívüli helytállásért érdemjel arany fokozatát adományozta Lantos László tű. hadnagynak a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokának. jasz.katasztrofavedelem.hu ahhoz, hogy ideiglenesen, azaz júniustól augusztusig szabad strandként használjuk az erdejüket. Bíró Attiláné, a hivatal műszaki osztályvezetője elmeséli, számos kérvényt írtak a Vagyonkezelőhöz, hozzájárulásukat kérve. Pár hónapja személyesen is felutaztak Budapestre, ahol azt az ígéretet kapták, mivel minden más engedélyük rendben, három nap múlva az ő hozzájárulásuk is megérkezik Kunszentmártonba. Azóta két hónap is eltelt. Az idő szalad, lassan el kellene kezdődniük a strandelőkészítő munkálatoknak is: a zuhanyzót jó lenne megjavítani és lefesteni, az egykor szebb napokat látott tárolóhelyiségeket is fel kell újítani és elképzelhető, fix mólót is építenek a partra. Egyelőre azonban egy helyben topognak: ha nincsen meg a tulajdonosi hozzájárulás, az egész folyamat elakad. Az önkormányzat tehetetlen az ügyben, nem véletlen elszólás dr. Czuczi Mihály halkan kiejtett mondata: Mindenáron kiépítjük a szabad strandot, ha kell, árral szemben úszunk, vállalva a következményeket. Két éve legálisan csak focizni, kocogni lehet a szabad strandon A fürdőhely ideiglenes hasznosítása nagyon sok szakhatóság engedélyén múlik árulja el dr. Hoffmann Zsolt jegyző. A terület a Körös Maros Nemzeti Parké. A folyó jobb és bal partját a Szegedi és a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság kezeli, a mederfenék a gyulaiakhoz tartozik, míg konkrétan a strand területe a Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában van. Külön érdekesség, hogy erdőművelési ágban van ez, itt mutat körbe. A pár ezer négyzetméteres szabad strandon alig néhány fa áll, egy vékony fasor mögött füves focipálya csábítja sportolásra a helyieket. Az utóbbi két évben inkább csak futballra tudják használni a kunszentiek a területet, hiszen már tavaly sem üzemelt a szabad strand. Joó Zsuzsa forrás: Új Néplap március 28.

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 6. szám, április 13. TITANIC Kedves Olvasók! 23 éves vagyok és a kunszentmártoni gimnázium végzős tanulója. A történelem szeretete már kis srácként kialakult bennem. Meghatározó élmény volt, amikor Budapesten novemberében a Millenáris kiállításon jártam. Ekkor határoztam el, hogy a 100. évfordulón egy szerény cikkel megemlékezem. Fontosnak tartom, hogy a történelem hibáiból tanulságot vonjunk le, és hogy egyes események évfordulójakor megemlékezzünk. Ez lehet magyar vagy külföldi esemény, esetünkben épp a Titanic évfordulója. Ez úton szeretnék köszönetet mondani Vass Zoltán főszerkesztő úrnak a segítségéért és támogatásáért, hogy e cikk megjelenhessen április 10-ét írunk. Egy nem mindennapi óceánjáró kifut a southamptoni kikötőből. A három futballpálya hosszúságú (egész pontosan 268,8m), 11 emelet magas, 46 ezer tonnás Titanic elindul első és egyben végzetes útjára. Öt nappal Angliából való indulása után egy magányos jéghegynek ütközik és elsüllyed. A 2207 emberből 815 utas és 688 tengerész veszik oda. A Titanic terveit Thomas Andrews készítette a White Star Line hajótársaság megbízásából. Az építése márciusában kezdődött és 2 évig tartott. A Titanic az időtájt a valaha legnagyobb mozgó tárgynak számított, amit emberi kéz épített. A hajót, egyenként 3db 98 tonnás hajócsavar hajtotta, 4 kéményéből a Titanic csak hármat használt, a negyedik csak az egyensúly és látvány fokozására szolgált. A luxus óceánjárót 2 ezer db acéllemezből rakták össze, amiket 3 millió szegecs fogott össze. Luxusát mutatja a hajó felszereltsége: a világon elsőként volt hajón uszoda, törökfürdő, gőzfürdő, teniszpálya és többek között edzőterem. Az 1912.április 14-ről 15-re virradóra történt tragédiának több oka is volt: a sebesség és a szög, ahogy ütközött a jégheggyel, a víz hőmérséklete, a hajótest anyagának és a szegecseknek a minősége, a jéghegy szokatlan helyzete, a lyukak száma és az első öt vízzáró tartály elhelyezkedése, a legénység figyelmetlensége. V. Országos Festészeti Verseny Pomáz március Az alapfokú művészeti iskolák életében minden évben komoly felkészülést és megmérettetést jelentenek az országos versenyek. A Kunszentmártoni ÁMK- Montázs Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége röviden: Rajziskola idén is, számos nagyszabású programja mellett, hónapokat szánt a felkészülésre. Az országos festészeti verseny kétfordulós, melyre helyi válogatás alapján 30 tanítványunk munkáját küldtük be 5 korcsoportban tetszőleges témaválasztással. I. korcsoport: Nálhi Janka, Sipos Zoltán, Szaszkó Barbara Szilvia, Tóth Fruzsina, Demeter Hanna, Habranyi Ágnes Dóra, Lovas Vivien Alexandra, Tóth Armand Kevin, Tóth Viktória, - II. korcsoport: Gulyás Szilveszter, Lázi Letícia, Lővei József Károly, Rónyai Rebeka Julianna, Vajda edit, Kovács Anita, Krivik Adrienn, Máthé Alexandra Miriam, Szakács Laura, Veres Roland Patrik, Wenner-Várkonyi Zsombor, - III. korcsoport: Kareszi Tamás, Virág Janka, Rostás Rajmond, - IV. korcsoport: Czakó Krisztina, Kovács Krsiztina, Lajkó Bence, Laki Anett, Patai Zoltán, - V. korcsoport: Laki Attila, Laurinyecz Katalin. A döntőbe 5 tanítványunkat hívták be: Kovács Anitát, Kovács Krisztinát, Laki Anettet, Sipos Zoltánt és Wenner-Várkonyi Zsombort. (Ennél 2 nagyobb létszámú csoport volt, a neves budapesti Bartók Béla és Hubay Jenő művészeti iskolák képviseletében.) A döntőt Pomázon rendezték meg, a Teleki-Wattay kastély területén működő művészeti iskola szervezésében 74 diák részvételével 29 intézmény képviseletében. Már pénteken elkezdődött a munka, korcsoportonként más-más feladattal. A kisebbek a Természeti környezet védelme ( Az én erdőm, Több zöldet ) vagy az épített környezet bemutatása ( Csodaváros ) témakörökből választhattak, a nagyobbak pedig csendéletet és portrét festettek. A feladat megoldására 3-4 órát kaptak a gyerekek. Másnap következtek a szabadon választható feladatok: választott irodalmi mű feldolgozása vagy a kötelező feladat parafrázisának elkészítése. AZ ÁLMOK HAJÓJA : 100 ÉVE TÖRTÉNT A Titanic 22 csomós sebességgel rohant az éjszakában. Este 11 óra 40 perckor megpillantották a jéghegyet, az őrszemek háromszor erősen kondították az árbockosár harangját, és feltelefonáltak a parancsnoki hídra: - Jéghegy egyenesen előttünk! Kései volt a parancs, miszerint állítsák hátramenetbe a motorokat, és a kormánykereket erősen jobbra fordítsák. A jéghegy 100 méter hosszan hasította fel a hajót. 25 perccel a legénység parancsot kapott, hogy készítsék elő a fedélzeten levő 16 mentőcsónakot. A mentőcsónakok igen kevésnek bizonyultak. A beszállást először a nők és a gyereke kezdték, természetesen ők mind az első osztály utasai voltak. A harmadosztály utasairól szinte teljesen megfeledkeztek. 2 óra 15 perckor a hajó már megbillent. Százak gyűltek össze a hajótaton, amint az egyre magasabban emelkedett a levegőben, majd szinte függőleges helyzetben megállt. 2 óra 20 perckor a Titanic, amely ekkor már 70 fokos szögben állt, kettétört, majd 10 perccel később örökre alámerült az Atlanti-óceánnak. Az óceánjáró 3821 méter mélyen nyugszik. A túlélőket április 15-én, hétfő reggel vette fel a Carpathia, és elindult velük oda, ahová a Titanic is oly nagyon igyekezett: New Yorkba. A Titanic elvesztése nemcsak hatalmas tenger katasztrófa, de egyben szimbolikus esemény is volt. Akkor építették, amikor a világ iparilag fejlett országai nagy nemzetközi tekintélyre tettek szert technikai újítások felvonultatásával. A hatalmas óceánjárók jelentős nyereséggel szállították utasaikat, másrészt országuk gazdaságát és nemzetközi státuszát szimbolizálták. A Titanic volt az utolsó azoknak a luxushajóknak a sorában, amelyek arról próbálták meggyőzni az utasokat, hogy a tengeren is épp olyan biztonságban vannak, mint a szárazföldön. Balvégzete bebizonyította, hogy a biztosnak vélt garanciák ingatag talajon álltak. A süllyedésben levő Titanic zenekara utolsó játszott zeneműjének részletével és tragédiájának leírásával kívánok emléket állítani utasainak és az álmok hajójának. Az Ősz c. egyházi ének: Kegyelmes és könyörületes Úr Nézd szánalommal fájdalmamat; Halld a szomorú, megtört lelket, Lábaidnál leborulva panaszkodni. Tarts fenn a hatalmas vizeken... ifj. Szabó Sándor A technikát szabadon választhatták meg a versenyzők. A zsűri Pirk László Munkácsy-díjas festőművész, Mayer Berta Munkácsy-díjas festőművész, Szász Lídia Sára Rajz és vizuális kultúra tankönyvek és munkafüzetek szerzője a beküldött munkát és a helyszínen készített alkotásokat együttesen értékelte, amelyből számunkra a következő eredmény született: Sipos Zoltán (I. korcsoport) II. helyezést ért el, felkészítő tanára Kiss Györgyi; Laki Anett (IV. korcsoport) pedig az I. helyet szerezte meg Tóthné Gácsi Anna tanárnő felkészítő munkájának köszönhetően. Köszönjük iskolánk vezetésének, Szabó Mihálynénak támogató segítségét, az Önkormányzatnak az utazáshoz, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester úrnak a szálláshoz nyújtott hozzájárulását, a szülőknek a nyugodt munkához szükséges háttér biztosítását. Dezső Dóra igh. A képen balról jobbra: Wenner-Várkonyi Zsombor, Tóthné Gácsi Anna, Laki Anett, Kiss Györgyi, alsó sor: Kovács Krisztina, Sipos Zoltán, Dezső Dóra

7 6. szám, április 13. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 ÉN KIS KERTET KERTELTEM A Szent Anna Katolikus Óvoda minden csoportjában a Víz Világnapjáról emlékeztünk meg március 22-én. Ezen a napon beszélgetést folytattunk a gyerekekkel a víz fontosságáról, hasznáról, arról, hogy a növényeknek, állatoknak, embereknek miért van szükségük a vízre. Számos vizes kísérlettel és játékkal gazdagítottuk a gyerekek vízzel kapcsolatos ismereteit, ellátogattunk a Körös-partra, beszélgettünk a vizek tisztaságának fontosságáról, a víz körforgásáról. A következő időszakban e nagyszerű felajánlásnak köszönhetően gyermekeink figyelemmel kísérhetik a növények fejlődését, részt vállalhatnak gondozásukban. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy konyhakertünket csodaszéppé varázsoljuk, ezáltal díszítsük óvodánk udvarát és ami ennél is fontosabb, hogy gondoskodjunk az elvetett magok fejlődéséről annak érdekében, hogy minél hamarabb friss zöldségfélékkel gazdagíthassuk gyermekeink étrendjét. Józsa Anita óvónő Az Epreskerti óvoda nagycsoportosainak különleges élményben lehetett részük ezen a napon. A Benke Tibor és Balla János által felajánlott vetőmagoknak köszönhetően saját konyhakertet létesíthettünk óvodánk udvarán. A meleg napfény csábítóan hívogatott minket a szabadba, ahol a gondnok bácsi finoman megművelt talajjal várta a kíváncsi és munkára kész apró kezeket. Olyan zöldségmagokat vetettünk, amelyek kora tavasszal az esetleges hidegebb idő ellenére is kikelnek és fejlődésük a gyermekek számára látványos (borsó, sárgarépa, saláta, retek, hagyma). A gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. Néhányan a vetőmagok szórására vállalkoztak, mások a rónát húzták be gereblyéikkel, vagy épp a pontos sortávolságot biztosító pálca áthelyezését vállalták magukra. Táblákkal jelöltük meg, hogy melyik sorban milyen zöldség fog kikelni, majd előkerült a kis zöldség magvaink fejlődéséhez nélkülözhetetlen víz, vagyis következett a locsolás. Középiskolánk tanulóinak délvidéki kirándulása Március utolsó napjaiban a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola 24 szakiskolás tanulója három kísérő tanárral a Szabadkai Politechnikai Iskola vendégszeretetét élvezve négynapos délvidéki kiránduláson vett részt. A kirándulás a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt Határtalanul című program keretében valósult meg. Az alapkezelő Ft összeggel támogatta a két iskola összefogását, melynek célja, hogy minél több határon túli, magyar anyanyelvű középiskolás kerüljön közvetlen kapcsolatba közös szakmai tevékenységek, kirándulások, szabadidős tevékenységek alkalmával anyaországi középiskolák hasonló képzési formában tanuló diákjaival. A közösen eltöltött idő alatt a szakképzési irányukkal összefüggő termék elkészítésében kellett szorgoskodniuk. A kunszentmártoni és a szabadkai tanulók a határon túli látogatás alkalmával egy kültéri, beton alapú, fából készített figurákat felsorakoztató szabadtéri sakktáblát építettek az ottani iskola udvarán. A munkálatok alatt a diákok több ízben összemérték sakktudásukat is, melynek megkoronázásaként a döntő mérkőzést az új, elkészült táblán, a frissen faragott bábukkal játszották. A záró mérkőzés szabadkai sikerrel végződött. A tanulmányi kirándulás során a kunszentmártoni fiatalok megtekintették Szabadka nevezetességeit, látogatást tettek a várossal szinte egybeépült Palicson. Egész napos autóbusz kirándulás keretében eljutottak Újvidékre, Zentára. A városok legszebb részeinek megtekintése mellett bepillantást nyerhettek a határon túli magyarok lakta területek életének hétköznapjaiba. A közösen eltöltött napok során számos ismeretség, barátság szövődött a két iskola tanulói között, melynek további elmélyítésére az április 19-én kezdődő, magyarországi találkozás során újabb lehetőség nyílik. Ekkor a határon túli iskola egy hasonló létszámú csoportja érkezik szintén négy napra Kunszentmárton városába. A közösen elvégzendő feladat a település néhány intézményének, épületének irányába mutató, fából készült tájékoztató táblák megépítése, elhelyezése lesz, melyek a városba érkezőknek nyújtanak majd segítséget a tájékozódásban. A pályázatot kiíró alapkezelő továbbra is lehetőséget biztosít a hasonló kapcsolatok kiépítésére vágyó iskolák számára, sőt tovább bővítette a pályázati lehetőséggel élni tudó iskolai képzési formák sorát. Ez évtől az általános iskolák 7. osztályosai, valamint a szakiskolai képzésben résztvevők mellett a gimnáziumi osztályok számára is adott a lehetőség, hogy pályázaton nyert utazások keretében építsenek hidakat az anyaország és az elszakított országrészek között. Dénes Zsolt pályázati felelős

8 8 Kunszentmártoni Hír-Lap 6. szám, április 13. MOZDULJ! Sportnap a Dani Margit Sportcsarnokban A tavasz nyitányaként március 24-én szombaton délelőtt immár hagyományosan megrendezésre került a kunszentmártoni Dani Margit Sportcsarnokban a Mozdulj! kistérségi sportnap. A sportcsarnok parkolója zsúfolásig megtelt, hiszen a kistérség 7 óvodájából érkeztek a csapatok autóbuszokkal - Kunszentmárton, Martfű, Öcsöd, Cserkeszőlő, Lakitelek, Tiszakürt és Cibakháza. 9 órakor kezdetét vette a kis csipet-csapat zenés bevonulása. A küzdőtér megtelt játszani vágyó óvodásokkal, a lelátót pedig a szurkolók és a csemetéikre büszke szülők töltötték meg. Ezt követték Smuta Zsoltné a Szent Anna Katolikus Óvoda igazgatja és Kövesdy Zsolt plébános atya köszöntő szavai. Az eseményen megjelent Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, Sárközi György a sportbizottság elnöke, Csík Jánosné a városi középiskola igazgatója, illetve Csík János a középiskola testnevelő tanára, aki a délelőtt folyamán, mint játékvezető segítette a program lebonyolítását. Az ünnepélyes megnyitó után következett a zenés bemelegítés Balgáné Jankó Erika és László Kitti óvodapedagógusok vezényletével. Kezdődtek a váltóversenyek 13 csapattal és mintegy 150 fővel. Csapatonként 10 óvodás és 2 szülő versenyezhetett a legjobb csapat cím elnyeréséért. A csapatok 10 ügyességi és gyorsasági versenyszámon küzdötték át magukat. Szívet melengető kedves gyermekarcok, értük lelkesen szorító szülők, és a sikerért szurkoló gyermekzsivaj tette feledhetetlenné ezt a napot. A cél nem más, mint a kicsik sportra való tudatos nevelése, ami mindannyiunk közös feladata. A váltóversenyeken túl további 6 csapat zenés tornabemutatóval kedveskedett a közönségnek. A kunszentmártoni védőnők közreműködésével a program egésze alatt vérnyomásmérés zajlott. Dél körül került sor az eredményhirdetésre, és a méltán megérdemelt jutalmak kiosztására. Senki sem távozott üres kézzel, hiszen rengeteg labda, könyv, torta és érem került szétosztásra. A három legeredményesebb csapat éremmel a nyakában távozott: első helyen végzett a Martfűi Táltosok csapata, őket követte a Martfűi Zsiráfok csapata, bronzéremmel a nyakukban az Epreskerti Pitypangok végeztek. A felkészítő nevelőkön kívül elismerés illeti a fő szervezőket: Baloghné Tóth Anna és Hürkecz Istvánné óvónőket, akik segítettek a feladatok összeállításában és az eszközök beszerzésében, illetve a csapatok megszervezésében; a pontozó bírákat Varga Edit óvodapedagógust és dr. Fehér Istvánnét nyugdíjas óvodapedagógust és a váltóversenyek felkonferálóját, Fehér Évát. A rendezvényen a zenét szolgáltatta Tigyi Jánosné. Nem utolsó sorban köszönet illeti a segítséget nyújtó szülőket és a Szent Anna Katolikus Óvoda minden óvodapedagógusát. A kistérségi sportnapot szponzorálta elsősorban a Szent Anna Katolikus Óvoda, a Graph-Art Stúdió kiadó, a Talmácsi Cukrászat, a Sárközi Cukrászat és a Hungarotejfeldolgozó Kft. Köszönik a szervezők, hogy a kistérségi óvodák elfogadták a meghívást, és minden szülőnek az önzetlen segítséget. Bíznak benne, hogy egy év múlva a Mozdulj! Sportnap újra kinyitja kapuit az óvodások előtt. Herczeg Renáta Galéria a Fotók: Herczeg Renáta és Vass Zoltán

9 6. szám, április 13. Az Epreskerti Közösség tájékoztatója Közöljük minden érdeklődővel, hogy idén a Kakasfőző verseny július 21-én (szombaton) lesz. Azért jelezzük már jó előre az időpontot, hogy a kedves érdeklődők a nyári programjuk kialakításánál be tudják illeszteni. Kunszentmártoni Hír-Lap 9 ÁFAVISSZAIGÉNYLÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK ESETÉN? A Peugeot-val százezreket spórolhat! január 1-jétől számos új szabályozás látott napvilágot, melyek hatással vannak a jelenleg nehéz helyzetben lévő gépjármű piacra. Az egyes változásoknak akár pozitív hatásai is lehetnek, úgymint az ÁFA törvényben történt, módosítás mely az idei évtől lehetővé teszi a cégek számára ÁFA visszaigénylését személygépjárművek esetén. Ha Ön már eldöntötte, hogy cége számára egy új Peugeot személygépjárművet kíván vásárolni és már csak a finanszírozás módja a kérdés: A január 01.-től hatályos, módosított évi CXXVII. ÁFA törvény a céges használat arányában lehetőséget nyújt személygépjárművek bérbevétele esetén is a havidíjakban foglalt ÁFA tartalom visszaigénylésére. A módosított adózási szabályokból eredően a számos előnnyel rendelkező nyíltvégű pénzügyi lízing termékünket ajánljuk leendő céges ügyfeleink számára. Mi is a Nyíltvégű Pénzügyi Lízing? Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó ez esetben a Peugeot Finanszírozás az Ön által kiválasztott Peugeot személygépjárművet megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében a lízingbevevőnek, tehát Önnek használatra, lízingbe adja. A lízingbevevő a futamidő során a lízingdíjak ÁFA tartalmát a céges használat arányában visszaigényelheti. A futamidő végén a tulajdonszerzés nem automatikus. Szabadon dönthet három lehetőség közül: 1. visszaadhatja a gépjárművet, vagy 2. a szerződésben meghatározott maradványérték megfizetésével megszerezheti a gépjármű tulajdonjogát, tehát élhet tulajdonszerzési opciójával, vagy 3. megjelölhet egy harmadik személyt, akinek felkínálhatja a tulajdonszerzés opcióját, aki ugyancsak maradványértéken megvásárolhatja az autót. Előnyök visszaigényelhető ÁFA személygépjárművek esetén (a törvényben meghatározott módon), mely készpénzes vásárlás esetén nem lehetséges a beszerzési ár ÁFA tartalma nem része a lízingtőkének, így alacsonyabb a finanszírozott összeg ÚSZÓTANFOLYAM! Kedves Szülők! Idén is szervezünk úszótanfolyamot haladó és kezdő kategóriában egyaránt. A tanfolyam ideje: július 2 július 13. Helye: a cserkeszőlői strandfürdő. Utazás: különjáratos autóbusszal. Indulás helye, időpontja: Széchenyi ltp-i iskolától 7 óra 30 perckor, érkezés kb. 11 órakor. Bővebb információ: Wenner-Várkonyi Attila telefon: 70/ Szeretettel várjuk jelentkezésüket! RÁK ERZSÉBET, WENNER-VÁRKONYI ATTILA oktatók futamidő alatt alacsonyabb fizetendő kamat más finanszírozási konstrukcióhoz képest a maradványérték rendkívül kedvező havi díjakat eredményez futamidő végén, az ügyfél szabadon választhat az alábbi három lehetőség közül: megveszi a gépjárművet az előre meghatározott maradványértéken vagy kijelöli a vevőt, aki ugyancsak a maradványértéken vásárolhatja meg a gépjárművet vagy visszaadja a gépjárművet lízingbeadónak Kondíciók: Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciónk új személygépjárművek esetén érvényes és már 20% önerőtől igényelhető céges ügyfelek számára. Termékünket forint alapon nyújtjuk. A finanszírozott összeg minimuma: forint. A maximálisan igényelhető futamidő pedig 60 hónap. Lássuk a számokat! A Peugeot Hungária és a Peugeot Finanszírozás egy igazán kihagyhatatlan ajánlatot kínál: a nyíltvégű pénzügyi lízinget egy olyan rendkívül kedvező kamatozással, amilyen már rég volt tapasztalható a piacon. Az akciós kamatozású nyíltvégű pénzügyi lízinget jelenleg a 308, 508, 3008 és 5008-as modellekhez tudunk ajánlani. A Peugeot 508 esetén már 2,5 % ügyleti kamattól érhető el az ajánlat, míg egy Peugeot 3008 esetén ez még alacsonyabb is lehet, akár 1,69%. Mit jelent ez például egy Ft bruttó lista áras Peugeot 508 esetén? A nyíltvégű pénzügyi lízing valamennyi előnyét számba véve, és feltételezve azt, hogy az autó 100%-ban dokumentáltan üzleti célra kerül használatra, egy éves futamidőt követően, az autó bruttó maradványértékén történő megvásárlása esetén a kedvezmények után a teljes megfizetett összeg: Ft. Összességében elmondható, hogy egy vonzó és valóban olcsó finanszírozási formáról beszélhetünk, melyet mindenképpen érdemes számításba venni, ha racionális döntést szeretnénk hozni. A Peugeot 308, Peugeot 3008, Peugeot 5008 és Peugeot 508 modellekre vonatkozó kidolgozott számítást a oldalon talál. SZOLNOK Verseghy út 3. Tel.: 56/ JÁSZBERÉNY Nagykátai út 20/a. Tel.: 57/ KARCAG Madarasi út 54/a. Tel.: 59/ Könyvadományozás az Idősek Klubjában Április 5-én több száz könyvvel gazdagodott az Idősek Klubja, hiszen a volt tanácselnök, a pro urbe-díjas néhai id. Gulyás Imre és a zenészként jól ismert fia, a tavaly elhunyt ifj. Gulyás Imre könyvhagyatékát adta át nagybátyja Gulyás Péter András és unokatestvére Fehér József a Szociális Alapellátási Központ intézményvezetőjének, Balláné Veres Juditnak. A sok hasznos és értékes kötet mellett, azok elhelyezését szolgálandó, egy könyvespolc is otthonra talált az intézményben. A vezetőség és az idősek is örömmel fogadták az adományokat, és köszönetet mondtak a nagylelkűségért. -hr- Fotó: Herczeg Renáta

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 6. szám, április 13. Molnár Gábor célja első magyarként a tripla korona! A kunszentmártoni gyökerekkel bíró, jelenleg Írországban élő Molnár Gábor maratoni úszó az idén ismét komoly fába vágja a fejszéjét. Gábor nem titkolt célja az úgynevezett triple crown megszerzése. A triple crown, avagy tripla korona a maratoni úszás szótárában a három talán leghíresebb és hírhedtebb hosszútávúszás együttes teljesítését jelenti. Ebbe az Angolcsatorna átúszása (33,7 km), a New York-i Manhattan sziget körbeúszása (45,8 km) valamint a dél kaliforniai Catalina csatorna átúszása (33,7km) tartozik bele. Gábor számára éppen ez utóbbi teljesítésével lesz teljes a korona, amire már gőzerővel készül. - Az úszás október másodikán lesz. Éjfélkor fogok indulni vak sötétben Catalina szigetéről San Diego irányába avatott be a részletekbe Gábor. - Az éjszakai úszást még izgalmasabba teszi a tengeri élet gazdagsága, amely nemcsak teknősöket es fókákat jelent, hanem például fehér cápát is! A minimum tíz órás úszás szigorú szabályok mellett fog zajlani. Akárcsak az Angol csatornán itt is tilos a neoprén úszóruha illetve semmilyen kontaktus nem lehet az úszó es a támogató csapat között - az etetés ismét zsinórra kötött kulaccsal fog zajlani. Újabb kalandjára barátnője mellett gyerekkori barátja Kovács Gergő aki az előző két maratoni úszásánál is segítette - fogja kísérni (képünkön). Ha a hosszú és kemény felkészülés eredményes lesz, akkor Gábor lesz az első magyar, akinek meglesz a triple crown ami idáig kevesebb, mint ötven embernek sikerült csak a világon! A hittanosok lelkigyakorlata A hittanosok 4-5. osztályosai közül néhány gyerkőccel lelkigyakorlaton vettünk részt az ópusztaszeri Szeri Ifjúsági Szállóban március között. A már lassan hagyománnyá váló adventi és nagyböjti lelkigyakorlatokon különböző lelki programokkal készítjük elő lelkünket a nagy ünnepre. Így történt ez az idei nagyböjti lelkigyakorlaton is. A lelkigyakorlatunk témája a Szerepeink-álarcaink volt. A lelkigyakorlat programja közé tartozott a filmvetítés, beszélgetés, esti keresztút, kézműveskedés, különböző előadások és lelkigyakorlatunk csúcsaként, a szentmiséken való részvétel. A lelkigyakorlat végéhez érkezvén, azt gondolom, hogy mindannyian elmondhattuk magunkról, hogy lelki kincsekben gazdagodva, megújult szívvel térhettünk haza. Faragó Sándor hitoktató Gábor és állandó kísérője Gergő, aki az úszásoknál saját költségén segít barátjának Már a felkészülés is embert próbáló Gábor érdeklődésünkre elmondta, hogy heti 5-6 edzéssel ami futást, úszást és biciklizést vegyesen jelent hangol a nagy napra. A felkészülés jegyében két versenyen is rajthoz kíván állni, így egy corki maratoni futáson, illetve a nagyatádi ironman-en (3,9 km úszás, 180 km biciklizés és maratoni futás). Ahhoz, hogy a gyűrődést bírja a kitartáson túl rengeteget kell ennie, mert nap, mint nap hihetetlen mennyiségű kalóriát éget el a felkészüléssel. Németh Gergő A Kiművelt Emberfőkért Alapítvány kuratóriuma ezúton megköszöni minden kedves támogatójának, hogy felajánlotta adója 1%-át. A es évi felajánlásokból az általános iskola Deák F. utcai épületének berendezéséhez nyújtottunk támogatás. Segítettük az iskolánk tanulóinak táboroztatását, erősítettük testvérvárosi kapcsolatainkat. Megköszönjük, ha továbbra is az alapítvány számlájára ( ) ajánlják fel adójuk 1%-át. (Adószám: ) Tisztelettel: Benke Tiborné kuratóriumi elnök A Tehetséggondozás Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásáért. A befolyt összegből kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók könyvjutalmát, a tanulmányi versenyek nevezési díját, az iskolai rendezvények költségeit, a technika tantárgy anyagköltségeit tudtuk biztosítani. Ezúton köszönjük meg, ha továbbra is felajánlják adójuk 1%-át a Tehetséggondozás Alapítvány javára (szlasz.: ) Adószám: Tisztelettel:Dr. Ravai Elek kuratóriumi elnök SZAKMAI SIKER A DÁMA KOZMETIKÁBAN Ez évben is szép eredményt értek el a DÁMA SZÉPSÉGSZALON tanulói a Szolnokon megrendezett sminkversenyen. A nagyszámban benevezett versenyzők a budapesti, debreceni, szolnoki és tiszakécskei kozmetikusképző iskolák legjobbjai voltak. GYÓLLAI MIHÁLY- NÉ KOZMETIKUS MESTER tanítványai, SZÉLES KRISZTINA fantázia smink kategóriában a közönség díját érdemelte ki, míg HALÁSZ DORINA a nappali smink kategóriában III. helyezett lett (képünkön). - Immár évtizedekre visszatekintő sikerek titkáról kérdezem a szakmai hátteret megalapozó DÁMA SZÉPSÉGSZALON tulajdonosát, Gyóllai Mihálynét óta töretlenül végzem szakmai tevékenységem városunkban. Több mint húsz jól képzett szakembert bocsátottam útjára az elmúlt évek során. Jelenlegi alkalmazottam, BENKE ERIKA is saját nevelésem, nélkülözhetetlen segítségem a mindennapi munkában. A sikerünk titka az állandó megújulás, önképzés, lépéstartás a fejlődéssel. Mindenben a legmodernebb és leghatékonyabb kozmetikai alapanyagokat, gépeket használom a garantált eredmény érdekében. Rendszeresen pályázok a források megteremtésére. - Most is beszámolhatunk valami újdonságról? - Tavaszi újdonságunk a 3D szempilla hosszabbítás, mely természetes hatású. Viselése olyan könnyed, mint a vendég saját szempillái. Másfél órai precíz, türelmes munka során szálanként helyezzük a kívánt hosszúságú és íveltségű szálakat a vendégek szempillái közé. A hatás igéző. Említhetném még a sok-sok választékból a tavaszi revitál, bőrmegújító, vitaminokkal feltöltő pakolásunkat is. Azt tanácsolom, inkább keressék fel üzletemet, mindenki számára személyre szabott kezelési tervekkel, tanácsadással állok rendelkezésre. Mindenkit szeretettel várok. -vz-

11 6. szám, április 13. Kunszentmártoni Hír-Lap 11 PLÉBÁNIAI HÍREK Húsvétkor, nagyszombaton a feltámadási szentmise keretében tíz felnőtt részesült a keresztség és a bérmálás szentségében, rajtuk kívül még hárman lettek elsőáldozók. (A szertartásról ld. címoldali képünket a szerk.) Bérmálás lesz templomunkban június 17-én, vasárnap 18 órakor. Az első megbeszélés április 14-én lesz 17 órakor. Jelentkezni is eddig az időpontig lehet. Az óvodánk jótékonysági bálja április 14-én, egyházközségünk batyus bálja pedig április 21-én 18 órától lesz a Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várunk. A hagyományos búza-szentelés április 29-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmisét ismét a régi templom közelében, kint a határban végezzük. Autóbusz ½ 10-kor indul a templom elől. Köszönjük a Benke családnak a lehetőséget! A főoltár restaurálása idején az Oltáriszentség őrzési helye a Szent Kereszt Oltár. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumától 50%-os támogatást kaptunk, 590 ezer forintot, ennyit a magunk részéről is hozzá kell tennünk. Köszönjük adományaikat! Oltárunk április végére újul meg. A katolikus újságok és folyóiratok megrendelhetők a kántor úrnál! Mindazok, akik bérből és fizetésből élnek, a befizetett adójuk 1%-ának felhasználásáról dönthetnek a rendelkező nyilatkozat kitöltésével. Kérjük, hogy Plébániánk alapítványának, a Szent Márton Alapítványnak ajánlják ezt fel. Ez pénzbe nem kerül, az amúgy is beszedett adóról rendelkezhetünk. Pusztán tollat és a nyomtatvány kitöltését kell rászánnunk, viszont jelentős forrás Alapítványunknak. Egyházunknak felajánlható másik 1% technikai száma Köszönjük! Elszármazottak találkozóját szervezzük, május 12-ére. Kérjük, hogy segítsenek a címek összegyűjtésében, keressék Barna Máriát. Máriaradnai zarándoklatunk május án lesz. Jelentkezni a plébánián lehet iroda-időben. Azoknak a fiatal férfiaknak, akik a papi hivatásra jelentkeznek, a szemináriumi felvételi június 18-án, hétfőn, 10 órakor lesz. Szeretnénk egy végzős papnövendéket támogatni a szentelése alkalmából. Akik adományt szánnak e célra, kérem, adják át az irodában, vagy tegyék a bejárati oszlopon található, erre a célra fenntartott perselybe. Köszönjük! Híreink a Kunszentmártoni Hír- Lapon kívül elérhetők az interneten keresztül is: plebania.hu és a facebook-on is! Kövesdy Zsolt plébános RENDŐRSÉGI HÍREK A világháló előnye Egy helyi lakos személyesen tett bejelentést, mivel március 24-én 10 óra 36 perc körüli időben számára két ismeretlen személy gázolajat kínált megvételre. A megvételre felkínált néhány száz liter olaj árában megállapodtak, majd a százezer forintot kézpénzben kifizette a sértett. Az eladók egy kisebbfajta tehergépkocsival sietősen távoztak. A sértett ezután megnézte a gázolajat, mely során megállapította, hogy a hordóban a vásárolt olaj nagy része víz, ezért ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett. Mivel a sértett pontos személyleírást tudott adni, az ügyben nyomozó rendőr az internet lehetőségeit kihasználva kapcsolatba lépett az ország területén máshol szolgálatot teljesítő kollégáival. Ennek eredményeként már másnap olyan információt kapott, mely alapján az elkövetők kiléte megállapítást nyert. Gyors intézkedés Március 25-én 23 óra körüli időben Kunszentmártonban az egyik sörözőben tartott ellenőrzést a helyi körzeti megbízott. A söröző belső helyiségében tartózkodott a rendőr, amikor észlelte, hogy az utcán a bejárat előtt két személy verekszik. Az egyikük nekiesett az üvegfalnak, majd a földre kerültek, és tovább dulakodtak. Ennek során egyikük a földön feküdt háttal, a másik pedig fölötte, és próbálta lefogni. A bejárati ajtón kilépve a cselekményt a rendőr megszakította, testi kényszer és elvezető fogás alkalmazásával az elkövetőt a szolgálati kocsihoz kísérte, majd bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt a kapitányságra előállította. Összefogással Minden évben, így az idén is megtartásra került a Városi Baleset-megelőzési Bizottság előző évet értékelő ülése. Március 25-én 13 órától a rendőrkapitányságon gyűltek össze a bizottság tagjai. A tanácskozáson megtárgyalásra került az előző évi közlekedésbiztonsági helyzet, valamint a tavalyi év során végzett baleset-megelőzési tevékenység. Az értékelés alapján megállapítható, hogy a baleseti helyzet a kunszentmártoni rendőrkapitányság illetékességi területén kedvezően alakult, mind a személyi sérüléses, mind az anyagi káros balesetek tekintetében. Az értékelés után a év feladatainak megbeszélésre került sor. A résztvevők aktívan hozzájárultak az idei év feladatainak kimunkálásához. Öszszességében megállapítást nyert, hogy a baleset-megelőző tevékenységet nem tudja végrehajtani a rendőrség a társadalom tagjai és a tanácskozáson jelen lévő képviselői nélkül. Dr. Barath Éva r.őrnagy hivatalvezető Bódi Feriék újabb sikere! Március 31-én a Zalaegerszegen megrendezett országos táncverseny keretében a Latin-Amerikai Táncok Kűr Magyar Bajnokságán az 1. helyezést a Bódi Ferenc - Gyurits Diána páros hódította el a Burlesque című koreográfiájával. Októberben Spanyolországban lesz a világbajnokság, amelyen ők képviselhetik Magyarországot! Gratulálunk!!! A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott támogatásból újult meg a templomunk főbejárata feletti Mária szobrunk, a Mennyország kapuja, mely egész nagyböjtben az áldoztatórács előtt volt látható Fotó: Vass Zoltán

12 12 Kunszentmártoni Hír-Lap 6. szám, április 13. Labdarúgás Tavasszal még veretlen!!! A KuTE megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó csapata idegenbeli (Kunhegyes) győzelemmel kezdte a tavaszi idényt, majd hazai pályán döntetlent játszott Martfűvel. Utána viszont kétszer is vendégeskedett, de legyőzte Csépát és pontot rabolt Újszászon. Tavasszal még veretlen a KuTE és közelít az előtte lévőkhöz. A cél a bennmaradás!!! Csépa KuTE 0 1 (0-0) 200 néző, v: Szeles Ádám (Samu László, Dobai János) KuTE: Kolláth Pálinkás J., Somodi Sz., Varga L., Józsa Ráfli, Gácsi R. Pálinkás Á.,(Somodi D.), Kun J., Sindel (Szirom) Rácz. Edző: Sólyom Vilmos Gólszerzők: Rácz János (54 ). A kiesés elleni rangadón a lelkes és szervezett KuTE értékes győzelmet aratott. Jók: Kolláth, Varga, Somodi Sz., Rácz. Fialaka György: Nem akarásnak nyögés a vége Gratulálok a nagyon lelkesen játszó vendégeknek. Sólyom Vilmos: Nem játszottunk jól, de szervezettebbek voltunk az ellenfélnél. U19 (ifi): Csépa - KuTE 7-0 (3-0) Gólszerzők: Zarnócz István (3), Matyi Ádám (2), Angi Zsolt, Kolompár Richárd.. Több volt KuTE játékossal és Gácsi Tibor edzővel győzött Csépa ifi csapata a 10 emberrel kiálló vendégek ellen. Újszász - KuTE 1-1 (0-1) 80 néző, v.: Gáspár Tamás (Almási Petra, Víg István) KuTE: Kolláth Pálinkás J.(Határ Cs.), Somodi Sz., Varga L., Józsa Ráfli, Gácsi R. Rácz, Somodi D., Sindel Kun J... Edző: Sólyom Vilmos Gólszerzők: Varga Krisztián (55 ) ill. Kun J. (39 ) Nagy szélben a büntetőt hibázó hazaiak ellen nagyon fontos pontszerzés! Jók: Farkas, Szabó, Varga K. ill. Somodi Sz., Varga L., Kun J. Antal Elemér: A vendégcsapat helyzet nélkül vitt el pontot, a második félidőben mi még tizenegyest is hibáztunk. Sólyom Vilmos: A szél megzavarta mindkét csapat játékát. Igazságos döntetlen. U19 (ifi): Újszász - KuTE 0-0 Végre pontszerzés, a két serdülő csapat találkozóján. A bajnokság állása a 19. forduló után: 1.Jászapáti 48, 2.Jászárokszállás 39, 3.Nagyiván 35, 4.Tiszafüred 35, 5.Törökszentmiklós 33, 6.Martfű 32, 7.Fegyvernek 29, 8.Kisújszállás 29, 9.Karcag 28, 10.Szajol 21, 11.Besenyszög 21, 12.Túrkeve 20, 13.Újszász 17, 14.Csépa 14, 15.KuTE 11, 16.Kunhegyes 7 ponttal. U 19 (Ifjúságiak): 1.Jászárokszállás 44, 2.Kunhegyes 42, 3.Törökszentmiklós 41, 4.Jászapáti 40, 5.Szajol 36, 6.Martfű 36, 7.Karcag 35, 8.Kisújszállás 24, 9.Tiszafüred 22, 10.Csépa 22, 11.Nagyiván 21, 12.Besenyszög 19, 13.Fegyvernek 14, 14.Túrkeve 10, 15.Újszász 9, 16.KuTE 6 ponttal. Pálinkás Ferenc Megyei U16 bajnokság Közép csoport Újabb győzelem! KuTE Martfű 3-0 (2-0) vezette: Sütő Zsolt (Pálinkás Donát) Gólszerzők: Görcsi Norbert (27 ), Viczián Ferenc (36 ), Sütő Máté (68 ), Gólratörően játszottak Sindel László fiai, így a KuTE serdülő, megérdemelten győzött és továbbra is az élmezőnyhöz tartozik. A bajnokság állása: 1.Újszász 36, 2.KuTE 30, 3.Rákóczifalva 28, 4.Szajol 20, 5.Mezőtúr 15, 6.Martfű 12, 7.Tószeg 4, 8.Csépa 3, 9.Lurkó Focimánia (visszalépett) 0 ponttal. A Jászsági csoportban Jászfényszaru, a Kunságiban pedig Kunhegyes áll az élen. Megyei U13 bajnokság Közép csoport Lelkesedés dicsérhető! KuTE Martfű 1-3 (1-2) vezette: Sütő Zsolt Gólszerzők: Gulyás Dániel (4 ) ill. Bontovics Dávid (3 ), Hervay Csaba (5 ), Tóth Ádám (60 ) A gyors gólok után Józsa Tamás lelkes hazai csapata bár vesztett, de szorossá tudta tenni a mérkőzést a tabellán élen állóval szemben, és ez már dicséretes! A bajnokság állása. 1.Martfű 30, 2.Rákóczifalva 21, 3.Mezőtúr 15, 4.Tószeg 12, 5.KuTE 3, 6.Újszász 3 ponttal. A Jászsági csoportban Jászberény, a Kunságiban pedig Kisújszállás áll az élen. PF Kispályás labdarúgás KDSE a megyei elődöntőben! A Tiszazugi Diáksport Bizottság nem működése miatt az MLSZ Bozsik Gyermeklabdarúgó Intézményi Program szervezői bonyolították le a diákolimpia kispályás labdarúgó megyei csoport mérkőzéseit, kettő korcsoport tiszazugi labdarúgó tornáit. Eredmények: I.kcs. ( ben születettek) Kunszentmárton Széchenyi lakótelep KDSE-Rákóczifalva 4-0, Homok-Rákóczifalva 2-0, KDSE-Homok 2-0 Végeredmény: 1. KDSE 6 p., 2.Homok 3 p., 3.Rákóczifalva 0 pont. A torna gólkirálya: Pap Attila (KDSE) A megyei elődöntőbe jutott: Kunszentmárton II.kcs. ( ben születettek) Cibakháza sporttelep Cserkeszőlő-KDSE 2-0, Homok-Cibakháza 3-0, Cserkeszőlő-Cibakháza 1-0, KDSE-Öcsöd 4-1, Öcsöd-Cibakháza 2-0, Cserkeszőlő-Homok 2-0, Öcsöd-Homok 3-0, KDSE-Cibakháza 4-0, KDSE_Homok 5-0, Cserkeszőlő-Öcsöd 1-0. Végeredmény: 1.Cserkeszőlő 12 pont, 2.KDSE 9 p., 3..Öcsöd 6 p., 4. Homok 3 p., 5.Cibakháza 0 pont. A torna gólkirálya: Pálinkás Botond (KDSE) A megyei elődöntőbe jutott: Cserkeszőlő és Kunszentmárton. A megyei elődöntőket április között rendezik meg. PF. A KDSE II.kcs. megyei elődöntőbe jutott csapata: Kerekes Ferenc, Onodi Márk, Kurucz Dániel, Pintér Zoltán, Laczkovich Kristóf, Pálinkás Botond, Kiss Máté OTP-MOL Bozsik gyermek intézményi program! A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett program az 5-14 éves gyermekek tömeges foglalkoztatását segíti elő az oktatási intézményekben. A Tiszazugban Cibakháza, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd, Tiszaföldvár Kossuth és Homok általános iskolái, valamint a kunszentmártoni Szent Anna egyházi óvoda és a martfűi Játékvár óvoda is a csatlakoztak a programhoz. Az őszi szabadtéri tornát követően a téli teremlabdarúgó tornán négy korcsoportban 17 csapat szerepelt. A KDSE csapatait Kerekes Ferenc edző készítette fel. Az óvodások a Farsang Kupa teremlabdarúgó tornán vettek részt Kunszentmártonban a Dani Margit Sportcsarnokban. A Szent Anna Katolikus óvodából (felkészítő: Kerekes Ferenc) kettő, a városi ÁMK óvodából (felkészítő: Molnár Zsuzsa) pedig egy csapat vett részt. A tornát az egyházi óvoda csapata nyerte. Az I.korcsoport ( ben születettek) csapatai Tiszaföldváron a Kossuth utcai általános iskola sportcsarnokában játszottak. Tiszaföldvár- KDSE 2-1, Homok-Cserkeszőlő 3-2, Tiszaföldvár-Homok 1-0, KDSE-Cserkeszőlő 1-0, KDSE- Homok 3-0, Cserkeszőlő-Tiszaföldvár 1-0. A torna végeredménye: 1.KDSE 6 pont, 2.Tiszaföldvár Kossuth 6 pont, 3.Cserkeszőlő 3 pont, 4.Homok 3 pont. A II.korcsoport ( ben születettek) csapatai Homokon az általános iskola sportcsarnokában mérték össze erejüket. A csoport: KDSE-Öcsöd 1-1, Cserkeszőlő-Öcsöd 1-0, Cserkeszőlő-KDSE 5-1. A csoport végeredménye: 1.Cserkeszőlő 6 pont, 2.Öcsöd 1 pont, 3.KDSE 1 pont. B csoport: Tiszaföldvár-Cibakháza 6-0, Tiszaföldvár-Homok 5-1, Homok-Cibakháza 3-1. A csoport végeredménye: 1.Tiszaföldvár Kossuth 6 pont, 2.Homok 3 pont, 3.Cibakháza 0 pont. A III.korcsoport ( ben születettek) csapatai Homokon az általános iskolai sportcsarnokban találkoztak. Cibakháza-Öcsöd 4-2, Homok-Cserkeszőlő 2-1, Homok-Cibakháza 5-1, Cserkeszőlő-Öcsöd 8-0, Homok-Öcsöd 8-1, Cserkeszőlő-Cibakháza 3-1. A torna végeredménye: 1.Homok 9 pont, 2.Cserkeszőlő 6 pont, 3.Cibakháza 3 pont, 4.Öcsöd 0 pont. Folytatás 2012 májusában a szabadtéri tornákon!!! Pálinkás Ferenc körzeti szervező

13 6. szám, április 13. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Városi Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokság II. forduló március 27. Sörös Meteor - Lap-Olló Kft 2 :2, góllövők: Kiss Imre,Tóth M, illetve Kupeczki, Szarka Sün SE - Pótkerék SE 3 :2, góllövők: Bartus, Borsos, Komlós, illetve Szántó 2, NP-Hungaria - Vasas-Sok 10 :5, góllövők: Kósa 2, Fabien 2, Bata, Kiss F, ifj Gácsi T, Tóth I, Szepesi, Molnár, illetve Kiss I 3, Vincze, Lakatos III. forduló április 3. Sörös Meteor - Pótkerék SE 5 : 1, góllövők: Nagy I 2, Határ 2, Imrei K, illetve Pintér B Sün SE - Vasas-Sok 10 :0, góllövők: Borsos 3, Varga T 2, Légrádi 2, Gulyás, Komlós, Bartus Lap-Olló Kft - NP-Hungaria 5 :1, góllövők: Szarka 2, Kupeczki 2, Varga Z, illetve Kósa A bajnokság állása: 1. Sün FC 9 pont 2. Sörös Meteor 7 pont 3. Lap - Olló Kft 4 pont 4. NP-Hungaria 3 pont 5. Pótkerék SE 3 pont 6.Vasas-Sok 0 pont Góllövőlista állása: 5 gólos Borsos Attila, Imrei Kálmán 4 gólos Nagy István, Komlós Péter, Kiss István Kézilabda Tóth Márton Negyedik helyen a kézilabda csapat Továbbra is jól szerepel az NB II-ben a Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub. Sorozatban hatodik tavaszi győzelmét szerezve, a kieső helyről feljutva már a dobogó közeli negyedik helyen áll csapatunk. A kézilabdát kedvelők március utolsó és április első napján izgalmas mérkőzések szemtanúi lehettek a Dani Margit Sportcsarnokban március 31-én hazai pályán fogadtuk az NB IIben listavezető, bajnokesélyes Makó csapatát, akiket fantasztikus játékkal fektettünk két vállra, majd egy nappal később április 1-jén a sereghajtó Martfűt is legyőzte kézilabda csapatunk. Felnőtt mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Contitech Makói KC: (20-12) 200 néző, játékvezetők: Moldován János, Ökrös László Góllövők: Cselovszki Cs. 2, Fejes M. 11, Jordán G. 3, Kapás K. 1, Nyikos T. 4, Perjési V. 6, Tóth L. 9 Eredmény alakulása: I. félidő: 5.p.6-2, 13.p.9-6, 20.p.13-8, 25.p.17-9, II. félidő: 34.p.24-15, 42.p.29-17, 50.p.30-22, 56.p A mérkőzés egy perces néma megemlékezéssel kezdődött a nemrég elhunyt Licsicsányi István és Kávási Béla emléke előtt. A játékvezető sípjele után a találkozó támogató kezdődobását Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester végezte el. A Sportcsarnok szépszámú közönsége kiváló hangulatot teremtett a rangadóhoz. Már az első percekben látszott, hogy a listavezető, a tavalyi évben bajnokságot nyert makói csapatnak most esélye sem lesz a hónapok óta jól teljesítő hazai csapattal szemben. Remek védekezésünknek, és jó kapus teljesítményünknek köszönhetően az első félidőt 8 (!) gólos előnnyel zártuk. A második 30 percben is mi uraltuk a játékot, így csapatunk ismét megérdemelten győzött, és feljött a bajnoki tabella negyedik helyére. Junior mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Contitech Makói KC: (12-19) Játékvezetők: Moldován János, Ökrös László A kunszenti fiatalok nem bírtak lépést tartani a jobb képességű makói csapattal, így ismét vereséget szenvedtek. Egy nap pihenés után előre hozott bajnoki mérkőzésen a szomszéd Martfű csapata érkezett hozzánk. Felnőtt mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Martfűi KKKE: (18-13) 200 néző, játékvezetők: Kugyela János, Száva Flórián Góllövők: Cselovszki Cs. 2, Csizmadia T. 1, Fejes M. 8, Gulyás Cs. 1, Jordán G. 8, Nyikos T. 3, Palásti L. 1, Sipos D. 4, Tóth L. 8 Eredmény alakulása: I. félidő: 6.p.2-4, 11.p.7-5, 21.p.12-7, 26.p.15-11, II. félidő: 35.p.23-14, 42.p.27-19, 49.p.30-24, 55.p A mérkőzés megvásárolt kezdődobását most Sárközi György önkormányzati képviselő végezte el. Az első perceket a vendégek kezdték jobban, de előnyük nem tartott sokáig. Hamar átvettük a játék irányítását, a 10. percben már 2 góllal vezettünk (6-4). Ezt követően már nem engedtük, hogy a martfűi csapat felzárkózzon. A játékosaink végig lelkesen kézilabdáztak, fáradságnak nyoma sem volt. A szünetre 5 gólos előnnyel mentünk. A második félidőben már mindkét csapat többet hibázott, de győzelmünk most sem forgott veszélyben. Junior mérkőzés: Kunszentmárton UniTrade KSK Martfűi KKKE: (17-22) Játékvezetők: Kugyela János, Száva Flórián Az első félidőben megszerzett előnyüket megtartva magabiztosan győztek a vendég fiatalok. A felnőtt bajnokság állása a 16. forduló után: 1. Makó (25 pont), 2. Törökszentmiklósi Székács (20), 3. Kiskunfélegyháza (20), 4. Kunszentmárton (18), 5. Békéscsaba (15), 6. Mezőtúr (15), 7. Kiskőrös (14), 8. Kiskunmajsa (12), 9. Szeged-Algyő (12), 10. Újkígyós (11), 11. Martfű (8). A felnőtt mérkőzések szünetében tombolasorsolásokat tartottunk. Ezúton szeretnénk megköszönni az ajándék felajánlásokat az Anna Cukrászda és Pizzéria Sárközi György, a Talmácsi Cukrászat, valamint Kanyó Tiborné Erzsike, Tarcsányi István és Kovács Miklós támogatóknak! A kézilabda csapat hátralévő négy mérkőzése: április 15. (vasárnap) 16 ó: Törökszentmiklósi Székács Kunszentmárton, április 29. (vasárnap) 14 ó: Békéscsaba Kunszentmárton, május 5. (szombat) 18 ó: Kunszentmárton Kiskunfélegyháza, május 12. (szombat) 18 ó: Szeged-Algyő Kunszentmárton. Friss hírek a kézilabda klub MEGVÁLTOZOTT internetes honlapján: Kiss József

14 14 Kunszentmártoni Hír-Lap 6. szám, április 13. Takács Zoltán Zsolt és Patkó Melinda gyermeke ZOLTÁN ZSOLT Samu Botond és Hajdú Ildikó gyermeke BOTOND Vatai Károly és Szarvák Zsuzsanna gyermeke KÁROLY LAJOS Dénes József és Tóth Krisztina gyermeke GERGŐ NAGY JÁNOSNÉ FEHÉR ILONA 86 éves Első u. 17. KOVÁCS KÁROLYNÉ TAKÁCS ERZSÉBET 78 éves Bémer L. u. 28. KOVÁCS KÁROLY 79 éves Jászapáti u. 37. SCHUBERTNÉ BODÓCS MÁRIA aranydiplomás vegyész, volt kunszentmártoni lakos TÓTH JÁNOS 83 éves Zsigmondy V. u. 9. TAKÁCS MÁTYÁSNÉ SAMU AMÁLIA 79 éves Szent István kir. u. 57. TIGYI KÁROLYNÉ DÁVID ILONA 99 éves Garay u. 2. PÁLDI ISTVÁN 66 éves Szent István kir. u. 15. MEGEMLÉKEZÉS Szeretett szüleinkre emlékezünk KOCSIS LAJOS halálának 31, KOCSIS LAJOSNÉ halálának 2. évfordulójára. Ha leszáll az égi alkony a szív is hallgat már, csak egy rózsaszál van, kinek hull a könnye ránk. Elmentetek, veletek együtt eltűnt a remény, lelkünk egy darabja utatokon elkísér. Nyugodjatok csendesen, legyen békés álmotok, találjatok odafönn örök boldogságot. Lányotok, fiatok, vejetek, menyetek, 6 unokátok, a Merényi, Enyedi, és az Apatóczki család Pietas Temetkezési Bt. Kunszentmárton Kossuth L. u. 19 (a Kéki Patika mellett, a volt EURÓPA söröző helyén) Nyitva tartás: 8-16 óráig Ügyelet: éjjel - nappal Ügyintéző: Tóth Vilmos Tel.: 56/ Ügyeleti telefon: 06-20/ APRÓHIRDETÉSEK Kunszentmárton központjában lévő belső házrész sürgősen eladó! Érd: 06/ Kunszentmártonban a Csongrádi úton a COOP ABC-vel szemben 3 szobás összközműves kertes családi ház eladó. A melléképületben garázs is van. Irányár: 11 millió forint. Telefon: 06-30/ Kunszentmárton központjában, önálló házrész, külön bejárattal, udvarral, bútorozottan, vagy anélkül olcsón eladó. Érdeklődni: 06/ telefonszámon. Széchenyi ltp-en teljesen felújított 63 m 2 -es lakás eladó. Pince van. - Valamint Ksztm. városközpontban öreg lakás nagy portával eladó. Érd: 06/ Pozsonyi u. 12/A alatti 4 szobás, fürdőszobás, alsókonyhás összkomfortos ház beköltözhető állapotban ELADÓ! Villany, gáz, szennyvízcsatorna, telefon van. Érdeklődni: a Dr. Fazekas Margit Ügyvédi Irodában! Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. Kunszentmárton központjában, Kossuth L. u. 1/a társasházban, az első emeleten lakás eladó! Érd: 06/ Vezetékes gáztűzhely és vegyes tüzelésű kályha eladó. Tel: 30/ Számítógép, laptop javítás, karbantartás kedvezményes áron! 3000 Ft-tól 5000 Ft-ig (a probléma mértékétől függően) Átvétel: Kunszentmártonban telefonos egyeztetés után. Molnár Zoltán e.v. Tel: 06-70/ Kunszentmártonban kis családi ház kiadó. Érd: 06/ , 06/ Összkomfortos családi ház sürgősen ELADÓ! Széchenyi lakótelep T épület 42m 2 -es gázfűtéses lakás ELADÓ! Érdeklődni egész nap 06 56/ ; 06 30/ Szapáry u. 5/1 alatt albérlet kiadó! Érd: 70/ Kunszentmártonban, Álmos u. 6. sz. alatt 1 és fél szobás, gázfűtéses ház eladó, azonnali beköltözéssel. Érdeklődni: 88/ Hirdetés-feladás a Polgármesteri Hivatal portáján. Következő lapzárta április 20. ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet április : Kéki Gyógyszertár április : Kossuth Gyógyszertár április 30: Kéki Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet április 22.: Dr. Farkas Elek T.: 30/ április : Dr. Sugár Edit T.: 30/ A temetők üzemeltetője: BOROSTYÁN-KERT BT. Helyesbítés Előző számunk 2. oldalán, a március 15-i városi ünnepi programokról szóló képes beszámolóban írtuk, hogy Prof. Dr. Barna Gábor előadásának részeként átnyújtotta a templomunk szentélye feletti kereszt ünnepélyes feltételekor kelt 1848-as emlékirat másolatát Kövesdy Zsolt plébános atyának. Helyesen: Professzor úr nem a másolatot, hanem a restauráltatott eredetit adta át Zsolt atyának. A dokumentumot a plébánia könyvtárában helyezték el.

15 INTERNET KÁBELTV TELEFON Ügyfélszolgálat: 1276 peugeot.hu ESP / ELEKTROMOS KÉZIFÉK / DOMBSEGÉD / 6 LÉGZSÁK 432 LITERES CSOMAGTARTÓ / LEHAJTHATÓ CSOMAGTÉR AJTÓ ALAPBÓL EXTRA Látogasson el a rajongói oldalunkra, ahol első kézből értesülhet a Peugeot híreiről, újdonságairól. PEUGEOT 3008 CROSSOVER FT-TÓL + 1 ÉV INGYEN PEUGEOT CASCO + Kombinált átlagfogyasztás: 4-7,7 l/100 km, CO 2 -kibocsátás: g/km. Ha akarom szabadidő-autó, ha akarom vérbeli városi autó. De egy biztos, az új Peugeot 3008 elsősorban tágas, családi crossover, amely egybeolvasztja a gazdaságos és élménnyel teli utazás minden tulajdonságát. Az ESP (elektronikus menetstabilizátor), az elektromos kézifék és a dombsegéd garantálja a gondtalan vezetés élményét, a hatalmas, variálható csomagtérnek köszönhetően pedig semmit nem kell otthon hagynia. A tökéletes biztonságról a 6 légzsák gondoskodik, ráadásul a modellhez most 1 év cascót adunk ajándékba. Az új 3008 világelsőként már dízel hibrid technológiával is kapható, négykerék-meghajtással. A technológia a dízel és az elek tromos meghajtást ötvözi, így biztosítva a dinamikus, ám mégis környezetbarát autózást. Részletek márkakereskedésünkben és a peugeot.hu-n. PEUGEOT CROSSOVER SZOLNOK Verseghy út 3. Tel.: 56/ JÁSZBERÉNY Nagykátai út 20/a. Tel.: 57/ KARCAG Madarasi út 54/a. Tel.: 59/ Az ajánlat a március 1. és április 30. között megkötött ügyfélszerződésekre érvényes. A Peugeot Casco+ részleteiről a oldalon és márkakereskedésünkben tudakozódhat. A kép illusztráció.

16

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ 2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ Fotók: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: 06-56 / 461-710; 06-70 / 332-13-34 A megszokott

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 2011. ÁPRILIS 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági

Részletesebben

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1848/49 FORRADALMÁRA ÉS SZABADSÁGHARCÁRA EMLÉKEZTÜNK BENYÓ GYÖRGYÖT "ALSÓ-TISZA VIDÉKÉRT EMLÉKÉREMMEL" TÜNTETTÉK KI BALLA MARGIT "PRO

Részletesebben

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Folyamatos a megújulás a templomban Hosszú böjt Templomunkban, a Szent Márton Templomban az idei évben hosszabb volt a böjt,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 2011. AUGUSZTUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE VITÉZ TREMBECZKY ISTVÁN 90 ÉVES FAZEKAS JÁNOS A VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA KITÜNTETETTJE

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán 2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK Június 18-án a Városi Általános Iskolában tanévzáró ünnepséget tartottak, amikor is három nyolcadik osztály

Részletesebben

Ára: 150 forint. Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! Karácsony a béke, a szeretet,

Ára: 150 forint. Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! Karácsony a béke, a szeretet, HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik havonta Ára: 150 forint XXIII. év fo lyam 12. szám Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! A polgármester ünnepi

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14.

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. Ára: 150 Ft 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM AUGUSZTUS 20. ÜNNEPÉN BURZON LOVASVERSENY NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK www.gordiusz95zrt.hu AUGUSZTUS

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek!

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek! 2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ZENEÜNNEP KÖRMENDI VILMOSSAL MEGELEVENEDETT A SZENT MÁRTON LEGENDA Kedves Gyerekek! Szeretettel meghívlak benneteket 2010. december

Részletesebben

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN A város polgárainak közéleti folyóirata XX. évfolyam 9. szám KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS A Polgármesteri Hivatal minden pályázati lehetőséget kihasznál, ami a foglalkoztatási lehetőségek bővítését

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben