Victron Energy Blue Power. Quattro. Kézikönyv V V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Victron Energy Blue Power. Quattro. Kézikönyv 24 5000 120 50 30 230V 48 3000 70 50 30 230V. E-mail : sales@victronenergy.com"

Átírás

1 H Victron Energy Blue Power Disztribútor: Gyártási szám: Változat : 06 Dátum : június 17. Victron Energy B.V. De Paal JG Almere PO Box AA Almere The Netherlands Központi telefon : +31 (0) Ügyfélszolgálat : +31 (0) Fax : 31 (0) Quattro V V Kézikönyv

2

3 Copyrights 2006 Victron Energy B.V. Minden jog fenntartva Ez a kiadvány és annak részei semmilyen formában, semmilyen célra, sem egészében, sem részeiben nem másolható, nem sokszorosítható. A kézikönyv az angoltól eltér nyelven történ publikálására és használatára vonatkozó engedélyért forduljon a Victron Energy B.V.-hez. A VICTRON ENERGY B.V. E VICTRON ENERGY TERMÉKEKRE NÉZVE SEMMILYEN SEM KIFEJEZETT, SEM BELEÉRTETT FELEL SSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK FORGALMAZHATÓSÁGÁRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓAN, ÉS EZEKET A TERMÉKEKET KIZÁRÓLAG AHOGY KAPHATÓ ALAPON SZÁLLÍTJA. A VICTRON ENERGY B.V. SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓ FELEL SSÉGRE A VICTRON BERENDEZÉSEK MEGVÁSÁRLÁSA VAGY HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜL, BÁRKINEK OKOZOTT SPECIÁLIS, VÉLETLEN VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT. A VICTRON ENERGY B.V. EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS KÁRFELEL SSÉGE A M KÖDÉST L FÜGGETLENÜL NEM HALADHATJA MEG AZ ITT LEÍRT BERENDEZÉSEK ÁRÁT. A Victron Energy B.V. fenntartja a jogot termékeinek módosítására és tökéletesítésére, saját megítélése szerint. Ez a kiadvány a termék a kiadvány megjelenésekor fennálló állapotát írja le, és a jöv ben nem fogja szükségszer en tükrözni a termék tulajdonságait. H G MELLÉKLET: Méretek

4 F MELLÉKLET: H mérséklet-kompenzálás Akkumulátor-h mérséklet A csepptöltés és az abszorpció alapértelmezési kimeneti feszültségei 25 C-ra vonatkoznak. A töltéstárolási feszültség követi a csepptöltési feszültséget, és a megemelt abszorpciós feszültség az abszorpciós feszültséget. Beállítási módban a h mérséklet-kompenzálás nem érvényes.

5 1 H 1. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK Általánosságok Kérjük, a berendezés használatba vétele el tt olvassa el a termékkel szállított dokumentációt, hogy megismerkedjen a biztonsági jellemz kkel és utasításokkal. A berendezést a nemzetközi szabványokkal összhangban tervezték és tesztelték. A berendezést kizárólag a tervezett célra szabad használni. FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉSVESZÉLY A terméket állandó energiaforrásra (akkumulátorra) csatlakoztatva használják. A bemeneti és/vagy kimeneti kapcsok akkor is veszélyes feszültség alatt lehetnek, ha a készülék ki van kapcsolva. Miel tt a terméken karbantartást végezne, mindig szakaszolja le a váltakozóáramú ellátást valamint az akkumulátorokat. A termék belsejében nincsenek a felhasználó által javítható részegységek. Ne távolítsa el az el lapot, illetve ne m ködtesse a terméket, ha valamelyik burkolata nincs a helyén. A javítást csak szakember végezheti. Soha ne m ködtesse a terméket, ha gáz- vagy porrobbanás kockázata áll fenn. Olvassa el az akkumulátor gyártója által nyújtott információkat, hogy meggy z djön arról, az akkumulátor alkalmas a termékkel együtt történ használatra. Mindig tartsa be az akkumulátor gyártójának biztonsági utasításait. FIGYELMEZTETÉS: Segítség nélkül ne emeljen nehéz terheket. Üzembehelyezés A berendezés üzembehelyezése el tt olvassa el az üzembehelyezésre vonatkozó utasításokat. Ez egy Safety Class I biztonsági osztályú termék (véd földel kapoccsal ellátva). A váltakozóáramú kimeneten nem bontható véd földelésr l kell gondoskodni. E helyett használható a termék küls földelési pontja is. Amennyiben valószín síthet, hogy a véd földelés megsérült, a terméket ki kell kapcsolni, és biztosítani kell a véletlen bekapcsolás ellen. Forduljon szakszervizhez. Gy z djön meg arról, hogy a csatlakozókábelek olvadóbiztosítókkal és megszakítókkal védettek. Soha ne cseréljen biztonsági eszközt eltér típusúra. A helyes eszköz meghatározásához olvassa el a kézikönyvet. A feszültség rákapcsolása el tt gy z djön meg arról, hogy a rendelkezésre álló feszültség megfelel-e a termék kézikönyvében leírt konfigurációs beállításoknak. Gy z djön meg arról, hogy a terméket helyes környezeti körülmények között használják. Soha ne m ködtesse a terméket nedves vagy poros környezetben. Ellen rizze, hogy megfelel szabad tér áll-e rendelkezésre a termék körül a szell zés biztosítására, és a szell z nyílásokat semmi sem zárja-e el. A terméket h álló környezetben kell felszerelni. Ezért gy z djön meg arról, hogy a berendezés közvetlen közelében nincsenek vegyszerek, m anyagok, függönyök vagy más textíliák. Szállítás és tárolás A termék tárolása vagy szállítása el tt gy z djön meg arról, hogy az akkumulátorkábeleket lecsatlakoztatta. A termék szállítása közben bekövezett károsodásokért semmilyen felel sséget nem vállalunk abban az esetben, ha nem eredeti csomagolásában szállították. A terméket száraz helyen, -20 C és 60 C között kell tárolni. Az akkumulátor szállítására, töltésére, kisütésére és megsemmisítésére vonatkozóan kövesse az akkumulátorgyártó kézikönyvét. H E MELLÉKLET: Töltési karakterisztika Tölt áram A Id Volt Tölt feszültség Id 4-ütem töltés: Bulk (nagyáramú mód) A tölt beindításakor lép ebbe a módba. A h mérséklett l és a bemeneti feszültségt l függ állandó árammal tölt addig, amíg el nem éri az akkumulátor névleges feszültségét, amely után állandó teljesítményt alkalmaz a gázosodási feszültség eléréséig (14,4 V ill. 28,8 V, h mérséklet-kompenzált). Battery Safe (akkumulátorvéd mód) Az akkumulátor kapocsfeszültségét fokozatosan emeli addig, amíg el nem éri az abszorpciós feszültséget. A Battery Safe Mode a számított abszorpciós id része. Absorption (abszorpciós mód) Az abszorpciós id a nagyáramú (bulk) id t l függ. Az abszorpciós id lehetséges leghosszabb id tartama a beállított Maximum Absorption time. Float (csepptölt mód) A csepptöltési feszültséget az akkumulátor teljesen töltött állapotban tartására alkalmazzák. Storage (töltéstárolási mód) Egy napi csepptöltés után a töltéstárolási mód lép életbe. Ez 13,2V-on ill. 26,4V-on (12V-os és 24V-os tölt ) történik. Ez minimálisra csökkenti a vízveszteséget, amikor az akkumulátort a téli id szakban tárolják. Egy beállítható id után (alapértelmezés = 7 nap) a tölt egy beállítható id re (alapértelmezés = 1 óra) Repeated Absorption-mode-ba (ismételt abszorpciós módba) lép, hogy felfrissítse.

6 2. LEÍRÁS 2.1 Általánosságok A Quattro egy rendkívül nagy teljesítmény szinuszos inverteren, akkumulátortölt n és automatikus átkapcsolón alapul, amelyek egyetlen kompakt házba vannak szerelve. Ezen kívül a Quattro a következ további, gyakran egyedülálló jellemz kkel rendelkezik: Két váltakozóáramú bemenet beépített szünetmentes átkapcsolóval a hálózati áram és az áramfejleszt között A Quattro két váltakozóáramú bemenettel rendelkezik (AC-in-1 és AC-in-2), így független váltakozóáramú forráshoz csatlakoztatható. Például két áramfejleszt höz vagy a hálózathoz és egy áramfejleszt höz. A Quattro automatikusan azt a bemenetet választja, amelyen feszültség van jelen. Ha mindkét bemeneten van feszültség, a Quattro az AC-in-1 bemenetet választja, amelyhez általában az áramfejleszt csatlakozik. Két váltakozóáramú kimenet A szokásos szünetmentes kimenet mellett, egy második kimenet is rendelkezésre áll, amely akkumulátorról történ m ködés esetén nem kap feszültséget. Példa: az elektromos vízmelegít m ködése csak akkor engedélyezett, ha az áramfejleszt m ködik, vagy hálózati áramellátás csatlakoztatva van. Automatikus és szünetmentes átkapcsolás Hálózat-kimaradás esetén, illetve, ha a hálózati csatlakozás megsz nik, vagy az áramfejleszt leáll, a Quattro átkapcsol inverteres m ködésre és átveszi a csatlakoztatott fogyasztók táplálását. Mindez olyan gyorsan történik, hogy a számítógépek és más csatlakoztatott elektronikus berendezések gond nélkül m ködnek tovább (szünetmentes tápegység vagy UPS funkció). Ez a Quattrót különösen alkalmassá teszi ipari szükség-áramellátó rendszerekben illetve távközlési áramellátó rendszerekben történ használatra. A maximális átkapcsolási áramer sség 30A. A párhuzamos m ködésnek köszönhet en jóformán korlátlan teljesítmény Akár 6 Quattro is m ködhet párhuzamosan. Például hat 24/5000/120-as egység 25kW/30 kva kimeneti teljesítményt és 720A tölt áramot nyújt. Háromfázisú összeállítási lehet ség Három egység felkonfigurálható háromfázisú kimenet szolgáltatására. De ez nem minden: akár 6db háromfázisra konfigurált egység is párhuzamosan kapcsolható, hogy 75kW/90kVA inverter teljesítményt és több, mint 2000A tölt áramot szolgáltasson. PowerControl A korlátozott áramfejleszt - vagy hálózati teljesítmény maximális kihasználása A Quattro rendkívül nagy teljesítmény akkumulátortölt, ezért az áramfejleszt r l vagy a hálózatról nagy áramot vesz fel. Emiatt korlátozható mindkét váltakozóáramú bemenet maximális áramer ssége. Ekkor a Quattro számításba veszi a többi hozzá csatlakoztatott váltakozóáramú fogyasztót, és a töltésre csak a fennmaradó áramer sséget fogja felhasználni, nehogy túlterhelje az áramfejleszt t vagy a hálózatot. - Az AC-in-1 bemenet, amelyhez általában az áramfejleszt csatlakozik, beállítható egy rögzített maximumra, DIP kapcsolókkal, a VE.Net-tel vagy PC-r l, úgy, hogy az áramfejleszt soha nem lesz túlterhelve. - Az AC-in-2 bemenet is beállítható rögzített maximumra, azonban mobil alkalmazások esetén (hajók, járm vek) általában a Multi/Digital Control Panellel változtatható áramer sséget állítanak be. Így a rendelkezésre álló hálózati csatlakozás áramer ssége rendkívül egyszer módon állítható. PowerAssist A hálózat vagy az áramfejleszt kib vített használata: a Quattro "mellétápláló" képessége A Quattro az áramfejleszt vel vagy a hálózattal párhuzamosan m ködik. Az áramhiányt automatikusan kompenzálja: a Quattro a többlet teljesítményt az akkumulátorokból veszi, és besegít. Ha felesleges áramer sség áll rendelkezésre, tölti az akkumulátort. Ez az egyedülálló jellemvonás végleges megoldást nyújt az 'elégtelen hálózati csatlakozás' problémára: mosogatógép, mosógép, elektromos f z lap, stb. mind m ködhet 16A-es vagy még kisebb hálózati csatlakozásról. Ráadásul kisebb áramfejleszt is elegend. Napenergia A Quattro rendkívül alkalmas napenergia hasznosító rendszerekhez. Használható mind sziget üzem, mind hálózatra csatlakozó napelemes, illetve más alternatív energiaforrást felhasználó rendszerekben is. 2 D MELLÉKLET: Háromfázisú csatlakoztatás

7 3 H Szükség-áramellátás vagy szigetüzem m ködés hálózat-kimaradás esetén A napelemekkel vagy közösségi h központtal és mikro er m vel (áramellátó h központtal) vagy más megújuló energiából táplálkozó forrásokról ellátott épületek hálózat-kimaradás esetén szigetüzem ellátással rendelkezhetnek, amely a legfontosabb berendezések (központi f tésszivattyúk, h t k, fagyasztók, Internet csatlakozások, stb.) megtáplálására használható. A hálózatra csatlakozó alternatív energiarendszerek egyik hiányossága, hogy hálózat-kimaradás esetén leállnak. A Quattro és akkumulátorok megoldják ezt a gondot: hálózat-kimaradáskor a Quattro pótolja a hálózatot. Amikor a megújuló energiaforrás által generált teljesítmény meghaladja a fogyasztást, a Quattro a felesleges energiát az akkumulátorok töltésére használja fel. Hiány esetén a Quattro az akkumulátorokból többlet energiát szolgáltat. Programozható relé A Quattro többfunkciós relével van felszerelve, amely alapértelmezésben riasztás relének van programozva. A relé azonban bármilyen alkalmazásra programozható, például áramfejleszt indítására is. Programozható DIP kapcsolókkal, VE.Net panellal vagy személyi számítógéppel A Quattro használatra kész formában kerül forgalomba. Három lehet ség áll rendelkezésre, hogy szükség esetén megváltoztassanak bizonyos beállításokat: - A legfontosabb beállítások (beleértve a párhuzamos m ködést legfeljebb három egységig és a 3-fázisú m ködést) DIP kapcsolók használatával egyszer en módosíthatók. - A többfunkciós relé kivételével minden beállítás megváltoztatható a VE.Net panellal. - Minden beállítás megváltoztatható egy személyi számítógép és honlapunkról, a ingyenesen letölthet szoftverrel. 2.2 Akkumulátortölt Adaptív 4 ütem tölt karakterisztika: nagyáramú - abszorpciós - csepptöltés - töltéstárolás A mikroprocesszor-vezérelt "alkalmazkodó" akkumulátorkezelési rendszer beállítható, hogy a különféle akkumulátortípusoknak megfelel töltést biztosítson. Az "adaptív" funkció az akkumulátor használatának megfelel en automatikusan optimalizálja a töltési folyamatot. A megfelel mérték töltés: változó abszorpciós id Amikor csak sekély kisütések fordulnak el, az akkumulátorok túltöltésének elkerülésére az abszorpciós id t rövid értéken tartja. Egy mély kisütés után az abszorpciós id t automatikusan megnöveli annak biztosítására, hogy az akkumulátort teljesen újratöltse. A gázosodás következtében fellép öregedés elkerülése: a feszültségnövekedés korlátozása Ha az akkumulátor gyors újratöltése érdekében nagy tölt áramot és magas abszorpciós feszültséget választunk, a Quattro korlátozza a feszültségnövekedés ütemét, az után, hogy az akkumulátor elérte gázosodási feszültséget. Így megakadályozza a töltési ciklus utolsó szakaszában a túlzott gázképz dést. Kevesebb karbantartás és öregedés, amikor az akkumulátor nincs használatban: Töltéstárolási mód A Quattro 'töltéstárolási' módba kapcsol, ha az akkumulátort legalább 24 órán keresztül nem terhelték. A töltéstárolási módban a csepptöltési feszültséget 2,2 V/cellára (12V-os akkumulátornál 13,2 V-ra) csökkenti, hogy minimalizálja a gázképz dést és az akkumulátorlemezek korrózióját. Az akkumulátor feszültségét hetente egyszer az abszorpciós szintre emeli, hogy "felfrissítse" az akkumulátort. Ez megakadályozza az elektrolit rétegz dését és a szulfátosodást. Két egyenáramú kimenet 2 akkumulátortelep töltésére A Quattro 2 kimenettel rendelkezik, amelyb l az egyik képes a teljes tölt áramot leadni. A második kimenet az indítóakkumulátor töltésére szolgál, nagyjából 4A-re van korlátozva, és valamivel alacsonyabb a kimen feszültsége. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében: h mérsékletkompenzálás A Quattrót akkumulátorh mérséklet-érzékel vel szállítjuk. A h mérséklet-érzékel a tölt feszültség csökkentésére szolgál, amikor a h mérséklet emelkedik. Ez a funkció különösen zárt, karbantartásmentes akkumulátoroknál fontos, mert ezek túltöltés hatására kiszáradhatnak. Az akkumulátor-feszültség érzékelése Az akkumulátorkábelen bekövetkez feszültségesés kompenzálására a Quattro feszültségérzékel képességgel van ellátva, így az akkumulátorok mindig helyes tölt feszültséget kapnak. H C MELLÉKLET: Párhuzamos csatlakoztatás

8 Tudjon meg többet az akkumulátorokról és az akkumulátortöltésr l 'Energy unlimited' (Határtalan energia) c. könyvünk, amely ingyenesen kapható a Victron Energyt l (lásd a honlapot) további információkkal szolgál az akkumulátorokról és az akkumulátortöltésr l. Az adaptív töltésre vonatkozó további információkért keresse fel honlapunk 'M szaki információk' oldalát. 3. M KÖDÉS 3.1 "On / Off / Charger only" (Be/Ki/Csak töltés) kapcsoló Amikor az el lapon lév kapcsolót on (Be) állásba kapcsoljuk, a berendezés tökéletesen m köd képes állapotba kerül. Az inverter be fog kapcsolni és az inverter on ( inverter be ) jelzés LED világítani kezd. Amennyiben a specifikáció szerinti tartományba esik, az "AC-in" kapcson jelen lév 230V váltakozóáram át lesz kapcsolva az "AC-out" csatlakozásokra. Az inverter kikapcsol, a "mains on" (hálózat jelen) LED világítani fog, és megkezd dik az akkumulátortöltés. Az éppen megfelel töltési módnak megfelel en a "bulk" (nagyáramú), "absorption" (abszorpciós) vagy "float" (csepptöltés) LED fog világítani. Ha a feszültséget az "AC-in" bemeneten visszautasítja, az inverter be fog kapcsolni. Ha a kapcsoló "charger only" (csak töltés) helyzetben van, az inverter nem fog bekapcsolni, ha nincs jelen váltakozóáram. Így az inverter nem meríti le az akkumulátorokat. Ebben a módban is átkapcsolja a bemenetr l a váltakozóáramot az "AC-out" kimenetre. MEGJEGYZÉS: Amikor csak akkumulátortöltésre van szükség, gy z djön meg arról, hogy a kapcsoló "csak töltés" (charger only) helyzetben van. Ez megakadályozza, hogy az inverter bekapcsoljon, ha a hálózat nem állna rendelkezésre, így lehetetlen az akkumulátort véletlenül lemeríteni. 3.2 Távm ködtetés A távm ködtetés a Multi/Digital Control panellel vagy egy egyszer 3-állású kapcsolóval lehetséges. A Multi/Digital Control vezérl panelen egy egyszer forgatógomb található, amellyel be lehet állítani az AC-in bemenet maximális áramer sségét: lásd a PowerControl és a PowerAssist funkciók leírását a 2. szakaszban. 3.3 Kiegyenlítés és kényszer-abszorpció Kiegyenlítés A meghajtó akkumulátorok rendszeres kiegyenlít töltést igényelnek. Kiegyenlít módban a Quattro 1 órán keresztül magasabb feszültségen (12V-os akkumulátornál az abszorpciós feszültség felett 1V-tal, 24V-os akkumulátornál 2V-tal) tölt. Ekkor a tölt áram a beállított érték 1/4-ére van korlátozva. A bulk és absorption LED-ek felváltva villognak. A kiegyenlít töltési módban az egyenáramú fogyasztókra névleges feszültségüket meghaladó egyenfeszültség kerül, amely a fogyasztókat károsíthatja, ezért ezeket le kell szakaszolni, amikor kiegyenlít töltést végeznek Kényszer abszorpció (Forced Absorption) Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy az akkumulátort az abszorpciós feszültségen töltsük, egy el re meghatározott ideig. A Forced Absorption üzemmódban a Quattro a szokásos abszorpciós feszültségen fog tölteni az el re meghatározott maximális abszorpciós id tartam alatt. Az absorption LED fog világítani A kiegyenlítés vagy a kényszer abszorpció bekapcsolása A Quattro ezen üzemmódokba kapcsolható a távvezérl panelr l ugyanúgy, mint az el lap kapcsolója segítségével, feltéve, hogy minden kapcsoló (az el lapon, a távkapcsoló és a panel is) on helyzetben van, és egyik sincs charger only helyzetben. A Quattro kiegyenlít vagy kényszer abszorpciós módba történ kapcsolásához az alábbiakban leírt módon járjon el. Ha a kapcsoló a m velet végeztével nem a kívánt helyzetben van, egyszer gyorsan átkapcsolható. Ez a töltési állapotot nem fogja megváltoztatni. MEGJEGYZÉS: A kapcsolás az on -ról (bekapcsoltról) a charger only"-ra (csak töltésre) és vissza gyorsan kell, hogy történjen. A kapcsolót úgy kell átkapcsolni, hogy a középs állást átugorja. Ha a kapcsoló bármilyen rövid id re is off (kikapcsolt) helyzetben marad, a készülék kikapcsolhat. Ebben az esetben a 4 B MELLÉKLET: BLOKKVÁZLAT * Lásd a 4.2 fejezetben a "Javasolt egyenáramú olvadóbiztosítók" táblázatát

9 5 H m veletet újra kell kezdeni az 1. lépést l. Az el lapi kapcsolással történ átkapcsolás némi gyakorlatot igényel. A távvezérl r l a m veletet kevesebb gyakorlattal is könny végrehajtani. Eljárás: Ellen rizze, hogy minden kapcsoló (a készülék el lapján lév, a távvezérl panelen vagy a távkapcsolón lév ) "on" helyzetben legyen. A kiegyenlít töltési mód vagy a kényszer abszorpció bekapcsolásának csak akkor van értelme, ha a normál töltési folyamatot befejezte, azaz a tölt "float" (csepptölt ) módban m ködik. A bekapcsoláshoz: a. Kapcsolja a kapcsolót gyorsan on -ról charger only helyzetbe, és hagyja a kapcsolót ebben a helyzetben 1/2-2 másodpercig. b. Gyorsan kapcsoljon vissza "charger only" helyzetb l "on" helyzetbe, és hagyja így a kapcsolót 1/2-2 másodpercig. c. Kapcsolja át még egyszer gyorsan "on" helyzetb l "charger only"-ba és hagyja a kapcsolót ebben a helyzetben. - A Quattro el lapján (és ha csatlakoztatva van a Multi/Digital Control Panelen) lév bulk (nagyáramú), absorption (abszorpció) és float" (csepptöltés) töltésvisszajelz LED-ek 5-ször felvillannak. - Ezek után az el lapon lév bulk, absorption és float töltésvisszajelz LED-ek mindegyike egymás után 2 másodpercre felvillan. a. Ha a kapcsolót on állásba kapcsolják az alatt az id alatt, amíg az el lapon lév bulk LED világít, a tölt kiegyenlít üzemmódba kapcsol. b. Ha a kapcsolót on állásba kapcsolják az alatt az id alatt, amíg az el lapon lév absorption LED világít, a tölt "Forced Absorption" (kényszer-abszorpció) üzemmódba kapcsol. c. Ha a kapcsolót a LED villogási szekvencia vége után kapcsolják "on" helyzetbe, a tölt "float" (csepptöltésre) kapcsol. d. Ha a kapcsolóhoz nem nyúlnak, a Quattro "charger only" csak töltés módban marad, és "float" (csepptöltésre) kapcsol. H A MELLÉKLET: Csatlakozások áttekintése A AC-in-1 váltakozóáramú (áramfejleszt ) bemenet. Balról jobbra: GROUND (föld), L (fázis), N (nulla). B 2x RJ45 csatlakozó távvezérl höz és/vagy párhuzamos / 3-fázisú m ködéshez C AC-out-1 váltakozóáramú kimenet M6. Balról jobbra: L (fázis), N (nulla). D AC-out-2 váltakozóáramú kimenet. Balról jobbra: L (fázis), N (nulla). E Csatlakozókapcsok (balról jobbra): Feszültségérzékelés +, Feszültségérzékelés -, Indítóakkumulátor +, Földel relé +, Földel relé -, H mérsékletérzékel +, H mérsékletérzékel -. (indítóakkumulátor mínusz: a csatlakozáshoz használja a mínusz akkumulátorkábelt) F Kett s akkumulátor mínusz csatlakozás M8 G Kett s akkumulátor plusz csatlakozás M8 H Csatlakozó távkapcsolóhoz: A "be" kapcsoláshoz zárja rövidre a baloldali és a középs érintkez t. A "charger only" (csak tölt ) kapcsoláshoz zárja rövidre a jobboldali és a középs érintkez t. I Riasztás csatlakozó (balról jobbra): NC, NO, COM. J AC-in-2 (hálózat) váltakozóáramú csatlakozás. Balról jobbra: L (fázis), N (nulla). K Nyomógombok a beállítási módhoz L Els dleges földel csatlakozás (PE) M DIP kapcsolók a beállítási módhoz. N Tolókapcsolók, gyári beállítás SW1=jobb oldali helyzetben, SW2=jobb oldali helyzetben. SW1: Nem használt. Jöv beni jellemz khöz. SW2: INT(jobb) = bels földel relé választva, EXT(bal) = küls földel relé választva (küls földel relé csatlakoztatásához: lásd E) O AC IN-2, AC OUT-1 és AC OUST-2 M6 közös földcsatlakozás (GND). P AC IN-1 M6 földcsatlakozás (GND).

10 3.4 LED kijelzések LED nem világít LED villog LED világít Inverter 6 Az inverter be van kapcsolva és megtáplálja a fogyasztókat. Az inverter túllépte névleges kimeneti teljesítményét. Az overload (túlterhelés) LED villog. Az inverter túlterhelés vagy rövidzárlat miatt kikapcsolt. Az akkumulátor csaknem teljesen lemerült. Az inverter az alacsony akkumulátor-feszültség miatt kikapcsolt. A MELLÉKLET: Csatlakozások áttekintése

11 7 H 8. M szaki specifikációk Quattro 24/5000/ /30 230V PowerControl / PowerAssist Igen Beépített szünetmentes átkapcsoló Igen Váltakozóáramú bemenetek (2x) 48/5000/70-50/30 230V Bemeneti feszültségtartomány: VAC Bemeneti frekvencia: 45-55Hz Teljesítménytényez : 1 Maximális átkapcsolt áram (A) AC-in-1: 50A AC-in-2: 30A Minimális PowerAssist áram (A) AC-in-1: 6,3A AC-in-2: 4,7A INVERTER Bemeneti feszültségtartomány (V DC) Kimenet (1) Kimen feszültség: 230 VAC ± 2% Frekvencia: 50 Hz ±0,1% Folyamatos teljesítmény 25 C-on (VA) (3) Folyamatos teljesítmény 25 C-on (W) Folyamatos teljesítmény 40 C-on (W) Csúcsteljesítmény (W) Maximális hatásfok (%) Üresjárási teljesítményfelvétel (W) AKKUMULÁTORTÖLT Tölt feszültség 'abszorpció' (V DC) 28,8 57,6 Tölt feszültség 'csepptöltés' (V DC) 27,6 55,2 Töltéstárolási mód (V DC) 26,4 52,8 Használati akkumulátor tölt áram (A) (4) Indító akkumulátor tölt áram (A) 4 Akkumulátorh mérséklet-érzékel Igen ÁLTALÁNOS ADATOK Másodlagos váltakozóáramú kimenet Max. terhelés: 25A Inverter módban kikapcsol Programozható relé (5) Igen Védelmek (2) a - g Közös jellemz k BURKOLAT Közös jellemz k M ködési h mérséklettartomány: C (ventillátoros kényszerh tés) Páratartalom (lecsapódásmentes): max. 95% Anyag és szín: alumínium (kék RAL 5012) Védettségi fokozat: IP 21 Akkumulátor-csatlakozás M8 csatlakozó csonkok (2 plusz és 2 mínusz) 230 V váltakozóáramú csatlakozás 13mm 2 (AWG 6) csavarszorító Tömeg (kg) 30 Méretek (mxhxsz mm-ben) 444 x 328 x 420 SZABVÁNYOK Biztonság EN , EN Emisszió / Immunitás EN , EN / EN , EN ) Állítható 60 Hz-re és 240 V-ra 2) Védelmek a. Kimenet rövidzárlat b. Túlterhelés c. Akkumulátor túlfeszültség d. Akkumulátor alulfeszültség e. Túlmelegedés f. 230 V AC az inverter kimenetén g. Bemeneti feszültség búgása túl nagy 3) Nem lineáris terhelés, 3:1 amplitudótényez 4) 25 C környezeti h mérsékleten 5) Programozható relé, amely állítható általános riasztásra, egyenáram alulfeszültségre, vagy áramfejleszt indítójel funkcióra Váltakozóáramú névleges tehelhet ség: 230V/4A Egyenáramú terhelhet ség: 4A 35V DC-ig és 1A 60V DC-ig 30 A bels h mérséklet kritikus szintre emelkedett. Az inverter kikapcsolt az elektronika túlmelegedése miatt. - Ha a LED-ek felváltva villognak, az akkumulátor csaknem teljesen lemerült, és túllépte a névleges teljesítményt. - Ha az overload és a low battery egyszerre villog, az akkumulátor kapcsain túl nagy a búgófeszültség. Az inverter kikapcsolt az akkumulátor kapcsain lév túlzott búgófeszültség miatt.

12 H Bulk LED nem világít Bulk LED villog Bulk LED világít Absorption LED Absorption LED Absorption LED nem ég villog világít nem ég villog világít nem ég villog világít nem ég nem ég nem ég villog villog villog világít világít világít Float LED Float LED Float LED Akkumulátor-tölt 8 Átkapcsolja az AC-in-1-en vagy AC-in-2-n lév váltakozóáramú bemen feszültséget, és a tölt nagyáramú töltési módban m ködik. Átkapcsolja az AC-in-1-en vagy AC-in-2-n lév váltakozóáramú bemen feszültséget, és a tölt m ködik, de még nem érte el a beállított abszorpciós feszültséget. (akkumulátorvéd mód - BatterySafe mode) Átkapcsolja az AC-in-1-en vagy AC-in-2-n lév váltakozóáramú bemen feszültséget, és a tölt abszorpciós módban m ködik. Átkapcsolja az AC-in-1-en vagy AC-in-2-n lév váltakozóáramú bemen feszültséget, és a tölt csepptöltési vagy töltéstárolási módban m ködik. Átkapcsolja az AC-in-1-en vagy AC-in-2-n lév váltakozóáramú bemen feszültséget, és a tölt kiegyenlítési módban m ködik. Bulk LED Absorption LED Float LED Kód Jelentés: Ok/megoldás: 1 A berendezés kikapcsolt, mert a rendszerben egy másik fázis kikapcsolt. Ellen rizze a kimaradt fázist. 3 Ellen rizze, hogy helyesen van-e konfigurálva a rendszer. A vártnál kevesebb vagy több berendezést Konfigurálja újra. talált a rendszerben Kommunikációs kábel. Ellen rizze a kábeleket, és kapcsolja ki az összes berendezést, majd vissza. 4 Nem talált semmilyen másik berendezést. Ellen rizze a kommunikációs kábeleket. 5 Túlfeszültség az AC-out kimeneten. Ellen rizze a váltakozóáramú kábeleket. 10 Rendszerid szinkronizálási hiba lépett fel. A helyesen üzembehelyezett berendezésben nem kellene el fordulnia. Ellen rizze a kommunikációs kábeleket. 14 A berendezés nem tud adatátvitelt végezni. Ellen rizze a kommunikációs kábeleket (lehet, hogy rövidzárlatos). 16 A rendszer kikapcsolt, mert egy úgynevezett kiterjesztett rendszer, és nincs hardverkulcs csatlakoztatva. Csatlakoztasson hardverkulcsot. 17 A berendezések egyike master státuszt vett fel, mert az eredeti master nem m ködik. Ellen rizze a leállt berendezést. Ellen rizze a kommunikációs kábeleket. 18 Túlfeszültség lépett fel. Ellen rizze a váltakozóáramú kábeleket. 22 Ez a berendezés nem képes "slave"-ként m ködni. Ez a berendezés elavult, nem alkalmas modell. Ki kell cserélni. 24 Átkapcsolási rendszervédelem kezd dött. 25 Firmware inkompatibiltás. A csatlakoztatott berendezések nem eléggé naprakészek ahhoz, hogy ezzel a berendezéssel együtt m ködjenek. A helyesen üzembehelyezett berendezésben nem kellene el fordulnia. Kapcsoljon ki minden berendezést, majd vissza. Ha a probléma ismét felmerül, ellen rizze az összeállítást. Lehetséges megoldás: emelje fel a váltkozófeszültség alsó korlátját 210V-ra (a gyári beállítás 185 V) 1) Kapcsolja ki mindegyik berendezést. 2) Kapcsolja be azt a berendezést, amelyik ezt a hibakódot adta. 3) Egyesével kapcsolja be a berendezéseket addig, amíg a hibajelzés meg nem jelenik. 4) Frissítse az utoljára bekapcsolt berendezés firmware-jét. A helyesen üzembehelyezett berendezésben nem kellene 26 Bels hiba. el fordulnia. Kapcsoljon ki minden berendezést, majd vissza. Ha a probléma nem múlik el, forduljon a Victron Energy-hez.

13 9 H 7.2 Speciális LED kijelzések (a szokványos LED kijelzéseket lásd a 3.4 szakaszban) A nagyáramú és az abszorpciós töltés LED-jei ("bulk" és "absorption") egyszerre villognak. Az abszorpciós és a csepptöltés "float" LED-ek egyszerre (egy ütemre) villognak. A Mains on (hálózati visszajelz ) villog és nincs kimeneti feszültség. Feszültségérzékel hiba. A feszültség-érzékel csatlakozáson mért feszültség túlzott mértékben (több mint 7V-tal) eltér a berendezés pozitív és negatív csatlakozásán lév t l. Valószín leg csatlakozási hiba. A berendezés normális üzemben marad. MEGJEGYZÉS: Ha az inverter on LED ellentétes fázisban villog, az egy VE.Bus hibakód (lásd kés bb). A mért akkumulátor-h mérséklet értéke rendkívül valószín tlen. Az érzékel valószín leg hibás vagy rosszul csatlakozik. A berendezés normális üzemben marad. MEGJEGYZÉS: Ha az inverter on LED ellentétes fázisban villog, az egy VE.Bus hibakód (lásd kés bb). A berendezés csak tölt m ködésben van, és van hálózati ellátás. A berendezés visszautasítja a hálózati ellátást vagy még szinkronizál. 7.3 VE.Bus LED kijelzések A (háromfázisú vagy párhuzamos elrendezés ) VE.Bus rendszerhez tartozó berendezések úgynevezett VE- Bus kijelzéseket adhatnak. Ezek a LED kijelzések két csoportba sorolhatók: OK kódok és hibakódok VE.Bus OK kódok Ha a berendezés bels státusza rendben van, de a berendezés nem tud bekapcsolni amiatt, mert a rendszerben más berendezés(ek) hibastátuszt jeleznek, a rendben lév berendezés OK kódot jelez. Ez megkönnyíti a hibakeresést a VE.Bus rendszerben, mivel gyorsan azonosítható, hogy mely berendezések nem igényelnek figyelmet. Fontos: OK kódot csak akkor jelez a berendezés, ha nem m ködik inverterként vagy akkumulátortölt ként! - A villogó "bulk" LED azt jelzi, hogy a berendezés inverterként tud m ködni. - A villogó "float" LED azt jelzi, hogy a berendezés akkumulátortölt ként tud m ködni. MEGJEGYZÉS: Elvben a többi LED-nek nem szabad világítania. Ha ez nem áll fenn, a kijelzés nem OK kód. Azonban léteznek a következ kivételek: - A fenti speciális LED kijelzések az OK kódokkal együtt is el fordulhatnak. - A "low battery" (akkumulátor lemerült) LED m ködhet akkor, amikor az az OK kód van kijelezve, hogy a készülék tud tölteni VE.Bus hibakódok A VE.Bus rendszer különféle hibakódokat képes kijelezni. Ezeket a kódokat az "inverter on", "bulk", "absorption" és "float" LED-ekkel jelzi ki. Ahhoz, hogy helyesen értelmezze a VE.Bus hibakódokat, a következ eljárást kell követni: 1. A készüléknek hibaállapotban kell lennie (nincs váltakozóáramú kimenet) 2. Villog az inverter on LED? Ha nem, ez nem VE.Bus hibakód. 3. Ha a bulk, absorption és float LED-ek közül egy vagy több villog, annak ellentétes fázisban kell lennie az inverter on LED-del, azaz a villogó LED-ek éppen nem világítanak, amikor az inverter on LED ég, és fordítva. Ha nem ez a helyzet, akkor ez nem VE.Bus hibakód. 4. Nézze meg a bulk LED-et, és határozza meg, hogy az alábbi három táblázatból melyiket kell használni. 5. Válassza ki a megfelel oszlopot és sort (az absorption és float LED-ekt l függ en), és határozza meg a hibakódot. 6. Az alábbi táblázatokból olvassa ki a hibakód jelentését. 28 Speciális kijelzések Korlátozott bemen áramra állítva Többlet áram leadására állítva Átkapcsolja az AC-in-1-en vagy AC-in-2-n lév váltakozóáramú bemen feszültséget. A váltakozóáramú bemenet áramer ssége megegyezik a terhelés áramával. A tölt áramot 0-ra csökkentette. Átkapcsolja az AC-in-1-en vagy AC-in-2-n lév váltakozóáramú bemen feszültséget, de a fogyasztók több áramot igényelnek, mint a maximális bemeneti áram. Az inverter bekapcsolt, hogy szolgáltassa a szükséges többlet áramer sséget.

14 H 4. ÜZEMBEHELYEZÉS A terméket csak szakképzett villanyszerel helyezheti üzembe. 4.1 Elhelyezés A Quattrót száraz és jól szell z helyre kell szerelni, az akkumulátorokhoz a lehet legközelebb. A h tés biztosítására a készülék körül legalább 10 cm helyet kell hagyni. A túl magas környezeti h mérséklet a következ ket fogja eredményezni: csökkent élettartam alacsonyabb tölt áram csökkent csúcsteljesítmény vagy az inverter lekapcsolása. Soha ne szerelje a készüléket közvetlenül az akkumulátorok fölé. A Quattro fali felszerelésre alkalmas. A felszereléshez a ház hátoldalán egy fül és két furat található (lásd a G mellékletet). A készülék felszerelhet mind függ legesen, mind vízszintesen. Ha mód van rá, a függ leges felszerelési helyzet javasolt, mert ez biztosítja az optimális h tést. A készülék belsejének hozzáférhet nek kell maradnia a felszerelés után is. A Quattro és az akkumulátorok közötti távolság a lehet legkisebb legyen, hogy az akkumulátorkábeleken a feszültségesés a lehet legkisebb legyen. A terméket h álló környezetben kell felszerelni. A készülék közvetlen környezetében ne legyenek vegyszerek, vegyi anyagok, függönyök és más textíliák, stb. A Quattróban nincs bels egyenáramú olvadóbiztosító. Az egyenáramú olvadóbiztosítót a Quattrón kívül kell felszerelni. 4.2 Akkumulátorkábelek csatlakoztatása Annak érdekében, hogy teljes mértékben kiaknázhassa a Quattro teljesít képességét, megfelel kapacitású akkumulátort és megfelel keresztmetszet kábeleket kell használni. Lásd a táblázatot. 24/5000/120 48/5000/70 Javasolt akkumulátor-kapacitás (Ah) Javasolt egyenáramú olvadóbiztosító 400A 200A Javasolt keresztmetszet (mm2 ) a+ és - csatlakozásokhoz 0 5 m* 2 x 50 mm 2 1 x 70 mm m* 2 x 90 mm 2 2 x 70 mm 2 * 2x két pozitív és két negatív kábelt jelent. Eljárás Az akkumulátorkábelek csatlakoztatásához a következ képpen járjon el: Használjon szigetelt dugókulcsot, nehogy rövidre zárja az akkumulátorokat. 10 A tölt nem m ködik. Az akkumulátort nem tölti teljesen fel. Az akkumulátor túl van töltve. Az akkumulátor tölt árama 0-ra esik, amint elkezdi az abszorpciós ütemet. A bemeneti váltakozóáram feszültsége vagy frekvenciája nem esik a szükséges tartományba. Túlterhelés miatt az AC-in-1 vagy az AC-in-2 bemenet termikus véd kapcsolója leoldott vagy olvadóbiztosítója kiolvadt. Az akkumulátor olvadóbiztosítója kiolvadt. A váltakozóáramú bemenet feszültsége túl torz (általában áramfejleszt ). A tölt áram túl magas, ami túl korai abszorpciós ütemet okoz. Ellen rizze, hogy a bemeneti feszültség 185V AC és 265V AC között legyen, illetve, hogy a frekvencia megfelel-e a beállításnak (alapértelmezés 45-65Hz). Távolítsa el a rövidzárlatot vagy túlterhelést az AC-in-1-r l vagy ACin-2-r l és kapcsolja vissza a megszakítót vagy cserélje ki az olvadóbiztosítót. Cserélje ki az akkumulátor olvadóbiztosítóját. Kapcsolja be a Weak AC-t és a dinamikus áramkorlátozást. Állítsa a tölt áramot az akkumulátor kapacitásának 0,1 és 0,2-szerese közé. Rossz akkumulátor-csatlakozás. Ellen rizze az akkumulátorcsatlakozásokat. Az abszorpciós feszültség helytelen Állítsa az abszorpciós feszültséget (túl alacsony) értékre lett beállítva. helyes értékre. A csepptöltési feszültség helytelen (túl alacsony) értékre lett beállítva. A rendelkezésre álló id túl rövid az akkumulátor teljes feltöltéséhez. Az abszorpciós id túl rövid. Ezt adaptív töltés esetén okozhatja az akkumulátor kapacitásához képest túl magas tölt áram, így a nagyáramú id rendkívül rövid. Az abszorpciós feszültség helytelen (túl magas) értékre lett beállítva. A csepptöltési feszültség helytelen (túl magas) értékre lett beállítva. Állítsa a csepptöltési feszültséget helyes értékre. Válasszon hosszabb töltési id t vagy magasabb áramot. Csökkentse a tölt áramot, vagy válassza a fixed töltési karakterisztikát. Állítsa az abszorpciós feszültséget helyes értékre. Állítsa a csepptöltési feszültséget helyes értékre. Az akkumulátor tönkrement. Cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor túl meleg (rossz Javítsa a szell zést, szerelje az szell zés miatt, rendkívül magas akkumulátorokat h vösebb környezeti h mérséklet vagy túl környezetbe, csökkentse a magas tölt áram miatt). tölt áramot, és csatlakoztassa a h mérsékletérzékel t. Akkumulátor túlmelegedés (>50 C). Szerelje az akkumulátort h vös környezetbe Csökkentse a tölt áramot Ellen rizze, hogy nincs-e cellazárlat Akkumulátor h mérséklet-érzékel je meghibásodott Húzza ki a h mérséklet-érzékel csatlakozóját a Quattróból. Ha a töltés nagyjából 1 perc elteltével hibátlanul m ködik, a h mérséklet-érzékel t ki kell cserélni. 27

15 H 7. Hibajelzések Az alábbi eljárásokkal a legtöbb hiba gyorsan azonosítható. Ha egy hibát nem tud elhárítani, forduljon Victron Energy szállítójához. 7.1 Általános hibajelzések Probléma Ok Megoldás A Quattro nem kapcsol át áramfejleszt re vagy hálózati áramra. Az inverter bekapcsoláskor nem m ködik. Akkumulátor lemerült LED villog. Akkumulátor lemerült LED világít. Túlterhelés miatt az AC-in-1 vagy ACin-2 bemenet véd kapcsolója leoldott vagy olvadóbiztosítója kiolvadt. Az akkumulátorfeszültség túl alacsony vagy túl magas. Nincs egyenfeszültség a DC csatlakozón. Távolítsa el a túlterhelést vagy a rövidzárlatot az AC-out-1-ról vagy AC-out-2-r l, és a visszakapcsoláshoz cserélje ki az olvadóbiztosítót vagy kapcsolja vissza a megszakítót. Ellen rizze, hogy az akkumulátorfeszültség a helyes tartományba esik-e. Az akkumulátor feszültsége alacsony. Töltse fel az akkumulátort, vagy ellen rizze az akkumulátorcsatlakozásokat. Az inverter kikapcsolt, mert akkumulátor feszültsége alacsony. Túlterhelés LED villog. Az inverter terhelése nagyobb, mint a névleges teljesítménye. Túlterhelés LED világít. Az inverter a túlzott terhelés miatt kikapcsolt. H mérséklet LED villog vagy A környezet h mérséklete túl magas, világít. vagy túl nagy a terhelés. Akkumulátor lemerült és túlterhelés LED-ek felváltva villognak. Akkumulátor lemerült és túlterhelés LED-ek egyszerre villognak. Akkumulátor lemerült és túlterhelés LED-ek világítanak. Egy riasztás LED világít, a második villog. Alacsony akkumulátor-feszültség és túl magas terhelés. Az egyenáramú csatlakozásokon a búgófeszültség meghaladja az 1,5Vrms-t. Az inverter leállt a bemeneten jelenlév túlzott búgófeszültség miatt. Az inverter kikapcsolt a világító LED riasztása miatt. A villogó LED azt jelzi, hogy az inverter éppen ki akart kapcsolni a hozzá tartozó riasztás miatt. Töltse fel az akkumulátort vagy ellen rizze az akkumulátorcsatlakozásokat. Csökkentse a terhelést. Csökkentse a terhelést. Az invertert szerelje h vös és jól szell z helyre, vagy csökkentse a terhelést. Töltse fel az akkumulátort, szüntesse meg vagy csökkentse a terhelést, vagy használjon nagyobb kapacitású akkumulátorokat. Alkalmazzon vastagabb és/vagy rövidebb akkumulátor-kábeleket. Ellen rizze az akkumulátorkábeleket és az akkumulátorcsatlakozásokat. Ellen rizze, hogy az akkumulátor kapacitása elég nagy-e, és szükség esetén növelje. Használjon nagyobb kapacitású akkumulátorokat. Alkalmazzon vastagabb és/vagy rövidebb akkumulátor-kábeleket, és "reset"- elje az invertert (kapcsolja ki, majd be). Ellen rizze a táblázatot a riasztási állapotok tekintetében Távolítsa el az egyenáramú olvadóbiztosítót. - Csavarozza ki az alsó el lap négy csavarját, és távolítsa el az els el lapot. - Csatlakoztassa az akkumulátorkábeleket: csatlakoztassa a +-t (pirosat) jobb oldali kapocsra és a -t (feketét) bal oldali terminálra (lásd az A mellékletet). - A rögzít elemek felhelyezése után jól húzza meg a csatlakozásokat. - Az átmeneti ellenállás csökkentése érdekében jól húzza meg az anyacsavarokat. - Az egyenáramú olvadóbiztosítókat csak a felszerelés befejeztével tegye vissza a helyükre. 4.3 A váltakozóáramú kábelek csatlakoztatása A Quattro Safety Class I biztonsági osztályú termék (,amely biztonsági okokból földel csatlakozóval van ellátva). A váltakozóáramú kimeneti kapcsokon és/vagy a termék házán lév földelési ponton nem bontható véd földelést kell kialakítani. Kövesse a következ utasításokat: A Quattro földel relével van ellátva (lásd a mellékletet), amely automatikusan a házhoz csatlakoztatja a kimenet N (nulla) vezetékét, amikor nem áll rendelkezésre küls váltakozóáramú forrás. Amikor küls váltakozóáramú forrás van csatlakoztatva, a földel relé az el tt nyit, hogy a bemeneti biztonsági relé zárna (H relé a B mellékletben). Ez biztosítja a váltakozóáramú kimeneten felszerelend Fi relé (áramvéd kapcsoló) helyes m ködését. Helyhez kötött felszerelés esetén a váltakozóáramú bemenet földel vezetéke által bonthatatlan csatlakozás létesíthet. Máskülönben a készülékházat kell leföldelni. Mobil felszerelés esetén (pl. parti csatlakozókábellel történ csatlakozásnál), a földel csatlakozás elvész, amikor a csatlakozókábelt kihúzzák. Ebben az esetben a készülék házát kell a (pl. járm ) testhez, az alaplemezhez vagy a (hajó) testhez csatlakoztatni. A fent leírt, parti csatlakozáshoz történ földelési eljárás hajózási alkalmazásokban a galvánkorrózió miatt nem javasolt. A megoldás egy leválasztó-transzformátor beszerelése. AC-in-1 (lásd az A mellékletet) Ha váltakozófeszültség van jelen ezeken a kapcsokon, a Quattro ezt a csatlakozást használja. Általában az áramfejleszt csatlakozik az AC-in-1 bemenethez. Az AC-in-1 bemenetet 50A-es vagy kisebb névleges áramú kismegszakítóval vagy olvadóbiztosítóval kell védeni, és a kábelkeresztmetszeteket ennek megfelel en kell megválasztani. Ha a bemenet áramer ssége alacsonyabb, az olvadóbiztosító vagy a kismegszakító értékét ennek megfelel en kell csökkenteni. AC-in-2 (lásd az A mellékletet) Ha váltakozófeszültség van jelen ezeken a kapcsokon, a Quattro ezt a csatlakozást csak akkor használja, ha nincs feszültség az AC-in-1 kapcsokon. Ellenkez esetben a Quattro automatikusan az AC-in-1-et választja. Általában a hálózati áram csatlakozik az AC-in-2 bemenethez. Az AC-in-2 bemenetet 30A-es vagy kisebb névleges áramú kismegszakítóval vagy olvadóbiztosítóval kell védeni, és a kábelkeresztmetszeteket ennek megfelel en kell megválasztani. Ha a bemenet áramer ssége alacsonyabb, az olvadóbiztosító vagy a kismegszakító értékét ennek megfelel en kell csökkenteni. AC-out-1 (lásd az A mellékletet) A kimeneti váltakozóáramú kábel közvetlenül csatlakoztatható az "AC-out" sorkapocshoz. PowerAssist funkciójánál fogva a Quattro a csúcsigény esetén 5kVA-t (azaz 3000/230V =22A-t) tud a kimenethez hozzáadni. Ez azt jelenti, hogy a maximális 50A bemeneti áramer sséggel együtt 50A + 22A = 72A-t tud szolgáltatni. Az AC-out-1 kimeneten a várható terhelésnek megfelel en méretezett Fi-relét (áramvéd kapcsolót) és automata megszakítót kell sorosan beszerelni, és a kábelkeresztmetszetet megfelel en kell méretezni. A megszakító áramer ssége nem haladhatja meg a 75A-t. AC-out-2 (lásd az A mellékletet) Egy második kimenet is rendelkezésre áll, amely lekapcsolja a csatlakoztatott fogyasztókat, ha a készülék csak akkumulátorról m ködik. Ezekre a kapcsokra olyan fogyasztókat kell csatlakoztatni, amelyek csak akkor m ködhetnek, ha az AC-in-1-en vagy az AC-in-2-n váltakozófeszültség van, pl. villanybojler vagy légkondicionáló. Az AC-out-2-höz csatlakoztatott fogyasztókat azonnal lekapcsolja, amint a Quattro akkumulátorról kezd m ködni. Amikor az AC-in-1-en vagy AC-in-2- n ismét van feszültség, a Quattro kb. 2 perc késleltetéssel visszakapcsolja az AC-out-2 kimenetet. A késleltetés arra szolgál, hogy az áramfejleszt fordulatszáma stabilizálódhasson. 11

16 H Az AC-out-2 maximum 25A terhelést képes ellátni. Egy maximum 25A áramú Fi-relét (áramvéd kapcsolót) és olvadóbiztosítót kell az AC-out-2 kimenettel sorba kötni. Eljárás Használjon háromer kábelt. A csatlakozó kapcsok egyértelm en vannak jelölve: PE: föld N: nulla L: fázis 4.4 Opcionális csatlakozási lehet ségek Indítóakkumulátor (G csatlakozó kapocs, lásd az A mellékletet) A Quattro rendelkezik indítóakkumulátor töltésére szolgáló csatlakozással. A kimenet áramer ssége 4A-re van korlátozva Feszültség-érzékel (E csatlakozókapocs, lásd az A mellékletet) A töltés során az akkumulátorkábeleken fellép feszültségesés kompenzálására két érzékel vezetéket lehet csatlakoztatni, amelyek segítségével a feszültséget közvetlenül az akkumulátoron vagy a pozitív és negatív elosztási pontokon lehet mérni. Használjon legalább 0,75 mm 2 keresztmetszet kábeleket. Az akkumulátor töltése során a Quattro kiegyenlíti az egyenáramú kábeleken fellép feszültségesét legfeljebb 1V-ig (azaz 1 V-tal a pozitív csatlakozáson és 1 V-tal a negatív csatlakozáson). Abban az esetben, ha 1V-nál is nagyobb feszültségesés fenyeget, a tölt áramot úgy csökkenti, hogy a feszültségesés ne haladja meg az 1V-ot H mérséklet-érzékel (H csatlakozókapocs, lásd az A mellékletet) A (Quattróval szállított) h mérsékletérzékel h mérséklet-kompenzált töltésre használható. Az érzékel szigetelt kivitel, és az akkumulátorok negatív sarujára kell csatlakoztatni Távvezérl A Quattrót kétfajta módon lehet távvezérelni: - Küls kapcsoló használatával (L csatlakozókapocs, lásd az A mellékletet). Ez csak akkor m ködik, ha a Quattrón lév kapcsoló "on" helyzetben van. - Multi/Digital távvezérl panel használatával (amely a két RJ45 aljzat egyikéhez van csatlakoztatva, lásd a B csatlakozót az A mellékleten). Csak akkor m ködik, ha a Quattrón lév kapcsoló "on" (be) helyzetbe van kapcsolva. Távvezérl panelt használva csak az AC-in-2 áramkorlátozása állítható be (ami a PowerControl és a PowerAssist bekapcsolási pontja). Az AC-in-1 áramkorlátja DIP kapcsolókkal vagy szoftverrel állítható be. Csak egy távvezérl eszköz csatlakoztatható, azaz vagy egy kapcsoló vagy egy távvezérl panel Programozható relé A Quattro egy többfunkciós relével rendelkezik, amely alapértelmezésben riasztás relének van programozva. Azonban a relét számos más felhasználásra is fel lehet programozni, például áramfejleszt indítására (VEConfigure szoftver szükséges) Másodlagos AC kimenet (AC-out-2) A szokásos szünetmentes átkapcsolású kimeneten túl egy második kimenet (AC-out-2) is rendelkezésre áll, amelyre lekapcsolja a fogyasztókat, ha a készülék csak akkumulátorról m ködik. Például: a villanybojler vagy légkondicionáló csatlakoztatható, amely csak akkor m ködhet, ha az áramfejleszt m ködik, vagy a rendszer a hálózathoz csatlakozik. Akkumulátorról történ m ködés esetén az Ac-out-2 fogyasztóit azonnal lekapcsolja. Miután a váltakozóáramú ellátás ismét rendelkezésre áll, az AC-out-2 fogyasztóit 2 perc késleltetéssel kapcsolja vissza, hogy a nagy terhelés csatlakoztatása el tt az áramfejleszt fordulatszáma stabilizálódhasson Több Quattro párhuzamos csatlakoztatása (lásd a C mellékletet) Több azonos Quattro berendezés párhuzamosan csatlakoztatható. Ebb l a célból a készülékek között szabványos RJ45 UTP kábellel csatlakozást kell létrehozni. A rendszer (kett vagy több Quattro és opcionális vezérl panel) a következ konfigurációt igényli (lásd az 5. szakaszt). Ha párhuzamosan csatlakoztatja az egységeket, a következ követelményeknek kell teljesülniük: - Legfeljebb hat egység csatlakoztatható párhuzamosan. - Csak ugyanolyan névleges teljesítmény azonos készülékek csatlakoztathatók párhuzamosan. 12 Ezek után a DIP kapcsolókat az adott helyzetben hagyhatja, hogy az egyéb beállításokat bármikor visszaállíthassa. 2. lépés: Példa beállítás párhuzamos m ködési módra Ebben a példában a master a gyári beállítások szerint van konfigurálva. A slave-eket nem kell beállítani! Master Slave 1 Slave 2 DS-8 Tölt feszültség (GEL 14,4V) off DS-7 Tölt feszültség (GEL 14,4V) on DS-6 Abszorpciós id (8 óra) on DS-5 Adaptív töltés (be) on DS-4 Dyn. áramkorlátozás (ki) off DS-3 UPS funkció (be) on DS-2 Feszültség (230V) on DS-1 Frekvencia (50Hz) on DS-8 Nem használt DS-7 Nem használt DS-6 Nem használt DS-5 Nem használt DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Nem használt DS-1 Nem használt DS-8 Nem használt DS-7 Nem használt DS-6 Nem használt DS-5 Nem használt DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Nem használt DS-1 Nem használt A kívánt értékek beállítása után: nyomja a masteren 2 másodpercen keresztül a Down gombot (a DIP kapcsolóktól jobbra lév alsó gomb, lásd A melléklet K pozíció). A beállítások elfogadását a "h mérséklet" és a "lemerült akkumulátor" LED-ek villogása jelzi. Ezek után a DIP kapcsolókat az adott helyzetben hagyhatja, hogy az egyéb beállításokat visszaállíthassa. A rendszer beindításához: el ször kapcsolja ki mindegyik berendezést. A rendszer akkor indul, amikor az összes berendezést ismét bekapcsolták. 2. lépés: Példa beállítás 3-fázisú m ködési módra Ebben a példában a Leader gyári beállítások szerint van konfigurálva. Leader (L1) Follower (L2) Follower (L3) DS-8 Tölt feszültség GEL 14,4V off DS-7 Tölt feszültség GEL 14,4V on DS-6 Abszorpciós id (8 óra) on DS-5 Adaptív töltés (be) on DS-4 Dinamikus áramkorlátozás (ki) off DS-3 UPS funkció (be) on DS-2 Feszültség (230V) on DS-1 Frekvencia (50Hz) on DS-8 Nem használt DS-7 Nem használt DS-6 Nem használt DS-5 Nem használt DS-4 Dyn. áramkorl. (ki) off DS-3 UPS funkció (be) on DS-2 Feszültség (230V) on DS-1 Nem használt DS-8 Nem használt DS-7 Nem használt DS-6 Nem használt DS-5 Nem használt DS-4 Dyn. áramkorlát (ki) off DS-3 UPS funkció (be) on DS-2 Feszültség (230V) on DS-1 Nem használt A kívánt értékek beállítása után: nyomja a leaderen 2 másodpercen keresztül a Down gombot (a DIP kapcsolóktól jobbra lév alsó gomb, lásd A melléklet K pozíció). A beállítások elfogadását a "h mérséklet" és a "lemerült akkumulátor" LED-ek villogása jelzi. Ezek után a DIP kapcsolókat az adott helyzetben hagyhatja, hogy az egyéb beállításokat visszaállíthassa. A rendszer beindításához: el ször kapcsolja ki mindegyik berendezést. A rendszer akkor indul, amikor az összes berendezést ismét bekapcsolták. 6. Karbantartás A Quattro kifejezett karbantartást nem igényel. Évente ellen rizze az összes csatlakozást. Védje a terméket a nedvességt l és az olajtól/koromtól/g zökt l, és tartsa tisztán. 25

17 H lépés: Egyéb beállítások Az egyéb beállításoknak a slaveknél nincs jelent sége. Az egyéb beállítások némelyikének nincs jelent sége a followereknél (L2, L3): Ezeket a beállításokat a Leader L1 adja meg az egész rendszerre. Ha egy beállításnak nincs jelent sége az L2, L3 berendezésekre nézve, azt külön megemlítjük. ds8-ds7: Tölt áramok beállítása (az L2 és L3-nál nincs jelent sége) ds8-ds7 off off off on on off on on Abszorpciós feszültség 14,1 28,2 56,4 14,4 28,8 57,6 14,7 29,4 58,8 15,0 30,0 60,0 Csepptöltési feszültség 13,8 27,6 55,2 13,8 27,6 55,2 13,8 27,6 55,2 13,8 27,6 55,2 Töltéstárolási feszültség 13,2 26,4 52,8 13,2 26,4 52,8 13,2 26,4 52,8 13,2 26,4 52,8 Mihez alkalmas Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK akkumulátor Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Tartalék páncélcsöves (OPzS) AGM Victron Deep Discharge Páncélcsöves meghajtó akkumulátorok félcsepptöltési módban AGM Spirálcellás Páncélcsöves (OPzS) akkumulátorok ciklikus üzemmódban ds6: abszorpciós id 8 vagy 4 óra (L2, L3-nál nem használt) on = 8 óra off = 4 óra ds5: adaptív töltési karakterisztika (L2, L3-nál nem használt) on = aktív off = inaktív (fix abszorpciós id ) ds4: dinamikus áramkorlátozás on = aktív off = inaktív ds3: UPS funkció on = aktív off = inaktív ds2: konverter feszültség on = 230V off = 240V ds1: konverter frekvencia (L2, L3-nál nem használt) (a széles bemeneti frekvenciatartomány (45-55Hz) alapértelmezésben on ) on = 50Hz off = 60Hz 2. lépés: Példa beállítás önálló m ködési módra Az 1. példa a gyári beállításokat mutatja (mivel a gyári beállításokat számítógépr l töltik fel, az új termék DIP kapcsolói mind off -on állnak). DS-8 Tölt feszültség off DS-7 Tölt feszültség on DS-6 Absorpciós id on DS-5 Adaptív töltés on DS-4 Dyn. áramkorlát off DS-3 UPS funkció on DS-2 Feszültség on DS-1 Frekvencia on DS-8 off DS-7 off DS-6 on DS-5 on DS-4 off DS-3 off DS-2 on DS-1 on DS-8 on DS-7 off DS-6 on DS-5 on DS-4 on DS-3 off DS-2 off DS-1 on DS-8 on DS-7 on DS-6 off DS-5 off DS-4 off DS-3 on DS-2 off DS-1 off 2. lépés 1. példa (gyári beállítás) 8, 7 GEL 14,4V 6 Abszorpciós id : 8 óra 5 Adaptív töltés: be 4 Dinamikus áramkorlát: ki 3 UPS funkció: be 2 Feszültség: 230V 1 Frekvencia: 50Hz 2. lépés 2. példa: 8, 7 OPzV 14,1V 6 Abszorpciós id : 8 óra 5 Adaptív töltés: be 4 Dyn. áramkorlát: ki 3 UPS funkció: ki 2 Feszültség: 230V 1 Frekvencia: 50Hz 2. lépés 3. példa: 8, 7 AGM 14,7V 6 Abszorpciós id : 8 óra 5 Adaptív töltés: be 4 Dyn. áramkorlát: be 3 UPS funkció: ki 2 Feszültség: 240V 1 Frekvencia: 50Hz 2. lépés 4. példa: 8, 7 Páncélcsöves 15V 6 Abszorpciós id : 4 óra 5 Fix abszorpciós id 4 Dyn. áramkorlát: ki 3 UPS funkció: be 2 Feszültség: 240V 1 Frekvencia: 60Hz A kívánt értékek beállítása után: nyomja 2 másodpercen keresztül a Down gombot (a DIP kapcsolóktól jobbra lév alsó gomb, lásd A melléklet K pozíció). A beállítások elfogadását a h mérséklet és a lemerült akkumulátor LED-ek villogása jelzi Elégséges akkumulátor-kapacitásnak kell lenni. - A készülékek egyenáramú csatlakozókábeleinek azonos hosszal és keresztmetszettel kell rendelkezniük. - Ha pozitív és negatív egyenáramú elosztási pontot alkalmaznak, az akkumulátor és az elosztási pont közötti akkumulátorkábel keresztmetszetének legalább akkorának kell lennie, mint az elosztási pont és az Quattro közötti kábelek keresztmetszetének összege. - A Quattro egységeket szerelje egymáshoz közel, de hagyja meg a szell zéshez szükséges legalább 10 cm-t az egyes készülékek körül. - Az UTP kábeleket közvetlenül az egyik egységb l a másikba (és a távvezérl panelba) kell vezetni. Csatlakozódobozok / elosztók használata nem engedélyezett. - A rendszer legalább egy egységéhez csatlakoztatni kell az akkumulátorh mérséklet-érzékel t. Amennyiben több akkumulátor h mérsékletét kell mérni, a többi Quattro h mérsékletérzékel je is csatlakoztatható (Quattrónként legfeljebb egy). Az akkumulátortöltés során alkalmazott h mérsékletkompenzálás a legmagasabb mért h mérsékletnek megfelel lesz. - A feszültségérzékel t a master (mester) egységhez kell csatlakoztatni (lásd az szakaszt). - Ha több mint 3 egység van párhuzamosan csatlakoztatva, hardverkulcs szükséges (lásd az 5. szakaszt). - A rendszerhez csak egy távvezérl eszköz (kapcsoló vagy panel) csatlakoztatható Háromfázisú összeállítás (lásd a C mellékletet) A Quattro használható háromfázisú összeállításban is. Ebb l a célból a berendezések között RJ45 UTP kábellel (ugyanolyannal, mint a párhuzamos m ködésnél) kell csatlakozást létrehozni. A rendszer (a Quattrók plusz egy opcionális vezérl panel) az összeállítás után további konfigurálást igényel (lásd az 5. szakaszt). El feltételek: lásd a szakaszt. 13

18 H 5. BEÁLLÍTÁSOK - A beállításokat csak szakképzett villamosmérnök változtathatja meg. - A változtatások végrehajtása el tt figyelmesen olvassa el az utasításokat. - A tölt beállításának idejére az akkumulátorcsatlakozások egyenáramú olvadóbiztosítóit el kell távolítani. 5.1 Szabványos beállítások: használatra kész A Quattro szabványos gyári beállításokkal érkezik. Ezek a beállítások általában megfelelnek az egy egységes felhasználásokhoz. Ezért egy egység beszerelésekor általában nem szükséges a beállításokat megváltoztatni. Figyelmeztetés: Lehet, hogy a szabványos akkumulátortölt feszültség nem megfelel az Ön akkumulátorhoz! Olvassa el az akkumulátor gyártójának dokumentációját vagy forduljon az akkumulátor eladójához! A Quattro szabványos gyári beállításai Inverter frekvencia 50 Hz Bemeneti frekvenciatartomány Hz Bemeneti feszültségtartomány V Inverter feszültség 230 V AC Önálló / párhuzamos / háromfázisú önálló AES (automatikus takarékos üzemmód kapcsoló) off (ki) Földel relé on (be) Tölt be/ki on (be) Töltési karakterisztika négyütem adaptív töltés BatterySafe móddal Tölt áram a maximális tölt áram 75%-a Akkumulátortípus Victron Gel Deep Discharge (mélykisütés zselés) (alkalmas a Victron AGM Deep Discharge mélykisütés felitatott elektrolitos akkumulátorhoz is) Automatikus kiegyenlít töltés off (ki) Abszorpciós feszültség 14,4V / 28,8V / 57,6V Abszorpciós ütem id tartama / maximális abszorpciós legfeljebb 8 óra (a nagyáramú töltési id t l id függ en) Csepptöltési feszültség 13,8V / 27,6V / 55,2V Töltéstárolási feszültség 13,2V (nem állítható) Ismételt abszorpciós ütem id tartama 1 óra Ismételt abszorpciós ütem id köze 7 nap Nagyáramú védelem (bulk protection) on (be) Áramfejleszt áramer sség (AC-in-1) / hálózati áram (AC-in-2) UPS funkció on (be) Dinamikus áramkorlátozás off (ki) WeakAC (gyenge váltakozóáram) off (ki) BoostFactor (rövididej túláram) 2 Programozható relé riasztás funkció PowerAssist funkció on (be) 50A/30A (= változtatható áramkorlát a PowerControl és PowerAssist funkciókhoz) 5.2 Beállítások magyarázata A nem magától értet d beállításokat az alábbiakban röviden leírjuk. További információkért kérjük, olvassa el a konfiguráló szoftver súgóját (lásd az 5.3 szakaszt). Inverter frekvencia A váltakozóáramú kimenet frekvenciája, ha nincs váltakozóáram jelen a bemeneten. Állítási lehet ség: 50 Hz, 60Hz Bemeneti frekvencia-tartomány A Quattro által elfogadott bemeneti frekvencia. A Quattro ezen a tartományon belül képes az AC-in-1 (els dleges bemenet) vagy az AC-in-2 bemeneten jelen lév váltakozóáram frekvenciájára szinkronizálni. Ha rászinkronizált, a kimenet frekvenciája azonos lesz a bemenet frekvenciájával. 14 Háromfázisú m ködés (D melléklet) 1. lépés: ds2 és ds1 beállítás háromfázisú m ködésre Leader (L1) Follower (L2) Follower (L3) DS-8 AC-in-1 Igény szerint DS-7 AC-in-1 Igény szerint DS-6 AC-in-1 Igény szerint DS-5 AC-in-2 Igény szerint DS-4 Tölt áram Igény szerint DS-3 Tölt áram Igény szerint DS-2 Leader on DS-1 Leader off DS-8 Igény szerint DS-7 Igény szerint DS-6 Igény szerint DS-5 Igény szerint DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Follower 1 off DS-1 Follower 1 off DS-8 Igény szerint DS-7 Igény szerint DS-6 Igény szerint DS-5 Igény szerint DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Follower 2 off DS-1 Follower 2 on Amint a fenti táblázat mutatja, az áramer sség-korlátot minden fázisra külön be kell állítani (ds8.. ds5). Így fázisonként mind az AC-in-1-re, mind az AC-in-2-re eltér áramer sség-korlátok választhatók. Ha távvezérl panelt használunk, az AC-in-2 váltakozóáram-korlátozása minden fázisra a panelen lév értéknek fog megfelelni. A maximális tölt áram minden berendezésre ugyan az, és csak a Leaderen kell beállítani (ds4 és ds3). Példa: A Leader és a Follower-ek AC-in-1 áramer sség-korlátozása: 16A (16 x 230 x 3 = 11 kva áramfejleszt teljesítménynek megfelel beállítás). Az AC-in-2 áramkorlátozása 16A-es Multi control panellal. Ha a Leader tölt árama 100%-ra van állítva (120A a Quattro 24/5000/120-nál), és a rendszer három berendezésb l áll, a tölt áram valójában 3 X 120 = 360A lesz. A példának megfelel (15kVA 3-fázisú rendszer) beállítás a következ : Leader (L1) Follower (L2) Follower (L3) DS-8 AC-in-1 16A off DS-7 AC-in-1 16A on DS-6 AC-in-1 16A on DS-5 AC-in-2 Nem használt (16A panel) DS-4 Tölt áram 3 x 120 = 360A on DS-3 Tölt áram 3 x 120 = 360A on DS-2 Leader on DS-1 Leader off DS-8 AC-in-1 16A off DS-7 AC-in-1 16A on DS-6 AC-in-1 16A on DS-5 Nem használt DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Follower 1 off DS-1 Follower 1 off DS-8 AC-in-1 16A off DS-7 AC-in-1 16A on DS-6 AC-in-1 16A on DS-5 Nem használt DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Follower 2 off DS-1 Follower 2 on A kívánt értékek beállítása után: nyomja a leaderen 2 másodpercen keresztül az Up gombot (a DIP kapcsolóktól jobbra lév fels gomb, lásd A melléklet K pozíció). A beállítások elfogadását a "túlterhelés" és a "lemerült akkumulátor" LED-ek villogása jelzi. Javasoljuk, hogy jegyezze le a beállításokat, és biztos helyre f zze le ezeket az információkat. Ezek után ismét használhatja a DIP kapcsolókat, hogy elvégezze a többi beállítást (2. lépés). 23

19 H Párhuzamos m ködés (C melléklet) 1. lépés: ds2 és ds1 beállítás párhuzamos m ködésre Master Slave 1 Slave 2 (opcionális) DS-8 AC-in-1 Igény szerint DS-7 AC-in-1 Igény szerint DS-6 AC-in-1 Igény szerint DS-5 AC-in-2 Igény szerint DS-4 Tölt áram Igény szerint DS-3 Tölt áram Igény szerint DS-2 Master off DS-1 Master on DS-8 Nem használt DS-7 Nem használt DS-6 Nem használt DS-5 Nem használt DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Slave 1 off DS-1 Slave 1 off DS-8 Nem használt DS-7 Nem használt DS-6 Nem használt DS-5 Nem használt DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Slave 2 off DS-1 Slave 2 on Az áramer sség-beállítások (bemeneti váltakozóáram korlát és tölt áram) a berendezések számával szorzódik. Azonban, amikor távvezérl panelt használunk, a váltakozóáram-korlátozás mindig a panelen lév értéknek fog megfelelni, és ezt nem szabad a berendezések számával szorozni. Példa: 15kVA-es párhuzamos rendszer - Ha a masteren 20A-es AC-in-1 váltakozóáram-korlátozást állítanak be, és a rendszer három berendezésb l áll, akkor az áramkorlátozás valójában 3 X 20 = 60A (60 x 230 = 13,8kVA áramfejleszt teljesítményenk megfelel beállítás). - Ha a masterhez 30A-es panelt csatlakoztatunk, a rendszer AC-in-2 bemenetének áramkorlátozása maximum 30A-ig állítható, függetlenül attól, hány berendezésb l áll a rendszer. - Ha a tölt áram a masteren 100%-ra van állítva (120A a Quattro 24/5000/120-nál), és a rendszer három berendezésb l áll, a tölt áram valójában 3 X 120 = 360A lesz. A példának megfelel (15kVA párhuzamos rendszer) beállítás a következ : Master Slave 1 Slave 2 DS-8 AC-in-1 (3 x 20 = 60A) on DS-7 AC-in-1 (3 x 20 = 60A) off DS-6 AC-in-1 (3 x 20 = 60A) off DS-5 AC-in-2 Nem használt (30A panel) DS-4 Tölt áram (3 x 70 = 210A) on DS-3 Tölt áram (3 x 70 = 210A) on DS-2 Master off DS-1 Master on DS-8 Nem használt DS-7 Nem használt DS-6 Nem használt DS-5 Nem használt DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Slave 1 off DS-1 Slave 1 off DS-8 Nem használt DS-7 Nem használt DS-6 Nem használt DS-5 Nem használt DS-4 Nem használt DS-3 Nem használt DS-2 Slave 2 off DS-1 Slave 2 on A kívánt értékek beállítása után: nyomja a masteren 2 másodpercen keresztül az Up gombot (a DIP kapcsolóktól jobbra lév fels gomb, lásd A melléklet K pozíció). A beállítások elfogadását a "túlterhelés" és a "lemerült akkumulátor" LED-ek villogása jelzi. Javasoljuk, hogy jegyezze le a beállításokat, és biztos helyre f zze le ezeket az információkat. Ezek után ismét használhatja a DIP kapcsolókat, hogy elvégezze a többi beállítást (2. lépés). 22 Állítási lehet ség: Hz; Hz; Hz Bemeneti feszültségtartomány A Quattro által elfogadott bemeneti feszültség tartománya. A Quattro ezen a tartományon belül képes az ACin-1 (els dleges bemenet) vagy az AC-in-2 bemeneten jelen lév váltakozóáram feszültségére szinkronizálni. Miután a visszatáplálás-gátló relé zár, a kimenet feszültsége azonos lesz a bemenet feszültségével. Állítási lehet ség: Alsó korlát: V Fels korlát: V Inverter feszültség A Quattro kimeneti feszültsége akkumulátoros m ködés esetén. Állítási lehet ség: V Önálló / párhuzamos m ködés / 2-3 fázisú beállítás Több berendezést használva lehet ség van: - növelni az összes inverter-teljesítményt (több berendezés párhuzamosan) - osztott fázisú rendszert létrehozni (csak 120V feszültség-kimenet Quattro egységeknél) - 3-fázisú rendszert kialakítani. Ebb l a célból a berendezéseket RJ45 UTP kábelekkel kell egymáshoz csatlakoztatni. A szabványos készülék-beállítások azonban az önálló m ködésre vonatkoznak, ezért a berendezéseket át kell konfigurálni. AES (automatikus takarékos üzemmód kapcsoló) Ha ez a beállítás be van kapcsolva, az üresjárási illetve alacsony terhelés melletti teljesítményfelvételt nagyjából 20%-kal csökken azáltal, hogy kissé keskenyebbre állítja a szinuszos feszültséget. Ez DIP kapcsolókkal nem állítható. Csak önálló m ködésnél alkalmazható. Search Mode (keresés üzemmód kapcsoló) Az AES mód helyett választható a search mód is (csak a VEConfigure-ral állítható). Ha a "Search mode" be van kapcsolva, terheletlen állapotban az inverter áramfelvétele 70%-kal csökken. Ebben a módban a Quattro, amikor inverter módban m ködik és a terhelés nagyon alacsony vagy nincs, le van kapcsolva, és csak 2 másodpercenként kapcsol be egy rövid id re. Ha a kimeneti áram meghalad egy meghatározott értéket, az inverter tovább m ködik. Ha nem, az inverter ismét leáll. A "Search mode" a "shut down" (leállás) és "remain on" (m ködésben marad) terhelési szintjei a VEConfigure szoftverrel állíthatók. A szabványos beállítások a következ k: Leállás: 40W (lináris terhelés). Bekapcsolás: 100W (lineáris terhelés) DIP kapcsolókkal nem állítható. Csak önálló m ködés esetén használható. Földel relé (lásd a B mellékletet) Ezzel a relével (H) a váltakozóáramú kimenet nulla vezetékét a készülékházra földeli, amikor az AC-in-1 vagy AC-in-2 bemenetek visszatáplálás-gátló biztonsági reléi nyitva vannak. Ez biztosítja a kimeneten lév Fi-relék (áramvéd kapcsolók) helyes m ködését. Ha az inverter m ködése alatt nem földelt kimenetre van szükség, ezt a funkciót ki kell kapcsolni. (lásd még a 4.5 szakaszt) DIP kapcsolókkal nem állítható. Ha szükséges, küls földel relé csatlakoztatható (osztott-fázisú rendszernél, különálló autotranszformátorral). Lásd az A mellékletet. Töltési karakterisztika A szabványos beállítás a Négyütem adaptív, BatterySafe móddal. A leírást lásd a 2. szakaszban. Ez a legjobb tölt -karakterisztika. Más jellemz k tekintetében lásd a konfigurációs szoftverek súgóit. A Fixed mód DIP kapcsolókkal is beállítható. Akkumulátor-típus A szabványos beállítás a legalkalmasabb a Victron Gel Deep Discharge (Victron mélykisütés zselés), Gel Exide (Exide zselés), és páncélcsöves (OPzS) akkumulátorcellákhoz. Ez a beállítás alkalmas sok más akkumulátortípushoz is: pl. Victron AGM Deep Discharge (Victron mélykisütés felitatott elektrolitos) és más gondozásmentes zárt akkumulátorokhoz, valamint sok síklemezes folyékony elektrolitos (nem zárt) akkumulátortípushoz. A DIP kapcsolókkal négy töltési feszültség állítható be. 15

20 H Automatikus kiegyenlít töltés Ez a beállítás páncélcsöves meghajtó akkumulátorokhoz használható. Az abszorpciós szakaszban a feszültséget cellánként 2,38V-ra emeli (24V-os akkumulátornál 34V-ra), miután a tölt áram a beállított maximális tölt áram 10%-ára csökkent. DIP kapcsolókkal nem állítható. Lásd "tubular plate traction battery charge curve" (páncélcsöves meghajtó akkumulátor töltési görbe) a VEConfigure szoftverben. Abszorpciós id A nagyáramú töltés (bulk) idejét l függ (adaptív töltési karakterisztika), úgy hogy az akkumulátor optimális töltést kapjon. Ha a "fixed" töltési karakterisztikát választják, az abszorpciós töltés ideje rögzített lesz. A legtöbb akkumulátornak a maximum 8 órás abszorpciós id megfelel. Ha a gyors feltöltés érdekében különösen magas abszorpciós feszültséget választanak (csak nyitott, folyékony elektrolitos akkumulátoroknál lehetséges!), 4 óra a javasolt érték. A DIP kapcsolókkal 8 vagy 4 óra állítható be. Az adaptív töltési karakterisztikánál ez a maximális abszorpciós id t határozza meg. Töltéstárolási feszültség, ismételt abszorpciós id, ismételt abszorpciós töltés id köze Lásd a 2. szakaszt. DIP kapcsolókkal nem állítható. Nagyáramú töltési védelem (bulk protection) Amikor ez on -ra van állítva, a nagyáramú töltési id 10 órára van korlátozva. Ennél hosszabb töltési id rendszerhibát jelezhet (pl. akkumulátor cellazárlat). DIP kapcsolókkal nem állítható. Áramfejleszt (AC-in-1) / Hálózati áram (AC-in-2) határérték Ezek azok az áramkorlát-értékek, amelyeknél a PowerControl és a PowerAssist bekapcsol. A PowerAssist beállítási tartománya: - 6,3A - 50A az AC-in-1 bemenetre - 4,7A - 30A az AC-in-2 bemenetre Gyári beállítás: a maximális érték (50A és 30A). Párhuzamosan csatlakoztatott egységek esetén a maximális értékeket a párhuzamos egységek számával kell szorozni. Lásd a 2. szakaszt, az Energy Unlimited c. könyvet, valamint honlapunkon, a -n található számos leírást err l az egyedülálló jellemvonásról. UPS (szünetmentes áramellátás) funkció Ha ez a beállítás on, és a váltakozó áramú bemeneten az ellátás megsz nik, a Quattro gyakorlatilag megszakítás nélkül kapcsol át inverter m ködésre. Így a Quattro használható érzékeny berendezések, például számítógépek vagy távközlési berendezések szünetmentes tápegységeként (UPS-ként). Némely kisteljesítmény áramfejleszt kimeneti feszültsége túlságosan instabil és torz ahhoz, hogy ezt a beállítást használhassuk a Quattro állandóan átkapcsolna inverteres m ködésre. Emiatt ezt a beállítást ki lehet kapcsolni. Ekkor a Quattro lassabban fog reagálni az AC-in-1 és az AC-in-2 bemeneti váltakozófeszültségek eltéréseire. Az átkapcsolási id inverteres m ködésre valamivel hosszabb lesz, de a legtöbb berendezést (számítógépeket, órákat vagy háztartási gépeket) ez nem befolyásolja hátrányosan. Javaslat: Kapcsolja ki az UPS funkciót, ha a Quattro nem tud szinkronizálni, vagy állandóan visszakapcsol inverteres m ködésre. Dinamikus áramkorlátozás Áramfejleszt khöz szánva, amikor a váltakozófeszültséget statikus inverterrel (úgynevezett inverteres generátorral ) állítják el. Ezekben az áramfejleszt kben alacsony terhelés esetén a fordulatszám le van szabályozva: ez csökkenti a zajt, a fogyasztást és a környezetszennyezést. A hátránya ennek az, hogy hirtelen terhelésnövekedés hatására a feszültség nagymértékben leesik, vagy az áramfejleszt akár le is állhat. Több terhelés csak az után táplálható meg, hogy a fordulatszám megemelkedett. Ha ez a beállítás on, alacsony áramfejleszt kimenet esetén a Quattro elkezd többlet teljesítményt szolgáltatni, és fokozatosan engedi, hogy az áramfejleszt növelje teljesítményét addig, amíg a beállított áramkorlátot el nem éri. Ez lehet vé teszi, hogy az áramfejleszt felpörögjön. Ezt a beállítást gyakran használják olyan "klasszikus" áramfejleszt khöz is, amelyek lassan reagálnak a hirtelen terhelés-változásra. WeakAC (gyenge váltakozóáram) A bemeneti jelalak er s torzulása hatására lehetséges, hogy az akkumulátortölt alig, vagy egyáltalán nem m ködik. Ha a WeakAC be van kapcsolva, az akkumulátor-tölt er sen torz feszültség-jelalakot is elfogad, a bemeneti áram-jelalak nagyobb torzulása árán. 16 A ds2 és ds1 DIP kapcsolók fenn vannak tartva az önálló, párhuzamos és 3-fázisú m ködés kiválasztására Önálló m ködés 1. lépés: ds2 és ds1 beállítása az önálló m ködéshez DS-8 AC-in-1 bemenet Igény szerint állítva DS-7 AC-in-1 bemenet Igény szerint állítva DS-6 AC-in-1 bemenet Igény szerint állítva DS-5 AC-in-2 bemenet Igény szerint állítva DS-4 Tölt áram Igény szerint állítva DS-3 Tölt áram Igény szerint állítva DS-2 Önálló m ködés off DS-1 Önálló m ködés off Az alábbiakban önálló m ködési módra adunk DIP kapcsoló beállítási példákat. Az 1. példa a gyári beállításokat mutatja (mivel a gyári beállításokat számítógépr l töltik fel, az új termék DIP kapcsolói mind off -on állnak). Fontos: Amikor egy panelt csatlakoztatnak, az AC-in-2 áramkorlátját a panel fogja meghatározni, és nem a Quattróban tárolt érték Négy példa önálló m ködési módú beállításokra: DS-8 AC-in-1 on DS-7 AC-in-1 on DS-6 AC-in-1 on DS-5 AC-in-2 on DS-4 Tölt áram on DS-3 Tölt áram off DS-2 Önálló mód off DS-1 Önálló mód off DS-8 on DS-7 on DS-6 on DS-5 off DS-4 on DS-3 on DS-2 off DS-1 off DS-8 off DS-7 on DS-6 on DS-5 off DS-4 on DS-3 on DS-2 off DS-1 off DS-8 on DS-7 on DS-6 off DS-5 on DS-4 off DS-3 on DS-2 off DS-1 off 1. lépés, önálló 1. példa (gyári beállítás) 8, 7, 6 AC-in-1: 50A 5 AC-in-2: 30A 4, 3 Tölt áram: 75% 2, 1 Önálló m ködés 1. lépés, önálló 2. példa: 8, 7, 6 AC-in-1: 50A 5 AC-in-2: 16A 4, 3 Tölt áram: 100% 2, 1 Önálló m ködés 1. lépés, önálló 3. példa: 8, 7, 6 AC-in-1: 16A 5 AC-in-2: 16A 4, 3 Tölt áram: 100% 2, 1 Önálló m ködés 1. lépés, önálló 4. példa: 8, 7, 6 AC-in-1: 30A 5 AC-in-2: 30A 4, 3 Tölt áram: 50% 2, 1 Önálló m ködés A kívánt értékek beállítása után: nyomja 2 másodpercen keresztül az Up gombot (a DIP kapcsolóktól jobbra lév fels gomb, lásd A melléklet K pozíció). A beállítások elfogadását a túlterhelés és a lemerült akkumulátor LED-ek villogása jelzi. Javasoljuk, hogy jegyezze le a beállításokat, és biztos helyre f zze le ezeket az információkat. Ezek után ismét használhatja a DIP kapcsolókat, hogy elvégezze a többi beállítást (2. lépés). 21

KÉZIKÖNYV. Digitális Multi Control Panel (DMC)

KÉZIKÖNYV. Digitális Multi Control Panel (DMC) KÉZIKÖNYV Digitális Multi Control Panel (DMC) Copyrights 2006 Victron Energy B.V. Minden jog fenntartva Ez a kiadvány és annak részei semmilyen formában, semmilyen célra, sem egészében, sem részeiben nem

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜZEMBEHELYEZÉSI KÉZIKÖNYV Phoenix MultiPlus Compact 12 / 2000 / 80 24 / 2000 / 50 48 / 2000 / 25 H Appendix Phoenix Inverter Compact 12 / 2000 24 / 2000 48 / 2000 Copyrights 2006

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 Fontos biztonsági utasítás Olvassa el a készülék telepítése előtt! Személyi biztonság Az UPS saját áramforrással rendelkezik (akkumulátor). Következésképpen

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3 Használati utasítás Ebben a sorozatban kétcsatornás és háromcsatornás. szabályozható DC tápegységek találhatók. A háromcsatornás tápegységeknek nagypontosságú kimenete

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

SA-SOLAR02, SOLAR10, SOLAR20 napelem modul intelligens akkumulátor töltővel

SA-SOLAR02, SOLAR10, SOLAR20 napelem modul intelligens akkumulátor töltővel SA-SOLAR02, SOLAR10, SOLAR20 napelem modul intelligens akkumulátor töltővel Telepítési leírás Dokumentum verzió szám: v2.1. HUN A specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! FIGYELEM!

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó READY (Készenlét) SD/RD OCC ERROR (Hiba) SW1 SW2 Többcsatornás teljesítményszabályozó G3ZA Optimális, nagypontosságú ciklusszabályozás alacsony zajszint mellett Az általános teljesítményszabályozóknál

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG GÉPKÖNYV Gyártó: STIEBER BT. 1116 Budapest, Mohai út 24. Tel./Fax: 06-1/204-5468 TARTALOM Oldal Általános ismertetı 3 Elölnézeti rajz 4 Oldalnézeti rajzok 5 A gáz útja

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FLEXIBILIS NAPELEMES AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZLETHEZ 10W, 20W Olvassa el végig mielőtt hozzákezd a szereléshez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A Nap tiszta és ingyenes

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 77/23/EEC, 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek

Részletesebben

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Drive IT Low Voltage Hajtások Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Más nyelvű ACS50 használati útmutatókat és ACS50 Műszaki leírást a következő internet címen találhat: http://www.abb.com.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató

B-TEL99 KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. Felszerelési és Felhasználási útmutató KÉTBEMENETŰ, AUTOMATA TELEFONHÍVÓ. B-TEL99 Felszerelési és Felhasználási útmutató K.0.HUNG 00006 a V4. BUS FirmWare változathoz az. 07099 angol nyelvű leírás alapján . TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ Általános

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL

ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL KAPUKHOZ A VEZÉRL EGYSÉG RÉSZEI A f menü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI D a beállított

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

G-40-21. TAC Forta M310 2007-05-10 MŰSZAKI ADATOK 1 (8) Szelepmozgató motor

G-40-21. TAC Forta M310 2007-05-10 MŰSZAKI ADATOK 1 (8) Szelepmozgató motor TAC Forta M310 Szelepmozgató motor G-40-21 2007-05-10 Az M310 a következő rendszerekben működő két- illetve háromjáratú szelepekhez használható elektromechanikus mozgató motor: használati melegvizes rendszerek

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

Akkumulátorfigyelő BMV 600 BMV 602 KÉZIKÖNYV

Akkumulátorfigyelő BMV 600 BMV 602 KÉZIKÖNYV Akkumulátorfigyelő BMV 600 BMV 602 KÉZIKÖNYV Copyrights 2006 Victron Energy B.V. Minden jog fenntartva Ez a kiadvány és annak részei semmilyen formában, semmilyen célra, sem egészében, sem részeiben nem

Részletesebben

NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ NAPELEMES AKKUMULÁTOR TÖLTŐ NAPSUGÁRZÁS NAPELEM TÖLTÉS VEZÉRLŐ AKKUMULÁTOR Szerelési útmutató Encase Kft. info@encase.hu 06-30-39 45 456 www.zöldleszek.hu Biztonsági előírások Amennyiben a DC feszültség

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő. Telepítői és programozási útmutató

A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő. Telepítői és programozási útmutató A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő Telepítői és programozási útmutató TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1 ÁTTEKINTÉS... 2 1.1 A GYÁRTÓ ADATAI... 2 1.2 LEÍRÁS ADATAI...

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő

PowerBox 6800. Colorovo. hordozható töltő Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő 22 Kezelési utasítás PowerBox 6800 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox 6800 hordozható töltő. Meg vagyunk győződve arról, hogy az megfelel az Ön elvárásainak.

Részletesebben

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ V2 S.p.A. Corso Principi di Piemonte, 65/67 12035 RACCONIGI (CN) ITALY Telefon: +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050 info@v2home.com - www.v2home.com IL n. 353 Kiadás dátuma 2011/06/20 City 11 ANALÓG

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél 71- - Villamos felu gyeleti relék 10 A 71- Ku lönböző funkciójú felu gyeleti és mérőrelék Feszu ltségfelu gyelet Pozitív biztonsági logika, a felu gyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkező nyit

Részletesebben

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D SMD Kiforrasztó Állomás Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D Figyelem! A fúvóka hőmérséklete 400 C, ezért nem megfelelő használat esetén sérülést, tüzet vagy egyéb veszélyt

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SN-350-USB SN-700-USB SN-1000 12 és 24 voltos inverter Kérjük, a használatbavétel előtt mindenképpen alaposan tanulmányozza át a leírást! Általános leírás Az inverterek olyan berendezések,

Részletesebben

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS párhuzamos redundáns rendszer Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. A rendszer ismertetése... 5 2.1. Általános

Részletesebben

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul. E D F GB I NL P DK SF S GR RU PL H CN NO EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A SZABÁLYTALAN BESZERELÉSBŐL ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY ANYAGI

Részletesebben

1. Teljesítmény 2. Kimeneti feszültség 3. Felépítés 4. Buszvezeték-csatlakozók 060: 60 W. Csatlakozós érintkezőtípus. (Lásd az 1. megjegyzést.

1. Teljesítmény 2. Kimeneti feszültség 3. Felépítés 4. Buszvezeték-csatlakozók 060: 60 W. Csatlakozós érintkezőtípus. (Lásd az 1. megjegyzést. Kapcsolóüzemű tápegység S8TS Moduláris, DIN-sínre szerelhető, kapcsolóüzemű tápegység 60 és 240 W közötti teljesítmény egyetlen tápegységtípussal (24 V-os típusok). A könnyen összeépíthető, különböző feszültségű

Részletesebben

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Használati útmutató DALI BASIC világításvezérlő rendszer Típus: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Vevőszolgálati Központ (KSC) Németország

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Kondenzáció érzékelő

QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Kondenzáció érzékelő s 3 302 Kondenzáció érzékelő QXA2601 QXA2602 QXA2603 QXA2604 AC/DC 24 V vagy AC 230 V tápfeszültség Potenciálmentes váltó kontaktus AC/DC 1 30 V vagy AC 230 V Egyszerű és gyors felszerelés Felületi vagy

Részletesebben

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás Köszönjük, hogy a BFT gyár termékét vásárolta, cégünk biztos abban, hogy több mint elégedett lesz a teljesítményével. Minden gyártmányunkhoz mellékelünk

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. 3. Nyomja meg a MODE gombot a töltési program kiválasztásához.

KÉZIKÖNYV. 3. Nyomja meg a MODE gombot a töltési program kiválasztásához. KÉZIKÖNYV GRATULÁLUNK, hogy ezt az új, professzionális, kapcsolóüzemmel működő akkumulátortöltőt választotta. A CTEK SWEDEN AB professzionális szériájába tartozó termék az akkumulátortöltők legmodernebb

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

Forgalmazza: KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.

Forgalmazza: KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZA5 Magyarországi Képviselet nyomatékszabályzós, egymotoros vezérlıpanel

Részletesebben

SZÍNES CCD CNB-GP340 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZÍNES VIDEÓ KAMERA SZÍNES VIDEÓ KAMERA DIGITÁLIS. Felhasználói információ. Szimbólumok magyarázata

SZÍNES CCD CNB-GP340 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZÍNES VIDEÓ KAMERA SZÍNES VIDEÓ KAMERA DIGITÁLIS. Felhasználói információ. Szimbólumok magyarázata SZÍNES VIDEÓ KAMERA SZÍNES CCD DIGITÁLIS CNB-GP340 SZÍNES VIDEÓ KAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói információ FIGYELMEZTETÉS! NINCSENEK FELHASZNÁLÓK ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEK BENNE, JAVÍTÁST SZAKEMBER

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ EHBH04CA EHBH08CA EHBH6CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX6CA EHVH04S8CA EHVH08S8CA EHVH08S6CA EHVH6S8CA EHVH6S6CA EHVX04S8CA EHVX08S8CA EHVX08S6CA EHVX6S8CA EHVX6S6CA Általános

Részletesebben

PAX - 104 HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

PAX - 104 HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PAX - 104 HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PAX - 104 HOME LINE KEZELŐI / TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Bevezetés Telepítés Jellemzők/szolgáltatások Rendszerprogramozás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS

Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS BLUE LINE Inverteres hegesztőgép MMA (elektródás) hegesztéshez CW-BL130MMA CW-BL145MMA CW-BL160MMA CW-BL200MMA CW-BL160G CW-BL200G KEZELÉSI UTASÍTÁS Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca

Részletesebben

Gitárerősítő. Használati utasítás

Gitárerősítő. Használati utasítás Gitárerősítő Használati utasítás Óvintézkedések Olvassa el figyelmesen az utasításokat! Tartsa be ezeket az utasításokat! Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést! Kövessen minden utasítást! Ne használja

Részletesebben

Öntanuló szobatermosztát

Öntanuló szobatermosztát 2 214 REV200.03RF REV200S.03RF REV-R.03/1 REV-R.03S/1 REV200RF/SE REV200SRF/SE Öntanuló szobatermosztát REV200../SE Háttérvilágított, érintőképernyős szobatermosztát, raádiófrekvenciás összeköttetéssel,

Részletesebben

V2 CITY9 Analóg vezérl egység H gördül kapukhoz

V2 CITY9 Analóg vezérl egység H gördül kapukhoz V2 CITY9 Analóg vezérlegység H gördül kapukhoz TARTALOMJEGYZÉK FONTOS MEGJEGYZÉSEK...3 MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT...3 A VEZÉRLEGYSÉG LEÍRÁSA...3 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS TÁBLÁZATA...5 MOTORER ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

N20010, N34010. NEM RUGÓER VISSZATÉRÍTÉS LÉGNEDVESÍT BEAVATKOZÓ 20/34 Nm (177/300 lb-in) MODULÁLÓ SZABÁLYOZÁSHOZ

N20010, N34010. NEM RUGÓER VISSZATÉRÍTÉS LÉGNEDVESÍT BEAVATKOZÓ 20/34 Nm (177/300 lb-in) MODULÁLÓ SZABÁLYOZÁSHOZ N20010, N34010 NEM RUGÓER VISSZATÉRÍTÉS LÉGNEDVESÍT BEAVATKOZÓ 20/34 Nm (177/300 lb-in) MODULÁLÓ SZABÁLYOZÁSHOZ TERMÉK ADATOK ÁLTALÁNOS Ezen direkt kapcsolású légnedvesít beavatkozók a következ k moduláló

Részletesebben

devireg 850 Szerelési utasítások

devireg 850 Szerelési utasítások HU devireg 850 Szerelési utasítások Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Tartalom: 1. Szerelési utasítások.................................... 1.a. Az érzékelőket tartó tokok elhelyezése............... 1.b. Az érzékelő

Részletesebben

Kapcsolószekrény klímaberendezés

Kapcsolószekrény klímaberendezés Kapcsolószekrény klímaberendezés 3.xxx 3.3xx 33.xxx 34.xxx 35.xxx 338.xxx 339.xxx 333.xxx 3361.xxx 3366.xxx Szerelési, telepítési és üzemeltetési útmutató Tartalomjegyzék 1 A dokumentummal kapcsolatos

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben