A külföldi munka veszélyei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A külföldi munka veszélyei"

Átírás

1 BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti nap miatt nem jeenik meg Reggei Újság. A szerkesztõség vasárnap zárva esz, hirdetõinket hétfõn 0 és 6 óra között várjuk majd. Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka és keresztrejtvénnye mai apszámunk besejében taáható. Anyári idõszakban sokan a magasabb kereseti ehetõség reményében küfödön keresnek munkát. Böngészik a viágháóra fetett, küfödi ááshirdetéseket, meyek többsége sajnos átverés, a cé, hogy pénzt sajtojanak ki a jeentkezõkbõ, akik, miután átutaták a kért összeget, hoppon maradnak. Mive több hasonó panasz is ejutott hozzánk, ehatároztuk, hogy a egietékesebbeket, azaz a Bihar Mégsem játszik osztáyozót Harangmezõ A Diószegi SK-t megeõzõ Harangmezõi FC mégsem indu a harmadosztáyba jutásért rendezett osztáyozón, ameynek esõ mérkõzésére honap 8 órátó kerüt vona sor a Várad meetti teepüésen. A kub képviseõi tegnap jeentették be A bihari futba veszít a harangmezõiek döntése miatt döntésüket. Az eenfé a Szatmár megyei esõ, Pusztadaróci Recota ett vona. A Harangmezõi FC hajszáa eõzte meg az újonc Diószegi SK-t a bajnoki címért vívott küzdeemben, ám úgy tûnik, idõ eõtt bedobja a töröközõt a bajnokcsapat. Megyei Munkaerõ-eheyezõ Ügynökség (AJOFM) szakértõit kérdezzük meg arró, mire figyejünk oda, ha küfödi munkát váanánk. Békési Csabáva, a megyei ügynökség vezérigazgatójáva és Történemi szerepjátékka egybekötött gyaogtúráva rajto e szombaton regge a negyedik Szent Lászó Napok. A várkötöztetõ szerepjáték 8:30 órakor indu a bihari födvártó Nagyváradra. Az útra bocsátó szavak után, ki-ki eõre váasztott szerepének megfeeõen vesz részt a gyaogosan zajó kötöztetésben. A szerepjátékhoz minimáis hozzáötözés is ajánott. 6 óra tájt céba érve, a váat feadat és a mintegy 20 kiométeres gyaogás sikeres tejesítésének örömére háaadásra kerü sor. A túra szakértõje Csorba Miháy történeemtanár, szervezõje pedig Bõsze Lászó. SZENT LÁSZLÓTÓL SZENT LÁSZLÓIG A kerékpárutak építésének szükségességére, a környezettudatosságra, vaamint a sportoás fontosságára hívják fe a figyemet immár Simona Burdeanuva, az ügynökség küfödi munkaerõközvetítõ EURES háózat munkatársáva beszégettünk a témáró. Sükösd T. Krisztina (foytatás a 2 odaon) A hétvégén erajto a Szent Lászó Napok Miháyfavi focisták franciaországi sikere 0. harmadik éve a Szent Lászó Napok szervezõi és a hozzájuk csatakozók, amikor vasárnap Nagyváradró Biharkeresztesre gurunak át. A bicikitúra egyútta fõhajtás a ovagkiráy eõtt, ietve a trianoni határ túodaán éõk körében is népszerûsíti Várad egyik egnagyobb kuturáis eseményét. Mive már számos csaád jeezte, hogy gyerekéve indu útnak, a szervezõk ígérik, hogy a tempót is ehhez igazítják. Az induás regge 9 órakor esz a nagyváradi vártó, a cé pedig a ovagkiráy biharkeresztesi emékmûve.

2 2. reggeiújság HÉTKÖZNAP 206. június 7., péntek A jövõ energiája Csefkó Pá fetaáó Váradon A 2. század Tesájának tartott Csefkó Pá fetaáó, kutató Nagyváradon is bemutatja taámányait a Szent Lászó Napok keretében június 20-án, 7 órátó a vár Bethen termében várja az érdekõdõket. Csefkó Pá gyerekkora óta intenzíven fogakozik energiakutatássa. Azért tartják a 2. század Tesájának, mive fejesztései foytatják a nagy eõd hagyatékát, sõt némeyek tú is mutatnak rajta. Fõ kutatási terüete a nuponti energia. Eõadását átványos bemutatók színesítik, oyan érdekességeket mutat be, mint pédáu a pazma áng, de megismerhetjük a tejesen újszerûen visekedõ CSP áramma is. Újdonságokat hahatunk az eektromos autókka kapcsoatos egújabb kutatásairó, tanúi ehetünk oyan kíséreteknek, meyek feüírják az iskoában szerzett ismereteinket az eektromosságró. Csefkó Pá egyik céja az energetikában hasznát berendezések energiafogyasztásának csökkentése, így eõadásában bemutatja az öneátást ehetõvé tevõ napeemes tetõcserepet is. Eddig köze húsz taámányt jeentett be szabadamaztatásra. Díjazták a papírgyûjtõket A nagyvakáció eõtt papírgyûjtõ versenyben mérték össze erejüket a nagyváradi Iosif Vucan tanítóképzõ hatodik és hetedik osztáyos diákjai. Az akció keretében minden oyan újrahasznosítható papíraapú iskoai homit összegyûjtöttek, ameyek fogyóeszköznek számítanak a mindennapokban: ehasznát, ietve szükségteenné vát füzeteket, könyveket, rajzapokat, újságokat, kartondobozokat stb. meyeket az eseményben partner RER köztisztasági váaat e is száított újrahasznosítás céjábó. Az akcióhoz szintén a RER biztosított szeektív huadékgyûjtéshez megfeeõ sárga szemeteszacskókat, pénteken pedig díjazták azokat a diákokat, akiknek a egnagyobb mennyiségû seejtpapírt sikerüt összegyûjteniük. Ezenfeü minden résztvevõ osztáy kapott egy megyetérképet és egy tejes tisztasági feszereést, annak érdekében, hogy a következõ tanév foyamán is rendben tarthassák a tantermeket. A diákok ugyanakkor egy tematikus eõadást is meghagattak a szeektív huadékgyûjtés fontosságáró. Sz. G. T. A küfödi munka veszéyei (foytatás az. odaró) Békési Csaba hangsúyozta, hogy egy komoy munkátató soha nem fog eõeget, beiktatási díjat, ietéket, szeméyes adatokat ekérni. Akik küfödre hivataosan munkaerõt toboroznak, soha nem kérnek eõre pénzt. Aki ezt teszi, az nem megbízható hangsúyozta. Arra is fehívta a figyemet, hogy soha ne adjuk ki a kezünkbõ az eredeti igazoványt, úteveet, és annak se dõjünk be, hogyha e-maien ekérik a szeméyes irataink szkennet vátozatát, meyet egy adott összeg fejében közjegyzõné áítóag hiteesíteni fognak, mert bármiyen másoatot hiteesíteni csak az eredeti dokumentumokat bemutatva ehet. Egyébként megtudtuk, hogy sokan azért nem a megbízható EURES-en keresztü keresnek munkaheyet, mert ott fetéteként szerepe, hogy az adott ország nyevét egaább aapfokon ismerjék a jeentkezõk, bár néha kivéte ez aó Spanyoország, Portugáia és Dánia. Gyanússá váhat pédáu, ha nyevtudásra nincs szükség és könnyû vagy erotikus munkát ígérnek, ietve ha mobiteefonszámot vagy jeigét adnak meg. Simona Burdeanu azt is emondta, hogy amennyiben nem az EURES közvetítéséve megy vaaki küfödre dogozni, az AJOFM kérésre ingyen eeenõrzi az adott céget, ahova dogozni menne a román áampogár. Erre vot már péda. Arra is fehívta a figyemet Burdeanu, hogy küfödi munkaváaásná a munkátató mindig eküdi a munkaszerzõdés fetéteeit e-maiben. Azt is fesorota, meyek azok az esõdeges szempontok, meyeket okvetenü figyeembe ke venni, és ehetõeg be ke tartani küfödi munkaváaásná. Induás eõtt okvetenü tájékozódjunk a munkaváaás, a szükséges biztosítások és a kinntartózkodás fetéteeirõ. Eõbbi esetben csak akkor írjuk aá a munkaszerzõdést (éppen ezért ényeges a nyevtudás), ha azt aaposan áttanumányoztuk, és megértettük. Számítanunk ke arra, hogy két hétig nem kapunk fizetést, mive nem minden munkátató ad eõeget, ezért eegendõ pénzünk ke egyen ahhoz, hogy önfenntartók ehessünk egaább az esõ fizetésig. Azt sem árt tudni, mennyibe kerü a közkötség, a száás bár ez utóbbit az EURES révén kiutazott 8 35 év közötti munkaváaóknak egy hónapra egy uniós projekt révén finanszírozzák. Számítani ke arra, hogy Simona Burdeanu az esõ fizetésbõ nem sok marad, mert ebbõ evonják az egészségbiztosítást, a akbért, a közkötséget, és van oyan cég is, amey a akbér árát három hónapra eõre kéri, azaz evonja az esõ jövedeembõ. Ezek meett éemiszerre is köteni ke. Az is fontos, hogy mindig egyen annyi tartaék pénzünk, amennyibõ baj esetén haza tudunk utazni. Utazás eõtt az otthoniaknak mindenképpen adjuk meg a eendõ száásunk pontos címét és a eendõ munkátatónk adatait. Gyûjtsünk össze miné több címet a fogadó országban, ahova baj esetén forduhatunk. Írjuk fe a heyi román nagykövetség teefonszámát, hagyjunk otthon egy fénymásoatot az úteveünkrõ, szeméyi igazoványunkró és egy pédányt a egutóbb készüt fényképünkrõ. Kössünk tejes körû biztosítást, és ebbõ is hagyjunk otthon egy másoatot. Legyen egaább egy ember akit rendszeresen fehívunk, és áapodjunk meg vaamiyen titkos jemondatban arra az esetre, ha netaán bajba kerünénk, és nem beszéhetünk nyítan. Semmiyen körümények között se adjuk ki a kezünkbõ az úteveünket. Ha hivataos ügyek intézéséhez van rá szükség, mindig együnk jeen. Ha vaaki ragaszkodik ahhoz, hogy magáná tartsa az úteveét, ez annak a jee, hogy ki akar hasznáni. Ha eopták, evették az iratainkat, azonna épjünk kapcsoatba a rendõrségge, a nagykövetségge vagy a heyi segéyszervezetekke. Tudjuk azt, hogy ha a munkátató nem tartja be a munkaszerzõdésben eírtakat, jogunk van febontani a vee kötött szerzõdést. Békési Csaba emondta, hogy amennyiben egy hazai közvetítõ cég becsap minket, azt a Bihar Megyei Terüeti Munkaügyi Feügyeõségné (ITM) ehet fejeenteni. Magánszeméy hivataosan nem végezhet küfödi munkaközvetítést, eseteg feketén, de ez esetben számítani ke rá, hogy nem megbízható. Simona Burdeanutó azt is megtudtuk, hogy az EURES-en keresztü ingyenes a munkaközvetítés. Sõt, most egy oyan programjuk is van, amey révén a munkaváaó útikötségét is ájuk bizonyos országokba, és egyhavi szááskötséget is kifizetnek számára. Azt is megtudtuk, hogy a munkaváaók között a egnépszerûbb Németország, ezt követi Angia, Norvégia, Begium és Spanyoország. Egyébként jeeneg Magyarország terüetén is keresnek sofõröket, biztosítási ügynököket és varrónõket. A egkeresettebb a mezõgazdasági, a beteggondozói és egészségügyi áás, de sokan váanak munkát az építkezésben, turisztikai terüeten, és keresettek a képzett szakácsok, számítástechnikai mérnökök is. A fizetések végzettség függvényében vátozók. Egy középfokú végzettségû munkás átagosan euró közötti fizetést kap havonta, egy fesõfokú végzettségû szeméynek pedig 2500 euró föötti összeget is ajánhat a munkátató. Bõvebb információkért az AJOFM nagyváradi székheyén a Nadányi (ma Transivaniei) utca 2. szám aatti székheyén ehet érdekõdni, vagy a 0259/ os teefonszámát ehet tárcsázni. Hétfõtõ csütörtökig 8 4 óra között, pénteken pedig 8 2 óra között ának a akosság rendekezésére. Sudoku A játékszabáyok a következõk: A 9 9-es tába összes sorába és oszopába be ke írni a számokat -tõ 9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepejen soronként vagy oszoponként, továbbá a 3 3-as négyzetekben is csak egyszer szerepehet egy-egy számjegy. Tegnapi feadványunk megfejtése:

3 206. június 7., péntek KÖZÉLET reggeiújság 3. A Francisc Hubic Mûvészeti Iskoa nyári programjai A nagyváradi Francisc Hubic Mûvészeti Iskoa küönbözõ heyszíneken számos rendezvénnye és gazdag zenei éménnye vár mindenkit június második feében. A programokró Marian Boboia, az iskoa igazgatója tájékoztatott. A jeen Atantisza Küöneges kiáításként mutatta be szerda este az Euro Foto Art Egyesüet enöke, Tóth István azt a táratot, amey Atantisz címme a cegédi szabadfogakozású fotómûvész, Apáti-Tóth Sándor munkáit tartamazza. A fotográfiák rendkívüisége nem csupán a megszokottná jóva nagyobb méreteikben rejik, hanem sokka inkább tematikájukban, színviágukban és a közös üzenetben, ameye a nézõkhöz fordunak. Szûcs Lászó, Ramona Novicov, Apáti-Tóth Sándor, Tóth István és Thurzó Sándor József Szerda déután kezdõdött a Francisc Hubic Mûvészeti Iskoa nyári rendezvényeinek sorozata a nagyváradi várban, a Hoó Kinga és Ioana Kein tanárok irányítása aatt készüt egy grafikák és festmények kiáításáva. Ma este 8 órátó a Nagyváradi Áami Fiharmónia Enescu-Bartók hangversenytermében az iskoa év végi eõadása esz, kasszikus és könnyûzenét egyaránt hahatnak az érdekõdõk. Június között Féixfürdõn festõmûvészeti akotótáborban vehet részt tíz tanuó (hárman a nagyváradi, míg heten az ország más mûvészeti iskoáibó, Szatmárnémetibõ, Marosvásárheyrõ, Nagybányáró, Koozsvárró és Aradró), akik ingyenes eátásban részesünek. A tematikájá miatt a Lótuszvirág névre hagató tábor diákjainak munkáibó kiáítás is nyíik majd, és két-két akotás az iskoához kerü. A második nagyszabású projekt a koncerteké, ameyet az akotótáborhoz hasonóan eõször rendeznek meg. Június között a féixfürdõi iskoa udvarába várják az érdekõdõket, aho a zenei eõadásokat minden nap 20 órátó tartják. Június 23-án, csütörtökön az iskoa diákjainak és tanárainak kaszszikus zenei váogatását hahatják, Atfater Otiia szoprá, Sergiu Chiriã tenor (a Românii au taent tehetségkutató mûsor idei középdöntõse) és Marian Boboia bariton közremûködéséve. Június 24-én, pénteken népzenei bemutatót áthatnak a Lioara Népzenecsoporttó, Antonea Ferche- Buþiu vezetéséve, vaamint a Bihari Rapszódia Zenekar eõadásában, Liviu Buþiu vezetéséve. Meghívottak Maria Dragomiroiu, Corneia és Lupu Rednic, vaamint Geu Voicu. Június 25-én, szombaton, könnyûzenei koncert várja a turistákat Lãcrimioara Deac tanárnõ osztáyának eõadásában, akik ismert eurovíziós daokat fognak eõadni. Közremûködnek Horea és Nidia Mocuescu, Aureian Temiºan és Luminiþa Anghe, vaamint moderátorként Aexandra Veniciuc színésznõ és Aureian Temiºan. Június 26-án, vasárnap, vátozatos zenei stíusok hahatók a feépõ együttesek közremûködéséve. A rendezvényekre, meyek a szentmártoni pogármesteri hivata és a Bihar Megyei Tanács támogatásáva jöttek étre, a beépés ingyenes, mive az iskoa céja a tehetséggondozás, és a ehetõség biztosítása arra, hogy tanuóik színpadra áhassanak és pédaképeikke szerepehessenek együtt. Szamos Mariann Az egyesüet nagyváradi gaériájában bemutatott kiáítás anyagát eõször a FUGA Budapesti Építészeti Központ, a magyar fõváros egyik egrangosabb kutúrát ápoó épüetében áthatta a közönség. Az ebbõ váogatott 45 kép bemutatásakor Ramona Novicov mûvészeti kritikus úgy fogamazott, hogy amennyiben az igazi mûvészet átomásszerû, úgy Apáti-Tóth Sándor képei a mûvészet közepébe repítenek bennünket. Fekavaró témának nevezte továbbá azt a etûnt, mitikus viágot, ameyet Atantisz emítésekor magunk eé képzeünk, és amey a képek segítségéve nem a mút részeként jeenik meg az indigókék háttérben, hanem átérezhetõen jeenkoriként, hiszen a sziget áta szimboizát pusztuást, a assú süyedést napjainkban is megtapasztajuk. A kiáítás métatóinak sorában Szûcs Lászó, a Várad foyóirat fõszerkesztõje is feszóat, aki kiemete a cegédi fotómûvész azon igyekezetét, hogy képei áta töprengésre bíztassa a megfigyeõket, és hogy mindezt egyszerû, hétköznapi tárgyak ismerõs történetei áta kívánja eérni, szuggesztív színekke, grafikus textúráva. A megnyitó ünnepi hanguatáró Ariadna Mircescu fuvoa- és Thurzó Sándor József brácsamûvész gondoskodtak. A megnyitó végén a feszóaók szép szavait megköszönve, Apáti-Tóth egy pohár saját termesztésû fehérbor meett könnyed beszégetésre invitáta a jeenévõket, arra kérvén mindenkit, hogy a képeihez nyugodtan viszonyujanak kritikusan, de a nem meeseg díjnyertes, és szintén Atantisz név aatt paackozott borát ehetõeg ne bíráják. A fotográfiákró nyiatkozó eismerõ szavak azonban heytáóknak bizonyutak a borkóstoó során is. A kiáítást június 29-ig ehet megtekinteni, hétköznapokon 8 és 9 óra között. A beépés ingyenes. Szamos Mariann JEGYZET Magyarok Várad fõterén A nagyváradi Szent Lászó téren több száz szurkoó társaságában kint drukkotam a magyar váogatottnak az Ausztria eeni feedheteten mérkõzésen. Bár a közvetítést román kommentárra követhettük, ez mit sem von e a taákozó értékébõ még akkor sem, ha utóag kiderüt, a romániai kábeszogátatókon kódoatanu ehetett nézni az M4 magyar sportcsatornát, magyar kommentárra. Az, hogy megéhettem a Nagyvárad fõterén kiaakut hanguatot, nem adnám semmiért. Feemeõ vot átni a sok magyar zászót és haani, amint a tér zeng a Ria, ria, Hungária! és a Hajrá, magyarok! skandáásátó. Hátam mögött románok ütek, s csak egyszer fordut eõ, hogy eõreszótak egy középkorú férfinak, hogy tegye már e a magyar zászót ( Pune jos steagu ãa, mã!) mert nem átnak tõe Az esõ magyar gó után azonban némaságba burkoóztak a maroknyi román társaság tagjai, s csak figyeték a magyarok eufórikus hanguatát, kivátképp a második magyar taáatot követõen. A mintegy hétszáz fõs szurkoótábor oyan hangerõve fogadta a magyar gyõzemet, hogy oyat ritkán haani, fõeg a váradi fõtéren. Szerdán este Románia váogatottja csapott össze Svájc gárdájáva. Úgy három és fé ezresre becsühetõ a tömeg, ami összegyût a kivetítõk eõtt. A románok ugyebár tizenegyesbõ szerezték meg a vezetést, majd a svájciak kiegyenítettek. A román váogatottnak ezze együtt nem á tú jó a szénája, hiszen a nyitónapon egy vereséget is ekönyvehetett a házigazda franciáktó. Küöneges vot mindkét meccsközvetítésen részt venni. Egyfeõ azért, mert a magyar csapatnak a magyar érzemû ember aapbó szurko és vágyik a sikerre, fõeg, hogy a kontinenstornára 44 esztendõ után jutott ki újra a magyar nemzeti váogatott, ez a csapat pedig képes is arra, hogy maradandót akosson. Másfeõ a románok mérkõzésén azért vot jó ott enni, mert áthattam, õk is mennyire büszkék a sajátjaikra. Egyébként mi itt együtt éünk a románságga, közös probémákka küszködünk, éetünk nagyrészt összefonódik, ezért drukkotam a román csapatnak is (magyarországi ismerõseim egy jó része ezt nem érti, nem értheti, õk csak az örök riváis átják a román focicsapatban), bár az izgaom nem vot tejes. És bár ehet, hogy Románia nem az én poitikai érteemben vett hazám, de ez az otthonom, az biztos. E sorok írása közben máris keemes izgaom töt e, ha arra gondook, honap ismét páyára ép a magyar nemzeti tizenegy, és ha most is gyõzeemme vonu majd e a páyáró, az maga esz a sok évtizedes áom megvaósuása, mert az már biztos továbbjutást jeent a csoportbó. De az eredménytõ függetenü a részvéte a ényeg. Nagyon várom, hogy újra oyan hanguat aakujon ki a váradi fõtéren, mint kedden, ami fetöt, megpezsdít, bodoggá és büszkévé tesz egy oyan városban, aho a magyarság aránya épphogy meghaadja a húsz százaékot. És itt, ekkor szabadon oboghatott a magyar zászó, szóhatott a magyar himnusz és a magyar buzdítás, ez vot a természetes. Azt hiszem, máskor is énünk keene ezen jogainkka Borsi Baázs Megérkezett az éemiszer-segéy A Bihar Megyei Prefektúra bejeentette, hogy hamarosan ekezdõdik megyénkben a os, hátrányos heyzetû szeméyek megsegítésére szogáó operatív program (POAD) keretében az uniós éemiszercsomagok szétosztása. Az önkormányzatok az Európai Uniós Aapok Minisztériuma áta kibocsátott menetrend aapján osztják majd ki a csomagokat az arra jogosut rászoruóknak. Az idei POAD-program keretében minden rászoruó két azonos tartamú csomagot kap. A csomagok tartama a következõ: egy kg búzaiszt, egy kg kukoricadara, egy zacskó száraztészta, két iter étoaj, egy kg cukor, egy marhahús-konzerv, egy disznómáj-pástétom, egy kg rizs, egy paradicsompaszta és egy zacskó szárazbab. Iyen segítségben részesünek majd a kisjövedemû csaádok és egyedüáó szeméyek, a nyivántartásba vett munkanéküiek, a 450 ejes, vagy enné kevesebb nyugdíjja rendekezõ idõs szeméyek, hadirokkantak, háborús veteránok és özvegyek, súyos és mérséket fogyatékosságga éõ szeméyek, vaamint a 450 ejné aacsonyabb jövedeemme rendekezõ vagy jövedeem néküi szeméyek. Azok a szeméyek, akik beetartoznak ugyan a fesorot kategóriák vaameyikébe, de jeeneg épp katonai szogáatot tejesítenek, börtönbüntetést tötenek, vagy küfödön ének, nem részesünek az uniós éemiszer-segéybõ. Sz. G. T.

4 4. reggeiújság HÉTKÖZNAP 206. június 7., péntek Fotó: Csikos Roand Nem váaszo az adóhatóság Cseke Attia RDMSZ-es paramenti képviseõ interpeációt nyújt be kedden Anca Dragu pénzügyminiszterhez, mert az Országos Adóhatóságná február 9- én iktatott eveükre máig nem kaptak váaszt. A eveet pártáástó függetenü mind a 7 Bihar megyei képviseõ és szenátor aáírta, ebben azt kérték, hogy az adóhatóság heyezze hatáyon kívü azt a rendeetét, meye 082 Bihar megyei, közepes adófizetõt átheyezett a koozsvári regionáis adóhivatahoz mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Cseke Attia. Nõk a poitikában Biró Rozáia RMDSZ-es szenátor tegnapi sajtótájékoztatóján a nõ képviseõknek a poitikában vaó részvétei arányáró és egyéb törvénykezdeményezéseirõ számot be. Biró emondta, hogy az a törvénykezdeményezése, amey arra vonatkozott, hogy június -jét (a gyermeknapot) munkaszüneti nappá nyivánítsák Romániában, pozitív véeményezést kapott a kormánytó. Jövõ héten kerü a szenátus eé, pontosabban az emberjogi és kisebbségügyi bizottságába. Ezáta a Munkatörvénykönyvet módosítják, tehát az 53-as törvénynek a 39-es cikkeyét, ameyben fe vannak sorova a munkaszüneti és ünnepnapok, Biró Rozáia Cseke Attia Négy és fé hónapja nem kaptak váaszt, ezért a minisztertõ egyebek meett azt kérdezi: mikor számíthatnak az adóhatóság váaszára és mit ke tenni, hogy ez többé ne ismétõdjön meg? mondta Cseke Attia, aki hozzátette, a jogszabáyok szerint mód van arra, hogy perejék a hivatat a váaszért. 203-ban nyújtotta be a mennyiségaapú huadék-eszámoásró (Pay as you throw) szóó törvénykezdeményezését, ezt tavay ápriisban utasították e azza, hogy Románia erre még nincs fekészüve, emékeztetett Cseke Attia. A környezetvédemi minisztérium most közvitára bocsátott egy törvénytervezetet, meyben ugyanez az ev jeenik meg. A képviseõ emondta, õ maga támogatni fogja a kezdeményezést, ha az a parament eé kerü, hiszen Románia köteezettséget is váat az újrahasznosítás terén. Szerinte azonban nehezen esznek tarthatók a minisztérium cékitûzései, meyek szerint 207-ben az újrahasznosítható huadék 20 százaékát, 208-ban 30 százaékát, 2020-re pedig 50 százaékát újrahasznosítják, tekintve, hogy 204-ben ez az arány mindössze öt százaékos vot. Fried Noémi Lujza és ide kerüne be kiencedikként a gyermeknap. A tanügyi törvény 63-as cikkeyének a módosítási javasatát is efogadta a szenátus. Ez jeeneg azt mondja ki, hogy a törvény áta megszabott minimáis vagy maximáis gyermekétszámot egy osztáyban eõkészítõtõ tizenkettedikig csak akkor ehet módosítani, ha ez nem növei az egy gyermekre esõ kötségeket, ietve, ha ez nem teszi szükségessé azt, hogy több pedagógus egyen. A törvénymódosításunk arra vonatkozik, hogy ezt a minimáis vagy maximáis keretszámot meg ehessen haadni, vagy akár egy osztáyban kevesebb is ehessen a étszám, és ez ne függjön attó, hogy ez nagyobb kötséget vagy több tanárt jeent-e. Minket esõsorban a minimum érdeke, ugyanis az a heyzet, hogy egy-egy szórványteepüésen, pédáu Teegden vagy Beényesben nincs meg a gyermekétszám egyegy magyar tagozat étrehozásához fogamazott Biró, fesorova a, hogy jeeneg a minimáis étszám egy osztáy étrehozásához az eõkészítõ osztáyokban tíz, I IV. osztáyban 2, V VIII. osztáyban a 2 és IX XII. osztáyban pedig 5. Eddig a tanügyi törvénymódosítást a szakminisztérium keett jóváhagyja, most a tanfeügyeõség vezetõ testüete ke hogy jóváhagyja. Ez már megtörtént, és a döntõház, azaz a szenátus is jóváhagyta, így gyakoratiag az áamenök ke aáírnia, és a Hivataos Közönyben vaó megjeenése után, tehát a következõ tanévtõ érvénybe is ép. Biró arra is kitért arra a törvénymódosítási javasatra is, amey meghatározná a nemek arányát a poitikai pártok istáján szerepõ képviseõjeöteknek. E szerint köteezõ enne a poitikai pártoknak, hogy a jeötjeik istáján (a paramenti és szenátori jeöteket együttvéve) egaább 30 százaékban szerepejen az egyik nem képviseõje, eenkezõ esetben visszautasítható enne a ista. Ezt a javasatot a szenátus efogadta, õssze edõ, hogy a paramentben is efogadják-e. (sükösd) Fotó: Csikos Roand Székeyhídi városnapok A Székeyhíd Pogármesteri Hivataa és a Pro Székeyhíd Egyesüet sok szeretette hív mindenkit a III. Székeyhídi városnapok rendezvényeire június 7 9. között. A rendezvény programja Június 7., péntek: 7.00 TDC fevonuás / Központ ; Hivataos megnyitó / Központ; 8.00 Kiáítások megnyitói / Múzeum; 9.00 Könyvbemutatók / Múzeum; Gyurkó István és Dr. Wihem Sándor : A paduc; Juhász Tibor : Ez nem az a környék; Tóth Gergõ : Ady Endre és más kötõk verseinek megzenésítése; 9.00 Buiszervíz/ Futbapáya; Bódi Guszti és Margó / Futbapáya; 2.00 id. Ozsváth József: Örökzöd daok/ Futbapáya; SteeCross / Futbapáya; Dj Chris Szabadtéri diszkó/ Futbapáya; Június 8., szombat: 9.00 Sakkverseny / Vendégõ; 0.00 Szabadtûzi fõzõverseny / Futbapáya;.00 Kártyabajnokság / Líceum; 5.00 Pusztai Farkasok íjászbemutató / Futbapáya; 6.00 X. Tini Dance Center Táncfesztivá / Futbapáya; 9.00 Enemy Dance Crew / Futbapáya; 9.30 Stih Timbersports bemutató / Futbapáya; 2.00 Maxim / Futbapáya; Anta Timi / Futbapáya; Dj Antoan - Szabadtéri diszkó / Futbapáya. Június 9., vasárnap: 0.00 Korosztáyos gyerek foci / Sportcsarnok; 4.00 Autós ügyességi verseny (benevezés 3.00-kor a heyszínen) / Központ; 6.00 Motoros kaszkadõr show-szõõsi Péter (Pepe)/ Központ; 7.00 Erõs ember bemutató Todó / Futbapáya; 8.00 Phoenix karate bemutató / Futbapáya; 8.30 Székeyhídi Néptánccsoport / Futbapáya; 9.00 Tini Dance Center show / Futbapáya; Doy Ro / Futbapáya; 2.00 Zotán Erika / Futbapáya; Kowaszky meg a Vega / Futbapáya; Tûzijáték / Futbapáya. Bûncseekmény marad a hivatai visszaéés Jogértemezõ határozatta pontosította a hivatai visszaéés meghatározását az akotmánybíróság, részben heyt adva azoknak az óvásoknak, ameyeket több bûnvádi ejárás terhetje terjesztett be a büntetõ törvénykönyv (Btk.) erre vonatkozó, szerintük pontatan cikkeye een. A büntetõ törvénykönyv kettõtõ hét évig terjedõ börtönt ír eõ azon hivataos szeméy esetében, aki hivatai köteességét heyteenü vagy egyátaán nem tejesítve jogtaan hátrányt okoz vaamey jogi vagy magánszeméynek. A taáros testüet szerint ez a cikkey csak akkor akotmányos, ha a bíróságok a heyteenü kifejezést úgy értemezik: törvénysértõ módon. Módosítják a nyugdíjtörvényt Az RMDSZ hatékony hozzájáruásáva a Képviseõház pénuma a június 5-i üésén megszavazta a 200-ben efogadott nyugdíjtörvény módosítását cézó törvénytervezetet, amey jeentõs vátozásokat eszközö azon szeméyek nyugdíjának kiszámításában, akik speciáis munkakörümények között dogoztak. Kerekes Károy, az RMDSZ Maros megyei paramenti képviseõje, a Képviseõház munkaügyi bizottságának tagja úgy értékete, a jeenegi módosítássa a törvényhozó testüetnek sikerüt orvosonia azokat az igazságtaanságokat, ameyekke az új nyugdíjtörvény éetbeépését követõen szembesütek az érintettek. Bizamatansági indítványró egyeztetnek Egy Cioos-kormány eeni bizamatansági indítvány eseteges benyújtásáró egyeztetnek csütörtökön a PSD, az UNPR és az ALDE vezetõi. Cãin Popescu Tãriceanu, az ALDE társenöke azt mondta, a jeenegi kormány hozzá nem értése nyivánvaó?, és ez azt is mutatja, hogy több miniszternek e keett mondania. Azonban nem akarnak poitikai bizonytaanságot, és Kaus Johannis áamfõnek nagyon nagy szerepe esz amiatt, hogy kit nevezne ki eseteges következõ miniszterenöknek. Tãriceanu szerint a technokrata kormányzás megbukott, és soha többet nem szabad technokrata kormányt kinevezni.

5 206. június 7., péntek KÖZÉLET reggeiújság 5. Magyar színészóriások a váradi vár nyári színpadán Ötödik akaomma szervezi meg a Nagyváradi Nyári Színházi Fesztivát a Nagyváradi Magyar Diákszövetség közösen a nyíregyházi, idén 25 esztendõs Mandaa Daszínházza és az RMDSZ Bihar megyei szervezetéve. Az idei évadban kienc eõadásra várják a színházszeretõ közönséget a váradi várban évõ nyári színházban. Az esõ eõadás A keékes esz, erre júius 6-án, 2órátó kerü sor. A Marica grófnõ júius 9-én ugyancsak 2 órátó kerü színpadra, júius 5-én 2 órátó pedig a Zenés taákozások. A Rejtõsködõk, avagy a négy piros dugóhúzó címû vígjáték bemutatóját júius 2-én 2 órátó tartják meg. A Heo, Doy! Broadway musicat kivéteesen a Szakszervezetek Mûveõdési Házában rendezik meg júius 27-én, 2 órátó. Augusztus 6- án, szintén 2 órátó a várbéi nyári színházban tekinthetõ meg a Nejem a neten címû komédia, míg augusztus 4-én 2- tõ Az eûzött áom szerepe mûsoron. A Lúdas Matyi zenés játék augusztus 20-án 7 órátó kerü színpadra. A színházfesztivá záróeõadása az István, a kiráy, a rockopera augusztus 26-án 20 órátó tekinthetõ meg. Dobos Lászó fesztiváigazgató szerint az idei ajánat az eddigi egszéesebb színházi spektrumot öei át. A kienc eõadás bármey nagyváros nyári programjában szerepehetne, hisz mind szakmaiag, mind közönségbaráti szempontbó a heyén van, A várszínpadon a nagyváradiak és a Bihar megyei magyarok áta ismert színészegendák jeennek majd meg, akik garanciái a minõségi szórakozásnak és a jubieumi évadnak. Oyan színészóriások érkeznek Nagyváradra a nyári színházi fesztivá keretében, mint Kern András, Bodrogi Gyua és Voith Ági, Détár Enikõ, Gyõri Péter, Bozsó József, Teremi Trixi, Benkóczy Zotán, Lukács Sándor, Magyar Attia, Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, Cseke Katinka, Mikó István, Bódis Gábor, Kovács Attia, Rozsáyi Márkó, Vajnárovics Viktória, Cserjési Beatrix vagy Varga Mikós. Évek óta arra törekszünk, hogy egendás teevíziós és színházi szeméyeink testközebe kerüjenek produkciójuk áta a Bihar megyei pubikumhoz, mondta Szabó Ödön, aki jeezte, hogy immár egy újabb hahatatan színészi kör esz a nagyváradi várszínház vendége. Az emút évek partnersége immár ezze az ünnepi évadda úgy néz ki, végérvényesen gyökeret vert Nagyváradi nyári kuturáis éetében tette hozzá az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezetõ enöke. Küön örüök annak, hogy immár nyugodtan kijeenthetjük határon innen és tú törzsközönsége is van a fesztivának. A cé, hogy ebben az évben ezt bõvítsük mondta Szabó Ödön. A béretek és a jegyárak tekintetében a szervezõk és a Mandaa Daszínház vezetõi egyetértettek abban, hogy a korábbi években kiaakut gyakoratot követve a jubieumi évben is kedvezõ árakat kínának a közönségnek, hogy az eõadások minden bihari magyar színházkedveõ számára eérhetõvé vájanak. A kienc eõadásra szóó béret ára mindössze 99 ej. A béreten kívü vásárot beépõjegy ára 6 ej a következõ eõadásokra: Zenés taákozások, Rejtõsködõk, Az eûzött áom, Lúdas Matyi; és 20 ej az aábbi produkciókra: A keékes, Marica grófnõ, Heo, Doy!, Nejem a neten és az István, a kiráy. A diákcsapat az emút években fenõtt a szervezési feadatokhoz. Szinte küön meteoroógiai szogáatot hoztunk étre, hogy jó döntéseket hozzunk és az eõadások rendben a közönség evárásainak megfeeõen, ha ke, pianatok aatt átheyezhetõvé vájanak és errõ mindenki értesüjön nyiatkozta Nyíri Tamás, az NMD enöke. Reméjük, idén nem az idõjárássa, hanem a tavayi évhez hasonóan a gyors béretés jegyeadássa ke küzdenünk, hisz nagyon kedvezõ ajánatot sikerüt összehozni. Jegyek és béretek korátozott számban kaphatók szerdátó az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ideigenes székházában, a Kossuth (ma Independenþei) utca. szám aatt 9 és 6 óra között, 5 és 20 óra között a Nagyváradi Magyar Diákszövetség Fekete Sas-paotabei székházában, vaamint 7 órátó éjféig a Körös utcai Gekko kubban írta apunknak a Bihar megyei RMDSZ sajtóirodája. Ebaagtak az érmiháyfavi nyocadikosok Tetház vot szerda dében az érmiháyfavi Bartók Béa Mûveõdési Házban, aho a Zek Zotán Átaános Iskoa nyocadikosainak búcsúünnepségét tartották. Csengeri Csongort Anta iskoaigazgató kiemete: a egfontosabb, hogy mindazok, akik most távoznak, majd késõbb sikeres és bodog emberek egyenek. Reméhetõeg, hogy nem feejtik e majd az intézményt, ameyben majd tíz évet tötöttek e, sem a pedagógusokat, akik õket neveni, formáni próbáták. Eõször a hetedikesek búcsúztatták a nyocadikosokat, küön a magyar és küön a román szakosokat, majd a nyocadikosok maguk búcsúztak. Vátozatos produkciókat tekinthettek meg a jeenevõk, vot ének, vers, sõt még néptánc is. Egyes osztáyok készütek rövid képösszeáításokka, meyben az együtt etötött bodog vagy vicces pianatokat próbáták bemutatni. Ezután következett a nyocadikosok név szerinti színpadra szóítása és a batyuk átadása egyegy szá virág kíséretében. Az osztáyfõnökök sem maradtak ki: Buzan Doina VIII A, Fee Mioara Geta VIII B, Kincze Ágnes VIII C, Baiga Andrea VIII D és Török Sándor VIII D. Az ünnepség zárásaként az iskoa jeképes kucsának átadása után, a nyocadikosok a Gaudeamus hangjaira vonutak végig a kutúrházban, ebaagva az udvar feé. Varga Róbert Üzet határok nékü Bemutatkozott Debrecenben a nagyváradi építõanyag- és festékgyártó CESAL Rt., a engye Atas cégcsoport tagja, abbó az akaombó, hogy a debreceni DÉSZ-KER Zrt. hosszú távú együttmûködési szerzõdésben váata termékeinek magyarországi forgamazását. A magyarországi szakembereknek Ioan Gãdãean vezérigazgató, Grimm Attia mûszaki igazgató és Retegh Gizea minõségbiztosítási igazgató tartott eõadást a forgamazásra kerüõ kõmûves, burkoó, festõ anyagokró és a hõszigeteõ rendszerrõ, majd a cég szakemberei átványos bemutatót tartottak a termékek fehasznáási módozatairó. Ebbõ az akaombó bemutatásra kerüt a Cesa Rt. magyar nyevû termékkataógusa és a címen eérhetõ webapja is. Ioan Gãdãean vezérigazgató a engyeországi ATLAS aboratóriumaiban bevizsgát termékeik megbízható minõségére és a magyarországi fehasznáók számára kínát további eõnyökre hívta fe a figyemet. Pédáu arra, hogy nemcsak egyszerûen építõanyagokat, hanem tejes technoógiai rendszereket kínának a piacon, így az egymást kiegészítõ termékek garanciát nyújtanak az evégzett munka minõségére. Áraik aacsonyabbak esznek a versenytársakéná, mive a magyar határhoz köze taáható gyárbó a keet-magyarországi terüetekre történõ száítás kötségei is aacsonyak. A debreceni termékbemutató házigazdája, Luczayné Nagy Csia mérnök, a DÉSZ-KER Zrt. vezérigazgatója arró biztosította az érdekõdõ építõipari cégek képviseõit, hogy az Európa számos országában ismert és eismert Cesa-termékek enyerik a hazai fehasznáók tetszését is. Építõipari kiviteezõként bátran áította, az építõk megbízhatnak a Cesa by Atas termékek minõségében, kizáróagos forgamazóként a egjobb ár-érték arányt ígéri a jövendõ vásáróknak. A közösségi adószámma rendekezõ vásárók számára pedig, közvetenü a gyárbó történõ száítássa, ÁFA-mentes áron történõ beszerzési ehetõséget kínát. Ioan Gãdãean vezérigazgató, Grimm Attia mûszaki igazgató és Retegh Gizea minõségbiztosítási igazgató mutatta be a nagyváradi cég áta forgamazott építõanyagokat A két cég közötti üzeti együttmûködés a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és Iparkamarán keresztü eérhetõ Enterprise Europe Network (EEN) közremûködéséve vaósut meg, annak regionáis vezetõje, Tóth Edina segítette, akárcsak azt a magyar és román civiszervezetek között étrejött partnerkapcsoatot, ameynek eredményeként eindut egy határon átnyúó, az építõipari szakemberek szakmai fejõdését segítõ projekt szervezése. Béres Ágnes és Tóth Istvánné, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedemi és Iparkamara aenökei arró tájékoztatták a résztvevõket, hogy a nagyváradi bejegyzésû Építõipari Szakmunkások Egyesüete és a Hajdú-Bihar Megyei Váakozásfejesztési Aapítvány között is partnerkapcsoat jött étre. Mive mindkét országban óriási visszahúzó erõ az építõiparban a szakképzett munkaerõ hiánya, a két szervezet európai finanszírozású páyázatot készít eõ, amey a RO HU program keretében, az építõipari szakképzés beindítását tûzte céu Magyarország és Románia határ menti megyéiben. (Közemény) A nagyváradi üzem termékei már a debreceni raktárban várják a magyarországi fehasznáókat

6 6. reggeiújság AJÁNLÓ 206. június 7., péntek A Szent Lászó Napok tejes programja Június 8., szombat 9.00 Gyaogtúra és történemi szerepjáték Bihartó Nagyváradig. Gyüekezõ 8:30-kor a bihari födvárban. Június 9., vasárnap 9.30 Szent Lászótó Szent Lászóig két keréken határok nékü. Bicikitúra Nagyváradró Biharkeresztesig A képíró Zórád kiáítás Zórád Ernõ grafikus irodami iusztrációibó. Heyszín: nagyváradi vár, mûvészeti gaéria. A kiáítás a Szent Lászó Napok ideje aatt átogatható: június között 5 órátó 8 óráig, június között órátó 8 óráig. Június 20., hétfõ 6.30 Koszorúzás Szent Lászó nagyváradi szobráná. Heyszín: a római katoikus püspöki paota kertje A jövõ energiája Csefkó Pá fetaáó eõadása. Heyszín: a nagyváradi vár, Bethen-terem A Márton Áron püspök éetérõ szóó kiáítás megnyitója. mesterségek utcája Nyitógáa: ünnepi beszédek és kuturáis program. Heyszín: Nagyváradi Áami Fiharmónia koncertterme. Feép: a Muzsikás együttes és Petrás Mária A mi népzenénk címme (az eõadásra a jegyek eketek). Június 2., kedd 6.00 ARTGENERATOR 2. A PKE képzõmûvészeti szakos hagatóinak kiáítása. Heyszín: Zárda (Mihai Viteazu) utcai tanszéki pincegaéria Monár Lászó József Retrospektív címû kiáításának megnyitója. Heyszín: nagyváradi vár, mûvészeti gaéria. A tárat június között 5 órátó 8 óráig, június között pedig -tõ 8 óráig átogatható Az Erdéyi Magyar Civi Évkönyv 205-ös kiadványának bemutatása. Heyszín: nagyváradi vár, Bethen-terem. Június 22., szerda 9.00 Design-hét kiáításmegnyitó. Heyszín: nagyváradi vár, kazamata Operettissimo revü- és operettest. nyári színház. Június 23., csütörtök 5.00 Szimpózium: Szent Lászó és kora. Heyszín: nagyváradi vár, konferenciaterem A Lovasíjász fimbemutató. Heyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem díszterme. A beépés fenõtteknek 5 ej, gyerekeknek 3 ej Közönségtaákozó Kaszás Gézáva, A Lovasíjász címû fim rendezõjéve. Heyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem díszterme. Június 24., péntek Hagyományok kézrõ kézre kézmûves-vásár. Heyszín: váradi vár, kézmûves-udvar , Vizsoyi nyomda. Papírnyomtatás az Iparmûvészeti Múzeum segítségéve megépített, korhû (XVI XVII. századi) nyomdagépen. Heyszín: nagyváradi vár, Bethen-terem Tóth Lászó nagyváradi kaktuszgyûjtõ kiáítása. Heyszín: nagyváradi vár, kézmûves-udvar Nagyjaink sírjainak fekeresése a Ruikowski temetõben. Heyszín: Ruikowski temetõ. A részvéte eõzetes regisztrációhoz kötött. Jeentkezni a nagyváradi várban taáható információs pontná ehet Nagyvárad kövei: eõadás a város ipartörténetérõ, tégagyártásáró. Dr. Feisz János történész eõadása. konferenciaterem..00, 6.00 A Vizsoyi Bibia nyomtatásának hitees története Interaktív színházi eõadás Daruka Miháy vezetéséve. Heyszín: nagyváradi vár, Bethen-terem Kontrasztkiáítás csaád- és ifjúságmentõ kiáítás 4 éven feüieknek. Kiráyfia-terem Székeyfödi Legendárium mesevetítés. Várpince. Közönségtaákozó Fazakas Szaboccsa, a Székeyfödi Legendárium aapítójáva Könyvbemutató meghívott: Benkõ Lászó. Szent Lászóró és koráró szóó regényeinek bemutatója. Heyszín: Könyv-Vár, kézmûves-udvar. 0.00, 2.00, 4.00, 6.00 A nagyváradi vár fefedezése magyar és román nyevû vezetésse , Várad várának regéje Szent Lászóró áandó kiáítás. Heyszín: Vártempom Staféta diáktudományosság a Partiumban. A könyvet bemutatja: dr. Páfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora és dr. Sziágyi Ferenc, a Partiumi Kutatóintézet igazgatója. Heyszín: Könyv-Vár, kézmûves-udvar Mese Mátyás kiráyró. Interaktív játékos fogakozás Róka Szabocs énekmondó közremûködéséve. Aranyos-terem Vasparipáva a Székeyfödi Legendáriumon. Ismeretterjesztõ dokumentumfim. Heyszín: nagyváradi vár, Várpince Mútbó éõ jeen. Hagyományaink újragombova. Ruhabemutató. nyári színház Borkóstoó bemutatkozik a Sauska borászat. Várpince Koncert: Miagro Santana Tribute Band. nagyszínpad Koncert: Ismerõs Arcok. Heyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad. Június 25., szombat Magyar ízek kóstoója össznépi örömfõzés. várudvar Hagyományok kézrõ kézre kézmûves-vásár. kézmûvesudvar Jurtaáítás, jurtabemutató. Heyszín: nagyváradi vár, várudvar Kézmûvesfogakozás a Nemzetközi Gyermekmentõ Szogáat önkénteseive. Aranyos-terem Székeyfödi Legendárium társasjáték és hangoskönyv-hagatás. kézmûves-udvar , Vizsoyi nyomda. Papírnyomtatás az Iparmûvészeti Múzeum segítségéve megépített, korhû (XVI XVII. századi) nyomdagépen. Heyszín: nagyváradi vár, Bethen-terem Hagyományok és szerepek a szüés körü eõadás a Hodvirág Dúakör szervezésében)..00 Bábeõadás: Az égig érõ fa. A Szigigeti Színház Liiput Társuatának bábeõadása. várudvar Székeyfödi Legendárium mesevetítés. Várpince Jubieumi naptárbemutató és kiáításmegnyitó. Baázs D. Attia író 20. saját szerkesztésû naptárának, a 207-es Nagy Magyarország Anno-nak és a Torockó és környéke régi képesapokon címû kötetének bemutatása, vaamint a Szent Lászó és Nagyvárad régi képesapokon címû kiáítás megnyitása. Heyszín: Könyv-Vár, kézmûves-udvar. 0.00, 2.00, 4.00, 6.00 A nagyváradi vár fefedezése magyar és román nyevû vezetésse. 0.00, 6.00 A Vizsoyi Bibia nyomtatásának hitees története. Interaktív színházi eõadás Daruka Miháy vezetéséve. Bethen-terem Kontrasztkiáítás csaád- és ifjúságmentõ kiáítás 4 éven feüieknek. Heyszín: nagyváradi vár, Kiráyfia-terem Vártájfutás. Heyszín: vársánc, Füves kert , Várad várának regéje Szent Lászóró áandó kiáítás. Heyszín: Vártempom Iyés Szabó Anna mesé. Heyszín: nyári színház Õseink és eszármazottaink tápákozása. Eõadó: Naomi és Khor. Heyszín: nagyváradi vár, Veres-terem Könyvbemutató György Attia író köteteinek bemutatója: Harminchárom, Bestiarium Sicuorum. Heyszín: Könyv-Vár, kézmûves-udvar Látogatás a székesegyház kriptájában Soymászbemutató. Közremûködik: Kisteeki Gergey hivatásos soymász. Heyszín: a nagyszínpad eõtt Monár János Most és mindörökké címû kötetének bemutatója. Heyszín: Könyv-Vár, kézmûvesudvar A Pece-parti Párizs szépségei. Városnézés idegenvezetõve A Tiberius kvartett komoyzenei koncertje. Heyszín: Vártempom Éõ mút a nagyváradi Darvas La Roche viában. Heyszín: Darvas La Roche-ház Könyvbemutató Csinta Samu köteteinek bemutatója. Heyszín: Könyv-Vár, kézmûvesudvar Kádár János: A magyar pipa története. Vetítésse egybekötött eõadás. Heyszín:Várpince Borkóstoó Akonyi Lászóva. Heyszín: Várpince Koncert: Intim Torna Iegá. Heyszín: nagyszínpad Koncert: Repubic. Heyszín: nagyszínpad. Június 26., vasárnap 9.00 Jurtabemutató. Íjászkodás a jurta meett a következõ idõpontokban: , , Heyszín: nagyváradi vár, várudvar Hagyományok kézrõ kézre kézmûvesvásár. kézmûvesudvar. 0:00 Mesesarok. Gyermekfogakozások a Partiumi Keresztény Egyetem Tanító- és Óvóképzõjének irányításáva. Heyszín: nagyváradi vár, Aranyos-terem Kézmûves-fogakozás, mesterségbemutató. Heyszín: Aranyos-terem , Vizsoyi nyomda Papírnyomtatás az Iparmûvészeti Múzeum segítségéve megépített, korhû nyomdagépen. Heyszín: nagyváradi vár, Bethen-terem Székeyfödi Legendárium társasjáték és hangoskönyv-hagatás. Heyszín: nagyváradi vár, kézmûvesudvar Kerekítõ baba-mama pihenõsátor. Csonka-bástya Vitézi mókák, kunkori történetek: Szent Lászó esete a kun vezérre. Heyszín: kézmûvesudvar A Pogányhavasró Szépvízre Szent Lászó a Gyimesekben. Mesé Gá Péter. Heyszín: Aranyos-terem Székeyfödi Legendárium mesevetítés. Levetítik A Likaskõ, a Babba Mária, a Rétyi Nyír, a Tátos Aszszony meséket. Heyszín: Várpince. 0.00, 2.00, 4.00, 6.00 A nagyváradi vár fefedezése magyar és román nyevû vezetésse A Nagyváradró eszármazottak taákozója A mi Nagyváradunk. Az esemény házigazdája: Boros Zotán fimrendezõ, zeneszerzõ, teevíziós szerkesztõ. Heyszín: Várpince..00, 6.00 A Vizsoyi Bibia nyomtatásának hitees története. Heyszín: Bethen-terem Kontrasztkiáítás csaád- és ifjúságmentõ kiáítás 4 éven feüieknek. Heyszín: Kiráyfia-terem..00 Könyvbemutató meghívott: Tóth Ágnes nagyváradi kötõve ABC parádé címû kötetérõ. Heyszín: kézmûvesudvar Nagyjaink sírjainak fekeresése a Ruikowski temetõben Könyvbemutató Csiagösvényeken. Éetutak a vátozó idõben. Meghívott: Aniszi Kámán. Heyszín: kézmûvesudvar Hetven hónap Boívia börtöneiben. Tóásó Eõdde beszéget Marossy Géza rendezõ. Heyszín: Várpince Íjaimma harcova a mút tiszteetéért! Közönségtaákozó Mónus Józseffe, viágrekorder távövõ íjássza. Heyszín: Veres-terem Szent Lászó a nép szívében éõ hõs: Ég szüte Födet, föd szüte fáját Gá Péter eõadása. Heyszín: Veres-terem A Pece-parti Párizs szépségei. Városnézés idegenvezetõve. Taákozó a Vár bejáratáná Csaádi gyermekkoncert Paya Bea: Atatok. Daok, versek Áomország kapujában és azon tú. Heyszín: nyári színház Várad várának regéje Szent Lászóró áandó kiáítás. Heyszín: Vártempom Pannóniának, Magyarországnak ragyogó csiaga... Énekek és daamok Szent Lászó korábó. Andrejszki Judit és zenész barátai régizenei koncertje. Heyszín: Vártempom Magyar kézmûves sörök kóstoója Vásárheyi István sörgasztronómus, sörbogger bemutatásában. Heyszín: Várpince Koncert: Pribojszki Mátyás Band. Heyszín: nagyváradi vár, nyári színház Koncert: Koncz Zsuzsa és vendége, Bródy János. Heyszín: nagyszínpad.

7 206. június 7., péntek HUMOR reggeiújság 7. Vicckokté Vicckokté Vicckokté Haom barátom, új házõrzõ kutyát vetté. Legaább éber? Meghiszem azt! Két napja anyámékná aszom, mert nem enged be a házamba! Egy vendég csodákozva átja, hogy a kínai étteremben az evõpácikák heyett viát adnak az éte meé. Mikor megkérdi a pincértõ, az így váaszo: Evõpácikát csak küön kérésre adunk. De miért? Így egy emberre több ke, aki mosogatja a viákat is. Igen, de ha mindenkinek evõpácikát adnánk, akkor háromma több ember keene, aki az asztaokat takarítja! Nem keresett senki, amíg vadászni votam, drágám?! Csak a barátodnak a feesége, akive vadászni votá! És mit akart? Azt, hogy szegény férjét tegnapeõtt eütötte egy autó! Egy ügyvédnek sosem szabad megkérdeznie a tanút, ha nincs fekészüve a váaszra. Egy kisvárosban zajó perben az ügyész behívta esõ tanúját, egy idõs nagymamát. Odaépett a tanúhoz és megkérdezte tõe: Takács néni, ismer engem? Persze, hogy ismerek! Gyerekkorod óta ismerek és mondhatom, kiábrándutam beõed. Hazudsz, csaod a feeségedet, befoyásood az embereket, rágamazod õket a hátuk mögött. Nagy embernek hiszed magad, miközben annyi eszed sincs, mint egy utcaseprõnek. Igen, persze, hogy ismerek! Az ügyésznek tátva maradt a szája, azt sem tudta, köpjön vagy nyejen. Némi gondokodás után a terem másik végébe mutatott és megkérdezte: Takács néni, ismeri a védõügyvédet? Hát persze! A védõügyvédet is gyerekkora óta ismerem. Gyenge jeem, itaos természetû, senkive sem tud normáis kapcsoatot teremteni és mint ügyvéd, egyike a egrosszabbaknak az országban. Hogy e ne feejtsem, õ is csaja a feeségét méghozzá két nõve, az egyik a maga feesége, ügyész úr... Igen, ismerem! A védõügyvéd sokkot kapott. Erre a bíró magához kérte az ügyészt és az ügyvédet, majd nagyon hakan így szót hozzájuk: Ha bármeyikük megkérdezi, hogy ismer-e engem, esküszöm, a börtönben fog megrohadni! Mi történik, ha keresztezzünk egy puit egy zsiráffa? Szívinfarktust kap a juhász! Bemegy egy férfi egy botba, amey kizáróag trombitát és vadászpuskákat áru, és megkérdi az eadót: Eég furcsa párosítás ez, nem gondoja? Ezt, hogy érti? kérdi az eadó. Arra gondotam, hogy eég furcsa doog kizáróag trombitát és vadászpuskát áruni, nem? Meyikbõ fogy a több? Egyformán viszik mindkettõt! Ahányszor eadunk egy trombitát, pár nap múva megjeenik egy szomszéd vadászpuskát keresve... Bejeentkezik a rendõr: Haó, a heyszínen vagyok. Egy idõs nõ agyonütötte a férjét, mert az ráépett a frissen mosott padóra. Letartóztatta a högyet? Még nem, várom, hogy a padó feszáradjon... Pistiékné tavaszi nagytakarítás van.a szobábó hirteen nagy robaj haatszik, majd megszóa Pisti: Anya, fedöntöttem a étrát! Lesz neked jaj, ha apád ezt megtudja! Már tudja, ott óg a csiáron! Egy fiata, csinos nõ bemegy az orvoshoz, aki megkéri, hogy vetkõzzön e. A nõ bemegy az ötözõfükébe, evetkõzik, majd odafordu az ott üdögéõ, szintén ruhátan högyhöz: Képzeje, csak a füem cseng, a doktor úr mégis evetette a ruháimat! Nem gyanús ez egy kicsit? Nekem mondja? váaszoja a másik nõ. Én csak a számítógépet jöttem megjavítani.

8 8. reggeiújság VOLT, VAN, LESZ 206. június 7., péntek J Ú N I U S 7. péntek Szent Iván hava Köszöntjük Laura, Aida nevû ovasóinkat. A honapi ünnepet Arnod, Levente, a vasárnapi Gyárfás, a hétfõi Rafae. ÉVFORDULÓK 927-ben megszüetett Sütõ András erdéyi magyar író, drámaíró (megh ban). 969-ben meghat Sinka István magyar író, kötõ (szü. 897-ben) ban meghat Knézy Jenõ magyar sportújságíró, riporter (szü. 944-ben). Szombat 868-ban megszüetett Horthy Mikós atengernagy, Magyarország kormányzója között (megh. 957-ben). 890-ben megszüetett Ferenczy Béni Kossuth-díjas magyar szobrász, grafikus (megh. 967-ben). 934-ben meghat Derkovits Gyua magyar festõ- és grafikusmûvész (szü.894-ben). Vasárnap 902-ben megszüetett Bán Frigyes háromszoros Kossuth-díjas magyar fimrendezõ, érdemes mûvész (megh. 969-ben). 925-ben megszüetett Raksányi Geért Kossuthés Jászai Mari-díjas színmûvész (megh ban). IDÕJÁRÁS ÉJJEL: NAPPAL: 9 o C 23 o C Szees idõre, zivatarokra számíthatunk. VALUTAÁRFOLYAM amerikai doár 6 4,0348 ej euró ej 00 magyar forint ej A NAP VICCE Két pap beszéget: Géza, szerinted engedik majd nekünk a csaádaapítást? Hááát...nem tudom... de a gyerekeinknek már biztosan! Kiáítás Erdéy püspökérõ, Márton Áronró Márton Áron ( ), Erdéy katoikus püspöke oyan kiemekedõ szeméyisége a magyarság 20. századi történemének, akinek éetmûve mindennapjainkban is erõt adó ehet bátor, hitvaó szeméyiségének, közösségépítõ páyájának ismerete. A nép körében igen népszerû püspök egyaránt feépett a nemzetiszociaista és a kommunista diktatúrák súyos igazságtaanságai een. Titakozott a zsidók deportáása een, és a Ceausescu-diktatúra enyomása aatt a meghurcotatást is váava át egyháza népe meett. Éetmûve a vaásszabadság, az emberi jogok és a magyar közösség érdekei meetti bátor kiáás pédája. Szüetésének 20. évforduója akamábó ezért 206-ban a Nemzetpoitikai Áamtitkárság Márton Áron-emékévet hirdetett, meynek egyházi fõvédnöke Jakubinyi György gyuafehérvári érsek, viági fõvédnöke Áder János köztársasági enök. Az emékév keretében szüetett meg az a kütéri kiáítás, mey Áron püspök munkásságát és eszmerendszerét mutatja be tõe vett, és róa szóó idézeteken keresztü. A kiáítás nyoc tabója mind-mind más nézõpontbó viágítja meg Márton Áron éetét és korát. A táratot Csíkszeredában, Márton Áron egész aakos szobrának feavatásakor már áthatta a közönség, most Nagyváradon, a Szent Lászó Napok keretében áítják ki. A kétnyevû (magyar román) kiáítást június 20-án, hétfõn 7.30 órakor a Nemzetpoitikai Áamtitkárság képviseõinek jeenétében nyitják meg, de a rendezvény ideje aatt bármikor megtekinthetõ a nagyváradi várban. Kettõs könyvbemutató A Partiumi Keresztény Egyetem Fiozófiai Kutatóintézete és a Partium Kiadó közös szervezésében június 7-én, pénteken 8 órátó a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók termében bemutatásra kerünek dr. Horváth Gizea, egyetemi docens A szép és a semmi, vaamint dr. Musca Vasie professzor A kimondható és a kimondhatatan címû egújabb kötetei. A mûveket, a szerzõk jeenétében, dr. Baogh Brigitta, a PKE tudományos titkára mutatja be. A kötetek a heyszínen megvásárohatóak. Minden érdekõdõt szeretette várnak a szervezõk! Éettörténetek, szokások, szeremek VASÁRNAPI MULATSÁG Egy újabb érdekes zenei esemény résztvevõje ehett mindenki, aki jeen esz a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében június 26-án, vasárnap déután 6 órátó. Thurzó Zotán ebben a hónapban Szeremes zeneszerzõk címme veszi nagyító aá a komponistákat és mesé rengeteg érdekességet éetükrõ, sorsukró, történemi tényekrõ, kapcsoódó magyar vonatkozásokró (nagyváradi kapcsoódásokró is), emberi odaukró. Egy érdekes eki utazásra hív mindenkit, aho jobban megismerhetik Liszt Ferenc, Chopin, Beethoven, Schubert, Scaratti, Vieira és Enescu éetét. Az eseményt Thurzó Zotán zongoramûvész (aki most is egyben eõad és beszé is a zenérõ), vaamint a Kiráyhágómeéki Református Egyházkerüet Püspöksége szervezi közösen. További információkat a Zotan-Officia/ odaon tekinthetnek meg. A nagyváradi Éva Kub táncos, batyus muatságot szervez a nagyváradi Szakszervezetek Mûveõdési Házában június 9-én, vasárnap 7 órátó (Nagyvásár tér, ma December. park). A zenérõ a Buiszervíz gondoskodik. Érdekõdni a 0752/ es, vaamint a 0770/ es teefonszámokon ehet. Hétköznapi program A nagyváradi közterüet-kezeõség tudatja, hogy június 20-án, az ortodox pünkösdön a váradõssi strand a megszokott órarend szerint, 9 2 óra között esz nyitva. A pénztárná 9 20 óra között ehet jegyet vátani. HÉTVÉGI MENETREND Június 20-án, hétfõn Nagyváradon a viamosok és autóbuszok vasárnapi órarend szerint közekednek. A jegyárusító bódék órarendje szintén ünnepi esz. A képíró Zórád Kiáítás a mûvész irodami iusztrációbó Fotótanfoyam Ezze a címme nyíik tárat a június között megszervezett Szent Lászó Napok keretében június 9-én, vasárnap 8 órátó a nagyváradi várban. Zórád Ernõt (Baassagyarmat, 9. október 6. Budapest, ápriis 8.) a Füest rendszeresen apozgatóknak és a képregény-kedveõknek nem ke bemutatni, a Precíz Bohém ugyanis egyszerre vot képregény-rajzoó, festõ, grafikus, iusztrátor, karikaturista és iparmûvész. Zórád nem csak a képregényben akotott maradandót, 952-tõ kezdve számos diafimet készített, magazinokat, könyveket iusztrát. Sok iusztrációt készített kedvenc írói, Krúdy Gyua, Mikszáth Kámán és Móricz Zsigmond mûveihez. Eredeti hivatásának, a festészetnek sosem fordított hátat, akvarejeibõ többször nyít kiáítás Magyarországon és küfödön egyaránt. RÉGISÉGVÁSÁR A CARREFOUR-ERA-BAN A szokásos, havi régiségvásárt június 8-án, szombaton rendezik meg az aradi úti Carrefour ERA bevásáróközpont kupoája aatt, 0 és 8 óra között. A kínáat nagyon szées körû: porceántárgyak, bronztárgyak, ámpák, ékszerek, képesapok, érmék, festmények, gyertyatartók, órák és más régiségek között váogathatnak az érdekõdõk. A szervezõk várják a szép régi tárgyak kedveõit. A nagyváradi Tavirózsa Fotókub és az Euro Foto Art Egyesüet újabb fotótanfoyamot indított. A kub enöke, Tóth István tanfoyam oktatója. A kurzus eméeti és gyakorati tudást biztosít mind a kasszikus, mind a digitáis fényképezés terüetén, biztos aapot nyújtva nem csupán a fényképezõgéppe aaposabb ismeretségre vágyók, hanem az akotói munka amatõrjei, és a kritikai hozzááásukat kifejeszteni igyekvõk számára is. A képzés egy hónapos ideje aatt a részvevõk heti három akaomma: kedden, szerdán és csütörtökön taákoznak 6 órakor a székházban (Szent Lászó tér 2-4). Jeentkezni ehet a 074/22--es teefonszámon vagy a címeken. KARITATIV VÁSÁR Szombaton, június 8-án déeõtt 0 3 óra között ismét karitativ vásárt rendez a Románia Mátai Segéyszervezet nagyváradi kirendetsége szezonáis, minõségi ruhanemûkbõ. A vásár heyszíne a Barátok tempoma meetti Máta székház udvara. A vásárra minden érdekõdõt szeretette várnak! Események Szaacson Szaacs község nagyon sok szeretette vár minden érdekõdõt a 206. június 9-én, vasárnap megrendezésre kerüõ eseményeire. Programok: 6 órátó a Szaacsi 3-as számú, Dr. Andrássy Ernõ cserkészcsapat cserkészavatója, az esemény szervezõje Szegedi Dávid cserkészparancsnok; 6.30 órakor kezdõdik a 40 éves Szaacsi Önkéntes Tûzotószogáat szertárának avatója, az esemény szervezõje Kovács Károy önkéntes tûzotóparancsnok; 7 órátó gyereknap a szaacsi cserkészek szervezésében. reggeiújság BIHAR MEGYEI KÖZÉLETI NAPILAP. Kiadja a nagyváradi Euro Media Kiadói és Sajtóház Rt. NYOMDA: Koozsvári Garamond. ISSN: SZERKESZTÕSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Nagyvárad, Kapucinus (ma Traian Moºoiu) utca 0. szám. Te.: 0359/ , 077/ Fax: 0359/ E-mai: Levécím: Redacþia Reggei Újság, str. Traian Moºoiu nr. 0, Oradea, România. Igazgató: Dana Þinc. Fõszerkesztõ: Borsi Baázs. Szerkesztõségi tagok: Boros Péter, Csikos Roand, Czee Júia, Fried Noémi Lujza, Sükösd T. Krisztina, Szamos Mariann, Szombati-Gie Tamás. Tördeõszerkesztõk: Benkõ J. Zotán, Darabont Éva. Kümunkatársak: Barabás Zsuzsa, dr. Gyõri György, dr. Jósa Piroska, Posta Ákos István, Sára Péter, Szõke Edit, Tárnoky Botond, V. Sziágyi István. Titkárság: munkanapokon 8 6 óra között, te./fax: 0359/ Hirdetés (tájékoztatás): te.: 077/ Rekámosztáy: Sandu Durdeu, te.: 0359/467-22, 0722/ Lapterjesztés: Becsky István, te.: 0770/ Eõfizetni a szerkesztõségben, a heyi postahivataokban s a küönbözõ apterjesztõ cégekné ehet. Eõfizetési díj egy hónapra: 5,50 ej. Postai kataógusszám: 43. Meg nem rendet kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küdünk vissza. A apban megjeenõ, (x) jezésse eátott pubikációk fizetett hirdetések, a tartamukért a hirdetõ váaja a feeõsséget.

9 206. június 7., péntek NAPI AJÁNLÓ reggeiújság 9. KONCERT Június 23-án, csütörtökön 9 órátó a fiharmónia Enescu Bartók termében évadzáró hangverseny esz. Vezénye Romeo Rîmbu, közremûködik Sorin Petrescu (zongorán) és Doru Roman (ütõhangszereken). Mûsoron: váogatás G. P. Reverberi, D. Paiev, Márkos A., A. Tanasescu, Fr. Chopin, Liszt F., A. Piazzoa, D. Brubeck, P. Einescu népszerû mûveibõ. Jegyek a fiharmónia székheyén váthatók (Moszkva utca 5. szám, teefon: 0259/ ). SZÍNHÁZ Iosif Vucan Társuat Június 29-én, szerdán 9 órátó a színház termében: La Mancha ovagja. MOZI Lotus Center Cinema Paace Aice Through the Looking Gass 3D ango csaádi fim (5.40) Bad Neighbors 2 amerikai vígjáték (3, 8.35, 20.55) Dubu román fimdráma (4.50, 9) Finding Dory 3D szinkronizát amerikai csaádi animációs fim (3.0, 5, 8.5) Money Monster amerikai fimdráma (6.30, 20.25, 22.5) Mother s Day amerikai fimdráma (4.20) Now You See Me 2 amerikai akciófim (2.35, 5.0, 7.35, 20, 2.30, 22.25) Teenage Mutant Ninja Turtes amerikai akcióvígjáték (3.35, 9.45) The Angry Birds Movie 3D szinkronizát amerikai finn csaádi animációs fim (2.30, 7.50) The Nice Guys amerikai krimivígjáték (6.50, 22.40) Warcraft 3D amerikai fantasy (3.45, 6, 7, 9.5, 20.5, 22.30) X-Men: Apocaypse 3D amerikai sci-fi akciófim (2.50) Oradea Shopping City Cortina Cinema Digipex Teenage Mutant Ninja Turtes amerikai akcióvígjáték (2.50, 9.30) Finding Dory 3D szinkronizát amerikai csaádi animációs fim (, 7.30, 8) Warcraft 3D amerikai fantasy (5.05, 20, 2.50, 22.25) Now You See Me 2 amerikai akciófim (3.0, 20.5, 22.45) Mother s Day amerikai fimdráma (5.40, 8) The Angry Birds Movie 3D szinkronizát amerikai finn csaádi animációs fim (.0, 7) Money Monster amerikai fimdráma (6.0, 20.30, 22.30) The Nice Guys amerikai krimivígjáték (3.50, 8.0) Dubu román fimdráma (4.55, 9) Bad Neighbors 2 amerikai vígjáték (3, 2.05, 22.55) X-Men: Apocaypse 3D amerikai sci-fi akciófim (5.5) Aice Through the Looking Gass 3D ango csaádi fim (3) Motoros taákozó esz a hétvégén A püspökfürdõi huámstrandon tarják meg június 7 9. között a harmadik Chariots of Fire (Tûzszekerek) enevezésû motoros taákozót a White Woves MC szervezésében, a Bihar megyei rendõrség és csendõrség, a nagyváradi és váradszentmártoni pogármesteri hivata támogatásáva. A Tiszted az éetet, oszd meg az utat mottójú taákozó egy baesetmegeõzési kampány is egyben. A hazaiak meett magyarországi, osztrák, német, orosz, szerb motorosok is jeezték a taákozón vaó részvéteüket. A taákozó részetes programja a következõ: Június 7, péntek: 0 óra: az érkezõk fogadása; 9 óra: a Diseased Mind feépése; 20 óra: a magyaror- A nagyváradi vár M épüetében (bejárat a Bástya utca feõ): Fényboncoás. Remus Iisie nagyváradi képzõmûvész egyéni kiáítása. A vár L épüetében: Emékezés a Nagy Háború hõseire. Az I épüetben: Civiek a Nagy háború eméke ápoásában. A B épüetben: Ezredorvos a tûzvonaban. A vártempomban: Várad várának regéje Szent Lászó kiráyró. A Tibor Ernõ Gaériában (Kanonok sor. szám): Pictura diákok tárata. A nagyváradi Árkádia Bábszínház hajában: Trifán Lászó: Retró bábszínházi pakátok. A nagyváradi Római Katoikus Püspöki Paotában: Madarassy István Tûz és áng áta címû képzõmûvészeti tárata (június végéig). A Darvas La Roche-házban (Rimanóczy/Iosif Vucan utca. szám): Báró Bornemissza Eemérné Szivássy Karoa páyaképe. A Szigigeti Stúdió fehér termében (Moszkva utca 8. szám) Gavrucza Tibor Érmeéki rapszódia címû jubieumi akvarekiáítása. KOS (március 2. ápriis 20.) A hétvégén eárasztja a nyugaom, ezért keresni fogják majd az emberek a társaságát. BIKA (ápriis 2. május 20.) Ma ehagyja a szokásos eégedetenkedõ hanguata, és ennek sokan örüni fognak. IKREK (május 2. június 2.) A döntõbíró szerepére kérhetik fe önt. Fogamazzon óvatosan! RÁK (június 22. júius 22.) Az utosó pianatra haasztotta egy ügy eintézését, de megodja a hétvégén. OROSZLÁN (júius 23. augusztus 23.) Most nehezére eshet megfeeni az evárásoknak a munkaheyén. SZÛZ (augusztus 24. szeptember 23.) Ne várja e a viágtó, hogy oyan tökéetes egyen, mint a képzeetében. Az Euro Foto Art Gaériában: Apáti Tóth Sándor cegédi fotómûvész fotókiáítása (június 29-ig). A Tavirózsa Fotókub stúdiótermében (a Fekete Sas-paota épüetében) Morvay Szabó Edina fotókiáítása. A Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumtermében: Magyari Imre éremkiáítása. A Partiumi Keresztény Egyetem Gaériájában (Nagyvárad, Mihai Viteazu út 4. szám) A papír ideje és idõtensége papírmûvészeti tárat. A Partiumi Keresztény Egyetem auájában: Fénykép- és képesapkiáítás. A nagyváradi egyetemi könyvtár eõcsarnokában az egyetemi hagatók design-kiáítása. Ovidpop Photo Art Gaery (nagyváradi Era Park): A békéscsabai Márvány Mûhey tagjainak tárata. A Frame Vision Gaériában (Ady Endre utca 46. szám) Zsodi Tibor festményei. A nagyváradi városháza tornyában: Védõbeszéd a repüésrõ Eugenia Drãgoi festménykiáítása. HOROSZKÓP szági Jump Rock Band feépése; 22 óra: a Neu MMC feépése. Június 8., szombat:.30 óra: motoros fevonuás a Püspökfürdõ, Nagyvárad: Szõõs, Cantemir, Cee trei Criºuri, Repubicii, nagyáomás, ªtefan ce Mare, Transivaniei, Dacia, Deceba, Sucevei, Cantemir, Nufãruui, Féixfürdõ, Püspökfürdõ útvonaon; 3.30 óra: Enduro-bemutató; 6 óra: játékok, versenyek, megepetés; 20 óra: a Fraþii Jderi feépése; 2 óra: Ramm- Brand(t) feépése; óra: a Desperado feépése, meghívott Dan Andrei Adea; Éjfékor: Erotic Dance Show Roxy Bond. Június 9., vasárnap: 09 óra: szabadprogram. KIÁLLÍTÁS A nagyváradi Körösvidéki Múzeumban: Képek párbeszéde. Képzõmûvészeti kiáítás. A nagyváradi római katoikus székesegyházban Egyházmûvészeti Kiáítás. A Iosif Vucan Emékmúzeumban Iosif Vucan emékkiáítás. A Megyei Könyvtár födszinti kiáítótermében Mihai Eminescu mûvei a könyvtár gyûjteményébõ (hétfõtõ péntekig 8 9 óra között). Az esõ emeeten: Tavaszi iatok. Gyermekrajzok. Az Ady Endre Emékmúzeumban Csinszka-kiáítás. Az érmiháyfavi könyvtár gaériájában a nagykároyi Bikfavi Zsot Learning to Fy (Repüni tanuni) címû fotókiáítása. A nagyszaontai Arany Paotában: Sárközy Pá festményei és Mercze Péter grafikái. Az Aure Lazãr emékmúzeumban (Nagyvárad, Aure Lazãr utca 3. szám) festménykiáítás Idõ, egendák és képzeetbei heyek címme. Az akotók: Nataia Maria Siaghi, Aexandra Regina Kéry, Ruxandra Crãiþa Bãtãþescu. MÉRLEG (szeptember 24. október 23.) Ha ehagattak ön eö információkat, ne gondojon egybõ rosszra. SKORPIÓ (október 24. november 2.) Nem tud tisztázni féreértéseket, ha csak a saját véeményét hangoztatja. NYILAS (november 22. december 2.) Kikerüheti a vitát, ha az esõ pianatban nem mond még semmit. BAK (december 22. január 20.) Ma küönegesen vonzó jeenség ehet az eenkezõ nembeiek számára. VÍZÖNTÕ (január 2. február 20.) Legyen óvatos, manapság szokás úgy adni, hogy vaójában evesznek. HALAK (február 2. március 20.) Nézzen szembe a probémájáva, ehet, hogy nem is oyan nagy a baj. Duna TV Hajnai gondoatok; Haábiztos diagnózis ism.; Híradó; Éetkerék; Öt kontinens ismétés; Paua és a vadáatok német ismeretterj. sor.; 0.05 A hegyi doktor ismétés;.00 Baatoni Nyár magazinmûsor; 3.02 Híradó; 3.40 Kut+; 3.55 Jamie 5 perces kajái; 4.20 Csaád-barát; 5.20 Haábiztos diagnózis amerikai krimisorozat; 6.0 Erdészház Fakenauban sorozat; 7.00 Chary, majom a csaádban német sorozat; 8.05 Doc Martin ango sorozat; 9.00 Híradó; 9.35 A hegyi doktor sorozat; Szereemben, háborúban török kaandfimsorozat; 2.20 Nero Wofe rejtéyei oasz krimisorozat,. rész; Forma Azeri Nagydíj, szabadedzés; Pokoi futam amerikai thrier; Lourdes Szent Bernadett egendája oasz francia uxemburgi fimdráma,. rész; Nem vagyunk mi angyaok amerikai vígjáték, ismétés MTV Ma regge; Híradó, idõjárásjeentés; Ma regge; Ma déeõtt; 3.0 Déi híradó; 3.39 Idõjárás-jeentés; 3.40 Ma déeõtt; 3.50 Ma déután; 4.00 Híradó; 8.54 Ma este; 9.00 Híradó; Szemtõ szembe magyar fim; Híradó; Viághíradó; Ma éjje; 0.05 Záróhíradó; 0.5 Éjszakai program MTV Meissa és Joey sorozat; Rajzfimsorozatok, animációs sorozatok, bábfimsorozatok; 3.25 Kicsi a bors, de erõs német sorozat; 3.50 Rajzfimsorozatok, animációs sorozatok; 2.0 Meissa és Joey amerikai vígjátéksorozat; Én vagyok itt magazinmûsor; Bosszú amerikai drámasorozat; Akvárium Stage Pass; 0.25 Római heyszíneõk Árukodó nyomok krimisor.; Én vagyok itt magazinmûsor; Tajánok Csizmaországban ismeretterjesztõ sorozat; Kastéyok és kúriák ismeretterjesztõ sorozat; Akvárium Stage Pass RTL Kub Fókusz ismétés; Pasik magyar vígjátéksorozat; Barátok közt ismétés; Top Shop; Jó regget, skacok!; RTL Kub-híradó; Fókusz ismétés; Story Extra ismétés; 0.5 Asztroshow;.20 Top Shop; 2.55 EgészségKaauz ismétés; 3.30 Új csaj amerikai vígjátéksorozat; 3.55 Hazug csajok társasága amerikai drámasorozat; 5.00 Szívek doktora amerikai vígjátéksorozat; 6.05 Éjjenappa Budapest ismétés; 7.20 Isten ádjon, Esperanza! argentin romantikus sorozat; 8.25 Story Extra sztármagazin; 9.00 RTL Kub-híradó; 9.55 Fókusz; Éjje-nappa Budapest; 2.50 Barátok közt; A csajom apja ideges amerikai vígjáték; RTL Kub-híradó; 0.05 Bérgyikosok krimisorozat; Street Kitchen ismétés; 04.0 Gyõzike reaity vígjáték TV Knight Rider ismétés; 06.0 Hungerõ magyar zenés mûsor; 07.0 Red Carpet Sztárok testközeben; Mokka; 0.25 Stah konyhája ismétés; 0.30 Babapercek; 0.40 Teeshop;.45 Astro-Viág; 3.00 Tények Dében; 3.25 Aktív; 3.50 Knight Rider amerikai akciófim-sorozat; 4.50 Waker, a texasi kopó amerikai sorozat; 6.50 Szeretned ke! mexikói drámasorozat; 7.55 Megtört szívek török drámasorozat; 9.00 Tények; Humorkokté magyar szórakoztató mûsor; 2.35 Jóban Rosszban; Nagy durranás amerikai akcióvígjáték; 00.5 Red Carpet Sztárok testközeben; A férjem védemében amerikai drámasorozat,. rész; 0.30 Tények Este; 02.5 Aktív ismétés; Sportos sportmûsor; Ezo.TV; Knight Rider ismétés; Super Car

10 0. reggeiújság SPORT 206. június 7., péntek Éetben maradtak a románok reményei Megszerezte esõ pontját az Eb-n a román abdarúgóváogatott, amey a svájciak een zárt öntetenre ( ) az A csoport szerdai esõ mérkõzésén Párizsban. A házigazda franciák a hajrában õtt góokka múták feü az abánokat, így bebiztosították heyüket a nyocaddöntõben. A svájciak már a mérkõzés eején magukhoz ragadták a kezdeményezést: a 6. és a 6. percben Seferovic eõtt adódott ehetõség a gószerzésre, de mindkét akaomma kimaradt a ziccer, s ahogy ez enni szokott, a kihagyott heyzetek megbosszuták magukat. Románia a 8. percben büntetõhöz jutott, amit Bogdan Stancu be is õtt, megszerezve a vezetést a sárga mezeseknek. Stancunak egyébiránt ez már a második gója az Eb-n, mive a kontinenstorna nyitómeccsén szintén büntetõbõ õ egyenített a franciák eeni, végü 2- -es vereségge zárut összecsapáson. Kezdõként épett páyára a váradi származású Keserü Cauiu, de nem sikerüt fetörnie a svájci akatot A váraiak a fõtéren szurkotak a váogatottnak Hétvégi program A svájciak eõtt adódtak nagyobb góheyzetek A hátrány tettekre sarkata a svájciakat és Schar övéséné nagyot keett védenie a román kapusnak, míg túodai koégája a 28. percben Fortunát hívta segítségü, így Sãpunaru közei övése a kapufán csattant. A második féidõre Svájc fepaprikázva érkezett és az 57. percben Admir Mehmedi gyönyörû övéséve ki is egyenített. A meccs további részében zömében a mezõnyben gyömöszöte egymást a két csapat, így --es döntetenne ért véget az összecsapás. Továbbjutó franciák Tegnap, a C csoportban is játozttak két mérkõzést (Ukrajna Észak-Írország és Németország Lengyeország), ameyek apzártánk után értek véget. A hétvégi program, ma, az E csoportban: Oaszország Svédország (6 óra, Tououse, Városi Stadion, A mérkõzés játékvezetõje a magyar Kassai Viktor esz), a D csoportban: Csehország Horvátország (9 óra, Saint-Étienne, Stade Ahogy az esõ körben a románokat, úgy a másodikban az abánokat is a hajrában gyõzték e a házigazda franciák, akik szerdán 2 0-ra nyertek a abdarúgó Európa-bajnokság A csoportjában. Antoine Griezmann a 90., Dimitri Payet a 96. percben vot eredményes. Ezze a sikerre a franciák százszázaékosak és a mezõnybõ esõként továbbjutottak a kieséses szakaszba. A svájciak négy, a románok egy, az abánok nua pontta várják a vasárnapi zárókört. Szoros csata a B csoportban A szovák abdarúgó-váogatott 2 -re egyõzte Oroszországot Lie-ben, a franciaországi Európa-bajnokság B csoportjának szerdai esõ mérkõzésén. Oroszország egy Angia eeni döntetenne, míg Szovákia egy Waes eeni vereségge kezdett a kontinensviadaon, így a továbbjutás szempontjábó mindkét együttesnek égetõ szüksége vot a három pontra. Tegnap, az Angia Waes meccsre kerüt sor, de a továbbjutásró a hétfõ este sorra kerüõ záróforduó dönt majd. Ezrek a Szent Lászó-téren A román csapat második Ebmeccsét több ezren követték figyeemme a váradi Szent Lászó (ma Unirii) téren feáított óriáskivetítõn, ám ezútta sem tudott fehõtenü ünnepeni a tömeg, fõeg a váogatott gyenge játéka miatt. A hétvégén sorra kerüõ meccseket is éõben követhetik majd figyeemme Várad fõterén. Várhatóan szombat este ismét nagyszámú magyar szurkoótábor gyú majd össze a Szent Lászó nevét viseõ téren, a 9 órátó kezdõdõ Magyarország Izand meccs akamáva, de emeett az Eb minden meccsét éõben követhetik figyeemme a focikedveõk. Geoffroy-Guichard), Spanyoország Törökország (22, Nizza, Aianz Riviera); honap: az E coportban: Begium Írország (6 óra, Bordeaux, Matmut Atantique), az F csoportban: Izand MAGYARORSZÁG (9, Marseie, Stade Véodrome), Portugáia Ausztria (22, Párizs, Parc des Princes); vasárnap, az A coportban: Svájc Franciaország (Lie 22 óra, Doce Sport), Románia-Abánia (Lyon 22, Pro TV). Miháyfavi focisták franciaországi sikere Idén május 8 5. között kerüt sorra a franciaországi Nantes városában a mezõgazdasági szakiskoák számára kiírt abdarúgó Európa-bajnokságra, amey az EURO FOOT AGRI 206 nevet visete. Az érmiháyfavi. Számú Mezõgazdasági Fõgimnázium eõször vett részt a megmérettetésen. A csapat egy hosszú és fárasztó utazást követõen érkezett meg Nantes-ba, útközben Budapesten a abdarúgók megtekintették a Paramentet, Párizsban az Ejffe-tornyot, a Louvre-ot, a Notre-Damot, hazafeé pedig Bécsben tartottak pihenõt, aho a Schönbrunn Paotát, vaamint a Prater szórakoztató parkot járták be. A diákok az Atanti-óceán partján fekvõ város szépségeit, vaamint a heybéi Mezõgazdasági Fõgimnáziumot is szemügyre vették a torna során. Az Eb-t vereségge kezdték a miháyfaviak, akik 4 -re kikaptak Avize csapatátó, majd az Angers gárdája is jobbnak bizonyut náuk (2-)-. Ezt követõen két gyõzemet szereztek az érmeékiek (2- a Bressuire majd a Brive csapata een), így a bronzérmet sikerüt megszerezniük. Az Eb-re Körmendi Gyua testneveõ tanár, a csapat edzõje meett Laura Bogoºe ango francia szakos tanár kísérte e a csapatot, ameynek tagjai a következõ fiataok votak: Bacsó Attia, Kis Márk Lászó, Kiss Sándor, Kovács Csaba Róbert, Kovács Krisztián Béa, Kovács Lajos Sándor, Kovács Roand Gábor, Kupás Lászó, Mezei Raymond, Ökrös Szabocs, Soymosan Ferencz és Ursu Csaba. Körmendi Gyua edzõ köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik anyagiag támogatták a csapatot. Ezek a nagykároyi Agrotex Kft (igazgató Adrian Lâþa), a Hegyközkovácsi Agroind Rt (igazgató Dan Corbuþ), az Ara Shoes Románia (igazgató Pave Vaerian), vaamint Érmiháyfava Heyi Tanácsa. Küön köszönetét fejezi ki az iskoa vezetõségének, ªtefania Derºidan igazgató-heyettesnek, vaamint Phiippe Constantin Nantes-i pedagógusnak, aki ehetõséget teremtett a bajnokságon vaó részvétere. Az Eb-bronzérmes miháyfavi csapat Foci Eb-statisztika Az A csoportban Románia Svájc ( 0). Párizs, Parc des Princes, nézõ, v: Szergej Karaszjov (orosz). Gószerzõk: Bogdan Stancu (8.), Admir Mehmedi (57.). Románia: Tãtãruºanu Sãpunaru, Chiricheº, Grigore, Raþ (Fiip, 62.) Prepeiþa, Pintiii (Hoban, a szünetben) Torje, Stancu (Andone, 83.), Chipciu Keserü. Svájc: Sommer Lichtsteiner, Schär, Djorou, Rodríguez Behrami, Xhaka Shaqiri (Tarashaj, 9.), Dzemaii (Lang, 83.), Mehmedi Seferovic (Emboo, 64.) Franciaország Abánia 2 0 (0 0). Marseie, Stade Veodrome, nézõ, v.: Wiiam Coum (skót). Gószerzõk: Griezmann (90.), Payet (96.) A B csoportban Oroszország Szovákia 2 (0 2). Lie, Pierre-Mauroy Stadion,, nézõ, v.: Damir Skomina (szovén). Gószerzõk: Vadimír Weiss (32.), Az A csoport áása. Franciaország Marek Hamsík (45.), Gyenyisz Gusakov (80.) 2. Svájc Románia Angia Waes 2 (0 ). 4. Abánia Lens, Stade Boaert-Deeis Stadion. Következik hétfõn, június A B csoport áása 20-án: Szovákia Angia. Angia (St. Étienne, 22), Oroszország Waes 2. Waes (Tououse 22, Pro TV). 3. Szovákia 4. Oroszország

11 206. június 7., péntek HIRDETÉS reggeiújság. INGATLAN Kétszobás Eadó kétszobás, 7. emeeti (új ift), 47,90 nm-es bokkakás euróért Cicero bokkban. Teefon: Eadó kétszobás, PB típusú, 3. emeeti, 45 nm-es bokkakás euróért, ªtefan ce Mare-Penny övezet. Teefon: Eadó kétszobás, AN típusú,. emeeti, 62,9 nm-es bokkakás a rogériuszi piacná, euróért. Teefon: 0788/ Eadó kétszobás, 4. emeeti, 66,40 nmes, 2004-ben épüt bokkakás euróért, Kogãniceanu övezet. Teefon: Eadó kétszobás, I. emeeti, részben küön bejáratú bokkakás a Sufinei sétányon. Teefon: 0259/ Háromszobás Eadó 3 szobás bokkakás a nagyváradi Prima akónegyedben, euróért (akudható) vagy euró + részetfizetés-átvéte. Teefon: 0740/ Eadó háromszobás, 7 nm-es manzárd bokkakás a December 22 park környékén, euróért. Teefon: 0788/ Eadó háromszobás, PB típusú, 2. emeeti, 64 nm-es bokkakás a Dragoº Vodán, euróért. Teefon: 0788/ Eadó háromszobás, 4. emeeti, 6,37 nm-es bokkakás a Cantemir-Eectrica környéken, euróért. Teefon: Eadó háromszobás, PC típusú,. emeeti, 63,58 nm-es bokkakás a veencei piac környékén, euróért. Teefon: Eadó háromszobás, PB típusú, esõ emeeti, 65 nm-es bokkakás az Emanue tempom környékén, euróért. Teefon: Eadó háromszobás, 4. emeeti, 80 nmes új bokkakás a Prima akónegyedben euróért. Teefon: Eadó háromszobás, PB típusú bokkakás a T. Laescu utcán euróért. Teefon: 0259/ Négyszobás Eadó négyszobás, V típusú, 2. emeeti, 02 nm-es bokkakás a Rogériuszon, a 6-os iskoa környékén, euróért. Teefon: Eadó 4 szobás bokkakás a nagyváradi Dacia út környékén euróért (akudható). Teefon: 0740/ Lakrész Eadó kétszobás, esõ emeeti, 60 nm-es akrész házban, utcára nézõ abakka, a Hodas-tempom környékén, euróért. Teefon: Eadó kétszobás, 58,43 nm-es, központi udvari akrész házban euróért, a Mihai Pave utcán. Teefon: 0788/ Eadó 70 nm-es, kétszobás akrész házban, utcára nézõ abakokka, a vár környékén, euróért. Teefon: Eadó háromszobás, 3 nm-es, központi akrész házban, udvarban, az Eminescu utcán, euróért. Teefon: Eadó négyszobás,. emeeti, 50 nmes akrész házban utcára nézõ abakokka, a Moscovei utcán, a fiharmónia meett, euróért. Teefon: 0788/ Eadó egyszobás, 52 nm-es akrész házban, utcára nézõ abakka, euróért, Cuza Vodã-Titu Maiorescu. Teefon: Ház Ecseréem kisebbre (46-48 nm-re) vagy eadom kétszobás, 73 nm-es, komfortos, központi, utcafronti magánakásomat. Érdekõdni a 0749/453-3-es teefonszámon. Eadó magánház a múzeum környékén, aagsor+födszint+emeet, 470 négyzetméter teekke, városi központi fûtésse. Teefon: 0259/ Eadó uxusvia Nagyvárad-Szentmártonban, födszint + emeet. Teefon: 0740/ Eadó ház a pogármesteri hivata környékén akásnak, irodának, 82 nm-es teekke. Teefon: 0259/ Eadó új, 5 szobás ház, aagsor+födszint+manzárd, 4300 nm-es teekke a Páyi úton. Teefon: 0259/ Magyarországi ingatan Eadó hétvégi ház Berettyóújfauban, horgásztó közeében. Teefon: 075/ Vidéki ház Bihardiószegen ház eadó (2500 nm), köze a központhoz. Teefon: 0747/23-7. Fontos hirdetés! Sunita csodatevõ Nagyváradra érkezett! 00 százaékos garanciát váa minden probéma megodására, 3 nap aatt meggyógyít oyan betegségeket, ameyeken az orvosok nem tudtak segíteni, egyesít férjet és feeséget, szeretõket, febomott csaádokat, segít a játékszenvedéyben, akohoizmusban, kábítószerfogyasztásban, impotenciában szenvedõkön, sikerre viszi az üzeti és a peres ügyeket, étrehoz és febont varázsatokat, ráovasásokat és még sok mást. Fordujanak hozzá bizaomma, és nem bánják meg! Teefon: 0754/ vagy 0744/ Teek Eadó 720 négyzetméteres beteek Kisszántón, gáz, víz bevezetve. Teefon: 0259/ Eadó központban evõ nagyváradi, 0 nm-es, kétszintes kereskedemi feüet euróért. Teefon: 0740/ Eadó 900 nm-es közmûvesített teek a Renaºterii utcán, 5 euró/négyzetméteres áron. Teefon: 0259/ ALBÉRLET Kiadó bútorozott, tejesen feszeret garzon a Rogériusz negyedben, a ªtefan ce Mare sugárúton. Teefon: 074/ Kiadó háromszobás,. emeeti, AN típusú, bútorozott bokkakás a rogériuszi piac környékén, 80 euróért. Teefon: Kiadó kétszobás, 3. emeeti, PB típusú, bútorozott bokkakás 200 euróért a ªtefan ce Mare-Penny környékén. Teefon: JÁRMÛ Sürgõsen eadó ocsón, jó áapotban évõ, keveset hasznát, garázsban tartott 30-es Dacia Break szeméygépkocsi, 30-es Daciához vaó mindenfajta akatrész. Teefon: 0359/ (4 órátó). LAKÁSFELSZERELÉS Bútorok Eadó ruhásszekrény, íróaszta, tévéaszta, ágynemûtartó, konyhabútor, eõszobafa tükörre. Teefon: 0770/23-8. Eadó egyszeméyes ágy, kisméretû asztaok, 2 3 m szõnyeg, kis ruhásszekrény. Teefon: 0770/23-8. Eadó vitrines szekrény nippekke együtt. Teefon: 0359/ (4 órátó). Háztartási cikkek Eadó 0 és 20 iteres zsírosbödön, 40 iteres ábas fedõve, 20 iteres fazék fedõve, nagyon jó áapotban. Teefon: 0359/ Eadó ocsón késkészet, 6 szeméyes étkészet, új konyhai bárd és kopfoó. Teefon: 0359/79-348, érdekõdni 4 óra után. TERMÉNYEK Eadó dióbé Szaontán. Teefon: 0745/ EGYÉB Hite öregségi, beteg- és rokkantnyugdíjasoknak, dogozóknak. Teefon: 0742/ Homokot, kavicsot, födet száítok. Teefon: 0740/ Tûzifa eadó. Teefon: 0772/ Eadó féktárcsa, fenik, új ventiátorszíj, 5 db hengerfejpakoás, vadonatúj benzinpumpa és 4 db kerék 30-es Daciához. Te.: 0359/79-348, 4 óra után. Eadó vasfûrész, csiagkucsok, viáskucsok ocsón. Te.: 0359/ (4 órátó). Eadó 0 és 5 méteres, orosz, automata, új mérõszaag. Te.: 0359/ (4 órátó). KERES Festményeket, bútorfééket, képrámákat, gobeineket, könyveket, órafééket, szódásüvegeket is vásárounk. Teefon: 0757/ Fontos hirdetés! Danusia gyógyító Nagyváradra érkezett, hogy megszabadítsa Önt a varázsatoktó és az átkoktó. Gyógyító szerekke segíti a szenvedõket és feodja probémáikat. Sikeres gyógyszerei vannak a következõkre: akohoizmus, fétékenység, impotencia, szerencsejáték-szenvedéy, depreszszió, csaádi viszáyok stb. Szerencsét hozó taizmánt kíná vizsgákhoz, üzeti ügyekhez, szeremi, csaádi probémákhoz. Bõvebb feviágosítás a 0746/ es teefonszámon. Új útvonaak, küöneges átnivaók a DOMINO TOURS ajánatában! SZERDÁNKÉNT KEDVEZMÉNYEK! Prága Karovy Vary 206. jú és szept Ár: 25 euró Baatoni hétvége 206. júius Ár: 55 euró Svájc Németország Ausztria 206. augusztus Ár: 425 euró Szovákia Ausztria (Dobsinai jégbarang Trencsény vára Bajnoc-kastéy Pozsony hajózás a Dunán Bécsig) 206. aug Ár: 55 euró Románia Gyuafehérvár Cristian Szeben Szászfehéregyháza Segesvár 206. augusztus Ár: 260 ej Horvátország (Pitvice Abbázia) 206. szept Ár: 45 euró Oaszország (Veence Padova) Szovénia (Bed-tó Kranjska Gora) 206. okt Ár: 40 euró Tengerparti üdüések Görögország Oympic Beach 206. aug. 26. szept. 04. Ár: 95 euró Sarti 206. szept. 02. Ár: 95 euró Egynapos kiránduások Szabadka, a szecesszió városa és Paicsfürdõ (Szerbia) 206. június 25. Ár: 95 ej Nyíregyháza áatpark & skanzen 206. júius 09. Ár: 55 ej gyereknek: 50 ej Esztergom Visegrád Párkány (Szovákia) 206. júius 6. Ár: 95 ej Máramaros Nagykároy Negreºti Oaº (szabadtéri múzeum) Szaponca ( vidám temetõ) Peri 206. júius 23. Ár: 80 ej. Érdekõdni ehet a DOMINO TOURS utazási irodában, Nagyvárad, Moscovei u. 8. Teefon: 0259/ , 0743/ Kövessenek a Facebookon! Aktuáis! Festményeket (erdéyi magyar és román mûvészektõ), órákat, porceán tárgyakat, bútorokat, étkészeteket, régiségeket vásárook. Teefon: 0743/ OKTATÁS Zongoraeckék kezdõknek. Teefon: 075/ FELÜGYELET, ELTARTÁS Székeyhídon idõs szeméy meé gondozónõt keresünk napi 6 órában. Teefon: 0747/ SZOLGÁLTATÁS Bútorszáítást, kötöztetést váaunk. Rakodókat biztosítunk. Teefon: 0772/ Mûanyag redõny, aumínium redõny, szaagfüggöny, termo ajtó, abak készítését váaom. Teefon: 0740/ , 0742/ Kártyavetés, átok, rontás, csaádi viszáyok megodása. Piros asszony. Teefon: 0757/ MUNKAHELY Nagyváradi szerkesztõség fiataokat és nyugdíjasokat akamaz ügyfékezeõi munkakörbe. További részetek minden jeentkezõnek, aki CV-t küd az aábbi e- maien: Munkatársakat akamazunk irodába hosszú távra, korosztáy: év, munkaidõ 4 óra/nap, fizetés min. 200 euró/hónap. Várjuk önéetrajzaikat: Gyakorott, tapasztat nemzetközi fuvarszervezõt keres magyar fuvarozó cég. Román-, magyarnyev-tudás fetéte, más nyev tudása eõny. Fizetés megáapodás szerint. Jeentkezés önéetrajzza a e-mai címen. Kereskedemi társaság építkezésben jártas munkásokat akamaz. Teefon: 0733/ ÜZENET Köszönetet mondunk Piros asszonynak a segítségért, amit nyújtott. Ibi és Baba. TÁRSKERESÕ 45/80/65 férfi komoy éettárs högyet keres. Teefon: 0759/4-87.

12 2. reggeiújság KOKTÉL 206. június 7., péntek Kipróbáta az esõ ûrhajós a fefújt akómodut Jeffrey Wiiams amerikai asztronauta a Nemzetközi Ûráomás égpárnás akosztáyát nem taáta tú akáyosnak: hidegnek és sötétnek mondta. Az angou Bigeow Expendabe Activity Modue-nak (Beam) nevezett égfaú akrészt bõ egy hete sikerüt fefújni második próbákozásra. A henger aakú heyiség négy méter hosszú, átmérõje három méter. Még nem biztos, hogy biztonságos A akómoduba az ûrhajósok egy hétig nem éphettek be, míg a zsiipkaput keõen nem szigeteték. A kíséreti szobát a hétfõi federítõ beebegés után sem akják be azonna, eõbb eenõrzõ mûszereket heyeznek e benne, hogy kiderítsék, az egység megfeeõen védi-e akóit a kozmikus sugárzástó, a szésõséges hõmérséketi viszonyoktó, a mikrometeoritoktó, ietve az ugyancsak veszéyesen röpködõ ûrszeméttõ. Nagyobb és több is jöhet A Beam az esõ, ûrhajósoknak szánt fefújható szoba, ameynek mintájára várhatóan jóva Gofritészta Gondota vona, hogy a bega cukrászok taámánya, a gofri a középkor óta hódít? Szerencsére az ekészítés módja sokat egyszerûsödött. Nem szükséges órákig a konyhában görnyedni, mégis fantasztikus desszert esz a végeredmény. Tetszés szerinti gyümöccse, tejszínne, pudingga vagy fagyiva kínájuk. Ha igazán extra vátozatot szeretnénk, a tésztába keverhetünk csokit vagy bodzát. Hozzávaók 2 darabhoz: 25 dkg iszt, 20 dkg vaj, 5 dkg porcukor, 4 tojás, d tej, JÓ ÉTVÁGYAT! csomag vaníiás cukor, citrom, fé csomag sütõpor, csipet só. Ekészítés: Keverje a iszthez a sütõport és a sót. Váaszsza szét a tojásokat, majd a sárgáját, a vaníiás cukrot, a porcukrot és a tejet keverje a iszthez. Öntse hozzá az ovasztott vajat, és reszeje hozzá a citromhéjat is. A tojásfehérjét verje kemény habbá, és óvatosan keverje a masszába. Dogozza az egészet csomómentesre. A gofrisütõt forrósítsa fe, kenje meg vékonyan oajja, és tötsön a közepébe annyi tésztát, hogy ha ecsukja, ne foyjon ki. A beetötést cészerû nagyobbakat is csatakoztathatnak majd a Nemzetközi Ûráomáshoz (ISS). Az új szárnyakban száást kaphatnak majd ûrturisták is. A Beam gyártója, Robert Bigeow egyébként hivatásos száásmester", mive száodaipari váakozó, és emeett vezeti a akómodut gyártó Las Vegas-i ûrhajózási céget. Bigeow reményei szerint a könnyen száítható, égfaú szobák késõbb a Hodra vagy a Marsra utazó ûrhajósok eszáásoására is akamasak esznek. merõkanáa végezni. Süsse meg a gofrit három-négy perc aatt, majd óvatosan szedje ki, és már eheti is. A Lassan haad a közadakozás A Román Nemzeti Bank múzeumában áították ki a román áam áta közadakozásbó megvásároni tervezett Brâncuºiszobrot, mert a vártná kevesebb pénz gyût össze eddig. Constantin Brâncuºi, a huszadik századi modern szobrászat egyik meghatározó egyénisége akotta A Föd böcsessége címû, egy födön üõ mezteen nõt ábrázoó kispasztikát. Ezt a szobrot a tuajdonosai e akarják adni, és a román áam megegyezett veük még márciusban, hogy miió euróért megvásároja. Az összeg több mint feét, 6 miió eurót közadakozásbó akarják összegyûjteni, a többi 5 miió eurót a román áam ája. A szobor eddig a román enöki hivatanak is otthont adó Cotroceni-paota múzeumában vot kiáítva. Corina ªuteu román kuturáis miniszter reményét fejezte ki, hogy az új heyen a szobrot még több román fogja megtekinteni. Ebbõ az akaombó Dan Suciu kormányszóvivõ bejeentette, hogy a május közepén meghirdetett és szeptember 30-ig tartó közadakozás eredményeként eddig 22 ezer euró gyût össze. A román hatóságok abban reménykednek, hogy a következõ idõszakban többen ajánanak fe anyagi támogatást, ugyanis még bizonyos feüeteken nem kezdõdött e a közadakozás népszerûsítése. A tervezett akciók között szerepe egy maratoni adománygyûjtõ mûsor a román köztévében és a teefonos adománygyûjtés bevezetése. Jeeneg hat bankná ehet feajánásokat tenni. Brâncuºi 876-ban szüetett Romániában és 957-ben hat meg Párizsban. Kevés mûve taáható Romániában, köztük egyik egismertebb, egy monumentáis zsivásárheyi akotás, A végteen oszop, ameyet az esõ viágháború ádozatainak emékére emetek 937-ben. Az eadásra kínát mûakotás tuajdonosai jeeneg Paua Romaºcu Ionescu és Aina ªerbãnescu, a szobrot 9-ben megvásáró Gheorghe Romaºcunak, Brâncuºi egy barátjának a eszármazottai. (MTI) NAP KÉPE Nyerjen két pizzát a reggei újságga és a Queen's Pubba! (A besõ udvarban évõ teraszon ehet dohányozni.) Ha Ön a reggei újság eõfizetõje, tötse ki a meéket szevényt és küdje e a szerkesztõség címére (Nagyvárad, Kapucinus, ma Traian Moºoiu utca 0. szám) egkésõbb 206. június 29-én 2 óráig és megnyerheti a nagyváradi Queen's Pub áta feajánott két pizzát. A gyõztest sorsoás útján váasztjuk ki, nevét a június 30-i reggei újságban közöjük. Sok szerencsét kívánunk mindenkinek! # Név: Lakcím: Te.: Éetkor: év Nagyváradon divatos minden homokzatot beháózni. Ezen a házon egyeten abakszem maradt fedeten Kép és szöveg: Csikos Roand

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Magyar giazdanevelés

Magyar giazdanevelés XVII. évfoyam. 2. szám. Ceg~ci. 1933. augusztus ho. Mezögazdasági Népoktatás MEZÖGAZDASÁGI É:S TANOGYI SZAKLAP A GAZI;>ASÁGI SZAKTANtTÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Eőfizetési dij: egész

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

Települési Információs Hírlevél

Települési Információs Hírlevél Települési Információs Hírlevél VIII. Évfolyam 1. Szám 2005. április-június SÁ R M ELL É K Köszöntjük községünk legifjabb polgárait: Született: Pantocsek Leon Dániel /Arany J. u. 10./ Koller Dóra /Dózsa

Részletesebben

I. AMATÕR VIDEÓ PÁLYÁZAT DERECSKEI LAKOSOKNAK!

I. AMATÕR VIDEÓ PÁLYÁZAT DERECSKEI LAKOSOKNAK! A DERECSKE VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR FELHÍVÁSA. A KOTSI PATKÓ JÁNOS IV. BIHAR- BIHOR MINÕSÍTÕ DIÁKSZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL keretében, elsõ alkalommal kerül megrendezésre az I. AMATÕR VIDEÓ PÁLYÁZAT

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉV OLYAM 526. SZÁM 2001. DECEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉV OLYAM 526. SZÁM 2001. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉV OLYAM 526. SZÁM 200. DECEMBER NEMES NAGY ÁGNES 922 99 Az ajándék akkor igazi, ha nem a föösegest, hanem a egkedvesebbet adjuk. Erre a karácsonyra NEMES NAGY ÁGNES verseit, okos,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál. 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584. Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál. 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584. Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ XI. Hódmezővásárhelyi Borfesztivál 2015. augusztus 19-23. Adatlap azonosító: A2011/N0584 Pályázati azonosító: 7707/00757 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hódmezővásárhelyi kulturális élet egyik nagyszabású rendezvénye

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye és Debrecen a Nemzeti Színházban

Hajdú-Bihar megye és Debrecen a Nemzeti Színházban Aktuális információk: www.nemzetiszinhaz.hu/megyejaras Hajdú-Bihar megye és Debrecen a Nemzeti Színházban VAS ZALA VESZPRÉM SOMOGY BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN HEVES JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK BÉKÉS CSONGRÁD GYÔR-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Szerencsi Művelődési Központ által benyújtott VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSA című, 7707/00750 azonosító számú pályázat

Szerencsi Művelődési Központ által benyújtott VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSA című, 7707/00750 azonosító számú pályázat A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának döntése alapján 8.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Szerencsi Művelődési Központ által benyújtott

Részletesebben

Biatorbágyi Faluház (FH) Karikó János Könyvtár (K) Közösségi Ház (KH)

Biatorbágyi Faluház (FH) Karikó János Könyvtár (K) Közösségi Ház (KH) Biatorbágyi Faluház (FH) Karikó János Könyvtár (K) Közösségi Ház (KH) December 4. csütörtök, 18.30 a Faluházban KISS LÁSZLÓ JÓZSEF BÕRPLASZTIKÁINAK KIÁLLÍTÁSA A mûvész hét éve él Biatorbágyon. 2006-ban

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Zökkenõmentes kérvényezés Egyelõre nem tolonganak a váradiak a fûtéstámogatásért

Zökkenõmentes kérvényezés Egyelõre nem tolonganak a váradiak a fûtéstámogatásért BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. NOVEMBER 6., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3349. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Zökkenõmentes kérvényezés Egyelõre nem tolonganak a váradiak a fûtéstámogatásért Tizenhat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4103-9/2010. 33. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Jobbik

Részletesebben

NEMZETI ÜNNEP Makón és a térségben

NEMZETI ÜNNEP Makón és a térségben Makó és Térsége Tourinform Iroda kiadványa IV.évfolyam.3.szám HÍRLEVÉ Programok 2010 március hónapban Március 12. Makóstoló A makói fürdő új épületének alapkőletétele, turisztikai konferencia, illetve

Részletesebben

is foglaltunk helyet! www.fszek.hu

is foglaltunk helyet! www.fszek.hu Tudásdepó-Expressz Önnek is foglaltunk helyet! Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.4-08/1/KMR Tudásdepó-Expressz Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP 3. Alsó tagozat PROGRAMTERV

EGÉSZSÉGNAP 3. Alsó tagozat PROGRAMTERV EGÉSZSÉGNAP 3. Alsó tagozat PROGRAMTERV Balatonszabadi, 2014. június 12. Pedagógiai célok Célunk a környezettudatos nevelés: a tudatos szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére való figyelemfelkeltés. Hisz

Részletesebben

Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók

Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók Egy csepp ZÖLD - Friss hírek, programajánlók Szerzõ Bodzán Gábor 2010. szeptember 18. Utolsó frissítés 2010. szeptember 18. Eleven Televízió - A dél-borsodi térség televíziója - Bükkábrány,Mezõnyárád,Mezõkeresztes,és

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: --- JEGYZŐKÖNYV Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation Indítómotor behúzótekercsének szimuációs vizsgáata Investigation of the Soenoid Switch of an Eectric Starter Motor with Simuation KOVÁCS Ernı, FÜVESI Viktor, SZALONTAI Levente 3 Ph.D., egyetemi docens;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon. Fizetett hirdetés Újra indul az újság A fontos információk eljutnak

Részletesebben

Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület. 10 éves jubileumi kiadvány

Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület. 10 éves jubileumi kiadvány Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 10 éves jubileumi kiadvány 2013 A Szebb Holnapért Köz - hasz nú Egyesület 2003. októ - ber 20. napján alakult Csepreg városában, amikor is 10 lelkes fiatal elha tározta,

Részletesebben

T estüle ti Hírek. Mindenkit szeretettel várunk az idei Falunapra! Részletek a 2. oldalon. Studer Imre polgármester. www.bikal.hu. 2014.

T estüle ti Hírek. Mindenkit szeretettel várunk az idei Falunapra! Részletek a 2. oldalon. Studer Imre polgármester. www.bikal.hu. 2014. Bikali Újság 2014. június Reviczky Gyula Nyári dal...vadvirágokat szedek S kötözöm füzérbe. Vagy a fűben heverek, S felnézek az égre. S haja hopp! A madárral dalolok... Szép világ, te, jó napot! www.bikal.hu

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

NAGYVÁRAD (kezdési időpontok helyi idő szerint)

NAGYVÁRAD (kezdési időpontok helyi idő szerint) NAGYVÁRAD (kezdési időpontok helyi idő szerint) Január 19. (kedd) 13.00 Csak tiszta forrásból Kolozsvári-Donkó Rebeka berettyóújfalui grafikus-zománcműves magyar népmese-, népmonda- és ballada-illusztrációinak

Részletesebben

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK!

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kérjem a segítségüket és várjam a véleményüket. 2008.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-139./2006. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Civil hetilap 2009. 8. szám

Civil hetilap 2009. 8. szám Civil hetilap 2009. 8. szám Ügyészség, Bíróság és a szocialisták Gyurcsány Ferenc miniszterelnök távoztában, még regnálásának egyik utolsó aktusaként megtámadta a Magyar Köztársaság ügyészeit és bíráit.

Részletesebben

KÉPES BESZÁMOLÓJA az Újbuda Környezettudatos Iskolája 2012 címmel meghírdetett

KÉPES BESZÁMOLÓJA az Újbuda Környezettudatos Iskolája 2012 címmel meghírdetett A Teleki Blanka Általános Iskola KÉPES BESZÁMOLÓJA az Újbuda Környezettudatos Iskolája 2012 címmel meghírdetett környezetvédelmi vetélkedő keretében megvalósult iskolai programokról Teleki Blanka Általános

Részletesebben

Hajdúsági Nyár 2012. Traktorhúzó Európa Kupa, Ipari és Mezőgazdasági Gépkiállítás és Termékbemutató. 2012. augusztus 8-12.

Hajdúsági Nyár 2012. Traktorhúzó Európa Kupa, Ipari és Mezőgazdasági Gépkiállítás és Termékbemutató. 2012. augusztus 8-12. Hajdúsági Expo Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. augusztus 8-12. Traktorhúzó Európa Kupa, Ipari és Mezőgazdasági Gépkiállítás és Termékbemutató helyszín: Széchenyi

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Tartaomjegyzék 2 Bevezetés 6 Áttekintés 6 Mi van a dobozban? 7 Ez az Ön Poar Loop 2 készüéke 8 Eső épések 9 Áítsa be a Poar Loop 2-t 9 A Poar FowSync etötése és teepítése

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Múzeumok Éjszakája 2015. A Kiskun Múzeum Szakmai beszámolója

Múzeumok Éjszakája 2015. A Kiskun Múzeum Szakmai beszámolója Múzeumok Éjszakája 2015 A Kiskun Múzeum Szakmai beszámolója A rendezvényt támogatta: Adatlap azonosító: A2009/N8845 Pályázati azonosító: 3507/00115 Pályázó neve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Jászvidék 6 RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 2007. június 28. Felhívás kenyérsütô versenyre! Együtt előzzük meg a bajt! A tanév befejeztével biztosan több szabadidő és ezáltal különböző programok fogják várni a gyerekeket,

Részletesebben

LdU Aktuell. 2011. január. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2011. január. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ alakuló ülés 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK - Jubileumi ünnepség: 10 éves a Magyarországi Németek Háza 3. OKTATÁS - Országos konferencia a magyarországi

Részletesebben

Leszakadt az ég Biharban

Leszakadt az ég Biharban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. JÚNIUS 21., KEDD XIII. ÉVFOLYAM, 3502. SZÁM ÁRA: 1 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Leszakadt az ég Biharban Megkezdõdött a Szent László Napok Várköltöztetõ Gyalogtúrával vette

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

I. Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros-és pálinka verseny

I. Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros-és pálinka verseny I. Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros-és pálinka verseny Versenykiírás Versenyek A verseny kiírója Rendezők: Fővédnökök: A verseny célja Időpont A verseny kezdete Helyszín Hagyományos, házi disznótorosok

Részletesebben