Százéves az ugodi iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Százéves az ugodi iskola"

Átírás

1 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a település bejáratánál, a dombtetõn 1768-ban épült kis templom a gondos és alapos helyreállításnak köszönhetõen most már megmaradhat az utókor számára is. Az elmúlt szombaton újabb középületekkel lettek gazdagabbak a gannaiak, hiszen szeptember 12-én került sor a felújított polgármesteri hivatal és orvosi rendelõ épületének átadására. Bõvebben a 3. oldalon Felavatták az elsõ botlókövet Pápán Karlovitz Adolf emlékére Karlovitz Adolfnak, az egykori Városi Gyógyszertár tulajdonosának emlékére avattak botlókövet múlt csütörtökön a Fõ utca 8. számú épület elõtt. Az egykori neves pápai gyógyszerész magánpatikáját az államosítások következtében 1955-ben bezárták. Karlovitz elvesztette vagyonát, és csak alkalmazottként dolgozhatott tovább a kórházi gyógyszertárban. A botlókõ elhelyezését Karlovitz Adolf leszármazottai kezdeményezték. Néhai Karlovitz Adolf dédunokája, Karlovitz Máté kezdeményezte az önkormányzatnál a család nevében az emlékkõ felállítását. A képviselõ-testület elfogadta az elõterjesztést, így helyezhették el Pápán az elsõ botlókövet az 1872-ben született gyógyszerész egykori patikája és lakóháza elé. Folytatás a 6. oldalon Százéves az ugodi iskola Az intézmény fennállásának 100. évfordulóját szeptember 12-én, szombaton ünnepelte. A község önkormányzata és az iskola a centenárium tiszteletére egész napos programot szervezett, melynek keretében átadták a felújított épületrészt, valamint megemlékeztek a nyugdíjas pedagógusokról. Vörös Tibor, Ugodpolgármestere az ünnepélyes átadáson szólt arról, hogy az iskola olyan, mint a több száz éves diófa. Nemcsak múltja van, hanem jövõje is. Részletek a 4. oldalon Testületi ülés Múlt csütörtökön tartotta nyári szünet utáni elsõ ülését városunk képviselõ-testülete. A programon többek között elfogadták az elsõ féléves gazdálkodásról szóló beszámolót, tárgyaltak a panelprogramról, és meghallgatták a Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatójának beszámolóját az angol-magyar kéttannyelvû oktatás eddigi tapasztalatairól. Az ülésen Pro Publico kitüntetést is kiosztottak. Napirend elõtt dr. Kovács Zoltán polgármester Pro Publico kitüntetésben részesítette Koncz Sándor nyugalmazott testnevelõt, a évi junior nõi kézilabda Európa-bajnokság pápai helyszínigazgatóját. Folytatás a 2. oldalon Kékfestõ Múzeum Kézmûvesek kertje Vidéki mesterek irányításával folyt a munka hétvégén a Kékfestõ Múzeum kertjében, ahol különbözõ népi mesterségekben próbálhatták ki magukat gyerekek és felnõttek. A Kézmûvesek kertje rendezvénysorozatot tavaly indította útjára a Kékfestõ Múzeum hagyományteremtõ szándékkal. Az elõzõ évhez hasonlóan idén is a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósulhatott meg a program. A pályázaton nyert összegbõl vásárolták meg a szükséges kelléket; fonalat, gyapjút, bõrt, szövõkeretet. Bõvebben az 5. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke szeptember 17. Testületi ülés Koncz Sándor 1991 óta áll a városi diáksportot szervezõ bizottság élén, több mint két évtizedig igazgatóhelyettesként dolgozott a Munkácsy Mihály Általános Iskolában, és több szakmai kitüntetésben részesült pályafutása Tolódnak az adóbefizetések, többen halasztást kérnek, mondta Menyhárt László pénzügyi osztályvezetõ. MSZP-sajtótájékoztató Politikai kérdés lett a krízisalap Aktuális politikai kérdésekrõl tartott sajtótájékoztatót az elmúlt szerdán Lamperth Mónika, a Magyar Szocialista Párt elnökhelyettese és Gõgös Zoltán államtitkár, országgyûlési képviselõ. Az MSZP helyi szervezetének taggyûlése elõtt megtartott sajtótájékoztatón többek közt az Út a munkához programról és a krízis alapról szóltak a kormánypárti politikusok. Jelenleg a legfontosabb kérdés, hogy a gazdasági válság idõszakában hogyan tudunk olyan döntéseket hozni, amelyek a leginkább rászorulókat és a legnehezebb helyzetben lévõket segíti kezdte Lamperth Mónika. Jelenleg azt látjuk folytatta -, hogy nõ a hazánk iránti bizalom, és kissé nõtt az ország versenyképessége. Ez azt mutatja, hogy az áldozatvállalás nem volt hiábavaló. Az MSZP elnökhelyettese elmondta, Kétarcú költségvetés során. - Szívbõl jött, és a városért tettem - fogalmazott a díj átvételekor Koncz Sándor. Az elsõ napirendi pontban az önkormányzat elsõ félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalták meg a képviselõk. Menyhárt László pénzügyi osztályvezetõ elmondta: beigazolódott az, amitõl már a költségvetés tervezésekor is tartottak - a gazdasági válság a város mozgásterét is jelentõsen leszûkíti. Bár pénzforgalmi szempontból a költségvetési egyensúly biztosított, a válság hatására a helyi adók bevételei érezhetõen csökkennek, és nem érik el az idõarányosan tervezett mértéket. Sajnos egyre több társaság kéri fizetési kötelezettségének átütemezését vagy részletekben történõ teljesítését. A központi költségvetésbõl származó bevételek is csökkennek, tette hozzá Menyhárt László. A pénzügyi Pápán elõírás a tûzvédelmi ellenõrzés panelfelújításoknál, fogalmazott az ülésen dr. Kovács Zoltán polgármester. osztályvezetõ a pápai kórházzal kapcsolatban kiemelte: az intézmény kedvezõtlen helyzetben van az OEP-finanszírozás évközbeni változása miatt, júliusban például 15 millió forinttal kevesebb pénz kaptak. Az önkormányzat és az intézmény tárgyalásokat folytat a probléma megoldására, tudtuk meg az ülésen. Kétarcú az idei költségvetés, mondta dr. Kovács Zoltán: ugyan nehéz az intézmények mûködtetése és a városi feladatok ellátása is rendkívüli erõpróbát jelent, de a megnyíló uniós forrásoknak köszönhetõen jelentõs fejlesztések történhetnek Pápán. Ráadásul több olyan intézkedést is hoztak, amellyel a leginkább rászorulókat kívánták segíteni. Ilyen az Út a munkához program, amely a közfoglalkoztatás kiszélesítését jelenti. A programot a politikus sikeresnek minõsítette, mivel közel 90 ezer ember kapott munkát ezáltal. A programot szeretnék folytatni, így amíg sok területen elvonásokra kell számítani, ehhez a programhoz többletforrások állnak majd rendelkezésre. ezek a beruházások munkát adnak a helyi vállalkozásoknak és az itt élõknek. Száz millió forint hiányzik a költségvetésbõl, emiatt a második félév nehezebb lesz, fogalmazott a polgármester, aki megjegyezte: az elsõ félévi fegyelmezett gazdálkodásért dicséret illeti a gazdasági vezetõket és intézményvezetõket. A szervezeti és mûködési szabályzat technikai módosítása után a panel technológia felhasználásával készült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló rendeletet módosították a képviselõk. Szeptember 30-áig pályázhatnak a lakóközösségek a panelprogram aktuális szakaszában, de hogy a lakóközösségek ne kerüljenek idõzavarba a pályázatok elkészítésekor, a jegyzõ a rendelet tervezetét már korábban a közös képviselõk rendelkezésére bocsátotta. Pápán a panelfelújításoknak kedvezõk a tapasztalatai, egyértelmûen mutatkozik a felújítás után energiamegtakarítás. A miskolci paneltûzre reagálva elhangzott, Pápán már kivitelezés közben tûzvédelmi ellenõrzést tartanak a panelfelújításoknál, ez nálunk elõírás, melyet kötelezõ betartani. A pályázati kiírás megtalálható a város honlapján (www.papa.hu). A képviselõk elfogadták a Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatójának beszámolóját az angol-magyar kéttannyelvû oktatás eddigi A másik fontos intézkedés a krízishelyzetbe kerültek megsegítésére létrehozott alap, melyre bárki befizethet. Az alapból azok a személyek részesülhetnek, akik kifejezetten a gazdasági válság hatására kerültek nehéz helyzetbe. A támogatás összege 20 és 50 ezer forint közötti, különleges méltánylást igénylõ esetekben maximum 100 ezer forint. A krízisalaphoz a települési jegyzõkön keresztül eddig közel 10 ezer kérelem érkezett, és körüli kérelmezõ kapott támogatást. Lamperth Mónika elmondta: sajnálja, hogy az alap pártpolitikai kérdéssé vált, ugyanis Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kijelentette, aki ide befizet, az tapasztalatairól. Venczel Csaba elmondta: a képzés fogadtatása jó, ez a folyamatos érdeklõdésbõl is kiderül. A kéttannyelvû képzésben az idei tanévben két elsõ és két második osztályt indítottak, két nyelven jelenleg 165 diák tanul. Közülük 62 a külföldi diák, legtöbben az amerikaiak és a svédek vannak. Az intézményvezetõ úgy tájékoztatott, jelenleg olyan tanárokat keresnek, akiknek az angol az egyik szakjuk, így másik szakukat tudják angol nyelven is tanítani. A tagozaton Egyesült Államok-beli tanárokat is alkalmaznak. A beiratkozáskor is kiderült, hogy népszerû Pápán a kéttannyelvû képzés, mondta Venczel Csaba igazgató. Pápa város idén is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, bõvítik a hajléktalanszálló férõhelyeit, területet biztosítanak az állatvédõk számára, szolgálati lakást adnak a kéttannyelvû képzésben tanító angoltanárnak, és Leinefeldébe utazik delegáció többek között errõl is döntöttek a vegyes ügyek között a képviselõk. vb az MSZP választási kasszájába fizet be. Gõgös Zoltán az elhangzottakhoz hozzátette, mindkét rendszer mûködik Pápán és környékén is. A közcélú foglalkoztatottak köre 89-rõl 103 fõre emelkedett a városban, és a környezõ településeken is egy-két emberrel emelkedett a program kapcsán foglalkoztatott munkavállalók száma. A krízisalapról közel 400 személy érdeklõdött a pápai polgármesteri hivatalban és közel ember a helyi MSZP irodában. Közülük eddig közel 70 ember kapta meg a támogatást. Gõgös Zoltán felhívta a figyelmet, az alap nem ürült ki, így a továbbiakban is beadhatók a kérelmek. -pe- Cigány lecsófõzõ verseny A Roma Kulturális Nap keretében lecsófõzõ versenyt rendezett a kupi cigány kisebbségi önkormányzat a község kultúrházának udvarán. A részletekrõl Sándor Endre, a Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetségének koordinátora tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, a kupi cigány kisebbségi önkormányzat élén Sárközi Tiborral, évekótamegrendezia Roma Kulturális Napot. Az így felmerülõ költségeket teljes egészében az önkormányzat állja. Idén lecsófõzõ versenyt hirdettek a helyi és a környezõ településen élõk részére. A szervezés a MACIFÉSZ koordinátoraira, Orsós Viktóriára és Sándor Endrére, valamint egy személyi segítõre, Helebrant Annára hárult. Összesen kilencen neveztek a lecsófõzõ versenyre. A helyi színeket három csapat képviselte. Természetesen nemcsak cigány származásúak vehettek részt a megmérettetésen. A rendezvény célja a roma kultúra és hagyomány ápolásán túl a roma-magyar kapcsolatok elmélyítése. Így a helyi német kisebbségi önkormányzat, valamint a székesfehérvári regionális munkaügyi központ is képviseltette magát egy-egy csapattal, de érkeztek Nagyvázsonyból, Ajkáról, Monostorapátiból, Ugodról és Németbányáról is. Összesen 120 kg paprika, 45 kg vöröshagyma, 80 kg paradicsom és 30 kg zsír fogyott el a fõzésnél. Senki nem távozott üres hassal, hisz a versenyen kívül még két nagy üstben is készítettek lecsót az asszonyok. Ezenkívül a szomszédos kemencében pogácsa sült és lángos. A nap érdekessége volt a cigány kenyér, a punya. Lecsóból többféle készült: volt, amelyikben oldalas fõtt, míg a másikban csirkecomb - tette hozzá Sándor Endre. Végül Városlõd-Nagyvázsony lecsója bizonyult a legízletesebbnek, azt követte a németbányai. Harmadik helyen a házigazda CKÖ elnökének édesanyja végzett. Az eredményhirdetéssel nem ért véget a nap. A gyerekeket szabadidõs programok várták, míg a felnõttek cigány nótaszó mellett beszélgettek és vigadtak a késõ esti órákig. Meleg Andrea AUTÓMENTES NAP szeptember 22., kedd óra PROGRAM Fõ tér óra Street ball Kézmûves játszóház Ugrálóvár Aszfaltrajz óvodásoknak Vérnyomás és testzsír mérés az ÁNTSZ szervezésében óra Hétpróba játékos vetélkedõ óvodásoknak és kisiskolásoknak a Pegazus Színház szervezésében Pónifogat óra Görkorcsolya ügyességi verseny óra Gördeszka ügyességi verseny Fõ utca óra Utcai futóverseny óra Görkorcsolya gyorsasági verseny óra Buszhúzó verseny fõs csapatok részére Deák Ferenc utca óra Kerékpáros közlekedésbiztonsági vetélkedõ a Városi Baleset-megelõzési Bizottság szervezésében A rendezvény keretében szeptember 22-én, kedden óra között a Deák Ferenc utcát, a Fõ utcát és Fõ teret a Korvin utcáig a forgalom elõl lezárjuk.

3 2009. szeptember 17. Pápa és Vidéke 3 Az elesettek szolgálatában A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Csoportja immár 13 éve tevékenykedik a város és környéke rászorultjainak érdekében. A csoport tevékenységét a közelmúltban Pro Publico díjjal ismerték el. A díjat augusztus 20-án Szita Tamásné csoportvezetõ vette át. A díjátadót követõen vele beszélgettünk a csoport tevékenységérõl, a mindennapok örömeirõl és nehézségeirõl. - Amikor 13 évvel ezelõtt a pápai csoport megkezdte munkáját, a karitatív tevékenység még nem volt ismert és elterjedt a városban és környékén, de talán azt is mondhatom, hogy az országban sem. Nagy lelkesedéssel, de tapasztalatlanul kezdtük a munkánkat, s bizony megesett, hogy néhányan megpróbálták kihasználni a szeretetszolgálat segítõ jószándékát. Azt azonban örömmel láttuk, hogy a csoport akkori irodahelyiségében a Jókai utcán egy pincehelyiséget biztosított számunkra az önkormányzat nagylelkû adakozóknak, fõként magánszemélyeknek köszönhetõen egyre gyûlt az adomány, amit aztán továbbadhattunk a rászorulóknak. - Említette, hogy a kezdeti idõkben fõként magánszemélyek voltak azok, akik adományaikkal segítették munkájukat. Így van ez napjainkban is? - Így van, elsõsorban egyéni felajánlásaink voltak, illetve a régióközpontunktól kapott adományokat volt lehetõségünk szétosztani, és néha a külföldi kapcsolataink révén is kapunk felajánlásokat. Ebben a mai napig sem történt nagy változás, a cégeket, vállalkozásokat nagyon nehéz megszólítani, megnyerni ennek az ügynek. Sokszor megdöbbenünk azon, hogy olyan emberek hozzák el hozzánk ruháikat, vagy ajánlják fel bútoraikat, egyéb adományokat, akik maguk is rászorulók, nehéz körülmények közt élnek. Emellett azonban el kell mondanom, hogy óriási segítséget kapunk Pápa város önkormányzatától, hiszen a csoport megalakulása óta helyiségeket biztosítanak nekünk, és ezzel lehetõvé teszik, hogy megfelelõ körülmények között végezhessük a munkánkat. Nagyon hálásak vagyunk ezért. - Mint mondta, a vállalkozásokat nehéz megszólítani. Most, a gazdasági világválság idején, amikor sokan elvesztették munkahelyüket, családok megélhetése került veszélybe, változott valami ezen a téren? - Magunk is tapasztaljuk a gazdasági válság hatását, hiszen egyre több nehéz sorsú ember keres fel minket, de el kell mondanom, hogy legtöbben csak a végsõ esetben kérnek segítséget másoktól, és akkor is fõként a gyermekeik érdekében. - Az idei évben 20 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyben és országosan is szervez több nagy, látványos akciót. Ezekkel kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak? - Az egyik legnagyobb országos akció, amelyben a csoport több éve részt vesz, a karácsony elõtti Adni öröm akció, melynek során az Interspar áruházban gyûjtünk tartós élelmiszereket. Ez az akció is bebizonyította, hogy a családok egyre nehezebb anyagi helyzetben vannak, hiszen az adomány mennyisége évrõl évre csökken. Ennek ellenére nagy örömmel mondhatom, hogy az akció nyomán több száz rászoruló családot ajándékozhattunk meg az ünnepek elõtt. A másik nagyszabású akció, mely a napokban ért véget, a Vanish Foltmentes adomány program volt. Ennek során az ország több pontján, így Pápán is ruhaadományokat gyûjtöttünk. Ennek kapcsán el kell mondanom, hogy nagyon sok nagylelkû adakozó volt, és sok ruhát már ki is osztottunk. Azonban sokan még mindig úgy gondolkodnak, hogy a rászorulónak bármilyen ruhanemû megfelel, és a foltos, szakadt, egérrágta ruhanemûket is zsákokba teszik, és elhozzák a Málta raktárába. Sajnos ezekkel a holmikkal semmit nem tudunk tenni, legkevésbé továbbadni másoknak. Mindezeken túl helyben is van egy évek óta megrendezett nagyszabású programunk, a szünidei gyermekmegõrzõ program, ahol olyan gyerekek felügyeletét vállaljuk, akiknek nyári elhelyezésérõl a szülõk másként nem tudnak gondoskodni. A mostani nyári szünidõben is egy igazán kedves kis csapat gyûlt össze Ifjúsági Centrumunkban, s az õ foglalkoztatásukban, felügyeletükben nagy segítséget kaptunk a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól, amit ezúton is nagy szeretettel és hálásan köszönünk. - A csoport szerteágazó tevékenységének részletes ismertetésére most nincs lehetõség, de amint a kitüntetés is mutatja, tisztelet és megbecsülés övezi a munkájukat. - Nagy öröm volt számunkra, hogy az önkormányzat méltónak talált minket arra, hogy ezzel a díjjal elismerje a munkánkat. Ez azonban több ember együttmûködésének az eredménye. A csoport tagjainak áldozatkész munkája, az önkormányzat támogatása és adományozóink nagylelkû felajánlásai nélkül nem segíthetnénk a rászorulókon. Papp Eszter Ganna Községháza és rendelõ avatása Az ünnepségen Vesztergom József, Ganna polgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket és a település lakóit. A településvezetõ kitért arra, hogy Ganna történetében ez a nap nagy jelentõséggel bír, hiszen ilyen jellegû átadások, épületavatások nem szokványosak a községben. Vesztergom József elmondta azt is, hogy az orvosi rendelõ régi épületénél megoldatlan problémát okozott az akadálymentesítés, ez a feladat 1,7 millió forintba került volna. Ezért a testületi ülésen úgy határoztak, hogy a megszûnt posta helyére átköltöztetik az orvosi rendelõt. A tervet hamar tettek követték, hiszen felvették a kapcsolatot a kivitelezõ céggel és az ÁNTSZ-szel. Az új orvosi rendelõnél amely nem pályázati pénzbõl készült és a beruházás költségvetésébe belekerült a régi rendelõépület eladásából befolyt forrás, falak bontásával, újak építésével, tetõ átalakításával kialakult az épület váza, majd megtörténtek a gáz-, víz- és villanyszerelési munkák, valamint a burkolás. A gyorsan és jó minõségben elkészült, öt és fél millió forintba került orvosi rendelõt Gõgös Zoltán államtitkár, országgyûlési képviselõ adta át a gannaiaknak, aki a szalag átvágása elõtt tartott avatóbeszédében úgy fogalmazott, hogy az új épület valóban XXI. századi színvonalat képvisel, egyúttal jó egészségetkívántabakonyitelepülés lakóinak. A községháza felújítására az Önkormányzati Minisztériumnál pályázott és nyert 7,5 millió forintot a gannai önkormányzat, amelyet 2,3 millió forint saját résszel egészítettek ki. Az épület a közel tíz millió forintból teljesen újjászületett, hiszen nyílászárókat cseréltek, elvégezték a szigetelést, tetõt javítottak, vizesblokkot és étkezõt építettek, a helyiségeket új burkolattal látták el, aljazatbetonoztak, és a munkálatok végén mindent kifestettek. - Hisszük és bízunk abban, ha egy munkahely elõnyére változik, ott a munka minõsége is javul, az ott dolgozók közérzete is jobb lesz. Reméljük rajtunk kívül Bakonypölöske és Döbrönte javát is szolgálja a felújítás fogalmazott Vesztergom József, aki megköszönte a kivitelezõk munkáját. Az elkészült polgármesteri hivatal épületét dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, Pápa polgármestere avatta fel, aki köszöntõjében hangsúlyozta a két közösségi épület felújításának fontosságát, majd átvágta a nemzeti színû szalagot. Az ünnepi eseményen jelen volt dr. Mail József fõapátplébános, aki megáldotta az újgannaiorvosirendelõésa polgármesteri hivatal épületét is. Polgár Szilárd

4 4 Pápa és Vidéke szeptember 17. Aranydiplomákat adtak át az ötvenéves évfordulón Ma is látni szemükben a fényt Százéves az ugodi iskola Az egykori Pápai Állami Tanítóképzõ épületében ma a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola közgazdasági tagintézménye mûködik. A tanítóképzõben 1958-ban érettségizett, június 25-én tanítói képesítõ vizsgát tett osztály egykori diákjai ötven év elteltével ismét találkoztak az õsi alma máterben szeptember 12-én, hogy a fél évszázados jubileum kapcsán átvegyék aranydiplomáikat. A tanítókra emlékeztek ezen a szombaton, akik a lelkiismeret és a kötelesség hívó szavára szorgalmat, kitartást, tisztességet, emberséget és hitet tanultak Pápán, és adtak tovább életük folyamán. Arcukon a ránc mélyült, de szemükben még mindig látni a fényt. Az ünnepség az épület dísztermében a Himnusszal kezdõdött, majd Tungli Gyula, egykori öregdiák köszöntötte a jelenlévõket. - Öröm és bánat volt ez az ötven évvel ezelõtti nap. Az öröm szólt a sikeres vizsgának, a tanítói oklevélnek, a bánat pedig annak, hogy tudtuk, velünk megszûnt a tanítóképzés a városban, abban a városban, amelynek múltjában a tanítóképzésnek meghatározó szerep jutott. A mi életünkben is nagy szerepe volt azoknak a nevelõknek, akik minket felkészítettek, és elindítottak a pályán, hála ezért kedves tanárainknak. Közülünk négyen a fizika törvényét megszegve immár a Göncöl szekér rúdjába kapaszkodnak, és fentrõl néznek le ránk. Tíz éve minden évben köszöntjük egymást, minden évben találkozunk. A mai alkalommal egyúttal osztálytalálkozónk is lesz, ahol biztos sokat fogunk nosztalgiázni fogalmazott Tungli Gyula, majd Pápa város polgármesteréhez fordult. Az idõ múlásával az élõ tanúk száma egyre csökken és elfogy. Arra kérjük a város jelenlegi és leendõ vezetõit, hogy ne feledjék ennek a kultúrbástyának egykori létezését, legyenek azon, hogy visszatérjen a legendás iskolavárosba a tanítóképzés immár felsõfokon jegyezte meg az egykori öregdiák, majd Ady Endre szavaival fejezte be köszöntõjét. Tungli Gyula értékeket hangsúlyozó, néhol szívszorító gondolatai után Váci Mihály Jegenye fényében címû versét Gelle László szavalta elcsukló hanggal, majd dr. Szabó Alfréd Egész úton hazafelé - Fél évszázad tükörcserepei címmel az emberi TÁJÉKOZTATÓ A Pápa Város Képviselõtestülete döntésének megfelelõen városunk az idei évben is csatlakozik az Európai Autómentes Nap rendezvényeihez, melynek idõpontja az eddigi hagyományoknak megfelelõen Európa-szerte szeptember 22-e. A rendezvény keretében szeptember 22-én, kedden óra között a Deák Ferenc utcát, a Fõ utcát és Fõ teret a Korvin utcáig a forgalom elõl lezárjuk. Ezen idõpontban az óvodások, az általános és középiskolás diákok valamint minden érdeklõdõ részére az autómentes közlekedésre, az egészséges életmódra buzdító rendezvényeket, programokat szervezünk a lezárt útszakaszon. Felkérjük a tisztelt gépjármûvezetõket, és a lezárt útszakaszon lévõ üzletek tulajdonosait, üzemeltetõit, a cégek, intézmények vezetõit, alkalmazottait, hogy a fenti idõpontban a lezárt útszakaszt gépjármûveikkel hagyják el. Együttmûködésüket, megértésüket köszönjük, és tisztelettel hívjuk Önöket a rendezvény programjaira. Pápa Város Önkormányzata önvizsgálat fontosságáról beszélt, egyúttal emlékeztette a jelenlévõket, hogy az érzelmek, eszmék, ideák itt születtek Pápán, amelyet az elmúlt ötven évben igyekeztek tökéletesíteni. Dr. Szabó Alfréd után dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, Pápa város polgármestere a város önkormányzatának nevében köszöntötte a jelenlévõket, és gratulált az aranydiplomákhoz. Megvan az épület, de már nem ugyanaz, mint amikor önök ide jártak. Azt kell mondanom, hogy a tanítóképzõ visszahozatalának az esélye a mai centralizálódó, integrálódó világban a minimálisra csökkent. Azonban mi továbbra is befogadók vagyunk önök iránt, és szívesen vesszük, ha önök emlékeznek azokra a kiváló esztendõkre, amikor a tanítóképzõbe jártak jegyezte meg a polgármester, majd egy bibliai idézettel zárta köszöntõjét. Az elhunyt és élõ osztálytársak emléke elõtt Mozart Ave Verum címû zenemûvével adóztak, közremûködött Simon Géza klarinéton és Nagy Imre zongorán. A komolyzenei dallamok után dr. Cseh Sándor,aNyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ Karának dékánja a fél évszázados jubileum alkalmából aranyokleveleket adott át az június 25-én tanítói képesítõ vizsgát tett öregdiákoknak, majd Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora köszöntötte az aranydiplomás pedagógusokat. A tanítóképzõ egykori tanára, Lux Ibolya is visszaemlékezett az intézmény történetére, és szólt Pápa iskolavárosi múltjáról is. Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult. Polgár Sz. Macsicza Sándor - Jobban tetszik az iskola, mint az ovi. Sok zöld és piros pontom van. A tanuláson kívül játszunk is néha egy keveset. A baj csak az, hogy hosszú ideig kell egy helyben ülni és figyelni. Ezt nem nagyon szeretem. Napközis vagyok, de anyával még gyakorolunk otthon. Minden este elolvassa nekem azt a mesét, amirõl majd beszél a tanító néni az iskolában. Bálint Zoltán - Jó dolog elsõsnek lenni, és aranyosak a tanító nénik. A testnevelés a kedvencem. Sok nemzedéket kiszolgál, tanít, nevel a szépre és a jóra, az életre. Egy ilyen tekintélyes épületet pedig sosem néhány éves feladatra szán az építtetõ, hanem azt reméli, a következõ évtizedekben is meghatározó eleme lesz majd a községnek. Ezért határozta el az önkormányzat, hogy felújíttatja az iskola udvari épületének homlokzatát, tetõszerkezetét, vizesblokkját. A több mint 8 milliós önrész mellé pályázat útján közel 20 millió forintot nyert az önkormányzat. Az intézmény szépítése ezzel nem fejezõdött be, hisz több tanteremben cserére vár a korhadó parketta, és új tornatermet is szeretnének. Hamarosan elkezdik a pedagógus udvar térkõburkolását, mely várhatóan õszre elkészül. Tovább folytatják a falu középületeinek felújítását. A község polgármestere terveik megvalósításához a megjelent országgyûlési képviselõk - dr. Kovács Zoltán, Gõgös Zoltán és Kontrát Károly - segítségét és támogatását kérte. Dr. Kovács Zoltán beszédében hangsúlyozta a 28 és fél millió forintos fejlesztés jelentõségét egy kistelepülés életében, továbbá kiemelte a körzetközpontokban lévõ iskolák szerepét. Hangsúlyozta, az ország gazdasági helyzete nem engedi meg, hogy minden községben mûködjön iskola, így közös erõvel kell törekedni a már A napköziben mindent megtanulok. Akkor kell meglévõ értékek megõrzésére. Végezetül hitet és kitartást kívánt a jelenlévõknek ahhoz, hogy utódaik a következõ száz esztendõt még jobb körülmények között ünnepelhessék meg. - Ez azt jeleni, áll a falu, a templom, lesznek diákok és lesz magyar jövõ - tette hozzá a térség országgyûlési képviselõje. Az ünnepség a tornaszobában folytatódott, ahol Csuka Gabriella igazgatónõ elevenítette fel a kezdeteket. Mint mondta, most megjelent évkönyvükben lépésrõl lépésre végigkísérhetõ az iskola élete az 1909-es újjáépítéstõl napjainkig. Ezt követõen Vörös Tibor átadta a díszokleveleket az intézmény egykori pedagógusainak, valamint Hogy tetszik az iskola? Két hete, hogy elõször becsengettek. A nyári élmények emléke lassan megfakul, és a diákok visszazökkennek a dolgos hétköznapokba: tanulás, szakkör, különóra. A kis elsõsöknek azonban nagy kihívást jelent mindezzel megbirkózni. A reggeli tejeskávé illata a levegõben, a játék öröme, az ebéd utáni alvás és az óvó nénik nyújtotta biztonság már a múlté. Helyébe lépett a fegyelem, a tanulás, az iskola házirendje. Hogy tetszik-e az iskola a nebulóknak? - errõl kérdeztük õket heti körkérdésünkben. Karlheinz Hallternek, a herrlingeni testvériskola kapcsolattartójának. A kerek évfordulóról az iskola tanárai és tanulói egy rendezvénysorozattal emlékeztek meg. Sportmérkõzéseket, német és iskolatörténeti vetélkedõket szerveztek, valamint játékos programokat. Kiállítást rendeztek Az iskola múltja és jelene címmel, valamit az intézmény egykori diákjának babáiból nyílt tárlat. Beszprémi Vendelné 700 darabos gyûjteményébõl közel 300 került bemutatásra. A centenáriumi évfordulón kívül még egy jeles eseményt ünnepeltek; a németországi testvériskolai kapcsolat fennállásának 10. évfordulóját. M.A. otthon elõvennem a könyveket, ha az iskolában nem tudom befejezni a házi feladatot. Az ovis társaim közül senki nem jár velem egy osztályba. Mindenki új, kivéve a Lackót. Hozzá át szoktam menni a nyáron számítógépezni. Köteles Zsófi - Nagyon tetszik az iskola. Teljesen más, mint az ovi volt. Érdekesek a feladatok. Otthon sok feladatlapom van, amibõl gyakorolni szoktam. Kedvenc tantárgyam a matematika. Az olvasást szintén szeretem, de legjobban a német érdekel. Sok barátnõm van. A padtársammal egy csoportba jártam az óvodában. A Rita nénit és az Ildikó nénit nagyon szeretem. A tanulás mellett jut idõ a játékra is. Meleg Andrea

5 2009. szeptember 17. Pápa és Vidéke 5 Kékfestõ Múzeum A rendezvény célja a vidéken élõ kézmûvesek munkáinak bemutatása, a Kézmûvesek kertje kézimunka hagyományainak ápolása, továbbadása és megõrzése. A foglalkozásokat falusi mesterek tartották. Lehetett szõni, gyöngyöt fûzni, csuhéból babát és virágot készíteni, nemezelni, agyagozni, fából népi szerszámokat faragni. A saját kezûleg készült alkotásokat készítõik elvihették, de lehetõség volt a kiállított termékek megvásárlására is. A Kézmûvesek kertje elsõ rendezvénye nemcsak a gyerekek körében volt népszerû, a felnõttek is szívesen bekapcsolódtak a munkába. Minden foglalkozás, valamint a múzeum látogatása ingyenes volt ezen a napon. A program szeptember 19-én, szombaton 10 órától tovább folytatódik. Újabb mesterségekbe kaphatnak bepillantást a hagyományokat tisztelõk; többek között a bõrmûvesség, a gyékényfonás, a babakészítés és a kosárfonás fortélyait sajátíthatják el a következõ alkalommal. Programajánló Szeptember 19-én, szombaton 17 órakor kezdõdik a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat szervezésében a Yeraz trió elõadása az Örmény Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Köszöntõt mond: dr. Vaitsuk Mária Magdolna, PÖKÖ elnökhelyettes, ünnepi beszédet mond Fehér Zsófia, PÖKÖ képviselõ. Szeptember 23-án, szerdán 18 órakor kezdõdik a JMK-ban az Örmény Köztársaság Kis Jerevániak néptánccsoportjának bemutatója. Szeptember 27-ig megtekinthetõ a JMK emeleti elõterében ifj. Vasuta Gábor természetfotós Földi tünemény címû kiállítása. A Petõfi moziban szeptember 18-án 19 órától, 19-én és 20-án 17 és 19 órától a Harry Potter és a félvér herceg, szeptember án 19 órától a Közellenségek címû filmet vetítik. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a múlt héten a Munkácsy Mihály Általános Iskolában. A különleges tárlat keretében az intézmény tanulóinak fogalmazásai, kis írásai kerültek ki a kisgaléria falaira. A kiállításon diák különbözõ témákban írt munkái az elmúlt tanév különbözõ fogalmazásai, olvasónapló részletei, kisebb értekezései - olvashatók. Mindez azt bizonyítja, hogy anyanyelvünk fontos Könyvajánló Nagydém, nevével ellentétben nem nagy lélekszámú község. Lakosainak száma alighaladjameganégyszáz fõt, ám a falu történelmi múltja, lakosainak több évszázados küzdelme már régóta hiteles krónikás tollára várt. Ezt most Marics Lajos személyében aki nem mellesleg a falu polgármestere szerencsésen meg is találta. Régóta közismert már, hogy Marics Lajos szenvedélyes kutatója szûkebb pátriájának. Értékeket keresõ és meg is találó munkálkodásánakeredményeehasznos Így írtok ti a tanulók számára, hangzott el a megnyitón. - Régóta dédelgettük már azt a gondolatot, hogy az iskolánkban rendezünk egy ilyen kiállítást. Egyrészt azért, mert nagyon fontos dolognak tartom, hogy az A nagydémi regélõ kalendárium kis könyvecske, a nagydémi regélõ kalendárium, mely elsõ írásos összefoglalás a faluról, képanyag illesztésével. A könyv fejezetekre felosztva, szinte tõmondatokban mutatja be a falu és közeli térségérõl szóló tudnivalókat, kezdve a természetföldrajzi adottságoktól, a történeti korokon át a szegényparaszti élet hiedelemvilágáig. A fejezeteken belül természetesen még nagyon sok mindenre utalást talál az olvasó, ébresztve az érdeklõdést sokakban sms-ek világában a gyerekek valahogy máshogy is nézzenek az anyanyelvükre, és máshogy álljanak az irodalomhoz is. Másrészt pedig, amikor a dolgozataikat vagy egyéb munkáikat javítom, úgy tapasztalom, hogy még mindig sok gyerek nagyon jól használja anyanyelvét, és szépen fogalmaz. A legjobb munkákat szerettük volna megmutatni a többieknek, hogy például szolgáljanak. Egyébként a gyerekek szünetekben megállnak, és elolvasgatják, mit írtak társaik.ennekénnagyonörülök mondtavarga Erika magyartanár, munkaközösség-vezetõ. Az idei esztendõ a magyar nyelv éve ehhez az eseményhez is kapcsolódik ez a kiállítás. Fontosak az ilyen alkalmak, mert - ahogy Kazinczy fogalmazott - nyelvében él a nemzet. Dr. Csepregi Istvánné nyugalmazott magyartanár beszédében éppen ezért így kérte a továbbolvasásra. Így eljutunk olyan neves személyiségek megismeréséhez is, mint például Ihász Dániel, aki az 1848-as szabadságharc ezredese, Kossuth Lajos hadsegédje volt. De ugyanúgy több más híresség esetében is igaz ez. A kötet méltó módon emlékezik meg a falu elsõ és második világháborúban elesett hõseirõl, a lakosok életét végigkísérõ iskolai oktatásról, nevelésrõl, sommázva: minden olyan fontos dologról, ami alakította Nagydém történetét. E.Gy. a gyermekeket: - Ne felejtsétek el, hogy anyanyelvünket is tanulni kell. Ha szépen tudjátok használni, ha értitek árnyalatait, akkor fogjátok szeretni igazán. És legyen minden más nyelvnél elõbbre való! A nem mindennapi kiállítás megnyitóját Fellegvári Lúcia szavalata, illetve Gulyás Kinga és Hauber Kitti hangszeres játéka színesítette. vb Felhívás a Jókai és Vajda színházbérlet tulajdonosok számára Kérjük, hogy akik a tavalyi helyüket megújították, bérleteiket legkésõbb szeptember 18-ig szíveskedjenek a JMK jegypénztárában megvásárolni szeptember 18. után nem áll módunkban tovább tartani a helyeket. Jókai Mór Mûvelõdési Központ Mazsorett tanfolyam indul a JMK-ban. Várjuk 6-14 év közötti lányok jelentkezését. Bõvebb információ: Tompa Péterné Tóth Katalin mûvelõdésszervezõnél kérhetõ (89/ ). A tanfolyam ára: Ft/félév.

6 6 Pápa és Vidéke szeptember 17. Felavatták az elsõ botlókövet Pápán Az ünnepségen Karlovitz Kristóf, a néhai gyógyszerész unokája visszaemlékezésében azt mondta, Karlovitz Adolfnak a polgárság tagjaként kellett pusztulnia, egész osztályával a kuláknak kikiáltott módos parasztokkal együtt. A cél a magyar nemzet gerincének megtörése volt, és ez sikerült is. - Nem gondoltunk arra, hogy valaha is elégtételt kaphatunk a történtekért. Ám késõbb nagy meglepetéssel és örömmel vettük tudomásul, hogy a város új gyógyszertárát Karlovitz Gyógyszertárnak nevezték el. Nemrégiben tudomást szereztünk arról, hogy egy kölni mûvész emlékköveket, ún. botlóköveket helyez el a járdákba süllyesztve a holokauszt áldozatainak lakóházai elõtt. Mi, a család azt gondoltuk, az a katasztrófa, mely a mi társadalmi osztályunkat érte, ugyancsak egy nagy tragédia volt. Ötletünket felkarolta az önkormányzat, melynek nagyon örülünk, Karlovitz Adolf emlékére és ezúton is köszönjük mondta beszédében Karlovitz Kristóf, aki ezt követõen dr. Kovács Zoltán polgármesterrel közösen avatta fel Pápa elsõ botlókövét. - Nekünk, pápaiaknak is fontosak ezek az emlékkövek, mert emlékeztetnek minket a múltunkra, illetve azokra az emberekre, akik Vételi ajánlat nyújtható be Pápa város központjában az Anna tér és Korona utca között fekvõ, Pápa Város Önkormányzata tulajdonát képezõ Pápa, Anna tér 3. szám alatti ingatlanok hasznosítására. Az 1982/1, 1982/2 és 2985 hrsz-ú ingatlanok, melyek alapterülete összesen 3466 m2 (amelyeket a helyszínrajzon jelöltünk), jellemzõen zártsorú beépítési mód szerint beépíthetõ lakóterületek, ahol a megengedett legnagyobb beépítettség 60 %. Az ingatlanok maximum 7,0 m építménymagasságú lakóépülettel, illetve lakóövezetben elhelyezhetõ épületekkel építhetõk be. A október 05-ig a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályára írásban benyújtható vételi ajánlat tartalmazza, az ingatlanhasznosítás módját, a megvalósítás tervezett ütemezését és az ajánlott vételárat. P Á L Y Á Z A T I 1./ Pápa Város Jegyzõje (8500 Pápa, Fõ u. 12., tel: ) a 38/2009. (IX.09.) TEB, valamint a 84/2009. (IX. 09.) PB határozata alapján pályázatot hirdet Pápa Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ családi-házas lakótelkek értékesítésére az alábbiakban megjelölt helyen és feltételekkel: 2./ A Pápa, Kéttornyúlaki utcában fekvõ családi ház építésére alkalmas lakótelkek: Hrsz. Terület (m2) Bruttó induló alapár (Ft) , ,- Közmûvesítettség: A 8229 és 8230 hrsz-ú építési telkek víz, villany, gáz, szennyvíz közmûvekkel történõ ellátása, a járda és közvilágítás kialakítása a vevõk feladata és költsége. A kiépített közmûvek után az önkormányzat felé térítést nem kell fizetni. A fenti közmûveket is beleértve az infrastruktúrális beruházások vonatkozásában Pápa Város Önkormányzatának Képviselõtestületének többször módosított 14/1998(VI.29.) rendeletében foglaltak az irányadóak. városunkat naggyá tették. Ez a kezdeményezés valóban unikum, és továbbgondolásra is késztet. Érdemes lenne átgondolni, hogy a város mely pontján, kinek az emlékére lehetne még elhelyezni ilyen emlékjelet fogalmazott Pápa polgármestere. A vételi ajánlatok értékelését követõen az ingatlanok nyilvános pályázat útján kerülhetnek értékesítésre. Információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályán (Tel: 89/ ). H I R D E T M É N Y Karlovitz Adolf 110 évvel ezelõtt, 1899-ben vette át az akkori bencés gimnázium mellett található városi gyógyszertár vezetését, és fejlesztette korának egyik legmodernebb patikájává az országban. Az eredetileg földszintes gyógyszertár épületét a századforduló klasszicista stílusában építtette át emeletes házzá. A földszinten a gyógyszertár, az emeleten a lakás kapott helyet. A gyógyszertár új nevet is kapott, Városi gyógyszertár a Megváltóhoz lett. Karlovitz Adolf élénk közéleti tevékenységet is végzett, 1915-tõl a szemközti épületben mûködõ Pápai Takarékpénztár elnöke, 1925-tõl pedig m. kir. kormányfõtanácsos volt. Építési elõírások: Pápa Város Helyi Építési Szabályzata, a kisipari funkciókkal vegyes, jellemzõen oldalhatáron álló beépítési mód szerint beépíthetõ lakóterület (Lf-o/K) építési övezetbe sorolja az ingatlanokat. Az ingatlanok maximum 5.5 m építménymagasságú lakóépülettel, illetve lakóövezetben elhelyezhetõ épületekkel építhetõk be. Az építési övezetben telkenként legalább egy, legfeljebb két lakás helyezhetõ el, a lakófunkciót szolgáló gazdasági épületeket a fõépület takarásában kell elhelyezni. Az ingatlanok beépíthetõsége 30 %. Az Önkormányzat a lakótelek beépítésére 5 éves beépítési kötelezettséget ír elõ, melyet pályázóknak vállalni kell. 3./ A pályázati szándékot személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályához (Pápa, Fõ u. 12., II. em. 56. szoba) szeptember 24-én óráig. 4./ A versenytárgyaláson való részvétel a bruttó pályázati induló alapár 10 %-ának pályázati biztosítékként történõ megfizetése ellenében lehetséges. 5./ A pályázati tárgyalást a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályán szeptember 25-én órakor tartjuk. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályán (Tel: 89/ ) kérhetõ. Anyakönyvi hírek Házasság: Tóth Zoltán Gulyás Vivien, Gyökér Balázs Szabadi Melinda, Horváth István Benkõ Krisztina, Fehér Gábor Zsolt Frisch Dóra. Születés: Répás László Ihász Mariann: Áron, Reindl Zsolt Fuchs Judit: Gergõ, Giczi Attila Györkös Virág: Aliz, Tunner József Kiss Mónika: Eszter, Varga Attila Csete Lilla: Mira, Ignácz József Kolonics Nikolett: Bianka. Halálozás: Babják József, Tálos Béláné sz. Szabados Gizella, Cseke Károly József, Szabó Dezsõné sz. Császár Ilona, Kiss Antalné sz. Kiss Mária. A Magyar Állatorvosi Kamara Veszprém Megyei Szervezetének tájékoztatása szerint a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendeletben foglaltak alapján az ebtartók kötelesek: a) minden három hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen saját költségén a magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül, ac) ezt követõen évenként; b) az oltási könyvet megõrizni, azt az oltás megtörténtét ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából; c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végzõ állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni; d) az oltás során közremûködni. Az ebtartó kötelezettségének Pápa város közigazgatási területén az alább felsorolt állatorvosi rendelõkben vagy háznál, az állat tartási helyén tehet eleget. Pápa város közigazgatási területén az alább felsorolt állatorvosi rendelõk találhatók: Dr. Kovács Jenõ Pápa, Gyurátz F. u. 16. Dr. Lukács Attila Pápa, Batthyány u. 28. Dr. Lázár Attila Pápa, Fiumei u. 11/A Dr. Bujáky Miklós Pápa, Vásár u Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzõ Közlemény a panel technológiával épült lakóépületek felújítására A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a közelmúltban írta ki évre vonatkozóan az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményezõ korszerûsítésének, felújításának támogatása pályázatot. A pályázati felhívás és valamennyi melléklete letölthetõ a internetes honlapról. A pályázati felhívásnak megfelelõ rendelet módosítását Pápa Város Önkormányzata ez év szeptemberi ülésén tárgyalta. Tájékoztatom a panel technológiával épült lakóépületek közös képviselõit, hogy amennyiben pályázatot kívánnak benyújtani, annak elõkészítését megkezdhetik a internetes honlapon megjelent pályázati felhívás és annak mellékletei alapján. Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzõ Eladók az Önkormányzat tulajdonát képezõ lakások ( Vajda ltp. 6., Úrdomb u. 5., Széchenyi u. 14., Veres Péter tér 6/2.) nem lakás célú helyiségek (Fõ u. 8., Fõ u. 21., Korvin u. 3., Tapolcafõi u. 140.), építési telkek (Korvin u. 29., Fenyvessy Ferenc utca és Kéttornyúlaki utca), valamint földterületek (Juhar u., Nagysallói u.).érdeklõdni lehet a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályán, valamint a 89/ telefonszámon * * * Eladó Pápán, a Kisliget 3. szám alatt 1380 m 2 alapterületen, 472 m 2 -es épület! A versenytárgyalás induló bruttó összege: ,-Ft. Érdeklõdni lehet a Polgármesteri Hivatal vállalkozási osztályán (Pápa, Fõ u. 12.), valamint a 89/ telefonszámon.

7 2009. szeptember 17. Pápa és Vidéke 7 Kosárlabda Gyõzelem hazai közönség elõtt Labdarúgás Körzeti bajnokság A Pápai KC nyerte a hazai rendezésû MOTAX Kupát. A felkészülési tornán Nagykanizsa, Sopron és a szombathelyi Falco volt a pápaiak ellenfele. A házigazda Pápai KC a szombathelyiek ellen kezdte a tornát. Vajda József csapata nem hagyott kétséget a mérkõzés végsõ kimenetele felõl és magabiztosan re nyert. Ezzel a döntõ egyik csapata biztossá vált.amásikágról,anagykanizsa Sopron párosításból a Kanizsa KK jutott a fináléba. A döntõben a rendes játékidõ döntetlennel zárult, a Motax Kupa idei nyertesének kiléte a hosszabbításban dõlt el. Ezt a Pápai KC vette jobban, a csapat ra hozta a mérkõzést és nyerte a felkészülési tornát. A harmadik helyen a soproniak végeztek, negyedik lett a Falco II. A Pápai KC tornagyõzelme kapcsán a csapat edzõje azt mondta: meglepték a fiúk a jó szerepléssel. - A nyári kézilabda Európa-bajnokság miatt mi három héttel kevesebbet készültünk, mint az ellenfelek. Jó szellemben játszottunk, harcos, jó játékkal nyertünk. Mindkét meccsen 100 pont körül dobtunk. Mindenki megtette a magáét, Horváth Roland, Bogdán Erik, Lázár Krisztián és Károly Máté különösen - értékelt Vajda József. A kosárlabda NB I/Bben a pápaiak ezen a hétvégén idegenben kezdenek Az elismerés mindenkinek jár A évi nõi junior kézilabda az EB legjobb helyszínének Európa-bajnokság választotta. Az elismerés a pápai szervezõbizottságának helyi szervezõcsapat minrosházán tagjait jutalmazta a Váden tagjának jár mondta a dr. Kovács Zoltán, polgármesteri fogadáson Pápa polgármestere. A 30 Koncz Sándor. A korosztályos fõs team Koncz Sándor Európa-bajnokságot helyszínigazgató vezetésével augusztus között jó munkát végzett, az rendezték meg három ma- Európai Kézilabda Szövetség gyarországi helyszínnel (EHF) vezérkara a kongyarországi tinensbajnokság zárásakor (Gyõr, pa). Szombathely, Pá- P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y 1./ Pápa Város Önkormányzatának Jegyzõje (8500 Pápa, Fõ u. 12., tel: ) pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló, pápai ingatlan-nyilvántartásban 77/A/6 hrsz-ú társasházi különlapon 100 m2 alapterülettel felvett társasházi lakás és az osztatlan közös tulajdonból hozzá tartozó 991/10000 tulajdoni illetõség értékesítésére. Fenti ingatlan természetben a Pápa, Márton István u. 5. III. em. 6. szám alatti 2 szoba, + 1 félszoba, hálófülke, konyha, elõszoba, WC, tároló és elõtér helyiségekbõl álló összkomfortos lakást és az osztatlan közös tulajdonból a társasház alapító okirat szerint hozzá tartozó közös rendeltetésû helyiségeket foglalja magába. 2./ A lakás villany, víz, csatorna közmûvekkel rendelkezik. A fûtés módja egyedi fûtés. 3./ Az épület társasházként üzemel, ezért a leendõ tulajdonosnak vállalnia kell a társasház alapító okiratban rögzítetteket. 4./ A versenytárgyalás induló összege: ,-Ft, azaz Kilencmillió-négyszázötvenezer forint. 5./ A versenytárgyaláson való részvétel ,-Ft pályázati biztosíték megfizetése ellenében lehetséges. 6./ A pályázatot szeptember 24-én óráig személyesen vagy meghatalmazott képviselõ útján kell írásban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályára. 7./ A versenytárgyalás idõpontja: szeptember 25-én óra 8./ Helye: Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztálya (II. emeleti tárgyalóterem). A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályán (Tel: 89/ ) kérhetõ. Budafok ellen. Elsõ hazai mérkõzésüket október 8-án játsszák. Az ellenfél Sárvár csapata lesz. Dõltek a bábuk A városi-körzeti bajnokságban szereplõ tekecsapatok számára szerveztek felkészülési tornát szeptember án az Elmax Vasas tekecsarnokában. 35 férfi és 9 nõi csapat indult a versenyen. Kézilabda férfi NB II. Bakonyerdõ Elmax VSE - Gyõrújbarát KSE, szeptember 19., szombat 16 óra, Sportcsarnok, Pápa Labdarúgás NB I. Lombard Pápa FC Vasas FC, Sportajánló A férfiak közt a Bakony Volán I-es csapata nyert (1095 fa), második lett Ihász I. csapata (1043 fa), harmadik az Ezüst Nyíl Szabadidõ (1029 fa). Mindhárom együttes a városi- -körzeti bajnokság meghatározó csapatai közé tartozik. A nõknél szoros versenyben vendégsiker született, a pétiek (968 fa) nyertek Herend (948 fa) és Lovászpatona (888 fa) elõtt. Az egyéni verseny helyezettjei zömében a csapatverseny dobogósai közül kerültek ki. A férfiaknál nyert Müller Zoltán (Ihász I, 290 fa), második lett Hajtó Zoltán (Várpalota, 288 fa), harmadik helyen Magyar Ferenc (Bakony Volán I, 287 fa) végzett. A nõknél Rujzam Szilvia (Herend, 264 fa) lett az elsõ, Pálovicsné (Hunstman, 262 fa) a második, a lovászpatonai Konczné a harmadik (252 fa). szeptember 19., szombat 19 óra, Perutz Stadion, Pápa Teke férfi NB I Elmax Vasas Teke Baráti Kör (Kaposvár), szeptember 19., szombat 11 óra, Vasas-sporttelep, Pápa Megyei III/A Takácsi Bakonytamási 2-4 (0-1) G.: Kálmán Sz., Farkas J. ill. Deli Á., Varga T., Esztergályos F., Polcsák G. Tartalék: 2-1 (1-0) M.háza Kéttornyúlak 2-0 (0-0) G.: Meze Cs., Varga Z. Tartalék: 2-1 (1-0) Malomsok Mezõlak 0-2 (0-2) G.: Nagy T., Tóth N. Tartalék: 18-0 (6-0) N.görzsöny Adásztevel 1-1 (1-1) G.: Pócza A. ill. Izsa S. Tartalék: 4-2 (2-1) Nyárád Nagytevel 4-4 (1-2) G.: Pajak Á. (2), Kiss I., Talabér A. ill. Jónás Gy. (2), Szabó B. (2). Tartalék: 5-3 (0-1) K.szentpéter Nagyacsád 2-3 (0-1) G.: Kasza J., Szalai L. ill. Veleki I. (2), Németh B. Tartalék: 1-0 (0-0) A bajnokság állása a 4. forduló után 1. Mihályháza Mezõlak Adásztevel Nemesgörzsöny Nagytevel Nagyacsád Bakonytamási Kéttornyúlak Takácsi Malomsok Nyárád K.szentpéter Megyei III/B Marcalgergelyi Vanyola 1-6 (1-3) G.: Kovács Gy., ill. Hardi Cs., Csuti B., Bandi Z., Farkas L., Bodnár G., Szalai Á. Tartalék: 4-2 (1-1) Gic Lovászpatona 1-7 (1-5) G.: Baranyai R. ill. Németh M. (4), Lukács L. (3) Tartalék: 4-0 (2-0) Tapolcafõ Marcaltõ 1-2 (0-1) G.: Józsa P. ill. Papdi B., Adamicza D. Tartalék: 4-2 (2-1) Pápateszér Vaszar 4-1 (1-1) G.: Tóth A. (2), Ilkó S., Eigner G. ill. Marton M. Tartaék: 6-0 (2-0) H.bödöge B.gyõri ISE 0-3 (0-2) G.: Máté I. (2), Varga Sz. A bajnokság állása a 3. forduló után 1. Pápateszér Lovászpatona Vanyola Marcaltõ Borsosgyõri ISE Vaszar Homokbödöge Tapolcafõ Marcalgergelyi Gic Megyei III/C B.gyõri SE Ganna-D. 1-3 (0-3) G.: Szabó A. ill. Müll G., Magyar M., Bálint Sz. Külsõvat Gecse 1-1 (1-0) G.: Szabó Sz. ill. Tóth Z. B.koppány Keszõi SE 3-1 (2-1) G.: Sersinger Zs., Bakonyi I., Török O. ill. Káté N. Dáka Pápai Termál FC 3-2 (1-1) G.: Lázár N. (2), Takács B. ill. Bódai P., Bolla R. Bakonyjákó M.gencs 2-3 (2-2) G.: Ferenczi G., Gulyás Á. ill. Mógor t., Szücs B., Benkovics G. A bajnokság állása a 3. forduló után 1. Ganna-Döbrönte Gecse Pápai Termál FC Dáka Külsõvat Borsosgyõri SE Bakonykoppány Magyargencs Bakonyjákó Keszõi SE P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y 1./ Pápa Város Jegyzõje (8500 Pápa, Fõ u. 12., tel: ) pályázatot hirdet Pápa Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ, Pápa, Vajda Péter ltp. 2. szám alatti, 6352/A/35 hrsz-ú, a pápai ingatlan-nyilvántartásban garázs megjelölésû, 29 m5 térmértékû ingatlan 18/1000 tulajdoni illetõséggel történõ értékesítésére az alábbiakban ismertetett feltételekkel: 2./ Az épület, melyhez a garázs tartozik társasházként mûködik, ezért a leendõ tulajdonosnak vállalnia kell a társasház alapító okiratában rögzítetteket. 3./ A versenytárgyalás induló összege bruttó ,-Ft. 4./ A versenytárgyaláson való részvétel ,-Ft pályázati biztosíték megfizetése ellenében lehetséges. 5./ A pályázati tárgyalást a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályán szeptember 25-én 9.30 órakor tartjuk. 6./ A pályázati szándékot személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályához (Pápa, Fõ u. 12., II. em.) szeptember 24-én óráig. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályán (Tel: 89/ ) kérhetõ.

8 8 Pápa és Vidéke szeptember 17. Szûcs Lajos lehúzta a redõnyt a kapuja elõtt A Diósgyõr is pont nélkül távozott Pápáról Két hét szünet után újra élvonalbeli bajnoki találkozót játszott a Lombard Pápa, az elmúlt szombaton a Diósgyõr együttese látogatott a Perutz Stadionba. Bizonyára több pápai szurkoló is elgondolkodott azon, hogy a válogatott mérkõzések miatti pihenõ vajon nem fékezte-e meg a Lombard lendületét, hiszen zsinórban három találkozót nyertek Bárányos Zsolték. A jó iramú, küzdelmes mérkõzés aztán választ adott a kérdésekre, a Pápa ott folytatta, ahol a Kecskemét ellen abbahagyta, vagyis bátor, taktikus játékkal két gólos elõnyt szerzett Heffler Norbert és Bali Péter révén, a találkozó utolsó másodperceiben a Diósgyõr csak szépíteni tudott. A mérkõzés krónikájához az is hozzátartozik, hogy a Lombard kapusa, Szûcs Lajos parádés teljesítményt nyújtott, kis túlzással lehúzta a redõnyt a kapuja elõtt, bravúrok sorát mutatta be. A Diósgyõr elleni találkozóról a Lombard csapatkapitányával beszélgettünk. - Nagyon jó és változatos mérkõzést láthatott a közönség mondta újságunknak Szûcs Lajos, hiszen mindkét kispadon olyan szakember ült, aki a támadó futball híve. A Diósgyõr nem elrontani akarta a mi játékunkat, hanem a saját futballját akarta felépíteni. Ezért adódtak helyzetek mindkét oldalon, amelybõl nekünk sikerült kettõt értékesíteni, igaz a Diósgyõrtõl a végén egy elkerülhetõ gólt kaptunk. Összességében nagyon fontos gyõzelmet arattunk. - Négy találkozót nyertetek egymás után, ez azért már jelenhet valamit. - Három pontra vagyunk lemaradva az elsõ helyezettõl. Jómagam mindig elõre szeretek nézni, és azt szeretném, ha a Lombard majd a tavaszi folytatáskor ne a tabella helye között, hanem az elsõ ötben lenne. Titkon merész dobogós álmaim is vannak, ami jó lenne, ha nem csak álom maradna. Ne felejtsük el, hogy a táblázat elsõ harmadában lévõ együttesek mindegyikével játszottunk már, igaz jóval több mérkõzésen szerepeltünk otthon. - A Lombard Pápa a második legkevesebb gólt kapta az élvonalban, ami a védelmet és a kapust egyaránt dicséri. Nem mehetünk el szó nélkül a Diósgyõr ellen nyújtott teljesítményed mellett sem, ahogy mondani szokás, lehúztad a redõnyt a Pápa kapuja elõtt. - Csapatunkban egységesen próbálunk támadni, és egységesen próbálunk védekezni, nekem is megvan ebben a taktikai feladatom. A Diósgyõr elleni mérkõzés harmincötödik percében sajnos egy korábbi sérülésem kiújult, Farkas Attila hazaadását a tizenhatoson kívülre jöttem elrúgni, a játékszer elég rosszul pattant, megnyúlt a bal lábam, meghúzódtam, és kisebb izomszakadásom keletkezett. Ezért a Magyar Kupa találkozón nem lehetek ott a pályán, és a hétvégi Vasas elleni mérkõzésen is kérdéses a játékom. - A sérülésed ellenére mégis vállaltad a játékot a második félidõben. - A szünetben átfutott a fejemen, hogy a második félidõben játszak-e. Szerencsére a masszõröknek sikerült olyan állapotba hozni a combomat, hogy tudtam vállalni a második félidõt, és sikerült egy jó teljesítmény hozni, aminek azért is külön örülök, mert ekkor már elég komoly fájdalmaim voltak. - A Diósgyõr elleni találkozó elõtt már kisebb sérüléssel bajlódtál. - Igen, akkor még csak húzódás volt, most pedig már kisebb izom beszakadás. Hétfõn állapította meg az ultrahangos vizsgálat, hogy mi okozza a fájdalmat. Egy budapesti magánklinikán próbálják rendbehozni a combomat úgy, hogy péntekre már tudjak rendesen mozogni, és szombaton a Vasas ellen újra a csapat rendelkezésére álljak. - A fõvárosi piros-fehérek elleni mérkõzés igazi hatpontos találkozó lesz. - Igen, hiszen azonos pontszámmal állunk a táblázaton. Nagy rangadóra számítok, hasonló lesz, mint a Diósgyõr ellen. A Vasas az elmúlt fordulókban nyert Diósgyõrben, megverte a Ferencvárost és a Kaposvárt, azonban ha mi a saját játékunkat tudjuk játszani, és ráerõltetjük az akaratunkat az ellenfélre, akkor otthon tartjuk a három pontot. - A napokban hirdette ki Egervári Sándor az U20-as válogatott keretét, amelyben nem kapott helyet Heffler Norbert. Mi a véleményed a döntésrõl? - Heffler Norbert nagyon megérdemelte volna, hogy az U20-as válogatottal a világbajnokságon részt vegyen. A Diósgyõr ellen is igazolta játékával gólt szerzett és gólpasszt adott, hogy ott lenne a helye a legjobbak között, azonban a mindenkori edzõnek a döntése és felelõssége, hogy milyen keretet állít össze. Úgy gondolom, Egervári Sándor hibát követett el, hogy Heffler Norbertet nem vitte el Egyiptomba. Polgár Szilárd A bajnokság állása 1. Videoton Újpest MTK Gyõr DVSC Lombard Pápa Vasas Kecskemét FTC Nyíregyháza Kaposvár Paks DVTK ZTE Honvéd Haladás Mérkõzés utáni nyilatkoztatok: Véber György, a Lombard Pápa szakmai igazgatója: - Ez egy stratégiai gyõzelem volt, most nagyon sok csapattól hat pontra el tudtunk húzni. A mai találkozó volt szakmailag az egyik legtöbb és a legértékesebb gyõzelem az eddigiek közül. Egy jó erõbõl álló, jól szervezett együttest gyõztünk le. Szûcs Lajos a Magyarországon védõ kapusok közül kiemelkedõen a legjobb, és ezt folyamatosan bizonyítja. Aczél Zoltán, a Diósgyõr vezetõedzõje: - Mentálisan fölénk nõtt a Pápa, gratulálok a gyõzelmükhöz. Az elsõ félidõben volt három százszázalékos ziccerünk, a második félidõben is voltak helyzeteink. Javuló játékot mutattunk a Vasas elleni mérkõzés óta. A Pápa rutinosan behozta ezt a találkozót. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 09. SZÁM (492) 2009. MÁJUS 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Amíg lehetôsége van, vegye igénybe a szociálpolitikai

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 24. SZÁM (507) 2009. DECEMBER 18. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Húszéves jubileum 3.» Évértékelô

Részletesebben

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12.

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (475) 2008. AUGUSZTUS 29. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Halottainkra emlékezve

Halottainkra emlékezve Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM (408) 2005. NOVEMBER 4. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Nyolc lépés a családokért 6.» Németh

Részletesebben

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 116 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (462) 2008. FEBRUÁR 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Mi lesz veled, TV-Cell? 3.» Emelkedô

Részletesebben