J E G Y Z Ő K ÖN Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K ÖN Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak: Földi László polgármester, Takáts László alpolgármester, Tótin Lóránt alpolgármester, Fábri Attila, Fehér István, dr. Ferenczi Norbert, dr. Fülöp Hajnalka, Giba István, Györe Anett, Györe Ferencné, dr. Horváth Tiborné, Hörömpő Annamária, Klément György, Korondi Miklós, Kovács Gábor, Nagy Tamás, Simon Mihály, és Takács Miklós képviselők. Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Diósgyőri Gitta jegyző; Dr. Nagy Lajos aljegyző; Dr. Kárpáti Lászlóné, a Pénzügyi Iroda vezetője; Tűri László, a Közoktatási és Szervezési Iroda vezetője helyett Gergelyné Csiszár Edit; Rajki László önkormányzati tanácsadó. Jegyzőkönyvvezető: Szebeniné Lénárd Ágnes és Urbán Jánosné Földi László köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 23 tagú Képviselő testületből 17 en vannak jelen, az ülés határozatképes. Bobál István képviselő úr jelezte távolmaradását, Füle Győzőné, Horváth József és Nagygyőr Árpád képviselők betegség miatt nem vesznek részt az ülésen. Ifj. Károly Ferenc nem jelezte távolmaradását. Földi László a következő előterjesztéseket javasolja felvenni a napirendbe. Tizennyolcadikként a 101//2009. (IV. 23.) Ök. határozat visszavonása, tizenkilencedikként a 273/2009. (X. 21.) Ök. határozat módosítása, huszadikként A KMOP /B pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás, huszonegyedikként A Mobilpark Kft. Alapító Okiratának módosítása előterjesztéseket kéri felvenni. 22. Egyebek, 23. Kérdések, interpellációk, 24. zárt napirend az eredetileg huszadikként sorszámozott lenne, a 25. pedig a zárt egyebek napirend. Fehér István arra kéri Polgármester urat, jelöljék ki azt, hogy tartanak e szünetet. Döntsék el, ha lehet, hogy fél 1 kor szünetet tartanak. Egyébként a napirendeket az előterjesztett sorrendben elfogadja. Földi László azt ajánlja, hogy a 11 es napirend után tartsanak szünetet. A módosított napirendet bocsátja szavazásra, melyet a Képviselő testület 17 igen egyhangú szavazattal elfogadott. Fábri Attila Fehér István Dr. Ferenczi Norbert Földi László polgármester úr Dr. Fülöp Hajnalka Giba István Györe Anett Györe Ferencné Dr. Horváth Tiborné Hörömpő Annamária Klément György Korondi Miklós 1

2 Nagy Tamás Simon Mihály Takács Miklós János Takáts László alpolgármester úr Tótin Lóránt alpolgármester úr Bobál István Füle Győzőné Horváth József ifj. Károly Ferenc Kovács Gábor Nagygyőr Árpád NAPIREND NYILVÁNOS ÜLÉS 1.) NAPIREND Czékmányné Nagy Már ia eskütétele 2.) NAPIREND Hitelkeret biztosítása a Panel Plusz Hitelpr ogram ker etében nyílt közbeszerzési eljárásr a Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 3.) NAPIREND Intézmények felújítása: a Tűzoltóparancsnokság épületének felújítási igénye Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 4.) NAPIREND Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat módosítás kérelme Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 5.) NAPIREND évi élelmezési nyersanyag nor ma megállapítása Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 6.) NAPIREND Cegléd Város évi költségvetési koncepciója Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 7.) NAPIREND Rendelet tervezet az Önkormányzat költségvetési intézményeinél alkalmazandó étkezési tér ítési díjak megállapításáról Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető Előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta jegyző 2

3 8.) NAPIREND Helyi adópolitika felülvizsgálata Szakmai előterjesztő: Hornyákné Csoma Zsuzsanna adócsoport vezető Előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta jegyző 9.) NAPIREND Települési folyékony hulladék begyűjtése, szállítása és kezelése közszolgáltatás ellátása Szakmai előterjesztő: Jáger Mária főtanácsos 10.) NAPIREND Forrás biztosítása a március 8 ig megr endezésr e ker ülő városi r endezvényekhez Szakmai előterjesztő: László Ditta rendezvényszervező 11.) NAPIREND évi rendezvénynaptár Szakmai előterjesztő: László Ditta rendezvényszervező 12.) NAPIREND A Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda SzMSz ének jóváhagyása Szakmai előterjesztő: Tűri László irodavezető 13.) NAPIREND Várkonyi Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának kiegészítése Szakmai előterjesztő: Tűri László irodavezető 14.) NAPIREND A Lövész utcai Óvoda intézményvezetői állásának hir detése Szakmai előterjesztő: Tűri László irodavezető 15.) NAPIREND Utca elnevezése Szakmai előterjesztő: Vas János ügyintéző Előterjesztő: dr. Nagy Lajos mb. irodavezető 16.) NAPIREND Területek értékesítése Szakmai előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető 3

4 17.) NAPIREND Reklámfelület ér tékesítés Szakmai előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető 18.) NAPIREND 101/2009. (IV.29.) Ök. határozat visszavonása Szakmai előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető 19.) NAPIREND 273/2009. (X.21.) Ök. határ ozat módosítása Szakmai előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető 20.) NAPIREND A KMOP /B pályázathoz tulajdoni hozzájárulás Szakmai előterjesztő: Előterjesztő: 21.) NAPIREND A MOBILPARK Kft. Alapító Okiratának módosítása Szakmai előterjesztő: Mesterné dr. Nagy Andrea 22.) NAPIREND Egyebek 23.) NAPIREND Kérdések, interpellációk 24.) NAPIREND Jászberényi út 13. III./10. sz. alatti lakás bérbeadására javaslat Szakmai előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető 25.) NAPIREND Egyebek NYILVÁNOS ÜLÉS 1.) NAPIREND Czékmányné Nagy Már ia eskütétele Az eskü szövege a jegyzőkönyv 1. számú melléklete Földi László: Az októberi testületi ülésen lemondott bizottsági tagsági helyre új bizottsági tagot választottak Czékmányné Nagy Mária személyében. E napirend keretén belül esküt kell tennie. Czékmányné Nagy Mária az esküt letette. 4

5 2.) NAPIREND Hitelker et biztosítása a Panel Plusz Hitelprogram keretében nyílt közbeszerzési eljárásr a Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete Földi László más vélemény hiányában az A változatú határozati javaslatot bocsátja szavazásra, melyet a Képviselő testület 18 igen egyhangú szavazattal elfogadott és meghozta határozatát. 277/2009.(XI. 19.) Ök. határozat Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 1. Eredményesnek nyilvánítja a Hitelkeret biztosítása a Panel Plusz Hitelprogram keretében tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást. 2. Nyertesként hirdeti ki a Hitelkeret biztosítása a Panel Plusz Hitelprogram keretében közbeszerzési eljárásában az OTP Bank Nyrt. t (székhelye: Budapest, Nádor u. 16.) és a bank által pályázathoz becsatolt feltételrendszert elfogadja. 3. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határ idő: azonnal Felelős: Földi László polgármester Fábri Attila Fehér István Dr. Ferenczi Norbert Földi László polgármester úr Dr. Fülöp Hajnalka Giba István Györe Anett Györe Ferencné Dr. Horváth Tiborné Hörömpő Annamária Klément György Korondi Miklós Kovács Gábor Nagy Tamás Simon Mihály Takács Miklós János Takáts László alpolgármester úr Tótin Lóránt alpolgármester úr Bobál István Füle Győzőné Horváth József ifj. Károly Ferenc Nagygyőr Árpád 3.) NAPIREND Intézmények felújítása: a Tűzoltóparancsnokság épületének felújítási igénye Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete 5

6 Földi László egyéb javaslat nélkül a határozati javaslatot bocsátja szavazásra, melyet a Képviselő testület 17 igen egyhangú szavazattal elfogadott és meghozta határozatát. 278/2009.(XI. 19.) Ök. határozat Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 1.) Engedélyezi a Tűzoltóparancsnokságnak a nyílászárók cseréjét, a fűtéskorszerűsítési munkák elvégzését. 2.) Az intézményi felújítási keretből Ft felhasználását engedélyezi, amelyet finanszírozásként átad az intézménynek. 3.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. Határ idő: azonnal Felelős: Földi László polgármester Fábri Attila Fehér István Dr. Ferenczi Norbert Földi László polgármester úr Dr. Fülöp Hajnalka Giba István Györe Anett Györe Ferencné Dr. Horváth Tiborné Hörömpő Annamária Klément György Korondi Miklós Nagy Tamás Simon Mihály Takács Miklós János Takáts László alpolgármester úr Tótin Lóránt alpolgármester úr Bobál István Füle Győzőné Horváth József ifj. Károly Ferenc Kovács Gábor Nagygyőr Árpád 4.) NAPIREND Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat módosítás kérelme Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete Földi László más vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő testület 18 igen egyhangú szavazattal elfogadott és meghozta határozatát. 279/2009.(XI. 19.) Ök. határozat Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 1.) Engedélyezi a Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár Kamaratermének hangtechnikai felújítását és a büfé kialakítását. 6

7 2.) Az 1.) pontban jelölt feladat fedezetéül a felújítási kiadások között szereplő A épület homlokzatának felújítására biztosított pénzeszközt jelöli meg. 3.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. Határ idő: azonnal Felelős: Földi László polgármester Fábri Attila Fehér István Dr. Ferenczi Norbert Földi László polgármester úr Dr. Fülöp Hajnalka Giba István Györe Anett Györe Ferencné Dr. Horváth Tiborné Hörömpő Annamária Klément György Korondi Miklós Kovács Gábor Nagy Tamás Simon Mihály Takács Miklós János Takáts László alpolgármester úr Tótin Lóránt alpolgármester úr Bobál István Füle Győzőné Horváth József ifj. Károly Ferenc Nagygyőr Árpád 5.) NAPIREND évi élelmezési nyersanyag nor ma megállapítása Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete Nagy Tamás kérdezi, hogy miért nem csak az infláció mértékével emelik a térítési díjakat, hiszen a következő napirendi pontnál csak az infláció mértékével lesz emelés? A bölcsődéknél miért emelünk 10 % kal? Dr. Kárpáti Lászlóné válaszol. A bölcsődék még saját konyhát üzemeltetnek. Az élelmezési vezető az áremeléseket figyelve jutott oda, hogy az élelmezési normák ilyen mértékben érzi szükségesnek változtatni. A következő év tervezésénél már a bevételeket ezekkel az árakkal szeretnének dolgozni. Az árváltozások indokolják a tíz százalékos norma emelést. Tótin Lóránt kiegészíti az elhangzottakat. Az ágazati infláció, az élelmezési árak emelkedése kb. ezt a 10 % os értéket éri el, miközben az átlagos infláció ennél alacsonyabb. Mivel a Sodexho val olyan szerződésben áll az Önkormányzat, ami az átlagos inflációval történő emelést teszi csak szükségessé, ez ilyen szempontból előnyös, az Önkormányzat illetve az étkezők számára, viszont az élelmezési árak ennél magasabb mértékben emelkedtek, ezért itt nem fognak veszteséget okozni a bölcsődénél, illetve az étkezés színvonalát is így tudják megőrizni. Dr. Horváth Tibornénak más információi vannak. Az élelmezéssel kapcsolatos kimutatások, országos felmérések alapján az élelmiszerek árai nem növekedtek, ellenkezőleg csökkentek. 7

8 Érdemes lett volna picit átgondoltabban kezelni a témát. Soknak tartja a 10 % ot, ezért nem is fogja megszavazni. Dr. Ferenczi Norbert azért mer a témában megszólalni, mert a kistérség szociális intézménye most végezte el a közbeszerzési eljárást az élelmiszerek tekintetében és volt tapasztalatuk az áremelkedésről. Két évre írták ki a közbeszerzési eljárást, áprilisig kérték az ártartást a vállalkozóktól, illetve hagyományos inflációval számoltak. Nem az élelmiszeripari inflációt kötötték ki. Erre olyan válaszok érkeztek, hogy azért nem pályáznak a cégek, mert ezt kevésnek találták. Az élelmiszeripari infláció sokkal magasabb lesz, mint az alap infláció. Ezek a piaci tapasztalatok. Ceglédi vállalkozásokkal nem tudtak megegyezni. Földi László rámutat: a Költségvetési Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselő testület 12 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadott és meghozta határozatát. 280/2009.(XI. 19.) Ök. határozat Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő testülete 1.) Az alábbiak szerint állapítja meg az élelmezést nyújtó önkormányzati költségvetési intézményeknél alkalmazandó nyersanyag normát: Személyes gondoskodást nyújtó intézmény Bölcsődei ellátás (teljes ellátás) Külső felnőtt étkezés (vendég) 2.) Az új élelmezési nyersanyag normát január 1 jétől alkalmazza. 266 Ft/fő/nap + ÁFA 290 Ft/fő/nap+rezsi+ÁFA 3.) A határozat visszavonásig érvényes, a 401/2008.(XII.18.) határozat január 1 jétől érvényét veszti. 4.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. Határ idő: azonnal Felelős: Földi László polgármester Dr. Ferenczi Norbert Földi László polgármester úr Dr. Fülöp Hajnalka Györe Anett Györe Ferencné Hörömpő Annamária Klément György Korondi Miklós Kovács Gábor Takács Miklós János Takáts László alpolgármester úr Tótin Lóránt alpolgármester úr Fábri Attila Fehér István Giba István Dr. Horváth Tiborné Nagy Tamás Simon Mihály Bobál István Füle Győzőné Horváth József ifj. Károly Ferenc Nagygyőr Árpád Tart. Tart. Tart. Tart. Tart. Tart. 8

9 6.) NAPIREND Cegléd Város évi költségvetési koncepciója Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné pénzügyi irodavezető Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete. Dr. Kárpáti Lászlóné a költségvetési koncepcióhoz az alábbi kiegészítést fűzi. Törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor Önök elé terjesztettük a évi költségvetési koncepciót. A Költségvetési törvénytervezet benyújtása a megszokottnál jóval korábban történt meg. Így mi is kicsit előbbre hoztuk a tárgyalásokat és a jövő évi költségvetés átgondolását. A tervezetben megszorító intézkedéseket láthatnak, amelyekben a közkiadások csökkentését tervezi. Legfontosabb cél a maastrichti egyenleg hiánymutatónak való megfeleltetés. Miután a költségvetési bevételeket csökkentik, a kiadásokat is csökkenteni kell. Ezek a kiadáscsökkentések az önkormányzatoknál is erősen érvényesülnének. Összességében az önkormányzatoknál 120 milliárd forint elvonással kell számolni. Ez az elvonás látszik a törvénytervezetben, a normatívákban, illetve az ott olvasható intézkedésekben az adókat illetően. Miután jelentős összegű bevételi forrás csökkenéssel lehet számolni, így tárgyalásokra hívták össze az önkormányzat intézményeit, gazdasági társaságait. A törvény erre nem kötelez a költségvetési tervezet elkészítésénél. Ezen tárgyalások eredményeit foglalták össze a koncepció táblázataiban. A cél az volt, hogy a jelenleg ismert adatokkal, illetve a törvénytervezet adataival számolva láttassák, milyen költségvetési kiadás várható a 2010 es évben. Miután a törvény azt mondja, hogy a bevételek csökkennek, így a bevételek önkormányzatnál is jelentős összeggel csökkenni fognak. E tárgyalássorozatokkal már látható, hogy hol milyen feladat várható. Az. 1. táblázatban a jelenleg ismert állami támogatások láthatók, azok szerkezeti változásai. Vannak állami normatívák, amelyek az előző évben voltak és az idén már nincsenek. Például a művelődési feladatoknál és a könyvtár ellátásnál Ft volt idén. Összevonások láthatók az általános normatíváknál. De ugyanígy a közoktatási normatíváknál is teljes változás tapasztalható. A kiesés majd a törvény végleges formájánál lesz látható. A másik jelentős változás az adókat illetően történik. A helyi adóbevételeink jelentős arányát képezi az iparűzési adó től az állami adóhatóság hatályába tartozik az iparűzési adó beszedése. Így a II. féléves adóbevételeket már nem az Önkormányzathoz, hanem az APEH hoz kell, hogy a vállalkozók befizessék. Hogy a visszaosztás hogyan fog történni, milyen mutatószám alapján, ez egyelőre ismeretlen. Az ígéret arról szól, hogy megkapjuk, miután majd a évi adóbevallásokat megteszik a vállalkozók, de számunkra ez ismeretlen lesz. Hogy hogyan történik a visszaosztás, illetve a válság hatása hogyan fog érvényesülni, amit az ez évi adóbevételekben nem is igazán éreztünk, hogy mennyi adóbevétel kieséssel számolhatunk, egyelőre nem látható, csak az, hogy jelentős lesz. Az idei évre gondolva október 31. napjával 900 milliós iparűzési adó bevételre tettünk szert. Az elkészített mérleg tervezetben begyűjtöttük az adószámainkat, amit próbáltunk tervezni jelentős csökkenéssel számoltunk. Számítások szerint a 200 milliós nagyságrendet is meghaladja az a bevétel kiesés, amit a statisztikák átlagszámai alapján, illetve a válsághatás érvényesítésében próbáltunk meghatározni. Ezen bevételi források kiesésével számolva tekintettük végig az intézmények várható költségvetését és gazdasági társaságaink jövő évi elképzeléseit. A 3. számú táblázatban látható, hogy az intézmények hogyan számoltak, mennyi a normatíva és hogyan változik az önkormányzati bepótlás. Jelentős a növekedés az előző évhez képest. A normatívák 16 % kal csökkennek, az önkormányzati támogatás 13 % kal nő. Mindezeket láttatva, majd ha feladat finanszírozás szerint fogunk tervezni, a 4. számú táblázat jelzi, hogyan kell majd eljárnunk. A tervezésnél alapvető kell legyen a kötelező és a nem kötelező feladatok megjelölése, illetve azok vizsgálata. Itt elsősorban a nem kötelező feladatokat kell 9

10 áttekinteni, hogy azokra milyen lehetőségeink lesznek. Márpedig ha a bevétel csökken, a kiadásainkat is csökkenteni kell. Kiemeli a gazdasági társaságaink igényeit. Még csak a tervek tervéről van szó, de úgy gondolja, ezek az elképzelések és az önkormányzathoz benyújtott igények jelentős összeget jelentenek. Nem biztos, hogy a következő évben ezeket a terheket ugyanilyen szinten, ahogy ez évben volt, fel tudjuk vállalni. Mellette jelentkezik a felhalmozási támogatási igény is, ami fontos feladatokat szolgál, ha csak a kórház műszereire gondolunk. A beruházási, felújítási igényeket tekintve ezek a feladatok mind fontosak, a működést, az előrehaladást szolgálják. Ezekről nagyon nehéz lemondani. Át kell gondolni, melyek azok, amik felvállalhatók és melyek azok, amik nem. A fontossági sorrendet természetesen az önkormányzat határozatai az egyes feladatokat illetően jelzik. A koncepcióhoz csatolták a törvényi elvárás szerint a III. negyedéves beszámolót. Kéri, hogy a határozati javaslat alapján döntsön a Testület a koncepcióról. Földi László: Az összevont bizottsági ülésen több javaslat is elhangzott, amit előterjesztőként befogadtak. Ilyen volt például, hogy az Önkormányzat nem kötelező feladatai további ellátásának felülvizsgálatát el kell végezni., A közcélú foglalkoztatásban résztvevők számát lehetőség szerint 60 %kal növelni kell., Meg kell vizsgálni az önkormányzat szociális bérlakások lakók általi megvásárlásának lehetőségét. A koncepció irányelveket szab meg elsősorban majd a jövő évi költségvetés elkészítéséhez. Nyilvánvaló, hogy az itt szereplő tájékoztató táblák megváltoznak majd, amikor a költségvetést a Parlament elfogadja a november 30 ai végszavazáson: Akkor minden számot tisztán látunk és akkor lehet valós táblázatokat a Testület elé hozni. Magáról a táblákban foglaltakról nem érdemes nagy vitát folytatni, hiszen irányelveket kell megszabni a költségvetés elkészítéséhez. A szöveges részben látja igazából a koncepció lényegét, mert az alapján kell majd a Hivatalnak előkészítenie a költségvetés rendelettervezetét a jövő évre. Kéri a Képviselőtestület tagjait, hogy a koncepcióval kapcsolatosan mondják el kérdéseiket, véleményeiket. Fehér István a Pénzügyi Bizottság elnökeként egyetért azzal, hogy a költségvetés számai akkor válnak valóban követhetővé, ha a Parlament elfogadja a költségvetést. Megköszöni azok munkáját, akik ezt az anyagot összeállították. A lényeget illetően azt tapasztalja a szóbeli kiegészítés korábbi meghallgatása alkalmával is hogy a szóbeli kiegészítés egy kicsit sötétebb képet fest a koncepcióról, mint ahogy a koncepció, mint irányelv meghatározza a következő évi feladatokat. Kicsit úgy érzi, hogy nem olyan szigorú ez a koncepció, mint ahogy ezt egy ilyen válságos állapot megkívánná. Irodavezető asszony elmondta, hogy 120 millió az elvonás, a bevételeink mintegy 200 millió forinttal csökkennek. Ez nem tükröződik a koncepcióban. Ha durván akar fogalmazni, mondhatná azt is, hogy akár kampány költségvetési koncepciónak is lehetne ezt tekinteni. Bár amikor a költségvetést majd igazából tárgyalják, akkor derül ki, hogy mennyire kampányjellegű vagy nem. A részleteket illetően mond néhány gondolatot a bizottságok állásfoglalásáról. Szembetűnő azok számára, akik figyelmesen nézték az anyagot és jelen voltak, hogy a Városfejlesztési, a Pénzügyi, valamint a Költségvetési Bizottság összevont ülésén egyik bizottság sem fogadta el a költségvetési koncepciót. Annak ellenére sem, hogy tulajdonképpen a befogadott javaslatok közül kettőt személy szerint javasolt. Olyan lényeges kérdések viszont nem kerültek befogadásra, amelyet szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy a koncepcióban megfogalmazottak majd a költségvetés tervezésekor is megjelenjenek. A kivonatból látható, hogy öt olyan terület volt, amely megítélésük szerint még szükséges lett volna ahhoz, hogy a koncepció valóban tükrözze azt, hogy itt válságállapot van. Tükrözze azt, hogy szeretnénk szigorítani, szeretnénk, ha a költségvetésben a későbbiek során olyan tételek is belekerülnének, amely azt segíti elő, hogy ez a válság ne érződjön a későbbiek során a költségvetés megvalósításakor. Ezért továbbra is kéri, hogy a koncepcióba kerüljön bele az 10

11 ülésen elhangzottak közül az 1. számú javaslat, a lakhatási támogatás bevezetésének a lehetősége, a 3. pont szerint a civil és egyéb szervezetek támogatásának, a pályázati keretek felhasználásának átmeneti felfüggesztése. Támogatja, hogy készüljön intézkedési terv a kötelező feladatok ellátásának 2010 es megvalósításához. Az 5 ös pontot továbbra is javasolja: 2010 ben az önkormányzat és az általa működtetett intézményhálózat alapfeladatainak hatékony ellátásához meg kell határozni a hatékonysági mutatószámokat a költségvetésben. A bizottsági ülések épphogy határozatképesek voltak, ott nem került ez befogadásra. Kéri, hogy ezek elfogadásáról most szavazással döntsön a Képviselő testület. Kovács Gábor a Költségvetési Bizottság elnökeként elmondja, hogy sajnos ez van, amikor a megszokotthoz képest mást időpontban tartják az üléseket. A Költségvetési Bizottság 11 tagjából alig hatan tudtak jelen lenni és parttalanná, értelmetlenné vált a vita. Más oldalról meggyőződése Elnök úrral szemben, hogy ha ezt az öt javaslatot az előterjesztő befogadja, Elnök úr akkor sem fogja megszavazni a költségvetési koncepciót. Ha azonban ez az ára a koncepció megszavazásának, akkor javasolja, hogy pontonként beszéljék át. Kerüljön megvizsgálásra a lakhatási támogatás bevezetésének lehetősége. Ez remek költségvetési szigor, kampány költségvetés és kampány költségvetési koncepcióval ellentétes kemény megszorítást tartalmaz, hogy többlet kiadásokat vegyünk figyelembe a jövő évre. Készüljön intézkedési terv a kötelező feladatok ellátásának 2010 es megvalósítására. Azt gondolja, hogy erre nem intézkedési tervet kell készíteni, hanem meg kell valósítani a kötelezően ellátandó feladatokat. De ha kötelezően ellátandó feladatokról beszélünk, érdemes lenne végig gondolni ha már szigorúak, meg kemények akarunk lenni. Az önkormányzat kötelező feladatai között a könyvtár nem szerepel, illetve nem úgy szerepel, hogy ilyen hosszú nyitva tartási időben, ilyen módon kell nyitva tartani, illetve a Művelődési Ház tekintetében is csak a közösségi tér biztosítása és a művelődés terének a biztosítása szerepel az önkormányzat kötelező feladatai között. Tekintettel, hogy a Költségvetési törvény javaslata erre a két feladatra gyakorlatilag normát az előző évekkel ellentétben nem tartalmaz, meg tudják akár azt is szavazni, hogy az állami normatívának megfelelő összeget és a 2009 ben az önkormányzat által erre a feladatra adott összeget lehet megtervezni ezen intézmény működésére. Azt tudni kell, hogy lehet így is tervezni, de ebből az intézmény nem fog működni. Az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével átmenetileg felfüggeszti civil és egyéb szervezetek támogatását, a pályázati keretek felhasználását. Hihetetlen nagy ívű megtakarítási javaslat, a költségvetés fő összegének durván 0,5 százalékát érinti. Ilyen javaslatokat fölösleges tenni, ugyanis az ez évi költségvetés főösszegénél kb. 11 % nyi gondunk van, ezen a fél százalékos javaslat nem segít. Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került, lakhatásukban veszélyeztetettek támogatási lehetőségét vizsgálja meg az önkormányzat. Korábbi pontban már elhangzott, ez megint csak a szigorúság jegyében a város kiadásait növelné. Elvárás 2010 ben is az Önkormányzat és az általa működtetett intézményhálózat alapfeladatainak hatékony ellátása. Eddig egyetértünk. Ez az Önkormányzat alapfeladata. Fölösleges erről határozatot hozni, a jogszabályok rendezik ezt. Meg kell határozni a hatékonysági mutatószámokat a költségvetésben. Álláspontja szerint a költségvetés klasszikusan nem az a terep, amelyen hatékonysági mutatószámokat kellene meghatározni. Főleg úgy, hogy ez mindössze az intézményhálózat alapfeladatainak ellátására vonatkozik. Az intézményhálózat nem csak alapfeladatokat, hanem az alapfeladaton túli feladatokat is ellát. Van az anyagban az intézményhálózatunk által is ellátott nem kötelező feladat, úgymint fejlesztő pedagógusok, különórák a kerettantervhez meg a helyi tantervhez. Azt gondolja, ha mutatószámokat akarnak elfogadni a költségvetésben, akkor nem csak az alapfeladatokhoz kell mutatószámokat rendelni, hanem minden feladathoz. Olyan javaslatot még nem hallott, hogy az intézményhálózatunk csak az alapfeladatokat lássa el, de ha valaki ilyen javaslatot tesz, azt támogatni fogja. Csak tudni kell azt, hogy ez hány ceglédi munkahely megszűnését fogja majd jelenteni. 11

12 Végső soron erről az öt pontról és a hatékonysági mutatószámokról azt gondolja, hogy ezeket nem költségvetési rendeletben kell meghatározni, hanem az intézmények részére egyesével elfogadott programokban. Valószínűleg, ezek ezért nem kerültek befogadásra az előterjesztő által. Egyébként minden olyan javaslatot, amelynek hatása akár negatív is volt a költségvetésre az előterjesztő befogadta. Giba István frakcióvezető sok mindenben egyetért Kovács képviselő úrral, de fölhívja a figyelmet, hogy itt még nem költségvetésről van szó, hanem koncepcióról. A koncepcióban megfogalmazottak akkor kerülnek be a költségvetésbe, ha van rá lehetőség. Volt két javaslata és csak töredéke került befogadásra. Úgy érzi, ezek összefüggő javaslatok voltak, nem kellett volna szétválasztani. Befogadásra került, hogy meg kell vizsgálni az önkormányzati szociális bérlakások lakók általi megvásárlásának a lehetőségét. Korábbi tapasztalatai alapján ez egy pénzforrási lehetőség, egy megtakarítási lehetőség is lehet az önkormányzatnak azért, mert értékesítésre kerül sor, bevétel van és állandóan azt halljuk, hogy az önkormányzati bérlakások fenntartása az önkormányzatnak ráfizetéses. A javaslata egyébként nem egészen így szólt, ez így általános. A javaslatban az is szerepelt, hogy a vásárlásnak valamilyen kedvezményes lehetőségét kell keresni. Ebbe sok minden bele fér. Valamilyen kedvezményes lehetőség azt is jelenti, hogy mondjuk nem kell egyszerre kifizetni azt a 78 millió forintot, hanem egy részét, a többire pedig részletfizetést adnak. Ez a bevételi forrás egy alapot jelenthet. A körzetében többen megkeresték azzal, hogy annak idején, amikor alacsony áron odaadták az ott lakóknak a lakásokat, akkor kimaradtak a vásárlási lehetőségből. Ott laknak húsz éve vagy még több és szeretnék megvásárolni azt a lakást, amiben laknak. Nyilvánvaló, hogy valamilyen kedvezményre számítanak. Kovács képviselő úr elvetendőnek tartja ugyan, de ez megint a körzetéből adódó probléma, hogy vannak családok, amelyek átmenetileg önhibájukon kívül rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek, ami a lakhatási körülményeiket is veszélyezteti. Arra gondolt, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került, lakhatásukban veszélyeztetett családok támogatására hozzon létre az önkormányzat egy alapot és próbáljanak segíteni. Nem annak, aki reménytelen és ezt vizsgálni is kell. Van, aki átmenetileg elveszítette a munkahelyét, nem tud takarékoskodni a panel lakásokban, mert a távfűtés, a víz, a villany, a közös költség mindenképp kiszámlázásra kerül akármilyen nehéz helyzetbe került és rendkívül gyorsan növekszik az elmaradás miatt a büntetés összege. Nem lehet céljuk az, hogy ilyen nehéz helyzetben tömegével kerüljenek családok olyan helyzetbe, ami később visszaköszön. Ha van, aki meg tudja vásárolni a lakását, az abból befolyó összegből lehet létrehozni egy olyan alapot, ami segít egy villany kikapcsolás megakadályozásában vagy esetleg a saját cégünknek megtéríteni befizetések elmaradását. Ha egy behajthatatlan kintlévőség van, akkor az Önkormányzat saját cége kerül nehéz helyzetbe. Ha nincs rá lehetőség, akkor azt mondjuk a költségvetés tárgyalásánál, hogy sajnos nem volt rá lehetőségünk. De ha a koncepcióban sincs benne, akkor már hiába jövünk ezzel a költségvetés tárgyalásánál, hogy találjunk erre forrást. Akkor az lesz, hogy nincs benne a koncepcióban, nem is foglalkozunk vele. Ezért szerette volna ezt a két dolgot összefüggően a koncepcióba beépíteni. A lakhatási támogatás bevezetésével kapcsolatosan elmondja, hogy jelenleg is adunk lakásfenntartási támogatást. Azt kellene átgondolni, hogy ez egy magasabb összeg legyen. Látjuk azokat a költségeket, amik a lakásoknál fölmerülnek. Lehet, hogy a főösszegen nem is kell változtatni, hanem szigorítani kellene a feltételeken és a felső határt nem Ft ban, hanem egy magasabb összegben kellene meghatározni. Ez nagy segítséget jelenthet a legnehezebb helyzetben lévőknek. Földi László: Valóban van ma is lakásfenntartási támogatás, de ez változó összegű, függ a szociális helyzettől, illetve attól, hogy konkrétan milyen probléma van adott családnál. Ez fölmegy most is akár Ft ig is. Mindenkin nyilván nem tudnak segíteni. 12

13 Fehér István: Kovács képviselő úr azzal kezdte hozzászólását, hogy előre jelezte, ki hogy fog szavazni. Meg kell próbálni. Ha az elhangzott javaslatokat befogadja az előterjesztő, belekerül a koncepcióba, utána majd eldől, hogy mi lesz az eredmény. A módosító javaslatait az alábbiakban indokolja. Az 1. pontnál nem mondták azt, hogy vezessék is be, csak azt javasolták, hogy kerüljön megvizsgálásra. Legalább foglalkozzanak az üggyel. A 3. pontnál is azt mondta, hogy átmenetileg függesszék fel, nem arról volt szó, hogy szüntessék meg a kereteket. Ha majd jobb anyagi körülmények közé kerül az Önkormányzat, akkor visszatérnek rá. Másrészt ez a koncepció csak egy irányelv. Földi László: A Pénzügyi Bizottságnak módjában áll megvizsgálni, hogy milyen módon lehet lakhatási támogatást bevezetni, ami már egyébként létezik, tehát nem kell bevezetni. A többi fölvetéssel is meg lehet ezt tenni, még koncepcionális megfogalmazásra sincs szükség. Kovács Gábor folytatja korábbi hozzászólását. Az imént elhangzott a lakhatási támogatás bevezetésének a lehetősége. Ez jelen pillanatban is létezik, nem kell megvizsgálni. Azon el lehet töprengeni, hogy helyesen van e megállapítva az Önkormányzatnál a mérték, de olyannal nem kellene hitegetni, amiről azt gondolják, hogy nem lesz rá pénz. Ha lesz pénz, az a költségvetéskor fog kiderülni. Akkor lehet javaslatot tenni arra, hogy kerüljön módosításra más törvényjavaslat, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése úgy fogadja el a Költségvetési törvényt, hogy előtte elfogad egy olyan törvényt, amely az összes a költségvetést megalapozó egyéb jogszabályt módosítja. Aztán a Költségvetési törvény záró rendelkezéseiben is számos egyéb jogszabályt módosít az Országgyűlés a Költségvetési törvény megalkotásakor. Ugyanígy, ha látják 2010 februárjában, hogy van pénz, hogy többet lehet költeni lakásfenntartási támogatásra, akkor lehet többet költeni. Egyetért az előterjesztővel, mert ha valaki átmenetileg önhibáján kívül olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja fenntartani a lakását, annak nem segélyt kell adni, hanem munkát. Azért értett azzal egyet, amikor az előterjesztő befogadta azt a javaslatot, hogy lehetőség szerint akár 60 % kal is növelni kell a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámát. Nem sok egyéb esély van arra, hogy munkalehetőséget ezzel együtt jövedelemszerző lehetőséget teremtsenek Cegléden. Azt gondolja egyébként, hogy aki átmenetileg veszti el a munkáját, az sokkal előbb fog csatlakozni egy ilyen programba és sokkal előbb fog részt venni ebben, mint akik sok éve munka nélkül vannak. Minden szociológiai felmérés azt mutatja, hogy ott már a munkához való hozzáállás is egész más, mint aki néhány hónapja munkanélküli. Arra, hogy a bérlakások elidegenítésére adjon az önkormányzat kedvezményt, van ilyen kedvezmény. El kell olvasni az ehhez kapcsolódó rendeletet. Ha valaki, elővásárlási jogát érvényesítve veszi meg a lakást, akkor első részletként legfeljebb a vételár 20 % ának megfelelő összeget kell megfizetni. Egyébként pedig 15 év részletfizetési kedvezményt kell neki adni, ha kéri. De ha háromévi részletfizetést vállal, akkor adhatnak neki 5 % árcsökkentést is. Tehát a rendszer ismeri ezt a lehetőséget. Itt mindössze azzal kell foglalkoznunk, hogy ismét megnyitjuk ezt a lehetőséget. Az értékesítésre történő kijelölés a Képviselőtestület feladata, ettől kezdve a többi feladatot a VÁRVAG látja el. Dr. Horváth Tiborné Bobál elnök úr távollétében összegzi az Egészségügyi Bizottság véleményét. Két olyan javaslat hangzott el, amit, ha nem is most azonnal, de megfontolandó. Az egyik, hogy érdemes lenne máskor egy kicsit pontosítani a koncepciót. Hol van az meghatározva, hogy milyen műfajúnak kell lenni ennek a koncepciónak? Évek óta azt hallani, hogy a koncepcióba csak nagy vonalakban kell beírni dolgokat. Véleménye szerint jelezni kell a koncepcióban azokat az elhatározásokat, tendenciákat, amiket egy város akar. Ez az Egészségügyi Bizottságban is előjött véleményként. A másik egy merész javaslat volt, miszerint érdemes lenne városunknak megfontolni az iparűzési adó teljes elhagyását és idecsábítani embereket. Nyilván ez nem az ez évi, vagy a jövő évi költségvetés feladata lenne. Alapos 13

14 számításokat igényelne, de ez már több helyen is működőképes. Képviselőként elmondja, hogy ennek a költségvetési koncepciónak érzése szerint három feladata volna. Első az, hogy stabilitást biztosítson a városnak, másrészt figyeljen a városban élő nehéz sorsú emberek problémájára is. Harmadsorban mutasson valami fejlesztési irányt. A koncepcióban vannak erre vonatkozóan jelek, de nem tartja eléggé kimunkáltnak. Az Egészségügyi Bizottság a koncepciót 1 tartózkodás mellett támogatja. Giba István: Úgy tűnik, nem vagyunk egymástól olyan távol a város ügyeinek a megoldását illetően, csak másmás ismeretekkel rendelkezünk, és máshová helyezzük időnként a hangsúlyt. Igaz, hogy akkor kerül nehéz helyzetbe egy család, ha elveszíti a munkáját. Sajnos képviselőként tapasztalja, hogy más dolgok is vannak. Bekövetkezik egy hirtelen haláleset, a temetés 450 ezer forintos költség és az egyedül maradót máris nehéz helyzetbe hozza. Vagy jön egy betegség, kórházi ápolás, majd ha meggyógyul, munkába tud állni. Egyedüli megoldásnak nem lehet tekinteni a munkahelyteremtést. Továbbra is fenntartja, hogy szükség lenne a korábbi javaslatai elfogadására. Pénzügyi Iroda vezető asszony elmondta, hogy az APEH hez kerül az adó beszedése, és hogy ennek milyen veszélyei vannak. Nem biztos, hogy baj az, ha nem a mi apparátusunk van ezzel terhelve, hanem egy központi apparátus. Földi László naponta találkozik nehéz esetekkel sokszor plazma tévé, mobiltelefon, autóvásárlás, telefonszámla ki nem fizetése miatt. Az elmúlt kb. egy hónapban akik ilyen problémával jöttek, kb. 30 ügyből 25 nem azért jött mert a lakás után fölvett hitelt nem tudta törleszteni. Különféle hitelezőktől fölvesznek többszázezer forintokat áruvásárlásra és egyebekre. A legkevesebb az olyan, aki a lakbért nem tudja fizetni. Másik eset, amikor segélyutalás ideje van és bizonyos körök taxival mennek haza 6 km re a városközponttól, azután bemegy a kocsmába és mire hazaér, a kiutalt segélyből már egy fillért nem lát a családja. Ezek az ügyek kezelhetetlenek. Dr. Fülöp Hajnalka: A Jogi és Ügyrendi Bizottság észrevételei lényegében befogadásra kerültek. Elhangzik, hogy a jogi kérdés egy koncepciónál csak másodlagos kérdés. Holott mindent a jogszabályok határoznak meg és mindennek jogszabályi vetülete van. A Jogi és Ügyrendi Bizottság apró korrekciós javaslatait befogadta a polgármester úr, a név elírásra miatt a gazdasági társaságok neveit kérték pontosan, helyesen megjelölni. A bizottsági ülésen érdemi javaslatuk az volt, hogy a gazdasági társaságok vonatkozásában az önkormányzat a tulajdonosi érdekeit érvényesítse markánsabban, olyan vonatkozásban is, hogy ne csak az eredmények elismerése történjen meg adott esetben, hanem esetleg az eredménytelenség felülvizsgálata is, elszámolása, ezáltal az ügyvezetői felelősség fokozása. Természetesen ezt tartalmazza a 367/2009 es önkormányzati határozat is, amelyben előírták, hogy az üzleti terveket háromhavonta ellenőrizniük kell, illetve ellenőrizni fogják, be kell számolniuk a gazdasági társaságoknak. Amikor egy koncepciót elfogadnak, ez egyben ellenőrzése is a korábbi koncepcióknak, hogy valóban helyes volt e az előző évi iránymutatás, helyesek voltak e az előző évi elképzelések, az előző évi stratégia. Ebben a koncepcióban szembetűnő, hogy például kimaradt a gazdasági stratégiára való utalás. Talán azért, mert úgy szerepel a koncepcióban, hogy az önkormányzat bevételeit kiemelten a felhalmozási és tőkejellegű bevételeit növelni kell a vagyongazdálkodással megbízott VÁRVAG Kft. közreműködésével. Tehát a kiszervezés kapcsán létrehoztak egy céget, azonban nem adhatják kizárólag az ő kezébe a vagyongazdálkodást. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat feladata marad mindig az, hogy döntsön az alapvető gazdasági stratégiai kérdésekben. Így függ össze akár a lakásgazdálkodás, akár a segélyek biztosítása, civil szervezetek támogatása stb. Miből lenne bevétel például, ha az adó csökken. Mégis elhangzik ilyen merész elképzelés is az Egészségügyi Bizottságban, hogy az iparűzési adót csökkenteni kell. A lakhatással és a lakásokkal kapcsolatosan Kovács Gábor képviselő úr már válaszolt 14

15 részben az önkormányzati rendeletre utalással erre a fölvetésre. Az 1993 ban elfogadott lakástörvényben még vételi jog volt központi akarat kapcsán. Egy meghatározott határidőhöz kötött volt, de a lakástörvény most is ismeri a vétel intézményét, tehát vásárlási lehetőség van, de ez egyedi igényre történhet. A lakásrendelet, amit a nyáron módosítottak éppen annak kapcsán, hogy a VÁRVAG Kft. hez kiszervezték a lakás és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat, ez is tartalmazza az egyedi értékesítési lehetőséget. Önmaguk írták elő azt is, hogy a VÁRVAG Kft. hogyan, milyen értékhatártól függően dönthet önállóan az értékesítésekről, az Egészségügyi Bizottság, vagy az egész Képviselő testület hozzájárulásával. Giba úr fölszólalása valóban kétoldalú volt. Egyrészt a szociális problémákat, másrészt azok helyzetét is érintette, akik már nem szociális problémával küzdenek, de mégis szociális bérlakásban lakva, az önálló lakhatási megoldás próbálják megkeresni. A vagyon értékesítésénél és a gazdasági koncepciónál nagyon gondosan kell erre figyelni, hogy már most döntenek, vagy később megvizsgálják, hogy mit kívánnak értékesíteni. Nem mondhatják ki most, hogy értékesíteni kívánják a szociális bérlakásokat, mert az valóban csak egy egyszeri bevételt jelent, holott esetleg annak fejlesztésével, bővítésével, vagy komfortfokozat növelésével annak bérbeadása, a hasznosításnak olyan módja, amely kedvezőbb eredményeket hozhat. Természetesen ez a vizsgálat egyedi igényekre, egyedi elbírálással mindig megtörténhet. A szöveges részben valóban a koncepció lényege benne van. Benne van az is, hogy mennyire csak tájékoztató jellegű lehet, de a sok bizonytalansági tényező mellett úgy gondolja, hogy nagyon határozottan kell a tulajdonosi érdeket képviselniük, és a költségvetési egyedi tárgyalásoknál mind az intézményeknél, mind a gazdasági társaságoknál érvényesíteni kell. Kovács Gábor az iparűzési adóról azt gondolja, hogy nem elvetendő az ötlet. Számos kistelepülés ezzel a megoldással jól jár, azonban egykét dolgot figyelembe kell venni. Az egyik, hogy idén 800 millió forint bevételt terveztünk iparűzési adóból, jövőre 650 milliót tervezünk. A ceglédi szociális ellátó rendszer teljes működtetésére ennél kevesebbet költünk. Ha megszüntetjük az iparűzési adót és ettől azt várjuk, hogy Cegléden elérjük a teljes foglalkoztatottságot, akkor is veszteséggel jövünk ki az üzletből. Ezért nem szabad ezen hosszú távra gondolkodni. Kistelepüléseknél, ahol ez az arány más, ott van értelme ilyen módon megpróbálni odacsábítani vállalkozást. Az, hogy az adót majd az adóhatóság szedi be és a civilizált világban ez jó, azzal egyet ért, de Magyarországon van már egy példa. Az illetékbevételeket ma már az adóhatóság szedi be a korábbi megyei illetékhivatalok az adóhatósághoz átcsoportosításra kerültek. Meg kell kérdezni a közgyűlési elnököket, azt állítják, hogy az illeték bevételeknek az adóhatóság általi beszedéséből negatív szaldóval jönnek ki a megyei feladatot ellátó szervezetek. Kevesebb bevételük származik az illeték APEH általi beszedéséből, mint amennyi a korábbi illetékbevétel, levonva belőle az illeték behajtás költségeit. Vesztesen jönnek ki ebből a megyék. Sajnos ez a magyar példa. Nem várható, hogy ez másként lesz a helyi iparűzési adó beszedésével kapcsolatban is. Arra a kérdésre, hogy nem csak a munkájukat elveszítő emberek kerülnek szociálisan nehéz helyzetbe, erre van az átmeneti segélyünk, csak nem erre használjuk. Ezért nem támogatja semmiféle új támogatási formának a megnyitását sem. Ha most bármilyen lehetőséget megnyitnak és hozzárendelnek egy összeget az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek támogatására: mindenki önhibáján kívül átmenetileg nehéz helyzetbe fog kerülni. Abban tudna partner lenni, hogy az átmeneti segélyre felhasználható keretet növeljék meg a következő évi költségvetésben, mert a gazdasági helyzet romlásával erre kénytelenek is lesznek. Van egyébként sok ember, akit a szociális ellátó rendszernek föl kell derítenie, mert magától nem jön segítségért. Őket kellene igazából megtalálni. Dr. Ferenczi Norbert: A jogalkotó szándéka a költségvetési koncepcióval az, hogy az Önkormányzat, illetve annak környezete fölkészüljön a Költségvetési törvényre. Fölkészüljön arra, hogy konkrét számok ismeretében miként reagálja majd le a gazdasági életben 15

16 bekövetkezett változásokat. Ez a fölkészülés szerinte jól sikerült és az anyag terjedelme, mennyisége csak önmagában választ ad arra, hogy ez a fölkészülés alapos és jó volt. Hogy milyen területeken kell majd kurtítani, lefaragni ezeket a bizonyos költségeket, azokra választ csak a költségvetés elkészítésének idején tudunk adni. Büszke arra, hogy a Képviselőtestület majd minden ülésén eltérően más környékbeli településektől mindig elkerüli a politikai alapú állásfoglalásokat. Ilyenkor mindig nagy a kísértés költségvetési koncepció készítésekor, költségvetés megalkotásakor hogy ilyen állásfoglalásokba belecsússzanak. Ennek most is csak halvány árnyéka jelentkezik. Köszöni azt a konstruktivitást, amivel hozzááll a Képviselőtestület ehhez a dologhoz. Nagy Tamásnak a koncepcióval kapcsolatban két területen van hiányérzete. Egyik, hogy a koncepció tartalmazza, miszerint az intézményeknél szigorúbb költségszámokat kell meghatározni, a gazdasági válságra való tekintettel. Ebből következik, hogy megszorítások lesznek a helyi intézményeknél, ugyanakkor ezt nem találja a koncepcióban az önkormányzati tulajdonban lévő kft. knél, gazdasági társaságoknál. Kéri a város vezetését, vegyék bele azt is, hogy akár képeznek egy bázisszámot, akár ez lehet a tavalyi év bepótlása vagy támogatása, aminél többet az idei évben nem tudnak a gazdasági társaságainknak bepótlásként, támogatásként átadni. Innen induljanak a tárgyalások. A másik dolog pedig, hogy már évek óta többször elmondta, minden alkalommal hiányolja a koncepcióból, hogy nem tűnik ki belőle, mitől lesz könnyebb a jövő év, vagy az azt követő évek. Kéri, hogy kezdjen el a város vezetése, illetve a Képviselő testület azon gondolkodni, hogyan lehetne valamilyen energia megtakarítást elérni. Ne ad hoc jelleggel kezdjenek el kapkodni, ha megjelenik egy pályázat. Vizsgálják meg, hogy az intézményeinknél, különböző gazdasági társaságainknál vagy akár házon belül, az Önkormányzat épületében hogyan tudunk energiaracionalizálást elérni, akár nyílászáró cserékkel, fűtéskorszerűsítéssel stb. Készítsünk egy tervet, hogy mire volna szükség. Giba István Kovács Gábor képviselő úr hozzászólásával kapcsolatosan megjegyzi, hogy azért mert vannak csaló emberek, nem jelenti azt, hogy valamiféle rendszert nem lehet bevezetni. Itt van a Hivatal felelőssége, hogy ezeket kiszűrje. Ne legyen az, hogy valaki jogtalanul akár többször is segítséghez jut. Nehezen szorít az ember az intézményeken, de ha egyszerűen nincs pénz, akkor szorítani kell. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy az általuk kinevezett intézményvezetővel közölni kell, mennyi a rendelkezésre álló kerete és oldja meg ebből a feladatot. Dr. Horváth Tiborné: Általában a költségvetésnél, a segélyek körül van a legsúlyosabb polémia. A most is működő költségvetésben ez nem egy nagy tétel. Abban mindenkinek igaza van, hogy nagyon meg kell ezt nézni. A rendelet megmondja, hogy kinek lehet odaadni azonnal azt az átmeneti segélyt, és kinek az esetében dönt el a bizottság. A bizottság kijárt környezni az utóbbi három évben is. Ez most is rendszeres és a bizottsági üléseken szinte minden alkalommal legalább 23 elutasított kérelem van. Inkább az a probléma, hogy kicsit hosszú az az idő, amikorra eldöntik, hogy azt a bizonyos segélyt odaadnák. Lehet, hogy az a krízishelyzet, amire éppen kérték, már valamilyen módon megoldódott. Jó lenne, ha meg tudnák emelni az átmeneti segély összegét. Már régebben is fölvetette, hogy érdemes lenne a városban regnáló szolgáltatókkal tárgyalást kezdeményezni, különítsenek el egy összeget a DÉMÁSZ mintájára valamiféle kis segélyalap létrehozására és abból lehetne támogatni a lakhatási és a közüzemi díj tartozásokat. Dr. Fülöp Hajnalka kifogásolja, hogy a könyvvizsgáló jelentésével, illetve nyilatkozatával nem találkoztak a koncepcióval kapcsolatban. A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott, hogy majd a Költségvetési Bizottság ülésére rendelkezésre fog állni vagy a testületi ülésen megkapják. Most sem látja az anyagban. Nagy Tamás fölvetésére idézi a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén 16

17 megfogalmazottakat. Jogi oldalon megfogalmazható lenne a tulajdonosi érdekek markánsabb érvényesítése, főleg ott, ahol a gazdasági társaságok életére egyedül az önkormányzat bír ráhatással. Elvárás a gazdaságosabb működés. Az eredmények elmaradásának is következményének kell lennie. Főleg akkor, ha monopolhelyzetben lévő gazdálkodó szervezetről van szó, akinek nincs versenytársa. Földi László a könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatosan elmondja, hogy a Könyvvizsgáló tegnap telefonon hívta. Betegsége miatt nem tudott most sem megjelenni. Két dolgot mondott. Felhatalmazta, hogy Földi László tájékoztassa a Képviselő testületet, hogy elfogadásra javasolja a költségvetési koncepciót. Fehér István javasolja, hogy a szavazás alkalmával a határozati javaslatot pontonként szavaztassa polgármester úr, ne egy szavazással döntsenek. Kovács Gábor a határozathozatal előtt szünetet kér. Földi László: Fehér képviselő úr javasolta a határozati javaslattal kapcsolatosan, hogy az 1. pont a koncepcióval foglalkozik, a 2. pont pedig az I III. negyedévi költségvetési teljesítéséről készített beszámoló elfogadásával. Elnök úr azt kérte, hogy erről a testület külön szavazzon. Kér i, hogy aki a javaslattal egyet ér t, az igen gombja megnyomásával jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a javaslattal a Képviselő testület 17 igen szavazattal egyhangúlag egyetér tett. Fábri Attila Fehér István Dr. Ferenczi Norbert Földi László polgármester úr Dr. Fülöp Hajnalka Giba István Györe Anett Györe Ferencné Dr. Horváth Tiborné Hörömpő Annamária Klément György Kovács Gábor Nagy Tamás Simon Mihály Takács Miklós János Takáts László alpolgármester úr Tótin Lóránt alpolgármester úr Bobál István Füle Győzőné Horváth József ifj. Károly Ferenc Korondi Miklós Nagygyőr Árpád Dr. Kárpáti Lászlóné a koncepció elkészítésével kapcsolatban kíván néhány szót szólni. A törvény nem kötelez bennünket sem tartalmi, sem formai elvárások teljesítésére. Nem úgy, mint a Költségvetési rendelet készítésénél. A feladat az, hogy az Önkormányzat vegye számba, milyen bevételi forrásokkal számolhat, vegye számba, milyen kötelezettségei vannak, és ha tudja, rendelje hozzá a kiadásokat. Úgy gondolja, hogy látva a bevételi forrásokat a részletes számítási anyagokkal, ami az irodában megtekinthető, eleget tettek ezen kívánalmaknak. A lakásfenntartási, illetve lakhatási támogatással kapcsolatosan a szociális rendelet alapján komoly 17

18 összegű lakásfenntartási támogatást fizetünk a rászorultaknak szociális alapon. Az ez évi rendelet alapján bruttó ezer forintot terveztek. Tudni kell, hogy ennek a 90 % a a Magyar Államkincstártól megigényelhető Tehát a tervek szerint az Önkormányzatot Ft terheli. Tájékoztatásként elmondja, hogy a társirodáktól október, november elején, amikor a számításokat végezték a következő anyagot kapta. Januárban 734 en voltak jogosultak lakásfenntartási támogatás igénylésére. Szeptemberben 816 an, és amikor az anyagot megkapta, az illetékes irodavezető 900 fővel számolt. 900 fővel számolva és egy főre vetítve Ft adható havonta. Összességében éves szintre felszorozva ezer forinttal számoltunk. Ebből az önkormányzatra eső rész Ft. Ezen összegek jelentős részét a szolgáltatóknak utaljuk a megkötött megállapodások alapján. Úgy gondolja, ez az összeg az, ami alapján lehet gondolkodni, hogy a következőkben hogyan, miként juttassuk támogatáshoz azokat, akik a lakás fenntartását, részletek fizetését nem tudják viselni. A rendeletmódosítás az, ami ebben segíthet. Takáts László érdeklődéssel hallgatta a költségvetési koncepció vitáját és ehhez kapcsolódóan mondja el észrevételeit. A hozzászólások nagy része mint ahogy már bizottsági üléseken is volt adott témákban történt meg. Akkor is elmondták, hogy bármilyen konkrét javaslat van, minden esetben akár egyéni képviselői indítványként, akár bármelyik, a képviselő testületben képviselettel bíró politikai vagy társadalmi szervezet megteheti ezeket. Érdeklődéssel várnák ezeket a javaslatokat. Giba úr javaslata hosszú vitát váltott ki. Konkrétan, hogy milyen módon lehetne támogatni a nehéz helyzetbe került embereket. Ehhez kapcsolódva elmondja, hogy amit Horváth képviselő asszony is fölvetett, hogy a szolgáltatókkal lehetne a kapcsolatot fölvenni. Ez megtörtént, Tótin alpolgármester úr már jó néhány hónapja megindította a tárgyalásokat és ezek jelenleg is folyamatban vannak. Bízunk benne, hogy a jövő év elejére ebből valami konkrét dolog is lesz. Fontos, hogy konkrét javaslatokat kell megfogalmazni. Elhangzott iparűzési adó kapcsán egy javaslat. Örül, hogy nagyon nem mentek el politikai irányba. Kampány költségvetési oldalról valóban az iparűzési adó elengedése egy nagyon jól hangzó dolog, de azt gondolja, hogy azon is el lehet gondolkodni, hogy mennyire életszerű vagy mennyire nem életszerű ez akkor, amikor a város adóbevételeinek, az 1,2 milliárd forintnak a gerincét, 800 millió forintot kitevő iparűzési adó elengedéséről beszélünk. Azt gondolja, hogy ez komolytalan ajánlat ebben a formában. Valóban meg lehet vizsgálni sok lehetőséget. Például, ha a 4 es út megépülése az ígéreteknek megfelelően az idei évben megtörtént volna, ez által az önkormányzatnak olyan ipari területei táródnak föl, amik egyébként fontosak, akkor el lehet gondolkodni. Vagy ha a Közép Magyarországi régió adottságaiból hozva a városfejlesztési támogatásokhoz valami olyan kiegészítő hazai támogatás lenne a ceglédi vállalkozóknak, ami mondjuk egy Szolnok megyei vagy egy Bács Kiskun megyei vállalkozás esetében megvan, és sokkal komolyabb támogatásokat kaphatnak fejlesztésekhez, amihez itt nálunk a ceglédi vállalkozások hozzá sem juthatnak. Az említett ellentmondásokról beszélve például szüntessük meg a kereteket, amiket a város egyébként például vállalkozásfejlesztési oldalról hozott létre és ez a legkomolyabb összeggel bíró keretünk, az pontosan a helyi vállalkozások úgymond versenyképességének vagy munkahely megtartó képességének a javítására van. Ezzel szemben kapunk egy olyan javaslatot, hogy ezeket a kereteket töröljük el, akkor az ember elgondolkodik. Tehát az ellentmondás mindenképpen megvan. Giba úr beszélt az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerülőkről. Az önkormányzat sem önhibájából került abba helyzetbe, hogy az idei évben 300 millió forintot elvonnak tőle. Ami a gazdasági stratégia, lakás értékesítések és egyebek kapcsán elhangzott, azt gondolja, hogy valóban elindultunk egy úton. A városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése kapcsán pontosan ebben az irányban. A lehetőségek jó részét a Testület, illetve a bizottságok maguknál tartották. Viszont az utakat és a lehetőségeket meghagytuk a vagyongazdálkodó cégünknek. Többször hivatkoztak már az elmúlt évek során a vagyonvesztésre, illetve az értéken aluli vagy az értékarányos értékesítésre. Egy ilyen kedvezményes értékesítés esetében ezeknek a gyanúja 18

19 fölmerülhet. Nem lenne szerencsés, ha később esetleg vizsgálóbizottságokat kellene fölállítani, hogy miért értékesítettünk akár áron alul, a való érték alatt. A vagyonrendeletünk kimondja, hogy az önkormányzati vagyon nagyságát kell megtartani. Azt, hogy milyen módon, ezt nem mondja ki. Egyet ért Fülöp Hajnalka képviselő asszonnyal, hogy lehet ezeknek az ilyen lakások esetében az értéket növelni, azonban ehhez mindig pénzre van szükség, forrásokat kell megteremteni. Ugyanígy például az energia megtakarítási lehetőségekhez. Minden esetben valamilyen forrásra van szükség, hogy lépni tudjunk. Azt egy kicsit nehezményezi, hogy ami egyszer már bizottsági ülésen elhangzott, újra és újra fölmerülnek testületi üléseken, mintha még nem is hallottak volna adott témáról. Ajánlja mindenki figyelmébe a hanganyagot és az írott bizottsági jegyzőkönyveket. Sok képviselő testületi ülésen föltett kérdésre már az azt megelőző bizottsági ülésen elhangzik a válasz. Hiszen ott is elmondták, hogy az energia megtakarítás ügyében tett már az önkormányzat lépéseket. Abban egyetért Nagy Tamás képviselő úrral, hogy összefogott koncepcióval erre vonatkozólag nem rendelkezünk, de tervet lehet kidolgozni. Az idei évben például szerződést kötöttünk egyedi gázvásárlásra, amivel kb. 10 millió forintos megtakarítást tudtunk elérni ezen a területen. Az elmúlt két évben folyamatosan költöttünk az intézményeink felújítására. Ezek zömében mindig olyan nyílászáró, és kazáncserék voltak, fűtésrendszerek korszerűsítése, javítása, amiket Nagy Tamás képviselő úr is említett. Az, hogy középtávú koncepciót kell kidolgozni. Már elmondta, hogy csatlakoztunk egy olyan rendszerhez, amit a Megyei Önkormányzat, illetve a Közép Magyarországi régió hozott létre, megvizsgálni azokat a lehetőségeket, hogy milyen energiaracionalizálási programok, illetve lehetőségek vannak. Mi is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, való igaz, hogy ez még összefogottan nincs meg, de ehhez kapcsolódóan is várjuk a konkrét javaslatokat. Összességében ez a költségvetési koncepció a lehetőségeket figyelembe veszi, valóban bekerülhetnek elhangzott javaslatok. Fehér István: Alpolgármester úr újból a keretek megszüntetéséről beszélt. Átmeneti felfüggesztést javasoltak, nem megszüntetést. A bizottsági ülésen is elhangzott már, hogy igaz, hogy a bizottság valamilyen ügyben az előterjesztéshez képest kedvezőtlen döntést hozott, de a bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem baj, majd a képviselő testületi ülésen megszületik a kedvezőbb döntés. Mi is abban reménykedtünk, hogy az előterjesztés elhangzik, itt megismételjük és remélhetőleg befogadásra kerül. Takács Miklós Nagy Tamás képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy Cegléd városa minden intézményénél, többek között a Városházára, illetve óvodákra, iskolákra rendelkezik energia audittal. Ezt a 2000 es évek elején készítette el és biztos abban, hogy ennek nyomán haladnak az óvodák, iskolák nyílászáró cseréi. Mélyrehatóan megvizsgálta az akkori állapotokat nyilván ez forintban már más, de természetes mértékegységben nézve a probléma most is ugyanaz vagy rosszabb. Alternatív lehetőségeket kínált föl legalább hármat mindegyiknél hogy melyik irányban fejlesszenek, illetve lépjenek ebben az ügyben. Érdemes lenne megnézni, hogy ahol már megtörténtek ezek, valóban mérve van e, érdemes volt e ezt elvégezni. Anyagi hatékonyság terén mindig csak a pályázatra várunk és az mellett akarunk haladni, hogyha az kínál valamilyen lehetőséget. Ez nem véletlen, hisz ezeket önerőből manapság lehetetlen lenne megvalósítani. Mire ezek az igen költséges beruházások megtérülnek, addigra el is avulnak gyakorlatilag. A koncepcióval kapcsolatban valóban célszerűnek látná, ha valamiféle irányelvek szerint menne ezeknek a kialakítása. A gazdasági társaságokat nézve, volt, aki mélyen és megalapozottan megtervezte már a jövőjét. Biztos abban, hogy ez a cég konkrétan a Kórházról beszél napról napra, de legalábbis hónapról hónapra tudja, hogyan áll. Nem mondható el a többiekről és olyan is van konkrétan a Városi Televízió amit visszaadott volna átgondolásra. Giba István Takáts alpolgármester úr szavaira reagálva: nem hozakodott elő olyanokkal, amit bizottsági ülésen már elmondott, új tényeket, érveket próbált hozzátenni. De nem szerencsés azt 19

20 mondani, hogy ami már bizottsági ülésen tárgyalásra került, az itt ne kerüljön újra elő. Kerüljön elő, mert ezeket a jegyzőkönyveket a Könyvtárban elhelyezik és később is megnézik. A bizottsági ülések jegyzőkönyveit nem fogják nézni. Fölvetődött az önhibáján kívül nehéz helyzetbe került családok kérdése. Mire utalt alpolgármester úr a nehéz helyzetbe került önkormányzattal, a 300 milliós elvonással? Ez az a tétel, ami még nem következett be és egy hónapja még 600 millió volt Polgármester úr szerint? Takáts László valóban arra a 300 millió forintra gondolt, ami elvonások érintik az önkormányzatot jövő évre. Amiket nagyjából tudunk, részben a normatív támogatások kapcsán. Pontos számokat nem tudunk, de azt igen, hogy százmilliós nagyságrendű elvonásokra számíthatunk. S z ü n e t Fehér István egyeztetést követően bejelenti, hogy elfogadja a javaslataival kapcsolatos módosításokat. Földi László bejelenti, hogy szavazás következik. A javaslatokat módosításokkal együtt befogadja, így azokr ól külön nem szavaztat. Első körben a évi költségvetési koncepciót bocsátja szavazásra. Kér i, hogy aki elfogadja a évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elhangzott módosításokkal, az igen gombja megnyomásával jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő testület a évi költségvetési koncepciót 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta a következő határozatot. 281/2009.(XI. 19.) Ök. határozat Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 1.) elfogadja a évre vonatkozó költségvetési koncepciót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint, az alábbi kiegészítéssel: Az Önkormányzat nem kötelező feladatai további ellátásának felülvizsgálatát el kell végezni. A közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámát lehetőség szerint 60 %kal növelni kell. Meg kell vizsgálni az önkormányzati szociális bérlakások lakók általi megvásárlásának lehetőségét. Meg kell vizsgálni a lakhatási támogatás bevezetésének lehetőségét. Készüljön intézkedési terv a kötelező feladatok ellátásának 2010es megvalósítására. Az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembevételével vizsgálja meg a civil és egyéb szervezetek támogatását, a pályázati keretek felhasználását. Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került, lakhatásukban veszélyeztetettek támogatási lehetőségét vizsgálja meg az Önkormányzat. Elvárás 2010ben is az Önkormányzat és az általa működtetett intézményhálózat alapfeladatainak hatékony ellátása. 2.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. Határ idő: azonnal Felelős: Földi László polgármester Fábri Attila Fehér István 20

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2/ 2017. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2017. január 26-án 18,05 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én (csütörtök) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének. 195-8/2016. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 115/2016.(V.30.) számú határozata Jegyzőkönyv hitelesítő

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 1/ 2016. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2016. január 28-án 18,00 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Ikt.szám: VI/B. 123-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016. november 9-én (szerdán)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mészáros Miklós polgármester. Koós Marianna intézményvezető, Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ képviseletében

JEGYZŐKÖNYV. Mészáros Miklós polgármester. Koós Marianna intézményvezető, Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ képviseletében 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2016. november 15. napján (kedden) a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ. 161124-3/2013. JEGYZŐKÖNYV

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ. 161124-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ. 161124-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. március 4. napján 14.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 19/2015.(XII.11.) ÖK R A szociális juttatások rendszeréről

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről

1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2009. december 16-án tartott üléséről 1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben