Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit!"

Átírás

1 Élet Orosházi XIV. évfolyam 4. szám INGYENES VÁROSI HETILAP január 23., péntek Megyei szintû rendezvény helyszíne volt a mûvelõdési ház nagyterme szerdán este, amikor a kultúra állt ünneplésünk középpontjában. Január 22-e annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt a magyar kultúra napja. Idén elõször nem a megyeszékhely, hanem Orosháza adott otthont a jeles alkalomnak. Konzumkultúra helyett igazit! Az eseményen a megyei közgyûlés alelnöki, a megyeszékhely alpolgármesteri szinten (Köles István személyében) képviseltette magát, de jelen volt a Békés Megyei Jókai Színház igazgatója, Orosháza önkormányzati képviselõi közül is néhányan, valamint jeles egyházi személyiségek, akik a városban zajló ökumenikus imahét keretében látogattak Orosházára. Az ünnepségen Németh Béla, Orosháza polgármestere és Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés alelnöke mondott beszédet. Németh Béla ünnepi köszöntõjében felvázolta, milyen jeles évfordulók hangsúlyozzák városunk jelentõségét a megye és a régió kulturális életében. Az idén emlékezünk meg Székács József evangélikus püspök születésének kétszázadik évfordulójára és Mokry Sámuel búzanemesítõ születésének centenáriumára. Ebben az évben lenne 70 éves Kristó Gyula, szintén orosházi születésû történész, az õ emlékére táblát helyezünk majd el. Igyekszünk eleget tenni mindannak a feladatnak, amit a magyar kultúráért fel kell vállalnunk hangsúlyozta Németh Béla, és ehhez a munkához kérte a jelenlévõk segítségét. Farkas Zoltán megyei alelnök ünnepi beszédében szólt a kultúra kialakulásáról, s kifejtette, milyen fontos szerepet töltött és tölt be az emberi gondolkodás a civilizáció fejlõdésének folyamatában. A mûvészet olyan többlet, ami Pereskedés edés után megállapodás örömet okoz hangzott el a beszéd fõ gondolataként. A kultúra értékeinek hordozói közül említett néhányat, akik a megyében születtek és késõbb országos, sõt nemzetközi jelentõséggel bírt munkásságuk: Munkácsy Mihály festõmûvész, valamint Kner Izidor, a könyvnyomtatás legendás alakja mellett méltatta Székács József életmûvét is. A konzumkultúra idejét éljük figyelmeztetett Farkas Zoltán, fogyasztók lettünk mindenben, a kultúrában is. A nézettség, a példányszám lett az értékmérõ egy elembertelenedõ világban mondta, majd a vezetõk felelõsségét firtatta, és reményét fejezte ki, hogy gyermekeinkben megtartani, erõsíteni tudjuk azt a képességet, amellyel a világ szépségeire rácsodálkoznak, s gazdagítják azokat. Ezután Kiss Ferenc gyulai népzenész mûsorát, majd az orosházi Szokolay Bálint (Folytatás a 4. oldalon) Sváb batyus bál Új lakás-koncepció Soha föl nem adni Életeket mentenek Megkérdeztük: Ön hogy emlékszik a régi bálokra? Sport: Erõemelõértékelõ Egyként tekintsünk Krisztusra! Az elmúlt héten újabb fordulatot vett a város és a Körös Volán pere. Bár elsõ fokon a városnak adott igazat a bíróság, a további pereskedést szeretnék elkerülni, így megállapodás született a két fél között. Végre eldõlt, ki a buszpályaudvar tulajdonosa Csaknem két évvel ezelõtt kezdõdött a történet, amikor a város 25 évre visszamenõleg bérleti díjat követelt az autóbusz-pályaudvarért a Volántól. A Volán nem volt hajlandó fizetni, arra hivatkozva, hogy a pályaudvar építéséhez a társaság elõdje is hozzájárult, így az épület a Volán és nem a város tulajdonát képezi. A vitás kérdésekkel bírósághoz fordultak a felek, tehát nem csupán a bérleti díjról, hanem a terület tulajdoni viszonyáról is döntött az elsõfokú bíróság. A döntés szerint a tulajdonjog a városé, de visszamenõleg nem kérhet bérleti díjat, a jövõre tekintve azonban igen. A nem jogerõs ítélet ellen a Volán fellebbezhetett volna, azonban elállt ettõl a jogától, ugyanis január 16-án, pénteken a testület zárt ülés keretében megállapodást kötött a társasággal. Ez azért is volt sürgetõ feladat, mert a tavaly szeptemberben megnyert a pályaudvar felújítására vonatkozó 155 millió forintos pályázati forrást elvesztette volna a város, ha a két fél tovább pereskedik. Hosszú idõ után végre rendezõdött a tulajdoni viszony az autóbusz-pályaudvarral kapcsolatban mondta Németh Béla polgármester a pénteki ülés utáni sajtótájékoztatón. Megállapodást kötünk a Volánnal, aminek értelmében õk a város tulajdoni viszonyát nem vitatják, elállnak az elmúlt egy negyed században az ingatlanra fordított anyagiak követelésétõl, és az ítélet alapján (mivel a pályaudvar es építésébõl a Volán elõdje is kivette a részét) az épület egy részét ingyen használhatják, a másik részért (váróterem, utasellátó, újságos) bérleti díjat fizetnek. A Volán vállalta az épület és a zöldterület karbantartását, tulajdonképp ez is jelentheti a bérleti díjat mondta. A megállapodás része az is, hogy egymással szemben semmilyen követelésünk nincs a késõbbiekben. Az egyezségnek köszönhetõen per- és tehermentes lett a terület és elhárult az akadály a felújítás elõl. (Folytatás a 3. oldalon) Az ökumenikus imahét idén is az egységre való törekvés jegyében telik, ennek szép példája volt a római katolikus templomban tartott szerdai istentisztelet. Ezen az estén Gáncs Péter evangélikus püspök hirdetett igét, valamint Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök gondolatait is magukkal vihették útravalóként az Isten házát zsúfolásig megtöltõ érdeklõdõk. Az idei imanyolcad mottója, vagyis a közös gondolat, ami mentén a különbözõ felekezetek hívei együtt imádkozhatnak, Ezékiel próféciájának egy mondata legyenek eggyé kezedben (Ez 37,17). Legyenek eggyé, vagyis egyként tekintsenek Krisztusra, és ne hagyják mindennapjaikba beférkõzni a megosztottságot, és az ebbõl olyan könynyen szárba szökõ magányt vagy közönyt. Az embertársainkras és környezetünkre való odafigyelés fontosságáról és a felelõsségrõl értékes gondolatokat osztott meg a hívekkel Gáncs Péter evangélikus püspök, akivel az istentisztelet után beszélgettünk. Ebben az évben az imahét a megosztottságokról szól, valamint arról, hogyan lehetne megjavítanunk azt, ami elromlott. A teremtett világ sebeivel foglalkozunk, ugyanakkor keressük a megoldást, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a világ újra élhetõ legyen a víz újra iható, a levegõ tiszta, az élelmiszer egészséges. Azt gondolom, hogy a kereszténységnek is komoly felelõssége van. Úgy kell nevelnünk a ránk bízottakat, hogy lássák, nem egyszerûen a természet vesz körbe bennünket, hanem egy teremtett világ. E teremtett világnak pedig gazdája van, a Teremtõ Isten. Õ helyezett minket ebbe a világba, hogy õrizzük, mûveljük, nem pedig azért, hogy kiszipolyozzuk, ahogy az sajnos, sokszor történik. Volt egy gyönyörû szómagyarázata a sóvárgás kapcsán. A sóvárgás gyönyörû magyar szó, gazdag mögöttes tartalommal. Egykor voltak olyan vidékek, ahol nem volt só. Az ott élõk várták a sót ez volt a sóvárás, a sóvárgás. Várták, mert só nélkül íztelen és könnyen romlandó az étel, az élet. A világ is vár. Várja, hogy Krisztus tanítványai betöltsék a só szerepét a világban, hogy ízt, zamatot hozzanak, és valamiképp állítsák meg a romlási folyamatokat. Ha ennek érdekében összefogunk, az sokkal hatásosabb lehet, mint ha külön-külön próbálkozunk. Ezért jelentõségteljes az imahét. (Folytatás a 4. oldalon)

2 2 ÖNKORMÁNYZAT/AKTUÁLIS január 23., péntek Fogadóórák Németh Béla polgármester: minden hónap elsõ hetének keddjén óráig. Dr. Dancsó József alpolgármester: minden hónap második hetének keddjén óráig. Molnár Béla alpolgármester: minden hónap harmadik hetének keddjén óráig. Hegedûsné dr. Hegedûs Mária címzetes fõjegyzõ: minden hónap negyedik hetének keddjén óráig. Közérdekû telefonszámok Mentõk: 104 Tûzoltóság: 105 Rendõrség: 107 Segélyhívó: 112 Központi orvosi ügyelet: Orosháza, Könd utca 59. Tel.: (68) Hétköznapokon: 16 órától reggel 8 óráig. Hét végén, illetve munkaszüneti napokon: egész nap. Ügyeletes gyógyszertár: január 19-tõl 25-ig Aranyvesszõ Gyógyszertár, 26-tól február 1-ig Kórházi Gyógyszertár Fórum Vállalkozói fórum lesz február 5-én, csütörtökön 17 órától a polgármesteri hivatal tanácskozótermében. A rendezvényt Németh Béla polgármester nyitja meg, ezt követõen bemutatkozik a Békés megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, majd különféle vállalkozói hitelkonstrukciókról hallhatnak az érdeklõdõk. Tilos! Veszélyessé vált a jég. Az elmúlt napok enyhe idõjárásának köszönhetõen gyors olvadás indult el a folyókon, holtágakon, bányatavakon. Az Orosházi Városüzemeltetési Zrt.-tõl megtudtuk, ismét tilos a gyopárosi tavak jegére menni. Korábban saját felelõsségre engedélyezték a korcsolyázást a Déli-tavon, most azonban az enyhe idõ és az olvadás miatt ismét kihelyezték a tiltó táblákat. Anyakön akönyvi hírek Megérkezettezett Oláh István és Czinkóczi Krisztina leánya: Csenge Krisztina; Csiszár Béla és Árvai Ildikó leánya: Hanna; Kunos Zsolt és Varga Beáta leánya: Nikol; Ficzere István és Patai Anikó leánya: Zsófi Házasság ságot t kötött Bán Zoltán Attila és Matyasovszki Klára Traffipax Január 29-én reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig mérnek Orosházán. Újragondolt lakáskoncepció Legutóbb 2005-ben vizsgálta felül a városvezetés Orosháza lakáskoncepcióját. A tavaly decemberi testületi ülésen azonban ismét elõkerült a téma. A cél: a tervszerû és tudatos gazdálkodás, valamint a fiatalok megtartása városunkban. A testület támogatta a lakásügyi bizottság elõterjesztését, mely szerint változik az önkormányzati bérlakások értékesítésének rendszere, és támogatják a fiatal házaspárok letelepedését tudtuk meg a legfontosabb változásokat Kiss Attilától (SZDSZ), a lakásügyi bizottság elnökétõl. A testület álláspontja, hogy az egyes önkormányzati lakásokat üresedés után (akár cserelakás felkínálásával) adott piaci áron értékesítsék. A korábbi eljárás az volt, hogy a bérlakásban élõk 20% kedvezménnyel és kamatmentes hitellel vásárolhatták meg a lakást. Bár ez a korábbi értékesítési lehetõség sem szûnik meg, de elsõbbséget az új értékesítési rendszer élvez. Az új rendszer szerinti értékesítésbõl befolyt összeg egy erre a célra vezetett számlára kerül. Ezt a forrást pedig a pályázati lehetõségek mellett újabb lakások vásárlására és a Az agrárminiszter szerint az idei év döntõen megváltoztatja Magyarország mezõgazdaságának arculatát. Gráf József egy nemzetközi szakkiállításon azt mondta, hazánk mezõgazdasága jó úton jár. Térségünkben jelenleg nem ezt tapasztalják a gazdák. meglévõk felújítására használják majd fel. A lakáskoncepció felülvizsgálata azért is szükséges volt, mert a korábban értékesített 1400 lakás hitelei kifutnak. Eddig ebbõl fedezték a többi bérlakás felújítását. A lassan elfogyó forrást azonban pótolni kell, erre kínál megoldást az új koncepció. A városvezetés a fiatalok helyben tartása érdekében egy már meglévõ épületbõl ún. fecskeházat szeretne kialakítani. Ezzel a lehetõséggel a fiatal, akár kisgyermekes családok lakáshoz jutását támogatják, amint megnyílnak a pályázati lehetõségek. Kiss Attila hangsúlyozta: a komoly elõkészítõ munkát igénylõ koncepció megalkotása során a különbözõ pártállású bizottsági tagok a szakmai kérdések mentén értekeztek, így eredményes volt a munka. A bizottsági elnök egyben köszönetet mondott többek közt Plesóczki Ágnesnek, Lövei Ferencnek (Fidesz) és Papp Róbertnek (MSZP) az elvégzett munkájukért. c Ha megüresedik egy önkormányzati lakás, azt piaci alapon is értékesíthetik majd Gazdák nehéz éve A jó termés értékesítési gondokkal párosult, az alapanyagok ára folyamatosan emelkedik, és a támogatások sem jutnak el minden esetben a termelõkhöz. Az Orosházi Gazdakör elnökét, Horváth Józsefet kértük meg arra, értékelje a 2008-as év eredményeit, és ismertesse idei terveiket. Néhány héttel 2008 után hogyan tekintenek vissza a tavalyi esztendõre? Eléggé felemásnak ítéljük 2008-at. A terméseredmények a nyári betakarítású gabonáknál és a kukoricánál egyaránt igen jók lettek, a nagy meleg ellenére is. Sokkal súlyosabb helyzet állt elõ viszont az értékesítés területén. Az alacsony árak miatt, aki tudta, a tárolást választotta. Jelenleg is mintegy kétharmados telítettségen vannak a raktárak, ráadásul még mindig áll a piac. Problémát jelentett emellett 2008-ban, hogy az alacsony felvásárlási árak mellett a termeléshez szükséges anyagok árai jelentõsen emelkedtek. Említhetném akár a vetõmagokat, akár a mûtrágyát. Az állattenyésztõk helyzete hogyan alakult térségünkben? A sertéságazatban az árak eléggé hektikusak, a libatartókat pedig sújtotta a Négy Mancs negatív kampánya, melynek következtében sok termelõnek kétségessé vált az értékesítés. A felemás 2008 után mit remélnek 2009-tõl? A kormányzat már a január eleji tájékoztatókon arról beszélt, hogy jelentõs támogatáshoz jut idén a mezõgazdasági ágazat az európai uniós alapokból. A pályázatokkal megkapható források azonban jelenleg még csak az ígéret szintjén vannak. Ráadásul a szakminiszter által bejelentett öszszeg közel felét az elmúlt évben elvégzett munkák kifizetésére kell majd fordítani, hiszen ezeket banki hitelekbõl fedezték a gazdák. Emiatt sem számítunk jelentõs fejlõdésre az idén. Melyek azok a problémák, amelyeket végképp meg kell oldani? Az értékesítési problémákat mindenképpen meg kell oldani, hiszen aratáskor nem lehetnek tele a raktárak. Az biztos, hogy nehéz esztendõ lesz Ezek szerint marad a bizakodás? A magyar gazda mindig reménykedik, és nem adja fel. Tavasszal ismét elindul majd a munka a földeken, hiszen így van ez õsidõk óta. Azt azonban már most látjuk: nagyon sok nehézség elõtt áll a magyar mezõgazdaság ebben az évben is. Vági Kata Negyvenmillió? Hétfõn szerkesztõségünkbe telefonált egy olvasónk, aki két, általa meg nem jelölt forrásra hivatkozva elmondta, tudomása szerint tavaly év végén a képviselõ-testület hozzávetõleg 40 millió forintot szavazott meg önmagának jutalom címén. Molnár Béla alpolgármester (Fidesz) megkeresésünkre közölte, nem kaptak sem jutalmat, sem béremelést. A különbözõ juttatásoknak szerepelnie kell a költségvetésben, de nincs benne. Egyáltalán honnan kaptunk volna? Ilyen jellegû jutalmakat csak állami felajánlásra lehetne osztani, ha a Gyurcsánykormány felajánlotta volna, akkor sem fogadtuk volna el. Információim szerint a már korábban bevezetett teljesítményértékelési rendszer alapján a címzetes fõjegyzõ aszszony díjazhatott kiváló munkát végzõ hivatali dolgozókat szerény anyagi keret mellett mondta az alpolgármester. A szocialista frakcióvezetõt, Varga Zoltánt is felkerestük az ügyben. Teljesen téves az információ, nem is értem, hogyan jutott ez eszébe valakinek. A költségvetésben szerepelnie kellene ilyen tételnek, de nincs benne. Ezt bárki ellenõrizheti, hiszen nyilvános, mindenki számára elérhetõ. Arra kérem a betelefonálót, ha van valamilyen kézzel fogható bizonyítéka, ami alátámasztja az állítását, tárja elénk. mk Testületi ülés Orosháza város képviselõtestülete január 23-án, péntek délelõtt 9 órai kezdettel tartja soron következõ ülését a nagytanácskozó termében. Nyilvános ülése keretében négy napirendet tárgyalnak a képviselõk. A folyékonyhulladékszállításra vonatkozó önkormányzati rendelet mellett a Kulturális Kapcsolatok Egyesületével kötendõ együttmûködési megállapodás és az 1000 mester TISZK kialakításához kapcsolódó pályázatok önrészének biztosításáról is tárgyalnak. Ez utóbbi esetében a 2,6 millió forintos önrésszel biztosítottá válik, hogy a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 19 millió forintos eszközfejlesztésben részesülhessen. Zárt ülés keretében az Invitel Zrt.-vel peren kívüli egyezség megkötésérõl dönthetnek a képviselõk. A festõ emléke A magyar kultúra napja alkalmából az Orosházi Festõk Csoportja alapító tagjának, Feldmann Tibor festõmûvésznek tárlatát csodálhattuk meg a Gyopár Club Hotelben. A mûvész családja, barátai is jelen voltak a csütörtöki megnyitón, ahol Milan Malcek, a Detvai Mûvészeti Kolónia alapítója mondott beszédet. Városunk és Detva mûvészeti csoportjainak elsõ találkozását elevenítette fel, mesélt a mûvész barátságos, közvetlen és feledhetetlen jellemérõl, majd virággal tisztelgett az emléke elõtt. Fetser János országgyûlési képviselõ a mûvészet erejére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy Feldmann Tibor az egyik legjelentõsebb orosházi alkotó, aki iránytû az Orosházáért, az emberekért tenni akaróknak. Élete és mûvészete egyaránt példaképként szolgál, és olyan értéket képvisel, amit pártolni megtiszteltetés. m Egyesületek, alapítványok figyelem! A Nemzeti Civil Alap pályázatot hirdet a civil szervezetek mûködésének támogatására. A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. Célja a szervezetek mûködéséhez való hozzájárulás, mind eszköz, mind infrastruktúra, mind humánerõforrás tekintetében, melyek elõsegítik a szervezet fejlõdését, mûködését. A dél-alföldi régió kiírása az elsõk között jelent meg. A pályázattal kapcsolatban a honlapon, Pályázatok, Dél-alföldi regionális civil szervezetek mûködési támogatása (NCA-DA-09) címen tájékozódhatnak. Ingyenes hetilap. Lapalapító: Orosháza Város Önkormányzata. Megjelenik: Orosházán és környékén példányban. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Poór Csaba. Felelõs szerkesztõ: Gubucz Katalin. Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4 6., tel.: (68) /190 és 163-as mellék, fax: (68) , Kiadja az Orosházi Média Kft. Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft Szeged, Szabadkai u. 20. Terjeszti: Tóth Ágnes egyéni vállalkozó (70) ISSN

3 KÖZÉLET/VÉLEMÉNY január 23., péntek 3 Pereskedés után megállapodás (Folytatás az 1. oldalról) Abban egyetértenek a képviselõk, hogy a megegyezés fontos volt, csakhogy az ellenzéki oldal szerint nem ebben a formában. Az MSZP helyi frakciója nyilvános ülésen szerette volna tárgyalni az ügyet, a testület többsége azonban ezt nem támogatta. Varga Zoltán szocialista frakcióvezetõ kifogásolta a zárt ülés elrendelését, mondván, semmi sem indokolta ezért jogorvoslatot kér. Németh Béla szerint azonban a Volán üzlettársainak érdekeit sérthette volna a nyilvánosság. Varga Zoltán sajtótájékoztató keretében fejtette ki álláspontját az üggyel kapcsolatban. Nem szavaztuk meg a határozati javaslatot, mert aránytalan az a támogatás, ami a Volán számára további ingyenes használatot biztosít az autóbusz-pályaudvar egész területére. Mellétéve a tavaly decemberben megszavazott majdnem 30 millió forintos évenkénti támogatást (a négyéves közszolgáltatási szerzõdés alatt 100 millió forint feletti összeggel támogatja a Volánt a város), azt mondhatjuk, hogy ez komoly teher az elkövetkezendõ idõszakban a város költségvetésében. Igaz, a Volán bizonyos karbantartási munkákat elvállalt, de elvárható, hogy ingyenes használat fejében rendben tartsa a környezetét. Az önkormányzat és a Volán számára egyaránt megfelelõ megállapodás kellett volna sorolta a baloldali politikus. Varga kifogásolta, hogy az önkormányzat nem tudta érdekeit érvényesíteni, noha ideje lett volna rá. A per 2007 márciusában indult el, lett volna idõ arra, hogy a város érdekeit szolgáló kompromisszumos megoldást találjunk, de a város vezetése könnyen feladta, egy céljuk volt, hogy a pályázati felújítást ne veszélyeztesse semmi. Kompromisszumot kötöttünk érvelt ezzel szemben a polgármester mindkét érintett fél engedett, és megítélésem szerint sokkal jobb helyzetbe került a város, mint az elõzõ idõszakban volt. M. K. A pervesztes Volánnak kell állnia a hozzávetõleg 3 millió forintos perköltséget. Ennek formájában sem értett egyet a baloldali frakció a többséggel. A testület többségének döntése alapján ugyanis a Volán nem fizeti meg a városnak az összeget, hanem idén és jövõre egy-egy buszvárót építtet. Az MSZP javaslata az volt, hogy a város építtesse meg (és ezáltal tartsa ellenõrzése alatt) a két buszvárót, ne a Volán. Értékeltek és elõrenéztek enéztek Múlt heti lapszámunkban városunk fontos intézményeinek vezetõi beszéltek a 2008-as év eredményeirõl, s az idei tervekrõl. Most környékbeli településvezetõk, illetve orosházi vállalkozók értékelik az elmúlt évet és tekintenek a jövõbe. Polgár K á l - mánné, az Oros- S ü t i Tésztaipari Kft. ügyvezetõ igazgatója A 2008-as év a cég életében nehéz volt, de azt kell mondanom, hogy nagy lépéseket tettünk abba az irányba, hogy Románia és Szerbia felé bõvítettük a piacunkat. Gyorsfagyasztott tortáink 2000 óta a folyamatos termékfejlesztések következtében három éven át elnyerték a Kiváló Magyar Élelmiszer címet. Büszkén mondhatom, hogy ezt már külföldön is jegyzik, a határon túlról elég komoly megrendeléseink vannak. Ha az export területén 2009-ben a tavalyi évhez hasonló eredményt érünk el, jó évet zárhatunk. Természetesen a válság miatt bizonyos fogyasztásvisszaesésre számítunk, de bízunk benne, hogy a jövõben is szükség lesz minõségi termékekre. Az orosháziak kellõ mértékben ismerik, fogyasztják a termékeiket? Azt kell mondanom, hogy nem. Az üzemben megvásárolhatók, de úgy tûnik, az orosháziak nem ismerik fel annak jelentõségét, hogy itt helyben, orosházi kezek által gyártott, kiváló magyar élelmiszerhez juthatnak. Fodor József C s a - nádapáca polgármestere Csanádapáca életében a 2008-as évet nagyon nehéz évként értékelem. Komoly erõfeszítéseket tettünk azért, hogy az egészségügybõl és az oktatásból elvont normatívát pótoljuk. Létszámleépítéssel, fejlesztõ, felkészítõ foglalkoztatással pluszforrásokhoz jutott a települést. Átvészeltük a 2008-at, és sok év óta elõször nincs mínuszban a község kasszája. Mit vár 2009-tõl? Ez az év is a túlélésrõl szól, hiszen további normatívaelvonások lesznek, egyes intézkedéseket még a kormány sem tud. Egyre fogyatkozó forrásból kell fenntartani az intézményeinket, sajnos, további leépítések várhatók. Nincs szándékunkban a helyi iparûzési adót emelni, hiszen az a feladatunk, hogy a falut kiszolgáljuk, s a lehetõ legkisebb terhet rójuk a lakosokra. Takács Ferenc Tótkomlós alpolg á r - mestere Városunk a as évet jól zárta, köszönhetõen a képviselõtársaimnak és az egész csapatnak. A megszorítások mellett sikerült az ÖNHIKI-t elkerülnünk, a pályázatok terén és pénzügyi területen is sikereket könyvelhetünk el. A választási ígéreteinkkel kapcsolatban mindent megtettünk, és a jövõben is hasonlóan cselekszünk. Nem visszafele mutogatunk, és nem sírni akarunk, hanem tenni a városunkért ben is szigorúan be kell osztanunk a forrásainkat. Megkértem képviselõtársaimat és az önkormányzat dolgozóit, hogy partnerként mûködjenek közre a város érdekében. Ilovszky Béláné, az Ilovszky Tüzép tulajdonosa A 2008-as évünk nagyon jó volt. Beléptünk egy beszerzési társulásba, ennek révén bõ választékkal, nagyon jó árakkal tudtunk jelen lenni a piacon. Cégünk mára a megye egyik legnagyobb Tüzép telepe, amely tüzelõt és építõanyagot egyaránt kínál. A vállalkozások mennyire érzékelik a gazdasági válság hatásait? A 2009-es év elég bizonytalannak látszik egyelõre, de megpróbálunk alkalmazkodni. Ha új építkezések nem lesznek, akkor a meglévõk tatarozása, bõvítése, az energiaválság miatt pedig a pótlólagos hõszigetelés lesz az, amire nagyobb hangsúlyt fektetünk. Ezen a területen igyekszünk majd jó anyagokat, jó áron beszerezni. Ezekben az energiaszegény idõkben az orosháziak kellõképpen odafigyelnek a lakások hõszigetelésére? Mondhatom, hogy most már egyre inkább. Például tavalyelõtt ez még nem volt jellemzõ, de már a múlt évben is nagyon sok pótlólagos hõszigetelést adtunk el. BIJ Munka nélkül Alig egy hónap alatt ötezer fõvel nõtt az álláskeresõk száma a dél-alföldi régióban írja a privatbankar.hu. így ra nõtt a nyilvántartott álláskeresõk száma. Megyénkben az álláskeresõk 35 százalékát regisztrálták, de már Dunántúlról is érkeznek vissza munkanélküliek. Folytatódik a 2006-ban indult Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum, melynek célja, hogy az önkormányzatok, civil szervezetek, kamarák, oktatási intézmények és munkáltatók együtt tegyenek a gazdasági válság hatásainak csökkentése érdekében. m Tájékoztató Kedd délután lakossági fórumot tartott Csizmadia Gergely (Fidesz), a 7-es körzet képviselõje, a József Attila általános iskolában. A városatya a kevés számú érdeklõdõnek beszámolt a (múlt heti lapszámunkban ismertetett) máltai játszótérrel kapcsolatos tudnivalókról, valamint a Panel Plusz Program folytatásáról. A panelek felújításának támogatása szerepel a város költségvetésében, bár egyelõre az országos kiírás még nem történt meg. A képviselõ felhívta a körzet lakóinak figyelmét, hogy igény esetén pályázzanak a programra. Cris Jön az influenza Nyakunkon az influenza, szakemberek szerint egy-két héten belül hazánkban is elérhetjük a járványos küszöböt. Európa számos országában már jelentõsen megnõtt az influenzaszerû tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A páciensek elsõsorban fejfájással, köhögéssel, hirtelen jelentkezõ magas lázzal, végtagfájdalommal, fáradtságérzettel keresik fel a rendelõket. Térségünkben is emelkedett a megbetegedések száma tudtuk meg dr. Tóth Erzsébet, kistérségi tisztifõorvostól. Az ÁNTSZ orosházi, szarvasi kistérségi intézete területén is mûködik az influenzafigyelõ szolgálat. Tizenkét háziorvos és házi gyermekorvos jelenti hetente az influenzaszerû tünetekkel orvosnál jelentkezõk számát korcsoportonkénti bontásban. A legfrissebb adatok alapján 2009 harmadik hetében az orosházi területen is egyre többen fordulnak orvoshoz. Még mindig nem késõ védõoltást kérni. A kistérségi tisztifõorvos hangsúlyozta, intézményük mûködési területén tizenháromezer ingyenes influenza elleni védõoltást juttattak el az alapellátás orvosaihoz. A decemberi adatok alapján 9945-en részesültek oltásban, de a gyógyszertárakban is többféle oltóanyag kapható. A védõoltás mellett célszerû felkészíteni szervezetünket: fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket. vági Beiktatás Ritkán lát a világ akkora felhajtást, mint ami Barack Obama elnöki beiktatása körül zajlott. Több millió ember, sok ezer biztonsági õr vett részt a látványos ceremónián, melynek eredményeként az Amerikai Egyesült Államok negyvennegyedik elnöke családjával beköltözött a Fehér Házba. Rokonszenves ember ez az Obama, magán viseli a nagy államférfiak összes jellemzõit. Határozott, mégis megnyerõ, s bár hirtelen került a világpolitika élvonalába, nem szédült meg önnön sikerétõl. Úgy látszik, tudja, mit akar. Nem véletlen, hogy elnökségét sok elemzõ egy új korszak kezdeteként láttatja, s manapság, az emberiség gazdasági és erkölcsi hanyatlásának idején sokan szomjúhoznak a változásra. Afféle modern Messiásként tekint a világ erre a színes bõrû elnökre, aki majd kihúz bennünket a slamasztikából, és új értelmet ad az életünknek. Mi, magyarok szintén várakozunk. Talán ide is elérkezik egyszer a tengerentúli reménység. Nagyon kellene már itthon is valaki, akiben bízhatunk. Egy rendkívül ügyes kormányos, aki alattomos, víz alatti jéghegyek és álságos szirénhangok közül kimenti ezt az országot a pusztulás szélérõl. Hogy ki lesz az? Nehéz megjósolni. Sokak szerint politikai szempontból még meg sem született az, aki majd újra eggyé kovácsolja a kettészakadt országot, a sokfelé szétszóródott magyarságot. Lehet, hogy tovább kell nõnie a nyomornak, a kiszolgáltatottságnak ahhoz, hogy vállunkra vegyünk egy új vezetõt és felruházzuk a bizalom glóriájával. Még több nyomorult honfitársunknak kell megfagynia, éhen pusztulnia ahhoz, hogy ráébredjünk: valakik határon innen és túl sok éven keresztül rútul átvertek, kihasználtak bennünket. S még ma is ezt teszik, mert nem szab nekik gátat senki... Elképesztõ pompa és megrázó nyomor szélsõségei jellemzik ezt a kicsiny hazát. A szabadság kék madara már rég elszállt, hisz állami és magánadósságok kötnek gúzsba valamennyiünket. Mintha alagútban járnánk, amely egyre mélyebb és sötétebb s még csak nem is sejlik a vége. Ez így nem mehet tovább, valaminek történnie kell! mondogatjuk sokan. Az egzisztenciálisan és fizikailag is megfélemlített tömeg azonban nem mozdul. Pedig már sokak szerint kiveri a biztosítékot az az arcátlanság, amit Gyurcsány és csatlósai engednek meg maguknak. Nem szolgálhat mentségükre, hogy õket is felsõbb hatalmak irányítják. Újabb nadrágszíjmeghúzások, nyugdíjak, bérek, szociális juttatások megkurtítása: mi csak erre számíthatunk. Irigylem Amerikát. Gubucz Katalin Kevesebb postaláda Csökkent a postaládák száma városunkban is. Lakossági és képviselõi észrevétel érkezett szerkesztõségünkbe, mely szerint a Szent István úton, a Kishangya ABC faláról levették a postaládát. Az ügyben megkerestük az Orosházi 1-es Posta vezetõjét. Csordás Gyula elmondta, hogy a Magyar Posta Zrt. modernizációs programjának keretében cserélték le a levélgyûjtõ ládákat, gazdasági szempontokat és az uniós követelményeket is figyelembe véve. Nagyszabású felmérés zajlott, melynek keretében megnézték, mennyi küldeményt Szja-bevallás A Magyar Posta országszerte megkezdte a személyi jövedelemadó-bevalláshoz szükséges dokumentumok kézbesítését, így az orosházi postaládákban is megtaláljuk a napokban a nyomtatványokat. Csordás Gyula, az Orosházi 1-es Posta vezetõje lapunknak elmondta, ezekben a napokban érkeznek meg az egységcsomagok az orosházi postára, ezt követõen öt napon belül mindenkihez eljuttatják, aki az eddigi évek során a bevallás ezen formáját választotta. Normál levélpostai küldeményként érkeznek a dokumentumok, melyeket kitöltve május 20-ig postaköltség nélkül feladhatunk. Az orosházi postavezetõ hozzátette, az utolsó napokban megerõsített szolgálattal készülnek az adózók rohamára. Az elmúlt évek helyeznek el egy-egy postaládába. Megtudtuk, volt olyan levélszekrény, amelybe egy hét alatt egyetlen küldeményt sem tettek, így városunkban is több mint felére csökkentették a postaládák számát. Az új levélgyûjtõk modernebbek, nagyobbak, és törekedtek arra, hogy a kerekes székkel közlekedõk is el tudják érni a ládákat. A postavezetõ hangsúlyozta, a jelenlegi állapot megfelel annak a követelménynek, melynek értelmében minden lakos egy kilométeren belül levélszekrényhez kell hogy jusson. -taka- tapasztalatai ugyanis azt mutatták, az adóbevallások hetven-nyolcvan százaléka az utolsó napokon csapódik le a postákon. Idén egy könnyebb és gyorsabb megoldást is kínál az APEH: itt az egyszerûsített önadózás. Az új konstrukció lényege, hogy az egységcsomagban található nyilatkozattal megbízhatjuk az adóhatóságot, készítse el a bevallásunkat. A nyilatkozatot február 16-ig kell visszaküldeni, majd április 30- ig kapjuk meg az úgynevezett bevallási ajánlatot, melyet egyeztetve és aláírva kell visszajuttatni az APEH-nak. A határidõ itt a már megszokott május 20-a. Az egyszerûsített bevallás célja, hogy minél kevesebb idõt vegyen igénybe az szja-bevallások elkészítése. vk

4 4 A MAGYAR KULTÚRA NAPJA január 23., péntek Konzumkultúra helyett igazit! (Folytatás az 1. oldalról) Madrigál Kórus produkcióját láthattuk-hallhattuk. A mûsort követõen a helyi önkormányzat elismerését adták át négy olyan orosházinak, akik városunk kulturális életében, értékeinek gyarapodásában jelentõs szerepet vállaltak. Elismerésben részesült: Dinnyés Istvánné, Lestyán Mihályné, Palcsek István és Pribék Endre. Adománydíjat kapott Bora Imre, a Bora Ital Nagykereskedés tulajdonosa. Mûvészi szempontból az ünnepség legkiemelkedõbb produkcióját a Békés Megyei Szimfonikusok Kamarazenekartól hallottuk. A magyar kultúra napjához illõen XX. századi magyar zeneszerzõk, Bartók Béla, Weiner Leó és Sugár Rezsõ mûveit szolgáltatták, az utóbbit a karmester Somogyi-Tóth Dániel kiváló zongoraszólójával. A zenekar kulturáltan, fegyelmezetten, lelkesen muzsikált, profi együttesre emlékeztetõ színvonalon. Az ünnepséget követõen a megyei kulturális élet néhány vezetõ szereplõjét mûködési gondjaikról, eredményeikrõl kérdeztük. A Megyei Szimfonikusok nevében Somogyi- Tóth Dániel karmester a következõket mondta: A zenekar életében ezek az idõk a minõség javításáról szólnak. A megyei közgyûlés erkölcsileg és anyagilag is mellénk állt, mert komolyan gondolták, hogy a megyében legyen egy komoly szimfonikus zenekar. Többet tudunk utazni is, de elsõsorban több lehetõségünk van a zenével foglalkozni. Megyei Príma Díjat kaptunk, DVD-t adtunk ki, Budapesten a Zeneakadémián játszottunk, a Jókai Színház zenekari árkából egy elõadás része lehettünk, amire 30 éve nem volt példa. Úgy gondolom, hogy a megye értékén sokat emel a kultúra, a mi dolgunk, hogy jó érzéseket, élményeket adjunk az embereknek, amibõl töltekezhetnek, ezzel egy idõben pedig a megye jó hírét is öregbítsük. Fekete Péter, a Békés Megyei Jókai Színház igazgatója elmondta, hogy jó néhány újdonságra számíthat a teátrum közönsége. Nagyon komoly változások vannak a színház életében. Eddig mint azt az orosháziak is tapasztalhatták egy hónapon keresztül egy darabot játszottunk. Nem volt érdemes keresni az egyéb lehetõségeket. Megtartottuk az ansvit játékrendet, de emellett próbálunk mindig valami néznivalót kínálni, január utolsó hetében például már négy darabot játszunk. Fölújítjuk azokat a nagy sikereket, amelyeket ha valaki nem tekinthetett meg korábban, most megnézheti (pl. Vörös és fekete, Lüzistrate). Már tavaly kibontottuk a zenekari árkot, és most a Csínom Palkó címû daljátékot a szimfonikus zenekarral közösen állítottuk színre. Tavasszal ezt már láthatják a nézõk. Nyáron Orosházán is fellépünk a kulturális fesztivál keretében, elõtte azonban még lesz egy nagy durranásunk. Májusban kimozdulunk a kõszínházból, és cirkuszsátorban mutatunk be egy zenés produkciót. imre Rajki-tárlat és életrajz Soha föl nem adni... Négyen kapták meg az idén azt az elismerést, amellyel a városi önkormányzat a kultúráért kiemelkedõen tevékenykedõket jutalmazza. Õket kérdeztük hivatásukról és arról, mit jelent számukra ez a díj. Dinnyés Istvánné Nag y o n megörültem, amikor megkaptam a meghívót, mert ezzel elismerték azt a munkát, amit négy évtizeden keresztül az orosházi gyerekek zenei neveléséért végeztem. Köszönöm mindazoknak, akik rám gondoltak, és erre érdemesnek tartottak. Lestyán Mihályné Nagyon jó érzés, hogy kollégák, ismerõsök is itt vannak, gratulálnak, nagyon jólesik. 34 éve dolgozom a zeneiskolában, de amikor a meghívót megkaptam, elgondolkoztam, hogy ötéves korom óta járok ebbe az iskolába. Elõször tanulni, utána tanítani. Ez a díj nagy elismerése a munkámnak, köszönöm az igazgatómnak és mindazoknak, akik erre fölterjesztettek, nagyon nagy örömöt okoztak vele. Palcsek István Nagy megtiszteltetés és meglepetés is számomra ez az elismerés. Már gyermekkorom óta érdekel a természet, iskolába is erdészeti szakközépiskolába jártam. Fényképezni azért kezdtem, hogy legyen valami emlék arról, amit láttam. Érzi annak súlyát, hogy az ön munkája révén jutnak sokan, köztük gyerekek is elõször azokhoz az élményekhez, ami a közvetlen környezetünket tárja fel? Igen, mindenképpen, mert sokan nem is gondolják, hogy itt a közelünkben is milyen sokszínû és változatos az élõvilág. Pribék Endre Meglepõdtem és örültem, amikor az értesítést megkapt a m. Egész életemben csak azt tettem, amit más: a munkámat végeztem. Örülök, mert így is alkalmam nyílik arra, hogy köszönetet mondjak régi és jelenlegi kollégáimnak, tanítványaimnak, hiszen õk az én iránytûim. Kijelölik mindig az utamat, amelyen mennem kell. A feladat megvan, a célt el kell érni. Gyakran jut eszembe Kossuth szava: soha föl nem adni, soha el nem csüggedni, mindig újra kezdeni. B. I. J. Egyként tekintsünk Krisztusra Bázisállomás Gyopáros térségében Egy régóta várt és óhajtott létesítménnyel gazdagodik Orosházán Gyopáros Szentetornya Rákóczitelep térsége. A XXI. században elengedhetetlen a gyors és üzembiztos kommunikáció. Ennek mindenki által ismert kelléke a mobiltelefon. Joggal érezhették azok, akik Orosháza említett térségében laknak, hogy a lakóhelyük miatt hátrányos helyzetbe kerülnek a mobilszolgáltatók által. Örömmel tájékoztatjuk a térségben élõket arról, hogy a VODAFONE Magyarország Zrt. beruházásában bázisállomás létesül a térségben, s egy 50 m magas acéltorony segítségével megnyílik a lehetõség a térségben élõk és a Gyopároson üdülõk számára a zavartalan telefonos kommunikáció, illetve az internetkapcsolat igénybevételére. Ezen a tornyon kap elhelyezést a többi, hazánkban jelenlévõ mobilszolgáltató berendezése is, így valamennyi szolgáltató megjelenik a térségben. A beruházás kivitelezése a közeljövõben megkezdõdik, jelenleg az építési engedély jogerõsítésének idõszakában vagyunk. A létesítmény a Kerektó utcában, a volt Petõfi téesz. gyümölcsösében épül meg. Ez a helyszín az ellátandó körzet súlypontjában helyezkedik el, ezzel is biztosítva a zavartalan telefonálás és egyéb kommunikáció igénybevételének lehetõségét. Az üzembe helyezés várhatóan az év elsõ negyedében megtörténik. Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály A 70. születésnapját ünneplõ Rajki László szobrászmûvész tárlatát csodálhatták meg az érdeklõdõk szerda délután a képtárban. Városunk díszpolgárának munkásságát dr. Végh Károly író, az Irodalmi Múzeum munkatársa méltatta megnyitó beszédében. A meditatív mûvész Találkozás, valamint Mesterségek címû sorozatát is bemutatta az író, aki egyben a Rajki címû könyv szerzõje. A megnyitó után e könyv bemutatója következett, melynek során Koszorús Oszkár helytörténész beszélgetett a szerzõvel, és alkotásának tárgyával, Rajki Lászlóval. A beszélgetésbõl kiderült, hogy a mûvész egyik legjobb alkotásának tartja a város terét díszítõ Szent István-szobrot. m Baleset. Súlyosan megsérült az a kerékpáros, akit teherautó gázolt el Orosházán. A kocsi egy keresztezõdésben nem megfelelõ sebességgel haladt, a jármû megcsúszott a havas, jeges úttesten, és elütötte a jobb kéz felõl érkezõ kerékpárost, aki súlyos sérülést szenvedett tudtuk meg a rendõrkapitányság illetékesétõl. Hatv tvan év hûség Bánki Horváth Antal és Botyánszki Ilona hatvan éve, január 22-én Gerendáson kötött házasságot ig mindketten a mezõgazdaságban dolgoztak, majd Antal bácsi a vasútnál vállalt munkát, Ilona néninek pedig több munkahelye is volt Orosházán, amíg 1982-ben a Barneváltól nyugdíjba nem ment. Egy lányuk született, három unokájuk és két dédunokájuk van. Vidám, kiegyensúlyozott életet élnek. Házassági évfordulójukon Németh Béla polgármester köszöntötte a párt. FOTÓ: GÁLIK PÁL (Folytatás az 1. oldalról) Kiss-Rigó László szegedcsanádi megyés püspök kiemelte, ilyen jeles alkalmakkor minden keresztény próbál ugyanarra a Krisztusra tekinteni, akinek képviseljük az értékeit, és akinek az értékeirõl tanúságot akarunk tenni. Az a fontos, hogy együtt nézünk Õrá, aki mindannyiunkat egynek szeretne látni. Az egységet kegyelmi pillanatként tapasztaljuk meg ezekben a napokban, csak rajtunk múlik, hogy így legyen egész évben. Ez mindenkire vonatkozik, hiszen a keresztény közösségek nyitottak. Sõt! Isten globálisan tekint bennünket a szó jó és nemes értelmében, vagyis minden embertársunkkal közösséget vállalunk. ch Az imahét még hátralévõ eseményei: január 23. péntek, evangélikus templom: Fazakas Attila római katolikus plébános igehirdetése, január 24. szombat, református imaház: Farkas Zsolt baptista lelkész igehirdetése, január 25. vasárnap, református imaház: Ribár János evangélikus esperes igehirdetése. Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves partnerét a IV. JÓTÉKONYSÁGI ROTARY BÁLRA Idõpont: február 7. szombat, 19 órától hajnalig Helyszín: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola aulája A bál programja: 19:00 19:30 Köszöntõk (Ökrös Ferenc, Lakatos Jenõ, Németh Béla) 19:30 19:45 Bakos Bettina meglepetés mûsora 19:45 20:30 Tánc 20:30 21:15 Vacsora 21:15 22:00 Tánc 22:00 22:45 Papp Zoltán zeneszerzõ/karmester és Kovács Dorina énekmûvész zenés mûsora 23:00 24:00 Tánc 24:00 00:30 Tombola 00:30 Tánc hajnalig A bál fõvédnöke: Lakatos Jenõ Rotary District Governor A bál háziasszonya: Freire Szilvia Miss World Hungary 2008 gyõztese A bál díszvendége: Vajda Attila pekingi olimpiai bajnok A zenét szolgáltatja: Coco Bongo zenekar Részvételi díj: Ft (mely összegbõl Ft jótékony célra fordítandó) Belépõjegy rendelés: Dr. Ökrös Ferenc elnöknél Kossuth u. 2 4 II/12. Kalmár László kincstárnoknál (20)

5 AKTUÁLIS január 23., péntek 5 Sváb batyus bál Az Orosházi Német Kisebbségi Önkormányzat életében immár kilenc éve az új esztendõ elsõ nagy rendezvénye a sváb batyus bál. A városunkban igen nagy népszerûségnek örvendõ esemény az elmúlt években kinõtte a város legnagyobb befogadóképességû termeit. Az idén is gondos szervezés és a hagyományokhoz méltó, színvonalas lebonyolítás jellemezte a bált. Szombat este a Táncsics sportcsarnokába lépõket az Eleki Fúvószenekar hangulatalapozó muzsikája fogadta. A mûsor folytatásában a Babarci Német Nemzetiségi Táncegyüttes tagjai mutattak be az egybegyûlteknek hagyományos táncaikból egy csokorra valót, majd az elõzõ évek során megismert és megszeretett Karawanka együttes csapott a húrokba, és szolgáltatta a talpalávalót a mintegy négyszáz bálozó számára. A batyukból elõkerültek az otthonról hozott jóféle itókák és ételek, hogy a kulináris élvezetek se maradjanak el. Az összeszokott és alkalmi asztaltársaságok jól mulattak az éjféli tombolahúzásig, sõt azután is. A sváb batyus bál példaértékû abból a szempontból, hogy miként lehet elérni négyszáz ember korra, nemre, politikai hovatartozásra való tekintet nélküli kulturált és felhõtlen szórakozását. -cséjé- KönyvtárSaroK A történelem írott és íratlan emlékeirõl, a tavalyi reneszánsz emlékévhez kapcsolódva Mátyás életérõl mesél Dávid László nyugalmazott pedagógus a Justh Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában január 28-án. A rendhagyó irodalomóra keretében általános iskolás 3 4. osztályosok kapnak képet a történelem érdekes eseményeirõl. A közös beszélgetés során olyan történetek, események kerülnek terítékre, melyek nem titkolt szándékkal kedvet csinálnak majd a késõbbi, felsõs történelem tanulásához is. T. J. Tisztelt Adófizetõk! Az orosházi József Attila Általános Iskola Centenáriumi Alapítványára tett múlt évi felajánlásaikat köszönjük. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával ebben az évben is támogassák alapítványunkat. Adószámunk: Az alapítvány kuratóriuma Könyvtárpályázat A jövõ könyvtárát építhetik az orosházi könyvtárosok annak a pályázatnak a segítségével, amelyhez az önrészt biztosította a fenntartó önkormányzat. A tavaly tavasszal kiírt tendert már többször módosították, a gazdasági helyzet változása miatt a forrásait is átcsoportosították, ami a mi könyvtárunkat is hátrányosan érintette. A cél az, amit egyértelmûen meg lehet fogalmazni hangsúlyozza Líborné Putnoki Edit könyvtáros, a pályázat felelõse. Új szellemiségû, új szerepekkel bíró könyvtár létrehozását célozza meg, tehát REKVIEM TEMETKEZÉS éjjel-nappali ügyelet tartalmi fejlesztést jelent. Bizonyos értelemben a könyvek háttérbe szorulásával, az egész életen át tartó tanulás lehetõségét, valamint a közösségi szerepre való nyitottságot biztosítva. Konzorciumi formában adjuk be, Tótkomlóssal és Battonyával együtt. Egy elõzõ pályázat ennek infrastrukturális vonzatát célozta meg, az eredményt még nem tudjuk, emiatt is nagyon nehéz a jelenlegit megírni. Hiszen a tartalmi fejlesztést úgy kell terveznünk, hogy megvalósítható legyen a megfelelõ arányban a korábbi sikere nélkül is. ij Zöldkártya Az autók után januártól már a lakásoknak is kell zöldkártya. Egy energiatanúsítványról van szó, mely megmutatja, hogy az adott ingatlan mennyire energiatakarékos, azaz, milyen mértékben gazdaságos a fûtés vagy éppen a világítás. A jogszabály értelmében az új lakásokra január elsejétõl, a meglévõkre eladáskor és egy évet meghaladó bérbeadáskor 2012-tõl kötelezõ a zöldkártya. Egy skála alapján jelzik az adott épület energiafogyasztását, az A+ minõsítésû lakások a legjobbak. A dokumentum maximum 11 ezer forintba kerül, és tíz évig érvényes. A szakemberek azt mondják, a zöldkártya beszerzése a tulajdonos érdeke is, hiszen egy jó minõsítés növeli az ingatlan értékét. Az új jogszabály miatt is Életeket mentenek Önzetlen segítõk õk. Hétrõl hétre, hónapról hónapra életeket mentenek, segítik beteg embertársaikat. Önkéntes tevékenységüket mindenki elismeri. A véradókról van szó, számuk szerencsére nem mutat csökkenést. Kiváló statisztikákkal rendelkezik az orosházi kistérség a véradók számát tekintve. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezetének vezetõje lapunknak elmondta, nagyon jól alakult 2008-ban a segítséget nyújtók száma: több mint 3500-an jelentek meg a véradásokon. A WHO szabályozása szerint akkor van vérbiztonság, ha a lakosság öt százaléka vért ad. Ez az orosházi egyre inkább elõtérbe kerül a megfelelõ szigetelés, a jó minõségû nyílászáró. A tapasztalatok azt mutatják, városunkban is egyre többen fordítanak figyelmet erre. Andrékó Zoltán, az Andrékó Építõipari Vállalkozás ügyvezetõje lapunknak elmondta, érdekli az embereket az energiamegtakarítás, használt és új lakásoknál egyaránt, bár ebben a kérdésben is az anyagi lehetõségek szabnak korlátot. Megtudtuk, sok mindentõl függ, mennyit nyerhetünk egy jó szigeteléssel, de 5-6 év alatt biztosan megtérül a költség. És emellett növelhetjük is a lakásunk értékét megfelelõ nyílászáróval és szigeteléssel, a zöldkártya ugyanis ezentúl megmutatja: mennyire energiatakarékos az ingatlan. -taka- kistérségben mintegy 3100 véradót jelent, az elmúlt évben tehát túl is szárnyalták ezt, 5,8 százalékos szintet értek el. Vért minden 18. évet betöltött, de 65 évnél fiatalabb ember adhat, ha egészségesnek érzi magát, az alkalmasságot orvosi vizsgálattal állapítják meg. A lehetõségek adottak: évente négy alkalommal a kistérség valamennyi településen, az orosházi véradó állomáson pedig heti rendszerességgel várják a segíteni szándékozókat. Emellett néhány nagyobb cégnél és különbözõ rendezvényeken is szerveznek véradásokat. Tóth Zoltánnétól megtudtuk, Orosházán legközelebb január 27-én és 28-án lesz véradás. gvk Orosháza, Mezõkovácsháza, Csanádapáca, Gádoros, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Battonya, Kaszaper, Kardoskút. Cím: : Orosháza, Gyõri Vilmos tér 1. sz. (Evangélikus templom mellett) Telefon: : (68) ,, (30) Társastáncos siker A mûvészeti iskolák részére háromévenként rendeznek országos tanulmányi versenyt. Ebben az évben Kalocsa adott otthont a januárban megtartott nagyszabású eseménynek. Az orosházi iskolát nagy megtiszteltetés érte, mivel a zsûri tagjai közé felkérték Horváthné Kriczki Zita táncpedagógust, az intézmény igazgatóhelyettesét. A zsûriben helyet foglalt a Szombat esti lázból jól ismert Pálinkó Lujza és Zsámboki Marcell is. Mivel a versenyvezetõ-testület tagjainak csoportjai nem indulhattak a versenyen, a rendezõk bemutatót tartani Január 26. Nemzetközi vámnap A brüsszeli székhelyû Vám Együttmûködési Tanács megalakulását 1983 óta ünneplik a világban, Magyarországon 1993-tól Január 27. A holokaust nemzetközi emléknapja Az ENSZ határozata alapján hívták a Liszt Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Orchidea formációs csoportját. A két nap alatt több alkalommal léptek fel, nagy sikerrel. Nem csak a közönség fogadta õket szeretettel és tapssal, a zsûri is elismerõen nyilatkozott teljesítményükrõl. A mûvészeti iskolában szeptember óta tanít társastáncot Gulyás Miklós, az õ tanítványai is indultak a versenyen. A legfiatalabbak korosztályában 25 páros versenyzett, Szepesi Sándor és Kari Zsófia (akik még csak szeptember óta táncolnak együtt) alig maradtak le a döntõrõl. Az Orchidea formációs csoport tetszett a közönségnek és a zsûrinek egyaránt a holokaust nemzetközi emléknapja. Világszerte megemlékeznek a népirtás áldozatairól. Január 30. A lepra elleni harc világnapja A betegség még ma is milliós nagyságrendben jelentkezik világszerte. (Forrás: internet) H-5904 Gyopár opárosfürdõ, Fasor F utca 3. TelT elefon: : (68) Fax: F (68) Keres esse se aktuális AKCIÓS árainka ainkat t a weboldalon!

6 6 HIRDETÉSEK január 23., péntek KÖNYVELÉS Gazdasági társaságok teljes körû könyvelése. Elektronikus adóügyintézés, tb, bérügyintézés, akár könyvelés igénybevétele nélkül is. Személyi jövedelemadóbevallások készítése. FEJES ERZSÉBET Orosháza, Könd u. 22. Tel.: (68) Mobil: (30) Hirdes dessen sen az Orosházi Életben etben! MM 1 GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk Demeter Sándorné Iván Eszter Orosháza, Avar utca 40. szám alatti lakos január 18-án, 62 éves korában elhunyt. Búcsúztatása január 30-án, 11 órakor lesz az Alvégi temetõben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család. AZ RST VILLAMOSSÁGI ÜZLET (Szõlõ városrészben) VÁRJA A MAGÁNÉPÍTKEZÕKET, KÖZÜLETEKET, SZERELÕIPARI VÁLLALKOZÓKAT! Villanyszerelési anyagok, lámpatestek, ipari szerelvények, VAGYONVÉDELMI és MEGFIGYELÕ- RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, Orosháza, Szent István utca 27. ÉRINTÉSVÉDELMI, TÛZVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTÉSE JEGYZÕKÖNYVVEL. Rendelje meg üzletünkben lakása, családi háza villanyszerelési anyagát, és igényelje villanyszerelési szolgáltatásunkat is, mely MSZ EN ISO 9001:2001 minõsítéssel bír. Cégünk hivatalos DÉMÁSZ-partner. Telefon: (30) Telefon/fax: efon/fax: (68) Üzletünk nyitvn yitva a tartása: H P: 8 17-ig, Szo: 8 12-ig UGALMASSÁG EGÍTÕKÉSZSÉG UDATOSSÁG MM F ehér Béla fényképész digitális portrémûterme Orosháza, Kossuth u. 25. Nyitva: hétfõtõl péntekig: de.: 8 10-ig, du.: ig Esküvõi felvételek, tablóképek, modell portfóliók, portrék, gyermeksorozatok, reklámfelvételek. Régi, töredezett fotók megújítása digitális retussal. Tel.: (20) A lapterjesztéssel sel kapcsolatban hívható telefonszám efonszám: (70) MM 5/5 Köszönetnyilvánítás MEGEMLÉKEZÉS Orosháza, Báthori u. 9. A ravatalozó mellett. KA Tel.: (20) A Vásárhelyi úti temetõnél Boldog g új évet kívánok minden kedvk edves es vásárlómnak! (68) , A koszorúkiszállítás vidékre is ingyenes! Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek, akik dr.. Pálka Lajosné Nagy N Rozália R nyugalmazott szülésznõ, volt orosházi lakos temetésén megjelentek, elhozták a kegyelet virágait, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Orosháza, Thököly u. 4. sz. alatt Névnapokra, családi alkalmakra, Valentin-napra válassza a FLÓRA VIRÁGOT! Köszöntse szeretteit vágott vagy cserepes virággal, az Ön igénye szerinti díszítéssel! Továbbra is vállaljuk menyasszonyi, alkalmi csokrok készítését, esküvõkre, rendezvényekre termek díszítését. Nyitva: H P: 8 18 óráig, Szo V: 8 13 óráig. Minden kedves vásárlómat és megrendelõmet szeretettel várom: Kótiné Nagy Éva üzletasszony Apróhirdetés Gépkocsifelálló (fém) és Babetta eladó. (30) *** Kossuth tér 7/B II/7. lakás sürgõsen eladó. (30) *** Horváth Pap Szõlõ körúti saroktelek, parasztházzal, 3,5 M Ft-ért eladó. (70) Kutyaszorítóban Gazdát keresünk a képen látható három hónapos kiskutyáknak. Gazdára vár még németjuhász szuka kutya, berni pásztor jellegû szuka, egy labrador, egy dalmata és egy kuvasz, valamint egy schnauzer jellegû kan kutya. Köszönetet mondunk az orosházi AKG vezetõinek, dolgozóinak, a Széchenyi Vadásztársaság tagságának, rokonoknak, barátoknak, kedves ismerõsöknek, akik Balog g Zoltán nyugalmazott AKG-igazgató temetésén megjelentek. Részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. Kölün köszönet azoknak, akik a hosszú és fáradságos küzdelemben, ápolásban segítségünkre voltak. Ezúton köszönjük az Orosházi Mentõállomás részére felajánlott adományt is. Gyászoló felesége dr. Boromisza Rózsa, kislánya Edina, húgáék és felesége rokonai. Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, teljes munkaidõben. A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4 6. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: végrehajtja az önkormányzat kis-kincstári gazdálkodásával összefüggõ likviditási menedzselést; elkészíti a költségvetési rendelet szerint az intézmények havi költségvetési jelentésének összesítését; felülvizsgálja a fenntartó részérõl az intézmények által benyújtott költségvetési, valamint a félévi és éves beszámolási alapokmányokat a munkafolyamatba épített ellenõrzés keretében; elõkészíti a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat; havi, féléves, és éves zárási munkák segítése; részt vesz az uniós pályázatok elkészítésében, segítséget nyújt a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok lebonyolításában, elszámolásában. Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, szakterületen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban szerzett költségvetési gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, személyes és szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör legkorábban február 9. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miszlai József osztályvezetõ nyújt, a 06-68/ /192 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: Tk.17-2/2009., valamint a munkakör megnevezését (pénzügyi ügyintézõ). A pályázat elbírálásának határideje: február 6. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. Ne rejtõzz el, úgyis látlak, Rád csukom a szempillámat. Nézz rám, szólok a szemednek, Ne fuss el, nagyon szeretlek! Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk HORVÁTH SÁNDOR halálának 4. évfordulójára. Felesége, gyermekei, menyei és unokái KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, mindazoknak, akik ismerték és szerették, BIRKÁS ISTVÁNNÉ szül.. Tóbiás Jusztina temetésén megjelentek, sírjára elhelyezték a kegyelet virágait, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÕRI JÁNOSNÉ szül. Guntzer Ilona 63 éves korában elhunyt. Búcsúztatása január 28-án, 10 órakor lesz az orosházi Alvégi temetõben. A gyászoló család 177 éve e az utazók szolgálatában tában! MEGFIZETHETÕ ÉS SOKOLD OLDALÚ! SZENZÁCIÓS ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK! Január 31-ig akár 10% kedvezménnyel is foglalhatja nyaralását! ÍZELÍTÕ NYÁRI KÜLFÖLDI AJÁNLATAINKBÓL: Görögország autóbusszal Orosházáról: Ft/fõtõl, egyénileg: Ft/2 fõtõl; Spanyolország autóbusszal Bp-rõl: Ft/fõtõl, egyénileg: Ft/2 fõtõl; Horvátország autóbusszal Bp-rõl: Ft/fõtõl, egyénileg: Ft/2 fõtõl. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK: Autóbusztranszfer Orosházáról Ferihegyre, Népligetbe és vissza, mindennap 3 idõpontban! Utasbiztosítások kötése; repülõjegyek, nemzetközi autóbuszjegyek értékesítése. ÜDÜLÉSI CSEKK ELFOGADÁSA! A KIFT-92 Utazási Irodát megtalálja OROSHÁZÁN, a Gyõry Vilmos tér 2. alatt, a TAXIÁLLOMÁSNÁL. Tel.: 68/ , fax: 68/ , Orosházi Élet *** Orosházi Városi Televízió Értékesítési vezetõ: Kiss Szilvia, telefon: (70) Értékesítõk: Kmetykóné Molnár Márta, telefon: (30) , Kárai Attila, telefon: (20) Szerkesztõség: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4 6., telefon: (68) , fax: (68) /-MM

7 2009. január 23., péntek Megkérdeztük Benkõ Lajos Az 50-es években még mûködött az emeleti bálterem, nagy tükrök voltak, ahol tudtuk egymást nézni, a lányokkal szemezni. A tánciskolában élõ zene volt, úgy tanultuk a táncokat. Középiskolás diákok részére szervezett nyári tánctanfolyamon vettem részt, hét közben zártkörû, hétvégén pedig volt egy nyílt táncest, amikor külsõ személyek is részt vehettek. Hering József volt a táncoktatónk, nagy örömünkre a klasszikus táncok mellett az akkor divatba jövõket is tanította, mint a mambó vagy a rumba, sõt 56 után a rock and rollt is. Mozi: 23-án, este héttõl a Rokonok címû magyar filmdrámát vetítik a mûvelõdési központ színháztermében. Galambkiállítás lesz január én a Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény tornatermében. A kiállítás idõtartama alatt szombaton 8- tól 18 óráig, vasárnap 8-tól 13 óráig kisállatbörzét is tartanak. A Táncsics gimnázium fotóstúdiójának növendékei szeretettel várnak mindenkit a... nekünk ez a világ közepe címû fotókiállításukra. A tárlatot Palcsek István természetfotós nyitja meg 27-én, délután háromtól a mûvelõdési központ elõcsarnokában. Folytatódik a Civil Tél rendezvénysorozat. 27-én, 17 órától a Vinculum Szabadegyetem keretében Az Európai Unió orosházi szemmel címmel beszélgetésre kerül sor Varga Zoltán országgyûlési képviselõvel, a brüsszeli Régiók Bizottsága tagjával, a Táncsics gimnázium aulájában. Rendhagyó irodalomóra lesz 28-án, 9 órától a Justh Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában Dávid László közremûködésével. Folytatódik a Mélyen Szántó Esték sorozat. 28-án, 17 órától Erostyák Zoltán: Délalföldi betyár hagyományok címû elõadását hallgathatják Melyik volt a kedvenc tánca? A tangó, ott egy kicsit közelebb lehetett húzni a partnert, ami a fiataloknak nagyon jó Csizmadia Ferenc, Szita Irénke SZ. I.: Az volt a jó, hogy sokan voltunk, nagy társaságban jó volt táncolni. Fiatalok voltunk, ez volt a legjobb. Mi volt a kedvencük? CS. F.: A keringõ. Megszakítás nélkül körülkeringõztük a nagy termet. Progr gramajánló SZ. I: Én mindig a férjem (akkor még csak udvarlóm) nyakkendõcsomóját néztem egész idõ alatt, hogy el ne szédüljek. A férj nem szédült? CS. F.: Én voltam az, aki vezetett, figyelnem kellett a többi párt, tartani a távolságot, hogy össze ne ütközzünk. Késõbb az életben is ön vezetett, és a felesége csak figyelt, hogy el ne szédüljön? CS. F.: Én szerettem volna, de nem mindig így sikerült. AKTUÁLIS Ön hogy emlékszik a régi bálokra? meg az érdeklõdõk a Szántó Kovács János Területi Múzeumban. Hajdú Mihály-emlékest lesz január 30-án, 17 órától a Mûvészetek Házában, ahol az Erkel-díjas orosházi zeneszerzõ születésének 100. évfordulója alkalmából hangversenyt rendez a Mûvészeti Iskola. A mûsorban több elszármazott fiatal mûvész is fellép. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Polgári esték rendezvénysorozatának vendége lesz Posta Imre, aki 30-án, 18 órától a Pacsirta utcai Pártok Házában a magyar közigazgatásról és a fegyveres testületekrõl beszél, majd dedikálja könyveit. Gyopárosi ízutazás várja az érdeklõdõket 31-én este a Hotel Corvus Aquában. A gasztronómiai program kor pálinkakóstolóval kezdõdik, majd zenés gálavacsora következik orosházi ízekkel. Emléktáblát avat az Orosházi Gazdakör január 24- én, szombaton az Orosháza Kisbirtokosok Szövetségének volt székházán. Ünnepi megemlékezést mond Jakab István, a Magosz elnöke. Este gazdabál lesz a mûvelõdési központ koncerttermében. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN MEGHIRDETI B É R B E A D Á S R A az alábbi üzlethelyiségeket: Gyõri V. tér 2. (volt irodatechnikai szaküzlet) 21 m 2 Könd u (Vásárcsarnok) üzlet 73,7 m 2 Könd u (Vásárcsarnok) üzlet 17,4 m 2 Könd u (Vásárcsarnok) nyitott pavilon 12 m 2 Könd u (Vásárcsarnok) nyitott pavilon 12 m 2 Könd u (Vásárcsarnok) nyitott pavilon 12 m 2 A pályázat benyújtásának határideje és helye: január 28., az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójához (5900 Orosháza, Fürdõ u. 5., tel.: 68/ ). A pályázat elbírálásának idõpontja: január 30. (péntek), 11 óra, a Városüzemeltetési Zrt. titkárságán. Dér Jánosné Mórocz Etelka Édesa p á m kovácsmester v o l t, hozzá hordták a gazdák a lovakat patkolni, így rendszeres kapcsolatom volt már gyermekkoromban a gazdákkal. De nekünk is volt földünk, jártunk ki dolgozni a földekre. Amikor a polgárit elvégeztem, beiratkoztam a tánciskolába, ott gazdafiúkkal táncolhattunk együtt. Mindig nagyon jól éreztük magunkat: a tánciskolában is, és késõbb, ha meghívtak, a bálokban is. Volt kedvenc tánca? A keringõ. A tangót is szerettem, de fõleg a keringõt, amikor nyitó párok voltunk, akkor is azt táncoltuk, ahogy Hering Magda néni tanította nekünk. Mennyire volt fontos akkoriban a megjelenés, az öltözködés? Hiába volt szegény világ, a fiatalság mindig boldog, a szüleink pedig igyekeztek az alkalmakra felöltöztetni bennünket. Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály városfejlesztési és városgazdálkodási osztályvezetõ munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony, teljes munkaidõben. A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés helye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4 6. Ellátandó feladatok: egyezteti és ellenõrzi az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos vagyonkezelési, beruházási és energiagazdálkodási feladatokat; biztosítja a városüzemeltetési (bel- és csapadékvíz, út-, kerékpárút-, járdahálózatok) kommunális közmûszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladatok irányítását, intézését, szervezését; gondoskodik a helyi közlekedéssel, a közterületekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásáról; közremûködik gazdaságfejlesztési projektek és pályázatok készítésében; biztosítja a városfejlesztési és -rendezési feladatok (rendezési és szabályozási tervek) osztály általi ellátását; szakmailag ellenõrzi és szükség szerint intézkedik a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által ellátott köztisztasági, zöldterületi és kommunális feladatok szerzõdés szerinti ellátásában; ellátja a Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály vezetési feladatait. A munkakört betöltõ irányítása alá tartozó szervezeti egység: Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály. Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki vagy mûszaki szakképzettség, szakterületen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a településfejlesztésben és -rendezésben, valamint pályázatok elõkészítésében való jártasság, közigazgatásban szerzett gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, személyes és szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör legkorábban február 9-tõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: február 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedûsné dr. Hegedûs Mária címzetes fõjegyzõ nyújt, a 06-68/ /129-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: Tk.17/2009, valamint a munkakör megnevezését (városfejlesztési és városgazdálkodási osztályvezetõ). A pályázat elbírálásának határideje: február 6. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. Kórházunk az élen Gratulálunk! Az Év kórháza szavazáson, a 239 hazai intézmény közül az orosházi kórház tizedik helyezése önmagáért beszél! Talán van min elgondolkozni a városi képviselõ-testületen belül azoknak, akik bizalmatlanságot, fundamentális felülvizsgálatot szorgalmaztak az elmúlt hetekben, Közlemén emény Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy január 1-jétõl az állati hulladékok lerakásának helyszíne megváltozott. Az idei évtõl az elhullott állati tetemek csak a Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelõ Önkormányzati Társulás tótkomlósi telephelyén (Tótkomlós város külterületén, a Mezõhegyesi út irányában) helyezhetõk el. A tótkomlósi telep az Orosháza város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ természetes személyeknél, a közterületeken, az önkormányzati fenntartású intézményeknél, illetve az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok területén keletkezett állati hulladékokat fogadja csak be. Az állati hulladékok begyûjtésének és elszállításának a folyamata a következõ: Az állati tetemek elhullását a következõ telefonszámokon lehet bejelenteni: 06-30/ , illetve 06-30/ munkanapokon 8 és 16 óra között, munkaszüneti napokon pedig 8 és 12 óra között. A bejelentés során a bejelentõnek közölnie kell nevét, lakcímét, az elhullott állat típusát és kb. súlyát. A bejelentéseket az üzemeltetõ kft. rögzíti és összesíti, majd a bejelentések helyszínét gyûjtõjáratra szervezve az állati hulladékokat speciális, zárt jármûvel a tótkomlósi telepre szállítja. A lakos által bejelentett helyszínen az állati hulladék átvételére mérlegelést követõen kerül sor. Ezután a tetemek a tótkomlósi telephelyre kerülnek elszállításra, melyeket késõbb az ATEV Zrt. szállít el és ártalmatlanít. A tótkomlósi telep nyitvatartási ideje munkanapokon 8 10 óra között, amely idõszak alatt lehetõség van az állati hulladékok személyes átadására. A tetemek elszállítási költségét az önkormányzat átvállalta, az a bejelentõ számára díjmentes! Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Osztály Benne leszünk a TV-ben, azaz az Orosházi Városi Televízió következõ adásában! A sportrovatban a legkisebb orosházi sakkozókat láthatjuk a legutóbbi versenyen. Azok is viszontláthatják magukat, akik a szombati gazdabálban táncolnak (vagy nem). A hét témája rovatunkban a kultúra napján elismerést kapott orosháziak, valamint a mûsorban szereplõk kereshetik magukat a képernyõn. A Városi Televízió következõ adás a: január 26-án, 27-én és 29-én a Csaba TV csatornáján, az OrosNetWork hálózaton pedig kísérleti jelleggel folyamatosan látható a január 26-ával kezdõdõ héten. imrej 7 Az orosházi kórház végzett az élen a megyei intézmények közül az Év Kórháza szavazáson. Mint ahogy arról már korábban lapunk is beszámolt, október elsejétõl december végéig ismét értékelhettük Magyarország összes államilag finanszírozott kórházát és klinikáját a HáziPatika.com oldalain. Akárcsak az elmúlt években, 2008-ban is öt kategóriában orvos-szakmai ellátás, ápoló- és szakszemélyzet, kórházi infrastruktúra, ellátás, környezet és tisztaság, egytõl ötig terjedõ skálán lehetett voksolni. Rekordszámú szavazat érkezett, több mint kilencvenezren mondták el véleményüket, többek közt a Békés megyei intézményekrõl is. Az eredményhirdetésen kiderült, az Év kórháza 2008 címet a miskolci Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház kapta meg. Térségünk egészségügyi intézményei közül elõkelõ helyen zárt az orosházi kórház: a tizedik lett az összesített kategóriában. A gyulai Pándy Kálmán Kórház a 37., a békéscsabai Réthy Pál Kórház a 48., a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Tüdõ és Rechabilitációs Osztálya pedig a 85. helyen zárt a több mint kétszázharminc intézménybõl. -kávé- a támogatások helyett. Az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete és elnöke, a városi képviselõ-testület tagja gratulál a városi kórház vezetésének, minden dolgozójának, és további eredményes munkát, jó egészséget kíván nemes szolgálatukhoz.

8 8 SPORT január 23., péntek Erõemelõ-értékelõ 2008 Az orosházi erõemelõk sok szép sikert értek el az elmúlt esztendõben. A tavalyi év értékelésére a Toldi SE vezetõjét, Musztafa Imrét kértük fel. Lipcsei László fekvenyomás közben Annyira szép évet tudhatunk magunk mögött, hogy még számomra is meglepetés volt. Az es születésû fiatalok olyan kiugrást produkáltak, ami az én edzõi pályafutásom során eddig páratlan. Szabó Ágira, Lipcsei Lacira, Kovács Ferire, Kovács Vivienre gondol o k. Musztafa Imre Ezekrõl a fiatalokról feltételezhetõ volt, hogy szép eredményeket hoznak, de nem 20 évesen. Szabó Ági felnõtt világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérme, valamint Lipcsei Laci Eb-bronza (az elsõ és a második helyezett is ugyanazt a súlyt teljesítette, csak testsúllyal lett harmadik) szerintem fényesen igazolja ezt. De nézzük sorban! Az elsõ versenyünk áprilisban volt itthon. Ezen megnyertük az erõemelõ csapatbajnokságot, és Szabó Ági, Lipcsei Laci, Kánya Roland, valamint Kovács Feri elsõ helyeket hoztak. Májusban folytattuk Tabon, a Fekvenyomó magyar bajnokságon. Itt is megnyertük a csapatküzdelmet, ezzel a Toldi SE 10. országos bajnoki aranyát, és itt is született négy egyéni elsõség. Ezen a versenyen éreztem meg igazán, hogy nagyon erõs a társaság. (Szabó Ági az eddigi tel szemben 150 kg, Kovács Feri 253 kg, új országos csúcs stb.) A Bécsben lezajlott doppingvizsgálat után mindenkinél negatív indulhattunk a júniusi prágai fekvenyomó világbajnokságra. Doppingügyben egyébként rengeteg mindenre kell figyelni edzõnek, sportvezetõnek egyaránt. Utóbbi idõben többször elõfordult szerencsére nem a mieinknél, hogy pl. az USA-ból behozott C-vitaminban Stanosolont találtak az ellenõrök. Mint kiderült Kínában gyártották, de ezért fájjon az Szabó Ágnes egy évre kizárt oroszok feje. Mi pizzával doppingolunk. Prágában a felnõtt(!) mezõnyben Szabó Ági vb-ezüstérmes, Lipcsei 4., Zeitler Marci 5. helyet szerzett. A fényesen sikerült vb. után három héttel rendezték Bratislavában az Európa Bajnokságot, ahol szintén nagyszerûen szerepeltek a gyerekek. Szabó Ági ismét a dobogó második fokára állhatott, Lipcsei László pedig (10 és 30 dekával nehezebb testsúlya miatt) Ebbronzzal térhetett haza. Ági számára a 34 esztendõs holland Leila Striek még nagy falat. A szeptemberi Dél-Afrikában rendezett Ifjúsági és Junior Erõemelõ Világbajnokságon azonban õ nem, a héttagú magyar csapat tagjaként két orosházi fiatal, Szabó Ágnes és Csík Gábor viszont indult. Indult és mindkettõ Junior Világbajnokként tért haza. Ilyenkor sajnálom, hogy ilyen szûkösek Területi döntõbe jutottak Az Eötvös téri sportcsarnokban rendezték meg a múlt héten a megyei grundbirkózás döntõjét. A megyei döntõre mindössze két fiú- és egy lánycsapatot neveztek be az iskolák tudtuk meg Seben Lajostól, a verseny lebonyolításában segítséget nyújtó Orosházi Spartacus Birkózóklub elnökétõl. Így az Orosháza Város Általános Iskolája lánycsapata mérkõzés nélkül került a területi döntõbe. A csapat tagjai: Dér Emese, Hajzlinger Dominika, Kiss Naomi, Kocsis Barbara, Kolompár Eugénia, Kolompár Szonja, Rucz Anikó, Széll Anna, Üveges Mónika, Zatykó Boglárka Zsófia. A fiúk között az Orosháza Város Általános Iskola és a nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola mérkõzött meg az elsõ helyért. A kétfordulós mérkõzést 35:3 és 32:3 arányban az orosházi csapat nyerte meg. A csapat tagjai: Bakk Norbert, Baksa Attila, Balogh Zoltán, Bíró Patrik, Böte Martin, Császár István Örs, Hetényi Tamás, Krecsmarik Norbert, Novák Martin, Rácz Richárd, Steff Péter, Száraz Szabolcs Balázs, Villim István és Zvolenszki Attila. Felkészítõ tanár: Földesi Róbert. A versenykiírás értelmében mind az Orosháza Város Általános Iskolája, mind a nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola részt vehet a területi döntõn. buzai ARCHÍV FOTÓ az anyagi lehetõségeink, hisz több tavalyi versenyen is kevesebb versenyzõm vett részt, mint amennyi a tudása és az eredményei alapján indulhatott volna. A Junior vb. után októberben és novemberben a Junior Fekvenyomó és Erõemelõ Országos Bajnokságot is nyerte a Szabó, Csík, Kovács F. trió. Eddig a tavalyi eredmények, melyek alapján azt gondolom, hogy jó úton járunk. A 2008-as eredményei alapján a szövetség Szabó Ágit választotta a Magyar Köztársaság legjobb erõemelõjének. Õ képviselheti hazánkat az idei, nem olimpiai sportágak világjátékán. Nemrég érkezett meg a Nemzetközi Erõemelõ Szövetség legfrissebb világranglistája, amelyen a felnõtt nõi mezõnyben Szabó Ági a harmadik, a férfiaknál pedig Lipcsei Laci az igen elõkelõ nyolcadik helyet foglalja el. Ennyit röviden 2008-ról. Remélem, idén legalább ilyen eredményesen folytatjuk. Csányi József Felkészülés Orosháza-Gyopárosfürdõ KSC nõi kézilabdacsapat elõkészületi mérkõzés: Jan. 23., OGYKSC Gyula Horváth István-emléktorna: Febr. 7., Eötvös-csarnok OGYKSC Gyula Gyula Csorvás OGYKSC Csorvás Teremfoci Téli kupa teremlabdarúgó-torna nõi csapatok részére. Az orosházi Oroslány NSE eredményei: Oroslány NSE Gyulai Amazonok 1:8 Oroslány NSE Szeged AK Amazonok II. 0:11 Oroslány NSE Nyíregyháza KSC 1:6 Oroslány NSE Szeged AK Amazonok I. 0:7 Oroslány NSE Szentes Futsal 2:8 Hatodik hely: Oroslány NSE :40, 0 pont. Góllövõk: Losonczi Éva 2, Várdai Zsuzsanna és Szabó Ágota 1-1. Az Oroslány NSE tagjai: Dékány Edina, Losonczi Éva, Skorka Szilvia, Szarka Dóra, Tóth Ramóna, Szabó Ágota, Várdai Zsuzsanna. Edzõ: Erdõs Zsolt. Szénási J. Brazil focista érkezhet Felhívás Orosháza Város Sportjáért kitüntetési javaslatra. Orosháza Város Képviselõ-testülete az Orosházán élõ vagy Orosháza testnevelésének és sportjának fejlesztésében, a város hírnevének öregbítésében kifejtett kiemelkedõ eredményt elérõ sportolók, sportvezetõk vagy kollektívák tevékenységének elismerése érdekében Orosháza Város Sportjáért kitüntetõ díjat alapított. E kitüntetésben azok a személyek vagy kollektívák részesíthetõk, akik nemzetközi vagy hazai versenyeken kiemelkedõ eredményt értek el, testneveléshez és sporthoz kapcsolódó tudományos területeken kiemelkedõt alkottak, kiemelkedõ sportszervezõi tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb négy kitüntetõ díj adományozható. A kitüntetõ díjak adományozására évente egy alkalommal, a városalapítási évfordulón, ünnepélyes keretek között kerül sor. A kitüntetõ díjak odaítélésére javaslatot tehetnek: az Orosházán állandó lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyek, az orosházi székhelyû gazdálkodó szervezetek, sportegyesületek, oktatási intézmények, civil szervezetek. A jelölést Orosháza Város Önkormányzata Képviselõ-testületének címezve, részletes írásbeli indoklással együtt legkésõbb február 9-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályára. Részteles tájékoztató a város honlapján (www.oroshaza.hu kezdõlapönkormányzat-rendeletek) olvasható. Labdarúgás Elõkészületi mérkõzések. Békés FC Orosháza FC. Békés, január 24., 11:00. Orosháza FC Csongrád FC. Orosháza, január 27., 18:00. Sportmûsor Megkezdte felkészülését a tavaszi szezonra az Orosháza FC NB III-as labdarúgócsapata. Jakab Péter vezetõedzõ a játékoskeret változásával kapcsolatosan elmondta, hogy néhány kiszemelt játékos leigazolásáról ugyan le kellett mondaniuk, mivel más csapatok ráígértek az ajánlatukra, ám szinte biztosan lesz így is erõsítés. Már a felnõttekkel együtt edz az ifjúsági együttesbõl felkerült Bozsóki Dániel, valamint viszszatért Kunszentmártonból Gácsi Roland is. Utóbbi sorsa még kérdéses, elképzelhetõ, hogy nem marad Orosházán. Visszatért a Vasasban csak ritkán lehetõséghez jutó Balogh Miklós is, aki egy hosszabb sérülés után kezdi most újra a munkát, valamint nagy visszatérõ lehet a Rákóczi Vasasból a nyáron a Nagyszénáshoz kölcsönadott támadó, Ugrai Sándor is. Jelenleg az OFC keretével készül a korábbi kedvenc, az õsszel a Vecsést erõsítõ Buza Barnabás is, õ azonban még fõvárosi próbajátékra készül. A legvalószínûbb egy korábban Aradon futballozó román játékos leigazolása lehet, a játékügyessége révén akár középpályásként is bevethetõ belsõ védõ ugyanis jó benyomást tett a vezetõedzõre. A játékoskeringõ azonban még csak most veszi kezdetét: magyar, szerb, román, sõt brazil játékosokat is várnak tesztelésre a Mátraistadionba az elkövetkezendõ hetekben. Az Orosháza FC heti két tornatermi és három szabadtéri edzéssel készül a tavaszi rajtra, miközben a játékosok kedd-szombati ritmusban összesen tizenkét edzõmeccset is játszani fognak. Buzai Csaba Jót játszottak ttak Január 5-én megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra az OFKSE férfi kézilabdacsapata. Mostanra elérkezett az ideje az elõkészületi mérkõzéseknek is. Elsõ edzõmeccsét a Szarvas csapata ellen játszotta és nyerte fölényesen az orosházi csapat. Mint Bajusz József edzõ elmondta, ezeken a mérkõzéseken soha nem az eredményre játszanak. Sokkal fontosabb a taktikai figurák begyakorlása, és az esetleges hiányosságok felderítése, melyeket azután a bajnokság kezdetéig ki lehet javítani. A kedd ARCHÍV FOTÓ esti meccsen pl. a lerohanások mellõzését kérte a csapattól, és a felállt fal elleni játékot gyakorolták. A fõ feladat a télen újra Orosházára igazolt Raffai András beillesztése volt, és az elsõ meccshez képest jól is csinálták a fiúk. A két csapat közti osztálykülönbség már az elsõ perctõl látszott, úgyhogy ez a találkozó erõfelmérésre még nem igazán volt alkalmas, de játszottak egy jót. Ja, és az eredmény! Nem igazán lényeges. OFKSE Szarvas: sok-kevés. -cséjé- Teremlabdarúgás Téli kupa (felnõtt). Orosháza, Eötvös-sportcsarnok, január 24., 8:00 21:00, január 25., 13:00 20:00. Sporthírek A Tatán megrendezett magyar serdülõ nemzetközi asztalitenisz-bajnokságon 27 ország fiataljai álltak asztalhoz. A lányok 97 fõs mezõnyében Andrási Kinga, az ASE Orosháza tehetsége egy gõzelem és egy vereség után csoportmásodikként nem jutott a legjobb harminckettõ közé. Leány párosban a legjobb harminckettõ közé jutásért a 15 éves orosházi játékos a statisztikás Bándóval párban 3:1-es vereséget szenvedett a holland Barendregt, Eerland duótól. Városi sakkolimpia A hét végén rendezték meg Orosházán a városi sakk diákolimpiát. Csapateredmények. I II. korcsoport. Lányok: 1. Vörösmarty Mihály Tagintézmény (Vági Petra, Kóka Kornélia, Irimiás Vanda), 2. József Attila Tagintézmény (Pásztor Adél, Németh Réka). Fiúknál: 1. Vörösmarty Mihály Tagintézmény A csapat (Kardos Gergely, Csordás Dániel, Csordás Bence), 2. Vörösmarty Mihály Tagintézmény B csapat (Németh Máté, Kristofóri Botond, Horváth Martin). 3. József Attila Tagintézmény A csapat (Szokolai Róbert, Bereczki Ádám, Rábai Gergõ). III IV. korcsoport. Lányok: 1. József Attila Tagintézmény A csapat (Agud Angelika, Szabó Cintia, Hetényi Alexandra), 2. Vörösmarty Mihály Tagintézmény (Szudár Dóra, Benkõ Erika, Székács Kamilla,), 3. József Attila Tagintézmény B csapat (Zsíros Réka, Zsíros Kitti, Gazsó Réka). Fiúk: 1. József Attila Tagintézmény A csapat (Bereczki Zoltán, Bíró Gergely, Polyák Ádám, Verasztó Ádám), 2. Eötvös József Tagintézmény A csapat (Asztalos Gábor, Szijjártó József, Bakk Imre, Szürszabó Máté), 3. Vörösmarty Mihály Tagintézmény (Deák Szabolcs, Felföldi László, Fülöp Arnold, Kardos Gábor). Egyéni eredmények. I II. korcsoport. Leány: 1. Irimiás Vanda, 2. Kóka Kornélia, 3. Vági Petra (mindhárom Vörösmarty Mihály Tagintézmény). Fiú: 1. Kristofóri Botond (Vörösmarty Mihály Tagintézmény), 2. Pelle Patrik (Eötvös József Tagintézmény), 3. Kardos Gergely (Vörösmarty Mihály Tagintézmény). III IV. korcsoport. Leány: 1. Szudár Dóra (Vörösmarty Mihály Tagintézmény), 2. Szabó Cintia, 3. Agud Angelika (mindketten József Attila Tagintézmény). Fiú: 1. Bereczki Zoltán (József Attila Tagintézmény), 2. Szijjártó József (Eötvös József Tagintézmény), 3. Bíró Gergely (József Attila Tagintézmény). bcs

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 12/2012. Határozatok száma: 63-65/2012. Rendeletek száma: - /2012. JEGYZŐKÖNYV 2012. december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Tervezett

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben