Fenntarthatósági Beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010"

Átírás

1 Fenntarthatósági Beszámoló FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 1

2 Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Zorán 2 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 3

3 Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 7 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 8 Alap- és kiegészítő tevékenységek 9 Szervezet 10 Gazdasági adatok 12 Bevételek 12 Eredmény 13 Pénzügyi helyzet 14 Vevőállomány, kintlevőség 14 Mérleg 15 Vízdíj 15 Gazdasági teljesítmény 16 Minőségbiztosítás 17 Társadalmi felelősségvállalás 19 Munkaerő-gazdálkodás 19 Dolgozói elégedettség 20 Munkaügyi kapcsolatok 20 Munkavállalók megoszlása, bérek 21 Juttatások 22 Esélyegyenlőség, etika 23 Munkahelyi egészség és biztonság 24 Képzés, oktatás 25 Teljesítményértékelés 27 CSR-tevékenység 28 Támogatási politikánk 28 Rászorulók, hátrányos helyzetűek segítése 29 Külső kapcsolataink 29 Fogyasztóink 30 A vízbázisok területén élők 30 Beszállítóink 30 Kapcsolattartás a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel 31 Missziók 31 Belső kapcsolatok 32 Elismeréseink 32 Ügyfél-elégedettség 33 Környezetvédelem 38 Vízbázisvédelem 39 Vízbázisaink 39 A vízbázisok biztonságba helyezése, monitoring 39 Környezetikockázat-értékelés 40 Vízminőség 40 Környezetirányítás 45 Energiagazdálkodás 45 Felhasznált anyagok 45 Hulladékgazdálkodás 47 Levegőtisztaság-védelem 49 Talaj- és talajvízvédelem 50 Krízishelyzetek kezelése 50 2 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 3

4 Vezérigazgatói köszöntő Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Zorán Talán szokatlan, hogy egy nagyvállalat egy popdalból vett idézettel kezdi fenntarthatósági beszámolóját. Úgy gondolom azonban, hogy Zorán klasszikussá vált sorainál semmi sem fejezi ki jobban, mit is jelent ma Magyarországon egy ivóvíz-szolgáltató számára a fenntarthatóság. Mindaddig, amíg valamihez könnyen jutunk hozzá, amíg nem kell megküzdenünk érte, hosszasan várnunk arra, hogy elérjük, nem érezzük igazán a fontosságát, nem becsüljük. Nincs ez másképp az ivóvízzel sem. Azokban az országokban, ahol magától értetődő módon tartjuk poharunkat a csap alá, ahol nem kell azon gondolkodnunk, mit adjunk inni a gyermekünknek, ha megszomjazik, nem kezeljük kiemelt értékén a tiszta, egészséges ivóvizet. A Fővárosi Vízművek azon túl, hogy az év minden napján, a nap minden órájában, percében azon munkálkodik, hogy ez a mozdulat a szolgáltatási területén élő közel kétmillió ember számára továbbra is természetes legyen, felelősségének és kötelességének tekinti, hogy ráirányítsa a figyelmet a tiszta víz értékére. Nem arra gondolok elsősorban, hogy minden marketing, reklám, divat és beidegződés ellenére vezetékes vizet fogyasszanak az emberek, bár ennek is jelentős környezetkímélő hatása lenne. Gondoljunk csak arra a feldolgozandó hulladékká váló palackmennyiségre, amitől megszabadíthatnánk országunkat, ha csupán csapvizet innánk! Legfontosabb feladatunknak azonban ezen a téren a felvilágosítást, az oktatást, a környezettudatosság kialakítását tekintjük. Hiszen való igaz: Magyarországon ma még nem kell attól tartanunk, hogy elapadnak a folyóink, kimerülnek a vízlelőhelyeink. Az azonban valós veszély, hogy felelőtlen magatartással elszenynyezzük vizeinket és a talajt, amely ivóvízbázisaink fertőződéséhez vezethet. Természetesen egy cég csak akkor tud hitelesen környezettudatos látásmódra ösztönözni, ha a saját háza táján ezen a téren is rend van. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy tevékenységével minél kevésbé terhelje a környezetet, és azért is, hogy munkavállalói számára magától értetődőek legyenek azok az apró mindennapi tevékenységek, amelyek hosszú távon biztosítják a körülöttünk lévő világ megóvását. Természetes, hogy lassan egy évtizede szelektíven gyűjtjük az irodáinkban, telephelyeinken keletkező hulladékot, hogy takarékosan bánunk a papírral, az energiával, de az is, hogy tavaszonként munkatársaink virágot ültetnek ügyfélszolgálati irodánk elé. Ezek azok a kis dolgok, amelyekhez semmi másra nincs szükség, csak egy kis odafigyelésre. Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk és az annak irányelveit éves programokra lebontó környezetvédelmi munkatervünk amellett, hogy tevékenységünk minden egyes részletére vonatkozóan számba veszi a működésünkből adódó lehetséges környezeti kockázatokat, egyúttal megelőző, javító, kockázatcsökkentő akciókat is tartalmaz. Beruházásaink sorában kiemelt szerepet kapnak az energiafelhasználás mérséklését célzó átalakítások legyen szó gépházfelújításról vagy akár a világítási rendszer korszerűsítéséről. Elektronikus iratkezelésünknek köszönhetően jelentősen csökkent a papírfelhasználás, miközben igyekszünk mind szélesebb körben környezetbarát papírt alkalmazni. Részben ennek is köszönhető, hogy törekvéseinket a Zöld Iroda pályázaton kommunikációs különdíjjal ismerte el a KÖVET Egyesület. Ugyanakkor a társaság irányítása, a mindennapi munka szervezése során is a fenntarthatóság az egyik fő mozgatórugó. A változó környezet és a változó társadalmi értékek egyre hangsúlyosabbá teszik az értékelvű magatartást. Egy hosszú távon és felelősen gondolkodó víziközmű-szolgáltató cég nem csupán szolgáltat, de felelősséggel tartozik a környezet, a társadalom és dolgozói iránt is. A Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás mint komplex vállalatirányítási, vezetői elkötelezettség mára társaságunk számára is alapvető szervezeti magatartássá vált. Bár tevékenységünkből adódóan a fenntarthatóság számunkra elsősorban környezetünk védelmét jelenti, elkötelezett hívei vagyunk a szélesebb értelemben vett társadalmi felelősségvállalásnak is. Felelősséget érzünk a társaság gazdasági teljesítményének fenntarthatósága, dolgozóink élet- és munkakörülményeinek javítása iránt, szerepet vállalunk súlyos társadalmi problémák megoldásában. Társadalmi szerepvállalásunk során igyekszünk az arany középút betartására: miközben fogyasztóink és üzleti partnereink jogos elvárása egy ekkora szolgáltató céggel szemben, hogy arra érdemes célokat, szervezeteket támogasson, szem előtt kell tartanunk, hogy minderre a vízdíj és a társaság egyéb árbevételei adnak fedezetet. Azzal, hogy immár második alkalommal vállaltuk a társaság fenntarthatósági beszámolójának elkészítését, az volt a szándékunk, hogy az e területen tett erőfeszítéseinket és a még előttünk álló feladatokat összegezzük a magunk számára, és számot adjunk partnereink, fogyasztóink felé. Az elért eredmények, a beszámolóban szereplő adatok jól tükrözik, hogy eddigi törekvéseink nem voltak hiábavalók, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy ezen az úton még számos lépést kell megtennünk a jövőben is. Keszler Ferenc vezérigazgató 4 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 5

5 Bevezető A jelentésről A Fővárosi Vízművek Zrt. elkötelezett amellett, hogy rendszeresen közreadja a társaság gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményét bemutató fenntarthatósági jelentést. A jelenlegi, a év eredményeit összefoglaló beszámoló folytatja a sort, melyet az első, a es időszakot átfogó kiadvány nyitott meg. A jelentés a SUEZ Environnement környezeti irányelveinek (Environmental Charter), fenntarthatósági stratégiájának és fenntarthatósági jelentéseinek figyelembevételével készült. Hitvallás és elkötelezettség A Fővárosi Vízművek több mint 140 éve gondoskodik Budapest és számos főváros környéki település ivóvízellátásáról. Hivatásunk szolgálat: közel kétmillió honfitársunk számára biztosítunk egészséges ivóvizet. Az elmúlt csaknem másfél évszázad alatt társaságunk hatalmas utat tett meg. A hajdan még gőzgépekkel működő vízműtelepeket modern, az ivóvíz-szolgáltatás egyre szigorúbb követelmé nyeit kielégítő létesítmények váltották fel. A Fővárosi Vízművek minden erőfeszítése arra irányul, hogy a maga elé tűzött stratégiai célnak megfelelően kiváló minőségű ivóvizet szolgáltasson hosszú távon is kedvező áron. Felismerve a jövő iránti felelősségünket, amely az ivóvíz mint speciális, az élethez nélkülözhetetlen élelmiszer esetében hatványozottan érvényesül, társaságunk elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett, ami mindennapi munkánkat is alapvetően befolyásolja. Társaságunk elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett, ami mindennapi munkánkat is alapvetően befolyásolja. FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 7

6 Általános adatok Tulajdonosok Fővárosi Vízművek Zrt január 1-je óta részvénytársasági formában működik. A két többségi tulajdonos, a Fővárosi Önkormányzat (73,6%), illetve a SUEZ Environnement S.A. és az RWE Aqua GmbH tulajdonában lévő Hungáriavíz Zrt. (23,65%) mellett a SUEZ Environnement S.A., az RWE Agua GmbH, valamint öt agglomerációs önkormányzat (Budaörs, Budakeszi, Halásztelek, Szigetmonostor, Szigetszentmiklós összesen 1,04%) is tulajdonrésszel bír. A társaság menedzsmentjogaival január 1-jétől a Szindikátusi és Menedzsment Szerződés alapján 25 év időtartamra a befektetők rendelkeznek. Alap- és kiegészítő tevékenységek A Fővárosi Vízművek Zrt. a főváros, illetve a hozzá tartozó agglomeráció területén ivóvíz- és iparivízszolgáltatási, továbbá ivóvíz-átadási tevékenységet végez. Vezetékeink csaknem 5000 kilométer hosszan Nagykovácsi hálózzák be Budapestet. Budakeszi Biatorbágy Kisoroszi Budaörs Kisoroszi Pócsmegyer Szigetmonostor Üröm Vác Társaságunk 2003-ig a magyarországi gyakorlattól eltérően csak ivóvíz-kitermeléssel és szolgáltatással foglalkozott. Tevékenységi körünket 2004-től kezdődően szennyvízszolgáltatással: csatornahálózat és szennyvíztisztító Dunakeszi Kistarcsa Kerepes Csömör Kistarcsa kórház telep üzemeltetésével bővítettük ki től Pilisvörösváron, 2006-tól Budajenőn, 2007-től Biatorbágyon, míg 2009-től Piliscsabán végez ilyen tevékenységet leányvállalatokon keresztül társaságunk. Vác Budapest Főváros Önkormányzata 73,6% Suez Environnement S.A. 0,87% RWE Aqua GmbH 0,84% Hungáriavíz Zrt.* 23,65% Budaörs Önkormányzata 0,57% Budakeszi Önkormányzata 0,24% Halásztelek Önkormányzata 0,11% Szigetmonostor Önkormányzata 0,09% Szigetszentmiklós Önkormányzata 0,03% * A Suez Environnement S.A. és az RWE Aqua GmbH közös projektszervezete Nagykovácsi Budakeszi Biatorbágy Budaörs Törökbálint Érd Szigetújfalu Törökbálint Pócsmegyer Szigetmonostor Érd Üröm Szigetújfalu Lakihegy Tököl Halásztelek Dunakeszi Kistarcsa Kerepes Csömör Dunaharaszti Kistarcsa kórház Szigetszentmiklós Szigethalom Ecser Lakihegy Vecsés Halásztelek Tököl Dunaharaszti Szigetszentmiklós Szigethalom Vecsés Ecser Vízműszolgáltató az FV Zrt. Településen belüli vízellátás Regionális vízellátás Részben településen belüli vízellátás 8 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 9

7 Szervezet A vállalat osztályszintű a jelentés kiadásának időpontjában érvényes szervezeti felépítését a következő ábra mutatja be. Vezérigazgató Üzemeltetési-műszaki vezérigazgató-helyettes Gazdasági vezérigazgató-helyettes Stratégiai és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes Ügyféladminisztrációs Központ Contact Center Műszaki Engedélyeztetési és Ellenőrzési Csoport Ügyfélszolgálati igazgató Informatikai és BPR Dokumentumkezelési Csoport Pénzügyi Informatikai és BPR igazgató Ingatlangazdálkodási Ingatlangazdálkodási igazgató Stratégiai Kereskedelmi és Marketing Csoport Projektirányítási Mérnökszolgálati Műszakifejlesztési és beruházási igazgató Számviteli Controlling Adócsoport Pénzügyi és controlling igazgató Személyzeti Adminisztrációs Személyzetfejlesztési Humánpolitikai Igazgató Üzemfenntartási Beszerzési Hálózatüzemeltetési Szállítási Logisztikai igazgató Központi Titkárság Víztermelési Irányítási Központ Üzemeltetési igazgató Kommunikációs Agglomerációs Csoport Vízminőségi és Környezetvédelmi Vállalati Audit Üzembiztonsági Eseménykezelési Csoport Jogi Csoport 10 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 11

8 Gazdasági adatok Egyre nagyobb hangsúlyt kap az alternatív árbevételi lehetőségek bővítése. Bevételek A évi ivóvíztermelés (hálózatba juttatott víz) 177,7 millió m 3 volt. A napi termelés maximuma egyszer sem emelkedett 700 ezer m 3 fölé, a maximális, 646 ezer m 3 -es értékét május hónapban érte el ben az ivóvíztermelés 165,9 millió m 3 volt, amely 6,7 százalékkal alacsonyabb az előző évinél. A napi termelés maximuma 648 ezer m 3 volt ben a szolgáltatási területünkön az egy főre jutó napi vízfogyasztás átlagosan 149 liter, míg 2010-ben 140 liter volt. A kiszámlázott vízmennyiség 2009-ben 148,7 millió m 3, 2010-ben 138,3 millió m 3 volt. Az előző évi értékesítéshez mérten ez 2009-ben 3,7 százalékkal, 2010-ben 7 százalékkal kevesebb, mely azt jelzi, hogy tovább folytatódik az évek óta tartó csökkenő vízfogyasztás ben 23 százalékkal (129 mm) kevesebb csapadék hullott, mint előző évben. Ennek hatására mind a lakossági, mind az ipari-közületi értékesítés csökkenése lassult, az átadott víz mennyisége a évi szint felett alakult csapadékosabb volt, mint 2009: 85 százalékkal (370 mm) több hullott. Az átlaghőmérséklet viszont tavasszal és ősszel az előző évi átlaghőmérséklet alatt maradt, míg a nyári hónapokban az előző évihez hasonlóan alakult. Ezek miatt a külső tényezők miatt a lakossági és ipari-közületi fogyasztás, illetve a vízátadás mennyisége is alacsonyabb volt a évinél. Az ipari víz értékesítési mennyisége 2009-ben 2,8 millió m 3, 2010-ben 2,2 millió m 3 volt. Az ipariközületi ügyfeleknél a fogyasztás csökkenésének okai között továbbra is szerepet játszott az általános takarékoskodás, a víztakarékossági programok bevezetése, a mellékmérők telepítése az üzemi egységekhez, illetve a gazdasági recesszió. Az értékesítés nettó árbevétele 2010-ben az előző évhez képest 4,1 százalékkal csökkent. A évi bevételek a ± Bevételek M Ft M Ft % két évvel azelőtti szintre estek vissza. Ezen belül az ivóvíz-értékesítés bevételének a csökkenése a legjelentősebb, melyben a tetemes fogyasztáscsökkenés mellett az alacsony (1 százalékos) díjváltozás is szerepet játszott. A díjemelésből befolyó bevételt a társaság a vízbázisain található települések önkormányzatainak juttatja környezetvédelmi és vízbázis-védelmi feladatok ellátására. Az iparivíz-értékesítés bevétele is csökkent. Az egyéb tevékenységek ára az inflációhoz igazodó mértékkel emelkedett. A kereskedelemfejlesztési program elindításának hatására a tevékenységek köre bővült, az elért árbevétel a évi átmeneti csökkenés után 2010-ben ismét emelkedett. Eredmény, 2009 Az energiatakarékosság, a környezettudatosság miatt a jövőben az ivóvíz és ipari víz iránti fogyasztási igények további tartós csökkenésével kell számolni. Az így kieső bevételek pótlása miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap az alaptevékenység magas színvonalú ellátása mellett az egyéb, alternatív árbevételi lehetőségek bővítése. Eredmények A társaság üzemi eredménye mindkét évben kedvezően alakult. A villamosenergia-költségek a 2009-es 16 százalékos emelkedés után 2010-ben 19 százalékkal csökkentek. A vízértékesítéssel összefüggő ráfordítások évről M Ft Üzemi Pénzügyi Rendkívüli Társasági Adózás utáni eredmény eredmény eredmény adó eredmény Ivóvíz-árbevétel ,6% Eredmény, 2010 Ipari víz ,2% M Ft Egyéb tevékenység ,0% Értékesítés nettó árbevétele összesen ,1% Saját teljesítmény értéke ,5% Egyéb bevétel ,7% Összesen ,5% 0 Üzemi eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Társasági adó Adózás utáni eredmény 12 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 13

9 évre szintén emelkedtek a vízdíj növekedése és a lakásmellékmérők állományának folyamatos emelkedése miatt. A fenntartásra fordított összeg mindkét évben meghaladta a 4 milliárd forintot. A hálózati hibák számának alakulása függvényében esetlegesen felszabaduló erőforrásokat jellemzően az alaptevékenység biztonságát, a vízminőség javítását célzó feladatokra csoportosítjuk át. A közcsősérülések száma 2009-ben átmeneti emelkedést követően ismét csökkenést mutatott. A sérülések miatt bekövetkezett károkozás ben csökkent, ami mérsékelte a fizetendő kártérítések nagyságát ben a személyi jellegű kiadások a béremelés hatására emelkedtek ben béremelés nem volt, a cafeteriakeret emelkedett. Ennek, valamint a járulékmértékek csökkenésének következtében a személyi jellegű kiadások kismértékben csökkentek. Az adózás utáni eredmény 2010-ben alacsonyabb az előző évinél, de a 2010-es jelentős bevételcsökkenés mellett ez jó teljesítménynek tekinthető. A cég likviditása az egész év során folyamatosan kedvező volt. Pénzügyi helyzet Társaságunk pénzügyi helyzete mind 2009-ben, mind 2010-ben kiegyensúlyozottan alakult, fizetési kötelezettségeinknek mindig határidőben eleget tettünk, a cég likviditása az egész év során folyamatosan kedvező volt. A Fővárosi Vízművek Zrt. fennálló a fővárosi útrekonstrukciós munkákhoz való csatlakozás érdekében felvett beruházási hitelállományának esedékes törlesztőrészletét mindkét évben határidőre visszafizettük. A ráfordítások és a beruházások jelentős része mindkét évben az év végén realizálódott, így év közben, az átmenetileg szabad pénzállomány befektetésével és a hozamok kedvező alakulásával jelentős kamatbevételt értünk el. Vevőállomány, kintlevőség Társaságunk folyamatosan felügyeli a vevőállomány alakulását. A változásokat év közben havonkénti gyakorisággal elemezzük, a vevőállomány összetételének, a legjelentősebb vevők fizetési hajlandóságának, a kintlevőség alakulásának értékelésével, ami lehetőséget ad a behajtási tevékenység hatékonyságának javítására. A fizetési határidőn belüli vevőállomány nagyságát a számlázás ütemezése, illetve a Díjbeszedő Holding Zrt.- vel megkötött szerződésünk befolyásolja. A kintlevőség évi magasabb értékét főként egy jelentős összegű számla kifizetésének elhúzódása okozta. Mérleg ± Mérleg M Ft M Ft %-ban Befektetett eszközök % Forgóeszközök % Aktív időbeli elhatárolások % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % Saját tőke % Céltartalékok % Kötelezettségek % Passzív időbeli elhatárolások % FORRÁSOK ÖSSZESEN % Vízdíj Az ivóvíz-szolgáltatás díja árhatóság által megállapított. Az árhatóság minden településen a helyi önkormányzat. A társüzemeknek továbbszolgáltatásra átadott víz díja minden esetben az átadási ponton mért költséghez igazodik, a szerződő felek egyezségén alapul. Az ipari minőségű víz díja szabadáras. Az ivóvíz-szolgáltatás fővárosi díjára vonatkozó javaslatot a társaság készíti el. A díjjavaslat elkészítését előre meghatározott szabályrendszer rögzíti. A vízdíj meghatározása a Fővárosi Önkormányzat és a társaság között megkötött Üzemeltetési Szerződésben rögzített díjképlet alapján történik, melyet a társaság privatizációja során a tulajdonosok között létrejött Szindikátusi és Menedzsment Szerződés is rögzít. A díj mértékére vonatkozó javaslatot a díjképlet előírásai mellett az üzleti tervre alapozva kell elkészíteni, melyet tartalmaznia kell a díjelőterjesztésnek. A társaság által ily módon elkészített díjjavaslatot az Igazgatóság jóváhagyása után lehet beterjeszteni a Fővárosi Önkormányzat mint árhatóság részére, aki a döntést megelőzően az előterjesztést szakértővel felülvizsgáltatja. A szolgáltatási terület egyéb érintett településeinek vízdíja a fővárosi díjhoz igazodik, így a Fővárosi Közgyűlés döntését követően hozzák meg az alkalmazható díjra vonatkozó közgyűlési határozataikat. Vevőállomány összesen ± M Ft M Ft % Fizetési határidőn belül % Kintlevőség ,4% Bruttó vevőállomány összesen % Elszámolt értékvesztés % Nettó vevőállomány % Megnevezés ± Ft/m 3 Ft/m 3 %-ban Budapesti ivóvízdíj 182,30 180,50 1,0% Ipari víz díja (súlyozott átlagár) 78,74 74,55 5,6% 14 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 15

10 Minőségbiztosítás Gazdasági teljesítmény Az adó jellegű kifizetések mindkét évben 2,1 milliárd forintos nagyságrendet képviseltek, melyen belül több A Fővárosi Vízművek Zrt. által 2009-ben megtermelt mint 40 százalék a kitermelt ivóvíz mennyisége utáni közvetlen gazdasági érték millió forint, 2010-ben vízkészletjárulék, 36 százalékot a helyi adók (iparűzési millió forint volt. adó, súlyadó, építmény- és telekadó), míg a fennmaradó 2009-ben a társaság megtermelt közvetlen gazdasági értékének 87,8 százaléka, 2010-ben a 91,8 százaléka vízértékesítésből származott. A működési kiadásokon belül az anyagköltség (~13 százalék), a villamosenergia-költség (~15-18 százalék), az igénybe vett szolgáltatások (~35 százalék) és a beruházások értéke (~30-33 százalék) képvisel jelentős arányt. Alkalmazotti bérekre és juttatásokra a társaság a felosztott gazdasági érték százalékát fordította, melyen belül a bérek és járulékaik 2009-ben közel 6,7 milliárdot, 2010-ben 6,5 milliárd forintot tettek ki. A fennmaradó részt az állami adók (társasági adó, különadó, innovációs járulék stb.) tették ki. A közösségi célokra fordított összeg nagy részét a társaság mindkét évben civil szervezetek, alapítványok támogatására fordította. Ezek közül a legjelentősebb a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak fizetett támogatás. Ezenfelül környezetvédelmi célú támogatásban részesülnek a vízbázisok területén elhelyezkedő települések önkormányzatai, valamint a környezetvédelemben ténykedő és karitatív célú civil szervezetek, továbbá a Munkahelyi Szakszervezet és a Fővárosi Vízművek Sportköre. Nemzetközi standardnak megfelelő irányítási rendszert vezettünk be, illetve fejlesztünk folyamatosan. Társaságunk elkötelezettsége a folyamatos és biztonságos ivóvíz-szolgáltatás, a folyamatok minőségének javítása és vevőink magas szintű kiszolgálása mellett hosszú időre nyúlik vissza. Szükséges erőforrásainkat tudatosan és hatékonyan használjuk fel, miközben óvjuk épített és természeti környezetünket, valamint munkavállalóink biztonságát és egészségét. E célok folyamatos megvalósítása érdekében több nemzetközi standardnak megfelelő irányítási rendszert vezettünk be, illetve fejlesztünk folyamatosan: a folyamatok és a rendszerműködés fejlesztése ér- összeg egyéb béren kívüli juttatás volt. dekében minőségirányítási rendszer az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelően (MIR), a fogyasztók egészségének védelme érdekében az M Ft Megtermelt gazdasági érték Visszatartott nyereség MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány szerinti ivóvízbiztonsági irányítási rendszer (IBIR), környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztése érdekében az MSZ EN ISO ISO14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer (KIR), a munkavállalók biztonsága és egészségének védelme érdekében 2008 óta az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági Felosztott gazdasági érték Közösségi befektetések irányítási rendszer (MEBIR), a NAT által akkreditált laboratórium az MSZ EN ISO/ IEC 17025:2001 szabvány szerint működik 2004 óta, Államkasszába történő befizetések Befektetőknek szánt kifizetések Alkalmazotti bérek és juttatások Működési költségek és rendszeresen részt vesz hazai és külföldi körvizsgálatokon, amelyeken kiváló minősítéssel szerepel, valamint több éve a SUEZ cégcsoport referencialaboratóriumaként működik, minőségirányítási rendszer a NATO AQAP 2120:2009 szabványnak megfelelően a biztonság területén FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 17

11 Társadalmi felelősségvállalás Munkaerő-gazdálkodás A Fővárosi Vízművek létszáma 2009 végén 1360 fő, míg egy évvel később 1363 fő volt ben a munkavállalók 97,2 százaléka, 2010-ben 98,4 százaléka határozatlan idejű munkaszerződés alapján dolgozott a társaságnál. Kölcsönzött munkavállalót 2009-ben 75 főt, évben 67 főt foglalkoztatott a társaság ben 57, míg 2010-ben 100 diákot alkalmazott a vállalat, elsősorban a tanítási szünetekben ben 87 fő, 2010-ben 105 fő lépett ki a Fővárosi Vízművek Zrt.-től. A kilépéseknél mindkét évben a munkavállalók által kezdeményezett forma dominált. Az év közöttiek esetében a többség munkaviszonyának megszüntetése nyugdíjba menetel miatt következett be (2009-ben a nyugdíjazás miatt bekövetkező kilépések 79 százaléka, 2010-ben a 93 százaléka volt korengedményes nyugdíjazás). Fluktuáció 2009-ben és 2010-ben korcsoportok szerint Korcsoport Kilépők száma (fő) Kilépők aránya a munkajogi létszámhoz képest (%) Kilépők száma (fő) Kilépők aránya a munkajogi létszámhoz képest (%) 20 év alatt 0 0, év 9 0, , év 18 1, , év 20 1, , év 32 2, ,08 61 év felett 8 0,59 6 0,44 Összesen 87 6, ,71 Fluktuáció 2009-ben és 2010-ben nemek szerint Nem Kilépők száma (fő) Kilépők aránya a munkajogi létszámhoz képest (%) Kilépők száma (fő) Kilépők aránya a munkajogi létszámhoz képest (%) Férfi 75 5, ,43 Nő 12 0, ,27 Összesen 87 6, ,70 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 19

12 Dolgozói elégedettség A társaság 2009-ben is csatlakozott a Hewitt Inside Consulting humán tanácsadó cég által koordinált Legjobb Munkahely felméréshez. A felmérésben való részvétel célja kettős volt. Egyrészt visszajelzést kapni arról, hogy munkaadóként melyek az erősségeink, illetve hol vannak még fejlesztésre váró területek. Másrészt cél volt az adatok összehasonlítása a felmérés eredményével, valamint más hazai cégek adataival, ezzel is erősítve az esetleges változtatások megalapozottságát. A Fővárosi Vízművek elérte, sőt meghaladta a kitűzött célját, hogy a belső elégedettség elérje az 50 százalékos szintet, vagyis a nyugat-európai átlagot. A munkavállalók válaszai alapján 2009-ben a dolgozói elégedettség 56 százalék volt. A felmérés eredményének elemzése alapján a további fejlődés, az újabb kitűzött cél (teljesítményzóna) elérése érdekében fókuszpontokat határoztunk meg. Munkaügyi kapcsolatok A Fővárosi Vízművek Zrt.-nél a munkavállalók érdekeinek védelmében egy kollektívszerződés-kötésre jogosult szakszervezet működik. A Munkahelyi Szakszervezetnek 2009-ben a munkavállalók 64,4 százaléka, 2010-ben a 66 százaléka volt tagja. A Kollektív Szerződés felülvizsgálata, pontosítása, módosítása évente történik ben új juttatásként a kedvezményes mobiltelefon-szolgáltatás került bele a szerződésbe, míg 2010-ben a legjelentősebb változás a besorolási és tarifarendszer átalakítása volt. A Kollektív Szerződés részét képezi a bérmegállapodás, melyben a felek között, többkörös egyeztetést követően, mind 2009-ben, mind 2010-ben megegyezés született. A helyi Kollektív Szerződés hatálya kiterjed minden alkalmazottként foglalkoztatott munkavállalóra, az első számú vezető és helyettesei kivételével. A Fővárosi Vízművek Zrt. munkavállalói számára nemcsak a helyi Kollektív Szerződés tartalmaz a Munka Törvénykönyvétől eltérő jogokat és kötelezettségeket, hanem az ágazati szintű szabályozás is. A Fővárosi Vízműveknél működő Üzemi Tanács jelenlegi tagjait a munkavállalók 2010-ben választották meg. Az Üzemi Tanács és a munkáltató kapcsolatát a Munka Törvénykönyvén túlmenően Együttműködési Megállapodás is szabályozza. Munkavállalók megoszlása, bérek A vezetők és alkalmazottak megoszlása nem és életkor alapján 2009-ben Beosztás Nem Férfi Nő Összesen év alatti év közötti Korcsoport 50 év feletti Összesen Felsővezetők Középvezetők Alkalmazottak Összesen A vezetők és alkalmazottak megoszlása nem és életkor alapján 2010-ben Beosztás Nem 2010 Férfi Nő Összesen 30 év alatti év közötti Korcsoport 50 év feletti Összesen Felsővezetők Középvezetők Alkalmazottak Összesen A férfiak és nők alapfizetésének egymáshoz viszonyított aránya beosztási kategória szerint Besorolás megnevezése A nők bére a férfiak bérének %-ában A férfiak bére a nők bérének %-ában A nők bére a férfiak bérének %-ában A férfiak bére a nők bérének %-ában Betanított munkás 90,57 110,41 93,70 106,72 Fizikai csoportvezető 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesterszakmunkás 88,18 113,40 88,27 113,29 Segédmunkás 0,00 0,00 94,67 105,63 Szakmunkás 97,87 102,17 88,33 113,21 Termelésirányító 109,25 91,53 103,29 96,81 Ügyintézők 84,73 118,02 84,62 118,17 Ügyviteli alkalmazottak 99,27 100,73 101,81 98,22 Vezető 97,77 102,28 98,61 101,41 20 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 21

13 A Fővárosi Vízművek Zrt. Kollektív Szerződésének része egy besorolási és tarifarendszer, mely a Víziközmű Ágazati Kollektív Szerződésben meghatározott és ajánlásként elfogadott rendszeren alapul. A tarifarendszer meghatározza, hogy az egyes besorolási kategóriáknál mekkora a legkisebb személyi alapbér, amely a jogszabályban meghatározott minimálbér egy (a tarifarendszerben) meghatározott szorzóval emelt összege. A társaságnál a legalacsonyabb fizetés 2009-ben fizikai munkavállalók esetén a minimálbér 166,43 százaléka, A bruttó átlagkereset az országos minimálbérhez képest 2009-ben 446 százalék, 2010-ben 426 százalék volt. A társaság az elkötelezettség, a szociális biztonság fokozása és nem utolsósorban az egyéni igények szerinti választás szabadsága érdekében cafeteria-rendszert működtet. A cafeteriakeret 2009-ben Ft/fő/hó, 2010-ben Ft/fő/hó volt. A cafeteria-rendszer keretében igénybe vehető juttatások 2009-ben: hidegétkezési utalvány, melegétkezési utalvány, kiegészítő önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, egészségbiztosítási pénztár, iskolakezdési támogatás, üdülési csekk, otthoni internet-előfizetés, éves Budapest Bérlet és kultúrautalvány ben az Az Etikai Bizottsághoz eljárási kérelmet a Fővárosi Vízművek munkavállalói, a Felügyelő Bizottság és az Igazgató Tanács tagjai, illetve olyan személyek nyújthatnak be, akik ellen a Fővárosi Vízművek munkavállalói, a Felügyelő Bizottság és az Igazgató Tanács tagjai vélt vagy valós etikai sérelmet követtek el. Az etikai eljárás keretében az Etikai Bizottság kivizsgálja a hozzá beérkezett kéréseket, és a vizsgálat eredményének megfelelően alakítja ki állásfoglalását ben az Etikai Bizottsághoz bejelentett ügy, panasz nem volt ben két ügyben folytatott le az Etikai Bizottság érdemi vizsgálatot. Az egyik ügyben a társaság a míg szellemi munkavállalóknál 219,58 százaléka volt. igénybe vehető juttatások a befektetési biztosítás és a szükséges intézkedéseket megtette, a másik ügyben 2010-ben fizikai munkavállalók esetén 165,51 százalék, tandíjelszámolás (munkavállaló képzése esetén) bizonyítás hiányában a Bizottság etikainorma-sértést szellemi munkavállalókra vonatkozóan 204,08 százalék igénybevételének lehetőségével bővültek. nem tudott megállapítani. volt ez az arány. A bruttó átlagkereset az országos minimálbérhez képest kívül rögzített juttatást vehetnek igénybe. Mind ben, mind 2010-ben lehetőség volt például lakásépítési, Esélyegyenlőség, etika Az Etikai Kódex, az Esélyegyenlőségi Terv, illetve a Kollektív Szerződés a munkavállalók számára egyaránt 2009-ben 446 százalék, 2010-ben 426 százalék volt. -vásárlási támogatás, üdülés és gyermeküdültetés, A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Munkahelyi Szakszervezet elérhetők a társaság belső intranetfelületén 2010-ben Juttatások állatkerti belépő, különböző egészségügyi szűrővizsgálatok, könyvtár, iskolakezdési támogatás, kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák igénybevételére. A társaság a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra kialakította és elfogadta a társaság Esélyegyenlőségi Tervét, melynek célja kialakított Etikai Portálon. A társaság vezetése kiemelten fontosnak tartja a béren csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítást köt az egyenlő bánásmód betartása, kívüli juttatások rendszerét. Azért, hogy a munkavállalók munkavállalóira, továbbá számos sportolási lehetőséget az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munka- minél jobban érezzék magukat a munkahelyükön, szá- kínál, például konditerem, teke-, squash- és teniszpálya ügyi folyamatok betartása, mos, a Kollektív Szerződésben szabályozott, illetve azon igénybevétele. a munkakörülmények javítása különös tekintettel a 40 év feletti munkavállalók helyzetének javítására, a nyugdíjaskorba való átmenet megkönnyítése, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának segítése, a családos munkavállalók kiemelt támogatása, a képzés, továbbképzés, átképzés segítése. Az Esélyegyenlőségi Terv teljesülésére a társaság esélyegyenlőségi referenst nevezett ki. A diszkriminációmentes működés érdekében a társaság 2004-ben Etikai Kódexet alkotott, amelyet 2010-ben felülvizsgált, és új Etikai Kódexet készített. A Fővárosi Vízművek Zrt.-nél a munkáltató, az Üzemi Tanács és a Munkahelyi Szakszervezet által delegált tagokból álló Etikai Bizottság működik, amelynek feladata az Etikai Kódexben foglalt normák betartásának figyelemmel kísérése, értékelése, etikai vétségre utaló esetek kivizsgálása. 22 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 23

14 Munkahelyi egészség és biztonság 2009-ben 12, 2010-ben 14 jelentésköteles munkabaleset történt a társaságnál. Halállal végződő munkahelyi baleset egyik évben sem volt. A munkavédelmi mutatószámok 2009-ben és 2010-ben a következőképpen alakultak: A munkabalesetek gyakorisági mutatója (munkabalesetek száma x /ledolgozott órák száma) ben 5,32, 2010-ben 6,04 volt. A súlyossági mutató (betegállományos napok száma x 1000/ledolgozott órák száma) 2009-ben 0,13, ben 0,19 volt. A munkahelyi egészség és biztonság kérdésével foglalkoznak: Munkavédelmi Bizottság Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére a munkavállalók jogosultak maguk közül képviselőket választani. A társaságnál 7 fős Munkavédelmi Bizottság működik, melynek jelenlegi tagjait 2010-ben választották meg. A tagok baleset-megelőző, helyzetfeltáró intézkedést igénylő feladatokat végeznek a munkáltatóval együttműködve. Rehabilitációs Bizottság A Rehabilitációs Bizottság feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára az egészségi állapotuknak, illetve képzettségüknek megfelelő munkakör megtalálása, a továbbfoglalkoztatás irányának kijelölése. A Rehabilitációs Bizottság munkájában részt vesz a munkavállalói képviselet oldaláról a Munkahelyi Szakszervezet, az Üzemi Tanács és a Munkavédelmi Bizottság egy-egy képviselője. Munkavédelmi megbízottak A Fővárosi Vízműveknél 20 fő munkavédelmi megbízott végez munkavédelmi feladatokat a különböző telephelyeken munkakörük ellátása mellett a Munkavédelmi csoport irányításával, a választott Munkavédelmi Bizottsággal együttműködve. Munkájukért a Kollektív Szerződésben meghatározott havi pótlékban részesülnek. A Fővárosi Vízművek Zrt. rendkívül fontosnak tartja a munkavállalók egészségének és munkaképességének megőrzését, valamint a megelőzést, ezért a foglalkozás-egészségügyi ellátás mellett mind 2009-ben, mind 2010-ben egészségügyi szűrést szervezett munkavállalói részére. Az egészségügyi szűrések során a munkavállalók 2009-ben laborvizsgálatot, hasi ultrahangvizsgálatot, bőrgyógyászati szűrést, arteriográfvizsgálatot, béldaganat- és prosztataszűrést vehettek igénybe ben a társaság laborvizsgálatot, PSAvizsgálatot, mellultrahang- és mammográfiai vizsgálatot szervezett. Emellett a vezetők menedzserszűrést is igénybe vehettek mindkét évben. A jogszabályoknak megfelelő, folyamatosan frissített Munkavédelmi Szabályzat, illetve egyéb munkavédelmet érintő belső szabályozások biztosítják a munkavállalók egészséges és biztonságos munkavégzésének lehetőségét. A munkavállalók egészségének és munkaképességének megőrzése, valamint a megelőzés érdekében a társaság biztosította munkavállalói részére a megfelelő védőeszközöket és védőruhákat, végrehajtotta a szükséges kockázatelemzéseket. A társaságunknál több mint 150 fő munkavállaló kijelölt munkahelyi elsősegélynyújtó, akik kétévente ismeretfelújító képzésen vesznek részt ben 5 darab defibrillátorkészüléket szerzett be a társaság. Ezek kezeléséből a munkavállalók egy része oktatásban részesült. Képzés, oktatás A társaság fontosnak tartja a munkavállalók változó környezethez való alkalmazkodásának elősegítését, szakmai tudásuk folyamatos fejlesztését, és nem utolsósorban a képzés motiváló szerepét is. Ennek érdekében éves képzési terv alapján történik a munkavállalók oktatása. A társaság számos belső és külső képzést kínál iskolarendszerű képzések, tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, készségfejlesztő és egyéb tréningek formájában. A vállalat azokat a képzéseket támogatja, melyek a munkakör betöltéséhez kötelezők, szükségesek vagy hasznosak, vagyis a társaság érdekeit szolgálják. A Fővárosi Vízművek Zrt. rendkívül fontosnak tartja a munkavállalók egészségének és munkaképességének megőrzését, valamint a megelőzést, ezért munkavállalói részére rendszeresen szervez egészségügyi szűréseket. 24 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 25

15 Jelentősebb képzések 2010-ben: Kick-off MbO teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos évnyitó képzés felsővezetők és középvezetők részére, cégiskola elsősorban új belépő szellemi és fizikai dolgozóknak, kishajó-vezetői gyakorlati frissítő oktatás két alkalommal, elsősegélynyújtó tanfolyam, tűzvédelmi oktatás minden munkavállaló számára, A társaság valamenynyi dolgozója kap visszajelzést a munkájával kapcsolatban, évente legalább egy alkalommal. nehézgép-kezelői képzés, targoncakezelői képzés, kisgépkezelői képzés, szakiskolák vagy felsőoktatási intézmények működésé- tűzvédelmi szakvizsga, hez járult hozzá a társaság, melyek tanulói a későbbiek- munkavédelmi oktatás, ben esetleges munkavállalókká válhatnak. csoportos és face to face angol nyelvi képzés (munkatársak és vezetők), villanyszerelő-képzés, Teljesítményértékelés villamoshálózat- és alállomás-üzemeltető képzés, A teljesítményértékelés időszakában passzív állomány- Az ismeretek megszerzését tanulmányi szerződéssel, Az egy főre jutó képzési órák száma 2009-ben 25,8 óra, mérlegképeskönyvelő-képzés, ban lévő, valamint a próbaidejüket töltő munkavállalók fizetetlen és fizetett tanulmányi szabadság biztosításával, 2010-ben 14,6 óra volt. építési műszakiellenőr-képzés, kivételével a társaság valamennyi dolgozója kap vissza- munkaidő-kedvezménnyel, a képzési költség megfizeté- kisgépkezelői képzés, jelzést a munkájával kapcsolatban, évente legalább egy sével, valamint utazási költségtérítéssel segíti. A tanulmá- Jelentősebb képzések 2009-ben: teherkötöző-képzés. alkalommal. nyi szabadidő kérdését a Kollektív Szerződés szabályoz- Kick-off MbO teljesítményértékelési rendszerrel za, amely a törvénynél kedvezőbb feltételeket biztosít. kapcsolatos évnyitó képzés felsővezetők és középve- A szakképzési hozzájárulás terhére a Fővárosi Vízművek A társaság felső- és középvezetőinek teljesítményét zetők részére, Zrt ben 10 oktatási intézményt támogatott össze- MbO (Management by Objectives) rendszer segítségével Az iskolarendszerű képzések mind 2009-ben, mind vezetőképzés munkatársi értékelő beszélgetések sen 22 millió forinttal, 2010-ben az erre fordított 20 millió értékeljük. A teljesítményértékeléshez vezetői prémium ben jellemzően műszaki jellegű képzések voltak, rendszere, forint 11 oktatási intézmény között oszlott meg. Olyan rendszer kapcsolódik. mint a Bajai Főiskola vagy a Budapesti Műszaki Főiskola cégiskola elsősorban új belépő szellemi és fizikai vízellátás-csatornázás, műszaki menedzser képzései. dolgozóknak, kishajó-vezetői gyakorlati frissítő oktatás két A tréningeknél kiemelkedik a évben lebonyolított alkalommal, vezetőképzési program, mely menedzsmentismeretek, elsősegélynyújtó tanfolyam újraélesztés modul, pénzügyi ismeretek és teljesítményértékelési modulokból informatikai képzések (Word, Excel oktatása), állt ben a konferenciák közül a törvényi változá- ismétlő tűzvédelmi oktatás minden munkavállaló sok, új szakmai ismeretek megszerzésére lehetőséget számára, adó rendezvényeken vettek részt a munkavállalók. tűzvédelmi szakvizsga, munkavédelmi oktatás, 2010-ben elsősorban olyan képzések voltak, amelyek csoportos és face to face angol nyelvi képzés biztosították, hogy a társaság a törvényi kötelezettsé- (munkatársak és vezetők), geinek meg tudjon felelni, és a munkavállalók ismerjék villanyszerelő-képzés, a legfrissebb jogszabályokat. A 2009-es évben egy villamoshálózat- és alállomás-üzemeltető képzés, belső tréner képzése is megvalósult, aki 2010-ben több ivóvízhálózat-üzemeltető művezetők képzése, belső tréninget tartott a munkavállalók számára mérlegképeskönyvelő-képzés, minimális költséggel. építési műszakiellenőr-képzés. 26 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 27

16 Támogatási politikánkat jól indokolhatóan és átláthatóan követhető elvek mentén alakítottuk ki. CSR-tevékenység A változó környezet és a változó társadalmi értékek egyre hangsúlyosabbá teszik az értékelvű magatartást. A Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás, mint komplex vállalatirányítási, vezetői elkötelezettség, mára társaságunk számára is alapvető szervezeti magatartássá vált. A fenntartható fejlődés szempontjait érvényesítő, felelős vállalat nemcsak a piaci környezet alakulására reagál folyamatosan, hanem azt a közösséget is igyekszik gyarapítani, amelyben tevékenykedik. Egy hosszú távon és felelősen gondolkodó víziközmű-szolgáltató cég nem csupán szolgáltat, de felelősséggel tartozik a környezet, a társadalom és a dolgozói iránt is. környezetünk szereplői körében elvárt hatások együttes mérlegelése alapján határozzuk meg. A környezettel szembeni felelősségtudat, az egészséges életmód és a hozzá szorosan kapcsolódó sport, kiemelten a vízisportok és a tömegsport, a hátrányos helyzetűek támogatása és a szolgáltatási területünkön élők szabadidejének kulturált eltöltése iránti elkötelezettség támogatási irányelveink négy meghatározó alappillére. Tevékenységünkből következik a környezetvédelemmel és ezen belül a vízbázisvédelemmel való szoros kapcsolat. Olyan civil szervezetek, kezdeményezések mellé állunk, amelyek tevékenysége, céljai ehhez kapcsolhatók. A Fővárosi Vízművek a Hálózat Alapítványon keresztül támogatja a rászorulókat: 2009-ben 353, míg ben 220 millió forinttal (ezeket az összegeket a táblázat megfelelő sora tartalmazza). A Fővárosi Vízművek felelős fővárosi közszolgáltatóként részt kíván vállalni abból az óriási feladatból, amit a hajléktalanhelyzet megoldása jelent a Fővárosi Önkormányzat számára. Támogatásunkkal kívánjuk segíteni azokat a szervezeteket, melyek a hajléktalanok elhelyezése, ellátása terén tevékenykednek. Rászorulók, hátrányos helyzetűek segítése Társadalmi szerepvállalásunk fontos eleme a rászorulók, a hátrányos anyagi helyzetben élők támogatása is. A Fővárosi Vízművek az elsők között döntött úgy ben, hogy a szokásos év végi üzleti ajándékozás helyett az erre szánt összeget karitatív célra fordítja. Külső kapcsolataink A 2009-ben és 2010-ben nyújtott támogatások megoszlása Támogatás célja Környezetvédelem, környezettudatos gondolkodásmód kialakítása Társaságunk külső kapcsolatrendszere szerteágazó: tevékenységünk során szem előtt kell tartanunk fogyasztóink, befektetőink, az ellenőrző hatóságok, a szolgáltatási Összeg 2009 Összeg E Ft E Ft A Fővárosi Vízművek Zrt.-hez hasonló nagyvállalatokkal különösen a közműszolgáltatókkal szemben mind a közületi, mind pedig a lakossági ügyfelek irányából megfogalmazódik az igény, hogy a magas szinten nyújtott szolgáltatói tevékenység mellett a köz érdekében is tevékenykedjenek. Közszolgáltatóként ugyanakkor nagyon fontos az arany középút betartása: miközben fogyasztóink és üzleti partnereink jogos elvárása egy ekkora szolgáltató céggel szemben, hogy arra érdemes célokat, szervezeteket támogasson, ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy minderre a vízdíj és a társaság egyéb árbevételei adnak fedezetet. Támogatási politikánk Támogatási politikánkat jól indokolhatóan és átláthatóan követhető elvek mentén alakítottuk ki. Támogatási alapelveink meghatározzák azokat az irányelveket és ügyeket, amelyek elősegítik a cég társadalom iránti elkötelezettségének erősítését, jól tükrözik haladásunk irányát, összhangban vannak a vállalat célkitűzéseivel. Az éves szinten támogatásokra fordított összeg nagyságrendjét a gazdasági eredmények és működési A jövőt is szem előtt tartva a környezettudatosság kialakítása az a kiemelt szempont, melynek érvényesítése támogatási stratégiánkban tükröződik. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet- és természetvédelemmel, a környezeti nevelés lehetőségeivel és módszertanával foglalkozó szervezetek céljainak segítésére. Együttműködünk a budapestiek, legfőképp a gyermekek és fiatalok környezettudatos magatartásának kialakításában kiemelkedő szerepet betöltő intézményekkel. A víz és az egészség, az egészséges életmód, a mozgás elválaszthatatlan fogalmak. Társadalmi szerepvállalásunk másik fontos eleme az egészséges életmódhoz, kiemelten a vizes sportokhoz kapcsolódik. Nagyon fontosnak tartjuk e területen is a tudatformálást, az egészséges ivóvíz mint alapvető élelmiszer fontosságának megértetését és elfogadtatását. A szolgáltatási területünkön élő fővárosiak számára szervezett nagyobb rendezvények, események támogatói és aktív szervezői, résztvevői közt is ott található társaságunk. Rászorulók támogatása E Ft E Ft Tevékenységi területünkön lévő önkormányzati kezdeményezések, rendezvények, események E Ft E Ft Egészséges életmód, sport E Ft E Ft 28 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 29

17 területünkön működő önkormányzatok, társközművek, ivóvízellátása. A Fővárosi Vízművek törekszik arra, beszállítók, szakmai szervezetek, társadalmi szervezetek hogy ügyfeleivel folyamatos kommunikációt folytasson. iránti felelősségünket. Arra törekszünk, hogy valamennyi Ügyfélszolgálati csatornáink egyszerre biztosítják a ha- területen a főváros egyik meghatározó közszolgáltatójá- gyo mányos és a kor szellemének megfelelő elektronikus tól elvárt korrekt hozzáállást, felelősségteljes magatar- ügyintézés lehetőségét. Személyes ügyfélszolgálati tást tanúsítsunk. irodánk mellett fogyasztóinknak telefonos ügyfélszolgálatunkon, internetes portálunkon keresztül is lehetőségük Jelentési és beszámolási kötelezettségeinknek határ- van az ügyintézésre. időben és magas színvonalon teszünk eleget. Munkatársaink, szakértőink háttéranyagok, tanulmányok készítésével segítik elő a törvény- és jogszabály-alkotási A vízbázisok területén élők tevékenységet. Szakmai eseményeken, konferenciákon Bár a Szentendrei- és a Csepel-sziget településeinek mind a résztvevők, mind az előadók számát tekintve élen nem mindegyikén a Fővárosi Vízművek az ivóvíz- Társaságunk ISO 9001:2000 szabvány szerint tanúsí- GITA Műszaki Térinformatika Egyesület járunk Magyarországon, de számos külföldi felkérést is szolgáltató, mégis kiemelten kezeljük az itt élőkkel való tott versenyeztetési és beszerzési folyamatok alapján Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kapnak szakembereink. kapcsolat tartást, a folyamatos párbeszédet. Ennek végzi és dokumentálja e tevékenységeit. A beszállítók Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Fogyasztóink oka, hogy legfontosabb ivóvízbázisaink itt találhatók. A közvetlen párbeszéden kívül évek óta jó kapcsolatot ápolunk a települések önkormányzataival, civil kiválasztása során az előírásaink alapján, meghatározott kritériumok szerint vizsgáljuk a szakmai és pénzügyi alkalmassági feltételeket a konkrét beszerzési tárgykör Szövetsége HSTT Magyar Társaság a Feltárásnélküli Technológiákért A Fővárosi Vízművek ellátási területe a fővároson kívül szervezeteivel január elsejétől együttműködési specialitásait figyelembe véve, hogy stabil háttérrel, Die Internationale Arbeitsgemeinschaft der számos agglomerációs településre is kiterjed, ami megállapodás keretében támogatjuk a vízbázisainkon szakmai múlttal, felkészült szakmai csapattal rendelkező, Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet (IAWD) azt jelenti, hogy felelősségünk közel kétmillió ember elhelyezkedő települések önkormányzatait. A környe- innovációra nyitott partnerekkel tudjuk felvenni a kap- International Water Association (IWA) zetvédelmi és vízbázisvédelmi feladatok ellátásához csolatot. Beszállítóinkkal szemben szigorú követelmé- Magyar Hidrológiai Társaság minden értékesített vízmennyiség után köbméterenként nyeket támasztunk olyan, társaságunk számára kiemelt Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara 1 Ft-ot juttatunk az önkormányza toknak ben területeken, mint a fogyasztók pontos tájékoztatása, Menedzserek Országos Szövetsége közel 100 millió forintot fordítottunk erre. a cégarculat alkalmazása, illetve a környezetvédelmi Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara előírások, normák betartása. Pénzügykutató Zrt. Beszállítóink A Fővárosi Vízművek Zrt. elsősorban budapesti és közép-magyarországi székhelyű partnerekkel áll Kapcsolattartás a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel Épületfenntartók Országos Egyesülete (HUFMA) Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) Magyar Innovációs Szövetség KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért kapcsolatban, akik közül számos az Európai Unióban A Fővárosi Vízművek tevékenységi köréből adódóan a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete tevékenykedő gyártó cég magyarországi képviseletét lehető legszélesebb körben tart fenn kapcsolatot külön- The Institute of Internal Auditors látja el. Társaságunk beszerzési és készletgazdálkodási politikájának középpontjában a jogszabályok betartása és a belső szabályozási környezet figyelembe- böző hatóságokkal. Így például az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Missziók vétele mellett a folyamatos ellátási kötelezettséget Felügyelőséggel, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Mindenképpen a társadalmi kötelezettségvállalás sorába is magában foglaló közszolgáltatási kötelezettségnek és Vízügyi Igazgatósággal, az Országos Katasztrófa- kívánkozik még a különféle természeti katasztrófák, való megfelelés áll. védelmi Főigazgatósággal, a Fővárosi Polgári Védelmi vészhelyzetek következtében egészséges ivóvíz nélkül Igazgatósággal, a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgató- maradottak vízellátásának érdekében végzett tevékeny- A versenyeljárásoknál a közbeszerzési törvényben foglal- sággal, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, illetve az ségünk. A Srí Lanka-i cunamitól kezdve az árvizeken tak szerint járunk el, a közbeszerzési értékhatárt el nem önkormányzatokkal. át egészen a fővárosi hőségriadókig ott van segélycsa- érő beszerzések esetében pedig a Fővárosi Vízművek patunk az ivóvíztisztító és -zacskózó berendezéssel, Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott Versenyeztetési A Fővárosi Vízművek az alábbi szervezetekben rendelke- munkagépekkel, vagy ha szükséges, üzemeltetési Szabályzat szerint. zik jogi tagsággal: tapasztalatokkal. 30 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 31

18 Budapest Építészeti Nívódíja 2008 pályázat elismerő oklevelét és Média Építészeti Díjat, valamint 2010-ben Pro Ügyfél-elégedettség Architectura Díjat kapott az új Budafoki Víztorony terve. A Fővárosi Vízművek kiemelt figyelmet fordít az ügyfelekkel való kapcsolattartásra. Társaságunk elsődleges célja, A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Budapest hogy fogyasztóink mint kiemelt érdekelt felek számá- Gazdaságáért kitüntetéssel ismerte el társaságunknak ra magas színvonalon, jó minőségű ivóvizet szolgáltas- a főváros érdekében végzett munkáját. sunk. Contact Centerünk feladata az ügyfélkapcsolatok fenntartása, az ügyfélészrevételek, panaszok, reklamá- Az Európai Energiabajnokság versenyben nemzeti ciók megfelelő kezelése, valamint az ügyfelekkel történő első helyezést értünk el központi irodaházunk egyéves szerződéses kapcsolatok ápolása. energiamegtakarításával. A Contact Center a törvényi előírások, a fogyasztói Minőségi díjat kapott a 140 éves jubileumra készített hon- igények és hatékonyság figyelembevételével szintidő- lapunk az Év honlapja pályázat kultúra kategóriájában. ket, illetve szolgáltatási színvonalat határoz meg, és ezek betartásával működik. A telefonos ügyfélszolgálat Belső kapcsolatok Elismeréseink Kommunikációs különdíjban részesült társaságunk a Zöld Iroda pályázaton, melyre személyes ügyfélszolgálati irodánkkal neveztünk be. a nemzetközileg elismert Ofwat (a brit Water Services Regulation Authority által vízszolgáltatók számára megállapított irányelvek) alapján határozza meg az elvárt A Fővárosi Vízművek felelős vállalatként kiemelt figyel- Munkatársaink rendszeresen megmérettetik magukat kü- szolgáltatási színvonalat. met fordít arra, hogy dolgozói kellemes és biztonságos lönböző pályázatokon, illetve versenyeken, ezek eredmé- Guinness-rekorderek lettünk a legtöbb résztvevővel meg- környezetben, jó hangulatban, kellő elkötelezettséggel nyeképpen számos elismerést is kapott társaságunk, így: rendezett tömeges szódavízivásban. Az Ofwat elvárásai alapján a fogadott hívások több mint és motiváltsággal végezzék munkájukat. A Fővárosi 80 százalékát kell, hogy 30 másodpercen belül fogadják Vízművek Zrt. olyan munkakörnyezetet alakít ki, amely Kiemelt elismerést kaptak az Integrált Irányítási Központ munkatársaink. mentes minden, így a korra, fogyatékosságra, nemre, és a Hálózati rekonstrukciótervezés pályaművek a származásra, családi állapotra való hátrányos megkülön- XVI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton. böztetéstől. Emlékplakettet adott át Budapest főpolgármestere a A legfontosabb értékeket és alapelveket foglalja magá- víztisztító és -csomagoló gép tízéves üzemeltetéséért. ban az Etikai Kódex, illetve az Esélyegyenlőségi Terv. Az ezekben a dokumentumokban foglaltak betartását etikai biztos, valamint esélyegyenlőségi referens hivatott ellenőrizni, illetve felügyelni. A társaság kiemelt figyelmet fordít munkatársai és azok családtagjai egészségének megőrzésére, az egészséges életmóddal kapcsolatos feltételek biztosítására és a sportolási lehetőségek megteremtésére. A társaság kiemelt figyelmet fordít munkatársai és azok családtagjai egészségének megőrzésére. 32 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 33

19 80 60 Cél Szolgáltatási színvonal 2009 Telefonos ügyfélszolgálat szolgáltatásának Telefonos ügyfélszolgálat szolgáltatásának értékelése értékelése % 100 % :00 perc 06:00 04:00 Telefonos ügyfélszolgálat szolgáltatásának értékelése I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. A személyes 20 ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaink célja, hogy I. az ügyfelek II. III. átlagos IV. V. várakozási VI. VII. ideje VIII. ne IX. lépje X. XI. XII. túl a 10 percet ben az átlagos várakozási idő 5 perc alatt volt, 2010-ben pedig ezt 4 perc alá sikerült csökkentenünk. Fogyasztóink átlagos várakozási ideje személyes ügyfélszolgálatunkon Cél Szolgáltatási színvonal 2009 Cél Szolgáltatási színvonal 2010 Szolgáltatási színvonal 2009 Szolgáltatási színvonal 2010 perc Fogyasztóink átlagos várakozási ideje személyes Fogyasztóink átlagos várakozási ügyfélszolgálatunkon ideje személyes ügyfélszolgálatunkon 40 A 2009-es és 2010-es ügyfélelégedettség-mérések eredményei szerint a Fővárosi Vízművek összességében 20 megbíz ható, jó minőségű szolgáltatást nyújtó vállalat. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Olyan cég, amellyel kevés dolga akad a fogyasztóknak, IX. X. XI. XII. de munkatársai nak udvarias és hatékony közreműködésére kritikus helyzetben is lehet számítani. Olyan közüzemi szolgáltató, amely megállja a helyét akkor is, ha az időbeli stabilitás próbáját kell kiállnia, és akkor is, ha más közműcégekkel hasonlítjuk össze. Fogyasztóink átlagos várakozási ideje személyes ügyfélszolgálatunkon perc Az ügyfélelégedettség-felmérés számai ismét igazolták, hogy kollégáink 06:00 az elmúlt időszakban is jórészt a fogyasztók megelégedésére végezték munkájukat. Az elégedettségi mutatók rendre stabil minőségképről árulkodnak, az átlagértékek jórészt állandók, 04:00 vagy kismértékű javulást mutatnak. Szolgáltatási színvonal 2010 Az ügyfélelégedettségmérések eredményei szerint a Fővárosi Vízművek összességében megbízható, Átlagos várakozási idő 2009 A felmérés alapján a Fővárosi Vízművekkel kapcsolatos 02:00 jó minőségű Átlagos várakozási szolgáltatást nyújtó vállalat. idő 2010 általános elégedettség 2009-ben és 2010-ben is közel azonos értéket ért el. Vállalatunk továbbra is erős pozícióval rendelkezik a közüzemi szolgáltatók között. Nagyon pozitív értékelést kaptunk a szolgáltatás folyamatosságára, a vízminőségre és a víznyomásra I. vonatkozóan, II. III. IV. illetve V. a VI. fogyasztás VII. VIII. IX. X. XI. XII. mérésével és a mérők leolvasásával kapcsolatban. 04:00 02:00 02:00 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Átlagos várakozási idő 2009 Átlagos várakozási idő 2010 Átlagos várakozási idő 2009 Átlagos várakozási idő 2010 Egyes közüzemi Egyes szolgáltatásokkal közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatos elégedettség elégedettség Csatornaszolgáltatás I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Vízszolgáltatás Társaságunk számára fontos, hogy fogyasztói milyennek dettek az ügyintézési lehetőségekkel, mennyire ismerik Egyes közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség ítélik meg tevékenységét. Minden évben 1000 fős reprezentatív minta megkérdezésével készítünk ügyfél- elégedettségi felmérést külső közvélemény-kutató cég Egyes közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség segítségével. A kutatás többek között kitér arra, milyen- a vízmérőkkel kapcsolatos tennivalókat, illetve milyenek a vízfelhasználási szokásaik. A közvélemény-kutatás célcsoportját a Budapesten és Csatornaszolgáltatás nek ítélik meg ügyfeleink a társaság általános képét, annak a Fővárosi Vízművek ellátási területéhez tartozó értékeit, mi a véleményük a szolgáltatás, az ügyfélkapcsolati tevékenység, a csapvíz minőségéről, hogyan ellátott háztartások képezik. agglomerációs körzeteiben található, vezetékes vízzel Csatornaszolgáltatás Vízszolgáltatás értékelik közterületi munkavégzésünket, mennyire elége- Áramszolgáltatás Gázszolgáltatás % Vízszolgáltatás Áramszolgáltatás 2010 Vízművek által képviselt értékek a fogyasztók szerint FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 35 Áramszolgáltatás 2010 Gázszolgáltatás Társadalmi szerepvállalás

20 Csatornaszolgáltatás Vízszolgáltatás 2009 Áramszolgáltatás A fogyasztói vélemények szerint a lakosok nagy többsége 2010 pozitív képpel rendelkezik a vállalat arculatáról. A legerősebb Gázszolgáltatás terület az előző évekhez hasonlóan egyértelműen a megbízhatóság. Az elmúlt két év viszonylatában az időbeli tendencia pozitív. A korábbi időszakhoz képest kétségtelen javulás 0 tapasztalható 20 a fogyasztók 40 iránti elkötelezettség és a társadalmi szerepvállalás területén. Az eddig is erős területek minősítése stabilan magas maradt % Vízművek által képviselt értékek a fogyasztók szerint A Vízművek által képviselt értékek a fogyasztók szerint Társadalmi szerepvállalás Környezettudatosság Korszerűség Dinamizmus Minőség Megbízhatóság Elkötelezettség a fogyasztók iránt % 36 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 37

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Éves jelentés 2006. Tartalom

Éves jelentés 2006. Tartalom Éves jelentés 1 Tartalom Vezérigazgatói köszöntõ................................................3 A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. tulajdonosai -ban.............................5 A vezetés............................................................5

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség 18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. Munkabér Bérköltség. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség

18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek. 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége. 2. Munkabér Bérköltség 18. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1 1. Személyi ráfordítások Költségek költsége 2. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A Magyar Cetelem Bank Zrt évre érvényes Javadalmazási Politikája

A Magyar Cetelem Bank Zrt évre érvényes Javadalmazási Politikája A Magyar Cetelem Bank Zrt. 2014. évre érvényes Javadalmazási Politikája I. A javadalmazási politika alapelvei A javadalmazási politika alapelveit a Felügyelő Bizottság fogadja el és vizsgálja felül, illetve

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Minőségeredmények Beszámoló

Minőségeredmények Beszámoló Minőségeredmények Beszámoló - 2014 A Magyar Posta Zrt. 2014. évi Szolgáltatásminőségi Beszámolója A 2014. évi egyetemes és az egyetemest helyettesítő szolgáltatások minőségi követelményeinek teljesítéséről,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 214. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben