KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon?"

Átírás

1 XXII. évfolyam, május KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Mi újság Kisújon? Hogy mik azok a legfontosabb kérdések, témák, amelyek városunk lakosait foglalkoztatják, megtudhatta az, aki részt vett több lakossági fórumon. Képviselőtársaimmal együtt folytattuk a hagyományát a tavaszi lakossági fórumoknak, amelyekre idén április elején került sor. Tatár Zoltán alpolgármester társammal, dr. Varga Zsolt jegyzővel, dr. Kui Gábor aljegyzővel és Borók Tiborral, a helyi rendőrőrs parancsnokával együtt mindegyik körzet fórumán részt vettem, és tájékoztatást adtam a képviselő-testület elmúlt évi munkájáról. Tájékoztatómhoz az adott körzet települési képviselőjének beszámolója kapcsolódott, amely értelemszerűen a körzetben elért eredményekről szólt. Néhány alkalommal Teleki Zoltán, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője is eljött hozzánk. Hasznosak és tanulságosak voltak e fórumok, köszönöm ezt az ismét szép számban megjelent helyi lakosoknak, akiknek érdeklődése és aktivitása nem maradt el a korábbi években tapasztaltaktól. Számos hozzászólás, kérdés, vélemény hangzott el. Nekünk, képviselőknek szükségünk van a helyi lakosok visszajelzéseire. Ezért szorgalmazzuk a találkozásoknak e félig hivatalos, félig kötetlen formáját mindamellett, hogy nap mint nap találkozunk egymással. Ilyenkor súlyozottabban fogalmazzák meg, mi foglalkoztatja a város közéletében a kisújszállásiakat. Ha a három dobogós témát kellene meghatároznom, akkor azt mondanám, hogy első helyen a városban folyó fejlesztések témája áll, második helyre az utakkal, járdákkal kapcsolatos kérdések kerülnek, a harmadik helyre pedig a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos felvetéseket tenném. Képviselőtársaimmal együtt örömmel fogadtuk a város fejlesztéséről kapott visszajelzéseket. Sok elismerést, támogató szót kaptunk, mert úgy látják, hogy szépül és gazdagodik a város, különösen a Kumánia Hotel, Gyógy- és Strandfürdő, valamint az Ifjúsági Szálláshely tetszik a lakosoknak, de örömmel fogadják a városközpont megújulását, sőt a helyi kiadványokról is elismerően szóltak. Volt, aki megfogalmazta, hogy mennyi érték van városunkban, csak tudni kell azokat észrevenni. Hadd tegyem ehhez hozzá, hogy hamarosan június 4-én délután négykor újabb épületet avatunk, ekkor adjuk át ugyanis a felújított Nyár utcai gyermekorvosi rendelőt. Várom Önöket, meg fogják látni, hogy ez a rendelő is milyen szép és értékes épülete Kisújszállásnak. Annak ellenére, hogy az elmúlt években végzett útépítéseinknek köszönhetően városunk útjainak 96%-a burkolt út az utak, járdák karbantartása midig időszerű. Több kisebb-nagyobb járdajavításra, valamint utak burkolására (Cserepes utca, Brassó utca) hívták fel a figyelmünket. A Kisújszállás és Kenderes közötti kerékpárutat hiányolóknak elmondtuk, hogy egy ritka növényfaj védelme érdekében ez az út egyelőre nem épülhet meg. A harmadik leggyakoribb téma a helyi közbiztonság volt. A helyi rendőrőrsnek megköszönték a gyors intézkedéseket és a piacokon való gyakori jelenlétüket. Borók Tibor őrsparancsnok kérdésekre válaszolva arra hívta fel a figyelmet, hogy a bűncselekmények megelőzése érdekében mennyire fontos az egymásra való odafigyelés. Ha valaki gyanúsat észlel, azonnal telefonáljon a rendőrségre, és legyenek óvatosak, ha például ismeretlen árusok csengetnek be a lakásokba. A közlekedést érintően többen a gyorshajtásból és a kerékpárosok járdán való közlekedéséből eredő veszélyeket tették szóvá. E témához kapcsolódóan ajánlom figyelmükbe a város közbiztonságáról szóló írást hírlevelünk 7. oldalán. Mindezek mellett még számos más észrevételt is tettek a jelenlévők. Például rákérdeztek a közmunkaprogram folytatására ehhez a hírlevelünk 6. oldalán közölt cikket javaslom elolvasni. Többen felháborodva szóltak a közterületeken tapasztalt szemetelésekről és rongálásokról, nem értik, miért kell a frissen ültetett növényekben kárt tenni, a facsemetéket eltörni, a szeméttárolókat feltörni és így tovább. Igen, ez valóban nagy gond megjegyzem, hogy már folyamatban van újabb térfigyelő kamerák kihelyezése a város több pontjára, tapasztalataink szerint ezeknek érdemi visszatartó erejük van. Szóvá tették azt is, mennyire zavarja az üres ingatlanok gyakran elhanyagolt állapota a szomszédokat, vagy éppen hol akadozik a csapadékvíz elvezetése. Tisztelt kisújszállási Lakosok! A lakossági fórumokon elhangzottakról, illetve az ezek alapján szükséges intézkedésekről képviselő-testületünk a május 27-ei ülésén tárgyal. Bízom benne, hogy a felvetett problémákra az Önök most is tapasztalt segítő együttműködését magunk mellett tudva megnyugtató választ és megoldást fogunk találni. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró május 10. A gyermekvédelemről A képviselő-testület a márciusi testületi ülésén értékelte a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait. Ennek alapján az alábbiakról tájékoztatjuk olvasóinkat. Néhány számadat az eljárásokról: Tavaly 545 kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának szociális ügyintézőihez rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása ügyében, ami összesen 964 gyermek, fiatal felnőtt jogosultságának megállapítására irányult. Egyéb támogatási formák megállapítása miatt összesen 32 ügy indult (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4, óvodáztatási támogatás 14). Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványra augusztus 1-jén 956 gyermek, november 1-jén 921 gyermek volt jogosult Kisújszálláson. A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ szakmailag önálló szervezeti egysége a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mely 2013-ban 82 családban 169 kiskorú gyermeket gondozott folyamatosan. A gyermekvédelmi gondoskodás alapellátása 49 családban 90 gyermeket, a védelembe vételi ellátás 16 családban 36 gyermeket érintett. Átmeneti nevelésben 17 családból 43 gyermek van. A jelzőrendszer tagjaitól 2013-ban 175 jelzés érkezett a szolgálathoz, melyben gyermekek veszélyeztetettségére hívták fel a figyelmet. Növekedett a bonyolult, összetett problémájú ügyek száma, több a krízishelyzet, a hátrányos helyzetű családok száma emelkedik. A családgondozók munkáját több ügyfél esetében nehezítette az erkölcsi gátak leomlása, a tettlegességgel történő fenyegetés. A 2013-as év hatalmas változást hozott a szolgálat munkakörülményeiben, november 4. óta egy teljesen felújított, megújult, ügyfélbarát épületben fogadják a segítségre szoruló lakosokat. A járási rendszer elindulásával, január 1-jétől önkormányzati vagy jegyzői hatáskörben a támogatások, kedvezmények megállapítása maradt. Ezen időponttól a kötelező védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, szüneteltetése járási hatáskörbe került. A közös cél továbbra is a prevenció, ennek alapja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladattal rendelkező szervek közötti szoros kapcsolattartás. A jelzőrendszer tagjainak munkája a jövőben is kiemelt jelentőségű, a kapcsolattartás pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakemberek a gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémákra a lehető leghamarabb megoldást találjanak. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2014. (III. 25.) számú önkormányzati határozatában megállapította, hogy az önkormányzat a megváltozott jogszabályi környezetben megfelelően látja el gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait, a feladatellátás megszervezése megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a gyermekvédelmi rendszer átalakításából adódóan azonban az önkormányzat kevésbé látja át és tudja koordinálni a gyermekvédelmi feladatok ellátását, a civil szervezetek megfelelően támogatják a vizsgált feladatellátást. A képviselő-testület felhívta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális és Gyámhivatal figyelmét arra, hogy a hatékonyabb feladatellátás érdekében célszerű lenne szorosabbra vonni a gyermekvédelem területén dolgozók munkájának összehangolását, szükség esetén jogszabály-módosítás kezdeményezésével segíteni a hatékonyabb munkavégzést. A képviselő-testület felhívta a figyelmet arra is, hogy az álláskeresők jelentős számban szereztek szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához szükséges ismereteket, képzettségeket. Bevonásukkal akár közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzésükkel jelentősen lehetne javítani a rászoruló családok támogatását, a szociális és gyermekjóléti rendszer hatékonyságának növelését. Finta Orsolya osztályvezető Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 29-ei soron következő ülésén hozott döntéseiről. A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről az önkormányzat honlapján gondoskodott. Rendeletek: 13/2014. (IV. 29.) a évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 14/2014. (IV. 30.) a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 15/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 15/2014. (IV. 30.) a évi zárszámadásról Határozatok: 116/2014. (IV. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-ei, nyilvános és zárt ülése napirendjéről 117/2014. (IV. 29.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 118/2014. (IV. 29.) a képviselő-testület évi munkatervének megállapításáról szóló 472/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati határozat módosításáról 119/2014. (IV. 29.) egészségügyi járóbeteg-szakellátási kapacitások lekötésének módosí-tásáról és többletkapacitás igényléséről 120/2014. (IV. 29.) a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál támogatására benyújtandó pályázat-ról szóló 63/2014. (II. 27.) számú önkormányzati határozat módosításáról 121/2014. (IV. 29.) döntés forrás átcsoportosításáról 122/2014. (IV. 29.) köszönetnyilvánításról a évi eredményes gazdálkodással kap-csolatosan 123/2014. (IV. 29.) a évi pénzügyi ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadásáról 124/2014. (IV. 29.) a Kisújszállás Városi Önkormányzat évben teljesített közbe-szerzési eljárásairól készült éves statisztikai összegezés elfogadásáról 125/2014. (IV. 29.) köszönetnyilvánításról a évben megvalósult közfoglalkoztatás eredményességéért JEGYZÉK 126/2014. (IV. 29.) az ivóvíz és szennyvízszolgáltatási tevékenység ellátásáról, az eltelt egy év tapasztalatairól, valamint a évi üzemeltetési, karbantartási és hálózatfejlesztési feladatokról 127/2014. (IV. 29.) a Vigadó működtetéséről 128/2014. (IV. 29.) a Vigadó üzemeltetéséhez szükséges szerződéskötésekről 129/2014. (IV. 29.) az elbontott medencefedés hasznosításáról 130/2014. (IV. 29.) a város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnözés városi helyzetéről 131/2014. (IV. 29.) a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum I. negyedéves munkájáról 132/2014. (IV. 29.) a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület támogatásáról 133/2014. (IV. 29.) a Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A című pályázat I. és II. ütemének végre-hajtásáról 134/2014. (IV. 29.) Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon étkeztetését végző szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzés megindításáról 137/2014. (IV. 29.) Kisújszállás város évi út- és járdajavítási, felújítási, valamint a zugprogram III. ütemben, a zugok rekonstrukciós, vízelvezetési, járdafelújítási munkálataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 138/2014. (IV. 29.) a Rákóczi Szövetség határon túli magyar diákok tanulását segítő te-vékenységének támogatásáról 139/2014. (IV. 29.) pályázat benyújtásáról "Települési Környezetért" cím elnyerésére 142/2014. (IV. 29.) ingatlancseréről 143/2014. (IV. 29.) ingatlanértékesítésről A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését, május 27-én, kedden, órai kezdettel tartja. A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a városi honlapon.

3 2014. május 10. Kisbíró 3. oldal Az országgyűlési választások eredményéről A április 6-án lezajlott országgyűlési képviselő-választás eredményét országgyűlési egyéni választókerületi szinten és Kisújszállást érintően a következő táblázatok mutatják be.

4 4. oldal Kisbíró május 10.

5 2014. május 10. Kisbíró 5. oldal Az európai parlamenti választások elé Az országgyűlési képviselők megválasztását követően május 25-én dönthetnek a magyar választópolgárok arról, hogy mely jelölő szervezetek képviselőit juttatják be az Európai Parlamentbe. Szavazni csak egy listára lehet. Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, annak választójoga gyakorlásához NEM SZÜKSÉGES előzetesen regisztrálnia magát semmilyen adatbázisba. Aki jogszabály erejénél fogva nincs kizárva a választójogból, az automatikusan bekerül a központi névjegyzékbe és a szavazóköri névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Iroda április 7-ig minden választópolgárt értesített a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Aki ezen időpontig nem kapta meg személyre szóló értesítőjét, kérjük, ezt jelezze a Helyi Választási Irodában. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket a következőkben mutatjuk be. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az országgyűlési képviselő-választásokat megelőzően hasonló tárgyban beadott kérelmek nem terjednek ki az európai parlamenti képviselők választására, azokat adott esetben ismét be kell nyújtani. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen (budapesti kerületben) adhassa le szavazatát (átjelentkezéssel szavazás). A kérelem benyújtásának határideje: május 23-án óra. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa megjelölt külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási iroda (külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem). A kérelem benyújtásának határideje: május 17-én óra. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti a választási irodától, hogy szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az általa megjelölt címre (mozgóurnával történő szavazás iránti kérelem). A kérelem benyújtásának határideje: május 23-án óra a Helyi Választási Irodához, május 25-én óra a sza-vazóköri szavazatszámláló bizottsághoz. Választásokkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolásához segítséget nyújt a Nemzeti Választási Iroda honlapja (www.valasztas.hu). További kérdéseikkel és problémáikkal bizalommal fordulhatnak a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához is (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., telefonszám: 06 59/ ). Helyi Választási Iroda A legszebb konyhakertek A korábban meghirdetett jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk, vagyis május 26-ig küldhetik be a jelentkezési lapot a Városháza portájára vagy az emelet 27-es irodájába. A program részletes kiírása és a jelentkezési lap átvehető ugyanitt, illetve letölthető a internetes oldalról A legszebb konyhakertek menüpont alatt. (Szerk.) JAVASLATOKAT VÁRUNK Kitüntetések Szent István ünnepén Hagyományosan minden évben az augusztus 20-i városi ünnepségen nyújtja át a polgármester azokat az elismeréseket, amelyeket a városért, annak közösségéért végzett kimagasló tevékenység elismeréseként ítél oda az önkormányzat. Az elismerés formái: Díszpolgári cím: a város és lakossága érdekében kifejtett kiemelkedő munkálkodás méltó módon történő elismerésére. Pro Urbe Díj ( a városért ): a város fejlesztésében, a város gazdasági és kulturális életében, a tudomány, a művészetek és az irodalom, a városi egészségügy, oktatás, nevelés és közművelődés terén kiemelkedően eredményes és maradandó munka elismerésére. Pro Communitate Urbis Díj ( a város közösségéért ): a köz szolgálatában, a város fejlődésének elősegítésében, értékeinek megóvásában és gyarapításában végzett kimagasló tevékenység elismerésére. Kisújszállás Város Sportjáért Díj: Kisújszállás sportéletében kimagasló eredmény vagy kiemelkedő szakmai munka elismerésére. Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára cím: azoknak a határon túl élő személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kisújszállás és lakóhelyük kapcsolatainak elmélyítéséhez, ápolásához, illetve kiemelkedő munkásságuk miatt méltóak Kisújszállás város közösségének elismerésére. Javaslatokat a város polgárai, közösségei, civil szervezetei egyaránt tehetnek. A javaslatokat e célra készített formanyomtatványon, a polgármesternek címezve lehet benyújtani május 31-ig a Polgármesteri Hivatal 27. sz. irodájában. A javaslattételhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Városháza portáján vagy letölthetők a internetes oldalról. (Szerk.) Segítség a határon túli magyar kisdiákoknak A Rákóczi Szövetség azzal a küldetéssel kezdte meg munkáját még 1989-ben, hogy tevékenységével, programjaival elősegítse a szomszédos országokban élő magyar közösségek megmaradását és identitástudatának erősödését. A Beiratkozási Ösztöndíj Programjukkal a határon túl élő kisdiákokat, illetve családjukat kívánják pénzadománnyal segíteni abban, hogy magyar iskolákba írassák gyermekeiket. Ehhez minden évben megkeresik az anyaország önkormányzatait is, kérve, hogy csatlakozzanak e kezdeményezéshez, és néhány kisgyermeknek tíz-tíz ezer forint összegű támogatást nyújtsanak a Rákóczi Szövetségen keresztül. Több mint kétszáz önkormányzat támogatásával tavaly a Felvidéken 3261, a Partiumban 1318, a Délvidéken pedig 318 iskolakezdő kisgyermek részesült támogatásban. Önkormányzatunk most arról döntött, hogy öt, határon túli magyar kisgyermeknek nyújt segítséget magyar iskolákban megkezdett tanulmányaikhoz. (A szövetségről bővebben a honlapon olvashatunk.) (Szerk.-KMJ)

6 6. oldal Kisbíró május 10. Adatok városunk foglalkoztatási helyzetéről A város munkaerő-piaci helyzetéről tájékoztatta a képviselőtestületet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. A tartalmas beszámolóból megtudhatjuk, hogy városunkban 2013-ban a nyilvántartott álláskeresők éves átlagos létszáma 763 fő volt. (Számuk február 20-án 566 fő.) Az álláskeresők körében a nők (57,8%) magasabb arányt képviselnek, mint a férfiak (42,2%), az álláskeresők többsége fizikai foglalkozású. A pályakezdő álláskeresők száma tavaly 121 fő volt. Az álláskeresők 38,3%-a ellátásban részesült. Kisújszálláson 2013-ban munkáltató általi csoportos létszámcsökkentés nem történt, egy esetben munkahelymegőrző támogatás alkalmazásával 15 fő munkahelyét sikerült megőrizni. Jelenleg az alábbi munkaerő-piaci programok, képzések segítenek a foglalkoztatási helyzet javításában: álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás, lakhatási támogatás, munkahelymegőrző támogatás. Európai uniós forrásból megvalósuló programok a TÁMOP program keretében képzési támogatások. A központi munkaerő-piaci programok keretében Első munkahely garancia program, Nyári diákmunka elősegítése program, A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése program. A Nemzetgazdasági Minisztérium elindította a Diplomamentő programot azok részére, akik diplomájukat a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapták kézhez között Ifjúság garancia program indul, ami elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalokat segíti. Célja a 25 év alatti fiatalokat munkalehetőséghez juttatni. A programok koordinálását a Munkaügyi Kirendeltség végzi (5300 Karcag, Madarasi u. 27.,tel.: 59/ ). A 2013-ban megvalósult közfoglalkoztatásról A közfoglalkoztatás továbbra is fontos szerepet tölt be a munkanélküliek számának csökkentésében. Városunkban a kistérségi startmunka mintaprogramok elemei 2013-ban a következők voltak: belvízelvezetés, mezőgazdasági földutak rendbetétele, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás. Ezekben a programokban a pályázati létszám összesen: 130 fő volt, a személycserékre figyelemmel 181 fő dolgozott, napi 8 órában. A kistérségi startmunka mintaprogramok célja a települési önkormányzatok közfeladat-ellátásának támogatása, értékteremtő munka végzése volt. A hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban április 1-jétől november 30-ig két ütemben összesen 69 fő vett részt, a személycserékkel együtt 76 fő, napi 6 órában. Parkgondozó, karbantartó, közfoglalkoztatási asszisztens és szociális kapcsolattartó munkakörökben dolgoztak a programban résztvevők. Önkormányzatunk 2013 októberében pályázatot nyújtott be a téli átmeneti közfoglalkoztatás megvalósítására. A program keretében a Belügyminisztérium az értékteremtő, a téli időszakban is végezhető munkák végzését támogatta, a Kormány pedig országosan fő munkanélküli egyidejű bevonását tűzte ki célul. A program november 1-jétől április 30-ig tartott, 327 fő vett benne részt, a napi 8 órás munkaviszony nettó Ft bért jelentett a dolgozóknak. A program annyiban tért el az eddigi hagyományos közfoglalkoztatástól, hogy a munkavégzés mellett képzésen is részt kellett vennie a közfoglalkoztatottnak. A képzések december 1-jétől március 25-ig tartottak, betanító jellegűek voltak, melyekkel a résztvevőknek a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeik növekedhettek. A képzéseket európai uniós forrásból finanszírozta a Kormány, azok kötelezőek, egyben ingyenesek voltak a közfoglalkoztatottaknak. Fontos, hogy a képzés ideje munkaviszonynak számított, annak idejére szintén a 8 órás közfoglalkoztatotti bért kapták meg a munkavállalók. Városunkban november 1-jétől 223 fő kezdte el a munkavégzést, akik december 1-jétől képzésen folytatták a programot, illetve december 1-jétől további 104 fő lépett be a programba, így összesen 327 fő vett részt képzésben március végéig. A képzések megoszlása az alábbiak szerint alakult: 222 fő alapkompetencia, 20 fő házi betegápoló, 15 fő egészségőr, 20 fő roma közösségfejlesztő, 15 fő védelmi célú erdősávok, energiaerdők telepítője, fenntartója, 15 fő kisgépkezelő, 20 fő építőipari ismeretek fejlesztése képzésben vett részt. Az alapkompetencia fejlesztése képzés a Türr István Kutató és Képző Intézet, a szakmai képzések pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ezen belül a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola szervezésében valósult meg. A gyakorlati képzések az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ, valamint a VG Nonprofit Kft. közreműködésével valósultak meg. Sikerrel pályázott az önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban NMI) kulturális közfoglalkoztatási programjának megvalósítására, melynek eredményeként december 1-jével 14 fő foglalkoztatása kezdődött el, közülük 8 fő a Polgármesteri Hivatalban, 5 fő a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárban, 1 fő pedig a Piculás Civilházban dolgozott. Ez esetben a munkáltató az NMI volt, aki a feladatok egy részét határozta meg számukra, más részét pedig az adott munkahely. A program április 30-ig tartott, reményeink szerint lesz folytatása. A programok végrehajtását a Belügyminisztérium megbízottja és a munkaügyi kirendeltség is többször ellenőrizte, az önkormányzat a programokat eredményesen teljesítette. Fontos kiemelni, hogy a 2013-ban elindult programok pályázati létszáma alapján összesen 540 fő, személycserékkel 598 fő foglalkoztatása valósult meg a városban az önkormányzat által. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki a évben megvalósult és eredményesen zárult közmunkaprogramban résztvevő intézmények munkájáért. Az önkormányzat új elemként március 1-jétől mezőgazdasági közfoglalkoztatási programot indított 22 fővel. A program célja szabadföldi, valamint fóliasátras konyhakerti növények termesztése. A program november 30-ig tart. Ezen kívül április 11-én kaptunk arról tájékoztatást, hogy a Belügyminiszter jóváhagyta Kisújszállás Város Önkormányzatának értékteremtő kistérségi startmunka mintaprogramjának támogatását. A program május 1-jétől szeptember 30-ig tart 93 fő foglalkoztatásával. A program tevékenységei között szerepel: járdalapok, zsalukövek gyártása, a Városháza parkban nyilvános WC kialakítása, a városközpontban található önkormányzati tulajdonban lévő elbontott épület utcafrontján új kerítés építése. Finta Orsolya osztályvezető

7 2014. május 10. Kisbíró 7. oldal Zárszámadás: 2013 a pénzügyi biztonság megteremtésének éve A 2013-as évet a város gazdálkodásában (is) vélhetően a változások éveként jegyzi majd a krónika. Számos olyan döntést hozott ugyanis a képviselő-testület, amelyek szerkezetében változtatták meg és tették biztonságosabbá pénzügyileg városunk működtetését, és mindehhez társult ugyanakkor az önkormányzatok hitelállományának állam általi átvállalása is. Képviselő-testületünk 2013 februárjában 2.566,8 millió forint főösszeggel fogadta el a város költségvetését. Ez nem tartalmazott külső finanszírozású költségvetési hiányt, azonban a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a helyi önkormányzatok működőképességét megőrző támogatásként 69 millió forint tervezésére volt szükség, amelyből 50 millió forint támogatást a benyújtott pályázatunk alapján megkapott az önkormányzat. Az önkormányzat felülvizsgálta működési kiadásait, és több döntést hozott. Az összes önként vállalt feladatát megszüntette, vagy csökkentette az azokra szánt kiadások összegét. A kötelező feladatellátás területén a takarékossági intézkedések az egészségügyi, a segélyezési, a városüzemeltetési feladatokat, a helyi hivatal, a képviselő-testület működését és a pénzeszközátadásokat érintették. A képviselő-testületi ülések előkészítését 2013 februárjától öt önkormányzati bizottság helyett csak három látja el. Döntött a testület a nyilvános könyvtári feladatok átszervezéséről. Egyes feladatok piac-vásár, gyepmesteri telep, magyarhertelendi ifjúsági tábor működtetését saját tulajdonú társaságainak adta át üzemeltetésre, forrás biztosítása nélkül. Nemcsak képviselő-testületi, hanem kormányzati döntések is befolyásolták az önkormányzat évi gazdálkodását. A normatív finanszírozás helyett feladatalapú finanszírozást vezetett be a Kormány, a gépjárműadó 60%-a központi bevétel lett január elsejétől megalakultak a járások, az okmányirodai, gyámhivatali, egyes segélyezési feladatok a járási hivatalokhoz kerültek. A kormányzati döntések közül a legjelentősebb az önkormányzat teljes adósságállományát érintő adósságkonszolidáció volt, mely két ütemben zajlott le. Az első 2013-ban történt meg, június 30-ig zárult le, ennek során az adósságállomány 70%-át vállalta át a központi költségvetés. Az első félévben minden tőke- és kamatfizetési kötelezettségnek teljes összegben eleget kellett tennie az önkormányzatnak, az adósságszolgálat összege csak a második félévben csökkent. A folyószámlahitel megszűnt, az adósságkonszolidációval nem érintett részt az önkormányzat adósságmegújító hitel felvételével váltotta ki. Az adósságátvállalás után a hitelszerződések módosítása és a kötvény Együttműködés a bűnmegelőzésben részleges visszavásárlása megtörtént, a hitelszerződés módosítása után az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogokat is töröltettük. BEVÉTELEK A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása, a feladatok végrehajtását a helyi adóbevételek, a saját működési bevételek és a központi költségvetésből érkező bevételek határozzák meg. A fő bevételi források a tervezett felett teljesültek, az intézményi működési bevételek 38,4%-kal, a helyi adóbevételek 11,23%-kal haladták meg a tervezett előirányzatot. Költségvetési forrásból - a benyújtott pályázatoknak köszönhetően - az eredetileg tervezettnél 16,7 millió forinttal több bevétel érkezett. Több fejlesztés saját erejének biztosításához lakossági és egyéb szervezetek befizetései is hozzájárultak, így például a Bagaméri-szobor felállítására 916 ezer forint, az AC-telepre vezető út aszfaltozására 3,5 millió forint, a Városháza homlokzatának felújítására 600 ezer forint bevétel érkezett az Önkéntes Városfejlesztési Alapba. KIADÁSOK A működési kiadások 24%-át a személyi juttatások és járulékok kiadásai teszik ki. A dologi kiadások (kamatkiadások nélkül) a működési kiadások 59%-át, a pénzeszközátadások, támogatás értékű kiadások, kölcsönök a működési kiadások 6%-át jelentik. Az ellátottak pénzbeli juttatásaként kifizetett összeg aránya elérte a 11%-ot. A működési kiadások megoszlása változott az elmúlt évekhez képest, a közoktatási intézmények átadása miatt a személyi juttatások és járulékok aránya csökkent, a dologi kiadások aránya növekedett. Felhalmozási kiadásokra a felhalmozási kölcsönök nyújtása nélkül 107, 5 millió forintot költöttünk, az összes kiadás 5,73 %-át ban csak kisebb fejlesztések történtek, és két projekt kapcsán az előkészítéséhez kapcsolódó kiadások merültek fel. A 2013-as év költségvetésének végrehajtása sikeres volt, a kötelezően előírt önkormányzati feladatainkat végrehajtottuk. A hiánycsökkentő intézkedéseknek és az adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat meg tudta őrizni a működőképességét, különféle központi források, uniós támogatások és egyéb külső forrás bevonásával több fejlesztési és felújítási feladatot hajtottunk végre, melyekkel tovább gyarapítottuk a város vagyonát. Képviselőtestületünk megköszönte az ennek érdekében végzett munkát a Polgármesteri Hivatalnak, művelődési intézményének, valamint a VG Nonprofit Kft.-nek és a Kumánia Kft.-nek. Bögös Katalin osztályvezető A képviselő-testület az áprilisi ülésén a város közbiztonságáról, közrendjéről, a bűnözés városi helyzetéről is tárgyalt. A Karcagi Rendőrkapitányság részéről Teleki Zoltán rendőrőrnagy, kapitányságvezető számolt be az elmúlt év adatairól, eredményeiről. Beszámolójában elmondta, hogy 2012 decemberében célul tűzték ki a közbiztonság javítását, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítését, az együttműködő, támogató rendvédelmi szervezet kialakítását. Az elkövetett bűncselekmények száma tavaly 31%-kal csökkent a térségben, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma pedig 50%-os csökkentést mutat. Örömmel számolt be arról, hogy a Karcagi Rendőrkapitányság eredményei a megyében a legjobbak. A nyomozások eredményessége 90%-os arányszámot mutat. A Kisújszállási Rendőrőrs érte el a térségben a legjobb nyomozati eredményeket. A kapitányságvezető úr kiemelte, hogy az eredményekhez folyamatos együttműködésre van szükség az önkormányzat és a lakosság részéről is. Köszönetet mondott az önkormányzatnak, továbbá a polgárőröknek, mezőőröknek, közterületfelügyelőknek, akik munkájukkal hozzájárultak az elért eredményekhez. Tájékoztatót készített a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület vezetője, dr. Malatinszky András is az egyesületük évi munkájáról. A mezei őrszolgálat és a közterület-felügyelők éves munkájáról, illetve a február óta működő Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum munkájáról is készült tájékoztató. A rendőrség, a közterület-felügyelők, mezőőrök és a polgárőrség munkatársai közötti szoros szakmai együttműködésnek köszönhetően Kisújszálláson a közrend, közbiztonság javult. A képviselő-testület tagjai köszönetüket fejezték ki a bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, szervezetek, kiemelten a Kisújszállási Rendőrőrs által végzett munkáért. Finta Orsolya osztályvezető

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. május 9. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A Városháza műemlék, a Hotel Kumánia*** gyógyszálló lett Elmondhatjuk: városunk újabb két fontos középülete

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Mit jelent Önnek a kun származás? Kunok II. Világtalálkozója ( 2-3. oldal ) Isten,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. június 9. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hát az idősekre gondolnak-e? Éppen a napokban kérdezte meg tőlem városunk egyik nyugdíjasa: Polgármester

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 )

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) XVII. évfolyam, 2009. február 7. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) aki ennyit élt, Sír el nem temeti, Sírját a hála szent

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 9. szám 2010. május 7. bhirlap@freemail.hu Megéri majd a türelmet és az áldozatot

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18. XXII. évfolyam, 2014. október 18. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Meghívó a képviselő-testület alakuló ülésére (2. oldal) A választás helyi eredményei

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át,

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át, XVI. évfolyam, 2008. auguszuts 16. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Köszöntő Szent István napjára Kiss Tamás: Szilaj idő, futós idő* Szilaj idő, futós idő hoz őszt,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből. Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító. (7. oldal)

Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből. Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító. (7. oldal) XVII. évfolyam, 2009. november 7. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Kint leszünk a vízből Helyreállítás: végéhez közelít az ivóvízminőségjavító program

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata Melléklet a /2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozathoz Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata a "Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! SZE N XXVII. évf. 21. szám 2013. november 25. 21 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 1 Lukács Tibor 20. oldal Lukács

Részletesebben