KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon?"

Átírás

1 XXII. évfolyam, május KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Mi újság Kisújon? Hogy mik azok a legfontosabb kérdések, témák, amelyek városunk lakosait foglalkoztatják, megtudhatta az, aki részt vett több lakossági fórumon. Képviselőtársaimmal együtt folytattuk a hagyományát a tavaszi lakossági fórumoknak, amelyekre idén április elején került sor. Tatár Zoltán alpolgármester társammal, dr. Varga Zsolt jegyzővel, dr. Kui Gábor aljegyzővel és Borók Tiborral, a helyi rendőrőrs parancsnokával együtt mindegyik körzet fórumán részt vettem, és tájékoztatást adtam a képviselő-testület elmúlt évi munkájáról. Tájékoztatómhoz az adott körzet települési képviselőjének beszámolója kapcsolódott, amely értelemszerűen a körzetben elért eredményekről szólt. Néhány alkalommal Teleki Zoltán, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője is eljött hozzánk. Hasznosak és tanulságosak voltak e fórumok, köszönöm ezt az ismét szép számban megjelent helyi lakosoknak, akiknek érdeklődése és aktivitása nem maradt el a korábbi években tapasztaltaktól. Számos hozzászólás, kérdés, vélemény hangzott el. Nekünk, képviselőknek szükségünk van a helyi lakosok visszajelzéseire. Ezért szorgalmazzuk a találkozásoknak e félig hivatalos, félig kötetlen formáját mindamellett, hogy nap mint nap találkozunk egymással. Ilyenkor súlyozottabban fogalmazzák meg, mi foglalkoztatja a város közéletében a kisújszállásiakat. Ha a három dobogós témát kellene meghatároznom, akkor azt mondanám, hogy első helyen a városban folyó fejlesztések témája áll, második helyre az utakkal, járdákkal kapcsolatos kérdések kerülnek, a harmadik helyre pedig a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos felvetéseket tenném. Képviselőtársaimmal együtt örömmel fogadtuk a város fejlesztéséről kapott visszajelzéseket. Sok elismerést, támogató szót kaptunk, mert úgy látják, hogy szépül és gazdagodik a város, különösen a Kumánia Hotel, Gyógy- és Strandfürdő, valamint az Ifjúsági Szálláshely tetszik a lakosoknak, de örömmel fogadják a városközpont megújulását, sőt a helyi kiadványokról is elismerően szóltak. Volt, aki megfogalmazta, hogy mennyi érték van városunkban, csak tudni kell azokat észrevenni. Hadd tegyem ehhez hozzá, hogy hamarosan június 4-én délután négykor újabb épületet avatunk, ekkor adjuk át ugyanis a felújított Nyár utcai gyermekorvosi rendelőt. Várom Önöket, meg fogják látni, hogy ez a rendelő is milyen szép és értékes épülete Kisújszállásnak. Annak ellenére, hogy az elmúlt években végzett útépítéseinknek köszönhetően városunk útjainak 96%-a burkolt út az utak, járdák karbantartása midig időszerű. Több kisebb-nagyobb járdajavításra, valamint utak burkolására (Cserepes utca, Brassó utca) hívták fel a figyelmünket. A Kisújszállás és Kenderes közötti kerékpárutat hiányolóknak elmondtuk, hogy egy ritka növényfaj védelme érdekében ez az út egyelőre nem épülhet meg. A harmadik leggyakoribb téma a helyi közbiztonság volt. A helyi rendőrőrsnek megköszönték a gyors intézkedéseket és a piacokon való gyakori jelenlétüket. Borók Tibor őrsparancsnok kérdésekre válaszolva arra hívta fel a figyelmet, hogy a bűncselekmények megelőzése érdekében mennyire fontos az egymásra való odafigyelés. Ha valaki gyanúsat észlel, azonnal telefonáljon a rendőrségre, és legyenek óvatosak, ha például ismeretlen árusok csengetnek be a lakásokba. A közlekedést érintően többen a gyorshajtásból és a kerékpárosok járdán való közlekedéséből eredő veszélyeket tették szóvá. E témához kapcsolódóan ajánlom figyelmükbe a város közbiztonságáról szóló írást hírlevelünk 7. oldalán. Mindezek mellett még számos más észrevételt is tettek a jelenlévők. Például rákérdeztek a közmunkaprogram folytatására ehhez a hírlevelünk 6. oldalán közölt cikket javaslom elolvasni. Többen felháborodva szóltak a közterületeken tapasztalt szemetelésekről és rongálásokról, nem értik, miért kell a frissen ültetett növényekben kárt tenni, a facsemetéket eltörni, a szeméttárolókat feltörni és így tovább. Igen, ez valóban nagy gond megjegyzem, hogy már folyamatban van újabb térfigyelő kamerák kihelyezése a város több pontjára, tapasztalataink szerint ezeknek érdemi visszatartó erejük van. Szóvá tették azt is, mennyire zavarja az üres ingatlanok gyakran elhanyagolt állapota a szomszédokat, vagy éppen hol akadozik a csapadékvíz elvezetése. Tisztelt kisújszállási Lakosok! A lakossági fórumokon elhangzottakról, illetve az ezek alapján szükséges intézkedésekről képviselő-testületünk a május 27-ei ülésén tárgyal. Bízom benne, hogy a felvetett problémákra az Önök most is tapasztalt segítő együttműködését magunk mellett tudva megnyugtató választ és megoldást fogunk találni. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró május 10. A gyermekvédelemről A képviselő-testület a márciusi testületi ülésén értékelte a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait. Ennek alapján az alábbiakról tájékoztatjuk olvasóinkat. Néhány számadat az eljárásokról: Tavaly 545 kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának szociális ügyintézőihez rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása ügyében, ami összesen 964 gyermek, fiatal felnőtt jogosultságának megállapítására irányult. Egyéb támogatási formák megállapítása miatt összesen 32 ügy indult (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4, óvodáztatási támogatás 14). Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványra augusztus 1-jén 956 gyermek, november 1-jén 921 gyermek volt jogosult Kisújszálláson. A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ szakmailag önálló szervezeti egysége a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mely 2013-ban 82 családban 169 kiskorú gyermeket gondozott folyamatosan. A gyermekvédelmi gondoskodás alapellátása 49 családban 90 gyermeket, a védelembe vételi ellátás 16 családban 36 gyermeket érintett. Átmeneti nevelésben 17 családból 43 gyermek van. A jelzőrendszer tagjaitól 2013-ban 175 jelzés érkezett a szolgálathoz, melyben gyermekek veszélyeztetettségére hívták fel a figyelmet. Növekedett a bonyolult, összetett problémájú ügyek száma, több a krízishelyzet, a hátrányos helyzetű családok száma emelkedik. A családgondozók munkáját több ügyfél esetében nehezítette az erkölcsi gátak leomlása, a tettlegességgel történő fenyegetés. A 2013-as év hatalmas változást hozott a szolgálat munkakörülményeiben, november 4. óta egy teljesen felújított, megújult, ügyfélbarát épületben fogadják a segítségre szoruló lakosokat. A járási rendszer elindulásával, január 1-jétől önkormányzati vagy jegyzői hatáskörben a támogatások, kedvezmények megállapítása maradt. Ezen időponttól a kötelező védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, szüneteltetése járási hatáskörbe került. A közös cél továbbra is a prevenció, ennek alapja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladattal rendelkező szervek közötti szoros kapcsolattartás. A jelzőrendszer tagjainak munkája a jövőben is kiemelt jelentőségű, a kapcsolattartás pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakemberek a gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémákra a lehető leghamarabb megoldást találjanak. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2014. (III. 25.) számú önkormányzati határozatában megállapította, hogy az önkormányzat a megváltozott jogszabályi környezetben megfelelően látja el gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait, a feladatellátás megszervezése megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a gyermekvédelmi rendszer átalakításából adódóan azonban az önkormányzat kevésbé látja át és tudja koordinálni a gyermekvédelmi feladatok ellátását, a civil szervezetek megfelelően támogatják a vizsgált feladatellátást. A képviselő-testület felhívta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális és Gyámhivatal figyelmét arra, hogy a hatékonyabb feladatellátás érdekében célszerű lenne szorosabbra vonni a gyermekvédelem területén dolgozók munkájának összehangolását, szükség esetén jogszabály-módosítás kezdeményezésével segíteni a hatékonyabb munkavégzést. A képviselő-testület felhívta a figyelmet arra is, hogy az álláskeresők jelentős számban szereztek szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához szükséges ismereteket, képzettségeket. Bevonásukkal akár közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzésükkel jelentősen lehetne javítani a rászoruló családok támogatását, a szociális és gyermekjóléti rendszer hatékonyságának növelését. Finta Orsolya osztályvezető Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 29-ei soron következő ülésén hozott döntéseiről. A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről az önkormányzat honlapján gondoskodott. Rendeletek: 13/2014. (IV. 29.) a évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 14/2014. (IV. 30.) a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 15/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 15/2014. (IV. 30.) a évi zárszámadásról Határozatok: 116/2014. (IV. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-ei, nyilvános és zárt ülése napirendjéről 117/2014. (IV. 29.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 118/2014. (IV. 29.) a képviselő-testület évi munkatervének megállapításáról szóló 472/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati határozat módosításáról 119/2014. (IV. 29.) egészségügyi járóbeteg-szakellátási kapacitások lekötésének módosí-tásáról és többletkapacitás igényléséről 120/2014. (IV. 29.) a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál támogatására benyújtandó pályázat-ról szóló 63/2014. (II. 27.) számú önkormányzati határozat módosításáról 121/2014. (IV. 29.) döntés forrás átcsoportosításáról 122/2014. (IV. 29.) köszönetnyilvánításról a évi eredményes gazdálkodással kap-csolatosan 123/2014. (IV. 29.) a évi pénzügyi ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadásáról 124/2014. (IV. 29.) a Kisújszállás Városi Önkormányzat évben teljesített közbe-szerzési eljárásairól készült éves statisztikai összegezés elfogadásáról 125/2014. (IV. 29.) köszönetnyilvánításról a évben megvalósult közfoglalkoztatás eredményességéért JEGYZÉK 126/2014. (IV. 29.) az ivóvíz és szennyvízszolgáltatási tevékenység ellátásáról, az eltelt egy év tapasztalatairól, valamint a évi üzemeltetési, karbantartási és hálózatfejlesztési feladatokról 127/2014. (IV. 29.) a Vigadó működtetéséről 128/2014. (IV. 29.) a Vigadó üzemeltetéséhez szükséges szerződéskötésekről 129/2014. (IV. 29.) az elbontott medencefedés hasznosításáról 130/2014. (IV. 29.) a város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnözés városi helyzetéről 131/2014. (IV. 29.) a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum I. negyedéves munkájáról 132/2014. (IV. 29.) a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület támogatásáról 133/2014. (IV. 29.) a Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A című pályázat I. és II. ütemének végre-hajtásáról 134/2014. (IV. 29.) Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon étkeztetését végző szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzés megindításáról 137/2014. (IV. 29.) Kisújszállás város évi út- és járdajavítási, felújítási, valamint a zugprogram III. ütemben, a zugok rekonstrukciós, vízelvezetési, járdafelújítási munkálataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 138/2014. (IV. 29.) a Rákóczi Szövetség határon túli magyar diákok tanulását segítő te-vékenységének támogatásáról 139/2014. (IV. 29.) pályázat benyújtásáról "Települési Környezetért" cím elnyerésére 142/2014. (IV. 29.) ingatlancseréről 143/2014. (IV. 29.) ingatlanértékesítésről A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését, május 27-én, kedden, órai kezdettel tartja. A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a városi honlapon.

3 2014. május 10. Kisbíró 3. oldal Az országgyűlési választások eredményéről A április 6-án lezajlott országgyűlési képviselő-választás eredményét országgyűlési egyéni választókerületi szinten és Kisújszállást érintően a következő táblázatok mutatják be.

4 4. oldal Kisbíró május 10.

5 2014. május 10. Kisbíró 5. oldal Az európai parlamenti választások elé Az országgyűlési képviselők megválasztását követően május 25-én dönthetnek a magyar választópolgárok arról, hogy mely jelölő szervezetek képviselőit juttatják be az Európai Parlamentbe. Szavazni csak egy listára lehet. Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, annak választójoga gyakorlásához NEM SZÜKSÉGES előzetesen regisztrálnia magát semmilyen adatbázisba. Aki jogszabály erejénél fogva nincs kizárva a választójogból, az automatikusan bekerül a központi névjegyzékbe és a szavazóköri névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Iroda április 7-ig minden választópolgárt értesített a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Aki ezen időpontig nem kapta meg személyre szóló értesítőjét, kérjük, ezt jelezze a Helyi Választási Irodában. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket a következőkben mutatjuk be. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az országgyűlési képviselő-választásokat megelőzően hasonló tárgyban beadott kérelmek nem terjednek ki az európai parlamenti képviselők választására, azokat adott esetben ismét be kell nyújtani. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen (budapesti kerületben) adhassa le szavazatát (átjelentkezéssel szavazás). A kérelem benyújtásának határideje: május 23-án óra. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa megjelölt külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási iroda (külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem). A kérelem benyújtásának határideje: május 17-én óra. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti a választási irodától, hogy szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az általa megjelölt címre (mozgóurnával történő szavazás iránti kérelem). A kérelem benyújtásának határideje: május 23-án óra a Helyi Választási Irodához, május 25-én óra a sza-vazóköri szavazatszámláló bizottsághoz. Választásokkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolásához segítséget nyújt a Nemzeti Választási Iroda honlapja (www.valasztas.hu). További kérdéseikkel és problémáikkal bizalommal fordulhatnak a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodához is (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., telefonszám: 06 59/ ). Helyi Választási Iroda A legszebb konyhakertek A korábban meghirdetett jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk, vagyis május 26-ig küldhetik be a jelentkezési lapot a Városháza portájára vagy az emelet 27-es irodájába. A program részletes kiírása és a jelentkezési lap átvehető ugyanitt, illetve letölthető a internetes oldalról A legszebb konyhakertek menüpont alatt. (Szerk.) JAVASLATOKAT VÁRUNK Kitüntetések Szent István ünnepén Hagyományosan minden évben az augusztus 20-i városi ünnepségen nyújtja át a polgármester azokat az elismeréseket, amelyeket a városért, annak közösségéért végzett kimagasló tevékenység elismeréseként ítél oda az önkormányzat. Az elismerés formái: Díszpolgári cím: a város és lakossága érdekében kifejtett kiemelkedő munkálkodás méltó módon történő elismerésére. Pro Urbe Díj ( a városért ): a város fejlesztésében, a város gazdasági és kulturális életében, a tudomány, a művészetek és az irodalom, a városi egészségügy, oktatás, nevelés és közművelődés terén kiemelkedően eredményes és maradandó munka elismerésére. Pro Communitate Urbis Díj ( a város közösségéért ): a köz szolgálatában, a város fejlődésének elősegítésében, értékeinek megóvásában és gyarapításában végzett kimagasló tevékenység elismerésére. Kisújszállás Város Sportjáért Díj: Kisújszállás sportéletében kimagasló eredmény vagy kiemelkedő szakmai munka elismerésére. Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára cím: azoknak a határon túl élő személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel hozzájárultak Kisújszállás és lakóhelyük kapcsolatainak elmélyítéséhez, ápolásához, illetve kiemelkedő munkásságuk miatt méltóak Kisújszállás város közösségének elismerésére. Javaslatokat a város polgárai, közösségei, civil szervezetei egyaránt tehetnek. A javaslatokat e célra készített formanyomtatványon, a polgármesternek címezve lehet benyújtani május 31-ig a Polgármesteri Hivatal 27. sz. irodájában. A javaslattételhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Városháza portáján vagy letölthetők a internetes oldalról. (Szerk.) Segítség a határon túli magyar kisdiákoknak A Rákóczi Szövetség azzal a küldetéssel kezdte meg munkáját még 1989-ben, hogy tevékenységével, programjaival elősegítse a szomszédos országokban élő magyar közösségek megmaradását és identitástudatának erősödését. A Beiratkozási Ösztöndíj Programjukkal a határon túl élő kisdiákokat, illetve családjukat kívánják pénzadománnyal segíteni abban, hogy magyar iskolákba írassák gyermekeiket. Ehhez minden évben megkeresik az anyaország önkormányzatait is, kérve, hogy csatlakozzanak e kezdeményezéshez, és néhány kisgyermeknek tíz-tíz ezer forint összegű támogatást nyújtsanak a Rákóczi Szövetségen keresztül. Több mint kétszáz önkormányzat támogatásával tavaly a Felvidéken 3261, a Partiumban 1318, a Délvidéken pedig 318 iskolakezdő kisgyermek részesült támogatásban. Önkormányzatunk most arról döntött, hogy öt, határon túli magyar kisgyermeknek nyújt segítséget magyar iskolákban megkezdett tanulmányaikhoz. (A szövetségről bővebben a honlapon olvashatunk.) (Szerk.-KMJ)

6 6. oldal Kisbíró május 10. Adatok városunk foglalkoztatási helyzetéről A város munkaerő-piaci helyzetéről tájékoztatta a képviselőtestületet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. A tartalmas beszámolóból megtudhatjuk, hogy városunkban 2013-ban a nyilvántartott álláskeresők éves átlagos létszáma 763 fő volt. (Számuk február 20-án 566 fő.) Az álláskeresők körében a nők (57,8%) magasabb arányt képviselnek, mint a férfiak (42,2%), az álláskeresők többsége fizikai foglalkozású. A pályakezdő álláskeresők száma tavaly 121 fő volt. Az álláskeresők 38,3%-a ellátásban részesült. Kisújszálláson 2013-ban munkáltató általi csoportos létszámcsökkentés nem történt, egy esetben munkahelymegőrző támogatás alkalmazásával 15 fő munkahelyét sikerült megőrizni. Jelenleg az alábbi munkaerő-piaci programok, képzések segítenek a foglalkoztatási helyzet javításában: álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás, lakhatási támogatás, munkahelymegőrző támogatás. Európai uniós forrásból megvalósuló programok a TÁMOP program keretében képzési támogatások. A központi munkaerő-piaci programok keretében Első munkahely garancia program, Nyári diákmunka elősegítése program, A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése program. A Nemzetgazdasági Minisztérium elindította a Diplomamentő programot azok részére, akik diplomájukat a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapták kézhez között Ifjúság garancia program indul, ami elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalokat segíti. Célja a 25 év alatti fiatalokat munkalehetőséghez juttatni. A programok koordinálását a Munkaügyi Kirendeltség végzi (5300 Karcag, Madarasi u. 27.,tel.: 59/ ). A 2013-ban megvalósult közfoglalkoztatásról A közfoglalkoztatás továbbra is fontos szerepet tölt be a munkanélküliek számának csökkentésében. Városunkban a kistérségi startmunka mintaprogramok elemei 2013-ban a következők voltak: belvízelvezetés, mezőgazdasági földutak rendbetétele, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás. Ezekben a programokban a pályázati létszám összesen: 130 fő volt, a személycserékre figyelemmel 181 fő dolgozott, napi 8 órában. A kistérségi startmunka mintaprogramok célja a települési önkormányzatok közfeladat-ellátásának támogatása, értékteremtő munka végzése volt. A hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban április 1-jétől november 30-ig két ütemben összesen 69 fő vett részt, a személycserékkel együtt 76 fő, napi 6 órában. Parkgondozó, karbantartó, közfoglalkoztatási asszisztens és szociális kapcsolattartó munkakörökben dolgoztak a programban résztvevők. Önkormányzatunk 2013 októberében pályázatot nyújtott be a téli átmeneti közfoglalkoztatás megvalósítására. A program keretében a Belügyminisztérium az értékteremtő, a téli időszakban is végezhető munkák végzését támogatta, a Kormány pedig országosan fő munkanélküli egyidejű bevonását tűzte ki célul. A program november 1-jétől április 30-ig tartott, 327 fő vett benne részt, a napi 8 órás munkaviszony nettó Ft bért jelentett a dolgozóknak. A program annyiban tért el az eddigi hagyományos közfoglalkoztatástól, hogy a munkavégzés mellett képzésen is részt kellett vennie a közfoglalkoztatottnak. A képzések december 1-jétől március 25-ig tartottak, betanító jellegűek voltak, melyekkel a résztvevőknek a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeik növekedhettek. A képzéseket európai uniós forrásból finanszírozta a Kormány, azok kötelezőek, egyben ingyenesek voltak a közfoglalkoztatottaknak. Fontos, hogy a képzés ideje munkaviszonynak számított, annak idejére szintén a 8 órás közfoglalkoztatotti bért kapták meg a munkavállalók. Városunkban november 1-jétől 223 fő kezdte el a munkavégzést, akik december 1-jétől képzésen folytatták a programot, illetve december 1-jétől további 104 fő lépett be a programba, így összesen 327 fő vett részt képzésben március végéig. A képzések megoszlása az alábbiak szerint alakult: 222 fő alapkompetencia, 20 fő házi betegápoló, 15 fő egészségőr, 20 fő roma közösségfejlesztő, 15 fő védelmi célú erdősávok, energiaerdők telepítője, fenntartója, 15 fő kisgépkezelő, 20 fő építőipari ismeretek fejlesztése képzésben vett részt. Az alapkompetencia fejlesztése képzés a Türr István Kutató és Képző Intézet, a szakmai képzések pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ezen belül a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola szervezésében valósult meg. A gyakorlati képzések az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ, valamint a VG Nonprofit Kft. közreműködésével valósultak meg. Sikerrel pályázott az önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban NMI) kulturális közfoglalkoztatási programjának megvalósítására, melynek eredményeként december 1-jével 14 fő foglalkoztatása kezdődött el, közülük 8 fő a Polgármesteri Hivatalban, 5 fő a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárban, 1 fő pedig a Piculás Civilházban dolgozott. Ez esetben a munkáltató az NMI volt, aki a feladatok egy részét határozta meg számukra, más részét pedig az adott munkahely. A program április 30-ig tartott, reményeink szerint lesz folytatása. A programok végrehajtását a Belügyminisztérium megbízottja és a munkaügyi kirendeltség is többször ellenőrizte, az önkormányzat a programokat eredményesen teljesítette. Fontos kiemelni, hogy a 2013-ban elindult programok pályázati létszáma alapján összesen 540 fő, személycserékkel 598 fő foglalkoztatása valósult meg a városban az önkormányzat által. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki a évben megvalósult és eredményesen zárult közmunkaprogramban résztvevő intézmények munkájáért. Az önkormányzat új elemként március 1-jétől mezőgazdasági közfoglalkoztatási programot indított 22 fővel. A program célja szabadföldi, valamint fóliasátras konyhakerti növények termesztése. A program november 30-ig tart. Ezen kívül április 11-én kaptunk arról tájékoztatást, hogy a Belügyminiszter jóváhagyta Kisújszállás Város Önkormányzatának értékteremtő kistérségi startmunka mintaprogramjának támogatását. A program május 1-jétől szeptember 30-ig tart 93 fő foglalkoztatásával. A program tevékenységei között szerepel: járdalapok, zsalukövek gyártása, a Városháza parkban nyilvános WC kialakítása, a városközpontban található önkormányzati tulajdonban lévő elbontott épület utcafrontján új kerítés építése. Finta Orsolya osztályvezető

7 2014. május 10. Kisbíró 7. oldal Zárszámadás: 2013 a pénzügyi biztonság megteremtésének éve A 2013-as évet a város gazdálkodásában (is) vélhetően a változások éveként jegyzi majd a krónika. Számos olyan döntést hozott ugyanis a képviselő-testület, amelyek szerkezetében változtatták meg és tették biztonságosabbá pénzügyileg városunk működtetését, és mindehhez társult ugyanakkor az önkormányzatok hitelállományának állam általi átvállalása is. Képviselő-testületünk 2013 februárjában 2.566,8 millió forint főösszeggel fogadta el a város költségvetését. Ez nem tartalmazott külső finanszírozású költségvetési hiányt, azonban a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a helyi önkormányzatok működőképességét megőrző támogatásként 69 millió forint tervezésére volt szükség, amelyből 50 millió forint támogatást a benyújtott pályázatunk alapján megkapott az önkormányzat. Az önkormányzat felülvizsgálta működési kiadásait, és több döntést hozott. Az összes önként vállalt feladatát megszüntette, vagy csökkentette az azokra szánt kiadások összegét. A kötelező feladatellátás területén a takarékossági intézkedések az egészségügyi, a segélyezési, a városüzemeltetési feladatokat, a helyi hivatal, a képviselő-testület működését és a pénzeszközátadásokat érintették. A képviselő-testületi ülések előkészítését 2013 februárjától öt önkormányzati bizottság helyett csak három látja el. Döntött a testület a nyilvános könyvtári feladatok átszervezéséről. Egyes feladatok piac-vásár, gyepmesteri telep, magyarhertelendi ifjúsági tábor működtetését saját tulajdonú társaságainak adta át üzemeltetésre, forrás biztosítása nélkül. Nemcsak képviselő-testületi, hanem kormányzati döntések is befolyásolták az önkormányzat évi gazdálkodását. A normatív finanszírozás helyett feladatalapú finanszírozást vezetett be a Kormány, a gépjárműadó 60%-a központi bevétel lett január elsejétől megalakultak a járások, az okmányirodai, gyámhivatali, egyes segélyezési feladatok a járási hivatalokhoz kerültek. A kormányzati döntések közül a legjelentősebb az önkormányzat teljes adósságállományát érintő adósságkonszolidáció volt, mely két ütemben zajlott le. Az első 2013-ban történt meg, június 30-ig zárult le, ennek során az adósságállomány 70%-át vállalta át a központi költségvetés. Az első félévben minden tőke- és kamatfizetési kötelezettségnek teljes összegben eleget kellett tennie az önkormányzatnak, az adósságszolgálat összege csak a második félévben csökkent. A folyószámlahitel megszűnt, az adósságkonszolidációval nem érintett részt az önkormányzat adósságmegújító hitel felvételével váltotta ki. Az adósságátvállalás után a hitelszerződések módosítása és a kötvény Együttműködés a bűnmegelőzésben részleges visszavásárlása megtörtént, a hitelszerződés módosítása után az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogokat is töröltettük. BEVÉTELEK A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása, a feladatok végrehajtását a helyi adóbevételek, a saját működési bevételek és a központi költségvetésből érkező bevételek határozzák meg. A fő bevételi források a tervezett felett teljesültek, az intézményi működési bevételek 38,4%-kal, a helyi adóbevételek 11,23%-kal haladták meg a tervezett előirányzatot. Költségvetési forrásból - a benyújtott pályázatoknak köszönhetően - az eredetileg tervezettnél 16,7 millió forinttal több bevétel érkezett. Több fejlesztés saját erejének biztosításához lakossági és egyéb szervezetek befizetései is hozzájárultak, így például a Bagaméri-szobor felállítására 916 ezer forint, az AC-telepre vezető út aszfaltozására 3,5 millió forint, a Városháza homlokzatának felújítására 600 ezer forint bevétel érkezett az Önkéntes Városfejlesztési Alapba. KIADÁSOK A működési kiadások 24%-át a személyi juttatások és járulékok kiadásai teszik ki. A dologi kiadások (kamatkiadások nélkül) a működési kiadások 59%-át, a pénzeszközátadások, támogatás értékű kiadások, kölcsönök a működési kiadások 6%-át jelentik. Az ellátottak pénzbeli juttatásaként kifizetett összeg aránya elérte a 11%-ot. A működési kiadások megoszlása változott az elmúlt évekhez képest, a közoktatási intézmények átadása miatt a személyi juttatások és járulékok aránya csökkent, a dologi kiadások aránya növekedett. Felhalmozási kiadásokra a felhalmozási kölcsönök nyújtása nélkül 107, 5 millió forintot költöttünk, az összes kiadás 5,73 %-át ban csak kisebb fejlesztések történtek, és két projekt kapcsán az előkészítéséhez kapcsolódó kiadások merültek fel. A 2013-as év költségvetésének végrehajtása sikeres volt, a kötelezően előírt önkormányzati feladatainkat végrehajtottuk. A hiánycsökkentő intézkedéseknek és az adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat meg tudta őrizni a működőképességét, különféle központi források, uniós támogatások és egyéb külső forrás bevonásával több fejlesztési és felújítási feladatot hajtottunk végre, melyekkel tovább gyarapítottuk a város vagyonát. Képviselőtestületünk megköszönte az ennek érdekében végzett munkát a Polgármesteri Hivatalnak, művelődési intézményének, valamint a VG Nonprofit Kft.-nek és a Kumánia Kft.-nek. Bögös Katalin osztályvezető A képviselő-testület az áprilisi ülésén a város közbiztonságáról, közrendjéről, a bűnözés városi helyzetéről is tárgyalt. A Karcagi Rendőrkapitányság részéről Teleki Zoltán rendőrőrnagy, kapitányságvezető számolt be az elmúlt év adatairól, eredményeiről. Beszámolójában elmondta, hogy 2012 decemberében célul tűzték ki a közbiztonság javítását, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítését, az együttműködő, támogató rendvédelmi szervezet kialakítását. Az elkövetett bűncselekmények száma tavaly 31%-kal csökkent a térségben, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma pedig 50%-os csökkentést mutat. Örömmel számolt be arról, hogy a Karcagi Rendőrkapitányság eredményei a megyében a legjobbak. A nyomozások eredményessége 90%-os arányszámot mutat. A Kisújszállási Rendőrőrs érte el a térségben a legjobb nyomozati eredményeket. A kapitányságvezető úr kiemelte, hogy az eredményekhez folyamatos együttműködésre van szükség az önkormányzat és a lakosság részéről is. Köszönetet mondott az önkormányzatnak, továbbá a polgárőröknek, mezőőröknek, közterületfelügyelőknek, akik munkájukkal hozzájárultak az elért eredményekhez. Tájékoztatót készített a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület vezetője, dr. Malatinszky András is az egyesületük évi munkájáról. A mezei őrszolgálat és a közterület-felügyelők éves munkájáról, illetve a február óta működő Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum munkájáról is készült tájékoztató. A rendőrség, a közterület-felügyelők, mezőőrök és a polgárőrség munkatársai közötti szoros szakmai együttműködésnek köszönhetően Kisújszálláson a közrend, közbiztonság javult. A képviselő-testület tagjai köszönetüket fejezték ki a bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek, szervezetek, kiemelten a Kisújszállási Rendőrőrs által végzett munkáért. Finta Orsolya osztályvezető

8 8. oldal Kisbíró május 10. Felújítják a kisújszállási vasútállomást március 3-án megkezdődtek a kisújszállási vasútállomás kivitelezési munkái a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. A projekt során a 2014 októberéig tartó időszakban átépül az állomás teljes vágányhálózata. A korszerűsített pálya, valamint az új biztosítóberendezések telepítése lehetővé teszi a teljes pályaszakaszon az óránként 160 kilométer/órás sebességű közlekedést és a 225 kn tengelyterhelésű szerelvények közlekedtetését. Az állomás átépítését követően az esélyegyenlőség biztosításával peronaluljárón keresztül lehet majd biztonságosan megközelíteni a 100 m hosszú perontetőkkel ellátott széles peronokat, melyekről a vonatokra kényelmesebb belépési lehetőség nyílik. A peronokhoz kapcsolódó liftek biztosítják majd az akadálymentes közlekedést. Az új peronokat folyamatosan adjuk át az utazóközönségnek, amint elkészülnek. Az átépítés alatt az állomás folyamatosan üzemelni fog. Az utasok a menetrend szerint közlekedő vonatokat akadálymentesen tudják majd megközelíteni az ideiglenesen kialakított közlekedő útvonalakon és ideiglenes peronrészeken. Az összes, állomáshoz kapcsolódó munka átadása 2014 decemberéig befejeződik. A projekt során megújul az állomás előtere is. Az előtér felújítása során új buszmegállót, 25 parkolóhelyet (melyből egy a mozgáskorlátozottaké), valamint összesen 60 db kerékpár elhelyezésére alkalmas tárolót alakítunk ki az önkormányzattal is egyeztetett tervek alapján. A már rendezett előteret 2014 őszén vehetik használatba az utasok. A vasúti pálya és a 4. sz. elkerülő út közti területen a település fejlesztési koncepciójához igazodva 2014 augusztusáig elkészül az úgynevezett iparterületi utak, illetve földutak építése is. A projekt az Új Széchenyi Terv részeként a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretében uniós források felhasználásával valósul meg. Kérjük, a felújítási munkálatok alatt a lakosok óvatosabban és körültekintőbben közlekedjenek a vasútállomáson és az épület előtti téren! Köszönjük a lakosság megértését és türelmét! A beruházással kapcsolatos további információért kövesse a oldalt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Szeretettel vár a 2014/2015-ös tanévben az Illéssy Sándor Baptista Szakközépés Szakiskola A következő tanévben iskolánk az alábbi képzési formákra vár még tanulókat: Szakképzés (2 év) érettségivel vagy gimnáziumi / szakközépiskolai / szakiskolai 10 osztállyal rendelkezők számára: Gépi forgácsoló (szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal) Eladó Szakmunkások szakközépiskolája: nappali (2 év) és esti (3 év) tagozaton Elérhetőségeinek: 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A Tel./Fax: 06-59/ , Web: Kérdéseikre szívesen válaszol:toldi Attila igazgató Iléssy: Több mint iskola! Hogyan működik majd a Vigadó? Formálódik, szépül a városközpont, a felújítások javában tartanak. Így van ez a volt mozi, újabban csak Vigadóként nevezett épület esetében is. Bár még távolinak tűnik a befejezés időpontja, a képviselő-testület már gondolkodik azon, hogyan fogja működtetni az épületet annak használatbavétele után. Erről az áprilisi testületi ülésen több kérdésben döntés is született. Az épület a város kulturális életének új színtere lesz. Üzemeltetésével az önkormányzat a Művelődési Központ és Könyvtárat bízza meg. A Vigadó a jogerős használatbavételi engedély átvétele után, várhatóan az év végén az intézmény székhelyeként, Vigadó Kulturális Központként működik tovább, és elsődlegesen kulturális, közművelődési feladatokat lát el. Várhatóan itt fog működni a Tourinform Iroda és a TV Kisúj, sőt lesz újra mozi is. Kávéház, büfé és bowwlingpálya is helyet kap az épületben, ám ezek működtetésének legkedvezőbb formájáról még nem döntöttünk. Az önkormányzat az intézmény kibővülő feladatainak ellátáshoz az eddigieken túl június 1-jétől 1 fő gondnoki, november 1-jétől pedig 0,25 fő takarítói, valamint 1 fő közművelődési szakmai álláshelyet biztosít, ez utóbbit azonban csak akkor lehet betölteni, ha a Vigadó jogerős használatbavételi engedélyét az önkormányzat megkapta. Kecze István polgármester Miért késtek a vízdíjszámlák? A vízszolgáltatásban történt változások tapasztalatairól Városunkban június 1-jével a kisújszállási közműves ivóvízellátási és a közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatokat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban TRV Zrt.) mint víziközmű-szolgáltató látja el. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a kisebb településeknek egy nagyobb vízszolgáltató szervezethez kell csatlakozniuk, így a TRV Zrt. hatalmas feladatot kapott. Nagyon sok település eltérő rendszerét kellett összehangolniuk, számtalan számlázó programot és adatbázist összefésülniük. További megoldandó problémaként jelentkezett a rezsicsökkentés kapcsán annak megfelelő leprogramozása és kigazdálkodása. A fentiekből és a nem említett számtalan más, megoldásra váró feladatból, valamint az átszervezésekből következően tavaly egy átmeneti időszakot követően sikerült csak felállítaniuk egy településenként is működőképes szolgáltatást. Ezekbe a nehézségekbe a fogyasztók nehezen láthatnak bele, így az eddig megszokott számlázási rendszerben bekövetkező változásokat, olykor a számlák csúszását panaszolták. Összességében elmondható azonban, hogy az adminisztráció hibáitól eltekintve az új szolgáltató az elvárt követelményeknek megfelelt, az ivóvízellátási és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási feladatokat az eddig megszokott módon teljesítette. Pércsi Zsanett városüzemeltetési ügyintéző Kezdő Tai Chi (Taijiquan) csoport indul! A csoportba várjuk mindazokat, akik szeretnének gyógyulni, betegséget megelőzni, egy kellemes közösség tagja lenni, megismerni a Távol- Kelet varázsát, filozófiáját, élvezni a mozgást, vagy csak egész egyszerűen jól érezni magukat. Aki csatlakozni kíván, várjuk májusban minden héten hétfőn óra között a művelődési házban. Viczán István mozgás- és masszázsterapeuta Telefon: 06-30/

9 2014. május 10. Kisbíró 9. oldal április 26-án ötödik alkalommal rendeztük meg a Pásztorkodás emlékhelyén a Szent György-napi állatkihajtáshoz kapcsolódó hagyományőrző rendezvényt. A csalóka hol borús, hol napsütéses időjárás ellenére szép számmal jelentek meg az érdeklődők, hogy együtt szurkoljanak a versenyek résztvevőinek, ráérősen beszélgessenek, felelevenítsék saját vagy szüleik, nagyszüleik emlékét. A bográcsban fővő ételek illata és a körülötte folyó előkészületek hangulata is csalogató lehetett. Volt, aki a puszta legismertebb ételét, az öregtarhonyát, -lebbencset készítette el, volt aki a testesebb pörköltet választotta versenyételnek. Nagy Lajos alelnök köszöntője után Horváth György nagykun főkapitány és a Nagykun Huszárbandérium tagjainak, valamint Szűcs Gábor helyi gazdának hagyományőrző ruhában történő lovas bevonulásával vette kezdetét a rendezvény. Ezután került sor az V. Karikás Ostor Csörgető Versenyre, melyre gyermek és felnőtt kategóriában neveztek női és férfi versenyzők. Látványos és változatos csörgetési módszereiket lelkes tapssal ismerte el a közönség. Ezt követően vízhúzó versenyre került sor. Erős férfiemberek időre húzták a vizet a kútból és töltötték a vályúban lévő edénybe a körben álló, őket buzdító lelkes közönség gyűrűjében. A díjakat Kecze István polgármester, Tatár Zoltán alpolgármester, az egyesület elnöke és Nagy István, egykori pásztor adta át. A versenyszámok között és után Ressinka Imre harmonikamuzsikáját élvezhette a közönség. Gyerekek és felnőttek közös örömére a szalmafonók csutka- és csuhébabákat, - állatokat készítettek a rendezvény alatt. A sátrukban egész délután egymást váltották a szüleik, nagyszüleik egykori kedvenc játékait Időutazás a gémeskút körül elkészíteni vágyók. Nagy érdeklődésre tartott számot Nagy István bemutatója, aki karikásokat, pásztorbotokat és fokosokat készít művészi szinten. A gyerekek, de a felnőttek körében is tetszésre talált az állatsimogató, ahol pónilóval, kecskékkel, nyulakkal és dísztyúkokkal ismerkedhettek az érdeklődők. A gyerekek - nagy örömükre - a kis ló hátán is lovagolhattak. Idén több új elemmel is bővítettük a rendezvényt. A szalmafonók mellett kosárfonók és csipkeverők munkájába is bekapcsolódhattak az érdeklődők, valamint kirakodóvásár is színesítette a programok sorát. Kapcsolódó rendezvényként a közelben található, felújított Tájház újbóli megnyitására is ezen a délutánon került sor, mely szintén gazdagította a programot. A rendezvény végén került sor a főzőverseny eredményhirdetésére. Ezután az ételek elfogyasztásáé volt a főszerep, a résztvevők minden tagja lelkesen kóstolgatta és megelégedéssel fogyasztotta az igazán jól sikerült pásztorételeket, de előkerültek a jóféle házi pálinkák, borok is. A délután jó hangulatú, közös nótázással ért véget. Úgy érezzük, a hagyományőrző rendezvénnyel ismét sikerült megvalósítani célunkat: késő estébe nyúlóan, kellemes, beszélgetős, családias hangulatban telt a délután, ahol a pásztorélet számos momentumát felelevenítettük. Köszönjük minden segítőnek és résztvevőnek a közreműködést, Kisújszállás Város Önkormányzatának és a Nagykun Hagyományőrző Társulásnak pedig a rendezvény színvonalas megvalósításához nyújtott anyagi támogatását. Tatár Zoltán, a Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke A műemléki világnap programjai A Városvédő és -Szépítő Egyesület hagyományosan ez évben is ünnepi programsorozatot szervezett a műemléki világnap alkalmából. Április 18-án 17 órakor az ekkor szokásos hagyományoknak megfelelően védettségi táblával jelöltünk meg egy kiemelten helyi védelem alatt álló épületet. Az Oláh László műkövesmester által készített márványtáblát ezúttal a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola (zeneiskola) falán helyeztük el. Az 1920-as években készült épület történetét dr. Ducza Lajos tiszteletbeli elnök ismertette, majd Kecze István polgármester úr, Szász Veronika oktatási igazgató és Tatár Zoltán egyesületi elnök leleplezték a táblát. Ezután a résztvevők átsétáltak a Piculás Civilházba, ahol tovább folytatódott az ünnepi program. A Városvédő és -Szépítő Egyesület 25 éve határozott arról, hogy díjat alapít. A Gaál Kálmánról elnevezett díj annak a személynek, szervezetnek vagy munkahelyi közösségnek adományozható, aki a város védelmében, szépítésében, építészeti és természeti értékeinek megóvásában kiemelkedő tevékenységet végzett, végez, vagy életművével hozzájárul a város hagyományainak megőrzéséhez, gazdagításához ben az egyesület elnöksége úgy döntött, hogy az egyesület életében végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként Fekete Imrénét, az egyesület ellenőrző bizottságának elnökét, valamint a város értékeinek megőrzésében és bemutatásában végzett fáradhatatlan munkájának elismeréseként Szepesi Jenőt, az egyesület tagját részesíti Gaál Kálmán-díjban. Nagy Lajos alelnök méltatásai után az oklevelet és a Györfi Sándor szobrászművész által készített emlékplakettet Tatár Zoltán elnök adta át a meglepett és elérzékenyült díjazottaknak. Ezután jó hangulatú baráti vacsorával ért véget a rendezvény. Köszönjük Kisújszállás Város Önkormányzatának a rendezvényhez nyújtott támogatását. Tatár Zoltán egyesületi elnök Megújuló energiaforrás a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban A Kisújszállási Református Egyházközség fenntartásában működő Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola sikeres pályázatot nyújtott be a KEOP /A/12 Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra. A pályázat célja az oktatási épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból, esetünkben napenergiából. A pályázatírásban közreműködő GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. előzetes számításokat végzett az épületek napelemmel történő ellátásának kivitelezési költségeire, illetve a beruházás által elérhető energiamegtakarításokra. Az önkormányzat mint az ingatlanok tulajdonosa a pályázat beadásához hozzájárult. A pályázaton a beruházás bekerülési költségének 85%-a volt elnyerhető vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázat keretében Ft támogatást nyertünk. A beruházás költségéből fennmaradó 15% önerőt intézményünk fedezi. A beruházás a napokban megkezdődött, az épületek tetejére napelemek kerültek. Ez a leglátványosabban az Arany János úti épület utcafronti oldalán megfigyelhető. A munkálatok június közepéig befejeződnek. Reményeink szerint az év második felében a napelemek termelte elektromos áramot az intézményeink már hasznosítani tudják, ezzel jelentős, több millió forintos megtakarítást érünk el a villamos energia felhasználásában. A fejlesztésbe bevont épületek: Kálvin u. 3.: 94 db napelem került a tornaterem lapos tetejére, a tervezett energiamegtakarítás: 96,8%. Arany J. u. 1.: 45 db napelem került a tornaterem ferde síkú tetejére, a tervezett energiamegtakarítás: 92,4 %. Széchenyi u. 4.: 204 db napelem került a tornaterem lapos tetejére, a tervezett energiamegtakarítás: 63,2%. Dózsa Gy. u. 4.: a beázások megszüntetését célzó szigetelési munkálatok után 40 db napelem kerül a kollégium lapos tetejére, a tervezett energiamegtakarítás: 91,7 %. Szabó Tamás főigazgató

10 10. oldal Kisbíró május 10. Alapműveleti Matematikaverseny a Kossuthban Az Alapműveleti Matematikaverseny körzeti fordulóját ismételten iskolánk rendezte április 9-én. Vendégül láttuk a kisújszállási, a mezőtúri és a túrkevei általános iskolák versenyzőit is. A körzeti fordulón iskolánk tanulói szépen szerepeltek: 4. évfolyam: I. Erneszt Antal Dániel, II. Béres Csenge, III. Ari Krisztián; 6. évfolyam: II. Német Natália; 7. évfolyam: III. Méri Marcell, V. Katona Márk; 8. évfolyam: I. Nagy Lajos Adolf, II. Túri Gergő, IV. Ari Dávid; A megyei forduló összes feladatlapjának értékelése után a legjobbak meghívást kaptak az ünnepélyes eredményhirdetésre, melynek helyszíne a Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály Tagiskolája volt. Két tanulónk került a legjobb hat közé. Megyei V. helyezett lett Nagy Lajos Adolf (7. o.). Megyei I. helyezett lett Erneszt Antal Dániel (4. o.), aki ezzel az eredménnyel bejutott az országos döntőbe, mely május 17-én lesz Marcaliban. Gratulálunk az elért eredményekhez a tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak! Sikeres részvételt kívánunk Antinak az országos versenyen! Húsvétváró a Kossuth-iskolában Ebben az évben az iskolába készülő óvodásokat is meghívtuk a húsvéti készülődésünkre. Egyik alkalommal Nyuszi-kupa elnevezésű sportos, játékos délutánon vendégeskedtek nálunk az ovisok. A zenés bemelegítő után sorversenyek következtek. Nagy lendülettel, lelkesedéssel hajtották végre a gyerekek az érdekesnél érdekesebb feladatokat. A sok mozgásban mindenki alaposan elfáradt. Igen ízlett és jó étvággyal fogyasztották a kalácsot és a gyümölcslevet. Az alsós gyerekek által készített ajándékkal térhettek haza vendégeink. A már hagyományos kézműves délutánunkat az iskolások is mindig nagy izgalommal várják. Húsvétra készülve tojástartót, üdvözlőlapot, báránykát, ablakdíszeket készítettek, és természetesen nem maradhatott el a tojásfestés sem. Miközben a gyerekek munkálkodtak, az udvaron a nyuszi elrejtett sok, csokiból készült tojást. Izgatott keresgélés után boldogan mutatták egymásnak a megtalált ajándékokat. A napot finom szendviccsel és üdítővel zártuk. Nagy örömünkre az óvodások közül igen sokan elfogadták meghívásunkat, és szüleikkel együtt egy tartalmas délutánt töltöttek iskolánkban. Húsvéti játszóház Csányiné Szabó Annamária Farkasné Rácz Julianna tanítónő Április 14-én a művelődési házban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat húsvéti játszóházat szervezett, melyen 26 hátrányos helyzetű gyermek vett részt, többnyire az általános iskolai diákotthon lakói. A szolgálat dolgozói többféle kézműves feladattal készültek, hogy minden gyermek megtalálja az érdeklődésének, kreativitásának megfelelőt. A gyerekek varrhattak textilből hímes tojást, készíthettek tavaszi díszeket, húsvéti dekorációkat. A foglalkozás kellemes hangulatban telt, amelyhez a szociális otthontól kapott finom pogácsa és tea is hozzájárult. A sikerre és az érdeklődésre való tekintettel folytatni kívánjuk a szabadidős foglalkozások szervezését az aktuális témákban, illetve a gyermekek igénye szerint. Dombi András, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Gazdag tavasz a Baptista Alapfokú Művészeti Iskolában Az idei tavasz is mozgalmas, eseményekben bővelkedő volt számunkra. Március 12-én Mezőtúron rendezték a XVI. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szolfézsversenyt, melyen négy növendékünk vett részt. Borók Varró Veronika és Varga Szabolcs Újváriné Oros Róza, Mészáros Dóra, Csípő Márk pedig Bögösné Szász Edit tanítványai. Mindannyian szépen helytálltak. Közülük Csípő Márk Dániel korcsoportjában harmadik helyezést ért el. Április 12-én rendezték az V. Demecseri Fúvószenekari Fesztivált, amely egyben minősítő is volt. Ezen részt vett a Mellofon Fúvószenekar és a püspökladányi Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény fúvószenekara összevontan, Szálkai János vezényletével. Szereplésüket a zsűri kiemelkedően jónak tartotta, és arany minősítéssel jutalmazta. A minősítő hangversenyen elhangzottak azok a darabok is, amelyekkel a Mellofon Fúvószenekar benevezett az olaszországi Giuliano városában megrendezendő nemzetközi fesztiválra és versenyre. Ugyanezen a napon, a Budai Várban volt a díjkiosztó rendezvénye a Város- és Faluvédők Szövetsége által kiírt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott képzőművészeti versenynek, ahol iskolánkból Bészabó András növendékeit jutalmazták. Földvári Eszter, Lajtos Enikő I., Lajtos Cintia II. díjat, Kémeri Anna és Négyesi Nóra pedig különdíjat kaptak, melyet nagy büszkeségükre Ráday Mihálytól vehettek át. Egyetlen trombitás növendékünk, Nagy Szabolcs, Szálkai János növendéke április 15-én részt vett a Karcagon megrendezett XVI. Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Rézfúvós Versenyen. Gitárosaink közül ketten, Erneszt Antal Dániel és Keller András Szöllősy Gábor növendékei vettek részt április 16-án Jászberényben a Megyei Gitárversenyen. Mindketten első helyezést értek el. Április 10-én tanári hangversenyt rendeztünk. A művészetoktatás napja alkalmából idén április 26-án hívtuk a közönséget kiállításra és egy különleges hangversenyre. Vendégeink az óbudai Andor Ilona Ének- Zenei Általános és Alapfokú Baptista Művészeti Iskola növendékei voltak. Idén négy növendékünk jelentkezett és nyert felvételt szakirányú középiskolába. Szász Anna Zsófia és Vincze Marcell szaxofon szakra, ők Horváth István tanítványai, valamint Szilágyi Fanni népzene szakra, tanára Golenya Gréta, valamint Szombat Ádám gordonka szakra, ő pedig Papp László növendéke. Januárban benyújtottunk egy, a kiválóra minősült művészeti iskolák számára kiírt pályázatot, melyen az elnyerhető összeg 1,5 millió forint volt. Programunkat a bírálóbizottság támogatásra méltónak találta, így megítélte a megvalósításhoz szükséges megcélzott maximális összeget. Fő téma: egy, tanszakonként két gyermek részvételével megrendezett, improvizációra épülő nyári zenei tábor, valamint az Amadinda Ütőegyüttes koncertjének meglátogatása a felújított Zeneakadémián. Mindannyian nagyon várjuk ezt az izgalmasnak ígérkező, sok újdonságot tartogató programot. Május 16-án kor növendékhangversenyt tartunk a művelődési házban, melyre ezúton is szeretettel hívjuk az érdeklődőket. Idén is megtartjuk szokásos beiskolázó hangversenyünket május 21-én délelőtt a művelődési házban, amelyre két turnusban várjuk a gyerekeket az általános iskolákból. Az azt követő két napon, 22-én és 23-án délután nyílt órákra jöhetnek be a gyerekek szüleikkel együtt. A biztosított terjedelem nem engedi, hogy minden programot megemlítsek, amelyen mi, tanárok, illetve növendékeink részt vettek az elmúlt időszakban, de remélem, hogy ezzel a pár sorral is hozzájárulok ahhoz, hogy a kedves szülők ránk bízzák gyermekük művészeti nevelését. Szeretettel várjuk őket! Lovász Beatrix igazgató

11 2014. május 10. Kisbíró 11. oldal Az országos versenyeken elért sikersorozat nem ért véget az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskolában. A tavaszi időszakban számos kiemelt jelentőségű megmérettetésen ismét dobogós vagy dobogó közeli helyezéseket értek el iskolánk diákjai. Bibliaismereti és gasztronómiai verseny A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott iskoláknak szervezett a vásárosnaményi Lónyai Menyhért Baptista Szakképző Iskola bibliaismereti és gasztronómiai versenyt. Egy finnországi iskolával nemzetközivé vált a vetélkedő. A verseny három fő részből tevődött össze. A pincértanuló feladata egy húsvéti díszasztal megterítése, valamint ötfogásos menükártya írása volt. Ebben a versenyrészben iskolánkat Szatmári Anita 12. E osztályos tanuló képviselte. A szakácstanulóknak egy adott nyersanyagkosárból kellett háromfogásos menüt készíteniük hat adagban. Ebben a versenyrészben Nánási Petra és Kovács Katalin 9. D osztályos tanulók képviselték az intézményünket. A szakközépiskolai tanulók feladata a Bibliáról és a bibliai ételekről szólt. Ezen feladatok megoldását Gergely Zita és Kovács Ibolya 9. A osztályos tanulók oldották meg sikeresen. Az Illéssy-iskola fiatal diákjai az előkelő második helyezést érték el, nem sokkal lemaradva a házigazdák után. A tanulók felkészítését segítették: Horváth Ferenc és Tóth László szakoktató, valamint Bögös Jenő iskolalelkész. IX. Országos Pelikán Kupa Március 29-én Szolnokra utaztunk a IX. Pelikán Kupára, melyre három csapattal neveztünk. A 12. E osztályból Szatmári Anita és Farkas Tamás pincértanulók párosa újból vállalták a megmérettetést. Eredményük ezüstérem lett. Felkészítőjük Horváth Ferenc tanár volt. A 10. C és 11. D osztályokból Örsi Adrienn és Kányási Norbert pincértanulók párosa ebben a felállásban első versenyén vett részt. Eredményük a versenyen bronzérem és ajándékcsomag. Felkészítő tanáruk Hajdu-Ráfis Tamás tanár volt. A 12. E és 10. C osztályokból Szabó Nikolett és Varga Alexander szakácstanulók párosának hidegtálja szintén bronzérmet ért a magas színvonalú versenyen. Felkészítőjük Vasas Mónika tanárnő. Szakma Sztár Fesztivál (Szakma Kiváló Tanulója Verseny) A szakmunkástanulók legrangosabb országos versenye a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), melyet a végzős szakiskolai Tavaszi versenyeredmények az Illéssyben Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának hírei Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az április hónapunk sok hasznos programmal dúsítottan telt el, melyet köszönhetünk a sok résztvevőnek, érdeklődőnek, az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Első nagyon hasznos programunk, az április 1-jén megrendezett fórumunk volt, melyen jelen volt az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Farkas Flórián elnök, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonya, Kovács Józsefné és a helyi önkormányzat alpolgármestere, Tatár Zoltán is. Fő témánk a Foglalkoztatási Szövetkezet létrehozása volt. Farkas Flórián elnök úr elmondta, hogy ez a szövetkezet az elkövetkezendő időkben számos lehetőséget fog biztosítani a hátrányos helyzetű roma és nem roma emberek számára. Magába foglalja a foglalkoztatás, a fiatalok tanulásának segítését, iránymutatást és az egészséges életmód támogatásának lehetőségét is. Elmondására hivatkozva kiemelten kezelném azt a tényt is, hogy az országban összesen 16 ilyen szövetkezet fog megalakulni a közeljövőben, ebből a legtöbb csak megyeszékhelyen. Kisújszállás Város Roma Önkormányzata eddigi sikeres munkájával, erős, céltudatos képviseletével kiérdemelte, hogy nálunk, Kisújszálláson kerülhessen ez kialakítására. Másik nagy eseményünk, az április 4-én megrendezett kulturális rendezvényünk, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázat útján tudtunk megvalósítani. Elsődleges célunk most is az emberi tanulók számára hirdetnek meg minden évben. Iskolánk több szakmában indított versenyzőt, s a tavalyi év szép eredménye után, ismét szurkolhattunk iskolánk egyik tanulójának. A megyei válogatót követően az élelmiszer- és vegyiárueladó szakmában induló 21 versenyző közül egyedül jutott tovább az országos előválogatóba Bolgovics Anna 12. B osztályos tanuló. Az előválogatót a budapesti INTERSPAR Áruházban rendezték meg, és az innen továbbjutó nyolc versenyző közül Anna harmadikként jutott tovább az országos döntőbe, amelyet április között rendeztek meg. Itt első feladatként szív alakú desszertet kellett ajándékcsomagolással elkészíteni. A következő könnyűnek nem mondható feladatban a kereskedelmi egységek működéséhez kapcsolódó bizonylatokat kellett kitölteni. A második napon szóban kellett áruforgalmi ismeretekről számot adniuk a versenyzőknek. Április 16-án, a záróünnepségen a miniszterelnök köszöntötte a megjelenteket és adta át a díjakat. Anna az előkelő IV. helyezést érte el, s elért eredményével mentesült a szakmai vizsga letétele alól. Mindemellett neki ítélték a Legkedvesebb eladó -nak járó különdíjat. Versenyre való felkészítését Ari Katalin, Galambos Orsolya, Rádai Mária és Varga Tibor tanárok, valamint és Eperjesi Judit külső gyakorlati oktató segítette. Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny A verseny február 12-én az iskolai fordulókkal vette kezdetét. Első lépésben a diákok saját oktatási intézményeikben írhatták meg a humán, reál és komplex versenyszámokban összeállított versenyfeladatokat. Iskolánkból az első fordulóból Lukóczki Márk 9. C osztályos tanuló jutott tovább a regionális reál tárgycsoportból. A második fordulót. március 21-én Debrecenben rendezték meg. Márk a feladatokat kellő magabiztossággal és ügyességgel oldotta meg. A regionális fordulóból 1. helyezettként jutott be az országos megmérettetés döntőjébe, melyet április 26-án rendeztek meg. Tantárgycsoportonként fő, illetve csapat mérhette össze tudását a végső összecsapáson. A verseny igen szorosnak bizonyult, amelyet az egymást követő holtverseny eredmények mutattak meg. Márk az összesítésben 17. helyezéssel fejezte be a versenyt. Figyelembe véve azt, hogy a 9. és 10. évfolyamosok együtt versenyeztek, ez kiváló eredménynek tekinthető. A tanuló felkészítői voltak Demeter István, Radics Zoltán és Vigh Lajos tanárok. Toldi Attila igazgató összefogás erősítése, közösségfejlesztés, egymás elfogadásának erősítése, kultúrájának megismerése volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy számos roma és nem roma család jelent meg rendezvényünkön, és mindenki jól érezte magát. Az esti táncos mulatságon pedig fergetegesen jó hangulat kerekedett. Április 18-án szintén az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázat útján tartottunk fórumot Tanuljunk meg élni a lehetőségekkel címmel, ahol főelőadónk Tűhegyi Julianna volt, a szolnoki Széchenyi Programiroda tanácsadója. Témánk a 2014-es pályázati lehetőségekre való figyelemfelhívás, iránymutatás az azokra való felkészülési módokra. Több település roma önkormányzatának képviselője is jelen volt ezen a fórumon, így egy kerekasztalnál igazán érdekes és tartalmas kérdések megvitatására is sor került. Májusban önkormányzatunk segítségével elindul egy, a Türr István Képző és Kutató Intézet részéről Eszes László képviseletével szervezett, valamint az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat által támogatott, teljesen ingyenes ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) tanfolyam, mely számos hátrányos helyzetű roma és nem roma embernek biztosít lehetőséget egy olyan bizonyítvány megszerzésére, amely európai szinten elismert számítógépes ismeretet biztosít számukra. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

12 12. oldal Kisbíró május 10. A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár hírei ISMÉT KIHÍVÁS NAPJA!!! Május 21-én, szerdán 0 órától 19 óráig Helye: Kisújszállás egész területe, ahol minimum 15 perc mozgásra alkalmas terület, eszköz rendelkezésre áll. A sportolási lehetőségekről, helyszínekről hamarosan hírt adunk, de addig is várjuk magánszemélyek, intézmények, közösségek, munkahelyek jelentkezését. Legyünk minél többen részesei egy jó hangulatú, országos sporteseménynek! Első a mozgás öröme, de a résztvevők között a nap végén sporteszközöket is kisorsolunk. Bővebb információ a művelődési házban telefon: 59/ RENDHAGYÓ KÖNYVBEMUTATÓ KORMOS ANETT ÉS DOMBÓVÁRI ISTVÁN humoristákkal Május 15-én, csütörtökön 18 órakor a művelődési házban A népszerű stand up-osok bemutatják A NAGY ROAST KÖNYV című kötetüket A belépés díjtalan. A könyvbemutatóra szóló díjtalan belépők május 14-ig vehetők át a művelődési házban. (HOGY BIZTOSAN LEGYEN HELYED!). A díjtalan belépővel rendelkezők között a szerzők könyvét sorsoljuk ki. Itt van, megjött BAGAMÉRI! VÁROSI CSALÁDI NAP Június 15-én, vasárnap óráig a KÁLVIN PARKBAN Kisújszállás Város Önkormányzata, valamint a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár ezúton meghív minden kedves érdeklődőt a megújult Kálvin park átadó eseményére. Programelőzetes: szoboravató ünnepség, Tekergőtér, Tintaló Minicirkusz, könyvkuckó, Bóbita Bábszínház lovagi torna ügyességi játékai, Paprika Jancsi csúzlizdája, Bütykölde kézműves foglalkozások, ugrálóvárak, babakuckó, buborékparty, játékkaszinó gyerekeknek és felnőtteknek, tombola, szerencsekerék, kirakodvásár, Kolompos együttes meseelőadása, Grimm-busz Színház mesejátékai, Dalma Dance Club, artista bemutatók, mazsorett bemutató, Irigy Hónaljmirigy, Bytheway, felnőttmegőrző ahol egész nap muzsikál a Belami, a kisszínpadon stand up-osok (Janklovics Péter és Bruti) Részletes és teljes program hamarosan. A részvétel díjtalan! A VÁROSI CSALÁDI NAPRA az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f számú Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című pályázati program keretében kerül sor. HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL KÖNYVVÁSÁRLÁSI AKCIÓ hogy teljes legyen a sorozat a könyvespolcon! A Helytörténeti füzetek sorozatban megjelent könyvek kifutó példányai 300 Ft-os kedvezményes áron vásárolhatók meg a könyvtárban. A VÁROSI KÖNYVTÁR EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI: Internetezési lehetőség: 16 éven aluliaknak ingyenes (Gyermekkönyvtár), 16 év felett 120 Ft/ óra (Olvasóterem) Fénymásolás: 20 Ft/lap, faxolás: 250 Ft/alkalom, nyomtatás, szkennelés: 30 Ft/lap. * * * Könyvtárközi kölcsönzés: Nincs olyan könyv, ami nincs: könyvkölcsönzési lehetőség az ország bármely könyvtárából (fizetős szolgáltatás) Internetes segítségnyújtás (pl. mérőóraállás bejelentése, Erzsébet-program regisztráció, ügyfélkapu regisztráció, e-közszolgáltatások), NAVA pont * * * ÚJ KÖNYVEK MÁJUSBAN IS! Hónapról hónapra figyeljük a sikerlistákat, és törekszünk arra, hogy a városi könyvtár polcain is megjelenjenek az aktuális sikerkönyvek. Így lesz ez májusban is! * * * KÖNYVKUCKÓ A KÁLVIN PARKBAN Könyvtárunk is részt vesz a június 15-ei Városi Családi Napon. Könyvkuckónkban 100 Ft-os könyvvásárral, kézműves foglalkozásokkal, nyereményjátékokkal várjuk az érdeklődőket. Janó Lajos igazgató Piller Adrienn, a könyvtár szakmai vezetője Meghívó A Kisújszállási Lövészklub Modellező Szakosztálya szeretettel meghívja Önt és kedves családját a II. KUMÁNIA VÁNDORKUPA bárkamozgató tolóhajó modell-, RG65 vitorláshajó-versenyre és örömhajózásra, mely a Csónakázótavon május 24-én, szombaton óráig tart. A verseny megtekintése díjtalan. A Kisújszállás Lövészklub Modellező Szakosztálya Pingpongsuli indul május 12-én perckor! A sportág iránt érdeklődő általános és középiskolások az Arany János Református Általános Iskola tornatermében (Arany J. u. 1.) vagy a 20/ es telefonszámon jelentkezhetnek Szűcs István edzőnél. Az edzések hétfőn, szerdán és pénteken órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes. Kéthavonta neves játékosok és edzők segítenek a sikeres fejlődésben, valamint versenyekre is lesz lehetőség, különböző korosztályok számára. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. A Kisújszállási SE vezetősége

13 2014. május 10. Kisbíró 13. oldal FELHÍVÁS AZ I. VILÁGHÁBORÚ KISÚJSZÁLLÁSI EMLÉKEI címmel június végén új időszaki kiállítás nyílik a Néprajzi Kiállítóteremben. Kérjük, hogy ha rendelkeznek a korszakra jellemző fotókkal, írásos emlékekkel, korabeli tárgyakkal, juttassák el azokat a művelődési házba, hogy a kiállításon be tudjuk mutatni a látogatóknak. Természetesen a felajánlott anyagokat a kiállítás után visszaszolgáltatjuk a tulajdonosoknak. Az ereklyéket június 15-ig várjuk a művelődési házban. Janó Lajos igazgató Programok a megújuló városközpontban Mint tapasztalják, településünkön zajlik a városközpont megújítása. Az önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó pályázat tartalmaz olyan elemeket is, amelyek azt biztosítják, hogy a megújult területeken mind az önkormányzat, mind a városban működő civil közösségek kulturális, szabadidős eseményeket valósítsanak meg. A különböző programok megvalósítására elkülönített pályázati forrás használható fel ebben az évben. Ezt az összeget az önkormányzat a városban működő civil közösségek bevonásával szeretné felhasználni, ezért létrehozta a MIÉNK ITT A TÉR elnevezésű pályázati alapot, melyre a helyi civil közösségek pályázhattak olyan programokkal, amelyek a Kálvin parkban, a Városházán, a Városháza parkjában vagy a Vigadóban valósulnak meg az év folyamán. Az önkormányzatnak egy ún. Közvetítő Szervezetet kellett létrehoznia, amely értékelte a programtervezeteket, és az alábbi elképzelések megvalósítását támogatta: - Kisújszállási Autós MSE: 40 éves OLD BOYS Autós Találkozó, - Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület: Vár a Kisújvár címmel szalmavárépítés, kézműves foglalkozások, - Start Média Egyesület: fényfestés a Vigadó homlokzatára, - Arany Diák Alapítvány: népzenei, néptánc, néprajzi rendezvények, - Kisújszállási SE: területi sakkverseny, sportfesztivál, - Kisújszállási Zenedéért Alapítvány: művészetek sétánya, - 48-as Olvasókör: Olvasókörök Országos Találkozója, - Együtt a holnapért Alapítvány: MÁS-NAP, - Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület: Tavaszköszöntő Nagykun Bál és Kisújszállás hazavár. A Közvetítő Szervezet nem a teljes pályázati keretet osztotta szét a pályázók között. A pályázat kiírásának és elbírálásának időszakában meg nem volt egyértelmű, hogy a Vigadó Kulturális Központban mikortól lehet rendezvényeket lebonyolítani, ezért a Közvetítő Szervezet úgy döntött, hogy a Vigadóban megvalósítandó rendezvényekre a Programalapból tartalékot képez, és várhatóan 2014 júniusában újabb pályázati felhívást tesz közzé. A civil közösségek programjain túl az önkormányzat a művelődési központ bevonásával két nagyszabású rendezvénnyel avatja fel a felújított szabadtéri területeket. Június 15-én Városi Családi Nappal adja át a Kálvin parkot a lakosságnak, szeptember 27- én pedig összművészeti fesztivál keretében a Városháza mögötti rendezvényteret. Kérem, fogadják rokonszenvvel a programokat, tiszteljenek meg bennünket jelenlétükkel. Janó Lajos, a Közvetítő Szervezet vezetője

14 14. oldal Kisbíró május 10. Súlyosan fogyatékos magánszemélyek szja-kedvezménye A személyi jövedelemadózás rendszerében az esélyegyenlőség követelményének megfelelő szabályok segítik a fogyatékkal élő, egészségükben károsodott, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő, de összevont adóalapot képező jövedelemmel is rendelkező magánszemélyeket. Ki veheti igénybe a kedvezményt? Az Szja törvény szerint súlyosan fogyatékos az a magánszemély, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben felsorolt betegségben szenved, továbbá azt is, aki rokkantsági járulékban (nem rokkantsági ellátásban!) részesül. További feltétel még, hogy az adózó az adókedvezményt csak az összevont adóalapot képező adóköteles jövedelem adójának terhére veheti igénybe. Azon magánszemélyek tehát, akik azért nem kötelezettek adóbevallást tenni, mert nem szereztek adóelőleg-kötelezettséggel terhelt jövedelmet (pl. csak nyugdíjat kaptak), nem jogosultak a súlyos fogyatékosság miatt igénybe vehető adókedvezményre, így adó-visszatérítésre sem. Mikor jár a kedvezmény? A kedvezmény igénybevételére a magánszemély a súlyos fogyatékossággal járó állapot fennállásának kezdő napját is tartalmazó hónap első napjától kezdve - az állapot fennállása ideje alatt - jogosult. Amennyiben az állapot végleges, akkor időhatár nélkül folyamatosan jogosult rá az adózó. Milyen igazolással vehető igénybe a kedvezmény? Az adóhivatal által elfogadható igazolás formáját és tartalmát a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló egészségügyi miniszteri rendelet határozza meg. A fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult. A megállapításokat és a kormányrendelet mellékletében felsorolt adatokat tartalmazó igazolást ugyanezen szakorvos, vagy az orvos által kiállított dokumentáció alapján az adózó által választott háziorvos is kiállíthatja. Az ideiglenes fogyatékosságról szóló igazolást évente, míg a végleges állapotról szóló igazolást végleges jelleggel kell kiállítani és az adózónak beszerezni. A Kisújszállás Város Önkormányzata által megvalósuló ÉAOP-5.1.1/D- 09-2f számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című pályázathoz kapcsolódóan a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot ír ki az intézmény gondnoki feladatainak ellátására. A munkakörhöz kapcsolódó feladatok: az intézmény valamennyi épületében üzemeltetési, karbantartási, kisjavítási, parkgondozási, rendezvény-előkészítési és lebonyolítási, valamint takarítási feladatok ellátása. A feladatellátási területhez tartozik a 2014 őszén megnyíló Vigadó Kulturális Központ is. Pályázati feltételek: min. szakmunkás, szakiskolai végzettség; büntetlen előélet. A pályázatnak tartalmaznia kell: az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai önéletrajzát és nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Előnyt élveznek: a karbantartási, épületüzemeltetési, parkgondozási területen szakképzettséggel rendelkezők További szakmai elvárás: jó kommunikációs készség, ügyfélbarát szemlélet. Munkaidő: heti 40 óra, rugalmas munkarendben. Juttatások: bérezés a közalkalmazotti törvénynek megfelelően. A pályázat benyújtásának határideje: május 26. Elbírálási határidő: május 28. A megbízás időtartama: a kinevezés határozatlan időre szól. Munkaviszony kezdete: június 1. Megjegyzés: három hónapos próbaidő van. Az álláshirdetés a közigállás.hu honlapon május 11-én jelenik meg. Pályázati felhívások Hogyan vehető igénybe a kedvezmény? Amennyiben az adózó megfelel a fentieknek, akkor a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozatban már jelezheti a kedvezmény igénybevételének szándékát, illetőleg a 2013-as évről szóló személyijövedelemadóbevallás elkészítése során az 1353-as nyomtatvány B lapjának 34. sorában szerepeltetve veheti azt igénybe. Milyen összegű az adókedvezmény? A kedvezmény az Szja törvény szerint havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-nak megfelelő összeg. Ez a 2013-as adóévre vonatkozóan havi forint. Visszamenőlegesen is érvényesíthető a kedvezmény? Igen, az elévülési időn belül, azaz visszamenőlegesen akár a 2008-ban, vagy az azóta szerzett jövedelemre is érvényesíthető, ha a rendelkezésre álló igazolás ennek megfelelő és a bevallásokban ezt szerepeltetik. Amennyiben a határidőben benyújtott éves adóbevallásokban a kedvezményt nem érvényesítette az adózó, akkor önrevízióval van módja a kedvezményt igénybe venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a súlyos fogyatékosság megállapításáról szóló igazolás kiállítója, azaz a szakorvos, háziorvos, köteles az általa adott adóévben kiállított igazolásokról adatot szolgáltatni az állami adóhivatalnak a K51-es adatszolgáltatási lapon az adóévet követő év január 31-ig, elektronikus úton. Az adóelőlegnyilatkozatban a kedvezmény folyamatos igénybevételéről, illetve a személyijövedelemadó-bevallásban az éves adókedvezményről csak akkor lehet nyilatkozni, ha a magánszemély rendelkezik a megfelelő, orvos által kiadott és aláírt igazolással, mert az adóhivatal a feltételek fennállását minden esetben köteles ellenőrizni, aminek során az adózót a rendelkezésére álló okiratok bemutatására kötelezheti. Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóság tájékoztatója alapján. A tájékoztatót teljes terjedelmében a városi honlapon (www.kisujszallas.hu) az érdeklődők elolvashatják. (Szerk.) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot ír ki az intézmény idegenforgalmi feladatainak (Tourinform), valamint általános rendezvényszervezési tevékenységének ellátására. Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség (idegenforgalom, közművelődési képzettség); nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; büntetlen előélet. A pályázatnak tartalmaznia kell: az iskolai végzettséget, illetve egyéb végzettséget (pl. szakvizsgát) igazoló diploma másolatát, erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai életrajzát, egy fiktív kulturális esemény forgatókönyvét vagy rövid településismertetőt Kisújszállásról. Munkaidő: heti 40 óra, rugalmas munkarendben. Juttatások: bérezés a közalkalmazotti törvénynek megfelelően. A pályázat benyújtásának határideje: május 21. Elbírálási határidő: május 28. A megbízás időtartama: a kinevezés határozott időre szól. Munkaviszony kezdete: június 1. *** A pályázatokat mindkét esetben a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának kell írásban benyújtani (5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 6.) A pályázatról további felvilágosítás kérhető a 30/ telefonszámon, illetve személyesen a művelődési házban. Janó Lajos igazgató

15 2014. május 10. Kisbíró 15. oldal A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sakk-szövetség a Kisújszállási SE-vel karöltve idén városunkban rendezte meg a évi megyei egyéni sakkbajnokságot. Az április 17. és 20. kö-zött lebonyolításra került versenyen a kisújszállási sakkozók kiemelkedő eredményt értek el, mind az A csoport (2000 Élő-pont felettiek) küzdelmeiben, mind a B csoport (2000 Élő-pont alattiak) versenyében. Eredmények: A csoport: 1. Fekete Albert (Kisújszállási SE) 6 pont, 2. Egri László Jr. (Kisújszállási SE) 4,5 pont, 3. Csvila Gábor (Kisújszállási SE) 4 pont. B csoport: 1. Egyed Judit (Karcagi SE) 5,5 pont, 2. Bogár Attila (Túrkevei VSE) 5 pont, 3. Csíki Endre (Kisújszállási SE) 5 pont. A Magyar Sakkvilág a évi XIX. évfolyamának áprilisi számában a következőkről számol be: A kisújszállási sakkozók Csiky Ferenc dr. városi tanácsos vezetésével sakkört alakítottak. Kutatásaink szerint ez az első hivatalos hír városunk sakkéletéről, mely nyomtatásban megjelent. Az első, egyben legnagyobb esemény azonban Barcza Gedeon nemzetközi nagymester, nyolcszoros magyar bajnok és hétszeres olimpikon születése volt Kisújszálláson, a gimnázium melletti igazgatói lakásban augusztus 21-én. Nyolcvanéves fennállásának legkiemelkedőbb eredményét érte el a Kisújszállási SE Sakk Szakosztálya a 2013/2014-es bajnoki idényben. Első csapatunk a magyar sakkozás második vonalában, az NB I/B Maróczy-csoportjában 3. helyen végzett. Rendkívüli elismerés SAKK! MATT! övezi sakkozóinkat, hiszen az eredmény önmagáért beszél. Ezzel a sikerrel a Dunától keletre eső országrész második legjobb csapatának számítunk! Nem volt azonban könnyű az idáig vezető út. A 10. fordulóban Kecskemétre látogattunk a Tóth László SE-hez. A rutinos öreg rókákból álló ellenfelünk minden táblán az egyensúly megtartására törekedett. Kissé békülékeny játékosaink elfogadták a döntetlen ajánlatokat, így egy győzelem és egy vereség mellett alakult ki a csapatdöntetlen. A 11. fordulóban a Pénzügyőr SE ellen ültünk asztalhoz. A női nagymestert, több nemzetközi- és FIDE-mestert sorai között tudó ellenfelünk a 12 táblából 10 táblán magasabb Élő-ponttal rendelkezett. Tartalékos csapatunk átérezve a mérkőzés tétjét, kiváló játékkal legyőzte nagy múltú ellenfelét, ezzel megszerezve a jól megérdemelt bronzérmet! Eredmények: Tóth László SE Kun-Metalokála Kisújszállási SE 6 : 6 Kun-Metalokála Kisújszállás SE Pénzügyőr SE 6,5 : 5,5 Kisújszállás erdélyi testvérvárosának, Négyfalu sakkozóinak meghívására május első napjaiban egy barátságos versenyen vettünk részt a Barcaságban. Izgalmas csata után a csapatok egymás elleni találkozóján 5:3-as győzelmet arattunk, míg az egyéni versenyen sakkozóink a 2., 3., 5. és 7. helyet szerezték meg. A visszavágó mérkőzést augusztusban tervezzük megrendezni Kisújszálláson. Kecze István szakosztályvezető A megyei bajnokság résztvevőinek egy csoportja XVII. KUN VIADAL Kumánia Kupa díjugrató verseny Kunsági ízek: rizs- és kölesételek főzőversenye A kisújszállási Nagykun Bandérium szeretettel meghívja Önt és kedves családját a XVII. Kun Viadalra, melyre május 17-én kerül sor a kisújszállási Horváth-tanyán Program: 9 órától: B kategóriás díjugrató verseny 1. B/0, B/1a, B/1c versenyszámok 11 órakor: Ünnepélyes megnyitó Köszöntőt mond: Halász János kultúráért felelős államtitkár, Kisújszállás díszpolgára 2. B/2 versenyszám (nyitott kategória) Eredményhirdetés a főzőverseny résztvevői számára 3. B/3 versenyszám (nyitott kategória) 4. Korlátugratás show versenyszám A kisújszállási sakkozók Négyfaluban Ami még várja a vendégeket: Tombola értékes nyereményekkel, kirakodóvásár, termékbemutató és -vásár; hideg-meleg ételek és italok, pörköltek, sültek a Horváth-kert Vendéglő vendéglátásában. A főzőversenyen résztvevőknek a Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. a versenyben elkészítendő ételekhez rizst biztosít. Belépőjegy: 300 Ft/fő. Információ: 30/ , 20/ A versenykiírás a oldalon olvasható. A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Védnökök: Halász János kultúráért felelős államtitkár, Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Kecze István Kisújszállás város polgármestere, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke, Horváth László tiszteletbeli Kazak konzul Támogatók: Kisújszállás Város Önkormányzata, Nagykun Hagyományőrző Társulás, Kunszövetség, Kumánia Gyógyfürdő Kft., Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Városvédő és -Szépítő Egyesület Kisújszállás, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, Horváth-kert vendéglő, Nagykun Nádor Huszár Közhasznú Kulturális Egyesület, VG Nonprofit Kft. Kisújszállás, Mászáros Zsolt Kunlovarda, Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt.

16 16. oldal Kisbíró május 10. Véradás Kisújszálláson legközelebb május 14-én, szerdán 8 12 óráig lesz véradás a művelődési házban. Köszönettel: Kovács Mária Régi fém- és papírpénzt kizárólag koronát és pengőt keresek gyűjteményembe. Hívásra szívesen házhoz megyek, a megfelelő darabokat készpénzért megvásárolom. Telefon: (TM) A Kisbíró következő száma május 31-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta május 23-án, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a címre elküldve. (Szerk. ) TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Járfás Eszter Luca ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

~t~. számú előterjesztés

~t~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én (szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron következő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN 1/2012. (II.13.) együttes képviselő-testületi határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Beszámoló Sándorfalva Városi Önkormányzat 2011-2015. évi közfoglalkoztatási tevékenységéről

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben