a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére"

Átírás

1 Szám: 02/207-20/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 8-i ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat aktuális pályázatokkal összefüggő intézményfejlesztési célkitűzései Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet közoktatási referens Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Egészségügyi Bizottság Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! évekre szóló gazdasági programunk ágazatonként meghatározta intézményeink fejlesztéseit a csökkenő pénzügyi bevételek ismeretében, a feladatok struktúrájának, nagyságrendjének és indokoltságának figyelembevételével. A gazdasági program intézményi fejlesztési céljai - Szociális ágazat: Kamond és Pápakovácsi Idősek Otthona rekonstrukciója, Csecsemő és Fogyatékosok Otthona felújítás és Nyírlak Fogyatékosok Otthona új építése, - Egészségügyi ágazat: Regionális Onkológiai Központ, tömbösítéssel, új építéssel - Oktatási ágazat: Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium új kollégiumi kialakítása, Kozmutza Flóra Általános Iskola rekonstrukciója, - Kulturális ágazat: intézmények ésszerű elhelyezés átépítésekkel, - Átfogóan: energiafelhasználás csökkentése beruházásokkal, Szemünk Fénye programban részvétel, akadálymentesítések folytatása. Pályázati lehetőségek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében jóváhagyott operatív programok (OP), akciótervek (AT) ra meghatározzák azokat a fejlesztési irányokat, amelyek lehetővé teszik a pályázati forrásokhoz való hozzájutást. Még az operatív programok meghirdetése előtt lehetőség nyílt kiemelt projektekre való pályázatra, amelyre 11 db, eddig valamilyen stádiumig előkészített fejlesztési programunkat benyújtottuk. Sajnos elutasításban volt részünk, legtöbbje olyan indokkal, hogy az operatív programokban ennek megfelelő pályázati kiírás fog megjelenni. Az operatív programokban megjelölt szakmai célok nem minden esetben vannak szinkronban a megye gazdasági programjában megjelölt fejlesztési célkitűzésekkel az alábbiak miatt A szociális ágazatban nem támogatandó a nagy intézmények fejlesztése, inkább kiváltását tűzték ki célul, kisebb létszámú akár családi házas intézmények kialakításával. Ezért Nyírlak, Kamond, Pápakovácsi intézmények tervezett módon való fejlesztése nem jöhet számításba sem a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), sem a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) keretei között. Az egészségügyi ágazatban: tömbösítésre (rendelőintézet integrálása a kórház területére) TIOP akciótervben nem pályázhatunk. Pályázható lesz azonban a sürgősségi ellátás fejlesztése, valamint a regionális onkológiai központ, millió Ft maximális támogatással. A pályázatok kedvezményezettje az egészségügyi szolgáltató. Az oktatási ágazatban: az oktatási infrastruktúra fejlesztése (KDOP) pályázatban meghatározott szakmai programokra épített fejlesztések pályázhatók, programonként maximált támogatási összegekkel. Kozmutza Flóra Általános Iskola épületében van a Csecsemő és Fogyatékosok Otthona, és csak az oktatási intézményi rész fejlesztésére adható be pályázat.

3 3 Időközben átvett oktatási intézményeink fejlesztése nem szerepelt a gazdasági programunkban, de ezek az intézmények is joggal tarthatnak igényt megújulásra. Már jelezték igényüket: Lóczy L. Gimnázium (Balatonfüred), Kisfaludy Sándor Gimnázium (Sümeg), III. Béla Gimnázium (Zirc). Amennyiben a tulajdonos önkormányzatok anyagilag is támogatást nyújtanak a pályázatok előkészítésében, valamint a szükséges saját források biztosításában, szükséges volna vizsgálni ezen pályázatok előkészítését is. A kulturális ágazatban: a Norvég Alap lehetőséget biztosított Laczkó Dezső Múzeum felújítására, kiállítóhelyeinek növelésére szóló rekonstrukciójára beadott pályázatra. További lehetőség a KDOP-ban a régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők megjelent pályázati felhívásban Balácapuszta fejlesztésének több résztvevős (település, KVI, MÖK) konzorciumi pályázata, ahol kiemelt helyszínként mint régészeti lelőhely látogatóbarát fejlesztése támogatható. Az átfogó programokon belül: a Környezet és Energia Operatív Programon belül támogatható - az energiahatékonyság fokozása (minden lehetséges módon az energiamegtakarítás fokozása), - ezeknek a harmadik feles finanszírozása (pl. a Szemünk Fénye programban) - szennyvízelvezetés, hálózatépítés, rácsatlakozás, a KDOP-n belül - a teljes körű akadálymentesítés (erre beadott pályázatunk Külsővat bírálat alatt KDOP-ra). Az akciótervekben foglalt pályázati felhívások folyamatosan fognak megjelenni, így a közgyűlés napirendjén (megvalósíthatósági tanulmány, saját forrás biztosítás stb.) folyamatosan szerepelnek és módosulhatnak a projektek. Javasolt fejlesztések Intézményeinek ágazati megoszlása az alábbi Intézmények MÖK tulajdon Települési önkorm.- tól átvett - Összesen Megjegyzés Szoc pszichiátriai otthonok 5 5 idősek otthona 5-5 Egészségügy kórházak 2 2 Oktatás Közművelődés 7-7 Gyermekvédelem családi házban Összesen A jóváhagyott program, a megnövekedett intézményszám és a pályázati lehetőségek aszinkronja miatt szükséges felülvizsgálnunk a korábbi döntést és meghatároznunk azokat az irányokat, elveket, amelyek segítik a továbblépést és lehetővé teszik a pályázati források maximális kihasználását.

4 4 Szociális ágazat szakmai fejlesztései A most ismert operatív programok a MÖK által fenntartott intézmények konzerváló rekonstrukcióját lényegében nem támogatják (vagy csak minimális összeggel). Maximálják (100 fh-ben) az elhelyezhető létszámot, vagy a kislétszámú otthonokba való kiszervezést preferálják. Ezen intézményeink műszaki állapota mindenképp szükségessé teszi a megújítást, így foglalkoznunk kell a magántőke bevonásának gondolatával is. Szakmai elvek alapján meg kell határozni a teljes rekonstrukcióra (új építés) kijelölt intézményeket (Nyírlak), valamint azokat, amelyek esetében az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó pályázat készítésével lehet egyelőre számolnunk, csökkentve a működési költségeket (Lesencetomaj, Szőc, Peremarton). A pápakovácsi intézmény bár rekonstrukciójával nem számolhatunk a szennyvízhálózatba való bekötése a Környezet és Energia Operatív programon belül pályázható a települési önkormányzatnak való feladat- és előirányzat átadással. A községi önkormányzattal a tárgyalások már megkezdődtek. Az egészségügyi ágazat fejlesztései Két fontos pályázatáról (Sürgősségi Osztály fejlesztése, Onkológia) a megyei közgyűlés korábbi illetve jelen közgyűlésen döntött. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Fejlesztésére vonatkozó programban meg kell különböztetni a megyei önkormányzat tulajdonában, valamint a csak fenntartásra átvett intézmények csoportját. A MÖK tulajdonú intézmények körében továbbra is a Kozmutza Flóra Általános Iskola a gici otthon megszüntetése miatt szükségessé vált bővítését, felújítását kell elsődlegesnek nyilvánítanunk. Meg kell fogalmaznunk azokat a fejlesztési tevékenységeket az intézményben, amelyek pályázati forrásokból megvalósíthatók (akadálymentesítés, energiahatékonyság fokozása fűtéskorszerűsítéssel, nyílászárók cseréjével, homlokzati hőszigeteléssel), valamint a tanterembővítés. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy az oktatási infrastruktúra fejlesztésben az épületben elhelyezett másik intézményünk nem vehet részt, vagy ennek fejlesztését csak saját forrásból lehet fedezni. A települési önkormányzatok által fenntartásba átadott intézmények esetében csak akkor javasolható a pályázat előkészítése, amennyiben a tulajdonos önkormányzat meg nem térülő beruházás esetén a szükséges saját forrás legalább 50%-át biztosítja. Megtérülő beruházás esetén (energiamegtakarítással összefüggő tevékenységek) a tulajdonosi hozzájárulás megállapodás alapján csökkenthető. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése KDOP pályázaton a kedvezményezett csak a fenntartó lehet. Átvett intézmények esetében 10 évi működtetésre szóló tulajdonosi hozzájárulást kell mellékelni. Ez az oktatási törvényben foglaltak szerinti határidő nincs szinkronban megkötött megállapodásainkkal, valamint az önkormányzati törvény tartalmával. A megoldásra írásbeli állásfoglalást várunk az ÖTM-től. Az átvett intézmények közül a sümegi Kisfaludy gimnázium fejlesztési projektjének előkészítéséhez támogatással járultunk hozzá. További intézmények fejlesztésével kapcsolatos megkeresésekre esetenkénti vizsgálat, hozzájárulás szükséges a fenti feltételek szerint. Amennyiben gyorsan megtérülő energiahatékony beruházás a cél, annak indítását a fenntartó megyei önkormányzat 0% települési hozzájárulással is megkezdheti.

5 5 A kulturális fejlesztések A kultúra területén a KDOP lehetőséget ad, nevesítve Balácapuszta, a múzeumok látogatóbarát fejlesztésére. Balácapuszta római villagazdaság régészeti lelőhely pályázati forrásból való fejlesztéséről a kezelő Kincstári Vagyoni Igazgatóság döntött. Konzorciumi hozzájárulásunk esetén a pályázat sikeressége kevésbé aggályos és a későbbiekben, mint a többi múzeumi kiállítóhely, átadható működtetésre a települési önkormányzatnak. Előkészítő munkáinak indítása indokolt. A KDOP turizmus fejlesztés pályázati prioritáson belül közösen pályázunk a Zirc, Természettudományi Múzeum kiállítóterének megépítésére. A gyermekvédelem családi házai esetén is lehetőség van az energiahatékonysággal összefüggő tevékenységek fejlesztésére. Tisztelt Közgyűlés! A fentebb leírt pályázati lehetőségek jelenleg csak valóban lehetőségek, amelyeket ki kell használnunk. Az előkészítő munkák több esetben megindulhattak, azonban több fejlesztésre döntéssel még nem rendelkezünk. Rendelkezésre áll és megfelel a pályázati kiírásoknak: Sürgősségi Osztály (SO1) megvalósíthatósági tanulmánya (fedezet jóváhagyva) Regionális Onkológiai Központ építési engedélyezési tervei (fedezet jóváhagyva) Folyamatban van a zirci Természettudományi Múzeum kiállítóterének tervezése (fedezet jóváhagyva) Vízügyi létesítési engedély van a Pápakovácsi Idősek Otthona szennyvízhálózatra (fedezet nincs) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház és rendelőintézet akadálymentesítésére vonatkozó tervek készítés alatt (fedezet jóváhagyva). Nem használhatók fel: Kamond Fogyatékosok Otthona építési engedélyezési tervei (fedezet nincs) Kozmutza Flóra Ált. Isk. megvalósíthatósági tanulmánya (fedezet jóváhagyva) a pályázati céloknak nem megfelelő program miatt. El kell kezdeni beadható anyagok felmérés, számítások, hatékonyság, megtérülés, javaslatok előkészítését az energiamegtakarítással kapcsolatos pályázatokra. A felmérési anyag elkészítéséhez szükséges tanulmány fedezetének előirányzatára jelen közgyűlés más napirendi pontjában teszek javaslatot. Javaslom, hogy az energiahatékonyság KEOP pályázaton belül készítsük elő a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium (Balatonalmádi) és a Peremarton, Idősek Otthona nyílászárócseréit. Balácapuszta fejlesztésének előkészítésére szükséges fedezet biztosítására a decemberi közgyűlésen teszek javaslatot. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a 28/2007. (X. 12.) ÖTM rendelet alapján uniós pályázathoz MÖK saját erő kiegészítésre már nem pályázhat.

6 6 Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi /2007. (XI. 8.) MÖK határozatot 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a megyei intézmények fejlesztéseivel kapcsolatos előterjesztést. Megbízza a megyei közgyűlés elnökét, hogy készíttesse el az alábbi intézményfejlesztési pályázatokat: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium energiahatékonyság növelés és bővítés, Csolnoky Ferenc Megyei Kórház és Rendelőintézet Sürgősségi Osztály SO1 fejlesztése Regionális Onkológiai Központ építése Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóterének építése (Zirc Város Önkormányzatával közösen). Meg kell indítani az alábbi projektek pályázati előkészítési munkáit: Pápakovácsi Idősek Otthona szennyvízhálózat bekötése Intézmények energiahatékonyságával kapcsolatos pályázatok a tanulmány által kijelölt intézmények tekintetében Balácapuszta régészeti lelőhely látogatóbarát fejlesztése (Nemesvámos önkormányzatával és a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal közösen) Peremarton, Idősek Otthona nyílászáró cserék Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium (Balatonalmádi) nyílászáró cserék. A pályázatokhoz szükséges saját forrást az esedékes költségvetés-módosításoknál biztosítani kell. A megjelenő pályázati felhívásokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és szükség esetén a fejlesztendő intézmények listájának módosításáról szóló döntést a közgyűlés elé kell terjeszteni. Határidő: Felelős: a pályázati felhívások függvényében Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2./ A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a települési önkormányzatokkal folytasson tárgyalásokat a fenntartásra átvett oktatási intézmények fejlesztési célkitűzéseiről, azokkal kapcsolatos feladatokról. A tulajdonos települési önkormányzatok legalább 50%-os pénzügyi hozzájárulása esetén elő kell készíteni az aktuális nem megtérülő fejlesztés pályázatát. Megtérülő fejlesztés esetén felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a települési önkormányzattal tárgyalásokat folytasson a tulajdonos önkormányzat csökkentett mértékű hozzájárulására vonatkozóan. Amennyiben a fejlesztés a fenntartási költségekben gyors megtérülést eredményez, a megyei önkormányzat a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül is megindíthatja a fejlesztést. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

7 7 3./ A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy dolgozzon ki szakmai programot a szociális és oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozóan figyelembe véve az operatív programok célkitűzéseivel szinkronban minél több pályázati forrás igénybevételére nyíljon lehetőség. Határidő: március 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, október 30. Lasztovicza Jenő s. k.

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-16/2007. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-1568/2013 Ea.: Czirokné Tárgy: Az önkormányzat vagyongazdálkodási terve Melléklet: Szentes Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Terve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnök 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2011. december 13-án kelt átadás átvételi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben