Hírek az előrehaladásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek az előrehaladásról"

Átírás

1 Hírek az előrehaladásról Lassan itt a félidő! (2007 február)... 2 Félidőben vagyunk! (2007. április)... 4 Túl a nehezén? (2007. július)... 6 Záró szakaszba értünk (2007. október)... 8 Hurrá, a finisbe érkeztünk! (2008 március)... 9 Teljesítettük - és folytatjuk (2008 április)... 10

2 Lassan itt a félidő! (2007 február) Pályázatunk megvalósításában szépen haladunk: több tervezett kiadványunk készült el - a sokszorosítás nyáron történik. Nyomdába kerül a Paraszkay Sára által átdolgozott "Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek" című könyv. Az 1994-es kiadvány már kifogyott, így az újabb ezer példány - immár korszerűsítve - sok segítséget nyújt majd a szakembereknek, gyógypedagógus pályára készülőknek, szülőknek és minden más érdeklődőnek. Befejeződött a "Tantárgyi módszertani útmutatók" lektorálása, véleményezése. Hajdanában volt egy központilag kiadott tanterv a gyengénlátó tanulók általános iskolai oktatásához, mely módszertani javaslatokat is tartalmazott. A Nemzeti Alaptanterv bevezetése, a Helyi Pedagógiai Programok (benne a Helyi Tanterv) elkészítése után ilyen "központi" tanterv már nem létezett. Az integráltan nevelt, oktatott gyengénlátó tanulók pedagógusai a saját intézmény Pedagógiai Programja és a Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve szerint tervezik mindennapi munkájukat - ezekben a dokumentumokban azonban nincsenek módszertani leírások. Ezért kiadványunk hiánypótló: minden "inkluzív" közoktatási intézmény számára olyan ismereteket tartalmaz, melyek felhasználása jelentősen könnyíti a pedagógusok tudatos tervező munkáját, napi tevékenységét. Folyamatban van a "Speciális feladatlapsorozat" lektorálása, véleményezése. A gyengénlátó, aliglátó tanulók oktatása rendkívül eszközigényes - jószerint e gyermekcsoport számára kell gyakorlatilag naponta készíteni jól látható segédanyagokat. Így a tantárgyakhoz, modulokhoz kapcsolódó, igényesen elkészített feladatlapok jelentős energiamegtakarítást jelentenek a befogadó intézmények pedagógusai számára: a feladatlapok színes kivitelben nyomtathatók lesznek. Természetesen nem készülhetett olyan sok feladatlap, mely minden alkalomra elegendő lenne, de követendő példaként szolgál a pedagógus további "feladatlap-tervező" gondolataihoz. Megkezdtük a videofilmek forgatókönyveinek egyeztetését, a felvételeket. A filmek alkalmasak lesznek arra, hogy a befogadó iskolák nevelőtestületei betekintést nyerjenek az írás-olvasás, matematika, mozgás-és látásnevelés, környezetkialakítás, kézműves technikák alkalmazásának rejtelmeibe. Konzorciumi partnereink lelkes együttműködésének köszönhetően mindegyik általános iskolában, és az óvodában volt már egy-egy nyílt nap, előadásokkal, interaktív-érzékenyítő programokkal. A tapasztalatok változó képet mutatnak: a pedagógusok - ideértve a rendező intézmény nevelőtestületét is - rendkívül érdeklődők. Kevésbé - helyenként egyáltalán nem - jönnek el a programra a meghívott önkormányzatok, egészségügyi szakemberek, szülők - de aki jelen van, részletekbe menő beszélgetéseket kezdeményez. Úgy látjuk, hogy a nagyvárosokban kisebb az érdeklődés, míg a szoros emberi közösségben lévő kicsiny faluban a rendezvény nagy érdeklődést kelt: minden egyes programon aránylag sokan és kérdésekkel telítve vesznek részt. Öröm volt minden nyílt nap! Munkánkat mentorok is segítik - ketten gyógypedagógusok, akikkel azonos szakmai nyelvet beszélve gyümölcsöző kapcsolat alakult ki. Minden konzorciumi partnerrel felvették külön-külön is a kapcsolatot, s a partnerek kéréseinek megfelelően szakmai támogatást nyújtanak. Pályázatunk egyetlen pontjának megvalósítása okoz gondot: a kompetenciaalapú programcsomagok adaptálása, mely kötelezően vállalt feladat volt a pályázati kiírás szerint. A nehézséget egy fogalom - az adaptálás - értelmezése okozza.

3 A pályázat kiírását, benyújtását és elfogadását követően változott - nem nálunk! - a fogalom értelmezése: nevezetesen nem adaptációt, hanem a programcsomagok bevezetését is adaptációnak kívánják minősíteni. Így az intézményünkben adaptációs mentorként bejelentkező szakértő a programcsomagok bevezetését kívánja segíteni, mi pedig - ragaszkodva az eredeti értelmezéshez és kiíráshoz - annak a gyengénlátó tanulókra vonatkozó módosítások, javaslatok elkészítésére vállalkozunk. A kérdés megoldását célozva levelekben jeleztük a problémát - de megnyugtató megállapodás még nem született. A programcsomagok adaptációját elvégezzük. S hogy miért nem vezetjük be a programcsomagokat? Két alapvető oka van: a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott és elfogadott pályázatunk - melytől nem kívánunk eltérni, valamint a szakmai megfontolásból eredő indok: jól bevált és korszerű Pedagógiai Programunk alapján a munkaközösségek dönthetnek a tankönyvválasztásról. A programcsomagokban szereplő könyveket még nem nyilvánították tankönyvvé, azok használata kísérleti fázisban van. Konzorciumi partnereinkkel kiválóan tudunk együttműködni - az eddigi együttmunkálkodás alapján bízunk abban, hogy a közös lelkesedés túlnyúlik majd a pályázat lezárásán is!

4 Félidőben vagyunk! (2007. április) Az elszámolási rendszer egyszerűsítésének köszönhetően immár nem három, hanem hathavonta kell Projekt Előrehaladási Jelentést ("PEJ") készíteni - de közben a kifizetések érdekében "Egyszerűsített" PEJ ("EPEJ") nyújtható be. Így áprilisban készül a PEJ2, azaz a második kötelező beszámoló. Hol tartunk? A februári tájékoztatásunkban szereplő feladatokról számoltunk be, s azóta haladtunk a tervezett programok megvalósításában. Befejeződött a "Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek" című könyv nyomdai kivitelezése - korszerűsített szöveggel, látványos képekkel. Így ismét átadhatjuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni a gyengénlátásról, a gyengénlátó, aliglátó gyermekekről, a segítség lehetőségeiről. Befejeződött a "Fejlesztő eljárások gyengénlátó gyermekek számára" című kiadványunk lektorálása, javítása. Ez a kiadvány kapcsolódik az évekkel ezelőtt elkészült "Fejlesztő eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára" könyvünkhöz - így mind az óvodás, mind az általános iskolás gyermekek nevelését, oktatását segíthetjük. Megkezdődtek a "Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülők számára" című kiadvány munkálatai. Ez a kiadvány kapcsolódik a szintén korábban megírt "Nevelési tanácsok óvodáskorú gyengénlátó gyermeket nevelő szülők számára" című könyvecskéhez. Újabb kiadványunkból az iskoláskorú gyermekek szülei is hasznos információkhoz fognak jutni. Érdekesség, hogy a szöveg szerkezete illeszkedik a korábbi kiadvány szerkezetéhez: a szülők által szóban megfogalmazott kérdésekre ad majd választ - mintegy párbeszédes formában -a szerző. Folyamatosan készülnek a videofilmek felvételei - melyeket a tanévben be kell fejezni, tehát komoly és nehéz munka történik mind a forgatókönyvírók, mind a felvételeket készítő médiaszakember részéről. Újból szerveztünk nyílt napokat, melyek közül Cegléden és Reziben már meg is valósult egy-egy. Köszönjük a szervezők, a partnert képviselők és a nevelőtestületek szakmai közreműködését! Szép órákat láttunk! Előkészítettük a dorogi nyílt napot - a szép tavaszi idő még nagyobb kedvvel állunk a jó programtervezéshez! Pályázatunkban vállaltuk, hogy a befogadó közoktatási intézmények pedagógusai számára akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyamot indítunk. Nem tudtuk megkezdeni a saját tervezésű pedagógus-továbbképzést, de májusban elindítjuk. Eredeti tervünk szerint a tanfolyam megtartására 2007 januárfebruárjában került volna sor. Nem számítottunk azonban arra, hogy az akkreditáció, indítás engedélyezése oly sok időt vesz igénybe. A cselekvési ütemtervnek megfelelően készítettük el a programot, és nyújtottuk be júliusában. A program elfogadása 2007 januárjában történt, majd ezt követően az indítási engedély megkérése következett. Ennek során - kérvényünk alapján - a Munkaügyi Központba bejelentett és elfogadott, központilag nyilvántartott "felnőttképző" intézmény lettünk. A bürokrácia útvesztőit végigjárva - a hivatalok, cégek felelős alkalmazottaitól mindig segítséget kapva - sikerül az első tanfolyamot megtartanunk május-júniusban. A tanfolyam címe: "Az inkluzív nevelés-oktatás gyakorlata: speciális kompetenciák magalapozása a gyengénlátó és aliglátó gyermekeket és tanulókat együttnevelő intézmények pedagógusai számára".

5 A tanfolyamról részletesebb tájékoztatást következő híradásunkban lehet majd olvasni. Megkezdődtek az eszközkölcsönző létrehozásával összefüggő munkálatok: elkészült két szakértői vélemény, vannak árajánlatok. A beszerzendő elektronikus olvasókészülékek különlegességei, hogy meg fognak felelni a magas követelményeknek: kiváló működési és felhasználói tulajdonságaik vannak. Az általunk megkívánt követelményeknek csak külföldön gyártott készülékek felelnek meg. Mi most a teendőnk? A PEJ2 készítése - tehát jó munkát minden kollegának!

6 Túl a nehezén? (2007. július) Elkészültünk a második előrehaladási jelentéssel - bizony nagy munka volt! Tetemes írásos dokumentumot nyújtottunk be, nagyon pontos elszámolásokat. Most várjuk a visszajelzést - remélve, hogy eddigi tapasztalataink alapján nem lesz pótolnivalónk. Munkánk folytatódott. Átéltük az első monitoringot, és hasznos tapasztalatokat szereztünk a kiváló szakértőknek köszönhetően! Az értékelés szerint munkánk jól halad, terveink megvalósítását várhatóan semmi nem fogja akadályozni. A partneriskolákban tartandó nyílt napokat Reziben, Dorogon megvalósítottuk, e feladatkörben már az utolsó nyílt napra készülünk, mely az óvodában lesz. Ha visszagondolunk a nyílt napokra, az ott elhangzott szakmai előadásokra, a hallgatóság érdeklődésére, akkor elmondhatjuk: új, és tovább folytatandó programokat sikerült a gyakorlatban kipróbálnunk. Elkészítettük a speciális tantárgyi feladatlapsorozatot - már csak a sokszorosítás várat magára. Ehhez intézményünk stúdióját kell felszerelnünk olyan informatikai eszközökkel, melyekkel a munkát magunk is elvégezhetjük. A stúdió modernizálását a Kovács Csongor Alapítvány támogatásával valósítjuk meg. Másodszor rendeztük meg az úgynevezett "életviteli táborokat", külön az integrált nevelés-oktatásban részesülő általános iskolai, és külön a középiskolai korosztály számára. E táboroknak volt már hagyománya iskolánk életében, hiszen korábban is szerveztünk "középiskolások táborát". Az új program haszna egyrészt a megváltoztatott tartalom, másrészt az általános iskolás tanulók bevonása útján mutatkozik meg. A hasonló örömökkel és nehézségekkel hozzánk érkező diákok az együttlét során nemcsak új ismereteket szereznek - mint egészségügyi, tanulási, informatikai ismeretek - hanem barátságok is kötődnek. A baráti kapcsolatokon túl sok új életviteli ismeretet is átadnak egymásnak, és egyben biztosak lehetnek abban is: ha gondjuk adódik, bizalommal fordulhatnak intézményünk szakembereihez! Elkészült a szülőknek szóló kiadványunk: "Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülőknek". Reméljük, hogy az iskolások szülei hasznos ismeretekhez jutnak, s a kiadvány olvasását követően ők is bizalommal fordulnak a szakemberekhez, ha további kérdéseik lesznek. A hosszadalmas és bonyolult ügyintézések után megtartottuk első pedagógustovábbképző tanfolyamunkat. Előző híradásunkban jeleztük, hogy részletesebben beszámolunk e programról. A tanfolyam címe: "Az inkluzív nevelés-oktatás gyakorlata: speciális kompetenciák megalapozása a gyengénlátó és aliglátó gyermekeket és tanulókat együttnevelő intézmények pedagógusai számára". A tanfolyam 30 órás, négy nap alatt elvégezhető. A tanfolyamot májusban és júniusban tartottuk meg, két csoport számára. A 15 fős csoport pedagógusai az EU-s pályázat, a 12 fős csoport pedagógusai a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány jóvoltából térítésmentesen vehettek részt a tanfolyamon.

7 Tartalma a gyengénlátáshoz, aliglátáshoz kapcsolódik: - szemészeti alapismeretek - az inkluzív nevelés, oktatás jogi háttere - környezetkialakítás, környezeti adaptáció - látássérültek pszichológiája - tanulást és életvitelt segítő optikai és elektronikus eszközök - módszertani ismeretek A tanfolyamon intézményünk szakemberei tartottak előadásokat és gyakorlatokat: Dr. Nádrai Ágnes szemészorvos, Zsótér Zsuzsánna gyógypedagógus, Juhászné Schönhardt Ildikó szociálpedagógus, Mándi Tiborné gyógypedagógus, Vargáné Mező Lilla gyógypedagógus, Fazekad Ágnes klinikai szakpszichológus, Paraszkay Sára gyógypedagógus-pszichológus, Jankó-Brezovay Pálné gyógypedagógus, Cseh Nóra gyógypedagógus, Molnár Csilla gyógypedagógus, Hegyiné Honyek Katalin gyógypedagógus - köztük többen szakvizsgával rendelkező szakemberek. A tanfolyamhoz kapcsolódva tanáraink bemutató órákat, foglalkozásokat is tartottak: Molnár Csilla, Szászné Kiss Magdolna és Hegyiné Honyek Katalin gyógypedagógusok, valamint Kovácsné Fülöp Beáta testnevelő tanár. Az elégedettségei kérdőívek alapján igen jó visszhangja volt tanfolyamunknak: 4,84 minősítést kaptunk, azaz "teljes mértékben elégedett" volt a 27 résztvevő. A pályázati keretből januári kezdéssel 15 tanár részére ismét meg tudjuk tartani tanfolyamunkat. Megkezdtük az eszközkölcsönzőbe tervezett nagy értékű elektronikai eszközök beszerzését is. Időközben a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítványhoz is sikerült pályáznunk, ahol közel 6 millió forintos támogatást kaptunk. Eszközkölcsönzőnk várhatóan nemcsak elektronikus olvasógépeket, hanem értékes nagyítókat, asztali led-es lámpákat, olvasóállványokat és tapadófóliákat is biztosít a rászoruló integrált gyengénlátó tanulók számára. Az eszközkölcsönző működését honlapunkon a későbbiekben fogjuk ismertetni. Nyári feladataink között az elkészült szakmai anyagok sokszorosítása szerepel.

8 Záró szakaszba értünk (2007. október) A nyári szünidő alatt is folytattuk pályázatunk megvalósítását. Az eszközkölcsönző megindításához beszereztük az elektronikus olvasóeszközök nagyobbik részét. Ebben igen nagy segítségünkre volt a velünk régóta kapcsolatban álló "Labrador Bt.". Folyamatban van még egy olvasókészülék beszerzése. Elkészítettük a kölcsönzési naplót, a kölcsönözhető eszközök nyilvántartását segítő "kartonokat", és a kölcsönzési szerződés mintapéldányát. Természetesen szerepeltettük a pályázat azonosítóit - hiszen fontos a kölcsönző személyt tájékoztatni arról, hogy milyen támogatás eredményeként jut készülékhez. Készülőben vannak filmjeink. A pályázat megírásakor nem is gondoltuk volna, hogy öt film elkészítése ekkora munka lesz: forgatókönyvírás, filmfelvétel és körülményeinek szervezése, az anyag "vágása", a szöveg megírása és felvétele, valamint a végső stúdiómunkák. A felsorolt feladatok egy részét tanáraink végezték, természetesen napi munkájuk mellett. Így aztán a határidőt módosítanunk kell augusztusról december közepére. Az öt film jelenlegi készültségi állapotát tekintve azonban az új határidő biztosan tudjuk teljesíteni. Az elkészült tantárgyi feladatlap-sorozat elektronikus adathordozón van. Stúdiónk modernizálása megtörtént, így a sokszorosításra helyben van lehetőségünk. A nagy példányszám miatt a sokszorosítást nem tudtuk befejezni, új határideje lesz. Mindenképpen törekszünk arra, hogy pályázatunk befejezésekor már használhassák a befogadó iskolák pedagógusai. A kompetenciaalapú programcsomagok adaptációjának javaslatát is elkészítették tanáraink. Ez a feladat kérdéses volt: a pályázatkiírás a programcsomagok adaptációját tartalmazta, de később kiderült, hogy a Sulinova Kht azok bevezetését szerette volna. A bevezetést azonban nem vállaltuk, tekintettel arra, hogy a pályázatunkban nem vállaltuk. Jó szívvel tudjuk azonban javasolni ajánlásaink figyelembe vételét mindazon óvodának és iskolának, ahol a programcsomagokat használják. Előkészítettük az utolsó, a konzorciumi partner óvodában megtartandó interaktív foglakozás és szakmai nap programját - így tapasztalataink e téren is bővülnek. A harmadik előrehaladási jelentést követően, október közepétől már a cél előtti hajrá időszakát fogjuk élni. Befejezzük és lezárjuk programjainkat, még egy pedagógustovábbképző tanfolyamot tartunk, megszervezzük az összegező stáb-ülésünket, végül márciusban konferenciát rendezünk.

9 Hurrá, a finisbe érkeztünk! (2008 március) Befejeztük az elkészített anyagok adathordozóra vitelét, megtartottuk az utolsó interaktív "érzékenyítő" programot és nyílt napot az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvodájában. Január-február hónapokban ismét megszerveztük 30 órás akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyamunkat 15 pedagógus részvételével. Januárban kezdtük tervezni a záró konferencia programját. Ehhez stáb-ülést is összehívtunk - szerencsétlenségünkre éppen aznap volt MÁV-sztrájk, így nem tudott minden partner személyesen részt venni a megbeszélésen. A távol lévőkkel ben egyeztettünk, így a záró konferencia főbb vonalakban kirajzolódott. Februárban részletes tervet készítettünk, melyben a nap programját, a dekorációt, a meghívót, és egyéb, a meghívottak számára készítendő szakmai anyagokat dolgoztuk ki. Temesy Ágnes és Cseh Nóra igazgatóhelyettesek lelkes segítő munkájának köszönhetően a záró konferencia körülményeinek minden apró részletét megterveztük. Tanulóink műsorát Homor Ágnes tanár állította össze, sok-sok közreműködő kollega dolgozik a betanításon, jelmezek-díszletek készítésén, technikai berendezések összeállításán. Nevük a vendégek számára átadandó szakmai anyagokban megtalálható lesz. A záró konferenciát intézményünk épületében tartjuk március 14-én, pénteken 10,00-15,00 óra között. Tanulóink műsorát követően partnereink bemutatkozása hallgatható, majd projektvezetőnk előadásában vendégeink megismerhetik a megvalósult pályázat részleteit. Konferenciánkat állófogadással zárjuk, ahol kötetlen beszélgetésre lesz alkalom. Meghívottaink számára postáztuk a meghívókat. Vendégeink átvehetik a CD-re írt szakmai anyagokat, és könyvünket is. Következő beszámolónkban a projekt lezárásáról, a további tennivalókról tájékoztatjuk olvasóinkat.

10 Teljesítettük - és folytatjuk (2008 április) Projektünket március 31-én befejeztük. Örömmel írjuk le, hogy minden, a pályázatban tervezett tevékenységet sikeresen megvalósítottunk! Köszönet illeti ezért partnereinket! Köszönet illet minden pedagógust, aki részt vett a tartalmi kidolgozásban, a szakmai anyagok véleményezésében, lektorálásában! Sokan voltak, nevüket fel sem tudjuk sorolni! Köszönet illeti mindazokat, akik a különféle programokat gondosan megszervezték, lebonyolították: a befogadó partnerek vezetőit, pedagógusait, más dolgozóit, a fő pályázó igazgatóhelyetteseit, munkaközösség-vezetőit, pedagógusait és többi dolgozóját! - Szakmai módszertani eszköztár létrehozása - Tantárgyi módszertani útmutatók Az általános iskolai oktatás minden tantárgyára kidolgoztunk tantárgyi módszertani útmutatókat, melyek az ép értelmű és a halmozottan fogyatékos gyengénlátó, aliglátó tanulók oktatásához egyaránt felhasználhatók. A 19 szakmai anyagon felül készült egy "bevezető", mely a látássérüléssel összefüggő általános tudnivalókat tartalmazza, így az egyes szakmai anyagok a szorosan a tárgyhoz tartozó ismereteket ölelik át. Egyes tantárgyak módszertani útmutatói az alsó és a felső tagozatra külön-külön készültek. A módszertani útmutatók a következők: "bevezető" magyar alsó tagozat, magyar felső tagozat, idegen nyelv, matematika alsó tagozat, matematika felső tagozat, informatika, környezetismeret, ének-zene (alsó-felső tagozat egyben), rajz (alsó-felső tagozat egyben), technika alsó tagozat, technika felső tagozat, testnevelés, osztályfőnöki, természetismeret, fizika-kémia, földrajz, biológia, történelem.

11 Az útmutatókat 3 konzorciumi partner általános iskola pedagógusai véleményezték és a partner debreceni speciális iskola pedagógusai lektorálták. A szakmai anyagok minősége igen jó. A tantárgyi módszertani útmutatók elektronikus adathordozón elérhetők. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Speciális tantárgyi feladatlap-sorozatok A tantárgyi módszertani útmutatókhoz speciális tantárgyi feladatlapok készültek, összesen 32 féle, esetenként külön-külön az ép értelmű és a halmozottan sérült gyengénlátó, aliglátó tanulók oktatásához (ez utóbbit * -gal jelöljük a továbbiakban). A feladatlap-sorozatok a következők: magyar (1-4., 1-4.*), helyesírási szójegyzék (1-4., 1-4.*, *), idegen nyelv német (4-8.) angol (4-8.) idegen nyelv (7-8.*), matematika (1-4., 1-4.*, 5-8., 5-8.*) környezetismeret (1-4., 1-4.*), ének-zene (1-4., 5-8., 1-4.*, 5-8.*), rajz-és vizuális kultúra (1-4.), rajz-és művészettörténet (5-8.), természetismeret (5-6.), természetismeret (5-8.*), fizika (7-8.), kémia (7-8.) földrajz (7-8.) földrajz (6-7-8.*), történelem fogalomtár (5-8.), természettudományos fogalomtár: kémia, fizika ((7-8.), természettudományos fogalomtár: földrajz, biológia (7-8.), történelem (5-8, 5-8.*). Az ép értelmű gyengénlátó tanulók számára készült feladatlap-sorozatokat a partner általános iskolák pedagógusai véleményezték, és teljeskörűen lektorálták a partner debreceni iskola pedagógusai. A pályázaton kívül intézményi támogatással készült az "Ismerd meg Budapestet" című, a főváros nevezetességeit bemutató, fotókat tartalmazó gyűjtemény, melynek külön erénye, hogy a képek és részleteik tetszés szerinti méretre nagyíthatók. A speciális tantárgyi feladatlapok elektronikus úton, CD-n elérhetők. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. "Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek" 1994-ben a Perkins - Hilton Alapítvány támogatásával Paraszkay Sára gyógypedagógus-pszichológus megírta a "Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek" című, hiánypótló könyvét. A könyv 10 év alatt gyakorlatilag elfogyott, ezért szándékoztunk újból megjelentetni. Az eltelt évtized alatt a könyv egyes részei korszerűtlenek lettek, ezért jelentős átdolgozásra volt szükség. Az átdolgozást a szerző végezte, a lektorálást intézményünk vállalta.

12 A napjainkban is hiánypótló, főiskolai jegyzetként is felhasználható könyv elérhető intézményünk könyvtárában, igény esetén ingyen átvehető. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt, szülőket, más szakembereket. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Fejlesztő eljárások óvodáskorú gyengénlátó gyermekek számára Intézményünk korábban megírta a "Fejlesztési eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára" című szakmai anyagát, melyet könyv formájában is sikerült kiadni a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola segítségével. E könyv párjaként tűztük ki célul jelen pályázatunkban a "Fejlesztő eljárások óvodáskorú gyengénlátó gyermekek számára" című szakmai anyag megírását. A szakmai anyagot a partner óvoda lektorálta. A CD-t az intézményünkben megrendezett óvodai nyílt napokon térítésmentesen adjuk át az óvónőknek, illetve az érdeklődő szülőknek. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt, szülőket, más szakembereket. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülőknek Az 1990-es évek második felében a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány támogatásával megjelentettük a "Nevelési tanácsok gyengénlátó óvodás gyermeket nevelő szülőknek" című kiadványunkat. Ennek mintegy párjaként terveztük pályázatunkban az iskolás gyermeket nevelő szülők számára a "Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülőknek" című szakmai anyagot. Az anyag felépítése hasonló a korábbi kiadványhoz: a hosszú évek alatt felmerült és összegyűjtött szülői kérdésekből válogatva kérdés-felelet formájában készült el. Tartalmazza továbbá a jogszabályi ismereteket, a segítő szervezetek nevét is. A szakmai anyagot a partner debreceni speciális iskola lektorálta. A CD-t a befogadó iskolákon keresztül juttatjuk el az érintett szülőkhöz. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt, szülőket, más szakembereket. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Videofilmek elkészítése Összesen 5 videofilm készült el 128' időtartammal az alábbiak szerint: Matematika ( 20' ), Olvasás és írás tanítása ( 24' ), A környezet és az informatika akadálymentesítése (10'+12'=24'), Vizuális kultúra és gyakorlati ismeretek (12'+13'=25'), Látás-mozgás-koordináció (14'+21'=35'). A filmek forgatókönyvét 8 tanár írta, akik részt vettek a felvételek készítésében is. A felvételeket, a vágást Szaffner Gyula szakember készítette. A filmek kiváló szakmai anyagokként használhatók a továbbiakban tartandó szakmai napjainkon. A konzorciumi megállapodás értelmében a használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket, és igény esetén minden inkluzív intézményt. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg.

13 Megvalósult programok Interaktív "érzékenyítő program", nyílt nap, szakmai tájékoztatás Célja a gyengénlátás, aliglátás sajátosan kialakított környezetben és élethelyzetekben való átélése, másik a szakmai ismeretek nyújtása óralátogatás és szakmai előadások keretében. Az interaktív, érzékenyítő programok céljaként azt tűztük ki, hogy a befogadó közoktatási intézményekben az osztály-és iskolatársakat, szüleiket, a nevelőtestület tagjait, az önkormányzati és egészségügyi dolgozókat, más szakmai alkalmazottakat megismertessük a gyengénlátás, aliglátás vonatkozásaival. Összesen 24 érzékenyítő foglalkozást szerveztünk A projektben foglaltakat betartva intézményünk aktívan részt vett a konzorciumi partner befogadó intézmények székhelyén megtartott nyílt napokon összesen 8 alkalommal. Partnereink vállalták a bemutató foglalkozásokat, részt vettek az előadásokon, ismertették az inkluzív oktatás megvalósulását intézményükben, és kiváló körülményeket biztosítottak. Az interaktív érzékenyítő programok anyagát illetően, a konzorciumi megállapodás értelmében, gyakorlatban alkalmazás joga illeti meg a debreceni konzorciumi partnert. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Életviteli táborok évesek és évesek számára Mindkét típusú tábort kétszer szerveztük meg : 2006 és 2007 nyarán. Összesen 94 tanuló vett részt a táborokon: 9+13 általános iskolás és középiskolás. A programok felölelték a tanulási technikák, speciális segédeszközök (optikai, informatikai), mindennapos életviteli technikák ismereteit, kommunikációs technikákat, pszichológiai és szemészeti ismereteket. A tanulók megismerték egymás körülményeit, probléma megoldási technikáit, a segédeszközökhöz jutás lehetőségeit, és személyre szóló szemészeti, optikai és pszichológiai tanácsadást is igénybe vehettek. Pályaválasztási tanácsadás Pályaválasztási tanácsadást családi hétvége keretében k ét alkalommal rendeztünk meg: 2006 és 2007 őszén, a 7. osztályos integrált és intézményünkben tanuló gyermekek és családjaik számára. A program célja a reális pályaválasztás segítése 1 évvel megelőzve a továbbtanulásra vonatkozó szülői és tanulói döntést. A háromnapos tanácsadáson 2006-ban 46 fő, 2007-ben 60 fő vett részt: integrált tanulók és családtagjaik mellett intézményünk tanulói is. A két alkalom idején mindösszesen 106 résztvevő volt, ebből 37 fő SNI tanuló, 69 családtag (ebből: 12 apa). A programokat három szempontból csoportosítottuk: szülői, tanulói és közös programok. A dús programot a résztvevők igen hasznosnak ítélték, a programok alatt sokféle kérdésre válaszoltunk, a résztvevők számára írott anyagot is átadtunk. Ebben az elhangzott előadások, a továbbtanulással, pályaválasztással összefüggésben információk szerepeltek.

14 Pedagógusok képzése A kötelező központi továbbképzéseken a partnerek pedagógusai vettek részt: "Együttnevelés (integráló nevelés) elmélete és gyakorlata" óra; "Kooperatív tanulási technikák alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában" - 30 óra; "Tevékenységközpontú pedagógiák" - 30 óra. A fő kedvezményezett saját, akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyama : "Az inkluzív nevelés-oktatás gyakorlata: speciális kompetenciák megalapozása a gyengénlátó, aliglátó gyermekeket és tanulókat együttnevelő intézmények pedagógusai számára". Három csoport számára indítottuk a képzést. A hallgatók által kitöltött kérdőívek tanúsága szerint eredményesek voltak tanfolyamaink - sőt a tanfolyami tematikára épülő további tanfolyamok indítására is igény merült fel. A fő pályázó által kidolgozott akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyam megtartása az engedélyben foglaltak értelmében más intézmények által is lehetséges. Óvodai és iskolai programcsomag adaptációja Óvodai és iskolai programcsomag (3 db) adaptációjára vállalkoztunk pályázatunkban. - A kompetenciaalapú óvodai programcsomag adaptációja gyengénlátó gyermekek neveléséhez - Olvasás-szövegértés 5. és 7. évfolyam kompetencia alapú programcsomag adaptációja gyengénlátó tanulók oktatásához - Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam kompetencia alapú programcsomag adaptációja gyengénlátó tanulók neveléséhez Eszközkölcsönző kialakítása Eszközkölcsönző kialakítása szerepelt pályázati programunkban abból a célból, hogy az integráltan nevelt, oktatott aliglátó tanulók számára a szükséges, de drága elektronikus olvasógépeket kölcsönözni tudjuk mindaddig, amíg más forrásból az intézmény illetve a család be tudja azokat szerezni, vagy arra az időtartamra, amíg a tanuláshoz a gyermeknek arra szüksége van. A kölcsönzőtárat kialakítottuk, nem várt pozitívumként jelezzük, hogy jelentős mennyiségi növekedést értünk el más pályázati forrásból szerzett támogatás útján. Az eredetileg csak elektronikus olvasógépeket tartalmazó eszköztárban így már lupék, távcsövek, ledes lámpák, olvasóállványok és tapadófólia is található. Az eszközkölcsönzés dokumentációját elkészítettük, a kölcsönzés dokumentáltan megindult. A konzorciumi megállapodás értelmében az eszközök használati joga (kölcsönzés útján) illeti meg - egyéni igények szerint - a gyengénlátó, aliglátó tanulókat. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. A pályázat záró konferenciáját március 14-én tartottuk meg. A záró konferencián minden egyes partner bemutatta intézményét és a projektben való részvételét, az elvégzett tevékenységeket. A partner intézményekben tanuló diákok szülei közül ketten ismertették pozitív véleményüket a befogadó oktatásról, a befogadó iskoláról és a szakmai segítséget nyújtó EGYMI-ről. A megszólalók között fenntartói hozzászólás is elhangzott, megerősítve az integrált nevelés, oktatás szakmai támogatásának szükségességét, az inkluzív közoktatási intézmények és az

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2008-ban HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógusképzés szerepének meghatározása a pedagógiai rendszerek fejlesztésében és alkalmazásában című tanulmányról

ÖSSZEGZÉS A pedagógusképzés szerepének meghatározása a pedagógiai rendszerek fejlesztésében és alkalmazásában című tanulmányról ÖSSZEGZÉS A pedagógusképzés szerepének meghatározása a pedagógiai rendszerek fejlesztésében és alkalmazásában című tanulmányról Kutatásunkban két kérdésre kerestük a választ: milyen szerepet játszottak

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben