Hírek az előrehaladásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek az előrehaladásról"

Átírás

1 Hírek az előrehaladásról Lassan itt a félidő! (2007 február)... 2 Félidőben vagyunk! (2007. április)... 4 Túl a nehezén? (2007. július)... 6 Záró szakaszba értünk (2007. október)... 8 Hurrá, a finisbe érkeztünk! (2008 március)... 9 Teljesítettük - és folytatjuk (2008 április)... 10

2 Lassan itt a félidő! (2007 február) Pályázatunk megvalósításában szépen haladunk: több tervezett kiadványunk készült el - a sokszorosítás nyáron történik. Nyomdába kerül a Paraszkay Sára által átdolgozott "Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek" című könyv. Az 1994-es kiadvány már kifogyott, így az újabb ezer példány - immár korszerűsítve - sok segítséget nyújt majd a szakembereknek, gyógypedagógus pályára készülőknek, szülőknek és minden más érdeklődőnek. Befejeződött a "Tantárgyi módszertani útmutatók" lektorálása, véleményezése. Hajdanában volt egy központilag kiadott tanterv a gyengénlátó tanulók általános iskolai oktatásához, mely módszertani javaslatokat is tartalmazott. A Nemzeti Alaptanterv bevezetése, a Helyi Pedagógiai Programok (benne a Helyi Tanterv) elkészítése után ilyen "központi" tanterv már nem létezett. Az integráltan nevelt, oktatott gyengénlátó tanulók pedagógusai a saját intézmény Pedagógiai Programja és a Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve szerint tervezik mindennapi munkájukat - ezekben a dokumentumokban azonban nincsenek módszertani leírások. Ezért kiadványunk hiánypótló: minden "inkluzív" közoktatási intézmény számára olyan ismereteket tartalmaz, melyek felhasználása jelentősen könnyíti a pedagógusok tudatos tervező munkáját, napi tevékenységét. Folyamatban van a "Speciális feladatlapsorozat" lektorálása, véleményezése. A gyengénlátó, aliglátó tanulók oktatása rendkívül eszközigényes - jószerint e gyermekcsoport számára kell gyakorlatilag naponta készíteni jól látható segédanyagokat. Így a tantárgyakhoz, modulokhoz kapcsolódó, igényesen elkészített feladatlapok jelentős energiamegtakarítást jelentenek a befogadó intézmények pedagógusai számára: a feladatlapok színes kivitelben nyomtathatók lesznek. Természetesen nem készülhetett olyan sok feladatlap, mely minden alkalomra elegendő lenne, de követendő példaként szolgál a pedagógus további "feladatlap-tervező" gondolataihoz. Megkezdtük a videofilmek forgatókönyveinek egyeztetését, a felvételeket. A filmek alkalmasak lesznek arra, hogy a befogadó iskolák nevelőtestületei betekintést nyerjenek az írás-olvasás, matematika, mozgás-és látásnevelés, környezetkialakítás, kézműves technikák alkalmazásának rejtelmeibe. Konzorciumi partnereink lelkes együttműködésének köszönhetően mindegyik általános iskolában, és az óvodában volt már egy-egy nyílt nap, előadásokkal, interaktív-érzékenyítő programokkal. A tapasztalatok változó képet mutatnak: a pedagógusok - ideértve a rendező intézmény nevelőtestületét is - rendkívül érdeklődők. Kevésbé - helyenként egyáltalán nem - jönnek el a programra a meghívott önkormányzatok, egészségügyi szakemberek, szülők - de aki jelen van, részletekbe menő beszélgetéseket kezdeményez. Úgy látjuk, hogy a nagyvárosokban kisebb az érdeklődés, míg a szoros emberi közösségben lévő kicsiny faluban a rendezvény nagy érdeklődést kelt: minden egyes programon aránylag sokan és kérdésekkel telítve vesznek részt. Öröm volt minden nyílt nap! Munkánkat mentorok is segítik - ketten gyógypedagógusok, akikkel azonos szakmai nyelvet beszélve gyümölcsöző kapcsolat alakult ki. Minden konzorciumi partnerrel felvették külön-külön is a kapcsolatot, s a partnerek kéréseinek megfelelően szakmai támogatást nyújtanak. Pályázatunk egyetlen pontjának megvalósítása okoz gondot: a kompetenciaalapú programcsomagok adaptálása, mely kötelezően vállalt feladat volt a pályázati kiírás szerint. A nehézséget egy fogalom - az adaptálás - értelmezése okozza.

3 A pályázat kiírását, benyújtását és elfogadását követően változott - nem nálunk! - a fogalom értelmezése: nevezetesen nem adaptációt, hanem a programcsomagok bevezetését is adaptációnak kívánják minősíteni. Így az intézményünkben adaptációs mentorként bejelentkező szakértő a programcsomagok bevezetését kívánja segíteni, mi pedig - ragaszkodva az eredeti értelmezéshez és kiíráshoz - annak a gyengénlátó tanulókra vonatkozó módosítások, javaslatok elkészítésére vállalkozunk. A kérdés megoldását célozva levelekben jeleztük a problémát - de megnyugtató megállapodás még nem született. A programcsomagok adaptációját elvégezzük. S hogy miért nem vezetjük be a programcsomagokat? Két alapvető oka van: a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott és elfogadott pályázatunk - melytől nem kívánunk eltérni, valamint a szakmai megfontolásból eredő indok: jól bevált és korszerű Pedagógiai Programunk alapján a munkaközösségek dönthetnek a tankönyvválasztásról. A programcsomagokban szereplő könyveket még nem nyilvánították tankönyvvé, azok használata kísérleti fázisban van. Konzorciumi partnereinkkel kiválóan tudunk együttműködni - az eddigi együttmunkálkodás alapján bízunk abban, hogy a közös lelkesedés túlnyúlik majd a pályázat lezárásán is!

4 Félidőben vagyunk! (2007. április) Az elszámolási rendszer egyszerűsítésének köszönhetően immár nem három, hanem hathavonta kell Projekt Előrehaladási Jelentést ("PEJ") készíteni - de közben a kifizetések érdekében "Egyszerűsített" PEJ ("EPEJ") nyújtható be. Így áprilisban készül a PEJ2, azaz a második kötelező beszámoló. Hol tartunk? A februári tájékoztatásunkban szereplő feladatokról számoltunk be, s azóta haladtunk a tervezett programok megvalósításában. Befejeződött a "Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek" című könyv nyomdai kivitelezése - korszerűsített szöveggel, látványos képekkel. Így ismét átadhatjuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni a gyengénlátásról, a gyengénlátó, aliglátó gyermekekről, a segítség lehetőségeiről. Befejeződött a "Fejlesztő eljárások gyengénlátó gyermekek számára" című kiadványunk lektorálása, javítása. Ez a kiadvány kapcsolódik az évekkel ezelőtt elkészült "Fejlesztő eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára" könyvünkhöz - így mind az óvodás, mind az általános iskolás gyermekek nevelését, oktatását segíthetjük. Megkezdődtek a "Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülők számára" című kiadvány munkálatai. Ez a kiadvány kapcsolódik a szintén korábban megírt "Nevelési tanácsok óvodáskorú gyengénlátó gyermeket nevelő szülők számára" című könyvecskéhez. Újabb kiadványunkból az iskoláskorú gyermekek szülei is hasznos információkhoz fognak jutni. Érdekesség, hogy a szöveg szerkezete illeszkedik a korábbi kiadvány szerkezetéhez: a szülők által szóban megfogalmazott kérdésekre ad majd választ - mintegy párbeszédes formában -a szerző. Folyamatosan készülnek a videofilmek felvételei - melyeket a tanévben be kell fejezni, tehát komoly és nehéz munka történik mind a forgatókönyvírók, mind a felvételeket készítő médiaszakember részéről. Újból szerveztünk nyílt napokat, melyek közül Cegléden és Reziben már meg is valósult egy-egy. Köszönjük a szervezők, a partnert képviselők és a nevelőtestületek szakmai közreműködését! Szép órákat láttunk! Előkészítettük a dorogi nyílt napot - a szép tavaszi idő még nagyobb kedvvel állunk a jó programtervezéshez! Pályázatunkban vállaltuk, hogy a befogadó közoktatási intézmények pedagógusai számára akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyamot indítunk. Nem tudtuk megkezdeni a saját tervezésű pedagógus-továbbképzést, de májusban elindítjuk. Eredeti tervünk szerint a tanfolyam megtartására 2007 januárfebruárjában került volna sor. Nem számítottunk azonban arra, hogy az akkreditáció, indítás engedélyezése oly sok időt vesz igénybe. A cselekvési ütemtervnek megfelelően készítettük el a programot, és nyújtottuk be júliusában. A program elfogadása 2007 januárjában történt, majd ezt követően az indítási engedély megkérése következett. Ennek során - kérvényünk alapján - a Munkaügyi Központba bejelentett és elfogadott, központilag nyilvántartott "felnőttképző" intézmény lettünk. A bürokrácia útvesztőit végigjárva - a hivatalok, cégek felelős alkalmazottaitól mindig segítséget kapva - sikerül az első tanfolyamot megtartanunk május-júniusban. A tanfolyam címe: "Az inkluzív nevelés-oktatás gyakorlata: speciális kompetenciák magalapozása a gyengénlátó és aliglátó gyermekeket és tanulókat együttnevelő intézmények pedagógusai számára".

5 A tanfolyamról részletesebb tájékoztatást következő híradásunkban lehet majd olvasni. Megkezdődtek az eszközkölcsönző létrehozásával összefüggő munkálatok: elkészült két szakértői vélemény, vannak árajánlatok. A beszerzendő elektronikus olvasókészülékek különlegességei, hogy meg fognak felelni a magas követelményeknek: kiváló működési és felhasználói tulajdonságaik vannak. Az általunk megkívánt követelményeknek csak külföldön gyártott készülékek felelnek meg. Mi most a teendőnk? A PEJ2 készítése - tehát jó munkát minden kollegának!

6 Túl a nehezén? (2007. július) Elkészültünk a második előrehaladási jelentéssel - bizony nagy munka volt! Tetemes írásos dokumentumot nyújtottunk be, nagyon pontos elszámolásokat. Most várjuk a visszajelzést - remélve, hogy eddigi tapasztalataink alapján nem lesz pótolnivalónk. Munkánk folytatódott. Átéltük az első monitoringot, és hasznos tapasztalatokat szereztünk a kiváló szakértőknek köszönhetően! Az értékelés szerint munkánk jól halad, terveink megvalósítását várhatóan semmi nem fogja akadályozni. A partneriskolákban tartandó nyílt napokat Reziben, Dorogon megvalósítottuk, e feladatkörben már az utolsó nyílt napra készülünk, mely az óvodában lesz. Ha visszagondolunk a nyílt napokra, az ott elhangzott szakmai előadásokra, a hallgatóság érdeklődésére, akkor elmondhatjuk: új, és tovább folytatandó programokat sikerült a gyakorlatban kipróbálnunk. Elkészítettük a speciális tantárgyi feladatlapsorozatot - már csak a sokszorosítás várat magára. Ehhez intézményünk stúdióját kell felszerelnünk olyan informatikai eszközökkel, melyekkel a munkát magunk is elvégezhetjük. A stúdió modernizálását a Kovács Csongor Alapítvány támogatásával valósítjuk meg. Másodszor rendeztük meg az úgynevezett "életviteli táborokat", külön az integrált nevelés-oktatásban részesülő általános iskolai, és külön a középiskolai korosztály számára. E táboroknak volt már hagyománya iskolánk életében, hiszen korábban is szerveztünk "középiskolások táborát". Az új program haszna egyrészt a megváltoztatott tartalom, másrészt az általános iskolás tanulók bevonása útján mutatkozik meg. A hasonló örömökkel és nehézségekkel hozzánk érkező diákok az együttlét során nemcsak új ismereteket szereznek - mint egészségügyi, tanulási, informatikai ismeretek - hanem barátságok is kötődnek. A baráti kapcsolatokon túl sok új életviteli ismeretet is átadnak egymásnak, és egyben biztosak lehetnek abban is: ha gondjuk adódik, bizalommal fordulhatnak intézményünk szakembereihez! Elkészült a szülőknek szóló kiadványunk: "Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülőknek". Reméljük, hogy az iskolások szülei hasznos ismeretekhez jutnak, s a kiadvány olvasását követően ők is bizalommal fordulnak a szakemberekhez, ha további kérdéseik lesznek. A hosszadalmas és bonyolult ügyintézések után megtartottuk első pedagógustovábbképző tanfolyamunkat. Előző híradásunkban jeleztük, hogy részletesebben beszámolunk e programról. A tanfolyam címe: "Az inkluzív nevelés-oktatás gyakorlata: speciális kompetenciák megalapozása a gyengénlátó és aliglátó gyermekeket és tanulókat együttnevelő intézmények pedagógusai számára". A tanfolyam 30 órás, négy nap alatt elvégezhető. A tanfolyamot májusban és júniusban tartottuk meg, két csoport számára. A 15 fős csoport pedagógusai az EU-s pályázat, a 12 fős csoport pedagógusai a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány jóvoltából térítésmentesen vehettek részt a tanfolyamon.

7 Tartalma a gyengénlátáshoz, aliglátáshoz kapcsolódik: - szemészeti alapismeretek - az inkluzív nevelés, oktatás jogi háttere - környezetkialakítás, környezeti adaptáció - látássérültek pszichológiája - tanulást és életvitelt segítő optikai és elektronikus eszközök - módszertani ismeretek A tanfolyamon intézményünk szakemberei tartottak előadásokat és gyakorlatokat: Dr. Nádrai Ágnes szemészorvos, Zsótér Zsuzsánna gyógypedagógus, Juhászné Schönhardt Ildikó szociálpedagógus, Mándi Tiborné gyógypedagógus, Vargáné Mező Lilla gyógypedagógus, Fazekad Ágnes klinikai szakpszichológus, Paraszkay Sára gyógypedagógus-pszichológus, Jankó-Brezovay Pálné gyógypedagógus, Cseh Nóra gyógypedagógus, Molnár Csilla gyógypedagógus, Hegyiné Honyek Katalin gyógypedagógus - köztük többen szakvizsgával rendelkező szakemberek. A tanfolyamhoz kapcsolódva tanáraink bemutató órákat, foglalkozásokat is tartottak: Molnár Csilla, Szászné Kiss Magdolna és Hegyiné Honyek Katalin gyógypedagógusok, valamint Kovácsné Fülöp Beáta testnevelő tanár. Az elégedettségei kérdőívek alapján igen jó visszhangja volt tanfolyamunknak: 4,84 minősítést kaptunk, azaz "teljes mértékben elégedett" volt a 27 résztvevő. A pályázati keretből januári kezdéssel 15 tanár részére ismét meg tudjuk tartani tanfolyamunkat. Megkezdtük az eszközkölcsönzőbe tervezett nagy értékű elektronikai eszközök beszerzését is. Időközben a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítványhoz is sikerült pályáznunk, ahol közel 6 millió forintos támogatást kaptunk. Eszközkölcsönzőnk várhatóan nemcsak elektronikus olvasógépeket, hanem értékes nagyítókat, asztali led-es lámpákat, olvasóállványokat és tapadófóliákat is biztosít a rászoruló integrált gyengénlátó tanulók számára. Az eszközkölcsönző működését honlapunkon a későbbiekben fogjuk ismertetni. Nyári feladataink között az elkészült szakmai anyagok sokszorosítása szerepel.

8 Záró szakaszba értünk (2007. október) A nyári szünidő alatt is folytattuk pályázatunk megvalósítását. Az eszközkölcsönző megindításához beszereztük az elektronikus olvasóeszközök nagyobbik részét. Ebben igen nagy segítségünkre volt a velünk régóta kapcsolatban álló "Labrador Bt.". Folyamatban van még egy olvasókészülék beszerzése. Elkészítettük a kölcsönzési naplót, a kölcsönözhető eszközök nyilvántartását segítő "kartonokat", és a kölcsönzési szerződés mintapéldányát. Természetesen szerepeltettük a pályázat azonosítóit - hiszen fontos a kölcsönző személyt tájékoztatni arról, hogy milyen támogatás eredményeként jut készülékhez. Készülőben vannak filmjeink. A pályázat megírásakor nem is gondoltuk volna, hogy öt film elkészítése ekkora munka lesz: forgatókönyvírás, filmfelvétel és körülményeinek szervezése, az anyag "vágása", a szöveg megírása és felvétele, valamint a végső stúdiómunkák. A felsorolt feladatok egy részét tanáraink végezték, természetesen napi munkájuk mellett. Így aztán a határidőt módosítanunk kell augusztusról december közepére. Az öt film jelenlegi készültségi állapotát tekintve azonban az új határidő biztosan tudjuk teljesíteni. Az elkészült tantárgyi feladatlap-sorozat elektronikus adathordozón van. Stúdiónk modernizálása megtörtént, így a sokszorosításra helyben van lehetőségünk. A nagy példányszám miatt a sokszorosítást nem tudtuk befejezni, új határideje lesz. Mindenképpen törekszünk arra, hogy pályázatunk befejezésekor már használhassák a befogadó iskolák pedagógusai. A kompetenciaalapú programcsomagok adaptációjának javaslatát is elkészítették tanáraink. Ez a feladat kérdéses volt: a pályázatkiírás a programcsomagok adaptációját tartalmazta, de később kiderült, hogy a Sulinova Kht azok bevezetését szerette volna. A bevezetést azonban nem vállaltuk, tekintettel arra, hogy a pályázatunkban nem vállaltuk. Jó szívvel tudjuk azonban javasolni ajánlásaink figyelembe vételét mindazon óvodának és iskolának, ahol a programcsomagokat használják. Előkészítettük az utolsó, a konzorciumi partner óvodában megtartandó interaktív foglakozás és szakmai nap programját - így tapasztalataink e téren is bővülnek. A harmadik előrehaladási jelentést követően, október közepétől már a cél előtti hajrá időszakát fogjuk élni. Befejezzük és lezárjuk programjainkat, még egy pedagógustovábbképző tanfolyamot tartunk, megszervezzük az összegező stáb-ülésünket, végül márciusban konferenciát rendezünk.

9 Hurrá, a finisbe érkeztünk! (2008 március) Befejeztük az elkészített anyagok adathordozóra vitelét, megtartottuk az utolsó interaktív "érzékenyítő" programot és nyílt napot az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvodájában. Január-február hónapokban ismét megszerveztük 30 órás akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyamunkat 15 pedagógus részvételével. Januárban kezdtük tervezni a záró konferencia programját. Ehhez stáb-ülést is összehívtunk - szerencsétlenségünkre éppen aznap volt MÁV-sztrájk, így nem tudott minden partner személyesen részt venni a megbeszélésen. A távol lévőkkel ben egyeztettünk, így a záró konferencia főbb vonalakban kirajzolódott. Februárban részletes tervet készítettünk, melyben a nap programját, a dekorációt, a meghívót, és egyéb, a meghívottak számára készítendő szakmai anyagokat dolgoztuk ki. Temesy Ágnes és Cseh Nóra igazgatóhelyettesek lelkes segítő munkájának köszönhetően a záró konferencia körülményeinek minden apró részletét megterveztük. Tanulóink műsorát Homor Ágnes tanár állította össze, sok-sok közreműködő kollega dolgozik a betanításon, jelmezek-díszletek készítésén, technikai berendezések összeállításán. Nevük a vendégek számára átadandó szakmai anyagokban megtalálható lesz. A záró konferenciát intézményünk épületében tartjuk március 14-én, pénteken 10,00-15,00 óra között. Tanulóink műsorát követően partnereink bemutatkozása hallgatható, majd projektvezetőnk előadásában vendégeink megismerhetik a megvalósult pályázat részleteit. Konferenciánkat állófogadással zárjuk, ahol kötetlen beszélgetésre lesz alkalom. Meghívottaink számára postáztuk a meghívókat. Vendégeink átvehetik a CD-re írt szakmai anyagokat, és könyvünket is. Következő beszámolónkban a projekt lezárásáról, a további tennivalókról tájékoztatjuk olvasóinkat.

10 Teljesítettük - és folytatjuk (2008 április) Projektünket március 31-én befejeztük. Örömmel írjuk le, hogy minden, a pályázatban tervezett tevékenységet sikeresen megvalósítottunk! Köszönet illeti ezért partnereinket! Köszönet illet minden pedagógust, aki részt vett a tartalmi kidolgozásban, a szakmai anyagok véleményezésében, lektorálásában! Sokan voltak, nevüket fel sem tudjuk sorolni! Köszönet illeti mindazokat, akik a különféle programokat gondosan megszervezték, lebonyolították: a befogadó partnerek vezetőit, pedagógusait, más dolgozóit, a fő pályázó igazgatóhelyetteseit, munkaközösség-vezetőit, pedagógusait és többi dolgozóját! - Szakmai módszertani eszköztár létrehozása - Tantárgyi módszertani útmutatók Az általános iskolai oktatás minden tantárgyára kidolgoztunk tantárgyi módszertani útmutatókat, melyek az ép értelmű és a halmozottan fogyatékos gyengénlátó, aliglátó tanulók oktatásához egyaránt felhasználhatók. A 19 szakmai anyagon felül készült egy "bevezető", mely a látássérüléssel összefüggő általános tudnivalókat tartalmazza, így az egyes szakmai anyagok a szorosan a tárgyhoz tartozó ismereteket ölelik át. Egyes tantárgyak módszertani útmutatói az alsó és a felső tagozatra külön-külön készültek. A módszertani útmutatók a következők: "bevezető" magyar alsó tagozat, magyar felső tagozat, idegen nyelv, matematika alsó tagozat, matematika felső tagozat, informatika, környezetismeret, ének-zene (alsó-felső tagozat egyben), rajz (alsó-felső tagozat egyben), technika alsó tagozat, technika felső tagozat, testnevelés, osztályfőnöki, természetismeret, fizika-kémia, földrajz, biológia, történelem.

11 Az útmutatókat 3 konzorciumi partner általános iskola pedagógusai véleményezték és a partner debreceni speciális iskola pedagógusai lektorálták. A szakmai anyagok minősége igen jó. A tantárgyi módszertani útmutatók elektronikus adathordozón elérhetők. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Speciális tantárgyi feladatlap-sorozatok A tantárgyi módszertani útmutatókhoz speciális tantárgyi feladatlapok készültek, összesen 32 féle, esetenként külön-külön az ép értelmű és a halmozottan sérült gyengénlátó, aliglátó tanulók oktatásához (ez utóbbit * -gal jelöljük a továbbiakban). A feladatlap-sorozatok a következők: magyar (1-4., 1-4.*), helyesírási szójegyzék (1-4., 1-4.*, *), idegen nyelv német (4-8.) angol (4-8.) idegen nyelv (7-8.*), matematika (1-4., 1-4.*, 5-8., 5-8.*) környezetismeret (1-4., 1-4.*), ének-zene (1-4., 5-8., 1-4.*, 5-8.*), rajz-és vizuális kultúra (1-4.), rajz-és művészettörténet (5-8.), természetismeret (5-6.), természetismeret (5-8.*), fizika (7-8.), kémia (7-8.) földrajz (7-8.) földrajz (6-7-8.*), történelem fogalomtár (5-8.), természettudományos fogalomtár: kémia, fizika ((7-8.), természettudományos fogalomtár: földrajz, biológia (7-8.), történelem (5-8, 5-8.*). Az ép értelmű gyengénlátó tanulók számára készült feladatlap-sorozatokat a partner általános iskolák pedagógusai véleményezték, és teljeskörűen lektorálták a partner debreceni iskola pedagógusai. A pályázaton kívül intézményi támogatással készült az "Ismerd meg Budapestet" című, a főváros nevezetességeit bemutató, fotókat tartalmazó gyűjtemény, melynek külön erénye, hogy a képek és részleteik tetszés szerinti méretre nagyíthatók. A speciális tantárgyi feladatlapok elektronikus úton, CD-n elérhetők. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. "Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek" 1994-ben a Perkins - Hilton Alapítvány támogatásával Paraszkay Sára gyógypedagógus-pszichológus megírta a "Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek" című, hiánypótló könyvét. A könyv 10 év alatt gyakorlatilag elfogyott, ezért szándékoztunk újból megjelentetni. Az eltelt évtized alatt a könyv egyes részei korszerűtlenek lettek, ezért jelentős átdolgozásra volt szükség. Az átdolgozást a szerző végezte, a lektorálást intézményünk vállalta.

12 A napjainkban is hiánypótló, főiskolai jegyzetként is felhasználható könyv elérhető intézményünk könyvtárában, igény esetén ingyen átvehető. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt, szülőket, más szakembereket. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Fejlesztő eljárások óvodáskorú gyengénlátó gyermekek számára Intézményünk korábban megírta a "Fejlesztési eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára" című szakmai anyagát, melyet könyv formájában is sikerült kiadni a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola segítségével. E könyv párjaként tűztük ki célul jelen pályázatunkban a "Fejlesztő eljárások óvodáskorú gyengénlátó gyermekek számára" című szakmai anyag megírását. A szakmai anyagot a partner óvoda lektorálta. A CD-t az intézményünkben megrendezett óvodai nyílt napokon térítésmentesen adjuk át az óvónőknek, illetve az érdeklődő szülőknek. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt, szülőket, más szakembereket. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülőknek Az 1990-es évek második felében a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány támogatásával megjelentettük a "Nevelési tanácsok gyengénlátó óvodás gyermeket nevelő szülőknek" című kiadványunkat. Ennek mintegy párjaként terveztük pályázatunkban az iskolás gyermeket nevelő szülők számára a "Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülőknek" című szakmai anyagot. Az anyag felépítése hasonló a korábbi kiadványhoz: a hosszú évek alatt felmerült és összegyűjtött szülői kérdésekből válogatva kérdés-felelet formájában készült el. Tartalmazza továbbá a jogszabályi ismereteket, a segítő szervezetek nevét is. A szakmai anyagot a partner debreceni speciális iskola lektorálta. A CD-t a befogadó iskolákon keresztül juttatjuk el az érintett szülőkhöz. A konzorciumi megállapodás értelmében használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket és minden inkluzív intézményt, szülőket, más szakembereket. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Videofilmek elkészítése Összesen 5 videofilm készült el 128' időtartammal az alábbiak szerint: Matematika ( 20' ), Olvasás és írás tanítása ( 24' ), A környezet és az informatika akadálymentesítése (10'+12'=24'), Vizuális kultúra és gyakorlati ismeretek (12'+13'=25'), Látás-mozgás-koordináció (14'+21'=35'). A filmek forgatókönyvét 8 tanár írta, akik részt vettek a felvételek készítésében is. A felvételeket, a vágást Szaffner Gyula szakember készítette. A filmek kiváló szakmai anyagokként használhatók a továbbiakban tartandó szakmai napjainkon. A konzorciumi megállapodás értelmében a használati jog illeti meg a konzorciumi partnereket, és igény esetén minden inkluzív intézményt. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg.

13 Megvalósult programok Interaktív "érzékenyítő program", nyílt nap, szakmai tájékoztatás Célja a gyengénlátás, aliglátás sajátosan kialakított környezetben és élethelyzetekben való átélése, másik a szakmai ismeretek nyújtása óralátogatás és szakmai előadások keretében. Az interaktív, érzékenyítő programok céljaként azt tűztük ki, hogy a befogadó közoktatási intézményekben az osztály-és iskolatársakat, szüleiket, a nevelőtestület tagjait, az önkormányzati és egészségügyi dolgozókat, más szakmai alkalmazottakat megismertessük a gyengénlátás, aliglátás vonatkozásaival. Összesen 24 érzékenyítő foglalkozást szerveztünk A projektben foglaltakat betartva intézményünk aktívan részt vett a konzorciumi partner befogadó intézmények székhelyén megtartott nyílt napokon összesen 8 alkalommal. Partnereink vállalták a bemutató foglalkozásokat, részt vettek az előadásokon, ismertették az inkluzív oktatás megvalósulását intézményükben, és kiváló körülményeket biztosítottak. Az interaktív érzékenyítő programok anyagát illetően, a konzorciumi megállapodás értelmében, gyakorlatban alkalmazás joga illeti meg a debreceni konzorciumi partnert. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. Életviteli táborok évesek és évesek számára Mindkét típusú tábort kétszer szerveztük meg : 2006 és 2007 nyarán. Összesen 94 tanuló vett részt a táborokon: 9+13 általános iskolás és középiskolás. A programok felölelték a tanulási technikák, speciális segédeszközök (optikai, informatikai), mindennapos életviteli technikák ismereteit, kommunikációs technikákat, pszichológiai és szemészeti ismereteket. A tanulók megismerték egymás körülményeit, probléma megoldási technikáit, a segédeszközökhöz jutás lehetőségeit, és személyre szóló szemészeti, optikai és pszichológiai tanácsadást is igénybe vehettek. Pályaválasztási tanácsadás Pályaválasztási tanácsadást családi hétvége keretében k ét alkalommal rendeztünk meg: 2006 és 2007 őszén, a 7. osztályos integrált és intézményünkben tanuló gyermekek és családjaik számára. A program célja a reális pályaválasztás segítése 1 évvel megelőzve a továbbtanulásra vonatkozó szülői és tanulói döntést. A háromnapos tanácsadáson 2006-ban 46 fő, 2007-ben 60 fő vett részt: integrált tanulók és családtagjaik mellett intézményünk tanulói is. A két alkalom idején mindösszesen 106 résztvevő volt, ebből 37 fő SNI tanuló, 69 családtag (ebből: 12 apa). A programokat három szempontból csoportosítottuk: szülői, tanulói és közös programok. A dús programot a résztvevők igen hasznosnak ítélték, a programok alatt sokféle kérdésre válaszoltunk, a résztvevők számára írott anyagot is átadtunk. Ebben az elhangzott előadások, a továbbtanulással, pályaválasztással összefüggésben információk szerepeltek.

14 Pedagógusok képzése A kötelező központi továbbképzéseken a partnerek pedagógusai vettek részt: "Együttnevelés (integráló nevelés) elmélete és gyakorlata" óra; "Kooperatív tanulási technikák alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában" - 30 óra; "Tevékenységközpontú pedagógiák" - 30 óra. A fő kedvezményezett saját, akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyama : "Az inkluzív nevelés-oktatás gyakorlata: speciális kompetenciák megalapozása a gyengénlátó, aliglátó gyermekeket és tanulókat együttnevelő intézmények pedagógusai számára". Három csoport számára indítottuk a képzést. A hallgatók által kitöltött kérdőívek tanúsága szerint eredményesek voltak tanfolyamaink - sőt a tanfolyami tematikára épülő további tanfolyamok indítására is igény merült fel. A fő pályázó által kidolgozott akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyam megtartása az engedélyben foglaltak értelmében más intézmények által is lehetséges. Óvodai és iskolai programcsomag adaptációja Óvodai és iskolai programcsomag (3 db) adaptációjára vállalkoztunk pályázatunkban. - A kompetenciaalapú óvodai programcsomag adaptációja gyengénlátó gyermekek neveléséhez - Olvasás-szövegértés 5. és 7. évfolyam kompetencia alapú programcsomag adaptációja gyengénlátó tanulók oktatásához - Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam kompetencia alapú programcsomag adaptációja gyengénlátó tanulók neveléséhez Eszközkölcsönző kialakítása Eszközkölcsönző kialakítása szerepelt pályázati programunkban abból a célból, hogy az integráltan nevelt, oktatott aliglátó tanulók számára a szükséges, de drága elektronikus olvasógépeket kölcsönözni tudjuk mindaddig, amíg más forrásból az intézmény illetve a család be tudja azokat szerezni, vagy arra az időtartamra, amíg a tanuláshoz a gyermeknek arra szüksége van. A kölcsönzőtárat kialakítottuk, nem várt pozitívumként jelezzük, hogy jelentős mennyiségi növekedést értünk el más pályázati forrásból szerzett támogatás útján. Az eredetileg csak elektronikus olvasógépeket tartalmazó eszköztárban így már lupék, távcsövek, ledes lámpák, olvasóállványok és tapadófólia is található. Az eszközkölcsönzés dokumentációját elkészítettük, a kölcsönzés dokumentáltan megindult. A konzorciumi megállapodás értelmében az eszközök használati joga (kölcsönzés útján) illeti meg - egyéni igények szerint - a gyengénlátó, aliglátó tanulókat. A tulajdonjog a fő pályázót illeti meg. A pályázat záró konferenciáját március 14-én tartottuk meg. A záró konferencián minden egyes partner bemutatta intézményét és a projektben való részvételét, az elvégzett tevékenységeket. A partner intézményekben tanuló diákok szülei közül ketten ismertették pozitív véleményüket a befogadó oktatásról, a befogadó iskoláról és a szakmai segítséget nyújtó EGYMI-ről. A megszólalók között fenntartói hozzászólás is elhangzott, megerősítve az integrált nevelés, oktatás szakmai támogatásának szükségességét, az inkluzív közoktatási intézmények és az

15 EGYMI-k kiemelten fontos együttműködését. A záró konferencia méltó összegzése volt a 6 konzorciumi partner kétéves együttműködésének, és előrevetítette a további együttműködések lehetőségeit. A meghívottak meggyőződtek a projekt eredményességéről: az előadások alapján megismerték a projekt célját, a partnerek koordinált együttműködésének bemutatásán keresztül a megvalósított programokat, a gyógypedagógiai és az inkluzív közoktatási intézményeknek az integrált nevelés, oktatás folyamatában való részvételét, annak pozitívumait, a célcsoportok megsegítésének bevált lehetőségeit. Egyben minden meghívott kézzelfoghatóan meggyőződhetett a projekt szakmai eredményeiről, hiszen a kiadványokat számukra átadtuk. A konferencia záró programjaként szép állófogadáson vendégeltük meg a résztvevőket, ahol Germánné Dr. Vastagh Györgyi, a Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságának elnöke mondott köszöntőbeszédet. Jól összeállított riportot sugárzott eredményeinkről a Zuglói TV is. záró-stáb ülést a konferenciát követően tartottuk meg - megállapítva, hogy pályázatunk megvalósult, a konzorciumi partnerek együttműködése gyümölcsöző volt.

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógus ( Elhangzott 2013. március 22-én, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS I TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMOR

BEISKOLÁZÁS I TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMOR BEISKOLÁZÁS I TERV KÉZDI-VÁSÁRHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMOR A Beiskolázási tervet a nevelőtestület 2015. március 9-én tartott nevelőtestületi értekezletén 2/2015. számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben