CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020"

Átírás

1 CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 KOORDINÁTOR

2 2

3 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 TARTALOM 04/05 CITY_SEC PROJEKT 06/07 ELÉRT FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEK 08/09 10/17 18/35 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK: A FENNTARTHATÓ ENERGIA KULCSSZEREPLÕI KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK Tanulmányút Svédországban Helyi tanulmányutak Képzések A FENNTARTHATÓ ENERGIA KÖZÖSSÉGEK Marche régió (Olaszország) Isztria régió (Horvátország)) Közép-makedóniai régió (Görögország) Bielsko Biala megye (Lengyelország) Kalmar megye (Svédország) Észak-magyarországi régió (Magyarország) 36/39 40/45 EREDMÉNYEINK ISMERTETÉSE EURÓPAI FOTÓPÁLYÁZAT 3

4 4

5 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 CITY_SEC PROJEKT Önkormányzatok által alkotott Fenntartható Energia Közösségek regionális fejlesztési- és energia ügynökségek általi támogatása annak érdekében, hogy együtt Európa aktív energetikai szereplõivé váljanak. Szerzõdésszám: IEE/09/891/SI ; Idõtartam: 36 hónap, 2010 május 2013 április; Teljes költségvetés: euró. A City_SEC a résztvevõ 50 önkormányzat azon közös igényén alapul, melynek lényege a helyi és regionális döntéshozók támogatása abbéli törekvésükben, hogy a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezéshez csatlakozzanak, és annak célkitûzéseit teljesítsék. A City_SEC különösen azokat az európai régiókat foglalja magában, ahol kevés helyi önkormányzat tagja a Polgármesterek Szövetségének. A projekt a helyi döntéshozókat és a lakosságot egyaránt megcélzó tanfolyamokon, információs- és szemléletformáló tevékenységeken keresztül kíván hozzájárulni a megújuló energia használatának társadalmi- adminisztratív- illetve jogi akadályainak felszámolásához. A City_SEC projekt fõ célkitûzése, hogy növelje a Fenntartható Energia Közösségek (SEC) számát és felhívja a közösségek figyelmét az energiaegyensúly-, valamint a helyi szintû jelentõs és bizonyítható szén-dioxid kibocsátás csökkentésének fontosságára. A City_SEC célja továbbá, hogy ösztönözze az energiával kapcsolatos magatartás megváltozását az érintett közösségekben, és megvalósítsa a fenntartható energiafelhasználás uniós célkitûzéseit. További konkrét célkitûzések: A bevont helyi közösségek támogatása az EU Klíma- és Energiastratégiájában kitûzött célokat meghaladó cselekvési terv kidolgozásában, és az energia-önellátás elérésében a kérdéssel kevésbé foglalkozó uniós tagállamokban. Önkormányzatok támogatása abban, hogy részt vegyenek a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezésben és Fenntartható Energia Közösségek kialakításával az azonos energetikai szükségleteiket elemezhessék, és közösen találjanak megoldást bizonyos kérdésekben. Az önkormányzatok különösképpen a politikai döntéshozók és a társadalom fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos tudásának és ismereteinek bõvítése tréningek és információs tevékenységek segítségével. A fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a projekt eredményeinek minél szélesebb körben való terjesztése a City_SEC tagok, a civil társadalom és a helyi kulcsszereplõk körében. A projektet megvalósító konzorcium munkájában különbözõ szervezetek többségükben regionális fejlesztési- és energiaügynökségek vesznek részt, melyek képzésekkel, segítségnyújtással, információbiztosítással segítik a partnerrégiókban található, a munkába bekapcsolódó helyi önkormányzatokat. Tevékenységük révén a megújuló energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos tudás bõvül, az energiaszektor növekedése az érintett területeken lehetõvé válik. A City_SEC projekt a résztvevõ régiók mindegyikében kialakított Fenntartható Energia Közösségeken (SEC) keresztül valósul meg. A közel 50 önkormányzat alkotta összesen 6 Fenntartható Energia Közösség a City_SEC stratégiai dokumentum aláírásával vállalta, hogy közös stratégia mentén csökkenti a CO 2 kibocsátást és növeli az energiahatékonyságot az adott régióban. 5

6 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 A hat Fenntartható Energia Közösség ezután olyan kompetenciafejlesztést célzó tevékenységekben vett részt, amelyek a politikai döntéshozók és a szakemberek az energia kérdéskörével kapcsolatos ismereteit bõvítették a Polgármesterek Szövetségében való aktív részvétel érdekében. Egy Svédországban tett tanulmányutat, helyi tanulmányutakat, valamint képzéseket szerveztek, melyekben a hat régióból több, mint 250-en vettek részt. A City_SEC konzorcium részletes és átfogó elemzését végzett az összes önkormányzat energiahelyzetérõl, olyan, Európai Bizottság által is elismert, erre a feladatra tervezett szoftver, mint az EcoRegion, és egyéb eszközök, mint a MUSEC segítségével. Az energetikai adatgyûjtésnél alkalmazott módszertan elõmozdította az energiafogyasztás és CO 2 kibocsátás rendszeres ellenõrzését az Önkormányzatoknál. Miután 2011 tavaszán közel 50 Önkormányzat csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, a résztvevõ regionális fejlesztési- és energia ügynökségek lehetõvé tették a települések számára, hogy elkészítsék és benyújtsák Fenntartható Energia Akcióterveiket (SEAP). Az akciótervek készítésénél a helyi közösségek tényleges energiaszükségleteire a leginkább a bottom-up megközelítéssel lehetett reagálni, így az intézkedések meghatározására több mint 1000 érintett bevonásával került sor. A projektet felölelõ 3 év alatt a konzorcium 12 helyi Zéró Emisszió-napot szervezett meg a fenntartható energia európai hete alkalmával 2011-ben és 2012-ben, valamint PHOTOFORCHANGE IN EUROPE néven fotópályázatot hirdetett Fenntartható élet a változó gazdaságban címmel, hogy népszerûsítse a fenntartható energiát a szélesebb közönség körében. TANULSÁGOK Az erõs politikai támogatás a Polgármesterek Szövetségében való részvételben és a fenntartható energiastratégia végrehajtásában is döntõ tényezõ. Azonban a politikai támogatás önmagában nem elég: az önkormányzati dolgozókat be kell vonni a Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozásába és a stratégia megosztásába. A Polgármesterek Szövetségével kapcsolatos és az azon is túlmutató látványos eredmények érdekében a politikai szándékot az önkormányzaton belül az adott feladatért felelõs munkatársak kell, hogy kiegészítsék. Az önkormányzati energiafogyasztási adatok gyûjtésére nagy hangsúlyt kell fektetni. A City_SEC keretében megvalósított szisztematikus adatgyûjtés és rögzítés lehetõvé tette az energiafogyasztás nyomon követését, egyidejûleg felhívva a döntéshozók és munkatársak figyelmét a tényleges energiaköltségekre. A mindegyik régióban megalakított Fenntartható Energia Közösségek lehetõvé tették a regionális energiastratégiák kialakítását, valamint a szomszédos önkormányzatok és az összes érintett szereplõ közötti együttmûködés létrehozását, felgyorsítva a fenntartható energiával kapcsolatos programok önkormányzatok felett átívelõ megvalósításának folyamatát. A kialakult együttmûködések a projekt zárását követõen is folytatódni fognak, köz- és privát partnerségek kialakítására sarkallva a feleket, melyeken keresztül bizonyos finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés biztosított lesz. 6

7 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 ELÉRT EREDMÉNYEK Fenntartható Energia Közösségek bevont régiók Marche régió (Olaszország) Isztria régió (Horvátország)) Közép-makedóniai régió (Görögország) Bielsko Biala megye (Lengyelország) Kalmar megye (Svédország) Észak-magyarországi régió (Magyarország) Társadalmi- és területi adatok SEC önkormányzatok 49 Terület (km 2 ) 7.555,08 Népesség ,00 Fenntartható energiával kapcsolatos eredmények 2020-ra Megtakarított primer energia 2020-ig (kõolaj-egyenérték/év) ,28 Megtermelt megújuló energia 2020-ig (kõolaj-egyenérték/év) ,81 CO 2 kibocsátás csökkentés 2020-ig (t/év) ,63 Fenntartható energiaberuházás 2020-ig (millióeur) ,00 Teremtett munkahelyek száma közel

8 CAPACITY BUILDING ACTIVITY Balogh Zoltán (Hu) Keresztezõdések Loretta Bartoli (It) Forgó kerék 8

9 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK: A FENNTARTHATÓ ENERGIA KULCSSZEREPLÕI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK: A FENNTARTHATÓ ENERGIA KULCSSZEREPLÕI A City_SEC projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek egyre inkább kulcsszerepet töltenek be a fenntartható energia támogatásában. Ez annak is köszönhetõ, hogy lehetõségük van energiastratégiai célkitûzéseket és az azokhoz kapcsolódó beruházásokat is a fejlesztéspolitika részévé tenni. A City_SEC projektben résztvevõ fejlesztési- és energia ügynökségek együttmûködésébõl levont tapasztalatok alapján a következõ politikai-stratégiai ajánlásokat fogalmaztuk meg, melyek a regionális fejlesztési ügynökségek energiaszektorban betöltött szerepének növelésére vonatkoznak. A regionális hatóságok vonatkozásában: A regionális fejlesztési ügynökségeknek részt kell venniük a regionális hatóságok döntéshozatali folyamatában, átadván a regionális döntéshozóknak azokat az energetika területén felhalmozott ismereteket és tapasztalatokat, melyekre a helyi és európai léptékû projektekben tettek szert, ezzel meghatározván a stratégiai tervezés irányát. Meg kell határozni a regionális fejlesztési ügynökségek egyértelmû szerepét és küldetését: a regionális fejlesztési ügynökségek hatékonysága az intézményi és adminisztratív keretrendszertõl függ. Annak érdekében, hogy a regionális fejlesztések meghatározó szereplõi lehessenek, egyértelmû küldetés és szerep megfogalmazása, valamint a megfelelõ emberi és anyagi erõforrások biztosítása szükséges a regionális fejlesztési ügynökségek számára. Az integrált és hosszú távú regionális tervek kialakítása során a regionális fejlesztési ügynökségeket fõ területi partnernek kell tekinteni felhalmozott tapasztalataiknak és a különbözõ területeken létrehozott együttmûködési hálózataiknak köszönhetõen. A terület vonatkozásában: A regionális fejlesztési ügynökségek regionális kompetenciaközpontokká válhatnak az energetikai kérdések tekintetében. Szerepet vállalnak az energetikai kérdések promóciójában, különös tekintettel az energiahatékonyságra, a jármûvekre és épületekre vonatkozó jövõbeni szigorúbb uniós és nemzeti jogszabályi kereteket illetõen. A regionális fejlesztési ügynökségeknek olyan non-profit jellegû és rugalmas szervezetekké kell válniuk, melyek befolyással vannak a regionális döntéshozókra, a magánszektorra és az állampolgárokra. A regionális fejlesztési ügynökségeknek erõs kapcsolatokat kell kialakítaniuk a regionális köz-, magán-, pénzügyi és intézményi szférával, hogy az eltérõ érdekeket közös nevezõre hozzák és bõvítsék a projektek megvalósításának léptékét, lehetõvé téve több program és projekt egyidejû lebonyolítását. A regionális fejlesztési ügynökségek operatív lehetõségeinek vonatkozásában: A regionális fejlesztési ügynökségeknek szélesebb anyagi függetlenséggel és a regionális pénzalapok feletti közvetlenebb irányítással kell rendelkezniük az integrált és összehangolt szakpolitika megvalósításához, és a befektetések területi igényeknek megfelelõ irányításához. A regionális fejlesztési ügynökségeknek fel kell tárnia a beavatkozási területek körét a regionális fejlesztés fenntartható, integrált és hosszú távú stratégiáinak támogatása érdekében. 9

10 CAPACITY BUILDING ACTIVITY Sergio Sevasta (It) Autó nélkül Fodor László (Hu) Cím nélkül 10

11 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK TANULMÁNYÚT VAXJÖ-BEN ÉS KALMARBAN Hiszem, ha látom. A CO 2 kibocsátás csökkentésére irányuló néhány intézkedés bemutatása a délkelet-svédországi régióban kiváló lehetõséget biztosított, hogy ösztönözze a hasonló intézkedések és tapasztalatok átadását más régiók számára. A City_SEC önkormányzatainak projektpartnerei, politikai és önkormányzati képviselõk vettek részt a január 31-én és február 1-jén megrendezett svédországi tanulmányúton. A 33 résztvevõ egyedülálló lehetõséget kapott a találkozásra és az ismeretek egymás közötti cseréjére a fenntartható energia elõfutárainak tekintett két európai város, Vaxjö és Kalmar képviselõivel. Példaértékû projektek és kezdeményezések A résztvevõk lehetõséget kaptak arra, hogy látogatást tegyenek a vaxjö-i EnergiCentrumEtt háztulajdonosok számára létrehozott állandó kiállításon, mely tanácsadói szolgáltatásokat nyújt a város polgárainak, valamint az önkormányzati energiaszolgáltató cégnél, a Vaxjö Energi AB-nél (VEAB), mely nagyszabású beruházás keretében biomassza felhasználásával biztosítja a távfûtést, jelentõsen javítva ezzel a levegõminõséget. A tanulmányút Kalmart is érintette, ahol bemutatták azt a progresszív munkát, mely a polgárok bevonásával a környezetvédelmet állítja az önkormányzat tevékenységének középpontjába. A környezetvédelmi erõfeszítéseket az ipar, az egyetem, a lakosság és gyakran nemzetközi szintû együttmûködés, egyebek mellett a balti államokkal folytatott szoros együttmûködés keretében valósítják meg. Az alulról felfelé építkezõ megközelítés jó példája a Kalmarsund Bizottság: 15 tengerparti környezetvédelmi egyesület dolgozik azon, hogy csökkentsék a Kalmarsund környékén tapasztalható algásodási folyamatot. A látogatás a kalmari biogáz-erõmûvet is érintette, amely a városi buszok szükséges üzemanyagát termeli meg egy szennyvíz-tisztító telep segítségével, ezzel helyi megoldásokat alkalmazván a rendelkezésre álló erõforrásokra alapozva. A résztvevõk meglátogatták a Sodra cellulózüzem szélerõmûveit is, maga az üzem hõenergiát szállít az önkormányzat távfûtési rendszerébe, és az így megtermelt áramot a fenntartható fejleszéspolitika részeként hasznosítja. A City_SEC látogatása végül az experimentlabbet nevû helyi tudományos központban zárult. Az intézményt a helyi önkormányzatokon és régiókon kívül a Svéd Energiaügynökség is támogatja. A központ látogatói megismerkedhetnek azzal, hogy a gyerekek hogyan közelítik meg az energiával és az éghajlattal kapcsolatos kérdéseket. Tanulságok és jó gyakorlatok A tanulmányút nagyon pozitívnak bizonyult a City_SEC önkormányzatai összes képviselõje számára, akik a pozitív visszacsatolások és megjegyzések után át tudták adni az elsajátított ismereteket és a megtapasztalt jó gyakorlatokat saját helyi közösségeiknek. A legfontosabb szempont a klímatudatos értékek bevezetése a helyi oktatási és képzési intézményekbe helyi szinten, valamint az emberek figyelmének felhívása az éghajlatváltozás és a nem-racionális energiafelhasználás kockázataira, azért, hogy új, környezetbarát társadalmat hozzanak létre. Ebben az összefüggésben az a szerep, amit a svéd helyi hatóságok a kombinált hõerõmûvek sike- 11

12 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK res üzemeltetése és területük energiaigényének kielégítése révén, fõbb megújuló energiatermelõként játszanak, alapvetõ fontosságú a helyi közösségek bevonásában, és határozottan ösztönözte a City_SEC képviselõit. Különös érdeklõdés övezte azt a tényt, hogy milyen mértékû kapacitás áll rendelkezésre a hosszú távú energia stratégia alakításával kapcsolatban: így nemcsak a helyi megújuló energiapotenciál kihasználására, de energiahatékonysági intézkedések megvalósítására is lehetõség van. Szintén érdeklõdéssel tapasztalták a résztvevõk, hogy a svéd hatóságok és önkormányzatok milyen innovatív megoldásokkal mint például az energia ügynökség és éghajlati programok tájékoztatják és vonják be a lakosságot. Több kezdeményezés is átadható a City_SEC többi közössége számára: Távfûtési rendszer; Energiaközpontok a lakosság és a fiatalabb generáció számára; A közlekedési szokások és létesítmények megváltoztatása; Közös megoldások és együttmûködések a helyi területeken; Az új technológiákkal kapcsolatos figyelem felkeltése; Szakemberekbõl álló önkormányzati csoport felállítása, mely képes kezelni a komplex döntéseket és az operatív folyamatokat. EnergicentrumEtt. Sikeres tanácsadás a vaxjö-i lakosság számára. Önkormányzati biomassza-erõmû: 104 megawattos faforgács-tüzelésû kombinált ciklusú erõmû, VEAB (Vaxjö) A csoport meglátogatta az experimetlabbet nevû tudományos központot. A csoport Sodra cellulózüzemének szélerõmûve mellett Vaxjö-ben. 12

13 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK HELYI TANULMÁNYUTAK Minden partner szervezett helyi tanulmányutat a saját régiójában is, melyek célja az volt, hogy tájékoztassák a projektben résztvevõ önkormányzatok politikai döntéshozóit és szakembereit a fenntarthatóság felé mutató, saját területükön alkalmazott jó gyakorlatokról. Helyi tanulmányutakat szerveztek Olaszországban, Görögországban, Lengyelországban, Magyarországon és Svédországban, és azok fontosságát az összes résztvevõ számára kiküldött kérdõív segítségével értékelték. A felmérés eredményei igen pozitívak voltak: a tanulmányutak során megszerzett ismereteket és információkat a résztvevõk a fenntartható energia akciótervek kidolgozására és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére használták fel a településeiken. Olaszország A projektpartner, Torino önkormányzata, mely 2009 óta tagja a Polgármesterek Szövetségének, 21 olasz és 5 horvát City_SEC tag számára szervezett helyi tanulmányutat, a fenntartható energia akciótervek kidolgozásában és megvalósításában szerzett komoly tapasztalatára alapozva. A torinói tanulmányút lehetõvé tette a résztvevõk számára, hogy kicseréljék tapasztalataikat és tudásukat egymással, valamint megosszák a fenntartható energia akciótervek kidolgozásának módszertanát és eszközeit a Torinói Mûszaki Egyetemen tartott elõadás keretében. Látogatást tettek a környezetvédelmi parkban is, ahol induló és környezetbarát kis- és középvállalkozások innovatív energetikai megoldások kifejlesztésén dolgoznak, egy alacsony CO 2 kibocsátású épületben. Az út során rövid látogatást tettek Moncalieri távfûtõmûjénél is, amely mintegy lakos energiaigényét szolgálja ki. Az A come Ambiente Múzeumban a résztvevõk megismerhették azokat az oktatási tevékenységeket, amelyek érzékenyebbé tehetik a gyerekeket a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések iránt. Görögország Görögországban két helyi tanulmányutat szerveztek Szalonikibe és Karditsába. A Szalonikibe tett út célja az volt, hogy ösztönözze a zöld építészeti alkalmazásokat, az energiamegtakarítást és a megújuló energiarendszerek használatát az önkormányzati épületekben. A 35 résztvevõ négy olyan önkormányzati épületet látogatott meg, amelyekben már alkalmaznak megújuló energiaforrásokat és ésszerû ener- 13

14 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK giafelhasználást lehetõvé tevõ rendszereket, és ugyancsak részt vettek egy, az óvodák környezeti szempontú tervezésérõl szóló elõadáson is. A karditsa-i látogatás során a zöld építészet, a fenntartható mobilitás, és a helyi energetikai vállalkozások létrehozása került elõtérbe. A látogatás egy önkormányzati fotovoltaikus park megtekintését is magában foglalta, valamint több elõadást Karditsa városi kerékpárút-hálózatáról, a Karditsa Szövetkezeti Energia Ügynökségrõl és egy környezettudatos idõsgondozó központról. Lengyelország A nyolc résztvevõ által tett tanulmányút célja a geotermikus energiáról, és a hõszivattyúkról szerzett ismeretek elmélyítése volt. Ezt a két rendszer vezették be a királyi várban Niepolomice-ben, mely egyike a leginkább környezetbarát lengyel városoknak, így az energiát a környezetbõl nyervén, a várat az energiafelhasználás tekintetében önellátóvá tették. Minden résztvevõ megtanulhatta, hogy hogyan telepítik a hõszivattyú rendszereket, és tanulmányozhatta mûködésüket, valamint meghallgattak egy elõadást arról, hogy hogyan vezethetõ be ez az alternatív energia más városokban. Továbbá, a résztvevõk megoszthatták véleményüket a Lengyel Hálózati Energiaközpont szakembereivel a Polgármesterek Szövetsége részvételének fontos témájáról. Magyarország Az 5 résztvevõ a helyi tanulmányút során meglátogatta a Bükk-MAK LEADER projekt önfenntartó gazdaságát, a komplex megújuló energia felhasználásának ragyogó példájaként. A projekt vezetõje a BÜKKMAK LEADER Nonprofit Kft., amely kiválasztotta azokat a szegény falvakat, ahol LEADER közösségek hozhatók létre, és meghirdette az 1 falu 1 MW programot. Elsõ lépésként 27 közös energiaudvart hoztak létre a falvakban, és egy központilag ellenõrzött GPRS hálózattal kapcsolták össze õket. Minden energiaudvar olyan hõ- és villamosenergiát termel, amely elõállítható a helyben rendelkezésre álló primer energiaforrások segítségével (biomassza, geotermikus, nap-, szélenergia). A közösség felhasználja az energiát, az energiatöbbletet pedig a nemzeti áramhálózat felé értékesíti, vagy hidrogént állít elõ közös használatra. A látogatás során a Hidrogénfalu projektet is bemutat- 14

15 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK ták, azaz olyan független, önellátó energiarendszerek mikrohálózatát, amely olcsó, környezetbarát, káros kibocsátás nélküli energiát biztosít a vidéki lakosság számára. Svédország A helyi tanulmányút során látogatást tettek a halmstadi túra érintett látogatást építõipari vállalatnál (HFAB). A 27 résztvevõ információt szerezhetett a Terasshusen és Maratonvägen elnevezésû projektekrõl, melyek kiváló példái annak, hogy a 60- as években épült többgenerációs családi házak hogyan újíthatók fel korszerû ablakokkal és szellõzõrendszerekkel. A Maratonvägen projekt házai esetében újonnan telepített levegõ hõszivattyúk csatlakoznak a lakásokhoz. Ezt a rendszert összehasonlították a hasonló házak hõvisszanyerés elve alapján mûködõ elszívó és befúvó szellõztetõrendszereivel. A résztvevõk megálltak Falkenbergben, hogy meglátogassák a korábbi menekülttábort, amelyet alacsony energiájú épületté alakítottak át, valamint egy másik 1974-ben emelt ingatlant, melyet mára részben felújítottak és alacsony energiafelhasználású épületté alakítottak át. 15

16 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK KÉPZÉSEK A City_SEC kapacitásépítõ tevékenységei 4 képzés megszervezését is magukban foglalták minden egyes résztvevõ régióban, melyek célja az volt, hogy bõvítse az önkormányzat munkatársainak és a szakemberek mûszaki ismereteit és kompetenciáit, továbbá erõsítse a politikai döntéshozók politikai elkötelezettségét. Minden partner a résztvevõk meghatározott képzési igényeinek megfelelõ képzést szervezett meg olyan külsõ szakértõk támogatásával, akik azokat az ismereteket és know-how-t biztosították, melyek elengedhetetlenek a fenntartható energia akciótervek kialakításához és a helyi energiapolitika megvalósításához. A képzések után a helyi hatóságok akciótervek elõkészítéséért felelõs képviselõi, az önkormányzatok polgármesterei és az összes érintett polgár számára kérdõívet juttattak el, a képzés hatékonyságának és a megszerzett ismeretek hasznosságának mérésére. A képzések négy fõ területre összpontosultak: Innovatív megoldások a középületek energiahatékonyságának optimalizálására. Fenntartható mobilitási tervek: fa tömegközlekedési és más, alternatív közlekedési módok használatának ösztönzése. Önkormányzati finanszírozási lehetõségek a fenntartható energiacélok megvalósításáért. Hatékony helyi kommunikáció: hogyan kommunikálja hatékonyan az önkormányzat a Polgármesterek Szövetsége célkitûzései iránti elkötelezettségét a városlakók felé. A felmérés eredményei szerint több, mint 250 résztvevõ értékelte a képzéseket nagyon pozitívan. A résztvevõk megállapították, hogy a a színvonalas elõadók minõsége a jól felépített elõadással együtt nagyon fontos ahhoz, hogy a legjobb eredménnyel záruljon a képzés. Továbbá kijelentették, hogy fontos ismeretekre és ötletekre tettek szert az energiahatékonyság megvalósítása kapcsán, valamint feltárták az önkormányzatok közötti együttmûködési lehetõségeket is. A középületek energiahatékonysága Az ebben a témában tartott képzési program, mely kiemelkedõen fontos minden, a konkrét CO2 kibocsátás csökkentése és az energiahatékonyság javítása iránt elkötelezett közigazgatási szerv számára, elsõsorban a passzív és energiatakarékos házakat bemutató példákra és jó gyakorlatokra összpontosított. Bemutatta a zöld építészet alapelveit, az épületek energiahatékonyságának javítását célzó technológiákat és rendszereket, valamint a környezetbarát szigetelõ- és építõanyagokat. Külön elõadás foglalkozott a meglévõ épületek energiatakarékos épületgépészeti berendezéseivel. Különös figyelmet szentelt a távfûtés fejlesztésének, amely fontos helyi szintû lépés a fûtéshez használt olaj- és villamosenergia-fogyasztás csökkentésében. A partnerek a környezetbarát házak minõsítéseinek lehetséges forgatókönyveit is áttekintették. Fenntartható városi mobilitás Kulcsfontosságú szempontként minden átfogó helyi energetikai tervezésben, a projektpartnerek és mûszaki szakértõk azért foglalkoztak a fenntartható városi mobilitás kérdésével, hogy ösztönöz- 16

17 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK zék a politikai döntéshozókat és az önkormányzatok tisztviselõit az alternatív és környezetbarát közlekedési eszközök nyilvános támogatására a hagyományos olajüzemû jármûvekkel szemben. Az új mobilitási megoldások és alternatív módszerek bemutatása mellett (pl.: hidrogén-meghajtású autók és buszok, töltõállomások, biogáz, napelem, stb.), a résztvevõk megvitatták, hogyan lehetne növelni a tudatosságot a helyi közösségek körében, annak érdekében, hogy fenntarthatóbb és tisztább közlekedési módok felé mozduljanak el, javítván a levegõ minõségét és az összes polgár jó közérzetét. Finanszírozási lehetõségek A képzés ezen része az önkormányzatok finanszírozási lehetõségeivel foglalkozott, hangsúlyozván a fenntartható energia célkitûzések elérésében és a klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött kulcsfontosságú szerepüket. A projektpartnerek és az elõadó szakemberek az energetikai beruházások finanszírozásának különbözõ módjait mutatták be a saját területükön. Olyan finanszírozási lehetõségeket mutattak be, mint az ELENA, az Európai Energiahatékonysági Alap, valamint több nemzeti és regionális program, emellett az ERDF pénzügyi forrásainak felhasználási lehetõségeirõl is részletes információkkal szolgáltak. Különleges hangsúlyt szenteltek annak a kérdésnek, hogy az energiaszolgáltató cégeket hogyan lehet bevonni a finanszírozási folyamatba, valamint annak, hogy hogyan alakíthatóak ki a köz- és magánszféra közötti partneri viszonyok a projektek finanszírozása érdekében. Hatékony helyi kommunikáció A képzés célja az volt, hogy a City_SEC résztvevõi megismerjék azokat az eszközöket és megoldásokat, melyekkel kezelhetik és javíthatják a polgárokkal és az érintettekkel folytatott kommunikációt a döntéshozatali folyamat során, különös tekintettel a megvalósítás alkalmával adódó válság- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelésére. Továbbá, a klímatudatos hozzáállás erõsítése érdekében a különbözõ kampányok hatékonyságát, az olyan lehetséges eszközök helyi energiafórumok, energia tanácsadó szolgálatok, vagy az energetikai menedzserek jelenléte jelentõségét is bemutatták a résztvevõk számára. 17

18 Monica Benassi (It) Tájkép Lorenzo Palmobini (It) Egészséges reggeli 18

19 A FENNTARTHATÓ ENERGIA KÖZÖSSÉGEK FENNTARTHATÓ ENERGIA KÖZÖSSÉG, MARCHE RÉGIÓ SVIM SVILUPPO MARCHE SPA projekt koordinátor UNIVPM MÛSZAKI EGYETEM, MARCHE tudományos partner Marche Régió Olaszország Az olaszországi Marche régió Fenntartható Energia Közössége 11 fontos önkormányzatból áll, melyek összlakossága megközelíti a fõt, a teljes régió lakosságának mintegy 40%-át. Az érintett önkormányzatok, vagyis Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fabriano, Fermo, Jesi, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto és Senigallia e Urbino jellemzõen erõs politikai elkötelezettséget mutatnak a CO 2 kibocsátás csökkentése és az energiahatékonyság növelése iránt, melyet az Önkormányzati Energia és Környezetvédelmi Terv elfogadása és végrehajtása útján bizonyítanak. A Marche régióban található City_SEC önkormányzatok már elvégezték az energetikai kiinduló állapot értékelését és kidolgozták fenntartható energia akcióterveiket (SEAP). Az önkormányzatokkal megvalósított tevékenységek A City_SEC projekt magában foglalja több szakmai tevékenység végrehajtását, a projektpartnerek támogatásaként minden bevont önkormányzat számára. Nevezetesen, a projekt támogatja az önkormányzatokat a kiinduló energetikai állapot értékelésének (Energy Baseline Assessment) elkészítésében, amely az egyes City_SEC-tagok energetikai helyzetének átfogó és részletes elemzése, és a fenntartható energia akciótervek alapjául szolgál. A SVIM széles körû regionális és nemzetközi stratégiát valósít meg a régió versenyképességének erõsítése és a fenntartható növekedés érdekében, tudatosítván a régió helyi közösségeiben az energiahatékonyság és a környezeti fenntarthatóság fontosságát minden gazdasági és társadalmi szektorban. A SVIM a Marche régió City_SEC önkormányzatait az alábbi tevékenységek révén támogatta: Nemzetközi tanulmányút szervezése Vaxjö-be és Kalmarba (Svédország), a zöldebb európai városokért, hogy tanulmányozzák a CO 2 kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések megvalósítását, és közvetlenül ellenõrizzék azok alkalmazási lehetõségeit saját hazájukban. Torinóba, a fenntartható energia akcióterv egyik élenjáró önkormányzatához szervezett helyi tanulmányút, azzal a céllal, hogy megmutassák a City_SEC önkormányzati döntéshozóinak és tisztviselõinek a szomszédos területeken elfogadott innovatív és energiahatékony megoldásokat. A vezetõi képességek és az intézményi kapacitásépítés javítását célzó képzés. Regionális fejlesztési politika megvalósítása és az együttmûködési kezdeményezések elõmozdí- 19

20 A FENNTARTHATÓ ENERGIA KÖZÖSSÉGEK tása, összpontosítván a köz- és a magánszféra közötti partneri kapcsolatok fejlesztésére, hogy a fenntarthatósággal összhangban korszerûsítsék és újítsák meg a vállalkozásokat. Transzfertechnológiák promóciója és a vállalkozások versenyképességének erõsítése, hálózatépítési tevékenységek, valamint az innováció létrehozása és a modernizáció támogatása révén. Az energiahatékonyság iránti tudatosság növelésének támogatása a megújuló energiaforrások fejlesztésén és megerõsítésén keresztül, a City_SEC önkormányzatainak napi szintû koordinálása. Európai hálózatépítés és a pénzügyi lehetõségek felkutatása. Az energetikai kiinduló állapot értékelését olyan adatok összegyûjtésével végezték el, melyeket az összes résztvevõ önkormányzat energiafogyasztását tartalmazták. Az EcoRegion szoftver segítségével a fogyasztási adatokat CO2-kibocsátási adatokká alakították, a Marche régió támogatásának és az UNIVPM tudományos hozzájárulásának köszönhetõen. Mindösszesen 25 helyi munkaasztalt szerveztek az önkormányzatok bevonásával, melyekben helyet kaptak azok a politikai döntéshozók, szakemberek és külsõ érintettek, akik érdekeltek a fenntartható energia akciótervek kidolgozásában és végrehajtásában. A FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK: Példák és jó gyakorlatok Urbino önkormányzat napelemes és a szélenergiával ellátott hulladéklerakója, a Ca Lucio. A Ca Lucio hulladéklerakóban egy aktív, villamosenergiát termelõ biogáz üzem mûködik, amelyhez napelemes rendszert és szélerõmûvet fognak telepíteni 2013 végéig. Ami a napelemes technológiát illeti, a rendszer 80 kw csúcsteljesítménnyel fog üzemelni, míg a szélerõmû tervezett csúcsteljesítménye 37 kw. Mindkét rendszer hozzá fog járulni a helyi energiatermeléshez. 20

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása A LIFE Éghajlat-politika Alprogram 2016. évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása II. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. június 30. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó

Részletesebben

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu RURENER Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu A jelen kiadvány tartalmáért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli. Nem feltétlenül tükrözi az Európai

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák KOVÁCS Katalin Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái konferencia 2011. febr. 22. Áttekintés A Living Labek jellemzői

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Jó gyakorlatok az energetikában

Jó gyakorlatok az energetikában ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Jó gyakorlatok az energetikában Vámosi Gábor Ügyvezető Jó gyakorlatok bemutatásának jelentősége Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Támogatási lehetőségek, pályázati források

Támogatási lehetőségek, pályázati források Támogatási lehetőségek, pályázati források Dibáczi Zita Osztályvezető Nemzetközi Projektek Iroda Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. december 3. Nemzeti Környezetvédelmi és

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra Dibáczi Zita Osztályvezető Helyi Fórum Nyíregyháza, 2012. december 10. 1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

Kutatások, döntés elkészítés

Kutatások, döntés elkészítés Kutatások, döntés elkészítés Megrendel/ Forma Leírás Kimenet Terület 2009 ECF Visszafogott hatékonyság A lakosság energetikai korszersítési törekvéseit ösztönz eddigi állami támogatások értékelése, kerekasztal,

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6.

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. A projekt A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Mérföldkövek 1989 2015 1989: Július 12: az USA elnöke, George Bush beszédet tart a Közgazdasági

Részletesebben

G E overn E EE j pro ekt kt

G E overn E EE j pro ekt kt GovernEE projekt A projekt háttere, előzmény A Good Governance in Energy Efficiency Jó kormányzás az energiahatékonyság területén! - Energiabiztonság és a klímaváltozás problémája - Energia hatékonyság

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft. Ecoflotta-ház közösségi mikroerőmű klaszter Magyar Építésügyi Technológiai Platform mottó: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1791-1860) Ecoflotta-ház épület és jármű

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE

ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU A ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN HU02-0007-A1-2013 ENERGIAHATÉKONY ISKOLÁK FEJLESZTÉSE Az energiafelhasználás racionalizálása, az energiahatékonyság

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben