CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020"

Átírás

1 CITY_SEC: AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 KOORDINÁTOR

2 2

3 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 TARTALOM 04/05 CITY_SEC PROJEKT 06/07 ELÉRT FENNTARTHATÓSÁGI EREDMÉNYEK 08/09 10/17 18/35 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK: A FENNTARTHATÓ ENERGIA KULCSSZEREPLÕI KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK Tanulmányút Svédországban Helyi tanulmányutak Képzések A FENNTARTHATÓ ENERGIA KÖZÖSSÉGEK Marche régió (Olaszország) Isztria régió (Horvátország)) Közép-makedóniai régió (Görögország) Bielsko Biala megye (Lengyelország) Kalmar megye (Svédország) Észak-magyarországi régió (Magyarország) 36/39 40/45 EREDMÉNYEINK ISMERTETÉSE EURÓPAI FOTÓPÁLYÁZAT 3

4 4

5 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 CITY_SEC PROJEKT Önkormányzatok által alkotott Fenntartható Energia Közösségek regionális fejlesztési- és energia ügynökségek általi támogatása annak érdekében, hogy együtt Európa aktív energetikai szereplõivé váljanak. Szerzõdésszám: IEE/09/891/SI ; Idõtartam: 36 hónap, 2010 május 2013 április; Teljes költségvetés: euró. A City_SEC a résztvevõ 50 önkormányzat azon közös igényén alapul, melynek lényege a helyi és regionális döntéshozók támogatása abbéli törekvésükben, hogy a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezéshez csatlakozzanak, és annak célkitûzéseit teljesítsék. A City_SEC különösen azokat az európai régiókat foglalja magában, ahol kevés helyi önkormányzat tagja a Polgármesterek Szövetségének. A projekt a helyi döntéshozókat és a lakosságot egyaránt megcélzó tanfolyamokon, információs- és szemléletformáló tevékenységeken keresztül kíván hozzájárulni a megújuló energia használatának társadalmi- adminisztratív- illetve jogi akadályainak felszámolásához. A City_SEC projekt fõ célkitûzése, hogy növelje a Fenntartható Energia Közösségek (SEC) számát és felhívja a közösségek figyelmét az energiaegyensúly-, valamint a helyi szintû jelentõs és bizonyítható szén-dioxid kibocsátás csökkentésének fontosságára. A City_SEC célja továbbá, hogy ösztönözze az energiával kapcsolatos magatartás megváltozását az érintett közösségekben, és megvalósítsa a fenntartható energiafelhasználás uniós célkitûzéseit. További konkrét célkitûzések: A bevont helyi közösségek támogatása az EU Klíma- és Energiastratégiájában kitûzött célokat meghaladó cselekvési terv kidolgozásában, és az energia-önellátás elérésében a kérdéssel kevésbé foglalkozó uniós tagállamokban. Önkormányzatok támogatása abban, hogy részt vegyenek a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezésben és Fenntartható Energia Közösségek kialakításával az azonos energetikai szükségleteiket elemezhessék, és közösen találjanak megoldást bizonyos kérdésekben. Az önkormányzatok különösképpen a politikai döntéshozók és a társadalom fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos tudásának és ismereteinek bõvítése tréningek és információs tevékenységek segítségével. A fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a projekt eredményeinek minél szélesebb körben való terjesztése a City_SEC tagok, a civil társadalom és a helyi kulcsszereplõk körében. A projektet megvalósító konzorcium munkájában különbözõ szervezetek többségükben regionális fejlesztési- és energiaügynökségek vesznek részt, melyek képzésekkel, segítségnyújtással, információbiztosítással segítik a partnerrégiókban található, a munkába bekapcsolódó helyi önkormányzatokat. Tevékenységük révén a megújuló energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos tudás bõvül, az energiaszektor növekedése az érintett területeken lehetõvé válik. A City_SEC projekt a résztvevõ régiók mindegyikében kialakított Fenntartható Energia Közösségeken (SEC) keresztül valósul meg. A közel 50 önkormányzat alkotta összesen 6 Fenntartható Energia Közösség a City_SEC stratégiai dokumentum aláírásával vállalta, hogy közös stratégia mentén csökkenti a CO 2 kibocsátást és növeli az energiahatékonyságot az adott régióban. 5

6 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 A hat Fenntartható Energia Közösség ezután olyan kompetenciafejlesztést célzó tevékenységekben vett részt, amelyek a politikai döntéshozók és a szakemberek az energia kérdéskörével kapcsolatos ismereteit bõvítették a Polgármesterek Szövetségében való aktív részvétel érdekében. Egy Svédországban tett tanulmányutat, helyi tanulmányutakat, valamint képzéseket szerveztek, melyekben a hat régióból több, mint 250-en vettek részt. A City_SEC konzorcium részletes és átfogó elemzését végzett az összes önkormányzat energiahelyzetérõl, olyan, Európai Bizottság által is elismert, erre a feladatra tervezett szoftver, mint az EcoRegion, és egyéb eszközök, mint a MUSEC segítségével. Az energetikai adatgyûjtésnél alkalmazott módszertan elõmozdította az energiafogyasztás és CO 2 kibocsátás rendszeres ellenõrzését az Önkormányzatoknál. Miután 2011 tavaszán közel 50 Önkormányzat csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, a résztvevõ regionális fejlesztési- és energia ügynökségek lehetõvé tették a települések számára, hogy elkészítsék és benyújtsák Fenntartható Energia Akcióterveiket (SEAP). Az akciótervek készítésénél a helyi közösségek tényleges energiaszükségleteire a leginkább a bottom-up megközelítéssel lehetett reagálni, így az intézkedések meghatározására több mint 1000 érintett bevonásával került sor. A projektet felölelõ 3 év alatt a konzorcium 12 helyi Zéró Emisszió-napot szervezett meg a fenntartható energia európai hete alkalmával 2011-ben és 2012-ben, valamint PHOTOFORCHANGE IN EUROPE néven fotópályázatot hirdetett Fenntartható élet a változó gazdaságban címmel, hogy népszerûsítse a fenntartható energiát a szélesebb közönség körében. TANULSÁGOK Az erõs politikai támogatás a Polgármesterek Szövetségében való részvételben és a fenntartható energiastratégia végrehajtásában is döntõ tényezõ. Azonban a politikai támogatás önmagában nem elég: az önkormányzati dolgozókat be kell vonni a Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozásába és a stratégia megosztásába. A Polgármesterek Szövetségével kapcsolatos és az azon is túlmutató látványos eredmények érdekében a politikai szándékot az önkormányzaton belül az adott feladatért felelõs munkatársak kell, hogy kiegészítsék. Az önkormányzati energiafogyasztási adatok gyûjtésére nagy hangsúlyt kell fektetni. A City_SEC keretében megvalósított szisztematikus adatgyûjtés és rögzítés lehetõvé tette az energiafogyasztás nyomon követését, egyidejûleg felhívva a döntéshozók és munkatársak figyelmét a tényleges energiaköltségekre. A mindegyik régióban megalakított Fenntartható Energia Közösségek lehetõvé tették a regionális energiastratégiák kialakítását, valamint a szomszédos önkormányzatok és az összes érintett szereplõ közötti együttmûködés létrehozását, felgyorsítva a fenntartható energiával kapcsolatos programok önkormányzatok felett átívelõ megvalósításának folyamatát. A kialakult együttmûködések a projekt zárását követõen is folytatódni fognak, köz- és privát partnerségek kialakítására sarkallva a feleket, melyeken keresztül bizonyos finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés biztosított lesz. 6

7 AZ ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2020 ELÉRT EREDMÉNYEK Fenntartható Energia Közösségek bevont régiók Marche régió (Olaszország) Isztria régió (Horvátország)) Közép-makedóniai régió (Görögország) Bielsko Biala megye (Lengyelország) Kalmar megye (Svédország) Észak-magyarországi régió (Magyarország) Társadalmi- és területi adatok SEC önkormányzatok 49 Terület (km 2 ) 7.555,08 Népesség ,00 Fenntartható energiával kapcsolatos eredmények 2020-ra Megtakarított primer energia 2020-ig (kõolaj-egyenérték/év) ,28 Megtermelt megújuló energia 2020-ig (kõolaj-egyenérték/év) ,81 CO 2 kibocsátás csökkentés 2020-ig (t/év) ,63 Fenntartható energiaberuházás 2020-ig (millióeur) ,00 Teremtett munkahelyek száma közel

8 CAPACITY BUILDING ACTIVITY Balogh Zoltán (Hu) Keresztezõdések Loretta Bartoli (It) Forgó kerék 8

9 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK: A FENNTARTHATÓ ENERGIA KULCSSZEREPLÕI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK: A FENNTARTHATÓ ENERGIA KULCSSZEREPLÕI A City_SEC projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek egyre inkább kulcsszerepet töltenek be a fenntartható energia támogatásában. Ez annak is köszönhetõ, hogy lehetõségük van energiastratégiai célkitûzéseket és az azokhoz kapcsolódó beruházásokat is a fejlesztéspolitika részévé tenni. A City_SEC projektben résztvevõ fejlesztési- és energia ügynökségek együttmûködésébõl levont tapasztalatok alapján a következõ politikai-stratégiai ajánlásokat fogalmaztuk meg, melyek a regionális fejlesztési ügynökségek energiaszektorban betöltött szerepének növelésére vonatkoznak. A regionális hatóságok vonatkozásában: A regionális fejlesztési ügynökségeknek részt kell venniük a regionális hatóságok döntéshozatali folyamatában, átadván a regionális döntéshozóknak azokat az energetika területén felhalmozott ismereteket és tapasztalatokat, melyekre a helyi és európai léptékû projektekben tettek szert, ezzel meghatározván a stratégiai tervezés irányát. Meg kell határozni a regionális fejlesztési ügynökségek egyértelmû szerepét és küldetését: a regionális fejlesztési ügynökségek hatékonysága az intézményi és adminisztratív keretrendszertõl függ. Annak érdekében, hogy a regionális fejlesztések meghatározó szereplõi lehessenek, egyértelmû küldetés és szerep megfogalmazása, valamint a megfelelõ emberi és anyagi erõforrások biztosítása szükséges a regionális fejlesztési ügynökségek számára. Az integrált és hosszú távú regionális tervek kialakítása során a regionális fejlesztési ügynökségeket fõ területi partnernek kell tekinteni felhalmozott tapasztalataiknak és a különbözõ területeken létrehozott együttmûködési hálózataiknak köszönhetõen. A terület vonatkozásában: A regionális fejlesztési ügynökségek regionális kompetenciaközpontokká válhatnak az energetikai kérdések tekintetében. Szerepet vállalnak az energetikai kérdések promóciójában, különös tekintettel az energiahatékonyságra, a jármûvekre és épületekre vonatkozó jövõbeni szigorúbb uniós és nemzeti jogszabályi kereteket illetõen. A regionális fejlesztési ügynökségeknek olyan non-profit jellegû és rugalmas szervezetekké kell válniuk, melyek befolyással vannak a regionális döntéshozókra, a magánszektorra és az állampolgárokra. A regionális fejlesztési ügynökségeknek erõs kapcsolatokat kell kialakítaniuk a regionális köz-, magán-, pénzügyi és intézményi szférával, hogy az eltérõ érdekeket közös nevezõre hozzák és bõvítsék a projektek megvalósításának léptékét, lehetõvé téve több program és projekt egyidejû lebonyolítását. A regionális fejlesztési ügynökségek operatív lehetõségeinek vonatkozásában: A regionális fejlesztési ügynökségeknek szélesebb anyagi függetlenséggel és a regionális pénzalapok feletti közvetlenebb irányítással kell rendelkezniük az integrált és összehangolt szakpolitika megvalósításához, és a befektetések területi igényeknek megfelelõ irányításához. A regionális fejlesztési ügynökségeknek fel kell tárnia a beavatkozási területek körét a regionális fejlesztés fenntartható, integrált és hosszú távú stratégiáinak támogatása érdekében. 9

10 CAPACITY BUILDING ACTIVITY Sergio Sevasta (It) Autó nélkül Fodor László (Hu) Cím nélkül 10

11 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK TANULMÁNYÚT VAXJÖ-BEN ÉS KALMARBAN Hiszem, ha látom. A CO 2 kibocsátás csökkentésére irányuló néhány intézkedés bemutatása a délkelet-svédországi régióban kiváló lehetõséget biztosított, hogy ösztönözze a hasonló intézkedések és tapasztalatok átadását más régiók számára. A City_SEC önkormányzatainak projektpartnerei, politikai és önkormányzati képviselõk vettek részt a január 31-én és február 1-jén megrendezett svédországi tanulmányúton. A 33 résztvevõ egyedülálló lehetõséget kapott a találkozásra és az ismeretek egymás közötti cseréjére a fenntartható energia elõfutárainak tekintett két európai város, Vaxjö és Kalmar képviselõivel. Példaértékû projektek és kezdeményezések A résztvevõk lehetõséget kaptak arra, hogy látogatást tegyenek a vaxjö-i EnergiCentrumEtt háztulajdonosok számára létrehozott állandó kiállításon, mely tanácsadói szolgáltatásokat nyújt a város polgárainak, valamint az önkormányzati energiaszolgáltató cégnél, a Vaxjö Energi AB-nél (VEAB), mely nagyszabású beruházás keretében biomassza felhasználásával biztosítja a távfûtést, jelentõsen javítva ezzel a levegõminõséget. A tanulmányút Kalmart is érintette, ahol bemutatták azt a progresszív munkát, mely a polgárok bevonásával a környezetvédelmet állítja az önkormányzat tevékenységének középpontjába. A környezetvédelmi erõfeszítéseket az ipar, az egyetem, a lakosság és gyakran nemzetközi szintû együttmûködés, egyebek mellett a balti államokkal folytatott szoros együttmûködés keretében valósítják meg. Az alulról felfelé építkezõ megközelítés jó példája a Kalmarsund Bizottság: 15 tengerparti környezetvédelmi egyesület dolgozik azon, hogy csökkentsék a Kalmarsund környékén tapasztalható algásodási folyamatot. A látogatás a kalmari biogáz-erõmûvet is érintette, amely a városi buszok szükséges üzemanyagát termeli meg egy szennyvíz-tisztító telep segítségével, ezzel helyi megoldásokat alkalmazván a rendelkezésre álló erõforrásokra alapozva. A résztvevõk meglátogatták a Sodra cellulózüzem szélerõmûveit is, maga az üzem hõenergiát szállít az önkormányzat távfûtési rendszerébe, és az így megtermelt áramot a fenntartható fejleszéspolitika részeként hasznosítja. A City_SEC látogatása végül az experimentlabbet nevû helyi tudományos központban zárult. Az intézményt a helyi önkormányzatokon és régiókon kívül a Svéd Energiaügynökség is támogatja. A központ látogatói megismerkedhetnek azzal, hogy a gyerekek hogyan közelítik meg az energiával és az éghajlattal kapcsolatos kérdéseket. Tanulságok és jó gyakorlatok A tanulmányút nagyon pozitívnak bizonyult a City_SEC önkormányzatai összes képviselõje számára, akik a pozitív visszacsatolások és megjegyzések után át tudták adni az elsajátított ismereteket és a megtapasztalt jó gyakorlatokat saját helyi közösségeiknek. A legfontosabb szempont a klímatudatos értékek bevezetése a helyi oktatási és képzési intézményekbe helyi szinten, valamint az emberek figyelmének felhívása az éghajlatváltozás és a nem-racionális energiafelhasználás kockázataira, azért, hogy új, környezetbarát társadalmat hozzanak létre. Ebben az összefüggésben az a szerep, amit a svéd helyi hatóságok a kombinált hõerõmûvek sike- 11

12 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK res üzemeltetése és területük energiaigényének kielégítése révén, fõbb megújuló energiatermelõként játszanak, alapvetõ fontosságú a helyi közösségek bevonásában, és határozottan ösztönözte a City_SEC képviselõit. Különös érdeklõdés övezte azt a tényt, hogy milyen mértékû kapacitás áll rendelkezésre a hosszú távú energia stratégia alakításával kapcsolatban: így nemcsak a helyi megújuló energiapotenciál kihasználására, de energiahatékonysági intézkedések megvalósítására is lehetõség van. Szintén érdeklõdéssel tapasztalták a résztvevõk, hogy a svéd hatóságok és önkormányzatok milyen innovatív megoldásokkal mint például az energia ügynökség és éghajlati programok tájékoztatják és vonják be a lakosságot. Több kezdeményezés is átadható a City_SEC többi közössége számára: Távfûtési rendszer; Energiaközpontok a lakosság és a fiatalabb generáció számára; A közlekedési szokások és létesítmények megváltoztatása; Közös megoldások és együttmûködések a helyi területeken; Az új technológiákkal kapcsolatos figyelem felkeltése; Szakemberekbõl álló önkormányzati csoport felállítása, mely képes kezelni a komplex döntéseket és az operatív folyamatokat. EnergicentrumEtt. Sikeres tanácsadás a vaxjö-i lakosság számára. Önkormányzati biomassza-erõmû: 104 megawattos faforgács-tüzelésû kombinált ciklusú erõmû, VEAB (Vaxjö) A csoport meglátogatta az experimetlabbet nevû tudományos központot. A csoport Sodra cellulózüzemének szélerõmûve mellett Vaxjö-ben. 12

13 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK HELYI TANULMÁNYUTAK Minden partner szervezett helyi tanulmányutat a saját régiójában is, melyek célja az volt, hogy tájékoztassák a projektben résztvevõ önkormányzatok politikai döntéshozóit és szakembereit a fenntarthatóság felé mutató, saját területükön alkalmazott jó gyakorlatokról. Helyi tanulmányutakat szerveztek Olaszországban, Görögországban, Lengyelországban, Magyarországon és Svédországban, és azok fontosságát az összes résztvevõ számára kiküldött kérdõív segítségével értékelték. A felmérés eredményei igen pozitívak voltak: a tanulmányutak során megszerzett ismereteket és információkat a résztvevõk a fenntartható energia akciótervek kidolgozására és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére használták fel a településeiken. Olaszország A projektpartner, Torino önkormányzata, mely 2009 óta tagja a Polgármesterek Szövetségének, 21 olasz és 5 horvát City_SEC tag számára szervezett helyi tanulmányutat, a fenntartható energia akciótervek kidolgozásában és megvalósításában szerzett komoly tapasztalatára alapozva. A torinói tanulmányút lehetõvé tette a résztvevõk számára, hogy kicseréljék tapasztalataikat és tudásukat egymással, valamint megosszák a fenntartható energia akciótervek kidolgozásának módszertanát és eszközeit a Torinói Mûszaki Egyetemen tartott elõadás keretében. Látogatást tettek a környezetvédelmi parkban is, ahol induló és környezetbarát kis- és középvállalkozások innovatív energetikai megoldások kifejlesztésén dolgoznak, egy alacsony CO 2 kibocsátású épületben. Az út során rövid látogatást tettek Moncalieri távfûtõmûjénél is, amely mintegy lakos energiaigényét szolgálja ki. Az A come Ambiente Múzeumban a résztvevõk megismerhették azokat az oktatási tevékenységeket, amelyek érzékenyebbé tehetik a gyerekeket a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések iránt. Görögország Görögországban két helyi tanulmányutat szerveztek Szalonikibe és Karditsába. A Szalonikibe tett út célja az volt, hogy ösztönözze a zöld építészeti alkalmazásokat, az energiamegtakarítást és a megújuló energiarendszerek használatát az önkormányzati épületekben. A 35 résztvevõ négy olyan önkormányzati épületet látogatott meg, amelyekben már alkalmaznak megújuló energiaforrásokat és ésszerû ener- 13

14 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK giafelhasználást lehetõvé tevõ rendszereket, és ugyancsak részt vettek egy, az óvodák környezeti szempontú tervezésérõl szóló elõadáson is. A karditsa-i látogatás során a zöld építészet, a fenntartható mobilitás, és a helyi energetikai vállalkozások létrehozása került elõtérbe. A látogatás egy önkormányzati fotovoltaikus park megtekintését is magában foglalta, valamint több elõadást Karditsa városi kerékpárút-hálózatáról, a Karditsa Szövetkezeti Energia Ügynökségrõl és egy környezettudatos idõsgondozó központról. Lengyelország A nyolc résztvevõ által tett tanulmányút célja a geotermikus energiáról, és a hõszivattyúkról szerzett ismeretek elmélyítése volt. Ezt a két rendszer vezették be a királyi várban Niepolomice-ben, mely egyike a leginkább környezetbarát lengyel városoknak, így az energiát a környezetbõl nyervén, a várat az energiafelhasználás tekintetében önellátóvá tették. Minden résztvevõ megtanulhatta, hogy hogyan telepítik a hõszivattyú rendszereket, és tanulmányozhatta mûködésüket, valamint meghallgattak egy elõadást arról, hogy hogyan vezethetõ be ez az alternatív energia más városokban. Továbbá, a résztvevõk megoszthatták véleményüket a Lengyel Hálózati Energiaközpont szakembereivel a Polgármesterek Szövetsége részvételének fontos témájáról. Magyarország Az 5 résztvevõ a helyi tanulmányút során meglátogatta a Bükk-MAK LEADER projekt önfenntartó gazdaságát, a komplex megújuló energia felhasználásának ragyogó példájaként. A projekt vezetõje a BÜKKMAK LEADER Nonprofit Kft., amely kiválasztotta azokat a szegény falvakat, ahol LEADER közösségek hozhatók létre, és meghirdette az 1 falu 1 MW programot. Elsõ lépésként 27 közös energiaudvart hoztak létre a falvakban, és egy központilag ellenõrzött GPRS hálózattal kapcsolták össze õket. Minden energiaudvar olyan hõ- és villamosenergiát termel, amely elõállítható a helyben rendelkezésre álló primer energiaforrások segítségével (biomassza, geotermikus, nap-, szélenergia). A közösség felhasználja az energiát, az energiatöbbletet pedig a nemzeti áramhálózat felé értékesíti, vagy hidrogént állít elõ közös használatra. A látogatás során a Hidrogénfalu projektet is bemutat- 14

15 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK ták, azaz olyan független, önellátó energiarendszerek mikrohálózatát, amely olcsó, környezetbarát, káros kibocsátás nélküli energiát biztosít a vidéki lakosság számára. Svédország A helyi tanulmányút során látogatást tettek a halmstadi túra érintett látogatást építõipari vállalatnál (HFAB). A 27 résztvevõ információt szerezhetett a Terasshusen és Maratonvägen elnevezésû projektekrõl, melyek kiváló példái annak, hogy a 60- as években épült többgenerációs családi házak hogyan újíthatók fel korszerû ablakokkal és szellõzõrendszerekkel. A Maratonvägen projekt házai esetében újonnan telepített levegõ hõszivattyúk csatlakoznak a lakásokhoz. Ezt a rendszert összehasonlították a hasonló házak hõvisszanyerés elve alapján mûködõ elszívó és befúvó szellõztetõrendszereivel. A résztvevõk megálltak Falkenbergben, hogy meglátogassák a korábbi menekülttábort, amelyet alacsony energiájú épületté alakítottak át, valamint egy másik 1974-ben emelt ingatlant, melyet mára részben felújítottak és alacsony energiafelhasználású épületté alakítottak át. 15

16 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK KÉPZÉSEK A City_SEC kapacitásépítõ tevékenységei 4 képzés megszervezését is magukban foglalták minden egyes résztvevõ régióban, melyek célja az volt, hogy bõvítse az önkormányzat munkatársainak és a szakemberek mûszaki ismereteit és kompetenciáit, továbbá erõsítse a politikai döntéshozók politikai elkötelezettségét. Minden partner a résztvevõk meghatározott képzési igényeinek megfelelõ képzést szervezett meg olyan külsõ szakértõk támogatásával, akik azokat az ismereteket és know-how-t biztosították, melyek elengedhetetlenek a fenntartható energia akciótervek kialakításához és a helyi energiapolitika megvalósításához. A képzések után a helyi hatóságok akciótervek elõkészítéséért felelõs képviselõi, az önkormányzatok polgármesterei és az összes érintett polgár számára kérdõívet juttattak el, a képzés hatékonyságának és a megszerzett ismeretek hasznosságának mérésére. A képzések négy fõ területre összpontosultak: Innovatív megoldások a középületek energiahatékonyságának optimalizálására. Fenntartható mobilitási tervek: fa tömegközlekedési és más, alternatív közlekedési módok használatának ösztönzése. Önkormányzati finanszírozási lehetõségek a fenntartható energiacélok megvalósításáért. Hatékony helyi kommunikáció: hogyan kommunikálja hatékonyan az önkormányzat a Polgármesterek Szövetsége célkitûzései iránti elkötelezettségét a városlakók felé. A felmérés eredményei szerint több, mint 250 résztvevõ értékelte a képzéseket nagyon pozitívan. A résztvevõk megállapították, hogy a a színvonalas elõadók minõsége a jól felépített elõadással együtt nagyon fontos ahhoz, hogy a legjobb eredménnyel záruljon a képzés. Továbbá kijelentették, hogy fontos ismeretekre és ötletekre tettek szert az energiahatékonyság megvalósítása kapcsán, valamint feltárták az önkormányzatok közötti együttmûködési lehetõségeket is. A középületek energiahatékonysága Az ebben a témában tartott képzési program, mely kiemelkedõen fontos minden, a konkrét CO2 kibocsátás csökkentése és az energiahatékonyság javítása iránt elkötelezett közigazgatási szerv számára, elsõsorban a passzív és energiatakarékos házakat bemutató példákra és jó gyakorlatokra összpontosított. Bemutatta a zöld építészet alapelveit, az épületek energiahatékonyságának javítását célzó technológiákat és rendszereket, valamint a környezetbarát szigetelõ- és építõanyagokat. Külön elõadás foglalkozott a meglévõ épületek energiatakarékos épületgépészeti berendezéseivel. Különös figyelmet szentelt a távfûtés fejlesztésének, amely fontos helyi szintû lépés a fûtéshez használt olaj- és villamosenergia-fogyasztás csökkentésében. A partnerek a környezetbarát házak minõsítéseinek lehetséges forgatókönyveit is áttekintették. Fenntartható városi mobilitás Kulcsfontosságú szempontként minden átfogó helyi energetikai tervezésben, a projektpartnerek és mûszaki szakértõk azért foglalkoztak a fenntartható városi mobilitás kérdésével, hogy ösztönöz- 16

17 KOMPETENCIAFEJLESZTÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK zék a politikai döntéshozókat és az önkormányzatok tisztviselõit az alternatív és környezetbarát közlekedési eszközök nyilvános támogatására a hagyományos olajüzemû jármûvekkel szemben. Az új mobilitási megoldások és alternatív módszerek bemutatása mellett (pl.: hidrogén-meghajtású autók és buszok, töltõállomások, biogáz, napelem, stb.), a résztvevõk megvitatták, hogyan lehetne növelni a tudatosságot a helyi közösségek körében, annak érdekében, hogy fenntarthatóbb és tisztább közlekedési módok felé mozduljanak el, javítván a levegõ minõségét és az összes polgár jó közérzetét. Finanszírozási lehetõségek A képzés ezen része az önkormányzatok finanszírozási lehetõségeivel foglalkozott, hangsúlyozván a fenntartható energia célkitûzések elérésében és a klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött kulcsfontosságú szerepüket. A projektpartnerek és az elõadó szakemberek az energetikai beruházások finanszírozásának különbözõ módjait mutatták be a saját területükön. Olyan finanszírozási lehetõségeket mutattak be, mint az ELENA, az Európai Energiahatékonysági Alap, valamint több nemzeti és regionális program, emellett az ERDF pénzügyi forrásainak felhasználási lehetõségeirõl is részletes információkkal szolgáltak. Különleges hangsúlyt szenteltek annak a kérdésnek, hogy az energiaszolgáltató cégeket hogyan lehet bevonni a finanszírozási folyamatba, valamint annak, hogy hogyan alakíthatóak ki a köz- és magánszféra közötti partneri viszonyok a projektek finanszírozása érdekében. Hatékony helyi kommunikáció A képzés célja az volt, hogy a City_SEC résztvevõi megismerjék azokat az eszközöket és megoldásokat, melyekkel kezelhetik és javíthatják a polgárokkal és az érintettekkel folytatott kommunikációt a döntéshozatali folyamat során, különös tekintettel a megvalósítás alkalmával adódó válság- és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelésére. Továbbá, a klímatudatos hozzáállás erõsítése érdekében a különbözõ kampányok hatékonyságát, az olyan lehetséges eszközök helyi energiafórumok, energia tanácsadó szolgálatok, vagy az energetikai menedzserek jelenléte jelentõségét is bemutatták a résztvevõk számára. 17

18 Monica Benassi (It) Tájkép Lorenzo Palmobini (It) Egészséges reggeli 18

19 A FENNTARTHATÓ ENERGIA KÖZÖSSÉGEK FENNTARTHATÓ ENERGIA KÖZÖSSÉG, MARCHE RÉGIÓ SVIM SVILUPPO MARCHE SPA projekt koordinátor UNIVPM MÛSZAKI EGYETEM, MARCHE tudományos partner Marche Régió Olaszország Az olaszországi Marche régió Fenntartható Energia Közössége 11 fontos önkormányzatból áll, melyek összlakossága megközelíti a fõt, a teljes régió lakosságának mintegy 40%-át. Az érintett önkormányzatok, vagyis Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fabriano, Fermo, Jesi, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto és Senigallia e Urbino jellemzõen erõs politikai elkötelezettséget mutatnak a CO 2 kibocsátás csökkentése és az energiahatékonyság növelése iránt, melyet az Önkormányzati Energia és Környezetvédelmi Terv elfogadása és végrehajtása útján bizonyítanak. A Marche régióban található City_SEC önkormányzatok már elvégezték az energetikai kiinduló állapot értékelését és kidolgozták fenntartható energia akcióterveiket (SEAP). Az önkormányzatokkal megvalósított tevékenységek A City_SEC projekt magában foglalja több szakmai tevékenység végrehajtását, a projektpartnerek támogatásaként minden bevont önkormányzat számára. Nevezetesen, a projekt támogatja az önkormányzatokat a kiinduló energetikai állapot értékelésének (Energy Baseline Assessment) elkészítésében, amely az egyes City_SEC-tagok energetikai helyzetének átfogó és részletes elemzése, és a fenntartható energia akciótervek alapjául szolgál. A SVIM széles körû regionális és nemzetközi stratégiát valósít meg a régió versenyképességének erõsítése és a fenntartható növekedés érdekében, tudatosítván a régió helyi közösségeiben az energiahatékonyság és a környezeti fenntarthatóság fontosságát minden gazdasági és társadalmi szektorban. A SVIM a Marche régió City_SEC önkormányzatait az alábbi tevékenységek révén támogatta: Nemzetközi tanulmányút szervezése Vaxjö-be és Kalmarba (Svédország), a zöldebb európai városokért, hogy tanulmányozzák a CO 2 kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések megvalósítását, és közvetlenül ellenõrizzék azok alkalmazási lehetõségeit saját hazájukban. Torinóba, a fenntartható energia akcióterv egyik élenjáró önkormányzatához szervezett helyi tanulmányút, azzal a céllal, hogy megmutassák a City_SEC önkormányzati döntéshozóinak és tisztviselõinek a szomszédos területeken elfogadott innovatív és energiahatékony megoldásokat. A vezetõi képességek és az intézményi kapacitásépítés javítását célzó képzés. Regionális fejlesztési politika megvalósítása és az együttmûködési kezdeményezések elõmozdí- 19

20 A FENNTARTHATÓ ENERGIA KÖZÖSSÉGEK tása, összpontosítván a köz- és a magánszféra közötti partneri kapcsolatok fejlesztésére, hogy a fenntarthatósággal összhangban korszerûsítsék és újítsák meg a vállalkozásokat. Transzfertechnológiák promóciója és a vállalkozások versenyképességének erõsítése, hálózatépítési tevékenységek, valamint az innováció létrehozása és a modernizáció támogatása révén. Az energiahatékonyság iránti tudatosság növelésének támogatása a megújuló energiaforrások fejlesztésén és megerõsítésén keresztül, a City_SEC önkormányzatainak napi szintû koordinálása. Európai hálózatépítés és a pénzügyi lehetõségek felkutatása. Az energetikai kiinduló állapot értékelését olyan adatok összegyûjtésével végezték el, melyeket az összes résztvevõ önkormányzat energiafogyasztását tartalmazták. Az EcoRegion szoftver segítségével a fogyasztási adatokat CO2-kibocsátási adatokká alakították, a Marche régió támogatásának és az UNIVPM tudományos hozzájárulásának köszönhetõen. Mindösszesen 25 helyi munkaasztalt szerveztek az önkormányzatok bevonásával, melyekben helyet kaptak azok a politikai döntéshozók, szakemberek és külsõ érintettek, akik érdekeltek a fenntartható energia akciótervek kidolgozásában és végrehajtásában. A FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK: Példák és jó gyakorlatok Urbino önkormányzat napelemes és a szélenergiával ellátott hulladéklerakója, a Ca Lucio. A Ca Lucio hulladéklerakóban egy aktív, villamosenergiát termelõ biogáz üzem mûködik, amelyhez napelemes rendszert és szélerõmûvet fognak telepíteni 2013 végéig. Ami a napelemes technológiát illeti, a rendszer 80 kw csúcsteljesítménnyel fog üzemelni, míg a szélerõmû tervezett csúcsteljesítménye 37 kw. Mindkét rendszer hozzá fog járulni a helyi energiatermeléshez. 20

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság ENERGIAOKTATÁS A holnap energiafogyasztóinak tanítása Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság EURÓPAI BIZOTTSÁG Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006 ISBN 92-79-00781-5

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1 INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára www.eumayors.eu 1 TÁRGYMUTATÓ Felelős kiadó: Covenant of Mayors Office (Polgármesterek Szövetsége Irodája) Grafikai

Részletesebben

LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK

LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK LÉPÉSEK A 100% MEGÚJULÓ ENERGIA FELÉ HELYI SZINTEN EURÓPÁBAN MOTIVÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSEK PÉLDÁK PARTNEREK CLER, (Franciaország) Project Coordination www.cler.org Yannick Régnier yannick.regnier@cler.org

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3 ÖSSZEGZÉS 28 1 TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ............................................ 2 BEVEZETÉS................................................................................ 3 Összetett problémák,

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban AKCIÓTERV a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban Tartalomjegyzék 1. Háttér... 2 2. A GEO.POWER projekt keretében azonosított jó gyakorlatok... 3 2.1. Távfűtő rendszer,

Részletesebben

!"#$"%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' '

!#$%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' ' !!!!!!!!!!!!!"#$"%&'(%$)*$+,-'./01&'23)4-5,31$6+4)' %$,5,-6' '!! "#!$%%&'()%*$+),!-.*/01-1+.!1-!&!%&,234*&0%&4),!.4.+*3&5&01,)46! 7.%89/0$-$4&,!.%:-.*/01-1+.!!!!!!!!!! "!;),

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI I. SZÁM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE EU-S PÁLYÁZATOK DISSZEMINÁCIÓJÁVAL 1 A Kárpátikum Közhasznú

Részletesebben

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára 2014. március 1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE ... COVENANT OF MAYORS EUROPEAN UNION MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Debrecen 2011 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ 2 0 1 4 ++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)++ KOHÉZIÓS

Részletesebben

AFFIRMATIVE INTEGRATED ENERGY DESIGN ACTION AIDA IEE/11/832/SI2.615932

AFFIRMATIVE INTEGRATED ENERGY DESIGN ACTION AIDA IEE/11/832/SI2.615932 AFFIRMATIVE INTEGRATED ENERGY DESIGN ACTION AIDA IEE/11/832/SI2.615932 D3.2: Közel nulla energiaigényű középületek tervezésére kiírt közbeszerzési pályázatok esettanulmányok Beadási határidő 2013.09.13.

Részletesebben

Fact Sheet A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS. Útmutató. Európai Bizottság

Fact Sheet A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS. Útmutató. Európai Bizottság Fact Sheet Európai Bizottság A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS Útmutató A LEADER-MEGKÖZELÍTÉS Útmutató A Europe Direct szolgáltatása segít Önnek választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. A szolgáltatás

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

A NEMZETI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA PARTNERSÉGBEN

A NEMZETI KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA PARTNERSÉGBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/10 03749 1999. március

Részletesebben

klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek

klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek Klímabarát Hálózatok Tartalomjegyzék 3 A klímaváltozás és a helyi közösségek (KB) 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Klímabarát hálózatok (FM) Átalakuló Városok Mozgalom

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE L 140/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.5. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról,

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben