Tisztelt Polgármester Úr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Úr!"

Átírás

1 Tisztelt Polgármester Úr! Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva megküldöm a pozitív irányba megváltozott lehetőségeinket napkollektoros rendszerek tekintetében. A vissza nem térítendő támogatás mértéke nem változott, maradt az 60%, azonban 10% önerő mellett lehetőség van 30% banki kölcsön felvételére, melynek futamideje 6 év, ebből az első két év türelmi idő, majd a 3. évtől kezdve az MNB alapkamat 1/3 + banki költség (2,5%) Jelen esetben az MNB alapkamat 5,75%, ennek az egyharmada 1.92%, + banki költség, vagyis 4,42% évente forint alapon. Ezt a hitelt az Energia Központ Kht. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. valamint Gazdasági Minisztérium elbírálásában adható. A hatástanulmányt az ismert gépesítés mellett újra definiáltuk. Az egyébként kifizetett használati melegvízre fordított összegek törlesztő részletei, saját számításunk szerint nem több, mint amit havonta kifizetnénk a gázszolgáltatónak, ill. az áramszolgáltatónak. ÖSSZEGZÉS: Hitel összege kamat. Összesen hat év alatt Ft kell visszafizetni, ha az MNB alapkamat nem változik. Ez pedig havi Ft törlesztő részletet jelent. Mellékletekben megküldöm a kalkulációnkat és a hitel pályázati kiírását. Bízom benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését. Tisztelettel: Csordás György Debrecen,

2 2 A Fotozoom KFT megbízásából, a tanulmányt készítette a Bardi Épületgépészeti KFT. Vákuumcsöves napkollektor tanulmánya Bököny Község Önkormányzata számára. Már mindenki számára világossá vált, hogy a napkollektoros rendszerekkel (alternatív energiai forrás) nem csak rengeteg energiát meg lehet spórolni, de a foszilis tüzelőanyagok elégetése miatt, szén-dioxidok és egyéb káros anyagok kibocsátását is megakadályozzuk. A mostanában előforduló furcsa természeti jelenségek bekövetkeztét (földünk gyors felmelegedése, óriási viharok, nem megszokott időjárási körülmények) is késlelteti, ha lehet hinni a tudósok jól felállított prognózisának. A vákuumcsöves napkollektorok elsősorban az épületek meleg víz (HMV) ellátását szolgálják. Ezalatt, hogy mit is értünk, ezt számszerűsítve próbáljuk szemléltetni. 1 m 2 vákuumcsöves napkollektor tábla teljesítménye = 660 kwh/év Tehát évente 2376 MJ = 2,376 GJ a teljesítménye. A Földgáz ára: 2,253 Ft/MJ, 1m 2 napkollektorral : 2376 MJ 2,253 Ft/MJ = Ft-nyi földgázt spórolhatunk meg évente. Az energia ára: 48 Ft/kWh 1m 2 napkollektorral : 660 kwh 48 Ft/kWh = Ft-nyi energiát spórolhatunk meg évente.

3 3 Láthatjuk, hogy mennyi pénzt és energiát spórolhatunk meg egy vákuumcsöves napkollektor segítségével. A következő táblázatban szemléltetjük, hogy különböző méretű rendszerek mennyit is tudnak megtakarítani egy év alatt. Rendszer mérete (m 2 ) Villamos energia megtakarítás évente (Ft) Rendszer teljesítménye kwh ; 2376 MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ A napkollektoros rendszer komplett költsége: Ft + Áfa / m 2. Napkollektoros rendszer kiépítése esetén: Pályázati lehetőség: KEOP /A Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. Támogatás mértéke: Bököny Község Önkormányzata esetében 60%. Előzetes felmérésünk alapján, mind az Óvodában, mind az Idősek Otthonában optimális napkollektor mennyisége 50-55m2. Mindkét esetben, mivel a megvalósulás Bökönyben történne, átlagosan a napsütéses órák száma éves

4 4 szinten 2000 óra. A fenti táblázatból jól kitűnik, a megspórolt összeg évre lebontva közel forint. Ebben az összegben természetesen nem kalkuláltuk bele, az évről évre emelkedő energia díjakat, mely a még nagyobb spórolási lehetőséget vetít előre. A teljes megvalósulás számszerűsítve: 50m2 x Ft = Ebből önerő = Banki hitel = Pályázatban elnyerhető támogatás = Ebből az eredmény latolgatásból kiderül, kalkulálva a dinamikusan emelkedő energia árakkal, befektetés 3-4 év alatt teljes mértékben megtérül. Mivel jómagam Bökönyben nőttem fel, ide jártam óvodában, iskolában, itt volt az első munkahelyem, feleségem is innen származik, s nem utolsó sorban a mai napig itt található vállakozásunk székhelye, szeretnék hozzájárulni mi is Bököny fejlődéséhez. Amennyiben pozitív elbírálásban részesítik ajánlatunkat, úgy a pályázat írás díját (általában 10 % szokott lenni), fel kívánjuk ajánlani Bököny Önkormányzat javára, ami 13,5 milliós pályázat esetén Ft. Tisztelettel : Csordás György Debrecen,

5 5 Az Energiatakarékossági Hitel Alap pályázati feltételrendszere 1.sz.melléklet A Német Szövetségi Köztársaság kormánya a magyar gazdaság számára évben célzottan szénbeszerzésre 50 M DEM segélyt ajánlott fel. A segélyből befolyt forint összeg 60 % -a az energiatakarékossági, az energiaigényesség mérséklését szolgáló beruházások kedvezményes hitellel történő támogatására szolgál. Az energiatakarékosság céljára rendelkezésre álló hitelforrás hatékony felhasználása érdekében a Gazdasági Minisztérium és az Energia Központ Kht. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vel egyetértésben pályázatot hirdet a kedvezményes hitel igénybevételére. 1. A hitel célja: Az Alap olyan energia-megtakarítást eredményező fejlesztések megvalósítását finanszírozza, amelyek az energia-megtakarítások révén hatékonyan járulnak hozzá a nemzetgazdaság energiaigényességének mérsékléséhez, az energiaköltségeinek csökkentéséhez, a környezetszennyezés mérsékléséhez, valamint az importfüggőség csökkentéséhez. Cél a hagyományos energiahordozók megújuló-, vagy megújítható energiahordozókkal, illetve hulladékenergiával való helyettesítése, az energiahordozókkal kapcsolatos takarékos gazdálkodás feltételeinek a megteremtése, a feltárt energiaveszteségek minél kisebb ráfordítások mellett történő mérséklése, illetve kiküszöbölése. Ennek figyelembevétel azok a projektek kaphatnak kedvezményes beruházási hitelt, amelyek abszolút energiamegtakarítás eredményeként biztosítják, például: az energiatermelés-, szállítás-, átalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényeinek csökkentését, a veszteségek mérséklését korszerű, energiatakarékos technológiai rendszerek alkalmazását, elterjesztését, a hulladékhő hasznosításokat, valamint az energiahordozóként hasznosítható melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, biomassza, a nap-, a szél- és a geotermikus energiaforrások hasznosítását, a távfűtéses lakások hő- és melegvíz felhasználásának szabályozását, mérését és ezáltal az energiafogyasztás csökkentését, a villamosenergia felhasználás mérséklését, az energiatermeléssel kapcsolt hőszolgáltatást, az ipari-, lakossági- és kommunális fogyasztóknál az energiafelhasználás hőszigeteléssel történő mérséklését, a kül-, és beltéri-, továbbá közvilágítási rendszerek korszerűsítését, az energiatakarékos készülékek és berendezések széleskörű alkalmazását Az ismertetett célkitűzések megvalósításához a saját és egyéb forrás kiegészítéseként kedvezményes beruházási hitel nyújtható. 2. A pályázók köre Az energiatakarékossági akciók megvalósítását elősegítő pályázati rendszer nyilvános. A pályázaton részt vehetnek természetes vagy jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

6 6 3. A program kölcsönnyújtási feltételei A kedvezményes kölcsön olyan konkrét beruházások finanszírozásához használható fel, amelyek megvalósítása eredményeként egyértelműen (mérhető módon) igazolható energiahordozó-megtakarítás jelentkezik. A kedvezményes kamatozású hitel csak azokra a beruházásokra nyújtható, amelyek az energiapolitikai és a környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban vannak, műszakilag megvalósíthatók, energetikai hatékonyságuk megfelelő, a korszerűség követelményeit kielégítik, továbbá megfelelnek az érvényben lévő biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak. Ezek mellett szükséges feltétel: a fejlesztés eredményeként elért összes költség-megtakarításból az energiaköltség-megtakarítás arányaiban legalább 50 %-ot képviseljen, a fejlesztés hatásaként elért alapenergia megtakarítás legalább 30 GJ/év/MFt legyen, a kedvezményes hitel összege maximum a teljes fejlesztési költség 90 %-a lehet, de egy-egy beruházásnál nem haladhatja meg a 200 millió Ft-ot a teljes fejlesztési költség minimum 10 %-a saját forrásként kell, hogy rendelkezésre álljon a beruházás megvalósítási időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, a kedvezményes hitel futamideje max. 6 év (beleértve a legfeljebb 2 év türelmi időt is), megkezdett beruházás esetén pályázat nem nyújtható be* Az ezen keretből biztosítható kedvezményes hitel kamata változó, mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 1/3-a, ezen túlmenően a bank által felszámított kamatrés 2,5 %. Amennyiben a fejlesztés megvalósításához egyéb forrás igénybevételére is sor kerül, arra a forrásrészre az adott konstrukciónál előírt szabályok mérvadók. A pályázatok befogadása folyamatos. 4. Hitelképességi és hatékonysági kritériumok A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. az energiatakarékossági program keretén belül olyan pályázóknak nyújt hitelt, amelyeket a bank hitelképesnek minősít, továbbá a bank előírásainak megfelelő hitelfedezeti biztosítékkal rendelkeznek. Nem pályázhat olyan szervezet, amely adósságrendezési eljárás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt áll, illetve amelynek 60 napon túli adó, vagy adó módjára behajtható köztartozása van, beleértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot. A pályázóknak igazolniuk kell, hogy a beruházás gazdaságos, azaz a mérő számként használt belső megtérülési ráta eléri a mindenkori jegybanki alapkamat 0,8-szeresét. A megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló beruházások esetén elég, ha a belső megtérülési ráta eléri a jegybanki alapkamat 0,4-szeresét. * Beruházás megkezdésének számít építést tartalmazó beruházás esetén az építési napló megnyitása, egyéb esetekben az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett időpont. 5. A pályázatok benyújtása, értékelése A Hitel-pályázatokat az Energia Központ Nonprofit Kft., valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által a pályázó rendelkezésére bocsátott tartalmi és formai követelmények és a hitelkérelem (Hitel-pályázati űrlapok) alapján kell elkészíteni és 4 példányban (az eredeti példány megjelölésével) kell benyújtani az Energia Központ Nonprofit Kft. hez. Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület Az Energia Központ Nonprofit Kft. tartalmi és formai vizsgálatok alapján a pályázatokat hiánypótlásra visszaküldheti. A benyújtott pályázat pénzügyi, valamint garanciális feltételeknek történő megfelelőségét a bank a hozzá történő beérkezést, vagy a legutolsó módosítást és hiánypótlást követő - 30 napon belül vizsgálja, illetve véleményezi saját belső szabályzatának megfelelően.

7 7 A beruházás pályázati feltételekben előírt műszaki, gazdaságossági, energiapolitikai és környezetvédelmi feltételeknek történő megfelelőségét az Energia Központ Nonprofit Kft. - a hozzá történő beérkezést, vagy a legutolsó módosítást és hiánypótlást követő - 30 napon belül vizsgálja. Az Energia Központ Nonprofit Kft. a vizsgálat elvégzésére külső szakértőt kérhet fel. A pénzügyi, gazdasági vizsgálatok eredményei alapján az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság dönt a kedvezményes kamatozású hitel odaítéléséről. (A pályázatok száma, a pénzügyi igények alakulása alapján a Bizottságnak joga van a pályázatok energiahatékonysági sorolására.) A bizottsági ülésről készült emlékeztetőt igény esetén a pályázók megtekinthetik. Az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság döntéséről az Energia Központ Nonprofit Kft. 15 napon belül értesíti a pályázót. A megítélt támogatások célja és összege nyilvánosságra kerül az Energia Központ Nonprofit Kft. internet honlapján. Az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság döntését követő 45 napon belül a bank és a pályázó kölcsönszerződést köt a finanszírozásról. A kölcsönszerződés rögzíti a megvalósítandó célt, a hitelfolyósítás és a törlesztés ütemezését, a hitelfedezeti biztosítékokat, valamint a beszámolási kötelezettséget. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötésre meghatározott 45 napos határidőn belül nem jön létre a kölcsön szerződés, a támogatási döntés érvényét veszti. Hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén hatósági engedélyek hiányában nem ítélhető meg a kedvezményes hitel. A pályázat elutasításáról a pályázó értesítést kap. Az elutasítás ellen fellebbezésnek helye nincs. A bank a beruházással kapcsolatos kiadásokat számlák bemutatása ellenében a saját forrás felhasználását követően egyenlíti ki. (Ettől eltérő finanszírozást külön kérésre az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság engedélyezhet.) A beruházás befejezését követően a pályázónak igazolnia kell a Bizottság felé az elért tényleges energetikai, gazdaságossági eredményt. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kölcsönszerződésben előírt műszaki, pénzügyi, valamint gazdaságossági feltételek a pályázónak felróható okból kifolyólag nem teljesülnek, vagy nem teljesültek, a Bizottság szankciót kezdeményezhet. A pályázatok elbírálásánál azonos energetikai eredmények esetén előnyben részesülnek a kis és közép vállalkozások, valamint a különösen kedvező környezetvédelmi hatást kiváltó fejlesztések, továbbá azok a pályázók, akik a hazai ipar által gyártott berendezések beépítését részesítik előnyben, akik rövidebb idő alatt vállalják a hitel visszafizetését és a kötelező saját fejlesztési hányadnál nagyobb beruházási hozzájárulást vállalnak. A nyilvántartáshoz a hitel kedvezményezettjei adatokat kötelesek szolgáltatni. A Hitelkérelmi nyomtatványok letölthetőek a www. energiakozpont.hu címen, vagy igényelhetők a következő címeken: Energia Központ Nonprofit Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest Budapest Váci út 45. A épület 6. emelet Pozsonyi út Tel: (36) Tel: Fax: (36) Fax: Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság

8 8 A pályázó neve: A pályázó címe: A Hitel-pályázat sorszáma: A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A hitelkérelmet az alábbi címre 4 példányban kell benyújtani: ENERGIA KÖZPONT KHT. Budapest 1092 Ráday u Telefon: , Fax: HITELKÉRELEM az Energiatakarékossági Hitel Alapból igénybevehető kedvezményes energiamegtakaritási ("német szénsegély") hitelhez Tartalom: - Pályázati feltételek - 1. Adatlap: Céginformációs lap - 2. Adatlap: Hiteligénylő lap - 3. Adatlap: Műszaki, energiamegtakarítási és környezetvédelmi lap - 1. sz. függelék ( FRR számítási módja) - 2 sz. függelék (FRR adatok háttéripari beruházás esetén) - 3 sz. függelék (Útmutató a mutatók számításához) - 4. sz. függelék (Tájékoztató a hitelfedezeti biztosítékokról) - 5. sz. függelék ( Csatolandó mellékletek listája) A hitelalap kezelője: Energia Központ Kht Budapest, Ráday u Telefon: , Fax: WWW. ENERGIAKOZPONT.HU

9 9

10 10 1. Céginformációs lap A pályázó neve, címe: Telefon: telefax: Ügyintéző neve: Ágazati besorolás: Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: A pályázó folyószámláját vezető 1.08.A vállalkozás engedélyszáma: pénzintézet neve, címe: cégjegyzék száma: vállalkozói igazolvány száma: 1.9. A cég jogi helyzete: kisipari engedély száma: A tulajdonosok cégszerű neve, tulajdonosi hányad (%, összeg, a 10 %-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok megnevezésével, részarányával): Alapítás/cégbejegyzés éve: (Két éven belüli jogutódlás esetén a jogelőd(ök) neve(i): Privatizációs helyzetkép:( rövid bemutatás a kérelem időpontjában történő privatizáció állásáról, illetve a tervezett átalakulásról): Társulások, amelyekben részt vesz a cég: Általános vagyonbiztosítás (milyen típusú, meddig érvényes, bankra történő engedélyezés): 1.15.Tőzsdei jegyzés: A cég múltjának rövid ismertetése: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel való kapcsolat kezdete, ügylettípusok: Egyéb banki/pénzintézeti kapcsolatok:(más bankokkal szemben fennálló

11 11 kötelezettségek összefoglaló bemutatása, bankonként a tartozás jellegének, összegének és a lejárati időpontoknak a felsorolása): Felső szintű vezetőség / név, képzettség (iskolai végzettség), szakmai gyakorlat (szakterület, évek száma)/: Fő tevékenységi kör: Termékek ismertetése: Munkaerő ellátottság: A gazdálkodás infrastrukturális háttere (pl: telephelyek, üzemek, raktárak,üzletek, saját tulajdon (bérelt/ lizingelt), gyártó berendezések életkora, korszerűségi színtje, telefon, telex, telefax ellátottság stb.): Piaci környezet, versenyhelyzet ismertetése: ( konkurens cégek, a cég piaci részaránya főbb termékkörre bontva, a termeléshez szükséges input rugalmassága, konvertálhatósága, a vevőkör pénzügyi helyzete, a termékek iránti kereslet rugalmassága) Főbb szállítók/ a pénzügyi teljesítés formája: Szállítókkal szembeni tartozások összege a hitelkérelem benyújtásakor: Főbb vevők/ a pénzügyi teljesítés formája: A vevőkkel szemben fennálló követelések és lejárt követelések összege: Határidőn túli kintlevőség tételes bemutatása (intézkedések a behajtásra, biztosítékok a vevőktől): Dátum:... cégszerű aláírás

12 A korszerűsítés megnevezése, tárgya, helye: 2. HITELIGÉNYLŐ LAP A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI ADATAI A fejlesztés pénzügyi forrásai ezer Ft-ban: ÉVEK Összesen % Saját forrás (min. 20 %): Az Energiatakarékossági Hitel Alapból igényelt kedvezményes energiatakarékossági hitel: Egyéb forrás*: Forrás összesen 100 % * A forrás megnevezése, előkészítettsége (írásbeli kötelezettség vállalással) A fejlesztés megkezdésének tervezett időpontja:...év...hó...nap Az üzembehelyezés határideje:...év...hó...nap A pénzügyi lezárás tervezett időpontja:...év...hó...nap A kért türelmi idő:...hónap (a beruházás kezdési időpontjától számított max 24 hónap) Az Energiatakarékossági Hitel Alapból igényelt kedvezményes energiatakarékossági hitel igénybevételének tervezett időpontja:... Ft-ot. év...hó...napjától... Ft-ot...év...hó...napjától A kedvezményes energiatakarékossági hitel törlesztésének tervezett ütemezése * ezer Ft-ban: Év** I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Összesen * A törlesztés a negyedév utolsó hónapjának első munkanapján történik **Maximum 6 év, beleértve a türelmi időt is!

13 A fejlesztési költségelőirányzat anyagi-műszaki összetétele (ezer Ft-ban) Évek a.) Építés összesen ebből: - föld és terület előkészítés - infrastruktúra b.) Gépek, berendezések (vámmal és szerelési költséggel együtt) ebből: - belföldi - import (devizanem és árfolyam feltüntetésével) - vám és illeték c.) Szállítás, biztosítás, kezelés d.) Licenc, know-how e., Üzembe helyezés f.) Egyéb: ebből: - bérletijog-átvétel - szolgáltatói hozzájárulás - tervezés, szaktanácsadás g.) Fejlesztési alapköltség (a-tól f-ig összesen) h.) Műszaki és ártartalék ebből ártartalék i.) Forgóeszköz* j.) Üzembehelyezés előtti kamat** k.) ÁFA vissza nem téitendő része l.) Egyéb (szakértés, utóellenőrzés) m.) A fejlesztési költség összesen (g-től l-ig összesen) * Forgóeszköz a kedvezményes hitelből nem fedezhető ** A hitel felvétel első napjától (2.05) az üzembe helyezés napjáig (2.03) felmerülő kamat értéke A fejlesztés tervezett jövedelmezősége (jelenlegi árszinten) az üzembe helyezéstől számítva a hitel visszafizetésének végéig

14 14 (ezer Ft-ban) ÉVEK a.) Energiaköltség megtakarítás, vagy a fejlesztésből származó árbevétel b.) Működési költségek változása: - anyagköltség - bérköltség, közteherrel - amortizáció - bankkamatok - egyéb költség Működési költségek összesen: c.) A fejlesztés hatására bekövetkező eredmény változás c=a±b d.) vállalkozási nyereségadó ( %) e.)adókedvezmény ( %)* f. ) Adózott eredmény f=c-(d-e) g.)tőketörlesztés * Indoklása:

15 A belső megtérülési ráta (FRR mutató) számítása a fejlesztés élettartamának végéig A pénzügyi megtérülési ráta (FRR) számítási alapadatai (ezer Ft-ban) a.) 1.* Évek.. Energiaköltség-megtaka-rítás vagy értékesítési (A i ) b.) Fejlesztési költség (B i ) + c.) Berendezések maradványértéke (M i ) d.) Működési költség változá- sa (K i ) + e.) Nettó hozam (e=a+c-b-d) * A fejlesztés kezdő naptári éve + A fejlesztési és a működési költségek a vám, illeték és egyéb adók (pl. vissza nem igényelhető ÁFA) költségét is tartalmazzák. A működési költségeket előjel helyesen kell figyelembe venni (megtakarítás esetén hozzáadandó, többlet költségek esetén levonandó a nettó hozamból) A tervezett beruházás gazdaságossága x A pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR mutató) értéke =... % A beruházás térülési ideje (t) =... év A beruházás energiagazdálkodási térülési ideje (te) =... év A beruházás fajlagos energiamegtakarítása: (B f ) =...GJ/év/MFt x A számítás módját lásd a függelékben!

16 A pályázó által felkínált biztosítékok felsorolása (lásd a függelékben leírtakat) tételes megnevezés könyv szerinti érték becsült piaci érték ( az értékelést végző szakértő neve, az írásos szakvélemény csatolandó) vagy már korábban megkötött zálogszerződések A pályázó nyilatkozata a hitelkérelem 1., 2. és 3. adatlapjára vonatkozóan A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kérelemben foglaltak tényadatokon alapulnak. és a valóságnak megfelelnek. A pályázó hozzájárul, hogy a beruházás adatait a Pályázati Feltételekben leírt módon ellenőrizzék, nevét, címét, a beruházás tartalmát, főbb műszaki, pénzügyi és gazdasági mutatóit nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárul, hogy az engedélyezett hitelkérelem alapján a fejlesztésről a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. a a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával - a GM, az Energia Központ Kht. és az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság részére információkat és teljes körű szakmai tájékoztatást adjon. Ügyintéző neve: telefonszáma: Faxszáma: Dátum:.. Cégszerű aláírás

17 17 3. A BERUHÁZÁS MŰSZAKI, ENERGIA- MEGTAKARÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATAI A korszerűsítés megnevezése, célja, tárgya, helye: (külön lapon is mellékelhető) A fejlesztés tartalmának részletes leírása: (külön lapon is mellékelhető) A jelenlegi műszaki állapot - a pályázat által érintett berendezések, technológia- részletes műszaki ismertetése: (külön lapon is mellékelhető) A racionalizálásra kijelölt energetikai berendezés(ek) egységenkénti adatai. Típus: Gyártó cég: Gyártási év: Energetikai teljesítmény (kw): Egyéb jellemző adatok (nyomás, hőmérséklet, feszültség, stb.): A berendezések összes energetikai teljesítménye (kw): A pályázat benyújtását megelőző évben a berendezések összes energiafelhasználása, energiahordozónként, hőértékben és természetes mértékegységben (kwh/év; Nm 3 /év; t/év):

18 18 Energiahordozó megnevezése Hőérték (TJ/év) Természetes mértékegység A berendezések termelése (termék megnevezésével, külön lapon mellékelhető) A berendezések átlagos hatásfoka (%): A felhasznált energiahordozók jelenlegi ára, ÁFA nélkül és ÁFÁ-val (Ft/kWh, Ft/Nm 3, Ft/t, Ft/GJ): A fejlesztés utáni helyzet - a fejlesztés - részletes műszaki ismertetése, valamint az annak eredményeként jelentkező energiahordozó-megtakarítás bemutatása, kimunkálása: (külön lapon is mellékelhető) A beépítésre kerülő vagy átalakított berendezése(ek) adatai: Típus: Gyártó cég: Gyártási év: Energetikai teljesítmény (kw): Egyéb jellemző adatok (nyomás, hőmérséklet, feszültség, stb.): A berendezések összes energetikai teljesítménye (kw): A korszerűsítés után a berendezések összes energiafelhasználása, energiahordozónként, hőértékben és természetes mértékegységben (kwh/év; Nm 3 /év; t/év): Energiahordozó megnevezése Hőérték (TJ/év) Természetes mértékegység A berendezések várható átlagos hatásfoka (%): A felhasználásra kerülő energiahordozók jelenlegi ára ÁFA nélkül és ÁFÁ-val (Ft/kWh, Ft/Nm 3, Ft/t, Ft/GJ):

19 A fejlesztés, keretében beszerzésre kerülő gépek, műszerek, berendezések, alkatrészek, eszközök jegyzéke és értéke (ÁFA nélkül), ill. létesítmény jegyzék: (külön lapon is mellékelhető) Nem helyettesíthető a teljeskörű, tételes költségvetéssel. Megnevezés db Beszerzés összesen (eft) Mindösszesen: XXXXXXXX 3.06 A fejlesztés eredményeként elért energia-, energiaköltség és teljesítmény megtakarítások Energiahordozó-, energiaköltség megtakarítások Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegység (kwh/év, t/év, Nm 3 /év, stb.) Hőérték (TJ/év) Energiahordozó költség megtakarítás (eft/év) x Összesen: x Amennyiben a pályázó nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t, úgy az energiaköltségtartalmaznia kell! Ezt fel kell tüntetni. megtakarítás értékének azt Teljesítmény-megtakarítás vezetékes energiahordozók esetében: Teljesítmény korszerűsítés előtt Teljesítmény korszerűsítés után Megtakarítás a teljesítményben Villamos (kw) Földgáz (Nm 3 /h) Távhő (kw) Közvetett (nem a pályázónál jelentkező) energia-megtakarítás (részletes számítást kell mellékelni!) Energiahordozók Természetes mértékegység TJ/év Érték (eft) Hol jelentkezik

20 Közvetett (nem a pályázónál; jelentkező) teljesítmény-megtakarítás vezetékes energiahordozók esetében: Teljesítmény korszerűsítés előtt Teljesítmény korszerűsítés után Megtakarítás a teljesítményben Villamos (kw) Földgáz (Nm 3 /h) Távhő (kw)

21 Változás személyi költségben A berendezéseket kiszolgáló és karbantartó személyzet létszáma... főről a korszerűsítés után... főre változik,... eft/év átlagbér és bérjárulék figyelembevételével a személyi költségben jelentkező változás: Változás karbantartási költségben... eft/év. A berendezés karbantartási költsége jelenleg: A korszerűsítés után várható összeg: Karbantartási költség-megtakarítás: Egyéb költség-megtakarítások (részletezve) Jelenleg: Korszerűsítés után: Megtakarítás:...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év Összes költség-megtakarítás...eft/év Megtakarítások (hozamok) megoszlása: eft/év % energiahordozókból eredő megtakarítás (3.06.) (legalább az összes költség-megtakarítás 50%-a!) munkabér karbantartás egyéb Összes megtakarítás (hozam) (3.12.) 100 % A tervezett fejlesztés környezetre gyakorolt hatása (levegő-, víz-, talajszennyezés, illetve zajcsökkenés), továbbá a környezetvédelmi előnyök és hátrányok bemutatása. Annak ismertetése, hogy a tervezett beruházás a szennyezőanyagok keletkezésének megakadályozására, vagy csökkenésére irányul. Szükség esetén a károsanyag emissziók számszerű bemutatása (a számítás külön lapon mellékelendő!)

22 Biztonságtechnikai, környezetvédelmi követelményeknek megfelelően a szükséges hatósági engedélyek felsorolása, engedélyszáma (mellékelhető) A fejlesztésre vonatkozó piaci jellemzők (háttéripari fejlesztések esetén töltendő ki) A fejlesztés eredményeként jelentkező termékek és szolgáltatások ismertetése: Konkurencia vizsgálat: Kereslet, kínálat elemzése: Minőségi követelmények: Korszerűségi vizsgálat: Árelemzés: Külső és belső piacok: Megrendelésekre ill. szolgáltatások igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok (megrendelések, kapacitás lekötöttség, szerződések, kivitelezés, stb., külön lapon mellékelhető): A fejlesztés egyéb adatai: Az új berendezések várható élettartama és értékcsökkenési leírása: év év év eft/év eft/év eft/év A pótló beruházások várható időpontja és költsége (jelenértéken) : év év év eft eft eft A beruházás előkészítettségének, illetve megvalósításának állapota ( kiviteli tervellátottság, kivitelezéssel kapcsolatos megrendelések és azok visszaigazolása, kapacitás lekötöttség, szerződések, kivitelezés, stb., külön lapon mellékelhető):

23 23 Kapcsolódó más beruházások, azok rövid műszaki leírása, költségei (külön lapon mellékelhető): Ügyintéző neve, beosztása, Telefonszáma: Faxszáma: Dátum:. Cégszerű aláírás

24 24 1. sz. függelék A beruházás gazdaságossági számításainak módja A pénzügyi belső megtérülési ráta ("FRR" mutató) számítása: Az alkalmazandó képlet: n _ 1 (A i + M i - B i - K i ) = 0 (1 + r * ) i i = 1 Ahol: i = évek száma i = l = a beruházás kezdetének éve n = m + z, ahol m= a megvalósítás időtartama (év) z = beruházás élettartama (általában 12 év) r * = a keresett ráta (iteráció útján számítható ki) A i = energiaköltség-megtakarítás, vagy értékesítési árbevétel (3.06.) B i = fejlesztési költség A fejlesztés összes pénzigényéből le kell vonni az ártartalékot és az üzembe helyezés előtti kamatot (2.09.) M i = a berendezések maradványértéke. A berendezések maradványértéke a választott gazdasági élettartam utolsó évében a valóságos értéket kell, hogy mutassa. (Előző években M i =0!) K i = működési költség (személyzeti, karbantartási és egyéb költségtöbblet, ill. megtakarítás (3.09., 3.10., 3.11.) Többletköltség esetén a képlet szerint a K i levonandó, de megtakarítás esetén hozzáadandó az A i és az M i -hez. FRR x = r * x 100 =...% (2.10.) x: El kell érnie a mindenkori jegybanki alapkamat 0,8-szorosát ( megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló beruházások esetén elég, ha eléri a jegybanki alapkamat 0,4-szeresét) Megjegyzés: A Microsoft Excel programban a függvények (fx) alatt, a pénzügyi függvények között BMR (angol nyelvű szoftver esetén IRR) néven megtalálható a belső megtérülési ráta számítása.

25 25 2. sz. függelék Adatok az FRR számításhoz háttéripari beruházás esetén ÉVEK ( a beruházás élettartamának végéig) a.) HOZAM 1. forgalom (egységben) 2. gazdasági egységár 3. értékesítési árbevétel (Ai) (1 x 2) Működési költségek Változó költségek: - közvetlen bérköltség - energiaköltség - nyersanyagköltség - egyéb változó költség b.)változó költségek összesen: Fix költségek - javítás, karbantartás - biztosítás - fizetések - egyéb fix költségek c.) összes fix költség d.) összes működési költség (Ki) (b+c)

26 26 3. sz. függelék A beruházás komplex térülési ideje: A fejlesztés teljes költsége eft (2.07.) t = =... év Összes költség-megtakarítás eft/év (3.12.) A beruházás energiagazdálkodási térülési ideje: A fejlesztés teljes költsége eft (2.07.) t e = =... év Energiaköltség-megtakarítás eft/év (3.06.) A beruházás fajlagos energiamegtakarítása: Energiahordozó megtakarítás GJ/év (3.06.) F = =... GJ/év/MFt A fejlesztés teljes költsége MFt (2.07.)

A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja:

A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A pályázó neve: A pályázó címe: A Hitel-pályázat sorszáma: A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A hitelkérelmet az alábbi címre 4 példányban kell benyújtani: ENERGIA KÖZPONT KHT. 1134 Budapest, Váci

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

Vákuumcsöves napkollektor tanulmánya Bököny Község Önkormányzata számára.

Vákuumcsöves napkollektor tanulmánya Bököny Község Önkormányzata számára. A Fotozoom KFT megbízásából, a tanulmányt készítette a Bardi Épületgépészeti KFT. Vákuumcsöves napkollektor tanulmánya Bököny Község Önkormányzata számára. Már mindenki számára világossá vált, hogy a napkollektoros

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

(beleértve a hiteligénylőt) II.

(beleértve a hiteligénylőt) II. Hiteligénylő lap Egyéni vállalkozók, illetve vállakozói igazolvánnyal nem rendelkező gazdálkodók (őstermelők forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez 1 A hiteligénylő : (születési név 2 Székhelye:

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZGAZDASÁGI IRODA ADÓCSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) 530-100, Fax: (62) 530-191 ADATLAP Magánszemély (egyéni

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 A pályázat célja Jelen pályázat célja, hogy hozzájáruljon az

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.4.1-8.8.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel A pályázat keretében a következő tevékenységek megvalósítására lesz lehetőség:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére

SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére 1 I. Ügyfél adatok: Teljes neve és cégformája: SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: KSH száma: Alapítás dátuma: Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

Általános adatok. I. Igényelt Kölcsön

Általános adatok. I. Igényelt Kölcsön 2016. szeptember 05. Hitelkérelem az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel, az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel (NHP3) és az OTP 2020 EU Fejlesztési Hitel igényléséhez Általános adatok I. Igényelt Kölcsön OTP Vállalkozói

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP

HITELKÉRELMI ADATLAP HITELKÉRELMI ADATLAP Közvetítő adatai: Közvetítő neve: Közvetítő kódja: Kérjük, az adatlapot teljes körűen töltse ki. Ennek hiányában a hitelbírálatot nem tudjuk elvégezni. Az adatokat, egyéb megjegyzés

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai:

FKM-13-01. Az adóhatóság tölti ki! Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! 1. Adózó azonosító adatai: ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre, illetve mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály Pécs,

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

K É R E L E M é s A D A T L A P

K É R E L E M é s A D A T L A P K É R E L E M é s A D A T L A P M a g á n s z e m é l y é s e g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához. Pénzintézet neve Számlaszám Bankinformáció dátuma

HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához. Pénzintézet neve Számlaszám Bankinformáció dátuma 1. oldal HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához I. Általános információk 1. A vállalkozás neve: rövidített neve: székhelye, fióktelep címe: telephelye: telefonszáma:

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:... /2012. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 3000 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Magánszemély (Egyéni vállalkozó) részére Adózó neve:... Születési neve:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

Általános adatok. I. Igényelt Kölcsön

Általános adatok. I. Igényelt Kölcsön 2016. december 20. Hitelkérelem az OTP Invest Vállalkozásfejlesztési Hitel és az OTP 2020 Fejlesztési Hitel igényléséhez Általános adatok I. Igényelt Kölcsön Kölcsön típusa: OTP Invest Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Az adó alanyának neve (családi és utónév): Születési név: Adóazonosító

Részletesebben

A d a t l a p. Egyéni vállalkozó fizetési halasztásra, részletfizetésre és/vagy adómérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

A d a t l a p. Egyéni vállalkozó fizetési halasztásra, részletfizetésre és/vagy adómérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Miskolc Megyei Jogú Város Beérkezés dátuma:... Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Kabinet A d ó O s z t á l y 3525 Miskolc, Városház tér 8. Tel.: 06-46/512-700 (3123-as mellék) Fax: 512-833 A d a t l

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Gazdasági társaság

Részletesebben

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A vállalkozás alapdokumentumai Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégkivonaton még nem szereplő

Részletesebben

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége 9061 Vámosszabadi, Szabadi út 57. Tel: 96/560-200, Fax.: 560-209 Kérelem és adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) részére fizetési

Részletesebben

ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre, illetve törlésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre, illetve törlésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre, illetve törlésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Azonosító adatok Neve:...... Adóazonosító száma:...... Lakcíme:..... Telefonszáma:.

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

K É R E L E M é s A D A T L A P

K É R E L E M é s A D A T L A P K É R E L E M é s A D A T L A P M a g á n s z e m é l y é s e g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

Az RFH Csoport Tagja Oldal: 2 / 5

Az RFH Csoport Tagja Oldal: 2 / 5 Elıminısítı lap 1. ALAPINFORMÁCIÓK (Kérem, értelemszerően töltse ki az adatlapot!) A társaság neve: Székhelye: Telephely: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Alapítás idıpontja: Kapcsolattartó adatai: Neve: Beosztása:

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. Előadás Banki hitelkérelem előkészítésének menete Banki hitelkérelem elkészítésének

Részletesebben

TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozás Fejles...

TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozás Fejles... 1 / 7 TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vállalkozásfejlesztési Alap szabályzata I. 1. Az Alap rendelkezésére álló összegét

Részletesebben

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 1 Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez

HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez Vállalkozás / Vállalkozó A hiteligénylés átvétele nem kötelezi a Gádoros

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Hitelkérelem (A1) A vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) Fedezeti dokumentumok Egyéb: Amennyiben a társasági szerződés/alapszabály

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap

Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére. Adatlap ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához gazdálkodó szervezet részére Adatlap a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben