Tisztelt Polgármester Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Úr!"

Átírás

1 Tisztelt Polgármester Úr! Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva megküldöm a pozitív irányba megváltozott lehetőségeinket napkollektoros rendszerek tekintetében. A vissza nem térítendő támogatás mértéke nem változott, maradt az 60%, azonban 10% önerő mellett lehetőség van 30% banki kölcsön felvételére, melynek futamideje 6 év, ebből az első két év türelmi idő, majd a 3. évtől kezdve az MNB alapkamat 1/3 + banki költség (2,5%) Jelen esetben az MNB alapkamat 5,75%, ennek az egyharmada 1.92%, + banki költség, vagyis 4,42% évente forint alapon. Ezt a hitelt az Energia Központ Kht. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. valamint Gazdasági Minisztérium elbírálásában adható. A hatástanulmányt az ismert gépesítés mellett újra definiáltuk. Az egyébként kifizetett használati melegvízre fordított összegek törlesztő részletei, saját számításunk szerint nem több, mint amit havonta kifizetnénk a gázszolgáltatónak, ill. az áramszolgáltatónak. ÖSSZEGZÉS: Hitel összege kamat. Összesen hat év alatt Ft kell visszafizetni, ha az MNB alapkamat nem változik. Ez pedig havi Ft törlesztő részletet jelent. Mellékletekben megküldöm a kalkulációnkat és a hitel pályázati kiírását. Bízom benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését. Tisztelettel: Csordás György Debrecen,

2 2 A Fotozoom KFT megbízásából, a tanulmányt készítette a Bardi Épületgépészeti KFT. Vákuumcsöves napkollektor tanulmánya Bököny Község Önkormányzata számára. Már mindenki számára világossá vált, hogy a napkollektoros rendszerekkel (alternatív energiai forrás) nem csak rengeteg energiát meg lehet spórolni, de a foszilis tüzelőanyagok elégetése miatt, szén-dioxidok és egyéb káros anyagok kibocsátását is megakadályozzuk. A mostanában előforduló furcsa természeti jelenségek bekövetkeztét (földünk gyors felmelegedése, óriási viharok, nem megszokott időjárási körülmények) is késlelteti, ha lehet hinni a tudósok jól felállított prognózisának. A vákuumcsöves napkollektorok elsősorban az épületek meleg víz (HMV) ellátását szolgálják. Ezalatt, hogy mit is értünk, ezt számszerűsítve próbáljuk szemléltetni. 1 m 2 vákuumcsöves napkollektor tábla teljesítménye = 660 kwh/év Tehát évente 2376 MJ = 2,376 GJ a teljesítménye. A Földgáz ára: 2,253 Ft/MJ, 1m 2 napkollektorral : 2376 MJ 2,253 Ft/MJ = Ft-nyi földgázt spórolhatunk meg évente. Az energia ára: 48 Ft/kWh 1m 2 napkollektorral : 660 kwh 48 Ft/kWh = Ft-nyi energiát spórolhatunk meg évente.

3 3 Láthatjuk, hogy mennyi pénzt és energiát spórolhatunk meg egy vákuumcsöves napkollektor segítségével. A következő táblázatban szemléltetjük, hogy különböző méretű rendszerek mennyit is tudnak megtakarítani egy év alatt. Rendszer mérete (m 2 ) Villamos energia megtakarítás évente (Ft) Rendszer teljesítménye kwh ; 2376 MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ kwh ; MJ A napkollektoros rendszer komplett költsége: Ft + Áfa / m 2. Napkollektoros rendszer kiépítése esetén: Pályázati lehetőség: KEOP /A Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal. Támogatás mértéke: Bököny Község Önkormányzata esetében 60%. Előzetes felmérésünk alapján, mind az Óvodában, mind az Idősek Otthonában optimális napkollektor mennyisége 50-55m2. Mindkét esetben, mivel a megvalósulás Bökönyben történne, átlagosan a napsütéses órák száma éves

4 4 szinten 2000 óra. A fenti táblázatból jól kitűnik, a megspórolt összeg évre lebontva közel forint. Ebben az összegben természetesen nem kalkuláltuk bele, az évről évre emelkedő energia díjakat, mely a még nagyobb spórolási lehetőséget vetít előre. A teljes megvalósulás számszerűsítve: 50m2 x Ft = Ebből önerő = Banki hitel = Pályázatban elnyerhető támogatás = Ebből az eredmény latolgatásból kiderül, kalkulálva a dinamikusan emelkedő energia árakkal, befektetés 3-4 év alatt teljes mértékben megtérül. Mivel jómagam Bökönyben nőttem fel, ide jártam óvodában, iskolában, itt volt az első munkahelyem, feleségem is innen származik, s nem utolsó sorban a mai napig itt található vállakozásunk székhelye, szeretnék hozzájárulni mi is Bököny fejlődéséhez. Amennyiben pozitív elbírálásban részesítik ajánlatunkat, úgy a pályázat írás díját (általában 10 % szokott lenni), fel kívánjuk ajánlani Bököny Önkormányzat javára, ami 13,5 milliós pályázat esetén Ft. Tisztelettel : Csordás György Debrecen,

5 5 Az Energiatakarékossági Hitel Alap pályázati feltételrendszere 1.sz.melléklet A Német Szövetségi Köztársaság kormánya a magyar gazdaság számára évben célzottan szénbeszerzésre 50 M DEM segélyt ajánlott fel. A segélyből befolyt forint összeg 60 % -a az energiatakarékossági, az energiaigényesség mérséklését szolgáló beruházások kedvezményes hitellel történő támogatására szolgál. Az energiatakarékosság céljára rendelkezésre álló hitelforrás hatékony felhasználása érdekében a Gazdasági Minisztérium és az Energia Központ Kht. a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vel egyetértésben pályázatot hirdet a kedvezményes hitel igénybevételére. 1. A hitel célja: Az Alap olyan energia-megtakarítást eredményező fejlesztések megvalósítását finanszírozza, amelyek az energia-megtakarítások révén hatékonyan járulnak hozzá a nemzetgazdaság energiaigényességének mérsékléséhez, az energiaköltségeinek csökkentéséhez, a környezetszennyezés mérsékléséhez, valamint az importfüggőség csökkentéséhez. Cél a hagyományos energiahordozók megújuló-, vagy megújítható energiahordozókkal, illetve hulladékenergiával való helyettesítése, az energiahordozókkal kapcsolatos takarékos gazdálkodás feltételeinek a megteremtése, a feltárt energiaveszteségek minél kisebb ráfordítások mellett történő mérséklése, illetve kiküszöbölése. Ennek figyelembevétel azok a projektek kaphatnak kedvezményes beruházási hitelt, amelyek abszolút energiamegtakarítás eredményeként biztosítják, például: az energiatermelés-, szállítás-, átalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényeinek csökkentését, a veszteségek mérséklését korszerű, energiatakarékos technológiai rendszerek alkalmazását, elterjesztését, a hulladékhő hasznosításokat, valamint az energiahordozóként hasznosítható melléktermékek, hulladékok energetikai célú felhasználását, biomassza, a nap-, a szél- és a geotermikus energiaforrások hasznosítását, a távfűtéses lakások hő- és melegvíz felhasználásának szabályozását, mérését és ezáltal az energiafogyasztás csökkentését, a villamosenergia felhasználás mérséklését, az energiatermeléssel kapcsolt hőszolgáltatást, az ipari-, lakossági- és kommunális fogyasztóknál az energiafelhasználás hőszigeteléssel történő mérséklését, a kül-, és beltéri-, továbbá közvilágítási rendszerek korszerűsítését, az energiatakarékos készülékek és berendezések széleskörű alkalmazását Az ismertetett célkitűzések megvalósításához a saját és egyéb forrás kiegészítéseként kedvezményes beruházási hitel nyújtható. 2. A pályázók köre Az energiatakarékossági akciók megvalósítását elősegítő pályázati rendszer nyilvános. A pályázaton részt vehetnek természetes vagy jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

6 6 3. A program kölcsönnyújtási feltételei A kedvezményes kölcsön olyan konkrét beruházások finanszírozásához használható fel, amelyek megvalósítása eredményeként egyértelműen (mérhető módon) igazolható energiahordozó-megtakarítás jelentkezik. A kedvezményes kamatozású hitel csak azokra a beruházásokra nyújtható, amelyek az energiapolitikai és a környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban vannak, műszakilag megvalósíthatók, energetikai hatékonyságuk megfelelő, a korszerűség követelményeit kielégítik, továbbá megfelelnek az érvényben lévő biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak. Ezek mellett szükséges feltétel: a fejlesztés eredményeként elért összes költség-megtakarításból az energiaköltség-megtakarítás arányaiban legalább 50 %-ot képviseljen, a fejlesztés hatásaként elért alapenergia megtakarítás legalább 30 GJ/év/MFt legyen, a kedvezményes hitel összege maximum a teljes fejlesztési költség 90 %-a lehet, de egy-egy beruházásnál nem haladhatja meg a 200 millió Ft-ot a teljes fejlesztési költség minimum 10 %-a saját forrásként kell, hogy rendelkezésre álljon a beruházás megvalósítási időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot, a kedvezményes hitel futamideje max. 6 év (beleértve a legfeljebb 2 év türelmi időt is), megkezdett beruházás esetén pályázat nem nyújtható be* Az ezen keretből biztosítható kedvezményes hitel kamata változó, mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 1/3-a, ezen túlmenően a bank által felszámított kamatrés 2,5 %. Amennyiben a fejlesztés megvalósításához egyéb forrás igénybevételére is sor kerül, arra a forrásrészre az adott konstrukciónál előírt szabályok mérvadók. A pályázatok befogadása folyamatos. 4. Hitelképességi és hatékonysági kritériumok A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. az energiatakarékossági program keretén belül olyan pályázóknak nyújt hitelt, amelyeket a bank hitelképesnek minősít, továbbá a bank előírásainak megfelelő hitelfedezeti biztosítékkal rendelkeznek. Nem pályázhat olyan szervezet, amely adósságrendezési eljárás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt áll, illetve amelynek 60 napon túli adó, vagy adó módjára behajtható köztartozása van, beleértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot. A pályázóknak igazolniuk kell, hogy a beruházás gazdaságos, azaz a mérő számként használt belső megtérülési ráta eléri a mindenkori jegybanki alapkamat 0,8-szeresét. A megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló beruházások esetén elég, ha a belső megtérülési ráta eléri a jegybanki alapkamat 0,4-szeresét. * Beruházás megkezdésének számít építést tartalmazó beruházás esetén az építési napló megnyitása, egyéb esetekben az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett időpont. 5. A pályázatok benyújtása, értékelése A Hitel-pályázatokat az Energia Központ Nonprofit Kft., valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által a pályázó rendelkezésére bocsátott tartalmi és formai követelmények és a hitelkérelem (Hitel-pályázati űrlapok) alapján kell elkészíteni és 4 példányban (az eredeti példány megjelölésével) kell benyújtani az Energia Központ Nonprofit Kft. hez. Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület Az Energia Központ Nonprofit Kft. tartalmi és formai vizsgálatok alapján a pályázatokat hiánypótlásra visszaküldheti. A benyújtott pályázat pénzügyi, valamint garanciális feltételeknek történő megfelelőségét a bank a hozzá történő beérkezést, vagy a legutolsó módosítást és hiánypótlást követő - 30 napon belül vizsgálja, illetve véleményezi saját belső szabályzatának megfelelően.

7 7 A beruházás pályázati feltételekben előírt műszaki, gazdaságossági, energiapolitikai és környezetvédelmi feltételeknek történő megfelelőségét az Energia Központ Nonprofit Kft. - a hozzá történő beérkezést, vagy a legutolsó módosítást és hiánypótlást követő - 30 napon belül vizsgálja. Az Energia Központ Nonprofit Kft. a vizsgálat elvégzésére külső szakértőt kérhet fel. A pénzügyi, gazdasági vizsgálatok eredményei alapján az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság dönt a kedvezményes kamatozású hitel odaítéléséről. (A pályázatok száma, a pénzügyi igények alakulása alapján a Bizottságnak joga van a pályázatok energiahatékonysági sorolására.) A bizottsági ülésről készült emlékeztetőt igény esetén a pályázók megtekinthetik. Az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság döntéséről az Energia Központ Nonprofit Kft. 15 napon belül értesíti a pályázót. A megítélt támogatások célja és összege nyilvánosságra kerül az Energia Központ Nonprofit Kft. internet honlapján. Az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság döntését követő 45 napon belül a bank és a pályázó kölcsönszerződést köt a finanszírozásról. A kölcsönszerződés rögzíti a megvalósítandó célt, a hitelfolyósítás és a törlesztés ütemezését, a hitelfedezeti biztosítékokat, valamint a beszámolási kötelezettséget. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötésre meghatározott 45 napos határidőn belül nem jön létre a kölcsön szerződés, a támogatási döntés érvényét veszti. Hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén hatósági engedélyek hiányában nem ítélhető meg a kedvezményes hitel. A pályázat elutasításáról a pályázó értesítést kap. Az elutasítás ellen fellebbezésnek helye nincs. A bank a beruházással kapcsolatos kiadásokat számlák bemutatása ellenében a saját forrás felhasználását követően egyenlíti ki. (Ettől eltérő finanszírozást külön kérésre az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság engedélyezhet.) A beruházás befejezését követően a pályázónak igazolnia kell a Bizottság felé az elért tényleges energetikai, gazdaságossági eredményt. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kölcsönszerződésben előírt műszaki, pénzügyi, valamint gazdaságossági feltételek a pályázónak felróható okból kifolyólag nem teljesülnek, vagy nem teljesültek, a Bizottság szankciót kezdeményezhet. A pályázatok elbírálásánál azonos energetikai eredmények esetén előnyben részesülnek a kis és közép vállalkozások, valamint a különösen kedvező környezetvédelmi hatást kiváltó fejlesztések, továbbá azok a pályázók, akik a hazai ipar által gyártott berendezések beépítését részesítik előnyben, akik rövidebb idő alatt vállalják a hitel visszafizetését és a kötelező saját fejlesztési hányadnál nagyobb beruházási hozzájárulást vállalnak. A nyilvántartáshoz a hitel kedvezményezettjei adatokat kötelesek szolgáltatni. A Hitelkérelmi nyomtatványok letölthetőek a www. energiakozpont.hu címen, vagy igényelhetők a következő címeken: Energia Központ Nonprofit Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest Budapest Váci út 45. A épület 6. emelet Pozsonyi út Tel: (36) Tel: Fax: (36) Fax: Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság

8 8 A pályázó neve: A pályázó címe: A Hitel-pályázat sorszáma: A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A hitelkérelmet az alábbi címre 4 példányban kell benyújtani: ENERGIA KÖZPONT KHT. Budapest 1092 Ráday u Telefon: , Fax: HITELKÉRELEM az Energiatakarékossági Hitel Alapból igénybevehető kedvezményes energiamegtakaritási ("német szénsegély") hitelhez Tartalom: - Pályázati feltételek - 1. Adatlap: Céginformációs lap - 2. Adatlap: Hiteligénylő lap - 3. Adatlap: Műszaki, energiamegtakarítási és környezetvédelmi lap - 1. sz. függelék ( FRR számítási módja) - 2 sz. függelék (FRR adatok háttéripari beruházás esetén) - 3 sz. függelék (Útmutató a mutatók számításához) - 4. sz. függelék (Tájékoztató a hitelfedezeti biztosítékokról) - 5. sz. függelék ( Csatolandó mellékletek listája) A hitelalap kezelője: Energia Központ Kht Budapest, Ráday u Telefon: , Fax: WWW. ENERGIAKOZPONT.HU

9 9

10 10 1. Céginformációs lap A pályázó neve, címe: Telefon: telefax: Ügyintéző neve: Ágazati besorolás: Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: A pályázó folyószámláját vezető 1.08.A vállalkozás engedélyszáma: pénzintézet neve, címe: cégjegyzék száma: vállalkozói igazolvány száma: 1.9. A cég jogi helyzete: kisipari engedély száma: A tulajdonosok cégszerű neve, tulajdonosi hányad (%, összeg, a 10 %-nál nagyobb részesedéssel rendelkező tulajdonosok megnevezésével, részarányával): Alapítás/cégbejegyzés éve: (Két éven belüli jogutódlás esetén a jogelőd(ök) neve(i): Privatizációs helyzetkép:( rövid bemutatás a kérelem időpontjában történő privatizáció állásáról, illetve a tervezett átalakulásról): Társulások, amelyekben részt vesz a cég: Általános vagyonbiztosítás (milyen típusú, meddig érvényes, bankra történő engedélyezés): 1.15.Tőzsdei jegyzés: A cég múltjának rövid ismertetése: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel való kapcsolat kezdete, ügylettípusok: Egyéb banki/pénzintézeti kapcsolatok:(más bankokkal szemben fennálló

11 11 kötelezettségek összefoglaló bemutatása, bankonként a tartozás jellegének, összegének és a lejárati időpontoknak a felsorolása): Felső szintű vezetőség / név, képzettség (iskolai végzettség), szakmai gyakorlat (szakterület, évek száma)/: Fő tevékenységi kör: Termékek ismertetése: Munkaerő ellátottság: A gazdálkodás infrastrukturális háttere (pl: telephelyek, üzemek, raktárak,üzletek, saját tulajdon (bérelt/ lizingelt), gyártó berendezések életkora, korszerűségi színtje, telefon, telex, telefax ellátottság stb.): Piaci környezet, versenyhelyzet ismertetése: ( konkurens cégek, a cég piaci részaránya főbb termékkörre bontva, a termeléshez szükséges input rugalmassága, konvertálhatósága, a vevőkör pénzügyi helyzete, a termékek iránti kereslet rugalmassága) Főbb szállítók/ a pénzügyi teljesítés formája: Szállítókkal szembeni tartozások összege a hitelkérelem benyújtásakor: Főbb vevők/ a pénzügyi teljesítés formája: A vevőkkel szemben fennálló követelések és lejárt követelések összege: Határidőn túli kintlevőség tételes bemutatása (intézkedések a behajtásra, biztosítékok a vevőktől): Dátum:... cégszerű aláírás

12 A korszerűsítés megnevezése, tárgya, helye: 2. HITELIGÉNYLŐ LAP A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI ADATAI A fejlesztés pénzügyi forrásai ezer Ft-ban: ÉVEK Összesen % Saját forrás (min. 20 %): Az Energiatakarékossági Hitel Alapból igényelt kedvezményes energiatakarékossági hitel: Egyéb forrás*: Forrás összesen 100 % * A forrás megnevezése, előkészítettsége (írásbeli kötelezettség vállalással) A fejlesztés megkezdésének tervezett időpontja:...év...hó...nap Az üzembehelyezés határideje:...év...hó...nap A pénzügyi lezárás tervezett időpontja:...év...hó...nap A kért türelmi idő:...hónap (a beruházás kezdési időpontjától számított max 24 hónap) Az Energiatakarékossági Hitel Alapból igényelt kedvezményes energiatakarékossági hitel igénybevételének tervezett időpontja:... Ft-ot. év...hó...napjától... Ft-ot...év...hó...napjától A kedvezményes energiatakarékossági hitel törlesztésének tervezett ütemezése * ezer Ft-ban: Év** I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Összesen * A törlesztés a negyedév utolsó hónapjának első munkanapján történik **Maximum 6 év, beleértve a türelmi időt is!

13 A fejlesztési költségelőirányzat anyagi-műszaki összetétele (ezer Ft-ban) Évek a.) Építés összesen ebből: - föld és terület előkészítés - infrastruktúra b.) Gépek, berendezések (vámmal és szerelési költséggel együtt) ebből: - belföldi - import (devizanem és árfolyam feltüntetésével) - vám és illeték c.) Szállítás, biztosítás, kezelés d.) Licenc, know-how e., Üzembe helyezés f.) Egyéb: ebből: - bérletijog-átvétel - szolgáltatói hozzájárulás - tervezés, szaktanácsadás g.) Fejlesztési alapköltség (a-tól f-ig összesen) h.) Műszaki és ártartalék ebből ártartalék i.) Forgóeszköz* j.) Üzembehelyezés előtti kamat** k.) ÁFA vissza nem téitendő része l.) Egyéb (szakértés, utóellenőrzés) m.) A fejlesztési költség összesen (g-től l-ig összesen) * Forgóeszköz a kedvezményes hitelből nem fedezhető ** A hitel felvétel első napjától (2.05) az üzembe helyezés napjáig (2.03) felmerülő kamat értéke A fejlesztés tervezett jövedelmezősége (jelenlegi árszinten) az üzembe helyezéstől számítva a hitel visszafizetésének végéig

14 14 (ezer Ft-ban) ÉVEK a.) Energiaköltség megtakarítás, vagy a fejlesztésből származó árbevétel b.) Működési költségek változása: - anyagköltség - bérköltség, közteherrel - amortizáció - bankkamatok - egyéb költség Működési költségek összesen: c.) A fejlesztés hatására bekövetkező eredmény változás c=a±b d.) vállalkozási nyereségadó ( %) e.)adókedvezmény ( %)* f. ) Adózott eredmény f=c-(d-e) g.)tőketörlesztés * Indoklása:

15 A belső megtérülési ráta (FRR mutató) számítása a fejlesztés élettartamának végéig A pénzügyi megtérülési ráta (FRR) számítási alapadatai (ezer Ft-ban) a.) 1.* Évek.. Energiaköltség-megtaka-rítás vagy értékesítési (A i ) b.) Fejlesztési költség (B i ) + c.) Berendezések maradványértéke (M i ) d.) Működési költség változá- sa (K i ) + e.) Nettó hozam (e=a+c-b-d) * A fejlesztés kezdő naptári éve + A fejlesztési és a működési költségek a vám, illeték és egyéb adók (pl. vissza nem igényelhető ÁFA) költségét is tartalmazzák. A működési költségeket előjel helyesen kell figyelembe venni (megtakarítás esetén hozzáadandó, többlet költségek esetén levonandó a nettó hozamból) A tervezett beruházás gazdaságossága x A pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR mutató) értéke =... % A beruházás térülési ideje (t) =... év A beruházás energiagazdálkodási térülési ideje (te) =... év A beruházás fajlagos energiamegtakarítása: (B f ) =...GJ/év/MFt x A számítás módját lásd a függelékben!

16 A pályázó által felkínált biztosítékok felsorolása (lásd a függelékben leírtakat) tételes megnevezés könyv szerinti érték becsült piaci érték ( az értékelést végző szakértő neve, az írásos szakvélemény csatolandó) vagy már korábban megkötött zálogszerződések A pályázó nyilatkozata a hitelkérelem 1., 2. és 3. adatlapjára vonatkozóan A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kérelemben foglaltak tényadatokon alapulnak. és a valóságnak megfelelnek. A pályázó hozzájárul, hogy a beruházás adatait a Pályázati Feltételekben leírt módon ellenőrizzék, nevét, címét, a beruházás tartalmát, főbb műszaki, pénzügyi és gazdasági mutatóit nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárul, hogy az engedélyezett hitelkérelem alapján a fejlesztésről a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. a a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával - a GM, az Energia Központ Kht. és az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság részére információkat és teljes körű szakmai tájékoztatást adjon. Ügyintéző neve: telefonszáma: Faxszáma: Dátum:.. Cégszerű aláírás

17 17 3. A BERUHÁZÁS MŰSZAKI, ENERGIA- MEGTAKARÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ADATAI A korszerűsítés megnevezése, célja, tárgya, helye: (külön lapon is mellékelhető) A fejlesztés tartalmának részletes leírása: (külön lapon is mellékelhető) A jelenlegi műszaki állapot - a pályázat által érintett berendezések, technológia- részletes műszaki ismertetése: (külön lapon is mellékelhető) A racionalizálásra kijelölt energetikai berendezés(ek) egységenkénti adatai. Típus: Gyártó cég: Gyártási év: Energetikai teljesítmény (kw): Egyéb jellemző adatok (nyomás, hőmérséklet, feszültség, stb.): A berendezések összes energetikai teljesítménye (kw): A pályázat benyújtását megelőző évben a berendezések összes energiafelhasználása, energiahordozónként, hőértékben és természetes mértékegységben (kwh/év; Nm 3 /év; t/év):

18 18 Energiahordozó megnevezése Hőérték (TJ/év) Természetes mértékegység A berendezések termelése (termék megnevezésével, külön lapon mellékelhető) A berendezések átlagos hatásfoka (%): A felhasznált energiahordozók jelenlegi ára, ÁFA nélkül és ÁFÁ-val (Ft/kWh, Ft/Nm 3, Ft/t, Ft/GJ): A fejlesztés utáni helyzet - a fejlesztés - részletes műszaki ismertetése, valamint az annak eredményeként jelentkező energiahordozó-megtakarítás bemutatása, kimunkálása: (külön lapon is mellékelhető) A beépítésre kerülő vagy átalakított berendezése(ek) adatai: Típus: Gyártó cég: Gyártási év: Energetikai teljesítmény (kw): Egyéb jellemző adatok (nyomás, hőmérséklet, feszültség, stb.): A berendezések összes energetikai teljesítménye (kw): A korszerűsítés után a berendezések összes energiafelhasználása, energiahordozónként, hőértékben és természetes mértékegységben (kwh/év; Nm 3 /év; t/év): Energiahordozó megnevezése Hőérték (TJ/év) Természetes mértékegység A berendezések várható átlagos hatásfoka (%): A felhasználásra kerülő energiahordozók jelenlegi ára ÁFA nélkül és ÁFÁ-val (Ft/kWh, Ft/Nm 3, Ft/t, Ft/GJ):

19 A fejlesztés, keretében beszerzésre kerülő gépek, műszerek, berendezések, alkatrészek, eszközök jegyzéke és értéke (ÁFA nélkül), ill. létesítmény jegyzék: (külön lapon is mellékelhető) Nem helyettesíthető a teljeskörű, tételes költségvetéssel. Megnevezés db Beszerzés összesen (eft) Mindösszesen: XXXXXXXX 3.06 A fejlesztés eredményeként elért energia-, energiaköltség és teljesítmény megtakarítások Energiahordozó-, energiaköltség megtakarítások Energiahordozó megnevezése Természetes mértékegység (kwh/év, t/év, Nm 3 /év, stb.) Hőérték (TJ/év) Energiahordozó költség megtakarítás (eft/év) x Összesen: x Amennyiben a pályázó nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t, úgy az energiaköltségtartalmaznia kell! Ezt fel kell tüntetni. megtakarítás értékének azt Teljesítmény-megtakarítás vezetékes energiahordozók esetében: Teljesítmény korszerűsítés előtt Teljesítmény korszerűsítés után Megtakarítás a teljesítményben Villamos (kw) Földgáz (Nm 3 /h) Távhő (kw) Közvetett (nem a pályázónál jelentkező) energia-megtakarítás (részletes számítást kell mellékelni!) Energiahordozók Természetes mértékegység TJ/év Érték (eft) Hol jelentkezik

20 Közvetett (nem a pályázónál; jelentkező) teljesítmény-megtakarítás vezetékes energiahordozók esetében: Teljesítmény korszerűsítés előtt Teljesítmény korszerűsítés után Megtakarítás a teljesítményben Villamos (kw) Földgáz (Nm 3 /h) Távhő (kw)

21 Változás személyi költségben A berendezéseket kiszolgáló és karbantartó személyzet létszáma... főről a korszerűsítés után... főre változik,... eft/év átlagbér és bérjárulék figyelembevételével a személyi költségben jelentkező változás: Változás karbantartási költségben... eft/év. A berendezés karbantartási költsége jelenleg: A korszerűsítés után várható összeg: Karbantartási költség-megtakarítás: Egyéb költség-megtakarítások (részletezve) Jelenleg: Korszerűsítés után: Megtakarítás:...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év...eFt/év Összes költség-megtakarítás...eft/év Megtakarítások (hozamok) megoszlása: eft/év % energiahordozókból eredő megtakarítás (3.06.) (legalább az összes költség-megtakarítás 50%-a!) munkabér karbantartás egyéb Összes megtakarítás (hozam) (3.12.) 100 % A tervezett fejlesztés környezetre gyakorolt hatása (levegő-, víz-, talajszennyezés, illetve zajcsökkenés), továbbá a környezetvédelmi előnyök és hátrányok bemutatása. Annak ismertetése, hogy a tervezett beruházás a szennyezőanyagok keletkezésének megakadályozására, vagy csökkenésére irányul. Szükség esetén a károsanyag emissziók számszerű bemutatása (a számítás külön lapon mellékelendő!)

22 Biztonságtechnikai, környezetvédelmi követelményeknek megfelelően a szükséges hatósági engedélyek felsorolása, engedélyszáma (mellékelhető) A fejlesztésre vonatkozó piaci jellemzők (háttéripari fejlesztések esetén töltendő ki) A fejlesztés eredményeként jelentkező termékek és szolgáltatások ismertetése: Konkurencia vizsgálat: Kereslet, kínálat elemzése: Minőségi követelmények: Korszerűségi vizsgálat: Árelemzés: Külső és belső piacok: Megrendelésekre ill. szolgáltatások igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok (megrendelések, kapacitás lekötöttség, szerződések, kivitelezés, stb., külön lapon mellékelhető): A fejlesztés egyéb adatai: Az új berendezések várható élettartama és értékcsökkenési leírása: év év év eft/év eft/év eft/év A pótló beruházások várható időpontja és költsége (jelenértéken) : év év év eft eft eft A beruházás előkészítettségének, illetve megvalósításának állapota ( kiviteli tervellátottság, kivitelezéssel kapcsolatos megrendelések és azok visszaigazolása, kapacitás lekötöttség, szerződések, kivitelezés, stb., külön lapon mellékelhető):

23 23 Kapcsolódó más beruházások, azok rövid műszaki leírása, költségei (külön lapon mellékelhető): Ügyintéző neve, beosztása, Telefonszáma: Faxszáma: Dátum:. Cégszerű aláírás

24 24 1. sz. függelék A beruházás gazdaságossági számításainak módja A pénzügyi belső megtérülési ráta ("FRR" mutató) számítása: Az alkalmazandó képlet: n _ 1 (A i + M i - B i - K i ) = 0 (1 + r * ) i i = 1 Ahol: i = évek száma i = l = a beruházás kezdetének éve n = m + z, ahol m= a megvalósítás időtartama (év) z = beruházás élettartama (általában 12 év) r * = a keresett ráta (iteráció útján számítható ki) A i = energiaköltség-megtakarítás, vagy értékesítési árbevétel (3.06.) B i = fejlesztési költség A fejlesztés összes pénzigényéből le kell vonni az ártartalékot és az üzembe helyezés előtti kamatot (2.09.) M i = a berendezések maradványértéke. A berendezések maradványértéke a választott gazdasági élettartam utolsó évében a valóságos értéket kell, hogy mutassa. (Előző években M i =0!) K i = működési költség (személyzeti, karbantartási és egyéb költségtöbblet, ill. megtakarítás (3.09., 3.10., 3.11.) Többletköltség esetén a képlet szerint a K i levonandó, de megtakarítás esetén hozzáadandó az A i és az M i -hez. FRR x = r * x 100 =...% (2.10.) x: El kell érnie a mindenkori jegybanki alapkamat 0,8-szorosát ( megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló beruházások esetén elég, ha eléri a jegybanki alapkamat 0,4-szeresét) Megjegyzés: A Microsoft Excel programban a függvények (fx) alatt, a pénzügyi függvények között BMR (angol nyelvű szoftver esetén IRR) néven megtalálható a belső megtérülési ráta számítása.

25 25 2. sz. függelék Adatok az FRR számításhoz háttéripari beruházás esetén ÉVEK ( a beruházás élettartamának végéig) a.) HOZAM 1. forgalom (egységben) 2. gazdasági egységár 3. értékesítési árbevétel (Ai) (1 x 2) Működési költségek Változó költségek: - közvetlen bérköltség - energiaköltség - nyersanyagköltség - egyéb változó költség b.)változó költségek összesen: Fix költségek - javítás, karbantartás - biztosítás - fizetések - egyéb fix költségek c.) összes fix költség d.) összes működési költség (Ki) (b+c)

26 26 3. sz. függelék A beruházás komplex térülési ideje: A fejlesztés teljes költsége eft (2.07.) t = =... év Összes költség-megtakarítás eft/év (3.12.) A beruházás energiagazdálkodási térülési ideje: A fejlesztés teljes költsége eft (2.07.) t e = =... év Energiaköltség-megtakarítás eft/év (3.06.) A beruházás fajlagos energiamegtakarítása: Energiahordozó megtakarítás GJ/év (3.06.) F = =... GJ/év/MFt A fejlesztés teljes költsége MFt (2.07.)

A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja:

A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A pályázó neve: A pályázó címe: A Hitel-pályázat sorszáma: A Hitel-pályázat beérkezésének időpontja: A hitelkérelmet az alábbi címre 4 példányban kell benyújtani: ENERGIA KÖZPONT KHT. 1134 Budapest, Váci

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai.

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai. IKTATÓSZÁM: MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó) neve Anyja neve (egyéni vállalkozó esetében):

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

megye helység ir.szám megye

megye helység ir.szám megye IKTATÓSZÁM: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó, őstermelő alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó, őstermelő) neve Anyja

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben