JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése"

Átírás

1 JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V /2003. Témaszám: 647 Vizsgálat-azonosító szám: V 0070 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Papp Sándor számvevő főtanácsos Makkai Mária főcsoportfőnök-helyettes Dr. Ocskovszki Jánosné osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Bartolák Márta Számvevő Megyesiné Jalkóczi Erzsébet Számvevő Szólya Ildikó számvevő gyakornok Somodiné Fehér Julianna számvevő Szabó Zoltán számvevő tanácsos Hajagos Józsefné számvevő tanácsos főtanácsadó Csóry Györgyné számvevő tanácsos, tanácsadó Murányi Sándor számvevő gyakornok Dr. Zsombor András számvevő Papp József számvevő Tóth Árpád számvevő tanácsos Dr. Jártas Ágnes számvevő tanácsos Dr. Horváth Erika számvevő gyakornok Szélpál Ferenc számvevő tanácsos Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő Böröcz Imre számvevő tanácsos Jakab Péter külső szakértő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: Jelentés a Gazdasági Minisztérium fejezet működésének pénzügyi gazdasági ellenőrzéséről (1999.) 0021 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3

4 V /2003 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A minisztérium szervezetének változása, irányító tevékenysége A minisztérium szervezeti felépítése A minisztérium fejezetirányító tevékenysége A támogatási előirányzatok felhasználásának irányítása A fejezet működésének szabályozottsága A támogatási célt szolgáló előirányzatok szabályozása Az ellenőrzési tevékenységek ellátása A felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenység A támogatási előirányzatok felhasználásának ellenőrzése A fejezeti költségvetés végrehajtása A tervezési rendszer kialakítása A kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése Feladat (program)finanszírozás szabályai alá tartozó előirányzatok felhasználása Összehangolás szabályai alá tartozó előirányzatok felhasználása A gazdasági és közhasznú társaságokban való részvétel A szakmai, illetve gazdasági tevékenységek költségvetésen kívülre szervezésének okai Gazdasági társaságok Közhasznú társaságok Garancia szövetkezetek A tulajdonosi érdekeltség gazdasági eredményei Az informatikai rendszer működése Az informatikai környezet szervezeti háttere, szabályozottsága Informatikai stratégia kialakítása Az informatikai eszközellátottság és védelme A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása A Földmérés és térképészet beruházásai fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat felhasználása Mecseki Uránércbánya bezárása 54 1

5 6. A támogatási célú előirányzatok felhasználása Az előirányzatok kezelésével kapcsolatos feladatok szervezeti háttere A támogatások gazdaságpolitikai célkitűzései A támogatási források Gazdaságfejlesztési célelőirányzat Turisztikai célelőirányzat felhasználása A Kis-és Középvállalkozói Célelőirányzatból elnyerhető támogatások Az Aktív foglalkoztatáspolitikai célelőirányzatból elnyerhető támogatások Lakások, intézmények energia-megtakarítását célzó támogatások Állami támogatású önkormányzati bérlakásépítés A Megyei Területfejlesztési Tanácsok kereteinek felhasználása A miniszteri keretből pályáztatás nélkül nyújtott támogatások felhasználása A vizsgált támogatások eredményességének értékelése Pályázati információs rendszer 82 MELLÉKLETEK 1. számú A Gazdasági és Közlekedési miniszter levele 2. számú A fejezetet érintő évenkénti feladatváltozások 3. számú Közreműködői díjak alakulása 4. számú A korábbi számvevőszéki vizsgálatok alapján tett javaslatok realizálása 5. számú A helyszínen vizsgált pályázatok összesítése 6. számú Tanúsítványok FÜGGELÉKEK 1. számú Jelentés az Állami Autópálya Kezelő Rt. pénzbefektetési tevékenységének ellenőrzéséről 2

6 BEVEZETÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁAK Rt. AFC Áht. ÁKK Rt. ÁKMI Kht Ámr ÁTBP BM ÉKMA Rt. ESZA FVM G.Ig. GFC GKM GM GSZ Gt. IF ITDH KHE Rt. KHVM KKC KMÜFA KöVíM KVI MÁELGI MÁFI MÁK MeH MFB MFB Rt. MGSZ MTT MVf Kht NA Rt. NKÖM OMFB OMIKK PIR PSZÁF Állami Autópálya Kezelő Részvénytársaság Aktív Foglalkoztatási Célok Államháztartási törvény Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság Állami Közúti Műszaki Információs Kht Államháztartás működési rendjéről Állami Támogatású Bérlakás Program Belügyminisztérium Észak-Kelet-Magyarországi Autópálya Fejlesztő és üzemeltető Részvénytársaság Európai Szociális Alap Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gazdasági Igazgatóság (GKM) Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Minisztérium Gazdálkodó Szervezet Gazdasági társaságokról szóló törvény Informatikai Főosztály Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht., K&H Equities (Hungary) Értékpapírkereskedelmi Rt. Közlekedési és Hírközlési Minisztérium Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat Központi Műszaki Fejlesztési Alap Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet Magyar Állami Földtani Intézet Magyar Államkincstár Miniszterelnöki Hivatal Magyar Fejlesztési Bank Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Geológiai Szolgálat Megyei Területfejlesztési Tanács Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht Nemzeti Autópálya Részvénytársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Országos Mérésügyi és Információs Központ Pályázati Információs Rendszer Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 3

7 BEVEZETÉS REGÉC RFH SzMSz SZMSZ Szt. TC ÚFCE UKIG Regionális Gazdaságépítési Célelőirányzat Regionális Fejlesztési Holding Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Számviteli törvény Turisztikai Célelőirányzat Útfenntartási és Fejlesztési Célelőirányzat Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 4

8 BEVEZETÉS JELENTÉS a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A minisztérium tevékenységében a vizsgált időszakban alapvető - a szervezeti struktúra átalakulását jelentő - feladatváltozások történtek. Ennek során ben a Munkaerőpiaci Alap kezelése, ezzel a foglalkoztatási és munkaügyi szakterület, valamint a lakástámogatási program a Gazdasági Minisztériumhoz (GM) került, a külgazdaság-politika és a külgazdasági tevékenység irányítása viszont a Külügyminisztériumhoz. A évi kormányváltást követően a közlekedési feladatokat az elnevezéssel kibővített Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a foglalkoztatási és munkaügyi szakterületet viszont más tárca, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium látja el. Az idegenforgalom ágazati irányításáért július 01-től a gazdasági és közlekedési miniszter a felelős. Az ezt megelőző évben a feladat a MeH hatáskörébe tartozott. A minisztérium 2000 elején 18 önálló költségvetési szerv, míg elején a feladatnövekedések következtében 44 önálló és 4 részben önálló költségvetési szerv felügyeletét látta el. A fejezet évi átlagos statisztikai létszáma 8236 fő volt. A fejezet évi eredeti kiadási előirányzata 78,6 milliárd Ft volt, ez 2002-re a Széchenyi Tervvel és feladatváltozásokkal összefüggésben 126,8 milliárd Ftra nőtt, a kormányzati struktúraváltozás következtében a közlekedési feladatok tárcához kerülésével 2003-ban már 325,7 milliárd Ft-ot tett ki. A teljesített kiadási előirányzatok több mint a felét a fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására fordították. Ezek között 2001-től nagyságrendileg is meghatározó részt képviseltek a különböző, az államháztartáson kívüli fejlesztések finanszírozását szolgáló előirányzatok. Ezek összege 2001-ben 86 milliárd Ft, 2002-ben 75,6 milliárd Ft volt. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A. alapján az ÁSZ ellenőrzi az államháztartás forrásait, azok felhasználását és a vagyonnal való gazdálkodást. A jelen ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 1. (2), a 2. (1), (3) és az (5) - (7), valamint a 17. (3) bekezdésében foglaltak adnak jogszabályi alapot. Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a fejezet: működésének és gazdálkodásának szervezeti, irányítási rendszerét, költségvetési, személyi és tárgyi feltételeit a szakmai feladatokkal és az Európai 5

9 BEVEZETÉS Unióhoz való csatlakozási folyamat követelményeivel összhangban alakította-e ki; gazdálkodásának feladatait, felügyeleti és ágazati irányító tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta-e el, a költségvetés tervezési, végrehajtási és ellenőrzési rendszere biztosította-e a különböző jogcímeken rendelkezésre álló közpénzek szabályszerű és eredményes felhasználását, a felhasználás során teljesültek-e a kitűzött ágazati -, szakmai célok; informatikai rendszerét a kormányzati és ágazati informatikai fejlesztési koncepcióhoz, az európai integrációhoz igazodóan alakította-e ki, az intézmények működését, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását támogató informatikai rendszereinek szabályozottsága, működtetése, fejlesztése megfelelt-e a célszerűségi, megbízhatósági szempontoknak, a források szabályszerű és hatékony felhasználásának; irányító és gazdálkodó tevékenységében hasznosította-e a korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításait és javaslatait. Az átfogó ellenőrzés a fejezeti irányításra és gazdálkodásra, a fejezet költségvetési szervei közül elsősorban a minisztérium irányító és gazdálkodó szervezeteinek, a Geológiai Szolgálat és a fejezetnél új intézményként jelentkező Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság működésére, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó feladatokat ellátó szervezetekre, továbbá a beruházásokra, így a Mecseki Uránércbánya bezárására, a Földmérés és térképészet beruházásaira fordított előirányzat felhasználására terjedt ki. Teljesítmény-ellenőrzés módszerével értékeltük az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását. Hatékonysági szempontból értékeltük a pályázati mechanizmus működését, a pályázatok rendszerben töltött idején keresztül, valamint a közreműködő szervezetek pályázatkezelési tevékenységét a határidők betartása, a döntések megalapozottsága és az ellenőrzési tevékenység megvalósulása szempontjából. Gazdaságossági szempontból a közbeszerzési eljárások lefolytatására való törekvést értékeltük. Eredményességi szempontból vizsgáltuk az egyes támogatási programokban meghatározott célok, valamint az egyes pályázatokban vállaltak megvalósulását. Az ellenőrzést a hatályos jogszabályok ismeretében, a fejezetnél 1999-ben végzett átfogó, valamint a költségvetési tervezés és zárszámadás keretében végzett ellenőrzések tapasztalataira, a helyszíni vizsgálatok során bekért és a fejezet által a vizsgálathoz kitöltött tanúsítványok adataira alapozva folytattuk le. Az ellenőrzés közötti időszakot fogta át, de érintette a évből a helyszíni vizsgálat végéig tartó időszak pénzügyi adatait is. Az átfogó ellenőrzés végrehajtásával párhuzamosan került sor a fejezet évi költségvetési zárszámadásának ellenőrzésére, amelynek megállapításait a zárszámadásról szóló jelentés tartalmazza. Az átfogó ellenőrzés az ÁSZ elnökének július 16-i döntése alapján - kiegészült az Állami Autópálya Kezelő Rt. (továbbiakban: ÁAK Rt.) pénzbefektetési tevékenységének célvizsgálatával, eleget téve ezzel a Magyar Köztársaság miniszterelnöke felkérésének. Megjegyezzük, hogy hasonló tartalmú megkere- 6

10 BEVEZETÉS sés érkezett az Országgyűlés Számvevőszéki bizottságának elnökétől képviselői kezdeményezésként, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) elnökétől. Az ÁAK Rt.-t a Kormány felhatalmazása alapján a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság (továbbiakban: NA Rt.) hozta létre három társaság az állami tulajdonú Észak-Kelet-Magyarországi Autópálya Fejlesztő és üzemeltető Rt., (továbbiakban: ÉKMA Rt.) a Nyugat-Magyarországi Autópálya Rt. és az Állami Autópálya Rt. egyesülésével. A társaságot a cégbíróság augusztus 29-én jegyezte be. Az ÁAK Rt. létrehozását elrendelő 2037/2000. (II. 29.) Korm. határozat, illetve a társaság alapító okirata szerint feladata a teljes gyorsforgalmi úthálózat, a fejlesztési programban megjelölt műtárgyak üzemeltetése, a díjszedés biztosítása, a gyorsforgalmi úthálózat melletti területek hasznosítása, továbbá a jogelődje által felvett hitelek adósságszolgálatának költségvetési forrásból származó teljesítése. Az ÁAK Rt augusztus 29-i megalakulásától január 1-jéig kincstári vagyon volt, melynek vagyonkezelőjeként az NA Rt.-t jelölték ki ben az MFB Rt. többszöri tőkeemeléssel részesedést szerzett a társaságban és december 30-án többségi (59%) tulajdonnal rendelkezett úgy, hogy a Magyar Államot szavazatelsőbbségi jog illette meg. A közvetlen állami tulajdoni hányad vagyonkezelője továbbra is az NA Rt. volt. A társaság fölött az alapítói jogokat december 30-ig a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a tulajdonosi jogokat az NA Rt. és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (továbbiakban: MFB Rt.) gyakorolta január 1-jén a Magyar Állam kivásárolta az MFB részvényhányadát, ezzel 100%-os közvetlen állami (kincstári) tulajdonná vált az ÁAK Rt. A vagyonkezelői jogot január között a KVI gyakorolta, majd január 15-től a GKM-et jelölte ki erre a feladatra. Az ÁAK Rt. forrásai elsősorban a tulajdonosok által végrehajtott tőkeemelésből származtak, amelynek eredményeként a társaság jegyzett tőkéje december 31-én 34 milliárd Ft volt. Az ÁAK Rt évi auditált beszámolója szerint a társaság értékpapír állománya december 31-én közel 5 milliárd Ft, készpénzállománya pedig 13 milliárd Ft volt. A kiegészítő ellenőrzés jogalapja az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. 2. (6) bekezdése - miszerint az ÁSZ ellenőrzi az állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban lévő vállalatok, vállalkozások vagyonértékmegőrző és vagyongyarapító tevékenységét és a 21. (3) bekezdése. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az ÁAK Rt. a közpénzekből juttatott és a saját forrásaiból képződött szabad pénzeszközeit célszerűen, szabályzatainak megfelelően hasznosította-e; az ÁAK Rt. és az értékpapír-forgalmazó társaságok között létrejött vagyonkezelési szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a hatályos belső szabályzatoknak megfeleltek-e; az ÁAK Rt. feletti tulajdonosi irányítás és ellenőrzés a pénzbefektetések területén hogyan érvényesült. 7

11 BEVEZETÉS Az ellenőrzésnek nem volt feladata az ÁAK Rt. teljes tevékenységének értékelése, valamint az autópálya beruházásokhoz szükséges források biztosítási módjának minősítése sem. Ezért a jelentés nem tesz megállapításokat az MFB Rt.-t érintően az ÁAK Rt.-nél végrehajtott a rendelkezésünkre bocsátott indoklás szerint a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai költségvetési előirányzatból biztosított forrásból, az adósságszolgálat teljesítésére átadott tőkeemelésre. Az ellenőrzött időszak január június 30. volt, de érintette a helyszíni vizsgálat lezárásáig tartó időszak pénzügyi folyamatait is. Az ellenőrzés az ÁAK Rt.-re terjedt ki. Tájékozódtunk a GKM, a PSZÁF illetékeseinél, valamint az NA Rt. vezérigazgatójánál és a K&H Equities (Hungary) Értékpapírkereskedelmi Rt.-nél (továbbiakban: KHE Rt.). A KHE Rt.-nél az ÁAK Rt.-re vonatkozó dokumentumok eredetiségéről és teljes körűségéről szerettünk volna megbizonyosodni. A KHE Rt. írásbeli tájékoztatása szerint minden eredeti dokumentumot átadtak a rendőrségnek (a függelék 1. sz. melléklete). Hiteles másolatot a társaság nem készített. Ezért sem a dokumentumok teljes körűségéről, sem eredetiségéről nem állt módunkban meggyőződni, az ÁAK Rt.-nél és a KHE Rt.-nél nem ugyanazok a dokumentumok találhatók meg. Az egyes vizsgálati kérdések megválaszolásában a KHE Rt. együttműködött, amelynek jogalapját az ÁSZ tv. 21. (3) bekezdése teremtette meg. Az ÁAK Rt. pénzbefektetési tevékenysége ellenőrzésének részletes megállapításait a függelék tartalmazza. A jelentést az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. III. fejezet 25. (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldtük Dr. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter úrnak, aki a jelentésben foglaltakat elfogadta, észrevételt nem tett. Levele másolatát a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A GKM két nagy strukturális, ill. infrastrukturális ágazatot, a gazdasági és a közlekedési ágazatot irányítja, többek között ellátja a gazdaságfejlesztési, a műszaki innovációs, a közlekedéspolitikai, a befektetés-ösztönzési, gazdaságkutatási és idegenforgalmi feladatokat. A minisztérium alapfeladatait is érintő kormányzati szerkezet változása következtében a közlekedési feladatok a évtől a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hatáskörébe kerültek. Ezzel a felügyelt önálló és részben önálló szervezetek, valamint a minisztériumon belül a helyettes államtitkárságok száma növekedett. A törvényekben, kormányrendeletekben, határozatokban foglalt feladat átcsoportosításokhoz hatástanulmányok nem készültek, pontosabban a vizsgálat során nem voltak fellelhetők, ezek hiányában a végrehajtási mechanizmus és a finanszírozási igény nem találkozhatott. 1 A gyakori feladatváltozásokkal összefüggésben a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata 11 alkalommal változott. Pl. a turizmus irányítása ben a Miniszterelnöki Hivatal, egy év elteltével, a kormányzati munka felülvizsgálatát követően ismét a minisztérium felügyelete alá került. 2 Az évenkénti nagyszámú feladat változás többletterhet jelentett a minisztérium apparátusának, amely elsősorban a gazdasági-pénzügyi és az ellenőrzési területet érintette. Egy létszámában lecsökkent ellenőrzés nem volt adekvát a megnövekedett feladatokkal. A szervezeti változások a minisztérium irányítási tevékenységére kedvezőtlenül hatottak, zavarták a folyamatos munkavégzést, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartást, a koordinációt, emellett a 307 főt érintő átszervezések jelentős kiadással jártak. 3 A évi feladatváltozásokkal összefüggésben végrehajtott intézményi fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a vagyon átadások-átvételek év végéig elhúzódtak. 4 1 A KEHI áprilisában megkezdte A évben megszűnt, illetve átalakult minisztériumoknál az átalakulás körülményeire és az átadás-átvételi eljárás szabályszerűségére irányuló témavizsgálatát, amely vizsgálatunk lezárásakor még folyamatban volt. 2 A évek közötti feladatváltozásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3 pl. a közlekedési ágazat 238 fős átvételének dologi kiadásai összességében 380 millió forintot tettek ki. 4 Az évi zárszámadás ellenőrzésének megállapítása szerint, a zárszámadási törvényjavaslat áttekinthetőségét rontotta, hogy december közepéig az évközi előirányzat módosítások teljesítési adatok és kapcsolódó előirányzat maradványok nyilvántartása, a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok tárolása a korábbi fejezeti rend alapján a feladatokat átadó fejezeteknél történt. 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A minisztérium működésének szabályozottsága összességében megfelelő, azonban a törvényi szintű ágazati szabályozás hiányos. A foglalkoztatáspolitika, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására vonatkozó törvény megjelent, de a turizmusról szóló törvény a vizsgálat lezárásáig - az ÁSZ erre vonatkozó korábbi javaslata ellenére nem készült el. A minisztériumban folyamatban van a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia kidolgozása. 5 A évi feladatváltozással összefüggésben felmerült szabályozási hiányosságok pótlása a helyszíni ellenőrzés ideje alatt folyamatban volt. A fejezeti kezelésű előirányzatok szabályozása és kezelése csak részben felelt meg az Áht. előírásainak, mert a szabályzatok esetenként az előírt határidőre (február 15.) nem készültek el. Az intézmények működését felmérő kérdőív alapján a működés szabályozottsága nem volt teljes körű, pl. az SzMSz-eket nem minden esetben aktualizálták, egyes intézményeknél a számviteli és leltározási szabályzatok hiányoztak. A felügyeleti ellenőrzési feladatokat a vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően látták el. Az Ellenőrzési Főosztály a kötelező és a felsőszintű vezetői utasításra elrendelt terven felüli vizsgálatokat a vizsgált időszakban a korábbinál 40%-kal alacsonyabb létszámmal látta el. Mindezek következtében az egy főre jutó vizsgálatok száma közel megháromszorozódott, feladatait csak külső szakértők igénybevétele mellett tudta teljesíteni. Egy, a megnövekedett feladatokkal nem arányos, létszámában erősen lecsökkent ellenőrzés felelősen nem tudja ellátni a számában és minőségében magasabb követelményű felügyeleti feladatokat. Az ellenőrzési programok tartalmi, formai hiányosságok miatt - nem minden esetben feleltek meg a kormányrendelet előírásainak. Az ellenőrzéseket követő intézkedési tervek az előírások szerint elkészültek, végrehajtásukat utóellenőrzés keretében nyomon követték. Az Útfenntartási és Fejlesztési Célelőirányzat felhasználásának teljes körű ellenőrzése csak 2003-tól működött valamennyi érintett intézetnél. A fejezet eredeti előirányzatai a kormányzati munkamegosztás változásából adódó szervezeti és feladat-változások, valamint az azokhoz kapcsolódó előirányzat-átadások, illetve -átvételek következtében 2003-ra a négyszeresére milliárd Ft -ra - nőttek. Az előirányzatok módosítása szakmailag indokolt időpontban és mértékben, a hatásköri előírásoknak és a kiemelt előirányzatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően valósult meg. A személyi juttatások teljesítése a vizsgált években több mint kétszeresére nőtt, a fejezet átlaglétszámának 23%-kal történt emelkedése mellett, az egy főre számított átlagos személyi juttatás 71%-kal nőtt. A évi zárszámadások szöveges indoklásai alapvetően megfeleltek a rendeleti előírásoknak, ugyanakkor a nemzetközi segélyek és a PHARE támogatások teljesítésére nem tértek ki. A kialakított koncepció szerint a minisztérium elsősorban az elvi-stratégiai feladatok megoldására koncentrált, az operatív feladatok ellátását külső szervezetekre - gazdasági és közhasznú társaságokra bízt a. 5 A törvény megalkotása a turizmus szakterület álláspontja szerint ezt megelőzően nem időszerű. 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A fejezet végén 11 társaságban rendelkezett tartós ,6 millió Ft-os állami részesedéssel. A 27 saját alapítású gazdasági társaságban 3.866,5 millió Ft értékben volt érdekelt, valamint 31 közhasznú társaságban ,1 millió Ft értékben rendelkezett részesedéssel. A tulajdonosi jogok gyakorlásának szakmai szervezeti háttere az ÁAK Rt-t érintő rövid időszak (2003. jan. 1-15) kivételével biztosított volt, a részesedésként megtestesülő vagyonról nyilvántartást vezettek, a tulajdonosi jogkör gyakorlását, a vagyon kezelésével összefüggő nyilvántartási kötelezettségét az SzMSz szabályozta. A különböző fejlesztéseket megvalósító vállalkozások hitelfelvételeinek támogatására létrehozott hét garancia szövetkezet működése során csak részben érték el az alapításkor megfogalmazott célt. A bankok a szövetkezeteket nem tekintették partnernek, az ügyfelek az eljárások bonyolultsága miatt a szövetkezetek szolgáltatásait nem vették igénybe. 6 A garancia konstrukció eredeti célja vagyis kölcsönös garancia nyújtása a tagként belépő vállalkozók számára eddig nem valósult meg. Az informatikai terület működésének függetlensége biztosított volt, a hosszú távú fejlesztést szolgáló Informatikai Stratégia csak 2003-ban készült el. Az egyes projektek erőforrásigényének meghatározása hiányzott, ezért a megvalósítandó feladatokról sem lehetett felelősen dönteni. Az informatikai környezet szabályozása az Informatikai Szabályzat évi kiadásával sem vált teljessé, hiányzott, pl. a projektkezeléshez és rendszerfejlesztéshez kapcsolódó szabályzat. 7 A fejezet évi költségvetésében 63 fejezeti kezelésű előirányzat felett rendelkezett, ezek előirányzata 253,9 milliárd Ft volt. A évi költségvetés előirányzatai között szereplő Földmérés és Térképészet beruházásai előirányzat harmadát nem az eredeti célnak megfelelően használták fel, a Mecseki Uránércbánya bezárása előirányzat felhasználásánál ésszerűsítő csökkentés eredményeként, egy feladatot 670 millió Ft-tal alacsonyabb költséggel realizáltak. A gazdasági miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokon belül meghatározó jelentőségűek voltak 2001-től a Széchenyi Terv néven ismert és kezelt fejlesztések megvalósítását szolgáló támogatási célprogramok, amelyek a gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatást, a kis és középvállalkozásokat, a turizmust, a bérlakás építési program megvalósulását, valamint a lakóépületek, illetve önkormányzati intézmények energiatakarékossági célzatú rekonstrukcióját támogatták. Az előirányzatok pénzeszközeit pályázati úton lehetett elnyerni. 6 Az ÁSZ a évi zárszámadás ellenőrzése során vizsgálta a szövetkezetek alapításának körülményeit és működését, az akkori jelentésben is indokoltnak tartotta a szövetkezetek működési céljának és módjának teljes körű felülvizsgálatát. 7 A szakterület jelzése szerint a hiányzó szabályzatok készítése folyamatban van, várhatóan 2003 végére készülnek el. 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A célelőirányzatok felhasználását a évet megelőzően miniszteri rendelet formájában egyedileg szabályozták, ekkortól a vállalkozási célelőirányzatok felhasználására és kezelésére vonatkozó miniszteri rendelet kiadásával a szabályozási környezet egységessé, és ezzel átláthatóbbá vált. A gazdaságfejlesztési célok megfogalmazása, a fejlesztési stratégián alapuló tervezés és a célok kijelölése 2001-től a Széchenyi Terv beindulásával valósult meg. Egyes, pl. a Gazdaságfejlesztési illetve az Aktív foglalkoztatási célelőirányzat esetében a célkitűzéseket számszerűsítetten is megfogalmazták (pl. termelési érték növekedése, foglalkoztatottak létszáma, megőrzött munkahelyek száma stb.). A konkrét, - így beruházási és megtérülési, kapacitás- illetve munkahely bővítési elvárásokat - a pályázati kiírások, a számszerűsített mutatókat a pályázatok tartalmazták. A Gazdaságfejlesztési és a Regionális gazdaságépítési célelőirányzatot január 1-től a Beruházás ösztönzési célelőirányzatba vonták össze. A célelőirányzatokon belül a prioritások alapvetően változatlanok maradtak, de a támogatható körök és célok bővültek. A vizsgált időszakban meghatározó volt a gyógyturizmus, a versenyképes beruházások, a regionális fejlesztések, a bérlakás építési program támogatása. Kiemelten szerepelt a munkahelyteremtés ösztönzése, a Gazdaságfejlesztési célelőirányzatból támogatott pályázók 26 ezer, az Aktív foglalkoztatási célelőirányzatból támogatott pályázók munkahely megteremtését vállalták. Növekvő szerepet kapott a turizmus támogatásán belül a más tárcákkal közösen indított pályázatok, ezek összege 2002-ben elérte a 2200 millió Ft-ot. A támogatási források dinamikusan nőttek, az öt legnagyobb támogatási kör eredeti előirányzatának összege több mint kétszeresére nőve 2002 elején 81 milliárd Ft-ot tett ki. Jelentős változás 2002 közepétől állt be, a támogatási összegek csökkentek, emiatt jellemzővé vált pályázatok forráshiány miatti elutasítása, megszűnt a támogatási előleg igénybevételének lehetősége is. A pályázati kiírások központi irányítás mellett, egységes elvek és azonos formai követelmények alapján készültek, az ezekben megfogalmazott célok a célelőirányzatok felhasználását szabályozó miniszteri rendeletekben meghatározott célkitűzésekhez és támogatási jogcímekhez igazodtak. A pályázati kiírások részletesen tartalmazták a pályázatokkal szemben támasztott követelményeket, az elbírálás szempontrendszerét, a döntési mechanizmus fázisait. A pályázókat a pályázatok elkészítésében részletes útmutatókkal, regionális információs szolgálatok működtetésével segítették. A költségvetési pénzek védelmét szolgálta, hogy a beruházás jellegű támogatásokhoz biztosítékot, bankgaranciát, vagy jelzálogjog bejegyzést követeltek meg, emellett a rendeletileg biztosított előleg el nem számolása esetén visszafizetési kötelezettséggel éltek, ennek elmaradása esetén inkasszót nyújtottak be. A pályázatok értékelését, a döntési javaslattételt pályázat specifikusan kialakított tárcaközi szakmai bizottságok végezték. A bírálati szempontrendszer két előirányzat esetében csak általános követelményeket rögzített, de pl. a gazdasági és a foglakoztatási támogatások esetében mutatószámos, ill. összehasonlító pontrendszert alkalmaztak. A források 2002-től csökkentek, ezért a versenyképes beruházások elbírálásánál már hatékonysági és gazdaságossági mu- 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tatókat is alkalmaztak. A támogatásra kerülő pályázatok becsült számát (és a rendelkezésre álló források nagyságát) 2003-től már a pályázati kiírás is tartalmazta. A pályázatok elbírálása szakaszosan, a befogadás sorrendjében történt. A támogatások kezelésének részfeladatait a minisztériummal kötött szerződések alapján külső közreműködő szervezetek látták el. A szervezetek a pályázati rendszerhez illeszkedő belső eljárási rendjüket és ellenőrzési szabályzatukat elkészítették, ezeket a minisztérium jóváhagyta. Kifogásolható, hogy a közreműködőkkel kötött szerződések általában késve születtek meg. A közreműködő szervezetek közötti együttműködés a munka zavartalan és ütemes lebonyolítását segítő szerződések révén megfelelő volt. A feladatok ellátását a minisztérium finanszírozta, ennek rendjében 2001-től érvényesült a költségvetési szemlélet, a keretszerződések már rendelkeztek az elismerhető költségek köréről és legnagyobb összegéről. A pályázatkezelési mechanizmus a közreműködő szervezetek folyamatos előkészítő és pályázatkezelő tevékenysége ellenére a pályázók figyelmetlensége és a közreműködők késedelmessége miatt - csak részben tekinthető hatékonynak. A pályázók széles körű információs ellátottsága (regionális ügyfélszolgálatok, részletes pályázati útmutatók, formanyomtatványok, Internetes oldalak stb.) ellenére a pályázók figyelmetlensége miatt, a hiánypótlások aránya esetenként a 70%-t is meghaladta. A keretek felhasználásnak hatékonyságát rontotta a pályázatoknak a pályázati rendszerben töltött ideje, a közreműködők a rendeletben meghatározott határidőket nem tartották be. A pályázók késedelmessége miatt a miniszteri döntést követő szerződéskötések jelentősen elhúzódtak, indokolatlan késedelem esetén a közreműködők a támogatástól több esetben elálltak, ennek ellenére a szerződéskötések átlagos időtartama - bár re lecsökkent -, de még ekkor is 120 napot tett ki, esetenként az egy évet is meghaladta. Feltűnő ellentét ugyanakkor, hogy különösen a turisztikai pályázatok esetében a pályázat befogadása és a bizottsági ülés között gyakran alig egy hét telt el, de előfordult egy nap alatt történt előterjesztés is, ez pedig nem biztosít megalapozott döntést. Gyakoriak voltak a pályázók által kezdeményezett szerződésmódosítások, ezek elsősorban a beterjesztett költségvetés illetve határidők módosítására irányultak, a módosítások egyes pályázatoknál többször is megismétlődtek. Ezek nem kellően megalapozott pályázói előkészítésre utalnak, emellett növelték a közreműködők feladatait, mivel újabb előkészítési időt és un. kisbizottsági döntést igényelt. A pályázatok üzleti terveinek felülvizsgálatát, valamint a felhasználás ellenőrzését folyamatba épített és utóellenőrzés keretében a Kincstár látta el, mellette az MVF. Kht. is ellátott ilyen feladatokat, ezen kívül folyamatba épített ellenőrzéseket az MFB is végzett. A befejezett programok egységes szempontok szerinti megítélését lehetővé tevő átfogó monitoring és hatékonyság-vizsgálati rendszert csak részben alakították ki, pl. a fejlesztést célzó támogatások esetében a vállalások teljesülését önbevalláson alapuló évenkénti adatbekéréssel követik nyomon. A fejlesztések hosszútávú eredményességét záróellenőrzés keretében értékelik, ezt a szabályozás szerint 5-10 éves működtetési idő elteltével végzik el, erre az eltelt idő rövidsége miatt még nem került sor. Az ellenőrzés során részletesen vizsgált 35 pályázatnál a támogatások összességében eredményesen valósultak meg, a foglalkoztatási támogatásoknál a többletlét- 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK szám alkalmazása megtörtént, hiányosság csupán a munkanélküliek foglalkoztatásánál mutatkozott. A miniszteri keretek odaítélésénél, illetve a turisztikai célú támogatások esetében az előirányzat céljaihoz nem igazodó döntések is születtek. A támogatási előirányzatok felhasználásának eredményességéről értékelés nem készült. 8 A támogatások kezelésére és nyomon követésére kialakított Pályázati Információs Rendszer használata nem az előzetes elképzelések szerint valósult meg. A minisztérium a közreműködő szervezetektől nem követelte meg egységes használatát, fejlesztését nem központilag hajtották végre, működéséből hiányoztak az adatellenőrzési kontrollok. Mindezek következtében a rendszer szigetszerű, egymástól elkülönülten működő rendszerekből áll, a közreműködők által készített jelentések emiatt esetenként kézi munkával előállítottak, nem megbízhatóak. A rendszer nem támogatja az Interneten keresztül történő használatot. A korábbi számvevőszéki vizsgálatok alapján tett javaslatokat a minisztériumtöbbségében végrehajtotta. Az Állami Autópálya Kezelő Rt. (ÁAK Rt) megalapításától (2000. aug. 29.) kezdve rendelkezett átmenetileg szabad pénzeszközökkel (2001. december 31-én mintegy 7 milliárd Ft, december 31-én mintegy 18 milliárd Ft). Ezek forrását a díjbevételek és egyéb források mellett tőkeemelések és az Nemzeti Autópálya Rt. (NA Rt) által nyújtott előlegek képezték. Az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására az ÁAK Rt.-nek alapítása óta semmilyen belső előírása, szabályzata nem volt, illetve nincs. Az ÁAK Rt. számára számlavezető bankjai december 11-ig bezárólag végeztek értékpapír-ügyleteket. Az ügyletek tárgya állampapír volt, ezért nem jelentettek pénzügyi kockázatot és azokról letéti igazolások voltak. Az ÁAK Rt harmadik negyedévi gazdasági és pénzügyi helyzete nem indokolta, hogy befektetési lehetőségeket keressen, viszont reálisan számított arra, hogy az MFB Rt. végrehajtja a költségvetési törvényben előírt tőkeemelést 15,3 milliárd Ft összegben. Az ÁAK Rt november elején a KHE Rt.-vel befektetési tanácsadásra keret megállapodást, értékpapír adásvételére bizományosi keretszerződést kötött és egyúttal értékpapír ügyfélszámlát nyitott az ügyletek lebonyolítása céljából. A szerződések megkötését azzal indokolta az ÁAK Rt. hogy az átmenetileg szabad pénzeszközei befektetésével hozamot kívánt elérni. A befektetéssel megbízott társaságot nem kellett pályáztatni, mivel a befektetési szolgáltató tevékenység nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. A szerződések megkötéséről az ÁAK Rt. vezérigazgatója az igazgatóságot nem tájékoztatta akkor sem, amikor az NA Rt. által átutalt előlegből az ÁAK értékpapírt vásároltatott. A vezérigazgató szabályozás hiányában hatáskörét kiterjesztően értelmezte, tekintet nélkül az értékhatárra és az ügylet kockázatá- 8 A célelőirányzatokból megvalósult programok teljesítéséről, a pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolók a helyszíni vizsgálatunkat követően, a jelentés írásának időszakában készültek el, így ezeket a vizsgálat már nem értékelhette. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ra. Az igazgatóság tájékoztatásának hiánya az ÁAK Rt. vezérigazgatóján túl az NA Rt. vezérigazgatójának is felróható, mivel egyben ő az ÁAK Rt. igazgatóságának elnöke is. Az ÁAK Rt. társasági formában működik, pénzforgalmát miközben állami feladatot lát el nem a Kincstár bonyolítja, ennélfogva bármikor rendelkezhet átmenetileg szabad pénzeszközzel. Az ÁAK Rt. az MFB Rt.-től kapott tőkeemelés és az NA Rt. által átutalt előlegekből, összesen 16 milliárd Ft olyan pénzeszközt helyezett el a KHR Rt.-nél vezetett ügyfélszámláján, amely állami költségvetésből származott, így az minden szempontból közpénznek minősül decemberében az NA Rt. a földterületszerzés finanszírozásának gyakorlatát megváltoztatta, az utólagos finanszírozásról az előfinanszírozásra tért át. Ennek keretében2002. decemberében két részletben 10 milliárd Ft-ot utalt át az ÁAK Rt. részére előlegként. Az előfinanszírozásnak szakmai indoka nem volt. Ennek utólag az ad külön jelentőséget, hogy az előfinanszírozásra való áttérés eredményeként az ÁAK Rt. további jelentős összegű, átmenetileg szabad pénzeszközhöz jutott, és ez volt a forrása a KHE Rt.-nél elhelyezett befektetések döntő hányadának. Az NA Rt. vezérigazgatója írásbeli nyilatkozatában rögzítette, hogy az ESA 95 szabályai szerint az NA Rt. mint állami tulajdonban álló, állami feladatokat költségvetési forrásokból ellátó vállalat része az államháztartás rendszerének, kiadásai hatással vannak az GDP arányos államháztartási hiány mértékére. Ugyanakkor az ÁAK Rt. bevételeinek többsége nem költségvetési forrásból származik, hanem a matrica eladások folytán üzleti bevételként jelentkezik, ennél fogva nem része az államháztartási körnek, s kiadásai nincsenek hatással az említett hányadosra. Önmagában az előleg átadásának a évi költségvetésre nincs semmilyen hatása. A maradvány felhasználásának (10 milliárd Ft földterületszerzésre + 3 milliárd Ft az M7 informatikai beruházási feladataira) következménye a nyilatkozat szerint -, hogy ez a kiadás nem az NA Rt évi 79,4 milliárd Ft-os költségvetését terheli, azaz összességében 2003-ban a 79,4 milliárd Ft FIFA előirányzaton túl, további 13 milliárd Ft szolgál autópálya építési célokat. Amennyiben a tárgybani 13 milliárd Ft nem kerül felhasználásra hiteltörlesztés céljára, vagy nem kerül átadásra az ÁAK Rt.- részére, akkor azt az NA Rt ban nem használhatta volna fel. Az, hogy az NA Rt. kiadásai az ESA 95 előírásai szerint hatással vannak a GDP arányos államháztartási hiány mértékére tény. Az NA Rt.-nek azonban nem feladata az államháztartási hiány befolyásolása és figyelése és arról nincs dokumentum, hogy az államháztartás hiányáért felelős ilyen jellegű utasítást adott volna. A földterületszerzésre kötött finanszírozási szerződésben az NA Rt. rendelkezett az előleg felhasználásáról, kezeléséről és az ÁAK Rt. elszámolási kötelezettségéről is. E szerint az ÁAK Rt. az átutalt összeget elkülönített számlán volt köteles tartani. Az ÁAK Rt. a volt vezérigazgató tudtával, a szerződést megszegve az előleget értékpapír ügyletek finanszírozására használta fel, amelyre se joga, se felhatalmazása nem volt. A júniusa óta rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy a brókercég valójában portfoliókezelést végzett. Az ÁAK Rt. a szerződésben foglaltak végrehajtását nem ellenőrizte, nem kért rendszeres elszámolást, nem ellenőrizte, hogy számláján milyen tranzakciók 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK történtek, nem követelte meg a saját nyilvántartásához szükséges dokumentumokat, letéti igazolásokat és utólag tőzsdei ügyleteket is legalizált. Ez azt mutatja, hogy az ÁAK Rt.-nél a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzés nem működött, és a társaság a KHE Rt.-vel folytatott ügyleteivel kockáztatta a rendelkezésére bocsátott közpénzt. Az ÁAK Rt. egyetlen tranzakciós szerződést, vagy elszámolást sem iktatott, könyveiben a gazdasági eseményeket nem a számviteli előírásoknak megfelelő időben rögzítette, azokról analitikus nyilvántartást nem vezetett ben sem számviteli politikája, sem számlarendje nem volt, (egyik jogelődje az ÉKMA Rt óta hatályos számviteli politikáját alkalmazta) és ezzel megsértette a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) könyvvezetésre, bizonylati rendre vonatkozó előírásait. 9 Mindezért az Szt. előírásai szerint a gazdálkodó képviseletére jogosult személyt jelen esetben a volt vezérigazgatót terheli a felelősség. 10 Az ÁAK Rt. a 16 milliárd Ft befektetésen kívül 2003-ban egy olyan ügyletet kötött 0,5 milliárd Ft értékben, amelynek keretében halasztott fizetéssel, valójában hitelt nyújtott a szerződő félnek és a KHE Rt. nem volt aláírója a szerződésnek. Az ügylet megkötése előtt az ÁAK Rt. az ügyletet ajánló brókercég felügyelő bizottsági tagjának ügyvédi irodájától kapott olyan szakvéleményt, hogy az ügylet kockázatmentes. Az ÁAK Rt. a szakvélemény alapján március 13-i dátummal megkötötte a szerződést, de nyilvántartásában (iktatókönyv) sem az ügyvédi szakvéleményt, sem a szerződést, sem az utalásról szóló rendelkezést nem szerepeltette. Nem ellenőrizte, hogy a szerződő fél rendelkezik-e az eladott értékpapírokkal. A GKM minisztere, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója 2003-ban elsősorban a törvényben meghatározott feladatait a évi beszámoló elfogadása, a évi üzleti terv jóváhagyása, az Alapító Okirat módosítása, az FB és az igazgatóság ügyrendjének valamint az SZMSZ elfogadása látta el, határozatai ezen területekre vonatkoztak. 9 Az M7 autópálya felújítás pénzügyi folyamatának ellenőrzéséről 2003 novemberében közzétett ÁSZ jelentés is megállapította, hogy az ÁAK Rt. érvényes számviteli politikával május végéig nem rendelkezett (annak tervezetét csak június 6-án terjesztették elő), amely nem felel meg a számviteli törvény 14. (8) bekezdésében foglaltaknak. A számviteli törvény 14. (3) bekezdése szerint minden gazdálkodónak legalább a törvény 14. (4)-(5) bekezdésében részletezett tartalmú számviteli politikával kell rendelkeznie, amelyet a megalakulástól, vagy a törvénymódosítástól számított 90 napon belül kell elkészíteni. Az ÁAK Rt augusztusában alakult, tehát a 90 napos határidő lejárt. A számviteli politika elkészítéséért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős (14. (9) bek.). A számviteli politika hiánya miatt nem ítélhető meg teljes bizonyossággal az eszközök és források értékelése és a kiegészítő melléklet tartalma. Az ÁAK Rt. éves beszámolóit ugyanaz a könyvvizsgáló, mint az NA Rt.-nél minden évben elfogadó nyilatkozattal látta el annak ellenére, hogy nem volt számviteli politikája. 10 A jelentés tervezetet az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv nak megfelelően megküldtük az ÁAK Rt volt vezérigazgatójának, aki észrevételében a jelentésben felvetett felelősségét vitatta. Megállapításaink alapján ugyanakkor a hatályos számviteli előírások megsértéséért felelőssége egyértelműen megállapítható volt. 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ÁAK Rt. igazgatóságának feladata az ügyrendjében rögzítettek szerint biztosítani a részvényesi jogok gyakorlója döntéseinek és érdekeinek megfelelő, jogszerű és gazdaságos ügymenetet. Az ÁAK Rt. egyik igazgatósági tagja a GKM delegáltja. Az igazgatósági tag és a GKM Vagyonpolitikai főosztálya amely az ÁAK Rt. vagyonkezelését végzi - között az információáramlás nem biztosított. Az FB ellenőrzési munkatervében egyik évben sem szerepelt a társaság teljes körű szabályozottságának és az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének vizsgálata. Ez utóbbi témát a augusztus 21-én meghatározott, évi munkaterv sem tartalmazza. Az FB szakmai irányítása alá tartozó belső ellenőrzést egy fő látja el, amely a társaság tevékenységéhez és több mint 900 fős létszámához képest aránytalanul kevés. Az ÁSZ rendelkezésére bocsátott iratok alapján az FB-nek nem volt tudomása az előleg szerződéstől eltérő felhasználásáról. Az FB tagja a munkáltatói oldal képviseletében az ÁAK Rt. főkönyvelője, aki több esetben a tranzakciós szerződések aláírója volt. A dokumentumok szerint, mint FB tag elmulasztotta a testület tájékoztatását a szerződéstől eltérő pénzfelhasználásról. A tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter, a PSZÁF más ügyben nyilvánosságra hozott határozatát követően, június 17-én közvetlen minisztériumi vizsgálatot rendelt el az ÁAK Rt.-nél, amelynek eredményeképpen a vezérigazgatót leváltotta. A GKM közigazgatási államtitkárának november 19-i levele szerint az ÁAK Rt. a minisztériumi vizsgálat javaslatának megfelelően külső szakértő bevonásával belső vizsgálatot folytatott le és annak eredményéről az Igazgatóságot tájékoztatta. Az ÁAK Rt. az igazgatóság határozata alapján augusztus 8- án büntető feljelentést tett. A GKM augusztus végére elkészítette a kizárólagos tulajdonosi irányítása alá tartozó társaságokra vonatkozó pénzgazdálkodási és követelményi rendszert, amelynek betartását tulajdonosi határozattal elrendelte. Az Állami Számvevőszék az M7 autópálya felújítás pénzügyi folyamatának ellenőrzéséről szóló jelentésében is megállapította, hogy nincs olyan hatályban lévő jogszabály, amely gazdasági társaságok költségvetési eredetű bevételei elkülönített kezelését, nyilvántartását, az elszámolási kötelezettséget és az ellenőrzésével kapcsolatos felhatalmazásokat teljes körűen szabályozza. Az ÁAK Rt. pénzbefektetési tevékenységével kapcsolatban tapasztaltak is több olyan kérdésre ráirányítják a figyelmet, amelyek az ellenőrzés megítélése szerint átgondolást, illetve szabályozást igényelnek. Általános tapasztalat, hogy a társasági formában való működtetést nem előzi meg hatástanulmány, amely bemutatná annak előnyeit és hátrányait, és ennek hiányában az ellenőrzés számára nincs az értékeléshez megfelelő viszonyítási alap. Belátható, hogy ha ezek a társaságok államháztartáson kívül látnak el feladatot és irányításuk nincs közvetlenül államigazgatási szerv alá rendelve (pl. az MFB Rt. szerepe az autópálya finanszírozásában végéig), akkor e szervezeti formának van létjogosultsága. Abban az esetben azonban, amikor közvetlen minisztériumi irányítás érvényesül (pl. ÁAK Rt évtől), megfelelő indoklás hiányában kevésbé fogadható el a társasági forma alkalmazása. 17

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22.

Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján november 22. Egészségügyi beszerzésekkel összefüggésben észlelt problémák az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján Előadó: dr. Gál Nóra, osztályvezető, Jogi támogató osztály Bevezető gondolatok 2 Magyarországon 21

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Az ÁSZ feladata, hatásköre 2 Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jegyzo@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/288-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere A költségvetési szervek belső kontrollrendszere Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád Salamon Ildikó felügyeleti

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése sorszám

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése sorszám Jelentés Utóellenőrzések Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése 2016. sorszám www.asz.hu 16025 Jelentés Utóellenőrzések Balatonboglár Városi Önkormányzat

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. tel.: 82/ , fax: 82/ ,

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. tel.: 82/ , fax: 82/ , SEFAG Zrt. SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. tel.: 82/505-102, fax: 82/505-101, e-mail: titkarsag@sefag.hu Ügyiratszám: VEZ/40-4/2015. Tárgy: Intézkedési terv

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TERVEZET!

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TERVEZET! Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TERVEZET! /2006. (..) GKM rendelet az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozásáról

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. 17014 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. NÉMETH ERZSÉBET felügyeleti vezető AZ ELLENŐRZÉST

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a közútkezelői feladatok átadásáról

T/ számú. törvényjavaslat. a közútkezelői feladatok átadásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12338. számú törvényjavaslat a közútkezelői feladatok átadásáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi törvény a közútkezelői

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8. 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben