0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt évi gazdálkodása 2. Az MTI Rt. szolgáltatási szerzodései, az állami támogatások igénybevétele, az árképzés rendszere 3. Az állami számvevőszék ellenőrzése alapján tett ajánlások hasznosulása Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős a IV. Vagyonellenőrzési Igazgatóság: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Dr. Podonyi László osztályvezető főtanácsos Koós Lászlóné számvevő tanácsos közreműködésével Az ellenőrzésben részt vettek és a jelentést készítették: Koós Lászlóné számvevő tanácsos Dr. Majoros Sándor számvevő Dr. Zsombor András számvevő Az ÁSZ által a témában eddig készített jelentések listája: A nemzeti hírügynökségről szóló törvény alapján évtől az ÁSZ évente készít jelentést az MTI Rt. tevékenységének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről.

2 JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt évi gazdálkodásának ellenőrzéséről A nemzeti hírügynökségről szóló évi CXXVII. törvény (Nht.) 9. -a és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (MTI Rt.) alapító okirata 5.7. pontja szerint a részvénytársaság elnöke évente beszámol az Országgyűlésnek a részvénytársaság tevékenységéről, amelynek keretében sor kerül a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyására, valamint a nyereség felosztására. Az elnök beszámolóját a részvénytársaság felügyelő bizottságának véleményével együtt kell az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámolóhoz mellékelni kell az Állami Számvevőszék elnökének jelentését a részvénytársaság tevékenységéről. Az Nht a értelmében a részvénytársaság gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A Magyar Távirati Iroda Rt évi gazdálkodásának ellenőrzésével az ÁSZ elnöke a nemzeti hírügynökségről szóló törvény előírásainak - a törvény hatálybalépése óta negyedik alkalommal - tesz eleget. Az Nht. 9. és 29. -a szerinti ellenőrzés célja az volt, hogy megállapításaival megalapozza az ÁSZ elnökének a részvénytársaság tevékenységéről szóló jelentését és eleget tegyen az MTI Rt. gazdálkodására vonatkozó ellenőrzési feladatnak. Az MTI Rt évi gazdálkodásának számvevőszéki ellenőrzése alapvetően három területre koncentrált. Értékelte az MTI Rt évi tervének a megalapozottságát. Ellenőrizte, hogy az MTI Rt ben törvényesen, célszerűen és eredményesen gazdálkodott-e a rendelkezésére bocsátott vagyonnal és a központi költségvetésből a részvénytársaság közszolgálati feladatai ellátásához nyújtott működési- és céltámogatással. Az Állami Számvevőszék ellenőrizte az MTI Rt évi gazdálkodása ellenőrzéséről készült ÁSZ-jelentés javaslatainak, ajánlásainak hasznosulását. (Az MTI Rt ben 1,3 milliárd Ft működési támogatást, 30 millió Ft céltámogatást kapott a központi költségvetésből.

3 Ezeken kívül más költségvetési fejezetektől 5,7 millió Ft központi támogatást kapott.) Az ellenőrzés társasági szintű vizsgálat volt, amely az MTI Rt. működésének a vizsgálat fő feladatai szempontjából meghatározó területeire terjedt ki. Az MTI Rt. központjában április 19-től május 18-ig tartó helyszíni ellenőrzés módszere a dokumentális vizsgálat és elemzés volt. Az ellenőrzés és elemzés alapdokumentumai elsősorban a részvénytársaság auditált éves beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés), az ezt alátámasztó dokumentumok, bizonylatok, a testületek üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai, a vezetői utasítások, szabályzatok, beszámolók és elemzések voltak. A megállapításoknál felhasználtuk a vizsgálathoz bekért tanúsítványok adatait. I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések Az MTI Rt évi éves beszámolóját könyvvizsgáló hitelesítette. A hitelesítő záradék szerint az éves beszámoló a társaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A társaság évi mérleg szerinti eredménye 96 millió Ft nyereség, saját tőkéje 3256 millió Ft volt. Vagyonát gyarapította, összességében a törvények betartásával gazdálkodott, de üzleti tervét alulértékelte. Az előző ÁSZ-jelentésben kifogásolt megbízási szerződések tartalmi hiányosságai megmaradtak és aggályos ezek adójogi megítélése is. A szervezetkorszerűsítés nem eredményezett költségcsökkentést, a befektetett üzletrészek rontották a társaság hatékonyságát. A költségvetési támogatás felhasználása szabályozatlan, a társaságnak termékre, szolgáltatásra vonatkozó elő- és utókalkulációja nem volt. Ezek a gazdálkodás eredményességét, a tervezhetőséget és az ellenőrizhetőséget negatív irányban befolyásolták. Változatlanul megmaradtak a jogi- és belső szabályozás hiányosságai, az ÁSZ korábbi jelentéseiben megfogalmazott ajánlások hasznosításában nem volt lényegi előrelépés.

4 Az MTI Rt évi üzleti terve - a stratégiai tervvel összhangban - a gazdasági események várható negatív hatásainak a figyelembevételével készült. Az üzleti terv alultervezett volt, mert a tervezett 19,3 millió Ft üzleti veszteséggel szemben 55,8 millió Ft üzleti nyereséget ért el a társaság. A pénzügyi műveletek nyereségének 2,5-szeres növekedése miatt a szokásos vállalkozási eredmény a tervhez képest még nagyobb eltérést mutat, a tervezett 1,3 millió Ft helyett, 106,3 millió Ft volt a nyereség. A évi kedvező hatások (pl. olimpiai támogatás, költségvetési elvonás elmaradása) csak részben indokolják a tervezett veszteség és a realizált eredmény közötti különbséget. A bevételek 207 millió Ft-tal haladták meg a tervezett, és 413 millió Ft-tal a bázis év árbevételét. A tervtől való eltérést az új szolgáltatások és a vevőkör bővítésének bevétele (70 millió Ft) csak részben indokolja. Az árbevétel nem várt mértékű növekedése mellett a tervezettnél nagyobb volt a költségnövekedés is. A legtöbb költségelem a tervnél magasabb értéken realizálódott, meghatározó összegű költségnövekedés a személyi jellegű ráfordításokban és a humán jellegű kifizetésekben (40 millió Ft), az egyéb költségekben (37 millió Ft) és az értékcsökkenési leírásban (24 millió Ft) volt. A társaság nettó árbevétele 2000-ben 1632 millió Ft volt. A költségvetésből kiutalt 1322 millió Ft működési támogatás a tervezettnek megfelelően realizálódott. A közszolgálati feladatok ellátásának ellensúlyozásával összefüggő állami támogatás az összes bevétel 40%-a volt. A költségek és ráfordítások 3266 millió Ft összege 2000-ben az inflációt meghaladó mértékben nőtt, 385 millió Ft-tal (13,4%) haladta meg a bázis év adatait és 132 millió Ft-tal (4,6%) a tervezett értéket. A személyi jellegű ráfordítások és a humán jellegű egyéb kifizetések együttes összege - a bérköltség 1999-ről áthúzódó kifizetéseit is figyelembe véve - 16,9%-kal haladta meg a bázis év hasonló jellegű kiadásait. A 239 millió Ft-os humán jellegű kifizetés 22 millió Ft-tal (10%) haladta meg a tervezett és 51 millió Ft-tal (26,9%) a bázis értéket. Ezen belül a legnagyobb mértékben a rendszeresen kifizetett vállalkozói díjak nőttek 46 millió Ft-tal (32%). Az előző ÁSZ vizsgálat alkalmával is kifogásolt belső megbízási szerződések száma 2000-ben nem csökkent és a szerződések tartalmi hiányosságai továbbra is fennállnak. A rendszeresen alkalmazott szerződések nyilvántartására az MTI Rt.-nek nincs szerződéstára, ezért nehéz meghatározni hányféle megbízási szerződés létezik és mi a különbség közöttük. Aggályos a szerzői díjas kifizetések adójogi szempontú szerződéses alátámasztottsága. Az MTI Rt ben hosszú lejáratú kötelezettség nélkül gazdálkodott. A társaság vevőállománya nőtt, szállítóállománya csökkent. Ez az ellentétes irányú változás kedvezőtlenül hatott a társaság likviditására.

5 Az 1997-es Kormányhatározattal kiutalt 195 millió Ft létszámleépítést elősegítő céltámogatással nem csökkent a társaság bér- és személyi jellegű költsége. Így a szervezet korszerűsítése nem járt együtt költségcsökkentéssel. A befektetett üzletrészeket megtestesítő kft.-k alultőkésítettek. Az anyacéggel való kapcsolat egyoldalú előnyöket biztosít a számukra, annak ellenére, hogy gazdasági érdek nem indokolja fenntartásukat. A kft.-knek a részvénytársaság közszolgálati feladatainak az ellátásában szerepük nincs. A 100%-ban MTI Rt. tulajdonú társaságok rontották az MTI Rt. eredményességét. Az ingyenesen, vagy kedvezményesen bérbe adott helységek elmaradt bérleti díja 2000-ben is bevételkiesést okozott az MTI Rt.-nek. A társaságnak Budapesten a Károly krt.-on lévő ingatlanon bérleti joga van. Az ingatlan 2/3-ad része évek óta kihasználatlan, a fennmaradó rész hasznosítása tisztázatlan. A társaság részvétele a költségvetési támogatás összegének kialakításában - az Rt. megalakításával - megszűnt. A működési támogatás összege 1999-ben 1207 millió Ft, 2000-ben 1322 millió Ft volt. E támogatás felhasználásának a folyamatát nem szabályozták sem a tulajdonosi jogok gyakorlói, sem a támogatás folyósítói. Az MTI Rt.-nél a céltámogatások felhasználásának ellenőrzésére (2000-ben a céltámogatások összege 35,7 millió Ft, amelyből 30 millió Ft volt a központi költségvetési és 4,9 millió Ft az intézményi olimpiai célú támogatás) könyvelési tételeken alapuló elszámolás áll rendelkezésre. A beruházás sor részletezése alapján nem állapítható meg, hogy az olimpiához beszerzett tárgyi eszközök (amelyeket az olimpia után nyilván tovább használtak egyéb célokra) értékéből mekkora összeget lehet ténylegesen az olimpiára terhelni. Ugyanakkor az sem tisztázott, hogy a korábban meglévő, de az olimpiai tudósításokhoz használt eszközök értékéből mennyi terheli az olimpiát. Az MTI Rt. gazdálkodásának eredményességét, a tervezhetőséget és az ellenőrizhetőséget negatívan befolyásolta, hogy a társaságnak nincs termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó elő- és utókalkulációja, így azokon alapuló árképzése sincs. Az árképzés termékre vonatkozó egységes rendszerének a kialakítását nehezíti, hogy a közszolgálati hírszolgáltatási kötelezettség körében nincsenek pontosan meghatározva a választási időszakban, a rendkívüli állapot, illetve a szükségállapot idején elvégzendő feladatok. A évi és a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján kiemelt odafigyelést érdemelnek azok a jelenleg is meglévő jogi- és belső szabályozási hiányosságok, amelyek megszüntetésére az ÁSZ több alkalommal is felhívta az érintettek figyelmét. A társaság napi működése szempontjából legfontosabb megállapítás az, hogy a részvénytársaság hatékonyabb tulajdonosi irányítása, ellenőrzése és működtetési folyamata átfogó tulajdonosi felülvizsgálatot és összehangolt szabályozást igényel. A nemzeti hírügynökség

6 befolyásmentessége érdekében megosztott tulajdonosi joggyakorlás törvényi szabályozása elnagyolt, mert e szervezetek, testületek feladatés hatásköri szabályozása pontatlan, a szabályozás összehangolásában hiányosságok vannak. Nem alkották meg az Nht.-ban rögzített - a választási időszakban, a rendkívüli és szükségállapot idején végzendő feladatokra vonatkozó - külön törvényeket. A speciális nemzeti hírügynökségi törvény és a társaság alapító okirata nem szabályozta a tulajdonosi jogok gyakorlóinak egymás és a társaságuk közötti, a működés során alkalmazandó eljárási rendet. A jogszabályok és az Rt. alapító okirata sem ad eligazítást abban, hogy a társaság közszolgálati feladatai ellátásához szükséges mértékű állami támogatás összegét kinek, milyen kritériumrendszer és számítás alapján kell megalapozni, a javaslatot kinek kell benyújtani, a támogatás összege mire nyújt fedezetet. Továbbra is fennáll az a hiányosság, hogy a tulajdonos négy éve nem fogadta el a társaság mérlegét, nem intézkedett az eredmény felosztásáról, ezért az MTI Rt.-nek négy éve nincs érvényes éves beszámolója. Az Állami Számvevőszék évi ellenőrzésekor az MTI Rt évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 2000-ben készült jelentésében megfogalmazott javaslatainak és ajánlásainak a hasznosításában lényegi területeken nem, csak kisebb, szabályozást igénylő kérdésekben volt előrelépés. A Kormány intézkedett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által jogtalan felhasználásnak minősített 32,9 millió Ft visszafizettetéséről. A költségvetés Országgyűlés fejezetében, a társaság Tulajdonosi Tanácsadó Testületének (TTT) mintegy 60 millió Ft-os működési költségét a társaság támogatásától nem különítették el. Az elkülönítést az ÁSZ az előző jelentésében javasolta a Kormánynak. A TTT nem önálló jogi személy, önálló költségvetése nincs, ezért működésében napi problémát okozott pl. egy szakértő megbízásának, a feladat igazolásának és kifizetésének hatásköri kérdése. A TTT 2001 márciusában másodszor készített jogszabály-módosító javaslatot - elsősorban abból a célból, hogy az alapítói- és részvényesi jogok gyakorlása a napi működés szintjén a TTT-én keresztül valósuljon meg - a nemzeti hírügynökségről szóló törvény és az MTI Rt. létrehozásáról szóló OGY határozat szükséges módosítására, eddig eredménytelenül. Az MTI Rt. elnöke minden évben intézkedési tervet készített az ÁSZjelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésére, az FB minden évben ellenőriztette az intézkedési terv végrehajtását a társaság belső ellenőrével. Az utasításban elrendelt intézkedések közül a társaság működésének a szabályozásában és a működés gyakorlatában olyan kérdésekben nem volt intézkedés, amelyet az ÁSZ többször kifogásolt. A társaság nem dolgozott ki a beruházások megkezdése előtt betartandó általános érvényű szabályokat, vagy kritériumrendszert a

7 gazdaságosság szempontjaira, a költség-haszonelemzés követelményeire. Az üzleti terv beruházási terv része a forrásszükséglet struktúráját nem, a megvalósítás ütemezését pedig csak részben tartalmazza. Az üzleti terv és az éves beszámoló közötti egyeztethetőség - az eltérő fogalomhasználat és eltérő tagolás miatt - a beruházások esetében nem biztosított. Nem volt változás a kettős foglalkoztatás, a vállalkozói szerződéssel foglalkoztatás szabályozásában, a kialakult gyakorlatban. Nem született végleges döntés a veszteséges MTI Fotó Kft. jövőjéről. 2. Javaslatok, ajánlások Az ÁSZ évi és korábbi jelentéseiben megfogalmazott megállapítások nagy része - az érdemi intézkedések elmaradása miatt - jelenleg is helytálló, az ajánlások időszerűek. Az Állami Számvevőszék ezek határozott megerősítése mellett és az MTI Rt évi gazdálkodásának 2001-ben végzett ellenőrzési tapasztalatai alapján javasolja, hogy a Kormány 1. Kezdeményezze a nemzeti hírügynökségről szóló törvény és az MTI Rt. Alapító Okiratának módosítását az MTI Rt.-re vonatkozó tulajdonosi jogosítványok megosztásának, az eljárási rendek és a döntési folyamatok, valamint a közfeladatok szükséges mértékű támogatásának a szabályozása érdekében. 2. Kezdeményezze az Nht. 2. (1) bekezdése h) és i) pontjaiban megjelölt külön törvények megalkotását. 3. Fontolja meg a TTT működési költségeinek elhatárolását - a következő évi költségvetési törvényjavaslatban - az MTI Rt. támogatásától. az MTI Rt. elnöke 1. Intézkedjen, hogy az évenként ismétlődő ÁSZ-jelentések megállapításai alapján utasításban kiadott intézkedési terveket - a határidők betartásával - végrehajtsák. 2. Egységesítse az egymástól tartalmában el nem különíthető megbízási szerződéseket. A megbízási és vállalkozási szerződésekben biztosítsa a feladatmeghatározás, a teljesítés és a számonkérés összhangját. 3. Vizsgálja felül a szerzői díjas tevékenységre vonatkozó felhasználási szerződéseket. Értékelje, hogy adójogi szempontból a szerződések kifejezik-e a tényleges foglalkoztatási jogviszonyt, ennek eredményeként fontolja meg az önrevízió szükségességét. Az esetleges többletköltség okozta veszteség miatt vizsgálja meg a személyes felelősségrevonás felvetésének szükségességét.

8 4. Szüntesse meg a társaság 100%-os tulajdonában álló kft.-k által bérelt ingatlanokra vonatkozóan a bérleti díjkedvezményeket. 5. Intézkedjen a Károly krt.-i ingatlan bérleti jogának rendezése és hasznosítása érdekében. 6. Vizsgálja felül és szüntesse meg a társaság 100% tulajdonában álló kft.-k veszteségeit. 7. Alakíttassa ki úgy a társaság elő- és utókalkulációját, hogy azok megfelelő adatokat szolgáltassanak az egyes termékek, szolgáltatások árképzéséhez. II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt évi gazdálkodása 1.1. Az MTI Rt. üzleti tervének teljesítése Az MTI Rt évi gazdálkodásának az ellenőrzésekor a tulajdonos még nem fogadta el a társaság 1997., és évi mérlegét. A évi mérlegbeszámoló ellenőrzésekor bázis év az év volt, a számszerű összehasonlítás alapjául pedig az Országgyűlésnek benyújtott mérlegbeszámolók adatai voltak az irányadóak. Az MTI Rt évi üzleti tervében 1,3 millió Ft mérleg szerinti nyereséget tervezett. Az üzleti terv készítése során több tervvariáció készült, egyrészt a változó gazdasági környezethez való alkalmazkodás, a kiszámíthatatlan, de fokozatosan koncentrálódó, zsugorodó médiapiac igényeinek maradéktalan kiszolgálása érdekében, másrészt azért, mert az üzleti terv készítésének az időszakában még nem volt ismert a következő évi állami támogatás mértéke. A társaság 1632 millió Ft nettó árbevételt ért el 2000-ben. Az árbevétel a tervhez képest 9,1%-kal, a bázishoz képest 13%-kal magasabb értéken realizálódott. Az árbevételen belül az exportárbevétel elérte a 134 millió Ft-ot, az előző évhez viszonyítva 68%-kal volt magasabb. Az élesedő piaci verseny ellenére az MTI Rt. növelte szerződéses partnerei számát, ami 30 millió Ft híranyag többletbevételt eredményezett 2000-ben. A költségvetés által kiutalt 1322 millió Ft intézményi támogatás a tervezettnek megfelelt. Jelentősen javította viszont a évi eredményt a december hónapban kiutalt 30 millió Ft olimpiai céltámogatás, továbbá az árvíz miatti 2%-os (27 millió Ft) támogatás

9 elvonást az állam nem érvényesítette az Rt.-vel szemben. A közszolgálati feladatok ellátásával összefüggő állami támogatás összes bevételhez viszonyított aránya 40% volt. A költségek és ráfordítások 3266 millió Ft-os összege az inflációt meghaladó mértékben nőtt, 2000-ben 385 millió Ft-tal (13,4%) haladta meg a bázis év adatait és 132 millió Ft-tal (4,6%) a tervezett értéket. A költséggazdálkodásban bevezetett szigorító intézkedések hatása elsősorban az anyagjellegű ráfordítások területén hozott eredményt, mindössze 5,8%-kal haladta meg a tavalyi év kiadásait. A távközlési szolgáltatások ellenértékeként kifizetett 221 millió Ft 16 millió Ft-tal (7%) volt kevesebb a bázis év kifizetésénél és 30 millió Ft-tal maradt el a tervtől. A tervezettet meghaladóan nőttek a személyi jellegű ráfordítások és a humán jellegű egyéb kifizetések. A bérköltség évi értékének az üzleti tervben prognosztizált 4%-os emelése helyett a bázishoz viszonyított növekedés mértéke 16,9% volt, ami 125 millió Ft-nak felel meg. A bérköltség növekedésében jelentkezik az előző évről áthúzódó bérfejlesztés (bruttó 40 millió Ft) és a tárgyévi bérmegállapodás hatása. A április 1-jétől kiadott 4%-os bérfejlesztésen túl decemberében és márciusában (ez a tétel a mérlegben passzív időbeli elhatárolásként szerepel) bruttó 60 millió Ft mozgóbért fizettek ki. A 239 millió Ft-os humán jellegű kifizetés 22 millió Ft-tal (10%) haladta meg a tervezett értéket és 51 millió Ft-tal (26,9%) magasabb értéken realizálódott a bázis évhez képest. Ezen belül a legnagyobb mértékben a rendszeresen kifizetett vállalkozói díjak nőttek 46 millió Ft-tal (32%) ben 1999-hez viszonyítva csökkent a tanácsadási, szakértői és ügyvédi megbízások száma és az ilyen címeken kifizetett összeg, viszont a kifizetések minden kategóriában meghaladták a tervezett éves keretet. Szakértés és tanácsadás címén ezer Ft-ot fizettek ki a részvénytársaságnál 2000-ben, amelyből a legnagyobb tétel a digitális archiválással függött össze. A tervezettől 15 millió Ft-tal (54%) többet, 43 millió Ft-ot fizettek ki különféle egyéb szolgáltatásokra 2000-ben, ami egy millió forinttal haladta meg a bázis év kiadásait. Az előző évben megvalósított beruházások miatt az amortizáció 29%- kal nőtt, az üzleti tervben közel 20%-os növekedést prognosztizáltak. A tervtől való eltérés elsődleges oka a számítástechnikai- és informatikai eszközök amortizációs normáinak módosítása volt. Az MTI Rt közötti időszakra dolgozta ki és határozta meg középtávú stratégiáját, fejlesztési tervét. Ebben megfogalmazták a cég markáns átalakításának a szükségességét, aminek legfontosabb

10 alappillére a teljes körű technikai megújulás. Meghatározták a minimális technikai elvárások szintjét is, mert csak korszerű és igényes informatikai bázissal képes a társaság szolgáltatásai versenyképességének a növelésére, új fogyasztói piacok megnyerésére. Ennek érdekében a középtávú fejlesztési terv alapvetően nem pótló, hanem új, minőséget jelentő beruházások megvalósulására helyezte a hangsúlyt. A középtávú beruházási- és fejlesztési tervben 2000-re előirányzott 345 millió Ft-tal szemben 256 millió Ft értékű beruházás valósult meg. Ebből 161 millió Ft az Informatikai Igazgatóság és 95 millió Ft az Ingatlankezelési és Üzemeltetési Igazgatóság hatáskörében volt felhasználva. Az Rt. az őrzés-védelmi és a takarítási feladatok elvégzésére folytatott le önálló közbeszerzési eljárást. Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett 19 millió Ft-ot meghaladó veszteséggel szemben 55,8 millió Ft nyereség volt, ez közel duplája (197%) a tavalyi év eredményének ben a pénzügyi műveletek 50,5 millió Ft nyeresége mindössze 61,6%-a volt az előző év pénzügyi eredményének, de 245%-kal meghaladta a tervezett értéket. A tervtől való jelentős eltérés részben az egyik legnagyobb vevő késedelmes fizetése miatt felszámított késedelmi kamatbevételre, részben 23 millió Ft árfolyamnyereségre vezethető vissza Az MTI Rt évi gazdálkodása A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény január 1-től hatályos módosítása értelmében az MTI Rt. mentes a társasági nyereségadó megfizetése alól, ezért az adózott eredmény a társaság esetében megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel. A mérleg szerinti nyereség 2000-ben 96 millió Ft volt. A tervezett 1,3 millió Ft-os nyereség pozitív irányú változása egyrészt a managment munkájának az eredményére, másrészt az alulértékelt üzleti tervre vezethető vissza. A bevételek 207 millió Ft-tal haladták meg a tervezett értéket és 413 millió Ft-tal a bázis év árbevételét. A tervezett értéktől való eltérést részben indokolja az új szolgáltatások bevételének megjelenése (pl.: OTS cégvonal, Business+), és a vevőkör bővítése. Ezek együttes hatása viszont nem éri el a 70 millió Ft-ot. A bázisév mérleg szerinti eredményével összevetve az tapasztalható, hogy a növekvő árbevétel és állami támogatás, valamint az anyagjellegű ráfordítások terén bevezetett szigorító intézkedések ellenére a mérleg szerinti eredmény 8,4%-kal csökkent. Az árbevétel nem várt mértékű növekedése és az eredmény bázishoz viszonyított csökkenése a tervezettnél magasabb költségnövekedésre utal. A legtöbb költségelem a tervnél magasabb értéken realizálódott - kivéve a szigorító intézkedések hatására csökkent anyagjellegű szolgáltatások kiadásait és a társadalombiztosítási kötelezettségek értékét - de értékben meghatározó költségnövekedés a személyi jellegű ráfordítások és a

11 humán jellegű kifizetésekben (40 millió Ft), az egyéb költségekben (37 millió Ft) és az értékcsökkenési leírásban (24 millió Ft) volt. A bázisévhez képest 14 millió Ft-tal (178%) nőtt a céltartalék. A növekedés elsődleges oka, hogy két cég esetében összesen 9 millió Ft értékben 100% céltartalékot kellett képezni a felszámolási eljárások megindítása miatt ben nőtt a társaság vevőállománya, összetétele viszont javult, mivel állománynövekedés csak a 90 napon belüli lejáratokban volt. A kétes követelések után 12 millió Ft, míg az értékpapírok változatlan állománya után az évivel megegyező mértékű céltartalékot képeztek. A 205 millió Ft értékű államkötvény után az évi kamatelőleg kifizetés miatt képeztek céltartalékot. Amennyiben a társaság lejárat előtt nem értékesíti a kötvényeket, a céltartalék lejáratkor (2003-ban) lesz felszabadítható. Az MTI Rt hosszú lejáratú kötelezettség nélkül gazdálkodott a vizsgált időszakban. A 355 millió Ft rövidlejáratú kötelezettségek között a szállítóállomány 2000-ben 16 millió Ft-tal (20%) csökkent az előző évhez képest, míg az egyéb rövidlejáratú kötelezettség 291 millió Ft értéke 19 millió Ft-tal (7%) nőtt. Ez utóbbin belül a legnagyobb 154 millió Ft-os összeget - az OEP-pel februárban kötött fizetési megállapodásnak megfelelően - a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették. A fizetési kötelezettség teljesítésével véglegesen törölték a társaságot terhelő 143 millió Ft késedelmi pótlék tartozást, amely összeg a évi eredményben rendkívüli bevételként jelentkezik, de a likviditási helyzetre nem lesz kihatással. Kedvezőtlen volt a vevő- és a szállítóállomány ellentétes irányú (a vevőállomány nőtt, a szállítóállomány csökkent) együttesen 40 millió Ft értékű változása. A passzív időbeli elhatárolások magas, 107 millió Ft-os értékén belül 60 millió Ft a évben kiszámlázott, de évet érintő árbevétel és 40 millió Ft a év után fizetendő mozgóbér és járulékainak összege. A társaság 3751 millió Ft eszközértéke 1999-hez viszonyítva 2%- kal nőtt. Ezen belül a befektetett eszközök állománya 37 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest, viszont a forgóeszközök értéke 139 millió Ft-tal, 23%-kal nőtt, a bankbetétek évinél magasabb, 248 millió Ft állománya miatt. A likvid pénzeszközök viszonylag magas állományát a társaság rövidlejáratú kötelezettségei között nyilvántartott tartozások év elején esedékes kiegyenlítése indokolta Az MTI Rt. létszám és bérgazdálkodása Az MTI Rt. az 2409/1997. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján 195 millió Ft céltámogatásban részesült. Az előző évi ÁSZ-jelentés is rögzítette, hogy a támogatás odaítélésekor a konkrét felhasználást nem határozták meg. A céltámogatást között használta fel

12 az Rt. felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás, járulékok és korengedményes nyugdíj jogcímeken. Az Rt. kimutatása szerint a céltámogatás kifizetése a belső halmozódás kiszűrésével 130 főt érintett és között a teljes foglalkoztatott létszám 508-ról 429 főre csökkent, a változás mértéke 79 fő volt. Ugyanezen időszak alatt az átlagos állományi létszám mindössze 55 fővel csökkent. Teljes foglalkoztatottak záró létszáma Belső megbízási, vállalkozási szerződés Külső megbízási, vállalkozási szerződés Átlagos állományi létszám VII XII XII XII XII Az ÁSZ korábbi vizsgálatában kifogásolt belső megbízási szerződéssel alkalmazott dolgozók létszáma 78 fővel, a külső megbízási, illetve vállalkozási szerződéssel alkalmazottak létszáma 10 fővel nőtt ugyanezen időszak alatt. A létszámleépítésre adott céltámogatás felhasználásának időszakában végeredményben 9 fővel nőtt a foglalkoztatottak létszáma az Rt.-nél. A céltámogatás évenkénti felhasználása nincs szoros összefüggésben a létszámváltozásokkal. Míg 1997-ben a felhasznált összeg (4987 ezer Ft) és a létszámváltozás az MTI Rt. kimutatása szerint 26 főt, 1998-ban a felhasznált támogatás ( ezer Ft) 75 főt, 1999-ben pedig ( ezer Ft) 29 főt érintett. Az átalakulással kapcsolatos költségeken túl a támogatás célja a társaság költségeinek a csökkentése, ezen belül is a személyi ráfordítások magas értékének a normalizálása volt. E szempont szerint nem volt eredményes a költségvetési támogatás felhasználása. A társaság szerint a támogatás felhasználásával minőségi cserét hajtottak végre a dolgozók körében. A céltámogatás felhasználásának időszakában a munkabérek és járulékai nem csökkentek. ezer Ft

13 Bérköltség Személyi jell. kifiz. Tb járulék Összesen % % % % % % % % % % % % A bérkiáramlás növekedésének mértéke 1998-ban volt a legnagyobb. Ebben az évben használták fel a létszámleépítésre adott céltámogatás 60%-át, 119 millió Ft-ot. A céltámogatás felhasználásának időszakában a bérköltség 31,3%-os és a személyi jellegű kifizetések 55,9%-os növekedése mellett a járulékfizetés mindössze 22,7%-kal nőtt. A bérköltség és a társadalombiztosítási járulék eltérő mértékű változása a szerkezetátalakítás következménye, mert a vállalkozói és megbízási szerződésekkel foglalkoztatott külső és belső alkalmazottak után nem a társaság fizeti a járulékot. Az MTI Rt. könyvelési rendje szerint nem a bérköltség elszámolási körébe tartozik a humán erőforrás kifizetések között nyilvántartott rendszeres vállalkozói díjak, eseti jellegű megbízások, fotóriportvásárlások elszámolása. A rendszeres vállalkozói díjak címén kifizetett összeg 46 millió Ft-tal - 32% - volt magasabb az előző évi kifizetéseknél, és 7%-kal haladta meg a tervezett értéket. Az MTI Rt. tájékoztatása szerint a megbízási tevékenységeknél az állományba tartozókkal kapcsolatban jellemzően két főcsoportba sorolhatók a megbízási díjak: Az eseti feladatok (cikkírás, fordítás, fotózás, stb.) elvégzésére létrejött megbízások. A keresetszerkezet változása során néhány dolgozó feladata kikerült a munkaviszonyban ellátott feladatok közül és e feladatokra havi rendszerességgel megbízási szerződés készült. Ezen túlmenően megkülönböztetésre kerül a rendszeres és eseti megbízási díj, a rendszeres vállalkozói díj, eseti cikkírás és egyéb kategória. Az eseti megbízási díj kivételével az osztott keresetrendszer kialakítása indokolta a különféle jogcímek létrehozását. A rendszeresen alkalmazott szerződések nyilvántartására a részvénytársaságnál nincs szerződéstár. Az alkalmazott rendszer nehezen követhető, mert a különféle jogcímeken rendszeresített szerződések nem különíthetők el egymástól egyértelműen, nyilvántartásuk bonyolult, amire példa a külső vállalkozók elszámolására rendszeresített megbízási szerződés. A határozatlan idejű megbízási szerződés tartalmazza a feladat meghatározása mellett a

14 feladat teljesítéséért járó havi megbízási díjat. A szerződés A típusú mellékletét képezi egy másik megbízási szerződés, amely egy hónapra, konkrét megfogalmazás nélkül határoz meg feladatot, amelyért az alapszerződésben rögzített havi megbízási díj töredékét (konkrét esetben 20%-át) pontos jogcím meghatározása nélkül fizeti ki a társaság. Az alapszerződés B típusú melléklete egy felhasználói szerződés, amelyben az A típusú szerződés alapján megvásárolt "mű" (vagy művek) második és további hasznosításáért az alapszerződésben és az A típusú mellékletben meghatározott díjazás közötti különbözet kerül kifizetésre. A B típusú szerződés szerinti kifizetés az MTI Rt. megítélése szerint szerzői jogdíj hatálya alá eső kifizetésnek minősül. A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény alapján nem fizethető szerzői jogdíj a munkaviszony keretében végzett tevékenységből származó alkotásokért. Az MTI Rt.-nél alkalmazott rendszer szerint nem határozható meg pontosan, hogy mivel összefüggésben fizetik ki a szerzői jogdíj hatálya alá eső felhasználási díjat. Nincs konkrét oka a megbízási szerződésben rögzített megbízási díj megosztásának és mértékének. A havi rendszerességgel fizetett fix összegű megbízási díj nem hozható összefüggésbe az eseti cikkírásokkal, a rovatszerkesztési feladatokkal és "a kultúra és művészet témakörébe tartozó más tartalmú szolgáltatás megvalósításával" a szerzői jogról szóló törvény alapján. Az elszámolási rendszer az Rt. és a vállalkozó számára járulékmegtakarítást, a vállalkozó részére nagyobb nettó bevételt biztosít. Ezek a szerződések az adó- és járulék szabályoknak nem minden tekintetben feleltethetők meg. Ha a szerződésben foglaltakat figyelmen kívül hagyjuk, és a tevékenység, foglalkoztatás, megbízás tényleges tartalmát munkajogi viszonynak ítéljük meg, a társaságnak többletköltsége lenne. Az MTI Rt június 26-i levele szerint a kifogásolt megbízási szerződéseket július 31-i hatállyal megszünteti a társaság. A Kollektív Szerződés végén végrehajtott módosítása hatására az Rt. rendezte a hétvégi és ügyeleti díjak kifizetésének módját és mértékét. Az elszámolás módja dokumentált. A kifizetések alapja az Rt. szervezeti egységei szerinti bontásban vezetett jelenléti ív. A jelenléti ív alapján készült összesítőt minden hónapban az illetékes területi vezető igazolja, ezt követően kerülhet sor a tényleges elszámolásra és a kifizetésekre. Az MTI Rt. gazdasági alelnöke április 1-től a készpénzforgalom csökkentése érdekében szabályozta az elszámolási-, valamint az átutalási határidőket. A társaság a Kollektív Szerződésben megállapított ügyeleti díjakat a Munka Törvénykönyve (Mt.) alapján határozta meg Az MTI Rt. vagyongazdálkodása 2000-ben a társaság vagyoni helyzete kedvező irányban változott. A saját tőke összege 3,0%-kal emelkedett, az alapítás óta eltelt időben

15 23,2% volt a növekedés. Látszólagos ellentmondás van a saját tőke összetétele és a magas, évenként biztosított költségvetési támogatás között. Ennek oka az alapítás időszakára vezethető vissza. A jegyzett tőke mellett kimutatott tőketartalék és eredménytartalék nem jelent likvid pénzeszközt. A társaság alapításkori saját tőkéjét a vagyonértékelés és a készpénzapport beszámításával határozták meg. A vagyonértékelés a társaság vagyonát ezer Ft-ban állapította meg, amelyből ezer Ft saját tőke, ezer Ft idegen forrás volt. A saját tőke meghatározásánál ezer Ft-ot a jegyzett tőke megállapításánál, ezer Ft-ot a tőketartaléknál vett figyelembe az alapító. Az ezer Ft vagyont az alapító ezer Ft készpénzapporttal egészítette ki, így lett a társaság jegyzett tőkéje ezer Ft. A ezer Ft készpénzapportot, a társaságot évben megillető azonos összegű állami támogatás zárolásával biztosították. A költségvetéssel szembeni tartozás összege az alapításkor az idegen források között szerepelt a nyitó vagyonmérlegben. Részleteiben: TB tartozás 297 millió Ft Fenti járulék késedelmi pótléka 143 millió Ft ÁFA utáni késedelmi kamat 16 millió Ft Összesen 456 millió Ft A társaságnak a tartozásokat a későbbi években a vállalkozási eredményből kellett volna kigazdálkodnia vagy egyéb megoldást találnia ezek rendezésére decemberében jelentős összegű költségvetési támogatást utaltak ki a társaság számára, részben a létszámleépítés finanszírozására, részben a TB-vel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére, részben az év közben elvont támogatás pótlására. Az említett támogatások összege ezer Ft, amelyből a 2409/1997. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján ezer Ft jutott létszámleépítésre, és a 2408/1997. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján ezer Ft a fent felsorolt támogatási célok kiegyenlítésére. A létszámleépítésre biztosított céltartalékot elhatárolással és a tényleges felmerüléssel egy időben számolta el a társaság, az években, így a támogatásnak eredményjavító hatása nem volt. A ezer Ft összegű céltámogatás teljes egészében évi bevételként került elszámolásra és ennek hatásaként lett a ezer Ft üzleti veszteség mérleg szerinti eredményszinten ezer Ft nyereség. Mivel a társaság ebben az időszakban mentes volt a társasági adó megfizetése alól, ezért az összeg eredménytartalékba került. Az év közben elvont ezer Ft támogatást és a ezer Ft TB tartozást a ezer Ft céltámogatás teljes egészében nem tudta fedezni. A különbözetként jelentkező ezer Ft-ot a következő években végzett eredményes gazdálkodásból kellett biztosítani.

16 Az évi eredményes gazdálkodás során ezer Ft mérleg szerinti eredmény realizálódott, amely szintén teljes egészében eredménytartalékba került ban a középtávú beruházási terv fedezetét részben költségvetési céltámogatásból kívánták megvalósítani, de támogatást nem kapott a társaság. Ezért a halaszthatatlanná váló informatikai szerkezetváltás megvalósítása érdekében a korábbi éveket jelentősen meghaladó beruházási pénzeszközöket használtak fel. A többlet fedezetét, mintegy ezer Ft-ot az évi nyereségből biztosították ben a társaság ezer Ft mérleg szerinti eredményt ért el, amelyet az év során már említett hiány részbeni visszapótlására fordított ben ezer Ft mérleg szerinti eredmény realizálódott, amely egy részét a évi beruházásokhoz biztosítandó források kiegészítésére kívánja felhasználni, a társaság másik része a forgóeszközök alapítás óta elszenvedett inflációs értékvesztésének a pótlását szolgálja. A társaság évi eredménytartalékát az alábbi főbb összetevők határozták meg: évi eredménytartalék APEH késedelmi pótlék elengedése TB tartozás fedezetére Támogatás visszapótlására Beruházások fedezetére Összesen: Különbözet: Az MTI Rt december 31-én ezer Ft pénzeszközzel rendelkezett, amelyet ezer Ft kötelezettség terhelt, az ezek után számítható szabad rendelkezésű pénzeszköz ezer Ft volt. A különbözet nem éri el az alapításkori készpénzapport értékét. A tőketartalék összege ezer Ft volt 2000-ben, az alapítás óta változatlan, felhasználhatóságát a Számviteli törvény szabályozza. A Számvitelről szóló évi C. törvény értelmében a tőketartaléknak és az eredménytartaléknak fedezetet kell nyújtania a lekötött tartalék képzésére, ezért csak e feladat végrehajtása után lehetséges a évre érvényes tőke - eredmény - lekötött tartalék összegeket megállapítani. Az MTI Rt. eredménytartalékának alakulását befolyásolta az alapításkori rendezetlen tételek elszámolása, a növekmény egy része változást nem jelent, csak átrendeződést az idegen forrásokból a saját források javára. Összehasonlítva az MTI Rt. alapításkori vagyonértékelés szerinti összes eszközértéket, millió Ft, beszámítva a 250 millió Ft készpénzapportot is a december 31.- i saját tőke értékével millió Ft - megállapítható, hogy a nyitó

17 eszközállománnyal szemben forrásoldalon vagyonnövekedés nem mutatható ki. A TB tartozás rendezésére kötött fizetési megállapodást a társaság I. negyedévben teljesítette. A megállapodás alapján a nyilvántartott ezer Ft késedelmi pótlékot az APEH elengedte. (Az összeg 2001-ben technikai eredményként jelentkezik, amennyiben a szokásos vállalkozási eredmény nem lesz veszteség, az összeg az eredménytartalékot fogja növelni.) Az MTI Rt. részesedései között nyilvántartott társaságok irányítása, a társaságok gazdálkodása Az MTI Rt. befektetett pénzügyi eszközei között tartja nyilván az MTI ECO Kft., az MTI Fotó Kft. és az MTI Kiadói Kft. 100% üzletrészeit, valamint a 2000-ben értékesített a Fotolux Extra Kft. 600 ezer Ft névértékű kisebbségi üzletrészét. Az MTI ECO Kft.-t 1992-ben vásárolta az MTI, az MTI Fotó Kft.-t és az MTI Kiadói Kft.-t 1993-ban alapította. A konkurencia az MTI Fotó Kft. korábbi piacait már évekkel ezelőtt elhódította. A külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező konkurencia a különösen tőkeszegény MTI Fotó Kft. piacait olyannyira beszűkítette, hogy a társaság versenyképessé tételéhez forrásbővítésre lenne szükség. A meglévő munkaszerződések felmondásából adódó végkielégítés kifizetésére nincs meg a fedezet, emiatt foglalkoztatási kényszerhelyzet alakult ki, amit az anyavállalat az elmúlt évek alatt nem oldott meg. A társaságokban az elmúlt években a forráshiány miatt nem tudtak lépést tartani az anyavállalat béremelési szintjével. (Az MTI Kiadói Kft ben egyáltalán nem emelt bért.) A forráshiány miatt elmaradt informatikai fejlesztések következében a kft.-k lemaradása a piaci versenyben tovább nőtt. Az MTI ECO Kft. esetében az árbevétel növekedés nem járt együtt az eredmény javulásával. A versenytársként fellépő üzleti hírszolgáltatást végző nagy külföldi cégek mellett megjelentek a hazai - részben külföldi háttérrel rendelkező - kisebb cégek is pl. Fornax, vagy a TeleDataCast, amelyiknek az Antenna Hungária Rt. a tulajdonosa. MTI ECO Kft. ezer Ft Megnevezés 1998.dec dec dec.31. Jegyzett tőke Saját tőke Mérleg főösszeg Értékesítés nettó árbevétele Mérleg szerinti eredmény * *1 millió Ft osztalék kifizetés után

18 Az MTI ECO Kft. tevékenysége és annak eredményessége is szorosan összefügg a magyar tőkepiac fejlődésével és a piaci szereplők aktivitásával, mert elsősorban üzleti információs szolgáltatással foglakozik. A magyar Tőzsde őszétől tartó hullámzó és gyenge teljesítménye a hazai tőzsdei piac zsugorodását eredményezte. A Kft. megrendelőit jelentő brókercégek megszűnése, be- és összeolvadása, a csődök folyamata nehezíttette a piaci helyzetét. A Kft. árbevétele 2000-ben az előző év szintjén maradt, ami a romló gazdasági környezet hatásait figyelembe véve pozitívan értékelhető. Ennek ellenére a Kft. működésének jelenlegi formáját megkérdőjelezi a piac zsugorodása, az MTI Rt. gazdasági főszerkesztőségének hasonló tevékenysége, az anyacég új, gazdasági hírcsomagja, a Business+ létrehozása is, amely az MTI ECO Kft. házon belüli konkurense lett. Az MTI ECO Kft. első alkalommal 2000-ben fizetett osztalékot, 1 millió Ft-ot. A Kft. az MTI Rt. központi épületében folytatja tevékenységét. A részvénytársaság által nyújtott kedvezmény miatt június 1-től a bérbe vett területért a megállapított bérleti díjkedvezmény 50%-át kellett fizetni, 4285,- DEM/hó bevétel kiesést okozva ezzel a részvénytársaságnak. A bérleti díjkedvezményt a március 22-én módosított szerződés alapján január 1. hatállyal visszamenőleg megszüntették ben a Kft. rövidlejáratú kötelezettségei között 13 millió Ft volt az anyavállalattal szembeni kötelezettség év végi állománya. MTI Fotó Kft. ezer Ft Megnevezés 1998.dec dec dec.31. Jegyzett tőke Saját tőke Mérleg főösszeg Értékesítés nettó árbevétele Mérleg szerinti eredmény Az MTI Fotó Kft. alapítása óta eltelt gazdálkodására rányomta a bélyegét az évi mérlegben kimutatott 142 millió Ft-os kötelezettség, amelyből a mai napig 26 millió Ft rendezetlen. A veszteségrendezést az eszközök értékének a és az MTI Rt. követelései egy részének elengedésével tudták biztosítani. Az ilyen módon konszolidált pénzügyi helyzet egyben a Kft. technikai-technológiai színvonalának a jelenlegi mélypontját eredményezte, mert ebben az időszakban fejlesztés nem volt. További veszteségforrást jelentett a Kft évi értékesítési lehetősége miatt bekövetkezett 5 millió Ft értékű tárgyi eszköz selejtezése.

19 Az MTI Fotó Kft. jelenlegi árbevétel szintje nem teszi lehetővé az eredményes gazdálkodást. A nullszaldó körüli eredményhez 2001-ben millió Ft éves árbevételre lenne szükség, ami a jelenlegi havi 9 millió körüli árbevétellel nem teljesíthető. Maga a tulajdonos MTI Rt. is mintegy 5 millió Ft-tal csökkentette idei megrendelését. Jelentős tőkepótlás és a létszám csökkentése nélkül a cég tevékenységének a folytatása nem lehet rentábilis. Az MTI Fotó Kft. jelenlegi helyzetének kialakulása a tulajdonos felelősségét is felveti. Az előző évi ÁSZ vizsgálat már javasolta a részvénytársaság befektetéseinek értékesítését, ennek ellenére döntés nem született. Az MTI Fotó Kft. az MTI Rt. tulajdonában lévő Lisznyai úti, 2400 m2 területű ingatlanon folytatja tevékenységét. Az ingatlan használatát az MTI Rt novemberéig ellenérték nélkül november 1-től pedig 50% kedvezménnyel csökkentett értéken biztosította az MTI Fotó Kft. részére ben az elmaradt bérleti díj DEM értékben csökkentette az anyavállalat árbevételét és negatív hatást gyakorolt gazdálkodási eredményére. Az MTI Rt.-nek a Budapest, VII. Károly krt. 21. sz. alatt található ingatlanon bérleti joga van. Az éves bérleti díj 4,3 millió Ft, amit a bérlői státuszban lévő MTI Rt. fizet. A bérleti jog tárgyát jelentő ingatlan 2/3 része évek óta kihasználatlan. A fennmaradó rész hasznosítása tisztázatlan. A korábbi évek döntése értelmében, az MTI Fotó Kft. és a Fotó Porst között megkötött franchise szerződés alapján utóbbi cég jogosan használja az ingatlan egy részét. A szerződésből származó Ft+ÁFA bevételt az MTI Fotó Kft. kapja annak ellenére, hogy a bérleti díjat nem ő fizeti. Az ingatlanban folytatja tevékenységét továbbá a Fotolux Extra Kft. és az Eprecske Bt. E cégek a használt terület után bérleti díjat sem az MTI Rt.-nek, sem az MTI Fotó Kft.-nek nem fizetnek. Az MTI Rt.-nek a bérleti joggal kapcsolatban az éves bérleti díjjal egyező közvetlen ben 4,3 millió Ft - vesztesége volt az üresen álló ingatlan miatt, a franchise szerződésből származó, de az MTI Fotó Kft.-nek utalt bevételből pedig közvetett vesztesége keletkezett. Az MTI Fotó Kft. tartozása az anyacég felé év végén 2000 ezer Ft tagi kölcsön és ezer Ft szállítói tartozás volt. Az MTI Fotó Kft. befektetéssel kapcsolatban a részvénytársaságnak közvetlenül kimutatható és közvetetten jelentkező elmaradt haszna egyaránt volt. Az elmaradt haszon számszerűsítése még becsléssel is nehéz, mert annak összege az MTI Fotó Kft. további sorsának a rendezéséig is fokozatosan emelkedik. Az MTI Rt. vezetői tavaly év vége óta tárgyalásokat folytatnak a Kft. értékesítésére, eredménytelenül. Az értékékesítés céljából készített előterjesztés szerint az 55 millió Ft-ra értékelt Károly krt.-i ingatlan bérleti jog átengedése és a Kft.-t terhelő összes kötelezettség átvállalása esetén az MTI Rt. nyilvántartott követelése 4500 ezer Ft kivételével megtérülne. Amennyiben az értékesítés eredménytelen lesz, úgy a Kft. felszámolása elkerülhetetlen és a veszteség mértéke 100 millió Ft körül várható.

20 MTI Kiadói Kft. ezer Ft Megnevezés 1998.dec dec dec.31. Jegyzett tőke Saját tőke Mérleg főösszeg Értékesítés nettó árbevétele Mérleg szerinti eredmény A Kft. tevékenysége a lapkiadáshoz és a lapkészítéshez kötődik. Saját kiadványa a Telehold Műsorújság, ezen kívül 16 kiadónak végeznek lapkészítést és egyéb szerkesztői, nyomdai előkészítő feladatokat. Az elmúlt évben csökkent a kiadott lap példányszáma, ezért jobb marketing munkával és hirdetésszervezéssel tervezik a konkurens lapokkal felvenni a versenyt. A társaság június 1-től az MTI Rt. tulajdonában lévő ingatlanban folytatja tevékenységét, a helyiségért a piaci ártól független, 50% kedvezménnyel csökkentett bérleti díjat fizettek 3581 DEM/hó veszteséget okozva ezzel a részvénytársaságnak. A kedvezményt a március 22-én módosított szerződés alapján január 1. hatállyal visszamenőleg megszüntették. Az MTI Rt ben 3 millió Ft osztalékot vont el a Kft.-től. Tulajdonosi jogait gyakorolva az MTI Rt. a Kft. eredménytartalékának a terhére 2000-ben 4 millió Ft tőkeemelést hajtott végre. Annak ellenére, hogy az ÁSZ az előző évi jelentésében javaslatot tett az MTI Kiadói Kft. értékesítésére, az MTI Rt. vezetése 2000-ben nem tett konkrét lépéseket ennek előkészítésére. A társaság értékesítését nehezíti, hogy mérete és tevékenysége miatt korlátozottak az értékesítés lehetőségei. 2. Az MTI Rt. szolgáltatási szerzodései, az állami támogatások igénybevétele, az árképzés rendszere 2.1. Az MTI Rt. szolgáltatási szerződései Az MTI Rt évi terve szerint a társaság hagyományos médiapartnereitől bevételnövekedés nem várható. Felerősödött az egyes lapok, kiadók, tv- és rádiótársaságok szervezeti összevonása, a tőkekoncentráció felgyorsult. (2000. évben lezárult a Magyar Hírlap - Mai Nap egy kiadóba való tömörülése, a TV3 megszűnése, a Magyar Nemzet - Napi Magyarország összeolvadása). A jelentős vevők fokozódó fizetési gondokkal küzdöttek. Ezek a változások alapvetően meghatározták az MTI bevételeit, piaci pozícióját. Az MTI Rt.-ben 2000-ben megkezdődött a szolgáltatási szerződések egységesítése, az év második felében az új szerződő partnerekkel ezek a szerződések kerültek aláírásra. A szerződés tartalmazza az MTI

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma számára

ELŐTERJESZTÉS a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma számára ELŐTERJESZTÉS a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma számára Tárgy: A Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. 2014. évi Üzleti terve Előterjesztő: Dr.Gazsó L. Ferenc 2014.03.04. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. 2 1.

Részletesebben