fpd l,.1!/tli I.i' 6 0,.f

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fpd l,.1!/tli I.i' 6 0,.f"

Átírás

1 ) ',ii,,,'r "li,,,,:siirii i;i" r,... 4 i, Lr i.r!?01{ MAI 10, Wedri 5;nd0r Szinhi2 J;iiiill)rilreiv li,i i:ii--,.i,_1 i:izilfn:,f\ n s-*j '( v LY J\rfl tr )c - ':;0 t\\ r Szmbathely Megyei Jgri V5rs Kzgyiilese Dr. Pusks Tivadar plgdrmester 1szre fpd l,.1!/tli I.i' 0,.f - Trgy:javaslat a Weres Sndr Sz[nh:z nprfit Kft. megvlasztsra kdnyvvizsgslj:inak Tisztelt dr" Pusks Tivadar! A Wecires Sndr SzinhAz nprfit Kft. megalapltsakr a tulajdns dnkrmdnyzat jellte ki a knyvvizsgdl szemlybt. Az igy kijellt knyvvizsgl a 2011-ben leflytattt palyazlatas utdn 0jabb 3 evre kaptt rnegbizst jilnius 30-ig. A szinhaz alapit kiratnak 9.1-es prntja rtelmben a kdnyvvizsgl szervezetre, illetve a kdnyvvizsgl szemlyre az Ugyvezets a felugyel bizttsdg egyetertesvel tesz javaslatt az alapit dntshz szervnek. A szinhaz2014. dprilis 18-n plyizatt irt ki a knyvvizsgalati feladatk kdvetkez <it vben tcirtn5 elltsra (2014. vtl kezdd t Uzleti vre vnatkzan, a s:zerzds idtartalma: jrllius junius 30"). A berkezett hdrm ajdnlat megfelel referencidkat tartalmaztt, igy az ajinlatk a'vsllalssi 5r alapjan lettek rangsrldsra. Az igy kialakittt szempntrendszer szerrint a legkedvezbb a Rating & Audit Kft. ajnlata lett, mely havi 2.500,- Ft + AFA d'rjazst tafi"almaz. zadljiazas ,- Fttal magasabb az: elzvallalssi 5rnl, aznban aszinhlz nr0kdse pcrnt ez alatt az idszak alatt bvul! jelents nrrtkben, mellyel prhuzamsan az ellatand feladat nagysga is rrvekedett. Osszefglalva a krbban leirtal(at a Wecires Sndr SzinhAz a Feltigyel izttsg egyetrtsvel a szinhiz kcinyvvizsgli feladatainak ell5t:;ra a Rating & Audit Kft-t (munkdert felels szemly Csendesn h.br lldik knyvvizsglilt) javaslja a tulajdns <i n krrn n yzat rsz re e lfgad s ra. Szmbathely, 2014 " mdjus 09. \[' / \- ':"''-l\ :';';: ' ' J ; /. 1 szmfi mellklet" FelUgyel BizttSdg llatfirzata 2 szamf mellklet: Ajnlatkrs 3 szm0 mellklet: Ajnlat ertekeles'i jegyzknyv

2 lkt.sz.: 03/2074. We<ires SAndr Szinhi{z Szmbathe jv Tdrsv: ajdnlatkrs knywizsgdlati feladatk elldtdsra Tisztelt Hlgyem/Uram! A Weiires Sindr Szfnhdz nprfit Kft. (9700 Szmbathely, Akacs Mihdly u. 7., Tel.: O-94-3L9'289, Fax.: ), a tvdbbiakban Ajdnlatkr(i a knyvvizsgdlati feladatk elldtdsdra kr ajdnlatt" A rdszl etezett fetr a d tk: A knyvvizsgdli feladatk teljes kr( ellstdsa, a hatdlys magyar elirdsaival sszhangban elkszitett ves beszdml knyvvizsgdlata, jelents kibcstiisa. szdmviteli t;rvny a11l knyvvizsgdli A szlgdltatds kezdete: A teljes[ts helye: Szerzds tipusa: j0lius 01. Szmbathely 5 v hatdrztt idej( Az jdhlt tartalma: Az ajdnlatnak tartalmaznia illetve az ajdnlathz csatlni kell e1rhetsgek, szkhely / pstai cim, cim, telefnszdm, bankszdmlaszdm (knyvvizsgdl cg esetn aldirdst cimpelddny mslatdt, ds cdgkivnatt csatlni kell) az ajdnlat tdrgydt: a szlgdltatds jellemzinek leirdsa az ajdnltt szlgdltatds ellenrtkt: nett + Ata / h (HUF-ban megadva), amely tartalmazza a szlgdltatdssal kapcslats sszes kltseget s nem haladhatja meg az HUF + Ata /n0 dijazdst. F 'igazlst a feladat elldtdsshz szriksges szakmai kpesitsrl s jgsultsdgrl (kamarai tagsiig igazls, nyilatkzat a knyvvizsgdli felelssgbiztsitdsrl, vagy a ktvny mdslata)

3 referencia leiriist 2009 vtl legaldbb 2 db 500 Mi HUF drbevtelt meghaladir cgnl vgzett tevkenysg1l nyilatkzatt az ajdnlati kttts9 elfgadds1l nyilatkzatt az ajd n latkrs feltteleinek elfgaddsd 1l Az ajd n I t k be ny rtjtd s : Az ajdnlatkat a m:ijus 5-n 1i. cimrg, vagy ctmre, rdig berkezen, kell eljuttatni elektrnikusan a pstai {tn a 9700 Szmbathely, Akacs M. u" 7. Az ajd nl t k rt kel ise : Az ajdnlatkrsben az sszessgben legjbb ajdnlatt tev plyz lesz elfgaddsra el5terjesztve az Ajdnlatkrt alapit nkrmdnyzat dntshz szerve fel az aldbbi szempntk alapjiin: - vdllaldsidr - szakmai referencia A gyztes ajdnlatt Szmbathely Megyei Jgri Vdrs 0nkrmdnyzatdnak dntshz szerve vdlasztja ki, Altaldns feltitelek: A beszerzsi eljdrdsban az ajdnlattev az ajdnlatdhz az ajdnlat benyrijtdsi hatdridejnek idpntjdtl szdmittt 90 napig ktve van. A szerzds hatdrztt idre kthet. Az ajdnlatkdrs az Ajiinlatkrre nzve nem ktelez rvny1, a szerzdsktstl indklds nlkril eldllhat. Szmkrathely, dprilis 18. Tisztelettel:

4 Weres Sndr Szinhdz nprfit Kft Szmbathely, Akacs M. ri.7. AJALAT ntxetsi JGYZOKOYV Weres Sndr Sz{nhz nprfit Kft. Ki5nywizsgli feladatainak elletsa Az Ajnlatk rtkelsenek helye: Az Ajanlatk ertkel senek idpntja: Sze12dsktitesre javastt Ajntattev: Az rtkels sszeqezse Wedres {indr Szinhz Szmbathely, Akacs; M. u mdjus 0. Rating & Audit Kft. Sztiveges indkles: rtkelte: ) Az rtkels eredmnyt elfgadm A legjbb ajanlatt tev palyzval val szezdeskdts lesz elterjeszlve Szmbathely l\,4egyei Jgti Vdrs 0nkrmanyzala fel.

5 . li Y!h (L q. s T J c '.0) z ' a. = 5Z z. j <t).(! 5 U)

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED

ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED Ez a hrdetmdnyl a TED webo :HTML HU-Nyfregyh6za Aldrtlalrr6san6tel felhv6s Szol 96ltatsmegrendel6s z004lle EKrAnyelv l. szakasz: A6nlatk6r6 t.1) N6v, cm 6s kapcsdlattartas pon(ok) T6rs6g Hullad6k-Gazd6lkod6s

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

ri-\ \$or sfch\s*" Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls fenn6ll6sa alatt legfeljebb -

ri-\ \$or sfch\s* Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls fenn6ll6sa alatt legfeljebb - \ ri-\ \$or sfch\s*" Szrillft:[si szerzdd6s Amely l6trejtitt egyr6szrol Mitrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3233 Mittrahina; adosz tna: 15309824-2-10) kepviseletdben Dr. Urbdn Ldszlf PhD. fdigazgat, mint megrendel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: 13992013-2-15; c6gjegyzdkszhma: 15-09-071642;

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj!

BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! BALATON szelet Nyerj vagy Nyerj! GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Milyen terme kek va sa rla sa val vehetek re szt a ja te kban? A ja te kban a BALATON tej 30g, BALATON e t 30g, BALATON RUM 30g, BALATON

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

ALAP CSOMAGOK TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA

ALAP CSOMAGOK TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA ALAP CSOMAGOK TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK Mielőtt tanúsítványkérelmét beadja a rendszerünkbe, a következőkkel fontos, hogy tisztában legyen: A tanúsítvány kérelem beadása során generálódik

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

amely létrejött... (a továbbiakban vevő) és... (a továbbiakban eladó) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

amely létrejött... (a továbbiakban vevő) és... (a továbbiakban eladó) között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 1. FELADAT 2. Nyomtassa ki, majd mentse el a fájlt! G A R A N C I A S Z E R Z Ő D É S amely létrejött... (a továbbiakban vevő) és... (a továbbiakban eladó) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő)

VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő) VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő) VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSA tűzoltó készülékek karbantartása TÁRGYÚ VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ Közzétéve: kincstar.szerencs.hu Közzététel ideje: 29.. 9. Versenyeztetési felhívás.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

I. Az Alap bemutatása

I. Az Alap bemutatása II. FÉLÉVES JELENTÉS MAG Ingatlanbefektetési Alap 2012. I. Az Alap bemutatása Az Alap a tőkepiacról szóló, 2001. évi CXX. számú törvény (a Tpt.) alapján nyilvánosan létrehozott, zártvégű, határozott futamidejű

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. PÉNZBEHAJTÁS FOLYAMATA I. Fizetési Meghagyás (FMH) Elindítása

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. PÉNZBEHAJTÁS FOLYAMATA I. Fizetési Meghagyás (FMH) Elindítása FIZETÉSI MEGHAGYÁS A Fizetési Meghagyás (FMH) egy nem peres jogi eljárás, amely a közjegyző, mint hatóság előtt folyik, amit a fizetési határidő lejárta után egyből ki lehet bocsátani. Azonban, minden

Részletesebben

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Amit ne felejtsünk el, amikor készítjük az év zárásához kapcsolódó mérleget és eredménykimutatást! Jelen díjmentes kiadványt az Adó Sziget Klub bocsátja az Ön rendelkezésére,

Részletesebben

A FIZETESEM.COM, mely nemzetközi mércével mérve is a leginformatívabb fizetés portál a világhálón, a napokban átlépte a 40.000 regisztrált tagot.

A FIZETESEM.COM, mely nemzetközi mércével mérve is a leginformatívabb fizetés portál a világhálón, a napokban átlépte a 40.000 regisztrált tagot. A FIZETESEM.COM, mely nemzetközi mércével mérve is a leginformatívabb fizetés portál a világhálón, a napokban átlépte a 40.000 regisztrált tagot. Az ötlet és az indulás A FIZETESEM.COM fizetés portál ötlete

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Szfllitfsi keretszerz6d6s

Szfllitfsi keretszerz6d6s Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: 13992013-2-15; c6gjegyzekszhma: 15-09- 071642; Banksz6mlasz

Részletesebben