Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának"

Átírás

1 2014. március 27. Közéleti hetilap XII. évfolyam 6. szám Városi megemlékezés március 15-én Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának toborzójával, valamint a katonai díszalegység és a Pápai Huszáregyesület tagjainak bevonulásával vette kezdetét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés március 15-én. Nemzet vagyunk, s jogunk és erõnk is van, hogy ne engedjük magunkat tartománnyá süllyeszteni idézte Kossuth Lajos szavait emlékezõ beszédében Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke, Pápa Város Díszpolgára. Majd emlékeztetett, 2012-ben több százezer magyar ember békemenetben vonult Budapest utcáin, s a hatalmas menetoszlop elején egyetlen üzenetvoltolvasható: Nemleszünk gyarmat!. Ahogy fogalmazott, hét nemzedéknyi idõ választ el minket, mai magyarokat, 1848 hetedik nemzedékét, azaz a forradalom hetedik gyermekét a leghíresebb március 15-e magyarjaitól, Kossuth nemzedékétõl. Azonban örökre összeköt minket a küzdelem, hogy a magyar élet ne legyen soha idegen célok eszköze. Kövér László hangsúlyozta, ezért nem tudott, és nem tud múlttá válni sem a huszadik, sem a huszonegyedik században. Majd rámutatott, a régiek hite szerint a hetedik gyermek a legszerencsésebb, neki kell beteljesítenie az elõtte járók céljait. Továbbiak a 2. oldalon MH Pápa Bázisrepülõtér Raktárbázist avattak Hende Csaba honvédelmi miniszter adta át ünnepélyes külsõségek között március 17-én, hétfõn délelõtt a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér új logisztikai raktárbázisának épületegyüttesét. A raktárak felépítése a bázis korszerûsítésének egyik lépéseként valósult meg, és a laktanyába települt szervezetek tevékenységét szolgálja. A rendezvényen részt vett Fucsku Sándor vezérõrnagy, az Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka és dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, kormánymegbízott is. Katonai tiszteletadással fogadták Hende Csaba honvédelmi minisztert a bázisrepülõtéren, ezt követte a logisztikai raktárbázis felavatása. A mûszaki paraméterek és a kivitelezés körülményeinek ismertetése után a miniszter szólt az egybegyûltekhez. Hende Csaba szónoklatában a NATO elkötelezetten Stratégiai Légiszállítási Képesség, a SAC-program elõnyeit hangsúlyozta. - Nagy nap ez számunkra, amikor a Magyar Honvédség pápai repülõterén átadhatunk egy raktárbázist, hiszen a repülõtér folyamatos fejlesztése az egyik garanciája a SAC-program sikerének. A NATO a szabadság védelmére hivatott közösség, minden nemzet a saját akaratából vesz benne részt. A NATO-nak nincsen hadserege, csak a tagállamoknak, amelyek összeadják erejüket egymás védelmében. Magyarország számára rendkívül hasznos a NATOtagság. A világtörténelem legerõsebb és legsikeresebb katonai szövetségének tagjaként mi is élvezzük a kollektív biztonság elõnyeit, és dolgozunk: mi is hozzátesszük a magunkét a biztonság megteremtésére irányuló közös erõfeszítésekhez. A SAC-program olyan sikertörténet, melyet a NATO-szövetségen belül is szívesen hoznak felpéldaként.ezazújraktárbázis korszerû és professzionális feltételeket teremt a bázisrepülõtér és a SAC-program többi szervezete számára is a logisztikai feladatok ellátásához. Folytatás a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke március 27. Városi megemlékezés március 15-én Folytatás az 1. oldalról Az 1848-as eseményekre emlékeztetve a szónok kiemelte, a magyar forradalom nem hozott vérfürdõt, terrort. A változást követelõ akarat egy új élet kereteinek megteremtésére sarkallta a forradalmárokat. Felelõs, dolgozni, építeni, változtatni kész és képes emberek álltak Magyarország élére, akik nem másolták az idegen mintákat, hanem az országnak saját mintát teremtettek. Rendkívül rövid idõ alatt, jó törvényekkel egy korszerû, erõs magyar államot építettek. Olyan erõs államot, hogy a magyar szabadságharc vérbe fojtásához a világ egyik nagyhatalmának segítségül kellett hívnia egy másikat. Majd Széchenyi István szavait idézve hangsúlyozta, Magyarország elkezdett a saját tengelye körül forogni, azaz ura lenni önmagának. Ez az a történelmi tapasztalat, közösségi képesség, ami egy államalkotó nemzet életében a vereséget gyõzelemmé, a megaláztatást dicsõséggé, és a rabságot szabadsággá tudja változtatni. Ezért örök gyõztes a magyarok 1848/49-es forradalma, ez adott és ad erõt, követendõ eszményt a magyarok huszadik és huszonegyedik századi küzdelmeihez is. Majd párhuzamot vonva a korabeli és mai események közt kiemelte, Európát ma is válságok sújtják. A gazdasági válság mellett népesedési válság, erkölcsi válság, a demokrácia mûködési zavarai és az Európai Uniót megalapozó értékek mellõzése miatt létrejött hitelességi válság is gyötri az európai politikát. Mint mondta, ma Európában olyan nemzetközinek mondott világban élünk, amelyben a vélemény- és sajtószabadságot politikailag korrektnek nevezett, de a valósággal és az igazsággal szemben nagyon Gõgös Zoltán, amagyar SzocialistaPárt,aDemokratikus Koalíció, az Együtt PM és a Liberálisok alkotta Kormányváltás országgyûlési képviselõjelöltje a Örök gyõztes a forradalom is inkorrekt nyelvezet veszélyezteti. Olyan világban élünk, amelyben félõ, hogy a politikusok és a kormányok nem a választópolgárokkal, hanem üzleti érdekcsoportokkal szemben viselnek felelõsséget. Olyan világban élünk, amelyben a közös teherviselés gyakran azt jelenti, hogy a pénzt onnan veszik el, ahol kevés van, és azok veszik el, akiknek sok van. Olyan világban élünk, amelyben a vallást, a családot és a nemzetet sokan nem a jövõ zálogaként, hanem a végképp eltörlendõ múlt részeként kezelik. Mint mondta, hazánk a 2008-ban kirobbant gazdasági válság hatására nagyon nehéz helyzetbe került. A rendszerváltás elõtt eladósított állam helyzete 2010-re szinte a végletekig súlyosbodott. Az önkormányzatok és a családok adósságokkal küzdöttek, december 5-én a magyar államot szembefordították a magyar nemzettel, október 23-án vérbe, könnybe és szégyenbe fojtották az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóját. A magyar állam teljes intézményrendszere a szétesés, a leépülés, a mûködõképtelenség irányába sodródott. Kövér László emlékeztetett, ilyen körülmények közt vállalkozott a magyar nemzet 2010-ben arra, hogy visszaszerezze uralmát önnön élete felett. A választópolgárok azt üzenték: Nem leszünk gyarmat! Az Országgyûlés elnöke kijelentette: Az üzenetet és a feladatot megértettük, és legjobb tudásunk szerint igyekszünk végrehajtani. Itt, szülõvárosomban be kell vallanom Önöknek, az a politikai közösség, amelynek egyik alapító tagja voltam, jómagammal egyetemben életünk legnehezebb politikai feladatát kapta meg 2010-ben. Magyarország új Alaptörvényének elfogadásával keretet teremtettünk a Magyar Állam újjáépítésének és a nemzeti összetartás megerõsítésének. Az ország gazdasága a korábbi zuhanás után növekedési pályára állt, a nyomasztó adósságokat sikerült mérsékelni, pénzügyeinket rendbetenni. A nemzetközi együttmûködésekben vállalt minden kötelezettségünket sikerült teljesíteni. Az állami intézményrendszer ésszerû átalakítása megkezdõdött, a magyar gazdasági megoldások több vonatkozásban is nemzetközi példaként szolgálnak. A nemzetközi vitákat vállaltuk, a magyar érdekeket megvédtük. Mindezen eredményeket Önök, a magyar emberek teljesítménye, bátorsága és kitartása nélkül nem lehetett volna elérni. Kövér László úgy fogalmazott, 2014-ben ez a legnagyobb elégtétel, amellyel az 1948-as forradalom és szabadságharc ismert és ismeretlen hõsei elõtt tiszteleghetünk. Mint mondta, hamarosan ismét választások elõtt állunk, amikor döntenünk kell arról, hogy a haza folytassa a megkezdett útját, haladjon, és ne forduljon vissza. Az ünnepi beszédet követõen Emelkedj, Nemzetem! címmel irodalmi összeállítást láthattak az ünneplõk, melyben a Teleszterion Színházi Mûhely, a Dûvõ Zenekar, a JMSZK Vadvirág Néptáncegyüttese, a Pápai Nyugdíjas Egyesület tagjai, a Türr István Gimnázium és a Petõfi Sándor Gimnázium,aPápaiGazdasági Szakképzõ Iskola, a Weöres Sándor Általános Iskola és az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola diákjai szerepeltek. A látványos mûsort Komáromi Sándor rendezte. A hagyományokhoz hûen az ünnepi megemlékezés keretein belül adták át a Pápa Város Önkormányzata által alapított Pápa Városért Érdemérem és Pápa Város Díszoklevele kitüntetéseket. Dr. Áldozó Tamás polgármester Pápa Városért Érdemérmet adott át dr. Szabó Lajos nyugalmazott röntgenfõorvosnak és a PápaiAsztalosKft.munkavállalói közösségének. Pápa Város Díszoklevele kitüntetést vehetett át Berkes Béláné nyugalmazott bölcsõdevezetõ, Gelencsér Róbert szervátültetett atléta, a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete és Szücs Lajos,a Lombard Pápa Termál FC kapusa. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés koszorúzással zárult. Pintér-Papp Eszter A Kormányváltás megemlékezése Nemzeti ünnepünk elõestéjén, március 14-én tartottak megemlékezést az Esterházy-kastély elõtti Petõfi-szobornál a Kormányváltás helyi szervezetei. Mint elhangzott, a helyszínválasztással a program szervezõi azt szerették volna kifejezni, nem szeretnék, ha a szobor más helyre kerülne. rendezvényen emlékeztetett arra, a rendszerváltás óta eltelt évtizedek alatt egyszer sem kértek fel baloldali politikust arra, hogy szónoka legyen a városi ünnepségnek. Többek közt ezért is szervezték meg a rendezvényt, mivel úgy érzik, gondolataik csak így juthatnak el a közvéleményhez. Hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a március15-ivárosirendezvény nyilvánvalóan Fidesz gyûlés, õk részt vesznek a megemlékezésen, és gratulálnak a kitüntetetteknek. A Kormányváltás megemlékezésén Kerecsényi Zoltán, a DK választókerületi elnöke az márciusi helyi eseményekrõl beszélt, és emlékeztetett arra, Petõfi és társai ma is példát kell, hogy mutassanak számunkra. Õk azok, akiknek életét, tevékenységét kötelességünk megismertetni a következõ generációkkal. Grõber Attila, az MSZP helyi elnöke beszédében hangsúlyozta, 1848 márciusában nemzet született, a mi nemzetünk. Emlékeztetett arra, a reformokat követelõk nem mindenben értettek egyet, nem voltak egységesek, egy dologban azonban egy véleményen voltak, nem lehet tovább folytatni azt a politikát, ami a népet kizárja saját sorsának irányításából. És tetteik nyomán néhány óra leforgása alatt évtizedeket lépett elõre az ország. A megemlékezés végén a résztvevõk elhelyezték a tisztelet koszorúit és mécseseit a Petõfi-szobornál. Pápa Bázisrepülõtér Raktárbázist Folytatás az 1. oldalról Nagyon régi adósság, amit most sikerült törlesztenünk - fogalmazott beszédében a honvédelmi miniszter, majd a kivitelezõ cég ügyvezetõjével, Horváthné Marosits Judittal átvágta a logisztikai raktárbázis elkészültét jelképezõ nemzeti színû szalagot. Ezt követõen a jelenlévõk megtekintették a több mint 2300 négyzetméter alapterületû, 4 méter belmagasságú épületkomplexumot. A három nagy és több kisebb raktárhelyiség mellett az épületegyüttesben hét iroda, egy kazánház és vizesblokk is helyet kapott. Az egymással szemben álló két nagyobb épületrészt térburkolat köti össze. Büszkék arra, hogy a pápai bázisrepülõtér folyamatosan fejlõdik, ennek egy ékes példája a beruházás elkészülte, mondta Magasy Zsolt alezredes, megbízott bázisparancsnok. avattak - Ebben a raktárbázisban fogjuk elhelyezni azokat az anyagokat, melyek már korábban is itt voltak a reptéren: ruházati anyagokat, technikai eszközöket, azokat a dolgokat, melyek a reptér mûködéséhez szükségesek. Ez egy közös beruházás keretében megépült létesítmény, ez azt jelenti, hogy egy részét Magyarország, másik részét a NATO fizette - nyilatkozta Magasy Zsolt. Tovább folytatódik a Pápa Bázisrepülõtér fejlesztése, tudtuk meg a programon. Már az idén elkezdenek építeni a C-17-es repülõgépek számára egy hangárépületet, és új irányítótornya is lesz a repülõtérnek, mondta el a megbízott bázisparancsnok. A honvédelmi miniszter az avatáson azt mondta, a pápai repülõtér a jövõben teherrepülõtérként fog szolgálni. Varga Bea Gõgös Zoltán, az ellenzéki összefogás országgyûlési képviselõjelöltje képviselõjelölti bemutatkozással egybekötött kihelyezett képviselõi fogadónapot tart az alábbi településeken: Március 27., csütörtök 9 óra Gecse, ÁFÉSZ bolt elõtt (Kossuth u.52.), 15 óra Doba, vegyesbolt elõtt (Kossuth u.2.), óra Somlószõlõs, mûvelõdési ház (Kossuth u.102.), 18 óra Somlóvásárhely, mûvelõdési ház (Szabadság tér 11.). Március 29., szombat 8 óra Kup, központi buszmegálló, 9 óra Bakonypölöske, vendéglõ elõtt (Petõfi u. 184.), 10 óra Noszlop, faluház elõtt (Sport tér 1.), 11 óra Magyarpolány, köztéri vegyesbolt elõtt, 16 óra Malomsok, faluház (Fõ tér 19.), óra Marcaltõ, Polgármesteri Hivatal (Fõ tér 13.). Március 31., hétfõ 17 óra Pápa, JMSZK színházépület elõadótermében (Erzsébet liget 1.) Meghívott vendég: Szabó Tímea képviselõjelölt, a PM társelnöke. Április 1., kedd 16:30 óra Mihályháza, közösségi ház (Fõ tér 2.), 18 óra Mezõlak, Polgármesteri Hivatal (Arany J.u.1.). Április 3., csütörtök 15:30 óra Pápasalamon, vegyesbolt elõtt (Petõfi tér 17.), 16:30 óra Dabrony, Kultúrházban (Malom u.10.), 18 óra Nagyalásony, Kultúrház (Kossuth u. 51.). Április 4., péntek 16 óra Nemesgörzsöny Áfész bolt elõtt, 17 óra Nagyacsád, kultúrház (Deák Ferenc u.1-3.) március 28-án, pénteken óráig képviselõi fogadónapot tart Pápán, az MSZP irodában (Korvin u. 3.) Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõ, valamint Grõber Attila, Pingiczer Sándor és Szirbek Rita önkormányzati képviselõk. Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõjelölt minden érdeklõdõt szeretettel meghív március 31-én 17 órakor a JMSZK színházépületében tartandó választási fórumra. Vendége: Szabó Tímea országgyûlési képviselõ, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke.

3 2014. március 27. Pápa és Vidéke 3 Átadták a pápasalamoni bekötõutat 3,5 kilométer hosszan, 340 millió forintos beruházásból újították fel a Dáka felõl Pápasalamonhoz vezetõ utat. Az út korábban rendkívül leromlott állapotú volt, a szembemenõ forgalomban közlekedõ gépjármûvek nem fértek el egymás mellett, az autóbuszok az árokszélig voltak kénytelenek lehajtani. Békáson járt a köztársasági elnök Hollán Ernõre emlékeztek március 15-én Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából a Pápa melletti Békáson járt Áder János köztársasági elnök. Az államfõ a község március 15-ei ünnepségén vett részt. Az ünnepélyen szónoklatában úgy fogalmazott, március 15-e modern politikai nemzetünk születésnapja, melynek jelentõsége az államalapításhoz fogható. Az alkalmon a szabadságharc egyik õrnagyára, Hollán Ernõre is emlékeztek, aki Békáson családi sírboltban, a temetõben lévõ kápolnában nyugszik. A szabadságharcban katonaként szolgáló Hollán Ernõ hadmérnök a kiegyezés utáni idõszak közlekedési államtitkára lett, õ tervezte az ország vasúthálózatát. Mélyen hitt a nemzet szabadságszeretõ, megtartó és felemelõ erejében, mondta el róla a köztársasági elnök. A rendezvényen jelen voltak a Hollán család tagjai is: Londonból, Párizsból, Mexikóvárosból, Budapestrõl érkeztek Békásra. Az ünnepségen Hollán Ernõ munkásságát Nemes József, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense méltatta, ünnepi mûsort a szombathelyi Hollán Ernõ Kollégium diákjai adtak, közremûködött a celldömölki Liszt Ferenc kórus. Békáson az utóbbi években március 15-én fát ültetnek a szabadságharcos és hadmérnök tiszteletére és emlékére. Ezt a hagyományt követte a köztársasági elnök is, a falu polgármesterével, Horváth Jánossal ültetett facsemetét. A rendezvény koszorúzással zárult. va LMP Vagyonosodási vizsgálat és munkahelyteremtés A Lehet Más a Politika számára két dolog kiemelten fontos a kampányban. Lezárni azt az idõszakot, amikor a politikusok visszaélhetnek a választók bizalmával, valamint munkahelyeket teremteni, jelentette ki Szél Bernadett országgyûlési képviselõ, az LMP társelnöke. A Lehet Más a Politika országjáró körútjának pápai állomásán Szél Bernadett azt mondta, pártja szorgalmazza, hogy minden évben legyenrendszereséskötelezõ vagyonosodási vizsgálat a politikai elittel szemben. Régi álom vált valóra Pápasalamonban azzal, hogy a faluhoz Dáka irányából bevezetõ és a településen áthaladó utat felújították - mondta az átadó ünnepségen dr. Kovács Zoltán, a térség országgyûlési képviselõje és Horváth Ferenc polgármester. A korszerûsítés során az út külterületi szakaszán mindkét oldalon 1-1 méternyi burkolatszélesítésre került sor, így a kiépített szilárd burkolat szélessége 6 méterre gyarapodott. A teljes útszakaszon úgynevezett hideg remix újrahasznosítás keretében a korábbi aszfaltot felmarták, visszadolgozták, majd két rétegben megerõsítették a burkolatot. Ezzel együtt 320 méter új szalagkorlátot is elhelyeztek. A beruházásnak köszönhetõen javul a közlekedésbiztonság, hangzott el a Magyar Közút Zrt. vezérigazgatójának, Mázsi Attilának Ezt azért tartják fontosnak, hogy a magyar politikai élet megtisztuljon azoktól a politikusoktól, akik a köz kárára tesznek szert különbözõ vagyonokra, és nem az ország érdekében politizálnak munkájuk során. Nyõgér István, az LMP országgyûlési képviselõjelöltje kihelyezett fogadóórái és lakosságai fórumai: Március 27., csütörtök 15:30 Pápán a Várkertben a sportcsarnok felõli gyalogos hídnál köztéri fogadóóra Zelenák Adrián megyei választmányi taggal, Európa Parlamenti képviselõjelölttel. Március 28., péntek 16:15 Tapolcafõn a téren, 17:30 Farkasgyepûn a vegyesbolt elõtt bemutatkozás és köztéri fogadóóra. Március 29., szombat 18:00 Pápa, köztéri fogadóóra a buszpályaudvar Várkert felõli részén. Március 30., vasárnap 16:30 bemutatkozás és fogadóóra Németbányán a téren, 17:30 lakossági fórum Bakonyjákón a kultúrházban. Március 31., hétfõ 17:30 fogadóóra Döbröntén a kultúrházban, 18:30 Gannán a kultúrházban. Április 1., kedd fogadóóra 17:00 Noszlop, bolt elõtt 18:00 Bakonypölöske, bolt elõtt. Április 2., szerda fogadóóra 17:00 Kup, bolt elõtt, 18:00 Pápakovácsi, bolt elõtt. Április 3., csütörtök fogadóóra 17:00 Kolontár, központ, 18:00 Devecser, buszpályaudvar mellett.. Április 5., szombat 14:30 lakossági fórum Zirc, Rézkakas Fogadó (Béke u. 8.), vendég: Ikotity István, az LMP képviselõjelöltje és Etikai Bizottságának elnöke, 16:30 fogadóóra Bakonybélben a kolostor mellett. További részletek: Az LMP kész arra, hogy teljesen új alapokra helyezze a munkahelyteremtést az országban, hangsúlyozta a politikus. Ehhez aktiválni kell a hatalmas lehetõségeket rejtõ zöldgazdaságot. Számításaik szerint körülbelül 440 ezer munkahely teremthetõ hazánkban a megújuló energiák használatával. Magyarország bõségesen rendelkezik olyan erõforrásokkal, amelyeket ha bölcsen alkalmaznak, csökkenthetõ lenne az ország nemzetközi függõsége, valamint a munkanélküliség száma. beszédében. A magyar kormány útfelújítási programjában 2010 és 2014 között 34 milliárd forint értékben korszerûsítették a hazai úthálózatot. Ebben az idõszakban Veszprém megyében 130 km, a pápai járásban 30 km alsóbbrendû út újult meg. Az LMP kész programmal áll a választópolgárok elé, melynek címe Munkahelyteremtés a megújuló Magyarországon. Céljuk egy erõs antikorrupciós politika kialakítása, valamint munkahelyek létrehozása, összegezte mondandóját a párt társelnöke. A sajtótájékoztatót követõen Nyõgér István, az LMP Veszprém megyei 4. számú választókerületének egyéni országgyûlési képviselõjelöltje és Szél Bernadett a választópolgárokkal találkoztak a Kossuth utcán. M.A. Értesítjük Pápa város lakosságát, hogy az alábbi napokon a felsorolt utcákban kéményseprõink megjelennek a évben elsõ alkalommal esedékes kéményseprési munkák (kémény ellenõrzése, szükség szerinti tisztítása) elvégzése céljából. Kérjük, hogy a kémények ellenõrzését, illetve gázüzemû kémények használata esetén azok évenkénti felülvizsgálatát, szükség szerinti tisztítását tegyék lehetõvé! A munka elvégzését a sormunkakönyvben aláírásukkal igazolni és az érte járó díjat megfizetni szíveskedjenek! Március Döbröntei u., Attila u., Kisfaludy u., Achim A. u., Árpád u., Somlai út, Fûzfa u., Wesselényi u., Szabó E. u. Március Szilágyi u., Somody u., Szente u. Március 31-április 1. Kertész u., Jeges u., Barázda u., Tangazdaság Teleki u., Hunyadi u., Kölcsey u., Arany J. u., Bakonyér u., Vörösmarty u. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Kéményseprési Üzem Vizsgálják a földszerzõdéseket Dr. Kovács Zoltán, a Fidesz országgyûlési képviselõje múlt keddi sajtótájékoztatóján Orbán Imrének, a Jobbik helyi elnökének földügyekkel kapcsolatos kijelentéseire reagált. Dr. Kovács Zoltán a Fidesz országgyûlési képviselõjeként úgy fogalmazott, távol kívánja tartani a politikát a közigazgatástól, különösen a kampányidõszakban. Ezért nem történt a Kormányhivatal részérõl reagálás. Dr. Kovács Zoltán hozzátette, a Kormányhivatal az államigazgatás területi integrált hivatala, mely az ágazati miniszter döntéseinek és a szakmai szabályoknak megfelelõen jár el végrehajtó szervként, így a földügyekben is. - Közismert, hogy a közelmúltban Fazekas miniszter úr bejelentette, hogy az új földforgalmi törvény egyes rendelkezéseinek hatályba lépése elõtt megvizsgálják a földhivatalok a haszonélvezeti joggal terhelt szerzõdéseket. Ezt a munkát végzi is egyébként a földhivatal most már jó néhány hónapja, illetve figyeljük azokat a kifüggesztett, jelentõs területre vonatkozó szerzõdéseket, amelyek mögött akár zsebszerzõdést vagy más nem legális ügyletet gyanítunk. A fölhivatalok - velem együtt - már jó néhány hete a Nemzeti Földalaphoz, a Nemzeti Agrárkamarához és a földügyekkel foglalkozó államtitkárhoz is fordultak, hogy ezeket a szerzõdéseket, illetve kifüggesztéseket vizsgálják felül, s ha van lehetõség, az állam éljen az elõvételi jogával - fogalmazott dr. Kovács Zoltán, majd hozzátette: a Jobbik nyitott kapukat dönget, hiszen az eljárások már folyamatban vannak. Dr. Kovács Zoltán visszautasította a trafik- és a földügyekkel kapcsolatos alaptalan vádakat. Ilyen ügyek nincsenek sem Pápán, sem pedig a környékén, tette hozzá a Fidesz országgyûlési képviselõje. vb Jobbik Magyarországért Mozgalom Morvai Krisztina volt a vendég Morvai Krisztina, az Európai Parlament független képviselõje volt a vendége a Jobbik helyi szervezetének. A lakossági fórumon az EP-képviselõ az elmúlt öt évben végzett munkáját összegezte. A jelenlévõket Orbán Imre helyi elnök köszöntötte, majd Ferenczi Gábor országgyûlési képviselõjelölt foglalta össze röviden a Jobbik programját. Ezt követõen Morvai Krisztina beszélt az Európai Parlamentben végzett munkájáról, hangsúlyozva, hogy nem politikusnak, hanem független jogvédõnek tartja magát, aki a Jobbik támogatásával vehet részt az európai politikában. Eleget téve vállalt feladatainak reméli, hogy a következõ ciklusban is bizalmat szavaz neki a Jobbik. Az EP-képviselõ úgy fogalmazott, azon kevés politikusok közé tartozik, akik egyéni felelõsséget vállalnak munkájukért. Valamennyi képviselõi hozzászólása - európai parlamenti és belföldi egyaránt - nyomon követhetõ honlapján és a Facebookon. Büszke arra, hogy az Európai Unió smink nélküli oldalát tudja megmutatni a magyar embereknek. Mint mondta, Brüsszelbe és Strassburgba a magyar nép üzenetét igyekszik eljuttatni. Az ottani képviselõknek nagyon kevés fogalmuk van arról, hogyan is élnek hazánkban az emberek. A politikusnõ azt mondta, a magyar valóságot szeretné érzékeltetni, hiszen az európai uniós csatlakozásunk feltételrendszerének és státuszának köszönhetõen hazánk sok vonatkozásban inkább egy harmadik világbeli országra hasonlít, mint az EU tagállamaihoz. Eddigi munkájával elégedett, hiszen sikerült elvinnie az elszakított területen élõ magyarok hangját. Elmondani mi is az a Trianon, mit jelent az, hogy nemzeti önrendelkezést követelnek az ott élõknek. Többek között beszélt még a magyarországi munkavállalók helyzetérõl, akik 300 euróért teljes munkajogi jogfosztottságban dolgoznak, és szót emelt a magyar termõföld védelme érdekében is. M.A.

4 4 Pápa és Vidéke március 27. Mindennapi életünk színtere, a lakóház Háromhetes projekt - Mi volt a célja a projektnek? - Elsõsorban az, hogy a a Munkácsyban Immár ötödik éve, hogy a Munkácsy általános iskola hatodik osztályai egy kiemelt témával ismerkedhetnek meg behatóbban, nemcsak a tanórákon, hanem azon kívül is. Az idei projektre március 3-tól 24-ig került sor. Címe, témája: Mindennapi életünk színtere, a lakóház. A rendezvénysorozatról a projektfelelõst, dr. Hauberné Szabó Tímea tanárnõt kérdeztük. Petõfis sikerek A zánkai Egry József Középiskola február 27-én 11. alkalommal rendezte meg a Focus on Britain regionális angol versenyét. Az ország különbözõ pontjairól érkezõ 11 csapat vetélkedõjén a Pápai Petõfi Sándor Gimnázium csapata 1. helyezést ért el. diákokat közel hozza egy-egy fontos témához, s hogy érzékeltesse: az iskolában megszerzett tudásra a hétköznapokban is szükség van. A mostani például azt teszi érzékletessé, hogy a lakókörnyezet, amelyben élünk, sok-sok terv és rengeteg munka eredménye. A szépség mögött, márpedig Pápa nagyon szép város, különösen nagy szellemi erõfeszítés fedezhetõ fel. - Milyen programokra került sor ezekben a hetekben? - A megnyitón Zsuppán István, a Türr nyugalmazott mûvésztanára beszélt városunk épületeinek kialakulásáról; színesen, érdekfeszítõen. Ellátogattunk Bakonybélbe, Nagytevelre is, hogy az ottani tájházakon a falusi építészetet tanulmányozzuk. Voltunk a Földhivatalban és a Levéltárban is. Tanórákon is elõkerült a téma, matematikából például a ház területének kiszámítása, magyarból az otthonról szóló versek formájában. A projekt ünnepi zárásaként pedig kiállítás nyílt az iskola aulájában, ahol mindenki megtekinthette az elkészült munkákat. - Hogyan viszonyultak a diákok a rendezvénysorozathoz? - Örültek neki, és igen aktívak voltak. Ezt fõként az bizonyítja, hogy sokan részt vettek a nem kötelezõ programokon is. S ez mindennél többet mond a projekt sikerérõl. K.B. Harmadik hely az országos NATO vetélkedõn Magyarország 15 évvel ezelõtt, 1999-ben csatlakozott a NATO-hoz, amelynek azóta is tagjai vagyunk. Ebbõl az alkalomból szerveztek országos vetélkedõt 15 éve a NATO-ban címmel, amelyen részt vett a pápai Acsády Ignác Szakképzõ Iskola Acsádys Ezüst Nyíl csapata is, amelynek Boda Sándor, Pongrácz Attila, Kiss Péter voltak a tagjai. A tantárgyat Dernóczi Attila nyugállományú alezredes oktatja. - Az acsádys tanulók már többször is részt vettek országos katonai diákversenyeken, ahol kiválóan szerepeltek. Alaki ismeretekkel rendelkeznek, így minden városi rendezvényen, megemlékezésen jelen vagyunk az iskolazászlóval, és lerójuk a kegyeletünket. A Magyar Honvédséggel is jó a kapcsoltunk - mondta Dernóczi Attila. A versenynek február 24-én volt az elsõ online fordulója, ezen 56 csapat vett részt hazánk középiskoláiból és felsõoktatási intézményeibõl, közülük a legjobb hat jutott tovább az országos döntõbe, köztük ott volt az acsádys csapat is. Az Acsádys diákok a legjobbak között Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola oktatási programjában szerepel a hazafias és honvédelmi nevelés, ezért 2009-ben elindították az iskolában a katonai alapismeretek tantárgyat, ami úttörõ vállalkozásnak számít környékünkön. A szabadon választható tantárgy keretei között a diákok négy év alatt megismerkednek a katonaélet ismereteivel, majd a képzés végén érettségit is tehetnek belõle. országos döntõbe jutottak március 12-én, a Pákozdi Katonai Emlékparkban mérték össze tudásukat. A verseny napjának délelõttjén a NATO-csatlakozásról és tagságunk tapasztalatairól konferenciát rendeztek a helyszínen, a versenyre érkezõ fiatalok pedig megnézték a pákozdi emlékparkot. Az országos versenyen végül az Acsádys Ezüst Nyíl a harmadik helyen végzett, mindössze fél ponttal lemaradva a második helyezésrõl. AháromtagúzsûrinekMihócza Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság törzsfõnök helyettese, dr. Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója és Varga Gergely, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársa volt a tagja. Az esemény fõvédnöke, Vargha Tamás, ahonvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára volt, aki a díjakat, okleveleket és a könyvjutalmat is átadta. - Nagyon nehéz volt a verseny, pontosan kellett ismerni a NATO történetét ahhoz, hogy kiválóan szerepeljünk. A diákjaink örültek a sikernek. Mindhárman 12. X-es tanulók, most fognak érettségizni. Szerencsére nem kellett õket motiválni, hiszen az iskolát, a várost képviselték Pákozdon az országos döntõben jegyezte meg büszkén újságunknak Dernóczi Attila. Polgár Szilárd Hol tart a kerti munkálatokkal? Fõzzünk Agatha Christie ételeket! volt a verseny mottója. A brit gasztronómia és a híres detektív regényíró kezdetben merész párosításnak tûnt, majd némi kutatómunka és az írónõ regényeiben szereplõ ételek receptjeit bemutató blog tanulmányozása után sikerült megtalálni e két távolinak tûnõ téma között az összefüggést a csapat tagjainak. A korábbi évekhez hasonlóan a feladatok idén is két részbõl álltak. Elõzetes feladatként egy tradicionális brit ételt kellett elkészíteni és videóra venni. A szóbeli részben ezt kellett prezentálni a csapatoknak a házi videó segítségével. A petõfisek humoros, életszerû, kiváló angolsággal elõadott prezentációja lenyûgözte a zsûrit. A verseny írásbeli része különbözõ feladatokból állt Agatha Christie: Gyilkosság az Orient expresszen címû mûvének alapján. Az idei versenyfeladatok nemcsak a versenyzõk kreativitására, képzelõerejére, ismereteik bõvítésére, elõadói képességeikre, hanem szervezõképességükre és csapatmunkájukra is fókuszáltak. A gyõztes csapat tagjai: Horváth Dániel, Hunyadi-Nagy Eszter, Üveges Eszter (12.B), John Withers (13.B), felkészítõjük Bognár Anita tanárnõ. Az elõzetes feladat, a videó elkészítésével Nagy Patrícia (11.H) segítette a csapat munkáját. Márciusban sûrûsödnek a kerti munkák, igaz az enyhe télnek köszönhetõen kicsit hamarabb el lehetett kezdeni az ilyenkor szokásos teendõket. Az egyik legfontosabb feladat a talaj elõkészítése, a korai zöldségfélék vetése, a gyümölcsfák metszése és permetezése. A virágágyásokban is akad munka bõven. Aktuális körkérdésünkben arról érdeklõdtünk, hol tartanak a kerti munkálatokkal? Kovácsné Bakos Andrea - Vidéken lakunk, elég nagy a kertünk és az udvar is. A kertet nem mûveljük, csak gyümölcsfa van benne, néhány akác és eperágyás. A gyümölcsfákat már megmetszettük, és megkapáltuk az epret. Az udvaron pedig lenyírtuk a füvet. Ezen kívül van egy kis sziklakertem és virágoskertem is. Nemrég ültettem tavaszkát, valamint árvácskát. A nárciszaim pedig már szépen virágoznak. Horváth László - Az Öreg-hegyben van egy hatalmas kertem, sok-sok gyümölcsfával. A tavaszi munkák közül még Kovácsné Bakos Andrea szinte semmit nem csináltam. Csupán az elszáradt és letöredezett faágakat szedtem össze, valamint gazoltam. Legközelebb ásnom kellene. Korábban volt veteményes is, ahol szinte mindent megtermeltem. Közel a nyolcvanhoz, már nehezen megy a munka, bár a feleségem sokat segít. Tóth Gyuláné - Az Öreg-hegyben van kertünk, ami 200 négyszögöl. Elvetettük a sárgarépát, a zöldséget, a hagymát, a Horváth László retket, amit ilyenkor szokás. Gyümölcsfáink is vannak. A férjem már megmetszette az alma-, a szilva-, a körte- és a sárgabarackfákat, valamint elvégezte a lemosó permetezést. Nagyon sok eperpalántánk van. Mi szinte mindent megtermelünk, semmit nem vásárolunk a boltban. A zöldségeket és a gyümölcsöket elrakjuk télire. M.A. Tóth Gyuláné

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program XXI. évfolyam 10. szám 2013. június 4. Megjelenik: kéthetente Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program ÖNKORMÁNYZAT Idõsügyi stratégia Józsefvárosban A helyi tapasztalatokat

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. Tállai András ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben városháza Birtokba vették a repülőteret aktuális Hazatalált a Matyó Királynő Sportkalauz Határozott

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

ÚJ MENTŐAUTÓ SZAVAZUNK A FÜRDŐSZÁLLÓÉRT FILMFESZTIVÁL

ÚJ MENTŐAUTÓ SZAVAZUNK A FÜRDŐSZÁLLÓÉRT FILMFESZTIVÁL Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának hivatalos lapja XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 28. Alapítva 1902-ben MEGJELENIK KÉTHETENTE ÚJ MENTŐAUTÓ SZAVAZUNK A FÜRDŐSZÁLLÓÉRT FILMFESZTIVÁL 3. 6-7. 9.

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17.

XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17. XXIII. évf. 23. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. november 17. Európai szintű fejlesztés a Zsóryban, újrahasznosítják a termálvizet A Zsóry fürdő korszerűsítéséről Vámos Zoltán A Mező Ferenc Tagiskola ablakcseréjéről

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Kanizsa. Kattintson, hogy még többet tudjon Kanizsáról! (93)

Kanizsa. Kattintson, hogy még többet tudjon Kanizsáról! (93) Kattintson, hogy még többet tudjon Kanizsáról! Így parkoljunk áprilistól! Túlórákról döntöttek Nagykerteki út Miklósfán Közlekedésbiztonságból jeles Bakonyi Bernadett kiállítása Szakralitás a grafika és

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Érettségi Adócsökkentő költségvetés Felújított bérlakások Horváth József 80 éves

Érettségi Adócsökkentő költségvetés Felújított bérlakások Horváth József 80 éves Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. május 9. Érettségi Adócsökkentő költségvetés Felújított bérlakások Horváth József 80 éves Önkormányzati hírek 2 2015. május 9. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» LENDVAI

Részletesebben