Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának"

Átírás

1 2014. március 27. Közéleti hetilap XII. évfolyam 6. szám Városi megemlékezés március 15-én Örök gyõztes a forradalom A hagyományokhoz hûen Pápa Város Fúvószenekarának toborzójával, valamint a katonai díszalegység és a Pápai Huszáregyesület tagjainak bevonulásával vette kezdetét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés március 15-én. Nemzet vagyunk, s jogunk és erõnk is van, hogy ne engedjük magunkat tartománnyá süllyeszteni idézte Kossuth Lajos szavait emlékezõ beszédében Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke, Pápa Város Díszpolgára. Majd emlékeztetett, 2012-ben több százezer magyar ember békemenetben vonult Budapest utcáin, s a hatalmas menetoszlop elején egyetlen üzenetvoltolvasható: Nemleszünk gyarmat!. Ahogy fogalmazott, hét nemzedéknyi idõ választ el minket, mai magyarokat, 1848 hetedik nemzedékét, azaz a forradalom hetedik gyermekét a leghíresebb március 15-e magyarjaitól, Kossuth nemzedékétõl. Azonban örökre összeköt minket a küzdelem, hogy a magyar élet ne legyen soha idegen célok eszköze. Kövér László hangsúlyozta, ezért nem tudott, és nem tud múlttá válni sem a huszadik, sem a huszonegyedik században. Majd rámutatott, a régiek hite szerint a hetedik gyermek a legszerencsésebb, neki kell beteljesítenie az elõtte járók céljait. Továbbiak a 2. oldalon MH Pápa Bázisrepülõtér Raktárbázist avattak Hende Csaba honvédelmi miniszter adta át ünnepélyes külsõségek között március 17-én, hétfõn délelõtt a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér új logisztikai raktárbázisának épületegyüttesét. A raktárak felépítése a bázis korszerûsítésének egyik lépéseként valósult meg, és a laktanyába települt szervezetek tevékenységét szolgálja. A rendezvényen részt vett Fucsku Sándor vezérõrnagy, az Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka és dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, kormánymegbízott is. Katonai tiszteletadással fogadták Hende Csaba honvédelmi minisztert a bázisrepülõtéren, ezt követte a logisztikai raktárbázis felavatása. A mûszaki paraméterek és a kivitelezés körülményeinek ismertetése után a miniszter szólt az egybegyûltekhez. Hende Csaba szónoklatában a NATO elkötelezetten Stratégiai Légiszállítási Képesség, a SAC-program elõnyeit hangsúlyozta. - Nagy nap ez számunkra, amikor a Magyar Honvédség pápai repülõterén átadhatunk egy raktárbázist, hiszen a repülõtér folyamatos fejlesztése az egyik garanciája a SAC-program sikerének. A NATO a szabadság védelmére hivatott közösség, minden nemzet a saját akaratából vesz benne részt. A NATO-nak nincsen hadserege, csak a tagállamoknak, amelyek összeadják erejüket egymás védelmében. Magyarország számára rendkívül hasznos a NATOtagság. A világtörténelem legerõsebb és legsikeresebb katonai szövetségének tagjaként mi is élvezzük a kollektív biztonság elõnyeit, és dolgozunk: mi is hozzátesszük a magunkét a biztonság megteremtésére irányuló közös erõfeszítésekhez. A SAC-program olyan sikertörténet, melyet a NATO-szövetségen belül is szívesen hoznak felpéldaként.ezazújraktárbázis korszerû és professzionális feltételeket teremt a bázisrepülõtér és a SAC-program többi szervezete számára is a logisztikai feladatok ellátásához. Folytatás a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke március 27. Városi megemlékezés március 15-én Folytatás az 1. oldalról Az 1848-as eseményekre emlékeztetve a szónok kiemelte, a magyar forradalom nem hozott vérfürdõt, terrort. A változást követelõ akarat egy új élet kereteinek megteremtésére sarkallta a forradalmárokat. Felelõs, dolgozni, építeni, változtatni kész és képes emberek álltak Magyarország élére, akik nem másolták az idegen mintákat, hanem az országnak saját mintát teremtettek. Rendkívül rövid idõ alatt, jó törvényekkel egy korszerû, erõs magyar államot építettek. Olyan erõs államot, hogy a magyar szabadságharc vérbe fojtásához a világ egyik nagyhatalmának segítségül kellett hívnia egy másikat. Majd Széchenyi István szavait idézve hangsúlyozta, Magyarország elkezdett a saját tengelye körül forogni, azaz ura lenni önmagának. Ez az a történelmi tapasztalat, közösségi képesség, ami egy államalkotó nemzet életében a vereséget gyõzelemmé, a megaláztatást dicsõséggé, és a rabságot szabadsággá tudja változtatni. Ezért örök gyõztes a magyarok 1848/49-es forradalma, ez adott és ad erõt, követendõ eszményt a magyarok huszadik és huszonegyedik századi küzdelmeihez is. Majd párhuzamot vonva a korabeli és mai események közt kiemelte, Európát ma is válságok sújtják. A gazdasági válság mellett népesedési válság, erkölcsi válság, a demokrácia mûködési zavarai és az Európai Uniót megalapozó értékek mellõzése miatt létrejött hitelességi válság is gyötri az európai politikát. Mint mondta, ma Európában olyan nemzetközinek mondott világban élünk, amelyben a vélemény- és sajtószabadságot politikailag korrektnek nevezett, de a valósággal és az igazsággal szemben nagyon Gõgös Zoltán, amagyar SzocialistaPárt,aDemokratikus Koalíció, az Együtt PM és a Liberálisok alkotta Kormányváltás országgyûlési képviselõjelöltje a Örök gyõztes a forradalom is inkorrekt nyelvezet veszélyezteti. Olyan világban élünk, amelyben félõ, hogy a politikusok és a kormányok nem a választópolgárokkal, hanem üzleti érdekcsoportokkal szemben viselnek felelõsséget. Olyan világban élünk, amelyben a közös teherviselés gyakran azt jelenti, hogy a pénzt onnan veszik el, ahol kevés van, és azok veszik el, akiknek sok van. Olyan világban élünk, amelyben a vallást, a családot és a nemzetet sokan nem a jövõ zálogaként, hanem a végképp eltörlendõ múlt részeként kezelik. Mint mondta, hazánk a 2008-ban kirobbant gazdasági válság hatására nagyon nehéz helyzetbe került. A rendszerváltás elõtt eladósított állam helyzete 2010-re szinte a végletekig súlyosbodott. Az önkormányzatok és a családok adósságokkal küzdöttek, december 5-én a magyar államot szembefordították a magyar nemzettel, október 23-án vérbe, könnybe és szégyenbe fojtották az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóját. A magyar állam teljes intézményrendszere a szétesés, a leépülés, a mûködõképtelenség irányába sodródott. Kövér László emlékeztetett, ilyen körülmények közt vállalkozott a magyar nemzet 2010-ben arra, hogy visszaszerezze uralmát önnön élete felett. A választópolgárok azt üzenték: Nem leszünk gyarmat! Az Országgyûlés elnöke kijelentette: Az üzenetet és a feladatot megértettük, és legjobb tudásunk szerint igyekszünk végrehajtani. Itt, szülõvárosomban be kell vallanom Önöknek, az a politikai közösség, amelynek egyik alapító tagja voltam, jómagammal egyetemben életünk legnehezebb politikai feladatát kapta meg 2010-ben. Magyarország új Alaptörvényének elfogadásával keretet teremtettünk a Magyar Állam újjáépítésének és a nemzeti összetartás megerõsítésének. Az ország gazdasága a korábbi zuhanás után növekedési pályára állt, a nyomasztó adósságokat sikerült mérsékelni, pénzügyeinket rendbetenni. A nemzetközi együttmûködésekben vállalt minden kötelezettségünket sikerült teljesíteni. Az állami intézményrendszer ésszerû átalakítása megkezdõdött, a magyar gazdasági megoldások több vonatkozásban is nemzetközi példaként szolgálnak. A nemzetközi vitákat vállaltuk, a magyar érdekeket megvédtük. Mindezen eredményeket Önök, a magyar emberek teljesítménye, bátorsága és kitartása nélkül nem lehetett volna elérni. Kövér László úgy fogalmazott, 2014-ben ez a legnagyobb elégtétel, amellyel az 1948-as forradalom és szabadságharc ismert és ismeretlen hõsei elõtt tiszteleghetünk. Mint mondta, hamarosan ismét választások elõtt állunk, amikor döntenünk kell arról, hogy a haza folytassa a megkezdett útját, haladjon, és ne forduljon vissza. Az ünnepi beszédet követõen Emelkedj, Nemzetem! címmel irodalmi összeállítást láthattak az ünneplõk, melyben a Teleszterion Színházi Mûhely, a Dûvõ Zenekar, a JMSZK Vadvirág Néptáncegyüttese, a Pápai Nyugdíjas Egyesület tagjai, a Türr István Gimnázium és a Petõfi Sándor Gimnázium,aPápaiGazdasági Szakképzõ Iskola, a Weöres Sándor Általános Iskola és az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola diákjai szerepeltek. A látványos mûsort Komáromi Sándor rendezte. A hagyományokhoz hûen az ünnepi megemlékezés keretein belül adták át a Pápa Város Önkormányzata által alapított Pápa Városért Érdemérem és Pápa Város Díszoklevele kitüntetéseket. Dr. Áldozó Tamás polgármester Pápa Városért Érdemérmet adott át dr. Szabó Lajos nyugalmazott röntgenfõorvosnak és a PápaiAsztalosKft.munkavállalói közösségének. Pápa Város Díszoklevele kitüntetést vehetett át Berkes Béláné nyugalmazott bölcsõdevezetõ, Gelencsér Róbert szervátültetett atléta, a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete és Szücs Lajos,a Lombard Pápa Termál FC kapusa. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés koszorúzással zárult. Pintér-Papp Eszter A Kormányváltás megemlékezése Nemzeti ünnepünk elõestéjén, március 14-én tartottak megemlékezést az Esterházy-kastély elõtti Petõfi-szobornál a Kormányváltás helyi szervezetei. Mint elhangzott, a helyszínválasztással a program szervezõi azt szerették volna kifejezni, nem szeretnék, ha a szobor más helyre kerülne. rendezvényen emlékeztetett arra, a rendszerváltás óta eltelt évtizedek alatt egyszer sem kértek fel baloldali politikust arra, hogy szónoka legyen a városi ünnepségnek. Többek közt ezért is szervezték meg a rendezvényt, mivel úgy érzik, gondolataik csak így juthatnak el a közvéleményhez. Hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a március15-ivárosirendezvény nyilvánvalóan Fidesz gyûlés, õk részt vesznek a megemlékezésen, és gratulálnak a kitüntetetteknek. A Kormányváltás megemlékezésén Kerecsényi Zoltán, a DK választókerületi elnöke az márciusi helyi eseményekrõl beszélt, és emlékeztetett arra, Petõfi és társai ma is példát kell, hogy mutassanak számunkra. Õk azok, akiknek életét, tevékenységét kötelességünk megismertetni a következõ generációkkal. Grõber Attila, az MSZP helyi elnöke beszédében hangsúlyozta, 1848 márciusában nemzet született, a mi nemzetünk. Emlékeztetett arra, a reformokat követelõk nem mindenben értettek egyet, nem voltak egységesek, egy dologban azonban egy véleményen voltak, nem lehet tovább folytatni azt a politikát, ami a népet kizárja saját sorsának irányításából. És tetteik nyomán néhány óra leforgása alatt évtizedeket lépett elõre az ország. A megemlékezés végén a résztvevõk elhelyezték a tisztelet koszorúit és mécseseit a Petõfi-szobornál. Pápa Bázisrepülõtér Raktárbázist Folytatás az 1. oldalról Nagyon régi adósság, amit most sikerült törlesztenünk - fogalmazott beszédében a honvédelmi miniszter, majd a kivitelezõ cég ügyvezetõjével, Horváthné Marosits Judittal átvágta a logisztikai raktárbázis elkészültét jelképezõ nemzeti színû szalagot. Ezt követõen a jelenlévõk megtekintették a több mint 2300 négyzetméter alapterületû, 4 méter belmagasságú épületkomplexumot. A három nagy és több kisebb raktárhelyiség mellett az épületegyüttesben hét iroda, egy kazánház és vizesblokk is helyet kapott. Az egymással szemben álló két nagyobb épületrészt térburkolat köti össze. Büszkék arra, hogy a pápai bázisrepülõtér folyamatosan fejlõdik, ennek egy ékes példája a beruházás elkészülte, mondta Magasy Zsolt alezredes, megbízott bázisparancsnok. avattak - Ebben a raktárbázisban fogjuk elhelyezni azokat az anyagokat, melyek már korábban is itt voltak a reptéren: ruházati anyagokat, technikai eszközöket, azokat a dolgokat, melyek a reptér mûködéséhez szükségesek. Ez egy közös beruházás keretében megépült létesítmény, ez azt jelenti, hogy egy részét Magyarország, másik részét a NATO fizette - nyilatkozta Magasy Zsolt. Tovább folytatódik a Pápa Bázisrepülõtér fejlesztése, tudtuk meg a programon. Már az idén elkezdenek építeni a C-17-es repülõgépek számára egy hangárépületet, és új irányítótornya is lesz a repülõtérnek, mondta el a megbízott bázisparancsnok. A honvédelmi miniszter az avatáson azt mondta, a pápai repülõtér a jövõben teherrepülõtérként fog szolgálni. Varga Bea Gõgös Zoltán, az ellenzéki összefogás országgyûlési képviselõjelöltje képviselõjelölti bemutatkozással egybekötött kihelyezett képviselõi fogadónapot tart az alábbi településeken: Március 27., csütörtök 9 óra Gecse, ÁFÉSZ bolt elõtt (Kossuth u.52.), 15 óra Doba, vegyesbolt elõtt (Kossuth u.2.), óra Somlószõlõs, mûvelõdési ház (Kossuth u.102.), 18 óra Somlóvásárhely, mûvelõdési ház (Szabadság tér 11.). Március 29., szombat 8 óra Kup, központi buszmegálló, 9 óra Bakonypölöske, vendéglõ elõtt (Petõfi u. 184.), 10 óra Noszlop, faluház elõtt (Sport tér 1.), 11 óra Magyarpolány, köztéri vegyesbolt elõtt, 16 óra Malomsok, faluház (Fõ tér 19.), óra Marcaltõ, Polgármesteri Hivatal (Fõ tér 13.). Március 31., hétfõ 17 óra Pápa, JMSZK színházépület elõadótermében (Erzsébet liget 1.) Meghívott vendég: Szabó Tímea képviselõjelölt, a PM társelnöke. Április 1., kedd 16:30 óra Mihályháza, közösségi ház (Fõ tér 2.), 18 óra Mezõlak, Polgármesteri Hivatal (Arany J.u.1.). Április 3., csütörtök 15:30 óra Pápasalamon, vegyesbolt elõtt (Petõfi tér 17.), 16:30 óra Dabrony, Kultúrházban (Malom u.10.), 18 óra Nagyalásony, Kultúrház (Kossuth u. 51.). Április 4., péntek 16 óra Nemesgörzsöny Áfész bolt elõtt, 17 óra Nagyacsád, kultúrház (Deák Ferenc u.1-3.) március 28-án, pénteken óráig képviselõi fogadónapot tart Pápán, az MSZP irodában (Korvin u. 3.) Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõ, valamint Grõber Attila, Pingiczer Sándor és Szirbek Rita önkormányzati képviselõk. Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõjelölt minden érdeklõdõt szeretettel meghív március 31-én 17 órakor a JMSZK színházépületében tartandó választási fórumra. Vendége: Szabó Tímea országgyûlési képviselõ, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke.

3 2014. március 27. Pápa és Vidéke 3 Átadták a pápasalamoni bekötõutat 3,5 kilométer hosszan, 340 millió forintos beruházásból újították fel a Dáka felõl Pápasalamonhoz vezetõ utat. Az út korábban rendkívül leromlott állapotú volt, a szembemenõ forgalomban közlekedõ gépjármûvek nem fértek el egymás mellett, az autóbuszok az árokszélig voltak kénytelenek lehajtani. Békáson járt a köztársasági elnök Hollán Ernõre emlékeztek március 15-én Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából a Pápa melletti Békáson járt Áder János köztársasági elnök. Az államfõ a község március 15-ei ünnepségén vett részt. Az ünnepélyen szónoklatában úgy fogalmazott, március 15-e modern politikai nemzetünk születésnapja, melynek jelentõsége az államalapításhoz fogható. Az alkalmon a szabadságharc egyik õrnagyára, Hollán Ernõre is emlékeztek, aki Békáson családi sírboltban, a temetõben lévõ kápolnában nyugszik. A szabadságharcban katonaként szolgáló Hollán Ernõ hadmérnök a kiegyezés utáni idõszak közlekedési államtitkára lett, õ tervezte az ország vasúthálózatát. Mélyen hitt a nemzet szabadságszeretõ, megtartó és felemelõ erejében, mondta el róla a köztársasági elnök. A rendezvényen jelen voltak a Hollán család tagjai is: Londonból, Párizsból, Mexikóvárosból, Budapestrõl érkeztek Békásra. Az ünnepségen Hollán Ernõ munkásságát Nemes József, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense méltatta, ünnepi mûsort a szombathelyi Hollán Ernõ Kollégium diákjai adtak, közremûködött a celldömölki Liszt Ferenc kórus. Békáson az utóbbi években március 15-én fát ültetnek a szabadságharcos és hadmérnök tiszteletére és emlékére. Ezt a hagyományt követte a köztársasági elnök is, a falu polgármesterével, Horváth Jánossal ültetett facsemetét. A rendezvény koszorúzással zárult. va LMP Vagyonosodási vizsgálat és munkahelyteremtés A Lehet Más a Politika számára két dolog kiemelten fontos a kampányban. Lezárni azt az idõszakot, amikor a politikusok visszaélhetnek a választók bizalmával, valamint munkahelyeket teremteni, jelentette ki Szél Bernadett országgyûlési képviselõ, az LMP társelnöke. A Lehet Más a Politika országjáró körútjának pápai állomásán Szél Bernadett azt mondta, pártja szorgalmazza, hogy minden évben legyenrendszereséskötelezõ vagyonosodási vizsgálat a politikai elittel szemben. Régi álom vált valóra Pápasalamonban azzal, hogy a faluhoz Dáka irányából bevezetõ és a településen áthaladó utat felújították - mondta az átadó ünnepségen dr. Kovács Zoltán, a térség országgyûlési képviselõje és Horváth Ferenc polgármester. A korszerûsítés során az út külterületi szakaszán mindkét oldalon 1-1 méternyi burkolatszélesítésre került sor, így a kiépített szilárd burkolat szélessége 6 méterre gyarapodott. A teljes útszakaszon úgynevezett hideg remix újrahasznosítás keretében a korábbi aszfaltot felmarták, visszadolgozták, majd két rétegben megerõsítették a burkolatot. Ezzel együtt 320 méter új szalagkorlátot is elhelyeztek. A beruházásnak köszönhetõen javul a közlekedésbiztonság, hangzott el a Magyar Közút Zrt. vezérigazgatójának, Mázsi Attilának Ezt azért tartják fontosnak, hogy a magyar politikai élet megtisztuljon azoktól a politikusoktól, akik a köz kárára tesznek szert különbözõ vagyonokra, és nem az ország érdekében politizálnak munkájuk során. Nyõgér István, az LMP országgyûlési képviselõjelöltje kihelyezett fogadóórái és lakosságai fórumai: Március 27., csütörtök 15:30 Pápán a Várkertben a sportcsarnok felõli gyalogos hídnál köztéri fogadóóra Zelenák Adrián megyei választmányi taggal, Európa Parlamenti képviselõjelölttel. Március 28., péntek 16:15 Tapolcafõn a téren, 17:30 Farkasgyepûn a vegyesbolt elõtt bemutatkozás és köztéri fogadóóra. Március 29., szombat 18:00 Pápa, köztéri fogadóóra a buszpályaudvar Várkert felõli részén. Március 30., vasárnap 16:30 bemutatkozás és fogadóóra Németbányán a téren, 17:30 lakossági fórum Bakonyjákón a kultúrházban. Március 31., hétfõ 17:30 fogadóóra Döbröntén a kultúrházban, 18:30 Gannán a kultúrházban. Április 1., kedd fogadóóra 17:00 Noszlop, bolt elõtt 18:00 Bakonypölöske, bolt elõtt. Április 2., szerda fogadóóra 17:00 Kup, bolt elõtt, 18:00 Pápakovácsi, bolt elõtt. Április 3., csütörtök fogadóóra 17:00 Kolontár, központ, 18:00 Devecser, buszpályaudvar mellett.. Április 5., szombat 14:30 lakossági fórum Zirc, Rézkakas Fogadó (Béke u. 8.), vendég: Ikotity István, az LMP képviselõjelöltje és Etikai Bizottságának elnöke, 16:30 fogadóóra Bakonybélben a kolostor mellett. További részletek: Az LMP kész arra, hogy teljesen új alapokra helyezze a munkahelyteremtést az országban, hangsúlyozta a politikus. Ehhez aktiválni kell a hatalmas lehetõségeket rejtõ zöldgazdaságot. Számításaik szerint körülbelül 440 ezer munkahely teremthetõ hazánkban a megújuló energiák használatával. Magyarország bõségesen rendelkezik olyan erõforrásokkal, amelyeket ha bölcsen alkalmaznak, csökkenthetõ lenne az ország nemzetközi függõsége, valamint a munkanélküliség száma. beszédében. A magyar kormány útfelújítási programjában 2010 és 2014 között 34 milliárd forint értékben korszerûsítették a hazai úthálózatot. Ebben az idõszakban Veszprém megyében 130 km, a pápai járásban 30 km alsóbbrendû út újult meg. Az LMP kész programmal áll a választópolgárok elé, melynek címe Munkahelyteremtés a megújuló Magyarországon. Céljuk egy erõs antikorrupciós politika kialakítása, valamint munkahelyek létrehozása, összegezte mondandóját a párt társelnöke. A sajtótájékoztatót követõen Nyõgér István, az LMP Veszprém megyei 4. számú választókerületének egyéni országgyûlési képviselõjelöltje és Szél Bernadett a választópolgárokkal találkoztak a Kossuth utcán. M.A. Értesítjük Pápa város lakosságát, hogy az alábbi napokon a felsorolt utcákban kéményseprõink megjelennek a évben elsõ alkalommal esedékes kéményseprési munkák (kémény ellenõrzése, szükség szerinti tisztítása) elvégzése céljából. Kérjük, hogy a kémények ellenõrzését, illetve gázüzemû kémények használata esetén azok évenkénti felülvizsgálatát, szükség szerinti tisztítását tegyék lehetõvé! A munka elvégzését a sormunkakönyvben aláírásukkal igazolni és az érte járó díjat megfizetni szíveskedjenek! Március Döbröntei u., Attila u., Kisfaludy u., Achim A. u., Árpád u., Somlai út, Fûzfa u., Wesselényi u., Szabó E. u. Március Szilágyi u., Somody u., Szente u. Március 31-április 1. Kertész u., Jeges u., Barázda u., Tangazdaság Teleki u., Hunyadi u., Kölcsey u., Arany J. u., Bakonyér u., Vörösmarty u. VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Kéményseprési Üzem Vizsgálják a földszerzõdéseket Dr. Kovács Zoltán, a Fidesz országgyûlési képviselõje múlt keddi sajtótájékoztatóján Orbán Imrének, a Jobbik helyi elnökének földügyekkel kapcsolatos kijelentéseire reagált. Dr. Kovács Zoltán a Fidesz országgyûlési képviselõjeként úgy fogalmazott, távol kívánja tartani a politikát a közigazgatástól, különösen a kampányidõszakban. Ezért nem történt a Kormányhivatal részérõl reagálás. Dr. Kovács Zoltán hozzátette, a Kormányhivatal az államigazgatás területi integrált hivatala, mely az ágazati miniszter döntéseinek és a szakmai szabályoknak megfelelõen jár el végrehajtó szervként, így a földügyekben is. - Közismert, hogy a közelmúltban Fazekas miniszter úr bejelentette, hogy az új földforgalmi törvény egyes rendelkezéseinek hatályba lépése elõtt megvizsgálják a földhivatalok a haszonélvezeti joggal terhelt szerzõdéseket. Ezt a munkát végzi is egyébként a földhivatal most már jó néhány hónapja, illetve figyeljük azokat a kifüggesztett, jelentõs területre vonatkozó szerzõdéseket, amelyek mögött akár zsebszerzõdést vagy más nem legális ügyletet gyanítunk. A fölhivatalok - velem együtt - már jó néhány hete a Nemzeti Földalaphoz, a Nemzeti Agrárkamarához és a földügyekkel foglalkozó államtitkárhoz is fordultak, hogy ezeket a szerzõdéseket, illetve kifüggesztéseket vizsgálják felül, s ha van lehetõség, az állam éljen az elõvételi jogával - fogalmazott dr. Kovács Zoltán, majd hozzátette: a Jobbik nyitott kapukat dönget, hiszen az eljárások már folyamatban vannak. Dr. Kovács Zoltán visszautasította a trafik- és a földügyekkel kapcsolatos alaptalan vádakat. Ilyen ügyek nincsenek sem Pápán, sem pedig a környékén, tette hozzá a Fidesz országgyûlési képviselõje. vb Jobbik Magyarországért Mozgalom Morvai Krisztina volt a vendég Morvai Krisztina, az Európai Parlament független képviselõje volt a vendége a Jobbik helyi szervezetének. A lakossági fórumon az EP-képviselõ az elmúlt öt évben végzett munkáját összegezte. A jelenlévõket Orbán Imre helyi elnök köszöntötte, majd Ferenczi Gábor országgyûlési képviselõjelölt foglalta össze röviden a Jobbik programját. Ezt követõen Morvai Krisztina beszélt az Európai Parlamentben végzett munkájáról, hangsúlyozva, hogy nem politikusnak, hanem független jogvédõnek tartja magát, aki a Jobbik támogatásával vehet részt az európai politikában. Eleget téve vállalt feladatainak reméli, hogy a következõ ciklusban is bizalmat szavaz neki a Jobbik. Az EP-képviselõ úgy fogalmazott, azon kevés politikusok közé tartozik, akik egyéni felelõsséget vállalnak munkájukért. Valamennyi képviselõi hozzászólása - európai parlamenti és belföldi egyaránt - nyomon követhetõ honlapján és a Facebookon. Büszke arra, hogy az Európai Unió smink nélküli oldalát tudja megmutatni a magyar embereknek. Mint mondta, Brüsszelbe és Strassburgba a magyar nép üzenetét igyekszik eljuttatni. Az ottani képviselõknek nagyon kevés fogalmuk van arról, hogyan is élnek hazánkban az emberek. A politikusnõ azt mondta, a magyar valóságot szeretné érzékeltetni, hiszen az európai uniós csatlakozásunk feltételrendszerének és státuszának köszönhetõen hazánk sok vonatkozásban inkább egy harmadik világbeli országra hasonlít, mint az EU tagállamaihoz. Eddigi munkájával elégedett, hiszen sikerült elvinnie az elszakított területen élõ magyarok hangját. Elmondani mi is az a Trianon, mit jelent az, hogy nemzeti önrendelkezést követelnek az ott élõknek. Többek között beszélt még a magyarországi munkavállalók helyzetérõl, akik 300 euróért teljes munkajogi jogfosztottságban dolgoznak, és szót emelt a magyar termõföld védelme érdekében is. M.A.

4 4 Pápa és Vidéke március 27. Mindennapi életünk színtere, a lakóház Háromhetes projekt - Mi volt a célja a projektnek? - Elsõsorban az, hogy a a Munkácsyban Immár ötödik éve, hogy a Munkácsy általános iskola hatodik osztályai egy kiemelt témával ismerkedhetnek meg behatóbban, nemcsak a tanórákon, hanem azon kívül is. Az idei projektre március 3-tól 24-ig került sor. Címe, témája: Mindennapi életünk színtere, a lakóház. A rendezvénysorozatról a projektfelelõst, dr. Hauberné Szabó Tímea tanárnõt kérdeztük. Petõfis sikerek A zánkai Egry József Középiskola február 27-én 11. alkalommal rendezte meg a Focus on Britain regionális angol versenyét. Az ország különbözõ pontjairól érkezõ 11 csapat vetélkedõjén a Pápai Petõfi Sándor Gimnázium csapata 1. helyezést ért el. diákokat közel hozza egy-egy fontos témához, s hogy érzékeltesse: az iskolában megszerzett tudásra a hétköznapokban is szükség van. A mostani például azt teszi érzékletessé, hogy a lakókörnyezet, amelyben élünk, sok-sok terv és rengeteg munka eredménye. A szépség mögött, márpedig Pápa nagyon szép város, különösen nagy szellemi erõfeszítés fedezhetõ fel. - Milyen programokra került sor ezekben a hetekben? - A megnyitón Zsuppán István, a Türr nyugalmazott mûvésztanára beszélt városunk épületeinek kialakulásáról; színesen, érdekfeszítõen. Ellátogattunk Bakonybélbe, Nagytevelre is, hogy az ottani tájházakon a falusi építészetet tanulmányozzuk. Voltunk a Földhivatalban és a Levéltárban is. Tanórákon is elõkerült a téma, matematikából például a ház területének kiszámítása, magyarból az otthonról szóló versek formájában. A projekt ünnepi zárásaként pedig kiállítás nyílt az iskola aulájában, ahol mindenki megtekinthette az elkészült munkákat. - Hogyan viszonyultak a diákok a rendezvénysorozathoz? - Örültek neki, és igen aktívak voltak. Ezt fõként az bizonyítja, hogy sokan részt vettek a nem kötelezõ programokon is. S ez mindennél többet mond a projekt sikerérõl. K.B. Harmadik hely az országos NATO vetélkedõn Magyarország 15 évvel ezelõtt, 1999-ben csatlakozott a NATO-hoz, amelynek azóta is tagjai vagyunk. Ebbõl az alkalomból szerveztek országos vetélkedõt 15 éve a NATO-ban címmel, amelyen részt vett a pápai Acsády Ignác Szakképzõ Iskola Acsádys Ezüst Nyíl csapata is, amelynek Boda Sándor, Pongrácz Attila, Kiss Péter voltak a tagjai. A tantárgyat Dernóczi Attila nyugállományú alezredes oktatja. - Az acsádys tanulók már többször is részt vettek országos katonai diákversenyeken, ahol kiválóan szerepeltek. Alaki ismeretekkel rendelkeznek, így minden városi rendezvényen, megemlékezésen jelen vagyunk az iskolazászlóval, és lerójuk a kegyeletünket. A Magyar Honvédséggel is jó a kapcsoltunk - mondta Dernóczi Attila. A versenynek február 24-én volt az elsõ online fordulója, ezen 56 csapat vett részt hazánk középiskoláiból és felsõoktatási intézményeibõl, közülük a legjobb hat jutott tovább az országos döntõbe, köztük ott volt az acsádys csapat is. Az Acsádys diákok a legjobbak között Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola oktatási programjában szerepel a hazafias és honvédelmi nevelés, ezért 2009-ben elindították az iskolában a katonai alapismeretek tantárgyat, ami úttörõ vállalkozásnak számít környékünkön. A szabadon választható tantárgy keretei között a diákok négy év alatt megismerkednek a katonaélet ismereteivel, majd a képzés végén érettségit is tehetnek belõle. országos döntõbe jutottak március 12-én, a Pákozdi Katonai Emlékparkban mérték össze tudásukat. A verseny napjának délelõttjén a NATO-csatlakozásról és tagságunk tapasztalatairól konferenciát rendeztek a helyszínen, a versenyre érkezõ fiatalok pedig megnézték a pákozdi emlékparkot. Az országos versenyen végül az Acsádys Ezüst Nyíl a harmadik helyen végzett, mindössze fél ponttal lemaradva a második helyezésrõl. AháromtagúzsûrinekMihócza Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság törzsfõnök helyettese, dr. Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója és Varga Gergely, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársa volt a tagja. Az esemény fõvédnöke, Vargha Tamás, ahonvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára volt, aki a díjakat, okleveleket és a könyvjutalmat is átadta. - Nagyon nehéz volt a verseny, pontosan kellett ismerni a NATO történetét ahhoz, hogy kiválóan szerepeljünk. A diákjaink örültek a sikernek. Mindhárman 12. X-es tanulók, most fognak érettségizni. Szerencsére nem kellett õket motiválni, hiszen az iskolát, a várost képviselték Pákozdon az országos döntõben jegyezte meg büszkén újságunknak Dernóczi Attila. Polgár Szilárd Hol tart a kerti munkálatokkal? Fõzzünk Agatha Christie ételeket! volt a verseny mottója. A brit gasztronómia és a híres detektív regényíró kezdetben merész párosításnak tûnt, majd némi kutatómunka és az írónõ regényeiben szereplõ ételek receptjeit bemutató blog tanulmányozása után sikerült megtalálni e két távolinak tûnõ téma között az összefüggést a csapat tagjainak. A korábbi évekhez hasonlóan a feladatok idén is két részbõl álltak. Elõzetes feladatként egy tradicionális brit ételt kellett elkészíteni és videóra venni. A szóbeli részben ezt kellett prezentálni a csapatoknak a házi videó segítségével. A petõfisek humoros, életszerû, kiváló angolsággal elõadott prezentációja lenyûgözte a zsûrit. A verseny írásbeli része különbözõ feladatokból állt Agatha Christie: Gyilkosság az Orient expresszen címû mûvének alapján. Az idei versenyfeladatok nemcsak a versenyzõk kreativitására, képzelõerejére, ismereteik bõvítésére, elõadói képességeikre, hanem szervezõképességükre és csapatmunkájukra is fókuszáltak. A gyõztes csapat tagjai: Horváth Dániel, Hunyadi-Nagy Eszter, Üveges Eszter (12.B), John Withers (13.B), felkészítõjük Bognár Anita tanárnõ. Az elõzetes feladat, a videó elkészítésével Nagy Patrícia (11.H) segítette a csapat munkáját. Márciusban sûrûsödnek a kerti munkák, igaz az enyhe télnek köszönhetõen kicsit hamarabb el lehetett kezdeni az ilyenkor szokásos teendõket. Az egyik legfontosabb feladat a talaj elõkészítése, a korai zöldségfélék vetése, a gyümölcsfák metszése és permetezése. A virágágyásokban is akad munka bõven. Aktuális körkérdésünkben arról érdeklõdtünk, hol tartanak a kerti munkálatokkal? Kovácsné Bakos Andrea - Vidéken lakunk, elég nagy a kertünk és az udvar is. A kertet nem mûveljük, csak gyümölcsfa van benne, néhány akác és eperágyás. A gyümölcsfákat már megmetszettük, és megkapáltuk az epret. Az udvaron pedig lenyírtuk a füvet. Ezen kívül van egy kis sziklakertem és virágoskertem is. Nemrég ültettem tavaszkát, valamint árvácskát. A nárciszaim pedig már szépen virágoznak. Horváth László - Az Öreg-hegyben van egy hatalmas kertem, sok-sok gyümölcsfával. A tavaszi munkák közül még Kovácsné Bakos Andrea szinte semmit nem csináltam. Csupán az elszáradt és letöredezett faágakat szedtem össze, valamint gazoltam. Legközelebb ásnom kellene. Korábban volt veteményes is, ahol szinte mindent megtermeltem. Közel a nyolcvanhoz, már nehezen megy a munka, bár a feleségem sokat segít. Tóth Gyuláné - Az Öreg-hegyben van kertünk, ami 200 négyszögöl. Elvetettük a sárgarépát, a zöldséget, a hagymát, a Horváth László retket, amit ilyenkor szokás. Gyümölcsfáink is vannak. A férjem már megmetszette az alma-, a szilva-, a körte- és a sárgabarackfákat, valamint elvégezte a lemosó permetezést. Nagyon sok eperpalántánk van. Mi szinte mindent megtermelünk, semmit nem vásárolunk a boltban. A zöldségeket és a gyümölcsöket elrakjuk télire. M.A. Tóth Gyuláné

5 2014. március 27. Pápa és Vidéke 5 A Teleszterion Színházi Mûhely új bemutatója Hullám az ifjúsági bérletben Évek óta különleges és változatos elõadásokat láthatunk a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ ifjúsági színházbérleteiben, március elsõ felében például a Teleszterion Színházi Mûhely bemutatóját, a Hullámot.A szociálpszichológiai témájú színdarabot a pápai diákok a Tarczy és az Acsády bérletekben nézhették meg. A Teleszterion egyébként a Kamara bérletben a Bûn és bûnhõdést is bemutatta márciusban a JMSZK színpadán. A Teleszterion Hullám címû színházi kamaraelõadásának mozgatórugója egy megtörtént, 1967-es, amerikai, ötnapos társadalmi kísérlet volt, a pápai bemutató dramaturgiai alap- Pápai hangulatok Mint ahogy arról már többször beszámoltunk, Pápa idén ünnepli okleveles említésének 800. évfordulóját. Ezen alkalomból írt ki pályázatot a város, lehetett például logót tervezni, de az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényekre is várt az önkormányzat pályázati anyagokat, és meghirdetett egy fotópályázatot is, mondta el lapunknak Rádi Róbert kabinetvezetõ. Utóbbin bárki indulhat, azonban jeligével kell beküldeni a városi pillanatokat, vagyis a fényképeket. Egy pályázó maximum 20 fotót küldhet be a kép címével és az alkotó jeligéjével ellátva, 3264x2448 pixel, Fényképezzük a várost! Pápai hangulatok címmel hirdetett fotópályázatot Pápa város önkormányzata. A város 800 éves jubileuma adta az apropóját a pályázat kiírásának. A legjobb és legszebb felvételek a jövõ évi Pápa naptárt díszítik majd. Ismét szemnek szép kelmék Pápán minimum 2 Mbyte és 300 dpi méretben. A pályázati képeket a Pápa Városi Televízió szerkesztõségében várják: személyesen vagy a címen. - Azt szeretnénk, ha minél több fotó érkezne be a városról és annak életérõl. A fényképek közül egy szakértõ zsûri a 150 legjobb felvételt ki fogja választani, ez lesz az alapja a város évi falinaptárának. Többek között épületekrõl, ját pedig egy 2008-ban készült német film szolgáltatta, amelynek témája a fasizmus és annak újbóli kialakulása. - Ezek alapján kezdtük el a közös gondolkodást a diákokkal mesélte újságunknak Komáromi Sándor, a Teleszterion Színházi Mûhely vezetõje, az elõadás rendezõje-, hogy egy határozott egyén miért lesz tagja egy szélsõséges csoportnak. Komáromi Sándor elmondta, a diákok improvizációit egymáshoz illesztve alakult ki az elõadás. - Nagyon jók a visszajelzések a tanárok és a diákok részérõl, habár az elõadás meglehetõsen éles társadalomkritikai felhanggal bír és szókimondó nyelvezetet használ. Ennek ellenére nagyon is életszerû, a valóságot ábrázolja, ezért aztán különösen is elgondolkodtató jegyezte meg lapunknak Komáromi Sándor, akitõl azt is megtudtuk, hogy a Hullám következõ pápai bemutatója március 27-én 19 órától lesz a JMSZK-ban, de az elõadás látható lesz a közeljövõben Gyõrben és Pécsett is. Polgár Szilárd közterekrõl, parkokról várunk fotókat, olyanokat, melyek januártól decemberig bemutatják a várost - tette hozzá Rádi Róbert. A pápai felvételek leadási határideje november 15-e. A beküldött alkotásokból a szakértõ zsûri ajánlása alapján az önkormányzat vásárolni is fog fotókat, a felhasználói joggal együtt. Fényképenként 15 ezer forinttal jutalmazzák a legjobb pápai felvételeket. Varga Bea Szõttesek a Kékfestõ Múzeumban 2012 decemberében, az alapításának ötvenedik évfordulóját ünneplõ Kékfestõ Múzeumban nyílt meg a Szemnek szép kelmék: A nemez címû kiállítás, amelynek folytatására, azaz a második részének a megnyitójára március 14-én került sor. A Szemnek szép kelmék: A szõttes címû vadonatúj tárlaton dr. Nagy-L. István, a Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepélyes megnyitón Illés Csaba gitáron közremûködött. A szövés a kosárfonásból fejlõdhetett ki, kezdetei a civilizáció kialakulásához nyúlnak vissza, például az õsi mondák is igazolják, hogy az ókorban (Egyiptom, Mezopotámia, Peru, India, Kína) már ismerték a szövõkereteken készült kárpitokat. Az elsõ szõnyegkészítõk állattenyésztõ nomád népek voltak, akik szükségleteként jött létre az elsõ szõnyeg fekvõhelyként, ülõhelyként, takaróként. Európában az elsõ faliszõnyegeket a Rajna-menti kolostorokban a XI-XII. században gyapjúból szõtték. A magyar fõurak, vagyonosabb polgárok a falikárpitokat Flandriából, Brüsszelbõl, Párizsból hozatták be. A szegények bibliájaként szolgáló vallási témájú szõtt kárpitok példázatokat, bibliai történeteket, így Mária és Jézus életét jelenítették meg. A világi témájú szõttesek pedig elsõsorban a lovagregények, kereszteshadjáratok hõseit, a fõúri életet ábrázolták. A Kékfestõ Múzeumban látható tárlaton a nemez kiállításhoz hasonlóan most is a Nádudvari Népi Kézmûves Szakiskola hozta el remekmûveit, csodálatos alkotásait, szõtteseit. Dr. Nagy-L. István múzeumigazgató köszöntõje után dr. Hermann István, a városi könyvtár igazgatója beszédét hallgathattuk meg, aki a bemutatott textíliákkal kapcsolatban személyes emlékeit, gondolatait osztotta meg a szépszámú közönséggel. Dr. Hermann István után Vetró Mihály, a Nádudvari Népi Kézmûves Szakiskola mûvészeti vezetõje nyitotta meg a szõtteskiállítást, aki virtuális idegenvezetéssel is felérõ gondolatsorában szólt a szövés technikájáról, a textíliáknak az életünkben betöltött szerepérõl és a szõttesek spirituális jelentésérõl. A pápai tárlaton megtudhatjuk, hogy a szövéshez, mint az egyik legõsibb kézmûipari tevékenységhez, gazdag szimbolika fûzõdik. A függõleges fonalak a teremtõ Istenhez fölfelé vezetõ utat, a vízszintes vonalak az emberek egymáshoz vezetõ útját is jelképezik. A keresztény hagyományban a szövés a Biblia ismeretét is példázza: a láncfonal a sarkalatos tanokat, a beszövött vetülékfonal pedig a tanok értelmezését jelenti. Az összekapcsolódó két fonalrendszer a férfi és a nõ kapcsolatához is hasonlítható: az összefonódás által válnak elválaszthatatlanná, képeznek egységes egészet. A Kékfestõ Múzeumban látható kiállítást Reidmár Linda állította össze. A sok-sok gyönyörû szõttes mellett látható egy autentikus szövõszék is, amely a pápai Lõrincz Textiles Mûhely iparmûvészeti remeke. A kiállítás május 15-ig tekinthetõ meg a Kékfestõ Múzeumban. Polgár Szilárd

6 6 Pápa és Vidéke március 27.

7 2014. március 27. Pápa és Vidéke 7

8 8 Pápa és Vidéke március 27. Zánka jelenleg az újjászületésének idõszakát éli. A festõi környezetben elhelyezkedõ Új Nemzedék Központ újra szeretné felpezsdíteni, valódi tartalommal megtölteni Európa legnagyobb ifjúsági komplexumát. Színes programokat, lehetõségeket kínál fiataloknak, családoknak, cégeknek egyaránt. Kiváló színtere lehet kulturális és sportfesztiváloknak, gólyatáboroknak, edzõtáboroknak, egyéni, csoportos üdüléseknek, konferenciáknak. A központ nyáron 3000, a téli idõszakban 600 fõ befogadására alkalmas. A szállások mellett a vendéglátóhelyek széles választéka, sport- és kulturális létesítmények állnak a vendégek rendelkezésére továbbá egy 500 fõs konferenciaközpont biztosítja a rendezvények, konferenciák magas színvonalú lebonyolítását. Zánka saját strandja és kikötõje várja a Balaton szerelmeseit, a strandolni, Császárné Elek Veronika alezredestõl megtudtuk, az akcióhoz bárki csatlakozhat, aki a Pápai Rendõrkapitányság illetékességi területén él, és kerékpárja rendelkezik a kötelezõ felszereltséggel. A kötelezõ tartozékok: könnyen kezelhetõ, megbízható kormányberendezés, nedves úton is hatásoselsõéshátsófékek.elõre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa, hátulra piros fényt adó helyzetjelzõ lámpával, ami a kerékpároson is elhelyezhetõ. Elõre fehér, hátra egy vagy két szimmetrikusan elhelyezett piros színû prizma. Elsõ kerékre szerelt, legalább két Zánka, újratöltve! sportolni, hajózni, vitorlázni vágyó vendégeit. A Zánkaland kalandpálya különbözõ nehézségû pályái között válogathatnak a kalandra vágyók. A haditechnikai park pedig tartalmas szabadidõs programot nyújt minden korosztály számára. Az Ifjúsági Centrum iskolai és iskolarendszeren kívüli oktató, nevelõ feladatokat is ellát. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében elhelyezkedõ erdei iskolája alsósoknak és felsõsöknek kínál erdei iskolai programo- darab borostyánsárga színû küllõprizma, vagy reflexcsíkos gumiköpeny az elsõ keréken. Az akciót a baleset-megelõzési bizottság indította el elsõ alkalommal, tette hozzá a kapitányság munkatársa. Mint monda, ez azért is aktuális, mert 2013 decemberében módosult az a rendelet, ami elõírja a kerékpár kötelezõ felszereltségét. Korábban egy prizma kellett az elsõ kerékre, most kettõ szükséges. Eddig nem kellett elõre fehér fényvisszaverõ, most kötelezõ. Változás, hogy a világító berendezés nemcsak a kerékpáron, de a kerékpároson is elhelyezhetõ. kat, foglalkozásokat. Kitûnõ helyszíne lehet osztálykirándulásoknak, gyermektáboroknak. Látogasson el az Új Nemzedék Központba, gazdagodjon felejthetetlen élményekkel, itt mindenki megtalálja azt, amire vágyik! A oldalon részletes tájékoztatást kaphat a Központról és szolgáltatásairól. (x) Biztonságos a kerékpárom Nyereményjátékkal egybekötött közlekedésbiztonsági akciót hirdetett a Pápai Rendõrkapitányság. A program célja, hogy minél több olyan kerékpár vegyen részt a közúti forgalomban, amely mûszakilag biztonságos és rendelkezik a kötelezõen elõírt tartozékokkal. A kerékpárokat a Pápai Rendõrkapitányságon (Pápa, Széchenyi u. 18.) lehet bemutatni március 20. és április 4. között, hétfõtõl csütörtökig 9 és 16 óra között, pénteken 9 órától 11 óráig, illetve március 27-én 9órától17óráig.Azelsõ harminc kerékpárját bemutató személy láthatósági mellényt kap ajándékba. Az a kerékpáros, akit a Pápai Rendõrkapitányság illetékességi területén vonnak a rendõrök közúti ellenõrzés alá, és kerékpárja megfelel a fent leírt feltételeknek, kérheti az akcióban való részvételét nevének, címének és telefonszámának megadásával. Az akcióhoz csatlakozók sorsoláson vesznek részt, amelynek keretében öt fõ része- tárgynyereményben sül. M.A. Születés: Horváth István dr. Benkõ Krisztina: Noémi, Tér László Enhoffer Krisztina: Zoé, Józsa Tamás Dukán Katalin Éva: Lotti, Boldog Ádám Zakár Katalin: Bianka, Bõhm Szabolcs Király Krisztina: Luca,SzolnokiSándor Erhoffer Petra Roxána: Lorenzó Sándor, Orbán András Rácz Mária: Dávid András, Tóth József Horváth Dalma Georgina: Áron, Somlai László Boldizsár Veronika: Milán, Töreki Lajos Banai Katalin: Csanád, Süle Lajos Kecskés Klára: Nimród Koppány, Kocsis Tamás Zsolt A rendezvényen Bali Istvánné elnökségi tag köszöntötte a jelenlévõket, majd Sándorné Banai Eszter és Bali Réka prózai elõadása után a Tapolcafõi Forrás Népdalkör mûsora következett. Az énekkar után Horváth Endre, a Tapolcafõi Kertbarát Kör elnöke számolt be az elmúlt öt év történéseirõl és köszönte meg a segítséget, majd dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, országgyûlési képviselõ és dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere is köszöntötte a kertbarátokat. Mindketten hangsúlyozták a közösség fontosságát Tapolcafõ életében. Az eseményre eljött Farkas Tibor, a pápai kertbarát kör elnöke is, aki szintén kedves szavakkal szólt a jubiláló tapolcafõi kertbarátokhoz. - A körben a kertbarát életet járjuk körül mesélte Könyvelhagyó hétvége volt a könyvtában Pár évvel ezelõtt március 25-én indult a Veszíts el egy könyvet! játék az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében. Azóta évente egyre több könyvtár csatlakozott hozzá. Kissé szokatlan talán ez a játék egy könyvtártól, de ettõl figyelemfelkeltõ. A játék célja a könyv és az olvasás népszerûsítése. Március 21-én, pénteken könyvtárunk munkatársai a város különbözõ részein (vasútállomás, buszpályaudvar, buszmegálló, oktatási és közintézmények környékén) elhelyeztek, elveszítettek könyveket, hogy azt megtalálják az arrajárók, és így olvasóvá váljanak. Bízunk benne, hogy kellemes meglepetést és örömet okoztunk jó pár embernek ezzel. Minden könyvben elhelyeztünk egy kis lapot a játék ismertetõjével. A legaktívabb megtalálók vissza is jelezhettek a konyvtar.hu internetes oldalon. A hétvégén nyolc olvasótól érkezett ilyen visszajelzés. Volt olyan kedves megtaláló is, Anyakönyvi hírek Õri Henrietta: Ádám. Halálozás: Hauber Géza (1950), Boldizsár Pál (1931), Varga Sándor (1940), Ifju Zoltánné sz. Tóth Anna Rozália (1952), Török László (1941), Vallner Zoltán (1976), Visi István (1938), Horváth Károlyné sz. Boros Ilona (1931), Helbert József (1932), Németh Ferenc (1958), Szalai Dezsõné sz. Domonkos Irén (1937), Domonkos Istvánné sz. Szij Ilona (1936), Krabácz Henrikné sz. Vurst Mária (1926), Kovács Ernõné sz. Kotroczó Magdolna (1932), Oláh Gézáné sz. Nyári Lujza Sára újságunknak Horváth Endre, a Tapolcafõi Kertbarát Kör elnöke, hetente szerdai napokon tartunk elõadásokat, ahol a szakmai területeken túl egészséges életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos témák is hallhatóak õszi és tavaszi menetrenddel. A tapolcafõi kertbarátok eredményei jól példázzák az összefogást és a tenni akarást a faluért és a helyi közösségért - mondta. Sok fontos dátumot lehetne felidézni az elmúlt öt évbõl, 2009-ben például a döbrési szõlõutat tették rendbe, egy évvel késõbb pedig a tapolcafõi források újra feltörése alkalmából Mesél a Tapolca címmel régi képekbõl fotókiállítást rendeztek. Még ebben az évben kialakították a Forrás tanösvényt, járhatóvá (1940), Bodnár Istvánné sz. Nagy Erika (1953), Varga Józsefné sz. Nagy Mária (1935), Pirka Ferenc (1927), Balázs József (1931), Kersner Erzsébet (1932), Baki Dezsõné sz. Nádasdi Margit (1938). Jól példázzák az összefogást és tenni akarást a közösségért Ötévesek a kertbarátok Pontosan fél évtizeddel ezelõtt, március 11-én alakult meg 36 fõvel a helyi kultúrházban a kertbarát kör Tapolcafõn, közhasznú egyesületként pedig bõ egy évvel késõbb jegyezték be õket. Az ötéves évforduló alkalmából a jelenleg nyolcvan tagot számláló agilis, összetartó közösség ünnepi programot szervezett március 11-ére a tapolcafõi kultúrházba. aki a Facebook oldalán mondott köszönetet a könyvért. Az elhagyott könyvek sorsát jó lenne nyomon követni. Könyvtárunk honlapján vagy Facebook oldalán jelezhetik, hogy melyik könyvet hol és mikor találták meg, illetve azt is, hogy mikor és hol hagyták el újra. Ugyanitt leírhatják véleményüket a játékról és a megtalált könyvrõl is. Jövõre újra próbálkozunk ezzel a játékkal. Egyúttal felkérünk minden kedves érdeklõdõt, hogy próbálja ki, milyen jó érzés útra bocsátani egy könyvet. Jövõre hagyjon el egy saját könyvét is, ajánlva másoknak! További információ kérhetõ Szabó Rita könyvtárostól. Tel.: dr. Hermann István könyvtárigazgató tették a patak melletti utat, amelyet közel négy évtized alatt a bozót teljesen benõtt. - A régi medret kitakarítottuk, hogy a visszajött víznek legyen újra útja. Hidat építettünk a Tapolcára, valamint lépcsõt és hetven méter hosszú kerítést is emeltünk, hogy a forrás útját végig lehessen járni március 22-én aztán a víz világnapján átadták a tanösvényt emlékezett vissza az eseményekre Horváth Endre. - Ugyanezen év augusztusában az Örvény-tó kitisztítása történt meg, majd októberben a forrásfõi ivókutat is átadtuk, így a látogatók már meg is kóstolhatják a forrás vízét ben pedig a tanösvénynél szalonnasütõ- és pihenõhelyet is kialakítottunk. A tapolcafõi kertbarátok 2013-as éve is mozgalmas volt. Az ötéves ünnepségen kiderült, a Pápai Vízmû jóvoltából elkészült a malomkerék esti világítása is, a kertbarát kör nagy örömére. Polgár Szilárd KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL április 10-én, csütörtökön 15 órakor a Pedagógus Mûvelõdési Ház nagytermében a Jókai Kör és a Pápai Nyugdíjas Egyesület szervezésében KÉT SZÓLAMRA Puskásné Tófeji Valéria és Csukárdi Tibor verseskötetének bemutatója Köszöntõt mond: Dr. Baloghné Uracs Marianna, a JMSZK igazgatója Közremûködnek: Erkel Kórus, a Jókai Kör és a Nyugdíjas Egyesület Irodalmi Önképzõ Köre, Némethné Kovács Magda és a Sindõ Népzenekar Az új kötet a helyszínen megvásárolható a szerzõk dedikálásával. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt. Belépés díjtalan.

9 2014. március 27. Pápa és Vidéke 9 Cseh diákcsoport járt a közgázban Az elmúlt héten 21 cseh diák és 2 kísérõtanár töltött 3 mozgalmas napot a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban az etwinning program keretében. A csehországi Tábor Obchodni akademie a VOŠE nevû közgazdasági jellegû középiskolájával már 2008 óta kapcsolatban állnak a közgázosok, több sikeres projektben vettek közösen részt. A mostani találkozó célja a következõ Erasmus+ projekt elõkészítése volt, melynek keretében, amennyiben a pályázatot elfogadják, az ausztriai Linz, a szlovákiai Štúrovo (Párkány), a szlovéniai Ljubljana és a romániai Lugoj (Lugos) egy-egy középiskolájával a Dunamenti országok gazdasági, kulturális és turisztikai együttmûködését fogják vizsgálni. A közös munka mellett a diákok megismerkedtek egymás iskolájával, városával, országával, de pápai városnézés, fürdõzés, közös tánc, focizás, bowlingozás és budapesti kirándulás is színesítette a programot. A cseh projektvezetõ, Alena Jandlová szerint a gyerekekkel együtt nagyon jól érezték magukat Magyarországon, mindig örömmel jönnek a pápai közgázba, s már most nagyon várják, hogy szeptemberben újra találkozzanak a többi leendõ projektpartnerrel együtt az ausztriai Linzben. Németh Éva Idegen nyelvi ki mit tud? Március 24-én délután rendezte meg a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium a város középiskolásai számára meghirdetett idegen nyelvi ki mit tudot több mint 70 diák részvételével. A versenyzõk angol, francia, német és olasz nyelvû produkciókat mutattak be, ének, hangszeres zene, tánc, vers-próza, jelenet kategóriákban, de külföldi országokban szerzett élményeket megörökítõ fotókkal, rajzokkal és festményekkel is lehetett pályázni. A legügyesebb diákok arany, ezüst és bronz minõsítéseket kaptak. Megújul a baptista gyülekezeti ház Záróistentiszteletre várta tagjait a Pápai Sarokkõ Baptista Gyülekezet a hétvégén. A jelenlegi gyülekezeti házat hamarosan lebontják, helyére egy teljesen új épületet emelnek. A baptista gyülekezetet Csaplár József és felesége alapította újra a 90-es évek elején. A gyülekezet több ingatlant is bérelt, majd késõbb megvásárolta az egykori Hubertus kocsma épületét. A közel százéves ház, akkor sem volt a legjobb állapotban, azóta pedig évrõl évre romlott az állaga. Három évvel ezelõtt egy esõzést követõen elöntötte a víz. Késõbb megrepedt az Angol nyelvi képzés indult elõször a Nyitok Hálózat tanulási központjában, kezdõ csoporttal. A tizenkét résztvevõ harminc órás tanfolyam keretében sajátítja el az idegen nyelv alapjait. A csoportban legtöbben egyáltalán nem beszélnek angolul. A résztvevõk azt mondták, azért jelentkeztek a tanfolyamra, hogy az alaptudás megszerzésével a mindennapokban tudjanak kommunikálni. - Sajnos nem tudok angolul, csak egy kicsit beszélek A jelenlévõk számtalan lehetõséget kaptak arra a programon, hogy lépéseket tegyenek egészségük érdekében. Hiszen a vérnyomás-, a testzsír- és vércukormérés, a szakszerû emlõvizsgálat kis lépés ugyan, de rávilágíthat egy-egy problémára, és irányt mutathat abban, merre induljunk tovább egészségünk védelme érdekében, ezt mondta dr. Kovács Zoltán beszédében. Az országgyûlési képviselõ hozzátette: a kormány által létrehozott és folyamatosan nyíló egészségcentrumok is azt a célt szolgálják, hogy kockázatmérésekkel és életmód-, valamint egészségvédelmi tanácsokkal segítsék épület. A ház alapos átvizsgálását követõen a tagság úgy döntött, nem érdemes felújítani, ésszerûbb egy teljesen újat épülni. -Abeszélgetésésimádkozás során Istentõl azt az üzenetet kaptuk, hogy ne templomot, hanem gyülekezeti házat emeljünk a régi helyére - mondta Boncz Zoltán baptista lelkész. - A gyülekezeti ház nemcsak tagjainkat szolgálja majd, hanem németül, és miután megnyílt a világ számunkra, nyelvtudás hiányában eléggé elveszettnek érzem magam. A lányomék nem itt élnek, ezért sokat utazok, és kellemetlen, amikor nem tudok beszélni angolul - nyilatkozta Présingné Horváth Judit, aki elárulta, egészen véletlenül akadt rá a képzési lehetõségre. A Nyitok Hálózat egy európai uniós projekt, mely lehetõvé teszi az ingyenes tanfolyamokon, tanulási modulokon való részvételt. az embereket. Somlóvásárhelyen már megnyílt egy egészségfejlesztési iroda, a közeljövõben Farkasgyepûn is nyitnak egyet, jelentette ki dr. Kovács Zoltán. A szûrõvizsgálatok mellett a Megújulás Klub az egészséges táplálkozásra is felhívta a figyelmet, a résztvevõk egészséges ételeket kóstolhattak a rendezvényen. Délután több hasznos elõadás is elhangzott, többek között a daganatos megbetegedésekrõl, az elsõsegélynyújtásról, a pápai kórház életében bekövetkezõ változásokról és fejlesztésekrõl, de lehetett tornázni is, hiszen a mozgás az egészséges életmód egyik a város javára is szeretnénk felajánlani, így igény szerint helyet adunk különbözõ ifjúsági és felnõtt programoknak. Nem magunkért akarunk élni, hiszen Krisztus is másokért élt, ezt szeretnénk megvalósítani mi is - tette hozzáalelkész. A gyülekezeti ház terve készülõben, eddig több változat is született. A jelenlegi épület lebontására április végén, május elején kerülhet sor. A vasárnapi istentiszteleteket és nagyobb Mûködik a Nyitok Hálózat Már zajlanak a tanfolyamok a Nyitok Hálózat Nyitott Tanulási Központjában. Az elsõ tanulási modul idegen nyelvi képzést tartalmaz, az órák délutánonként vannak a Fõ utca 14. szám alatti tanulóközpontban. Az egészség a legnagyobb kincs Egészségvédõ napot tartott a közelmúltban a Rákbetegek Országos Szövetsége pápai Megújulás Klubja. Az emlõmûtött asszonyokból álló közösség tagjai minden alkalmat megragadnak arra, hogy felhívják a figyelmet az egészségmegõrzésre, a szûrések fontosságára. Éppen ezért minden második évben elõadásokból és szûrõvizsgálatokból álló egészségvédõ napot szerveznek. Idén a Pedagógus Mûvelõdési Ház volt rendezvényük helyszíne. A programra nagyon sokan ellátogattak. A program elsõsorban a hátrányos helyzetûeket, a nemzetiséghez tartozókat, a nõket, az alacsony végzettségûeket célozza meg, de a kurzusokhoz bárki csatlakozhat. Különféle témakörökben nyújt ismereteket a hálózat, indulnak nyelvi és számítástechnikai tanfolyamok, de munkavállalói, vállalkozási, állampolgársági, a mindennapi pénzügyekkel és az okos- fontos eleme. Hörömpöly Imréné, a Megújulás Klub vezetõje elmondta, õk is azt tapasztalják, hogy nagy jelentõségük van a szûrõvizsgálatoknak, mert az idõben diagnosztizált emlõrák jól gyógyítható. A közösséget nagy lelkesedéssel és odaadással vezetõ Rózsika arra biztatta a betegségen átesett, vagy a daganatos megbetegedéssel küzdõ asszonytársait, keressék fel bátran a klubot, hiszen bárki számára megnyugtató lehet egy olyan közösségnek részese lenni, melynek tagjai már átélték a betegséggel való küzdelmet. Az egészségvédõ nap védnöke dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, dr. Áldozó Tamás polgármester és dr. Vörös Ibolya, a Gróf Esterházy Kórház fõigazgatója volt. A rendezvény szervezésében a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ is részt vett. vb rendezvényeinket a Helyõrségi Klubban, kisebb programjainkat családoknál tartják. - Az új gyülekezeti ház támogatásból épülne, melyre kidolgoztuk az ezer ember projektet. Ha találunk ezer embert, aki havonta ötezer forinttal támogat bennünket, akkor egy év alatt összejönne az építés költsége, ami számításaink szerint 60 millió forintba kerül. Jelenleg 7 és fél millió forintnál tartunk, ami a tervekre és a bontásra elengedõ. Legkésõbb két év múlva szeretnénk megnyitni az új gyülekezeti házat, tette hozzá Boncz Zoltán. M.A. telefonok használatával kapcsolatos ismereteket is tanítanak, illetve olyan témaköröket is lefednek, mint a hatékony önmenedzselés, az egészséges életmód vagy a zöldenergia felhasználása a háztartásokban. A nyelvi, a számítástechnikai és a pénzügyi képzés akkreditált, akik ezt elvégzik, vizsga után tanúsítványt vehetnek át. A pápai tanulási központban Németh Gabriella tanulásszervezõ és Babits Emil tanulási tanácsadó várja az érdeklõdõket. Varga Bea Szent József búcsúja Ünnepi szentmisét tartottak vasárnap délelõtt a Szent József Kápolna és Közösségi Házban a kápolna búcsúja alkalmából. Salgó Ferenc kanonok-plébános szólt Szent József életérõl, példájáról, a családok, a gyermekvállalás fontosságáról. Hangsúlyozta: a gyermek Isten ajándéka, és örvendetes lenne, ha ezt az ajándékot minden család boldogan fogadná. A plébános a szentmisén köszönetet mondott mindazoknak, akik felajánlásaikkal, adományaikkal, munkájukkal vagy bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a kápolna felépülhetett, s így temploma lehet a volt Kilián lakótelepen és környékén élõ római katolikus híveknek. A szentmisén Salgó Ferenc megáldotta az édesapákat, és lehetõség nyílt lelki adoptációs fogadalomtételre is. Ennek lényege, hogy a fogadalmat tett személy vállalja, hogy kilenc hónapon át minden nap imádkozik egy magzatért, akinek az élete veszélyben forog. ppe

10 10 Pápa és Vidéke március 27.

11 2014. március 27. Pápa és Vidéke 11 A sporttámogatásokról A legnagyobb mértékû támogatásban a Pápai Egyesített Labdarúgó Club részesül, a PELC 16 millió forintot kap. A látványsportágak közül a kosárlabdázókhoz és a kézilabdázókhoz is milliós összeg érkezik. Idén új egyesületek is vannak a támogatottak közt, így a Pápai Úszósportegyesület, a Cardiomax SE, a Pannonia Power SE, a galambászok Y14 egyesülete. A sportbizottság döntésérõl dr. Áldozó Tamás, Pápa döntöttek A helyi egyesületektõl beérkezett igények 2/3-át tudják kielégíteni Pápán az idei önkormányzati sporttámogatás keretében. A Sportbizottság 35 millió forint szétosztásáról döntött. Mind a 26 pályázó egyesület részesül közvetlen támogatásban. Cardiomax SE Ft Y14 Pápa Magyar Postagalambsport Szövetség Ft Pápai Úszó SE Ft Bakony Judo Klub Ft Pápai Mozgássérültek Bástya SE Ft Pápai Tenisz Klub Ft Fighting Force Sportkarate SE Ft Pápai Elekthermax Horgász SE Ft Liget Tenisz Klub Pápa Ft Honvéd Ezüst nyíl SE Ft Black Bunny SE Ft Pápai Lovas Club Ft Elsõ Magyar Polgári Lõegylet Ft polgármestere sajtótájékoztatón számolt be. Mint mondta: több bírálati szempont alapján döntöttek, ezek közt szerepel például a tagdíjakból származó saját egyesületi bevétel, az, hogy a pápai fiatalok sportolási, versenyzési lehetõséget kapjanak, a vezetõk sportemberhez méltó magatartást tanúsítsanak, és hogy a klubok a város jó hírét öregbítsék. Figyeltek arra, hogy a fogyatékkal élõk mindenféleképpen kapjanak önkormányzati támogatást. Dr. Áldozó Tamás szólt arról is: a társult településrészeken (Borsosgyõr, Kéttornyúlak, Tapolcafõ) a részönkormányzatok éves költségvetésébõl segítik az egyesületek mûködését. Pápa polgármestere kitért arra is: a Mézeskalács utcában (az Acsády SZKI területén) lévõ 168 m2-es edzõterem határozott idejû bérleti szerzõdése március 31-én lejár, az ingatlan sportcélú hasznosítására új pályázatot írtak ki. Dr. Áldozó Tamás cáfolta azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy az önkormányzat az eddigi bérlõt az utcára tette. Önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek, és a támogatások összege: Kilián DSE Ft Hét Csillag K. és Sportegyesület Ft PELC Ft MOTAX Nõi Kézilabda Club Ft DELTA Íjászegyesület Ft Pápai SE Ft Rebel-Lion TSE Ft Pápai Kosárlabda Club Ft Elekthermax Vasas SE (Kézilabda) Ft E. Vasas SE (Tenisz, Teke) Ft Griff Sportegyesület Ft Titán SE Ft Pannonia Power SE Ft Összesen: Ft FELHÍVÁS - Mondjátok el gyermekeiteknek! Évfordulóra emlékezünk. 100 éve tört ki az I. világháború, amely esemény tragikusan alakította a magyar nemzet egész huszadik századi történelmét. Az ország trianoni szétdarabolása, majd a II. világháború és az azt követõ diktatúra mind az I. világégés politikai és gazdasági következményei voltak. A Nagy Háború, ahogy azt a múlt század közepéig nevezték, mély és fájó nyomokat hagyott a magyar családok történetében is. Mutatják ezt a falvakban látható világháborús emlékmûvek márványtábláira felvésett elesettek nevei. Szinte minden magyar család elveszített valakit az I. világháború harcaiban. Ma már lassan ezeknek a hõsöknek az unokái is idõs emberek, akik sajnos egyre kevesebben emlékeznek a nagypapa frontélményeire. Minden nemzetnek kötelessége emlékezni hõseire, áldozataira. Az isonzói, galíciai, erdélyi csatákban harcoló nagyapáink, dédapáink hihetetlen hõsiességét elfelejtenünk bûn lenne. A Pápai Huszáregyesület ez évi tervei között szerepel egy kiállítás összeállítása, amely emléket állít a Pápai 7. honvéd huszárezred augusztus 17-én Kelet-Galíciában hõsi halált halt huszárjainak és az I. világháborúban elesett pápai és Pápa környéki falvak katonáinak. Felhívással fordulunk a város és környékének lakosságához! A kiállítás részeként tervezzük a hõsök falának bemutatását. Az I. világháborúban részt vett katonák egyenruhás fényképeit várjuk. A fényképeket lemásoljuk, és azonnal visszaadjuk, hiszen ezek ma már pótolhatatlan értékek a családok történetében. Érdeklõdni a 20/ számon, Nagy Zoltánnál lehet. Labdarúgás A Huszár Lakótelepi Óvoda nyert A gyerekeknek sportolási lehetõség, a sportág szakemberei és a Munkácsy-iskola labdarúgó osztálya számára az utánpótlás szemrevételezését szolgálja Pápán az Ovi Kupa. A PELC szakmai támogatásával a Városi Sportcsarnokban rendezték meg idén is a tornát, a kilenc óvodai csapatot három hármas csoportba sorsolták a szervezõk, a körmérkõzések után a csoportelsõk az 1-3., a csoportmásodikak a 4-6., a harmadik helyezettek a 7-9. helyért játszottak. A kisgyerekek ügyesen fociztak, a mérkõzések szoros eredményeket hoztak, a gyõztes Huszár ovi és a Fáy óvoda között csak a gólkülönbség döntött. Végeredmény: 1. Huszár Lakótelepi Óvoda, 2. Fáy András Lakótelepi Óvoda, 3. Vajda Péter Lakótelepi Óvoda, 4. Erzsébetvárosi Óvoda, 5. Tókerti Óvoda, 6. Nátuskerti Óvoda, 7. Szivárvány Óvoda, 8. Csókai Óvoda,9.KéttornyúlakiÓvoda. Gólgazdag emléktorna Labdarúgó volt és rendõrnek készült Németh Gábor, aki 2010-ben autóbalesetben hunyt el. Sporttársai, barátai, iskolatársai azóta minden évben teremlabdarúgótornát szerveznek emlékére. Az idei volt az 5. Németh Gábor Emléktorna, amelyen hat csapat vett részt. A Weöres-iskola tornatermében parázs hangulatú, de sportszerû mérkõzéseken számos gól esett, volt olyan találkozó, amelynek végeredménye 10-2 lett. A csapatok 20 perces mérkõzéseket játszottak, a körmérkõzéses lebonyolítási forma a Pápai Rendõrkapitányság gyõzelmét hozta. Második helyen végzett a Pápa Városi Televízió csapata, harmadik lett a Petõfi Gimnázium. A további sorrend: 4. Nagygyimót I., 5. Nagygyimót II., 6. Készenléti Rendõrség (Gyõr). A különdíjasok: a legjobb kapus: Mehringer Tamás (Pápa RK), a legjobb játékos: Verebély Tamás (Nagygyimót II.), gólkirály: Kovácsovics Krisztián (Nagygyimót I.). A tornát megtekintették Gábor szülei, segítettek a szervezésben és a díjátadásban is, testvére Zoltán a gyõri együttesben játszott. A szervezõk ezúton mondanak köszönetet a torna megrendezéséhez nyújtott segítségéért ifj. Koncz Sándornak, Horváth Attilának, a Weöres-iskola igazgatójának és Egyházi Andreának, a KLIK pápai járási tankerületi igazgatójának. Sportajánló Kézilabda férfi NB II. Bakonyerdõ Elamx VSE - Tatabánya, március 29., szombat, 16 óra, Pápa, Városi Sportcsarnok nõi megyei bajnokság MOTAX KX - Nemesvámos, március 30., vasárnap, 11 óra, Városi Sportcsarnok, Pápa Labdarúgás Liga Kupa Lombard Pápa Termál FC - Ferencváros, április 1., kedd, 16 óra, Perutz Stadion, Pápa OTP Bank Liga NB I. Lombard Pápa Termál FC - Pécs, április 5., szombat, 16 óra, Perutz Stadion, Pápa Teke férfi NB I Elmax Vasas - Herend, április 5., szombat, 14 óra, Vasas Sporttelep, Pápa

12 12 Pápa és Vidéke március 27. Szûcs Lajossal együtt örült a családja is Büszke vagyok a díszoklevélre Két mérkõzésen egy pontot gyûjtött a Lombard Pápa az elmúlt bajnokikon, elõször Diósgyõrben hõsies küzdelemben maradtak alul a miskolciakkal szemben, majd az elmúlt pénteken a Haladás ellen 1-1-es döntetlent játszottak Tóth Bálint tanítványai, a pápai gólt a nyolc hónap után visszatérõ Goran Maric szerezte. A két találkozóról Szûcs Lajossal, a Lombard csapatkapitányával beszélgettünk. - Nem értékelem túlzottan pozitívan a megszerzett egy pontot, hiszen Diósgyõrben kikaptunk, a Haladás ellen viszont három ponttal számoltam, azonban a mérkõzés összképét tekintve örülhettünk az egy pontnak. Ettõl függetlenül túlzottan szomorú sem vagyok, igaz tavasszal még nem sikerült nyernünk, de minden rossz sorozat megszakad egyszer, és bízok abban, hogy a következõ fordulókban sikerül olyan gyõzelmet aratni, amire senki sem számít, bebiztosítva így a középmezõnyben a biztos helyünket. - Diósgyõrben majdnem összejött ez a bravúr... - Persze lehet magyarázkodni, de enyhén szólva is kalandos útunk volt Diósgyõrbe, hiszen lerobbant a buszunk, aztán taxikkal mentünk a stadionba, meg sok sérültünk és eltiltottunk is volt. Úgy gondolom, hogy ezt a találkozót döntetlenre kellett volna lehoznunk, mégis pont nélkül távoztunk Miskolcról. - Az viszont mindenképpen pozitívum, hogy a Haladás ellen a nyolc hónap után pályára lépõ Goran Maric góllal tért vissza. - Goran igazi csatár, most is jókor volt jó helyen, így emlékezetesen tért vissza, de mellette ki kell emelni Kenesei Krisztiánt, aki végig keményen dolgozott, pedig nem volt teljesen egészséges és példamutatóan végigküzdötte a mérkõzést. Neki akkora szerencséje nem volt, hogy gólt tudjon szerezni, hiszen a szombathelyi kapus minden próbálkozásánál résen volt. - Beszéljünk most arról is, hogy március 15-én átvetted Pápa Város Díszoklevelét. Milyen gondolatok kavarogtak a fejedben, miközben átvetted dr. Áldozó Tamás polgármesterõl a rangos kitüntetést. - Sok minden végigfutott bennem, meghatódottság, megilletõdöttség, hiszen a nemzeti ünnepünkön történt mindez, ráadásul a város is nyolcszáz éves, én pedig nyolc éve vagyok Pápán. Nagyon büszke vagyok a díszoklevélre, úgy érzem, a város lakosai, a szurkolók és barátok tisztelnek és szeretnek. Természetesen nemcsak én, hanem a családom minden tagja is velem örül. - Sok elismerést kaptál már az eddigi pályafutásod alatt. Hova kerül a képzeletbeli vitrinben és a valóságban a díszoklevél? - A nappali szobánk falára helyeztem el, így központi helyen látható. Ahogy mondtad, sok elismerést és díjat kaptam eddig, így bajnoki arany- és ezüstérmeket, sportdíjakat. Pápa Város Díszoklevelére nagyon büszke vagyok, óriási dolog az életemben, hogy ezt megkaphattam. - Az ünnepségen dr. Kövér László mellett foglaltál helyet. Váltottatok néhány szót az Országgyûlés elnökével? - Nagyon szimpatikus ember a házelnök úr, persze, beszélgettünk és büszke vagyok, hogy az ünnepségen mellette ülhettem. Itt elmondanék egy kedves történetet is. Mivel hûvös volt, és erõsen fújt a szél, így én is több rétegben öltöztem fel, és a kabátomra volt rávarrva a kokárdám. Láttam azonban, hogy a színpadra fellépõ díjazottak zakóban mennek fel a pódiumra, ezért levetettem a télikabátomat, amelyrõl nem sikerült levennem a kokárdát. Szerencsére dr. Kovács Zoltán úrtól kaptam egy kokárdát, amelyet dr. Kövér László helyezett fel az öltönyömre, a kokárdapedigazótaisazona zakómon van. Polgár Szilárd Futsal Tetszést aratott a futsal Nemzetközi barátságos futsal mérkõzést rendeztek Pápán a sportcsarnokban. Teltház elõtt Magyarország és Görögország válogatottja lépett pályára március 17-én. Elõzõ nap Szombathelyen is megmérkõzött egymással a két csapat, az elsõ találkozót 4-2-re a magyarok nyerték. A visszavágón nagyobb különbségû gyõzelemben bíztak a hazaiak, ám a várt gólesõ elmaradt. Gyors iramú, lendületes mérkõzésen, kiváló kapusteljesítmények mellett a találkozó döntetlenre végzõdött. A vezetést az I. félidõ 6. percében a görögök szerezték meg Íliász Konstantinou lövésével. A magyar válogatott elõtt számos helyzet adódott az egyenlítésre, ám ezek mind kihasználatlanul maradtak. Robbant a csarnok, amikor végül a II. félidõ 9. percében Lódi Tamás révén 1-1 lett az állás. Bár a mutatott játék alapján a magyarok a pápai mérkõzést is hozhatták volna, a végeredményben maradt az egál. A nemzeti válogatottat a közönség így is vastapssal köszöntötte. Pápa és Vidéke Közéleti lap Megjelenik kéthetente csütörtökönként. Kiadja: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Nyomdai munkák: Danubia Web Kft., Budapest Terjeszti a Magyar Posta Zrt. A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 2011. március 5-én a Falumúzeumban az Isaszegi Múzeumbarátok Köre rendezésében "MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÚJ ALAPOKON" című nagysikerű előadást tartott Dr. PhS. Farkasinszky Tibor, az MTA közgazdaságtudomány kandidátusa,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Ideje: 2014. január 21. (kedd) 11.00 óra Helye: Napirend: Hungaropharma Zrt. Irodaház 252-es tárgyalóterem 1006 Budapest, Király u. 12. 1. Elnöki köszöntő Megemlékezés

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém.

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém. Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről Észak-balatoni Polgári Klub 2012. június 27-28. Veszprém Program A rendezvény fővédnöke: Dr. Navracsics

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

1800 négyzetméteres raktárt adtak át

1800 négyzetméteres raktárt adtak át 2014. február 13. Közéleti hetilap XII. évfolyam 3. szám Pápa Bázisrepülõtér 1800 négyzetméteres raktárt adtak át Felújítják a Gyimóti utat Felújítják Pápán a Gyimóti utat, a tervek szerint csütörtökön

Részletesebben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Újabb kiállítás nyílt 2012. június 22-én, pénteken, Egerben Lengyelország szubjektíven Múlt és jelen címmel. A Magyarországi Lengyelség

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben