KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán"

Átírás

1

2

3

4 BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási programok mindig kiemelkedő szerepet játszottak. A magyar közgazdász és menedzser képzés bölcsője a Műegyetem volt. A reformkori országgyűlések kezdeményezésére 1846-ban jött létre a József Ipartanoda, amelyben a létrehozott tanszékek fele kereskedelmi, közgazdasági jellegű volt ben Ferenc József rendeletére létrejött a Műegyetem, amelyben a műszaki, technikai tárgyak mellett számos kereskedelmi és közgazdasági jellegű tantárgy is megjelent ben a képviselőház elé terjesztették a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséről szóló javaslatot. Ennek eredményeként megalakult az ország első Közgazdasági Kara és a Műegyetem az akkori 98 tanszékével Magyarország legnagyobb felsőoktatási intézményévé vált. Ezen a karon kapott professzori kinevezést Heller Farkas, egyetemünk történetének kiemelkedő tudós és tanár egyénisége, európai hírű közgazdász. Rendes tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának ban a Műegyetemen megalakult a GTK és ezzel megteremtettük a feltételeit azon munkaerőpiaci igények kielégítésének, amelyek a modern gazdaság gyorsan változó követelményeihez igazodó műszaki, gazdálkodási, menedzsment, kommunikációs és a társadalomtudományi ismereteket egyaránt elvárják. Karunk ma már minden lényeges paramétert tekintve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem második legnagyobb kara, ahol hallgatóink 7 alapképzési és 13 mesterképzési szakon folytathatnak tanulmányokat. A 2014/2015. tanévre felvételt nyert műegyetemi hallgatók 27%-a a GTK-ra iratkozott be. Az alapképzési szakokon 748, a mesterképzési szakokon pedig 847 hallgató kezdhette meg tanulmányait. Mindez a GTK példátlan népszerűségét is mutatja. Oktatási stratégiánk legfontosabb jellemzője, hogy mi elsősorban a reálszféra igényeit kívánjuk kielégíteni. Ezt a célkitűzést szolgálja gyakorlatorientált oktatási módszertanunk is. Ennek lényege a projekt alapú oktatás, amely azt jelenti, hogy alapszakos hallgatóink a képzés befejező szakaszában intézményekhez, vállalatokhoz kapcsolódó projektekben vesznek részt, vállalati és egyetemi konzulensek segítik munkájukat. Így születnek meg a tanulmányok befejezésekor a szakdolgozatok, diplomamunkák és a legtöbben az adott intézménynél, vállalatnál találják meg első munkahelyüket is. Az előzőek mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a kommunikációs, prezentációs készségek fejlesztésének is. Az oktatás meghatározó minőségbiztosítási eszköze az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV). Ez azt jelenti, hogy a Műegyetem valamennyi hallgatója minden félév végén minden tantárgyról és oktatóról minősítést készít, természetesen anonim módon. Karunkon az OHV eredmények a tanszékek és oktatók minősítését jelentősen befolyásolják, így az OHV katalizátora oktatási tevékenységünk folyamatos fejlesztésének. Dr. Kövesi János dékán

5 BME GTK EGYETEMÜNK TÖRTÉNETE EGYETEMÜNK HOSSZÚ MÚLTRA TEKINT VISSZA. A BME DIÁKJAI KÖZÖTT VOLTAK NOBEL- DÍJASOK (GÁBOR DÉNES ÉS WIGNER JENŐ FIZIKUSOK, OLÁH GYÖRGY KÉMIKUS), TÖBB OLIMPIAI BAJNOK (A 19 NÉVBŐL A LEGISMERTEBBEK: HAJÓS ALFRÉD, SZÉCSI ZOLTÁN, CSEH LÁSZLÓ) ÉS SOK MÁS HÍRES SZEMÉLYISÉG IS EGYETEMÜNKÖN TANUL VAGY TANULT (BÁNKI DONÁT, HAUSZMANN ALAJOS, KÁRMÁN TÓDOR, TELLER EDE, STEINDL IMRE). A múlt ismeretében talán kicsit más szemmel tekint a BME-re, talán szívesebben jelentkezik olyan egyetemre, amely több száz éve oktatja az ország kiválóságait. A dicső múlthoz szép jelen tartozik és Ön is tehet azért, hogy a jövő még sikeresebb legyen. Az alábbiakban olvashatnak egyetemünk fontosabb eseményeiről: Az augusztus 30-án, II. József által alapított Institutum Geometricum volt az első hazai technikai szakoktatást nyújtó intézmény, egyben az első polgári mérnökképző intézet Európában ban már oktattak kereskedelmi és gazdasági tárgyakat ben a József Ipartanodát és az Institutum Geometricumot összevonták, előbb Joseph Industrieschule, majd 1856-tól Joseph Polytechnicum lett től már doktori címet is adományoztak a Műegyetemen, ekkor kapta meg az összes egyetemi jogot ben átadták az egyetemünk jelképének számító K épületet ben újabb szervezeti átalakítások során 89 tanszékével egyetemünk a legnagyobb hazai felsőoktatási intézménnyé vált, a közgazdászok külön karra kerültek ben pedig megkapta az intézmény a Budapesti Műszaki Egyetem, 2000-ben pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nevet ban a Természettudományi Kar kettévált (GTK, TTK), azóta van nyolc kar az egyetemen. 5

6 6 BME GTK A KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (GTK) A MŰEGYETEM ÉVI SZERVE- ZETI ÁTALAKULÁSAKOR JÖTT LÉTRE. A BME EZZEL VISSZATÉRT TÖRTÉNELMI HAGYOMÁ- NYAIHOZ, HISZEN A JÓZSEF NÁDOR MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMNEK IS ALAPFELADATA VOLT A MAGAS SZINTŰ GAZDASÁGI SZAKEMBERKÉPZÉS. Műegyetem rektorai között találjuk Heller Farkast, a nemzetközi hírű közgazdász professzort is. A GTK megalakulása megteremtette a feltételeit azon munkaerőpiaci igények kielégítésének, amelyek a modern gazdaság gyorsan változó követelményeihez igazodó műszaki, gazdálkodási, menedzsment, kommunikációs és társadalomtudományi ismereteket egyaránt elvárják. A GTK a hazai és nemzetközi felsőoktatás által elismert műegyetemi karként működik. Elsősorban az ipar, a szolgáltatások és azok igazgatása számára vértezi fel hallgatóit a munkájukhoz szükséges alapvető gazdaság- és társadalomtudományi szaktudással. A Kar képzési programját az egyes tudományterületek fejlődésével lépést tartva, a munkaerőpiac igényeinek figyelembevételével tudatosan alakítja. Hallgatói jogviszonyban alapképzést (BA/BSc), mesterképzést (MA/MSc), doktori képzést (PhD) és szakirányú továbbképzést egyaránt szervez. Nem hallgatói jogviszonyban folyó képzéseinél elsősorban a felnőttoktatásra és a vállalkozások, valamint más szervezetek számára kifejlesztett speciális tanfolyami képzésekre összpontosít. A Kar a hazai felsőoktatás élvonalába kíván tartozni, ennek hátterét jórészt munkatársainak a nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő kutatási eredményei biztosítják.

7 BME GTK A mesterképzési programok keretében a Kar valamennyi műegyetemi hallgató számára - az egyes szakok speciális igényeinek megfelelő - szakterületi tantárgyakat oktat, saját gondozásában pedig az alábbi mesterképzési szakokat működteti: Pedagógia képzési terület: Mérnöktanár mesterszak Közgazdásztanár mesterszak Társadalomtudomány képzési terület: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak Bölcsészettudomány képzési terület: Pszichológia mesterszak Gazdaságtudomány képzési terület: Közgazdasági elemző mesterszak Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak Marketing mesterszak Master of Business Administration (MBA) mesterszak Pénzügy mesterszak Számvitel mesterszak Vezetés és szervezés mesterszak Műszaki képzési terület: Műszaki menedzser mesterszak 7

8 BME GTK KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK 8 A képzés célja magas szintű közgazdaságtudományi műveltséggel, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, alkalmazott közgazdaságtudományi elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában, és megfelelő alapokkal rendelkeznek esetleges közgazdaságtudományi doktori képzés folytatásához is. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: mikroökonómia közgazdaságtani fogalmi keretét, a közgazdaságtanban használt matematikai módszereket, makroökonómiai problémákat és modelleket, az ökonometria alapjainak elméletét és gyakorlatát, a számítógépes elemzésben alkalmazói szintű ismereteit, tágabb értelemben vett kutatás-módszertani ismereteket, behatóbban egyes közgazdaságtani területek, a tudományos és elemzői munkához szükséges, problémamegoldó technikákat, a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú megközelítésére, adott kérdéskörök elemzésére, a problémák megfogalmazására, közgazdasági érvelések egyszerű formalizálására, mérési problémák formalizálására és mérési modellé alakítására, önálló elméleti és empirikus elemzés elvégzésére, kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére, szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére, szakirodalom felkutatására és értelmezésére, a kutatási eredmények interpretálására illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti szakszerű megjelenítésére. A mesterszak nappali képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Közgazdaságtan Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1)

9 BME GTK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, az azokat befolyásoló tényezőket lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken, a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és döntési elméleteket és elemzési módszereket, a kutatáshoz, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati munkához szükséges problémamegoldó technikákat, a munkatársak, csoportok, illetve projektek, nagyobb szervezetek irányítási módszereit, a stratégiai tervezés és menedzsment vállalati, állami, regionális és globális módszereit. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában, a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára, a vállalati, régió, állam és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és környezete közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és alakítására, tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra két idegen nyelven. A mesterszak nappali és levelező képzési formákban kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Közgazdaságtan Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1)

10 BME GTK 10 REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a területi és ökológiai folyamatok elemzésére, az összefüggések és problémák felismerésére, regionális és környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a regionális- és a környezeti tudomány művelésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: az alapvető mikro- és makrogazdasági, regionális- és település-, valamint környezeti gazdaságtani, geográfiai és szociológiai ismereteket, a feladataik megoldásához szükséges problémamegoldó technikákat, a területfejlesztésben, városfejlesztésben és a környezeti gazdaság irányításában a gyakorlati problémák felismeréséhez és elemzéséhez szükséges ismereteket és módszereket. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a különböző ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező regionális és környezeti tudományi feladatok megoldására, önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra, a települési és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, tervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére, problémák kritikus és konstruktív kezelésére, a kormányzati szférában, nemzetközi szervezetekben, a magánszervezeteknél és közintézményeknél felmerülő szakmai feladatok megoldására. A mesterszak nappali és levelező képzési formákban kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Környezetgazdaságtan Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1)

11 MARKETING MESTERSZAK (levelező) BME GTK A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem marketing oktatása mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza. A marketing mesterképzés közvetlen előzményének a 2001 óta folyó közgazdászképzés tekinthető. A marketing ismeretek oktatása szervesen beépült a műszaki menedzser-, valamint az ipari termék- és formatervező mérnök képzésbe, s emellett valamennyi mesterszakunk tárgystrukturájában is szerepel. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hazai és nemzetközi szinten egyaránt alkalmasak az üzleti-, és a non-profit szektor területein közép- és felsőszintű marketingmenedzseri feladatok ellátására. A képzés során megszerzett elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek, a tudatosan fejlesztett menedzseri készségek és képességek birtokában a szakot elvégzett hallgatók képesek lesznek a következő tevékenységek elvégzésére: Marketingkutatás és -tervezés, piaci trendek elemzése, Marketing teljesítménymutatók meghatározása és elemzése, Értékalkotó marketingstratégiák kialakítása, Különböző marketingeszközök tartalmának meghatározása, az egyes marketing részterületek irányítása és menedzselése, Marketing feladatok végrehajtásának koordinálása, valamint az értékalkotó folyamatokban résztvevő belső- és külső érintettekkel való kapcsolattartás. A képzés célja továbbá, hogy korszerű és sokoldalú elméleti megalapozást adjon azok számára is, akik a marketinggel, mint tudománnyal kívánnak foglalkozni, illetve tanulmányaikat doktori képzésünk marketing programjának keretében kívánják folytatni. Marketing mesterképzésünk egyik specialitása, hogy hallgatóink jelentősebb mértékben más üzleti és menedzsment területek ismeretanyagát is elsajátíthatják, remélve ezáltal, hogy a marketing- és más menedzsment ismeretek integrálásával szélesebb látókör alapján, magasabb színvonalon tudják majd marketingmenedzseri feladataikat elvégezni, s egyúttal más üzleti területek kompetens szakértőivé is válnak. A mesterszak levelező képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: gtk.bme.hu illetve mesterek.bme.hu/marketing Telefonon: (1) , (1) , (20)

12 BME GTK 12 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERSZAK A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. Cél továbbá a megfelelő elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: az üzleti és menedzsment ismeretanyagot, az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs szokásait, a vonatkozó szakirodalmat. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: tervezni, szervezni, irányítani és vezetni a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten, az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére, stratégiai jellegű kérdések felismerésére és megválaszolására. A mesterszak levelező képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, Pénzügyek Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1) , (1) , (20)

13 PÉNZÜGY MESTERSZAK BME GTK A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterképzési szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein - az állami és magánszférában is - pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a doktori képzésben való részvételre. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: az alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismereteket, a tágabb értelemben vett pénzügyi szféra működésére (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank) vonatkozó speciális pénzügyi öszszefüggéseket, szabályokat, törvényszerűségeket, A Pénzügy mesterképzésen három specializáció választható: A vállalati pénzügyek specializáció célja, hogy a hallgatók mélyebb betekintést kapjanak a vállalatok működését meghatározó folyamatokról, illetve olyan számviteli és adózási kérdésekről, amelyek befolyásolják a vállalatok profitját és értékteremtő képességét. E specializáción kiemelten foglalkozunk a vállalatértékelés kérdéseivel is. A befektetés-elemző specializáción a különböző befektetési formák értékelésével és elemzésével, az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk részletesen. A monetáris és közpénzügyek specializáció pedig a makrogazdasági összefüggések megismerésére helyezi a hangsúlyt. A mesterszak nappali képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Pénzügyek Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1) , (1) , (20)

14 BME GTK 14 A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, valamint a doktori képzésben történő részvételre. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit, a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit, a pénzügyi instrumentumok számvitelét, a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát, a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit, SZÁMVITEL MESTERSZAK azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és gyakorlati alkalmazását lehetővé teszik, A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének rendszerszemléletű elemzésére, a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek stb. számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére, a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására, a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenőrzésére és elemzésére, A mesterszak levelező képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Pénzügyek Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1) , (1) , (20)

15 MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK BME GTK A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Műszaki menedzser mesterképzés közvetlen előzményének tekinthető az 1996-ban indult ötéves műszaki menedzser képzés, amely hazánk legnépszerűbb ilyen jellegű képzése kezdetektől fogva. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdálkodási és szervezéstudományi készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is. A Műszaki menedzser mesterszakon végző hallgatók tisztában vannak a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek fő összefüggéseivel, elveivel. Alkalmassá válnak a problémamegoldó technikák felhasználására, a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra, üzleti tervek készítésére és megvalósítására. A hallgatók a Műszaki menedzser mesterképzésen a következő négy specializáció közül választhatnak: Menedzsment specializáció, Pénzügyi specializáció, Környezetmenedzsment specializáció és Termékmenedzsment specializáció. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit, a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, a gazdaságos működés feltételeit, a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait, a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat, a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat. 15

16 BME GTK A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására, a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra, üzleti tervek készítésére és megvalósítására, műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására, a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására, a termelési rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására, a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására, a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására. A mesterszak nappali képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1) , (1) , (20) VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERSZAK A képzés célja, hogy a hallgatók gazdasági és menedzsment ismereteit tovább mélyítse, és a gyakorlatban is alkalmazható, speciális tudás átadása révén a terület szakértőivé tegye a mesterszakra jelentkezőket. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

17 BME GTK A hallgatók a képzés két fő specializációján, a termelés- és szolgáltatásmenedzsment, illetve az emberierőforrás-menedzsment szakterületén szerezhetnek jártasságot. Az előbbi a szervezeti folyamatok és rendszerek, az utóbbi az egyre fontosabb szerepet betöltő HR terület hatékony működtetésére készít fel. A termelés- és szolgáltatásmenedzsment specializáció célja, hogy a hallgatók megismerjék a termelő és szolgáltató folyamatok tervezéséhez és optimális működtetéséhez szükséges alapokat. A képzésben fontos szerepet töltenek be a készletgazdálkodással, termeléstervezéssel, termelés és szolgáltatás ütemezéssel, a szolgáltatásoknál gyakran előforduló sorban állással, és a folyamat megbízhatóságával kapcsolatos ismeretek. Kiemelt témák a logisztikai folyamatok optimális kialakítása, a projektmenedzsment korszerű módszerei, a karcsúsított (lean) gyártás és szolgáltatás, valamint folyamatoptimalizálás. Az oktatás épít a termelési és szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó adatok statisztikai értékeléséhez és a működés optimalizálásához felhasználható szoftverek alkalmazására. A képzés során valós és szimuláció segítségével előállított esetek vizsgálata segíti a termelési és szolgáltatási rendszerekben előforduló döntési helyzetek elemzését. Az emberierőforrás-menedzsment specializáció hallgatói hangsúlyosan a szervezetek humán aspektusaival foglalkoznak. Célunk, hogy elsajátítsák a szakma legfontosabb ismereteit, ezzel segítve a végzettek munkaerőpiaci orientációját. Képzésünkben a Szervezeti viselkedés és az Emberierőforrás-menedzsment tantárgyakra alapozva kiemelt helyet kapnak többek között a munkaerőpiaci folyamatok közgazdasági tartalmával, az aktuális munkajogi kérdésekkel, a szervezetfejlesztés alapjaival, a változásmenedzsmenttel, az emberierőforrás-menedzsment funkciókhoz kapcsolódó legfontosabb gyakorlati feladatokkal, a kompetenciamenedzsmenttel és a kommunikációval foglalkozó aktuális témák. A képzés során a hallgatók készségfejlesztése esettanulmányok egyéni és csoportos megoldása, prezentációk készítése és különböző szimulációs gyakorlatok révén valósul meg. A mesterszak nappali képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1) , (1) , (20)

18 18 BME GTK MÉRNÖKTANÁR MESTERSZAK Az MA képzettségű mérnöktanárok a megújuló szakképzési rendszer összes színterén biztos munkát, megbízható jövedelmet és hosszú távú karriert biztosító, sokszínű feladatokat végezhetnek. A mérnöktanárokra egyre fokozódó igény mutatkozik az iskolarendszerű szakképzési rendszerben éppúgy, mint a szakképzés megújítását szolgáló térségi integrált szakképző központokban, a felnőttképzési intézményekben, felnőttképzési vállalkozásokban, a vállalati képzési rendszerekben. A magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás keretében folyó tanári tevékenységeken túl, megtalálhatják helyüket a felnőttképzési tanfolyamok szervezésében, a vállalati humán erőforrások fejlesztésében, a térségi integrált szakképző központok, valamint az iskolai és felnőttképzési munka irányításában, a szakképzés tananyagának folyamatos korszerűsítésében és a pedagógiai tudományos kutatómunkában is. A mérnöktanárok pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a felnőttek sajátos igényű tanításának módszereivel, a közoktatási és a vállalati oktatás folyamatának jellemzőivel, a pedagógiai kutatás speciális módszereivel. A tanárok a fenti pedagógiai- pszichológiai kompetenciákon túlmenően a képzés sikeres teljesítésének eredményeként a választott tanári szakirányhoz szükséges szakmai tudással, szakmai képességekkel és a szakmai szerepvállaláshoz, elkötelezettséghez szükséges gyakorlati készségekkel és attitűdökkel is rendelkeznek. Az indítani tervezett és az oklevélben szerepeltetni kívánt szakirány(ok) megnevezése: okleveles mérnöktanár: biomérnök-, építészmérnök-, építőmérnök-, műszaki menedzser-, gépészmérnök-, könnyűipari mérnök-, környezetmérnök-, közlekedésmérnök-, mechatronikai mérnök-, vegyészmérnök-, mérnök informatikus-, villamosmérnök szakképzettséggel. A mesterszak levelező képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Műszaki Pedagógia Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1)

19 KÖZGAZDÁSZTANÁR MESTERSZAK Az MA képzettségű közgazdásztanárok a megújuló szakképzési rendszer összes színterén biztos munkát, megbízható jövedelmet és hosszú távú karriert biztosító, sokszínű feladatokat végezhetnek. A közgazdásztanárokra egyre fokozódó igény mutatkozik az iskolarendszerű szakképzési rendszerben éppúgy, mint a szakképzés megújítását szolgáló térségi integrált szakképző központokban, a felnőttképzési intézményekben, felnőttképzési vállalkozásokban, a vállalati képzési rendszerekben. A magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás keretében folyó tanári tevékenységeken túl, megtalálhatják helyüket a felnőttképzési tanfolyamok szervezésében, a vállalati humán erőforrások fejlesztésében, a térségi integrált szakképző központok, valamint az iskolai és felnőttképzési munka irányításában, a szakképzés tananyagának folyamatos korszerűsítésében és a pedagógiai tudományos kutatómunkában is. A közgazdásztanárok pedagógiai tanulmányaik során a tanárképzés megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyaga mellett megismerkednek a felnőttek sajátos igényű tanításának módszereivel, a közoktatási és a vállalati oktatás folyamatának jellemzőivel, a pedagógiai kutatás speciális módszereivel. BME GTK A tanárok a fenti pedagógiai- pszichológiai kompetenciákon túlmenően a képzés sikeres teljesítésének eredményeként a választott tanári szakirányhoz szükséges szakmai tudással, szakmai képességekkel és a szakmai szerepvállaláshoz, elkötelezettséghez szükséges gyakorlati készségekkel és attitűdökkel is rendelkeznek. Az indítani tervezett és az oklevélben szerepeltetni kívánt szakok magyar nyelvű megnevezése: okleveles közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan), okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing), okleveles közgazdásztanár (pénzügy és számvitel), okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek). A mesterszak levelező képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Műszaki Pedagógia Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1)

20 BME GTK 20 KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERSZAK A képzés célja olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kulturális rendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények adekvát működtetésére, illetőleg működésük értékelő elemzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: a médiához kapcsolódó alapfogalmakat és alapelveket, a társadalmi kommunikáció különböző területeinek problémáit a társadalmi kommunikáció öszszefüggésein belül, a társadalom mibenlétével és működésével kapcsolatos alapfogalmakat és alapelveket, a társadalmat működtető kommunikációs és mediális rendszereket, a társadalmi kommunikáció fontosabb intézményeit és színtereit, a kommunikáció és kultúra összefüggéseit, e kapcsolat különböző szintű megnyilvánulásait, a digitális konvergencia jogi, technológiai, kulturális és gazdasági természetét. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a kommunikáció területén és/vagy munkájukban a kommunikáció szakma gyakorlásához szükséges követelményeknek megfeleljenek, a felmerülő problémák megoldására, az információk kritikus elemzéséhez és feldolgozásához kellően megalapozott technikák széles skálájának felhasználására, választott szakterületük szakmai és etikai normáinak betartására, egy idegen nyelven (javasoltan angolul) is szakmájuk gyakorlására, egy szervezeten belül kellő szakmai gyakorlat után vezetői munkakör betöltésére. A mesterszak nappali képzési formában kerül meghirdetésre. A képzés gesztora: Szociológia és Kommunikáció Tanszék A képzésről és a felvételi jelentkezés feltételeiről további információ az alábbi elérhetőségeken: Interneten: illetve Telefonon: (1)

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány BA Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben