TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA REVITALISATION OF HISTORIC BUILDING'S. Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA REVITALISATION OF HISTORIC BUILDING'S. Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek Kft."

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÁS TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA REVITALISATION OF HISTORIC BUILDING'S Kőnig Tamás Kőnig és Wagner Építészek Kft. Az építés fáradtságba, később pénzbe kerül: az időben is változó elvárások kielégítése egyre többször átalakítással, egyre gyakrabban már az építéskori erre figyeléssel járt. A ház miközben éli életét egyre inkább áruvá vált. Már létrehozása is üzletszerű, a hagyományos egyszerűség az építéskori egycélúság eldobható épületet eredményez, a ház egyre bonyolultabb. Az emberi mobilitás, az építtetői elvárások és a történelmi mozgások, a tulajdonos- és funkcióváltások a házak rekonstrukcióját egyre fontosabbá teszik. Abstract The traditional simplicity, the single-purpose function result in a disposable and to-be disposed building. Developed products with often different life-expectancy. With the increasing human mobility as well as the clients requirements and needs become more and more numerous and sophisticated. The historic developments and the changes in ownership and functions make the reconstruction of houses more important. This should result in an exciting synthesis during reconstruction. This is called creative further planning. KULCSSZAVAK Műemlék, épület-újrahasznosítás, épület-áttervezés KEYWORDS Monument, building recycling, building redesign. A háznak kezdetben kevés szerepe volt: az embert (és kicsinyeit, öregjeit) kellett védelmezze a hideg és az eső ellen. Mivel a szükség esetén védett helyen tartózkodás mellett megjelent a védett helyen

2 munkálkodás, a védett (saját) helyen élés igénye, egy idő után természetes elvárás lett a behatolásvédelem igénye is. A közeli területeken élők közötti hierarchia, valamint a felsőségek egész csoportokat egységbe később éppen ezért különbözőségbe alakító hite a jelentéstartalmat is fontossá, egyes esetekben szinte alapcéllá tette. Ahogy a védelmet igénylő egyes ember, mint építtető és egyben építő tevékenysége áttevődött először közvetlen társaira (családjára, leszármazottaira) majd később szélesebb és összetételükben változó csoportokra, egyre nőtt a házaktól elvárt élettartam is. Az épületek ennek megfeleltek, az alkalmazott, természetből vett anyagok: a fa, a kő alkalmasak voltak a használó ember, a benne és környezetében tevékenykedő, vagy csak élő embercsoport élettartamánál hosszabb időre fennmaradni. De ez a hosszabb fennmaradás nemcsak az így magától értetődően elkülönülő épülő, megépült és leépülő időszakok megjelenését hozza. Létrehozója korával és lehetőségeivel változó igények, időnként egészen más szerepek, funkciók jelennek meg. A ház miközben eredetileg az állandóságnak és a kiinduláskori alapelvárásoknak épül, folyamatosan módosul is, változni kénytelen. Ez a ház élete. Az építés fáradtságba, később pénzbe kerül: az időben is változó elvárások kielégítése egyre többször átalakítással, egyre gyakrabban már az építéskori errefigyeléssel: a változtathatóság, a flexibilitás kialakításának igényével járt. A ház miközben éli életét egyre inkább áruvá vált. Már létrehozása is üzletszerű, a hagyományos egyszerűség az építéskori egycélúság eldobható épületet eredményez. Ez óhatatlanul ahhoz vezetett, hogy a ház egyre bonyolultabb: az alkalmazott anyagok egyre nagyobb számúak, egyes szerkezeti feladatokat: pl. A hő-, pára- és fényáteresztőképességet, a hangokkal, zajokkal szembeni védelmet, egyáltalán mindenféle természetes körülmény vagy hatás beengedését, kizárását vagy mesterséges létrehozását önállóan fejlesztett, gyakran eltérő élettartamú gyártmányok oldanak meg. Az emberi mobilitás és az információáramlás növekedésével nemcsak az anyagok-szerkezetek, hanem az épittetői elvárások, igények is sokasodnak, egyre bonyolultabbak. És a történelmi mozgások, ebből (is) következő tulajdonos- és funkcióváltások a házak rekonstrukcióját egyre fontosabbá teszik. Mivel az egyes korok építészetét jellemző (és az egész világra való rálátás egyszerűsödésével folyamatosan és gyorsan természetessé váló) téralkotási megoldások és stiláris szokások a ház saját életével

3 párhuzamosan - is változnak, ezek az egyes rekonstrukciók során izgalmas szintetizálást kell eredményezzenek. Ez az alkotó továbbtervezés. A címbeli fogalom értelmezése: Revitalizáció: koros, avult, használatlan építmények, városrészek ismételt felélesztése, Rehabilitáció: hajdani színvonal és presztizs, használati és erkölcsi érték visszaadása Rekonstrukció: Korábban létezett építmények, épületrészek korszerű újrateremtése Tehát mit tegyünk a meglévővel? Átépítéskor mi legyen a meglévő településszövettel, épülettel az alkotó továbbtervezés érdekében? Első a megismerés: feltárandó a környezet- és háztörténet, a tömegek, terek alakulása, a szerkezetek, anyagok, részletek, burkolatok, felületek, díszítések, installációs hálózatok meglévő állapota. Fontos a fizikai változások, egymásraépülések kutatása. A meglévő létesítmény ismeretében elemezni kell az új programot. Meg kell vizsgálni a régi és az esetleges új funkció viszonyát, a korábbi és a szükséges terek, a térszerkezet megfelelőségét. Szükség esetén fel kell tárni a továbbépítési lehetőségeket: bővítés felfelé, bővítés most nem használt (korábban más funkciójú) terek felé, vagy új beépítéssel. Az át-, vagy továbbtervezés alapja döntések sorozata: meg kell határozni a feltétlen továbbélő tömegeket, tereket, szerkezeteket. Ki kell alakítani a bővítés, az új építés lehetséges módozatait. Meg kell tervezni a régi(ek) és az új együttélését, illeszkedését, illetve szándékos nem-illeszkedését. Így kialakul a feladat: revitalizáció, rehabilitáció, rekonstrukció. Illusztrálásul bemutatok néhány, a közelmúltban elkészült, illetve még csak fejlesztés alatt álló, jellegzetes épületrekonstrukciót és elemzem tervezőjük indítékait és megoldásait: Hegedűs Péter rekonstruált épülete, a Szabó Ervin Könyvtár annak példája, amikor a ház "technológiája él", az építéskori elváráshoz képest megváltozott, fejlődik. A rekonstruált ház immár "nyitott", nagyforgalmú, a környezetében lévő oktatási és kulturális épületek funkcióit kiválóan kiegészíti, szolgálja, és ezzel a körülötte lévő közterületeket is alázattal szervezi.

4 01. Szabó Ervin Könyvtár (rehab. Ép.: Hegedűs Péter) 02. Szabó Ervin Könyvtárbelső (rehab. Ép.: Hegedűs Péter) Ugyancsak a korábbi színvonal újraalkotására példa a Gresham Palota. A Kruppa Gábor által tervezett munkák hatására a ház magas minősége és eredeti presztizse visszatért. Ráadásul úgy, hogy az eredmény az elegáns belvárosi, Dunára néző szállodától elvárhatóknak mindenben megfelel. És ez a vendégek, az itt dolgozók és a csak erre járók szempontjából is fontos és igaz

5 03. Graesham Palota külső nézete (rehab. Ép.: Kruppa Gábor) 04. Gresham Palota, részlet (rehab. Ép.: Kruppa Gábor) Ennek szinte ellentéte a szép városi látvány változatlanságának alkotása, Skardelli György Baross utcai klinikája. Itt a továbbépítés minden kubusa visszahúzott, illetve tömbön belüli, a közterületről alig látható.

6 05. Baross utcai klinika épületének eredeti arculata (rehab. Ép.: Skardelli György) 06. Baross utcai klinika külső látvány (rehab. Ép.: Skardelli György) Az egyes építési szakaszokat a Ráczfürdő mai állapota szintetizálja. Dévényi Tamás és Kis Péter jelenbeli alkotásukkal a korok tiszteletreméltó egymásraépülését hozták létre, mutatják meg.

7 07. Rácfürdő történelmi belső (rehab. Ép.: Dévényi Tamás és Kis Péter) 08. Rácfürdő medencetér (rehab. Ép.: Dévényi Tamás és Kis Péter) A városfejlődéssel járó jellemző elvárás élhető-lakható területek alkotása ipari zónák helyén, mivel a város benövi az ipari területet. A Tima Zoltán által tervezett vizafogó Riverloft lakóház használja és bővíti a történeti ipari épületet, egységes, mai színvonalat hozva létre házában

8 09. Vizafogó Riverloft lakóház külső megjelenés (rehab. Ép.: Tima Zoltán) 10. Vizafogó Riverloft lakóház udvarkapcsolat (rehab. Ép.: Tima Zoltán) Érdekes funkcióváltáson ment keresztül a belváros egyik legszebb, nagyon hányatott sorsú épülete, a Hungária fürdő. Vékony Péter és Hegedűs Péter új szállodatereket alkottak a meglévő épület funkcióváltása során a korábbi uszodában, a korábban zárt közösségi térből nyilvánosan bejárható közösségi terület lett.

9 11. Hungária fürdő - szálloda főbejárat (rehab. Ép.: Vékony Péter és Hegedűs Péter) 12. Hungária fürdő szálloda előcsarnok aulatere (rehab. Ép.: Vékony Péter és Hegedűs Péter) A "funkcióváltás miatti új belső látvány alkotása az Andrássy úti korábbi Párizsi nagyáruház, a divatcsarnok. Tiba János keze nyomán a ház funkcionális kettéválását (ez önállóan működő kereskedelmi és bériroda területek az épületen belül) finom belső textúra jelzi és egyben biztosítja. Mindezt úgy, hogy az épületben sok minden megváltozik, de a térszerkezet és a történeti vizuális értékek mind megmaradnak.

10 13. Párizsi nagyáruház, divatcsarnok régi-új homlokzat (rehab. Ép.: Tiba János) 14. Párizsi nagyáruház, divatcsarnok belső (rehab. Ép.: Tiba János) A létrejövő új műnek - miközben integrálja az előzményeket - maivá, mai alkotássá kell válnia. A szomszédságtól esetleg eltérő, új funkcióját, a korábbiaktól eltérő szemléletmódját meg kell mutatnia. Épületet tervezni, funkcióját vesztett, vagy csak avult építményt, üres városi telket, tömböt revitalizálni nagyon jó dolog. Az alkotás olyan fajtája, amelynek eredményeként bizonyos emberi tevékenységek fizikai körülményei teremtődnek újjá, újra. A humán lét olyan alapjairól van szó, mint a lakás, a tanulás és a kultúra. Aki ebben részt vesz - bizonyosan más is így van ezzel, nemcsak én - folyamatosan játszik.

11 Nem elsősorban a szó színházi, inkább gyermeki értelmében. Nincs két egyforma feladat, és a kutatás, a feltárás, a tervezés, a vázolgatás közben a próbálgatva megismerés teljes folyamata játszódik le, ez nagy örömet okoz. Különösen akkor, ha az eredmény nem csak egy rajz, egy terv, hanem mások, nagyon sok ember szellemi tevékenységének hátteret, esztétikai és térélményt nyújtó, újra működő épület. Folyamatos építészi feladat az öregedő, esetleg "csak" az újabb elvárásoknak már nem megfelelő házak, településrészek áttervezése. Bár nem minden kapcsolódó döntést az építészek hoznak, de mi, építészek nem háríthatjuk másra legalább a döntéshozók - és a döntéshozókat ilyen pozícióba juttató laikusok - véleménye kialakításának segítését. a rossz állapotban, használaton kívül álló épületek, épületcsoportok, üres foghíjak funkcionális és esztétikai módon is gátolják egy település életét. Bőven van tehát még re-tervezési feladat. Mindazonáltal, mint a Vámossy Ferenc szerkesztésében megjelent mész (Association of Hungarian Architects) elméleti közlemények 1982/4 számában dokumentált, Ortutay Tamás által írt építészeti tanulmánypályázat mottójában közölt Paul Claudel idézet is felhívja a figyelmünket: Mielőtt a világot tökéletesre alakítanánk, Talán fontosabb lenne azt nem tönkretenni 16. Soproni Petőfi Színház nézőtere

12 (rehab. Ép.: Kőnig Tamás és Wagner Péter) Jut még hely városainkban - lakóként és építészként - másoknak is. 15. Az eredetileg Lajta Béla által tervezett Parisiana (ma "Új Színház") homlokzattörténete (rehab. Ép.: Kőnig Tamás és Wagner Péter) Köszönetnyilvánítás: Köszönöm a történelmi épületekkel kapcsolatos munkáimban nyújtott segítségüket, az eredményes együttgondolkodás lehetőségét, az együttdolgozást összes eddig társtervező kollegámnak, köztük a talán legfontosabbaknak: Wagner Péter DLA építésznek, akivel az elmúlt negyven évben gyakorlatilag minden munkánknál közösen voltunk építészek és Dávid Ferenc művészettörténésznek, aki a legmeghatározóbb volt az épületrechabilitációs feladatok felé fordulásomban, illetve ezek közül az elsők elkészítésében. Köszönöm az előadásomban szereplő, nem általunk tervezett épületrekonstrukciók, bővítések tervezőinek eredményes munkájukat és a lehetőséget, hogy munkájuk eredményét bemutathassam.

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

EGYMÁS MELLETT KÖLCSÖNHATÁSOK ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN

EGYMÁS MELLETT KÖLCSÖNHATÁSOK ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN EGYMÁS MELLETT KÖLCSÖNHATÁSOK ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN 1 2 Pelle Zita konzulens: Marosi Bálint DLA Opponens: Somogyi Krisztina BME Építőművészeti Doktori Iskola 2015 június 3 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ Térbeli

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Mûemlékvédelem és városfelújítás Mûemlékvédelem és városfejlõdés ERÕ ZOLTÁN Bevezetés Mûemlékvédelem és városfejlõdés már a cím is ellentmondást, antagonisztikus ellentétet takar gondolhatnánk. A város

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI TAGDÍJBEFIZETÉS 2014

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI TAGDÍJBEFIZETÉS 2014 ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 21. évfolyam - 5 szám 2013. október hó A TARTALOMBÓL 16. Tusnád konferencia - Beszterce 30 éves jubileumi CIVVIH ülés Budapest/Visegrád AZ ICOMOS MAGYAR

Részletesebben

Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula. A hagyomány nem formai kérdés U. Nagy Gábor építész. Tanyabokor-koncepció Bodonyi Csaba építész

Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula. A hagyomány nem formai kérdés U. Nagy Gábor építész. Tanyabokor-koncepció Bodonyi Csaba építész 2013. augusztus építész közlöny műhely magyar építész kamara 229 Quo vadis, avagy merre tartasz vidék? Fotó: Kékesi Donát Felismerni a hagyomány értékét Istvánfi Gyula A hagyomány nem formai kérdés U.

Részletesebben

MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ

MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ MARKÓ BALÁZS ÉPÍTÉSZ TÉM A V E Z E T Ő: DR. BACHMAN ZOLTÁN DL A KOSSUTH - DÍJAS ÉPÍTÉS Z EGYETEMITANÁR

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni?

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Mára a Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület egy sorsára hagyott, sokszor üres és lehangoló, vajúdó városrésszé

Részletesebben

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció Magyar szlovák agglomeráció Pozsony környékén Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Fórum Kisebbségkutató Intézet

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda ZÁRÓJELENTÉS B U D A P E S T É P Í T É S Z

Részletesebben

A XV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI

A XV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI A XV. MAGYAR INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT TÁMOGATÓI Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Magyar Ingatlanszövetség Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Urbanisztikai Társaság

Részletesebben

Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra

Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra Konferencia a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Székházában 2007. november 15. Rendező: MKISZ Interdiszciplináris Szakosztálya Tartalomjegyzék

Részletesebben

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, 2009. október A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK Témavezető: Dr. Gál Zoltán Résztvevő kutatók: Dr.

Részletesebben

A kiadványt Wootsch Péter készítette

A kiadványt Wootsch Péter készítette A kiadványt Wootsch Péter készítette Mobilitás Országos I úsági Szolgálat, Budapest, 2009. Tartalomjegyzék Előszó egy kirakóhoz... 5 1. fejezet: A település, ahol élünk... 11 1.1. A település, ahol lakunk.

Részletesebben

Mielőtt a könyvtárak jövőjéről beszélnénk,

Mielőtt a könyvtárak jövőjéről beszélnénk, Iskolakultúra 20 A könyvtár jövője a jövő könyvtára A tudástársadalom a globális világ pozitív alternatívájaként nemcsak a gazdasági és politikai élet szereplői számára jelent újabb kihívásokat. A könyvtárak,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30 Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága 2012. évi első ülése Budapest, 2012. január 24. VÖMNB 2012_1 VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2. 1.1.A folyamatok értékelése 2

Tartalomjegyzék. 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2. 1.1.A folyamatok értékelése 2 Tartalomjegyzék 1. A helyzetelemzés értékelése, szintézis 2 1.1.A folyamatok értékelése 2 1.2.A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 3 1.3.A

Részletesebben

MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY

MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (KIEGÉSZÍTVE 2015.01.31.) 2014./2015. MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST A TANULMÁNY CÉLJA A jelen tanulmány célja, hogy összefoglalja azokat a városfejlesztési és városrendezési

Részletesebben

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli,

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli, [ Jegyzet Tisztelt Olvasó! E számunk szerzõi: BALASSA M. IVÁN néprajzkutató BARA JÚLIA mûvészettörténész, PhD hallg., BBTE, Kolozsvár BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, ig. KÖH, Magyar Építészeti Múzeum FINTA

Részletesebben

FIABCI ************************************************* Tisztelt Címzett! A FIABCI Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlanszövetség. elindítja a XVI.

FIABCI ************************************************* Tisztelt Címzett! A FIABCI Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlanszövetség. elindítja a XVI. FIABCI ************************************************* Tisztelt Címzett! A FIABCI Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlanszövetség elindítja a XVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatát. Reméljük,

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem I. Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A. Magyar Károly A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Történettudományi

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben