A biogáz anaerob erjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A biogáz anaerob erjesztés"

Átírás

1 A biogáz anaerob erjesztés Gyalai-Korpos Miklós, doktoráns BME ABÉT Vázlat 1. Definíció és történeti áttekintés 2. Mikrobiológiai háttér 3. Alkalmazási területek és nyersanyagok 4. Technológiai megoldások 5. Biogáz összetétele és tisztítása 6. Elterjedés és felhasználás 2 1

2 Mi a biogáz? Metán és szén-dioxid elegye, amit Mikroorganizmusok állítanak elı Anaerob körülmények közt Szerves anyag biokonverziójával 3 Biogáz története XVII. század: szerves anyagok bomlása során éghetı gáz keletkezik mocsárgáz 1776 Volta megállapítja, hogy összefüggés van a szerves anyag mennyisége és a keletkezı gáz térfogat közt 1804 Dalton kimutatja belıle a metánt Pasteur fedezi fel, hogy mikrobák állítják elı 1856 elsı biogáz telep, Mantunga, India 1896 angliai Exeterben közvilágításra használják 1920 szennyvíz iszapok 1975 trágya 1985 ipari szerves hulladék és együttes erjesztés 1990 biohulladék 1995 szerves kommunális hulladék 4 2

3 Folyamat Több lépcsıs, több baktériumfaj együtt mőködésével Eltérı optimumok, érzékeny folyamat 5 Folyamat Metán: Színtelen, szagtalan Földgáz fı alkotója Üvegházhatású Forrás Mocsarak Termeszek Egyéb Összesen Haszonállatok Rizs termelés Földgáz feldolgozás Szénbányászat Biomassza égetés Hulladéklerakók Trágya Szennyvízkezelés Összesen Becsült mennyiség Mt/év

4 Mikrobiológiai háttér Négy lépcsı: 1. Hidrolízis 2. Fermentáció 3. Savképzés 4. Metánképzés Négy mikrobacsoport: a. Fermentáló b. Acetogén c. (Homoacetogén) d. Hidrogenotróf e. Acetotróf Angenent, L. T.; Karim, K.; Al-Dahhan, M. H.; Wrenn, B. A. & Domíguez-Espinosa, R. Production of bioenergy and biochemicals from industrial and agricultural wastewater. Trends Biotechnol, 2004, 22, Hidrolízis Cellulóz Glükóz Triglicerid (zsírok, olajok) Zsírsavak Fehérjék Aminosavak 8 4

5 Fermentáció Mono- és oligomerek VFA Volatile Fatty Acids Alkoholok I N T E R M E D I E R E K propionát butirát etanol metanol 9 Hidrolízis és fermentáció Fermentáló mikrobák fıbb jellemzıi: A mikroba sejtek képtelen a polimerek felvételére, ezért lebontásuk sejten kívüli, azaz exoenzimekkel történik cellulázok, lipázok, proteázok Sebessége függ: - Enzim mennyiségétıl - Szubsztrát fajtájától: Olajok, zsírok > fehérjék > lignocellulózok Saját energiaigény fedezése a termékekbıl (cukrok, zsírok, AS-ek), ami közben számukra felesleges bomlástermékeket választanak ki. 10 5

6 Mono- és oligomerek Intermedierek Acetogenezis acetogén baktériumok Sav- és metánképzés acetát H 2 + CO 2 Metanogenezis metanogén baktériumok 70% 30% CH 4 + CO 2 11 Acetogén baktériumok CH + 3CH 2COOH + 2H 2O CH 3COOH + H 2 CO2 Acetogén baktériumok fıbb jellemzıi: Nagy fajdiverzitás, sokféle szubsztrát hasznosítására képesek ellenállóak a környezeti változásoknak Azonban: a fenti egyensúlyi reakció termodinamikai szempontból a kiindulási anyagok felé van eltolva, a termékek állandó fogyása biztosítja, hogy végbemegy. Másképpen termék inhibíció lép fel. Azaz: az acetogének a metanogénektıl függenek!! 12 6

7 Metanogén baktériumok Metanogének fıbb jellemzıi: Baktériumok speciális csoportjához, az úgynevezett Archaea-k (ısbaktériumok) közé tartoznak. Csoportosítás: - Acetotrófok (pl.: Methanosarcina-k): kemoorganotróf CH 3 COOH = CH 4 + CO 2 - Hidrogenotróf (pl.: Methanobacteria-k): kemolitotróf 4 H 2 + CO 2 = CH H 2 O Szaporodásuk lassú és igen érzékenyek a környezet változásaira. Szigorúan anaerobok Azaz: a metanogének is függenek az acetogénektıl!! 13 Kölcsönhatások Szintrópia: Táplálékmegosztás és egymás segítése: - Szubsztrát elfogyasztás = termék elvonás - Jó ph tartomány Fajok közötti hidrogén átadás: Közvetlenül diffúzió limitált Bizonyíték: - Acetát koncentráció: M - Hidrogén koncentráció: M Technológiai szempont: keverés aggregáció elısegítı 14 7

8 ph tartomány Metanogének ph optimuma: 6,8 és 7,4 között (ph 6 alatt és ph 8 felett nincs gáztermelés) Acetogének ph optimuma: 5,8 és 6,2 között (ph-tól is függ az intermedierek termék eloszlása) Hogy csökkenhet a ph? Túladagolás hirtelen jól bontható szubsztrát nagy mennyiségő beadagolása VFA felhalmozódás Kölcsönhatások megszőnése VFA felhalmozódás Hogy nıhet a ph? Magas szerves nitrogén (fehérje) tartalmú szubsztrát esetén ammónia képzıdés 15 Kölcsönhatások megszőnése Ahring, B. K. Perspectives for anaerobic digestion. Adv Biochem Eng Biotechnol, 2003, 81, 1-30 X X X X Megszőnik a VFA felhasználás, a felhalmozódás miatt a ph leeshet egyes szubsztrátok jó pufferkapacitással rendelkeznek. Magas hidrogén és acetát koncentráció miatt a termékképzı reakció TD-i szempontból kedvezıtlenné válik Hidrogén és acetát fogyasztás megszőnése 16 8

9 Ammónia inhibíció A leggyakoribb gátló vegyület, mivel sok szubsztrátnak magas a fehérjetartalma. Az irodalom sokféle koncentrációt említ, mivel a gátlás függ a ph-tól, hımérséklettıl, valamint adaptáció is gyakori. Csak a szabad ammónia hat gátlólag, az ammónium iont a sejt nem képes felvenni Önstabilizáló mechanizmus: ammónium gátlás -> VFA felhamozódás [ NH3] 1 = + [ Total NH3] [ H ] 1+ K a Technológiai szempontból: C/N arány Ideális: Magasabb: nitrogén limit Alacsonyabb: ammónia inhibíció 17 Alkalmazás Helyei: 1. Kommunális szennyvíz tisztítókban keletkezı iszap kezelése 2. Magas szervesanyag-tartalmú ipari szennyvizek kezelése 3. Állati eredető hulladékok (trágyák) kezelése 4. Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának (OFMSW Organic Fraction of Municipal Solid Waste) kezelése illetve depóniagáz Minden esetben fı cél a hulladék kezelés, azonban emellett: Értékesíthetı zöld energia keletkezik, valamint A nyomelemek körforgása is megmarad, ugyanis a melléktermék jó minıségő komposzt. 18 9

10 Szubsztrátok Ipari hulladékok Vágóhídi Élelmiszeripari Tejipari Cukoripari stb. Ipari szennyvízek Települési Szennyvíziszap Szelektíven győjtött szerves hulladék (OFMSW Organic Fraction Municipal Solid Waste Étkeztetési maradék Kertészeti hulladék Mezıgazdasági Hígtrágya Betakarítási maradék Erdészeti maradék Energianövények 19 Együttes erjesztés Sok esetben a biogáz kihozatal növelhetı egyéb szerves anyag hozzáadásával. Legtöbbször hígtrágyát egészítenek ki, mivel így: A mikroba közösség adott Az alacsony szárazanyag tartalmú (3-6%) trágya jó közeg szárazabb szubsztrátok szuszpendálásához A trágya pufferkapacitása jó Magas a tápanyag és nitrogén tartalma, ami egyéb szubsztráttal kiegészítve viszont ideális C/N arányt eredményezhet Ahring, B. K. Perspectives for anaerobic digestion. Adv Biochem Eng Biotechnol, 2003, 81,

11 Együttes erjesztés Elınyök Jobb C/N/P arány Több biogáz termelés Megújuló biomassza hasznosítás Melléktermékek minısége is javul Optimálisabb reológiai tulajdonságok Kellemetlen szaghatások csökkentése Hátrányok Megnövekedett hozzáadott, és így elfolyó KOI is Kiegészítı elıkezelések szükségesek lehetnek Keverési igények Higiénés elıírások 21 Biogáz hozam Szubsztrát Betakarítási maradékok Trágyák Élelmiszeripari hulladék Élesztı és hasonló termékek Állati takarmányok maradékai Vágóhídi hulladék Növényi és állati zsíradékgyártás maradékai Gyógyszerészeti hulladékok Fa- és papíripari hulladékok Enyv és keményítı gyártás iszapja Szelektíven győjtött biohulladék Piaci hulladék Szennyvíziszap m 3 /t szárazanyag

12 Szennyvizek kezelése Fıbb területek: Élelmiszer ipar (gyümölcs feldolgozás, olaj préselés, tejipar, hús feldolgozás, cukorgyártás, fermentációs ágak) Papír- és cellulózipar Textilipar Noha iparágakon belül elıfordulhatnak speciális gátló hatású vegyületek, alkalmazásukat az teszi lehetıvé, hogy adott egységbıl érkezı szennyvíz azonos összetételő. Biogas and more! Systems and market overview of anaerobic digestion IEA Bioenergy, UASB UASB Biogas production and utilisation, IEA Bioenergy,

13 EGSB EGSB Expanded Granular Sludge Bed UASB variáció Nagyobb áramlási sebesség Részleges fluidizáció miatt jobb érintkezés Nagy szervesanyag terhelés: UASB 10 kg KOI/m 3 EGSB 20 kg KOI/m 3 25 Technológia Csoportosítás Folyamatos egy lépcsıs Folyamatos két lépcsıs Szakaszos Típus szerint Termofil Mezofil Farm Németország több ezer Centralizált Dánia 22 db Kis szárazanyag tartalmú Nagy szárazanyag tartalmú 26 13

14 Paraméterek - HRT HRT hydraulic retention time 3 reaktor hasznos térfogat m HRT= = = nap 3 napi betáp m nap az átlagos idı, amit a szubsztrát a reaktorban tölt általában úgy választják meg, hogy a szubsztrát teljesen elbomoljon nem lehet kisebb, mint a baktériumok generációs ideje nap közt 27 Szakaszok 28 14

15 Paraméterek - hımérséklet Mezofil hımérséklet: ºC, általában: 37 ºC Termofil hımérséklet: ºC, általában: 55 ºC 29 Kivitelezés Ahring, B. K. Perspectives for anaerobic digestion. Adv Biochem Eng Biotechnol, 2003, 81,

16 Fedett medence 31 Kevert reaktor CSRT Legegyszerőbb megoldás Membránnal fedve egyben tárol is HRT: hetek, hónapok Egy lépcsıs, szakaszos 32 16

17 Félszáraz és száraz folyamtok Trágya szárazanyag: 6-9% Félszáraz és száraz technológiák: 20-30%, vagy több Angelidaki, I.; Ellegaard, L. & Ahring, B. K. Applications of the anaerobic digestion process. Adv Biochem Eng Biotechnol, 2003, 82, A BTA folyamat (egy lépcsıs) BTA Biotechnische Abfallverwertung Lépések: elıkezelés erjesztés gáz és iszap hasznosítás 34 17

18 Elıkezelés Céljai nem biodegradálható és/vagy veszélyes komponensek eltávolítása (fém, kı, üveg, mőanyag) aprítás speciális szubsztrátok esetén fertıtlenítés EU irányelv alapján 35 Hydropulper Könnyő frakció Nehéz frakció mőanyag, textil üveg, fém, kı, elem 36 18

19 Erjesztés 37 Mühlheim, Németo Ypres, Belgium, 2003 Ko-Sung, Korea, 2003 Villacidro, Olaszo Elsı: Helsingor, Dánia,

20 Biogáz összetétele Összetevı Földgáz Biogáz Metán tf% C 2 - C 5 alkánok tf% 8,1 0 CO 2 tf% 0, N 2 tf% 0, H 2 tf% 0 0 H 2 S ppm kb. 1 kb. 500 NH 3 ppm 0 kb. 100 Nedvesség harmatpont: -10ºC telített Főtıérték MJ/m Gáz tisztítás 1. Eltávolítandó komponensek CO 2 : biogáz főtıértékét rontja H 2 S: mérgezı, korrozív, égésterméke (SO 2 ) is veszélyes NH 3 : elégetésével nitrózus gázok keletkeznek H 2 O: elızı három vegyülettel keverve korrozív hatás Sziloxánok (csak depónia): üvegszerő bevonatot képez 40 20

21 Gáz tisztítás 2. Melyik szennyezıt és milyen mértékben távolítjuk el az a felhasználás és elıírások függvénye. 41 Víz eltávolítás Víz eltávolítás (hab és por is) Kondenzációs technikák: párátlanító, ciklon, nedvesség csapda, csap Szárításos technikák: hideg szárítás, adszorpciós szárítás, glikolos szárítás 42 21

22 Széndioxid Vizes vagy polietilén glikolos mosás (wet scrubbing) PSA (Pressure Swing Adsorption) molekula szőrık Membrán alkalmazás 43 Kénhidrogén Fizikai-kémiai Vas(III)-klorid adagolás: 2 Fe S 2- -> 2 FeS + S Adszorpció - Iron sponge hidratált vas(iii)-oxid faapríték hordozón Megkötés: Fe 2 O H 2 S -> Fe 2 S H 2 O Regenerálás: 2 Fe 2 S O 2 -> 2 Fe 2 O S - Sulfur-Rite - piritté (FeS 2 ) alakítja Elnyeletés folyadékban: lúg Lo-Cat : gázmosó majd oxidáció kénné: Abszorpció: 2 Fe 3+ + H 2 S = 2 Fe 2+ + S + 2H + Regenerálás: 2Fe ,5O 2 + H 2 O = 2Fe OH

23 Kénhidrogén eltávolítás Biológiai Thiobacillus nemzetség: Képesek a kénhidrogént elemi kénné oxidálni sztöchiometrikus O 2 -vel: 2 H 2 S + O 2 -> 2 S + H 2 O Autotróf és jelen van a közösségben Alkalmazás Reaktor légterében 2-5% levegı, valamint rudakon kialakított tenyészetek Biofilterek Thiopaq - lúgos mosás után a mosóvíz bioreaktorba vezetése 45 Elterjedés és felhasználás Depónia Mezıgazdasági Szennyvíztelep EurObserv'ER Biogas Barometer Európán kívül: Ázsiában több millió fedett medence háztartás hı szükséglete 46 23

24 Dánia centralizált 47 Németország farmszintő 48 24

25 Gáz hasznosítás Németország CHP CHP Combined Heat and Power Plant 60 kwe 2 MWe teljesítmény Németországban több mint 4000 biogáz üzemben, átlag 7500 óra/év mőködéssel A hınek csak 10-40%-a szükséges az erjesztés hımérsékletének fenntartására 50 25

26 Hıhasznosítás A maradék hı teljes körő hasznosítása azonban sokszor problémás, mivel a biogáz üzemek általában városon, messze ipari központoktól és távhı hálózatoktól. Németországban három lehetıséget vizsgálnak: 1. Új vidéki távhı hálózatok bioenergia falu Jühnde 2. Biogáz vezetékek Steinfurt 3. Biogáz tisztítás upgrade : svéd példa, CNG a közlekedésben 51 Svédország közlekedés Összesen 233 biogáz üzem (2007): Szennyvíziszap kezelés: 139 Depóniagáz: 70 Ipari szennyvíz: 4 Együttes erjesztés: 13 Farm: 7 S. Dahlgren Biogas: State of the art - Sweden Betápláláshoz és üzemanyagnak tiszta, szabványoknak megfelelı gáz szükséges, ezért Svédországban 38 (2008) biogáz tisztító egység üzemel: Kémiai abszorpció (Cooab): 3 PSA: 7 Vizes mosó: 28 Kriogén szeparáció: 1 tervben 52 26

27 Svédország - közlekedés A svéd gázzal hajtott jármővek már nagyobb arányban használnak biogázt, mint földgázt! Biogas: Basic data on biogas Sweden, Svédország közlekedés Sok városban fıleg a tömegközlekedést részben vagy egészben helyezték biogáz alapura illetve töltıállomásokon lehet biogázt kapni. Emellett a tisztított biogázt a földgáz hálózatba is betáplálják. S. Dahlgren Biogas: State of the art - Sweden 54 27

28 Közlekedés 55 Gáz hasznosítás 5. Speciális használat Légkondicionálás/főtés Üvegházak: az eltávolított CO 2 felhasználása (üvegház hatás) 56 28

29 Melléktermékek Kierjesztett iszap Víztelenítés után két frakció: komposzt és trágyalé Magas tápanyag tartalom (N, P, K ) Mezıgazdasági eredető: fertızı vagy antibiotikumok, gyommagvak Ipari és kommunális eredető: aromás, alifás és halogénezett vegyületek Disznó trágya: Cu és Zn sók (gyakran keverik a disznótápba ezeket a sókat, bizonyos betegségek megelızése miatt) 57 Összefoglaló

30 Összefoglaló 2. Elınyök Természetes hulladék kezelési technológia Kisebb terület szükséges hozzá, mint a lerakáshoz vagy az aerob komposztáláshoz Csökkenti a lerakókba kerülı hulladékok mennyiségét Energia termelı folyamat A végtermék értékes megújuló üzemanyag Biogáz sokféleképp hasznosítható Csökkenti a CO 2 és CH 4 kibocsátást Kizárja a kellemetlen szagokat Komposzt és trágyalé termelés Maximális újrahasznosítás Költségtakarékos Hátrányok Szállítás Egészségügyi és biztonsági aggályok Tőz és robbanásveszély 59 Köszönöm a figyelmet! 60 30

Ph.D. értekezés. Kovács Etelka. Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán

Ph.D. értekezés. Kovács Etelka. Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével Ph.D. értekezés Kovács Etelka Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán Biológia

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Vegyi vonatkozások. dr Farkas György A mőszaki élet5 fejlıdése és az életszínvonal emelkedése fokozott mértékben növelte a hulladékmennyiséget, különösen a fogyasztói társadalmak kialakulásával.

Részletesebben

Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése

Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése 1 Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése Oláh József * Palkó György * Tarjányiné Szikora Szilvia * Rása Gábor * ( * FCSM Zrt.) 1. Hulladékok közös rothasztásának elve és célja A társított

Részletesebben

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése

Részletesebben

ANAEROB ELŐKEZELÉS HATÁSA A SZENNYVÍZISZAPOK KOMPOSZTÁLÁSÁRA

ANAEROB ELŐKEZELÉS HATÁSA A SZENNYVÍZISZAPOK KOMPOSZTÁLÁSÁRA SZENT ISTVÁN EGYETEM ANAEROB ELŐKEZELÉS HATÁSA A SZENNYVÍZISZAPOK KOMPOSZTÁLÁSÁRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Rózsáné Szűcs Beatrix Gödöllő 2013 A doktori iskola megnevezése: Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. 1 Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. Oláh József * Öllős Géza ** Palkó György * Rása Gábor * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ** Professzor

Részletesebben

Folyamatos ellenőrzési útmutató

Folyamatos ellenőrzési útmutató Folyamatos ellenőrzési útmutató A BIOGÁZ ÉS BIOMETÁN ÜZEMEK MEGFELELŐ MŰKÖDTETÉSÉHEZ ÖSSZEFOGLALÓ Szerzők: Sandra Esteves, Sustainable Environment Research Centre, University of Glamorgan (Wales, UK) Martin

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF 2009 1 OBEKK Zrt. TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA (11/12) BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS

Részletesebben

1.ábra A hazai települési hulladék mennyisége és átlagos összetétele

1.ábra A hazai települési hulladék mennyisége és átlagos összetétele 1 Települési szilárd hulladékok anaerob kezelése Oláh József * - Hódi János ** - Juhász János *** * - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ** - Mélyépterv Komplex Mérnöki RT. *** - ÉLINVEST Kft. Bevezetés

Részletesebben

BIOMETÁN REGIÓK. A biogáz, a biometán és az anaerob erjesztés jellemzői Tájékoztató magyar felhasználóknakg. With the support of

BIOMETÁN REGIÓK. A biogáz, a biometán és az anaerob erjesztés jellemzői Tájékoztató magyar felhasználóknakg. With the support of HU BIOMETÁN REGIÓK A biogáz, a biometán és az anaerob erjesztés jellemzői Tájékoztató magyar felhasználóknakg With the support of 1 BIOMETÁN REGIÓK A biogáz, a biometán és az anaerob erjesztés jellemzői

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

A szennyvizek szerves anyagai és szervetlen növényi tápanyagai újrahasznosításának lehetőségei.

A szennyvizek szerves anyagai és szervetlen növényi tápanyagai újrahasznosításának lehetőségei. A szennyvizek szerves anyagai és szervetlen növényi tápanyagai újrahasznosításának lehetőségei. Bevezetés Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék karpatia@almos.vein.hu

Részletesebben

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Speciális mechanikus előkezelés hatásának vizsgálata biogáz hozam növelése céljából

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Speciális mechanikus előkezelés hatásának vizsgálata biogáz hozam növelése céljából Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Speciális mechanikus előkezelés hatásának vizsgálata biogáz hozam növelése céljából Bakosné Diószegi Mónika Témavezető: Dr. Horváth Miklós Biztonságtudományi Doktori

Részletesebben

3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina

3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina 3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina A bioetanol az alternatív, biomassza eredetű energiahordozók egyik legvitatottabb képviselője. Sok és egymásnak merőben ellentmondó

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

Környezetbarát hulladékgazdálkodás (a hulladékdíj csökkentéséért)

Környezetbarát hulladékgazdálkodás (a hulladékdíj csökkentéséért) - 1 - Környezetbarát hulladékgazdálkodás (a hulladékdíj csökkentéséért) 1. Elıszó Környezetünkben (a levegıben, a vizekben, a talajban) mind nagyobb mennyiségben jelennek meg a különbözı szennyezı anyagok,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Egyéb hulladékkezelési folyamatok. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Egyéb hulladékkezelési folyamatok. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Egyéb hulladékkezelési folyamatok A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Bőrgyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 Az iparág szerkezete

Részletesebben

Magyarország - Szlovákia

Magyarország - Szlovákia EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására PONT Intézet A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása Felsőoktatási kutatóprogram Magyarország - Szlovákia Budapest, 2007 2

Részletesebben

A termel köteles a veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve gyjteni és biztonságos átmeneti tárolásáról gondoskodni. A veszélyes hulladékok

A termel köteles a veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve gyjteni és biztonságos átmeneti tárolásáról gondoskodni. A veszélyes hulladékok A termel köteles a veszélyes hulladékot fajtánként elkülönítve gyjteni és biztonságos átmeneti tárolásáról gondoskodni. A veszélyes hulladékok lerakással, illetve égetéssel végzett ártalmatlanításának

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! B E V E Z E T Ô Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Eltelt az elsô év a BIOHULLADÉK MAGAZIN életében, amely hála az Önök konstruktív hozzáállásának, segítôkész visszajelzéseinek és elôremutató

Részletesebben

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Oláh György Doktori Iskola, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Oláh György Doktori Iskola, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Oláh György Doktori Iskola, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék GYÓGYÁSZATI, KOZMETIKAI ÉS ÉLELMISZERIPARI CÉLRA ALKALMAS NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Debreceni Műszaki Közlemények 2014/1 (HU ISSN 2060-6869)

Debreceni Műszaki Közlemények 2014/1 (HU ISSN 2060-6869) A HÁZTARTÁSOKBAN KELETKEZŐ BIOLÓGIAILAG BONTHATÓ SZERVES HULLADÉK ÉS SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI BIOGÁZ ÉS KOMPOSZT ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZABÓ Fruzsina 1 MATKÓ Andrea 2 BOROS Norbert 3 hallgató

Részletesebben

Légköri erőforrások. A biodízel,, a bioetanol és a biogáz. Biogáz

Légköri erőforrások. A biodízel,, a bioetanol és a biogáz. Biogáz Légköri erőforrások A biodízel,, a bioetanol és a biogáz Biogáz A biogáz a szerves hulladék egy részének átalakítása anaerob erjesztés révén gáznemű energiahordozóvá. Oxigéntól elzárt térben, un. Metánbaktériumok

Részletesebben

ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA, ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS MÓDSZEREI 1. ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA

ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA, ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS MÓDSZEREI 1. ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA, ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS MÓDSZEREI 1. ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁS TECHNOLÓGIÁJA A komposztálás szelektíven gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények

Részletesebben

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó.

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó. Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE Kákonyi

Részletesebben

Biogáztermelés szennyvízből

Biogáztermelés szennyvízből Biogáztermelés szennyvízből MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A XXI. század legnagyobb kihívása bolygónk élhetôségének megtartása, javítása, és az emberi szükségletek összehangolása. Az emberiség életében

Részletesebben