SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS. Megjelenik havonta két ner. lei!, t II férfi sol'-ám,k Yagy I ~alább IS nvu"ai,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS. Megjelenik havonta két ner. lei!, t II férfi sol'-ám,k Yagy I ~alább IS nvu"ai,"

Átírás

1 XVI. évfolyam SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS ELÖFIZETÉSI ÁRA: Egész t>vte 8 K, ft>l. évre 4 K, negyedévre 2 K aranyértt>kben Megjelenik havonta két ner SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budapeet, L, Orazágbáz-utca 30. Hiszek Hi '~ek Biszek eyi! Isten/len, lti8zek eyy lwzálj(j1!, ey!! I,<tell i örök ifj(lz,wigban. "liayyai'qi'szlí!! t'eltcímadásálm1/. Amell. lei!, t II férfi sol'-ám,k Yagy I ~alább IS nvu"ai, Illanak,. '" 'em akar "z, k, rln, a.,-z')ny(lh-a-ólj~k. hadliz,,,~,,l lenn} a?öl nl'~u ;~I5'n, l! ~h"gy i- mernénk nll 11~1'l1 haborusag IllJla,]al~, lllartani 3 tql1unkat' I 'supau o e:ak f>&,y-két a..,zonyi. ~yal'l(".,-ág(jt aka 1111Ik ~zo\'a l"llnt. allll'lyek l.a.ll<ll'hl í...: te;;tüloti -'):(' 111[>0111 hól éppe'll nplil kiiziilul.ili,k.. llittünko Alji z1i as~zcln\'aink ltph zpl.. a kijz-é"ek 151'-ada Imi élptéh"n' Ill'Ill I,h a II "~"" -zerű ~Dt amiiy('nnek azt ~oknn /{1)II(lol;Íák, Ile YlJ:'z,)~i nem j~ lúlkomplikált. mint amil ',..nné ~()k~7.(>t ma~ az hd, k.. l1ek I(' ~zik..\ ruházkodá..., laká.~, liii': a~let. ~zórnkozá.'. a :!:)"'rmek,.k iiltözte'1 o ~l'. ne\'l'l~o', uo ml';:: az éléskamra lalialma "ti), lllilhiilii'g'3ijnyi 'úrlódá... felü!t'1 a>,~zony ~ a~. zon}' közölt. mél"t mindegyik kuliim)"'\.,zl hb,,! akar mut'l nl a lll:... ikná" 1':1i-lIwrjiik. hllg:y a7. a" znn)lik u:tözködés..'t II> III l.. hpl unifljl'miúlnl, l ll' zi lll"'! -edl írjuk a ló. hogy az öjtiizköllé- ';lpteí'l \O-J!:) en. Dl'IIl látjuk lll', Illiért \,('~yf'll mag:úm \'ahlki ulél'('j!:rlnig:a dinl.trongyol l"s:lk azért. ho~.q - - a HiÚ. ik a... ~zony meg pukkadjolp.!.\. leg~lííkl'lm.t. kii,iik as wuyal I'!!y,z<,rií\'1l öl1özköc1nek. lil"rl '... 1 k a kkor szél' a ruha, ha iz\!o~(.~ (~s ""a k akkor izlé:'.'-. ha o'g, -ZCl'Ü, Roiluk \ plr\.\.l1t~k példát 'l:--.~zltny:link, n\~ i>t'tli~ a ké+(~... "l'küi('.;i láhon álló, g,'anu, +Úl~adalml,'b Iy~zkl'- dt"síí.. (li\'alhiil~'i.'k]'i;[', \. lak~, ról dé'" anll' JI ntfllhlanunk. h ~- 3Z.,.... I az 'k~ I '. :!... :"zl)n\~. nki a Ina;!!~l ~~)~n1.-"(~'--~\~\.: ()rz~ -t:c'... IzI':"hl'l nrlll 'uel.. tthclno. ~ot t~~mti.'m ID ~' körii I. a Ipgdl'ilg':1 hh. l.. gl';lgyll;:!í.bh hu torok. &: -zu ny<'trl'kd i~ hiáha lh>nl~lj,l ö--z nfl:)' fu:1 k z akk~r ~o'ill I,,>'z :thl.. íl i!.,';lzi l.lká-:.h~ lll.\. ';ír,;'\,lalmi,;li.'t. ~z(>i':lk.. zii, talan.1 lt-!:u b z"hll kél'cl~".\ zórkiízclt I "ld kl,.lol~1ol'i nné, ' /lz ('1111"')'1. lill' rt l:ír-a- Il'Il\':, nl',~yako(bano. /1111"zll <ls.-;zony.link. hogy hozzalllk llle1t~tj.m tar. :-'é1sap:ha k(.y(~n t1.ii'i1pk. I1wrt ~'Z :l:-::z.hn~.tollr:-;,ul luu '/."l'l'l'lr~i~ih'k hill:íi 1l\O'gnlik " f, r.1. te ;ll1tl'i~ t " hiz"ii\" 1ll'1ll h:l,zil:t1il.lk,l 1<,-tiil,'t h'kml 1~~'lll~k - ll. ~l' g'il111 n lj:ík. ZIIllyaink. ho!!\', klf ~'" 'lm:,i 1II01l11alli\'alí.lu-.1 ~ "k:tl k.-'j. nl' 3ddl~!ll('g tmt hn \'oln,1 r,í Iwlyiink, o ' lot\, is él'thl'l..,kl,'l klll a.ll. 1't'ld(,:~égll.l.il'" n, h:z -z.~l~loltot 10'11 Illa g;iiil ldlikl o t l". ~~oru - \~ti~ l Ok c ' 11'1 111('" a,', ti,lllt k,.rlwn l- h.u. zu ;::"'0.:""'11 ~ k o, ért\-:-.; 'li... tl\f'f",,~ n~g\"z"l;\... ',1\\ \ lu - "k I' \ 'lh"'t"' \... lol,r,ll~\ti h,... ul,it'\ \1 l'. t.z""i.,. ~ l' k Ilu... 1,('k ~Í'!óiknil k,-h kil1o)\\\ :~nl. '!toih!:zii.. llntl\itl""l IWlh'lI\ olt' Ít'lt... ~ \.. III1.kIH.,",.l(;.ll\~ :lkl'~',nu uk:-,\':,:.

2 it It l il ik lt';.,d 'Il.'la~o :lj'(h'i-i7.é'ig'l"7.élh'hiih()h': FiullU'-('. Yag'.\ Spalat()!, It LI: ". ( "'C.Tl\.O\ I r..., \1,01. \ II~ Zl..,k~.. \ 1lt,1~\nl' '.. n"llll~ til' z:i,!.:lil1k h:liilii,,'1 lit:il~.1 ti I,tdt, ~lll k IlIl ~~zillltl II".~i;I" 1I111111t-n NI) \.1 tii,,k, ik. bz: :IZ l~' ( k( z!'1 (,1 íí.pl'hnlj abhall ~l..;a da,.:i!.. i hi l'h'dl',j; '11' 11,\ il\':ílllllt II II 'g, 11l1l1'l.\ ('t \1 l!.! \ II II"l.lig' ;ll. l'~: l... utúd:illalllnkkill l'z"lidh'll t. lill :ihl\ I. K ii1i;ni)~'l'li :1 :-i/, '1'1t-l1lll:" ii t-. ~zl (l~'l"~ kir.lh,.a!!!!"ll fuh t Ilotl kl'j'.. k('dl'llill lal',!.:y:dal'li" t Ili" tt k,)h'ail kl h'l'w atijioil'zfér<ít, illnd)" hu rot II!!,' '3111. 'ZOlli z{-di vi '''ur 1Í'il'~ítÍ'~én'.. a~~al. lll.ll.lk lnt,zlllt. \\"alko Laj,'l' llja!.,ryar knlugy: liuni ztl'r th'ufht'ii, a '\\'psziin'[,,(>,!?;,'z~ptemhl'n tn n: l "iilé"l>j1 fl'] i" has' n;iltn il l'7.l'rh,kü1iigymini, z. 1 1'1'('1 \.11.) t:lh'ilkllzibl P,' a.kt,1wzc:í politikai lég kcirt a jú \-1:zl1ny llll>lyíll,"'rl'. \ kt;t konnilny kii zu!! hl ha tóhh tárg \"al ií... pk indult" k!di:'p;, nmelyt'lk fllh nmán,a~útii,g',;i kérdé. (>kke1 kapc'solathal1 nz.id riai I I1[lCl'fC ~,:lílil/i//u trtll/:ilóforg,,/mllnk rejld :l'8 i8,':::óúa k('r/llf. JII!ltl. zlri/'ia ( célj'({ /I mn glia/' J.orn/(ÍI/!fJ l/l -'p"l"/,,i "jún/iiiiii fpl II/il// 8:::1/ b d k"könit..\.l'a~" ói,..zal,.hl lil,w,ya:' zóna pszméjél1l'k ft'h l:'tl-.e nzonhan ol\'iljl politikilj kihatiís.al vojt t l]n; zor zií~t':l. ho~r - il j ugo>,zlá\' ajánlat elej- 1 ~ l fl>:jéj,l'n - ~fagtarol'~z:íg H'gi kikütőjén.e~. Filf1l1{nak. l't'nt1 1kl'zé rt' IlO.;át,í"át belyrzte lalat.í ],;1. _\. kiilügyminil'ztcr l'rrííl :\ kénlési'ől novoill ],1:'1' l'lpjén a bilii.g}-j ljiznt!:-:ág-ot is tájékoztatta l's ott -az Ol. zágnak a tpngedll'z valú kijutására vonatk.. z('b~ kih'jtetle, 710UP ][tlyljl/(,,/,szriy fl fiumei Rab nu/fll/m' SZÓ Ul ta, 4 ill erre élt járok - lielj! II.I/íll/Fll.- 'drágak. Allo/ éldegélek, I/iucs áldds, c.~ak álok; D/' hiába remek. akármil akarnak -"CI/l cl/l/om éli. mnr/aw 'násl/ok, C. nk lj/ouyarj/,,"'. T\ö,l,I/úrborúlt!iZl'(//('J11 "J/IJ.f/atro teki/1.f/et. Háthn faláll mél] SCI/1 feledlrl.' r7 mil/kel. HOIJ!! call méljrnú 1JIOIJllar rt llircíljfluíq6f' lúl. JUi/dell fa/at jára ke 'eríí köii'/ c.~o)'d"l. Esle flzza7 ;eksziijlk, regrf('l úm) ~brediil/k, Rodtir a paraj/csol liier/iiuli; nekünk. A bitorl6k ellel1 sorajiozlat minkel..1l puríldj" az Isll'II (J III i femn'er ii il ket. Baréillli Ferenc. Rég'i had. el'eg ii.nk humora. [rt:.: JL\..JDt' r.'t\.\.x ny. ezredc~..\. nyolc\'anas évpkbpn j" szolgált még a gy ön)' ödí 39 ik r.,ryalogf'zre(lijen R-y kapitány. az ezred leg nép "zerubb kapitánya. En bájo, pokrócgoroolua magyar tiszt, aki a közö baderegbez való súvós bozzátartozaudós,igát azzal igyekezett bjzonyítaru, hogy a tiszaújlaki val két va"villabegyre kifent bajusza alatt c ászár zak állt viselt, de aki a plébgallért azért nem val'l'hatta fel, mert 30 éy kevé' volt neki arra, ho!-"y németül megianuljon..a uakához intézett minden bza\'a,.az anyáu" dal kezdődött. f:~ a bakák imádták, mert hazai hangok 1'I'zgettek a zívük hin jain. mikor R-y 11-"'" bp"zélt hozzájuk.. I.d./I/(i!t" /.II/,h,,/ /,/,,1, ~1I11 /" 1111 '/"'d",i/". If '1//"!.-,,h',' U IUIIIIIIl"I""," "",,1,, '1"\ '11' l ii'7\ (,II'J1l1~iI\' JI;I"} 11,11;0.. ri.. l'l l.. \ 111 J ~, '" J I~' II'.. '1.."dia a,;tijli.zlpri J1yilall 1~z;!lot., 1 \1'.. ' 'C: "~,,- ~'k :IZflllltall :J lizt'r1wk, Ln \>.1;11 k l, I il!"':!';!!yf'1 "?)' k,," 1111 t nl;íll:ík, hogy il,'1';ii'al,íllkfl,,~i;)j1,;i'lfi I. Illl'!.dllll 1<t1I:íSil\;11 III'/lI l~rdt'i\i' li;"hl' :1 I Inlly agn:~k 'II>,,}) ii!.: \ IÚJllogiltCl öl. Hnll'ly r'sak ;\r.lg~~:l1:,~r, ;;:tgnak 1'. (li;ls;;'ii'~z<lgllilk 1 líinyl" rlr'.til!.:''': "!.ll~:wj1:~k n~'jil., :'olai Ilf'lyzdiinklll'll n [;-(,1 kll,,!lo kr.zo!b '::1. la:-;;d;í~ 1'1l'{;~;,rhal1 IIO/iliklllll I'~ pzprl rozi, n kulhpl,"z!'!!'! alapo:-an i~oipríí, rl'll'lí;~ korm.any, piha léír;,zíli':íra kt'1l bízni. ~1incl~lOwlll't! annyu'a e1"tllp,:íg() r'z a k(.nl(>.-, ho~r npkilnk i" 1~l'flpn1t'<':,I"lp J,i' ha I{lhha II f(lgl:dkoznj. Hog-y ::\Iagyaror.zág h"l nyitna lljug:ínak lpgszí", s( LllPll utat a kocrl'r!lpz, az lll'm "0Ina prol,. l(.m:1. ha a megnldtl::;t rfak ( t>lszplibégi okok {os gilzdaiígi prrlpkek irányitanák. ~. Pill kérdé,.,..". hogy il:vrn pspthen ol'szál-,runlk Pgy. zpl'ííen Fiuméhez té/"ll(' vissza, amely l'égc'o is Nagymagyarország 'kikölője "olt. Npm js okozna ki.llönőspl,l, nelh~zséget, hogy az évtizl'de'k(wn út orlaszokotl PS odnszcitl'zplt kiilkel'ef'kpdclmünk 'Újból felvegye azt a fonalat, amelyel. ehíhh a húl,orú, majd végiil Trianon plsza'kítolt. Ezt a {prrné;;zrü-,; meo-oldá.. t azonban llpillc ak az o]asz-,,;z(>rh gazda:iigí ríva Jitú,, han'lll főleg él középeurópni ríllntf/ohnak t! kél/y. zeruékéklhjl fakodó /Íj politikrti p7hpl.'!pzkedése /lpltpzíl i Illeg. hllwl (>te~, hogy Tlianon az 'Il'szág mpgcsonkításiín kí\'úl nemc.\'ak az ola.~z birtokha útljlpnt FiullIMfn fm;ztotta meg.i\.[.agy<lron~zignt. hanpm az.\rlrimól IS teljesen elz,ll'ía; pzt az állapotot az- Az osztrúk tisztek Sie Kamel, Sic Aff tituláciúi. mikor a zsidó rájber ezt nekik lefordította, c'ak gú nyos mo. oly t váltott ki belőlük. de TI-y, az imponált nekik, egyzóval a maguk fajtáját látták benne é talán éppen a közö had eregben zokatlan magyar goromha ~ágá'l"al helopódzott a zívükbe. R-y csak egyet nem zeretett: lia a haka nem... olt hozzá bizalommal. Akkor a baka éppen az ellenkezőt érte el nála, llúnt amit elérni akart. Ö a legfuységét fininak tekintel te' é~ így magán ügyükkel i többel törődött. mint az o ztrák előljár.jk. akikre nézve a magyal' fiú teljesen idegen volt. AUott a rapport. J elenti a jobbszárnyou úlló baka: Kapitány úr, kétek alázatosau png'edélyl rl\y óráig-. - Hova mész, fiam 1 - Kapitány úr. jelentelll alázatosan, a nagyanya mat akarom meglátogatni. - Jaj, {iam - zólott TI-y kapitány, végighúz"a kezét a hal hajuszán - il. te nagyanyád már ö,'cg aszony. Az már nem marad fenn éjfél után egy órúü:..-ekem is van uagyanyám. de IJa én azt meglátogatom. akkor 10 órakor mindig magára hagyom, bogy pill<'!lőre térhe sell. A te nagyanyúdnak i" elég le'z ti.z óra. - ÖrmestcJ"! javít a ki a kirnarad:í~i pngedélyt fel tizenegy óráig. Következik a mú odik baka: - Kapitány úr, kérek nlázato an engedélyt két óráig. - Hova akarsz menni. éde' fiam l - Kapitány 1.ír, jelentem alázato!'\an, a cintbm'aim- \IIal el akarok menni a korcsmáha, - No Liam. két óráig a knrcismában lenni nem le ~et. hisz II az ember akkor úgy leissza magát, n..int egy anat. Én i járok a korc<,mába, dl' 9 órakor mindig haza 1IIl gypk.

3 CSENDŐRSÉOI LAPOK téín il kis álltántha tolljöriilt utód;í.llanlf,k 1ll!!.T 'IZ t "l Ol',z:í.g I~()litikaj (Ol zigc'tclé:ével letőz'ék, t:""""ll)l'i'~ I'ru ~u't, amely a kijzlutlafl.all általáwj á"ua/: k 'k '.."" mint.,!'img",7~(>j'f'jlf'll, ;\ kijz,~101,erl a "vilá;: frj:,oí C)rsz,~gtJn, aml'lyne~,ez,er,éven át szahad út.la ~alma, r~nd: z.pnnl (~~ak azr,kiwk II t '/ulr'i"knrek \ o ai( t, a. tc!igerh{'z, 1I10St ujuol llve1; kerc" n"mc"al,' o 1 l l', k 'k ki. t 'Il' J "o ~s~e, og a asar~ V(mat I)ZI, ;linr,ly(.k"1i a gazda ~ sa~ an1. a a 111m h::,iitkii~i,k,,ha n eo;,:.;c'hé7js6gp. bagi ol<'t lefolyik, ez(,k JJP(Jj" "7."I{;tt ny" ket talal azokban az ih- zázad U] jyjljt Ikal relacioklj"ll j~ l I < "',., l kh J " " " (a mt"g napjáhan (.-<'1k l~uríjl"íra í á z (/ru'ntrr' ame ye en il {lránlán! e"'yes államal állanak ~'(jltak korjatoz\"a. A lijl.lli \'ilágr~z Pl. zi~.. td': ;;t f,zomszé.dai~klll. l\faro'm:orl"zághól pl. az út ll?; "pp'-n a ~agy:~it!!r.ipdp.. íí Ipllf/Prek oko7.ták, ameola~z FJ lf.mel lll, vagy,mru;. ~dl'~i kikötúlje jugo. ~y(-knek afhajozrua \ ('~z(>(h,lrnp_. '""gijí71jala Jan,~la" {crulelpn "1'7..<'1 nt..c.tobbj é- Olaszorszítg kij. c- ho. 'zantartó volt. 7.o!t azonhan olyan pobhkai ellentétek állanak.a "világnak" ehhe il :zííkkíiríí fl)~almába azijdfenn, hogy ~fagyaj'or, 7.á... mindi", két malomkő lmn, a gőzhajó és a távíró ff'lfp(lp7.~""1. f(jkozaközé jyt, h~ az p!!yikkpl vagy : másikbl meg to,a!! azok a tpng{':cnf~ji,t"l'iil"jpk is LpJe Kap. egyeze. rt' torehzik. A t<>nge'ri kikötő kél'dé.. éuell c~olodt:ak az elmult f'\ ~zazarl{jkhan. ameh az?nban m,indkettö\'t'1 kell megegyezni és euh('ll megb~zható közlekedést.-ikeriilt megtelvmteíll. Ez rejlenek mllldama J1eM7~~égt>k, amelyekkel koi'i11;í. a t(,ij!" zked.é~ az eul'ópánkíl'üli r.j,"ijizált államoknyunknak lljost meg kell küzdenie. kal való ipari, ga7.da.-á!ci é" kf'rc.. kl>d.. lmi kap<:' o.... A.',!gha téved~inj;', ha feltételezzük, bogy il lat és a hajózás tovtibbi fl'jlőup.-fve'l, vajamint a ln~otougy: renclpze, e nem, lesz egészen egy zel-űi {Pllgc'I'Í út biztonságáva! az E'xotikus államok gyar- OllJJden hlzonllyal c ak aldozatok árán oldhaló matosításáboz vezetett..\. l'{>gi Európa f'zen fri, meg. Az.íldozatokhól azonban már annyi részünk impulzusok alapján új!jljlitikai é~ folyvá'1 hőniw volt, hogy jogo un fc'j I('b<>( vetni a kérdést: 8ziik ségünk van-e eg!jáltalában tenge/'i kijcímira, nem k.\;:,,! gazda ági életre rendezkpdf'1t lj(~, A nyersanyag hehozafala az l [>éu', az új na!ry' élhet-e meg orszcígulllc Gnélkul is? j'ogyasztópiacok feltárá>a IJN]ig a k"re,k ;dplem A f('lelel E:'~ szel'ű. i\incs ma olyan ország, nagyarányú fejlődé""t tettl' lehetövé. É, az az amelyne:'k tengel-pal'{ja vagy szabad kikötője nl' Európa. amely még a XIX.,Ú1zad elején i a,olna, vagy ha ilyennl'l nem rendelkezik, eltc nt' tiibbi yilágrésztől majwh'm függ-t' len gazda:;ág:i törekedne. Ez II kérdés a tel/ger;>k jelentöségérel t~h,tet élt, hamaro.;an olyan ~zoro kapc.'-olatqkat függ Ö sze. tl'remtett a többi yilágr&<zl:kkel. amejybiíl. az a Régebhen,amikor még ~em a gőzt, sem a 1'11- gazdasági vérkeringé" hl,.tkl'zett, amelyet.. l'iláglamosságot nem ismerj ük, II tengerek SE:'m játszot yazrlascígnak" szoktunk neyezni. _~,ilággazdasá!,!". fák azt a fonto, szprepet az embel-ist>g törtrneté amely ma már mind az öt,-ilágré.m"(' kiterjed.. a hen, mjn! ma. A köz]t>hdö ~'Zközök és a hirs7,ol- tl'llgel'eken át zajlik le,,'bhül fakau :IZ utóbbiak é- 1~.._..... ~......_ gájat kezdefleges volta erősen ziíki t E:'tte i1zt 11 a kikötők jelentőségl' i. - Örrnesierl IgazílSIl ki II kimaradási engedél~,t fpl Egyik régi szép tradlciója vult II h'l!6eregn>k " li 7,ig, "Frühjahrslnspicierung" ('l'ayaszi szedl]~ J. Jön a harmadik baka: Az alárendelt csapatok nlind~n ol" tm'li-zán o1.,;:brl! - Kapitány úr, kérek aláullo an kimnrajú"t 12 kirnkkoltak az előljáró bri!jadiro. gciilrúli, debe ", óráig. ezen alkalommal joga "olt nlinden katonának.. :- lll.ín- - Hova més~ fiam' den előzetes jelentés nélkijl _ II sorhól é, rendbol front - KapiláJJY' úr, jelentem alázatosan. elull!!'nk n elé lépni é.-, bármely kéré-ét "agy pana,zát kö:rreilenül szeretömhöz. a generáll nak elöad.n.i., - Hát ki a te szerelöd'. lilikor hajdanában, egy-zel'. a zalam"gyel./s'3o> ez.. - Kapitány úr, j.. lenlem alázatosan, a táhorllok ur red három zá zlóalja állomásozott nole-oel! laz ezr.dnek bal' ~gy ZlÍszlóalja rend,zerint az nuy:wllom~:ou marll;d. SZD _ T:~;arha!... - tih t ki R-y-böl az igaz-a!{ér1.,és egy c.'. '- lrir. föherceg volt ott II brig-adero.. g-enerali - hát hi zeu a tábornok lírék c ak II órakor kesziilud.. O tartotta az inspicirungol. nek a lefek,éshez. mi a fenét :lkarsz te ott 12-1g', Kirukkolnak a bécsiek 1I3~y g~ ön~'ürll,é~ér< pat. - Örme,ter! '" Igazítsa ki a kim ara dll i ange"lil)'t!.ogós ma)n'ar melódi~kon m~siroz\'ll II remekbe 1ere~.. ébre ztöigl telt,'alamennyi hakak: a fohereeg lathatoln!! 3 l~~. Abriklolják a reb'l'ulúklll, A század regjutái glid.. Le állítva, egy-ell.) ultt.zt ko=andójll alait taunlják a "rechts um '~ot.,. A hadnagy úr egyik glicl-töl II másikhoz setnl, fig)'eli az aurikiolást Na. III el('él' t elték 1 - kél'di a frajt!!}' MO,'.Zlll. a t.izenkét ojáb uakátúl. uulint II hadnagy ru; az II gol"l jéhez érkezik. - Na JlUt: lluptakl rekc:nm. '. A hadnagy észreveszi. hogy 8 ba]swrliyou ullu Il'gkisebb oláh baka úgy c,inálja meg a fordula lot. b,?gy Lár :I lestr telje"'li I'I'C!IIs,uUl:ban van,." lui~n hellsóbb megelégedé"el halu,l wgig II,fnnlluu. 3ztan t~j" ~hllpták" uan marad, lue!:, n k~t _arka " O""" 'nn té, e..:... :Mi az irtennyillít csinál az ou, -. kérdi a. fritj!. r'!.öl a rel('rutúra ulutntyil u hndnn!:'y, Ila! "Z klhrullut.l.l ahokájút', fil,,,!. - Neul, jejt.'lltpji) ujlísn~l llo,dnu,",)' Ul' -.. ~ (',I'!l,J t,ll, Mojszin - f(jr"l'jf!,,~un ~"lllllija az. de. uzi.y'uhs!~f,u~ uh'nn l",ltnllcijot "dolt 1Il'~I, IJ(Jg~' n ket. ",.n.,u.lg 11 1,,:nnG fljj'dllllll, IHl " ""Jlfllkhul,-I IH'1I1 liiozdhjfl "". kiadja a paranc ot az ezred nek. bu!:,. "oh!sa fej.. legénységet, hogy al,inek Y310m; k.>re,e "ng~' ]la1l3-~1 Yun, lépjen a front ele.,, Könnyű volt ezt a pora,,",ot newctul k13tlni pr, "igének. ile anuál neh,'zt'llu 1~1I yolua e~t at,zre<!,- Ill' tlnk magyarul elmondani. Dehú~ mi.re való a hölc, l I"reln!u 1 OH állott m"l' az ez.n'd,, ur wl>1i tt a "ll. uplmann fill' h('sondl~re Y,'r\\elululI,I.!'-' fkulonh [;C'" alkalm...\~,tú~:ldl"), a],.i jól tujot! ma,nrul c- ~ r dll-'~'- nr l'nncsút ballgo, szó,.. l lolmll>ulta 3 1\ n JS cl,', úr helyeit. II l I.. l l t Tl'rm~,zcte~. ho,l!~ ~l I~' ll~ Ul'- dl lb l" : d, l JlnrUIl('~ kind'h. na'rt 11l:-.ltl'U Uh.,:::\!,.llt ro:l... T ~z ezt'",lpotttue,uoktúl kclu\"<' 1"f~I "rlu('-h r ur '(1 hú~~~ kijépni 'Nlki,,'IH log. rc ~'I)~ nwkkvl'íll'1i U~ ujtnk na.1.,," th'k.llllik,'r Imr: \'ul'ukol.íls l'il,'n,)rl' kt~t ~.nw"" JI hu Ihl~' l Ir. ti \, rll' I"Pl'[t.. I 11ünllH ~1,l'1ll1U.ll' ydltlut (l!o>!'o. (...'0,,'1\ khy,utt \ p"rt'tlp:li,:t1w,uuk la... t\llljinl

4 ~ I CSf.NDÖRS~OI LArOI" ill'", 1\ \11.1 ~.\.1:1 :1' 111''''.111 I~ I~!I") ~Híl IIH I I :111. III ' '111Wl l mil.h' 1l1. a~1.:1,\'d:lgl~nl~1i 11l1'1Il i Illl'l tllk 1l1l'~ 111\ ,1.~1l'1I nl'.l.7.' "I 1; 1."'\'l li. IIldH,'11 fl,k,) 'lto III I "li ;;ztl1luli'ntnnk. BllIH 'rl.1 liiil:lilt l,'1i!... ri hl,lk:idja 1ll'llllill1k~,t "lihlll fl g<l~,h':l!!i f"h;\m;l1hill kin kl "7.ktf. I ps,'r\'i's,'n ta 1:1 ttlltllk ';~~\I~;\I1 a.z itl{í~ii'ii, htlg~' 11IdY,l'~1 gaz~ln- 'l!..i," " ",wil" h:l.1llk t:!ill,l\lnak n~a 1ll1~1 nz.. IIIJ.~11l.!t-h,l 'Il. ha :l It'n!;I'I'L'kl \II "l "an znj'\'<1 l's szllk 'l'g It t it itl,'.it;l hl';;zi'l'l'zni 1l1'1!' t ud.ia,.. r"'l'sll'g011 nid,'hlb I'i:wm III III jll t ta I h~~ lja. Bzdd~ul il ';tpil""'~ t 1,1 Íllk), (i I kiíll1lyi n ll hd k'i\ I'tkl",,,!t tlll o hekrb~ll,1: II'aa korelkt'::1ii '111/('/1., Illl'g nz?"pth:u l;;, h:l. tl'll!.:l r,lill'lz:lrt állnlll k'l'\ "j;:<,d, ltjl."1 1.1Ia:;, tl'n!;tlt\ 1 híni úlklnlon ;ll 11.'\'l'Zl'llH.'ti. l toh))i, '3ethe-n II J '1 "il:i, rty nzda";1oha ynló Ill'kap<:'olocla n m k;)z~' ~tlo'niiclwnl.'m ".. 'lk közwtítií útj,in történhi.'ti liw!!. ami,it'zont úgy n kjyjtelt, mint ~ hehozat,li t IllIg-tlrágHjn. Emll'k kö\'(~i~,l'~ményel ~ z l;ín hl'l,;ti Ih~í"at'5,g-ot okoznnk, n ln"ltc>lre szant línik!ll'llig il vjl;l'gpi:l('on 11rl11?J1j5k. nz ol.?s~hl~ kun klll'l'l l1l'im. Ezér l /'(/1/ 8::: /I kscyr /Il /1/ rlell ol/nil (J va::rla.'iígi életet élő ríll;iii/1/11k, í9.!/., Jlllgyll/o/'szág Ilf/k i.o<. Il tengerhez I'l1ln,'znbnrl kijarnfra. A I'li!!'ehhi z!rák knpr~olat ~s gyámkodás 1I1t'11 'It I" )[ag>aror::;zág mindig számottevő tényez'; volt a nl5,g O'a~das;lp:i ~;If't~he,!.,J0lentő ~.ge. a nh)~r~ nkítii::: ejll'nere, ma 1. ft>nl1all, mert foldrajzi feli/,'sl erő hrl', kt'delmi fejlődé re pred --z1inúlj3. Orszárrunk georn:afi:ti rlhely zkedése IIt<lr II múltbnn két irányhan is volt ;;zerc>l1e'é nek mondható. Xyugai é,.. Keli>t között állva, közye-títő szer"pr..,-olt hi,atya. Rajta keresztül ]Jonyolódott n2. il!ptő ~zázadparatlc. noké, mindegyik azt Játszott kérdpzni a má iktól: mi le z most' - "ie sollen niiher treten (lépjeuek közejébb) adja ki a paranc~ot a feu -ége úr l.ö. két baka a főherceg elé lép, noha tömörül az czledparanc nok a.,hauptmann für beondere Verwendung' -gal. az illető zászl óalj- és zázadparanc nok; a 8rigade-Gener::d 'tab offizier (dandár vezérkari ti zt) a note,.-zének he~ye7att ('eruzájával készenlétbe helyez. kedik. Ofeu ége int a bakáknak, akik egyszerre tisztelegnpk. A jobb zárnyon álló adja elő a kérébt:.. Kájzerdike nnd ködihdike Hókhájt pittige horzárn, kérünk alá an magyar komand6t. A Hanptmann HÚ' be ond ere Verwendung hátán, akinek ezt a kérést tolmácsolnül kellett a fenségeh,írnak, - végig szaladt a hideg. - 'Wa" wa ' ~ - kérdi ideg-e-eu a Generalstab offizi!>r. aki úg-ylát zik. vajamejyp t konyított a magyal' nyph-bn.. Dehát a különlege. alkalmazáú kapitány éppen azért különlege alkalmazá 'ú, hogy különlege alkalmakkor fejt.alálja magát, ami nem könnyü dolog olyankor, mikor az embernek a hátán a bideg zaladooál é annyi zem le i egy-... erre a... ajakáról a s;zót. kö~öttijk kl'- főhercegi zem. -.-a, was '\Vollen die e Leute! (Mit akarnak ezek :J1. emberek!) - kérdi tőle ő fen ége. C íszáp. é,. királyi Fl'nség, alázatosan jelentem. ezek,l,enk a kommondierozásuk<tt Mag1Jaror J<z6f1brL, - Jelenti általános megkönnyebbülésre - a talptae~ett Ha~l?tmann fül' beondel'e Verwendung. A fohptcpg 10 pmbpr "011. I>~t mondta a két bakáuak: -.Ja.. ElPk, fp Zb,.kf.hrt-euch"-hal léptek vi sza a be I> plkre p nagy zpidf kpt meresztettek, mikor lliásnap "ztf-dpa:ancsbll; jött. hogy saját kéré ükre megengcdtp.. bk npklk a n"s""hpfl/pzhii/. Sfl./JlIkrl)t;z<rira. l,. il'" HZ :írill'lii'i", :1111\'1) il N.~ \lg;!1 ijllil'íit I'g-{ Zl'h 1\ I.nz i:íig.illltillt~1 fl, aljli.lx I II nlll",\:~. liyn~"!1.t1lai111l1;:1l :1 HalkalI alllllal\':1i, gill!"".i.!d\.d, I~I'I\' \",1. gynjl.i:í\'nl... ~n I~1t n.r('r~tl'r~lll'ny' lv,'1 1.llal!<1, F;~ a 11':lll",i IÚI\l'rl'~I{l di'i1'1l1 I'pg, hijpil il n~1l1~1ll, 11 g'ííz!-(i'p Iwr.. znkfllwn p,rdig ~llll1hlll:1jt[lll, J'CI'Zllti iln jt'1i1, rl-s", i nl jlc'r1lg nl~u!ljll [oly t It'., Jlnp;y ~ [ <lgynrn l.. zágnak ilyen \'\lih1vko~a"hhli 111l'" 111:1 li'i 1l1ilyPl1 fontos i'izpi'piw vn~" lt'g.1 0 1,IHll1 n I~Hll;íll knrl1l:íny félltivlltllln., U1P.1:lIJak l'g;".k lpg-íljnhh híre> j:; igazolja, ;JIlII:]Y 8Z('/'1I1I Ro.mn.llw IS hojfullclu I'oll/II JJag!JII/urszlI.I/llllk n {j~clllrt. l.-ik~töb(,1! 1/ s-abod kikótöi ZÓl/ríJ r,,//dllkpzf!8f'i' borslilo//i. ~lég er(l"ehben 'LTényctiiilt annak idpjéll ~lagrarul'szúg gazdasági élclélll'll. ~IZ ~' ri:!or/1111tos gf/zd08lígi egység, amelyet II K~~rJl{/lo!;,.?t eztp DI/llf/medellce alkot; s amely belso erejeboi fakach'a - mülde-n me terkéltség nélkül -.Magyarol'>izáO' hegyvidékei és íkrágai között fejlődött ki é. ez~r éven át akárpátokon brli.il 'lő nép egy- 11\;1. ra utali 'ágát gazda, ágib o' i, dolnmlentálta. Dt> kifejezésre jutott ez az e-gyré o ' a világgazda:;ághan j:;, ameunyibt>n országunk n háború előtt. Au. ztriától függ tlenüj, kb. 66 millió IIIptermázsa brhozatallal és 53 millió métennnz. akiriteliel egység<' e-n vett részt a világ gaz CI D, álli életéhen. Ennek az ál'úforgalomnak jt>le-ntékeny ré'ze- Fiumén 5t bonyolódott le és igazolta azon aranymilliók be- fektetr 'éuek szük~éges égét, amcly<,kke-i a magyal' 5ldozatké z.ég a fiumei halii.'zfalnból világkikötö1 1fremÍl tt.,zázado. gazdasági gravitá('jót éi' olyan gazdasági egységet szakított meg huielen Trianon, A :Mária Terézia-ka zárnyában egy - 24 órai őr égről hazakerült - öreg baka hever a nyári polu'ó('('l\l Il'terítptttróz ákján. - Fiam! - :"zól oda a l'egrutáuak. akinek a. sl6f-ja volt. C~Iiuden regruta mellett egy öreg baka bált, ez,rolt annak a s/ólia). Putzulcl ki a bakkancsomau... Nem kivánom ingyen. Ha zépen csillagra c apod. állok négy va,ig egy!l1'((s vacsorót. A regruta ráköp a bekenős kefére. ~zépen yékonyan bekeni. nbickkal a bakancsot, aztán nagyokat lebelve rá a glancol; kefével ragyogón. kifénye,,;íh-e oemntatja a... öreg bak ának : - Apámnak jf'lentl'm alósan. kisnhickoltam a bakkancsol - N a fiam, - mondja neki az öreg' - hát ne mondd. hogy nem úrral van dolgod. Ne ze, itt a négy Y3 Lemég)" a kantinba, aztán veszel magadnak mind a négyva. ért. "in diblol/cor'. Vac orázzál te is egyszer UI m an. A rpgl'ula el is indult a nég)' Ya~sal a kantlnba. de' npm volt ám oh-an buta mint az apja gondolta. Volt neki egy kiszolgált kato~ bátyja, aki elme éhe o:;t.o bája. hogy röhögik ki a ka!1.tinball az olyan l:cl;ruta~, aki "indiblancot" vagy.. bájfuzt" akar ott Y,a:aroln~. Tudta már. hogy az incliblanr is mpg- a hajfus;z l" c ak német lwnwlond6. Mikor \'i 'zajött a kantinból.. od:'láll - J-.ezé~en Pgy ziros pa piro. ba takart yalamn'pl, - a mar 1'101'1' Vigyorgó apja elélje. Szalutál: - Apámnak jeleutem alá 'an, azt a cjha yacf,olát amit mondot t nekem, azt euelejt.ettem. nem akartam újra visszajöuni gondoltam magall1ban, minek nekem olyau cifra ÚJ'i,:acsora, jó lesz llf'k!>m Pfrr ki. papriká. szalol/lla i., bát azt vettem. Azzal kihúzta a ki ládáját az ágya alól, ráült, elővp>tl(> a já"zberéoyi csillago nyelű bic:<káját, le~anj~ "iutott egy karaj kenyeret, s ott a megnyujt 01'1'\1 apju ",zpllllúltár:l ml-gp!tp n pnpl'ikú, --z::\lnomíl.

5 F"II----=== CSE N DőRstm LAPOl( 7 6~ R/um l'. amilyenhez ba$onj~ ke,;é van a nagy világon. OdaV"eszett az or:;zag kethal1l1ada 21 millió lakos. ból csak millió maradt meg ip~runk elv(' 'z t l'tll' nyer anyagforrásait,,izárult'ak a kere,kedell'jll term~ zete' pia('.1i és felhomlott olyan gazdasáf,'; l'gy eg, amely!'t az L ten is add:jk teremtt'tt. ~findend('k da('ám ma is van zámos oh'an iparágunk, amt'ly a7. or,;zág zük égletein!'k kétszel"e ét gyártja, v:jllnak felfulegeink, ajlwly<,k a vllágpiaera ki\"iíjlkoznak és vannak, ziikségl!'teink, amelyek npk közvet1t;>n I)p~zerzé ~ la, S::1n éll tké,' dé é vált. Ezért is kell Nekiink a suibad kikri/ö! Kesel"Vp$t'n preztiik eddig is annak a kinai falunk kibaiását, ame]])'('l II kisántál1t éveken ál körülvett mílljret és amely azokban II gazda.súgi intézkedésekuell é.- k"!'('skedplmi tilalma'kban llvil",ínult meg, :l1lll'lyekkl>1 - a l1l'lölünk 1l1I.'gnag}:ohho. dolt utúdál1umuk nelllzetkö'zi forga/lilili/kal megbénífollrík. Vrgrl' mutatkoznak az enyhülés jelei ~ ma már remélh t,iiik, hogy llem:okára. za!;ad kikötő uir1okáhnn, 'rűteljecien hek:tpc:nlódba. tunk a yilággnzda"itgha, Igaz, hogy abuan edrlig is részfyl'tliink, c..'ukhogr dnígán és kiiriihllén)"l" "en. Bel/üza{alllllk főleg "óhól, fl" tö- 6~ l'm'ni> an}'agh6l, 1 iílwliíbííl, Ílsdnyokhól,, a. és "as,íníhól, knue, 'uk hól, )ln]j i rhúl..iá 1111 Ű I-ekhől, gyal'nm t iiníés füszerhiíl, \'ulil1'lli'l't d (~ligyiimöl{'shöl,í llot!. l'!-(y cz ~ bplwz,ntllj, nrinl p;nuoj1lí,'n, hii\'e1yl'spkrl', ld"." möj('h)"(', l'iízi'ic>k!-(" YlÍgó. (of'. ig[lslllhrlhíl"ll, HZ/ll' nyasra, sörre, bze.szrt' ~,kiilünbiil.i; i"an ikj,:"kc!' terjedő kil"iteliink c...-;ak n6háuy YÚnbOrOmpón át juthatott a nemzetközi \'ilág-fljf,!!al mh3. Eddig kén)ieledl'k \'oltunk for;::jlmunk l IJonyolítá.ára ebő~orban a.''::ljbad Dl/lIiil felha 'ználni, Ez az út - a dullnj ~7.állítá, ole,ó ú_, ('Ih'nére is - nem gazda~;í"'o:;, mert a DunuT"oIÍ.:Jl a tl?ngerig bo, gzú, n Fl'k!'telen,!!pr JI~Ji~ heitt'll,!! r. ajn<,ly t,ít"ol e:.ik a yilágutaktií!..\ r;;~bhen Fiu méra bazirozott forgalmunk, a ki:;áu!:ín! f"ut nl zolt magatartására "aló tl'kintt'ltl'!. ~zintén!dá.. utakon volt kénytelen a \'il;íggazll:l,:íghoz kapl~olatot kere ni, A leglk1l'át>:ígo, 'Ih",zoill"zéJunk.Ausztria yolt é így kii1kl'/"[,~krdl'lrjlüllk raj!~l kt' J'('"ztiil törekedpu az Atlanti{' fl'lé. Ez az út azon bau hosszú é drúgn Y:J~ílti :;zoillílá''',11 \"(llt,,~:b kötve, a tenger l'1i'ré~pig ]l<,<lk -zint';ll l,~i:í~h két "ámteriiletet :;zelt át. Ilyen körühllényl'k köz,i!t f tj,l.lhn, an ~n' l a Ulagyar kereskedl'l"1il Fi\un,' hiányat: It' lltóbhi is r:í.fizetl'lt il.dltozlitt \i"ony ra. T\D.! Illl'nt. Yi ' w:;iilwtlt... hl,.lh 'llnan l~\k roi Magyaror:;zág kí~illl'lh': T,d:1Il liluhi ~. t ".il, _ ll'lll'k, ha Mllgyl\ror".~a!!:,wha.l k,hlt.'j dl>~<' lul'goldódik, );l' alta,'uk lllll n Ul. ~ u IlUxli, hogy Fiu11ll' :;z;íii111ukl 1.1 I~l rn f(ll r. \ \rll'ia, :1 Quarnl'l'o ls" ti,llnw! h'ii!!"lll11t. d\, zíhlt'niil ft'k:zik l',"il"!!kl,,,'~kl,.l,'i"1i1 II.~. h.' lll)ail1oz, (Ilyan nnl\al~:l!,"~\i"';1 \ll,~,j, kb lill II t 11I1lwk II Ilng")',"" " '" \1 I.'tlh k. nm ~ I. \",1.

6 u CSENDURSEÜI LAPOl' I!)~fi,I. "I fili" J II \ I f '1.. "'1 IIl.:ult.h.1I I";ll~ 1,,1"11 1I1l'u,h 1Í7...,tI II I, l'iii1 J. ''''Ih'l III kiink 11I,.. i lthklll :IZ Ir;íllY),;lIl t 1\ ~'I " '1" ,,, liliilk lliilld:lildlg. <llllig \';il l 11 fl Iillk.1I lhl I," I"'d,'", jnh!).'~,..iili'íll~'i!"':1hh III 10:,1.1:1", nl 11,'111 k""~"l:!lll \ :t liap"t ll:' " rly"1l I.:,ikt' 1Il1'l.!Tlllln t:lt:l,':1 ) ;1,1111 l \"lll II ll',/.:' ' II l",il, 1" n" j. 1.,lh.ln f, k. ik. \ 1"';1"'" h, l~ 1.' 1 111;1 :I Z. "t1g~./ligo:-;zl;ll i",ntilll "111111<'1111/" ~J1;II;lt.ít ;1.Í;llllnlla 1\'1. Ij]z n dnllll:íl.k(lt" \I.lg\ ;)n'l'"z;ighúl %:tgníhnn :il l'i'ilc1i'~ n)'llll1-1. 1'1, l,l'lll)ji t'rh.'ii' t 1.,\ llt'il11'l'g l'lkí'sziill,,<islii \ ll.' SI 1!,1101. KI1111 -nflspi,.ogulill í':-i rnrln \':ll' '1 ""ili "s" ',' il I','lilllk Sl'lIllSZp()n" HOlTáI. Ol''' :1! "!...II. l\nillt '!!Yt I,, kh' 1l 111"1.:" :I ilna-\'ölg-yiin t k,,..k' II\"\':l!!':i/ll-ú "ahi I i" hi!.l NI"spknél a Zágra It.. n 1"'11 \" i u' -(l \,~"'" Rt l~t;l(li \'<I"Íl h'olul I ha. (L ",lz I \ Sp.'!;I!t; I('h:ll. <llllt lr il ~l(lll:jrl'hi" HIl'jéhcJl,\I;J!.:y:l '~)r"z;í!!' ('"lől '-,l ~li t lal Jll'l1l "ol! l1h'gközelilit,'!., "" k~ ma,!!)':!]' kikiíwkénl sz:íll1ha SP jöbe- 1t'l t. I-;\.Ii I i ii.zeklitt"tpspi 11('k ki épí! é~éycl erősen j;n-i!tltta kikiitlii hil alotlsúg<í1. Hogy ez teljes le.... UT 'n, a k1t>nlpo'i ~ kikiitíl nn"wli'ám'ú 5:"'- fc'] I<.>sztése j~ L \ ziik..;é!!'l ~, meri t>\ldig <l "HI'I):; nom rendelkezet! :Izokbl il. építméllyl'kkpl. rakbír<lkkal, (lokkokkal th.." I. :mwlyek nhkiil fokllzol1 kikötői forgalom l'!,elll képzl'lhetö, pl/lotúl PI/Ilr'lfogm elöbb kl kellen.' épít lit é:-; JIag-Y<ll'országnak újhól záz, III ill iiír<lnkn t hllplll' hf'fpktl't nil', ha ol j '::Zél had ki J.ii iii akal'lw lél."'íteni_,11,"'" I ;"tlit.. lliik lll:tl', It.)" ' il Ilki.li; h';i.i,~,, ' J- ""1',,1'1 :'''1' 11'1111'111 ''U' 'I 'l'" f'j. "I',Hlg" (J/,Idlk" I ~ CI \ l""'"! "..., f ~ " I I I' ug,',, \,,1, h"lt'k:ti"' ol""lli.'ti' :Il all:iii]'" ],dll.'111 t'iit'i'" ('~.k, t1';st';"l'k ",ti;lilll'l,\,t! 1'1'''.1 7,t 1'(,111: /. I~y h;írn;il,\'i'1l 11Il'gllld,í~1 IS \:]Ia."l:tllllk. ti 'ZI; Ji""1 hl! It'lllliillk ;1I1":1k kij\'!'1 kl'ziil'"yl I\'/'!. TIng)' I'~I ll', g. ItI:ig,ít:-iuk, I'll'gpn.1fí Iwsfll1lnlkPlI1 a_~t1l1ltl,,)1 il'l "llllítl'lli, 1 log) a 1l11111':tI'C'IIW I-:)7;Pl'}II,IY,t1,nzllnll.rll IIIini rlll'llj'élll'l sz;ímljll, I1I11wlrl il r. 1!HU Idilli OI'OSZOI'sZilg ft'lp ol'ipnl,ílódnt l. i ny 1111'''' ll'!wt iillk gy{jzíífh'(', hllk\'.1 lll-:":-izl:í l'i5ihlk' Spul.'ltó frlaj<ínl;l~"ílnll jjolitik:!i, réljai JS 1'01lak. És így Il'rmp~z('tl','. hogy a7,!1j:liilat mag." a Iflltlli :íllnilll1<í1 "h'an vi,,'zhangol kpl!l- tl, anll I~-l'n a kiiliinljiízű ~]'d('kl,lt;;égpk I'g)'rná:-;hnz ",ti,) pol i I lka i "i~znn:nínak megfl'll'll ~rillden pgyébtöl C'ltpldullTp, Jll::lllr. ak )Iagyal' ll]'szág va II i;zoijl, zédjára ti la h-a, hogy az Arlriához kijlltlju~i'(jn, hanem.jugoszláviának is nagy Rzii ksé<ge volna.1 magyal' gazd:j~ágl'a, hogy VE'11l karöltve' tényezővé váljék 11 vilúggazclah,lgball, mc'l't ma I11Pg' nem az. Tpngf'l'i kerr, kedf'!me, szlik kc'rl'tc'k között, az Adri<ín é~ il Földközi tcngerplj bonyolódik Ip, vagy ezeken át jut (I]"étve a tf'ngl'rc'ntúll'a i.. Ez a kere':'.keclelem e,ak akkor kapna lendliletet, ha ehne továhbi, iparilag Pti mezőgazda 'ágilag fejlett területpk, mint pl. ~la!!yamrszág bpkape,oiódnának_ Jugoszlávia egymagá ban, kezdetleges ipará I'al, g~'al7natok nélkül, nem l'pnclplkpzik olyan ání- Dé/szlávok

Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r *

Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r * 1!!!'l twl\. ih!;\". h,'g" ",'Ilki ~,'11l t udllú, hog)' (',Li,'1 t,í\:nll \'nlt'ak: "h:l ':i j,ir";r II e III tnl;il'k,)/.ott vol 11. 1 v,'lllk. :Zl"k \'al

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

1, 1\ l{ r A L o l\ l

1, 1\ l{ r A L o l\ l P O l. l T l K A l. K O Z

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben