SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS. Megjelenik havonta két ner. lei!, t II férfi sol'-ám,k Yagy I ~alább IS nvu"ai,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS. Megjelenik havonta két ner. lei!, t II férfi sol'-ám,k Yagy I ~alább IS nvu"ai,"

Átírás

1 XVI. évfolyam SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS ELÖFIZETÉSI ÁRA: Egész t>vte 8 K, ft>l. évre 4 K, negyedévre 2 K aranyértt>kben Megjelenik havonta két ner SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budapeet, L, Orazágbáz-utca 30. Hiszek Hi '~ek Biszek eyi! Isten/len, lti8zek eyy lwzálj(j1!, ey!! I,<tell i örök ifj(lz,wigban. "liayyai'qi'szlí!! t'eltcímadásálm1/. Amell. lei!, t II férfi sol'-ám,k Yagy I ~alább IS nvu"ai, Illanak,. '" 'em akar "z, k, rln, a.,-z')ny(lh-a-ólj~k. hadliz,,,~,,l lenn} a?öl nl'~u ;~I5'n, l! ~h"gy i- mernénk nll 11~1'l1 haborusag IllJla,]al~, lllartani 3 tql1unkat' I 'supau o e:ak f>&,y-két a..,zonyi. ~yal'l(".,-ág(jt aka 1111Ik ~zo\'a l"llnt. allll'lyek l.a.ll<ll'hl í...: te;;tüloti -'):(' 111[>0111 hól éppe'll nplil kiiziilul.ili,k.. llittünko Alji z1i as~zcln\'aink ltph zpl.. a kijz-é"ek 151'-ada Imi élptéh"n' Ill'Ill I,h a II "~"" -zerű ~Dt amiiy('nnek azt ~oknn /{1)II(lol;Íák, Ile YlJ:'z,)~i nem j~ lúlkomplikált. mint amil ',..nné ~()k~7.(>t ma~ az hd, k.. l1ek I(' ~zik..\ ruházkodá..., laká.~, liii': a~let. ~zórnkozá.'. a :!:)"'rmek,.k iiltözte'1 o ~l'. ne\'l'l~o', uo ml';:: az éléskamra lalialma "ti), lllilhiilii'g'3ijnyi 'úrlódá... felü!t'1 a>,~zony ~ a~. zon}' közölt. mél"t mindegyik kuliim)"'\.,zl hb,,! akar mut'l nl a lll:... ikná" 1':1i-lIwrjiik. hllg:y a7. a" znn)lik u:tözködés..'t II> III l.. hpl unifljl'miúlnl, l ll' zi lll"'! -edl írjuk a ló. hogy az öjtiizköllé- ';lpteí'l \O-J!:) en. Dl'IIl látjuk lll', Illiért \,('~yf'll mag:úm \'ahlki ulél'('j!:rlnig:a dinl.trongyol l"s:lk azért. ho~.q - - a HiÚ. ik a... ~zony meg pukkadjolp.!.\. leg~lííkl'lm.t. kii,iik as wuyal I'!!y,z<,rií\'1l öl1özköc1nek. lil"rl '... 1 k a kkor szél' a ruha, ha iz\!o~(.~ (~s ""a k akkor izlé:'.'-. ha o'g, -ZCl'Ü, Roiluk \ plr\.\.l1t~k példát 'l:--.~zltny:link, n\~ i>t'tli~ a ké+(~... "l'küi('.;i láhon álló, g,'anu, +Úl~adalml,'b Iy~zkl'- dt"síí.. (li\'alhiil~'i.'k]'i;[', \. lak~, ról dé'" anll' JI ntfllhlanunk. h ~- 3Z.,.... I az 'k~ I '. :!... :"zl)n\~. nki a Ina;!!~l ~~)~n1.-"(~'--~\~\.: ()rz~ -t:c'... IzI':"hl'l nrlll 'uel.. tthclno. ~ot t~~mti.'m ID ~' körii I. a Ipgdl'ilg':1 hh. l.. gl';lgyll;:!í.bh hu torok. &: -zu ny<'trl'kd i~ hiáha lh>nl~lj,l ö--z nfl:)' fu:1 k z akk~r ~o'ill I,,>'z :thl.. íl i!.,';lzi l.lká-:.h~ lll.\. ';ír,;'\,lalmi,;li.'t. ~z(>i':lk.. zii, talan.1 lt-!:u b z"hll kél'cl~".\ zórkiízclt I "ld kl,.lol~1ol'i nné, ' /lz ('1111"')'1. lill' rt l:ír-a- Il'Il\':, nl',~yako(bano. /1111"zll <ls.-;zony.link. hogy hozzalllk llle1t~tj.m tar. :-'é1sap:ha k(.y(~n t1.ii'i1pk. I1wrt ~'Z :l:-::z.hn~.tollr:-;,ul luu '/."l'l'l'lr~i~ih'k hill:íi 1l\O'gnlik " f, r.1. te ;ll1tl'i~ t " hiz"ii\" 1ll'1ll h:l,zil:t1il.lk,l 1<,-tiil,'t h'kml 1~~'lll~k - ll. ~l' g'il111 n lj:ík. ZIIllyaink. ho!!\', klf ~'" 'lm:,i 1II01l11alli\'alí.lu-.1 ~ "k:tl k.-'j. nl' 3ddl~!ll('g tmt hn \'oln,1 r,í Iwlyiink, o ' lot\, is él'thl'l..,kl,'l klll a.ll. 1't'ld(,:~égll.l.il'" n, h:z -z.~l~loltot 10'11 Illa g;iiil ldlikl o t l". ~~oru - \~ti~ l Ok c ' 11'1 111('" a,', ti,lllt k,.rlwn l- h.u. zu ;::"'0.:""'11 ~ k o, ért\-:-.; 'li... tl\f'f",,~ n~g\"z"l;\... ',1\\ \ lu - "k I' \ 'lh"'t"' \... lol,r,ll~\ti h,... ul,it'\ \1 l'. t.z""i.,. ~ l' k Ilu... 1,('k ~Í'!óiknil k,-h kil1o)\\\ :~nl. '!toih!:zii.. llntl\itl""l IWlh'lI\ olt' Ít'lt... ~ \.. III1.kIH.,",.l(;.ll\~ :lkl'~',nu uk:-,\':,:.

2 it It l il ik lt';.,d 'Il.'la~o :lj'(h'i-i7.é'ig'l"7.élh'hiih()h': FiullU'-('. Yag'.\ Spalat()!, It LI: ". ( "'C.Tl\.O\ I r..., \1,01. \ II~ Zl..,k~.. \ 1lt,1~\nl' '.. n"llll~ til' z:i,!.:lil1k h:liilii,,'1 lit:il~.1 ti I,tdt, ~lll k IlIl ~~zillltl II".~i;I" 1I111111t-n NI) \.1 tii,,k, ik. bz: :IZ l~' ( k( z!'1 (,1 íí.pl'hnlj abhall ~l..;a da,.:i!.. i hi l'h'dl',j; '11' 11,\ il\':ílllllt II II 'g, 11l1l1'l.\ ('t \1 l!.! \ II II"l.lig' ;ll. l'~: l... utúd:illalllnkkill l'z"lidh'll t. lill :ihl\ I. K ii1i;ni)~'l'li :1 :-i/, '1'1t-l1lll:" ii t-. ~zl (l~'l"~ kir.lh,.a!!!!"ll fuh t Ilotl kl'j'.. k('dl'llill lal',!.:y:dal'li" t Ili" tt k,)h'ail kl h'l'w atijioil'zfér<ít, illnd)" hu rot II!!,' '3111. 'ZOlli z{-di vi '''ur 1Í'il'~ítÍ'~én'.. a~~al. lll.ll.lk lnt,zlllt. \\"alko Laj,'l' llja!.,ryar knlugy: liuni ztl'r th'ufht'ii, a '\\'psziin'[,,(>,!?;,'z~ptemhl'n tn n: l "iilé"l>j1 fl'] i" has' n;iltn il l'7.l'rh,kü1iigymini, z. 1 1'1'('1 \.11.) t:lh'ilkllzibl P,' a.kt,1wzc:í politikai lég kcirt a jú \-1:zl1ny llll>lyíll,"'rl'. \ kt;t konnilny kii zu!! hl ha tóhh tárg \"al ií... pk indult" k!di:'p;, nmelyt'lk fllh nmán,a~útii,g',;i kérdé. (>kke1 kapc'solathal1 nz.id riai I I1[lCl'fC ~,:lílil/i//u trtll/:ilóforg,,/mllnk rejld :l'8 i8,':::óúa k('r/llf. JII!ltl. zlri/'ia ( célj'({ /I mn glia/' J.orn/(ÍI/!fJ l/l -'p"l"/,,i "jún/iiiiii fpl II/il// 8:::1/ b d k"könit..\.l'a~" ói,..zal,.hl lil,w,ya:' zóna pszméjél1l'k ft'h l:'tl-.e nzonhan ol\'iljl politikilj kihatiís.al vojt t l]n; zor zií~t':l. ho~r - il j ugo>,zlá\' ajánlat elej- 1 ~ l fl>:jéj,l'n - ~fagtarol'~z:íg H'gi kikütőjén.e~. Filf1l1{nak. l't'nt1 1kl'zé rt' IlO.;át,í"át belyrzte lalat.í ],;1. _\. kiilügyminil'ztcr l'rrííl :\ kénlési'ől novoill ],1:'1' l'lpjén a bilii.g}-j ljiznt!:-:ág-ot is tájékoztatta l's ott -az Ol. zágnak a tpngedll'z valú kijutására vonatk.. z('b~ kih'jtetle, 710UP ][tlyljl/(,,/,szriy fl fiumei Rab nu/fll/m' SZÓ Ul ta, 4 ill erre élt járok - lielj! II.I/íll/Fll.- 'drágak. Allo/ éldegélek, I/iucs áldds, c.~ak álok; D/' hiába remek. akármil akarnak -"CI/l cl/l/om éli. mnr/aw 'násl/ok, C. nk lj/ouyarj/,,"'. T\ö,l,I/úrborúlt!iZl'(//('J11 "J/IJ.f/atro teki/1.f/et. Háthn faláll mél] SCI/1 feledlrl.' r7 mil/kel. HOIJ!! call méljrnú 1JIOIJllar rt llircíljfluíq6f' lúl. JUi/dell fa/at jára ke 'eríí köii'/ c.~o)'d"l. Esle flzza7 ;eksziijlk, regrf('l úm) ~brediil/k, Rodtir a paraj/csol liier/iiuli; nekünk. A bitorl6k ellel1 sorajiozlat minkel..1l puríldj" az Isll'II (J III i femn'er ii il ket. Baréillli Ferenc. Rég'i had. el'eg ii.nk humora. [rt:.: JL\..JDt' r.'t\.\.x ny. ezredc~..\. nyolc\'anas évpkbpn j" szolgált még a gy ön)' ödí 39 ik r.,ryalogf'zre(lijen R-y kapitány. az ezred leg nép "zerubb kapitánya. En bájo, pokrócgoroolua magyar tiszt, aki a közö baderegbez való súvós bozzátartozaudós,igát azzal igyekezett bjzonyítaru, hogy a tiszaújlaki val két va"villabegyre kifent bajusza alatt c ászár zak állt viselt, de aki a plébgallért azért nem val'l'hatta fel, mert 30 éy kevé' volt neki arra, ho!-"y németül megianuljon..a uakához intézett minden bza\'a,.az anyáu" dal kezdődött. f:~ a bakák imádták, mert hazai hangok 1'I'zgettek a zívük hin jain. mikor R-y 11-"'" bp"zélt hozzájuk.. I.d./I/(i!t" /.II/,h,,/ /,/,,1, ~1I11 /" 1111 '/"'d",i/". If '1//"!.-,,h',' U IUIIIIIIl"I""," "",,1,, '1"\ '11' l ii'7\ (,II'J1l1~iI\' JI;I"} 11,11;0.. ri.. l'l l.. \ 111 J ~, '" J I~' II'.. '1.."dia a,;tijli.zlpri J1yilall 1~z;!lot., 1 \1'.. ' 'C: "~,,- ~'k :IZflllltall :J lizt'r1wk, Ln \>.1;11 k l, I il!"':!';!!yf'1 "?)' k,," 1111 t nl;íll:ík, hogy il,'1';ii'al,íllkfl,,~i;)j1,;i'lfi I. Illl'!.dllll 1<t1I:íSil\;11 III'/lI l~rdt'i\i' li;"hl' :1 I Inlly agn:~k 'II>,,}) ii!.: \ IÚJllogiltCl öl. Hnll'ly r'sak ;\r.lg~~:l1:,~r, ;;:tgnak 1'. (li;ls;;'ii'~z<lgllilk 1 líinyl" rlr'.til!.:''': "!.ll~:wj1:~k n~'jil., :'olai Ilf'lyzdiinklll'll n [;-(,1 kll,,!lo kr.zo!b '::1. la:-;;d;í~ 1'1l'{;~;,rhal1 IIO/iliklllll I'~ pzprl rozi, n kulhpl,"z!'!!'! alapo:-an i~oipríí, rl'll'lí;~ korm.any, piha léír;,zíli':íra kt'1l bízni. ~1incl~lOwlll't! annyu'a e1"tllp,:íg() r'z a k(.nl(>.-, ho~r npkilnk i" 1~l'flpn1t'<':,I"lp J,i' ha I{lhha II f(lgl:dkoznj. Hog-y ::\Iagyaror.zág h"l nyitna lljug:ínak lpgszí", s( LllPll utat a kocrl'r!lpz, az lll'm "0Ina prol,. l(.m:1. ha a megnldtl::;t rfak ( t>lszplibégi okok {os gilzdaiígi prrlpkek irányitanák. ~. Pill kérdé,.,..". hogy il:vrn pspthen ol'szál-,runlk Pgy. zpl'ííen Fiuméhez té/"ll(' vissza, amely l'égc'o is Nagymagyarország 'kikölője "olt. Npm js okozna ki.llönőspl,l, nelh~zséget, hogy az évtizl'de'k(wn út orlaszokotl PS odnszcitl'zplt kiilkel'ef'kpdclmünk 'Újból felvegye azt a fonalat, amelyel. ehíhh a húl,orú, majd végiil Trianon plsza'kítolt. Ezt a {prrné;;zrü-,; meo-oldá.. t azonban llpillc ak az o]asz-,,;z(>rh gazda:iigí ríva Jitú,, han'lll főleg él középeurópni ríllntf/ohnak t! kél/y. zeruékéklhjl fakodó /Íj politikrti p7hpl.'!pzkedése /lpltpzíl i Illeg. hllwl (>te~, hogy Tlianon az 'Il'szág mpgcsonkításiín kí\'úl nemc.\'ak az ola.~z birtokha útljlpnt FiullIMfn fm;ztotta meg.i\.[.agy<lron~zignt. hanpm az.\rlrimól IS teljesen elz,ll'ía; pzt az állapotot az- Az osztrúk tisztek Sie Kamel, Sic Aff tituláciúi. mikor a zsidó rájber ezt nekik lefordította, c'ak gú nyos mo. oly t váltott ki belőlük. de TI-y, az imponált nekik, egyzóval a maguk fajtáját látták benne é talán éppen a közö had eregben zokatlan magyar goromha ~ágá'l"al helopódzott a zívükbe. R-y csak egyet nem zeretett: lia a haka nem... olt hozzá bizalommal. Akkor a baka éppen az ellenkezőt érte el nála, llúnt amit elérni akart. Ö a legfuységét fininak tekintel te' é~ így magán ügyükkel i többel törődött. mint az o ztrák előljár.jk. akikre nézve a magyal' fiú teljesen idegen volt. AUott a rapport. J elenti a jobbszárnyou úlló baka: Kapitány úr, kétek alázatosau png'edélyl rl\y óráig-. - Hova mész, fiam 1 - Kapitány úr. jelentelll alázatosan, a nagyanya mat akarom meglátogatni. - Jaj, {iam - zólott TI-y kapitány, végighúz"a kezét a hal hajuszán - il. te nagyanyád már ö,'cg aszony. Az már nem marad fenn éjfél után egy órúü:..-ekem is van uagyanyám. de IJa én azt meglátogatom. akkor 10 órakor mindig magára hagyom, bogy pill<'!lőre térhe sell. A te nagyanyúdnak i" elég le'z ti.z óra. - ÖrmestcJ"! javít a ki a kirnarad:í~i pngedélyt fel tizenegy óráig. Következik a mú odik baka: - Kapitány úr, kérek nlázato an engedélyt két óráig. - Hova akarsz menni. éde' fiam l - Kapitány 1.ír, jelentem alázato!'\an, a cintbm'aim- \IIal el akarok menni a korcsmáha, - No Liam. két óráig a knrcismában lenni nem le ~et. hisz II az ember akkor úgy leissza magát, n..int egy anat. Én i járok a korc<,mába, dl' 9 órakor mindig haza 1IIl gypk.

3 CSENDŐRSÉOI LAPOK téín il kis álltántha tolljöriilt utód;í.llanlf,k 1ll!!.T 'IZ t "l Ol',z:í.g I~()litikaj (Ol zigc'tclé:ével letőz'ék, t:""""ll)l'i'~ I'ru ~u't, amely a kijzlutlafl.all általáwj á"ua/: k 'k '.."" mint.,!'img",7~(>j'f'jlf'll, ;\ kijz,~101,erl a "vilá;: frj:,oí C)rsz,~gtJn, aml'lyne~,ez,er,éven át szahad út.la ~alma, r~nd: z.pnnl (~~ak azr,kiwk II t '/ulr'i"knrek \ o ai( t, a. tc!igerh{'z, 1I10St ujuol llve1; kerc" n"mc"al,' o 1 l l', k 'k ki. t 'Il' J "o ~s~e, og a asar~ V(mat I)ZI, ;linr,ly(.k"1i a gazda ~ sa~ an1. a a 111m h::,iitkii~i,k,,ha n eo;,:.;c'hé7js6gp. bagi ol<'t lefolyik, ez(,k JJP(Jj" "7."I{;tt ny" ket talal azokban az ih- zázad U] jyjljt Ikal relacioklj"ll j~ l I < "',., l kh J " " " (a mt"g napjáhan (.-<'1k l~uríjl"íra í á z (/ru'ntrr' ame ye en il {lránlán! e"'yes államal állanak ~'(jltak korjatoz\"a. A lijl.lli \'ilágr~z Pl. zi~.. td': ;;t f,zomszé.dai~klll. l\faro'm:orl"zághól pl. az út ll?; "pp'-n a ~agy:~it!!r.ipdp.. íí Ipllf/Prek oko7.ták, ameola~z FJ lf.mel lll, vagy,mru;. ~dl'~i kikötúlje jugo. ~y(-knek afhajozrua \ ('~z(>(h,lrnp_. '""gijí71jala Jan,~la" {crulelpn "1'7..<'1 nt..c.tobbj é- Olaszorszítg kij. c- ho. 'zantartó volt. 7.o!t azonhan olyan pobhkai ellentétek állanak.a "világnak" ehhe il :zííkkíiríí fl)~almába azijdfenn, hogy ~fagyaj'or, 7.á... mindi", két malomkő lmn, a gőzhajó és a távíró ff'lfp(lp7.~""1. f(jkozaközé jyt, h~ az p!!yikkpl vagy : másikbl meg to,a!! azok a tpng{':cnf~ji,t"l'iil"jpk is LpJe Kap. egyeze. rt' torehzik. A t<>nge'ri kikötő kél'dé.. éuell c~olodt:ak az elmult f'\ ~zazarl{jkhan. ameh az?nban m,indkettö\'t'1 kell megegyezni és euh('ll megb~zható közlekedést.-ikeriilt megtelvmteíll. Ez rejlenek mllldama J1eM7~~égt>k, amelyekkel koi'i11;í. a t(,ij!" zked.é~ az eul'ópánkíl'üli r.j,"ijizált államoknyunknak lljost meg kell küzdenie. kal való ipari, ga7.da.-á!ci é" kf'rc.. kl>d.. lmi kap<:' o.... A.',!gha téved~inj;', ha feltételezzük, bogy il lat és a hajózás tovtibbi fl'jlőup.-fve'l, vajamint a ln~otougy: renclpze, e nem, lesz egészen egy zel-űi {Pllgc'I'Í út biztonságáva! az E'xotikus államok gyar- OllJJden hlzonllyal c ak aldozatok árán oldhaló matosításáboz vezetett..\. l'{>gi Európa f'zen fri, meg. Az.íldozatokhól azonban már annyi részünk impulzusok alapján új!jljlitikai é~ folyvá'1 hőniw volt, hogy jogo un fc'j I('b<>( vetni a kérdést: 8ziik ségünk van-e eg!jáltalában tenge/'i kijcímira, nem k.\;:,,! gazda ági életre rendezkpdf'1t lj(~, A nyersanyag hehozafala az l [>éu', az új na!ry' élhet-e meg orszcígulllc Gnélkul is? j'ogyasztópiacok feltárá>a IJN]ig a k"re,k ;dplem A f('lelel E:'~ szel'ű. i\incs ma olyan ország, nagyarányú fejlődé""t tettl' lehetövé. É, az az amelyne:'k tengel-pal'{ja vagy szabad kikötője nl' Európa. amely még a XIX.,Ú1zad elején i a,olna, vagy ha ilyennl'l nem rendelkezik, eltc nt' tiibbi yilágrésztől majwh'm függ-t' len gazda:;ág:i törekedne. Ez II kérdés a tel/ger;>k jelentöségérel t~h,tet élt, hamaro.;an olyan ~zoro kapc.'-olatqkat függ Ö sze. tl'remtett a többi yilágr&<zl:kkel. amejybiíl. az a Régebhen,amikor még ~em a gőzt, sem a 1'11- gazdasági vérkeringé" hl,.tkl'zett, amelyet.. l'iláglamosságot nem ismerj ük, II tengerek SE:'m játszot yazrlascígnak" szoktunk neyezni. _~,ilággazdasá!,!". fák azt a fonto, szprepet az embel-ist>g törtrneté amely ma már mind az öt,-ilágré.m"(' kiterjed.. a hen, mjn! ma. A köz]t>hdö ~'Zközök és a hirs7,ol- tl'llgel'eken át zajlik le,,'bhül fakau :IZ utóbbiak é- 1~.._..... ~......_ gájat kezdefleges volta erősen ziíki t E:'tte i1zt 11 a kikötők jelentőségl' i. - Örrnesierl IgazílSIl ki II kimaradási engedél~,t fpl Egyik régi szép tradlciója vult II h'l!6eregn>k " li 7,ig, "Frühjahrslnspicierung" ('l'ayaszi szedl]~ J. Jön a harmadik baka: Az alárendelt csapatok nlind~n ol" tm'li-zán o1.,;:brl! - Kapitány úr, kérek aláullo an kimnrajú"t 12 kirnkkoltak az előljáró bri!jadiro. gciilrúli, debe ", óráig. ezen alkalommal joga "olt nlinden katonának.. :- lll.ín- - Hova més~ fiam' den előzetes jelentés nélkijl _ II sorhól é, rendbol front - KapiláJJY' úr, jelentem alázatosan. elull!!'nk n elé lépni é.-, bármely kéré-ét "agy pana,zát kö:rreilenül szeretömhöz. a generáll nak elöad.n.i., - Hát ki a te szerelöd'. lilikor hajdanában, egy-zel'. a zalam"gyel./s'3o> ez.. - Kapitány úr, j.. lenlem alázatosan, a táhorllok ur red három zá zlóalja állomásozott nole-oel! laz ezr.dnek bal' ~gy ZlÍszlóalja rend,zerint az nuy:wllom~:ou marll;d. SZD _ T:~;arha!... - tih t ki R-y-böl az igaz-a!{ér1.,és egy c.'. '- lrir. föherceg volt ott II brig-adero.. g-enerali - hát hi zeu a tábornok lírék c ak II órakor kesziilud.. O tartotta az inspicirungol. nek a lefek,éshez. mi a fenét :lkarsz te ott 12-1g', Kirukkolnak a bécsiek 1I3~y g~ ön~'ürll,é~ér< pat. - Örme,ter! '" Igazítsa ki a kim ara dll i ange"lil)'t!.ogós ma)n'ar melódi~kon m~siroz\'ll II remekbe 1ere~.. ébre ztöigl telt,'alamennyi hakak: a fohereeg lathatoln!! 3 l~~. Abriklolják a reb'l'ulúklll, A század regjutái glid.. Le állítva, egy-ell.) ultt.zt ko=andójll alait taunlják a "rechts um '~ot.,. A hadnagy úr egyik glicl-töl II másikhoz setnl, fig)'eli az aurikiolást Na. III el('él' t elték 1 - kél'di a frajt!!}' MO,'.Zlll. a t.izenkét ojáb uakátúl. uulint II hadnagy ru; az II gol"l jéhez érkezik. - Na JlUt: lluptakl rekc:nm. '. A hadnagy észreveszi. hogy 8 ba]swrliyou ullu Il'gkisebb oláh baka úgy c,inálja meg a fordula lot. b,?gy Lár :I lestr telje"'li I'I'C!IIs,uUl:ban van,." lui~n hellsóbb megelégedé"el halu,l wgig II,fnnlluu. 3ztan t~j" ~hllpták" uan marad, lue!:, n k~t _arka " O""" 'nn té, e..:... :Mi az irtennyillít csinál az ou, -. kérdi a. fritj!. r'!.öl a rel('rutúra ulutntyil u hndnn!:'y, Ila! "Z klhrullut.l.l ahokájút', fil,,,!. - Neul, jejt.'lltpji) ujlísn~l llo,dnu,",)' Ul' -.. ~ (',I'!l,J t,ll, Mojszin - f(jr"l'jf!,,~un ~"lllllija az. de. uzi.y'uhs!~f,u~ uh'nn l",ltnllcijot "dolt 1Il'~I, IJ(Jg~' n ket. ",.n.,u.lg 11 1,,:nnG fljj'dllllll, IHl " ""Jlfllkhul,-I IH'1I1 liiozdhjfl "". kiadja a paranc ot az ezred nek. bu!:,. "oh!sa fej.. legénységet, hogy al,inek Y310m; k.>re,e "ng~' ]la1l3-~1 Yun, lépjen a front ele.,, Könnyű volt ezt a pora,,",ot newctul k13tlni pr, "igének. ile anuál neh,'zt'llu 1~1I yolua e~t at,zre<!,- Ill' tlnk magyarul elmondani. Dehú~ mi.re való a hölc, l I"reln!u 1 OH állott m"l' az ez.n'd,, ur wl>1i tt a "ll. uplmann fill' h('sondl~re Y,'r\\elululI,I.!'-' fkulonh [;C'" alkalm...\~,tú~:ldl"), a],.i jól tujot! ma,nrul c- ~ r dll-'~'- nr l'nncsút ballgo, szó,.. l lolmll>ulta 3 1\ n JS cl,', úr helyeit. II l I.. l l t Tl'rm~,zcte~. ho,l!~ ~l I~' ll~ Ul'- dl lb l" : d, l JlnrUIl('~ kind'h. na'rt 11l:-.ltl'U Uh.,:::\!,.llt ro:l... T ~z ezt'",lpotttue,uoktúl kclu\"<' 1"f~I "rlu('-h r ur '(1 hú~~~ kijépni 'Nlki,,'IH log. rc ~'I)~ nwkkvl'íll'1i U~ ujtnk na.1.,," th'k.llllik,'r Imr: \'ul'ukol.íls l'il,'n,)rl' kt~t ~.nw"" JI hu Ihl~' l Ir. ti \, rll' I"Pl'[t.. I 11ünllH ~1,l'1ll1U.ll' ydltlut (l!o>!'o. (...'0,,'1\ khy,utt \ p"rt'tlp:li,:t1w,uuk la... t\llljinl

4 ~ I CSf.NDÖRS~OI LArOI" ill'", 1\ \11.1 ~.\.1:1 :1' 111''''.111 I~ I~!I") ~Híl IIH I I :111. III ' '111Wl l mil.h' 1l1. a~1.:1,\'d:lgl~nl~1i 11l1'1Il i Illl'l tllk 1l1l'~ 111\ ,1.~1l'1I nl'.l.7.' "I 1; 1."'\'l li. IIldH,'11 fl,k,) 'lto III I "li ;;ztl1luli'ntnnk. BllIH 'rl.1 liiil:lilt l,'1i!... ri hl,lk:idja 1ll'llllill1k~,t "lihlll fl g<l~,h':l!!i f"h;\m;l1hill kin kl "7.ktf. I ps,'r\'i's,'n ta 1:1 ttlltllk ';~~\I~;\I1 a.z itl{í~ii'ii, htlg~' 11IdY,l'~1 gaz~ln- 'l!..i," " ",wil" h:l.1llk t:!ill,l\lnak n~a 1ll1~1 nz.. IIIJ.~11l.!t-h,l 'Il. ha :l It'n!;I'I'L'kl \II "l "an znj'\'<1 l's szllk 'l'g It t it itl,'.it;l hl';;zi'l'l'zni 1l1'1!' t ud.ia,.. r"'l'sll'g011 nid,'hlb I'i:wm III III jll t ta I h~~ lja. Bzdd~ul il ';tpil""'~ t 1,1 Íllk), (i I kiíll1lyi n ll hd k'i\ I'tkl",,,!t tlll o hekrb~ll,1: II'aa korelkt'::1ii '111/('/1., Illl'g nz?"pth:u l;;, h:l. tl'll!.:l r,lill'lz:lrt állnlll k'l'\ "j;:<,d, ltjl."1 1.1Ia:;, tl'n!;tlt\ 1 híni úlklnlon ;ll 11.'\'l'Zl'llH.'ti. l toh))i, '3ethe-n II J '1 "il:i, rty nzda";1oha ynló Ill'kap<:'olocla n m k;)z~' ~tlo'niiclwnl.'m ".. 'lk közwtítií útj,in történhi.'ti liw!!. ami,it'zont úgy n kjyjtelt, mint ~ hehozat,li t IllIg-tlrágHjn. Emll'k kö\'(~i~,l'~ményel ~ z l;ín hl'l,;ti Ih~í"at'5,g-ot okoznnk, n ln"ltc>lre szant línik!ll'llig il vjl;l'gpi:l('on 11rl11?J1j5k. nz ol.?s~hl~ kun klll'l'l l1l'im. Ezér l /'(/1/ 8::: /I kscyr /Il /1/ rlell ol/nil (J va::rla.'iígi életet élő ríll;iii/1/11k, í9.!/., Jlllgyll/o/'szág Ilf/k i.o<. Il tengerhez I'l1ln,'znbnrl kijarnfra. A I'li!!'ehhi z!rák knpr~olat ~s gyámkodás 1I1t'11 'It I" )[ag>aror::;zág mindig számottevő tényez'; volt a nl5,g O'a~das;lp:i ~;If't~he,!.,J0lentő ~.ge. a nh)~r~ nkítii::: ejll'nere, ma 1. ft>nl1all, mert foldrajzi feli/,'sl erő hrl', kt'delmi fejlődé re pred --z1inúlj3. Orszárrunk georn:afi:ti rlhely zkedése IIt<lr II múltbnn két irányhan is volt ;;zerc>l1e'é nek mondható. Xyugai é,.. Keli>t között állva, közye-títő szer"pr..,-olt hi,atya. Rajta keresztül ]Jonyolódott n2. il!ptő ~zázadparatlc. noké, mindegyik azt Játszott kérdpzni a má iktól: mi le z most' - "ie sollen niiher treten (lépjeuek közejébb) adja ki a paranc~ot a feu -ége úr l.ö. két baka a főherceg elé lép, noha tömörül az czledparanc nok a.,hauptmann für beondere Verwendung' -gal. az illető zászl óalj- és zázadparanc nok; a 8rigade-Gener::d 'tab offizier (dandár vezérkari ti zt) a note,.-zének he~ye7att ('eruzájával készenlétbe helyez. kedik. Ofeu ége int a bakáknak, akik egyszerre tisztelegnpk. A jobb zárnyon álló adja elő a kérébt:.. Kájzerdike nnd ködihdike Hókhájt pittige horzárn, kérünk alá an magyar komand6t. A Hanptmann HÚ' be ond ere Verwendung hátán, akinek ezt a kérést tolmácsolnül kellett a fenségeh,írnak, - végig szaladt a hideg. - 'Wa" wa ' ~ - kérdi ideg-e-eu a Generalstab offizi!>r. aki úg-ylát zik. vajamejyp t konyított a magyal' nyph-bn.. Dehát a különlege. alkalmazáú kapitány éppen azért különlege alkalmazá 'ú, hogy különlege alkalmakkor fejt.alálja magát, ami nem könnyü dolog olyankor, mikor az embernek a hátán a bideg zaladooál é annyi zem le i egy-... erre a... ajakáról a s;zót. kö~öttijk kl'- főhercegi zem. -.-a, was '\Vollen die e Leute! (Mit akarnak ezek :J1. emberek!) - kérdi tőle ő fen ége. C íszáp. é,. királyi Fl'nség, alázatosan jelentem. ezek,l,enk a kommondierozásuk<tt Mag1Jaror J<z6f1brL, - Jelenti általános megkönnyebbülésre - a talptae~ett Ha~l?tmann fül' beondel'e Verwendung. A fohptcpg 10 pmbpr "011. I>~t mondta a két bakáuak: -.Ja.. ElPk, fp Zb,.kf.hrt-euch"-hal léptek vi sza a be I> plkre p nagy zpidf kpt meresztettek, mikor lliásnap "ztf-dpa:ancsbll; jött. hogy saját kéré ükre megengcdtp.. bk npklk a n"s""hpfl/pzhii/. Sfl./JlIkrl)t;z<rira. l,. il'" HZ :írill'lii'i", :1111\'1) il N.~ \lg;!1 ijllil'íit I'g-{ Zl'h 1\ I.nz i:íig.illltillt~1 fl, aljli.lx I II nlll",\:~. liyn~"!1.t1lai111l1;:1l :1 HalkalI alllllal\':1i, gill!"".i.!d\.d, I~I'I\' \",1. gynjl.i:í\'nl... ~n I~1t n.r('r~tl'r~lll'ny' lv,'1 1.llal!<1, F;~ a 11':lll",i IÚI\l'rl'~I{l di'i1'1l1 I'pg, hijpil il n~1l1~1ll, 11 g'ííz!-(i'p Iwr.. znkfllwn p,rdig ~llll1hlll:1jt[lll, J'CI'Zllti iln jt'1i1, rl-s", i nl jlc'r1lg nl~u!ljll [oly t It'., Jlnp;y ~ [ <lgynrn l.. zágnak ilyen \'\lih1vko~a"hhli 111l'" 111:1 li'i 1l1ilyPl1 fontos i'izpi'piw vn~" lt'g.1 0 1,IHll1 n I~Hll;íll knrl1l:íny félltivlltllln., U1P.1:lIJak l'g;".k lpg-íljnhh híre> j:; igazolja, ;JIlII:]Y 8Z('/'1I1I Ro.mn.llw IS hojfullclu I'oll/II JJag!JII/urszlI.I/llllk n {j~clllrt. l.-ik~töb(,1! 1/ s-abod kikótöi ZÓl/ríJ r,,//dllkpzf!8f'i' borslilo//i. ~lég er(l"ehben 'LTényctiiilt annak idpjéll ~lagrarul'szúg gazdasági élclélll'll. ~IZ ~' ri:!or/1111tos gf/zd08lígi egység, amelyet II K~~rJl{/lo!;,.?t eztp DI/llf/medellce alkot; s amely belso erejeboi fakach'a - mülde-n me terkéltség nélkül -.Magyarol'>izáO' hegyvidékei és íkrágai között fejlődött ki é. ez~r éven át akárpátokon brli.il 'lő nép egy- 11\;1. ra utali 'ágát gazda, ágib o' i, dolnmlentálta. Dt> kifejezésre jutott ez az e-gyré o ' a világgazda:;ághan j:;, ameunyibt>n országunk n háború előtt. Au. ztriától függ tlenüj, kb. 66 millió IIIptermázsa brhozatallal és 53 millió métennnz. akiriteliel egység<' e-n vett részt a világ gaz CI D, álli életéhen. Ennek az ál'úforgalomnak jt>le-ntékeny ré'ze- Fiumén 5t bonyolódott le és igazolta azon aranymilliók be- fektetr 'éuek szük~éges égét, amcly<,kke-i a magyal' 5ldozatké z.ég a fiumei halii.'zfalnból világkikötö1 1fremÍl tt.,zázado. gazdasági gravitá('jót éi' olyan gazdasági egységet szakított meg huielen Trianon, A :Mária Terézia-ka zárnyában egy - 24 órai őr égről hazakerült - öreg baka hever a nyári polu'ó('('l\l Il'terítptttróz ákján. - Fiam! - :"zól oda a l'egrutáuak. akinek a. sl6f-ja volt. C~Iiuden regruta mellett egy öreg baka bált, ez,rolt annak a s/ólia). Putzulcl ki a bakkancsomau... Nem kivánom ingyen. Ha zépen csillagra c apod. állok négy va,ig egy!l1'((s vacsorót. A regruta ráköp a bekenős kefére. ~zépen yékonyan bekeni. nbickkal a bakancsot, aztán nagyokat lebelve rá a glancol; kefével ragyogón. kifénye,,;íh-e oemntatja a... öreg bak ának : - Apámnak jf'lentl'm alósan. kisnhickoltam a bakkancsol - N a fiam, - mondja neki az öreg' - hát ne mondd. hogy nem úrral van dolgod. Ne ze, itt a négy Y3 Lemég)" a kantinba, aztán veszel magadnak mind a négyva. ért. "in diblol/cor'. Vac orázzál te is egyszer UI m an. A rpgl'ula el is indult a nég)' Ya~sal a kantlnba. de' npm volt ám oh-an buta mint az apja gondolta. Volt neki egy kiszolgált kato~ bátyja, aki elme éhe o:;t.o bája. hogy röhögik ki a ka!1.tinball az olyan l:cl;ruta~, aki "indiblancot" vagy.. bájfuzt" akar ott Y,a:aroln~. Tudta már. hogy az incliblanr is mpg- a hajfus;z l" c ak német lwnwlond6. Mikor \'i 'zajött a kantinból.. od:'láll - J-.ezé~en Pgy ziros pa piro. ba takart yalamn'pl, - a mar 1'101'1' Vigyorgó apja elélje. Szalutál: - Apámnak jeleutem alá 'an, azt a cjha yacf,olát amit mondot t nekem, azt euelejt.ettem. nem akartam újra visszajöuni gondoltam magall1ban, minek nekem olyau cifra ÚJ'i,:acsora, jó lesz llf'k!>m Pfrr ki. papriká. szalol/lla i., bát azt vettem. Azzal kihúzta a ki ládáját az ágya alól, ráült, elővp>tl(> a já"zberéoyi csillago nyelű bic:<káját, le~anj~ "iutott egy karaj kenyeret, s ott a megnyujt 01'1'\1 apju ",zpllllúltár:l ml-gp!tp n pnpl'ikú, --z::\lnomíl.

5 F"II----=== CSE N DőRstm LAPOl( 7 6~ R/um l'. amilyenhez ba$onj~ ke,;é van a nagy világon. OdaV"eszett az or:;zag kethal1l1ada 21 millió lakos. ból csak millió maradt meg ip~runk elv(' 'z t l'tll' nyer anyagforrásait,,izárult'ak a kere,kedell'jll term~ zete' pia('.1i és felhomlott olyan gazdasáf,'; l'gy eg, amely!'t az L ten is add:jk teremtt'tt. ~findend('k da('ám ma is van zámos oh'an iparágunk, amt'ly a7. or,;zág zük égletein!'k kétszel"e ét gyártja, v:jllnak felfulegeink, ajlwly<,k a vllágpiaera ki\"iíjlkoznak és vannak, ziikségl!'teink, amelyek npk közvet1t;>n I)p~zerzé ~ la, S::1n éll tké,' dé é vált. Ezért is kell Nekiink a suibad kikri/ö! Kesel"Vp$t'n preztiik eddig is annak a kinai falunk kibaiását, ame]])'('l II kisántál1t éveken ál körülvett mílljret és amely azokban II gazda.súgi intézkedésekuell é.- k"!'('skedplmi tilalma'kban llvil",ínult meg, :l1lll'lyekkl>1 - a l1l'lölünk 1l1I.'gnag}:ohho. dolt utúdál1umuk nelllzetkö'zi forga/lilili/kal megbénífollrík. Vrgrl' mutatkoznak az enyhülés jelei ~ ma már remélh t,iiik, hogy llem:okára. za!;ad kikötő uir1okáhnn, 'rűteljecien hek:tpc:nlódba. tunk a yilággnzda"itgha, Igaz, hogy abuan edrlig is részfyl'tliink, c..'ukhogr dnígán és kiiriihllén)"l" "en. Bel/üza{alllllk főleg "óhól, fl" tö- 6~ l'm'ni> an}'agh6l, 1 iílwliíbííl, Ílsdnyokhól,, a. és "as,íníhól, knue, 'uk hól, )ln]j i rhúl..iá 1111 Ű I-ekhől, gyal'nm t iiníés füszerhiíl, \'ulil1'lli'l't d (~ligyiimöl{'shöl,í llot!. l'!-(y cz ~ bplwz,ntllj, nrinl p;nuoj1lí,'n, hii\'e1yl'spkrl', ld"." möj('h)"(', l'iízi'ic>k!-(" YlÍgó. (of'. ig[lslllhrlhíl"ll, HZ/ll' nyasra, sörre, bze.szrt' ~,kiilünbiil.i; i"an ikj,:"kc!' terjedő kil"iteliink c...-;ak n6háuy YÚnbOrOmpón át juthatott a nemzetközi \'ilág-fljf,!!al mh3. Eddig kén)ieledl'k \'oltunk for;::jlmunk l IJonyolítá.ára ebő~orban a.''::ljbad Dl/lIiil felha 'ználni, Ez az út - a dullnj ~7.állítá, ole,ó ú_, ('Ih'nére is - nem gazda~;í"'o:;, mert a DunuT"oIÍ.:Jl a tl?ngerig bo, gzú, n Fl'k!'telen,!!pr JI~Ji~ heitt'll,!! r. ajn<,ly t,ít"ol e:.ik a yilágutaktií!..\ r;;~bhen Fiu méra bazirozott forgalmunk, a ki:;áu!:ín! f"ut nl zolt magatartására "aló tl'kintt'ltl'!. ~zintén!dá.. utakon volt kénytelen a \'il;íggazll:l,:íghoz kapl~olatot kere ni, A leglk1l'át>:ígo, 'Ih",zoill"zéJunk.Ausztria yolt é így kii1kl'/"[,~krdl'lrjlüllk raj!~l kt' J'('"ztiil törekedpu az Atlanti{' fl'lé. Ez az út azon bau hosszú é drúgn Y:J~ílti :;zoillílá''',11 \"(llt,,~:b kötve, a tenger l'1i'ré~pig ]l<,<lk -zint';ll l,~i:í~h két "ámteriiletet :;zelt át. Ilyen körühllényl'k köz,i!t f tj,l.lhn, an ~n' l a Ulagyar kereskedl'l"1il Fi\un,' hiányat: It' lltóbhi is r:í.fizetl'lt il.dltozlitt \i"ony ra. T\D.! Illl'nt. Yi ' w:;iilwtlt... hl,.lh 'llnan l~\k roi Magyaror:;zág kí~illl'lh': T,d:1Il liluhi ~. t ".il, _ ll'lll'k, ha Mllgyl\ror".~a!!:,wha.l k,hlt.'j dl>~<' lul'goldódik, );l' alta,'uk lllll n Ul. ~ u IlUxli, hogy Fiu11ll' :;z;íii111ukl 1.1 I~l rn f(ll r. \ \rll'ia, :1 Quarnl'l'o ls" ti,llnw! h'ii!!"lll11t. d\, zíhlt'niil ft'k:zik l',"il"!!kl,,,'~kl,.l,'i"1i1 II.~. h.' lll)ail1oz, (Ilyan nnl\al~:l!,"~\i"';1 \ll,~,j, kb lill II t 11I1lwk II Ilng")',"" " '" \1 I.'tlh k. nm ~ I. \",1.

6 u CSENDURSEÜI LAPOl' I!)~fi,I. "I fili" J II \ I f '1.. "'1 IIl.:ult.h.1I I";ll~ 1,,1"11 1I1l'u,h 1Í7...,tI II I, l'iii1 J. ''''Ih'l III kiink 11I,.. i lthklll :IZ Ir;íllY),;lIl t 1\ ~'I " '1" ,,, liliilk lliilld:lildlg. <llllig \';il l 11 fl Iillk.1I lhl I," I"'d,'", jnh!).'~,..iili'íll~'i!"':1hh III 10:,1.1:1", nl 11,'111 k""~"l:!lll \ :t liap"t ll:' " rly"1l I.:,ikt' 1Il1'l.!Tlllln t:lt:l,':1 ) ;1,1111 l \"lll II ll',/.:' ' II l",il, 1" n" j. 1.,lh.ln f, k. ik. \ 1"';1"'" h, l~ 1.' 1 111;1 :I Z. "t1g~./ligo:-;zl;ll i",ntilll "111111<'1111/" ~J1;II;lt.ít ;1.Í;llllnlla 1\'1. Ij]z n dnllll:íl.k(lt" \I.lg\ ;)n'l'"z;ighúl %:tgníhnn :il l'i'ilc1i'~ n)'llll1-1. 1'1, l,l'lll)ji t'rh.'ii' t 1.,\ llt'il11'l'g l'lkí'sziill,,<islii \ ll.' SI 1!,1101. KI1111 -nflspi,.ogulill í':-i rnrln \':ll' '1 ""ili "s" ',' il I','lilllk Sl'lIllSZp()n" HOlTáI. Ol''' :1! "!...II. l\nillt '!!Yt I,, kh' 1l 111"1.:" :I ilna-\'ölg-yiin t k,,..k' II\"\':l!!':i/ll-ú "ahi I i" hi!.l NI"spknél a Zágra It.. n 1"'11 \" i u' -(l \,~"'" Rt l~t;l(li \'<I"Íl h'olul I ha. (L ",lz I \ Sp.'!;I!t; I('h:ll. <llllt lr il ~l(lll:jrl'hi" HIl'jéhcJl,\I;J!.:y:l '~)r"z;í!!' ('"lől '-,l ~li t lal Jll'l1l "ol! l1h'gközelilit,'!., "" k~ ma,!!)':!]' kikiíwkénl sz:íll1ha SP jöbe- 1t'l t. I-;\.Ii I i ii.zeklitt"tpspi 11('k ki épí! é~éycl erősen j;n-i!tltta kikiitlii hil alotlsúg<í1. Hogy ez teljes le.... UT 'n, a k1t>nlpo'i ~ kikiitíl nn"wli'ám'ú 5:"'- fc'] I<.>sztése j~ L \ ziik..;é!!'l ~, meri t>\ldig <l "HI'I):; nom rendelkezet! :Izokbl il. építméllyl'kkpl. rakbír<lkkal, (lokkokkal th.." I. :mwlyek nhkiil fokllzol1 kikötői forgalom l'!,elll képzl'lhetö, pl/lotúl PI/Ilr'lfogm elöbb kl kellen.' épít lit é:-; JIag-Y<ll'országnak újhól záz, III ill iiír<lnkn t hllplll' hf'fpktl't nil', ha ol j '::Zél had ki J.ii iii akal'lw lél."'íteni_,11,"'" I ;"tlit.. lliik lll:tl', It.)" ' il Ilki.li; h';i.i,~,, ' J- ""1',,1'1 :'''1' 11'1111'111 ''U' 'I 'l'" f'j. "I',Hlg" (J/,Idlk" I ~ CI \ l""'"! "..., f ~ " I I I' ug,',, \,,1, h"lt'k:ti"' ol""lli.'ti' :Il all:iii]'" ],dll.'111 t'iit'i'" ('~.k, t1';st';"l'k ",ti;lilll'l,\,t! 1'1'''.1 7,t 1'(,111: /. I~y h;írn;il,\'i'1l 11Il'gllld,í~1 IS \:]Ia."l:tllllk. ti 'ZI; Ji""1 hl! It'lllliillk ;1I1":1k kij\'!'1 kl'ziil'"yl I\'/'!. TIng)' I'~I ll', g. ItI:ig,ít:-iuk, I'll'gpn.1fí Iwsfll1lnlkPlI1 a_~t1l1ltl,,)1 il'l "llllítl'lli, 1 log) a 1l11111':tI'C'IIW I-:)7;Pl'}II,IY,t1,nzllnll.rll IIIini rlll'llj'élll'l sz;ímljll, I1I11wlrl il r. 1!HU Idilli OI'OSZOI'sZilg ft'lp ol'ipnl,ílódnt l. i ny 1111'''' ll'!wt iillk gy{jzíífh'(', hllk\'.1 lll-:":-izl:í l'i5ihlk' Spul.'ltó frlaj<ínl;l~"ílnll jjolitik:!i, réljai JS 1'01lak. És így Il'rmp~z('tl','. hogy a7,!1j:liilat mag." a Iflltlli :íllnilll1<í1 "h'an vi,,'zhangol kpl!l- tl, anll I~-l'n a kiiliinljiízű ~]'d('kl,lt;;égpk I'g)'rná:-;hnz ",ti,) pol i I lka i "i~znn:nínak megfl'll'll ~rillden pgyébtöl C'ltpldullTp, Jll::lllr. ak )Iagyal' ll]'szág va II i;zoijl, zédjára ti la h-a, hogy az Arlriához kijlltlju~i'(jn, hanem.jugoszláviának is nagy Rzii ksé<ge volna.1 magyal' gazd:j~ágl'a, hogy VE'11l karöltve' tényezővé váljék 11 vilúggazclah,lgball, mc'l't ma I11Pg' nem az. Tpngf'l'i kerr, kedf'!me, szlik kc'rl'tc'k között, az Adri<ín é~ il Földközi tcngerplj bonyolódik Ip, vagy ezeken át jut (I]"étve a tf'ngl'rc'ntúll'a i.. Ez a kere':'.keclelem e,ak akkor kapna lendliletet, ha ehne továhbi, iparilag Pti mezőgazda 'ágilag fejlett területpk, mint pl. ~la!!yamrszág bpkape,oiódnának_ Jugoszlávia egymagá ban, kezdetleges ipará I'al, g~'al7natok nélkül, nem l'pnclplkpzik olyan ání- Dé/szlávok

7 I ilii; (lc~ell"ji'i' I. CSENDÓRSÉQI LAPOK forgalommaj, anwly k1?l'l~kedelmét yilágkerebknil" lé~é, kikötöit "i I,ígkikötőkk~ fejle."ztlletné. M ibkép ajjam a he lyze t, lln JugoszláyUt fl'jlődő gazda sági l'l'nd"zt'l'ét. l\filj:o'<1 rol";;zág erős\?'n fej IC'.-;z!hplö, köriijb.,liil :i3 millió /liptel111ázsll behozatnlá,-al és ] millió métf"i-liláz"a ki \ri tel év.,] alá\;íma,'zt'liiá. Xem 'zámíh-a, llolt\, a m~í.r egymagáhan 9,tOno 1112 teliile! ft'jll'tt tl'ngl'l'i igényei hamaros<ln ~úlyt allnának pal<1lónak é" wle a dalmát tengel11artnak, déli.zolll~zédunk ki~zál1líthatat.1an elönyökn' tl'linl' SZl rt akku!, ba 11 gazdllsági gravitáció' értelméht'1i a KállJátok Ö\'l'ztl' Ill('dt'nee földrajzi egysége, njhól nun! galal,lsági "in'ség én ény~iilhf"tne. Külö TJÖ úlyt mina toyáhbá ~1<lgyarOl :;:ágnak a, p:1lalnval kape"ohdos g,lzdas5gi ol'íentáció azzlll, hogy az északi '" délzl:í\' k('n",kroelmet köz\'l'l11.'1l knpc'sn lu!hoz.iutlatmi. nr' l'zzel egy, zersl1lintl kilép az ('gé.sz kérrlé~kojllpj,'xulll a gazda~ági miliőhől és /lz I'urópai nagypolitilgl fogó~ l roblémájá\'<í,,:ílik. \ knntiní'iis hntalm3,ágm 1/('/IIzl'f1 a/ajjon szeitezkt,dll'k az ['llrópui pojitikáhan, L'nnélflJg\'a töljllllyirp,i i/{'ii/z{'!i l'r/fj.lj fc/ji ('11' dominál, SZ III hen a töhbi \'ijágré.-,zl.'l, alll,iyt>k yallá,;j \'ag) gaz,,la""igi :1 klljuii töljlörii I fi'k, 1'11('11 tét lit II \1 ns7.h:t IWlllzetközi ii rillllkllíl\'a I, Yi""zapíllallt",l iill'g ~~lil'1ípúnk, toi1élll'h~l~h,', azt 1:1pa. ztaljuk, hugy al\lia~ l!iel~el I tohhll)'ii'l' " fajok f,'jlíídl'"i ]lrol'i'~"zu~,:.lníll Ylt~tl!1. EI~1I1'k.a fcojwclé-i l't'nc1sz"l'lil'k 1'1,IP,latt.. g~te,~t a, taj,!k t," Jllötiil ~ i nígya, 1I1ÚSI't~czt HZ. ~"Zllk- I'S ~kl~zl1l\'.. a,g közplc.dp...", \'rtlnruijl( H ~prnwn, illlgol:-:zasl; ~HlI l\" l'iun fajuk Iwt.lllJli \'l,t"ii(('(lé~p kél'l'j,tc.. I:,,,,~'!\, :17. iil'.ajuln1;.k 11\1'1('\':1 lilla k l ~ ul'újia Illa i 1',,1111 kll,la I., blír g,l/up,illt/'" h,í/wuí 1/11;/1; f/,!::r!iisijfll I,IJIIJ": I rrjflí)ij /J [l(/:tll/.~rí!ji!1;ii!j,'.:~/u,li'k IS filjliii'" ",'f//i'i Id:!",,;f!>l! 1/ Im/lltI,a,r,IIIN,IIJ.",t/IIIJI..\ fajilag különálló ~[agyai'oi, zágnak n!'b.>z a helyzet"" mert l'ajrukonnk nélkül a rent yáz"l' áramlatok vízvála~ztó.ián fl'bzik t.,....!őbl,-utóhl, kél1,\'tt'jen lesz a ki,tlnklllt h:ltalmi ('''opm"tnk yalallwh-ikéhf"z cgatlakozni. Ez a c",1tlaknzá~. tölt";uj' akái gazdasági. algír politikai :lia 1101 I, boldqgrrlri,-r mgy régjlll.::fl//(u lw:/lof rn.':ág"f/l JJ~k. IlY'n,zl'Jllpnnthól kell az'l'l milldazoka a kélll'- ke IIwgitélni, amelyek külpolitikánk 'zl:inpontjá... l orif"n tációt jelt'nté'ih'k. IlYl'n kénlé-,"olt a jll!!'t),zláv é az olasz kiktööiljálllat I" Ola~zol', zá!!' é~,t ll!!,,zlánll hdyz, tét _ énwt ur~zág é \.nglia luihnrú 1,1,; i hel. zeté",1 h:!, lu líthatjuk össze. Ernlékezziink yi,,'z<i, Il(lg~ " halalma, an. f 'Jlöd" <r"lwán bil'oua!mll, am"ly 1lI~1! :1 Illult -~~~Id köz"l~n yilóo'gazda"í,gi \'Illlalk, r..í,okhan rz",lltahih,,)! n('1ii,;z('rt'pl'l1. '" 1II:l!' '"1"1 ;I.-wz,,, ",',gell " ~ an k l', kui'i't'jlst' yolt 'I hl'it nl~,ghil'tl(laltlnlll:lk. h_~\z~ l' Hll-l-hl'li fl'g~-wl't fo/(tl1\ <I k"nkul'l'l'nei3 h'\ore,.,.. ()lasz.li '~zá,g hl g'\'ll1ónj,ím i(il'\'k~zik a Fólllko I fl'ligl'l'l'n.,'ut,;i l-éf\'i rínl~:li hi~()llal()m fl,lta1ll: "i nil is uhl'<ljl{hlzlk. TIli 'b '-I'I!J<'n :hl,g(,zl.i~:: <'l'ih'k!'iwl e1őhh-ul.ihh,'lil'lit~'b -dl,lutnt:l. :11 l nö"'1l 'Ikkor, ha :l H,llkúnnak IZ.1 P~r,,lIldai kikölöit ki';piti ti I,,TII_ - 1:1\"1. ru_!\'hü kultul'il'i;il,'\,k g:lz.ll "!!'ill Il~ \ll r~,m;lt,'cz.'t!l'n ",'il:igpi,wnl imu~ Ith.I1J:~. I l,,g hog) nl:_l~z"r~d~ a ZI'I'" k,,il'- kl{plle-,.ij \, IIl'lIl rll~,i<1, halll'l\1 <1/.111\!to z, bl'z) ~ t I h I.1 - I - l'síi':ijith:ln Inl'~;lk;I'~Za " 1'1 k, ""h li 1l1Í1I'Í,~ llolluiníúllllz {o- \[a~~.1i11l. I_h 1'- 'l.iilílh'g IIl,ért "j:illl U,1 fl'l Ih lilik fil\lll" Iii I 1111'1'1 k"l:<~~h'h'l\. III.g),I Ih.ltl kn~(' :--l\\i7.,i,h\ "lll k a..... ~r Ilil" f h II~,I r:j i,,i~-,,;d"ll;l," h" \ t.hhl

8 CSENDÓRS~OI LAPOl(! Illi '11 b lllint1,lildl!~ \'hijl)lis {" jít, n III ig 1/:: I'SZI/kl t, / ':1 "/ k IIO/ili/.."i /'II!/,II!lfI:dl/Stí!1I ('{1yl'siílc:.~d I II 11!lIl,I/,(l/'S::tI!/ rt/i'/isl/fii o III/jI jtl elál/í. 'Jijnlll'k 1I1l'1:':l a":lh "z,ís;! nl'illi "ak l11<lgy,ll', JlIllWlIl olnrz 1;1\1, k L.. j';lh'ki1l1',' (,t {{il n J:1til1-:zhí" alllag6j1i7jlln~16i, 1\la"\>l'S1.~lg kik'iwlljánlala kiiliillh\'1l j. ig'i'jl fl'l " di. ["illlllt' klje";l'll Id(;píll'tl, ji) ki,kötö és a li\ullh\íl Ilwg l11iml:lwn ~píhllén)'ekkel, raktá ra k al. 111,lh;kknl. 1'lt'''ÚI ol'okka l, hajógyál'ral, lb. ren.), lk'zik.,lllh'lyl'k ~ -'pahltoh~ln l'lőbh a magunk kiilt. ~~n kl I1l'n~!IH,~ít 'nünk. Fiumét fagyar IIr"z5,ggal f'i vasú1toll<ll köti ö: ze és r' zünkró1 a I '!!"~y'()1 ahhan el l'r1wtli. (('hm II II'.gröddelJh' így I '!!'CI!t-sóhh sz,.-'i llitlí;::t j~nylő ll'ngel'i kapu. pala- 101',1 m:tr ól Y.l~úti sziillíuis legalállb egy nappal to \'11hh mrl é- a,a::úti ö. -zeköuetések, a hep;yi jelleg mi<ltt, kl:'y' "hm tt>ljcítőképesek. A fimnei kereskelh>l':nt hizlonsága ft'l tl erős olasz flotta őrködik. A "Il<llaloi ker "kedelem hasonjó bizton ággal nem relldelkezik. Ezze] zemben viszont tény, hogy Fiuuw ('sak,1u11:0 lilúv tl'rületen át érhető el és a kikötő igényb v~tele attól a jóakarattól függ, ame Iy~t Juaoó<zláYl(l a magyal' tranzitóker kdelemmel "zemben tanu Hani fog. De függ azoktól a tarifakooyeidényel'iől j, amelyeket déli SZOID zédunk a kikötőht? gratitájó, vagy onnan az országba folyó "wilitá' részére biztosít.., ~~lő! ho~ Jugo zlá\'ia~ ~~ly a pala tói kom!nnaclo erdekeben talan nemi aldozatot is hozott \'oln?; a fiumei meg9ldá meghiúsítására minden t'szkozt.!el fog hasznaini és íp;y még sokáig vajúdni fog az u!ry.. :r~dig.t ugosz]:h-iánajkl, ha elfogulatlanul tekmh at cl helyzele-t, be kell látnia hogy számunkra mindaddig Fiume képezi a kíván~tos szahadkikötőt, amig ők palato érdekében csak nagyobb ta~ifaengedményeket, vagy kereskedelmi é aazda ági eno'edményeket ajánlhatnak. Má,.o~~ ~~?nban. a helyzet) ha Jugo. zlávia eddigi polihkajat reyldeálná, ha átérezmé a Kárpátokovezte Dunamedenoo földrajzi és gazdasá!!i összetart?zandó ágát, amelyet a múltban em blehetett tarto. an meg zakítani é visszaadná a Bánátot és a Bácskát, hiszen tíz év előtt mép' a szerbek is bolondnak tartották volna azt aki Szerbiának mai megnagyobbodá át hirdetni I~erte volna. Dyen 1:Jl'e<t~en Magyarország és Juo'o zlávia vámunió alap}án gaz,da,ági egy é.g~e tö~örlilhetne, amely az e zakszlavag tranzlíoforgalma által támog~rra, h,atható an érvénye. iilhe-tne a világo azda ~agb.~ e, eaészen más poziciót bizto ítana ennek a,zo:-et egnek az Adr'ián, mint amilyent J ugo,z)avla egymagában elérhet., ~hhe~ nen; kepen~ má, mint hogy Jugo ~zlavia,p,al} ~l~v almainak nemzeti alapon való megvalosltasarol lemondana és áttél11e valamely nagy('él~itüzé~ü gazda. ági világpolitikára.. Al!lIg azonban. Jugoszlávia. pala tói ajánlatát Ilyl"n, ertelem~en ki. nem egészíti, addig Ma,qyarfJr 8 zag tengen kapuja csak F'iume lehet nóbbi akár abban a formában történhetik rp.eg, hogy,az. érdekeit Magyarország, Olaszol'száO' (>.'!ugoszla VIa egymásközt megegyeznek vagy Pédig hogy a.magyarország-fiume-i reláció t a ma~ar.tran;l~okel'eskedelem számára a Népszö... pt eg hlztq ltja. i\. I>o1i1il{ai párt (~sele]{v(j Hz~.bad S~tg'a, és a hlinlető tül'véllykonyv. rrta : Dr. [lsifol()zy.\.gost, hu<l:wl'l'4ti l.ir. tlgyéaz. A po!ilihi küzd('lnll'k ~zíllt(,l'~t; "a,közéh'.i po mndj:í th párt ok nélkü l l'l ~l'i1l t l1d~ank kepzel~li. A párlok versl'ngl1'l:!k pgymassal azert,?ogy,kepvi::;plőikrl kiilc1jék az urszággylílésbe s J!y n~o~on befolyá t gyakoroljllnak nz ország lwrmanyzasara vagy ha J het. éges, oa, politikai hatalmat kpzébpn tarló kormány heló1iik alakuljon meg. Mi a politikai páli? Olyan egyének ö 'ze ége, akik egyforma nézeteket vallanak az állami élet gyakorlati iráoyítás-a é. vezetése kérdé, éljen. Ebből a meghatározásból következik, hogy a párt nem tűzhet ki államellenes vagy a közerkölesiséggel ellenkező célokat. A pál'tnak el kell fogadnia az állam jogi rendjének kereteit s nem szabad szembeszállnia az állaj:11 által szentesített erkölcsi közfelfogással, meli az állami rend lényege ellen törő vagy erkölcstelen célokat kitűző alakulat TJ1em politikai párt, hanem ö. sz esküvők, felforgatók, lázadók és mel'énylők szövetkezése. EzéTt nem telrinthetjük politikai céllri tüzésnek az állam közjogi rendjffiek felforgatás át, a társadalmi o ztályok egymá ra uszítását, az ország művelődé i alapjainak megsemmisítését. Ezért nem politikai párt a boi evisták (kommuni - ták), anarchi ták vagy hasonló elveket yanók pál'tja. GYaJ'korlati szempontból azonban nem is aillynyira az a lényeges, milyen céljai vannak a pártnak, hanem az, hogy milyen es7jközökkel küzd cél,iaiéli, milyen eszközökkel toborozza híveit. Mint mondottuk, a pártnak célkitiízéseiben is el k II fogadnia az állami rend kereteit, de csel~kvő égében, párt-működé~ében, pl'opaganda-munkájában feltétlenül. A célkitűzések állameuenességét el lehet leplezni vagy oly szavakba öltöztetni, hogy a célok veszedelmessége nem kirivó. Am a pártnak párthíveket toborzó munkájában má~, valódi célj<línak ki kell ütközniök. Itt válhatnak igazán ves~c1elmessé az állami é társa,daimi renddel ellentétes célú páliok. Mikor az a:gitátor egy népgyűlé en megmagyarázz'a a párt céljait s ki ül, hogy a magántulajdon eltödé 'M, egyes társ-ada,lmi osztályok megsel1l!lllisítését, őt fizik~i kiirtását tartja a pártcéiul 'kitüzött "nagyobb srobadság, nagyobb jólét" elérésére, akkor derül ki valóban a párt létez.ésében rejlő közö ve zély. rend zerint ilyenkor avatlk>oznak be a párt működésébe a ható áo'ok, hogy az effajta agitálá t lehetetlenné tegyék. El; magyarázza meg azt, hogy vannak egye államok, amelyek eltürik a moszkvai III. internacionále utasítása zerint működő s az egé z világ civilizációját fenyegető boi evista párt zervezését. Ezeket az államokat az a meggondolás yezérli, hogy cl pártprogramm, a'lllíg nem hirdetik, irott maia zt, amint pedig hirdetni kezelik, még van ideje azt megfelelő keretekbe szorítani. E cik'k kereteit meghaladná ennek a kérdésnek fejtegetése, csak anyny:itt jegyzek meg, hogy politikai érdekek 'ok miuden furcsaságot termelhetneik, de a tűzze] való ilyen játékot a zahad ág nevéb~n csak azqlk az államok engeclhetnek meg maguknak nagyobb ve-. zedelem nélkül, amelyek elég nagyok. etősek ~.

9 1926 df'ceml">i' L CSENDŐ~S~OI Ifl.~~~lk~l~I:I:ak ahhllz,.hllg) l,ál'nnlyf>1i l'i,il'"i'gal{, <l]< \~. pl "z('i1liil'~zallha..",ajjak., MlI:(!('7....,I~ IJi!1 l:ífjwtjuk, hogy a7.,íllaj1l I hntij l. n~.szl!an]";l1!{aval sok t(~killtelben ij~l<z(>fiigg a polj1l~a~)~<.1! fok nlnkulása" é működ~s('. ~agyon f.on10. ke! de~, ho.l<r slll~ part van-e egy o/'sz<í"han \ agy h~, l's. >!Z :~~. Ol'~zag, ahol ok párt kii~d 11 hat~lo~ip~:i, 1~~lkll!oznr fogja a kol1nállyzntot Üllll/J,!r~t~ tomoj ',I~hhi"rgpt, HZ or~zág érdekc', az l"azi ko~ej:9l'ik,:a s 1ll'l:a. kc'l-iil :'I pál'tok tusáj:ílran o a. za~ie~~ pm:1 k!l.~li~.yl's.li1'9l'kl'inek él'\'ényi'i"ítéér,',alo, t"l'l k\'l'. IIn,k". \"Jszal~ t idéz elő ~ a kiizéppontt, hatalom. a k()rmán~' iil'iikii, ingadozásiii prf'dmenyezj. A politikai!jatal/jilii~l't \'aló alk'jtlllánv/js kiizdelem, a belye~li('k (pli. mert kolnlánvzá:-i pl\'pk n~e&'való~í~,is1íl':l."aló WrL'hé. az emliel'i szabad sag;)ogl,k folyollla Ilya. Ezt a küzdel!tnet ezt a törek \'ésf teluh egyl'tjen kormánynak scm' szalad el'ő, szakkal e!fojtania, Illl'rt l:'z zsal110k ág lenne. Arnde III i nrll'n k011nán y nak a közö~ jú érdc'ké opn szc'm l'lőtt k<'11 tartania azt a l'éoi tapasztalati igazsáoot, bogy hamis politikai esz~ék töhh embert pu ztílof tak 1'1, mint az ágrú:k; tudnia kell, hog-y országok ]Jlls~lultak el \'agy indultak 1'0111- lá~nak hami. politikai tanok, őrült politikai eszmék \'agy tévesl'n fl-l fogott politikai l'end'z(>l'('k meg. aló"ítá.,íro irányuló n~toba kí"érlí'1i'k miat!. ~finden konnánynak tudnia kell, hogy azok il pártok, iu1ll'lyek a ~za Iladságjogok TI:>YPIIl'n köv(' telnek veszf'd( lmf's l'rzmrik. zámára szabad llt:lt, hánnily tptszl'w~l'n forjnulúzzák is meg kiivetelé. eiket, ('sak töqj'" kiseljb.ség képviselői lehelnek. Meri végső l'l'pdm(>nyhen mi i. az a cél, amrly6d az emljl:'j'(4k társadalmi f'zervezetbe tömöriiltek s úllami rendkrl'{,tei közé helyezkedtek el. Ez a c~1 lle'm más, mint :lz, hogy bizton"úghan akarjlík élvezni munkájuk gyümölcseit. :\Iinden kojnhíny Ilak első felacbto lllpgadni ezt a bizton. ágot, Illerl hilönlll'n kikl'l'iilhl"tptlcnül eböprik. _lz emherek mindig fel fogják áldozni :l szabad~ágot a rel1(~jwk, mert ]Jolo;Í1'<lsult tár~ac1alomban a 1'1'nc1 magallak az éle'tnek Ieltétpll. R('nd nélkül ninesen munka. munka nélkül ninl's kenrpl'. Egyetlenegy polgár:i Sl'm akar:lz öíll'lll1nak fejetlenséghe'n l'ln'~zl1j, fl "zahacjsiío' li.ztl'll'lén'. A fl':ln!'ía forracjalom 1'~1I1 uralma \;lágos:lll mutatto ezt. "'I. francia 1l"P a lil(\gféh"mlílé~ I'SZkÖlWivl.'J dolgozó fol'l'a <la III II am1j'clda hóilll/'aiuak urlllill:í!jól, amiko!" nhíi'. ('nlnnf:'k srm vlili az éll't" f;(,1ll hi ztollság'ha ll, illkáhh II szolga~ál'ha I1l1'l)pkiilt s XapolellD t'lőtt 111ljlol1 fili' (ll-i, akinek l'rélye é tehetsége ugya~ 7:sal'nohll,.., "IJf cle c"i'úflal ("o. n'ihlef i. jrlf'lltl'tl.zmnuril. ~ Fenlt'hb Iwíl' liiuji(lotlam, hogy a Il'g\'en'ng zőhh biiflí1ij sl'lil pu~ztít annyit, mint a lwl11.1~, "z III ék. '<tf,'t ulií\'elt"égíí (Jr"zá~/lkh1~n o ham",. z ljl ok ki"ellb vesz':'ll't jl'h ull'npk. mml IItl, nhlll az iíltal;íjlii~ ulíín!t,.{.g ki.i,hj.. _'yugal :í11.l1l1ai 111'111 \'ult,1k török. talúr I'}ISZ- 1í1;Ísai;H1k "l'. z:iglítj,li, n!ínl "zl l'etl( ~(>tll'n h~izi\llk.: N'1 kiijlk.lik I'Pgl,!J.1111 I IIl;JS l\líi\ "JI~~::.'1.1, I<-nl<1 Illléznll~ liyii ll.k IJlJ ~,-IIIJI.. J n Ill,bh hal'('"kbö~li, II III! I I~lefiillk('rl, J'iigg('III'II~~güllktlrl (.~.:\ lwl'i'szfl',il) \ l']t.'...'{orl \'j\'filjl'k 1,, 11 1'11.] /11 k' 7.lIll];].l'Jl ll' III \1111 IJly ~,~, lllííllk.1'111, \uglll n{'i" III, k,.n I~II"' IlI ftll)'liklliljl hll\'i'11 k"dni, 1 ~7.':1'1 I"", hb a.. nll:dhllli' LAPOK 773 IJlííve~~. Gg uáiu!i~ > yugat-j<;ui'qlla állama han, J~!I( hf>t ~.eljl1llk a \'dág "#,Y<>II"1I má nfr~!j'" SI'lll m.uvi'lhetci ll('h p zc>blj/'/i.. M:nd eb l~öj az kiiv(.tk."?i~, IJlJb~- 11\1 IIIml má.,.ji h_~tunk l!" mmdent a JI"lIfJkdi pál,t'lk ál al kitalál' IUlOden.fele esznlp "zaha<l f('rip~zt'" pt illettieo IIrugalt.. áljam,ok~r,1.,\np;lia hin'~ \'ül! arról: j{;j~; IlIlndeufele ~~el ő l'''ziiii' hinj' lé. í-n.. k -zal,ad lp.r<" l ngl'd;tt. KOID1 YPIl t.-lll'tt, : ril;í~i,jró hatalma ll!da ta han mos(jlyo~':1 IIl'Z< tt a kl!pt..jlo'nlo'hbnfl kpp~e'i.enehb, IJOlcllldablmál 1,',IondalJu TJ li ikru í \'a!lall felforgatók prőlkij,l ~.. ir". IT ~z ho!!t a le!' utob~ I.. zajlo~. f!'lhpc iilhr-1('tlen any'agi "kál'ob' (,kozo, ]J.ol '~nsta hpfolyá~sal,zervf'z.,tt általáno. ~.ztr~jk ota Anglia is má. ( In k.. t,ali. Ki,ftele tol'l'enyeket léptetptt él( ti~. a... zólá"zabad.-ág"ot, valamint a gyülekrzé". zaljad,ágát.'rő,en korlatozta.).cl. mi történelmiinkllől csak eg:; példát hozunk fel ban némny f,-iforgató'.. fon-ad{thni páliokai" szen'ezn' küjijnféle hami, e"zmü l1pvéhe;:. rábírta a n 'lilzet<!l, hogv a héketárg:;alísok elott o zlassa fpl ha(l,,'rpú '" m i.-a m.. u határait az ős i ellensé~ ('lőtt!... K iilön leges helyzetünkl,en tehát különlegekél'dés az, hogy mily jogi elhán:í:.. J,an rti-ze:-üljön II politikai pártok c"eleh-ő 'zal,acbága. a,zen'ezke- (IG~, "a "párttagok gyiijtést', pártvagyon ~z(>rzp,,. az :lg"ltala., a propaganda. _\ jogi helyzt't.. zerint ~r:\gyaflh'zá on a poli jikui pártok nem taiioznak azok alá a korlátoz..'í "ok alá, amelyeknek az l'gy('~ületpk,annak alá \"( tvl'. Politikai párt or"zágos 'zervezé~e kormán~' hnló"úgi engedélyhez köt,e nincs(-n. Pálihelyi -pg("kpl ta /'tha tnak poli! i'k:1i ÖSSZ jö, ptelek. taná,. kllz!ísok eéljaira. :'fini párt azonban nl'lli 'z ><Ilrel tagjaitól tagsági díjat, ily módon tebát )1;Írtval!yont nffil. Zl' I.'zh!'!. Ha pártkluhot, l'úl'tkii!'t abrnak alakíralll. :rhol a tagok politikai e:;zllll'<'-p!'í' 111l'lJett szórakozha Inak i., a pártkör alap~z<'lhályaít kormányható,:íni láttamozá \é~l'tt he kl'll mutatniok. Ebben az "" "ethen pártköri lagl1íj sz, '<.I ' -':;n k ninc< E'I,i akad:íiyb. \7. a köriilmén\. hll~y a politikai pán múk,, clé"l: ne'm szorítiuiti> az ";k köz~ n hatánk k0z' '1II1I'II-ek az e!!v,'sü Il'jl'kn' \'ona I kozn:lk. Ih'm énnt :1 lll.' kir. helii!!'ylllilli~ztej'jh'k.lilla ftifelü;y,'lt.jllgkii!'ét, amely ' Alal!lf.'I~' ]loli}ik'li p:írt mi~~.'.(~~~~ IIwgtilthaJjn. Ilyen ln "'1.k,',Il'.-; " 1t!It.'1 <'1ke-zuh. IlliIH!t'n ol~'an p.í!'t, allwly :IZ }lilal111!'t'n.!,i,'1 ", kiizl'rkiil('si<~gg('1. Z"l1Ih"S7.;1I1" I' {ol"kal \-ul l' - g ra IIlJIIJ á lll. > ~Iillt mondotl:ijli, a parl.k,'n. \"111<1 t -intel "'1 l>\'alo"ak szllk!lik ],'nni ' 1111~,ld.. ~k~1l,'n. nll,',,,,ilii i ka f ('sak ~zc'r\'l'z<í, tohurzo lil.uko.l... II h,.i/'illj.ík fol. Ez 'IZ ;1 pnll!. ahol, az alj:m~i, ml 1\1 -z"i'\'ei ('I)(,I.,.~giikk, 1,,'111].'_ Ith 'lik,al II l_ Ilii!'! \'e zpli,'ln;,-s".~!!.;1 :ln;lklll. h'~r.1 part:_. -l I.i liak o p"li\1kai z:lh:ld... i~~d \-,110 < ro-."... ril~~{o:-;(.ih k t1h ~t l'l"inf,'ll,'k _\ ]l,ír!al'lkit;i,. (' 'l'i'\,'~ 1I"\:Jlli,. Ih'l1I j.'klll Itullt'lk."., I, Ih,b. _ t l'~i'l \I-hal ;1g-il;il.i..:ih:ln hiri.' lk l.\k.llllll\ kl '.11 II' z:\,r t(;1'\ l\ilyt'ijh.\7, n "-'111\\\110 k,l I 'lhl \.. ~ tl... I l"" h:ih Ikh". lj'," '\"Ill 1:1111:1\ 1.IIJa 11I"l:,I l'l\ n\ I"zti "I..i'.t, 1\1'111 Illg:l I Ilii I 1\ I""tn

10 CSENOORSJ:OI l.apok,ilon, 111'111 'lll1\i,lha!.i;1 J,i:l \111111~1, 111'111 hinl!'11!1'1 Io:~ 111\11 It 1 1m-,il\\alnll 1'~/,1.:I~~ ok 1,11"11, n,i:ii!. ~~'i1jazh.ltj I. III.:i~lll, lltlj~l Inlllylllh;ll.~ll,!kllrl N' :U: ClJ"!!"ll'lk '" IlZa.l.. k"1l :d \ lf,'g:ii!!li~..111,:s hl'j; h,'ii: 111!!"~ Iltl" "kli 'li 1'\1.'11 S'-IlI.'l 1I~'I,I\'IIIlIl"a!.\I~1,-I"I!~I(, liluk;;tl, d lh'lll "7,.;,h.1.1 1,11111\,,1111;1 :, h:dnsag pjotl, 111'111 idl'zil -I "'ii b,,(r.inynlwt, s IH'III s.'l 1IIt'fi l1l,ísok ll;' k \'_ "lill i jllg-a i t ~0111. :\liill,jyt a p:irlal(lkil;i~ PS n p;írtszpj'\'czés ezi" kd II til",' h'riih,lt'kl-t,;rinli, móllj;íh;ln "an a haló,(!."nal, PXt k -I az agit;í]') l', zkiiziik,'1 kivpnní a pári kl' {,hlii,. lliiik;id~"t-f h'hell'lll'nnt- tl nni. EZl'nkiyiil (ih'lt 'P!!l' a h;\ll1,,<ígnak. h;írnwly Illy 16n~'t, allwly p;írt;l]nkit:ís l~':' SZl'l'\'czkedli, "6g-t-rl' ala tl a hiintl'lií ti.irn";nwkbl' ütközik. az igazs,ígsz"i!.\11ltatás tcrén' 11 ia h'a. a nh1~tnrl,í" n~g-('i t i n t~zkl'cl n i. EZl'k :I ~z.'mpontok aztlk. anll'jyl'kből a pálial'l kit:í" lis p:írlszl'jtczk('(1 '" J1\l'gi Wé::;énél a közhntó,:ígnak ki kl:'lj indulnia. EZl'knl:'k a szempolltoknak g-nllll..s m{>r!('gel{>"r JlI'llll'sak ét jogszerűség t" li'ir\"t;l1yl-~,;ég kövch'lmt>n)'pi t, hancm a célszerű,l-glwk. ;IZ állam jawínak minrll'lwk felptt álló érdt- klil I",Hl'nti..-\. motol'- és közönség'es kerékpár a csendőrség' szolg'ájatában. Irtn: Y'árbogyai BOGYAI K.\.:UILL töhadnagy. A közelmúltban 'ok szó e~eli a motor-, illetv\' il kiizijn~éo'e kerékpárnak a ('sl'udéjr:;égnél való alkalmazá, áról. Tl'kintettel ana, ho!,.')' Illllturl:ilJurtot évek óta iizöllj,. a lllotol'os jál'műwk kezelésével és vezeté.sével h.. lje!>en ti ztában nlgyok: z4~l'etnék a motorkel'ékpárnak. mint közlekedfui erzköznek a c endőr~ég zolgálatában való használatáról pál' _ zóval meo-emlí'kezni. A :,zárnyparanc nukoknak J11(1 Lorkprékl);l rral \'alú ellátátiára négy tényező yan döntő befolyás ~al é. peclig: 1. az anyagi kérdés; 2. a köz bizton,ági és egyéb zolo'álati érdekek; 3. ét motorkerékpár használhatósáo'a; 4. a közlekl:'dé i vi zonyclk. 1. Anyagi kérdés. a) Beszerzés. Ma egy erős és jó angol motol' kl'n~kpár (500 cm 3 -es) karbidvilágítá sal kézikiirhel é a leg zükségesebhzerelékekkel 'együtt, ltlxll.,adó nélh.iil belekerül 2G-28 millió koronába. Tijmeges rendelé nél ez az ár kb millió koronára c ökkenne. A gépeknek a kincstár terhére való megvétell~t?~ g~nde>ln~,m,?ogy a kincstár egy megbíz h!~to ppgnel e JO gepekre nagyobi) kötést e zköz~lne: mely e etben - tekintve a gépek tömege R \ ptelpt - annak az árát a legminimáli 'abbra lphf'tnp l p:<zoritani. Hogy azoliban akinestárnak n.~ ~ejljen, e!p'szerrp.ilyen nagy Ill'fekletést eszközo~i?j(>, ma,tesz! p~(lig,,hogy a tisztikar tagjai,ajat mot'jrkel'ékparral JS rcnt1elkpzhessenek cél- 81:erün~k I.átszana, bogy azrjk a ti. zte.k, akik' saját!{l'ppt ohajtanak venni, ezt zíntén megtehe sék..' Ezt!I kérd,é"t úgy \'.él~m megoldhatónak, hogy ~ kl!le. tar az e.l'df'kdt tj:<ztl'knpk nag~' ohh ös zeo'ií c' hn'.'za],}j 1f'.1<Í.rlltú kiilc,jillt n ú.itill1a, melyhlíl ;1 g'~iii'1 kloi<zplouziíiojj, killjjat lu~lkiil. I'1{Y ri., :;Wghl.ll!iz!'1 IH":/\' 1IlI'g'. ~\;i,,, Illpg'nlrl:í:; is It-III-ISI;!!;,'" :lzon 1.:111, llil'ly 70.. rinl :I kinr'.'i:;r I'g'Y ljll'ghízh;lhí r'i~~'l1l-:1.vi (:IDtTol) I";J1l'kl'(' nl1g'yllhh kiit(;1-it l'szkiiziilnl', :lzoknl HZ()II ~:1n II Ii"ztl'k' Yl'llnpk IJlPg' h"". zilhl, J'1;szll,tfir,l'tÍ>:-:rL'..\ rt-s~ll'l('k fizpttíspt a kil1('si:íl' g'nj'"nl:ílllil; így :I g'l'pl'k s~.íllíllíl'~1 akcíruwlyik!'f'g plv,íllalnfl. 'l'pi l11ps7.i,tl'''l'!1 a tiszlikar a ki;lt-.~iinl.. IJlli'Jl az psplljrn is II1rgkapná s így a kiih'sl:lrnak anyag; ll1rgterlll'lrsl' Sl'tTI lenni' oly:m 1111 gy, Inert \'I~'gl'rpdfl1(;nyhen (','<1 k a k:.u1j<1tyesztp '(.p; tl'rbelné, az pl'dig nem áll arányhan a I1HJtol'kpf!>k}Jár által nyújto!l szolgálati előnyekkpl. Ezenkívül ppr,;z. sok má" l11pgoldá is mutatkozik, \'alanwnnyit l' r jkkrm kerl'lén helül fd :,eom sorolhat()tti, de ett\' ni nes i;; sziibég, mert ct doloo' el'etll'g'l's aktualitá ",ll1ál úgyi;; fl'lszinre fognak vető(lni. ll) tjzemi. költségek. Egy 500 cm 3 -l;'s kl!. 5 efft>ktiv lő "ŐR gép üzemkölt ége 100 km.-ként..j: liter hcn~in éh OA kgr, olaj, mely a mai lh'nzin- és olajára ka t (jó minőséget) "évl' figye] pm hl': K lwnzin- és K olajkiiltségpi trhz ki. Egy pál' jó minő.égű angol gummikiipeny ára 1, ) K. E gummik közepes minőségű úton km. utat képe, ek ]pfutni, vagyi e két tényl'z6t figyelembe "éve, JOO hl.-ként K gu1l1mikopá mutatkozik. Ezek szerint az ö,ze" kiadá:; 100 km.-ként ()2.UOO K. A javítá i, fenntartási é,' g1.ulunipótlási kiillséfowk a fent részletezett iizl'mi kiiltséo'ekel1 kívül átlago havi K-t tesznek ki, mely kiiltség<.>k ieljes összl>géj1c'k azonban a gép átvé-telét kö"l'ii) fi hónaljon l)pliil m'lll tizahad mutatlwznia. Ez :t K a {,ü;ztítá, i költségeh0, peb:oleum, olaj, zsír :;tb., yalamint az elllasznált "umminak é, állandó olajnak, z~írnak. alkatré zl:'knpk :-;th. pótlására esik. Ha ezen iizemkölt égeknek felét, 11l0.000 K-t. a kinr tál' megtérítené, a fennmaradt ö':';;ze'o' nem lenne oly nagy, hogy azt a. :zárnyparanc, nokok anyao'ilag é:-;zte\'ehetóleg megétt'znék. A szolgálati utak alatt felmerülő ö::;sze' üzemi költ. égek természell' en teljes egésziikben akinestárt terhelnék.,a tiszt a gépet aját céljaira i. hllt:.ználhatná. mert hi.z él fl'lmplíilt üzemi k ölt ség-eknek, mr/:!.' II gmnmikoljílsnak is felét i>ajátjáhól fnlezné. 2. JUjzbizto~I.~ági és eg!)éb szolyo[oli érd"k!'k. A csrndőrségnek ::;zétiagol t elbelyl'z'~\" a legdöntőbb érv a motorkl'rékpár l)l'>iz!'rzt!sl' ljil:'lietl. A szál'1lyparanc,nokok ugyanis az edrligi rl:'ndzel' mellett Öl' piket meglehető:,;rn ritkán látták. R ennek nyoma 1.-iilönösen gyengéhh tl'het.'égű örs paranc nokok vezl'té e alatt IL'\'ő örl-iökön "Hág'" san látható. Az oktatá', nl','elé" t:s ellenőrzé:-. szempontjából ét dolog sukkal komulyahlmak Uitszik,.. em hogy fl'l iiiete. ('n lphefrh~ kpzt'ln i. A motorkcl'élq)ánal ell:ltott szárnyparanc 'nok ül'~eít tetszé' zerinti időbcn, hármikur gyol"an meglepbetllé é ellenőrizhehlé. Mép; II llí\'olahhi kiszállásokat i a legrövidebh illő alatt I'!\'t~gezheti s még ugyanaznap "is;;za is térhl'l, IleIll kell fele,.; legl';; időt elvesztegetnie a "Dlla tdk Yán1s~Yal, nem függ H Inf'netrl'lldtűl,th., hall~m tl:'lszé"él'l' van IJÍzvél az inuulá" ideje. Mindezl..'k mellett IllpOY;1ll az az ('Wny, hogy il ti... ztpknpk a szolgálati IIrazá~ait

11 1926 decwnhl'r l, CSI!NDÓRseOl LAPOl( kelleml's~é é. élvl'zl'tesbllt> tenné a mo!ork('rékpárral járó I úrázíls iii''' nl<', a yidék és a tiszta If',-pgií éh-ezete, A mn!orkerékpílrral a 'zárn31laran<'snok szárnya lez-iil.. lét b jobban megi meri, mer! az! nem a yuna! ablakából nézi, hanem valóban hejárja, ott áll meg, ahol akar, bejárhatja a községeit is, ha aka!'ja, <'gyszóva I nagyohl) il mozgá i sznhad~,íga es lelww, (-ge, min! mil.,g. A. ll!%rkprékplír használlw!óságn..-\. mu!ol'kl'rékpár a z,1l'llypru:3nc 'Dok ideálj~ közlekedé~i el'likölie "olna. Gyor aságil, gyors üzembe belyezétil' é. mozgékonys~ua ré"pii annyi é olyan nagy elöllye nlu, bogy ~enuni lliá járm űyel neul "'hl'! ii~~zpha~()nlítani. t'''''''lll biztonága vitán felül áll; a mai modern gépek olyan tökéletes koil~tnlk('ióval hírnak, hogy az autóval minden tekinie!ul'll kiállják a versenyt. Példa l'ite egy amerikai,., Ha dp)' David~ohn" mutorkerékpár teljesítmény!', mely gél! ]2 nap alatt km.!, tehát majdnplil Ilapi ](JOO km.-t ( It melt a n{olkiil, holt Y a nlo!ur mííkötlése csak eoy pillanatig is szünetelt volna s ampllel! átlagoran 50 k III, srb sréggel haladt. A lliotol'kert'kp:ímk rugóz:í 'a tökéiptl's, az ülé kényelllws lis még hosszabb tlu'a alah RPm jár emmifí'll' f!írad~ággal. A mo!ul'kerékpílrnak ('sak egy hibája van, hogy t. i. ha... w:íla!il tiilll,é-k,'vé.hhé az időjánís sze zélyétiíl fiigg. F.:z "l'1ll fill azo~b~ olyan n~!,\1: mértékhen min! il;"! a l11o!nrk,'rekpar I ll t> II Sl'f,"'l hirdetik. FJ. űlwll kot,,.lli ~l'111 kl'il e illi', ulawi, Ill'lllt!b<'lk mulorkl'rpkp:írnll. :-JalD'oll ke\'é~ eshe!öségl' van azon han k, Ilogy n si.5j:jlyp~rnt... ~n()kt~k Jlak.>ppl'n nhhan :IZ ílriihun kl'lijl:'n ulha IdulllW, III ikor a z 'sí5 l'. ik Eső utáll is n!lgyoll jól I~'üet lont o I'kl'l'l'kplí r" ml haladni, IIlrd II g6j1nc'k Ilmcspn olyll n nagy ('sú~zlís!l, hogy IIZ II IIIIlJle!e! veszélyezi~tllr. ]"(.l- ".égtelen, hogy a g~ Jlyt'nkor farul egy kie-it, ez :1Zonha n (,;,ak kezdő,'pz,'jj;11l'k k... ll"/il.. tj"n. késo'ob!elje~ejl meg lehet ~zokni, jl1l,han mondva me'" lehet tanulni, 'l'ermész('te,.;('n a mondottak npm vo: natkoznak mezei utakra, bnl bizony ilyenkor tengelyig érő a sár, han('m kiépít!'! i országutakra. allonn:ljl a yíz - tpkintl'tt.. 1 annak domhoru épí Ips';>!'!.' - lefolyik.\. sz<"írnyp<lr:jnc-nok nem igen fog: mezei utakon járni, anh'iyl'kl't ('!l'y':'hként. száraz időben nagyon jól,,!tel használni, Hogyazonhan I:'zt a Il;ítrÍlnyf i, I'lo'zla~~uk. ('élsz!'rűnek mutatkozna "Ir/alkor"l: motl)rkerék!jlld!,pndszeresiteni. 1IIIf'llt tt. ho!!,y na!!tubb bur lon:ágot nyújt, még.. gy ll1:í~()(lik. 'öt,,~etleg harmadik,zemélv Yltelpl't' i~ alkalma_, Az oldalkoesi úrn kb. I.,OOO.Öno K. 4, KI/zld/'dé.,i ri. ',:ollyok. \. háboru.; évek ~Ill'án az útd~zonyok hazánkhlln mt:glphetősen J'"s~zak mh:lk,.rt-limit'!!' azon Iml1 ('zen a téren ör\'('ll(it't('~ j'li"ulás liiutatkozik, IMri a kormányzat, bt'ilí!y3 II jli úlhálózatnak Úl::\ gazdasági, mint kult úrül i, ftln!n~~:ig:i!. mind tölih és löjjh költ.égl'! fnrelit az úth,ílóza!"k I"\'ndht>hozntalára...\z útél)ít6~i pl'n~ranlln ~z\\l'int al,-~é~z r ~zaghall folyik " m;í~ )~'Il:"!"~. i,.'i.n.í.., haladá.;. "i1n I'Zl'n a tén'n. Az u!,'pill" IOIt'l1zl\'ebotn f ly!nfód"i fog. 0l1'1'! hi"zt.'n ali ;íilal11h~í t,1i11i~ l't' dbe- htlzll!ajávaj minui~ tiihlo Í!~ tllhb ~' lu: l, :lz út,'pit -. 'éljaira. l ro!!,~ ''z,alo an i~' "a", :11'1';1 ~z;ílll!al:lii 1',,/.1.11 lu.lnik f,'" Im.,," In'kllt,k t<íl g~ :II:í 'l,lzonh:'11i túl/. pill 'ri -,'111 k"l'l;ll'i!. 1('111 :111 f,'on t 1,11,i t az az: :lg'g',"i:t!. nl ~ o. h II 1l1Oltll'lil'l'pkplÍr,'k II<l~zn:il;l!:í~" nh ~r\ "'lii úl 1'.'1' nil l'\'iii/('lk"zt!.ti. li1<'l't 111:1 111al' lit!' l.l!- ulnk, Illiluhlk. knrl)l1l1!:ll't"tt koi'-ili!:t III t r-

12 CSFNDl RS[OI I.APOK \...,)l1(l(ir~t~.!!'h~1,l I,'llt;n~l;g-(':-\,kt'I'!;I\} 1\\ J' I'PtHl, l'1't.~i"~"t~1 i~ :- z iik~t,,!.!'t':-111'k 11I1'1:1I1;\11l. 1. N,.,:~'r.:/s. \ lt\g" l\i ~~\P:.. Il(',k.:l l.'] nc:-dtl J' f,.. lu;i",' k'l'(-kl':írral,al" pll:1i;!;"<ii hlll'l~iiiil'i~' Ilk./11 f:lrllllll :l!.!g:ilyosnak. ~Ií;,,~tll' (l!dllt'starn<lk ;1 '11'\'1' j"rji<'f ]\'I\'nlt'np ;1IlY:1g-1I:1g'. uwsn<lsznr a t ", '. It k II'" 'll\".f< ('!!' I"';~z\' lit III kt'z\,lll" < a 'I' (I,U;01Itil; ",i~:!:j. h;ll1ualbztll' p,'d ig.n I"f::"y~'::g ;)1)-:1 0, :íz.il"':k:íll:1k. ItIl]nJl\;í"tllll,;zl'rllll. Jllal" \'all kt'l'l'kpálja. A f"lilil'k mi<ltt,,;b7.'l'iílll'k glll\(l()ln~ji\, )1'~7~lIIiudl'nki saj.íl Tll:1t!'ll.7..1'1'1'7.1...' IH' a kpr('kpnl'.!al. ilu'''' (I",'t!1I'11 a kilh sl.il k"i'iilrh'llkí>nt \'ngy rst't I,.~ 'n, z1;íh tllikr.nl hi7.li\sil:1lln (11('sél Pl' jél kl'rí'k I';ir.\kal.. '1\'I"nH"l'7Pf!'!;rn \'1,1 J('n a7. l'spll,i' n a "5' rrk]l!i r, mt 1\"IlI'k ily tiiml'gt'~ Y\>I 1'1 I'lwI6n az <lj'n kb. ~,~/)(l.i)1)o!( t tl"jjnr ki, l'é, zlrll"l' (to IHJlInp) yolna m. g,";í~ár"hll\(lí) és a l'é~zll't\ kr(' n IÖn\rg\'ngyol1- IInll kinmininti "11 ('''l nd{irnt'k.iárall(16~;íg;'il képl'z{j li... ~z(>gl k rl'lha~zn<'ilha tók h'n 1H'l1pk. F:z {'.-rtllt I1 gl1mmikoplatús, h;;sználnti dij és lilás :1}ll'í.l\h ki;](lás, pl>tru1i'uni, ola.i sth. eéljára lia~nnla!)/l.oon K átalány fiz tl,'tn~k ki mindl'n kl'rékpá rml (>ljllto!t, tl'h.ü kii I szolgú la 1 ol 1l'lj (1:;íW t', 'p!hi(irm-k. :!. 1 kerékpár 7ws:/IIílltfllr;sIíg I és fl 8zo7-!llillili (',,117;('1. h 1;rsiik il kiizhizlon!\ági!;zolgálat t'linl;kh:l halhntós l':-;zl(ii7.1 Jl~'rl'llrn('k a kel'rkpúr ],all. Ya.~úliigy('I!:'li, vii"iir-, hlíc'"úiif,')'plpti tizolgálalukra kitüllően használhatc) a kerékpár. mert ily('nkul' a já I"őnwk IH. Yngy l'sptleg' még töhl) km. utat j:i mt'g kell lennie s mennyi"e] előnyös!:'ijb 1l'1I111'. ha azt az időt. amit a ho 'zadalma. ide-oda gyaluglá. 'al tölt el a c:;endől'. más, fonto:;all szolgálat pruekélll'n tij!t(1né el. De nemcsak a feni cmlítt'tt rél okra, hanem rgyrh szolgálati célra is :gpnyh... wh lő,olna a krrrkpár. Voualbizlo, Í tás ra, nyf)lllozásokra, nemküliinhl'11 lltijál'örszolgál<ltra E'g}'aránt használható volna. Nagyobb közbiztons<1gi zavar e:::el én pár óra alntt ;{U--40 c endőr összpontosítható bármely bp Iyen. Ez olyan nagy előny, mc'lynck fonto ságát feleslf'gc>. magyarázni. A kerékpár a,zakaszparanc,.nokolmak j nagy szolgiilatot teline, fit>rl mpgkőnnyítpné. illeh'l-:' I(»wbégessé tpnné ül' eiknpk a leggyakoribh ellpoőrzé!;pt É's amellt>tt nem kh'án nagyoljh fizikai mt>gvriíllpté.. t, mert hi zen t>~y kis attétellel lmó kprékpúnal még egy idő, rhb f'mhpr is minden me-gnöltrté!; nélkill k'ép"s naplluta 2f)-~5 km. utat megtenni,.\ kprékpár aznnkíviil mpgköod\"1tené az ör;,;ök k;jzijlti rsrinthzést i;:, ez a körlilm6ny lmlia SzilllPII fonto. 1">,)JlJ/dellkit hiilöllvség nélkul llos:ouj de ('sak,zagy lelhe l i,ldít ingerel a küzeli a távoli jó. ts ch ill er..\ Iw~.. nai hatc'hclg' ahi nelll hll to~(, hacl \-ih(!t (~~O c'.wl\' hií Ilü~(>si s ~ a t is~ (i I~:í.i:i ho~_ Iri,.: ZSOI/()OS H l';:'i(). hlll\:ii... ~ti Iri... ilt'liitah1:ti hid,. ;\1 d\lll' UJUl iiszl1i 1" r",ii'7.i',,l li.vpi 1 ;I,,,,,",zi i I,í I i 1:1 "'1111 hof"1i s,,11il'l1lullcd, t:"s n'''g1s)',i"ti., I- IlIiikiitlni a h:1ll~ r' ~.1 \"'n~k. 1Ilf'g"indll'ilnlk (I J'fh"7JtI SI'.ilií lilpl('ii!llu "it...,.. k;l h:'tlo.. ríl úllal :I 1I)':l/{i lu I(' l', f'rk"lr',ilpl.{ "rinip.tl,i"z,', :"dlllll1okhun. hoiu a h;ihllrü j,,\"al'l;~zh \'I'gil(' h'l!'c oll It,zt r.. lt kat O))::' k, kik a'" l'\"'kig tartt) fj.'ij1ltszolúllul alatt IlH'!:;,zoktúk az l:'llllli"l"i élel kl" é'l"i> Iw(), ;iilé,,'1, a t 11IajuullJ(Jg,z<lhúl~ aillak Ji~Yl'lrllf'll kiviii ha :.! ~; l",út az. ('Jlrn.. ' g~el ";Ztl1lh(~u. jltl.zijt(;i~\'(,... nkúi:,r Ue-IH IndIlak li1i1jd 1",\t'!I\(oo,zk... rlni a r.. lill t l"oigúri éld kor, bitai kiiz';.. "t'.. wtl"llilesekk;,';rlhul.rhtk a héké-; túl'udalollj!'1l 1I1,ZU'. Az azóla sz,'rz"tt lavilsztatalnk 1lI!'/.! liliiinttük. hllg~ ' az.1g"g"odaijlla.. kodlik ilyptl;il mpl4<íllapi. I",,,i SZl'n'IH.. ere 1ll"1Il hizojl)'ultak I!'galúhlt túln)'olll'"' 1'l:',zl"'lI a la!losaklluk s a büllöz('. i slati'illtikúk irll' \(lihtlkoú. "dalai 1I('1lI igazoltak" \'élt ifranyokloan a Jogosnak lál,w fellel'é ekel. LN('('löhb a Silk mindf'nlll'n dől jám,ulwl'ikaiak igyf'kpliteok ~hhell il Jlem i épppll lényi'/,.'ielen kp.rdé"ben ""If'tölpg' jlo, ntfl~ adaloka.t ÖSSZé'b'Jű.Helli. Enllek a lör"k \ és lll' k pgyik ('rl'dmél1yf> Frank L. ( 'ltristirlll'jlak. n híl'l's 1"lJllira-i javító-intézet kiváló Wfelüg-yelőjénl'k ta Jlulmúnya a lliihorú óla a nevezetl intezethe utalt volt katunáhól, III Iyet magának az intézetut'k (Xcw-York 'talt' Reforlllatory J igazgatö... ága llt'llil'egihen adott ki eg y tt bzető,. fiizet ben. A lanulmány az intézetbe az 19H1. é,'i lesz,relé,től l!j:,l. hi jllllius 30-ig beutalt volt killonák h l'm özé... i I' i... wnyah-al foglalkozik. 31b ilyen buli tet le... volt itt a j\'lzell ido ala It, IDhllatt az összlétsz<i ul 1900 yojt. FI'allk L. brislia'll megállapilá~a szerint behjzofl~'ílot.i tény az, ho!,'j' a háború alatt a katonai bünt:"elekméuypk jóval kevesebb számí/ak voltak, minisem m~t (,I ",jétő I fol,rva gol1clouák. Az <Lllierika.i kutouai bö,' tönökhf'lll 51LOOO katona befogadá"úl'a tf'ltek előkészül!' lek!'l s mindössze sem belyezlek el Uihhcl 50tlO-nél, al11i t'ifiilji E'sl'ln' scm jeleutbeli a katonai rl'gye'leul llleglazulásál, annál keyé bbé, meri <I YOlJatkozó hildes adalok :szerint az 5000 bűntettes c 'e lekruényénto'k csak miiltcgy harmadré ze yolt szigol'úan n'tt katonai bűncselekmény, bizony'ágáuj annak. hogy al'állyl:lg kcyé' 'zámú hüntetendő cselekményt kö,-ettek el a badereg kötelékében. Azok a bűncselekmények, melyek miau az elmu'ai IÚI'ne,', javító-intézetben elheiyt'zl:'ll volt katonák az ill(>lékps biró, ágo k állal elitéltettek. alllplye-k tehát az ő beulalásuk alapját képezték: a hitel~ 'lali~zlikai felje"gyzé'ekllerint eképpen oszlanak meg: súlyo' te~ti ~értés 21, betöré lopás 66, okirathamlsítás 1 lopá.. 4, l'ahlá.." 35. org'azdaság 15. míg ezekkel "ze"ruben éppen az a bünc'>elekmény a lehető leg'kevpsphb (1). amel)-nek plkö\"etését :i Ilrulános fogalmak,;zerin! Il'gjobban fel l!'ihet.ne tételezni a ho szlí vérengző halhrj,elé.s borzalm.~i között durvává cserzett lelkii emberektől: az CIllbE"l"ölé~. Az Elminl-lntézetLcll az 191. é,-i lc~wrcl'töl HI::!l. évi juniu.. 3U-ig beutalt 31 ha!ll-i,ll I?nrlwr közül 224-eoll l'f'lld, kert''l'[j forrásként tekinthető foglalkozást találtak a polgári életben é, tényleg munká életet is fob (attak a kin.utatás szerint egészlhl adlli/! az ilieig, amíg d nc'm kiiyették azt. a bűncse!aklll' nyl. mety liliatt ll" lal'lóztatták és a jayító-inlézethl" klildi>tlé.k ők!'l. Az a nem,-ilii" és hitples allatokkal ]..-jmulathattí tény. hogy az előéleti körűlmén)",ktot illelően a szóbanforgó l'olt katona bűntett seknek löbb, lllint a fele. a kalonai szolv;idalba lörtént lépésiikel tn~/!előzően már laga láhl e~ysll",r Ic lal'ltóztamsba kt-rii.ll és bíróilag el i it 'Ilelelt: könnyen él,thelö biz011yilékául szolgálhat liiila DH'g{dlapíla' s helve.. -sé"ének I::t, hn'"...' l:'zeoknek:lz ('o',é- t-o. neknek a katonai nevelése lwill lehel felelős ali Ő bün ("Iendö cselekményeikérl..\ szóbanror~ó tanullllüny írója - i~ azi amerik:li körült lkilltéssel és él -látással - khprjeszli a figyelll!él il llje,!!'fib'j'e lés a lau levő csoport eur titel t 318 tag Jan:-rk ",Iőzö l'saliuli,-j.. zujlyaira s nz e"",tll'o'c' lelki ~ - ~

13 CSENDŐRSÉG' LAPOK Üsszt(íz Yagy egtestíiz ~ Irt:~: CZEGLtDY JENŐ száz:\<lo~, Fenli cilllj".. 1 ".. C'~l1rlör.~gi Lapok" r. é\'i l:i.. yalamint Ji, '7.tln1<rI"'n él'deke, lanulmányok j.. lrnlf'k lljeg. llje]:;rek pl'o (~s kontra YtHenlényeket h-an:.rtjz,fnhuk. Tekinlve " kö,-üijii"'ii~ ~'ket. két~égtelpu, hog" r téllia I'I,O-jke M:okJlak, liie]yűk k ii lünlj,özőszerns?,iill'béíl l, iráli II tudjk el ~ így az "U,""..;zfííz" '-'ugy.. Pg.\"C-'.'Híz" kpl"dé... l' feleit koránl""ni lel,,'1 ''''Ili,'pl,d,e ~;lrdi,.őt a l'ogall11ak tbzjtázása mentül töljl, old"lróllk:h'únalos, JlOgy " y~o,() következlekése k le~~ül'őtlhes"'lie k, Szerén v sol''' imnak II illeti Illó' célju k, ol i II I 1rllg~' pnnek a k~r,jé,,"ek.. ~- Ilal'll,adjk oldal,-ól \'nl" elhirá Já.ái is megki 'I'elj"m, Gyalog-s:.ígi Gyakul'lati Szabályzatunk az iis-ztiil.'.'t mini n Ulai moderll harrásznthau me,g- nem r.. l.. lo1 f'gyáltalál>an 11('11' tár/.:'ynlja, s egyedüli IHu'l ;si lli,jd ro-anáni az e~"ye,t üzpt ír.iu elö,, A ma ha1', [,I>uII, Illikol' jóformán lálhala,t1un "]]1'11-,éggel harcniunk, mer! hiswn csak a.. lat!uil"t1nllságra". a.. h.afut~r ül'p~... égél'(1" yaló törpkyes-.;p] kt' l'ülheljük el a 1111,,1,,1'11 hndi technika mindell elkepu l!rptö gyilkoló szpi'~r.áill:í",~k a!ü'l-ét. tm'álj!,:'r, TIliko,' lliinden I'/.!'YPS c,nt"rnnk nl kelj hatva Jem".e [ltl~\j II /.!'ondolat tój.!rogy ö az üssz<'sség- és a, ~él e."d,:k,!ri 1l liatan, d~ ön{tll6hll t!~ ()Jljpvék~nYPll Yl\r]a ki1jlclp1.i!~ll ha~'cál az (,IIt',,,';ggeJ, csukis az egyes tűznek \'UII le( jo!{nslllf... á~a... l " "1_. De lú."suk csak IlIiképl!'lI llhszl1ajjuk lill ('Sl-'11l UI'U\ lőfegrve,'ünhi 11.. h! b\i,'iil'ii'';lógel'' ;;z'~,!b,:":.;.... 0\. :--aj{110.., ("I.;PJlclOI... l ~1... ~Jg:..tla~. UP.k.. ulo~~;!~kll~~ ~I l~ reln.. y~l'lia, walat II '" ',"101"101, I'.1IIIelhg"n<",!.,,kOI III t<'kinlli.,t. '"pilltat"t. "IIII,,'rhm-at" ~ Z o,ete1e1... h" ~<" ",, g'ol't é., y ~g'~(j fllkhuh - dio l'~akl~ II y... g... u fukhnll killléletjpjlsf!g'j t kiivl"1, 1. _., < AUJíg akatuna, gypd.iih lii~ga... zto:, Cd.~ll. h.'.)g~.." J'e:Í.llk t4.i"ő. llllí''';lukut... I-:.~ Y :]JJluda~nl1~ lunk~l.. t jullk~~l.. lini aku,'" ' ]]"'hí'/.!'/.!'..j ""Utl... li. klolele,tkunl hllr, '.l Illi 'ujdig- Illi (... IHlőt (II\ l'zl II killleletll'b..;eget,. \ '!J!'~ I'" ~~ 'eíll'nl"élnl'l< t,-lj,:.:, ~~ ff lil;tjf-1t IIH"'~~t'llln"I~.ltl "'l.t." (... upiuj c,..,ak ti lt-g\'t'i!!'iu l'... pt 111'11 il l~ll1j.nclzlw f.pl k.,11 ~~í'~.ll,,' 1e]1l:!ii kiu,.;l.. t.. 1 (nd",,,int I,,'\'esbe ~-",'zclyl's, l'l!~ ;'''I'I'illk IIlk"hllnzúsút) ~ZIII~úlllt" [Tt"-S\!:',~U'~~,,l;\'"t," vilúgunlll IJI't~g k(j,"(,t~j'l'i. JI.~.\'1I~h~ll1l1;,h(."l~12;1 I">~.\.\., ~.. nirl{, cs,'lidiír kzú,"i,.lcúlilik "",k 111'1'11 S~"IJ,rt,1,"U lt)u I t T"' IHI"'Y II liliiiiidúl. i11""'i'.):1. 1'~11.IIH1.f \~ n ( '~ \11111:', II~ r"i~:t;iii 'I~; 11'1I \ nl!~ II"/' 1,lh'lI",zl'glllt''''''(' kl'ptl lt IIlh It J4.' t

14 CSEND RStOI LAP K 1!IZlj.1, "1'1111"" I IUIt It.thll h,u. 1111,111,:11 "1,,,1111,1),s,-th''!1 :I IIIll"lIIl1'< II Ik\lli lu ",,'I I. 'j!" 1111,11"10 ;'111..\.;,,11 Il'h I. I"!'l,,' II rl',1l i.'1;.'i, lill. ii'~ :i1kaltll:lzlhh I. IlIini,.I"JIIt'II~."11 _z"l'illl i h i 1111''''1. s,,!,1o.1 IIZIII'II11'1 a 'l'ii.i"r,'j:',.,i)..'1duiii;l1l r, It,'IIo'1I111 s7.ii\.;"'j.:"'~i\.'k ):lr hllll 111"1'1 1,11:01,I 1 II.1'1.,,'''''lIdlll'iok <,-:I k ls uh IlH'n h, li'f jnk Io'!!',, "l'lik.'1 hn_tlll't1l1i, :l1l1illl :I~I II 11111':1111'" lit'" ht h t"... llt'k... li k... l't.! "... lh'k fh 1' \ Il :!!'\,'_III'.,'hzlIlII a killl.'i,'ii''1i1'101o IÍI:tJlI'lIl,lIJ11l'I) 1\\.1 tl PUI'N1t(h'';'U\\k Iktll'aIHlI:d,.'rYl'IlYl'sih'R(' ig'ph ~()k ft"ll\t 'UIl fih:-.lnnt' h'\t', IIll1lt'" h klinkll... n' (,,'!II HzI :II. i/rl'ji IlY'IlIl", k"riihlh'li) t: hog-~ :I "'<'JIdül' t"',,)yerllllsz1~ljlutúnl~ I 1l'lIh'""k 1\ _zlihaly k hl'llll'l'l"a<:i'i, hllllt'lil a.~njul lelki I_Uh'rt'l1'.,Iolt b rl'lt'lli". lond,hu. h..!:") u SIlJlltos cent!,.tn _"i 'z,. >,:'üj II :1 rt'l..~ y 'l'ha.,1jliiil,,(o( illt>to!eg kímé.l" 1.'1.It>, 1111 ra "d, IlIidólI kiill) iirlt'lt'li killlt'letlenségpl kö~ "IPl, liiilhlk"t tuzn"1ii alkalll111ui~út II tél érdekébell llll.l\wk, "hhjl rl>ly",la~ ti {lyiii. (lyuk. ~:tah. ide vona!- Zl) '-niullk mó,lositú.. ül. Iwlycsehhell esendőr el{ r"'kl'l' ua t'l -o cikkb"l1 t'm] i(ell.. Függplék" kiadású f"lt.. ti Cll ii I ~züks';g"'sllt'k IUl'tUlll, Ezúltul a lőfegyver! h.\, 2.n01lo 1'-t'lIdőrök s t'z,'k panllll'sliokai felelősség I '\lj",.. h IYZ.-Iéll khlul)-íl,ht'illt'nk '&... 1IIt'! COD pál'.. wt a "SZilI'!,.\ly! ~zegezz!"-röl!.\.. Kezitus,íhoz keszi" \'czényszó a "Szurony t -1. '!!'e2..l.!" \1'1. 'uyszö!,,-~i('liit!ilyl'lil :<zerint. egyáltalán lit'll1 l'otl.ljll. TIÍYnl áll tőlelu, hogy szavakon lovagoljak, 1IIE'l't valóban l'~te menne, ha c,iupún vezény "UI\ nkrol,"uina ~ZO. hogy.,szuronyt szegezz!"-t vagy...k;zitu ihoz k z!"-{. yerenyliiu.k, Tt'lkinlsiiJk azolllban ól leljyt?~e't. A Katonai Sportulasitás ~-ik füzete. mel, a közelharcot lar6~-alja, többek között a köyetkezőket mondja: _.KözE'lbarc.Ilatt, III el y a kézitusát is felöle'tl, a kézi!..'7línátdobás-l<h-ol.igtól kt'z!lödó tei>t tl's! plleni küzdelelllbt'1l \'nllo harcot értjük, kézitm,a lielj! más. mint zuronnyal tb.-\-el test tet elleni éh t-halálra folytatott küzdelt'm..az egé,z köz<>lhan:kiképzés célja a hon,édnt:'k a kíméletlen,('rekedés!'e való természetes reátermett"égét melltiil jobban ki fejleszteni, azt fokozni. Eredményieljes kézitusa t'g)'ik legfontosab h feltétele (erre a zabályzat ir nyomatékosan felhív). közdharc-eszközeinknek (lehát szuronyaillknak is) kíméletlen haználata, A fő. úhl,11'1'(1 kpjl helyezniink. bogy a hod\-éd kíméletlenül lllenjpil lit'ki ellenfelének. Xagy a jelentő-ége annak, hogy a honvéd a kézitn á han ellenieiét már az első zúl'ással oly úlyo an ~t'bezze meg. hogy az azounal hal'eképtelenné váljék". (L. 50. pont.) Ki --é ho zadalma an idézlt'lll sporlutasítá u.nkat, ue így jól láthatjuk. hogy katonai szempontból a kézitusának mi a jelentősége, helye 'ehb n. hogy a "Kézitu áboz ké-z!" ~ az ezt követő "llajrá!" helye, zabál) szerú,égrebajtá a mit követel. Úgy vélem, hogy a c endőr égi karhatalmi szolgálatban ngyanezen zabályok - minden egyr esetbennem állhatnak fenn. Két egielell. bo~- le. z e el -amultak forradalmi tapa ztalatait tpkintetbevévemidőn a fenti irányelveket szóról-szóra, azokhoz leg SZigorúbban raga zkodva, kell <~ csendőrnek végrehajtania. Ez e etben a fegyverhasználalllál már ki fejtett kíméletlen zuronytámadá, t, tebát a portuta. ításunkban lefektetett eh'ekzerinti kézitu át fogja végrehajtani. Számo olyan e-el adódbatik azonban, midőn ez a kiméletlenség fele Jege, indokolatlan, Hogy mi a különb ég a katona é a c endőr fegyverhasználata között (utóbbi re~'verhasználatát kizárólagosan csendőr égi, karhatalnli zolgálatra,,?natkoztatom) az össztűz é egyestűznél. kifejtettem. l gyanezek az elvek itt i" mérvadók...!?- gyakorlatban eddig helyes é kimenetelében udvo vo~t. eln:-egy felizga~o~t tömeb'1lek - melynek magatartása erelye ebb fellepesl nem követelt - szuronnyal való zétoszlatá a, Miért kell ne ehhez kézitu af Ha nincs más vezényszavaill, 111int Kézitu ához ké, z!" "Hajrá!", a c eudőrnek sportuta ítá unk él,tel J?le~en kímél!'tlen. támadás al akként kell tömegben aup,ellenfelet megtámadnia, hogy azon már az első "k0lraal oly sehet ejtsen, hoh'y az azonnal harc eptelenné yáljék.... k em hiszem, hogy volna parancsnok végrehajtó, ILI a CieIldőr.ségi szabálya.in.k>ban előirtfegyverha zná. Ini I1I1"italld", kii(pl,'s Idllll;l, ZI'II1 I'lííl I~v.. z 1"1"-'''. d",1i<:wul.. 7. CSI'IIII'II ""duln il, lilik hivlilki, z"lt, -Ili, ul k"rillh,,(tii'k 1 IIo'III,~IIII'... S/jlll'nll~ t S1.Pg'f ' ZZ! ' C~.,1"tlzítU~:"lhflz. k,~ "J u VflZ(~IJY ~zn\'nk ~'Z,'I'l'lI' \,pl.. 1I1 "IIY"III,;l:I'I'jllt. ig-i n kiiliinloíí7.q r.. g-nllllaknl I'r JlJI'k, rly'ii~. hug-) úg~' Oyal"g-~úgi (]ynliorlljli ~zahulyz!l. I lilik, liliiit spol'lullll:iílúhunk II chendlíl'l:!(;gi karhlltlllmi SZil i g'ú I /I t ho II i fl'lry \'1'1' II <1 >i 7. II il I ul II n k I' n, II ('Ill I p rj pl3zk"r] - 11,'1, ki. Il" 111'111 is [( I'jeszk.. dhelw,k ki. IIIPl't biszt'jl kiúll'lílllg esuk a külső,,[jel1ségg'l J ~z"ijlh('n kímélptje Ilii I hal'clil" (,~H!ál'ok szálllítrn vallnak ~zprkesztv,., Kell Ipl1;it l'ln IIIÓdo>jílá~, nll'ly a ('sf'ndől" ;gi ~zolgálathull I'rltéllplliil sziikséges killléll'tl's l'el!yvf'l'bn~ználati IIl1ldllzH(okat, is tárgyalja. Az "is" szö(' kút különösell hadg 'ülyowid, mert I'zállul azt akarom kifl'jl'wi. hllgy amint az.. Egyes I iiz!" és II "Kézitusához kész!" \'I'zéll\ szavakra. szükségünk y:tn, akként sziikség \'olna az.. Os~ztíi:t!" s a.., zu I'onyt, szegezz!" \'ezényszay<j kra is, Ilogy má - az rlhirítlúha l:! kö"etkezllléilye' a katonanak a kiil ő, a l'sl'lhlörnek II helő.. ljensl'gg't'1 szelllhpni fegyver Ir'lsználatának - vélemén.\'l'ljl szprint a fentieket a lapili,éve, n.\' i1"áuyaló, Epl-'n.. zél't mind a két J'L'gYYl'l'hal:!ználatra a lila ft'nnálló kizárólagosan a harcoló csatána vonatkozó - szabillyaink, nem elégségesek. A biíniig-yi embertani bu várlatok mnltja és Jelene. (rta: DI'_ KRANTZ DEZSO ajt iigyé!'z. Alklllaeon, az ókor egyik kiváló golldolkozója az I'lIIhE'ri tenné zetel egy mély, ötét barlanghoz basoulította, lllelyben meg kell gyújtani a világo' 'ág - a tudo,nány - fáklyáját, hogy titokzatos üregeit megi mer,jük. Meri til~kzalos é ok ]'észlet~ben még i 'rueretlen az!,mberi tel'mé zet é fárasztó, de gyönyörködtető a l11unkája annak, aki azt a szplleuri önájlo~ág színvonalán llie}.."ísmerni igyek zik, Az.. ember, ismerd meg önmagadat' örök rejtélye nlínl a rölvilágo 'o dás el ő sz.i.krája és a haladá ö z lönzőj má.r több mint kétezer évp foglalkoztatja a tudósokrut, Iba nem i hlejezetten ~zzal a célzattal. ho,.,""s Illegállapításával a tár-adalom rl'ndje e békéje érdekeillek használjanak. 'okrates, majd Plalo, Aristotele' é" meg zámosan fuglalkoztak már ezzel a kérdé sel, melr ta lán ép ols régi, mint az emberiség, É ez lermészete~ i -. :Mert lehetetlen, hogy az e11l ber, a teremté.;; koronlda, ki él'ezni é gondolkozni tud. ne foglalkozzék a "aját énjével. hogy Ilfl merüljenek Iel önkéntelen iil i agyí~ban a kérdé ek, hogy mi az, amit henne érez, gondolkozik. ami a jó vagy a ros z cselek\-ésére erkenti De bár két évezred "zállott sírjába, ma em állítható, ho'!')' jobban i merjük em beri létünke l, mint akár okrales, Plato vagy Aristoteles. Tagadhatat.lan ugyan, hogy szervezetünk egyes részeit ma jobban i merjük; ámde azl, hogy mi tartja ö ze a zentezetet, hogy mi az, auli benne a lényeget alkotja, csakúgy nem tndjl1k, mint régen. Pedig üdvö volna, ha önmagunkat megj merh~t nők. E:t alapon szinte a tökélete ségig emel.kedh~tj?-~!'-' fejlődhetnék az emberi ég, Míg egyré.-;zt nwr C-lraJ~ban elfojtanók a ro zat. a bűnt. addig roár~ zt kifejle ztenők az erényeket. Naponta tapasztaulatjuk, hogy cak az boldogul az életben, akiikerrel tud résztvenni a gyakorlati élet munkájában. mert ismeri azokat az ezközöket amelyekkel azt végr",lmjthatja. Gyakran tekintünk c'odálattal azojua, akik zellemi tebet égükkel - a lélek szer-zá.ruaival - olyan művé ' zie en tndnak bánni. Vajjon ezek jobban i!illlerik-e énjüket, mint m}? Nem! A legkiválóbb bölcs ép úgy nem ismeri lényet. mint a legközönsége ebb halandó. Mozartnak. a világbíl'ű zene7.erzőnek énjében már hatodik életévében megvillant az a szikra, mely őt remeknlűveiom alkotá "ára indította, Ö csupán veleszületett te-hetégénél fogva foglalkozott a zenéyel. hi zen en ki sem állíthatja, hogy énjét hatéves korában már ismerle volna, Lángelme volt egyszerűen, ki zenei tehet égpvel elbűvölte a vilá got. de mint ember. a köznapi élet dolgaiban hihetetle-

15 1926 december 1, ~ül Iga. rló vo)t, ~egény mal'adt élete v'. sok ~rokbec 'u Illllv!'inek kiadásából égélg 8 mil!:,malek,. o foly ton O fia II unyagi gondokk \ vapo,nt /""YU J!ii I lígy8zójv'lll éhen tajik,'t?t!. Kepler, a hires,csiu~lgúsz ~~~(,ljaplloll Jlleg, alllelyek méltán kelde ~~ Cá~~I~- Miféle!ehetségg'~1 kell d zán megj~merjük rl,ősorb~lllen~:n el~e~nünk, hold' iglllelet: Ba testünk "elsdél'ől _ I ~!!~i,,,egy,:zeru (J fl' zerezhelnénk tudulljá,1 ' Je so ~nu!1krol "gy dolgokról,.ha le,tünk ~t~~!3t S~j~~!"~fn, kí"ül, ábe. ~asul m!lgere~belnök. megízlelli t "k eje IS ~ere'~t,!l. e~ m~glathabl6k, ha ludn6k 1 e ~o " ~~g~aj?idthaijhjk bel, 'ejében' I'" I: 1 'k h. log) m] tor(enrk te,,(ullk ~ a no, ogy agyunk 'd.'", '-altozáson JllE'nIJPk iil akkor a 'k l eg dej~el Jlulyen '-á!n;:ain!< él~!rekel~sf'kor npmc.~~lk ~r b~~~:~b~~ue~;. ha me~o :-altozasokot. l.anelll az azoknak a le vajo I f 1"lntL,C V1 ~"t"i._".. J',, e u (' en -, s,- ll"""zoint. PI. az arcyoná,okon I' l!iok, IJgy l1elu ""Illa litint rpjtély oly nehez a~ e~ii!~( I~merd Illeg tcij'uli!;,,,lat!" " lel, Ámde. sajno., pzzel a képe~ é l ' az ~,lberiség. OYIlkr-an önll1airu;f:t nw!' d~cs~,kedl!i>l,i k l1lenu.k embel'j/ij'saiul'o('1 'o o J' lllk eg k~, esbbe ISt'tk bb l,<. '~]" per 19 azo- arcaból It I g ] o a elk.l Jllozzanatokat is IP<Jh'ashaljuk, p -.. De leh~! ege;s-e V',I,i.iOll cg)-áilalán a külsőről a Lel?:re megbl;,hat';llln ko'-elkezletni? ttg)- véljük I eze!l az.alap,~n Jol!b~!l lliegisnlerjiik a Ternlé~7,ej J".j'itr meit., TeveduD;k, ~ ajjon ki fogja a porszem belső Lal' t~lt~aazt kutatni, IIJ J,dOIl a~l hi~zi. hogy már i meri léljw ge,,,0!lban kllloljljemu l'eszekböl álló do logmi I ökvetlenu\ _,parkodni ~ug' Iejletöleg annak belsejébe bpha ~011lJ, ~I,forruán,,n!JOlha pl. Il g)'ümölcsöt megízlelvén. elvezzuk annak. lzet s,,'ak azután fiirkésszük, mi b lehet ennek az lznek az oka' Gondolkodásunk ~ajlí:t,á.!l'a, hogy valanlely tudomúnyos v~gy g)'akorlat] kerde 'ről van zó, elöszöl' is azt Igyek zunk me~áll!?-p~!auj, mi "It kérdé ruagva, lényege, Mindenkor a kul,olől abelsore iparkodwlk következ.. te~ é az eredmény!izt a látszatot kelbi legtölrbször, Illl.n tha csakub"yao behu!oltunk "olua adulog I'ejté Iyebe. E tekintethen a tudós eljárása éj) uly nai\', mint a gyermeké. A gyenllek szét.szedi jábékait, legwbb6zöi' ugyan rombolási kedv"ől. de sokszor azért is. mert kí "ánc i megtudui, mi van bennük, ven Hedio, a hí!'es utazó egy alkalodlmal!iz lízsiai hennsziilöbtek közt zseb. órákat O ztogatott szé! és, árt.a a hatást, A helluo;ziilütlek az óramu.talók jáj'/!,á!, az óra ketyegését észleh'én, nagyon csodálkozlak és!iz1 hitték. ho!q- azt II Iurc.a szerkezetet \'alampj~' swjlr\l11 igazgatja annak hangja a ketyegé" Egy ideig óvatos borzalommal nézpg'ették, de ké ölrh nekihál()}'()(lyán, "étszedték az tlrá!. hogy rnegkeres...ék u"nnp II szeijcjlil'1. és meg voltak g')'öwdvp,!rogy kikergették, nlcl't az úra tölrljé nedl keb'''i!~tt. Mosolygunk. u.. \'ajjon különbek \'aid'unk-e ezeknél! Hiszen mi i. II gnltj ezt t{'sszük! Ha valamel:> élő nek lényegét mozgató ('I'iiil - akarjuk megismerni. akkor boncolgatjuk II szpi'wzelet. Találóan jellemzi ~zt a működést OOP(.lH',,. nrolluásá\'ul: "Wel' will was Ll' hendiges C'!'kt'lll1t'lI II II II I""ehl'l'ih,,",,such! ~rsl.'lpli Geist hpl'u1j$zul J'ei heli. <101\1\ lt:ti f'l' die T~rlc III S~lner fiand, fehl! lpic!('i' II 111' (las gl'istige Banel,. Az élő emlh'1'1 1I'.. m{'hzi,lpspn np01 honthaljlik fel. dp ljlegu.~zik a lurlú,ok az :'tllalokun (viv;, relin) '. lurg!p szik a ImI!.. mlil'''i'ii. kiindllháll a~!,ól, hogy!1~ <.'kl,ol S~!'}','eze t lényeg!.' "n 10 hol " 1",,1 Iwbe,leh~!l ~an.,,~ II -, J;" goudojju.k - npjli Il'lw! 1111'.. 1 a klijsol lal.lllk ~ nclll ~dnók IJlPgé11"IIi. Irog~ mih'nl II!Uná ~ kül,ii,~z,hj':ltl~ 1.. lki müködé,,'k.. t hilp,ífl'ni, \'ajjnll kl kel'~'hi' II ~ P, zékheh-él pl. ;t hli.. III'II, I/I'rli..: P;,,"Y'" tel'~iit!,wtlh~(lt(lk ~11ítá...u su'ifjul il J"ll k "la~kl1!!.y': l'redp~l!.. "g k;~'li-.l~~k{'~ kpresendő s {'snk II mn:r-j.:lt ft'.1hlllt"st' rob t~l1l u OZI,.. tp.. t hplspjl~llf'. húr U;t;~1"t luintliu: lj~pj.!lll.!ll arll.!1, 11~lltlnk' '1-" I' I 'I' 'd l. ~elll ilu IH I t l mint funtus (' ullr,!': U, UIHII l! t u..,"~ ~. _ 11 fu lillnwg az 1'1111",.. 1"lk"It'I,-1 ",z,'rlll!, lr"l!) 1J!~b "kl ti I lata, 'Xt'1II ludjuk nkirt II,llIi,,d,' IIlill\Ir~), "t'll.. ;l~:'.,::~:i7i, \'an lll. éria:.." l,uj.::y.1 lisz!t... l'g:p... 1'111,lU, IOJ,',_, t {.fjpiuiósú. IIdllt /I húr'rl"l:t1lllll. g'ollll.. l:. I III IH l~'l",. 'i AZ01lliulI II" 1"'I"',,"iil, 1\ 1"11,,,1 a bnrl"'i1. \ ',llilikt''! le!1'1i gfl,,<i.. IIII, III/gy hl"""):,,, ""'c,,,'k "~PI'\ 11'11;10 \l~\: Ji (>lyt 1\ 1..,,1 1,,'I,,'j,',III'II, 1111'1'1.. III'llll,,,'hh,~k 'lj 1'1, g II 'k Jllé~'l.I'(IH'l1 111'1111'-1' t.'h kt'\,"!'oohht~ ~1I'111t'~ l'p:.. ZI \: 1I111{ S~\I\t II~ f1~ f.\u 11I1.,tddiliilll,iiz{I"J!t' '1'(\11(\11 llt1kt"ll~ 1''',.\ rf CSENDÓRSÉOI LAPOK

16 CSFND6RS~(1J f.arok ho,szahhm nyúll be-ye'zelö fe-jtege Ez a. talán kj,.;~é té, érthe!ő,-é fogja ff'nni ('gn-észt. holry a mi embel'j lutlománnmk yalóhan csak arra szorítkozhatik, hogya kiibő é' belő közötti kapc,olatot Ille:rteremfse. másrészt. hoz)- milyen fárasztó és - a nlu állapota. zerillt - nüln"n hiáhayallí munka yolt az. amit a hűnügyi antrop;,log'ia el,ő komoly úttörői feladat ul kitűzi ek I1 1" 't'zp!"',,'n felbmernj a hünö, lelkületét a kül. ő jelen, ~!!pkhől. enki Sf."m tudja,-alamely ar(' yonásai alapján lllf."glllondani, hogy a hozzátartozó :lgy minő. éppen lí!.!t, a1101q- a honctani múzpumijan If."'-ő preparált agy '\"Plőről -em h-ilet mpl!állapí(ani. hogy milypn '\"011 az :'rc<t annak. akinpk a koponyájában pz az agy valamiko!' IH'lwt foglalt. Már PNlig. okkal könnyebb lf."nnp 1'1'1',' az 'ufóbbi ké]'désl'~ a "ála~z, mint az, amely C'éliául fnzte ki. hogy az embpr külső alkati sajá!ságaib61 3 Iclki ajátságoka! L merje fel. Ebben a ma már r(-iha~,,- o!t irányban. IS:!!) táján Ual! turlós néml't on'os nyitotta meg' a tulajdonképpeni utat a Uűnii:n-i E'mber(anhoz, a krijllinális an!l'opógiához. 1fert az ő 1:11tatá~ai - ma már!elje~ejl el a nil t frenolol!"íkn, rend~zere m ell/-ft is - kiindu]ópoutjál alkotják bizonyos mértékhen azoknak a lépé~röl lépésre f"jlőilő lunulmán;roknak, aluelyekből a ljlai kriminális ulltropológiának c odálatos rendszere kifejlődött. Gall a koponya alakján mntatkozó saját.--ágokból ""él! az l!lllherek lelkiajá(ságaira, értelmi fl'jleuségél'e' követhztptni. Ö lilu!at(a ki l':n-ébként. llogy a különböző Iplki ruüködé"pk az agyyejö felülf."téll( k kiilöliuözö helyekhe'~ \-anna.k kötve. Ennek a l.('ondolalnak adott szélesebb alapot Lombl'r"o, ki a g-odoszlevők te~ti isménteil nelllcsak az arcon é~ kijpol!yán, IJanl'Dl a test legklilönl'éléhb pon(jain is kprestf' e fij:."'i>lntét a 'Zf'ITezet különbözü m üködéeil'e i. kiterjeztt'ttf'... LOfllhro onál (iinik fel először a gondolat bog-y a bu:oe-('~eknél n.. JII elég a húnfe!t keletkezéspnek körüll1it;1ypjt nyot!lozni, han",,,, a hünös!f'~ti és lelki aiálsá ::'allla k felderít"'';r.. is fig-yt!lnh'! kell fol'(!ítaní. 'LolU- ).,...,,, Ilírl" kl l' hiirfi;ii"" lielli~z nit;'.íi~.if nz 1.'111 Iii l'! u II i Iot;\,III'111I, ('I"ff. Bii~z]\I'I'':'':l!','1 fl'hll!hefll/lk. nz '.!'."" ri ~f)ii"illkndl~. IH') ik 1"g'sz,'I,h f',,:,jti."'liy "C~I~. l d,i,.r1< IJlI':.!'jtl}('J).1. L'UOIIlO d.. 1 ifj IIPllfp" ("lilii ln III} kll.j;ii (I. lllr I~.. b"n nh IIll1zznn:tlnkrn i~ kifp".i' 'I;r.f,.ff,. :I f'i!yi']lil1'f, 1'111' I\'('k li'l1l1l1/{ plíit]f' fr-kinf"lr'li kí,'iil 11I:lI'Ildf:lk. Nin('~ ('>111"")' Itih" 1,,'lkii" I']z!. 'I'g-yiik kiilldlll,ípi,nl.td':1i1:"iilf. II Illi I "ATI;I,k,',,1 n 111 i lid"llililjji ['r'nr/ij)'i Rf:lli<z li k:1. n jny i! t'li Iti Pzt'l.r'k, hiir/iiniik (>~ f"gy!':"lzak ~Iali,zll k:i.ill i" ig'azo l, yagyis, hog')' ninrs fllla.hlnnk",!, I'ml"'I', ki hiínhp IlP ",h"lnék. \ nlli~ik i,;ipl, Inl'lypj, az allfr,, p"lóg-illí hú"líl'la! a IJiílliig"yi sfafisztik0kh,!1 l:l'ljwsználf. s :1llleln f kiiliinhen a 1,,,lga Qlll'fp.lel l" klfejfpft.. Ph y -ifjli(' ~r}('iah"' -.i:íil'3n, a;\. hniit f! hííuf'\_f'h~k,:úl111..:"~ihln. ~Z e;."'(,, hűnc'l,t"kut>k hiwnyos ut/ug ZPI;tnt" f'1!,jir]nlllla,úhnn és isillí'liőrlésé!,pn hizonyos,zahal)-,zel'u,f'~ tapnsz!alltafó s hog")- a bűne, plekrnélly!'k a kuhlll':l haladil sá \-/1 I Dl ér (.<1 II i al'án~'!'an szapol'odnak, Az pllllli'rl\l'k gyakran már a g")-prdlpkkor első tí\'eihe.n n!f'~n)-~iatkoz6, bíínö7.ésl'i' "aló hajlamn f."zf'llrf'1ü1 Yaltozlk a~('ldkor szeriiif: fejlörlik, majd bizonyos nlnximuulot er 1'1. Yé~';il hanyatlik. Bűnös hajlnmai az áliidiklőrjésspi..;lz atayizlllussal mulatnak kapcsolalnt. 1\finrlt ;\,.k a IWJlamok az ö~szps helsö és kiilső 1(>l'lIIészpli t';nypzők hatiis<l ala!f ~tllanak; az E'mbel' hlílliisségénf>k!cl'tllészp(e [e!jút frle! te szöyevénycs mozzana!okfm fiig!f. Dl'. 'l'öri>k Aurél európai hírii anlropoló:.,rmuilk ana a kénlésl'e, ki követhet el cjf>lik!l1mof! kilenc ponfhól álló táblázatot állított ös. ze. E tábláz.. ü ~zf'l'int híinrs,jleklllényt követhet el: 1. A gyermek. az ifjú, a fplniít t. az agg. úgy pgészséges. mint be!egállapotha!l' ~'. _\z t!!,\,(>s en,hpl'. f'cliberc,'opol'tok. yalanlínt 3'1 eg-e"z t<l1"ad~ilom. 3. Elkö"et,betik a bíínc'<elf."krnényt kiyételf'~en. \'aln' minden kínálkozó alkahmnjal. 4. Hirtl>lelliil, elózc~ tp..,. széínclék és szf."nvedély nélk ii l. "a!!y e 1- ore mpg f onfoltan. szenvetlé llyf'1. 5. Telj!'s öntudattal. "agy,ki, hlrliagyobb öu(.uilatlanságball.. 6. Életkor szel'!.nt:. mi lll! t..,,~ lile'" mind szelle-mij.'g fejlett. avag)- tobbe-kf'veshh.. hiá;;~-o. an fpjlett állapot.ban és jf'licrn 'zerint: az rj'ő' vag-y gyrngc jellem íif>k. lígy egészsége~, min ~ heteg fi lia!,othan. 7. Ép test mellett a s;z;pllenllleg '.'1I~szaDlarat11 llla(oid, gyöngp. mea'uízlhatlan JPl1plllJllel 1)l1'~k. ~. "Az ÚI!Y testileg. mint szellemileg- 1'rll(lellf."nes fejleltse/nlpk. Yégii] 9. az öröklött. nleszü1e!eit vagy zerzett elme' bajban szenynlők. Ehhől az ös. zeál1ítából h látható, menn~-ire honyolnl!::tk a bííniigyi emuf."rtan kérdései. TIb zen ezeki>t a kategóriákat egy!'nként és alapo an kf."ll vizs~álnllllk. azok mindpgyikét kell i Dlernünk, bo!!")' csak némikép h használh.. tó eredményre jussunk. ~Iinthog;V mindeuki köye't!jet el dl'liklllmnt. nw!! kell állapítanunk először i~, kik a bíínözők? Lombl'''''' ih c,.,oportot különböztet lllf."g': 1. alkalmi gono~7.tp"őkel: lclelique'nti ocea"iorö). akiket gyenge f."l'kölcs( érzékiik és az alkalom Yi~z reá a bí1uj'e; 2. zenvedélyps gojlo~z (eyőket : (deliqncn ti per passioni), aki k f('linrllllú~, szpl'e1e'111. hal'ag. g-yülölet. féltp]u'llység kövebk('zl ~h"n le~znek bűnöfökké; 3, zi.ilelett Jrouo :;>,te'vőkf't: (1Ip!iqllenii uait.il. akiikllll'ik az a!izere1l0s(;llpllspjrük. hol!'" \'alanll>ly eliídtől örökölték a bíídös hajlamokal: 4. el'kölesi betpgt'h!: (..moral insanity"-ben szcnyf."dök): végül 5. e, kól'o~ (epileptiklls) gono z!e,-őket. Az pz('>khp a Csoportokha sorolt blinözők között kiilllnö n érdekesek a.,moral in lni!y""ban.'-zelly'f'llők. f:z a bf."teg-állapot jog-osultan itt csak 3nnlrj!!ia üt ján alkalliiaz;bafó, neyf."zptesen, ha az rl'kölcsi jót nn1'máli.. az prkölcsi gonoszt abnol'mális állapotnak t"kinljük. :\1i- 1I!'];vt azonhan a morál insanity fo!!almát más. a tr"ti hp!pgspg'pk köl'éből vett analógiákkal támolratjnk. ingafag talajra lépiink, lllel't akkor az eg-észsé::ml'k n belpg ~fghl'n liyil",íunló fogyatékossúgá!. teljespn külödhözö rtipgha!ál'ozások. zerint csoportositjuk, min! ahog')' 11 ulol'al iu "ll II i (ylll'll nyijyún u ló el'kölcsi f OJrya tékossiig'oha az a rogyalékos. ág' alkalmazható volna. Ez okbril többf."n Dlellözik a moraj in~auityt, lllint c 'oportlll('l!' jelölést. Igaz. h OID- az ebbc a csoportba yont bíínii:!ti ('srtek. pl. a kll'ptolllánia e:részen. ajátjag-os je II el.,'-ü pk. dc' ('~ lielll változtathatja nlt'g az igaz'ú!!szolg'úlf:ltú, atha C'élját. ho/:y úgy mint lhús gono.,z(eyiiktiil. az ilyencktöl is flll'gsz:lha,lít-a a t,ir.. ndaijlj'lt. A kl'iilliuhi -alltropllló!!iai i_kola tanait ríil,-g tnpn,z faluti adatokra t-pit\'én.!iiag-a Loml",,,/) kij. ], gn- _

17 CSENDÖRS~G I mincl(m Tl'J"I"lh'II~""1{ nélkül. ;j";' két r('lidellejlp... égg{') bíni. ;{I';' három "agy tiih!, r!'liuellpnpsséggel hír'"!j4 ":' A rendell"lip"p)!;"t ;;~ pun tha foglana ü"ze. llil']y"k Itöl a leglh,g-yohlt,zilzh I~knt lllutatják a köy"lk(1)í r",,,il"'] lell6sstigek: 1l1:.tjOlllszpdí!'iiI.. C'1JőJ"M.\ LÍlló IÍ lie"... l... csiicskiis (ú. n. llurwln-fé le!"iii) kiá lló ]lofar,ont.... lájj,; fül..... fe-rde f <'.Í íj sél{ (pla).:"i ncpjllta Jia J!>6/1fJ -l;) % 45'!:; a7 ";,,:1 II;) :121)~ t:, r l' LAPOK 71f J ~Üp'j'ij;"" ll a fjszi( I,iatria,: a I,1.. 1r,~Ja r"jiíjd';"" 'o,..ak o {~ts... H I. f!jf.iy P k JII~~g"'I-,')';;z lpk a~ f'lllfl~re~~ hf';"'y II I Y '/ PO li a reg'1 k la-,.sz,l ku i j... kola ;JlIJa fpl[(j"á.,a hlj~ " ""lt,'i le< é~t> ol,' l)',rr.. I' I. ~, ~, lő J 'h " ", ll..-j. h pm) 'r, IJunt harkl liiá \. ( U, ~t aja neul annyira at VIJJt. ho!..'y a J/ün ok~..nak dt lljlze.~eh~.n a ~ZlJ(~iálb kürnyi y..t hm 4Hi.. á"át elhanya go la:,n ka.bb, bo/n' I ~~~dja IIZ _ ha luindjá/t: almqrltjáj' - ~JJliJpr l~kel"l""etl""ell, k J. h, tij~c.:h. amikor pedi" a!"u\'adal,h ajjat<j.kl,an _ t', a 1"l!' 1\"3dultal.b nih'éd\'".. kbt-d,... - TJlPJ;.'Ta.n. fi kepe"... pg. hr),!!'y IUf.':..!'"r... lpjö Láná"mi,d ~ liiu",:i~, otjan hiwnyn_ J1J"r1"kl,~1l lel! 'I,iku-ahb tllja:í,i"",a!!aikat i... le\" lkől.zék. át\'ált.. zt.. " ák. lk>'l-bf"n a róm~i kllo:rr,... Zu.. rjn LombrohO téte~y"t".. IJPlJtetllen a nemre~i"f~n j']hunyt tudú... frad("ia Laca..-...:.'!!11{;'. a,híre... h-'!ii-i bkuliilujk nh"u'ala}lítója fejtt' te k~ t~oflfllanro'" ~.lf1df)u. hfjg-~' a Ituni.7,e.. Viz":2áJatánáJ ket 10lltos tenye71o: az rg.1l'~ii; ~... a ltir (IdO/ill; ját.;z.anak r.."tlt, <z"i"l P ~t. 1Il.. 1)"/ k közti I a I,ü"t"tt "Jkö\"Ptésének kiiriilményr"inél különö"',"n az ultibhi uyfjljiuj elót~rhe~ Az 1%9. é,-j fjúl'i~j kqti!.!i'i'... zu... on a LQmbrOo,J}-ellpnp.", reakció c~ak Dleg erijső (löu éo; a uéháuy e-~n f.. J k~öllli ljrii... szt'11 kongre~sz.u'oi,"églr~ge"'el1 'oi7amte':lített{:' a búdözps HnalóllIiai lilagya, azatan.ak r,ödjét. l l{)' szülelet( nu'g a \"ult",di krirjjinális anlr"j)<>lól!ia., az a llu]ornán)'. mel)" feladatául tűzt.. ki a hüjlözökke ni IL pm berek tár-ada Illi i kilruln'';''''pin"k a <anulmá- 11~ o7..á... át. ~ Lacassagne--nak rö,'idre fo:.:-utl tktele "unn1 a tár "<ldaloll, az. amel~' l.. rn",jj é, n""/-ji '.iinözöit, ~gyedö) r.. lo lö, ljűnözöiért. Ezz, 1 lert-l n); a ijicnüqi emuertam, zabau hm árkodá.snak. mei)' k"d\"áe \"á1"zatha miud ;!zok között az eldlél~tek között. m.. lnk tudományo, """IHá"al dicsekpdbetnpk. Krimiu',)óziai kutatá, ainál,zaljadon alkaljuazhalja a IIcnuprn tudományok pozi~\" Jtlf.~J.digyclö módszprének... z.ahal~ilit e~ Dl~italhatJa pl'pdményf'it a tapa:-iztalati hiűló~i:l é... az óriá!li elö "aladást tett ejmek6rtan fény.. nec-iil tt. A IlJai irány t'lvci é~ kll ta l.a-..a i S7J.'ri1l1 a ),ünöze-... t az t'potéui é~ a társadalm i l~ll~'l'zö~ itl~zik.,~ló; utóhh~kat. il le CY tágabb él'tc~lel111wll Yt:>'" " ~S kllt'rlfj :o-lilve az cg I",jlaj,i é~, etnojógiaj t... r"1y,í,,,ki"a. Il ~ ÍI;li.záció~ a, \"allú~. fl hivatás. a neyclé'oi köriilnu:'j1jpjtt:>. U~!J",zilltén :1 ki.rnye'zetokozía fe11özésrp é... a... zintén font').!'zerepel jú I szó közf."azdasági be1y7.a~trt. Az r/n'éni léd)'ező nll'llé o,h'~'''il(trlo, itja lijin~t II Il ci t II bűnöző családi kiirülményl'irijl., uröklött hajla- 1I1uircíl mt"~d, Fonto... ú=.:-ol tulajdonít JIIindazol-uak a pn\"ezökn...k meln'k II bülllt'lt ejoko:>,zite, ~.II(>z tár""",lriaj;"i (paup.,rizm u'l. I,alolo:.riai. toüku' lalkoh"lizlull, l. '~a:.ry erkölc... i za,~aró jd"lht'~l~k tpro:-.titutiol r "yta1j Iwzzáiárulnalr. ne í"lvitázhatathull11 IHinii7~... t ('Ii,idéző h'?fojy.í... l van a f('ntieoken kh-ül 1IIt':!.1 Illa} korl'hu,a rl~l!!dul "' nak n Jrfluclnak. :1 húnhtnak. 3 t1l1h,utolf II).. --!!'olo Il~U~kill1;lk. nnlt~liy('1 uárhu?:ijlio""uli 117. id~:!'rf lifj... z... r muko d{... i 1AlVarnit p!öüléz<'l okuk ' l.ámu )'- rnjyloc ' I3JM} rndik.

18 s kflt I h." 1Ih\~tllllllh:11I halliilii. "h 'II ~1I1 :lz."! llsz.,', ::1 \I, oll~,'kl I: /I k"ii.11ii1i1i '<t. 11I11I1 n ~tt:i.~, '':~,,,lilii 1" "'n'~ik iiilruwllll :twl,. nklk II,t nkuiju". Ih', UI l~ lk f. IJt'lh'k I" It.. I j., l 'hl,.k hl1l1l'i( l'íir~t'. l11ind,'lil't'.. 1Hzunt ku, (l1~ ' I.,\ 111 '1 l. 11\ ~,hl';k) ii~, "St'lI J'!'I hulitik hasznullll, III,.",.' ~., " If ' k ', h,!.! \ n tutlnl!jlii, l't'l1~ h.'.~7. IIIY t 01111'1:". ' '.r n ZSI~ III!lll~, II " Ihllll f,iltlldrt(.kllnk. /I.. s?:lhntlsul!, nni. kdnfal'hll 'ul. 11<'1\" ó"~, últ:tl hnf:dmnkhn k!'r ti,,!'k, :'II.." II!.!')" hnnik ""liii;. lll} II t IIkm'nt nélk.iili eszkii, i.kkt'! uz 1\ n,'hiilly suiz z,illn,il'.sl?~rntlo. aki.",uhol az.. II ],'ti I" j,,1.'1. ~1t!~1i7.l'tt.'kl-' oz Ufltls Ilrosz biitottlal?n! tt'riilt".'n nélllin) eu'r, t/l. an ~UIZt'Zl~l' rlll Jer. ~III Dl '" uulii.!,,,, kollll1l\lu"tllt". kik kt'zlikl.tru tartjak.a ~ :iu~~'!lilikat s7.8ljll:iló. la~sú A"ollllolkf!dfISU lakossa '!(lt. johhll1l z~rrllokosk(ldn\jl. nll.nt n carl uralom ezt valaha m!'!!' mert!' Y(.lna, t!'!llll. Meg' ura Ik,odnak, de iti-ott hallani zll\'arg'li"okl"o.'. Iaz(lllas?kl'l~1.,nil lit ~olllpa fiildnlntli ullwllj h.t1lntszlk az,'1zllljlltók f~l1talk 111l11<I-"3,.. még- nelu ljl!'t1wk szólni, de hol'zaszto IE'~Z az éhrt'tl',., I!!. '.. 4 'ó,ziik. Illit lllond a szrntpete'l'vhn.ieyel, melyet IlIúduukban volt kiyonntosi111 megszerezlll : Az in telli.zen ('i n II bolsevista pártban lefolyt küz:ielme'kkel szemben idege. várakozó á llá pontot foglalt el.,. h. Az átalaknlás reménye'"el _ze'illben II var ato ml'!!l"ázkütltntá 'októl "aló félelem mutntkozik. C ak ke\~,en kételkednek ahhan. ho~' a kommuni 'la pártban nem fog ikerülni U; -z::tkadást.. behege,'zteui é, ::rrógyítani, csak az kerdese, vajjon a part ~~th1111á-;a gyor.ahhan "agy I ;;a.bban fog-il hekövetkezni. Ezért azonban nem 'z,,'1bad azt hinni, hogy 'tahn kezében nincsen hatalom, de azok a zerve U'tek és zeméh'ü, melyekre, illetve kikre hatalma támaszkodik, különféle okokuál fogva gyengülnek é~ ezért ereje láthatóan fogy. Mindinkább é zrevehetö, hogy Tl'otzky az ellen, zék e~zményi vezére. Ö nagy elövigyázattal lép fel. nem be ' zél nagy gyiiléseken, nej!! ír éles gikkeket, de szorgalmasan tárgyal befolyasos szrmelyekkel, akiket meg akar nyerni.. ~-\ vör" hadseregben. llliljdalk 7bidoeJJooe hamgulata dacára Trot~ky nagy tekintélynek örvend. A paraszt 'ág ldzárólag gazdasági tevékeny ég, nek él politikával nem foglalkozik. Rendesen II közepe' gazdag ágú parasztok VE'szik bérbe a sze, gényebbek földjeit. Most megint az öregek tekintélye emelkedik....". A le'grozabb elem az ifjuagbol kerul kl, mely 13 é l év között magába zívta a kommunizmus tanát. Azok a vörö gál'di ták, akik az ellenforradalmárok ellen harcoltak, most is a legvadabb boi 'ens ták maradtak. A munká okkal zemben a para rlok igen ellen zenv sen vi elkednek. A falvak, ból mot keve ebb ujoncot Ol'olnak és zigorúbbak az egé zségi alkalma ság megállapítá,'nál úgy. bogy jobb elemek kerültek a hadseregbe, ami a vörö yezéreket aggodalommal tölti el. Általában véve a kommunizmns elleni harcra ejónyö 'ebb a helyzet, de nagy tevékenységet kíván." Ezt írja a pétervári megfigyelö... Illi le z majd Orozor zágban, La a lenyügözött nép é 'zbe kap~ A kommuni ta patkányok jó elöre külföldön helyeztek el nagy pénzeket, kincseket legyiikolt áldozataik \"agyonábói, melyböl fénye en megélnek majd, ha menekülniök kell. Hi zen.. minden a miénk", mint ök mondják. A jólelkű, lassú, meggyötört orosz nép remél., összezorítolt ököllel vár... várja megvá!ióját. CSENDőRstOl LAPOK l!j:!li" 'mll""/, l. S. J. Csak!Így lehet kormányozni a.z embereket, Ill( szolgálunk nekik. Ez alul a szabály alu" nincs kinétel. Victor Cousin. A szolg:'ilati Iontk patkolása. lrta: 1)1', II \T, \HY Jf \ ItO r,\:' JlIi~l\z::lt"; :djllllln'n..\ pat knl:í~llak /lz II ('~J.ja. ho).,')' :I na.fld D hil...'lgo,'lko/lli._lci] wl'g'ch-j'j!í: II lwtk,j azoukiyiil l11egóvjn a pnll II lú.zy. I; l'zójwuy l'é"u'il II ~~J'Ü lémlííl S h,7 II ló IWHZIlli,la.fM kr'l1léll,y és e/-'''yf'ii('(11'1l tllla,iml i" Jljh.. fií,',; (~'szl M vég-iill ~L i>l1j!kcílhn HZf'I'",lIhdő IIIIII/I<ll I~.~ él f'" "li"kok 11 Ji!JYa( i<l. síko. Ilkl,kolt (a"zt'ui!j való elr.,ú-dt,11í1,;, C'k"c",f iíl is IlIegó,'ják..\. lialkolásna.k időnkint való nl l'g'újil,ils!1 pedig az,;rt válik ~z.iik-lit:'i'i'.,&, JlOgy a r>wtklí V~U{'<JllIl:' alatt lll!'j.,'l,;zapoi'odof( é, fl'lf~lpg- ".~ vált zarut ('1t,livolil uk l"~ ~zel ka/wolalban n pala alak, ját is javil.,uk. Mint rninrleu háziállat. ~tz ö 'kolzakbalj a ló is "adoli PI!: akkor 1lI~~ new yolt zükéog. a pat.ükrut a hibágo, k(.pá"tól mel-.'t~di:'jli. Iuer! az a.kkol'! talajvi"zol1.,'ok mellett a pata cs.'1k ia"en kis fokban kopott. A illel!szelídített és áhandóan i... táljózott ló.szen'ewte időn>1 elpuhult, apaták bzilárd.sálm é., rllen. úllókppe égp i.. c.sőkkeui, llwukívül a szelídített 1000'at kemény. kövps é, síkos 11t.akoll is használlák, Mol a pata túbágos kopá nak van kitéve, a ló eles1ís7.hatik: ía".\' a patkol~ e Ikecriilllhe (e II eifl n é vá,ll. Hogy mennyir!' fontoos a jó p-a tllroláls, az minden lovas elölt cl~gjvé ;ismeretes. neru kevésbbé az is. ho/ö' a hozz,á ne311 h,tö. vagy felülete ' munkát,'égw kovác~ t'l!'yetlen egy p;ükolá al a legjohb lovat is tönkre le he: i. A ose<ildörségi lovak va.. alálsa fokozottabb ellen, őrzésl i.zényl'il. mert egyik másik Öl' a heh"j,'iszoilyok J. áljta: zabályo elülsö pata. fl fokra I, lj oldalr d. c sarokfaj, d pál1aá rok, e párt8l!zél, f hordozó bzéi. kény zerítö hatása alatt olyan kov:íccsal kénytelen ya.,.. ai tatni. aki a hátaslo'-ak "Zak~zerii patkolá...'<í.ban kevésbbé járatos; ilyen esetben az idő' bb é kel1ö tapasztalattal biró lea"ény. 'gre hárul a feladat, hotn' a I utkolá bankevésbué járato va"a-y felülete' n dolgozó koy~' figyeimét a különlege követelményekre felhívjaik. va/ö'i. hoa"y a pwtkolást eljenörizzék. A kovácsot II hátru, iovak valsalásálban irányítani, va...o-yis a va alá. t hc1ye.:;c'il. e'libíl'álln!i c ak az II lovasc endőr lesz k~pes. akii (.arpa.<;z,lala.ti i,~meret.eken 'kh"i.i1 megl'elelő elmeleti tudá al 'is rendelkezik, vagyis ab."i ti ~tában van,a pata leíl'á.-.~al. a 1,,-ü1önféle patkókkal, fi.~zabúlyo. UIbá Iytalan paták ismertetö jeleiyel s aki a h!'lye" fara.zás é va alá,; menetét általában Lmeri. Az aláhbi 'orokban a loyr.,ok alkalmat találnak. hogy a p-atkolásban zerzett gyakorlati hmereteiket némi elmélettel h kieg&.-zítjhe ék. Kezdj ük.1 pata leírásáyal! A pmát khiilről e.zy rug-alma anyaghól álló ke.'\ll1én)" lj.l1ro~: a sza/yto.k ve zi körül. amely s1.aru1al, 7Jal'utal p- es zat!lnnl:ból áll a SZc'll'urtok felsö zélélt párba zé,luek. al o tlzelét ljol:dozó zélnek nevezzük. A zal"ufal ejülsö részét fokfalna,k. oldajsó részét oldalfalnak béit ó részét /Sarokfalnak hivj'll'k (I, ábm), A talpon 1Jahí,liuk a IOzarullYírt: Ilmelynek k'ét szárát. hegyél, egy kö~llső é két oldako barázdáját különböztetjük mí'g, A lalpon talá.lunk azonkívi:u egy. II hordozó.szléi mellett é azzal párhuzamosan IrIutó f~hét súvoct: a fehérl'onalat. amely a <szarufaina k ti zarutalpl)al való rgyesü.l" séhől keletkezik, :\[j röl ismel:i ük fel az el!'é. z~ges pn hit.-\1. én. t.'gé,z -~ patán a szarufal síma. fénye", repedé.: ktiil. s~riilnktöl nle,ute_: a tahl n"';r... ékeltell llomorú, a

19 csen oolts~oi feh~r'\'onal jól látllató fol t ' a ta ] za.n!n"íi' jól fejlp,li, ha~á~dái' :~'Jcsekn kll'othadva;, 1> SZIn., l'!.,")' frlljllii h'agy k "1, e ye, H71trUl,ak. A 6arga. "ag" "'U'j.pís \'örij, I:Oliott6? 'lu<,~~gy) nala... zul'k<,.. ~ palák UJl",k.j~1 k iiliiuhöző, 'b' I <'ls, ('Iltő Jelei a köv>{'~kezők' II szal.!1 za al)l' o~ jllllu jsmer-, YOoi e u So P8 ia alakja LAPOK 2. áúra: Tt.1l'üll ( lli'll0r, te-it) patu. fl az ariiuytnlnu h OAHZÚ i'clk ral, b -és c' az urlínylag alm'sony oldaj- 6s sal'okral, ri a ll.1t tu lp. ~ek (I, áb ra). a fokfal II 'ta!ajjal 4:>-50 foknyi,zhgi.'l képe-z;;,a. fokf~li. oillajfal e, -aroldul 110"W Ílgy aranylik 6gYJlllbhoz. Dlm! 3:2:1-11ez. vagyi-, ha 1'1. Il fokral ho "ro 12 cm. (3 x4), akkor az oldalnak,'ru nek (2X4) é alll'okfajnak 4 clli_-nek (lx~) kell l"njli~, A talp ménoékejten b~ zú. a nyír jól fejieit. azonkh'ü1. ha a -zabályo" elühö palái II közép" ő nyírbar;;zrláll ál fek ~tetl yonaloll kel I~ o_zlj \I k, két, telj(' ~n PID' forjlla részi kell kapnuuk,.\ szubályo,., hátul~ pala ~zí\'al;lkü. a foldainak a la]a.ijaj képezett szöge fok, a lal!ld valami\-e] holllonlhlj, eld',;bként u.."yanazon blllcri IQ jelei vajl11ak, mint a sz.'lhab'ot; elülső patilllak. Ilyen smháh'o~ alakú path azonban csak k('\'t),", Jónál találunk, A lovak eld'része már ~zaháhtalall alakú rat.l\'\'ul Hzül/'tik \'ag)' csikókoráhun ~zer%i Ille/! a zt.. múl.. ik r i',szénét '" Yek"ziil~lelt hibás lábá II á;;, "ugy " beuylejen l'iui'oj.,";'" é" Iőbh,szöri hibás vasalás. Ilenl kevésbhé II JJu(rutpoJá" hiánya "3J.."- ejhauyalrolrt,sa ok" a <im hálj'talan alakú palá'k rejlődésének, A gy a kra h ban előforduló 6zaháh'talan alakíl p"ták és azok hll"~i' tetö jeled II kövei,kezök: a) A terült (f{)j)os. l"zila[pl/) ijala (t, ábra) fok [;t1:1 a rendesnél Jili,ebh ( foknyil.,zöget k"j)t'z a tuluj, jaj. a fokral ill':ín)"1alanul ho"zíi, az oldal {" _1J'okfal arányla" rö"id. (,l'ehát a ví>zouy nem a:2:1. hant'm pl, 3:P;:', ~le,z!1.\ lalll nem homorlí, mint II "wj.úb''', patánál. baul'ru kitöltött. a hordozó '~llej l'","~',ikh"" fe1.--vö, il nyíl' l'r'!hl"''''rinl IHl 1-0", jól fejlett. I. libr". Ferde pata. fl n ~zabályl)l.. ~~ ('nh.. arok. b a r.. ~rd (rö\'"idf'bhl "'orok J. Ublll: '1I'n"!' I j'"." 1"Ilu " 111"''''d,'k,.. I"!,vitl thk ral. lj ".. r II lu. Jlul ohjlij {'"!<ohruk fui.

20 - DóRs~OI I. POK I"'H d"'('iii"(' I. \ pati,01/1 "11","",, \,1 "" 1:"11ull!' l'"oi'ii' 1111,,,1"11,.. II",, IZ I{fI "".~ ól 1",,7.,,," I ol. ""l: """. I Iril", I U.lI:t li. "1'" ~i;1 h, I' " p:d I II. rtll fi f(lliil,~lf III fil l':.r~,j_ Uli' '111',.1 1,HPn I'ltg 1I11,:r~ I' 1'1'0 II,' J:\ JlHlu;"',,k t'lp4' c fl.,i/nll: 1 1~ llilsc') )lutli1'n vul6 U 1j (NIaVarn~) ndlllnjhllk,j, l~~i;t;.i r.. liill'l " IL /11111<'" 1",1., (["okruli... "Z, ). lj " ~zúntl,. c' II l"ti,,,. ri II 11I'I!o,jj s:ú'1. t' :J pntl{tltirnk, I il s7.l'ld~ Ilk:tk, fl a lh1lko ;tl..{j IpjU,. " :\ tompa ('"IIVarn~,urknk. ~. t. lj f z ult patn. lj nz v... zet... olill t :-.arkuk. h az i;.. szf>oyumntt. f..jlt 'l"u n~- r. ri. 'll {, II<' a~yul"da"t i- ok'nhat..\. 7.;1hólyo~ palára 11':\ J~azJtjuk fpl a flatk,ít. ho~j anllak kiil~1í ~zéll' lj 1IIIIenu t t.. lj"_en f.-djp a hordljz6,zélt. Ynl,ryi~ IJog-y 't j"l'll I'. d.l"" p;"" ainkját. A sz:lhúlytalall alakú (Hl ákn;d "Uo[ el k... Jj t';rniink: és )ln]jg a!('riill!jrt/ríra 01:1",111 p;dkót it:"ilzilullk. unll'iytli'k szárai hátrnfplé mér 'l;keltt U \ a-t"~lid"ak. hll:!y '>7.által a Ilormíllisnid ala. t>-ilo -;,/)h sarkokat el1leljiik: ~,zrhlkiviil apatk" fok- és 01,1:1 r rali rp,z>, a rpnd.. sllél 7RJ.--t'hh 1t'J<"YPII. hogy a l. rííl patan k érz,ékpil)'pijh I.:llpát minél IHlgyohh ff'lii. It ", n f!'lr\'t:djp a ZÚz(ldá tiol. vbznnt a patkól,ordllzó r.11i1 tpn"!;: I"jtj,. min':l kifejpz"ft.. hb le!r)'pli. hnjr)' a rjl k -; b I,ö,7211' a kevfo_hh':' holllorú,agy eg-és7.{'n vízz n ('- alflat nl" nyomja,.\ {adr IJnMrrr thy ij<"azítjuk ~ l a palkó ho~y It patkó -zára a fer.11' oldalon kij.. hb aiijen, mint a -Lam: a szíi!.'ií!f /Ju/ríl/ríl Jlf.diJ<" a patk,j r ndk't -l.ára ro~ kij.. t,b állani a pata arokfalainál., - " iiyf'd patára a patk,;t a,arkokl,an "őrl' igazít Jak. lit a:umhan arra kell vigyázni. ho~~' II pa lkó csak a arkokban lf'!!yen bőr.- igazit \ a. lli,.rt lia él patkó fl ár IIZ oldalfalak,," j ttill'őre \'an r... lilwzít.va. akkur a I', k'jiii'yl'n kivp!'í a láhát. vagyis b"kazrli fog. A r.rde T>«tánál azil'llkivül arra is ii~'y.. liil1k. llol,'y a r, dl' ol,lal De r.. kijrljék rá a J>at:tl'a. va~~ is. r_ hoh't az allli áh.. 1 Jokoíl<'l Ja~ nini ro:.- a pata f"rd, "gr- is. nl ~'... Ié, alól nh'nlp-ih'" Ip~"y'-n. r.. It~;jzí n t patk',t a kl}\ :i{'~ kidr,jg-nzzu. vajr)'j' ra r",z...1i llnn:jk fel,ij P_ aj r) feliil.-tét, él.. sllél.. il, krim letompí'ja. a patki,ha a ";Irk.,k;t! hearia. általában II,'atki>! a fl'ln t'l J"(' ('Iiiké zíti.,,,mye. il szi'g-iylikak,-lég IHlg-y"k,'.Ih. Ha Ilnn'áhh hih[i, t.. lálna. lll' "'IJ<""olj" a palkót 1'l'lvl'rni. lranl:1ii \I~.asilsa a kov;;esot " patkl; kijavilú"úra. A szl'gples p[olt :I pata hordoz,i,zl;lél köriil kell l'á~jlolyozlji. kiijön"<-u a szanl kitiin r)' zik, kicsorloul. ami a kövplkező palk(jhi"l 1I11'gllt'lrezít i. _. \ sz/'l!l'lpsllél HlT" ke 1I iigyl'lni, hogy az "I..~'ehk,>nl i,,] l't'ii-'azítolt Ilatk" el ll" cstísszék. mnb'ől a ku"<i("" i,z ('Iső ~kél SZ,'!; beyerést' uláu úgy g~yő7.ő,lik 1II1'g", lj()gy :I Ii, hlb:;t 1"C"'l'szteli és a palkó úllásúl :J 'l1pg-lprh,,11 1:íIIOll Vizsgálja; ha Iw!lig a p.llkó ('Ic,~tbzott yolna, azl n~i,;',,,y kaj"(jác'~iilés$el hplyl'eigazilja ~ "Z (I1~nlulllltl.~l H kúpúl ih r:íhajlílja, l\lajll a többi s';f'g... kcl IS I}t'vt'r!. a sz.. gtégpket visszahajlja és Üln'.csípi le. hog-y liiegf.. l.. lö nagyságú c~udkok Dwracl.lHoak. n<~ lial-~-on ki('si/l~ t'e 1,r.I..~.ia a ~Z(>gcsollkokat.,I ]laiku ~yon<i!n liif'g fog lazulni. Ezutan a szf'ge._onkokal lereszl'b. lilaj'] a,z<'treket.. tllpghlízza"~ YHgyjs a szp1!c... nl1kokut, a szanlha ljeühig",li. :\ patkc; fpl\"r'rése akkor l""z t3l'lu., ha a "zpgc.onkok a pala 1~,.lül.. tphöl ltl'td állatl.a.k ki. Yt:giil a rég-i ;w:.rlyukakat "" az e"~tj.. g-e,, ;"zolruljloln~'okat rag'a,ztmal 'H' -ZH] hetaf},hztalju k. l~!l il kova(" renu zl'linl ",lj1lula"ztja. merl llinc~ hirlokahatl :lz eltc lj i. ri/juj: Eliil.. ü lialin'u val, ) 1I1iutapatku honluzc",r,,1 iilf-t r'. " fl hóp", l, fl'lsl' 'z.. gt~ likak.,. a patkó l't'bű II'jljl', " a li.dkll szárai. a 1'1;11":1 "zúlj<"ál<i J'agtam, 'Z. p",lil(' I'n':lkiiI a "ZOl"" ki;iijly hhcn y,lll kité\'!' a t"l tú" n"oi\"('''~:r (ji_zi hii. t;li'aszi "h-adási rolle,ol,; hal:i.. ;íll.. k. a:t1lllkh'iil a n;:ri,zed.\ uk.. kltúl kiilltlulúla:r kiinnyl'1l I". j, reped. -

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ü ľ ĺ ľ ü ľ ó ľ ľ í ó ĺ ĺ í ú í ľ ú ł ĺ ľ í ľ ő ő ź ő ľ í ő í ü ö Í Ĺ ź ő ö ď ź í ź ó ľ ĺ ö ľ ľ ľ ő ü ź Ú ź ú ö ö ú ľ ó Ú ó ĺ ú ő ű ź ó ú ľ ľ ó í Ęö Í ľ ľ ó ó ö ľ ő ű í ó ö ľ ű ö ó ö ľő ő ő ö

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ő ü ó ő ü ź ü ő í Ü ą Ő Íĺ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľľ ĺó ĺ ű ő ś í Ę ľ ő ő ľ ü ĺ ő í ő ü ĺ í ł í ĺ í ó ľ ĺ ő ő ü ź ö ö ó ó ľ í ü ó ü ľ ú ö ö ü ö ü ľ í ü ĺ ź ľü ú íĺ ź ó í ź Ł ľ ó í ą źĺ ĺí ó í ĺ Ö ź í ü ú ĺ ź Í

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ú ľ Ö ľ í ĺ ő ö ő Í Ó ĺ ľ ľ ł öľ ĺ Í ĺ ő ĺ ľ ü ö ö ö óľ ľ ö ő Ĺ ľ í ü ľ ľ ľ ü ü ľ ő í ľí í ĺ ľ ľó ľ ľ ľő í ľ ľ ľ ĺ ľ ő ő ő ľ őĺ ó ő ö ó ľ ő ő ľ ľ í ö ľ ó ľ ö ó ľ ľ í ľ ľ ö ľ ő ó ľ í ö ľ ľ ó ľ ĺ ľ ľó ő

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Ő ľ ü ľ Ĺ ľ í ľ ľ ľ ĺ ľ ľĺ Ĺ ľ ĺ ľ ź Á ľ ĺ ĺ ö ö ľ ę ľ í ľ ĺ ľ ľ ę ľ ľ ľ ľ ü ĺ ľ ľ Ü đ ĺ đ ľ ľ í Ü ź íĺ í ĺ Ü Ü ł đ ĺ ľ í Ĺ ľ ĺ í ł ľ í ľ ľ ľ ľ ź ĺ ľ ü ľ í ľ Í ľ ľ ľ ľ í ü Á ľ ź ĺ ę Ĺ ü ź ü Ĺ ü ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é

Ü é éé ú é ü é é ü ü é é ü ü Í é ĺ é ü é ü é é é Í é é é é é é é é é é ü í é é é é ź đ é é í ö é ű ö é é ĺ é Ĺ é ĺ é é é Ĺĺ é í é é í ö é ű ö é ö é é Í í í üĺ é é ú ü é ü ö é í é í ŕí ĺĺ ĺ é ü ĺ é ü ź ź ŕ ü é é źńé é Ĺ é ö ö ö ö é í é é é ĺ ĺ ú é Ĺ đ é é é Ü é é ź Ü é đ Í ĺ í é ĺí ĺ é é Ü é é Í é é ü Á ü é ĺ é é é éĺ ü đ ĺ Ü é Ü é é é é Ü í é é í é

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ľ Á ą Á É ę Ü Éĺ Á ĺ ĺ ĺ Ü ĺ ĺ ł Á Á É ĺą ĺĺ ą ł É Á É É É ÍľÉ Ü Á Í ĺ É Á É Ü ĺ É Ü ľá Á Á ľ É ĺ ĺ Í ĺĺ Ü ĺ ą ú É Ü Ü Á Ü Ü ĺ Ü ą Ó ĺ Ü É Í É Ü Á ĺ ą ą Á Á Á Ü ľá ĺá Á ą Á ĺ ĺ ĺ ľ ľĺĺé ĺ í ą ł ľ ĺľ ľľľĺé

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

é ö é ü ú í ľ ü é é ď Ĺ ö í ľ ľ é é é é í é í Ĺ ó ö é ű ó ö é ü é ä é é ü ö é é ó ü ö ö ó é é é é é ľ é í é é é ľ ú é í ü é ü é ü é ü é ľ ó í é ü ü ü

é ö é ü ú í ľ ü é é ď Ĺ ö í ľ ľ é é é é í é í Ĺ ó ö é ű ó ö é ü é ä é é ü ö é é ó ü ö ö ó é é é é é ľ é í é é é ľ ú é í ü é ü é ü é ü é ľ ó í é ü ü ü ľ é ü ľ ľü ó é ú óľ ź ľ ľ é é ź é é ľ ľ ó Ĺ é ĺ ó ĺ ľ ö ö í é ľ ľ ó í ľ ö ó ĺó ö ó é ľ ľ ę é é é ó ľ ľ é ľ ľ é ľ ľ Ü ľ ĺó ĺ ó ó ź ľ é é ü Ü ĺ ó Á óü đ ó Ü ńź ľ ľ ľ ľ é í é Ü ń ó é é í é Ü ö ľü ü Ü ľ ľ

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ü ĺ ő ĺő ź ő ü ő ĺ ĺ ĺ ĺ ę ź ö ő ő ő ĺ ő ő ő ő ő ő ő Ü ő ő ĺĺ ĺĺ Ü ü Ü ő ű đ Ü Ü ő ő Ü ĺ ő đ đ ő ő ő ő ő ő ő ö ő ü ő ź ü ö ö ü ő ő ö Ĺ ü ő ő ü ő ĺ ő ő ö ö ö ő ő ü ü ö ő ő ő ő ö ĺ ő ü ő ö ő ő ő ĺĺ ö ü ü

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ľ Í ĺ ĺ ľ ú ľ ĺ ľ ľ ü ł ľ ĺ ĺľ ú ĺ ľ ľ Í ü ĺ ń ł ł ó ó ú ü í ó ľ ĺ í ĺĺ ü ź ö ó ó ö ü ó ú ů Ö Ĺ í ź ĺ ľ ü ö ź í ö í ľ í ź í ĺ ú ľ ä ľ Ę í ł üź ĺ ö Ż ű ö ń ú Í ĺ ĺ ó ú Ö ź Ĺ ú ź ź í ö ó ú ź ź ú ö í đö ú

Részletesebben