F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"

Átírás

1 F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és március 31-én, kedden elfogadott törvényjavaslatokról Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról Benyújtó: kormány (Igazságügyi miniszter) A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés március 3-i ülésnapján elfogadott törvény. A foglalkoztatási jogviszonyokban alapvető követelmény, hogy a foglalkoztató és a foglalkoztatott kölcsönösen tájékoztassák egymást minden olyan tényről, amely a jogviszony tekintetében lényeges. A jelenlegi szolgálati jogviszonyt rendező szabályozásokból a foglalkoztatottat terhelő bejelentési kötelezettség levezethető, ugyanakkor jelen módosítással a nem teljesítéshez szankciót is kapcsolt a jogalkotó. Ehhez kapcsolódóan a büntetőeljárásról szóló törvény módosítása az egyes jogállási törvényekben normatív módon is megjelenő tájékoztatási kötelezettséggel összefüggő módosításokat tartalmazza. Jelen törvényjavaslat elfogadásával további követelmény, hogy az állam csak olyan személlyel létesíthessen a közszférában jogviszonyt, aki ellen nem indult olyan bűncselekmény miatt büntetőeljárás, amely fokozottan megkérdőjelezheti az adott szervbe vetett bizalmat. A törvényjavaslat a Magyar Kormánytisztviselői Kar által jelzett, jogszabály-értelmezési és jogalkalmazói gyakorlat során felmerült kérdéseket is tisztázza. A törvényjavaslat célja továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény hatályos szabályainak rugalmasabbá tétele annak érdekében, hogy az államigazgatási szervek hatékonyabban tudják ellátni a működésükhöz szükséges humánerőforrás-gazdálkodási feladataikat, és gyorsabban alkalmazkodjanak a Kormány szervezetalakító döntéseihez, céljaihoz. A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslatról A brókercégek ellenőrzésének szigorítása és a brókercsalások visszaszorítása érdekében szigorító törvényjavaslat célja, hogy a csalók ne tudják elrejteni vagyonukat. A brókerbotrányban érintett cégek cégcsoportjainak, a cégek vezetőinek, tulajdonosainak, a felügyelőbizottsági tagoknak, és az érintett könyvvizsgálóknak is a teljes vagyonát zárolni kell. A zár alá vett vagyont a károsultak kártalanítására kell felhasználni. A benyújtott törvényjavaslat célja, a brókerbotrány által érintett károsultak megsegítése, és a kártérítési folyamat lehető legrövidebb idő alatt történő lebonyolítása. A törvény a bróker cégek és a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások vezetőinek kártérítésre felhasználható vagyonát biztosítja. Ezért a javaslat megkülönbözteti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézeteket illetve a bróker cégeket, vagyis a befektetési vállalkozásokat. A törvényjavaslat alapján a bíróság elrendelheti a meghatározott szervezetben befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással rendelkező személy, vezető tisztségviselője, képviseletre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselője, cégvezetője, valamint felügyelő bizottságának tagja, illetve ezek megbízottja, továbbá könyvvizsgálója vagyonának zár alá vételét akkor is, ha a kapcsolat a bűncselekmény elkövetésének megkezdését követően megszűnt. Ezáltal egy teljes cégcsoport vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni, függetlenül attól, hogy e kapcsolat a bűncselekmény elkövetésének megkezdését követően megszűnt-e. Zár alá vétel rendelhető el azon vagyonelemre is, amelyet a vizsgálat megindulását követően feltűnő értékaránytalansággal, ingyenesen, vagy közeli hozzátartozó javára szereztek. 1

2 A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvényjavaslatról A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) döntése értelmében Budapest rendezi a 2017-es vizes világbajnokságot, mely az ország történetének eddigi legnagyobb nemzetközi sportrendezvénye lesz. A 2017-es vizes világbajnokságnak eredetileg Guadalajara adott volna otthont, ám a mexikói város pénzügyi okok miatt egy hónapja visszalépett. Hazánk korábban elnyerte a 2021-es vizes vb rendezési jogát, azonban FINA felkérésének eleget téve már négy évvel korábban 2017-ben Budapestre látogathatnak a világ legjobb úszói. A felkészüléshez rendelkezésre álló idő rövidsége miatt széles körű összefogásra van szükség a közel 2500 sportolót rajthoz állító sportrendezvény sikeres lebonyolítása érdekében. A javaslat a Budapesten 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megteremti annak a lehetőségét, hogy a rendezvényhez szükséges beruházások a rendelkezésre álló kevesebb, mint 2 év alatt megvalósulhassanak. A Dagály Fürdő területén egy olyan 5000 férőhelyes uszoda építése szükséges, amely mobil lelátókkal 18 ezer fősre lehet bővíteni. Ennek érdekében szükséges a közigazgatási hatósági eljárások felgyorsítása. A törvény rendelkezik a sajátos településrendezési szabályok, a kisajátítási eljárás, illetve az árvíz- és tűzvédelem tekintetében. A beruházással összefüggő közbeszerzési eljárások gyorsítása érdekében a törvény lehetővé teszi, hogy a beruházással összefüggésben a lehető leggyorsabban lebonyolítható, rendkívüli hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásforma kerüljön alkalmazásra. Minden esetben legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni, és az ajánlatok értékelési szempontja kizárólag a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás lehet. Tekintettel arra, hogy a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan árvízveszélyes területen helyezkedik el, a törvény megállapítja az árvízvédelemmel összefüggő feladatokat és kötelezettségeket, annak érdekében, hogy a beruházás megvalósításának időpontjára a beruházás helyszínének és tágabb környezetének árvízvédelme mind jogi, mind műszaki szempontból teljes körűen megoldott legyen. A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló T törvényjavaslatról Az Egyezmény közvetlen célja Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonsági kapcsolatok rendezése. Az elérni kívánt közpolitikai cél a két ország szociális biztonsági rendszerei koordinációjának elsődlegesen a másik ország területén vállalt munkavégzéssel kapcsolatos elősegítése, és ez által kiemelten a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok fejlesztése volt. Az Egyezmény létrehozására irányuló tárgyalások az amerikai fél kezdeményezésére indultak 2007-ben, hiszen mindinkább igény mutatkozott arra, hogy egyes társadalombiztosítási kérdések, a többi bilaterális egyezményhez hasonlóan kerüljenek rendezésre a két ország viszonylatában is. Az Egyezmény megkötésével a szerződő államok célja, hogy biztosítsák a magyar és az amerikai öregségi, megváltozott munkaképességű személyek részére járó (rokkantsági), valamint halál esetén járó (nyug)ellátásokra jogosultságot szerzett személyek szerzett jogai megőrzését abban az esetben is, ha a két ország társadalombiztosítási rendszereiben biztosítási időt szereztek. Az Amerikai Egyesült Államok Magyarország egyik kiemelt és meghatározó tengerentúli partnere. A gazdasági szempontok figyelembevételével az Egyezmény célja, hogy a két ország közötti gazdasági kapcsolatok intenzívebbé válásával járó fokozott munkaerőmozgás során a munkavállalók, önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek tekintetében korszerű szociális biztonsági szabályozás érvényesüljön. A pozitív gazdasági hatások mellett az Egyezmény hatálya alá kerülő személyek is élvezhetnék az Egyezményből származó előnyöket. A szociális biztonsági egyezmények létrehozása során hangsúlyozottan tekintettel kell lenni a szociális biztonsági koordináció területén az Európa Tanács és az Európai Unió által korábbi évtizedekben kidolgozott jogi eszközökre. A kétoldalú szociális biztonsági egyezmények tekintetében meghatározó jellegű az alábbi szempontok, elvek fokozott érvényre juttatása: a) az alkalmazandó jog egyértelmű meghatározása a másik ország területén való munkavégzés, illetve azzal összefüggő tartózkodás esetében, b) az ellátásokra való jog biztosítása, c) a már megszerzett jogok fenntartása, d) a jogosultsági időtartamok összeszámítása, e) az ellátásokhoz való közvetlen hozzáférés Magyarországon kívül, f) az arányos teherviselés. A dokumentum szövegét előkészítő tárgyalások során a felek egyetértettek abban, hogy az Egyezmény hatálya ne terjedjen ki az egészségbiztosítás és a balesetbiztosítás, valamint a munkanélküli ellátások koordinációjára, továbbá nem kerülnek koordinálásra a munkanélküli ellátások nemzeti szabályai sem. Az Egyezmény várhatóan 2

3 jótékony hatást gyakorol a kétoldalú kapcsolatokra, mely a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet kialakításában is szerepet vállalna. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatról Az Egyezmény célja a két ország között az állampolgárok szabad mozgását támogató, az európai értékekkel összhangban lévő társadalombiztosítási, szociális biztonsági kapcsolatok rendezése, valamint ennek eredményeként a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Az új szociális egyezmények létrehozásakor mind Magyarország, mind Törökország kész figyelembe venni az Európai Unió és az Európa Tanács által meghatározott elveket és értékeket. Az Egyezménnyel elérni kívánt közpolitikai cél elsődlegesen állampolgáraink társadalombiztosítási rendszereinkben megszerzett jogainak védelme, a két ország szociális biztonsági rendszerei koordinációjával a másik ország területén vállalt munkavégzéssel kapcsolatos elősegítése. Az említett alapelvek és eszközök között különösen meghatározó: - az alkalmazandó jog egyértelmű meghatározása a másik ország területén való munkavégzés, illetve az azzal összefüggő tartózkodás esetében (főszabályként a foglalkoztatott személyre a munkavégzés helye szerinti jogszabályok vonatkoznak, az ez alóli kivételeket egyértelműen rögzíteni kell), - az ellátásokra való jog biztosítása, - a már megszerzett jogok fenntartása, - a jogosultsági időtartamok összeszámítása, - az ellátásokhoz való hozzáférés Magyarországon (illetve az ellátást folyósító országon) kívül, - az arányos teherviselés Az Egyezmény ezen elvek keretei között biztosítja a magyar és a török jog szerint öregségi, valamint elhalálozás esetén járó nyugellátásokra jogosultságot szerzett személyek részére ezen megszerzett jogaik megőrzését abban az esetben is, ha mindkét ország nyugdíjbiztosítási rendszereiben szereznek biztosítási időt. Az Egyezmény alkalmazkodva a nemzetközi gyakorlathoz lehetővé teszi, hogy a hosszabb távon (legfeljebb 24 hónapig tartó) a másik szerződő fél területére kiküldetés keretében érkező munkavállaló a kiküldő állam joghatósága alatt maradjon és abban az államban tartsa meg biztosítási jogviszonyát. Az Egyezmény hatálya kiterjed továbbá az egészségbiztosítási ellátások, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, valamint a munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel összefüggő ellátások jogosultsági szabályainak koordinációjára is. A Bethlen Gábor Alap évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatról A Bethlen Gábor Alap a Bethlen Gábor Alapról szóló évi CLXXXII. törvény előírásainak megfelelően a szervezet évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót benyújtotta az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága, mint feladat- és hatáskör szerint illetékes bizottság, a február 25-i ülésén a beszámolót megvitatta és támogatta annak elfogadását. Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága a B/802. számú beszámolót a HHSZ 84. (2) bekezdése alapján benyújtott határozati javaslatban az Országgyűlésnek elfogadásra javasolta. A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló T/3752. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) január 1-jén hatályba lépett módosításával kapcsolatos jogalkalmazást segítő pontosításokat tartalmazza. A Javaslat a Ktdt. tárgyi hatálya alá tartozó termékek egyértelmű lehatárolását célozza, ugyanakkor a tárgyi hatályát nem bővíti. A Ktdt. tárgyi hatálya január 1-jétől kibővült többek között az irodai papír termékkörrel. 3

4 Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január 1-jei megszűnésével feladatkörét az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet vette át, amely az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség szervezeti egységeként működik. Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet feladatainak ellátásához költségvetési támogatást kap az erre szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatból, amelynek felhasználásához elengedhetetlen a támogatás elkülönített számlán történő nyilvántartása és kezelése. Ennek megfelelően a Javaslat 2. a Ktdt. 37. (1) bekezdésének a következő kiegészítését tartalmazza: elvégzéséhez elkülönített számlára költségvetési támogatást kap A Ktdt. 1. melléklete tartalmazza a Ktdt. tárgyi hatálya alá tartozó termékek megnevezését, a megnevezéshez tartozó vámtarifaszám, HR és KN alszám feltüntetésével. Egyes, termékek esetében a megnevezés és a hozzá tartozó kódszám ellentmondásban áll, vagy a január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra alapján nem megfelelő, ami megnehezíti a termékdíjköteles termékek pontos meghatározását. A Javaslat 3. és melléklete ezt az ellentmondást, illetve nem megfelelőséget orvosolja. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról Az elfogadott javaslat kötelezővé teszi a különösen veszélyes, a közepesen veszélyes és az elővigyázatosságot igénylő madarak, hüllők és emlősök egyedi azonosítóval történő ellátását. Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter rendeletalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezések összhangba kerültek az Állatvédelmi törvény előírásaival, így a Miniszter kellő részletességgel dolgozhatja ki a veszélyes állatokra és a velük kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó rendeleti szabályokat. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról Az elfogadott módosítás nyomán a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár egy intézményként, Országos Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár néven működik tovább. Az Országos Fogyatékosságügyi Programról ( ) szóló határozati javaslatról A javaslata fogyatékos személyek élethelyzetének javítása, illetve esélyegyenlőségének megteremtése érdekében született. A fogyatékosságügyi szakterület egyik legfőbb jellemzője, hogy az élet valamennyi területét érinti, ezért a mindenkori kormányzattól gondosan tervezett, összehangolt intézkedéseket követel. A évekre szóló Országos Fogyatékosságügyi Program célja ennek megfelelően az előttünk álló évek szakmapolitikai irányainak meghatározása. A szubszidiaritás elve alapján a fogyatékos személyeknek lehetőség szerint a lakóhelyükön kell az őket megillető szolgáltatásokhoz hozzáférniük. A határozati javaslat ezért felkéri a helyi önkormányzatokat figyelemmel arra, hogy a fogyatékosságügyi szempontok érvényesítésére leginkább helyi szinten van lehetőség, hogy tegyenek meg mindent a Programban foglalt célok végrehajtása érdekében. A fogyatékos személyek aktív és kezdeményező szerepének kiemelésével az Országgyűlés ismételten hangsúlyt ad a semmit rólunk nélkülünk alapelvének. A fogyatékos személyek fogyatékosságból adódó hátrányainak leküzdése érdekében született program az alábbi területekre fogalmaz meg célkitűzéseket. A fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató adatgyűjtések és kutatások; egészségügy; korai fejlesztés; foglalkoztatás; szociális szolgáltatások és ellátások; komplex rehabilitáció; önálló életvitel; közlekedés; sport, kultúra, turizmus. A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények A schengeni övezeten belül repülővel utazókról hat, az azon kívülre repülő, illetve onnan beutazó utasokról 16 adatot kell továbbítaniuk a légitársaságoknak a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnak, amely működteti a nemzeti utasadat-információs rendszert. A schengeni övezeten belül utazóknak a nevét, állampolgárságát, úti okmányának számát, születési idejét, a másik schengeni államba érkezés helyét, továbbá az indulási, a tranzit- és a célállomást kell rögzítenie a légitársaságnak. 4

5 A schengeni övezeten kívülre utazóknál, illetve az onnan érkezőknél már rögzíteni kell - egyebek mellett - a jegy kiállításának időpontját, a járat és az ülőhely számát, a poggyászra vonatkozó adatokat, továbbá az együtt utazók nevét is. A légitársaság az utasok adatait részint a határforgalom-ellenőrzésért felelős szervnek, részint a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnak továbbítja. A légitársaság köteles az adatokat a járat tervezett indulási ideje előtt 12 órával, valamint az utasfelvételi eljárás befejezését követően - közvetlenül a légi jármű felszállása után - haladéktalanul továbbítani a központnak. A központ átveszi és kezeli az adatokat, aminek célja a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények felderítésének és nyomozásának, illetve a nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvések és tevékenységek elhárításának az elősegítése. A központ a kockázatos utasok adatait összeveti az általa kezelt adatokkal. Amennyiben a terrorizmussal vagy a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény elkövetésének lehetséges gyanúját vagy pedig a nemzetbiztonságot veszélyeztető lehetséges kockázatot állapít meg, akkor értesíti a felderítésre hivatott szervet és átadja az adott utas adatait. Az utasok adatait öt évig köteles kezelni a központ. A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosítása, mely a törvényjavaslat elfogadásával megvalósult. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat Az iparági szabályozás a lakossági fogyasztók és törvényben meghatározott egyéb felhasználók (jellemzően kisvállalkozások) esetében a földgázellátás biztosítását úgynevezett egyetemes szolgáltatás keretében is lehetővé teszi. Az egyetemes szolgáltatás a hatósági áron túl számos, a felhasználók számára előnyös feltételek biztosít (pl. szerződéskötési kötelezettség, ügyfélszolgálat és garantált szolgáltatás szabályai). Mindezen előnyök folyamatos biztosítása érdekében a vállalkozás szabadságára is figyelemmel szükséges azt az esetet szabályozni, ha valamely társaság egyetemes szolgáltatói tevékenységével fel kíván hagyni. A jelen törvényjavaslat célja az egyetemes szolgáltatói tevékenységgel felhagyni kívánó társaság által ellátott felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltatás keretei között történő folyamatos földgázellátás biztosítása. A törvényjavaslat elfogadása kimondottan a fogyasztók érdekeit szolgálja, hiszen a közszolgáltató normál keretek között, rendezett formában tud felhagyni az általa nyújtott közszolgáltatással úgy, hogy a fogyasztót a folyamatok közben semmilyen kár, vagy hátrány nem éri. 5

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2012. november

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szöveg 2009. április 11-én hatályos változat. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása

Jogszabályi keretek összefoglalása Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon című, ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0007 kódjelű projekt társadalmi

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2014. június

Részletesebben

NYUGDÍJ PORTRÉ PENSION PORTRAIT

NYUGDÍJ PORTRÉ PENSION PORTRAIT NYUGDÍJ PORTRÉ Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság PENSION PORTRAIT Central Administration of National Pension Insurance NYUGDÍJ PORTRÉ Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság PENSION PORTRAIT

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat Tartalomjegyzék 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. október

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. június

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 194. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 29., kedd 194. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CLV. törvény A minõsített adat védelmérõl 47843 2009. évi CLVI. törvény A sportról szóló

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben