Hulladékgazdálkodás. A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Mai óra tartalmából HULLADÉKELDOLGOZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékgazdálkodás. A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Mai óra tartalmából HULLADÉKELDOLGOZÁS"

Átírás

1 HULLADÉKFELDOLGOZÁS 1. óra Környezetvédelemhulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Tananyag: Bevezetés a hulladékgazdálkodásba Átfogó kép hulladék feldolgozásról, hulladékgazdálkodásról Korszerű szemlélet feldolgozás alapfogalmai, alapeljárásai megismerése Néhány kiemelkedő szakember bemutatása (bemutatkozása), akik esettanulmány tárnak a hallgatóság elé Mai óra tartalmából Esettanulmányok, példák Szelektívgyűjtés Szilárd települési hulladék kezelése Csomagoló-anyagok újrahasznosítása Alternatív tüzelőanyag előállítás szilárd települési hulladékból Biológiailag lebontható hulladékok hasznosítása Ipari hulladékok: salakok, pernyék hasznosítása A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés fogalma i és fogyasztási folyamat anyagáramai és hulladékai gazdálkodás és környezetvédelem: Termék és termelésintegrált környezetvédelem Magyarország feladatai a hulladékgazdálkodásban (hulladékfeldolgozásban) HULLADÉKELDOLGOZÁS feldolgozás tágabb értelemben az a céltudatos tevékenység, amikor a hulladékokat mechanikai, termikus, kémiai vagy biológiai eljárások alkalmazásával a további feldolgozás vagy felhasználás céljaira alkalmassá tesszük. gazdálkodás magába foglal minden olyan tevékenységet, amely a hulladék keletkezésének elkerülését, hasznosítást vagy ártalmatlanítását szolgálja HULLADÉKFELDOLGOZÁS feldolgozás mechanikai eljárásokkal = előkészítés

2 A hulladék és az emberi lét Ásványi Nyersanyag kitermelése Nyersanyagok előkészítése Felhasználás Alapanyaggyártás - Késztermékanyaggyártás Felhasználás A hulladék A termelés és a fogyasztás során mindig keletkezik olyan maradékanyag, termék, elhasznált eszköz vagy csomagolóanyag, amelyet a keletkezés helyén a tulajdonos - gazdasági és műszaki okok miatt- sem az eredeti célra, sem más célra nem tud, nem kíván, vagy nem akar felhasználni, amelytől ezért meg kell szabadulnia- ez a hulladék. A hulladékkeletkezés következményei A folyamat kiindulópontja az ásványi nyersanyagok kitermelése, amely a környezetbe való nagymértékű beavatkozással jár. Az alapanyag- és a feldolgozóipar, a kereskedelem és szolgáltatás, valamint az intézményi-hivatali és lakossági fogyasztás hulladékainak lerakása pedig jelentős környezeti ártalmakat idézhet elő, és értékes földterületeket von el a természettől és a mezőgazdaságtól. A hulladékkeletkezés következményei A talaj, talajvíz és felszíni vizek szennyeződése A hulladékok leggyakrabban - évezredek óta - szükségszerű természetes befogadója a talaj. A hulladék szerves és szervetlen alkotói a szivárgó csapadékvízzel kilúgozódva különféle sók - klorid, nitrát, szulfát stb. -, nehézfémek, szénhidrogének és nehezen bomló egyéb szerves szennyezők formájában a vízminőség romlását okozhatják. Az oldott, emulgált szennyeződést tartalmazó folyadék beszivárog a talajba, a talajvízbe és az áramlás révén vízbázisokat veszélyeztethetnek. A hulladékkeletkezés következményei A levegő szennyeződése A biológiailag lebontható szerves anyag tartalmú hulladék bomlása során jellegzetes gázok keletkeznek (ammónia, hidrogén-szulfid, metán stb.): nem elhanyagolható a kommunális lerakók üvegházhatást növelő szerepe. Az összegyűlt hulladékhalmok finom porát, illetve nagyobb darabjait (papír, műanyagfólia) a szél vagy kisebb légmozgás is a levegőbe emeli. A hulladék-lerakóhelyeken az öngyulladáskor vagy a hulladékok nem megfelelő elégetésekor keletkező égéstermékek (füstgáz, korom, pernye) közvetlenül szennyezik a levegőt.

3 A hulladékkeletkezés következményei Fertőzésveszély A települési és egyes termelési hulladékok (pl. vágóhídi hulladékok) mikroorganizmusai (vírusok, baktériumok, féregpeték stb.) különböző fertőző betegségek előidézői lehetnek.. Megfelelő körülmények között a kórokozók a hulladékban hosszabb ideig életképesek maradnak, onnan a talajba, a vízbe kerülhetnek és közvetlen érintkezés útján is fertőzést okozhatnak. A hulladékkeletkezés következményei A rovarok és rágcsálók elterjedése A nem megfelelő települési hulladékkezelés következtében a rovarok (legyek) és rágcsálók (patkány, egér) nagymértékben elszaporodhatnak. Mind a rovarok, mind a rágcsálók közismert közvetítői, terjesztői az egyes fertőző betegségeknek. Ezért a megfelelő gyakoriságú hulladékeltávolítás, a lakott területen minél rövidebb ideig tartó zárt tárolás, a tárolóban történő helyes kezelés (tömörítés, letakarás) a rovarok és rágcsálók elleni védekezés legfontosabb feltételei. Környezetvédelem célja az ember számára az egészséges és emberhez méltó környezet biztosítása; az emberi beavatkozás hátrányaitól a talaj, a levegő, a víz, a növény- és állatvilág megvédése; A hulladék keletkezésének további kérdései Erkölcsi: az emberiség fejlődése Gazdasági környezetben az emberi beavatkozás okozta károk megszüntetése. Környezetvédelem- gazdálkodás Fenntartható fejlődés A fenntartható - harmonikus - fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igények kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől (Bruntland jelentés). A fogalomban nemcsak az ökológiai és gazdasági kölcsönös függőség és az egyensúly fenntartás követelménye jelenik meg, hanem az etikai felelősség is. Az Embernek fel kell adnia hagyományos uralkodói gondolkodás módját és uralkodói magatartását, mely szerint felülvén a Világ trónjára, úgy véli, hogy az általa uralt és alakított Világ sorsáról, korlátlanul egyedül a saját igényei szerint dönthet. Az antropocentrikus Világot antropofób Világgá kell változtatnia. (Prof. H. Brauer nyomán, Handbuch des Umweltschutzes und der Umweltschutztechnik. Band 2, Springer,Berlin, 1995).

4 Az Ember beavatkozhat a Világba, azonban nem mint valamennyi földi Élet Uralkodója, hanem mint Világ Partner - ereje, kreativitása (Homo faber) miatt felelős minden életért. Csak az Ember képes a dinamikusan változó világban valamennyi Élet egyensúlyát megőrizni. Ez az alkotó ember kötelessége (Homo morales). (Prof. H. Brauer nyomán, Handbuch des Umweltschutzes und der Umweltschutztechnik. Band 2, Springer,Berlin, 1995). A környezetvédelem tárgya A dinamikus Világ alakításánál feltárni mérnöki- és természettudományos úton azokat a műszaki lehetőségeket, melyek a környezet védelméhez, az ember által okozott hibák kijavításához szükségesek, amelyek ugyanakkor a Cselekvő Embert (a fejlődést) sohasem korlátozzák. Környezetvédelem területei Emissziók és hatásaik elemzése - és termékintegrált környezetvédelem Additív környezetvédelem: a talaj, a levegő és a víz tisztántartása Szanáló környezetvédelem: az ember okozta károk felszámolása A hulladékok Magyarországon Szilárd települési hulladék 4000 kt i hulladék kt Mezőgazdasági hulladék kt Építési hulladékok 7000 kt Gumiabroncs 42 kt Akkumulátor 25 kt Hűtőgép, hűtőszekrény db Gépjármű db Elektromos, elektronikai termékek 100 kt TV készülék db Számítógép db Lerakás Energia Nyersanyag Segédanyag Levegő, víz Emissziók szennyezett levegő, víz, valamint energia i hulladék fizikai kémiai biológiai Újrahasznosítás Hasznosítás Termék i hulladék Lerakás i hulladék A gyártási és szolgáltatási folyamatban elkerülhetetlenül keletkező maradékanyagokat termelési hulladéknak nevezzünk. A termelők és szolgáltatók hulladékai lehetnek: technológiai (pl. timföldgyártásnál a vörösiszap, a vasgyártásnál a salak) vagy amortizációs (termelő berendezések) termelés-specifikus hulladékok és nemtermelés-specifikus hulladékok (pl. csomagolóanyagok, irodai papír, irodai számítógép).

5 Elhasználódott termék, mint fogyasztási hulladék Az elhasználódott termék használati eszközök, tárgyak és csomagolóanyagaik, étkezési és más a háztartásban keletkező maradékanyagok (háztartási hulladék), valamint a termelés nem specifikus hulladékai (háztartási jellegű ipari hulladék) képezik a fogyasztási (kommunális vagy települési) hulladékot. és termék integrált környezetvédelem A termelésintegrált környezetvédelem célja: a piacképes termékek gyártási folyamatának olymódon való kialakítása, hogy a folyamatban csak az elkerülhetetlenül szükséges minimális mértékben keletkezzen maradékanyag (hulladék). (Handbuch des Umweltschutzes und der Umweltschutztechnik. Band 2, Springer,Berlin, 1995). és termék integrált környezetvédelem A termékintegrált környezetvédelem célja: a termékek olymódon történő kialakítása, hogy a használatuk után, és a szükséges előkezelést követően az anyagi komponenseiket - fémek, üveg, fa, papír, műanyagok, kerámiák stb. - a termelési folyamatba vissza lehessen vezetni (újrahasznosítás, hasznosítás). (Handbuch des Umweltschutzes und der Umweltschutztechnik. Band 2, Springer, Berlin, 1995). gazdálkodás tárgya: nyersanyagokkal való gazdálkodás, körfolyamatos hulladék-anyaggazdálkodás Nyitott termelési - fogyasztási folyamat Zárt termelési - fogyasztási folyamat A hulladékgazdálkodás során a hulladékok kezelésének általános céljai: a lerakásra kerülő hulladék csökkentése; a lerakás kockázatának mérséklése (a hulladék ártalmasságának csökkentése); a hulladékból hasznosítható termékek kinyerésével, előállításával a hulladék anyagának, energiatartalmának a termelésifogyasztási folyamatba történő minél teljesebb visszaforgatása.

6 Válogatómű a 20.század elején New Yorkban A fejlett hulladékgazdálkodás igényli: egyrészt a közreműködők a termelőkvállalkozók, a lakosság, a hulladékkezelők, valamint a kormányzat és önkormányzat - feladatai a törvényi és gazdasági összehangolását, koordinálását (e feltételt a évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, valamint a napjainkban megjelent kapcsolódó jogszabályok törekszenek biztosítani); másrészt a szükséges műszaki-technológiai rendszer hazai kialakítását. Egy - egy ország hulladékgazdálkodással foglalkozó szakembereinek alapvető feladata, hogy az adott ország lehetőségeinek leginkább megfelelő rendszert dolgozza ki. A hulladékkezelő és hulladékhasznosító művek száma és kapacitása Ausztriában [Forrás: Umweltbundesamt,Anlagendatenbank,1998] Berendezéstípusok Darab kt/év Fizikai-kémiai hulladékkezelő művek Speciális feldolgozó üzemek (főként fizikai előkészítőművek, mint pl. elhasznált autó, hűtőszekrény, elektronikai eszközök) Építési törmelék feldolgozó előkészítő üzemek Termikus hulladékkezelő üzemek Biológiai hulladékkezelő üzemek Biohulladék komposztálóművek Válogatóüzem Építési törmelék lerakók lerakók lerakók előkészítés KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Előkészítés tágabb értelemben az a céltudatos tevékenység, amikor a nyersanyagokat, hulladékokat mechanikai (aprítás, fizikai tulajdonságbeli eltérésen azaz sűrűség, mágneses, elektromos, optikai, termikus, felületi, halmazállapot sajátságokon - alapuló szétválasztási eljárások, valamint darabosítási, homogenizálási) eljárások alkalmazásával a további feldolgozás vagy felhasználás céljaira alkalmassá tesszük.

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

A hulladék, mint nyersanyag

A hulladék, mint nyersanyag A hulladék, mint nyersanyag DR. CSÕKE BARNABÁS, tanszékvezetõ egyetemi tanár, intézetigazgató (Miskolci Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék) Az 1980-as években szilárd települési hulladékok kezelésének többékevésbé

Részletesebben

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Készítette: Harasztos Anna Budapest, 2009 1. Bevezetés...

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I.

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. Benkő Gyöngyi Hulladékkezelési előírások A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-30 HULLADÉKKEZELÉSI

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 7. Hulladékgazdálkodás 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Miért keletkezik hulladék? többet termelünk több melléktermék, selejt,

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Éva Andrea. Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások

MUNKAANYAG. Horváth Éva Andrea. Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások Horváth Éva Andrea Termékgyártás során figyelembe veendő tűz,- munka-egészség- és környezetvédelmi előírások A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás célrendszere

A hulladékgazdálkodás célrendszere Hulladékgazdálkodás 2006/2007. tavaszi félév A hulladékok kezelésének rendszerezése, ipari és kommunális hulladékok jellemzése A TSzH gyűjtése, ártalmatlanítása, szelektív gyűjtése, hasznosítása Buruzs

Részletesebben

13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat!

13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat! 13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat! A környezetvédelem fogalma, jelentősége és területei Környezetterhelő anyagok a laboratóriumi munkák során Veszélyes

Részletesebben

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladék képződése. A használhatatlanná, szükségtelenné vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az őt körülvevő

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT A LAFARGE Csoport a világ egyik vezető építőipari alapanyaggyártójaként

Részletesebben

A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Környezet Környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete. Környezeti elemek: a föld, a

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Hulladékgazdálkodás. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Hulladékgazdálkodás. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Hulladékgazdálkodás Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Hulladék fogalma Hulladék a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenység során, vagy ezek következtében

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik.

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Definíciók Hatásviselő Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Hatásfolyamat A hatótényezők által elindított folyamat, mely egy vagy több környezeti elem vagy a rendszer

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA A környezetvédelem rendkívül összetett gazdasági és társadalmi terület. A környezetszennyezés az egész világon mindenhol jelentős problémákat

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Az építési tevékenység alkalmával keletkező hulladékok és helyes kezelésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Az építési tevékenység alkalmával keletkező hulladékok és helyes kezelésük. A követelménymodul megnevezése: Benkő Gyöngyi Az építési tevékenység alkalmával keletkező hulladékok és helyes kezelésük A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés előkészítése A követelménymodul száma: 0681-06 A tartalomelem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben