Dr. Konczos Géza (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet) KORSZERŐ ANYAGOK és TECHNOLÓGIÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Konczos Géza (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet) KORSZERŐ ANYAGOK és TECHNOLÓGIÁK"

Átírás

1 KÉZIRAT GYANÁNT Dr. Konczos Géza (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet) KORSZERŐ ANYAGOK és TECHNOLÓGIÁK elõadás III. éves BME mérnök-fizikus hallgatók részére 2006/2007 tanév I. félév

2 TARTALOMJEGYZÉK : 1. Magas hımérsékletek elıállítása és mérése 1.1 Magas hımérsékletek elıállítása 1.2 Atmoszféra 2. Olvadékok megszilárdulása 2.1 Elméleti alapok 2.2 Olvadékok lassú megszilárdulása: egykristály növesztés olvadékból 2.3 Fémolvadékok hagyományos megszilárdítása 2.4 Fémolvadékok (extrém) gyors megszilárdítása 3. Átalakulások szilárd fázisban 3.1 Fázisátalakulások szilárd fázisban 3.2 A képlékeny alakítással összefüggı szerkezetváltozások 3.3 Újrakristályosodás (rekrisztallizáció) Melléklet: Mechanikai tulajdonságok 4. Porkohászat 4.1 Porkészítés 4.2 Formázás 4.3 Égetés/szinterelés 4.4 A porkohászati módszerek alkalmazása 4.5 Mechanikai ötvözés 5. Vékonyréteg technológiák 5.1 Vákuumpárologtatás (gızölés) 5.2 (Katód)porlasztás (sputtering) 6. Felületmódosító eljárások 6.1 Rétegleválasztás Bevonatok készítése kémiai és elektrokémiai úton Termikus szórás CVD és PVD eljárások 6.2 Felületmódosító eljárások Nem-fémes elemek koncentrációjának növelése Ionimplantáció Nagy energiasőrőségő besugárzás (elektronsugár vagy lézer) 7. Különleges mikroszerkezető anyagok 7.1 Amorf fémek 7.2 Mikrokristályos fémek 7.3 Nanokristályos anyagok/szerkezetek Melléklet: Mágneses anyagok 8. Kerámiák 8.1 Általános jellemzés 8.2 Felosztás 8.3 Szerkezet 8.4 Mechanikai tulajdonságok 8.5 Elıállítás 8.6 Korszerő szerkezeti kerámiák 9. Kompozit anyagok 9.1 Általános jellemzés 9.2 Felosztás 9.3 Szemcsés kompozitok 9.4 Szálerısített kompozitok 9.5 Lemezes kompozitok 10. Nanokompozitok

3 BEVEZETÉS: AZ ANYAGTUDOMÁNY FOGALMA ÉS JELENTİSÉGE AZ ANYAGOK KÖRFORGÁSA: TÁRSADALMI IGÉNYEK: (nyersanyag kitermelés világméretekben: kb.15 milliárd t/év) gazdaságosság, az egész ciklust figyelembe véve (takarékosság az anyaggal és az energiával) a környezet kímélése (az energiatermelés megújuló módszereinek alkalmazása, a hagyományos eljárások hatásfokának javítása, az anyagok újrahasznosítása, stb.) (a világ energiatermelésének kb. a felét fordítják az anyagok kitermelésére és feldolgozására) AZ ANYAGTUDOMÁNY MEGHATÁROZÁSA: Materials science and engineering is concerned with the generation and application of knowledge relating the composition, structure and processing of materials to their properties and use. (Committee on the Survey of Materials Science and Engineering of the US National Academy, ) B/1

4 SZERKEZET: atomi szerkezet kristályszerkezet mikroszerkezet (szemcsék, kiválások stb.) makroszerkezet felület (külsõ, belsõ, határfelület) TULAJDONSÁGOK: mechanikai szilárdság ( Young modulus, folyáshatár, szakítószilárdság) keménység, kopás kifáradás (ismételt terhelés hatása) kúszás (viselkedés magashõmérsékleten) törés (képlékeny ill. rideg törés) fizikai elektromos (vezetõképesség, szupravezetés, dielektromoság) mágneses (ferro-, ferri-, paramágnesség) optikai abszorpció, reflexió, lézer hatás, szín, fotovezetés B/2

5 termikus hõkapacitás, hõvezetés, hõtágulás sőrőség kémiai korrózió (vizes oldatokban ill. magas hõmérsékleten gázokban) gázelnyelés, stb. Megjegyzés: a gyakorlati felhasználás szempontjából a tulajdonságok kombinációja a meghatározó. PROCESSING/SYNTHESIS (ELÕÁLLÍTÁS, ALAKÍTÁS): megszilárdulás, gõzölés képlékeny alakítás (pl. hengerelés, kovácsolás, stb.) kémiai (pl. redukció, oxidáció, termikus bontás) szilárd fázisú eljárások (pl. diffúzió) spec. szerkezetek kialakítása (pl. kompozitok) PÉLDA AZ ALAKÍTÁS-SZERKEZET-TULAJDONSÁG KAPCSOLATRA: Az anyagok osztályozása: Az összetétel szerint fémek/ötvözetek kerámiák polimerek kompozitok félvezetõk B/3

6 A felhasználás jellege szerint: szerkezeti anyagok (az alkalmazásnál a mechanikai tulajdonságok a meghatározók) funkcionális anyagok (egyéb tulajdonság, pl. mágneses, optikai, stb. a meghatározó) A "korszerőség" fogalma: Advanced materials are defined as those where first consideration is given to the systematic synthesis and control of the materials in order to provide a precisely tailored set of properties for demanding applications (Encyclopedia of Advanced Materials, 1994). Ready-made suit Tailor-made suit Irodalom a hez "Advanced" materials = tailor made materials [1] M. Cohen: Societal issues in materials science and technology, Materials Research Soc. (MRC) Bulletin, Sept. 1994, pp. 3-8 [2] Lendvai J.: Anyagfizika az ezredfordulón, Fizikai Szemle 46, (1996) [3] Deák P.: Az alkalmazott fizika perspektívái, u. ott, pp [4] Az I. Magyar Anyagtudományi és Anyaginformatikai Konferencia anyaga, Bányászati és Kohászati Lapok tematikus száma, 130, (10-12) 1997 okt.-nov. [5] Gyulai J.: A fizika és a mőszaki fejlıdés, Fizikai Szemle 55 (1) (2005) B/4

7 IRODALOM a) tankönyvek M.F. Ashby, D.R.H. Jones: Engineering Materials 1: An Introduction to their Properties and Applications, Pergamon Press, Oxford, 1981 M.F. Ashby, D.R.H. Jones: Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructure, Processing and Design, Pergamon Press, Oxford, 1986 E. Hornbogen: Werkstoffe, Springer, 1987 L.H. Van Vlack: Elements of Materials Science and Engineering, 6th ed., Addison- Wesley, Reading, 1989 D.R. Askland, P. Webster: The Science and Engineering of Materials, Second S.I. ed., Chapman and Hall, London, 1990 G.F. Carter, D.E. Paul: Materials Science and Engineering, ASM International, USA, 1991 J.P. Schaffer, A. Saxena, S.D. Antolovich, Th.H. Sanders Jr., S.B. Warner: The Science and Design of Engineering Materials, Irwin, Chicago, 1995 W.F. Smith: Principles of Materials Science and Engineering, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1996 W.D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering: An Introduction, 4th ed., John Wiley, New York, 1997 Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Mőegyetemi Kiadó, b) egyetemi jegyzetek Bárczy P.: Anyagismeret, NME Kohómérnöki Kar, (J ), Tankönyvkiadó, Bp., 1990 Hahn E., Szikora B., Szilágyi M.: Fizikai technológiák, Mőegyetemi Kiadó, 1996 Bárczy P.: Anyagszerkezettan, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998 G. Konczos, I. Bársony, P. Deák: Introduction to Materials Science and Technology (Textbook of the Technical University of Budapest for Ph.D. Students in Physics), (1998) Tisza M. (szerk.): Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, (2001) Tisza M.: Metallográfia, 3. kiad., Miskolci Egyetemi Kiadó, (2001) c) enciklopédiák, sorozatok Annual Review of Materials Science, 1971-tõl, évente A Szilárdtestfizika Újabb Eredményei, Akadémiai Kiadó, 1976-tól, idõnként M.B. Bever (ed.): Encyclopedia of Materials Science and Engineering, vol. 1-8, Pergamon, Oxford, 1986 R.W. Cahn, P. Haasen, E.J. Kramer (eds.): Materials Science and Technology - A Comprehensive Treatment, vol. 1-18, VCH, Weinheim, The Encyclopedia of Materials: Science and Technology, vol. 1-11, Elsevier, Amsterdam, (2002) d) folyóiratok általános tájékozódásra MRS Bulletin, Materials Research Society Materials Today, Elsevier kiadás B/5

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS KERÁMIÁK Ceramics are inorganic, non-metallic materials which either in their formation or in use are subjected to heat (American Ceramic Society) ionos vagy kovalens kötéső vegyületek

Részletesebben

9. fejezet Kompozitok 9. KOMPOZITOK

9. fejezet Kompozitok 9. KOMPOZITOK 9.1 Általános jellemzés 9. KOMPOZITOK A kompozit anyagok heterogén rendszerek, melyeket két vagy több anyag összekapcsolásával (társításával) alakítanak ki. Az alkotók kémiai összetétele és legtöbbször

Részletesebben

ANYAGOK. Bevezetés. Fáradásos repedésterjedés különbözõ típusú kompozitokban, vizsgálati eredmények. Vizsgált anyagminõségek, vizsgálati körülmények

ANYAGOK. Bevezetés. Fáradásos repedésterjedés különbözõ típusú kompozitokban, vizsgálati eredmények. Vizsgált anyagminõségek, vizsgálati körülmények Fáradásos repedésterjedés különbözõ típusú kompozitokban Dr. Lukács János 1 Csomós Zília 1 Dr. Gácsi Zoltán 2 Karcagi Rita 1 Magyar Anita 3 Tomolya Kinga 2 Bevezetés A repedéseket, illetve repedésszerû

Részletesebben

EGYES ANYAGSZERKEZETI ÉS MÁGNESES TULAJDONSÁGOK KAPCSOLATÁNAK ÉRTELMEZÉSE

EGYES ANYAGSZERKEZETI ÉS MÁGNESES TULAJDONSÁGOK KAPCSOLATÁNAK ÉRTELMEZÉSE EGYES ANYAGSZERKEZETI ÉS MÁGNESES TULAJDONSÁGOK KAPCSOLATÁNAK ÉRTELMEZÉSE Akadémiai doktori értekezés tézisei Mészáros István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Budapest 2014

Részletesebben

CONTENT. 25 Society and professional news

CONTENT. 25 Society and professional news építôanyag 2008/1 TARTALOM 2 Köszöntő 3 Volfram-karbid/kobalt bázisú keményfémek II. Laczkó László Eniszné Bódogh Margit 7 Folyóiratszemle 8 Polietilén társítása újrahasznosított gumiőrleménnyel és rétegszilikáttal

Részletesebben

A HAJTÓMŰ ALKATRÉSZ ALAPANYAGOK JELENE ÉS JÖVŐJE 4 ANYAGTECHNOLÓGIA

A HAJTÓMŰ ALKATRÉSZ ALAPANYAGOK JELENE ÉS JÖVŐJE 4 ANYAGTECHNOLÓGIA Kavas László 1 Békési László 2 Rozovicsné Fehér Krisztina 3 A HAJTÓMŰ ALKATRÉSZ ALAPANYAGOK JELENE ÉS JÖVŐJE 4 A repülőgépek sárkányszerkezetének fejlődését az utóbbi időben egy új szerkezeti anyag tette

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

BITAY ENIKŐ LÉZERES FELÜLETKEZELÉS ÉS MODELLEZÉS

BITAY ENIKŐ LÉZERES FELÜLETKEZELÉS ÉS MODELLEZÉS BITAY NIKŐ LÉZRS FLÜLTKZLÉS ÉS ODLLZÉS A kutatást támogatta: Az TA O, DOUS HUNGARICA SCINTIARIU T ARTIU TA Arany János Közalapítvány TA Határon Túli agyar Tudományos Kutatásért Program BITAY NIKŐ LÉZRS

Részletesebben

Egyatomos Grafit Gyémánt Si, Ge egykristály (félvezetők) Vegyületkerámiák Oxidok Al 2. , stb. Karbidok SiC, TiC, WC Nitridek TiN, Si 3.

Egyatomos Grafit Gyémánt Si, Ge egykristály (félvezetők) Vegyületkerámiák Oxidok Al 2. , stb. Karbidok SiC, TiC, WC Nitridek TiN, Si 3. Anyagtudomány és Technológia Tanszék Németh Árpád, dr. univ, arpinem@eik.bme.hu Kientzl Imre, imre@eik.bme.hu Orbulov Imre, orbulov@gmail.com A kerámia görög, kiégetett szóból ered Egykor kizárólag az

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

fizikai szemle 2006/9

fizikai szemle 2006/9 fizikai szemle 2006/9 Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat havonta megjelenô folyóirata. Támogatók: A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya, az Oktatási Minisztérium, a Magyar Biofizikai

Részletesebben

Könyvtári gyarapodási jegyzék / Accession List 2014-04-18

Könyvtári gyarapodási jegyzék / Accession List 2014-04-18 3rd Hungarian conference on materials science, testing and informatics : [Proceedings of the 3rd Hungarian conference and exhibition on materials science, testing and informatics] : [Balatonfüred, Oct.

Részletesebben

A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon INDEX: 2 52 50 TARTALOM

A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon INDEX: 2 52 50 TARTALOM ÉPÍTÔANYAG 2007/1 A fi nomkerámia-, üveg-, cement-, mész-, beton-, tégla- és cserép-, kő- és kavics-, tűzállóanyag-, szigetelőanyag-iparágak szakmai lapja SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Dr. Gömze A. László elnök

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

Kohászat. Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó. 141. évfolyam 2008/2. szám BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK Kohászat Vaskohászat Öntészet Fémkohászat Jövõnk anyagai, technológiái Egyesületi hírmondó 141. évfolyam 2008/2. szám Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Részletesebben

VÁLASZOK Dr. Török Tamás professzor úr bírálatára. Köszönöm az értékes bírálatát, a megfogalmazott kérdéseire az alábbiakban szeretnék válaszolni:

VÁLASZOK Dr. Török Tamás professzor úr bírálatára. Köszönöm az értékes bírálatát, a megfogalmazott kérdéseire az alábbiakban szeretnék válaszolni: VÁLASZOK Dr. Török Tamás professzor úr bírálatára Köszönöm az értékes bírálatát, a megfogalmazott kérdéseire az alábbiakban szeretnék válaszolni: 1. A doktori mű 2. oldalán olvasható: az anyagminőség meghatározó

Részletesebben

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak

Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tantárgyleírások Hidrogeológus mérnök mesterszak Tárgy Kód Oldal A mester szak tárgyai: Numerikus módszerek, optimálási eljárások...gemak712m Talajmechanika...MFKHT710003 Környezetföldtan...MFFAT710003

Részletesebben

REJTETT SZÚRÓ-VÁGÓ ÉS LŐFEGYVEREK JELLEMZŐ ANYAGA ÉS KIALAKÍTÁSA

REJTETT SZÚRÓ-VÁGÓ ÉS LŐFEGYVEREK JELLEMZŐ ANYAGA ÉS KIALAKÍTÁSA IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Sipos Jenő sipos.jeno@zmne.hu Bunyitai Ákos bunyitai.akos@gmail.com REJTETT SZÚRÓ-VÁGÓ ÉS LŐFEGYVEREK JELLEMZŐ ANYAGA ÉS KIALAKÍTÁSA Absztrakt A rejtett fegyver fogalmának

Részletesebben

Folyóiratcikkek személyenként

Folyóiratcikkek személyenként Folyóiratcikkek személyenként Ábrahám József Hutkainé Göndör Zsuzsa, Ábrahám József, Lakatos János, et al.: TDA TAR és OTDA folyadékáramok elegyíthetőségének vizsgálata. In: Anyagmérnöki Tudományok,, -.,

Részletesebben

A TERMELÉSI INFORMATIKA FOGALOMKÖRE ÉS OKTATÁSA

A TERMELÉSI INFORMATIKA FOGALOMKÖRE ÉS OKTATÁSA A TERMELÉSI INFORMATIKA FOGALOMKÖRE ÉS OKTATÁSA Dr.Erdélyi Ferenc, erdelyi@iit.unimiskolc.hu Dr.Tóth Tibor, toth@iit.unimiskolc.hu Miskolci Egyetem, Informatikai Intézet Abstract Of late years, as a result

Részletesebben

Mérnöki Anyagtudomány 1

Mérnöki Anyagtudomány 1 Mérnöki Anyagtudomány 1 Dr. habil Németh Róbert NymE, Faipari Mérnöki Kar Faanyagtudományi Intézet nemethr@fmk.nyme.hu Az anyag fogalma filozófiai megközelítés Lenin: Az anyag filozófiai kategória, mely

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Ph. D. értekezés DARÁNYI MÁRIA Témavezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok Közgyűlés 2013. május 7. 9:00, Díszterem 4. napirendi pont, 1a számú melléklet A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2012. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematika és természettudományok Budapest

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 2010 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Sikeres kutatási projektek Komputertomográf az iparban Innovatív gyártástechnológiák Hajtásláncoptimálás KorszerÛ

Részletesebben

A Mo 2 C/Mo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ionspektroszkópiai. Ph.D.

A Mo 2 C/Mo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ionspektroszkópiai. Ph.D. A Mo 2 C/Mo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ionspektroszkópiai módszerekkel Ph.D. értekezés tézisei Farkas Arnold Péter Témavezetők: Solymosi

Részletesebben

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLLAPOTELLENŐRZÉS VÁLOGATÁS 2012 JUBILEUMI SZÁM

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLLAPOTELLENŐRZÉS VÁLOGATÁS 2012 JUBILEUMI SZÁM ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLLAPOTELLENŐRZÉS VÁLOGATÁS 01 JUBILEUMI SZÁM JEGYZET ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA Jegyzet Szerkesztőség: a kiadó, a Marovisz címén: 111 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. Telefon:

Részletesebben

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Az anyag viselkedése terhelés hatására Az anyagok lehetnek: szívósak, képlékenyek és ridegek. Szívós vagy

Részletesebben