Saj(t)ó~Szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom december XVII. évfolyam 4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saj(t)ó~Szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. december XVII. évfolyam 4. szám"

Átírás

1 2013. december XVII. évfolyam 4. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Háziorvosi rendelés Megadom a szót.. 7 Anyakönyvi hírek Fejlesztések beruházások Ovis hírek... 9 Iskolai mozaik A legkisebbek Mikulás ünnepe.. 14 Könyvajánló A karácsonyfa díszei Sport Karácsonyi meghívó (melléklet) Szilveszteri batyusbál (melléklet) Harang csendül Ének zendül, Messze zsong a hálaének Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek Ady Endre versének első versszakával köszöntöm a faluközösség tagjait a karácsonyi ünnepkör alkalmából. Azt hiszem nem véletlen az, hogy az ünnepek alkalmával önmagunkba nézünk. Ezt mindannyiunknak meg kell tennie. Sorra vesszük ilyenkor mit tettünk az év folyamán. Vajon segítettünk-e a rászorulókon, segítettünk-e saját magunkon? Bármilyen furcsa a magán segítő ember tud igazán hasznára lenni a közösségének, mert az ilyen ember tisztában van képességeivel és tisztában van lelki erejével is. Erre a lelki erőre ma nagyobb szükség van mint valaha. Ma amikor mindenki válságról beszél a karácsonyi bevásárlólista csak a legszükségesebbeket tartalmazza. Természetesen tartalmaz kézzel fogható dolgokat, de tartalmaznia kell mást is; szeretetet, megértést, megbocsátást, emberséget. Hiszen a szeretet vezette Jézust a mi világunkba, hogy megváltson bennünket. Értenünk kell ezt ahhoz, hogy embertársainkat is megértsük, megbocsássuk vétkeiket és mindezt az emberség kell, hogy áthassa! Az embertársait megértő, szerető, megbocsátó ember képes sikeres lenni, saját életében épít sikeres közösséget és tud szerető összetartó családot alapítani és fenntartani, amely lelki felemelkedést és erős társadalmi alapot is jelent. Az ilyen ember figyel az ünnep hangulatában embertársaira, szeretteire és saját belső hangjára. Ezekből merítve erőt az elkövetkezendő újév napjaira. Kedves Sajószögediek! Legmagasztosabb ünnepünk kapujában mindannyiunknak békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok a magam, munkatársaim és képviselő-testületünk nevében! dr. Gulyás Mihály polgármester

2 Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember 26-án tartott nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés megszerzésére dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy kiemelt helyi közügynek számít a víziközmű-szolgáltatás és a feladat ellátásáért az Önkormányzat a felelős. Ezért fontos, hogy az ÉRV Zrt.-ben részesedéssel rendelkezzünk. A vételre felajánlott részvény névértéke Ft, vételára Ft. A Képviselő-testület részvényvásárlással tulajdonrészt szerzett az ÉRV Zrt.-ben. 2./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződés módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a Konzorciumi Szerződést aktualizálni kell, ami a lakosságszámban és az ehhez kapcsolódó konzorciumi tulajdonrész arányainak változásában testesül meg. A polgármesterek személyében történt változások, illetve az az új szervezeti struktúra is átvezetésre került, ami a MiReHuKöz Nonprofit Kft. mint közszolgáltató január 1. el történő létrehozásával kapcsolatos. Az új hulladék törvény hatályba lépésével a közszolgáltató csak olyan nonprofit gazdasági társaság lehet, aminek a többségi tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam, ezért kell létrehozni ezt a Kft.-ét. A Konzorciumi Szerződés módosítását indokolja az a KEOP-os pályázat is, aminek a fedezete biztosítja majd ennek a Kft.-nek az eszközpark beszerzését. A Képviselő-testület a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződést a döntés szerint módosította, majd egységes szerkezetben elfogadta. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és más önkormányzatok részvételével megalakult MiReHuKöz Nonprofit Kft-ben (székhelye: Miskolc, Erenyő u. 1.) tagként kíván részt venni Ft névértékű törzsbetéttel. dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium fejlesztési alapjából hulladékgazdálkodási rendszer kifejlesztésére és a közszolgáltatás megszervezése miatt felmerülő költségek és ráfordítások finanszírozására a MiReHuKöz Nonprofit Kft. részére a Konzorcium 3 éves időtartamra biztosít 50 M Ft kölcsönt. Ahhoz, hogy ez a Kft. január 1-vel működni tudjon, már most létre kell hozni, viszont árbevétele értelemszerűen még nincs. Ennek a működésnek a fedezetére, illetve a KEOP-os pályázatnak az önrészére szolgál a kölcsön. A Képviselő-testület a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejövő kölcsönszerződést jóváhagyta. 3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a./ dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Lucernás dűlő áramellátásával kapcsolatos eljárás egy picit lelassult, mert az egyik ingatlan-tulajdonos kifogásolta a nyomvonalrajzot, megtámadta a terveket és ezért újra kellett tervezni a nyomvonalat. b./ dr. Boros István címzetes főjegyző javaslatára Sajószöged Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és felkérte polgármesterét, hogy a pályázatot az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki. c./ dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő előtti parkolót saját erőből a Községüzemeltetési Kft. dolgozói leburkolják. A Községüzemeltetési Kft. megvásárolta az MTZ típusú traktort. Saj (t) ó~szögedről Sajószöged község ingyenes közérdekű kiadványa Megjelenik: Sajószöged Önkormányzat kiadásában; Felelős kiadó: Dr. Boros István címzetes főjegyző Szerkesztők: Vona Tamás, Vonáné Jászay Marianna Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. tel.: Nyomdai munkák: Reproprint Kft. Tiszaújváros 2

3 Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 10-én tartott nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására közszolgáltató feltételes kijelölésére dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a Miskolci Térségi Konzorcium valamennyi tagönkormányzata jelezte belépési szándékát a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-be. A Kft. jogerős hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, így a Konzorciumi Tanács szeptember 27-ei ülésén közszolgáltatónak kijelölte. A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban a következő határozatot hozta: január 1. napjával Sajószöged Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére, a Cg cégjegyzékszámon cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 3518 Miskolc, Ernyő utca 1. szám) jelöli ki, és felhatalmazza Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatát, hogy a kijelölés alapján Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa által elfogadott közszolgáltatási szerződést legkésőbb december 31-ig kösse meg a Sajószöged Község Önkormányzata nevében azzal, hogy a szerződést utólagos jóváhagyásra a képviselő testületnek be kell mutatni. dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a kommunális szennyvíz nem közművel történő összegyűjtésére és elszállítására is meg kell szervezni a közszolgáltatást, és közszolgáltatási szerződést kell kötni akkor is, ha a településen a szennyvízhálózat ki van építve. Az ÉRV Zrt. üzemelteti a szennyvízcsatorna hálózatunkat is, ezért javasolta, hogy az ÉRV Zrt.-t jelölje ki a testület a közszolgáltatási feladatok ellátására. A képviselő-testület Sajószöged Község Önkormányzata közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatónak az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-t (székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.; képviseli: Ritter Géza vezérigazgató) jelölte ki és felhatalmazta polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van pályázni szociális célú tűzifa támogatásra. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet 1. (2) bekezdés b) pontja alapján 120 m 3 tűzifavásárláshoz kiegészítő támogatást igényel. A képviselő-testület a BM rendelet 1. (3) bekezdésében meghatározott önrészt költségvetése terhére biztosítja. (A pályázaton 45 m 3 tűzifát nyert az Önkormányzat, a rászorulók 1m 3 -t igényelhetnek fenti mennyiség erejéig.) Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 23-án tartott ünnepi ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvodába a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére dr. Boros István címzetes főjegyző javaslatára a Képviselő-testület a 2013/2014-es nevelési évben felvehető maximális gyermeklétszámot a Sajószögedi Napköziotthonos Óvodában 60 csoportonként főben állapította meg. 2./ Javaslat ügyvédi meghatalmazásra az AVE Miskolc Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és társai között indult polgári peres eljárásban dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy az AVE beperelte a Miskolci Térségi Konzorcium tagönkormányzatait szerződés felmondása érvénytelenségének megállapítása miatt. Sajószöged Község Önkormányzatát is beperelte, amiért a képviselő-testület 2012 decemberében nem fogadta el a 40%-kal megemelt szemétszállítási díjat. A Miskolci Önkormányzat javaslata, hogy az önkormányzatok a Buda Ügyvédi Irodát, képviseletében dr. Cséza Anita ügyvédet bízzák meg a perképviselettel. A Képviselő-testület meghatalmazta a Buda Ügyvédi Irodát, hogy az AVE Miskolc Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és társai között indult polgári peres eljárásban az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 3./ Javaslat ideiglenesen átadott pénzeszköz folyósítására a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány részére dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a falumegújításra kiírt pályázat II. ütemét megnyerte az önkormányzat alapítványa, de saját pénzeszköze erre nincs, a pályázat utófinanszírozásos, ezért az önkormányzatnak kell ideiglenesen átadni Ft-ot. A Képviselő-testület a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány számára ,-Ft, azaz Négymillióhétszázhatvanegyezeregyszáznyolcvanöt forint összeget adott át a Leader Közterületek funkcióbővítő fejlesztése Sajószöged községben pályázat második ütemének megvalósítására, parkoló kialakítása céljából. 4./ Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 57. évfordulójára dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte a képviselő-testületi tagok részvételét és kérte, hogy az 1956-os forradalom szellemiségéhez méltóan ünnepeljenek október 23-án. 3

4 Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 31-én tartott nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára dr. Gulyás Mihály polgármester részletesen ismertette az Önkormányzat évre kitűzött céljait, feladatait, jövő évre tervezett fejlesztéseket, felújításokat, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 2./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a csatornahálózatra 26 ingatlantulajdonos nem kötött rá, ezért kötelesek évente legalább egyszer igénybe venni a közszolgáltatást a folyékony hulladék elszállítására. A közszolgáltatási díj kéttényezős lesz, alapdíjból és ürítési díjból fog állni. Az alapdíj 2709 Ft/ forduló + ÁFA, ürítési díj 600 Ft/m 3 + ÁFA. Az elszállítható legkisebb mennyiség 5m 3. A Képviselő-testület a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2013. (XI.04.) önkormányzati rendeletét. A rendelet január 1- én lép hatályba. 3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület január 01-től október 24-ig 79 határozatot hozott. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, de végre nem hajtott vagy visszavont határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Két határozatát módosította a képviselő-testület az alábbiak szerint: - Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás megszűnéséről szóló 30/2013.(V.30.) határozatát módosította a testület 38/2013.(VI.11.) határozatával. - A Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata módosításáról szóló 31/2013.(V.30.). határozatát módosította a testület 39/2013.(VI.11.) határozatával. A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a./ dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy sikeres volt a Sajószöged Községi Testedző Kör Eszközellátottság javítására és a Sajószögedi Polgárőr Egyesület Eszközbeszerzés -re benyújtott pályázata. A pályázatok utófinanszírozásosak, ezért az önkormányzatnak kell ideiglenesen átadni a megvalósításhoz szükséges összeget. A Képviselő-testület a Sajószöged Községi Testedző Kör eszközellátottságának javítása címén elnyert utófinanszírozású pályázat megvalósításához a Testedző Kör számára Ft összeget ad át fűnyíró traktor és tartozékainak megvásárlása céljára, amelyből Ft ideiglenesen, Ft véglegesen átadott pénzeszköz. b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Polgárőr Egyesület Eszközbeszerzés címén elnyert utófinanszírozású pályázat megvalósításához az Egyesület számára Ft összeget ad át, amelyből Ft ideiglenesen, Ft véglegesen átadott pénzeszköz. c./ dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtott be köztéri szobor felállítására, de a pályázat nem lett nyertes. Önerőből is meg lehetne valósítani ezt a szobrot a Művelődési Ház előtti téren, így az es szabadságharc emlékét méltó módon tudnánk ünnepelni. Javasolta, hogy a következő Saj(t)óSzögedről számban falu szintű gyűjtést rendezni ebben a témában. A képviselő-testület a kezdeményezéssel egyetértett. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 28-án tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy a bevételek és a kiadások időarányosak, a Pénzügyi -Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 4

5 2./ Javaslat az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervére Saj(t)ó~Szögedről dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy az Áht. szerint november 30-ig kell dönteni, hogy mi lesz az önkormányzat belső ellenőrzési terve a következő évben évre a Művelődési Ház és Könyvtár célellenőrzését javasolta, kiemelt figyelemmel az intézményi bevételekre. A Képviselő-testület az Önkormányzat belső ellenőrzési tervét a Sajószögedi Művelődési Ház és Könyvtár célellenőrzése az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 3./ Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy egyszerűsödik az adórendeletünk, átláthatóbb, könnyebben használhatóbb lesz. Adóemelés egyedül a telekadó vonatkozásában lesz, 50 Ft/m 2 -ről 100 Ft/m 2 -re emelkedik. Ez a beépítetlen belterületi ingatlanokra vonatkozik. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendeletét. 4./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy jogszabályváltozás indokolja a rendelet módosítását. A szociális törvény január 1 -ei hatállyal az átmeneti segélyt és a temetési segélyt megszünteti, helyettük egységesen önkormányzati segély kerül bevezetésre. A Képviselő-testület a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013. (XII.02.) önkormányzati rendeletét. 5./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy szintén a szociális törvény módosítása indokolja a változást, SzMSz 1. sz. mellékletében ami az átruházott hatáskörök felsorolását tartalmazza, az átmeneti segély polgármesteri hatáskörbe történő megítélése önkormányzati segélyre változik, illetve az említett szociális törvény módosítása január 1-től a képviselő-testület hatáskörébe adja a méltányossági közgyógyellátására vonatkozó kérelmek elbírálását. Javasolta, hogy ez maradjon jegyzői hatáskörben, mert az eljárási határidők nem, vagy csak sorozatos rendkívüli ülésekkel lennének betarthatóak. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezet a képviselő-testületnek. A Képviselő-testület a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2013.(XII.02.) önkormányzati rendeletét. 6./ Javaslat közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy az információszabadságról szóló törvény írja elő, hogy az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak mint közfeladatot ellátó szervnek közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteni. A szabályzat 2. melléklete kitöltésével lehet igényelni a közfeladatot ellátó szerv szervezetére, működésére, költségvetésére vonatkozó adatokat. A szabályzat a honlapon megtekinthető. A Képviselő-testület a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) Javaslat gyermekek, nagycsaládosok és idősek év végi támogatására 1.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen 3500,-Ft/fő támogatást nyújt. 2.) A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő családok esetében 3500,-Ft/fő, azaz háromezer-ötszáz forint/fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év közötti gyermekek részére. 3.) A Képviselő-testület a községben élő, a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló három gyermek részére egyszeri 3500,-Ft/fő, illetve egy fő középiskolában tanuló gyermek részére szintén 3500,-Ft/fő támogatást biztosít. 5

6 4.) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben tartózkodó, évben 60. életévüket betöltött nők és 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő, azaz Ötezer forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt. 5.) A fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban, vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére szintén 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület. Amennyiben az ellátás évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni. Fenti támogatásokat az Önkormányzat jövedelem vizsgálat nélkül, alanyi jogon biztosítja, ezért kérjük azokat a személyeket, akik nem érzik magukat rászorulónak és jövedelmi helyzetük megengedi, utalják át a támogatást a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány számlájára. Számlaszám: Köszönettel: dr. Gulyás Mihály polgármester b.) Használtruha gyűjtésére vonatkozó kérelem megtárgyalása A Képviselő-testület Sajószöged község közigazgatási területén használtruha összegyűjtésére szolgáló konténer kihelyezését nem támogatja. 8./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálására (zárt ülés) A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott kérelmeket. A testület minden kérelmet benyújtó diák (15 fő) részére támogatást nyújtott, a kérelmezők rászorultságától függően, eltérő mértékben. Tájékoztatató az ünnepek alatti házi orvosi rendelésről Rendelések: December 23. hétfő ig (Orvosi rendelő Sajószöged) December 24 december 27-ig a rendelés szünetel, egész napos orvosi ügyelet Tiszaújvárosban. December 30. hétfő ig (Orvosi rendelő Sajószöged) december 31. kedd délelőtt nincs rendelés, orvosi ügyelet Tiszaújvárosban január 1. szerda: Ünnepi ügyelet Tiszaújvárosban január 2-től a szokásos rendelés zajlik. Megváltozott az ORVOSI ÜGYELET telefonszáma! Az új szám: (06)46/ A hívások központilag Miskolcra futnak be, de a Tiszaújvárosi Ügyelet látja el a szolgálatot. A decemberi vérvétel rendje: Vérvétel szünetel: án és án Következő vérvétel: január 6-án ig Mindenkinek Békés Boldog Új Esztendőt kívánnak a rendelő dolgozói! Minden kedves Olvasónknak családi körben eltöltött, szeretetteljes, meghitt Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben, sikerekben gazdag békés, boldog Új Esztendőt kívánunk! A Szerkesztők 6

7 Megadom a szót. a Jegyző rovata Volt a kert kellős közepén egy fa hiszitek, nem hiszitek -, éppen az égig ért (Benedek Elek: Az égig érő fa) A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013.(I.22.) NGM rendelet szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága a kifejlett állapotában meghaladja a négy métert, illetve fa vagy más növény akkor telepíthető (hagyható meg), ha véglegesen kifejlett állapotában 1 kv felett 35 kv névleges feszültség szintig 2 méternél, 1 kv-nál nem nagyobb névleges feszültség szintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt. Amennyiben az ingatlanon olyan növényzet került korábban telepítésre, amely a fenti előírt legkisebb távolságon belül helyezkedik el, vagy a későbbi növekedése során ágai az előírt távolságon belülre kerülnének, akkor annak gallyazása, illetőleg kivágása szükséges. Ezt az ingatlan tulajdonosa, használója köteles elvégezni, de a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából értesíteni kell az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t a 06-40/ telefonszámon! Ha gallyazási és fakivágási kötelezettségüknek az érintettek nem tesznek eleget a tevékenységet az ÉMÁSZ fogja elvégezni, melynek során a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphetnek és ezt az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A levágott gallyakat rendezetten a helyszínen kell hagyniuk, mert azok az ingatlantulajdonost illetik meg. Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a leírtakkal kapcsolatban forduljanak bizalommal Dudás József területfelelőshöz a 46/ vagy a 20/ telefonszámon. dr. Boros István címzetes főjegyző Anyakönyvi hírek Házasságkötések október 26-án kötött házasságot Németh Sándor és Bodnár Mária november 16-án kötött házasságot Huszár Sándor és Fekete Beáta Az ifjú pároknak sok boldogságot kívánunk! GÓLYAHÍR augusztus 26-án született Stefán Zsolt november 05-én született Kecső Máté Noel szülei: Stefán Zsolt és Kovács Erzsébet szülei: Kecső Attila és Szombati Tímea Katalin Köszöntjük településünk legifjabb polgárait! Az újszülötteknek és szüleiknek hosszantartó, boldog életet kívánunk! Halálozás Fodor Gyuláné elhunyt szeptember 18-án, élt 72 évet. Bűdi Barnabásné elhunyt október 05-én, élt 54 évet. Stefán Andrásné elhunyt szeptember 29-én, élt 73 évet. Simon Péterné elhunyt október 23 -án, élt 85 évet. Kegyelettel emlékezünk rájuk, nyugodjanak békében! 7

8 Saj(t)ó~Szögedről Szépülő falukép MTZ beszerzés Sajószöged központjában két tér is megújult. Először nyár végén az Egészségház előtti parkoló és zöldterületet újítottuk föl. A rendelő előtti kátyús, egyenetlen beton burkolatú parkoló több gyalogosnak, kerékpárosnak és autósnak okozott már kellemetlenségeket. Éppen ezért döntött úgy az Önkormányzat, hogy ezt a sokak által használt forgalmas területet fel kell újítani. Ennek költségeit száz százalékban az Önkormányzat vállalta, a kivitelezéssel a Községüzemeltetési Kftt bízta meg, ami az éves költségvetésbe is be volt tervezve. A parkoló egyik különlegessége, hogy közel négyszáz négyzetméteren a korábban Szögeden készült térkővel van burkolva. A közepén lévő zöldterületre szikkasztó aknát helyeztünk el, hogy a hirtelen jött csapadék ne álljon meg a parkolóhelyeken. Két hibás, veszélyes aknafedelet kicseréltünk, a főútra kihajtó szakasz kiszélesítésre került. A rendezettebb parkolás érdekében a parkolóhelyeket felfestettük. Beépítettünk egy támlás padot is, a bejáratnál lévő lépcsőkhöz pedig korlát készült. Egy hulladékgyűjtő edényt is kihelyeztünk. Rendeztük a zöldterületeket is. Termőfölddel töltöttük föl és befüvesítettük azokat, továbbá egyes helyekre növényeket ültettünk. Reméljük, hogy ezekkel változtatásokkal kellemesebbé tudjuk tenni az itt eltöltött idő. Ahogy azt az újság októberi számából is tudhatják, Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. vezetőjét arra, hogy traktort és hozzá tartozó szükséges eszközöket maximum tízmillió forintig terjedő értékben beszerezzen. Az összegnek eddig a felét használtuk föl, amiből egy használt, jó állapotú MTZ típusú traktort vásároltunk, valamint egy új hótolólapot a hozzá tartozó fronthidraulikával. Az eszközök már ezen a télen is nagy segítséget fognak jelenteni. A további eszközök beszerzését (pótkocsit, szárzúzót, stb.) tavaszra tervezzük. Előzetes számítás alapján nem lesz szükség a teljes összeg kimerítésére. A fejlesztő, támogató segítséget ezúton is köszönjük a Képviselő-testületnek! Új parkoló Mint azt már korábban olvashatták az újságunkban, a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány falumegújítási pályázatot nyert, ami három részből áll. Ezek a piactér építése az iskola melletti üres sarki telken, a Szabadidő parkban a játszótér felújítása, valamint a római katolikus templom előtti üres telken egy parkoló építése. Ezekből a parkoló ez év október-novemberében készült el, a másik kettő terv szerint a következő év első felében fog elkészülni. A három projekt együttes költsége közel 15 millió forint, amiből az elkészült parkoló 4,7 millió forintba került. Célja, hogy a Szöged központjában lévő parkolási nehézségeken enyhítsen, illetve szebbé tegye a településképet. Ennek területe 396 négyzetméter, mely hat méter széles úttat és 12 parkolóhelyet foglal magába. A beruházás tartalmazott még két db hulladékgyűjtőt, egy útbaigazító táblát, egy támla nélküli padot, egy kerékpártámaszt, egy zászlótartó rudat. A pályázat sajnos csak négy fa ültetését tette lehetővé, valamint a parkoló körüli félméteres sávban finanszírozta a füvesítést. Az egységes összkép kedvéért a teljes területet befüvesítettük és száz db magyar nemesítésű rózsát is ültettünk, valamint a Kossuth út parkoló melletti szakaszán az útpadkát is feltöltöttük kőzúzalékkal, hogy igény szerint azt is szárazon igénybe lehessen venni. Pályázati feltétel volt, hogy egy másik létesítményhez nem kapcsolódó új építményt kell létrehozni, ezért nem köti össze a parkolót járda a Közösségi Házzal és a kerékpárúttal. Erről a felmerülő igények szerint a későbbiekben születhet döntés. Berecz Róbert ügyvezető igazgató 8

9 OVIS HÍREK Kirándulás a Bükkbe Hagyományainkhoz híven, október elején megszerveztük a szülőkkel a közös kirándulást. Úti célunk Szilvásvárad volt. Az autóbusszal megtett izgalmas út után, kisvonattal mentünk fel a Szalajka-völgybe. Útközben gyönyörködtünk a szép őszi erdőben. Volt, aki bátor volt és vállalta, hogy megnézi az Ősember barlangját. A kicsik lendületesen másztak egyre feljebb, a felnőttek közül is sokan kitartóan követték gyermekeiket. A völgyből az utat visszafelé gyalog tettük meg. Megálltunk a játszótéren, a pisztrángos tavaknál, az állatoknál, és végül volt, aki megkóstolta a helyi különlegességnek számító sült pisztrángot is. Délután kellemesen elfáradva, de rengeteg élménnyel telve ültünk fel a buszra, mely hazahozott minket. Bábelőadás Október 15-én óvodánkba bábszínészek érkeztek. A Piroska és a farkas című mesét adták elő szebbnél szebb bábokkal. Ilyenkor a kiscsoportosok is megtekinthetik az óvodai bábelőadást. A gyermekek a mesét kívülről tudták, halkan mondták is a bábokkal, de a szemük is ragyogott az örömtől. Zenével, vidám dalokkal összekötve remek kis műsor kerekedett. A szimbolikus bábok életre keltek és a klasszikus mese megelevenedett a gyermekek előtt. Tapssal köszönték meg a előadást, minél előbb visszavárva engedték el a színészeket. Óvodai Márton nap Az óvodában is megrendeztük Márton napját, a hagyományoknak megfelelően egy Liba-napi családi sportdélután keretében. November 13-án több család összegyűlt, hogy egy vidám és tartalmas délutánt töltsünk együtt. A bemelegítő libás körjátékok után minden család az állomásokon teljesítette a feladatokat. Volt akadálypálya, holdjárás, szlalom pálya, kisliba készítése dióból és szalvétából, libás kép készítése ragasztással, pattogatott kukoricaevés hátratett kézzel és célba dobás. Az állomásokon járó jutalom egy-egy puzzle darab volt, amit a végén minden család összeragasztott. Végül egy kis vendéglátáson is részt vettünk. Bízunk benne vidáman tért haza minden család. 9

10 Saj(t)ó~Szögedről Márton nap szülői szemmel Novemberben került megrendezésre az óvoda jóvoltából a Márton napi családi sportdélutánra, melyre, mint ahogy a nevében is benne van nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket és nagyszülőket is szeretettel várták. A mi szűk kis családunk is élt a lehetőséggel. A programok között szerepeltek a sport valamint kézügyességet igénylő feladatok. Ilyenek voltak az ügyességi akadálypálya, célba dobás, bob szlalom, lúdkészítés szalvétából, képek készítése édességekből és magvakból stb. Ezeken az állomásokon nem csak a gyerekek, de a szülők is kipróbálhatták magukat és közösen alkothattak szebbnél szebb kézimunkákat. A gyerekek nagyon jól érezték magukat az óvodástársaik, szüleik és az óvónők társaságában, de nem különbül a szülők sem. Találkozhattunk, beszélhettünk régi ismerősökkel, barátokkal. Reméljük, az óvoda megtartja ezt a jó szokását és jövőre is megrendezésre kerül ez az esemény. Köszönjük szépen! Juhász Nándor szülő Márton nap az iskolába Advent Óvodánkban is nagy az adventi készülődés. Izgalommal vártuk a Mikulás bácsit, hogy eljöjjön óvodánkba. A gyerekek versekkel, dalokkal készültek a Mikulás látogatására, és igyekeztek jól viselkedni, hogy csomagot kapjanak. December 6-án délelőtt hagyománnyá válva Mikulás tortát kaptak óvodásaink Kovács Andreától, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A szülőkkel közösen december 10-én munkadélutánt szervezünk, ahol ajándékot készítetünk az óvodásoknak. Karácsonyi ünnepségünket december 17-én tartjuk. A szülői munkaközösség ajándékaként a Csiribiri együttes karácsonyi zenés műsort ad a gyerekeknek. Az évvége közeledtével köszönetet mondok az Önkormányzatnak, a Képviselő testület tagjainak, a szülőknek és minden támogatónknak, hogy ebben az évben is segítséget nyújtottak az intézmény működéséhez, hogy biztonságos nyugodt környezetben nevelhessük gyermekeinket. Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívében. (Pálfalvi Nándor: Karácsony) Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, boldogsággal teli Új Esztendőt kívánok minden kedves olvasónak az óvoda gyermekei és dolgozói nevében. Bánné Bodolai Marianna Óvodavezető helyettes 10

11 Saj(t)ó~Szögedről Visszatérő vendégségben 2013.november 25-én az első osztályos tanulók visszalátogattak egykori óvodájukba, ahol örömmel várták őket régi csoporttársaik és óvónőik. Újra birtokba vehették az udvari játékokat, beszélgethettek, játszhattak rég nem látott óvodás társaikkal. Büszkén válaszoltak az óvónők és dajka nénik iskolával kapcsolatos kérdéseire. A látogatás végén vendéglátásban részesültek és szeretettel hívták viszontlátogatásra a leendő elsős ovisokat. Az emlékezetes napot csoportképpel örökítettük meg. Cserjésiné Nagy Márta osztályfőnök Moziban voltunk A néphagyomány szerint ez a nap az éves gazdasági munkák lezárásának ideje, és egyben a téli pihenés időszaka a természet számára. Ekkor vágták le először a hízott libákat, s ezért megengedett a vigasság, a jóízű falatozás. Iskolánkban már hagyomány Márton nap megünneplése az alsó tagozatban. Az idén november 12-én került sor erre az alkalomra. Az óvodából a nagycsoportosokat (leendő elsős tanulókat) is meghívtuk. 5 helyszínen játékos formában vetélkedtek diákjaink és gyűjtötték a liba érmeket. Volt ruhateregetés, körjáték, libakép kirakása pattogatott kukoricából, diótörés, színezés és rejtvényes feladványok. A játszóház végén Terülj asztalkám várta a gyerekeket, mely rogyásig volt különböző liba alakú és ízű süteményekkel. A süteményeket köszönjük az anyukák és nagymamák dolgos kezének. Petrikné Kertész Anita mkv. 11

12 Saj(t)ó~Szögedről EGÉSZSÉGNAP A TÁMOP /2 Innovatív iskolák fejlesztése című projekt keretében második alakalommal került sor az EGÉSZSÉGNAP megszervezésére. Célunk egyrészt az volt, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődést, igényét az egészséges életmód iránt, másrészt, hogy a tanulók széleskörű ismeretet és tapasztalatot szerezzenek az életminőség javulásához szükséges területeken. Hangsúlyt fektettünk arra, hogy a gyerekek megtapasztalják: lelkük és testük egészsége szoros összefüggésben van egymással. A program megvalósítása során a mindennapi oktatási módszerektől eltérő ismeretszerzési módszereknek köszönhetően diákjaink aktívan vettek részt a foglakozásokon. Célunk volt az is, hogy mindenki jól érezze magát, kapjon elegendő motivációt a további munkához. A foglakozások előkészítését és levezetését négy pedagógus vállalta magára. Az alsó tagozatos gyerekek munkáját Petrikné Kertész Anita és Bolgár Józsefné tanító nők, a felső tagozatos tanulók tevékenységét pedig Vonáné Jászay Marianna tanárnő és Császár Zoltán tanár úr irányította. A nap indításaként ráhangoló, motivációs órán ismerték meg a gyerekek a nap programját. Ezután az alsó tagozatos osztályok előadást hallgattak meg az egészséges táplálkozás témakörében, illetve birtokba véve a tornatermet játékos váltóversenyben mérték össze gyorsaságukat, ügyességüket és kitartásukat. Az alsó tagozatosaknál a táplálkozás témaköréből most a zöldségek és a gyümölcsök fontos szerepét emelték ki a szervezők. Ennek keretében a kicsik szendvicseket, zöldség- és gyümölcs salátákat készítettek. A finomságok elkészítéséhez recept is rendelkezésre állt, de a saját fantázia által is elkészíthették a gyerekek az étkeket. Olyan összetevőkkel is megismerkedhettek, amelyekkel eddig nem mindenki találkozott, ilyen volt például a búzacsíra. A munkából mindenki aktívan kivette a részét és érdeklődve fedezték fel az eddig ismeretlen összetevőket és ízeket. A felső tagozatosaknál interaktív előadás keretében az egészség fontosságáról, és annak megőrzésének feltételeiről beszélgetet a gyerekekkel a tanárnő. Eddigi, és az előadás közben szerzett új ismereteiket felhasználva keresték az összefüggéseket a táplálkozás és az egészség megőrzése között. Különösen fontos szerepe van a mindennapokban az egészséges, korszerű táplálkozásnak ez került a beszélgetés középpontjába. Ennél a korcsoportnál sem maradt el az osztályok közötti sportverseny, melynek első fordulójában váltóversenyek, a másodikban pedig az osztályok közötti foci és kézilabda mérkőzések szerepeltek. Terített asztalok is várták a felsősöket, ahol a tejtermékeké és a gyümölcsöké volt a főszerep. Öt féle sajtot, három féle krémsajtot, kétféle gyümölcsös ivójoghurtot, túró rudit és 8 féle gyümölcsből összeállított gyümölcssalátát kóstolhattak meg a gyerekek. Nagy sikere volt a frissen készített banán turmixnak is. Mind a két korcsoport egy rövid teszt formájában adott számot a nap folyamán szerzett ismeretekről. A kitűzött célunkat elértük, így joggal számíthatunk arra, hogy a tavaszi rendezvényen is hasonlóan aktívak és érdeklődőek lesznek tanulóink. Vona Tamás munkaközösség vez. 12

13 Advent A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, mely a reményteli várakozás ideje. Alsó tagozatban szintén ráhangolódtunk az adventi hét programjain keresztül a karácsonyi ünnepre, mely december 2-tól 6-ig tartott. Erre az időszakra Betlehem-készítő versenyt is hirdettünk. Az ügyes kis kezek minden osztályban szebbnél szebb betlehemi jászollal neveztek be, ezzel is díszítve az alsó tagozatos tantermeket. Délutánonként változatos programokkal vártuk a tanulókat. Készült ünnepi szalvétatartó, adventi naptár, süti nyalóka és karácsonyi ajándékdoboz. December 6-án a Mikulást Tátika délutánnal ünnepeltük meg, ahol a bátrabb diákok kedvenc előadójukat utánozva énekeltek és táncoltak, majd minden osztály finom süteményeket fogyasztva, apróbb ajándékokkal boldogan elfáradva fejezte be napját az iskolában. Petrikné Kertész Anita mkv. Karácsonyváró Az osztályközösségekben készülnek a karácsonyi díszek. Az ablakok hívogató díszei a karácsony közeledtéről mesélnek. A gyermekek lelkesedése, ünnepvárása minket, felnőtteket is magával ragad. Együtt várjuk a csodát, a fényt FENYŐÜNNEPSÉG-ünket családias légkörben és hangulatban december 21-én tartjuk az iskolánk tornatermében. Tavaszig várható legfontosabb események: A téli szünet után tanulóinknak már csak kéthetük marad, hogy a szükséges javításokat megtegyék az egyes tantárgyak vonatkozásában, ugyanis a tanév első féléve január 17-ig tart. Iskolánk január 24-ig értesíti a tanulóit, ill. a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Különösen fontos ez a félévi eredmény a tovább tanulni készülő nyolcadikos növendékeinknek. Közülük többen már január 18-án központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek, melynek tükrében február 14-ig be kell adniuk jelentkezési lapjaikat a középfokú intézmények valamelyikébe. A Magyar Kultúra Napja megemlékezése után lassan készülődhet a tanulóifjúság apraja-nagyja a Farsangra, melyre február harmadik hetében kerül sor intézményünkben. Az év utolsó napjaihoz közeledve szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Tiszaújvárosi Tankerület és az önkormányzataink azon anyagi segítségét, mely a 2013-as évi működésünket biztosította, ill. programjaink megvalósítását segítette, valamint azon szülőknek, vállalkozóknak az önzetlen segítőkész támogatását, akik igyekeztek minél kulturáltabb családias körülményeket biztosítani tanulóinknak, s segítettek rendezvényeink lebonyolításában. Szívből remélem, hogy továbbra is bátran fordulhatunk hozzájuk. Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, békés, boldog, új, esztendőt kíván minden kedves olvasónak, szülőnek, tanulónak és intézményünk valamennyi dolgozójának az iskola vezetése nevében: Vaszilkó Tiborné igazgató 13

14 Saj(t)ó~Szögedről December 3-án a sajószögedi óvoda tornatermébe ellátogatott a várva várt Mikulás bácsi. A Baba-mama klub résztvevőinek többsége most találkozott először a piros ruhás vendéggel. A 0-3 éves korú gyermekek először csak távolról szemlélték az idegent, de egy kis idő múlva megbarátkoztak vele és egy fénykép kedvéért már az ölébe is ültek. A megkapott csomagot azonnal kibontották, melyben készségfejlesztő játék, gyümölcs és csokoládé Mikulás volt. Számomra megható volt a gyermekek és a szülők közös éneklése, ünneplése. Fontosnak tartom ebben a korban, hogyha a szülő minél több dalt énekel, mondókát és verset mond. Ez elősegíti a gyermekek beszédfejlődését, memóriáját, szókincsüket gyarapítja és az értelmi fejlődésüket is pozitívan befolyásolja. Szeretnék ezúton köszönetet mondani az óvodának, aki a klub számára a helyet biztosítja és az önkormányzatnak, aki az ehhez szükséges anyagi támogatással hozzájárul a közös ünnepléshez. Wirtz Katalin Egy dél-amerikai kalandtúrán történt kajakbaleset során egy orvosnő a mennyországba jut - ahol megtapasztalja Isten békéjét, örömét és találkozik angyalaival - majd visszatér onnan ben, Chile déli részén a Los Rios régióban, Dr. Mary Neal, - ortopéd sebész, odaadó feleség és anya, vízbe fulladt egy kajakbaleset során. Miközben egy vízesésen haladt lefelé, a hajója beékelődött a meder aljába és őt abban a pillanatban elnyelte az ár. Társai megfeszített mentési kísérletei ellenére Mary túl sok időt töltött víz alatt és ennek következtében meghalt. A "Megjártam a mennyországot" Mary fantasztikus története egy spirituális utazásról és arról, hogy mi történt, amikor az életből a halálba, majd az örök életbe távozott, s végül visszatért onnan. Mary beszámol lenyűgöző élményéről, ahogy érzékletesen megosztja az olvasóval a mennyországban megélt érzéseit és az ott tapasztaltakat is. Könyvéből az is kiderül, hogyan kommunikált az angyalokkal és, hogy milyen mélyen megrendítette, amikor azzal szembesült, hogy még nem jött el az ő ideje. Mary életét mindörökre megváltoztatta az újonnan jött a felismerés, arról hogy mi a célja itt a Földön, mennyire tudatosan éli meg Isten jelenlétét, mennyivel közelebbi kapcsolatba került Jézussal és hogyan befolyásolta személyes spirituális utazását az, hogy első kézből tapasztalhatta meg a a halálon túli élet létezését. A "Megjártam a mennyországot" segít abban, hogy újból felismerjük, milyen csodát, reményt és ígéretet hordoz a mennyország. Sidney Sheldon: Emlékkönyvek Alexia de Vere karrierje csúcsára ér - belügyminiszterré nevezik ki. Az asszony tudását és képességeit mindenki elismeri, ám a személyét csak igen kevesen kedvelik. Dúsgazdag, arisztokrata férje azonban az első perctől támogatja politikai ambícióit, ahogy akkor is mindig melléáll, ha összetűzésbe kerül tolószékbe kényszerült lányukkal, Roxie-val, akivel Alexiának igencsak megromlott a kapcsolata. A De Verék ősi kastélyában, családi körben ünneplik a kinevezést. Megérkezik az imádott fiú, Michael, aztán egy idegen is, aki - mielőtt Alexia szót válthatna vele - ahogy jött, el is tűnik. Pár nap múlva holtan találják a család dédelgetett kedvencét, Dannyt, a kis tacskót. Alexia fenyegető telefonhívást kap. Nyomozás indul. A rendőrség és a munkatársak is biztosra veszik, hogy Alexia valamelyik politikai ellenlábasa áll a történtek mögött, ám az asszony tudja, hogy nem a jelen, hanem a múlt kísért. Az a fiatalkori, szégyenletes... halálos hiba. Hiába áltatta magát azzal, hogy már mindenki elfeledte, hiába élt úgy, mintha már ő sem 14

15 Kedves Olvasó! Karácsonyi szimbólum lexikonunkban a legjellemzőbb karácsonyfadíszeket és jelentéseiket vettük sorra, hogy mindenki tudatosan választhassa ki, mit tesz idén a fára! Karácsonykor fenyőt vásárolunk, és díszeket akasztunk rá. A fának, a rá akasztott díszeknek fontos jelentősége van. Mini szimbólum-szótárunk abban segít, mely jelképeket válasszuk karácsonyfánkra. Mást, ha családi boldogságunkat erősítenénk, mást, ha új szerelem után vágyakozunk, mást ha spirituális beteljesülésre vágyódunk és mást, ha anyagi helyzetünket akarjuk javítani. A karácsonyfa: Életfa. A karácsony Jézus születésével születésnap, életnap is. A zöld szín az új élet reményét jelképezi, míg az ágak spirális elrendezése az életspirált mintázza. Egyes sámánisztikus kultúrákban a fenyőfa megfeszített, lehajtott majd hirtelen kioldott csúcsa repítette a sámánt a Beavatás felé. Karácsonyfánkat ezért úgy válasszuk ki, hogy az ágaiból formált spirál-szerkezet arányos legyen, ne legyenek benne ugrások, kihagyások, az ég felé, a magasabb tudatosság felé törekvő csúcsa is ép, élettel teljes legyen. Mivel a halott élet-spirálnak, a kivágott fának nincs ereje, legjobb, ha gyökeres fát emelünk ki és utána kiültetjük azt valahol, így biztosítva Földanyánknak és rajta magunknak az életet. A gömb: A gömb mandala. A teljességet jelképezi. Földanyánk, és a bennünket körülvevő 9 bolygó mindegyike gömb alakú. A Tejútrendszer spirálján elhelyezkedő égitesteket is jelképezik a fára akasztott díszgömbök. Anyaguk többnyire üveg. Törékeny, illékony, talmi csillogás, mégis ettől lesz a fa díszítése az, ami. A fények megcsillannak az üvegen, visszatükrözve de eltorzítva a karácsony életfáját. Úgy, ahogy a bolygók erői hatnak életünkre, meghatározva, de nem determinálva azt. A gömbök színeinek megfejtéséhez a színek jelentéseit vizsgálhatjuk. Olyan színű gömböt válasszunk, amely szín egységben van törekvéseinkkel. A fán legalább annyi gömb legyen, ahány bolygó (9) van. A csúcsdísz a felemelkedett embert jelképezi, Jézust, a megváltót, aki eljutott a csúcsig, sőt azon is túl. Gyakori, hogy a csúcsdísz lángos csillag formájú, mert ez hozta hírül a Napkeleti Bölcseknek a Megváltó megszületését. Girlandok: Különböző színű girlandok fonják be az életfát, akár a kígyó. Ők emlékeztetnek bennünket az eredendő bűnre. A bibliai teremtés-történet életfáján is kísértőként jelent meg, ő adta az embereknek a Tudást, - talán az emlékezést? és ő indította el az élet spirálján, miatta űzetett ki az Istenember Ádám és oldalbordája Éva a paradicsomból. Angyalhaj: A fát borító misztikus fátyol, áttetsző, mégis leplez. Az ezoterikus gondolkodás, a titkok szimbóluma. A jászol szalmájának a kis Jézus derékaljának analógiája. Sokan ezért angyalhaj helyett szalmát hintenek a fára. Angyalkák: Kék, piros, fehér és lila ruhában, négy vasárnapon át egymást követve érkeznek meg a Földre Advent angyalai. Az ő hangjukra figyelmeztetnek az angyalkák. Akik megpillantották a várakozás hetének angyalait, meghallották az általuk hozott üzenetet, azok felkészültek a belső karácsonyra. Hold és csillagok: Az utóbbi évek divatja, hogy a fára holdat és hatágú csillagot Dávid csillagot is akasztunk. Bár a zsidó kultúrában nem ünneplik a karácsonyt, mégis fontos ez a hagyományosan zsidó jelkép a fán, árnyalt jelképrendszerére talán külön is érdemes lesz egyszer majd kitérni. A Dávid csillag Dávid pajzsa. Ez az eredetileg nem csak zsidó jelkép két egyenlő szárú háromszög együttese, és a férfi-nő, anyag-lélek, levegő-föld, tűz-víz ellentétpárok harmonikus egységét szimbolizálja. Az ötágú csillag az Istenember csillaga is lehet karácsonyi jelkép. Az arany és az ezüst: A férfi és a női princípium, a Nap és a Hold, a Rák és az Oroszlán színei, a gazdagságot jelképezik, kívül és belül. Ezért van, hogy a legtöbb karácsonyi jelképünk arany és ezüst színben pompázik. Dió és alma: A Tudás fája, az Életfa. Az eredendő bűnre a tudás megszerzésére emlékeztet bennünket a fára kötött alma. A dió is bölcsesség-jelkép. Az emberi agyhoz hasonlatos mintázatú, a picike dió magjában ott rejtőzik a hatalmas fa lehetősége, de ennek a fának emberöltő vagy még annál is hosszabb idő kell, hogy bőven termőre forduljon. A dió a jövendő nemzedékbe vetett hitet is jelképezi. Az aranyalma és az aranydió a fénylő bölcsességet hozza el hozzánk. Szaloncukor: Savanyú-e a magyarság, ha egyedül nálunk hagyomány, hogy a fára díszbe öltözetett boldogság téglácskát helyeznek? Boldogságforrásunk, a csokoládé, és a belőle formált kis téglácskák a Boldogság Házának építőköveit jelképezik. Aki teheti, éppen ezért ne vásároljon, hanem készítsen szaloncukrot, szeretettel, odaadással, boldogan. Mézeskalács díszek: Formáik fenyő, angyal, csengettyű tükrözik az összes többi jelképünket, de más anyagból. A mézeskalács a föld porából megformált, tűzpróbán átesett embert jelképezi. Az ember teremtő is. Mágikus bábot készít magának, termékenységet varázsol, szapora kezekkel bábot süt. Ez a mézeskalács. Apró figurák: Kicsiny játékszerek különböző anyagokból a gyermekkor csodáját, az önfeledt örömet, játékosságot tanítják nekünk. Figyelmeztetnek az ajándékozás, az örömszerzés a másokra való odafigyelés fontosságára, úgy, hogy közben mi is örülhetünk. Csengettyű: A kis harangocska jelzi, hogy megérkezett az angyal. Hangja hozza meg a karácsony hangulatát sok családnál. A pogány kultúrákban démonűző hatást tulajdonítottak a hangjának. A csengettyű hangja rezgésbe hozza a levegőt, ezzel jó energiákat ahogy a feng-shui mondja, jó csít teremt. A megtisztítás rituáléjában játszik szerepet, akárcsak a tűz elemű jelképek, mint a gyertya és a csillagszóró. Csillagszóró: Tűz elemű valóban tűzveszélyes! eszköz, óvatosan használjuk!. A fényszikrák a fellángoló és kihunyó életet éppen úgy jelképezik, mint az érzések múlandóságát. Gyertya: (égősor) A gyertya a három sík, a test, a szellem és a lélek, vagyis a viasz, a kanóc és a láng, a szent háromság üzenete, a fiú megszületése, a fény megérkezése. A gyertya fénye nem nyomhatja el a szellem fényét. Az égősor jelentése ugyanez. Hová helyezzük el a fát? Ha szimbólumainkat már kiválogattuk és válasszuk ki szobánkban a feng shui szerint azt a területet, ahová a fa jelképei szerint illeszkedik. A gazdagság területére arannyal gazdagon dekorált fát rakjunk, de ha a szerelem területére kerül a fa, ott szeretet színei domináljanak, legyenek páros díszek a fán, és így tovább. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Ládi Balázsné Intézményvezető 15

16 A Sport Egyesület fő támogatója az Önkormányzat. dr. Gulyás Mihály polgármester úr kettős minőségben is részt vesz a csapat életében, hiszen az egyesület igazolt labdarúgója. Ezért kértem, hogy értékelje a csapat őszi teljesítményét és válaszoljon néhány kérdésre. A es szezon t - a megye III. osztály Miskolc Dél csoportjának 100% eredménnyel való megnyerése után a megye II. osztály Közép csoportjában kezdte a csapat. A magasabb osztályba való feljutásnak rendkívül örült a játékosgárda, a vezetőség és a szurkolók egyaránt. Megújult létesítményünk jó alapot teremtett nekünk a megfelelő szereplésre. Sokszor szóba került már az alsóbb osztályban az, hogy erősebb bajnokság a megye II. Ezt ma már tapasztaljuk, hiszen gyorsabb a játék, elszántabbak a csapatok és hosszabb a bajnokság is. Újoncként ehhez a megemelt mércéhez kell felnőnünk. A szezont jó hangulatban bizakodóan kezdtük és az első mérkőzésen döntetlent értünk el hazai pályán. Ezt követő teljesítményünkre a hullámzó a megfelelő szó, hiszen a kitűzött pont helyett 11 pontot sikerült mindösszesen gyűjtetnünk, ami 3 győzelmet és két döntetlent jelent. Melyek a mostani gyengébb szereplés okai? A csapatnak több mint húsz igazolt játékosa van mégsem került sor keretszűkítésre, hiszen nem vagyunk profi együttes és minden játékosra szükségünk van. Szezon kezdete előtt tisztáztuk ezt a játékosokkal ennek ellenére voltak nézeteltérések. Újoncként sokszor meg kellett küzdenünk a sípmesterrel is, hiszen volt olyan mérkőzésünk, ahol a játékvezető hozzáállása döntően befolyásolta az eredményt és megítélésünk szerint sajnos nem a javunkra. Több mérkőzést vesztettünk el pontrúgások miatt, figyelmetlenségünk és koncentrációnk hiányának okán. Miben kell javulnunk? Ki kell jönnünk a mostani hullámvölgyből! Ehhez pedig EMLÉKTABLÓ AVATÁS Bensőséges ünnep keretében, sportolók, szurkolók és néhai Ládi Balázs polgármester úr családtagtagjainak jelenlétében leplezték le azt a tablót, mely emléket állít a volt sportolónak, sportvezetőnek. dr. Gulyás Mihály polgármester úr és Tóth Tamás a sport egyesület elnöke beszédeikben visszaemlékeztek a múltra és méltatták Ládi Balázs elévülhetetlen érdemeit. A leleplezés után az emléktabló a Sportszékházban került elhelyezésre. 16 győzelem, győzelmek szükségesek. A győzelem pedig nagyrészt fejben dől el. Tehát fejben kell rendet tennünk és győztes mentalitással és szívvel kell felmennünk a játéktérre. A győztes mentalitással együtt a játékosoknak meg kell tanulni a csapatként való működést, amely korábban jellemzett bennünket. Ehhez azonban szükség van az edzések nagyobb fokú látogatására. Kell-e erősítés a játékosállományban? Azt hiszem, ezt a vezetőség fogja majd eldönteni. Bárhogyan is lesz, én azt gondolom, ez a csapat a mostani játékosaival is képes ebben az osztályban helytállni. Azt azonban senki ne felejtse el, hogy stabil csapatot egy szezon alatt nem lehet építeni. Ehhez hosszabb idő szükséges. Mit várunk a tavasztól? Én optimista vagyok és azt mondom, hogy a csapat a pihenő alatt helyre fog rázódni és újult erővel, tanulva a hibákból lép majd pályára. Ha ez így lesz, márpedig így kell lennie, akkor sikerül majd elmozdulnunk a 14. helyről, örömet szerezve kitartó szurkoló táborunknak. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy sok idegenbeli nehéz ellenfél vár ránk, akiket a mostani körben itthon fogadtunk több kevesebb sikerrel. Ennek ellenére azt mondom, hogy ez az igazi és szép kihívás, amihez kell a közösség és a szurkolótábor buzdítása, melyet ezúton köszönök meg! Úgy gondolom erre minden sikeres csapatnak szüksége van! Hajrá fiúk! Köszönöm a tájékoztatást. A szurkolók és a magam nevében kívánok a csapatnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt! Hajrá Szöged! V.T.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. Jegyzőkönyv Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén Jelen

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71. Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744 E-mail: sajoszoged@gmail.com J e g yz ő kö nyv Készült: Sajószöged Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. május 8-án 13.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 12/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben