A család. l magazinja. Ötletek ajándékvásárláshoz. A karácsonyi asztal. Ünnepi készülôdés az óvodákban. Madarak téli etetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A család. l magazinja. Ötletek ajándékvásárláshoz. A karácsonyi asztal. Ünnepi készülôdés az óvodákban. Madarak téli etetése"

Átírás

1 A család Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin I. évfolyam 5. szám l december l magazinja A karácsonyi asztal Ünnepi készülôdés az óvodákban Madarak téli etetése Legyen minden nap mézes nap! Ötletek ajándékvásárláshoz

2 TARTALOM Karácsonyi ajándékozási szokások a nagyvilágban 3 Karácsonyi játékötletek 4 Ünnepi készülôdés a galgamácsai és a veresegyházi zöld óvodában 6 Tisztelt Olvasók! Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Szülés dúlával 8 Gyerekek! Köszönjük a karácsonyfadísz-készítô versenyre beküldött munkákat, melyek közül néhányat most bemutatunk. A homeopátiáról röviden 8 Tanulás a baba mellett 9 Nyílt napok a Fabriczius József Általános Iskolában 11 Ünnepi ajándékozás és az adó 15 Az égig érô fa 16 Madarak téli etetése 17 A karácsonyi asztal 18 Pénztárcakímélô ínyencségek 19 Legyen minden nap mézes nap! 20 Iskoláshoroszkóp 21 Programajánló ÔRBOTTYÁN Karácsonyi ünnepség nyugdíjasok és nagycsaládosok részére Az elmúlt évek hagyományának megfelelôen az idén is megrendezzük karácsonyi ünnepségünket a nyugdíjasoknak és a nagycsaládosoknak. A mûvelôdési ház és a faluban mûködô történelmi egyházak, valamint a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat közremûködésével december 16-án 17 órakor a Kvassay Jenô Általános Iskolában kerül sor az ünnepségre. VÁCKISÚJFALU Villô Énekegyüttes karácsonyi koncertje Evangélikus templom, december 22. Kiadja a Bacsa Bt. l Felelôs kiadó: Baranyó Csaba l A szerkesztôség címe: 2112 Veresegyház, Országbíró u. 4. l Fax: l l Megjelenik havonta. l Az ebben a lapszámban megjelent (nem fizetett) írásokat, információkat Budainé Gyarmati Éva, Feke Zoltán, Harcos Györgyné, Kovács József, Nagyné Nádasi Beáta, Riesz Hermina, Sándorné Rab Ágnes, Schmidt Ferenc, Szabó György, Dr. Tóth Julianna, Varga-Bokor Zsuzsanna, Varga Katalin, Varga Terézia, Várhelyi Dóra. szolgáltatták. l Korrektor: Torma Mária l Nyomás: Regiszter Plakát Nyomda Kft. l A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget, de fenntartja magának a jogot azok esetleges visszautasítására. Fizetett politikai tartalmú hirdetéseket egységesen fogadunk. l Leadott hirdetéseket és a szerkesztôséghez eljuttatott írásokat, képeket nem ôrzünk meg, és nem juttatunk vissza. Hirdetések felvétele l A kiadónál a lapban megjelenô megrendelôlap visszaküldésével, vagy a címen, vagy a os faxszámon. l ARUNDO Tanácsadó Kft. Gazdasági és Innovációs Központ, Veresegyház, Fô u , I. em. 210-es szoba Tel.:

3 A család magazinja 3 Karácsonyi ajándékozási szokások a nagyvilágban A szeretet ünnepének szokáskörében a nemzeti sajátosságokat hordozó étkezési hagyományok mellett lassanként kialakult az ajándékozás rítusa is. A karácsonyi ajándékozási tradíciók ugyan szinte országonként és nyelvterületenként mások, de azért nem nehéz észrevenni a hasonlóságokat. Az európai országokban mindenütt állítanak a német hagyományok szerint elterjedt szokásként karácsonyfát. Ennek, illetve az otthonok, valamint az utcák, közterek díszítésének azonban nincs mindenütt olyan nagy kultusza, mint a német nyelvterületen, avagy az északi országokban. A gyerekek természetesen mindenütt azért várják a karácsonyt, mert ilyenkor ajándékokat kapnak. A magyar családokban általában a Jézuska vagy a Télapó hozza a meglepetéseket. A velünk szomszédos Ausztriában Christkindl, vagyis karácsony szülötte az ajándékhozó. Németországban Weihnachtsmann, vagyis Télapó (szó szerinti fordításban Karácsonyapó) a felelôs a csomagok fenyôfa alá csempészéséért. Az angoloknál Father Christmasra (szó szerint szintén Karácsonyapónak fordítható) várnak a gyerekek. A mi szokásainktól eltérôen az angol gyerekek nem szenteste (Christmas Eve), hanem december 25-én reggel kapják meg a csomagokat. A brit mesék szerint a Télapó a kéményen keresztül érkezik, és a kandallóból bújik elô, az ajándékokat pedig egy hosszú, vastag zokniba rejti el. A fenyôállítás tradíciója az angolokhoz is Németországból érkezett, míg a Londonban felállított legnagyobb karácsonyfát hagyományosan Norvégiából hozzák. Svédországban szenteste, a családi vacsora után, a hagyomány szerint mindenki egyszerre bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a Jultomten, vagyis egy manó hozza. A szomszédos Finnországban (ne feledjük, az igazi Télapó ezen a vidéken, Lappföldön lakik) a Télapó nem akkor látogatja meg a gyerekeket, amikor alszanak. A finneknél a Télapó a házba lépve hangosan megkérdezi: Lakik itt jó gyerek?. Az igenlô válasz után a kosarából kiosztja az ajándékokat. Az északi országokkal ellentétben Dél- Európában nem alakult ki jelentôs Télapókultusz. Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fô napja nem szenteste, avagy karácsony napja, hanem vízkereszt napja, vagy annak elôestéje januárban. A gyerekek arrafelé a karácsonyi ünnepkört lezáró vízkeresztkor várják az ajándékhozót. Itália több vidékén La Befana, vagyis vízkereszt szülötte hozza az ajándékokat. Olaszországban újabban, talán a külföldi hatásoknak is engedve, divatba jött Babbo Natale, azaz a Télapó, aki természetesen nem vár januárig az ajándékok szétosztásával. Spanyolországban vízkeresztkor a gyerekek a kitisztított, kifényesített cipôiket a küszöb elé teszik, és abba kapják (a magyar Mikulás-szokáshoz hasonlóan) az ajándékot. A spanyol gyerekek a bibliai napkeleti bölcsektôl (háromkirályok) várják az ajándékot. Különösen Baltasar, vagyis Boldizsár örvend nagy népszerûségnek. Portugáliában is a cipôk kerülnek a kandallók mellé (némiképp a brit mintát követve), hogy a kéményen keresztül érkezô O Pai Natal (vagyis Télapó, Karácsonyapó) titokban abba rejthesse az ajándékokat. Az angol hatást mutatja az is, hogy a portugál gyerekek is csak karácsony elsô napjának reggelén találhatják meg az ajándékokat. A kisebbik ibériai országban a gyerkôcök egy része a Télapótól, míg másik része Jézustól várja a meglepetést. Az Amerikai Egyesült Államokban a karácsony fényét kicsit elhomályosítja a november végi hálaadás ünnepe. Az amerikai gyerekek azért nem járnak rosszul, hiszen alig egy hónap leforgása alatt két családi ünnepen lehet ajándékot kapni. A leginkább azonban talán a nagy játékgyártók és -forgalmazók járnak jól, akik szinte minden új termékük világpremierjét az amerikai ajándékozási szezonhoz igazítják. És ami Amerikában jól fogy a játékboltok polcairól, azt az európai Télapók is hamar felfedezik maguknak. Az amerikai gyerekek meséiben Santa Claus, azaz Mikulás rénszarvasszánon érkezik, az angol mintának megfelelôen a kéményen keresztül lopódzik be, és a fenyôfa alá rejti az ajándékokat. Varga Terézia

4 4 A család magazinja Karácsonyi játékötletek A karácsony pár nap múlva itt van, és rendszerint a legtöbben az utolsó pillanatokban szerzik be szeretteiknek az ajándékokat. A rokonok, a nagyszülôk jó esetben megkérdezik, hogy milyen játékot vegyenek a család szeme fényének. Ebben a cikkben azoknak szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, akik fejvakarva böngészik a katalógusokat, vagy tehetetlenül állnak a polcok elôtt, és nem tudják, vajon melyik lenne a legjobb választás. A Boston College fejlôdéspszichológusa szerint a gyerek a játszási folyamatban tanulja meg a világot. A jó játék kaput nyit a világ mûködésére. Olyan réseket hagy, amiket a gyereknek kell kitöltenie, helyet hagy a képzelôerô és a kreativitás számára. A jó játék lehetôségeket rejt magában. Kiterjeszti a játszási tevékenységet, nem pedig korlátozza. A gombnyomásra mûködô, szórakoztató játékok elveszik a gyerektôl az alkotás örömét, ráadásul nagyon gyorsan unalmassá válnak. Ám ennél is nagyobb baj van velük. A kisgyerek elsôdleges feladata a fejlôdés során az ok-okozati összefüggés fölfedezése: ha a baba csinál valamit, annak megvan az azonnali eredménye (ha megrázza a csörgôt, zajt hall, ha belerúg a labdába, az odébb gurul). Az elektronikus játékok rövidre zárják ezt a folyamatot. A gyerek csak annyit fog fel ezekbôl, hogy valami történik a doboz belsejében, ami elvonja a figyelmét annak a megértésétôl, hogyan tudja befolyásolni a világot, hogyan képes azt elôidézni, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek. Ha egy gyereknek játékot adunk, ezzel egyben azt is a tudomására hozzuk, hogy ez helyes, ez neki való. Tulajdonképpen áldásunkat adjuk arra a cselekvésre, amit az illetô játék kivált, legyen az akár az erôszak is. Ha egy játék valamely tévé- vagy videofilm követésére ösztönöz, az utánzó, nem pedig kreatív játékhoz vezet. Ha a játék által hirdetett filmben erôszak van, ha valamely szereplônek az az egyetlen értéke, hogy összever egy másikat, ne csodálkozzunk, ha gyermekünk hamis képet alkot a világról. MIT VEGYÜNK HÁT A GYEREKEINKNEK? Nézzük, mit javasolnak a szakértôk: n A születéstôl 12 hónapos korig: legyenek a játékok egyszerûek, alapvetôek és kiszámíthatóak: csörgôk és guruló játékok. n hónapos korig: adjunk olyan játékokat a gyermekek kezébe, amelyek lehetôséget teremtenek arra, hogy tolják, húzzák ôket, megtöltsék, kiürítsék, felhalmozzák, és felmásszanak rá. Remek játék a kocka, csakúgy, mint az egymásba rakható játékok, a keménytáblás mesekönyvek és a kitömött állatok. n 2 3 éves kor között: interaktív játékokat keressünk, vagyis amelyek megalkotása, összerakása során a gyermek fantáziája érvényesülhet. Szintén jók azok a játékok, amelyekben szerepet kap a textúra, a forma, a méret és a szín: egyszerû összerakható játékok, alapvetô hangszerek, nagyobb labdák és ismert használati tárgyak a fantáziajátékok számára. n 3 éves korban: szánkó, roller, háromkerekû bicikli, mondókás- és képeskönyvek, bolt, orvosi táska, kiskonyha, babaszoba, gyurma, összedugható építôelemek, mese- és daloskazetták. n 4 5 éves kor között: a játék ilyenkor kezd célszerûbbé válni, a gyerekek eljátsszák a saját életüket. Adjunk nekik a fantáziajátékhoz való tárgyakat (a fiúk ugyanúgy szeretik ezeket, mint a lányok), csipke- és gyöngysorkészítéshez való anyagot, kirakós és szétválogatós játékot, egyszerû táblás szerencsejátékokat, lottót, dominót. Ceruzát, festéket, kezdôk számára készült építôjátékokat. Ismerkedjenek a ház körül élô állatokkal, formákkal, foglalkozásokkal, évszakokkal, a színekkel. Legóból olyat válasszunk, amely nem áll túl sok apró darabból e korosztály számára a kevesebb több. n 4 éves korban: korcsolya, görkorcsolya, ugrókötél, szín- és formafelismerô játékok,

5 A család magazinja 5 egyszerû szabályjátékok, koncentrációs játékok, ügyességi játékok, kiegészítôk a meglévô konstrukciós játékokhoz, festékek, színes ceruzák, diavetítô mesefilmekkel. n 5 éves korban: nyomda, barkácsfelszerelés, fémépítô készlet, társasjáték, kártya, hangszerek oktatással egybekötve, sporteszközök (gyûrû, kötél, bordásfal). n 6 éves korban: nagyobb puzzle, legó, könyv, szobában felállítható sátor, villanyvasút, autópálya. n 7 9 éveseknek: z iskolásgyerek számára az akciójáték, vagy a kézügyesség használatára épülô ügyességi játék és a tudományos, kalandos ismereti játék egyszerre öröm és játékos tanulás. Nagyobb gyerekeknek érdemes olyan társasjátékokat venni, amelyekkel az egész család együtt játszhat, valamint számítógépes és zenei CD-ket (Manó család oktatóprogram). OKTATÓJÁTÉKOK 5 7 éveseknek: a készségfejlesztô vagy oktatójátékok sokat jelentenek a gyerek fejlôdésében. A tanulás így szórakozás, a játék tanulás lesz. A 5 7 éves gyerek számára az akciójáték vagy a kézügyesség használatára épülô ügyességi játék, illetve az olvasás, számolás elsajátítását elôkészítô ismereti játék egyszerre öröm és játékos tanulás. KLASSZIKUS LOGIKAI JÁTÉK Klasszikus logikai játék minden olyan kétszemélyes társasjáték, mint a sakk, a go, a malom, a dáma, a backgammon, az amôba, a halma, vagy más közismert stratégiai, taktikai táblás játék, illetve a klasszikussá vált Stratégó társasjáték is, valamint az egyszemélyes logikai játékok: az ördöglakatok és a szoliterek. Szórakozás felsôfokon! KÜLÖNLEGES LOGIKAI JÁTÉK A különleges logikai játékok új, rendhagyó társasjátékok és kétszemélyes taktikai játékok gyûjteménye. Van köztük családi társasjáték, de felnôtt taktikai játék és stratégiai játék is. Egy a közös bennük: szellemes és kellemes szórakozás! ÖRDÖGLAKAT Az ördöglakatok a logikai játékok sajátos világát képezik: többnyire szép fajátékok, ügyességi játékok, de különleges, szoliter logikai játékok is minden korosztálynak. Az AJÁNDÉKÖTLETEK FELNÔTTEKNEK Jó ötletnek gondolom a színház- (opera-, hangverseny-) jegyet karácsonyra, ha van az ajándékozottnak kísérôje, akivel elmehet (pl. nagyszülôknek jó ajándék). Egyszer akkor örülnek, mikor megkapják, egyszer meg akkor, mikor megnézik az elôadást. Nagyszülôknek unokafényképes naptár, saját készítésû lekvár, sütemény, likôr is jó ajándék lehet. ördöglakat gyerek- és felnôttjáték egyaránt: mindenkinek kellemes szórakozás! KLASSZIKUS KÁRTYA Klasszikus kártya a magyar kártya, a francia vagy römikártya, a pasziánszkártya, a tarokk-kártya, a pókerkártya és azok az ismert kártyajátékok, melyeknek a szimbólumai és számozásai klasszikusak. Legyen ulti, römi, kanaszta, póker vagy bridzs, a kártyajáték több, mint szórakozás: a játék egyszerre kikapcsolódás és a készségek fejlesztése! KLASSZIKUS TÁRSASJÁTÉK Az olyan társasjátékok, mint a dominó, a memória, a rulett vagy a kvízjátékok, mindegyike klasszikus játék lett. A régi játékok mellett azonban napjainkban születô társasjátékok is alapmûvé váltak, mint a Rummikub vagy az Activity. A társasjáték több, mint szórakozás: a játék egyszerre kikapcsolódás és a társas együttlét nemes formája. TÁBLÁS TÁRSASJÁTÉK A társasjátékok közül táblás játék minden olyan stratégiai játék, szerencsejáték, taktikai játék vagy akár ügyességi játék is, melynél a játék egy játéktáblán zajlik. Akár gyerekjáték, akár családi játék, akár felnôttjáték, a játéktábla áll a középpontban. A társasjáték több, mint szórakozás: a játék egyszerre kikapcsolódás és a társas együttlét nemes formája. GIGAMIK LOGIKAI JÁTÉKOK A Gigamik játékok a társasjátékok és a logikai játékok sajátos világát jelentik: egyszerre szép fajátékok, ügyességi játékok, taktikai játékok és stratégiai játékok minden korosztálynak. Gyerekjáték, családi játék és felnôttjáték egyaránt található itt, de van szoliter játék, kétszemélyes játék is, csak egyben hasonlítanak: mind gyönyörû, szellemes és kellemes. Nagyszerû szórakozás! EGYSZERÛ KÁRTYAJÁTÉK A kártyajátékok közül az egyszerû kártyajáték kategóriába soroljuk a gyerekkártya, a családi kártya vagy általában a könnyen játszható kártyajátékokat. Sok ismert és új ügyességi kártyajáték, logikai kártyajáték és szerencsealapú kártyajáték van itt, de elôfordul a kártyalapokkal játszható társasjáték vagy egyszerû taktikai játék is. Könnyed szórakozás! ÖSSZETETT KÁRTYAJÁTÉK A kártyajátékok közül az összetett kártyajáték kategóriába soroljuk a magasabb színvonalú családi és felnôtt kártyajátékokat. Van köztük sok logikai kártyajáték, taktikai kártyajáték, de vannak olyan kártyajátékok is, melyeket kártyalapokkal kell ugyan játszani, de a játék egy-egy társasjáték vagy Nagyon jó és olcsó játékokat lehet venni a Mesebarlangban (Alkotás út 7/b, a Délivel szemben) és a József krt. 48. szám alatt. stratégiai játék menetére is hasonlít. Szórakozás felsôfokon! ÜGYESSÉGI TÁRSASJÁTÉK Ügyességi játék minden olyan kártya- vagy táblás akciójáték, szórakoztató játék, egyensúlyozós társasjáték, mely gyorsaságot, kézügyességet vagy hasonló készséget kíván és fejleszt. Az ügyességi játék jó szórakozás mind a gyerekek, mind a felnôttek részére, így a legtöbb ilyen akciójáték a családi játékok körébe tartozik. JÁTÉKGYÛJTEMÉNYEK A játékgyûjtemények játékai közt van logikai játék, mint a backgammon, a malom, a sakk vagy a dáma, van klasszikus társasjáték kisgyermekek és nagyobb gyerekek, illetve családok számára, mint a Ki nevet a végén?, és van kockajáték, kártyajáték, memóriajáték is. Ezek a játékok fejlesztik a gyermekek logikai, színfelismerô, problémamegoldó és kombinációs készségeit. KÜLÖNLEGES TÁRSASJÁTÉK A különleges társasjáték új, ötletes játékok gyûjteménye, mely eltér a megszokottól. Elsôsorban gyerekjáték, családi társasjáték, ügyességi játék található itt, de elôfordul egyedi ötleten alapuló felnôtt taktikai játék és stratégiai játék is. Egy a közös bennük: szellemes és kellemes szórakozás! SAKKAUTOMATA A sakkautomata a sakk szoliter változata. A sakkjáték egyik oldalán a gép áll, a táblajáték másik oldalán a játékos. A sakkjáték több fokozatban játszható: a kezdôtôl a haladóig minden sakk-kedvelônek nagy kihívás és jó szórakozás. Nagyné Nádasi Beáta fejlesztô pedagógus

6 6 A család magazinja A karácsonyt a gyerekek várják a legjobban. Várakozásteli készülôdés, ragyogó tekintetek, ünnepi hangulatot árasztó lágy muzsika, sült mézeskalács és fenyô illata. Ebbe a környezetbe csöppentünk. Ünnepi készülôdés a galgamácsai és a veresegyházi zöld óvodában VERESEGYHÁZ A gyermek egy életre szóló ajándék, visszatükrözi a szeretetet, amit kap. (Ross Campbell) Városunkban az óvoda 1948-ban kezdte meg mûködését egy gyerekcsoporttal, ami napjainkra már harmincra bôvült, és közel 800 gyermek ellátását biztosítja, öt helyszínen. Az elmúlt idôszakban szinte minden évben új helyen kellett gyerekek befogadására alkalmas épületet találni. Így volt ez az idén is. Az önkormányzat, a szülôk és az alapítvány közös munkája eredményeként sikerült egy esztétikus, világos és biztonságos helyszínt kialakítani, így senkit sem kellett elutasítani. Óvodánk arculatát a hagyományok, néphagyományok ápolásán keresztül a környezeti kultúra megismertetése, megszerettetése, a gyermekközpontú nevelômunka határozza meg. Mindez színesebbé, érzelmileg gazdagabbá teszi a gyermekek életét, és egyben jó lehetôséget nyújt a családokkal történô együtt nevelésre is. Nagy körültekintést, türelmet és gyöngédséget igényel a családból közvetlenül hozzánk kerülô gyermekek befogadása. Óvodánk lehetôséget biztosít a szülôkkel történô beszoktatásra. Bizony elôfordul, hogy az anyukának nehezebb elszakadni

7 A család magazinja 7 GALGAMÁCSA Az óvoda épületébe lépve máris látni az ünnepi készülôdés jeleit. Máthé Istvánné vezetô óvónô körbevezet, és megmutatja a közösen készített díszeket, alkotásokat. Az óvodában hagyomány, hogy a szülôkkel közösen készítenek meglepetéseket a gyerekeknek. Így volt ez az idén is, ahol a közös munka mindenki számára örömet okozott. gyermekétôl, mint annak az óvodában maradni. Nagyon fontos az érzelmi biztonság megteremtése mellett a megfelelô szakmai felkészültség, amivel óvónôink rendelkeznek. Teljes értékû nevelésre törekszünk, de szemléletünkben elsôdleges a feltétel nélküli szeretet. Óvodánk dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a ránk bízott gyermekek családias légkörben, esztétikus környezetben, ôszintén szeretve növekedjenek. KARÁCSONYI ÜNNEPÉLYEK Liget óvoda December 19-én 10 órától 1. sz. óvoda December 19-én 10 órától 2. sz. óvoda December 14-én 10 órától 3. sz. óvoda December 19-én 10 órától Lévai úti óvoda December 15-én 10 órától MUNKADÉLUTÁNOK A SZÜLÔKKEL KÖZÖSEN: ASZTALI DÍSZ, GYERTYAMÁRTOGATÁS, MÉZESKALÁCSSÜTÉS STB. 2. sz. óvodában December 11-én tól 3. sz. óvodában December 18-án 17 órától Harcos Györgyné vezetô óvónô Ügyes kezek munkája nyomán hóemberek születtek. Megannyi asztali dísz, gipszöntvény és adventi koszorú készült. A jó hangulatban együtt eltöltött idô sok-sok dísz elkészítését eredményezte.

8 8 A család magazinja Szülés dúlával A szülés az élet megismételhetetlen, magasztos pillanata, amely, ha méltó módon éljük meg, életünk örök energiakútjává válik. Sokan azt hiszik, hogy a szülésen túl kell esni azért, hogy eljöhessen az a pillanat, amikor karjukba vehetik gyermeküket. Nem tudják, hogy a szülést nem kibírni kell valahogy, hanem megélni, és olyan ajándéknak tekinteni, amirôl vétek lemondani. Mindenki ott szül a legkevesebb komplikációval, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát. Fontos, hogy az anyukák jó elôre tájékozódjanak, és szerezzék vissza a testi szintû tudásukat: a szülés képessége a génjeinkbe van írva. A szülés élménye az anya és a gyermek egész hátralévô életére hatással van, fontos tehát érdemének megfelelôen foglalkozni vele. Nagyon fontosnak tartom a várandósok és családjuk minél szélesebb körû tájékoztatását a lehetôségekrôl, a várandósság és a szülési ellátás hagyományos és újszerû alternatíváiról, az informált döntést elôsegítô ismeretekrôl a várandóssággal, valamint a szüléssel/születéssel kapcsolatban. Ebben sokat tud segíteni a dúla. A dúla szó a görög nyelvbôl ered. Jelentése: valakinek a segítségére lenni. Modern értelemben a dúla a várandósság és a szülés körüli asszonytársi segítô. A dúla jelenléte önmagában nem biztosítja azt, hogy a szülés valóban olyan élmény lesz a nô számára, amilyennek szeretné. A vajúdás és a szülés óráiban nyújtott fizikai és érzelmi támogatás mellett éppen ezért fontos már a várandósság idôszakában az informatív támasz nyújtása. Ez az anyában, illetve a párjában felmerült kérdések megválaszolása mellett azt jelenti, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az igényeiket és elképzeléseiket beszéljék meg az orvosukkal és a szülésznôjükkel, illetve tájékozódjanak a választott kórház szülészetén mûködô gyakorlatról. Alapvetô jelentôségû a megfelelô párbeszéd kialakítása a szülésnél jelen lévô valamennyi személlyel, hiszen talán ezzel tudjuk a legjobban elôsegíteni azt, hogy a nôk élhessenek a szabad választási és önrendelkezési jogukkal a szülésük módjának és helyének megválasztásában. A szülô nô egyéni döntésén alapul, hogy kit szeretne maga mellett támaszul a gyermeke világrahozatalának idején. A dúla nem kötelezô, de ha valaki igényli a személyre szóló gondoskodást, akkor megteheti, hogy választ magának valakit. Azt is a várandós dönti el, hogy a gyermekvárás mely szakaszától szeretné megosztani élményeit, gondjait, kérdéseit egy kompetens személylyel. Sokan már a korai várandósság idején kapcsolatba lépnek a dúlákkal, mások kizárólag a szülés közeledtével keresik meg a nekik megfelelô segítôt. Általában elmondható, hogy a kapcsolat nem ér véget a szüléssel, hiszen a gyermekágy ideje alatt is segítenek az édesanyáknak. A legtöbb kórházban van lehetôség a dúlával történô szüléskísérésre, de minden esetben különmegállapodás kérdése, hogy az intézmény elfogadja-e a dúla jelenlétét az adott szülésnél. Varga-Bokor Zsuzsanna védônô, szülésznô, dúla A homeopátiáról röviden Homeopátia: az elnevezés görög eredetû, mûködési elve a hasonlót a hasonlóval gyógyítani (similia similibus curentur). A klasszikus homeopátia olyan természetes alapanyagokból készült gyógyszereket alkalmaz minimális mennyiségben, amelyek nagy mennyiségben adva olyan tüneteket okoznak, mint maga a kezelendô betegség. Vagyis a kis hatóanyagot tartalmazó gyógyszer a beteg ember azon tüneteit gyógyítja, amit egészséges emberen kivált. Felfedezôjének Samuel Hahnemannt ( ) tekintjük, aki kora természettudósainak legjobbjai közé tartozott. Orvos, vegyész, gyógyszerész képzettséggel rendelkezett. Elsô kísérleteit saját magán végezte. Hatéves tapasztalatgyûjtés után 1796-ban lépett tanaival a nyilvánosság elé. Mellékhatásoktól mentes, egyéni gyógyítást ígér, mely az egész embert figyelembe veszi, alkati terápiát felállítva. Vallja, hogy nem a betegségek kapcsán fellépô tüneteket kell csillapítani, mint teszi ezt a hagyományos (tradicionális, allopátiás) gyógyítás, hanem a szervezet öngyógyítását kell támogatni, stimulálni, hogy visszaállhasson a betegség elôtti egyensúly. Magyarországi elterjedése Bakody József nevéhez fûzôdik, az évi kolerajárványbeli sikeres alkalmazásával. Az es években hazánkat tartották a homeopátia fellegvárának: két egyetemi tanszékkel, járóbeteg-rendelôvel, kórházi osztályokkal ben törvényrendelettel betiltották a gyakorlását, 1991-ben pedig az Egészségügyi Tudományos Tanács feloldotta a tilalmat. A homeopátiás gyógyszerek természetes anyagokból speciális módon készülnek, törzskönyvezettek, nem okoznak mellékhatásokat. Létezik növényi (kb. 65%), állati (kb. 5%) és ásványi (kb. 28%) eredetû készítmény. Két nagy csoportjukat különböztetjük meg: Monokészítmények: egyetlen alapanyagból készült golyócska, melybôl tüneti kezelésnél 5, alkati kezelés esetén 10 golyó a minimálisan adandó adag, ami elindítja a szervezet öngyógyító folyamatát. Az egyszeri adag 5 vagy 10 golyócska, függetlenül az életkortól és a testsúlytól. Komplex készítmények: fantázianévvel ellátott, több alapanyagból készült tabletta, kenôcs, szirup, illetve injekció. A homeopátiás szereket (akár golyó, tabletta vagy szirup) a szájban vagy a nyelvünk alá téve kell elszopogatni, mivel a hatóanyag a száj nyálkahártyáján szívódik fel. Édeskés, jóízû, ezért szedése többnyire még gyermeknél sem okoz problémát. Az erôsebb, aromásabb anyagok (kámfor, mentol) közömbösítik a hatását, ezért célszerû evés, ivás, fogmosás elôtt vagy után fél órával bevenni. Az állandó mentolos rágógumizás is semlegesítheti a gyógyszer hatását. Akut és krónikus betegségekben egyaránt használható. Dr. Tóth Julianna

9 A család magazinja 9 Kismamanapló Tanulás a baba mellett Kellemes élményem volt szeptemberben, amikor két év halasztás után visszamentem a fôiskolára, hogy az utolsó évet végre befejezzem, és tájékoztatott a tanulmányi osztály vezetôje, hogy mivel gyesen vagyok, nem kell fizetnem a tandíjat. Csak ajánlani tudom minden kismamának, hogy a gyerekkel otthon töltött három év alatt próbáljon meg valamilyen levelezô oktatásban részt venni. Sok gyesen lévô anyukával együtt én is nagyon megörültem a hírnek, miszerint a 147/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet kimondja, hogy a terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás vagy gyermekgondozási díj folyósításának idôtartamára, a képesítési követelményekben meghatározott, legfeljebb két félév idôtartamon keresztül költségtérítés-mentesség adható. Ennek értelmében sok esetben (mint az én esetemben is) elengedik a tandíjat, így a költségek megspórolhatók. Emellett lelkileg is nagyon sokat jelent, hogy az ember ez idô alatt tovább képzi magát, feltöltôdik új információval. A felsôoktatási lehetôségek mellett számtalan olyan kurzust találtam az interneten, ami akár hobbijelleggel is elvégezhetô. Ilyenek például a virágkötészet, a lakberendezés, a számítástechnikai tanfolyamok, a nyelvtanfolyamok. AKAD NÉHÁNY SZABAD ÓRA Felmerülhet a kérdés, hogy ez az idôtöltés a gyereknevelés rovására történik-e? Én azt gondolom, hogy számtalan olyan óra van a gyerek mellett, amikor a kismama kézbe tud venni egy könyvet, vagy le tud ülni a számítógép elé. Az élethosszig tartó tanulásban a kismamalét egy nagy lehetôség. Számtalan olyan óra van a gyerek mellett, amikor a kismama le tud ülni a számítógép elé. Ismerôseim körében elôfordult, hogy a gyesen lévô kismamát nem vették vissza a munkahelyére, mert az otthon töltött idô alatt kiesett a gyakorlatból, nem képezte tovább magát, és így az ô végzettsége már nem ért annyit, mint szülés elôtt. Tény, hogy abban a korban élünk, amikor napról napra változik a cégek jogi, informatikai, politikai környezete és mûködése, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy azzal az állítással találjuk szembe magunkat, hogy gyes alatt elbutultunk. Számomra azonban az iskola, fôleg ez az utolsó év, igen sok stresszel is jár. Természetesen annak, aki számba veszi a tanulás lehetôségét, gondolnia kell az oktatással járó számonkérésre, a vizsgákra és az egyszer-egyszer kötelezô jelenlétekre is. Harmonikus családi életben ezek a problémák nem problémák, hiszen még jót is tesz a gyereknek, ha pl. kéthetente szombaton az apuka vigyáz rá, míg anya suliban van. A vizsgára készülés ideje alatt pedig inkább a házimunka rovására menjen a tanulás, hiszen az nem szalad el Mindent összevetve azt gondolom, hogy a tanulás ebben az idôszakban igen hálás elfoglaltság lehet, még akkor is, ha az anyuka a jövôben nem hasznosítja a megszerzett ismereteket. Az új cél lelkileg is segíthet a depressziós idôszakon átjutni. Amennyiben kérdése lenne a kedves olvasónak a képzési lehetôségekrôl, írjon a szerkesztôség címére, igyekszünk választ adni. A témával kapcsolatos észrevételeket, tapasztalatokat, javaslatokat szintén a szerkesztôség címére várjuk. Várhelyi Dóra

10 10 A család magazinja Tisztelt Szerkesztôség! A gyermekkori elhízás veszélyei Nagyon örültem, amikor ezt a címet megláttam, hiszen ez a téma engem, mint fitneszedzôt, évek óta foglalkoztat. Végre itt egy másik szakember, aki próbálja meggyôzni a szülôket arról, hogy nagyobb a baj, mint a laikus anyuka, nagymama gondolná. Aztán amikor elolvastam a cikket, kicsit csalódott voltam. A szakmai leírás kiváló, de túl sok az adat, a százalék, és a legfontosabb kérdés megválaszolatlan maradt: Mit tegyünk ellene? Le kell fordítani az anyukának: sürgôsen életmódot kell váltani, nem holnap, nem majd, azonnal! Hiszen azért szültem a gyerekemet, hogy hosszú, egészséges és boldog élete legyen. A lelkét ápolgatom, közben a testét mérgezem : a szeretet nem abban nyilvánul meg, hogy csokoládéval, tortával tömöm, édes szörpöket, nyalókát veszek, hanem mennyi idôt töltök vele, testi és lelki fejlôdése érdekében. Nincs nekem arra idôm, ugye ismerôs mondat? Mire is? A saját gyerekemre nincs idôm? Van nála fontosabb a világon?! Mit kell tenni az elhízás megakadályozása érdekében? Veresegyházon minden adva van hozzá (ez nagy dolog). Az étrend megváltoztatása nagyon fontos, de önmagában nem elég! A rendszeres testmozgás is szükséges. Veresegyházon például a Mézesvölgyi Általános Iskolában és a Szabadidôs Gazdasági és Innovációs Központban számtalan ajánlat közül válogathat mindenki, ahol kiváló szakemberek segítségével mozoghatnak súlytól és életkortól függetlenül! Fogyni csak úgy lehet, ha a mozgással több kalóriát fogyasztunk, mint amit az étkezéssel beviszünk a szervezetünkbe. Ezért legalább heti 4 x 1 óra mozgás kell! Például heti 2 x 1 óra úszás igen egészséges a túlsúlyos embereknek, nem terheli a gerincet, a vízben való mozgás erôsíti az izomzatot, növeli a tüdôkapacitást, segíti a vérkeringést, és ezt a mozgást nagyszerûen kiegészíti heti 2 x 1 óra fitneszvagy Pilates-torna. Szeretettel várjuk Önöket a foglalkozásokon! Budainé Gyarmati Éva (vezetôedzô) Utóirat: Nem baj, hogy kövér vagy, nézd meg anyucit, én is az vagyok, mégis férjhez mentem. Minél magasabb egy ember szellemi szintje, annál több idôt fordít teste és egészsége fejlesztésére! Szeretné tudni, hogy gyermekének szüksége van-e alaposabb kivizsgálásra? Az elôzô számban megjelent mérôlap értékelése A mérôlapokkal mindig óvatosan bánjunk. A kapott pontszámból nem szabad messzemenô következtetéseket levonni. Abból, hogy egyes jellegzetes nehézségek megfigyelhetôk valakinél, még nem feltétlenül következik, hogy problémát okoz neki az olvasás elsajátítása. Mindazonáltal hasznosak lehetnek egy laikus számára, mert kimutatják, kinek lehet szüksége nehézségei alaposabb kivizsgálására. A közzétett mérôlap három területet térképezett fel. A kérdéseknek volt úgynevezett súlyossági tényezôje. Ez azt jelenti, hogy minden kérdéshez bizonyos pontszám járt, és azok kapták a legtöbb pontot, amelyek a legmeghatározóbbak. Mindegyik kérdésre három lehetséges válasz volt adható, amelybôl ki kellett választania, melyik igaz a leginkább gyermekére. Az utolsó 12 kérdés a tanulási zavar tüneteinek gyakoriságát vizsgálja. Értékelésünk is ide koncentrálódik. AQUATLONVERSENY VERESEGYHÁZON A szárnyait bontogató triatlonszakosztály november 26-án meghívásos versenyt rendezett, melyre közel száz versenyzô érkezett nemcsak a megyébôl, hanem Budapestrôl is. A Csombor és a Varró házaspárok szervezô, irányító munkáját a szülôk is segítették. A kiválóan megszervezett, jó hangulatú rendezvényen a Veresetriatlon versenyzôi a várakozásnak megfelelôen nagyszerû eredményeket értek el, és igazán jó volt látni, hogy a szülôk is beszálltak a küzdelmekbe. Nagyon reméljük, hogy a rövid idô elteltével országos helyezéseket elért triatlonsportágat befogadja a város, és segíti a gyerekek és a szakemberek munkáját. Csak a szülôi támogatás, hozzájárulás a minôségi szintre jutott munkához kevés. Az eredmények viszont a várost is gazdagítják! n Akik 20 pont alatti eredményt értek el, vélhetôen nem diszlexiások. n A 20 és 40 pont közötti eredmények enyhe problémára utalnak. n Azoknak érdemes szakemberhez fordulni, akik 40 pontnál többet értek el.

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2014. december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog

Részletesebben

Elkezdődtek az Adventi programok

Elkezdődtek az Adventi programok XXV. évfolyam, 12. szám 2013. december Valami elkezdődött... 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom A libánfalvi kápolna Útjára indítottuk 2 Önkormányzat... 4 Sulivilág... 7 Hitélet... 9 Civil fórum...

Részletesebben

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2014. DECEMBER 18. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Tisztelt kerületi lakosaink! Közeledik

Részletesebben

2013. december 4. évfolyam 12. szám

2013. december 4. évfolyam 12. szám 2013. december 4. évfolyam 12. szám Adóváltozások Adózás szempontjából 2013 konszolidált év volt, kisebb változások történtek az elmúlt évhez képest hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2011. közönséges évre Kisújszállás, 2011 KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2011. közönséges évre Kisújszállás, 2011 3 Régi magyar áldás Kalendáriumunk fõszerkesztõje:

Részletesebben

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen

Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen Jegyzet Közeleg a karácsony. ALKALMI KIADVÁNY 1998. NOVEMBER 27. Bíztatónak látom a jövőt Iskolabezárás: nem, a H ivatal átszervezése: igen 1998. október 18-án Oroszlányban 59 képviselő-, s 3 polgármesterjelöltre

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2010. közönséges évre Kisújszállás, 2010 KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2010. közönséges évre Kisújszállás, 2010 2010-ben 205 éve annak, hogy Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es évre Kisújszállás, 2009 A kunok betelepülésének 770. évfordulóján, városunk újratelepülésének 292. esztendejében KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es

Részletesebben

2009 az épülõ Újfehértó éve

2009 az épülõ Újfehértó éve Újfehértó áros Önkormányzatának lapja I. évfolyam. szám 00. december 0. Agrárhírek A JÁNLÓ. oldal Télköszöntõ növendékhangverseny Ünnepi miserend Ünnepi programajánló. oldal Beszámoló a olgármesteri ivatal

Részletesebben

Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára

Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára Schönstatt nem menedék, hanem motor, amivel behajtunk a világba. (Tilmann Beller) A Schönstatt Család falinaptára 2014 Isten vezet bennünket. Amit házaspárként egyetértésben döntenek, az mindig jó döntés.

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Békési Újság Kalendárium 2006 Kiadja: Családért Alapítvány, Békés Szerkesztõ: Szegfû Katalin Nyomtatás: Kentaur Nyomda Hajdú 2000 Kft., Debrecen Nyomdai elõkészítés: Vér Ferenc Korrektúrázta: Dávidné Kozma

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Kalendarium2009-88_korr_OK-3.qxp 2008.08.08. 10:25 Page 1 Békési Újság Kalendárium 2 0 0 9 Szerkesztõ: Szegfû Katalin Kiadja: Családért Alapítvány (Békés) Nyomdai elõkészítés és nyomdai munkák: DUPLA Plusz

Részletesebben

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13. Mert nem lehet mindent csak pénzben mérni, bármennyire is ösztönöz korunk. Vannak ennél sokkal fontosabb értékeink is, a maradék szorgalmunk, emberségünk, hitünk és reménységünk a sikeres folytatásban.

Részletesebben

19. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. DECEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOLDOG KARÁCSONYT! KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK EGY ÜNNEP, ÖT KULTÚRA

19. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. DECEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOLDOG KARÁCSONYT! KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK EGY ÜNNEP, ÖT KULTÚRA . ÉF.. ÁM OMBATELY, 0. DECEMBER. ÖNORMÁNYZATI ETILA BOLDOG ARÁONYT! ÉISELÔI ARANYÖÉSE EGY ÜNNE, ÖT ULTÚRA MELLÉLET: NATÁR SzombathelyıMÛSOR R O G R A M F Ü Z E T JANUÁRI ULTURÁLIS ROGRAMO:» ONCERTE IÁLLÍTÁSO

Részletesebben

FALU KARÁCSONYA ÜNNEP

FALU KARÁCSONYA ÜNNEP . évfolyam. szám,. december FALU ARÁCSONYA ÜNNE. december -én órától a abadság téren a község fenyõfája körül. irakodó vásár, forralt bor, finomságok, táncos produkciók, élõ zene Tomi Wonder jóvoltából,

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. DECEMBER A tartalomból Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Archív fotó Megjött a Mikulás (13. old.)

Részletesebben

A család. Az iskolaérettségrôl A piros, mint az életerô színe Hatékony védelem homeopátiával TANINTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN

A család. Az iskolaérettségrôl A piros, mint az életerô színe Hatékony védelem homeopátiával TANINTÉZMÉNYEK A KISTÉRSÉGBEN A család Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin II. évfolyam 2. szám l 2007. február l www.bacsabt.hu magazinja

Részletesebben

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár Száztizennegyedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A család. magazinja A VÁCRÁTÓTI ÓVODA BEMUTATÁSA. A mozgás és a helyes táplálkozás. Köszöntjük az édesanyákat! Testvérek a családban. www.bacsabt.

A család. magazinja A VÁCRÁTÓTI ÓVODA BEMUTATÁSA. A mozgás és a helyes táplálkozás. Köszöntjük az édesanyákat! Testvérek a családban. www.bacsabt. A család Ingyenes magazin II. évfolyam 4. szám 2007. április l l Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin l II.

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Tájékoztatás a lakosok részére

Önkormányzati hírek. Tájékoztatás a lakosok részére ÖNORMÁNYZAT 2014. karácsonyi különszám Önkormányzati hírek 2 Balatonakarattya özség Önkormányzatának testületi ülésének összehívásáról a olgármester kezdeményezésére jelenleg Balatonkenese város jegyzője

Részletesebben

Év végi rendezvények

Év végi rendezvények Év végi rendezvények Tudosításunk a 18-19. oldalon olvasható Ára: 149 Ft Tagjainknak ingyenes! 2015. január XXI. évfolyam, 1. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Jelentõs illetményfejlesztés a honvédségben A következõ

Részletesebben

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni?

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni? Ingyenes magazin l I. évfolyam 1. szám l 2006. augusztus Az iskola nem pótolhatja a szülõket Adómentes iskolakezdési támogatás Gyermekeink õszi ruhatára Kismamanapló: Sírni hagyni? Az unoka nem a mi gyerekünk!

Részletesebben

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ Kellemes Karácsonyi nnepeket és Boldog Új Évet! A Polgármesteri Hivatal 2006. év végi munkarendje Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a képviselõ-testület döntése alapján 2006. december 27., 28. és

Részletesebben

NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST. Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre

NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST. Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre naptar.p65 1 2005.10.04., 15:38 NAPTÁR SZÁZTIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM Fõszerkesztõ:

Részletesebben