JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG"

Átírás

1 XX. évfolyam 2. szám * 2010 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft TÉLUTÓ - víg reményekkel /Kosztolányinak ajánlom - aki l25 éves lenne Hökken végre a hó. A tél visszavonul, vert fagy-seregével. Figyelem szomorún: volt benne,ami szép = hóhajú tanyagyep. Szűzi fehérben a Mátra.S csönd, teveled. Ám csúf jégbordáit megélezte a fagy. S arcunk marta a szél balti-kék ég alatt. Szigorodott a tél. Megdermedt a világ. Keserű lett a kedv. S elfagyott sok virág. De nézd, hökken a hó. Fény virága virul. V égleg jő a tavasz. Vivát! S majd minden megújul?! Donkó László TARTALOM Közmeghallgatásról Újra választunk Indul a kulturális évad Báli szösszenetek Jeles napok népszokások Magyarázom a bizonyítványom Az Önkéntes Tűzoltók 85 éve A hit ereje Vöröskeresztes hírek Olvasói levelekből Régi idők Idén is megrendezésre került iskolánkban és óvodánkban a farsangi mulatság. Már nagyon várták a gyerekek, hogy ismét jelmezekbe bújhatva játszadozzanak egy vidám délután. Most is az ovisok nyitották a bálok sorát. Nagy-nagy izgalommal és odaadással készültek az apróságok, gyönyörű jelmezekbe bújva, kipirult arccal adták elő műsorukat a nagyszámú közönség előtt. Volt, aki bátran, magabiztosan, s volt, aki félénken suttogta el jelmezéről szóló versikéjét. Mindegyiküknek csak gratulálni tudunk! Új színfolt volt az ovis bálon, hogy a Herczeg család vendégül látta a gyerekeket és a közönséget, szendviccsel, üdítővel, pogácsával, gyümölccsel. Ezúton is köszönjük e kedves felajánlást. A tombolasorsolást mindenki izgalommal várta. Mint mindig, most is a tortáké volt a főszerep. A finomságokat Sós Lászlóné és Kovácsné Sós Judit készítette, köszönjük nekik. Az iskolások farsangjával folytatódott a báli sorozat. Az alsós gyerekek is a jelmezek kavalkádjában jelentek meg e délutánon. Műsoraik, verseik előadása komoly felkészülést tükrözött. Nagyon élvezték, hogy pár órára jelmezbe bújva játszhatták kedvenc mesehősük, kabalájuk életét. (folytatás az 5. oldalon)

2 2 Jász Szó Közmeghallgatás: A napirendi pontok között első helyen szerepelt a év értékelése. Az évértékelő tényszerű, az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzetét figyelembe véve is pozitív volt, aminek alapja a közösségi összefogás különböző szinteken történő megnyilvánulása, valamint a felelős gazdálkodás. Saját erőből sikerült átalakítani az általános iskola tetőterét, megépült a kerékpártároló is. Pályázati pénzeszköz segítségével megvalósulhatott az óvoda fűtéskorszerűsítése, a tető felújítása és megtörtént a strandon a kismedence felújítása. Ugyancsak az elnyert pályázatok tették lehetővé a tanyagondnoki autó megvásárlását, az óvodába játékok, az iskolába interaktív táblák, számítógépek és egyéb eszközök beszerzését. Társulási pályázaton nyert pénzből elkészültek az utca névtáblák, ezek kihelyezése megtörtént. Jó lenne a jövőben az utcák másik végére is elhelyezni ilyen táblákat. A térfigyelő kamerák üzembe helyezése vélhetően hozzájárul a közbiztonság javulásához. Közösségi összefogással, civil szervezetek közreműködésével a II. világháborúban lezuhant brit bombázó meghalt legénységének emlékhely kialakítására került sor, a Szent István park pedig míves, Szt. István ligatúrás kézjegyével díszített kapuval gazdagodott. A polgármester hangsúlyozta a pályázati rendszer ellentmondásait, mely szerint egy település nem arra pályázhat, amire igazán szükség lenne helyi szinten, és a pályázatok elbírálásában is megjelenik az aktuálpolitika. Közérdekű Az önkormányzati költségvetés évről évre történő csökkentése továbbra sem tette lehetővé a szilárd burkolatú utak bővítését a faluban és várhatóan egy-két éven belül a jövőben sem lesz rá lehetőség év költségvetése további megszorító gazdálkodást követel az önkormányzattól, hiszen a bevételi források szűkülése a személyi - és működési kiadásokat egyaránt érinti. Korlátozza az önkormányzat rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit. A vágóhíd, a 4-es tanyán a sertéstelep felszámolása nemcsak az önkormányzat büdzséjében jelentkező bevétel csökkenését jelenti, hanem több szentandrási munkavállalónak munkahely megszűnést. Felszámolási eljárás van folyamatban a Minta használójával, illetve a tsz-iroda és a műhely tulajdonosával szemben is. Semmilyen kilátás nincs arra, hogy rövidtávon. a településen új munkahelyteremtő vállalkozás, vagy beruházás kezdődjék Az önkormányzat továbbra is támogatja a már hagyománnyá vált kulturális programokat (ld. nemzeti ünnepeink, Falunap, Gyermeknap), az egyéni kezdeményezésen alapuló rendezvényeket (motoros találkozó, szüreti felvonulás, fogathajtó verseny, alapítványi- és utcabálok, farsangi mulatságok stb.). Pályázati elképzelések között szerepel játszótér kialakítása, sportpálya megvilágítása, tornacsarnok külső burkolása, a szolgálati lakások (gyógyszertár és az emeleti rész, körzeti megbízotti lakás) felújítása, az általános iskola pelletfűtésre való átállása, járdák, önkormányzati utak felújítása, a szilárd burkolat növelése. Térségi projekt keretéből valósulna meg a szeméttelep rekultivációja, valamint a 31-es főút felújítása. Távolabbi tervekről is esett szó: így a közvilágítás további korszerűsítése, öltöző télisítése, a strand nyitva tartásának térben és időben való széthúzása stb. A szokottnál kisebb volt az érdeklődés a falu közélete iránt. Ez nemcsak a megjelentek számában mutatkozott meg, hanem a felvetődő kérdések mennyiségében is. Leginkább a hó eltakarítás hiánya a tanyás részeken, belterületi mellékutcákban, illetve a defibrillátor hozzáférhetősége, elhelyezése jelentett problémát. Ez utóbbi kérdésben Juhászné Erzsike adott megnyugtató választ, mely szerint a defibrillátort csak szakember használhatja, a körzeti ügyelet pedig rendelkezik ilyen eszközzel, tehát annak hozzáférhetőségét indokolatlan vitatni. A külterületeken lakók több esetben tapasztaltak kocsival érkező kétes szándékú idegen személyeket, akik többnyire az esti órákban jelennek meg. Kérésre közlünk néhány közérdekű telefonszámot. Rendőrség - Kímák László helyi körzeti megbízott: +36/ Polgárőrség - Banka Béla egyesületi elnök: +36/ Orvosi ügyelet - Jászapáti: 57/ Mentők - Jászberényi Mentőállomás: 57/ Tűzoltók Nagy János helyi tűzoltó parancsnok: +36/ Polgármesteri Hivatal: 57/ Dávid Sándorné Kérjük az 1 %-ot! Kérjük, adóbevallása elkészítésekor szj. adójának 1 %-át ajánlja a Jász-Szó a Alapítvány javára. A befolyt összeget a faluújság megjelentetésére fordítjuk. Adószámunk:

3 Jász Szó 3 KÖSZÖNJÜK! A Községi Önkormányzat Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának kezdeményezésére szervezett Karácsonyi adománygyűjtés során felajánlott tartós élelmiszer, bútor, ruházat, egyéb használati cikkekből 50 család részesült. Ez évben 10 család részére vásároltunk tűzifát. Sajnos településünkön is egyre több olyan család él, aki önhibáján kívül ilyen nehéz helyzetbe került, és nagy örömünkre szolgált, hogy segíteni tudtunk, és ők is szívesen fogadták segítő szándékunk bármely formáját. Második alkalommal megszervezett akciónk eredménye azt is bizonyította, hogy kis falunk lakosai a jó ügyért bármikor szívesen összefognak. Köszönjük az alábbi adományozók önzetlen segítségét:andré Tiborné, Balassa Elemérné, Banka Béla (Posta út), Banka Ferenc, Bártfai Tímea, Bartus Sándor, dr. Boros Csaba, Czékmán Lászlóné, Előhegyi Béla, Fehér Attila, Gonda Lászlóné, dr. Gulyás Éva, Herczeg Sándorné, Honvári Istvánné, Kertészné Pintér Csilla, Kissné Agócs Éva, Kovács Gáborné, Kovács Zoltán (Haladás út), Kóczián Gyuláné, Kunráth Sándorné, dr. Lefter Piroska, Medveczky Ferencné, Nagy Istvánné (Székely Mihály út), Nagy Zoltán, Dóka Zsoltné, Tajti Józsefné, Tasi Mihályné, Torba Lászlóné (Felszabadulás út), Torba László, Torba Milán, Tóth Istvánné, Tríbik Sándorné (Zrínyi út), Gyöngy Nyugdíjas Női Klub, Pacsirta Nyugdíjas Női Klub, Főkefe KFT. Dolgozói, Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület. Minden kedves adományozónak és adományozottnak jó egészséget és minden jót kívánunk ez évre is! A Községi Önkormányzat Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága nevében Czékmán Lászlóné ISMÉT ELJÖTT A LEHETŐSÉG ÚJRA VÁLASZTUNK Ebben a politikailag felfokozott, feszültségekkel teli, megszorításokban bővelkedő időszakban ismét eljött a választások ideje. Az utca embere folyamatos panaszra, elégedetlenségre, szomorúságra, reménytelenségre emeli fel a hangját. Egyre kilátástalanabb a megélhetés az egy élet munkájával megszerzett szerény kis vagyon, a családok biztonsága már-már teljesen elveszni látszik. Hiába élünk jogállamban, a jog védelme nagyon szerény biztonságot nyújt az egyszerű embernek. A kiszolgáltatottság egyre fokozódik. Ezért érthető is a kampány kezdetén a kopogtatószelvények gyűjtésénél tapasztalt közöny, érdektelenség, a polgári engedetlenségbe hajló elkeseredettség. Sokan nem látják értelmét a választásnak, nem tudni mi lesz jobb, szebb, elfogadhatóbb vagy emberibb attól, ha megtörténik a választás. A szorgalmas ember szemében a reménytelenség könnye csillan meg, amikor azt mondja, senkinek sem adom az ajánló szelvényt, el sem megyek szavazni, mert nincs értelme, úgysem lesz jobb. Ezt a nagy reménytelenséget látva, magam is elgondolkodom, hogy szabad-e ennyire elkeseredettnek esetleg sértődöttnek és dacosnak lenni akkor, amikor a választás a változás lehetőségének küszöbén állunk? Helyén való-e, ha hazánkért, magyarságunkért, az új reményekért még annyit sem vagyunk képesek megtenni, hogy a sajátmagunk igazának érzett választási programot vállalva és támogatva, emelt fővel átadjuk az ajánló szelvényt, aztán meg elmenjünk szavazni. Tudom és átérzem a politikai káoszt, ami az utca emberére nagy teherként nehezedik, egyre sürgetőbbnek érezve a rendteremtést a politikában, a közéletben, hogy az embereknek végre a békesség, a nyugalom, az egymásiránti tisztelet, a segíteni akarás, és egymásra figyelés legyen a legfontosabb. Ma bizony az ellenséges hangulat diktálja a közönyt, az érdektelenséget. Tisztelt szavazásra jogosult igaz magyar állampolgárok! Az igazunkért, jogainkért, magyarságunkért, a magyar hazáért, a magyar földért és a biztonságos jövőért érzett felelősség tudatával, tisztelettel kérek mindenkit a szavazásra. Mindenki a belátása szerint voksoljon, de senki ne adja fel a reményt, minden szavazatra szükség van. Ne várjuk, hogy mások tegyenek értünk, mi is tegyünk másokért: MENJÜNK EL SZAVAZNI! Tisztelettel: Balog Jánosné. Kihívás a Mátrába December közepén kezdtük a felkészülést az Édesapámmal, hogy másodszor is teljesítsem a Téli Mátra Teljesítménytúra legrövidebb, 19 km-es szakaszát január 30-án szakadó hóesésre ébredtünk, mely a túra folyamán végig nehezítette a dolgunkat. Ennek ellenére is sikerült az 5 órás szintidőn belül teljesíteni a kitűzött célt. 815 induló közül 386-an teljesítették a távot a megadott időn belül. Én a 100. lettem, 4 óra 33 perces időmmel, és ez évben is én voltam a legfiatalabb induló. Zsákai Levente 3.a osztályos tanuló

4 4 Jász Szó Farsang időszaka a bálok ideje. Ehhez a hagyományhoz tartjuk is magunkat, s már január közepétől egymást követik a zenés, táncos rendezvények. A báli szezont idén a Pávakör nyitotta a Házasok báljával, majd követte azt a helyi motorosok pótszilvesztere és az iskolások, óvodások jelmezbálja. Január 22-én a Magyar Kultúra napi hangverseny az Erkel Ferenc emlékévhez kapcsolódott, 2010-ben ugyanis a Himnusz zeneszerzője születésének kettőszázadik évfordulóját ünnepeljük. A művelődési ház nagyterme megtelt hallgatósággal és a vendég fellépőkkel. A zenei esemény értékét a színvonalas műsoron túl számomra az adta, hogy többségében szentandrási gyerekek, fiatalok léptek fel, ízelítőt adva zenei tudásukról szüleiknek és a rendezvényen megjelenteknek. Örömmel tölt el, hogy vannak szülők, akik támogatják gyermekeik hangszeres zenetanulmányait akkor is, ha - fáradtságot nem sajnálva más településre kell őket elhordani. Január 27-én a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) Kerekasztal beszélgetésére került sor, melyet a helyi Polgári Kör szervezett. A március 12-ei 1848 m-es futás, este 18 órakor kezdődő fáklyás felvonulás és azt követő koncert szerves része a nemzeti megemlékezésnek. A március 15-ei ünnepség napján délelőtt 10 órakor kezdődik és az időjárás függvényében nagy valószínűséggel a Művelődési házban lesz megtartva, utána koszorúzás a Szent István parkban. Április 16-án ünnepeljük a Költészet Napját, idén öt nappal József Attila születésének évfordulója után. Ekkor kerül megrendezésre az óvodások és iskolások versmondó versenye. Május elsején kezdődik a strandi szezon, melyet utcabállal nyit meg az Andrástermál Kft. A Jászok Egyesületének közreműködésével május 6-án a Duna Tv egész napos műsort szánt a jászokra. Idén a Jászok Napját az általános iskolás korosztály számára szervezett vetélkedővel szeretné emlékezetessé tenni az önkormányzati alapítvány és a Könyvtár, nem titkolva e népcsoport múltjának és jelenének megismerésével az identitás tudat erősítését. Ugyancsak május hónapban kerül sor a Gyermek Ki-Mit-Tud?-ra. Gyermeknap alkalmából pedig vidám műsorral, játékos vetélkedőkkel kedveskednek tanítványaiknak a pedagógusok. Június 4-én a Trianoni gyásznapra emlékezünk. Minden településnek fontos az idegenforgalom. Szerencsések vagyunk a gyógyhatású strand vizünkkel, amely határokon túlról is vonzza a pihenni vágyókat. Ehhez kíván hozzájárulni az önkormányzat a civil szervezetek összefogásával a Szentandrási Nyár programsorozattal, melynek nyitó rendezvénye június 26-án a Szabadtéri Néptánc Gála. A több hónapon át tartó rendezvénysorozatban lesz zene, tánc, népdal és kóruséneklés, főzőverseny, és egyéb vizuális látnivaló a művészetek területeiről. -dsne- HÁZASOK BÁLJA a dolog maradjon, csak a pohár forogjon, dínom-dánom, dínom-dánom, igyunk hát nem bánom!" Pávakörünk a 2010-es év hagyományos Házasok bálját január 16-án - még a farsangi időszak elején - rendezte meg. Szórakozni, mulatni vágyó vendégeinket az Évszakok dalcsokorral köszöntöttük. Ezt követte a Búzavirág táncegyüttes - Antal Judit - Jámbor Imre, Cseh Fruzsina - Morvai Zoltán, Nagy Márta - Pető Márk - néptáncosainak szép bemutatója, majd kezdetét vette a bál, a mulatás. Korgó gyomorral, szomjasan nem igazán érzi jól magát a magyar ember. A finom, kiadós vacsorát (a szentandrási kötődést felhasználva) a SZOLNOKI INYENC KLUB dolgozói készítették, szállították és tálalták fel. KÖSZÖNET A MUNKÁJUKÉRT! Vacsora után a táncparketten dolgoztuk le a kalóriákat. Aki a jó hangulatot biztosította, a szihalmi zenész, Tóth Róbert volt. Egész éjjel szólt a táncba hívó muzsika, szólt az ének, kopott a cipőtalp, lebbent a szoknya - egészen hajnalig. Szusszanás ideje egybeesett a tombolahúzással.

5 Jász Szó 5 Mint az előző években is, szép számmal kaptunk felajánlásokat, ajándéktárgyakat. Pávakörünk tagjai pl. tortákkal járultak hozzá. A fődíj egy pár gyöngyi volt. KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK TÁMOGATÓINKNAK. Ne feledjék, nemcsak a farsang idején bálozhat a házas... "Péter-Pálkor kaszát rántok, a rózsámmal fittyet hányok!" (Kócziánné-Tősérné) PÓTSZILVESZTER A helyi TYRE FEEDERS motoros baráti kör január 30-án tartotta szokásos téli meghívásos találkozóját. A meghívók időben elmentek, csak az időjárással nem kalkuláltunk. Bejött - mármint a cm közötti hóesés ezen a napon országosan, így poénosabb. Nem vártuk senkitől, hogy életveszélyben elinduljon bulizni, de ez a motoros NÉP na, jó, nem motorral jöttek, DE JÖTTEK!!! Szlovákiából Tornaljáról, Bugyiból /nem elírás/, Békéscsabáról, Ózdról, Maklárról, Bélapátfalváról, Nagyvisnyóról, Szilvásváradról, Dorogról, Sirokról, Hatvanból. A vacsora Tóth Sanyi szakácsunk jóvoltából Pandúrgulyás volt /velőt főzni, nem sütni!/. Mindenki jó étvágygyal fogyasztotta /disznó éhes maradt/. A jó hangulatot a MÁTRIX és a ROCKJAM zenekarok alapozták meg fergeteges előadásukkal. Köszönet a lakókörnyezetnek, hogy tolerálják a hasonló rendezvényeket. Ezúton szeretnék egy személytől elköszönni, aki most március 4.én hunyt el. Nyugodj békében ZSIRÁF! (Kelemen Zsolt) Farsangoltunk (első oldal folytatása) Az utolsó szombat a felsősöké volt, igaz a negyedikesek is ekkor ünnepeltek. Ők még egyénibb jelmezekbe bújva köszöntötték a farsangot, de már ők is közös tánccal mutatkoztak be. A felsős osztályok csoportokban adtak elő táncos műsorokat. Volt itt farmer lány, öregasszonyok tánca, motorosok, angyalok, Pomádé és össztánc. Rendkívül színvonalas műsort láthattunk. Külön emelte a műsor értékét, hogy tanár néniket is felfedezhettünk a táncolók között. Mindkét iskolás bálon rengeteg tombolaajándékot sorsoltunk ki. Idén a felsősök is nosztalgiázhattak, hiszen az ajándékok között felbukkant egy-egy kamion, indián katona, baba, póniló. A gyerekek nagyokat nevetve fogadták a mókás ajándékokat. S hát a torták utáni vágy mindennél nagyobb volt. Az iskolások báljára is db tortát rendeltünk. S kaptunk felajánlásba is. De valószínű tízszer ennyi is kevés lenne. A felsősök bálját és a farsangot diszkóval zártuk, ahol a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Reméljük elűztük a telet, és bizakodva várjuk a tavaszt! Szeretném megköszönni a pedagógusok és a gyerekek munkáját, aminek köszönhetően ismét színvonalas műsorokat láthattunk. Gratulálunk valamennyiüknek! Most is voltak szülők, akik időt, fáradságot nem sajnálva segítkeztek a díszítésben, a tombolák árusításában és a bálok lebonyolításában. Köszönöm munkájukat! Tombolatárgyak felajánlásával és anyagilag is támogatták bálunkat az Apró Üzlet, Banka Ferenc, Csontos Magdolna, Pócs János. A büfét az Önért Közért biztosította. Itt szeretném megköszönni a Viki Cukinak, hogy a Jótékonysági bálunkra és az iskolai jelmezbálokra is gyönyörű tortákat készítettek. S valamennyi alkalommal felajánlásba is kaptunk tortákat. Reméljük mindenki jól érezte magát, és jövőre újra találkozunk! Kókai Béláné

6 6 Jász Szó MÁRCIUS hazánk éghajlati viszonyai miatt a tavasz első, bár gyakran sajnos még hűvös, csapadékos hónapja. A paraszti életben mégis a mezőgazdasági munkálatok kezdetének ideje. Számos az időjáráshoz kapcsolódó megfigyelés és jóslás kötődik ehhez a hónaphoz. Ugyanakkor március a húsvéti 40 napos nagyböjt hónapja is, ilyenkor tilos a vigalom, a lakodalom, a húsos ételek fogyasztása. Március 4. Kázmér napja, Baranyában patkányűző nap. Ilyenkor kell utánanézni, hogy a patkányok nem telepedtek-e meg az istállókban vagy a házban, és ez a nap a legalkalmasabb arra, hogy onnan a gazda kihajtsa a rágcsálókat. Március 12. Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe, A nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte Jeles napok - népszokások el, ezen a napon emlékeztek I. Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Eredete a XVI. századra nyúlik vissza, amikor a tanulók maguk és tanítóik számára adományokat gyűjtöttek. Tulajdonképpen az iskolaév lezárását jelentette, a szeptemberi tanévkezdést csak a XIX. századtól vezették be. Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes felvonulással, köszöntők éneklésével és dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely pápára, bemutatták az iskolai életet, az új tanulókat iskolába hívogatták, kosarukba pedig adományokat gyűjtöttek. Március 18. Sándor napja, a néphit szerint az első meleghozó nap. " Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget." Bizonyos vidékeken a zab és árpa vetésére legalkalmasabb napnak tartották. Március 19. József napja, kedvelt névnap ünnep. József, a názáreti ács, Jézus gondviselője. Az első meleg tavaszi napnak tartják falun. Erre a napra várják vissza a gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki. A Mura vidéken a marhákat is kihajtják a legelőre. Számos termésjóslás is kötődik a naphoz. Azt tartják, amilyen az idő Józsefkor olyan lesz nyáron a szénahordáskor is. Ha az égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés. Március 21. Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken fokhagymát szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévő, betegségűző erőt tulajdonítottak. Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus Szentlélektől való fogantatásának napja. Az évszázados megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán a mezők növényeinek növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni. (dávidné)t Magyarázom a bizonyítványom Kedves Olvasó! Restellem a dolgot, de kegyetlenül megöregedtem. Hogy történt a dolog? Úgy, hogy régen születtem, és azóta se haltam mag. Tulajdonképpen ez a hosszú élet titka. Csak ugyebár, az a kérdés, hogy érdemes-e? Legidegesítőbb bajomról egy régi, nevetségesen szomorú vicc jutott eszembe. Bözsi és Piri, valljuk be, a múlt század elején született, mint jómagam. Vendégségben ücsörögnek Málinál, aki bizony nem fiatalabb náluk. Illetve nálam... Egyszer megszólal Máli: -Jaj, lelkecskéim, igyatok egy kis kávét! Kitölti, megisszák. Beszélgetnek, nagyokat hallgatnak, majd Málika ismét megszólal: - Ejnye, hova is tettem az eszem, hát nem elfelejtettem tölteni nektek egy kis kávét. Kitölti, megisszák, majd búcsúzkodni kezdenek. Amint ballagnak, Bözsi bosszúsan megszólal: - Te Piri! Hanem hogy ez a Máli nem volt képes megkínálni minket egy csészécske kávéval! Mire Piri: - Bizony, bizony! De mondd már, ki az a Máli? Na jó, tudjuk, két öregasszony. Ezer bocsánat! Két tapasztaltabb korú hölgy. Rendben van. De mondjátok már, ki vagyok én? László Ferenc Játszik az Isten Játszik, mert unatkozik. - Nem készül több világ, Sok a baj velük! Kezében kis doboz, Benne a világegyetem, És az aprócska Tejút. Megrázza könnyedén, világok gurulnak szerteszét! Villog a sok kacat. Lám, megvan még a Tejút! Az a kicsi ni! Az ott a mi Napunk! De hol vannak földnyi csillagok? Se bolygók, se Föld, se Hold. És nincs meg a házam, a fák! Akkor én hol vagyok? Akkor én hol vagyok? Akkor én hol vagyok? Akkor én hol vagyok? László Ferenc

7 Jász Szó 7 A JÁSZSZENTANDRÁSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1925-TŐL NAPJAINKIG, kiemelve kronológiai sorrendben a főbb eseményeket, évfordulókat Országos szinten az 1800-as években fogalmazódott meg, hogy Önkéntes Tűzoltóságot kell létrehozni. Jászszentandráson az 1900-as évek elején, a község tanyás települése miatt vetődött fel a gondolat az Önkéntes Tűzoltóság létrehozására, de az akkori képviselő-testület többsége ellenezte. Csak később, az 1920-as években került újra előtérbe a Tűzoltóság megalakítása, melyet az éppen regnáló képviselő-testület már támogatott. Így jött létre Jászszentandráson 1925-ben az Önkéntes Tűzoltóság. Anyagi támogatást ifj. Bobák János malomtulajdonostól kaptak, melyből kocsi fecskendőt, vízipuskát, tartálykocsit vásároltak, amit lóval vontattak ki a tűz oltásához. Sajnos a legtöbb esetben mire kiértek a tűzhöz, már leégett az épület vagy a rakomány. Érdemük, hogy az akkori körülmények között megszervezték a tűzriadót és a kivonulást. A tűzriadót a harangok félreverésével jelezték. Nappal a torony ablakából a tűz irányába piros színű zászlót, éjjel pedig égő viharlámpát tartottak ki, így jelezték a tűz irányát. Elismerésre méltó, hogy a Tűzoltóságnál a szakmai felkészülésen, a mentő tevékenységen túl, igen komoly szabadidős tevékenység bontakozott ki. Bekapcsolódtak a község kulturális életébe, színjátszó csoportjuk és zenekaruk is volt. A közéleti tevékenységük, szervezeti életük javult, ami vonzotta a fiatalságot. Az 1930-as években már a Jász településeken voltak tűzoltóversenyek. A korabeli Jász Újság cikke alapján, Jászszentandrásról 1 férficsapattal neveztek be a Jászladányban 1930 és ban megtartott versenyre, melyen 1930-ban első, 1938-ban negyedik helyen végeztek. Az akkori tűzoltókat is a lelkesedés, a tenni akarás jellemezte. A második világháború eseménye községünkben a tűzoltóságot sem hagyta érintetlenül. Több tűzoltónk a háborúban meghalt, eltűnt. A felszerelések is részben elpusztultak, használhatatlanná váltak. Az 1950-es évek tűzoltó versenycsapata tavaszán Sulyok Pál parancsnok és az egyesület lelkes tagjai rövid idő alatt rendezték soraikat, pótolták a hiányos felszereléseket. Már 1948-ban őrszobát építettek a tagság közös összefogásával. Közben a vezetésben is változás 1960-as évek tűzoltó versenycsapata. történt ben Bata Kálmán, 1948-ban Agócs Sándor lett a parancsnok től újra bevezették a járási tűzoltóversenyek szervezését. Oklevél alapján, már 1950-ben a versenyre községünk egy csapattal nevezett be, melyen első helyezett lett ben és 1960-ban Jászszentandráson rendezték a tűzoltóversenyt, ahol csapatunk szintén első helyen végzett tól megváltozott a parancsnok személye, Agócs Jenő tanácsdolgozó vette át az egyesület vezetését.

8 8 Jász Szó Ezután tovább erősödött a versenyszellem, már nem csak férfiak és úttörők versenyeztek, hanem bekapcsolódtak a nők is 1968-tól a versenybe. A szervezeti élet rendezettebb lett, de kissé elmaradt a fejlődés színvonalától, ami újabb személyi változást idézett elő től a Községi Tanács Jámbor Lajos tanárt nevezte ki tűzoltó parancsnoknak, az elnök Farkas János lett. A szervezeti élet fellendült, az új vezetés nagy lendülettel látott munkához. Az 1970-es években a versenyeken már nem csak férfi, fiú, női, hanem lány csapat is indult. Kimagasló eredményeket értek el, majdnem mindig elsők lettek a 400 l/s kismotorfecskendő szerelésben. Az egyesület 1975-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, melyen elemezték az elért eredményeket és meghatározták a további utat. Ez alkalomból elkészült az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 50 éves története. Az 1970-es években az egyesület tevékenysége töretlenül fejlődött és megfelelt a követelményeknek ban a Községi Tanács Pásztor Béla tanárt bízta meg a tűzoltó parancsnoki teendők ellátásával. Elnök: Mihályi István lett. Továbbra is elsődleges feladatuknak tartották a megelőzőmentő munkát. A működési feltételek is javultak. Az egyesület egy MÁVAG gépkocsi Az 1970-es évek tűzoltócsapata fecskendővel, egy ZSUK gépkocsival, 400 l/s és 800 l/s kismotorfecskendővel rendelkezett. A versenycsapatok történetében az 1980-as évek voltak a legsikeresebbek. Minden évben tudták növelni a csapatok számát, alig volt olyan verseny, ahol nem Jászszentandrás nyerte az első helyezést. Az 1980-as évek tűzoltó versenycsapata. Többször nyertek megyei, országrészi, országos versenyt, ami alapján a férficsapat kétszer, úttörő fiú és lány csapat egyszer vehetett részt nemzetközi versenyen. A versenyeken 1983-tól lépett be a 800 l/perces kismotorfecskendő szerelés. Az egyesület 1983-ban, a gyermek lánycsapat pedig 1985-ben kapta meg az eredményes munkáért a JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGÉRT emlékplakettet, mint a legmagasabb szintű községi kitüntetést. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1985-ben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, ahol a parancsnok méltatta az eltelt hatvan év eredményeit. Az 1990-es években szintén változás történt a parancsnok személyében ben Szabó László (Rákóczi úti) vette át a vezetést, elnöknek pedig Bartók Andrást választották. A működési feltételek tovább javultak. A meglévő felszerelések mellé 8 db URH készüléket, 15 db védősisakot, 20 db zsámolyruhát vásároltak. Kiépült a 24 órás korszerű riasztási rendszer, amellyel éjjel-nappal hívhatók voltak. Az 1990-es években a tűzoltóversenyeken már 800 l/perces kismotorfecskendővel versenyeztek. Községünkből 5 csapat indult, változó eredménnyel. Az 1990-es években életbe lépő pályázati rendszer további fejlesztéseket tett lehetővé. Az Egyesület 1995-ben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját, melynek tiszteletére zászlót készíttettek, amit a községünkben megtartott tűzoltóversenyen avattak fel. A 2000-es években az egyesület szervezeti élete, közéleti tevékenysége, kapcsolattartása rendszeres volt. Az alapvető felszerelésekkel rendelkeznek, szükséges azonban azok további fejlesztése.

9 Jász Szó 9 A tűzesetekhez kivonulók továbbképzésére nagy gondot fordítanak. Több fő rendelkezik 40 órás alapfokú kisgépkezelői, kismotorfecskendői képzettséggel. Riasztás esetén URH rádió és több mobiltelefon is rendelkezésre áll az egymás elérhetésére. Az évi tűzoltóverseny Jászszentandráson. A 2000-es években egyre több csapatot indítottak a tűzoltóversenyekre ben már tíz raj versenyzett ben Jászszentandráson volt megtartva a járási tűzoltóverseny, Egyik este láttam egy TV műsort, melyben dr. Papp Lajos szívsebész professzor beszélt betegségről, gyógyulásról, a magyarság eredetéről, csodálatos magyar nyelvünk ősi szakrális mivoltáról, Attiláról, mint Isten ostoráról, és a szeretetről. Lenyűgözve hallgattam. Nagy tudású, karizmatikus egyéniségnek tartom. Hátborzongató érzés volt a szájából visszahallani azokat a csodás tanításokat, amiket a kedvenc jóga mesteremtől is mindig hallok. Dr. Papp Lajos professzor elmesélt egy nagyon érdekes történetet, januárjától szervezem településünkön a Vöröskeresztes munkát. Ez idő alatt 3 alkalommal került sor véradásra január 25-én 39 fő jelent meg, ebből 33 véradótól vettek vért. Ez alkalommal is köszönthettünk első véradásra jelentkezőt. Az elmúlt év Falunapján a évi jubileumi véradása alkalmából kapcsolva a XIII. Jászok Világtalálkozójához. Hét versenycsapatunkból hat első, egy pedig második lett. A 2000-es években rendszeresen elnyerték a legtöbb csapatot indító települések díját. A pályázati rendszer is tovább folytatódott, általa igyekeztek minden lehetőséget megragadni az anyagi bevételük növelésére. A hagyományokhoz híven 2005-ben ismét megünnepelték fennállásuk 80. évfordulóját. A hit ereje a rákos betegek gyógyulásáról. Hosszú pályafutása során sok csodát élt meg, és megfigyelt valamit. Olyan betegeket gyűjtött össze, akik orvosilag gyógyíthatatlannak mondott rákos festékes anyajegyben szenvedtek. Mindannyian áttétesek voltak, remény sem volt a gyógyulásukra. És mindezek ellenére meggyógyultak, a rák eltűnt a szervezetből. Kíváncsi volt, hogy mi a közös ezekben az emberekben, és azt találta, hogy kivétel nélkül mindnek hatalmas hite volt a gyógyulásában, és fontos feladata volt még az életben. JÁSZSZENTANDRÁSI VÉRADÓK köszöntöttük Bolye Ferenc, Nagyné Kóczián Tímea, Krajcsovics Sándor. Ágó Ildikó 10 -es; Gulyás Istvánné, Kerek Lajos 20 -os; Jámbor Imre, Marsi Zsigmond 30 -os; Kerek István 60 -os önkéntes véradókat. A évben ünneplők a januári véradáson vehették át az emlékplakettet. Név szerint: Síposné Az előzőekhez képest újabb eredmények születtek, mely a tagság összetartó erejét bizonyítja. A parancsnok személyében újból változás történt ban Szabó László (Bem úti), 2008-ban Nagy János vette át a Községi Tűzoltó Egyesület vezetését. Örvendetes, hogy a vonulócsapat részére légzőkészüléket, védőruhát, gumicsizmát, védőkesztyűt vásároltak. Cél: továbbra is az eszközök és felszerelések további bővítése. Összegezve: a történelemben 85 év nem nagy idő, de a jászszentandrási tűzoltók történetében emlékezetes évforduló. Az Egyesület 2010-ben ünnepli megalakulásának 85. évfordulóját, ennek tiszteletére állítottam össze 1925-től a 85 év rövid történetét. E kitűnő múlttal rendelkező önkéntesek eredményeit, hagyományait meg kell őrizni, és tovább kell fejleszteni. Kiss Istvánné nygd. könyvtáros Nem tehette meg, hogy csak úgy belehaljon a rákba. A gondolat, a kiadott parancs olyan változásokat idézett elő az immunrendszerben, hogy az egyszerűen kitakarította a rákos sejteket a szervezetből. Minden betegségről, és azok gyógyulásáról az a program tehet, ami a gondolatainkban születik meg. Saját magunkba, és a gyógyulásba vetett hit a legtökéletesebb "módszer". Ehhez természetesen szükséges az is, hogy "segíts magadon, Isten is megsegít". nsne- Szilágyi Erzsébet; Bartók József 10 -es; Boros Árpád, Faragó László, Kóczián Ferenc, Nagy Judit 20 -os; Kerek Gergely 30 -os véradók. Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget! A legközelebbi véradást augusztus 23-ára szervezzük Várunk minden segíteni akarót! Kerek Ágnes

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk.

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

Ünnepség augusztus 20-án a Tájházban

Ünnepség augusztus 20-án a Tájházban Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. SZEPTEMBER

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk!

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk! 2011 SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft IDÕSEK NAPJA Jászkisér Város Önkormányzata és az Alapszolgáltatási Központ szeretettel meghívja Jászkisér Város Idõseit a 2011. szeptember 30-án 11 órától

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

J á s z o k Világtalálkozója

J á s z o k Világtalálkozója XVII. évfolyam. 4. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft J á s z o k Világtalálkozója SZÉP HAZA Tűnődve állok partján a létnek, hol nincs más,csak messzi látóhatár, kinézek belőle, s érzem,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel.

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel. i i 2008. november-december e e d e f i i Abony Város Önkormányzatának lapja e e d f f i f d XVI. évfolyam 11-12. szám 2008. november-december Ára: 300 Ft Érzés Szenteste az utcán lépkedem, S hallom a

Részletesebben

MÁJUS. 150 Ft. Programtervezet a teljesség igénye nélkül. Tisztelt jászkiséri lakosok! Mindenkit szeretettel várunk!

MÁJUS. 150 Ft. Programtervezet a teljesség igénye nélkül. Tisztelt jászkiséri lakosok! Mindenkit szeretettel várunk! 2012 A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA MÁJUS 150 Ft Tisztelt jászkiséri lakosok! Az idén újra megrendezésre kerülnek 2012. június 1-2-án a XII. KISÉRI NAPOK A programok még szervezés alatt vannak, de már sok

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

Hévízgyörki Hírmondó

Hévízgyörki Hírmondó Hévízgyörki Hírmondó XVII. évfolyam 1. szám 2008. március ingyenes A Hévízgyörki Önkormányzat közérdekû kiadványa Tartalom Húsvét: feltámadásunk jelene és jövendője 2 A polgármester megemlékezése Kedves

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk.

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk. Győrszentiváni 2012/1. március Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Bennünk a megoldás, általunk születik a jövő 1848. március 15-én kitört Pesten a forradalom! Boldog ünnepünk ez nekünk,

Részletesebben

Lövői Krónika 2014. Egy vérből valók vagyunk - Koncert egy magyar óvodáért

Lövői Krónika 2014. Egy vérből valók vagyunk - Koncert egy magyar óvodáért Egy vérből valók vagyunk - Koncert egy magyar óvodáért A történet néhány évvel ezelőtt, az Országos Erdészeti Egyesület Győri Magánerdős Helyi Csoportjának kárpátaljai kirándulásán kezdődött. Visk község

Részletesebben

Ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Langyos szellő, bágyadt napsugár, Száll az ökörnyál, Fecske nem cikáz, gólya nem kering, Mind elmentek már.

Ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Langyos szellő, bágyadt napsugár, Száll az ökörnyál, Fecske nem cikáz, gólya nem kering, Mind elmentek már. X. évfolyam 5-6. szám 2005. szeptember. Itt van az ősz, itt van újra. Eljött a szeptember. Kinek-kinek mást hoz. A szélsőséges és kiszámíthatatlan időjárás ellenére is sok gyümölcsöt, a gazdáknak a betakarítást,

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben