AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA Készítette: Fórizs Judit Budapest, 2010.

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés Inverz logisztika Logisztika és környezet védelem- Ember, környezet és gazdaság kapcsolata Az inverz logisztika definíciója Inverz logisztika, mint a logisztikai rendszer része Inverz logisztika, mint a hagyományos logisztika ellentéte Hogyan?- Integrált hulladékgazdálkodás A hulladékos problémák megoldásának eszköze Tágan értelmezett hulladéklogisztika- Az 5R környezetvédelmi int. prg Szűken értelmezett hulladékkezelés Kik?- Az inverz logisztikai folyamat szereplői Mit?- A folyamat tárgya A hulladék A hulladék fogalma A hulladékok osztályozása A hulladékkal kapcsolatos problémák A hulladék mennyiségét és minőségét befolyásoló tényezők Elektronikai termékek és hulladékaik Elektronikai berendezések fogalma és csoportosítása A forgalomba hozott elektromos és elektronikai berendezések valamint az ezekből keletkező hulladék mennyiségének alakulása Az elektronikai hulladék környezeti hatásai Az elektronikai hulladékkezelés jogszabályi háttere ENSZ környezetpolitikája és jelentése a fenntartható fejlődésről OECD környezetpolitikája Az Európai Unió szabályozási rendszere A közösségi környezetvédelmi politika alapjai Európai Unió hulladékgazdálkodási szabályozása Az Unió elektronikai hulladékokra vonatkozó szabályozása Magyarországi szabályozás Magyar hulladékgazdálkodási alapelvek Termékdíj Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó hazai szabályozás Elektronikai hulladékok logisztikája Információ- és anyagáramlás A gyártók szerepe A gyártók szerepe a termékek kialakításában Címkézés Fogyasztók A forgalmazók A forgalmazók tevékenysége

4 A Vöröskő Kft A helyi önkormányzatok Lomtalanítás Hulladékudvarok A koordináló szervezetek A koordináló szervezetek tevékenysége ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Kft Feldolgozók, hasznosítók HEEB hasznosítási eljárások A hulladékfeldolgozás logisztikája EL-Szabó Elektronikai Bontó példáján keresztül Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség Összefoglalás Irodalomjegyzék Ábrák és táblázatok jegyzéke Mellékletek

5 A Föld egy bizonyos mértékig valóban úgy viselkedik, mintha anyánk lenne. Bármit teszünk vele, elnézi nekünk. Ám újabban olyan rendkívüli pusztítást végzünk a természetben, hogy ezt már nem hagyhatja szó nélkül Ugye világos miről van szó? A természetnek megvannak a maga határai. Tendzin Gjaco, a 14. dalai láma Bevezetés Egy angol polgár 3,3 tonna elektronikai hulladékot termel élete folyamán. 1 Ha a Föld teljes lakossága ilyen életmódot folytatna, egy generáció alatt több mint 20 milliárd tonna berendezés halmozódna fel. A Föld népessége és a fogyasztás is rohamosan nő. Ez a két folyamat a hulladék mennyiségének gyorsuló növekedéséhez vezet. Különösen igaz ez az elektronikai cikkekre. Mi lesz ezeknek a sorsa? Meddig bírják a Föld erőforrásai ezt a termelést? A kutatók szerint már nem sokáig. Az 1. ábrán szemléltetett módszerrel, a hulladékok nem, vagy nem megfelelő kezelésével hamar súlyossá válhat a probléma. 1. ábra Elhagyott elektronikai hulladékok egy erdő szélén Forrás: Dolgozatom célja az volt, bemutassam az inverz logisztikát, azon belül pedig az e- hulladéklogisztikai láncot. A folyamat általános ismertetése után sorra veszem az egyes szereplőket, mintegy végigkövetve a hulladék útját. A hulladék termékként való előéletétől, a fogyasztó szerepén át, egészen a feldolgozásig. Az adott szereplőket az általánosságok ismertetése után egy-egy konkrét példán keresztül mutatom be. 1 5

6 Ahhoz, hogy a hulladékok kezelésének problémáit vázolni tudjam, be kell mutatnom ennek törvényileg szabályozott keretét. A magyar jogszabályokra az európai irányelvek voltak hatással, az uniós jogforrásokra pedig az ENSZ és az OECD környezetpolitikája. Ezt a folyamatot is be kell mutassam, hogy megfelelően értelmezhetőek legyenek a magyar elektronikai hulladékkal kapcsolatos rendelkezések. Egy fejezetet szentelek annak, hogy ezen hulladékfrakcióval kapcsolatos mennyiségi, környezeti problémákat vázoljam. Dolgozatomban az alábbi kérdésekre keresek választ: Milyen tényezők befolyásolják a keletkező elektronikai hulladék mennyiségét? Milyen lehetséges megoldások léteznek a hulladékkezelésre? Kik a szereplői az általam vizsgált inverz logisztikai láncnak? Mi jellemzi őket? Mi lesz az elektronikai hulladék sorsa? 1.Inverz logisztika 1.1. Logisztika és környezetvédelem - Ember, környezet és gazdaság kapcsolata A logisztikusnak alapvető feladata, hogy pozitív összhangot teremtsen saját szűkebb területe és a környezet kapcsolatában. Aktív közreműködő szerepet kell betöltenie az emberkörnyezet-gazdaság közötti feszültségek levezetésében. Ezen a szakterületen különösen kell figyelni, nemcsak a természeti, hanem a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra is. A logisztika és a környezet találkozhatnak mikro- illetve makroszinten egyaránt. Mikrokörnyezetnek tekinthető egy üzemen belül zajló folyamat, de az üzemen kívüli terület is, ahol a közlekedés, áruelosztás zajlik. Témánk legtipikusabb makrokörnyezete a terület- és településfejlesztés, főként a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrák kialakítása. Itt érvényesül a társadalmi hatás, hiszen a környezetvédelem egyik célkitűzése a települések életminőségének védelme. A környezettudatos logisztikus feladata: azonosítani kell a logisztikai folyamatok környezeti hatásait, elemezni kell ezek okait; majd a lehetőségekhez mérten kezelni kell ezeket. Ki kell alakítani azokat a módszereket, amivel a szennyezés csökkenthető (tipikus példa erre a közúti szállítás helyett vasúti választása), illetve a már bekövetkezett károkozás hatása csökkenthető (pl. hulladék-újrafeldolgozás). Mérlegre kell állítani a környezetvédelmi szempontokat (is) figyelembe vevő beruházások ráfordítás oldalát és pozitív hozadékát. Vajon érdemes-e egyáltalán egy cégnek környezettudatosnak lennie? Amikor ezt vizsgáljuk, először a marketing oldal jut eszünkbe. Hiszen tudjuk, hogy ami a vevők hasznosságérzetét növeli, növeli a termék értékét. A marketing oldal mellett legalább még egy pozitív hozadéka lehet a környezettudatosságnak egy vállalat számára. A környezetvédelem egyik legnehezebben kezelhető területe a hulladékgazdálkodás. Az integrált hulladékgazdálkodás (melynek célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön ki a gazdaságból, tehát minél kevesebb hulladék váljon szemétté) kínál olyan alternatívát, mely a termelő vállalat szempontjából anyagilag is kedvező lehet. Ugyanis, ha arra törekszik egy cég, hogy a felhasznált alapanyagok mennyiségét csökkentse, valamint a környezeti terhelés érdekében az újrafelhasználási arányt növelje, akkor jelentős megtakarításokat érhet el. Közhelynek számít, hogy a környezettudatosság pénzbe kerül. Ez 6

7 azonban nem feltétlenül van így. Egy környezetvédelmi tanulmánysorozat, amely az 1980-as évek második felében holland cégeket vizsgált, megállapította, hogy 45 megelőző intézkedésből 20 költségcsökkentő volt, 19 pedig nem növelte a vállalat költségeit. 2 (Külön szeretném felhívnia figyelmet az évszámra! ) Amennyiben megvizsgáljuk a vállalati értékláncot, kapcsolódási pontokat találunk a vállalati döntéshozatali folyamat és annak környezeti hatásai között. 2. ábra A vállalati értéklánc és a környezeti hatások kapcsolata Forrás: Mike Gábor: A logisztika környezetvédelmi kérdései és a reverse logistics, 7.oldal. Nyersanyagbeszerzés Ha egy vállalat a környezetbarát termékeket illetve szolgáltatásokat szeretne nyújtani a fogyasztóinak, a nyersanyagforrásait is körültekintően kell megválasztania. Amennyiben a vállalat olyan céggel kíván együttműködni, ami kellő mértékű környezettudatossággal rendelkezik, potenciális beszállítói körét szűkítenie kell. Így lehetséges, hogy a megfelelő beszállító csak jelentős földrajzi távolságra van. Elképzelhető, hogy a vele való együttműködéshez kapcsolható környezeti terhelés összességében magasabb, mint egy önmagában kevésbé környezettudatos vállalkozással kötött szerződés esetén. Ezért ebben a vonatkozásban is elengedhetetlen, csak úgy, mint a logisztikai döntéshozatali pontok mindegyikénél, a rendszerszinten való gondolkodás. 2 Mike Gábor (2002): A logisztika környezetvédelmi kérdései és a Reverse Logistics, 6. oldal. 7

8 Beszállítói logisztika Ez a tevékenység az anyagátvételt, a tárolást és az anyagmozgatást foglalja magába. A szállítmányok konszolidációjával igen jelentős hatékonyságjavulást lehet elérni. Ha úgymond telepakolt szállítójárművekkel tud dolgozni a szállítmányozó, akkor a környezeti terhelés nagyobb árumennyiség között oszlik meg, így egységnyi árumennyiségre vetítve kisebb lesz. A fuvareszközválasztás szintén jelentős hatással van az okozott környezeti terhelésre. A kombinált árufuvarozásnak kiemelkedő szerepe van ebben a vonatkozásban. Segítségével összekapcsolhatjuk a közúti fuvarozás mobilitását más környezetbarátabb fuvarozási módokkal. Ezen rendszerek terjedése azonban igen időigényes folyamat, hiszen komoly beruházásokat igényelnek. A tendenciákat figyelembe véve kijelenthetjük, hogy mind az állami szabályozás, mind a fogyasztói elvárások ebbe az irányba terelik a gazdasági szféra szereplőit. Amennyiben sikerülne közútról vasútra terelni áruforgalmunk egy részét, jelentős terheléstől szabadíthatnánk meg környezetünket. A vasút károsanyag-kibocsátása, zajszennyezése lényegesen alacsonyabb. Említenem a közúti szállítás infrastruktúrára való hatását is. Egy-egy útszakasz amortizációjának mértékét a kamionforgalom élénksége alapvetően meghatározhatja. Ráadásul a vasút működtetéséhez egyelőre inkább lehet megújuló erőforrásokat felhasználni, mint a közúti szállítmányozás esetén. A csomagolóanyagok, ha nem megfelelően kezelik azokat, vagy ha eleve nehezen lebomló anyagokból készülnek, igen környezetszennyezőek lehetnek. A környezeti terhelést jelentősen csökkentheti a többutas csomagolóanyag használata. A konténerek pedig nem csak a csomagolás hagyományos áruvédelmi funkcióit látják el, hanem az anyagmozgatást is megkönnyítik. Termelés Környezeti szempontból vizsgálva a termeléslogisztikát, megállapíthatjuk, hogy a JIT rendszer terjedése igen negatív folyamat. A készlet (mint a pazarlás egyik formájának) eltűnésével a szállításoknak jóval rugalmasabban és precízebben kell megvalósulnia, ezért leginkább közúton történik, ráadásul a szállító járművek kihasználtsági foka is alacsonyabb. A TQM rendszer bevezetése viszont környezeti szempontból is pozitív hatásokkal jár. Például az időben észlelt selejt segítségével megakadályozhatjuk a további felesleges erőforrás felhasználást, környezetszennyezést. Elosztási logisztika Gyakorlatilag hasonló a beszállítási logisztikához. A különbség leginkább a kezelt anyagokban van, nagyobb értékű anyagokkal foglalkozik. Különösen fontos, hogy a kiszállítási logisztika megfelelően tudjon együttműködni a marketinggel, annak érdekében, hogy megtalálják a hosszútávon tartható optimális kiszolgálási színvonalat. A környezeti szempontok figyelembe vétele itt járművek konszolidációjára, fuvareszközválasztásra és csomagolásra korlátozódik. Marketing A marketing jelentőségét ebben a vonatkozásban a gyorsabb és pontosabb információáramlás miatt emelem ki. Segítségével a bizonytalansági tényező csökken, így a biztonsági készletek is. A szállítások jobban tervezhetőek. Értékesítés utáni szolgáltatások Ide tartoznak az olyan tevékenységek, mint: az installáció, javítás, visszaszállítás, részegység ellátás és az oktatás. A visszaszállítás az elmúlt évtizedek változásainak 8

9 eredményeképp egyre jelentősebb szerepet kap, az újrafelhasználás igényeinek fokozódása miatt Az inverz logisztika definíciója Az inverz logisztika először az Egyesült Államokban jelent meg, 3 amikor a kereskedők felismerték, hogy bizonyos termékek visszavételével piaci előnyökhöz juthatnak és így növelhetik a bevételeiket. Az elképzelés egészen addig működött, amíg a fogyasztók nem kezdtek el olyan berendezéseket, visszavinni a boltokba, amin a kereskedők nem tudtak keresni. A folyamat teljesen irányíthatatlanná vált, már az üzletek rentabilitását veszélyeztette. A kereskedők felismerték, hogy az inverz logisztika csak akkor lehet sikeresen része a stratégiájuknak, ha megfelelő körülmények között, pontos és folyamatos felügyelet mellett működik. A visszirányú logisztikának első komoly kikényszerítői azok az állami szabályozások, amelyek néhány európai fejlett iparú ország szigorú környezetvédelmi szabályozásaiban öltöttek testet. (Németoszág: German Packaging Order, Dánia: Packaging Convenant, 1991) 4 Ezen törvények megadták azt a jogot a vásárlóknak, hogy a kereskedelmi láncok boltjaiban hagyják a vásárolt termék csomagolóanyagát. A bolt tulajdonosának kötelessége volt azt a megfelelő módon feldolgozni. Annak ellenére, hogy az inverz logisztika nem új fogalom a gyakorlatban, elméleti hátterével a külföldi szakirodalom is csak az 1980-as években kezdett el foglalkozni. A szakirodalom hazai forrásai pedig jellemzően az utóbbi tíz évben íródtak. A környezetvédelmi előírások szigorodásával párhuzamosan nőtt a terület jelentősége. Ma már a logisztika legdivatosabb ágai közé tartozik. Létezik önálló inverz logisztika linkgyűjtemény 5, és a szaksajtóban 6 is népszerű téma. Ennek ellenére nagyobb lélegzetvételű magyar nyelvű forrás még nem született a témában ismereteim szerint 7. Kezdetben a magyar szakirodalom is az angol- reverse logistics- elnevezést használta, majd párhuzamosan használatban volt a visszirányú, az újrahasznosítási, a zöld, a hulladék, a recycling és az inverz logisztika. Én leggyakrabban az inverz logisztika elnevezéssel találkoztam, ezért legtöbbször ezt a megnevezést használom a dolgozatomban. Az utóbbi néhány évben született források már kivétel nélkül ezt használják. Nézzünk néhány definíciót az inverz logisztika értelmezésére! A magyar szakirodalomban legáltalánosabban használt és talán a legpontosabb definíció Déri Andrástól származik. Az inverz logisztika tárgyát használaton kívülre került áruk, termékek, erőforrások és az ezekhez kapcsolódó információk kifejezéssel nevezi meg. Ezen kívül pedig rögzíti a célját. Utal a fogyasztók elvárásainak magasabb szintű teljesítésére, valamint a törvény által előírtak betartására: Az inverz logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak az eredeti használaton kívülre kerülő áruk, termékek, erőforrások és az ezekhez kapcsolódó információk hálózatokon belüli és hálózatok közötti áramlásának koordinálására, a terméket előállítók szolgáltatásainak bővítéséért és a környezetvédelmi előírások betartásáért. 8 3 Kohut Zsófia-Nagy Adrienn (2004): A visszutas logisztika: Egy fogalmi keret, 4. oldal. 4 Mosonyiné Ádám Gizella: Környezetvédelem és inverz logisztika, 60.oldal. 5 inverzlogisztika.lap.hu 6 Loginfo folyóirat is több cikket közölt a témában. 7 Itt kifejezett en inverz logisztikával foglalkozó szakkönyvre gondolok. 8 Déri András, Vándorfi István (2005): A bővített ellátási lánc, 50. oldal. 9

10 Knoll Imre megfogalmazása gyakorlatközelibb. Általánosan értelmezi nemcsak a hulladékokra, hanem mindenféle visszárura (selejt, kereskedelmi, szerviz). Hangsúlyozza, hogy az inverz logisztika szervesen illeszkedik a logisztikai rendszerbe: Ehhez az inverz logisztikának elnevezett logisztikai alrendszerhez tartoznak mindazok a főbb anyagi-, fizikai műveletek (összegyűjtés, szállítás, tárolás) melyek a termelési, kereskedelmi vagy akár egy szolgáltatási folyamatban, de ugyanígy egy fogyasztó életében, egy társadalmi környezetben, szennyezést, kárt okozó anyag, termékek eltávolítása, megsemmisítése vagy újrafeldolgozása kapcsán szükségesek. Ide sorolhatók a hulladékok, selejtáruk, de a különféle okból visszakerült visszáru, például reklamált vagy szezonális készletek. 9 Déri András egy másik megfogalmazásában a folyamat tárgyának a hulladékokat nevezi meg. Ez jelentős szűkítés. Elhelyezi az inverz logisztikát a logisztikai rendszerben, annak bővítménye, folytatásaként. Nem integráns részeként, hanem úgymond kereteként: Az inverz logisztika az ellátási lánc bővítménye, ahol a termék életciklusa nem fejeződik be a felhasználással, hanem megtörténik a hulladékká vált eszközök, anyagok begyűjtése és visszaforgatása a termelési folyamat elejére. 10 A Murphy Poist szerzőpárostól származó definíció mindössze a folyamat irányát határozza meg: Az ellátási láncban a javak fogyasztótól a termelőig történő áramlása 11 Az idézett szerzők eltérő szempontokból ragadták meg a folyamat lényegét. Alapvető különbség azonban az inverz logisztika tárgyának meghatározásában van. A hulladéklogisztika természetesen az inverz logisztika legjelentősebb része. Én a dolgozatomban azonban röviden kitérek az egyéb visszárukra is. 1.3 Inverz logisztika, mint a logisztikai rendszer része A logisztikát négy fő területre osztjuk, közülük az egyik az inverz logisztika. A logisztika fő részterületei Az ellátási (beszerzési) logisztika azért felelős, hogy a vállalat termeléséhez szükséges külső forrásból származó alap-, segéd-, üzemanyagok, alkatrészek megfelelően rendelkezésre álljanak. A termelési (gyártási) logisztika az alapanyag-raktártól a termelési folyamat egyes fázisain át a késztermék raktárig történő anyagáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi szoros együttműködésben a termeléstervezéssel és irányítással. Az elosztási (értékesítési) logisztika felelőssége, hogy a vállalat által előállított késztermékek általában a felhasználók, a vevők rendelkezésére álljanak. Az inverz logisztika fordított irányban az értékesítési piactól a beszerzési piac irányába vizsgálja az elhasznált termékek, csomagolóeszközök, valamint a hulladékok áramlását Inverz logisztika, mint a hagyományos logisztika ellentéte Az ellátási lánc menedzsment (Supply Chain Management- SCM) mellett a hulladék lánc menedzsment (Waste Chain Management- WCM) is része a hagyományosan vett logisztikának, annak egyik alrendszere. Ez derül ki az előző fejezetből. A következőkben megvizsgálom, mennyiben ellentéte az inverz logisztika a hagyományos értelemben vett logisztikának. 9 Knoll Imre (2006): Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpolitikában, 77. oldal. 10 Déri András, Vándorfi István (2005): A bővített ellátási lánc, 51. oldal. 11 Idézet forrása: Dobos Imre (2007): Készletmodellek a visszutas logisztikában, 16. oldal. 10

11 Az anyag- és információáramlásokat tekintve a visszutas logisztika beleilleszkedik a rendszerbe, zárttá teszi azt. Megállapítható, hogy míg a hulladék lánc menedzsment anyagáramlási iránya ellentétes az ellátási lánc menedzsmentjével, addig az információáramlás iránya megegyezik. Az 1. táblázat összefoglalja a hagyományos és az inverz logisztika közötti különbségeket. 1. táblázat A logisztika és az inverz logisztika összevetése Forrás: Mosonyiné Ádám Gizella: A környezetvédelem és az inverz logisztika, 61. oldal. Folyamat: az információáramlást megfigyelve láthatjuk, hogy az SMC esetében az információ forrása a fogyasztó, tehát az elosztásra koncentrál. A WCM esetén az információáramlás szintén a fogyasztótól indul, tehát a begyűjtésre koncentrál. Műveletek 12 : míg az SCM alapanyagból készterméket állít elő, addig a WCM a hulladék késztermékből alapanyagot. Tehát az ellátási lánc szereplői egy termék előállításában, összeszerelésében működnek közre, a hulladéklánc szereplői a termék szétszerelésben, bontásában. Minőség: ez a szempont a minőség mérésére vonatkozik, ami meghatározza a lánc hatékonyságát. Az elosztó jellegű rendszerben a minőséget a termékre vonatkoztatjuk, annak funkcionalitására, megbízhatóságára. A hulladéklogisztikai lánc teljesítményét a kapott másodnyersanyagok újrafelhasználhatósága határozza meg. Értéklánc: kinek az igényei határozzák meg a folyamatot? A hagyományos logisztikai lánc döntő többségében a fogyasztói húzáson 13 alapul. A WCM esetén a gyártók, forgalmazók ösztönző szerepe figyelhető meg. Piac: az SCM az elsődlegesen fogyasztói piac igényeit hivatott kielégíteni, a WCM beszállítói a hagyományos értelemben vett fogyasztók, piaca pedig függ a hulladékfeldolgozás módszerétől. Újrahasznosítás esetén fogyasztói, újrafeldolgozás, visszanyerés esetén b2b piacról beszélünk. Ha ez nem megoldható. a hulladékot ártalmatlanítják. Ebben az esetben semmilyen piacról nem beszélünk. Mindenképp érezzük, hogy a hulladéklogisztikai lánc elsődleges mozgatórugója nem önmagában a nyereségesség. 14 Ha az ellátási lánccal együtt tekintünk a nyereségességre, megállapítható, hogy a kibővített ellátási lánc részeként értéktöbbletet ad a termékhez. Környezettudatos kiegészítő szolgáltatást kapcsol hozzá, ami növeli az eladhatóságot, másodlagos mozgatórugóként lép fel a vásárlók növekvő környezettudatossága. Anyagáramlás: a fizikai anyagáramlás iránya ellentétes a két rendszer esetében. 12 A lánc szereplői milyen jellegű értékteremtő műveletet hajtanak végre a terméken. 13 Pull stratégia. 14 Az általam vizsgált hulladékfrakció újrahasznosításának vannak nyereséges és nem nyereséges ágai is. 11

12 1.5. Hogyan?- Integrált hulladékgazdálkodás A hulladékos problémák megoldásának eszköze A hulladékos problémák környezetileg hatásos, gazdaságilag hatékony megoldásának eszköze az integrált hulladékgazdálkodás. Feladata, hogy megtalálja a rendelkezésre álló eszközök olyan kombinációját, mely optimális költséggel küszöböli ki a hulladékkal kapcsolatos problémákat. Az integrált hulladékgazdálkodás tervezésének lépései: a probléma pontos megfogalmazása; adatgyűjtés; jogszabályi és intézményi háttér megismerése; alternatívák összegyűjtése; költség-haszonelemzés; a megfelelő alternatíva kiválasztása. Az inverz logisztika segít az alternatívák összegyűjtésében, ezek közül a megfelelő kiválasztásában, majd a gyakorlati megvalósításban. A visszutas logisztika feladata kétféleképpen értelmezhető a hulladékgazdálkodásban betöltött szerepe alapján. A tágabb értelmezés szerint feladatot kell vállalnia mind metalogisztikai, mind mikrologisztikai szinten annak érdekében, hogy a fogyasztást követően a hulladékgazdálkodási logisztikai folyamatok racionalizálhatóak legyenek. 15 A szűkebb értelmezés pedig a konkrét feladatokra koncentrál. A 3. ábrán, a belső körben konkrét inverz logisztikai folyamatok vannak, míg a tágan értelmezett hulladéklogisztikában (külső kör) már elméletek, modellek, eljárások vannak megfogalmazva. Ennek keretét pedig az integrált hulladékgazdálkodás adja. 15 Mosonyiné Ádám Gizella: A környezetvédelem és az inverz logisztika, 62. oldal. 12

13 3. ábra Integrált hulladékgazdálkodás Forrás: Mosonyiné Ádám Gizella: A környezetvédelem és az inverz logisztika, 63. oldal Tágan értelmezett hulladéklogisztika - Az 5R környezetvédelmi intézkedési program Mennyiségek csökkentése 16 A legjobb megoldás környezetvédelmi szempontból, hiszen így a rendszerbe kerülő, később hulladékként gondot okozó anyag mennyisége is kisebb lesz. Ez a modell a megelőzésre koncentrál, nem megoldja a problémát, hanem eleve nem hagyja kialakulni. Célja, hogy adott mennyiségű és minőségű terméket kevesebb erőforrás felhasználásával állítsunk elő. De hogyan lehetséges ez? Nézzünk néhány példát! Hatékony minőségbiztosítási rendszerrel is elérhetjük célunkat, hiszen kevesebb lesz a selejt, és a keletkezett selejtet előbb kiszűrjük a rendszerből, így nem áldozunk rá feleslegesen erőforrásokat. Ide sorolhatjuk a konszolidált rakományokat is. Ezek használatával egységnyi anyag szállítására kevesebb erőforrást használunk fel. Az elektronikai cikkek estében régóta tart a miniatürizálási tendencia, méretük egyre kisebbé válik. Így természetesen a hulladék mennyisége is csökken, mert azt nem a termékek darabszámában, hanem kg-ban mérjük. Ez nem a logisztikai, hanem a technikai fejlődés érdeme. A nehezen újrahasznosítható, esetleg veszélyes anyagoknak kevésbé problémás anyagokkal való helyettesítése 17 Ennél a modellnél nem csökken a kimeneti oldal, mégis csökkentjük a környezetterhelést, azáltal, hogy kevésbé ártalmas lesz a környezetre az általunk kibocsátott anyag. A felhasznált anyagok környezetbarátabbra való cserélése is számos módon megoldható. Választhatunk biológiailag lebomló csomagolóanyagot. Környezetbarátabb üzemeltetésű járművek üzemeltetése. 16 reduction at the source 17 remplacement 13

14 Az elektronikai cikkek esetében is újabb és újabb szabályok születnek arról, hogy a termékelőállítás során mely anyagok használatát kell kerülni. Hulladékokból energia visszanyerése 18 Ebben a folyamatban a hulladékok bármilyen egyéb, nem az anyagában történő újrahasznosításra kerülnek. Ennek legáltalánosabb módja az égetés. A települési szilárdhulladék égetőknél a cél az energia visszanyerése mellett a visszamaradó, lerakással ártalmatlanítandó szilárd hulladék térfogatának csökkentése. Hazánkban nem jelentős az energetikai hasznosítás, például a cementgyáraknak (Beremend, Vác) van ilyen jellegű kapacitásuk. 19 Ausztriában viszont széles körben elterjedt, 191 helyen létesítettek hulladékégetőket. Évente 4,7 millió tonna hulladékot hasznosítanak energetikailag. 20 Újrafeldolgozás 21 A hulladékok anyagait valamely termelési folyamatban azok eredeti rendeltetésére vagy attól eltérő rendeltetésre újra feldolgozzák, kivéve az energiahasznosítást, ami azt jelenti, hogy az éghető hulladékokat közvetlen elégetéssel, más hulladékokkal együtt, vagy anélkül, de a hőenergia kinyerésével energia előállítására használják fel. 22 A begyűjtött anyagféleségeket kémiai és/vagy fizikai átalakítás után saját anyagában vagy nyersanyagként használják fel újra, és végül az eredeti funkcióval megegyező vagy más termék kerül előállításra. Tehát ebben a folyamatban a hulladékból másodlagos nyersanyagot állítunk elő. Ehhez igen nagy mennyiségű plusz erőforrás igénybevételére van szükség. Ez a folyamat a hulladékhasznosítás teljes menetét magába foglalja, vagyis a begyűjtést, az előkészítést, az alapanyag-előállítást és a feldolgozást. Az elmúlt évtizedekben piacra került és napjainkban hulladékká váló elektronikai eszközök 40-70% fémet tartalmaznak. A kézi szétszereléssel vagy gépi feldolgozással elkülönített fémek tisztítást és osztályozást követően újrafeldolgozásra kerülnek: az alumínium- és vashulladékot hazai kohókba, a réz, valamint egyéb színes- és nemesfémeket tartalmazó anyagokat külföldi feldolgozóüzemekbe szállítják. 23 Az elektronikai hulladék legkönnyebben legjobban értékesíthető részei a nyomtatott áramköri lapok. Ezekből különböző fémek kerülnek kinyerésre. Újrahasznosítás 24 Minden olyan művelet, amelynek a révén az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait vagy azok alkatrészeit azok eredeti rendeltetésére használják, beleértve a gyűjtőhelyekre, a forgalmazókhoz, újrafeldolgozókhoz vagy a gyártókhoz visszajuttatott berendezések, illetve azok alkatrészei további használatát 25 Az előző folyamatba is sorolják, de alapvetően külön művelet. Az újrahasznosítás során a termék megőrzi eredeti formáját, funkcióját. Ebbe a témakörbe tartozik az egyszer 18 recovery 19 Duna- Dráva Cement, Fenntarthatósági jelentés, 23. oldal. 20 (2008-as adat.) 21 recycling /96/EK irányelv reutilisation /96/EK irányelv 14

15 használatos termékek helyett a többször használatosak alkalmazása. Logisztikai vonatkozásban a többutas csomagolóanyagoknak van különös jelentőségük. Igazán, ezek használatával a fennálló logisztikai rendszerek bonyolultabbá válnak, mert a hagyományos egyutas rendszereket kétirányúvá kell tenni. Megnövekszik az átfutási idő is, hiszen a begyűjtés, felpakolás is komoly időráfordítást igényel. Ehhez a témakörhöz tartozik a teljes second hand kereskedelem is. Itt is egy használaton kívülre került termék újra használatba vételéről beszélünk, mindössze egy egyszerű kereskedelmi tranzakció révén. Az elektronikai cikkek közül a mobiltelefonok cserélnek legsűrűbben gazdát, egy termék életciklusa alatt akár többször is. Akárcsak az autók esetében, itt is megfigyelhető a használt cikkek vándorlása a fejlettebb országokból a fejletlenebbek felé. A begyűjtött és leadott telefonok egy része olyan fejlődő országok piacain kerül értékesítésre, ahol még kevésbé fejlett a mobiltechnológia Szűken értelmezett hulladékkezelés Az inverz logisztika szűkebben értelmezett feladatai a konkrét anyagáramlással kapcsolatos logisztikai tevékenységek ellátására irányulnak, mint a begyűjtés, szelektálás, tárolás, szállítás (fuvarozás) Kik?- Az inverz logisztikai folyamat szereplői Fontos terület a visszutas logisztikában a szereplők azonosítása. Meg kell különböztetnünk a hagyományos értéklánc, illetve az inverz folyamat szereplőit. Nem feltétlenül egyeznek meg a két lánc résztvevői, de amennyiben igen, akkor is más a szerepük, súlyuk. Ahhoz, hogy sikeres legyen a visszirányú értéklánc, elengedhetetlen, hogy meg legyen az összhang a két logisztikai lánc között, folyamatos és megbízható legyen az információáramlás. Vegyük sorra, melyek ezek az információk! (Természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen jelentősen függ a lánc jellegétől, hogy milyen információkra van szükség.) Információ a termék anyagösszetételéről, veszélyességéről, a feldolgozási lehetőségekről. Információ a visszirányú folyamatok volumenéről és bizonytalanságáról. o Garanciavállalás: nehezen tervezhető, a visszagyűjtésre kerülő termékek mennyisége és minősége bizonytalan. o Lejárt lízing és bérleti szerződések: jól tervezhető. o Kereskedelmi visszáru: nehezen jósolható meg előre Mit?- A folyamat tárgya Mi az, amit visszaküldenek, milyen tulajdonságokkal, jellemzőkkel rendelkeznek ezek a termékek? Fontos kérdés, hogy milyen anyagokból áll a termék, mennyire homogén, illetve milyen méretekkel (szállítás, kezelés miatt) rendelkezik

16 A termék felhasználási módja, a használat időtartama, intenzitása és az ennek következtében kialakuló minőségi állapot jelentősen befolyásolja az újrafeldolgozási lehetőségeket. A visszagyűjtendő termékeket érdemes aszerint is csoportosítani, hogy ipari vagy lakossági forrásból származik-e. (Más szállítási, kezelési igények jelentkeznek a mennyiségi okok miatt.) Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy az inverz logisztika legjelentősebb területe az elektronikai hulladékok visszagyűjtése. Ha belenézünk egy inverz logisztikai linkgyűjteménybe, döntő többségben e-hulladékkal foglalkozó értekezések és cégek linkjeivel találkozunk. 27 Ezen termékek visszagyűjtésének törvényi kényszerítő ereje által meghatározott volumen, valamint a feldolgozást nehezítő bonyolult termékösszetétel indokolja a kiterjedt szakirodalom létjogosultságát. Megemlíteném még, hogy ennek a rendszernek igen gyorsan kellett kiépülnie, hiszen az Unió igen rövid időt szabott erre. 2. A hulladék 2.1. A hulladék fogalma A hulladék a gazdaság anyagátalakító tevékenységeinek mellék- és végterméke, szilárd vagy szilárd hordozóba zárt folyékony halmazállapotú anyag, mely tulajdonosa számára értéktelen, ezért meg kíván szabadulni tőle. 28 Különbséget teszünk a hulladék és a szennyeződés között. A hulladék, amennyiben szakszerűen kezelik, ártalmatlan. Akkor válik szennyeződéssé, ha a környezetbe jut, és ott kifejti káros hatását. (Például a gyár udvarában kannákban szabályosan tárolt fáradt olaj hulladék, ha azonban egy gépkocsivezető a patakparton a talajra engedi, már szennyeződésről beszélünk.) A hulladékok tehát a körülményektől, az elhelyezésüktől függően potenciális szennyezők lehetnek. A 4. ábrán a hulladék keletkezésének folyamata látható. Szemlélteti az öko- és a technoszféra érintkezését. A természeti erőforrásokból alapanyagokat állítunk elő. Az alapanyagokból n db termék készül. A termékből t idő alatt elhasznált termék válik. Az elhasznált termékből hulladék keletkezik. Az egyes folyamatok alatt pedig a környezetbe szennyezések jutnak Bartus Gábor (2001): Hulladékgazdálkodás, 1. oldal. 16

17 4. ábra A hulladék keletkezésének folyamata Forrás: Papp Gábor (2004): Hulladékgazdálkodás,2. oldal Hulladékok osztályozása A hulladékokat 3 fő szempont alapján különböztethetjük meg. A hulladék halmazállapota szerint lehet szilárd, folyékony illetve gáz halmazállapotú. A keletkezés helye szerint termelési és települési hulladékokat különböztetünk meg. Veszélyességük szerint beszélhetünk veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékokról. Az általam vizsgált elektromos és elektronikai berendezések a települési szilárd hulladék körébe tartoznak. Egyes tulajdonságaik tekintetében veszélyesnek minősülnek A további információk az elektromos hulladék veszélyességéről a fejezet végén. 17

18 5. ábra A Magyarországon képződő hulladék mennyisége 2000-ben (millió tonna / év) Forrás: A hulladékokkal kapcsolatos problémák A hulladékokkal kapcsolatban felmerülő problémákat öt kategóriára oszthatjuk. Természeti környezetre gyakorolt negatív hatások: a hulladék nem megfelelő kezelése károsítja a környezetet, szennyezőként lép fel. Mennyiségi problémák: akkor lép fel, ha nem tudjuk olyan mértékben növelni a hulladékfeldolgozási kapacitásunkat, mint amilyen mértékben a hulladékok mennyisége növekszik. Például az Egyesült Államokban 1960-ban 88 millió tonna háztartási hulladék keletkezett, majd 1990-ben 195 millió tonna. Az amerikaiaknak a hulladékfeldolgozási kapacitásukat 30 év alatt több mint kétszeresére kellett volna növelniük. 30 Környezet-egészségügyi problémák: a hulladék nem megfelelő kezeléséből adódnak. A hulladékkezelés hiánya karöltve a nem megfelelő higiénés körülményekkel pusztító járványokat okozott a korábbi évszázadokban. Akkoriban ez a hulladék okozta problémák közül a legsúlyosabbnak számított. Ez azonban nem tekinthető teljesen a múlt árnyékának, hiszen napjaink Magyarországán körültekintve kijelenthetjük, hogy a szennyvízkezelés nagyon sok területen nincs megfelelően megoldva még az olyan kiemelt területeken sem, mint például a Velencei-tó vízgyűjtőterülete. Ez pedig magában hordozza bizonyos megbetegedések kockázatát. Társadalmi problémák: ezek alatt valamely hulladékkal kapcsolatos eseményt értünk, mely a társadalom egyes tagjainak elégedetlenségét váltja ki. Említhetjük a nápolyi hulladék elhelyezési problémák miatt kialakult krízist ban civilek csaptak össze rendőrökkel a régióban. A válság oka az volt, hogy illegális szemétlerakások miatt a hatóságok lezártak több szeméttelepet, emiatt hegyekben állt a hulladék Papp Gábor (2004): Hulladékgazdálkodás, 3. oldal. 31 Bella Italia- Quo vadis Abfallwirtschaft? _a_maffia_felel_a_hulladekhegyekert html 18

19 Gazdasági problémák: a hulladék megfelelő ártalmatlanítása, kezelése, az általa okozott környezetszennyezés felszámolása, vagy megelőzése jelentős költségeket okoz. Például a hulladékégetőkben a melléktermékek tisztítása a hulladékégetés árát a kétszeresére növeli A hulladék mennyiségét és minőségét befolyásoló tényezők Lehet-e a változó népességi és gazdasági feltételekből egyértelmű következtetést levonni a keletkező hulladék mennyiségére? Német kutatók foglalkoztak részletesebben ezzel a kérdéssel. Azt az eredményt kapták, hogy a német járások és városok 75%-ában a hulladék mennyisége a lakosság számával arányosan alakult, ám a szórás igen nagy. A járások mintegy 14%-ánál csökken a hulladék mennyisége a növekvő lakosságszám ellenére. Ezzel ellentétben a járások 12%-ánál nő a hulladékmennyiség, bár a népességszám csökken. Feltételezhető, hogy a hulladék mennyiségét egyéb tényezők is befolyásolják, mint például a háztartások nagysága, a népesség kor szerinti megoszlása vagy a vásárlóereje. Németország lakossága csökken és egyúttal öregszik is. A 60 évesnél idősebb korosztály aránya jelenleg 25%. Ez az arány 2030-ig el fogja érni a 37%-ot. Az idősebb emberek kisebb családokban élnek, ezért a folyamat növeli a háztartások számát, és egyúttal az egy főre jutó hulladék mennyiségét. 33 Az ipari hulladék mennyiségének alakulása leginkább a GDP mutatóval áll összefüggésben. 34 Napjaink piaci mechanizmusa erősen növekedésorientált. A gazdaság minden szereplője általában előnyösen részesedik a gazdasági növekedés eredményeiből. A növekedés elérésének pedig legkézenfekvőbb módja a megtermelt javak mennyiségének növelése. Természetesen egyéb tényezők is befolyásolják a keletkező ipari hulladék mennyiségét. A gazdasági szerkezet folyamatos változása is döntő. A szolgáltatások előtérbe kerülésével csökken a nagy energia- és vízigényű, sok hulladékot képező termelőágazatok súlya. Az utóbbi száz évben hihetetlen mértékben megnőtt a keletkező hulladék volumene a fejlett országokban. A 6. ábra érzékelteti ennek mértékét. Az és között ábrázolja a keletkező szilárd hulladék mennyiségének éves változását az Egyesült Államokban Papp Gábor (2004): Hulladékgazdálkodás, 3. oldal. 33 Szabó Ildikó (2009): Hogyan hat a demográfiai változás a keletkező hulladék mennyiségére? 34 Bernd Bilitewski- Georg Härdtle- Klaus Marek (2000): Abfallwirtschaft- Handbuch für Praxis und Lehre, 34. oldal. 35 Kerekényi Attila: Általános környezetvédelem- Globális gondok, lehetséges megoldások 19

20 6. ábra A hulladék mennyiségének alakulása az Egyesült Államokban millió tonna év Forrás: Kerekényi (1998): Általános környezetvédelem, 231. oldal Elektronikai termékek és hulladékaik Elektronikai berendezések fogalma és csoportosítása Az uniós és hazai jogszabályok (2002/96/EK irányelv és a 264/2004 Kormányrendelet a HEEB visszavételéről 36 ) a következőképpen határozzák meg az elektronikai berendezéseket: Elektromos és elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is. Az Európai Bizottság ezt a meghatározást úgy pontosította, hogy az elektromos energiának elsődlegesnek kell lennie, illetve elektromos energia kell ahhoz, hogy a termék az elsődleges funkcióját be tudja tölteni. Egy elektromos órával rendelkező tűzhely vagy egy elemes játék baba nem tartozik a rendelet hatálya alá. 37 Az uniós irányelv a definíción kívül közelebbről is meghatározza az elektronikai termékeket, 10 csoportba sorolva azokat. A kategóriákat az alábbi táblázat tartalmazza. A példák az irányelv, illetve a hazai rendelet mellékletéből származnak. Az egész Unióban érvényes felosztásnak nagy szerepe van, hiszen a tagországokban 2002-ig nem volt egységes a csoportosítás, ami megnehezítette a statisztikák összehasonlítását. Szakmai berkeken belül ugyanakkor még él egy régebbi típusú osztályozás is, mely az elektronikai termékek egy szűkebb részét fedi le. Barnaárunak nevezik az irodai, távközlési és szórakoztató elektronikai berendezéseket, a fehéráru megnevezés pedig főként háztartási eszközöket takarja. Az elnevezések eredete könnyen kitalálható. A háztartási gépek (pl. hűtők, mosógépek, mosogatógépek) általában fehér színűek. Hogy a barnaáru elnevezést megértsük, elég nagyanyáink rádióira, televízióira gondolni. Manapság ritkán barna színű egy televízió 36 Lásd később. 37 Ugyanez vonatkozik a RoHS irányelvre. 20

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA A környezetvédelem rendkívül összetett gazdasági és társadalmi terület. A környezetszennyezés az egész világon mindenhol jelentős problémákat

Részletesebben

Elektromos berendezések hulladékainak visszagyűjtése különös tekintettel a hulladék-keletkezés újrahasználat útján történő megelőzésének lehetőségére

Elektromos berendezések hulladékainak visszagyűjtése különös tekintettel a hulladék-keletkezés újrahasználat útján történő megelőzésének lehetőségére Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Elektromos berendezések hulladékainak visszagyűjtése különös tekintettel a hulladék-keletkezés újrahasználat útján történő

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2012. év A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Budapest, 2011. szeptember 15. Verziószám: 1.0.01 1/42 Országos Gyűjtési és Hasznosítási

Részletesebben

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban

Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Csomagolás a hulladékgazdálkodásban Készítette: Harasztos Anna Budapest, 2009 1. Bevezetés...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Élelmiszertudományi kar Konzervtechnológiai Tanszék A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Porpáczi Krisztina Budapest, 2012

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

MUNKAFÜZET 17. TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A 2006. JÚLIUS HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

MUNKAFÜZET 17. TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A 2006. JÚLIUS HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON MUNKAFÜZET 17. SASS MAGDOLNA (MTA KTI) CZAKÓ VERONIKA (ICEG EC) BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele III. kötet Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele Dr. Csutora Mária ISBN 963 503 261 7 A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele 2. oldal Cím: A vállalati környezetvédelmi költségek

Részletesebben