AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKÁJA Készítette: Fórizs Judit Budapest, 2010.

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés Inverz logisztika Logisztika és környezet védelem- Ember, környezet és gazdaság kapcsolata Az inverz logisztika definíciója Inverz logisztika, mint a logisztikai rendszer része Inverz logisztika, mint a hagyományos logisztika ellentéte Hogyan?- Integrált hulladékgazdálkodás A hulladékos problémák megoldásának eszköze Tágan értelmezett hulladéklogisztika- Az 5R környezetvédelmi int. prg Szűken értelmezett hulladékkezelés Kik?- Az inverz logisztikai folyamat szereplői Mit?- A folyamat tárgya A hulladék A hulladék fogalma A hulladékok osztályozása A hulladékkal kapcsolatos problémák A hulladék mennyiségét és minőségét befolyásoló tényezők Elektronikai termékek és hulladékaik Elektronikai berendezések fogalma és csoportosítása A forgalomba hozott elektromos és elektronikai berendezések valamint az ezekből keletkező hulladék mennyiségének alakulása Az elektronikai hulladék környezeti hatásai Az elektronikai hulladékkezelés jogszabályi háttere ENSZ környezetpolitikája és jelentése a fenntartható fejlődésről OECD környezetpolitikája Az Európai Unió szabályozási rendszere A közösségi környezetvédelmi politika alapjai Európai Unió hulladékgazdálkodási szabályozása Az Unió elektronikai hulladékokra vonatkozó szabályozása Magyarországi szabályozás Magyar hulladékgazdálkodási alapelvek Termékdíj Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó hazai szabályozás Elektronikai hulladékok logisztikája Információ- és anyagáramlás A gyártók szerepe A gyártók szerepe a termékek kialakításában Címkézés Fogyasztók A forgalmazók A forgalmazók tevékenysége

4 A Vöröskő Kft A helyi önkormányzatok Lomtalanítás Hulladékudvarok A koordináló szervezetek A koordináló szervezetek tevékenysége ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Kft Feldolgozók, hasznosítók HEEB hasznosítási eljárások A hulladékfeldolgozás logisztikája EL-Szabó Elektronikai Bontó példáján keresztül Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség Összefoglalás Irodalomjegyzék Ábrák és táblázatok jegyzéke Mellékletek

5 A Föld egy bizonyos mértékig valóban úgy viselkedik, mintha anyánk lenne. Bármit teszünk vele, elnézi nekünk. Ám újabban olyan rendkívüli pusztítást végzünk a természetben, hogy ezt már nem hagyhatja szó nélkül Ugye világos miről van szó? A természetnek megvannak a maga határai. Tendzin Gjaco, a 14. dalai láma Bevezetés Egy angol polgár 3,3 tonna elektronikai hulladékot termel élete folyamán. 1 Ha a Föld teljes lakossága ilyen életmódot folytatna, egy generáció alatt több mint 20 milliárd tonna berendezés halmozódna fel. A Föld népessége és a fogyasztás is rohamosan nő. Ez a két folyamat a hulladék mennyiségének gyorsuló növekedéséhez vezet. Különösen igaz ez az elektronikai cikkekre. Mi lesz ezeknek a sorsa? Meddig bírják a Föld erőforrásai ezt a termelést? A kutatók szerint már nem sokáig. Az 1. ábrán szemléltetett módszerrel, a hulladékok nem, vagy nem megfelelő kezelésével hamar súlyossá válhat a probléma. 1. ábra Elhagyott elektronikai hulladékok egy erdő szélén Forrás: Dolgozatom célja az volt, bemutassam az inverz logisztikát, azon belül pedig az e- hulladéklogisztikai láncot. A folyamat általános ismertetése után sorra veszem az egyes szereplőket, mintegy végigkövetve a hulladék útját. A hulladék termékként való előéletétől, a fogyasztó szerepén át, egészen a feldolgozásig. Az adott szereplőket az általánosságok ismertetése után egy-egy konkrét példán keresztül mutatom be. 1 5

6 Ahhoz, hogy a hulladékok kezelésének problémáit vázolni tudjam, be kell mutatnom ennek törvényileg szabályozott keretét. A magyar jogszabályokra az európai irányelvek voltak hatással, az uniós jogforrásokra pedig az ENSZ és az OECD környezetpolitikája. Ezt a folyamatot is be kell mutassam, hogy megfelelően értelmezhetőek legyenek a magyar elektronikai hulladékkal kapcsolatos rendelkezések. Egy fejezetet szentelek annak, hogy ezen hulladékfrakcióval kapcsolatos mennyiségi, környezeti problémákat vázoljam. Dolgozatomban az alábbi kérdésekre keresek választ: Milyen tényezők befolyásolják a keletkező elektronikai hulladék mennyiségét? Milyen lehetséges megoldások léteznek a hulladékkezelésre? Kik a szereplői az általam vizsgált inverz logisztikai láncnak? Mi jellemzi őket? Mi lesz az elektronikai hulladék sorsa? 1.Inverz logisztika 1.1. Logisztika és környezetvédelem - Ember, környezet és gazdaság kapcsolata A logisztikusnak alapvető feladata, hogy pozitív összhangot teremtsen saját szűkebb területe és a környezet kapcsolatában. Aktív közreműködő szerepet kell betöltenie az emberkörnyezet-gazdaság közötti feszültségek levezetésében. Ezen a szakterületen különösen kell figyelni, nemcsak a természeti, hanem a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra is. A logisztika és a környezet találkozhatnak mikro- illetve makroszinten egyaránt. Mikrokörnyezetnek tekinthető egy üzemen belül zajló folyamat, de az üzemen kívüli terület is, ahol a közlekedés, áruelosztás zajlik. Témánk legtipikusabb makrokörnyezete a terület- és településfejlesztés, főként a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrák kialakítása. Itt érvényesül a társadalmi hatás, hiszen a környezetvédelem egyik célkitűzése a települések életminőségének védelme. A környezettudatos logisztikus feladata: azonosítani kell a logisztikai folyamatok környezeti hatásait, elemezni kell ezek okait; majd a lehetőségekhez mérten kezelni kell ezeket. Ki kell alakítani azokat a módszereket, amivel a szennyezés csökkenthető (tipikus példa erre a közúti szállítás helyett vasúti választása), illetve a már bekövetkezett károkozás hatása csökkenthető (pl. hulladék-újrafeldolgozás). Mérlegre kell állítani a környezetvédelmi szempontokat (is) figyelembe vevő beruházások ráfordítás oldalát és pozitív hozadékát. Vajon érdemes-e egyáltalán egy cégnek környezettudatosnak lennie? Amikor ezt vizsgáljuk, először a marketing oldal jut eszünkbe. Hiszen tudjuk, hogy ami a vevők hasznosságérzetét növeli, növeli a termék értékét. A marketing oldal mellett legalább még egy pozitív hozadéka lehet a környezettudatosságnak egy vállalat számára. A környezetvédelem egyik legnehezebben kezelhető területe a hulladékgazdálkodás. Az integrált hulladékgazdálkodás (melynek célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön ki a gazdaságból, tehát minél kevesebb hulladék váljon szemétté) kínál olyan alternatívát, mely a termelő vállalat szempontjából anyagilag is kedvező lehet. Ugyanis, ha arra törekszik egy cég, hogy a felhasznált alapanyagok mennyiségét csökkentse, valamint a környezeti terhelés érdekében az újrafelhasználási arányt növelje, akkor jelentős megtakarításokat érhet el. Közhelynek számít, hogy a környezettudatosság pénzbe kerül. Ez 6

7 azonban nem feltétlenül van így. Egy környezetvédelmi tanulmánysorozat, amely az 1980-as évek második felében holland cégeket vizsgált, megállapította, hogy 45 megelőző intézkedésből 20 költségcsökkentő volt, 19 pedig nem növelte a vállalat költségeit. 2 (Külön szeretném felhívnia figyelmet az évszámra! ) Amennyiben megvizsgáljuk a vállalati értékláncot, kapcsolódási pontokat találunk a vállalati döntéshozatali folyamat és annak környezeti hatásai között. 2. ábra A vállalati értéklánc és a környezeti hatások kapcsolata Forrás: Mike Gábor: A logisztika környezetvédelmi kérdései és a reverse logistics, 7.oldal. Nyersanyagbeszerzés Ha egy vállalat a környezetbarát termékeket illetve szolgáltatásokat szeretne nyújtani a fogyasztóinak, a nyersanyagforrásait is körültekintően kell megválasztania. Amennyiben a vállalat olyan céggel kíván együttműködni, ami kellő mértékű környezettudatossággal rendelkezik, potenciális beszállítói körét szűkítenie kell. Így lehetséges, hogy a megfelelő beszállító csak jelentős földrajzi távolságra van. Elképzelhető, hogy a vele való együttműködéshez kapcsolható környezeti terhelés összességében magasabb, mint egy önmagában kevésbé környezettudatos vállalkozással kötött szerződés esetén. Ezért ebben a vonatkozásban is elengedhetetlen, csak úgy, mint a logisztikai döntéshozatali pontok mindegyikénél, a rendszerszinten való gondolkodás. 2 Mike Gábor (2002): A logisztika környezetvédelmi kérdései és a Reverse Logistics, 6. oldal. 7

8 Beszállítói logisztika Ez a tevékenység az anyagátvételt, a tárolást és az anyagmozgatást foglalja magába. A szállítmányok konszolidációjával igen jelentős hatékonyságjavulást lehet elérni. Ha úgymond telepakolt szállítójárművekkel tud dolgozni a szállítmányozó, akkor a környezeti terhelés nagyobb árumennyiség között oszlik meg, így egységnyi árumennyiségre vetítve kisebb lesz. A fuvareszközválasztás szintén jelentős hatással van az okozott környezeti terhelésre. A kombinált árufuvarozásnak kiemelkedő szerepe van ebben a vonatkozásban. Segítségével összekapcsolhatjuk a közúti fuvarozás mobilitását más környezetbarátabb fuvarozási módokkal. Ezen rendszerek terjedése azonban igen időigényes folyamat, hiszen komoly beruházásokat igényelnek. A tendenciákat figyelembe véve kijelenthetjük, hogy mind az állami szabályozás, mind a fogyasztói elvárások ebbe az irányba terelik a gazdasági szféra szereplőit. Amennyiben sikerülne közútról vasútra terelni áruforgalmunk egy részét, jelentős terheléstől szabadíthatnánk meg környezetünket. A vasút károsanyag-kibocsátása, zajszennyezése lényegesen alacsonyabb. Említenem a közúti szállítás infrastruktúrára való hatását is. Egy-egy útszakasz amortizációjának mértékét a kamionforgalom élénksége alapvetően meghatározhatja. Ráadásul a vasút működtetéséhez egyelőre inkább lehet megújuló erőforrásokat felhasználni, mint a közúti szállítmányozás esetén. A csomagolóanyagok, ha nem megfelelően kezelik azokat, vagy ha eleve nehezen lebomló anyagokból készülnek, igen környezetszennyezőek lehetnek. A környezeti terhelést jelentősen csökkentheti a többutas csomagolóanyag használata. A konténerek pedig nem csak a csomagolás hagyományos áruvédelmi funkcióit látják el, hanem az anyagmozgatást is megkönnyítik. Termelés Környezeti szempontból vizsgálva a termeléslogisztikát, megállapíthatjuk, hogy a JIT rendszer terjedése igen negatív folyamat. A készlet (mint a pazarlás egyik formájának) eltűnésével a szállításoknak jóval rugalmasabban és precízebben kell megvalósulnia, ezért leginkább közúton történik, ráadásul a szállító járművek kihasználtsági foka is alacsonyabb. A TQM rendszer bevezetése viszont környezeti szempontból is pozitív hatásokkal jár. Például az időben észlelt selejt segítségével megakadályozhatjuk a további felesleges erőforrás felhasználást, környezetszennyezést. Elosztási logisztika Gyakorlatilag hasonló a beszállítási logisztikához. A különbség leginkább a kezelt anyagokban van, nagyobb értékű anyagokkal foglalkozik. Különösen fontos, hogy a kiszállítási logisztika megfelelően tudjon együttműködni a marketinggel, annak érdekében, hogy megtalálják a hosszútávon tartható optimális kiszolgálási színvonalat. A környezeti szempontok figyelembe vétele itt járművek konszolidációjára, fuvareszközválasztásra és csomagolásra korlátozódik. Marketing A marketing jelentőségét ebben a vonatkozásban a gyorsabb és pontosabb információáramlás miatt emelem ki. Segítségével a bizonytalansági tényező csökken, így a biztonsági készletek is. A szállítások jobban tervezhetőek. Értékesítés utáni szolgáltatások Ide tartoznak az olyan tevékenységek, mint: az installáció, javítás, visszaszállítás, részegység ellátás és az oktatás. A visszaszállítás az elmúlt évtizedek változásainak 8

9 eredményeképp egyre jelentősebb szerepet kap, az újrafelhasználás igényeinek fokozódása miatt Az inverz logisztika definíciója Az inverz logisztika először az Egyesült Államokban jelent meg, 3 amikor a kereskedők felismerték, hogy bizonyos termékek visszavételével piaci előnyökhöz juthatnak és így növelhetik a bevételeiket. Az elképzelés egészen addig működött, amíg a fogyasztók nem kezdtek el olyan berendezéseket, visszavinni a boltokba, amin a kereskedők nem tudtak keresni. A folyamat teljesen irányíthatatlanná vált, már az üzletek rentabilitását veszélyeztette. A kereskedők felismerték, hogy az inverz logisztika csak akkor lehet sikeresen része a stratégiájuknak, ha megfelelő körülmények között, pontos és folyamatos felügyelet mellett működik. A visszirányú logisztikának első komoly kikényszerítői azok az állami szabályozások, amelyek néhány európai fejlett iparú ország szigorú környezetvédelmi szabályozásaiban öltöttek testet. (Németoszág: German Packaging Order, Dánia: Packaging Convenant, 1991) 4 Ezen törvények megadták azt a jogot a vásárlóknak, hogy a kereskedelmi láncok boltjaiban hagyják a vásárolt termék csomagolóanyagát. A bolt tulajdonosának kötelessége volt azt a megfelelő módon feldolgozni. Annak ellenére, hogy az inverz logisztika nem új fogalom a gyakorlatban, elméleti hátterével a külföldi szakirodalom is csak az 1980-as években kezdett el foglalkozni. A szakirodalom hazai forrásai pedig jellemzően az utóbbi tíz évben íródtak. A környezetvédelmi előírások szigorodásával párhuzamosan nőtt a terület jelentősége. Ma már a logisztika legdivatosabb ágai közé tartozik. Létezik önálló inverz logisztika linkgyűjtemény 5, és a szaksajtóban 6 is népszerű téma. Ennek ellenére nagyobb lélegzetvételű magyar nyelvű forrás még nem született a témában ismereteim szerint 7. Kezdetben a magyar szakirodalom is az angol- reverse logistics- elnevezést használta, majd párhuzamosan használatban volt a visszirányú, az újrahasznosítási, a zöld, a hulladék, a recycling és az inverz logisztika. Én leggyakrabban az inverz logisztika elnevezéssel találkoztam, ezért legtöbbször ezt a megnevezést használom a dolgozatomban. Az utóbbi néhány évben született források már kivétel nélkül ezt használják. Nézzünk néhány definíciót az inverz logisztika értelmezésére! A magyar szakirodalomban legáltalánosabban használt és talán a legpontosabb definíció Déri Andrástól származik. Az inverz logisztika tárgyát használaton kívülre került áruk, termékek, erőforrások és az ezekhez kapcsolódó információk kifejezéssel nevezi meg. Ezen kívül pedig rögzíti a célját. Utal a fogyasztók elvárásainak magasabb szintű teljesítésére, valamint a törvény által előírtak betartására: Az inverz logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak az eredeti használaton kívülre kerülő áruk, termékek, erőforrások és az ezekhez kapcsolódó információk hálózatokon belüli és hálózatok közötti áramlásának koordinálására, a terméket előállítók szolgáltatásainak bővítéséért és a környezetvédelmi előírások betartásáért. 8 3 Kohut Zsófia-Nagy Adrienn (2004): A visszutas logisztika: Egy fogalmi keret, 4. oldal. 4 Mosonyiné Ádám Gizella: Környezetvédelem és inverz logisztika, 60.oldal. 5 inverzlogisztika.lap.hu 6 Loginfo folyóirat is több cikket közölt a témában. 7 Itt kifejezett en inverz logisztikával foglalkozó szakkönyvre gondolok. 8 Déri András, Vándorfi István (2005): A bővített ellátási lánc, 50. oldal. 9

10 Knoll Imre megfogalmazása gyakorlatközelibb. Általánosan értelmezi nemcsak a hulladékokra, hanem mindenféle visszárura (selejt, kereskedelmi, szerviz). Hangsúlyozza, hogy az inverz logisztika szervesen illeszkedik a logisztikai rendszerbe: Ehhez az inverz logisztikának elnevezett logisztikai alrendszerhez tartoznak mindazok a főbb anyagi-, fizikai műveletek (összegyűjtés, szállítás, tárolás) melyek a termelési, kereskedelmi vagy akár egy szolgáltatási folyamatban, de ugyanígy egy fogyasztó életében, egy társadalmi környezetben, szennyezést, kárt okozó anyag, termékek eltávolítása, megsemmisítése vagy újrafeldolgozása kapcsán szükségesek. Ide sorolhatók a hulladékok, selejtáruk, de a különféle okból visszakerült visszáru, például reklamált vagy szezonális készletek. 9 Déri András egy másik megfogalmazásában a folyamat tárgyának a hulladékokat nevezi meg. Ez jelentős szűkítés. Elhelyezi az inverz logisztikát a logisztikai rendszerben, annak bővítménye, folytatásaként. Nem integráns részeként, hanem úgymond kereteként: Az inverz logisztika az ellátási lánc bővítménye, ahol a termék életciklusa nem fejeződik be a felhasználással, hanem megtörténik a hulladékká vált eszközök, anyagok begyűjtése és visszaforgatása a termelési folyamat elejére. 10 A Murphy Poist szerzőpárostól származó definíció mindössze a folyamat irányát határozza meg: Az ellátási láncban a javak fogyasztótól a termelőig történő áramlása 11 Az idézett szerzők eltérő szempontokból ragadták meg a folyamat lényegét. Alapvető különbség azonban az inverz logisztika tárgyának meghatározásában van. A hulladéklogisztika természetesen az inverz logisztika legjelentősebb része. Én a dolgozatomban azonban röviden kitérek az egyéb visszárukra is. 1.3 Inverz logisztika, mint a logisztikai rendszer része A logisztikát négy fő területre osztjuk, közülük az egyik az inverz logisztika. A logisztika fő részterületei Az ellátási (beszerzési) logisztika azért felelős, hogy a vállalat termeléséhez szükséges külső forrásból származó alap-, segéd-, üzemanyagok, alkatrészek megfelelően rendelkezésre álljanak. A termelési (gyártási) logisztika az alapanyag-raktártól a termelési folyamat egyes fázisain át a késztermék raktárig történő anyagáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi szoros együttműködésben a termeléstervezéssel és irányítással. Az elosztási (értékesítési) logisztika felelőssége, hogy a vállalat által előállított késztermékek általában a felhasználók, a vevők rendelkezésére álljanak. Az inverz logisztika fordított irányban az értékesítési piactól a beszerzési piac irányába vizsgálja az elhasznált termékek, csomagolóeszközök, valamint a hulladékok áramlását Inverz logisztika, mint a hagyományos logisztika ellentéte Az ellátási lánc menedzsment (Supply Chain Management- SCM) mellett a hulladék lánc menedzsment (Waste Chain Management- WCM) is része a hagyományosan vett logisztikának, annak egyik alrendszere. Ez derül ki az előző fejezetből. A következőkben megvizsgálom, mennyiben ellentéte az inverz logisztika a hagyományos értelemben vett logisztikának. 9 Knoll Imre (2006): Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpolitikában, 77. oldal. 10 Déri András, Vándorfi István (2005): A bővített ellátási lánc, 51. oldal. 11 Idézet forrása: Dobos Imre (2007): Készletmodellek a visszutas logisztikában, 16. oldal. 10

11 Az anyag- és információáramlásokat tekintve a visszutas logisztika beleilleszkedik a rendszerbe, zárttá teszi azt. Megállapítható, hogy míg a hulladék lánc menedzsment anyagáramlási iránya ellentétes az ellátási lánc menedzsmentjével, addig az információáramlás iránya megegyezik. Az 1. táblázat összefoglalja a hagyományos és az inverz logisztika közötti különbségeket. 1. táblázat A logisztika és az inverz logisztika összevetése Forrás: Mosonyiné Ádám Gizella: A környezetvédelem és az inverz logisztika, 61. oldal. Folyamat: az információáramlást megfigyelve láthatjuk, hogy az SMC esetében az információ forrása a fogyasztó, tehát az elosztásra koncentrál. A WCM esetén az információáramlás szintén a fogyasztótól indul, tehát a begyűjtésre koncentrál. Műveletek 12 : míg az SCM alapanyagból készterméket állít elő, addig a WCM a hulladék késztermékből alapanyagot. Tehát az ellátási lánc szereplői egy termék előállításában, összeszerelésében működnek közre, a hulladéklánc szereplői a termék szétszerelésben, bontásában. Minőség: ez a szempont a minőség mérésére vonatkozik, ami meghatározza a lánc hatékonyságát. Az elosztó jellegű rendszerben a minőséget a termékre vonatkoztatjuk, annak funkcionalitására, megbízhatóságára. A hulladéklogisztikai lánc teljesítményét a kapott másodnyersanyagok újrafelhasználhatósága határozza meg. Értéklánc: kinek az igényei határozzák meg a folyamatot? A hagyományos logisztikai lánc döntő többségében a fogyasztói húzáson 13 alapul. A WCM esetén a gyártók, forgalmazók ösztönző szerepe figyelhető meg. Piac: az SCM az elsődlegesen fogyasztói piac igényeit hivatott kielégíteni, a WCM beszállítói a hagyományos értelemben vett fogyasztók, piaca pedig függ a hulladékfeldolgozás módszerétől. Újrahasznosítás esetén fogyasztói, újrafeldolgozás, visszanyerés esetén b2b piacról beszélünk. Ha ez nem megoldható. a hulladékot ártalmatlanítják. Ebben az esetben semmilyen piacról nem beszélünk. Mindenképp érezzük, hogy a hulladéklogisztikai lánc elsődleges mozgatórugója nem önmagában a nyereségesség. 14 Ha az ellátási lánccal együtt tekintünk a nyereségességre, megállapítható, hogy a kibővített ellátási lánc részeként értéktöbbletet ad a termékhez. Környezettudatos kiegészítő szolgáltatást kapcsol hozzá, ami növeli az eladhatóságot, másodlagos mozgatórugóként lép fel a vásárlók növekvő környezettudatossága. Anyagáramlás: a fizikai anyagáramlás iránya ellentétes a két rendszer esetében. 12 A lánc szereplői milyen jellegű értékteremtő műveletet hajtanak végre a terméken. 13 Pull stratégia. 14 Az általam vizsgált hulladékfrakció újrahasznosításának vannak nyereséges és nem nyereséges ágai is. 11

12 1.5. Hogyan?- Integrált hulladékgazdálkodás A hulladékos problémák megoldásának eszköze A hulladékos problémák környezetileg hatásos, gazdaságilag hatékony megoldásának eszköze az integrált hulladékgazdálkodás. Feladata, hogy megtalálja a rendelkezésre álló eszközök olyan kombinációját, mely optimális költséggel küszöböli ki a hulladékkal kapcsolatos problémákat. Az integrált hulladékgazdálkodás tervezésének lépései: a probléma pontos megfogalmazása; adatgyűjtés; jogszabályi és intézményi háttér megismerése; alternatívák összegyűjtése; költség-haszonelemzés; a megfelelő alternatíva kiválasztása. Az inverz logisztika segít az alternatívák összegyűjtésében, ezek közül a megfelelő kiválasztásában, majd a gyakorlati megvalósításban. A visszutas logisztika feladata kétféleképpen értelmezhető a hulladékgazdálkodásban betöltött szerepe alapján. A tágabb értelmezés szerint feladatot kell vállalnia mind metalogisztikai, mind mikrologisztikai szinten annak érdekében, hogy a fogyasztást követően a hulladékgazdálkodási logisztikai folyamatok racionalizálhatóak legyenek. 15 A szűkebb értelmezés pedig a konkrét feladatokra koncentrál. A 3. ábrán, a belső körben konkrét inverz logisztikai folyamatok vannak, míg a tágan értelmezett hulladéklogisztikában (külső kör) már elméletek, modellek, eljárások vannak megfogalmazva. Ennek keretét pedig az integrált hulladékgazdálkodás adja. 15 Mosonyiné Ádám Gizella: A környezetvédelem és az inverz logisztika, 62. oldal. 12

13 3. ábra Integrált hulladékgazdálkodás Forrás: Mosonyiné Ádám Gizella: A környezetvédelem és az inverz logisztika, 63. oldal Tágan értelmezett hulladéklogisztika - Az 5R környezetvédelmi intézkedési program Mennyiségek csökkentése 16 A legjobb megoldás környezetvédelmi szempontból, hiszen így a rendszerbe kerülő, később hulladékként gondot okozó anyag mennyisége is kisebb lesz. Ez a modell a megelőzésre koncentrál, nem megoldja a problémát, hanem eleve nem hagyja kialakulni. Célja, hogy adott mennyiségű és minőségű terméket kevesebb erőforrás felhasználásával állítsunk elő. De hogyan lehetséges ez? Nézzünk néhány példát! Hatékony minőségbiztosítási rendszerrel is elérhetjük célunkat, hiszen kevesebb lesz a selejt, és a keletkezett selejtet előbb kiszűrjük a rendszerből, így nem áldozunk rá feleslegesen erőforrásokat. Ide sorolhatjuk a konszolidált rakományokat is. Ezek használatával egységnyi anyag szállítására kevesebb erőforrást használunk fel. Az elektronikai cikkek estében régóta tart a miniatürizálási tendencia, méretük egyre kisebbé válik. Így természetesen a hulladék mennyisége is csökken, mert azt nem a termékek darabszámában, hanem kg-ban mérjük. Ez nem a logisztikai, hanem a technikai fejlődés érdeme. A nehezen újrahasznosítható, esetleg veszélyes anyagoknak kevésbé problémás anyagokkal való helyettesítése 17 Ennél a modellnél nem csökken a kimeneti oldal, mégis csökkentjük a környezetterhelést, azáltal, hogy kevésbé ártalmas lesz a környezetre az általunk kibocsátott anyag. A felhasznált anyagok környezetbarátabbra való cserélése is számos módon megoldható. Választhatunk biológiailag lebomló csomagolóanyagot. Környezetbarátabb üzemeltetésű járművek üzemeltetése. 16 reduction at the source 17 remplacement 13

14 Az elektronikai cikkek esetében is újabb és újabb szabályok születnek arról, hogy a termékelőállítás során mely anyagok használatát kell kerülni. Hulladékokból energia visszanyerése 18 Ebben a folyamatban a hulladékok bármilyen egyéb, nem az anyagában történő újrahasznosításra kerülnek. Ennek legáltalánosabb módja az égetés. A települési szilárdhulladék égetőknél a cél az energia visszanyerése mellett a visszamaradó, lerakással ártalmatlanítandó szilárd hulladék térfogatának csökkentése. Hazánkban nem jelentős az energetikai hasznosítás, például a cementgyáraknak (Beremend, Vác) van ilyen jellegű kapacitásuk. 19 Ausztriában viszont széles körben elterjedt, 191 helyen létesítettek hulladékégetőket. Évente 4,7 millió tonna hulladékot hasznosítanak energetikailag. 20 Újrafeldolgozás 21 A hulladékok anyagait valamely termelési folyamatban azok eredeti rendeltetésére vagy attól eltérő rendeltetésre újra feldolgozzák, kivéve az energiahasznosítást, ami azt jelenti, hogy az éghető hulladékokat közvetlen elégetéssel, más hulladékokkal együtt, vagy anélkül, de a hőenergia kinyerésével energia előállítására használják fel. 22 A begyűjtött anyagféleségeket kémiai és/vagy fizikai átalakítás után saját anyagában vagy nyersanyagként használják fel újra, és végül az eredeti funkcióval megegyező vagy más termék kerül előállításra. Tehát ebben a folyamatban a hulladékból másodlagos nyersanyagot állítunk elő. Ehhez igen nagy mennyiségű plusz erőforrás igénybevételére van szükség. Ez a folyamat a hulladékhasznosítás teljes menetét magába foglalja, vagyis a begyűjtést, az előkészítést, az alapanyag-előállítást és a feldolgozást. Az elmúlt évtizedekben piacra került és napjainkban hulladékká váló elektronikai eszközök 40-70% fémet tartalmaznak. A kézi szétszereléssel vagy gépi feldolgozással elkülönített fémek tisztítást és osztályozást követően újrafeldolgozásra kerülnek: az alumínium- és vashulladékot hazai kohókba, a réz, valamint egyéb színes- és nemesfémeket tartalmazó anyagokat külföldi feldolgozóüzemekbe szállítják. 23 Az elektronikai hulladék legkönnyebben legjobban értékesíthető részei a nyomtatott áramköri lapok. Ezekből különböző fémek kerülnek kinyerésre. Újrahasznosítás 24 Minden olyan művelet, amelynek a révén az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait vagy azok alkatrészeit azok eredeti rendeltetésére használják, beleértve a gyűjtőhelyekre, a forgalmazókhoz, újrafeldolgozókhoz vagy a gyártókhoz visszajuttatott berendezések, illetve azok alkatrészei további használatát 25 Az előző folyamatba is sorolják, de alapvetően külön művelet. Az újrahasznosítás során a termék megőrzi eredeti formáját, funkcióját. Ebbe a témakörbe tartozik az egyszer 18 recovery 19 Duna- Dráva Cement, Fenntarthatósági jelentés, 23. oldal. 20 (2008-as adat.) 21 recycling /96/EK irányelv reutilisation /96/EK irányelv 14

15 használatos termékek helyett a többször használatosak alkalmazása. Logisztikai vonatkozásban a többutas csomagolóanyagoknak van különös jelentőségük. Igazán, ezek használatával a fennálló logisztikai rendszerek bonyolultabbá válnak, mert a hagyományos egyutas rendszereket kétirányúvá kell tenni. Megnövekszik az átfutási idő is, hiszen a begyűjtés, felpakolás is komoly időráfordítást igényel. Ehhez a témakörhöz tartozik a teljes second hand kereskedelem is. Itt is egy használaton kívülre került termék újra használatba vételéről beszélünk, mindössze egy egyszerű kereskedelmi tranzakció révén. Az elektronikai cikkek közül a mobiltelefonok cserélnek legsűrűbben gazdát, egy termék életciklusa alatt akár többször is. Akárcsak az autók esetében, itt is megfigyelhető a használt cikkek vándorlása a fejlettebb országokból a fejletlenebbek felé. A begyűjtött és leadott telefonok egy része olyan fejlődő országok piacain kerül értékesítésre, ahol még kevésbé fejlett a mobiltechnológia Szűken értelmezett hulladékkezelés Az inverz logisztika szűkebben értelmezett feladatai a konkrét anyagáramlással kapcsolatos logisztikai tevékenységek ellátására irányulnak, mint a begyűjtés, szelektálás, tárolás, szállítás (fuvarozás) Kik?- Az inverz logisztikai folyamat szereplői Fontos terület a visszutas logisztikában a szereplők azonosítása. Meg kell különböztetnünk a hagyományos értéklánc, illetve az inverz folyamat szereplőit. Nem feltétlenül egyeznek meg a két lánc résztvevői, de amennyiben igen, akkor is más a szerepük, súlyuk. Ahhoz, hogy sikeres legyen a visszirányú értéklánc, elengedhetetlen, hogy meg legyen az összhang a két logisztikai lánc között, folyamatos és megbízható legyen az információáramlás. Vegyük sorra, melyek ezek az információk! (Természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen jelentősen függ a lánc jellegétől, hogy milyen információkra van szükség.) Információ a termék anyagösszetételéről, veszélyességéről, a feldolgozási lehetőségekről. Információ a visszirányú folyamatok volumenéről és bizonytalanságáról. o Garanciavállalás: nehezen tervezhető, a visszagyűjtésre kerülő termékek mennyisége és minősége bizonytalan. o Lejárt lízing és bérleti szerződések: jól tervezhető. o Kereskedelmi visszáru: nehezen jósolható meg előre Mit?- A folyamat tárgya Mi az, amit visszaküldenek, milyen tulajdonságokkal, jellemzőkkel rendelkeznek ezek a termékek? Fontos kérdés, hogy milyen anyagokból áll a termék, mennyire homogén, illetve milyen méretekkel (szállítás, kezelés miatt) rendelkezik

16 A termék felhasználási módja, a használat időtartama, intenzitása és az ennek következtében kialakuló minőségi állapot jelentősen befolyásolja az újrafeldolgozási lehetőségeket. A visszagyűjtendő termékeket érdemes aszerint is csoportosítani, hogy ipari vagy lakossági forrásból származik-e. (Más szállítási, kezelési igények jelentkeznek a mennyiségi okok miatt.) Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy az inverz logisztika legjelentősebb területe az elektronikai hulladékok visszagyűjtése. Ha belenézünk egy inverz logisztikai linkgyűjteménybe, döntő többségben e-hulladékkal foglalkozó értekezések és cégek linkjeivel találkozunk. 27 Ezen termékek visszagyűjtésének törvényi kényszerítő ereje által meghatározott volumen, valamint a feldolgozást nehezítő bonyolult termékösszetétel indokolja a kiterjedt szakirodalom létjogosultságát. Megemlíteném még, hogy ennek a rendszernek igen gyorsan kellett kiépülnie, hiszen az Unió igen rövid időt szabott erre. 2. A hulladék 2.1. A hulladék fogalma A hulladék a gazdaság anyagátalakító tevékenységeinek mellék- és végterméke, szilárd vagy szilárd hordozóba zárt folyékony halmazállapotú anyag, mely tulajdonosa számára értéktelen, ezért meg kíván szabadulni tőle. 28 Különbséget teszünk a hulladék és a szennyeződés között. A hulladék, amennyiben szakszerűen kezelik, ártalmatlan. Akkor válik szennyeződéssé, ha a környezetbe jut, és ott kifejti káros hatását. (Például a gyár udvarában kannákban szabályosan tárolt fáradt olaj hulladék, ha azonban egy gépkocsivezető a patakparton a talajra engedi, már szennyeződésről beszélünk.) A hulladékok tehát a körülményektől, az elhelyezésüktől függően potenciális szennyezők lehetnek. A 4. ábrán a hulladék keletkezésének folyamata látható. Szemlélteti az öko- és a technoszféra érintkezését. A természeti erőforrásokból alapanyagokat állítunk elő. Az alapanyagokból n db termék készül. A termékből t idő alatt elhasznált termék válik. Az elhasznált termékből hulladék keletkezik. Az egyes folyamatok alatt pedig a környezetbe szennyezések jutnak Bartus Gábor (2001): Hulladékgazdálkodás, 1. oldal. 16

17 4. ábra A hulladék keletkezésének folyamata Forrás: Papp Gábor (2004): Hulladékgazdálkodás,2. oldal Hulladékok osztályozása A hulladékokat 3 fő szempont alapján különböztethetjük meg. A hulladék halmazállapota szerint lehet szilárd, folyékony illetve gáz halmazállapotú. A keletkezés helye szerint termelési és települési hulladékokat különböztetünk meg. Veszélyességük szerint beszélhetünk veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékokról. Az általam vizsgált elektromos és elektronikai berendezések a települési szilárd hulladék körébe tartoznak. Egyes tulajdonságaik tekintetében veszélyesnek minősülnek A további információk az elektromos hulladék veszélyességéről a fejezet végén. 17

18 5. ábra A Magyarországon képződő hulladék mennyisége 2000-ben (millió tonna / év) Forrás: A hulladékokkal kapcsolatos problémák A hulladékokkal kapcsolatban felmerülő problémákat öt kategóriára oszthatjuk. Természeti környezetre gyakorolt negatív hatások: a hulladék nem megfelelő kezelése károsítja a környezetet, szennyezőként lép fel. Mennyiségi problémák: akkor lép fel, ha nem tudjuk olyan mértékben növelni a hulladékfeldolgozási kapacitásunkat, mint amilyen mértékben a hulladékok mennyisége növekszik. Például az Egyesült Államokban 1960-ban 88 millió tonna háztartási hulladék keletkezett, majd 1990-ben 195 millió tonna. Az amerikaiaknak a hulladékfeldolgozási kapacitásukat 30 év alatt több mint kétszeresére kellett volna növelniük. 30 Környezet-egészségügyi problémák: a hulladék nem megfelelő kezeléséből adódnak. A hulladékkezelés hiánya karöltve a nem megfelelő higiénés körülményekkel pusztító járványokat okozott a korábbi évszázadokban. Akkoriban ez a hulladék okozta problémák közül a legsúlyosabbnak számított. Ez azonban nem tekinthető teljesen a múlt árnyékának, hiszen napjaink Magyarországán körültekintve kijelenthetjük, hogy a szennyvízkezelés nagyon sok területen nincs megfelelően megoldva még az olyan kiemelt területeken sem, mint például a Velencei-tó vízgyűjtőterülete. Ez pedig magában hordozza bizonyos megbetegedések kockázatát. Társadalmi problémák: ezek alatt valamely hulladékkal kapcsolatos eseményt értünk, mely a társadalom egyes tagjainak elégedetlenségét váltja ki. Említhetjük a nápolyi hulladék elhelyezési problémák miatt kialakult krízist ban civilek csaptak össze rendőrökkel a régióban. A válság oka az volt, hogy illegális szemétlerakások miatt a hatóságok lezártak több szeméttelepet, emiatt hegyekben állt a hulladék Papp Gábor (2004): Hulladékgazdálkodás, 3. oldal. 31 Bella Italia- Quo vadis Abfallwirtschaft? _a_maffia_felel_a_hulladekhegyekert html 18

19 Gazdasági problémák: a hulladék megfelelő ártalmatlanítása, kezelése, az általa okozott környezetszennyezés felszámolása, vagy megelőzése jelentős költségeket okoz. Például a hulladékégetőkben a melléktermékek tisztítása a hulladékégetés árát a kétszeresére növeli A hulladék mennyiségét és minőségét befolyásoló tényezők Lehet-e a változó népességi és gazdasági feltételekből egyértelmű következtetést levonni a keletkező hulladék mennyiségére? Német kutatók foglalkoztak részletesebben ezzel a kérdéssel. Azt az eredményt kapták, hogy a német járások és városok 75%-ában a hulladék mennyisége a lakosság számával arányosan alakult, ám a szórás igen nagy. A járások mintegy 14%-ánál csökken a hulladék mennyisége a növekvő lakosságszám ellenére. Ezzel ellentétben a járások 12%-ánál nő a hulladékmennyiség, bár a népességszám csökken. Feltételezhető, hogy a hulladék mennyiségét egyéb tényezők is befolyásolják, mint például a háztartások nagysága, a népesség kor szerinti megoszlása vagy a vásárlóereje. Németország lakossága csökken és egyúttal öregszik is. A 60 évesnél idősebb korosztály aránya jelenleg 25%. Ez az arány 2030-ig el fogja érni a 37%-ot. Az idősebb emberek kisebb családokban élnek, ezért a folyamat növeli a háztartások számát, és egyúttal az egy főre jutó hulladék mennyiségét. 33 Az ipari hulladék mennyiségének alakulása leginkább a GDP mutatóval áll összefüggésben. 34 Napjaink piaci mechanizmusa erősen növekedésorientált. A gazdaság minden szereplője általában előnyösen részesedik a gazdasági növekedés eredményeiből. A növekedés elérésének pedig legkézenfekvőbb módja a megtermelt javak mennyiségének növelése. Természetesen egyéb tényezők is befolyásolják a keletkező ipari hulladék mennyiségét. A gazdasági szerkezet folyamatos változása is döntő. A szolgáltatások előtérbe kerülésével csökken a nagy energia- és vízigényű, sok hulladékot képező termelőágazatok súlya. Az utóbbi száz évben hihetetlen mértékben megnőtt a keletkező hulladék volumene a fejlett országokban. A 6. ábra érzékelteti ennek mértékét. Az és között ábrázolja a keletkező szilárd hulladék mennyiségének éves változását az Egyesült Államokban Papp Gábor (2004): Hulladékgazdálkodás, 3. oldal. 33 Szabó Ildikó (2009): Hogyan hat a demográfiai változás a keletkező hulladék mennyiségére? 34 Bernd Bilitewski- Georg Härdtle- Klaus Marek (2000): Abfallwirtschaft- Handbuch für Praxis und Lehre, 34. oldal. 35 Kerekényi Attila: Általános környezetvédelem- Globális gondok, lehetséges megoldások 19

20 6. ábra A hulladék mennyiségének alakulása az Egyesült Államokban millió tonna év Forrás: Kerekényi (1998): Általános környezetvédelem, 231. oldal Elektronikai termékek és hulladékaik Elektronikai berendezések fogalma és csoportosítása Az uniós és hazai jogszabályok (2002/96/EK irányelv és a 264/2004 Kormányrendelet a HEEB visszavételéről 36 ) a következőképpen határozzák meg az elektronikai berendezéseket: Elektromos és elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is. Az Európai Bizottság ezt a meghatározást úgy pontosította, hogy az elektromos energiának elsődlegesnek kell lennie, illetve elektromos energia kell ahhoz, hogy a termék az elsődleges funkcióját be tudja tölteni. Egy elektromos órával rendelkező tűzhely vagy egy elemes játék baba nem tartozik a rendelet hatálya alá. 37 Az uniós irányelv a definíción kívül közelebbről is meghatározza az elektronikai termékeket, 10 csoportba sorolva azokat. A kategóriákat az alábbi táblázat tartalmazza. A példák az irányelv, illetve a hazai rendelet mellékletéből származnak. Az egész Unióban érvényes felosztásnak nagy szerepe van, hiszen a tagországokban 2002-ig nem volt egységes a csoportosítás, ami megnehezítette a statisztikák összehasonlítását. Szakmai berkeken belül ugyanakkor még él egy régebbi típusú osztályozás is, mely az elektronikai termékek egy szűkebb részét fedi le. Barnaárunak nevezik az irodai, távközlési és szórakoztató elektronikai berendezéseket, a fehéráru megnevezés pedig főként háztartási eszközöket takarja. Az elnevezések eredete könnyen kitalálható. A háztartási gépek (pl. hűtők, mosógépek, mosogatógépek) általában fehér színűek. Hogy a barnaáru elnevezést megértsük, elég nagyanyáink rádióira, televízióira gondolni. Manapság ritkán barna színű egy televízió 36 Lásd később. 37 Ugyanez vonatkozik a RoHS irányelvre. 20

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai adatbázis létrehozása szekunder forrásokra alapozva

Kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai adatbázis létrehozása szekunder forrásokra alapozva Kritikus nyersanyagokra vonatkozó hazai adatbázis létrehozása szekunder forrásokra alapozva G-modul Adatbázis kialakítása 1.fázis Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi Részéletes kutatási

Részletesebben

Műanyaghulladék menedzsment

Műanyaghulladék menedzsment Műanyaghulladék menedzsment 1. Előadás 2015. IX. 11. Dr. Ronkay Ferenc egyetemi docens Elérhetőség: T. ép. 314. ronkay@pt.bme.hu Ügyintéző: Dobrovszky Károly dobrovszky@pt.bme.hu A bevezető előadás témája

Részletesebben

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás

MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL. leírás MŰKÖDÉSKÉPT ELEN ELEKT ROMOS ÉS ELEKT RONIKUS BERENDEZÉSEINKRŐL leírás Mik azok az e-hulladékok? Olyan elektromos árammal működő készülékek, valamint azok alkatrészei és tartozékai, amelyek már nem használhatók.

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. február 23. Hulladékgazdálkodási törvénnyel

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó magyarországi szabályozás

Az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó magyarországi szabályozás EGYÉB HULLADÉKOK Az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó magyarországi szabályozás 2005. augusztus 13-a fontos dátum Magyarország és az EU hulladékgazdálkodásának történetében:

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája

Újrahasznosítási logisztika. 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája Újrahasznosítási logisztika 8. Szétszerelési folyamatok logisztikája Szétszerelési folyamat logisztikai modellje KT KT RSS MT MT RSS KT KT BT O KT SBT SBT KT KT KT RSS MT MT MT SS MT SS MT MT RSS MT MT

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN A NULLA HULLADÉK KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI CSÓR TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN 1 Készítette: Bocskói Diána környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Munkácsy Béla BEVEZETÉS Az iparilag fejlett országok

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban. Baranyák Zoltán HUMUSZ

Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban. Baranyák Zoltán HUMUSZ Környezettudatos informatikai rendszerek kialakítása a gyakorlatban Baranyák Zoltán HUMUSZ Egyre több számítógép globális hatás! Jelenleg ~ 1 milliárd számítógép világszerte Ebbıl ~ 1/3 hordozható és növekszik

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

1., 2014. augusztus 1-től a gyártó tájékoztatási kötelezettsége kibővült az alábbiakkal:

1., 2014. augusztus 1-től a gyártó tájékoztatási kötelezettsége kibővült az alábbiakkal: Electro-Coord tájékoztató A Kormány 197/2014. (VIII.1) Korm. rendelete az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről elnevezésű új jogszabályról Fenti

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

MEGOLDÁSOK. Összesen 55 + 7 pont

MEGOLDÁSOK. Összesen 55 + 7 pont MEGOLDÁSOK Összesen 55 + 7 pont A javítás során több megoldást is elfogadtunk. Ebben a MEGOLDÁSOK összesítésben a főbb szempontokat és iránymutatásokat gyűjtöttük össze. Az elérhető részpontszámok a feladatoknál

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Hulladékképződés megelőzése és újrahasználat a magyar jogszabályokban és gyakorlatban. Hartay Mihály környezetvédelmi tanácsadó

Hulladékképződés megelőzése és újrahasználat a magyar jogszabályokban és gyakorlatban. Hartay Mihály környezetvédelmi tanácsadó Hulladékképződés megelőzése és újrahasználat a magyar jogszabályokban és gyakorlatban. Hartay Mihály környezetvédelmi tanácsadó Jogszabályi háttér 2008/98/EK irányelvben megfogalmazásra került a hulladékkeletkezés

Részletesebben

A használt elektronikai készülékekből származó hulladék kezelési rendszere

A használt elektronikai készülékekből származó hulladék kezelési rendszere A használt elektronikai készülékekből származó hulladék kezelési rendszere Németországban Az elektronikai hulladékok hasznosítása szakmai konferencia ÖKOTECH 2012, Budapest 2012. május 16. Előadó: Björn

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató Körforgásos gazdaság A csomagoláshasznosítás eredményessége 2003-2013 között Hotel Benczúr, 2014. április 1. Viszkei György ügyvezető igazgató Miért van szükség körforgásos gazdaságra? Környezetgazdasági

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. A hulladék rövid története. A hulladékkal kapcsolatos problémák. Környezetegészségügyi probléma

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. A hulladék rövid története. A hulladékkal kapcsolatos problémák. Környezetegészségügyi probléma A hulladék rövid története HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 1. előadás: Hulladékos problémák A problémák okai Az elsı állandó településekkel egyidıs Fejlett technikák az ókori görög-római kultúrákban Egyszerő megoldások

Részletesebben

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA

Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében. dr. Kiss Csaba EMLA Jogszabályok és jogesetek a Nulla Hulladék tükrében dr. Kiss Csaba EMLA EMLA 1992/1994 alapítás Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadó iroda 600+ peres üggyel Tagja a Justice and Environment és a The

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban Bontunk, de hogyan? Az autóbontás jövője KSZGYSZ konferencia Budapest, 2016. 09. 27. Hotel Griff 2014. szeptember 23. Markó Csaba KSZGYSZ szakértő A körforgásos

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben