Hírlevél január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél április

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április"

Átírás

1 Hírlevél január 1 Hírlevél április

2 Hírlevél április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50 milliárd Ft tőkével kockázati tőkealapok jönnek létre, melyek várhatóan utolsó negyedévében kezdik meg befektetési tevékenységüket. Azoknak a vállalkozásoknak, akik a Program keretében tőkét kívánnak bevonni, nem árt tisztában lenniük azzal, hogy mi is az a kockázati tőke, milyen megfontolásból és mibe fektet, mert tapasztalataink szerint még a tőkét bevonni kívánó vállalkozók körében is nagyon sok a kockázati tőkével kapcsolatos félreértés. Ezért mostani számunkban a kockázati tőke főbb jellemzőivel ismertetjük meg az érdeklődőket, a májusi és júniusi Start Hírlevelekben pedig konkrét gyakorlati tanácsokkal kívánjuk segíteni a vállalkozások felkészülését a kockázati tőke bevonására. Milyen vállalkozásokba és mekkora tőkét fektethetnek a Program keretében létrejövő alapok? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram a JEREMIE néven is ismert uniós kezdeményezés részét képezi, mely a korai szakaszban lévő, innovatív kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének javítását célozza. A Program keretében létrejövő alapok kizárólag magyarországi, öt évnél nem régebbi bejegyzésű vállalkozásokba fektethetnek, amelyek éves árbevétele eddigi működésük során nem haladta meg az 1,5 milliárd Ft-ot. Az alapok kizárólag tőkeemelés formájában szerezhetnek részesedést egy adott vállalkozásban, melybe évente legfeljebb 1,5 millió EURnak megfelelő összeget fektethetnek és legfeljebb három egymást követő évben. A források mintegy 20%-a fektethető be a Közép-Magyarországi Régióban székhellyel rendelkező vállalkozásokba, míg 80% kizárólag más régiókban székhellyel rendelkező vállalkozásokba. Az alapok nemcsak tőkét fektethetnek be, hanem tőkét és hitelt együttesen is biztosíthatnak a vállalkozásoknak. A kockázati tőkealapokról Kockázati tőkealapokba pénzügyi befektetők (nyugdíjalapok, biztosítótársaságok, vagyonos magánszemélyek) és esetenként nagyvállalatok, bankok fektetnek be. A Program keretében létrejövő alapoknál a tőke legfeljebb 70%- át a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. biztosítja európai uniós forrásból, a fennmaradó legalább 30% tőkét pedig az alapkezelőknek magánbefektetőktől kell összegyűjtenie. A kockázati tőkealapok zártvégű alapként jönnek létre, általában 10 évre. Az alap lejárata szükség esetén néhány évvel meghosszabbítható. Az alapok kezelését kockázati tőkealapkezelő végzi, azaz az alapkezelő, illetve annak befektetési bizottsága vagy igazgatósága hoz döntést az alap tőkéjének befektetéséről és a befektetések értékesítéséről. Az alapkezelő általában az alap értéke 3%-ának megfelelő mértékű alapkezelői díjra jogosult évente. Ezen felül az alapkezelők a befektetők által minimálisan elvárt, előre meghatározott hozam felett elért többlethozam 20-30%- ára is jogosultak az alap végelszámolásakor.

3 Hírlevél április 3 Hozamelvárások A klasszikus kockázati tőkealapok piaci alapon működnek és legfőbb motivációjuk a minél magasabb hozam elérése a befektetett tőkén. A hozam maximalizálásában érdekeltek az alap befektetői és a kockázati tőke-alapkezelő egyaránt. Mivel a kockázati tőke az egyik legkockázatosabb eszköztípus, ezért annak elvárt hozama (a tőke költsége), a magas kockázathoz igazodva, szintén magasabb, mint például a tőzsdén jegyzett részvényé vagy a hitelé. Ezért az alapok olyan vállalkozásokba fektetnek, amelyek nagy valószínűséggel legalább évi 20-30%-os hozamot tudnak biztosítani a befektetett tőkére. A kockázati tőkealapok kockázata azért magas, mert kisebb méretű, korai szakaszban lévő és ezáltal kockázatosabb vállalkozásokba fektetnek, ahol a részesedés nehezen értékesíthető és a befektetett tőkét, valamint a hozamot nem tudják fedezetekkel biztosítani, ráadásul az sem zárható ki, hogy a befektetést teljes egészében elbukják. Még a legsikeresebb alapkezelőknél is előfordul, hogy tíz befektetésből egy-kettőt teljesen le kell írni, azaz nemcsak hozamot nem érnek el, hanem a tőkét is elveszítik. Ezeknek a sikertelen befektetéseknek a veszteségét a portfolió többi elemének magasabb hozamával kell kompenzálnia az alapkezelőnek. Az alábbi táblázat egy konkrét példán mutatja be, hogy egy kockázati tőkebefektető az elvárt hozam alapján milyen áron tervezi az értékesítést a kiszállás időpontjában. A példában egy 100 millió Ft értékű befektetéssel, négy éves befektetési időtávval és 30%-os hozamelvárással számoltunk: tőkebefektetőnek a befektetés 2,8-szorosát, azaz 285,6 millió Ft-ért kell értékesítenie a negyedik év végén, hogy az évi 30%-os belső megtérülést (angol rövidítéssel IRR) el tudja érni. A kockázati tőkebefektető a vállalkozás által készített részletes üzleti és pénzügyi terv alapján, illetve annak felülvizsgálata során méri fel, hogy milyen valószínűséggel fogja tudni a társaság a terveit teljesíteni és ezáltal a fenti értékesítési árat lehetővé tenni a 4. év végén, illetve milyen egyéb kockázatokkal kell számolnia a befektetőnek. A kockázati tőke által elvárt magas hozamokat természetesen elsősorban a nagy értéknövekedési potenciállal rendelkező, innovatív, új termék, eljárás vagy szolgáltatás piacra vitelével foglalkozó vállalkozások tudnak biztosítani. Befektetési időtáv, a részesedés értékesítése Az alapok átlagosan négy-ötéves időszakra fektetnek be, azaz a részesedést négy-öt évvel a befektetés megvalósítását követően értékesítik. Ez alatt az idő alatt kell a vállalkozásnak olyan mértékű értéknövekedést produkálnia, amely a befektetett tőke és az elvárt hozam realizálását lehetővé teszi, ami a megszerzett részesedés értékesítése révén valósul meg. A kockázati tőkealap-kezelő már a befektetési döntés meghozatalakor vizsgálja az értékesítés, a kiszállás lehetőségét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy legjobb hozammal a részesedés az adott iparágban működő szakmai befektetőnek értékesíthető, főként, ha a cég egésze vagy többsége értékesíthető. Ezért a kockázati tőkealap-kezelő az olyan Millió Ft 1. év 2. év 3. év 4. év Tőke (2. évtől tőke plusz hozam) 100,0 130,0 169,0 219,7 Hozam 30,0 39,0 50,7 65,9 Értékesítési ár 285,6 A fenti táblázat szerint az 1. év elején befektetett 100 millió forintot a kockázati befektetési lehetőségeket preferálja, ahol a tulajdonostárs is készen áll a befektetés

4 Hírlevél április 4 néhány éven belüli értékesítésére. Befektetési politika Az alapkezelő a befektetők által elfogadott befektetési politika szerint fektetheti be az alap tőkéjét. A befektetési politika határozza meg, többek között az alábbiakat: Befektetés minimális és maximális mérete; Preferált iparágak; Preferált vállalati kategória (induló, korai vagy fejlesztési szakaszban lévő vállalkozás); Befektetési tevékenység földrajzi korlátai (régió, ország, térség); Megszerzett részesedés mértéke (kisebbségi és/vagy többségi részesedés). A kockázati tőkelap-kezelők korábbi tapasztalataik, illetve az általuk attraktívnak tekintett befektetési lehetőségek alapján egyes iparágakra, vállalati kategóriákra vagy földrajzi területekre, illetve ezek kombinációjára szakosodnak. A befektetés értéke, a hozam és a befektető részesedésének mértéke közötti összefüggés A befektetést fogadó társaságnak konkrét elképzeléssel kell rendelkeznie arról, hogy mekkora tőkét kíván bevonni, azaz mekkora a tőkeigénye. A tőkeigényt a pénzügyi terv cash-flow kimutatásának is alá kell támasztania. A kockázati tőkebefektető az üzleti terv alapján megállapítja, hogy befektetése értékesítésének tervezett évében mekkora lesz a társaság értéke. A cégértékét (enterprise value) az adott évben várható EBITDA (kamat, adó és értékcsökkenés előtti nyereség) és az adott iparágra jellemző szorzószám szorzata adja meg. Az EBITDA szorzó általában iparágtól, a kereslettől és a gazdaság általános helyzetétől függően 4 és 8 között alakul. Az így kapott cégértékből le kell vonni a társaság működéséhez folyamatosan igénybe vett hitelállományt, így jutunk a társaság tőkeértékéhez, azaz a társaság 100%-os tulajdonosi részesedésének értékéhez. A kockázati tőkebefektető a befektetés értéke és az elvárt hozam alapján meghatározza, hogy számára mekkora értékesítési ár biztosítja az elvárt hozamot a tervezett értékesítés időpontjában és azt elosztva a társaság 100%-os tőkeértékével, kiderül, hogy befektetésével hány százalékos tulajdonosi részesedést kell szereznie a befektetésével. Ennél a példánál feltételezzük, hogy a pénzügyi terv a leírtak szerint megvalósul. Természetesen vannak olyan vállalkozások, ahol az EBITDA szorzós értékelés nem alkalmazható, például azért nem, mert az EBITDA értéke negatív, de van a társaságnak egy értékes eszköze (például egy értékesíthető szabadalom) vagy nagyszámú ügyfele, előfizetője, illetve piaci részesedése. Ezekben az esetekben más értékelést alkalmaznak, vagy eszközalapú értékelést vagy az ügyfelek számát szorozzák meg a piacon elfogadott egy ügyfélre jutó értékkel (például internet-szolgáltatók esetében). Sok esetben a befektető nem azért kér többségi részesedést az adott vállalkozásban befektetése ellenértékeként, mert mindenáron kontrollt szeretne szerezni, hanem mert befektetése az elvárt hozamot csak akkor tudja produkálni, ha az eladási árból több mint 50%-ban részesülhet. Ritkaság számba megy, hogy egy üzleti terv minden részletében megvalósul. Ezért az induláskor eldöntött tulajdoni arány az egyik fél számára kedvezőbb, a másik számára kedvezőtlenebb lesz. Ezért a jövőbeli bizonytalanságot különféle megállapodásokkal próbálják kizárni, amelyekben a felek úgy rendelkeznek, hogy konkrét vételi ajánlat esetén, még az értékesítést megelőzően, részesedésük arányát egy előre meghatározott módon

5 Hírlevél április 5 megváltoztatják, hogy a vételárból a befektető hozamelvárásának megfelelően részesedhessen. Milyen mértékig vállal kockázatot a kockázati tőke? A leggyakoribb félreértés a kockázati tőkével kapcsolatban, hogy arra úgy tekintenek, mint amely nevéből eredően korlátlan mértékben kész a kockázatvállalásra. A kockázati tőke angolszász elnevezése (venture capital), ami vállalkozási tőkét jelent, jobban tükrözi a kifejezés lényegét, mint a magyar, ami a kockázatra helyezi a hangsúlyt, azt sugallván, hogy annak tulajdonosa kifejezetten keresi a kockázatot, olyan, mint egy szerencsejátékos, aki bedobja a pénzét a játékgépbe és vagy nyer vagy nem. A másik félreértés, hogy mivel a kockázati tőkebefektető tőkét fektet be, azt - szemben a hitellel - nem kell visszafizetni. Amint a fentiekből kiderül igenis vissza kell fizetni a kockázati tőkét, hozammal együtt, csak azt nem a cég vagy annak tulajdonosai, hanem egy harmadik fél, a kockázati tőkebefektető részesedését megvásárló fél fizeti ki. A kockázati tőke törekszik a kockázatok elkerülésére és csökkentésére, illetve a veszteség minimalizálására. Ezért gyakran olyan tartalmú megállapodást kötnek a befektetéskor, hogy a céltársaság felszámolása vagy végelszámolása esetén a hitelezők igényeinek kielégítése után megmaradó vagyonból elsőként ők részesednek befektetésük mértékéig, azaz likvidációs elsőbbséget élveznek a tulajdonostárssal szemben. A kockázatokat csökkentő módszer az is, hogy a kockázati tőkés több lépcsőben fektet be egy adott vállalkozásba és csak akkor fekteti be a tőke következő részletét, ha bizonyos, előre rögzített feltételek teljesülnek, a céltársaság az üzleti tervben kitűzött főbb célokat teljesíti. A kockázati tőke tehát nem könnyű partner. Szigorú, de nem irreális követelményeket támaszt és igyekszik biztosítani átlagon felüli hozamelvárásainak teljesülését. MILYEN ARÁNYBAN VÁRHATÓ A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK VISSZAKÖVETELÉSE? A Start Tőkegarancia Zrt. működése és megalapozott pénzügyi tervezése szempontjából alapvető fontosságú információ, hogy a Start által vállalt kezességvállalások lehívásának mekkora a valószínűsége. A Start pályázati kezességvállalásának igénybevételére akkor kerül sor, ha a társaság ügyfele az általa a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket nem teljesíti vagy szabálytalanságot követ el. A Start Zrt. a korábbi gazdaságfejlesztési programok és a saját működése során szerzett tapasztalatok alapján készített előrejelzést a kezességvállalások várható lehívási arányára vonatkozóan. A támogatások visszakövetelésének aránya a Széchenyi Terv pályázatainál nyarán a Start Zrt. elemezte az Európai Uniós támogatási rendszerhez hasonló Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési célú pályázatainak tapasztalatait. A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól származó adatok alapján megvizsgáltuk, hogy 2001 óta a Széchenyi Terv keretében nyertes vállalkozásoknak milyen arányban kellett visszafizetniük a támogatást amiatt, hogy nem teljesítették szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Az elemzés alapján a visszakövetelt támogatások aránya 2,6% volt.

6 Hírlevél április 6 A támogatás visszakövetelésére az esetek 43%-ában a támogatott vállalkozás felszámolása, míg a többi esetben az utólagos ellenőrzések során felderített szabálytalanságok miatt került sor. Leggyakrabban az alábbi szabálytalanságok fordultak elő: megkezdett beruházással történt pályázás, elszámolási kötelezettség elmulasztása, a beruházás két éven túl történő befejezése, a támogatásból vásárolt eszköz értékesítése a fenntartási időszak során. Ugyanakkor a vállalt pénzügyi célok (például export árbevétel növelése) nem teljesítése csak néhány esetben volt oka a támogatás visszafizetésének. Mivel az ötéves fenntartási időszak az egyes támogatásoknál a közeljövőben zárul le, így a Széchenyi Terv esetében a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére később kerül sor. Az ellenőrzések eredménye a fenti, 2,6%-os támogatás visszafizetési arányt várhatóan növelni fogja. A GVOP pályázatokra vonatkozó statisztikák Az I. Nemzeti Fejlesztési Tervben a GVOP pályázatok célozták a gazdaságfejlesztési beruházások támogatását, amelyekre 2004 és 2006 között lehetett pályázni. A MAG Zrt-től származó, a év eleji állapotra vonatkozó adatok alapján a támogatási szerződésből eddig 766 esetben állt el a szerződéstől a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, amely az összes szerződés 7,8%-át jelenti. Az elállás azonban többnyire a támogatás folyósítása előtt történt meg, így a visszakövetelt támogatások aránya jóval alacsonyabb, mint a megszűnt szerződéseké. A 159,2 milliárd forint értékű szerződésállományra eddig mindössze 1,5 milliárd forintnyi visszakövetelt támogatás jutott, ami kevesebb, mint 1%-át jelenti a szerződésállománynak. A GVOP-s pályázatoknál a végleges visszakövetelési arány biztosan magasabb lesz, ugyanis ezen támogatások esetében a fenntartási időszakok 2010 és 2014 között zárulnak le. A fenntartási időszak végéig még újabb vállalkozások kerülhetnek felszámolás alá, illetve egyes kedvezményezettekről kiderülhet, hogy a támogatást nem szabályszerűen használták fel, illetve kötelezettségvállalásaikat nem teljesítették, így a visszakövetelt támogatások aránya nyilvánvalóan növekedni fog. A Start Zrt. működése során szerzett tapasztalatok A Start Zrt. eddigi két és féléves működése során 2,5 milliárd forint értékben vállalt pályázati kezességet. Eddig mindössze egy esetben, 10,5 millió forint összegben kellett a Start Zrt-nek kezességvállalása alapján fizetést teljesítenie a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felé, mivel egyik ügyfelének tulajdonosai a társaság végelszámolásáról döntöttek, mellyel megszegték a támogatási szerződést, így a

7 Hírlevél április 7 támogatást, késedelmi kamataival együtt, vissza kellett fizetnie a társaságnak. Mivel az ügyfél támogatás-visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, így az NFÜ igénybe vette a Start Zrt. kezességvállalását. A Start Zrt. által vállalt kezességállományra vetítve a lehívások aránya jelenleg mindössze 0,4%. Ugyanakkor a kezességvállalások többsége még csak a futamidő elején tart, így a lehívási arány növekedésére számítunk. A társaság szerződésállományából március végéig 427,8 millió forint értékű szerződés problémamentesen, a futamidő lejártával megszűnt, ami a Start Zrt. portfoliójának jó minőségére utal. A felszámolások és végelszámolások számának alakulása Magyarországon A támogatások visszakövetelésére a legtöbb esetben a kedvezményezett társaság felszámolása vagy végelszámolása miatt kerül sor folyamán felszámolás és végelszámolás indult, amelyek a hazai társas vállalkozások mintegy 3,8%-át érintette. Ez az arányszám 2009-ben a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt várhatóan emelkedni fog, így a támogatásban részesült társaságok körében is nőhet a felszámolási arány. Erre utal, hogy I. negyedévében a felszámolások száma (3.528) 22%-kal, a végelszámolásoké (3.240) pedig 24%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ugyanakkor az is feltételezhető, hogy a sikeresen pályázó, fejlesztéseket megvalósító vállalkozások a hazai KKV átlagnál jobban teljesítenek, így várhatóan körükben az országos átlagnál kisebb lesz a felszámolások, végelszámolások aránya. Milyen mértékig vállal kockázatot a Start? Mivel a Start Zrt. fedezet nélkül vállal pályázati kezességet, az ügyfél felszámolása esetén a teljesített kezesség akár csak részbeni megtérülésére is minimális az esély. Ezért a társaság a lehívások tervezett szinten tartása érdekében csak olyan ügyfelek megbízásából vállal kezességet, melyek pénzügyi helyzete a kezességvállalás futamideje alatt nem fenyeget a felszámolás veszélyével, jövedelmezően működnek és fizetési kötelezettségeiket, köztük bankhiteleik törlesztését, az általuk megtermelt cash-flow-ból teljesíteni tudják. Az ügyfélkockázat elemzését a Start Zrt. az ügyfél legaktuálisabb pénzügyi kimutatásai alapján végzi el. A pénzügyi helyzet mellett a társaság azt is vizsgálja, hogy az igénylő milyen valószínűséggel lesz képes teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit. A Start csak abban az esetben vállalja a kezességet, ha az ügyfél teljesítésének kockázatai elfogadható mértékűek és a tervezett beruházás finanszírozása 100%-ban biztosított. Összegzés A Start Zrt. becslése szerint a gazdaságfejlesztési támogatások esetében körülbelül 5%-os lehívási aránnyal számolhatunk, tehát a támogatások összegének legfeljebb ekkora részét fogják a támogatási szerződésekben foglaltak nem megfelelő teljesítése miatt visszakövetelni. Bár a jelenlegi gazdasági környezetben vélhetően megemelkedik a felszámolás alá kerülő társaságok száma, továbbá egyre több támogatásban részesült vállalkozás kerül olyan helyzetbe, hogy a létszámra és az árbevételre vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem tudja teljesíteni, a végleges visszakövetelési arány várhatóan továbbra is 5% alatt marad. Kedvezően, azaz csökkentőleg hat a támogatás-visszakövetelési arány alakulására, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a gazdasági környezet

8 Hírlevél április 8 kedvezőtlen változása miatt több lépcsőben a korábban vállalt feltételek könnyítéséről határozott. A könnyítések célja pontosan az volt, hogy a fenntartási időszakok végén ne kerüljön sor az egyébként jól működő és a beruházásokat szabályszerűen megvalósító vállalkozások támogatásainak visszakövetelésére azon az alapon, hogy nem teljesültek a foglalkoztatási és árbevétellel kapcsolatos feltételek. A jelenlegi gazdasági helyzetben a támogatások visszakövetelése ugyanis az adott vállalkozás csődjét, felszámolását is eredményezheti, ezért az állam a dolgozók utcára kerülésének, az adóbevétel csökkenésének, a gazdasági teljesítmény visszaesésének elkerülése érdekében inkább a feltételek könnyítését választja.

Hírlevél 2012. szeptember

Hírlevél 2012. szeptember Hírlevél 1. szeptember 1 Hírlevél 1. szeptember START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 1. szeptember BELEHÚZTAK A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK 37,5 %- ON A START ZRT. JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEINDEXE A Start Zrt.

Részletesebben

Hírlevél 2012. november

Hírlevél 2012. november Hírlevél 2012. november 1 Hírlevél 2012. november START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. november 2 A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK ÖTÖDÉT FEKTETTÉK BE TŐKÉJÜKNEK 2011 VÉGÉIG Az Új Magyarország Kockázati

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1 Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 2 MI KELL AHHOZ, HOGY BEFEKTETŐT TALÁLJUNK VÁLLALKOZÁSUNKHOZ? Induló vagy korai, növekedési szakaszban lévő

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. február Hírlevél 201 2. február 2 TULAJDONOSI VAGY ÜGYVEZETŐI KEZESSÉGVÁLLALÁS, MINT LEHETSÉGES PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A 4/2011 Kormányrendelet lehetővé tette, hogy

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Hírlevél 2012. augusztus

Hírlevél 2012. augusztus Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. augusztus START T kegarancia Zrt. Hírlevél 201 2. augusztus 2 ÉLES VERSENY VÁRHATÓ AZ ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM PÁLYÁZATÁN Amint arról júliusi hírlevelünkben

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Hírlevél 2012. december

Hírlevél 2012. december Hírlevél 2012. december 1 Hírlevél 2012. december START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. december 2 Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kíván ügyfeleinek és partnereinek

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3.

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Tőkeköltség (Cost of Capital)

Tőkeköltség (Cost of Capital) Vállalati pénzügyek 1 9. előadás A tőkeköltség szerepe Tőkeköltség (Cost of Capital) Tőkeköltség 1 2 A tőkeköltség értelmezése TŐKEKÖLTSÉG A finanszírozási források ára (költsége), A befektetők által elvárt

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes. A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció, amely a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. május

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. május Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. május Hírlevél 2009. május 2 ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A START ZRT. A Start Tőkegarancia Zrt. megváltoztatta székhelyét és 2009. májusától a társaság a 1037 Budapest, Szépvölgyi

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Várja a tőkét kereső vállalkozásokat az SZTA a régiókban

Várja a tőkét kereső vállalkozásokat az SZTA a régiókban Várja a tőkét kereső vállalkozásokat az SZTA a régiókban A Széchenyi Tőkealap-kezelő (SZTA) adatbázisa szerint az indulás óta eltelt 2 évben a legnagyobb számban Közép-Magyarországról jelentkeztek kockázati

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI

A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI GARAMVÖLGYI BALÁZS MV-MAGYAR VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ JEREMIE PROGRAM (JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES) Uniós,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14.

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. Problémás hitelek számvitele, valamint a gyűjtőszámla-hitel konstrukció és a devizahitel előtörlesztés számviteli kezelése (magyar számvitel és IFRS)

Részletesebben

Hírlevél 2008. június 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. június

Hírlevél 2008. június 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. június Hírlevél 2008. június 1 Hírlevél 2008. június Hírlevél 2008. június 2 MÁR KILENC KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ MAGYARORSZÁGON JEREMIE-RE VÁRVA A magyar cégnyilvántartásban immár kilencre emelkedett a kockázati

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Az üzleti angyalok köztünk vannak. Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat

Az üzleti angyalok köztünk vannak. Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat Az üzleti angyalok köztünk vannak Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat Bevezetés Kockázati tőke (venture capital): olyan sajáttőkebefektetések,

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012.

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2012. július 1-től I.1. Fejlesztési hitelek, Egyéb éven túli hitelek I.1.1. Forint

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram, Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

DBH GROUP. DBH Investment. 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények)

DBH GROUP. DBH Investment. 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények) DBH Business Services DBH GROUP DBH Investment DBH Real Estate DBH ÜZLETI MODEL: 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények) 2)Üzleti szolgáltatások (projektmenedzsment,

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

Hírlevél 2008. február 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. február

Hírlevél 2008. február 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. február Hírlevél 2008. február 1 Hírlevél 2008. február Hírlevél 2008. február 2 FEBRUÁRBAN ÚJABB 28 MILLIÁRD FORINT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FORRÁS VÁLIK ELÉRHETŐVÉ Ismét pályázhatnak a hazai vállalkozások fejlesztést

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015.

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015. HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított önkormányzati, non-profit szervezetek hiteleinek kondícióiról Érvényes: 2015. január 1-től I.1. Fejlesztési hitelek, Egyéb éven túli hitelek I.1.1. Forint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben