Hírlevél január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. április"

Átírás

1 Hírlevél január 1 Hírlevél április

2 Hírlevél április 2 MI IS AZ A KOCKÁZATI TŐKE ÉS HOGYAN MŰKÖDIK? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében néhány hónapon belül legalább 50 milliárd Ft tőkével kockázati tőkealapok jönnek létre, melyek várhatóan utolsó negyedévében kezdik meg befektetési tevékenységüket. Azoknak a vállalkozásoknak, akik a Program keretében tőkét kívánnak bevonni, nem árt tisztában lenniük azzal, hogy mi is az a kockázati tőke, milyen megfontolásból és mibe fektet, mert tapasztalataink szerint még a tőkét bevonni kívánó vállalkozók körében is nagyon sok a kockázati tőkével kapcsolatos félreértés. Ezért mostani számunkban a kockázati tőke főbb jellemzőivel ismertetjük meg az érdeklődőket, a májusi és júniusi Start Hírlevelekben pedig konkrét gyakorlati tanácsokkal kívánjuk segíteni a vállalkozások felkészülését a kockázati tőke bevonására. Milyen vállalkozásokba és mekkora tőkét fektethetnek a Program keretében létrejövő alapok? Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram a JEREMIE néven is ismert uniós kezdeményezés részét képezi, mely a korai szakaszban lévő, innovatív kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének javítását célozza. A Program keretében létrejövő alapok kizárólag magyarországi, öt évnél nem régebbi bejegyzésű vállalkozásokba fektethetnek, amelyek éves árbevétele eddigi működésük során nem haladta meg az 1,5 milliárd Ft-ot. Az alapok kizárólag tőkeemelés formájában szerezhetnek részesedést egy adott vállalkozásban, melybe évente legfeljebb 1,5 millió EURnak megfelelő összeget fektethetnek és legfeljebb három egymást követő évben. A források mintegy 20%-a fektethető be a Közép-Magyarországi Régióban székhellyel rendelkező vállalkozásokba, míg 80% kizárólag más régiókban székhellyel rendelkező vállalkozásokba. Az alapok nemcsak tőkét fektethetnek be, hanem tőkét és hitelt együttesen is biztosíthatnak a vállalkozásoknak. A kockázati tőkealapokról Kockázati tőkealapokba pénzügyi befektetők (nyugdíjalapok, biztosítótársaságok, vagyonos magánszemélyek) és esetenként nagyvállalatok, bankok fektetnek be. A Program keretében létrejövő alapoknál a tőke legfeljebb 70%- át a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. biztosítja európai uniós forrásból, a fennmaradó legalább 30% tőkét pedig az alapkezelőknek magánbefektetőktől kell összegyűjtenie. A kockázati tőkealapok zártvégű alapként jönnek létre, általában 10 évre. Az alap lejárata szükség esetén néhány évvel meghosszabbítható. Az alapok kezelését kockázati tőkealapkezelő végzi, azaz az alapkezelő, illetve annak befektetési bizottsága vagy igazgatósága hoz döntést az alap tőkéjének befektetéséről és a befektetések értékesítéséről. Az alapkezelő általában az alap értéke 3%-ának megfelelő mértékű alapkezelői díjra jogosult évente. Ezen felül az alapkezelők a befektetők által minimálisan elvárt, előre meghatározott hozam felett elért többlethozam 20-30%- ára is jogosultak az alap végelszámolásakor.

3 Hírlevél április 3 Hozamelvárások A klasszikus kockázati tőkealapok piaci alapon működnek és legfőbb motivációjuk a minél magasabb hozam elérése a befektetett tőkén. A hozam maximalizálásában érdekeltek az alap befektetői és a kockázati tőke-alapkezelő egyaránt. Mivel a kockázati tőke az egyik legkockázatosabb eszköztípus, ezért annak elvárt hozama (a tőke költsége), a magas kockázathoz igazodva, szintén magasabb, mint például a tőzsdén jegyzett részvényé vagy a hitelé. Ezért az alapok olyan vállalkozásokba fektetnek, amelyek nagy valószínűséggel legalább évi 20-30%-os hozamot tudnak biztosítani a befektetett tőkére. A kockázati tőkealapok kockázata azért magas, mert kisebb méretű, korai szakaszban lévő és ezáltal kockázatosabb vállalkozásokba fektetnek, ahol a részesedés nehezen értékesíthető és a befektetett tőkét, valamint a hozamot nem tudják fedezetekkel biztosítani, ráadásul az sem zárható ki, hogy a befektetést teljes egészében elbukják. Még a legsikeresebb alapkezelőknél is előfordul, hogy tíz befektetésből egy-kettőt teljesen le kell írni, azaz nemcsak hozamot nem érnek el, hanem a tőkét is elveszítik. Ezeknek a sikertelen befektetéseknek a veszteségét a portfolió többi elemének magasabb hozamával kell kompenzálnia az alapkezelőnek. Az alábbi táblázat egy konkrét példán mutatja be, hogy egy kockázati tőkebefektető az elvárt hozam alapján milyen áron tervezi az értékesítést a kiszállás időpontjában. A példában egy 100 millió Ft értékű befektetéssel, négy éves befektetési időtávval és 30%-os hozamelvárással számoltunk: tőkebefektetőnek a befektetés 2,8-szorosát, azaz 285,6 millió Ft-ért kell értékesítenie a negyedik év végén, hogy az évi 30%-os belső megtérülést (angol rövidítéssel IRR) el tudja érni. A kockázati tőkebefektető a vállalkozás által készített részletes üzleti és pénzügyi terv alapján, illetve annak felülvizsgálata során méri fel, hogy milyen valószínűséggel fogja tudni a társaság a terveit teljesíteni és ezáltal a fenti értékesítési árat lehetővé tenni a 4. év végén, illetve milyen egyéb kockázatokkal kell számolnia a befektetőnek. A kockázati tőke által elvárt magas hozamokat természetesen elsősorban a nagy értéknövekedési potenciállal rendelkező, innovatív, új termék, eljárás vagy szolgáltatás piacra vitelével foglalkozó vállalkozások tudnak biztosítani. Befektetési időtáv, a részesedés értékesítése Az alapok átlagosan négy-ötéves időszakra fektetnek be, azaz a részesedést négy-öt évvel a befektetés megvalósítását követően értékesítik. Ez alatt az idő alatt kell a vállalkozásnak olyan mértékű értéknövekedést produkálnia, amely a befektetett tőke és az elvárt hozam realizálását lehetővé teszi, ami a megszerzett részesedés értékesítése révén valósul meg. A kockázati tőkealap-kezelő már a befektetési döntés meghozatalakor vizsgálja az értékesítés, a kiszállás lehetőségét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy legjobb hozammal a részesedés az adott iparágban működő szakmai befektetőnek értékesíthető, főként, ha a cég egésze vagy többsége értékesíthető. Ezért a kockázati tőkealap-kezelő az olyan Millió Ft 1. év 2. év 3. év 4. év Tőke (2. évtől tőke plusz hozam) 100,0 130,0 169,0 219,7 Hozam 30,0 39,0 50,7 65,9 Értékesítési ár 285,6 A fenti táblázat szerint az 1. év elején befektetett 100 millió forintot a kockázati befektetési lehetőségeket preferálja, ahol a tulajdonostárs is készen áll a befektetés

4 Hírlevél április 4 néhány éven belüli értékesítésére. Befektetési politika Az alapkezelő a befektetők által elfogadott befektetési politika szerint fektetheti be az alap tőkéjét. A befektetési politika határozza meg, többek között az alábbiakat: Befektetés minimális és maximális mérete; Preferált iparágak; Preferált vállalati kategória (induló, korai vagy fejlesztési szakaszban lévő vállalkozás); Befektetési tevékenység földrajzi korlátai (régió, ország, térség); Megszerzett részesedés mértéke (kisebbségi és/vagy többségi részesedés). A kockázati tőkelap-kezelők korábbi tapasztalataik, illetve az általuk attraktívnak tekintett befektetési lehetőségek alapján egyes iparágakra, vállalati kategóriákra vagy földrajzi területekre, illetve ezek kombinációjára szakosodnak. A befektetés értéke, a hozam és a befektető részesedésének mértéke közötti összefüggés A befektetést fogadó társaságnak konkrét elképzeléssel kell rendelkeznie arról, hogy mekkora tőkét kíván bevonni, azaz mekkora a tőkeigénye. A tőkeigényt a pénzügyi terv cash-flow kimutatásának is alá kell támasztania. A kockázati tőkebefektető az üzleti terv alapján megállapítja, hogy befektetése értékesítésének tervezett évében mekkora lesz a társaság értéke. A cégértékét (enterprise value) az adott évben várható EBITDA (kamat, adó és értékcsökkenés előtti nyereség) és az adott iparágra jellemző szorzószám szorzata adja meg. Az EBITDA szorzó általában iparágtól, a kereslettől és a gazdaság általános helyzetétől függően 4 és 8 között alakul. Az így kapott cégértékből le kell vonni a társaság működéséhez folyamatosan igénybe vett hitelállományt, így jutunk a társaság tőkeértékéhez, azaz a társaság 100%-os tulajdonosi részesedésének értékéhez. A kockázati tőkebefektető a befektetés értéke és az elvárt hozam alapján meghatározza, hogy számára mekkora értékesítési ár biztosítja az elvárt hozamot a tervezett értékesítés időpontjában és azt elosztva a társaság 100%-os tőkeértékével, kiderül, hogy befektetésével hány százalékos tulajdonosi részesedést kell szereznie a befektetésével. Ennél a példánál feltételezzük, hogy a pénzügyi terv a leírtak szerint megvalósul. Természetesen vannak olyan vállalkozások, ahol az EBITDA szorzós értékelés nem alkalmazható, például azért nem, mert az EBITDA értéke negatív, de van a társaságnak egy értékes eszköze (például egy értékesíthető szabadalom) vagy nagyszámú ügyfele, előfizetője, illetve piaci részesedése. Ezekben az esetekben más értékelést alkalmaznak, vagy eszközalapú értékelést vagy az ügyfelek számát szorozzák meg a piacon elfogadott egy ügyfélre jutó értékkel (például internet-szolgáltatók esetében). Sok esetben a befektető nem azért kér többségi részesedést az adott vállalkozásban befektetése ellenértékeként, mert mindenáron kontrollt szeretne szerezni, hanem mert befektetése az elvárt hozamot csak akkor tudja produkálni, ha az eladási árból több mint 50%-ban részesülhet. Ritkaság számba megy, hogy egy üzleti terv minden részletében megvalósul. Ezért az induláskor eldöntött tulajdoni arány az egyik fél számára kedvezőbb, a másik számára kedvezőtlenebb lesz. Ezért a jövőbeli bizonytalanságot különféle megállapodásokkal próbálják kizárni, amelyekben a felek úgy rendelkeznek, hogy konkrét vételi ajánlat esetén, még az értékesítést megelőzően, részesedésük arányát egy előre meghatározott módon

5 Hírlevél április 5 megváltoztatják, hogy a vételárból a befektető hozamelvárásának megfelelően részesedhessen. Milyen mértékig vállal kockázatot a kockázati tőke? A leggyakoribb félreértés a kockázati tőkével kapcsolatban, hogy arra úgy tekintenek, mint amely nevéből eredően korlátlan mértékben kész a kockázatvállalásra. A kockázati tőke angolszász elnevezése (venture capital), ami vállalkozási tőkét jelent, jobban tükrözi a kifejezés lényegét, mint a magyar, ami a kockázatra helyezi a hangsúlyt, azt sugallván, hogy annak tulajdonosa kifejezetten keresi a kockázatot, olyan, mint egy szerencsejátékos, aki bedobja a pénzét a játékgépbe és vagy nyer vagy nem. A másik félreértés, hogy mivel a kockázati tőkebefektető tőkét fektet be, azt - szemben a hitellel - nem kell visszafizetni. Amint a fentiekből kiderül igenis vissza kell fizetni a kockázati tőkét, hozammal együtt, csak azt nem a cég vagy annak tulajdonosai, hanem egy harmadik fél, a kockázati tőkebefektető részesedését megvásárló fél fizeti ki. A kockázati tőke törekszik a kockázatok elkerülésére és csökkentésére, illetve a veszteség minimalizálására. Ezért gyakran olyan tartalmú megállapodást kötnek a befektetéskor, hogy a céltársaság felszámolása vagy végelszámolása esetén a hitelezők igényeinek kielégítése után megmaradó vagyonból elsőként ők részesednek befektetésük mértékéig, azaz likvidációs elsőbbséget élveznek a tulajdonostárssal szemben. A kockázatokat csökkentő módszer az is, hogy a kockázati tőkés több lépcsőben fektet be egy adott vállalkozásba és csak akkor fekteti be a tőke következő részletét, ha bizonyos, előre rögzített feltételek teljesülnek, a céltársaság az üzleti tervben kitűzött főbb célokat teljesíti. A kockázati tőke tehát nem könnyű partner. Szigorú, de nem irreális követelményeket támaszt és igyekszik biztosítani átlagon felüli hozamelvárásainak teljesülését. MILYEN ARÁNYBAN VÁRHATÓ A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK VISSZAKÖVETELÉSE? A Start Tőkegarancia Zrt. működése és megalapozott pénzügyi tervezése szempontjából alapvető fontosságú információ, hogy a Start által vállalt kezességvállalások lehívásának mekkora a valószínűsége. A Start pályázati kezességvállalásának igénybevételére akkor kerül sor, ha a társaság ügyfele az általa a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket nem teljesíti vagy szabálytalanságot követ el. A Start Zrt. a korábbi gazdaságfejlesztési programok és a saját működése során szerzett tapasztalatok alapján készített előrejelzést a kezességvállalások várható lehívási arányára vonatkozóan. A támogatások visszakövetelésének aránya a Széchenyi Terv pályázatainál nyarán a Start Zrt. elemezte az Európai Uniós támogatási rendszerhez hasonló Széchenyi Terv gazdaságfejlesztési célú pályázatainak tapasztalatait. A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól származó adatok alapján megvizsgáltuk, hogy 2001 óta a Széchenyi Terv keretében nyertes vállalkozásoknak milyen arányban kellett visszafizetniük a támogatást amiatt, hogy nem teljesítették szerződésben vállalt kötelezettségeiket. Az elemzés alapján a visszakövetelt támogatások aránya 2,6% volt.

6 Hírlevél április 6 A támogatás visszakövetelésére az esetek 43%-ában a támogatott vállalkozás felszámolása, míg a többi esetben az utólagos ellenőrzések során felderített szabálytalanságok miatt került sor. Leggyakrabban az alábbi szabálytalanságok fordultak elő: megkezdett beruházással történt pályázás, elszámolási kötelezettség elmulasztása, a beruházás két éven túl történő befejezése, a támogatásból vásárolt eszköz értékesítése a fenntartási időszak során. Ugyanakkor a vállalt pénzügyi célok (például export árbevétel növelése) nem teljesítése csak néhány esetben volt oka a támogatás visszafizetésének. Mivel az ötéves fenntartási időszak az egyes támogatásoknál a közeljövőben zárul le, így a Széchenyi Terv esetében a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére később kerül sor. Az ellenőrzések eredménye a fenti, 2,6%-os támogatás visszafizetési arányt várhatóan növelni fogja. A GVOP pályázatokra vonatkozó statisztikák Az I. Nemzeti Fejlesztési Tervben a GVOP pályázatok célozták a gazdaságfejlesztési beruházások támogatását, amelyekre 2004 és 2006 között lehetett pályázni. A MAG Zrt-től származó, a év eleji állapotra vonatkozó adatok alapján a támogatási szerződésből eddig 766 esetben állt el a szerződéstől a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, amely az összes szerződés 7,8%-át jelenti. Az elállás azonban többnyire a támogatás folyósítása előtt történt meg, így a visszakövetelt támogatások aránya jóval alacsonyabb, mint a megszűnt szerződéseké. A 159,2 milliárd forint értékű szerződésállományra eddig mindössze 1,5 milliárd forintnyi visszakövetelt támogatás jutott, ami kevesebb, mint 1%-át jelenti a szerződésállománynak. A GVOP-s pályázatoknál a végleges visszakövetelési arány biztosan magasabb lesz, ugyanis ezen támogatások esetében a fenntartási időszakok 2010 és 2014 között zárulnak le. A fenntartási időszak végéig még újabb vállalkozások kerülhetnek felszámolás alá, illetve egyes kedvezményezettekről kiderülhet, hogy a támogatást nem szabályszerűen használták fel, illetve kötelezettségvállalásaikat nem teljesítették, így a visszakövetelt támogatások aránya nyilvánvalóan növekedni fog. A Start Zrt. működése során szerzett tapasztalatok A Start Zrt. eddigi két és féléves működése során 2,5 milliárd forint értékben vállalt pályázati kezességet. Eddig mindössze egy esetben, 10,5 millió forint összegben kellett a Start Zrt-nek kezességvállalása alapján fizetést teljesítenie a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felé, mivel egyik ügyfelének tulajdonosai a társaság végelszámolásáról döntöttek, mellyel megszegték a támogatási szerződést, így a

7 Hírlevél április 7 támogatást, késedelmi kamataival együtt, vissza kellett fizetnie a társaságnak. Mivel az ügyfél támogatás-visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, így az NFÜ igénybe vette a Start Zrt. kezességvállalását. A Start Zrt. által vállalt kezességállományra vetítve a lehívások aránya jelenleg mindössze 0,4%. Ugyanakkor a kezességvállalások többsége még csak a futamidő elején tart, így a lehívási arány növekedésére számítunk. A társaság szerződésállományából március végéig 427,8 millió forint értékű szerződés problémamentesen, a futamidő lejártával megszűnt, ami a Start Zrt. portfoliójának jó minőségére utal. A felszámolások és végelszámolások számának alakulása Magyarországon A támogatások visszakövetelésére a legtöbb esetben a kedvezményezett társaság felszámolása vagy végelszámolása miatt kerül sor folyamán felszámolás és végelszámolás indult, amelyek a hazai társas vállalkozások mintegy 3,8%-át érintette. Ez az arányszám 2009-ben a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt várhatóan emelkedni fog, így a támogatásban részesült társaságok körében is nőhet a felszámolási arány. Erre utal, hogy I. negyedévében a felszámolások száma (3.528) 22%-kal, a végelszámolásoké (3.240) pedig 24%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ugyanakkor az is feltételezhető, hogy a sikeresen pályázó, fejlesztéseket megvalósító vállalkozások a hazai KKV átlagnál jobban teljesítenek, így várhatóan körükben az országos átlagnál kisebb lesz a felszámolások, végelszámolások aránya. Milyen mértékig vállal kockázatot a Start? Mivel a Start Zrt. fedezet nélkül vállal pályázati kezességet, az ügyfél felszámolása esetén a teljesített kezesség akár csak részbeni megtérülésére is minimális az esély. Ezért a társaság a lehívások tervezett szinten tartása érdekében csak olyan ügyfelek megbízásából vállal kezességet, melyek pénzügyi helyzete a kezességvállalás futamideje alatt nem fenyeget a felszámolás veszélyével, jövedelmezően működnek és fizetési kötelezettségeiket, köztük bankhiteleik törlesztését, az általuk megtermelt cash-flow-ból teljesíteni tudják. Az ügyfélkockázat elemzését a Start Zrt. az ügyfél legaktuálisabb pénzügyi kimutatásai alapján végzi el. A pénzügyi helyzet mellett a társaság azt is vizsgálja, hogy az igénylő milyen valószínűséggel lesz képes teljesíteni a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit. A Start csak abban az esetben vállalja a kezességet, ha az ügyfél teljesítésének kockázatai elfogadható mértékűek és a tervezett beruházás finanszírozása 100%-ban biztosított. Összegzés A Start Zrt. becslése szerint a gazdaságfejlesztési támogatások esetében körülbelül 5%-os lehívási aránnyal számolhatunk, tehát a támogatások összegének legfeljebb ekkora részét fogják a támogatási szerződésekben foglaltak nem megfelelő teljesítése miatt visszakövetelni. Bár a jelenlegi gazdasági környezetben vélhetően megemelkedik a felszámolás alá kerülő társaságok száma, továbbá egyre több támogatásban részesült vállalkozás kerül olyan helyzetbe, hogy a létszámra és az árbevételre vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem tudja teljesíteni, a végleges visszakövetelési arány várhatóan továbbra is 5% alatt marad. Kedvezően, azaz csökkentőleg hat a támogatás-visszakövetelési arány alakulására, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a gazdasági környezet

8 Hírlevél április 8 kedvezőtlen változása miatt több lépcsőben a korábban vállalt feltételek könnyítéséről határozott. A könnyítések célja pontosan az volt, hogy a fenntartási időszakok végén ne kerüljön sor az egyébként jól működő és a beruházásokat szabályszerűen megvalósító vállalkozások támogatásainak visszakövetelésére azon az alapon, hogy nem teljesültek a foglalkoztatási és árbevétellel kapcsolatos feltételek. A jelenlegi gazdasági helyzetben a támogatások visszakövetelése ugyanis az adott vállalkozás csődjét, felszámolását is eredményezheti, ezért az állam a dolgozók utcára kerülésének, az adóbevétel csökkenésének, a gazdasági teljesítmény visszaesésének elkerülése érdekében inkább a feltételek könnyítését választja.

Hírlevél 2012. november

Hírlevél 2012. november Hírlevél 2012. november 1 Hírlevél 2012. november START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. november 2 A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK ÖTÖDÉT FEKTETTÉK BE TŐKÉJÜKNEK 2011 VÉGÉIG Az Új Magyarország Kockázati

Részletesebben

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1 Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 2 MI KELL AHHOZ, HOGY BEFEKTETŐT TALÁLJUNK VÁLLALKOZÁSUNKHOZ? Induló vagy korai, növekedési szakaszban lévő

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

Hírlevél 2012. augusztus

Hírlevél 2012. augusztus Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. augusztus START T kegarancia Zrt. Hírlevél 201 2. augusztus 2 ÉLES VERSENY VÁRHATÓ AZ ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM PÁLYÁZATÁN Amint arról júliusi hírlevelünkben

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. május

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2009. május Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2009. május Hírlevél 2009. május 2 ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT A START ZRT. A Start Tőkegarancia Zrt. megváltoztatta székhelyét és 2009. májusától a társaság a 1037 Budapest, Szépvölgyi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

DBH GROUP. DBH Investment. 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények)

DBH GROUP. DBH Investment. 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények) DBH Business Services DBH GROUP DBH Investment DBH Real Estate DBH ÜZLETI MODEL: 1)Fizikai infrastruktúra (business center-ek, szolgáltatott irodák és ipari létesítmények) 2)Üzleti szolgáltatások (projektmenedzsment,

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3.

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Hírlevél 2008. június 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. június

Hírlevél 2008. június 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. június Hírlevél 2008. június 1 Hírlevél 2008. június Hírlevél 2008. június 2 MÁR KILENC KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ MAGYARORSZÁGON JEREMIE-RE VÁRVA A magyar cégnyilvántartásban immár kilencre emelkedett a kockázati

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14.

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. Problémás hitelek számvitele, valamint a gyűjtőszámla-hitel konstrukció és a devizahitel előtörlesztés számviteli kezelése (magyar számvitel és IFRS)

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Várja a tőkét kereső vállalkozásokat az SZTA a régiókban

Várja a tőkét kereső vállalkozásokat az SZTA a régiókban Várja a tőkét kereső vállalkozásokat az SZTA a régiókban A Széchenyi Tőkealap-kezelő (SZTA) adatbázisa szerint az indulás óta eltelt 2 évben a legnagyobb számban Közép-Magyarországról jelentkeztek kockázati

Részletesebben

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat Pénzügy feladatok 1. feladat Egy vállalkozás devizaszámláján 25.000 GBP található, amelyet a vállalkozás USD-re szeretne átváltani. A vállalkozás számlavezető bankja az alábbi árfolyamokat jegyzi: 366,2495

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2007. december

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2007. december Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2007. december Hírlevél 2007. december 2 X. ÉVES KONFERENCIÁJÁT TARTOTTA A MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET A november 14-i konferencián ismertették az egyesület

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása. Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program

Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása. Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program Magyar vállalkozások exporttevékenység támogatása Exporttámogatásban részt vevő intézmények Corvinus Rt- egy új program Export támogatás szükségesség Szükségesség: Ismertetlen terep: piacra lépési akadályok

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Szűkült a pályázati kezességet vállaló garanciaszervezetek köre

Szűkült a pályázati kezességet vállaló garanciaszervezetek köre Szűkült a pályázati kezességet vállaló garanciaszervezetek köre A Miniszterelnökség a pályázati közleményeket tartalmazó oldalán közzétette az irányító hatóságok által elfogadott kezességvállalást nyújtó

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. február

Hírlevél 2009. január 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2010. február Hírlevél 2009. január 1 Hírlevél 2010. február Hírlevél 2010. február 2 2009-BEN 67 SZÁZALÉKKAL NŐTT A START ZRT. SZERZŐDÉSÁLLOMÁNYA Dinamikus növekedéssel, 3.367 millió Ft értékű szerződésállománnyal

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT 2013.02.04. 1 A P R O SP ER ITÁS K O C K ÁZATI T Ő K EALAP -K EZELŐ Z RT. B EM UTATK O ZÓ JA PROSPERITÁS PROSEED KÖZÖS MAGVETŐ KOCKÁZATI TŐKEALAP PROSPERITÁS

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Országos roadshow 2009 mikro és KKV vállalkozások részére Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Salgótarján 2009.10.15 Új Magyarország Vállalkozói Program Uniós pénzügyi

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23

Kérdések és Válaszok. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán. 2013. szeptember 23 Kérdések és Válaszok A Budapest Ingatlan Alapok Alapja illikvid IL sorozat létrehozása kapcsán 2013. szeptember 23 Mi a különbség az ingatlan- és az értékpapír-befektetések között? Az ingatlanalapok egyik

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA FEJLESZTÉSI TŐKEBEFEKTETÉSSEL

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA FEJLESZTÉSI TŐKEBEFEKTETÉSSEL KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA FEJLESZTÉSI TŐKEBEFEKTETÉSSEL KISVÁLLALKOZÁS- FEJLESZTŐ PÉNZÜGYI ZRT. ÉS ALAPÍTÓI 4,4 milliárd forint saját tőkével 2001- ben alapíto= befektetési társaság célja: eredményesen

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Miért is csináljuk? Avagy a márkanév és értéke. Ságodi Zsolt. 2004. szeptember 23. Pwc

Miért is csináljuk? Avagy a márkanév és értéke. Ságodi Zsolt. 2004. szeptember 23. Pwc Miért is csináljuk? Avagy a márkanév és értéke Ságodi Zsolt 2004. szeptember 23. Pwc 1+r j rm r f λ= δ 2 m r*=r r D T c L 1+r 1+r D D V +r E E V Tényleg ilyen bonyolult az érték? 2 C1 λcov(c 1,r m ) C

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Miért kevés a tőke a KKV-kban?

Miért kevés a tőke a KKV-kban? www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Miért kevés a tőke a KKV-kban? A Start Tőkegarancia Zrt. felmérése szerint 2006-ban mindössze 575 millió Ft friss tőkét fektettek pénzügyi befektetők, összesen 35 hazai

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Tőkefinanszírozás kisvállalkozásoknak. dr. Csuhaj V. Imre

Tőkefinanszírozás kisvállalkozásoknak. dr. Csuhaj V. Imre Tőkefinanszírozás kisvállalkozásoknak dr. Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató EU-pályázatok fóruma Gazdaságfejlesztési programok a kkv-k versenyképességének javításáért Budapest, 2014. április 30. Tartalom

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek?

Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek? Megvalósultak a Start által nem garantált uniós támogatást nyert projektek? A Start Zrt. górcső alá vette a 2007-2013-as pályázati ciklus első hat évének projektjeit, amelyekre vonatkozóan a Start Zrt.

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben