Az elektromos és elektronikai hulladékok helyzetének vizsgálata Debrecenben lakossági kérdőíves felmérés alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elektromos és elektronikai hulladékok helyzetének vizsgálata Debrecenben lakossági kérdőíves felmérés alapján"

Átírás

1 Diplomamunka Az elektromos és elektronikai hulladékok helyzetének vizsgálata Debrecenben lakossági kérdőíves felmérés alapján Témavezető: Dr. Fazekas István egyetemi adjunktus Debrecen 2008.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Az elektromos és elektronikai hulladék jelentősége 2.1. Fogalma Veszélyessége 2.3. Az e-hulladékok csoportosítása. 3. E-hulladékokra vonatkozó jogszabályok 3.1. Az Európai Unió előírásai Hazai előírások.. 4. Az e-hulladékokra vonatkozó intézkedések 4.1. Begyűjtés Újrahasznosítás AKSD Kft AKSD Kft. begyűjtési tevékenysége AKSD Kft. bontó üzeme - 2 -

3 5. Az e-hulladékokat koordináló cégek 5.1. Tevékenységük Electro-Coord Magyarország Kht E-Hulladék Kht Elektro-Waste Kht Re-Elektro Kht. Kht Comp-Coord Kht 5.7. Ökomat Kht.. 6. Lakossági kérdőíves felmérés 6.1. Az elemzés célja 6.2. A mintavétel 6.3. Az elemzés Következtetések 7. Összegzés 8. Irodalomjegyzék - 3 -

4 Bevezetés A diplomamunkám témájaként az elektromos és elektronikai hulladékok hazai és elsősorban Debrecen helyzetének vizsgálatát választottam. Azért esett erre a választásom, mert az elmúlt évtizedben az elektrotechnikai fejlődés felgyorsult és a technikai újítások gyorsabban terjednek a lakosság körében (főleg a fejlett államokban). A fogyasztói társadalom pedig egyik fontos része az ilyen jellegű eszközökkel való mindennapos érintkezés és használat. Azonban ha elavulttá, hulladékká válnak, már a társadalom nagy része nem törődik vele hová kerülnek, mi lesz a sorsuk. Pedig az elektronikai és elektromos eszközök gyors avulása miatt egyre növekszik az értéktelenné váló berendezések és alkatrészek mennyisége. Ezek vagy hulladéklerakókba, vagy hulladékégetőkbe kerülnek??? (rosszabb esetben az erdő szélére, folyó partjára stb.). A kiselejtezett készülékek azonban veszélyes hulladéknak számítanak, s ezért is kellene megfelelő módon kezelni őket. Amellett, hogy legtöbb típusa nagy helyigényű és lerakókban sok helyet foglalnak el. Az égetéssel vagy nem megfelelő feltételekkel rendelkező lerakókból kikerülve a környezetet károsítják. A világon termelődött elektronikai hulladék legnagyobb része természetesen a fejlett államikban keletkezik, azonban csak nagyon kezdetleges törekvések vannak az újrahasznosításra vagy ártalmatlanításra. A fejlett államok inkább olcsóbb utat választva fejletlenebb országokba szállítják a hulladékaik egy részét. Ahol a szegény embereknek az jelenti a megélhetést, hogy az elektronikai hulladék tömegekből kinyerjenek fémeket és eladják. A fémek eltávolítása égetéssel, olvasztással történik, amely során veszélyes gázok kerülnek a levegőbe. Emellett a hulladékhalmok gazdátlanul az utak mellett szerte hevernek és az időjárásnak kitéve a környező termőföldeket, vizeket szennyezik. A fejletlenebb országok közül néhány intézkedés által vissza tudta szorítani az e-hulladék behozatalt az országába. De mindig maradt olyan ország, ahová könnyedén beszállítható az elektromos és elektronikai hulladék. Az elektronikus szemét mennyiségéről csak nagyon közelítő becslésekkel rendelkezünk. Az USA környezetvédelmi hivatalának becslése szerint 2005-ben körülbelül 1,3-1,7 millió tonna e-hulladék került a szemetesbe (helyette vegyesen gyűjtött kommunális hulladékba!) az államokban[1]. Magyarországon évente ezer tonna elektronikai hulladék képződik minisztériumi becslések szerint, ami az elmúlt évekig szinte teljes egészében a hulladéklerakókba - 4 -

5 kerültek. És ezek a számok biztosan növekedni fognak, tehát mindenképp nagyobb fellépést kell tenni e hulladékok keletkezésének csökkentése és ártalmatlanítása érdekében. Az Európai Unió lépéseket tett az elmúlt évtizedben annak érdekében, hogy ez a helyzet pozitív irányba változzon. Az előírásai minden tagállamra vonatkoznak, így Magyarország is megpróbálja az ehhez kapcsolódó feladatokat végrehajtani. A kutatásom során azt szeretném felvázolni röviden, hogy Magyarország jelenleg hogyan áll, milyen feladatok várnak még rá és Debrecen lakosságára miként hatottak az elmúlt néhány év változásai ezen a téren. Mindezt egy lakossági kérdőív segítségével szeretném felvázolni, illetve az AKSD Városgazdálkodási Kft. bemutatásával. 2. Az elektromos és elektronikai hulladékok jelentősége Az elektromos és elektronikai berendezés fogalma Az elektromos és elektronikai hulladékok (röviden: e-hulladékok) fogalmának meghatározásához szükség van az elektromos és elektronikai berendezések megkülönböztetésére. Az elektronikai berendezések működése az elektronok mozgása által létrehozott áramnak köszönhető, addig az elektromos berendezések nem csak elektronok mozgása által működhetnek, hanem például ionok mozgása által is. Tehát az elektromos berendezések kategóriájába beletartoznak az elektronikai berendezések is. Az elektromos és elektronikai berendezésnek nevezzük azokat a berendezéseket, amelyeknek rendeltetésszerű használatához villamos áramra vagy térre van szükség, valamint amelyek ilyen áramok és terek keltésére alkalmas legfeljebb 1000 V váltakozó illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezések [1] Az elektromos és elektronikai hulladékok veszélyessége Az e-hulladékok nagy mérete mellett nagyobb gondot jelent veszélyes anyag tartalmuk, és elsősorban emiatt igényelnek különleges kezelést. Az előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakókból és korszerűtlen égetőkből veszélyes anyagok kerülhetnek a levegőbe, a talajba, a talajvízbe, a felszíni vízfolyásokba és végül az élővilágba. Ezért jogszabályt alkotott az - 5 -

6 Európai Unió néhány veszélyes anyag betiltására az elektronikai berendezésekben. Eszerint július 1. után már nem kerülhet piacra olyan elektronikai berendezés, mely ólmot, higanyt, kadmiumot és hat vegyértékű krómot tartalmaz, vagy a felhasznált műanyag alkatrészeket PBDE vagy PBB gyulladáskésleltető anyagokkal kezelték. De 2006 júliusa előtt gyártott berendezések még mindig veszélyt jelentenek, ha nem megfelelő helyre kerülnek. Emellett a betiltott anyagokon kívül még vannak a berendezésekben más veszélyes anyagok is. Az elektromos és elektronikai hulladékok veszélyes anyagai a következők: Higany: szárazelemekből, kisebb mennyiségben fénycsövekből, higanycsőlámpákből és relékből kerülhet ki. Metil-higannyá alakulva mérgező a vízi élővilágra és melegvérű állatokra. Biológiailag akkumlálódhat és csak lassan bomlik le. A természetes táplálékláncon keresztül az élelmiszerekbe és az emberi szervezetbe is eljuthat (Minamata betegség). Hatását a vesén, idegrendszeren, nyálkahártyán, gyomron fejti ki. Kadmium: újratölthető elemekben, festékekben, műanyagok stabilizátoraként van jelen. Daganat keltő és okozója volt a japánban bekövetkezett itai-itai-betegségnek, amely csontelváltozásokat idézett elő. Ólom: 95%-ban szárazelemek tartalmazzák, de nyomtatott áramkörök, világítótestek forraszaiban is van kisebb mennyiség. Vesekárosító, fiatal korban a szellemi fejlődést hátráltatja. PBDE (polibrómozott difenil-éter): műanyagok gyulladáskésleltetésére alkalmazott vegyület. A zsírszövethez kötődik és nehezen bomlik, megzavarhatja az idegi és hormonális működést. A véráramba kerülve árthat a várandós nőkre és gyermekeikre, de a növényzet is megkötheti. PBB (polibrómozott bifenilek): égésgátló anyagként az elektronikai berendezések műanyag alkatrészeiben (pl.: kábelszigetelésekben) található. A vegyület vízoldhatatlan, így tavak és folyók üledékeikben kimutatható. Viszont a hulladéklerakók csurdalékvízeiben oldódik és a talajba kerülve az élőlényekben akkumlálódhat és az immunrendszer működését gátolhatja

7 Hatvegyértékű króm: korrózióvédő anyagként használható az acéllemezeknél, illetve szilárdító adalékanyagként. A hatvegyértékű krómot rákkeltőnek és allergén anyagnak tartják belélegezve, de gyulladást és fekélyt is okozhat, ha felhalmozódik a szervezetben. A bányákból kinyert króm nem tűnik el, hanem valahol mindig az ökoszisztémában marad (Bejuthat például egy nyíltszíni hulladéklerakó alatt a talajvízbe, majd felhalmozódva a táplálékláncon keresztül eljuthat az emberekig). Báriumvegyületek: Nagyon mérgező anyagok. Legtöbbjük vízben, savanyú vízben vagy savban (így gyomorsavban is) oldódik, a szervezetbe jutva hamar felszívódik s jellegzetes izomsejtméregként hat. Tünetei a rossz közérzet, hányás és hasfájás mellett a fokozódó izomgyengeség és izombénulás (baritózis). Berillium: főleg konnektorokban található. A pora rákkeltő, tüdőbetegséget és izomsorvadást okozhat, szív és májkárosító. Dioxin: (TCDD) Rendkívül erős méreg, emellett mutagén, rákkeltő hatású anyag. A háztartási hulladékban mindig akadnak klórtartalmú szénvegyületek, például PVC. Ezekből a szokásos Celsius fokon való égetés közben dioxin is keletkezik. Természetidegen, a természetben gyakorlatilag lebonthatatlan, továbbá olyan sok állati és emberi működésre hat, hogy következményei szinte kiismerhetetlenek. A dioxin által mérgezettek kezelésére semmiféle megelőző vagy gyógyító eljárásunk nincs. Ezeken kívül réz, ezüst, molibdén stb. vegyületeket is tartalmaznak egyes berendezések, amelyeket kinyerés után újrahasznosíthatók, de nem megfelelő helyre kerülve ezek is károsíthatják az élővilágot. Ezeknek a gazdaságos kinyerése viszont még nem megoldott, de kutatások, fejlesztések idővel ezt is megoldhatják. Tehát mindenképp fontos lenne, hogy olyan helyekre kerüljenek az e-hulladékok, ahol megfelelő kezelésüket illetve ártalmatlanításukat szakszerűen elvégezik

8 2. 3. Az e-hulladékok csoportosítása Az Európai Parlament és a Tanács január 27-én kiadott az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól (WEEE) szóló irányelve tíz termékcsoporttal határolja be a készülékek körét. Minden termékcsoporton belül felsorolták az odatartozó termékeket. Minden termék kapott egy KT kódot ami a nyilvántartásba vételnél használnak. A termékcsoportok, melyek elemeit a szabályozás részletesen felsorolja, a következők: 1. Háztartási nagygépek (KT 101) 2. Háztartási kisgépek (KT 102) 3. Információtechnológiai (IT) és távközlési berendezések (KT 103) 4. Szórakoztató elektronikai cikkek (KT104) 5. Világítótestek (KT kód nincsen!) 6. Elektromos és elektronikus szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok kivételével) (KT 105) 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések (KT 106) 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével) (KT107) 9. Ellenőrző és vezérlő eszközök (KT 108) 10. Adagoló automaták (KT 109) Másrészt négy nagy csoportot lehet kialakítani, amit technikai leírásoknál szokás alkalmazni: Továbbra sem magyaráztad meg a két csoportosítás egymáshoz való viszonyát! Utóbbiból kiamaradnak pl. 5., 8.,9.,10. sorszámú tételek. 1. Hűtő és fagyasztó berendezések 2. Háztartási nagyberendezések ( fehér áruk ) 3. TV, másoló-berendezések, PC-k ( barna áruk ) 4. Telefonkészülékek, kis berendezések, villamos és építőelemek - 8 -

9 3. Az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó jogszabályok Az Európai Unió előírásai Az Európai Unió már a 90-es években felfigyelt arra, hogy az e-hulladék mennyisége ugrásszerűen megnőtt. A 90-es években már hozott olyan rendelkezéseket az Unió, amelyek bizonyos veszélyes anyagokat betiltottak (pl.: freonok, PCB-k), de ezek kevesek voltak a probléma megoldásához. Felmérésekből az is kiderült, hogy a gyorsan elavuló elektronikai eszközöket már nem megjavítják, mert sok esetben többe kerül, mintha újat venne, hanem a szemétbe dobják. Esetleg nem is kell elromlania az adott elektronikai eszköznek csak egyszerűen az újabb fejlesztésű berendezések többet tudnak és lecserélik őket. Tehát még működőképes elektromos berendezések is szeméttelepre vagy égetőkbe kerülhetnek. Pedig szegényebb országokban még hasznát tudnák venni. Ezek hatására határozott úgy az Európai Unió, hogy lépéseket tesz ennek a nagy mennyiségű és veszélyes hulladékok keletkezésének csökkentésére és ártalmatlanítására. Az Európai Unió hosszú évek jogszabály előkészítői munkája, szakmai egyeztetései és vitái után két jogszabály született ehhez kapcsolódóan, amit 2002 novemberében sikerül elfogadni az európai Tanács és az Európai Parlament által. És február 13-án érvénybe lépett a két EU direktíva: - az egyik az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről (2002/96/EC) (Waste Electrical and Electronic Equipment -WEEE), - a másik (2002/95/EC) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment- RoHS) rendelkezik. A két jogszabályban leírtak teljes megvalósítására közel 6 év állt a tagországok rendelkezésére. Az első határidő augusztus 13.-a volt. Eddig az időpontig valamennyi tagországnak át kellett vennie az irányelv rendelkezéseit saját törvénykezésébe. 2002/96 Európai Uniós direktíva alapjai a gyártói felelősség, a szelektív gyűjtés, a tájékoztatás és információs - 9 -

10 rendszer kiépítésének fontosságára épül augusztus 13-a után gyártott elektromos berendezéseken az alábbi ábrának kell szerepelnie: 1. kép Az elektromos és elektronikai berendezéseken kötelezően szereplő embléma 3. 2 Hazai szabályozás Az Európai Unió 2002/96/EC irányelvének átvételéhez két rendelet született hazánkban: - a 264/2004. (IX. 23.) elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló Kormányrendelet, és a - a 15/2004. (X. 8.) az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium rendelete. Hazánkban az Európai Uniós csatlakozás előtt is volt az elektronikai berendezésekre vonatkozó jogi előírás, ami a termékdíj kötelességet jelentett. Az évi LVI. törvény rendelkezik a környezetvédelmi termékdíjról, aminek célja a környezetszennyezés megelőzése, illetve csökkentése, az energiatakarékoskodás támogatása volt. Nemcsak az elektromos és elektronikai berendezéseknél kell termékdíjat fizetni, hanem a gumiabroncsok, a csomagolások, az akkumulátorok, az egyes kõolajtermékek stb. esetében is. (Ez az õ helyesen ő. Vigyázz vele, mert a bemásolt anyagoknál szokott előfordulni!) A törvény szerint gyártók és forgalmazók kötelesek kilogrammonként a meghatározott díjat fizetni a termékeik után (1.táblázat). A hűtőberendezésekre és a hűtőközegre külön. De kedvezményes termékdíjat vagy termékdíj mentességet lehet igényelni, ha 53/2003 kormányrendeletben meghatározott mennyiségben és megfelelő módon hasznosítottak a keletkező hulladékok vagy jogilag környezetkímélő termékjelzéssel rendelkezett az adott termék

11 A 90-es években úgy lettek megállapítva a fizetendő összegek, hogy termékdíjak befizetése még mindig jobban megérte a gyártóknak és forgalmazóknak, mintha hasznosításra költöttek volna. Másik hibája, hogy nem arra fordították a befizetett összeget, amire a törvény előírta ben törvény módosításával a termékdíjak összegei úgy lettek megállapítva, hogy inkább a hasznosítást ösztönözték, mint bevételt. A termékdíjak jelentősége az Európai Unió az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásainak átvételével csökkent, de még mindig létezik és a gyártókra illetve a forgalmazókra bízzák a választást, hogy mely jogszabálynak akarnak megfelelni. 1. Táblázat Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele Termékdíj köteles termékek január 1-jétõl termékdíjtétel (Ft/kg) Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezések 83 Háztartási kisgépek 83 Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a rádiótelefon készülék Szórakoztató elektronikai cikkek 100 Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 100 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 90 Adagoló automaták 92 Rádiótelefon készülék 1000 Táblázatok formailag egységesek legyenek! Az Európai Unió irányelvek átvételére bár több mint másfél év állt rendelkezésre, a magyar jogszabály augusztus 13.-ától lépett érvénybe. Magyarország az Európai uniós csatlakozás során vállalta, hogy teljesíti az európai uniós normát, ami azt jelenti, hogy a háztartásokból szelektíven 4 kg/fő/év elektronikai hulladék visszagyűjtést kell elérnünk, ám ez az eredeti december 31.-i határidőre teljesíthetetlen vállalás volt, ezért hazánk kapott két év haladékot december 31.-re durván tízmillió emberrel számolva ez 40 ezer tonna elektronikai hulladékbegyűjtést jelent. A 264/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet hatálya kiterjed: a rendeletben meghatározott elektromos és elektronikai berendezésekre, a belőlük származó hulladékokra, és ezen

12 hulladékokkal kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységekre. A kormányrendelet meghatározza továbbá a begyűjtési arányokat is 2008-ig (1. táblázat. Emellett szerel még az adott évben begyűjtött mennyiség hasznosítási és újrafeldolgozási aránya is. A kormányrendelet is a gyártói felelősségre épül, amely szerint a gyártó köteles az általuk aug. 13. után forgalomba hozott elektromos berendezésből származó hulladékot, a aug. 13. előtt gyártott, magánháztartásból származó ún. történelmi hulladékot, továbbá nem magánháztartásból származó történelmi hulladékot visszagyűjteni és az előírt mennyiséget újrahasznosítani illetve ártalmatlanítani. A feladatok elvégzését arra szakosodott és engedéllyel rendelkező koordináló cégekre bízhatják a gyártók és a forgalmazók. A berendezés-kategóriánként begyűjtési kötelezettség megállapítására az adott évre a gyártó által az előző évben Magyarországon forgalomba hozott, az adott kategóriába tartozó háztartási berendezés mennyiségét és az adott kategóriához, a tárgyévre vonatkozó a 2. táblázatban látható begyűjtési arány mértékének szorzatával lehet kiszámolni. 2. Táblázat 2. számú melléklet a 264/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet által előírt begyűjtési arányokról Elektromos és elektronikai berendezéskategória évben évben évben évben 1. Háztartási nagygépek 9% 18% 28% 36% 2. Háztartási kisgépek 5% 10% 15% 19% 3. Információs (IT) és távközlési berendezések 9% 17% 26% 35% 4. Szórakoztató elektronikai cikkek 9% 17% 25% 33% 5. Világítótestek 1% 2% 4% 5% 5. a) Gázkisüléses elven működő lámpák 0% 0% 1% 1% 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok 1% 2% 4% 5% 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 0% 0% 1% 1%

13 A kezelésre vonatkozó előírásokat a 15/2006 Kormányrendelet tartalmazza, ez kiterjed szakképzettségre vonatkozó szabályozásra és kezelés során kötelezően eltávolítandó anyagok névjegyzékére, valamint a bejelentési kötelezettséget az illetékes felügyelőség felé a rendeletben szereplő adatlapok alapján a gyártók részéről. A kormányrendeletek értelmében tehát a gyártókat 1. begyűjtési 2. hasznosítási 3. ártalmatlanítási 4. továbbá bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségük van. 3. Táblázat A hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke évben évben évben évben Elektromos és elektronikai berendezéskategória Haszno- sítási arány Újrafeldolgozási arány Haszno- sítási arány Újrafeldolgozási arány Haszno- sítási arány Újrafeldolgozási arány Hasznosí- tási arány Újrafeldolgozási arány 1. Háztartási nagygépek 20% 19% 40% 38% 60% 56% 80% 75% 2. Háztartási kisgépek 18% 13% 35% 25% 53% 38% 70% 50% 3. Információs (IT) és távközlési berendezések 4. Szórakoztató elektronikai cikkek 19% 16% 38% 33% 56% 49% 75% 65% 19% 16% 38% 33% 56% 49% 75% 65% 5. Világítótestek 18% 13% 35% 25% 53% 38% 70% 50% 5. a) Gázkisüléses elven működő lámpák 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 20% 20% 40% 40% 60% 60% 80% 80% 18% 13% 35% 25% 53% 38% 70% 50% 18% 13% 35% 25% 53% 38% 70% 50% 8. Orvosi berendezések

14 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 18% 13% 35% 25% 53% 38% 70% 50% 10. Adagoló automaták 20% 19% 40% 38% 60% 56% 80% 75% augusztus 13.-ig sikerült a begyűjtési és feldolgozási hálózatot kiépíteni és már ebben az évben a kötelezettségek teljesítése nagyrést a koordináló cégek által meg is történt. A kötelezettek száma 2006-ban kb. 460 cég volt, és a koordináló szervezetek közreműködésével kb. 26 ezer tonna e-hulladék került begyűjtésre. A 2002/95 (RoHS) Európai Uniós direktíva, ami a berendezésekben található veszélyes összetevőkről rendelkezik Magyarországon a 16/2004 (X. 8.) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott rendelettel sikerült átvenni a magyar jogszabályozásba. Ez a rendelet július 1.-én érvénybe is lépett és ettől az időponttól már nem lehet olyan elektromos, illetve elektronikai berendezést gyártani, ami higanyt, kadmiumot, ólmot és hat vegyértékű krómot tartalmaz, valamint a felhasznált műanyag alkatrészekben PBDE vagy PBB gyulladáskésleltető anyagokkal lenne kezelve. Ennek a rendeletnek a betartásáért a környezetvédelmi felügyelőségek felelősek és megsértésénél hulladékgazdálkodási bírság szabható ki

15 4. Az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó intézkedések Begyűjtés augusztus 13.-ától az új háztartási berendezések értékesítésekor a kereskedő köteles a fogyasztótól az értékesített berendezéssel azonos használati célú és mennyiségű használt berendezést átvenni. A kereskedő a fogyasztótól díjat nem követelhet ezért, azonban a fogyasztó ösztönzésére díjat fizethet (csereakció keretében beszámítás).[2] Emellett a lakossági hulladékudvarokban is leadhatók meghatározott mennyiségben, és itt nem kell helyette venni másikat, ha nem szeretnénk. A begyűjtés gyűjtőakciók keretében is történhet, amiket önkormányzatok, kereskedők, forgalmazók indítanak. Általában ezekben az akciókban a koordináló cégek is részt vesznek reklámok, szóróanyagok biztosításával. A kötelezettek háromféleképpen tudnak eleget tenni kötelezettségüket: - befizetik a termékdíjat - egyéni mentességet kérnek a termékdíj esetében - csatlakoznak egy koordináló szervezethez és licenszdíjat fizetnek nekik. Az első kettő lehetőségnél ugyanúgy be kell gyűjtenie a kötelező mennyiséget és biztosítékot is fizet az államnak. A harmadik lehetőség esetében mentességet kap a termékdíj és biztosíték fizetése alól, és visszagyűjtést átvállalja a koordináló szervezet. A begyűjtésnél a koordináló szervezetnek az átruházott kötelezettség tekintetében a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. A kötelező begyűjtési és hasznosítási arányokat, mint már említettem a Kormányrendelet melléklete tartalmazza Újrahasznosítás Az újrahasznosítás folyamata a hulladékhasznosítás teljes menetét magába foglalja - vagyis a begyűjtést, az előkészítést, az alapanyag előállítást és a feldolgozást. Ebben a folyamatban a hulladékot vagy saját anyagában hasznosítják, vagy nyersanyagként dolgozzák fel újra, s végül az eredeti funkcióval megegyező vagy más termék előállítására használják fel. A begyűjtött e-hulladék jogszabályilag meghatározott mennyiségét fel kell dolgozni,

16 illetve újrahasznosítani. Magyarországon is létesültek bontó és feldolgozó üzemek. Több jogszabály is vonatkozik ezekre a bontó és feldolgozó üzemekre, mivel már az előbb említettem az e-hulladékok veszélyes hulladéknak minősülnek. Az elektromos hulladékoknak a frakciókra való elkülönítése egyaránt megoldható gépi és kézi technológiával, illetve a két technológia kombinációjával. A kézi szétszerelés a gépi kezeléssel szemben használható elemek érékének megőrzését teszi lehetővé, viszont nagyon idő- és munkaigényes folyamat. Nem igényel szaktudást és nők is végezhetik. A kézi szétszerelést jellemzően kis- és középvállalkozások végzik. Ezek a vállalkozások túl kevés hulladékot kezelnek ahhoz, hogy megtérülhessen a nagykapacitású gépek beállítása. Hazánkban az e-hulladékhasznosítás teljes menetéből több elem is hiányzik, illetve csupán egyes részfolyamatait végzik. Így csak begyűjtést és részleges előkészítést végeznek. A feldolgozás tulajdonképpen kézi erővel történő szétszerelést jelent. Hazánkban is kezd lassan a gépi bontás megjelenni, hiszen hatékonyabb, mint a kézi, de bizonyos alkatrészek szétszereléséhez csak kézi bontás lehetséges. Egyrészt megszabadítják a készülékeket a káros anyagoktól, másrészt kinyerik belőlük az értékesíthető anyagokat. A bontási mélység növekedésével a szétszerelés költsége lényegesen emelkedik. Valamennyi szelektíven összegyűjtött elektromos és elektronikus berendezés hulladékából el kell távolítani a jogszabályi előírások alapján meghatározott anyagokat, készítményeket és alkatrészeket. Ezeknek az anyagoknak, készítményeknek és alkatrészeknek az ártalmatlanítása, illetve hasznosítása a 75/442/EGK irányelvnek megfelelően kell, hogy történjen.[3] Az e-hulladékok akár kézi, akár gépi bontása, frakcionálása a jogszabályok szerint előkezelésnek minősül. A kapott frakciók további feldolgozása már a hulladékkezelés. A gépi feldolgozás során a shreddernek nevezett aprító-zúzó-válogató gépsorokkal nyerik ki a berendezésekből a különböző anyagokat. Veszélyes anyagot tartalmazó alkatrészek nem apríthatók, mert fennáll a környezetbe kikerülés lehetősége, ezért azokat előzetesen kézzel kell eltávolítani illetve maga a tárolásuk is csak megfelelő edényzetben történhet. A feldolgozó üzemek tevékenysége három rész köré épül: az első az anyagmozgatás, a második a berendezések aprítása vagy szétszerelése kézzel, a harmadik, pedig a szelektálás. A beérkező hulladékot minden esetben lemérik, majd osztályozva tárolják, amíg bontára nem kerülnek. A bontás előtt és a bontásból kikerülő frakciókat is le kell mérni és nyilvántartásba venni. 16

17 Egyéb hulladék Veszélyes anyagok Saválló NYÁK-lapok Réz Kábelek 3 3 Alumínium 5 Monitor és képcsőüveg 15 Műanyag 25 Vasfém ábra MeWa üzemi tapasztalatai alapján az elektronikai hulladékok átlagos összetétele (Forrás: Electro- Recycling Kézikönyv 1.0, 2007) Kördiagramot kérek!!! A.K.S.D Kft. A választott témámon belül szeretnék szót ejteni az A.K.S.D. Városgazdálkodás Kft. tevékenységéről, mivel Debrecen e-hulladékok helyzetének bemutatásához ez is hozzátartozik. Az A.K.S.D. Kft.-n kívül megyei szinten elektronikai hulladék átvételével, valamint válogatásával a debreceni Hajdukomm Kft., és szintén átvétellel és ideiglenes tárolással pedig a Kristály 99 Kft. foglalkozik. Az A.K.S.D. Kft január 1. óta végzi Debrecen város lakossági hulladékainak gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását. A október óta szelektív hulladékgyűjtés is beindult Debrecenben, amit a 264/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet megjelenése után kibővítették az elektronikai és elektromos hulladék gyűjtésével, majd részleges bontásával A.K.S.D. Kft. begyűjtési tevékenysége A cég októberében az Electro-Coord Kht. rendszeréhez csatlakozva kezdte el az elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtését. Kezdetben csak begyűjtési engedéllyel rendelkeztek és az általuk begyűjtött hulladékot az Electro-Coord rendszerbe bekapcsolódott 17

18 kezelőkhöz juttatták tovább. A begyűjtési célcsoportok a lakosság, a gazdasági társaságok, az önkormányzatok és a kiskereskedők voltak, ami azóta nem változott. Lépésről-lépésre alakult ki hálózatuk, több alakalommal szerveztek a lakosság részére e-hulladék gyűjtési akciókat, melynek eredményeképpen egyre jobban megragadt az emberekben, hogy ezeknek a hulladékoknak visszagyűjtése és ártalmatlanítása mennyire fontos. Ennek eredményei mennyiségi oldalról is megmutatkoztak, a évhez képest ban négyszer több hulladékot gyűjtöttek be júniusában nyitották meg a Lakossági Hulladékgyűjtő Udvart, illetve a Központi telephelyükön továbbra is folytattuk az átvételt cégek, közületek és vállalkozások számára. Elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtését, szállítását abrolleres, konténeres és platós gépjárművekkel végzik el. 1. kép Abrolleres gépjármű (fent balra), Platós gépjármű (fent jobbra), Konténerszállító gépjármű (lent) (Forrás: A.K.S.D. Kft.) Már 2005 októberében az induláskor ingyenes elektronikai hulladékgyűjtést szerveztek a lakosság részére. Az akciók minden októberi hétvége szombatján 8-tól 16 óráig zajlottak. Minden hétvégén két helyen, összesen nyolc helyszínen (Ezt nem értem! 2 v. 8 helyen?) lehetett elhelyezni a hulladékot 30 m 3 -es abrolleres konténerekbe február és 18

19 március hónapokban újabb gyűjtés indult már hat hétvégén, de csak 6 helyszínen, ugyanakkora konténerekbe. Az ilyen jellegű gyűjtés tapasztalatai azok voltak, hogy sok esetben a hasznosan kinyerhető alkatrészeket (pl.: vas vagy réz tartalmú alkatrészek) eltávolították az avatatlan kezek, hogy eladhassák. Így 2006 szeptemberében egy új ingyenes gyűjtőjárat indult, ami azt jelentette, hogy telefonos egyeztetés után, minden szombaton a megbeszélt időpontban elhozták az A.K.S.D. munkatársai a lakásoktól az e-hulladékot. Ezáltal nem kerültek ki az utcára a hulladékot, és így nem kerültek rossz kezekbe. Ez 2007 márciusának és szeptemberének szombatjain is folytatódott tavaszától újra változtattak a rendszeren, a lomtalanítással egybekötve próbálják gyűjteni az e-hulladékot. Itt is telefonon egyeztetett időpontban mennek ki az A.K.S.D. emberei és a lomot elszállító gépjárművel együtt haladva egy külön autóval szállítják el az e- hulladékokat. Mivel nemrég indult ez az új rendszer erről még nem szereztek kellő tapasztalatot ábra Az AKSD Kft. által begyűjtött e-hulladék mennyisége 2005 és 2007 között (kg-ban) (Forrás: AKSD Városgazdálkodási Kft.) Az ábrák is formailag egységesek legyenek! Azaz valamennyi oszlopdiagram ugyanúgy nézzen ki! Hagyjuk a csicsázást! Mindenesetre az megfigyelhető, hogy 2005-ös indulás óta folyamatosan növekedik a begyűjtött mennyiség, ami a lakossági gyűjtőakcióknak és későbbi gyűjtőjáratoknak, 19

20 lakossági hulladékudvar megnyitásának és a Központi telepen való átvételi lehetőségeknek köszönhető. A 2. ábra ezt nagyon jól szemlélteti és ezzel az A.K.S.D. is hozzájárulhat ahhoz, hogy a 2008 évvégéig kötelező 4 kg/fő/év mennyiséget elérje Magyarország AKSD Kft. bontó üzeme Az Elektronikai hulladék bontó üzem létesítésével lehetővé vált az elektronikai hulladékok elsődleges kezelése és bontással keletkező egyes frakciók újrahasznosítása. A beruházás az Észak-Alföldi régió területfejlesztési programján belül valósult meg, amely során az A.K.S.D. Kft. 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Az elektronikai hulladékbontó az A.K.S.D. Kft Debrecen, Vértesi út 9/b. telephelyén került kialakításra. A beruházás októberére készült el és novemberben volt a bontóüzem átadása. A bontóban évente 2000 tonna elektronikai hulladékkezelésre van lehetőség. Lakossági Hulladékudvar+ Központi Telep Lakosság + Közület + Vállalkozás E - bontó Hídmérlegelés Szelektálás Hűtőgép Képcsöves Vegyes Bontás Frakcionált mérlegelés Bontásból származó másodnyersanyagok Átadás Veszélyes hulladékok Egyéb frakciók Képcsöves, Hűtőgép 3. ábra Az A.K.S.D. Kft. begyűjtés és hasznosítás folyamata (Forrás: AKSD Városgazdálkodási Kft.) A hulladékok előkezelését, bontását 4 fő betanított munkás végzi, az adminisztrációs feladatokat és a munka felügyeletét 1 fő bontóvezető látja el, továbbá az e-hulladékok rakodási, mozgatási feladatait 1 fő targoncavezető hajtja végre. 20

Elektromos berendezések hulladékainak visszagyűjtése különös tekintettel a hulladék-keletkezés újrahasználat útján történő megelőzésének lehetőségére

Elektromos berendezések hulladékainak visszagyűjtése különös tekintettel a hulladék-keletkezés újrahasználat útján történő megelőzésének lehetőségére Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Elektromos berendezések hulladékainak visszagyűjtése különös tekintettel a hulladék-keletkezés újrahasználat útján történő

Részletesebben

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2012. év A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Budapest, 2011. szeptember 15. Verziószám: 1.0.01 1/42 Országos Gyűjtési és Hasznosítási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Elektronikai hulladékválogató, - feldolgozó Szakmabemutató információs mappa

Elektronikai hulladékválogató, - feldolgozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKA ÉVA, KÖRNYEZETMÉRNÖK, ITALOS KARTON

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Élelmiszertudományi kar Konzervtechnológiai Tanszék A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Porpáczi Krisztina Budapest, 2012

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT.

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. Kecskemét, 2014. február 3. Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék: 1, A település bemutatása.........

Részletesebben

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13)

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) Budapest, 2012. augusztus 25. Változat: 01/2013 1/33 Impresszum Ezt a dokumentumot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készítette,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI BETÉTDÍJAS CSOMAGOLÁSI RENDSZER

A MAGYARORSZÁGI BETÉTDÍJAS CSOMAGOLÁSI RENDSZER JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI BETÉTDÍJAS CSOMAGOLÁSI RENDSZER BŐVÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA" CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL (KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG MEGBÍZÁSÁBÓL) BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben