Manna. Karácsonyi üzenet. II. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja karácsony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Manna. Karácsonyi üzenet. II. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2006. karácsony"

Átírás

1 Manna II. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Velünk az Isten! Karácsonyi üzenet Hogy a csillag fényéből semmit sem kopott, Értelme lett csak megszokott. Hogy a Gyermek ma is testté lett csoda, Isten jósága, mosolya. Hogy pásztor, király egyformán kedves ott, S előtte boldog lesz legott. Hogy a bölcsek serege most is útra kel, Elég nekik a régi jel. Hogy a szívem ma is repesve fut Felé, Ma is azé a Gyermeké. Füle Lajos Minden olyan korszakban, amelyre a korábbinál is nagyobb sötétség és félelem volt jellemző, fontos jel érkezett felülről, a Világosság Atyjától. A József álmában megjelenő angyal egyértelművé tette, hogy Jézusban az Immánuel-ígéret öltött alakot (Ézs 7,14). Isten elküldte Fiát, aki megüresítette önmagát, lemondva isteni dicsőségéről, majd megalázta magát, felvette az emberi, szolgai formát és vállalta annak minden következményét. Betlehemben mint gyenge gyermek jelent meg, s egyszerű körülmények között nőtt fel. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus adományát, hogy gazdag létére szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8,9). Működése idején hirdette az evangéliumot, betegeket gyógyított, éhezőket elégített meg, és gyötrelmes szenvedéseket kiállva halt meg a kereszten. A zsidók nem gondolták (s ma sem hiszik), hogy az Úr szenvedő szolgájá -nak leírása (Ézs 53) szervesen beletartozik a Messiásról alkotott képbe. Az Úr Jézus kortársai egészen más elképzeléseket tápláltak a várt Messiás felől. Olyat vártak, aki tekintélyes, gazdag, és meg tudja szabadítani népét a római elnyomástól. Az Üdvözítő fogadtatását nagyon találóan jellemzi János evangélista: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. (Jn 1,11). Ezért van az kiterjesztve az értelmezést a zsidó- kon túl minden emberre, hogy oly sokan várnak megváltásra. S bár közben ateizmusba, materializmusba és nihilizmusba menekülnek, valójában Isten látható jelenlétének hiányától szenvednek. S ez nem csupán azért szomorú, mert nem hisznek a feltámadt és mennybe ment Jézus Krisztus által elküldött Szentlélek vigasztaló jelenvalóságában, hanem azért is, mert bennünk és rajtunk nem ábrázolódik ki elég felismerhetően Krisztus arca Korunk embere, a keresztény Európa lakója, bár tud Istenről, a gyakorlatban mégis úgy él, mintha Ő nem létezne. A nagy többség jól ismert kifogása: Ha volna Isten, nem engedné a pusztító háborúkat, járványokat, éhínségeket, mert hatalmában állna a gonoszt egy pillanat alatt megsemmisíteni! Ez az elvárás testies gondolkodást tükröz, és valahol rokon Izráel hamis Messiás-váradalmával. Ugyanakkor sűrűn lakott földünkön egyre nő az emberek elmagányosodása, a senki nem törődik velem érzése. Hazánkban ehhez még társul a frissen bevezetett megszorító intézkedések várhatóan drámai hatása Csoda-e, ha ebben a helyzetben embertársaink pótlékokhoz fordulnak, alternatív megoldásokat keresnek, hogy valamiképp betöltsék az Isten-alakú űrt. Van, aki alkoholban, kábítószerben lel társat; van, aki a pénznek hódol; míg mások a sikert, az érzéki gyönyö-

2 M A N N A csodának: a Jézus Krisztusban való élő hit. Attól kezdve, hogy szívünkbe fogadtuk az Üdvözítőt, megszűnt magányosságunk. Szentlelke által vigasztal, bátorít, tanácsol, gyümölcsöt érlel bennünk, és ajándékokkal halmoz el. Velünk van életünk gondjai között, a próbákban megtart, a kísértésekben megőriz. Jelenlétét érezzük a naponkénti vezettetésben, apró csodákban Velünk van minden napon a világ végezetéig. Azután pedig? Eljön értünk Jézus Krisztus az ő dicsőségében, hogy vele lehessünk mindörökre! Ennek nyitányaként hangzott fel az angyalok éneke a betlehemi mezők felett röket hajszolják; vagy újabban a virtuális valóságba menekülnek. Sokakat vonz az okkultizmus, a New Age által felkínált lehetőségek garmadája. A spiritiszták (mai nevükön: szellemi búvárok) szellemekkel, az UFO-hívők kis zöld emberkékkel népesítik be környezetüket. Karácsony jelentősége éppen abban van, hogy hatalmasan bizonyítja Isten személyes jelenvalóságát kegyelmes lehajlása által. Szeretete arra indította, hogy egyszülött Fiát adja, akinek áldozatára tekintettel kész eltörölni minden megbánt bűnt (Jn 3,16). Mindez a napnál fényesebben jelzi: Isten az ember pártján áll, mellette van! Ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen! Egyetlen feltétele van a Kolozs Nagy János (IMA)HÁZUNK TÁJÁN December 17-én két kedves alkalomért is hálát adhattunk Istenünknek. Közvetlenül a délelőtti istentisztelet után került sor időseink hagyományos karácsonyi összejövetelére. Dr. Almási Tibor lelkipásztor testvér igei köszöntője után éneklés következett, ezután Tapasztóné Teri néni verset mondott, Pomáziné Ilonka néni bizonyságtételét osztotta meg társaival, Fábián Béla bácsi karácsonyi élményeiről beszélt, majd a finom ebéd következett. Az imádkozást még éneklés és Kovácsné Anna néni versmondása követte. Végül azokról a testvérekről emlékeztek meg időseink, akik tavaly még ott lehettek a karácsonyi ünnepségeken. Köszönjük mindenkinek, aki szolgálatával kedveskedett, mert így hozzájárult ahhoz, hogy ezen az alkalmon is Isten neve dicsőíttetett meg! Délután a kerületi gyerekeknek tartottuk meg a szintén már hagyományossá vált karácsonyi Gyerekklub alkalmát. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 24 gyülekezeti gyermek és szüleik mellé, 92 vendég gyermek érkezett családjukkal együtt. Így szép számú hallgatóság gyűlt össze, hogy részese legyen a karácsonyi örömüzenetnek. Nagy Péter testvérünk köszöntötte a résztvevőket, majd a Kicsiny lettél értem című ének megtanulása következett, amelyet Gulyásné Ádány Tímea vezetett, ebben két segítője Zsigovics Virág és Boda Gábriel volt. Kiss Laci bácsi már nagyon sokszor volt vendégünk a gyerekklubos alkalmakon, így izgatottan vártuk, hogy most mit talált ki nekünk karácsonyra. Rajzos előadásában karácsony igazi értelmére hívta fel a gyerekek és szüleik figyelmét. A világban legtöbbször a képzeletünk vágyai, a jó és finom ételek elfogyasztása és a szórakozás, a buli fogalmai kapcsolódnak legfőképpen a karácsonyhoz. De Isten nem így gondolkodott, hiszen a HIT ajándékát adta nekünk egyszülött Fia megszületésével, és azzal, hogy mi nemcsak a kisbaba Jézust ismerhetjük meg, hanem megváltó Urunkat is az Ő személyében. Ezután ismét éneklésre került sor, amelyet most az önként jelentkező gyerekek külön kis csoportja vezetett. Az alkalom végén pedig a várva várt ajándékosztás és a szeretetvendégség következett. Köszönjük a segítők munkáját, reméljük, hogy az elvetett mag egyszer ezeknek a kisgyermekeknek a szívében is életre kel! 2

3 Volt egyszer három fa. Egymás mellett nőttek az erdőben. Barátok voltak, és mint többnyire a barátok ők is sokat beszélgettek egymással. Továbbá mint többnyire a barátok ők is teljesen különbözőek voltak, bár ugyanazon a helyen nőttek fel, és mindhárman nagyjából egymagasak voltak. Az első fa szerette a szépet. A második fa szerette a kalandokat. A harmadik fa pedig szerette Istent. Egy napon fáink arról beszélgettek, mik szeretnének lenni, ha majd nagyok lesznek. Ha felnövök, faragott kincsesláda szeretnék lenni, teli ragyogó drágakövekkel mondta az első fa. A második fa nem ilyen dolgokra gondolt. Ha felnövök, hatalmas hajó szeretnék lenni mondta. A kapitánnyal, egy nagy kutatóval együtt új országokat fogunk felfedezni. A harmadik fa közben az ágait rázta. Én egyáltalán nem szeretném, hogy feldolgozzanak mondta. Szeretnék itt maradni, ahol vagyok, és minden évben egyre magasabbra nőni, hogy én lehessek az erdő legmagasabb fája. Ha aztán rám néznek az emberek, látják, hogy Istenre mutatok. Teltek-múltak az évek, és egyszer csak három favágó érkezett az erdőbe. Végre! kiáltott fel az első fa, amikor az első favágó kezdte kivágni őt. Most fog valóra válni az álmom, hogy kincsesládika leszek. Remek! kiáltotta a második fa, amikor a második favágó őt kezdte kivágni. Most megvalósulhat az álmom, hogy vitorláshajó leszek. Jaj, ne! kiáltott fel a harmadik fa, amikor a harmadik favágó őt kezdte kivágni. Akkor nem tudom többé Isten felé irányítani az emberek tekintetét. A favágók elvitték a három fát, amelyek közül kettő számára sokat ígérőnek nézett ki a jövő. De nemsokára mindhármuknak el kellett temetniük az álmaikat. Ahelyett, hogy szép kincsesládikát faragtak volna belőle, az első fát állatoknál használatos csúnya etetővályúvá, jászollá dolgozták fel. Kecses vitorlás helyett egyszerű halászcsónak lett a második fából. A harmadik fából pedig semmi sem készült. Csak gerendát fűrészeltek belőle, és ott hagyták az építőmunkás kertjében. Az élet folyt tovább. Évek teltek el. A három fa lassacskán megtanult együtt élni széttört álmaival. TÖRTÉNET A három fa BIZONYSÁGTÉTEL 3 Egy hideg téli estén aztán egy csapásra megváltozott az első fa élete. Egy csecsemő született ezen az éjjelen nyilvánvalóan nem közönséges gyermek. Angyalok énekeltek. Pásztorok és királyok jöttek, hogy meglátogassák. Kitalálod, melyik jászolt használta az édesanya bölcső gyanánt? Amikor az első fa felfogta, mi is történt, szíve megtelt örömmel. Mégiscsak megvalósultak az álmaim mondta. Nem raknak ugyan tele arannyal és drágakövekkel, de én hordoztam a világ legnagyobb kincsét. Tovább telt-múlt az idő, összesen mintegy harminc év, és egy napon végre megváltozott a második fa élete is. Kint volt éppen a tó közepén, amikor szörnyű vihar kerekedett. Erősen fújt a szél, és olyan magasra csaptak a hullámok, hogy a kis csónak már azt gondolta, el kell süllyednie. Ám ekkor valami hihetetlen dolog történt. A rajta tartózkodó férfiak egyike felállt. Hallgass el, némulj meg! mondta a szélnek és a hullámoknak. És azok engedelmeskedtek neki. Amikor a második fa megértette, mi is történt, az ő szíve is megtelt örömmel. Mégiscsak megvalósultak az álmaim mondta. Nem szállítottam ugyan nagy felfedezőt, de a menny és a föld Teremtőjét vihettem. Nem sokkal ezután a harmadik fa élete is megváltozott. Jött egy ács, és elvitte magával. Megrökönyödésére azonban nem valami szép dolgot készített belőle, még csak nem is valami hasznosat. Ehelyett durva fakeresztet ácsoltak belőle. Az a fajta kereszt ez, amit a katonák használnak bűnözők kivégzésére gondolta a fa rémülten. Valóban a vesztőhelyre vitték. Ott a dombtetőn rászögeltek egy halálra ítélt férfit. Tulajdonképpen ennek kellett volna a legborzalmasabb napnak lennie a fa életében, ha nem lett volna ott az a valaki: a rajta kínok kínját szenvedő férfi nem egy szokásos bűnöző volt, akinek a saját bűntettei miatt kellett bűnhődnie. Igazából ártatlan volt. Jézus Krisztus volt ő, Isten Fia, aki a világ bűneiért halt meg. Amikor a harmadik fa rájött, mi is történt, ujjongott a szíve az örömtől. Mégiscsak megvalósulnak az álmaim mondta. Nem én leszek ugyan a legmagasabb fa az erdőben, de ettől a naptól kezdve mint Jézus Krisztus keresztje újból és újból Istenre fogom irányítani az emberek tekintetét. Lynda Neilands

4 Karácsonyi fények Elkápráztató ünnepi ragyogás vesz körül bennünket karácsony idején. Az üzletközpontokban, tereken, utcákon csillogó fény vonja magára a járókelők érdeklődő tekintetét. Egyre több családi ház kertje is hasonlóan pompázik. Néhol az ablakszemekből a betlehemi csillag fénye ragyog, vagy éppen angyalszemek mosolyognak ránk. Régi hagyomány családunkban is szép szokás, hogy karácsonykor otthonunkban gyertyát gyújtunk. A lobogó láng és a kellemes illat meghitt, ünnepi hangulatot áraszt. Ám a mi családi asztalunkon nem csak karácsonyi díszként, hanem születésnapi torta dekorációjaként is lobog a gyertyaláng. És ilyen ünnepből nálunk több is van karácsony táján. Ugyanis családunk hat felnőtt tagja közül háromnak ekkorra esik a születésnapja. Szenteste előtt, 23-án Kornél fiunk, 22-én felesége, Gyopár született. Az ünnepeltek körébe én szintén beletartozom, hiszen éppen karácsony másnapjára esik születésnapom. Tavaly óta pedig december 27. is ünneppé vált számunkra, mert akkor született ötödik unokánk, Dániel. Így már négyre növekedett családunkban a születésnapjukat karácsony idején ünneplők száma! A gyertyafényre révedő tekintettel szeretteimre gondolok és hálát adok értük. Ezekben a meghitt napokban elsősorban mégis karácsony legnagyobb szülöttjére, az Úr Jézusra tekintek, csendes csodálattal. Őreá, aki a világ világosságaként elhalványít minden más egyébként kedves ünnepi fényt. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor 9,15). Dr. Almási Tiborné Éppen 15 éve történt december 22. örökre emlékezetes nap marad számomra. Karácsony előtti vasárnap volt, úrvacsorai alkalom az újkígyósi gyülekezetben. Ott éltünk, a feleségemmel abba a gyülekezetbe jártunk. Mindenki ünnepi hangulatban készült az alkalomra, teli várakozással, boldog szívvel. Bennem viszont ott motoszkált valami, amit igazából nem tudtam soha megmagyarázni. Arra határozottan emlékszem, hogy nem szerettem azokra az alkalmakra elmenni, amikor úrvacsorát osztottak. Feszengtem mindig, vágytam én is a jegyeket venni, de valami visszatartott a döntéshozataltól. Az volt a legrosszabb, amikor meg kellett fogni egymás kezét, és együtt énekelni, hogy: Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt Krisztus által szeretetben! Szilárd ez és örök.. Éreztem, hogy ez nem igaz rám nézve, én nem kötöttem szövetséget Jézussal. Én nem vagyok Krisztus által szeretetben testvére azoknak, akiknek a kezét fogom. Elmentem mégis ezekre az istentiszteletekre, de egy dologhoz ragaszkodtam, hogy az utolsó sorba a kispadra ültem. Aznap mellettem ült a sógorom a kisfiával, Armanddal (ez a későbbiekben fontos lesz). Elkezdődött az istentisztelet, pásztorunk (Papp János tv., jelenleg a Nap u. gyülekezetben szolgál ) a közelgő ünnepről és az Úr Jézus Krisztusról beszélt, arról, hogy megszületett a világnak, de a világ nem fogadta be. A feszengésem egyre csak nőtt, nem hagyott nyugodni a gondolat. Én is azok közé tartozom, akik nem fogadták be? Elérkezett az úrvacsoraosztás, én mindenfelé néztem, csak Krisztus megtört testére nem. Mikor mellettem tovább mentek, Armand oldalba bökött, és megkérdezte: Géza, te miért nem vettél?. Mint kétélű kard hasított szívembe a kérdés, tudtam, hogy most az Úr egy gyermeket használ arra, hogy kimozdítson ellenállásomból. Igazán elfogadható, értelmes választ nem tudtam adni a kérdésére, viszont ott égette a lelkemet továbbra is, míg meg nem hozták a poharat. Amikor elhaladtak mellettünk, a fiatalember ismét megbökött a könyökével: Te miért nem veszel?. Akkor döbbentem rá, hogy én vagyok gátja a szövetségkötésnek. Egy pillanat alatt megtört lelkem ellenállása, mintha összezúztak volna, nem volt már tovább kellemetlen megfogni testvéreim kezét, és énekelni velük: Áldott legyen a frigy. Alig vártam, hogy vége legyen az istentiszteletnek, tűkön ültem a helyemen, amit pásztorunk észre is vett, mert ezt mondta: Úgy látom, Géza barátunk mondani akar valamit.. És végre elmondtam, hogy szeretném az Úr Jézust követni, szeretnék az Ő gyermeke lenni, és ebbe a gyülekezetbe tartozni. Mint mikor egy nagy teher leesik a kerékpárunk csomagtartójáról és könnyű lesz tovább tekerni, ilyen érzés volt számomra ez a perc. Megszabadultam egy nagy tehertől, ami nyomta a lelkemet. Hálás vagyok Istennek, hogy értem nyúlt a világba, mint a pásztor azért az egy juháért, aki szakadékba esett. Nem hagyott elveszni, nem mondott le rólam. Há- 4

5 lás vagyok az újkígyósi testvérekért, akik, mivel akkor még nem volt bemerítő medence az imaházban, egy lélekért is elhozták a Jordánt. A következő hónapokban megépítettek bemerítő medencét. Nem harc nélküli az életem, a küzdelmektől sem mentes, de mindig ott van velem az Úr Jézus Krisztus, aki vigyáz rám, akihez fordulhatok minden gondommal, örömömmel. Úgy szeretném élni az életem, ahogy azt a bemerítéskor kapott igében olvashatjuk: Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10b). Zsigovics Géza Karácsonykor özvegyen Ez a két szóból álló mondat szomorúságot áraszt, és így valakiből sajnálatot, másból pedig részvétet vált ki. Igazán együtt érezni mégis csak az tud, aki szintén ebben az élethelyzetben van. Amikor párommal, Sanyival elkezdtük közös életünket, jöttek a hétköznapok, az ünnepnapok, és hamarosan elérkezett az első karácsony is. Természetesen szeretetben, örömben teltek az ünnepnapok. Hálásak voltunk Istennek, hogy mindkettőnk szívében már kora ifjúságunkban megszületett Krisztus, és így a világ sok-sok kísértésével szemben védettek lettünk. Így volt ez mind a 26 együtt töltött karácsony alkalmával. Aztán az Úr úgy döntött, hogy hazahívja beteg, megfáradt gyermekét, az én Tőle kapott segítőtársamat. És újból elölről kezdődött a számolás, és megint lett egy első karácsony, de egyedül! Elképzelni sem tudtam, hogy az milyen lesz. Most már a negyedik, társ nélküli karácsonyra készülök, egyrészt abban a tudatban, hogy párom a mennyben ünnepel, másrészt pedig, hogy nekem még feladatom van, vagy Istennek még faragnivalója van rajtam. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy azért vannak kellemes gondjaim is, az ajándékozásra készülődve. Hiszen magányomat oldandó, a mindennapi problémák megoldásához kaptam egy kedves fiatal párt, akik úgy gondoskodnak rólam, mint jó gyermek a szülőjéről, és én mint egy mami szeretem őket. Ha mindezek ellenére néha elcsüggedek, igyekszem szilárdan ráállni arra az igére, hogy: Mindenre van erőm a Krisztusban, és a mindenkor aktuális feladatra koncentrálni, hogy útmutató lehessek azoknak, akiknek csak Jézuskájuk van, hogy mielőbb a feltámadt Krisztust, személyes megváltójukat ünnepeljék. Kosztán Sándorné, Magdi Az elmúlt időszakban kezdett teret hódítani látáskörünkben az a tény, hogy az ifjúságon, sőt a gyülekezeten belül elég nagy szétszóratottságban vagyunk, s alig ismerjük egymást. Először csak ötletként vetődött fel, majd elhatározásként erősödött meg, rövid időn belül pedig a tettek mezejére lépve december 2-án, szombaton, 17 órakor sor kerülhetett az első LEÁNYKÖR-i alkalomra. A Sonkoly család kedvességét és vendégszeretetét élvezhettük ezen a délutánon. Tizenegyen vettünk részt ezen a beszélgetős és játékkal fűszerezett találkozón, de reményeink szerint a jövőben bővülni fog e kis csapat létszáma. Ahogy körben ülve elkezdtük megosztani egymással a gondolatainkat, tapasztalatainkat, rádöbbentem arra, hogy mennyire szükségünk van a mély és őszinte VELÜNK TÖRTÉNT Híradás a Leánykör első alkalmáról lelki beszélgetésekre. Egymás bátorítása, erősítése által Isten összefogó szeretetét éreztem. Az első alkalom befejezéseként egy olyan játékot kerestünk elő, amely során beleláthattunk, hogy mit is gondolunk egymásról, milyennek ismertük meg a másik személyiségét a gyülekezetben eltöltött évek, hónapok, hetek során. Természetesen nem tagadtuk meg magunkat abban, hogy a gyülekezeti szokásokhoz hűen készítettünk egy kis szeretetvendégséget, süteménnyel, gyümölccsel és üdítővel. Elmondhatom, hogy sok apró áldást nyertem a frissen induló LEÁNYKÖR csoportjában eltöltött órák alatt. Hiszem (hisszük), hogy az Úr áldása lesz közöttünk minden alkalomkor. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben. (Péld 27,17,19). Vadas Márta 5

6 GYERMEKOLDAL Kedves Gyerekek! Amikor kezetekbe veszitek ezt a mostani újságot, már mindenki boldogan mesélhet a karácsonyra kapott ajándékairól. Örüljünk együtt annak, hogy az Úr Jézus azon a régi, első karácsonyon minden emberért megszületett! Kívánjuk, hogy a ti szívetekben is szülessen meg a Megváltó, hogy azután Vele együtt tudjatok járni a keskeny úton! A múlt havi rejtvények megoldásait a lépcsőházban lévő táblán láthatjátok. A decemberi helyes megfejtők: Antal Nikolett Ádány Anna Ádány Balázs Ádány Zsófia Boda Péter Uri Benjámin Uri Imre Zsigovics Benjámin Zsigovics Dorina Zsigovics Virág Ígéretünkhöz híven most értékeljük az egész éves munkátokat. Az alábbiakban azok neveit olvashatjátok, akik helyes megoldásokat dobtak be 2005 novembere és 2006 decembere között. A név mellett a helyes megoldások számát láthatjátok. Reméljük, hogy akik eddig még nem, vagy csak ritkán ültek neki a feladatoknak, azok nagyobb kedvet kapnak e névsor láttán, és lelkesebben fejtik majd meg az elkövetkező rejtvényeket. Boda Péter 11 Sonkoly Anna 4 Zsigovics Benjámin 10 Uri Benjámin 4 Ádány Balázs 9 Ádány Zsófia 3 Zsigovics Virág 9 Kiss Máté 3 Ádány Szilvia 8 Zsigovics Dorina 3 Boda Gábriel 8 Ádány Máté 2 Almási Rubina 7 Sztasák Ábel 2 Uri Imre 6 Antal Nikolett 1 Ádány Anna 4 Nagy Máté 1 Ádány Rebeka 4 Sztasák Zsófia 1 A Bibliából tudjuk, hogy méltó a munkás a maga jutalmára, ezért 26-án délelőtt, a gyerekkarácsony után mindenki megkapja az egész éves munkájáért járó jutalmát. Most pedig szokás szerint következzenek az új feladatok, amelyeket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon szükséges egy kis szülői segédlettel oldjatok meg. Megfejtéseiteket január 28-ig dobjátok be a szokásos piros dobozba. Kisiskolások (7-11 év) A mostani feladatotok az lesz, hogy Lukács és Máté evangéliuma alapján találjátok ki, hogy az első karácsonykor Ki mondta kinek? 1. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! 2. Ímé, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! 3. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? 4. Üdvözítő született ma néktek, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 5. Menjünk el egész Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. 6. Hol van a zsidók királya, aki most született? 7. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt. 8. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt! A megfejtéseket odaírhatjátok az igeversek után is, de külön papírra írva is elfogadjuk. A neveteket sem lefelejtve, dobjátok be a szokásos piros dobozba. Nagy iskolások (11 év felett) 6

7 Íme, a karácsonyi történethez nagyon is kapcsolódó két igevers, jól összekeverve. Megfejtésül nemcsak a helyes sorrendben leírt verseket kérjük, hanem az igehelyeket is. A megoldásról ne felejtsétek le a neveteket sem, utána irány a piros doboz! IZRÁEL MERT ÁLDOTT MEGTARTÓM ERŐS ÍME ÉN NÉPÉT ENGEM HÁZÁBÓL MEGALÁZOTT NEKÜNK SZOLGÁLÓLEÁNYA FOGVA DÁVIDNAK MINDEN URAT ÉS ÜDVÖZÍTŐT MAGASZTALJA SZERZETT BOLDOGNAK LELKEM SZOLGÁJÁNAK UJJONG NEKI MOSTANTÓL AZ ISTEN NEMZEDÉK AZ MEGLÁTOGATTA ÉN HOGY LELKEM ÉS ISTENE ELŐTT AZ MOND RÁTEKINTETT VÁLTSÁGOT VOLTÁRA AZ TÁMASZTOTT ÉS ÚR Ovisok: Biztosan kitaláltátok már, hogy kik vannak a képen. Színezzétek ki, majd anyuék írják rá a neveteket, és dobjátok be a piros dobozba. Boldog születésnapot! Szeretettel köszöntjük (most előre) az egyetlen januári születésnapost, Ádány Zsófiát (jan. 15.)! HÓPELYHEK Ne várj nagy dolgot életedben! kicsiny hópelyhek az örömök. Túrmezei Erzsébet Kicsiny hópehelynek tűnik, de nekem mégis nagy örömöt jelentett, amikor egyik nap Szilvi unokám eljött hozzám iskola után. Abból pedig, hogy a következő héten egyik osztálytársát is magával hozta, arra következtettem, hogy jól érezte magát nálam. Az meg különösen kedves színfoltja volt ez utóbbi látogatásának, hogy a falon függő fotót, így mutatta be az osztálytársának, hogy a mi családunk. Ezt a nagy fotót gyermekeinktől kaptuk, a 40. házassági évfordulónkra, ami április 3-án volt. Csabi még nem volt Timi férje, Barni pedig még nem született meg, ezért ők nincsenek rajta. Sőt, férjem meg én sem, mert meglepetésnek készült. Szilvi engem felüdített a látogatásaival, s közben ő is jól érezte magát. Ehhez hozzájárult az is, hogy egy időre Barni is ott volt, és lehetett vele hancúrozni. Ez az ige visszhangzik bennem: és aki mást felüdít, maga is felüdül. (Péld 11, 25/b). Ádány Mihályné, Annuska 7

8 SZÜLETÉSNAPOSOK Szeretettel köszöntjük (most előre) januárban született testvéreinket! Zsigovics Gézáné (jan. 4.) Kiss Gyula (jan. 5.) Tokaji István (jan. 20.) Uri Imréné (jan. 21.) Magyar Sándorné (jan. 25.) Horpácsi Tivadar (jan. 27) Ökrös Sándorné (jan. 27.) Magyar Sándor (jan. 28.) Tóthné Jusztin Anikó (jan. 30.) Hiszen a bűn nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. (Róma 6,14). Ha kegyelem alatt vagytok, akkor a sátán nem uralkodik felettetek. Átadtátok az uralmat az Úrnak, aki átvitt a sötétségből a világosságba, elnyomásból szabadságba, az Ő Fiának országába. Ez a váltás forradalmi változással jár mindenkinek az életében. A sátán uralma véget ért, és megkezdődött Jézus Krisztus uralma. Bármikor is volt ez az átalakulás, őrizzétek meg ezt az állapotot, soha ne történjen visszarendeződés. Figyeljetek mindig arra, hogy ki jut szóhoz életetekben, kinek adtok felhatalmazást a kormányzásra. Hozzatok jó döntést! Lukács Edit Gyülekezeti alkalmak Vasárnap: 9,15 óra: imaóra, gyerekeknek bibliakör 10 óra: Istentisztelet 17 óra: Istentisztelet, kivéve 3. vasárnap Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra Péntek: 18 óra: ifjúsági alkalom Ünnepi program: December 25-én, hétfőn: imaóra 9,15 óra, karácsonyi istentiszteletek 10 óra és 17 óra December 26-án, kedden: gyermekkarácsony 10 óra December 31-én, vasárnap: imaóra 9,15 óra, istentisztelet: 10 óra, óévi Istentisztelet, 17 óra, szeretetvendégség Január 1-én, 10 órakor újévi imaóra Betegeink Gál Dezső Horpácsi Tivadar Kádárné Kőszegi Mariann özv. Láda Sándorné özv. Takács Sándorné (Kiskőrösi Szeretetház) Imádkozzunk kedves testvéreinkért! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy Ő legyen velük testi-lelki szenvedéseikben! Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. (Zsolt 84: 6-8.). Postaládánkból Az Úr eljövetele A várakozás, a készülődés szent karácsony ünnepére, eszembe jutatta a gyermekkor árvaházi karácsonyait. A szentesti ünnepségre a mai napig is nagyon jó érzés visszaemlékezni. A sok szép karácsonyi ének, közülük is a Csilingelő harangocskák kezdetűt emelném ki. A versek! És végül persze az ajándékok. Számunkra parányi örömöt adó kincsek. Emlékek. Az árvaházban tanultak, a mindenkire vonatkozó igazságos fegyelem példaértékű volt! Az igazságérzetem sokszor bajba sodort később. Saját mércém az volt, hogy nincs nagyobb fájdalom a ki nem mondott igazságnál. Hányszor dúdoltam magamban: Ami most rejtve végbemegy, napfényre jönni fog. Az imádkozzál és dolgozzál ige napirenden volt. Az iskolai dolgokon túl mindent megtanultunk ami a mindennapi életben, mint munka adódott. Volt jószág, konyhakert, gyümölcsös, házimunkák, konyhai teendők; a krumplihámozást, mi fiúk végeztük. Ezekben mind segítettünk, így tanultuk. De nagy hasznát is vettem ezen tudományoknak későbbi életemben! Békességes ünnepet kívánok a gyülekezetnek! Pálinkás Ferenc, volt árvaházi növendék Újévi recept (2007) Vegyél 12 hónapot. Gondosan tisztítsd meg a keserűségtől, kicsinyességtől, félelemtől, haragtól. Ezután oszd fel a hónapokat 30 vagy 31 napra. Minden napot készíts el egy rész munkából, három rész jóakaratból, és egy gyűszűnyi derűből. Mindehhez adj egy csipet iróniát és egy késhegynyi tapintatosságot. A kapott masszát bőven öntsd le szeretettel. A kész ételt mindig díszítsd apró figyelmességgel és tálald fel mosolygó arccal. Szeretettel: Nagy Rezső Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka. Fotó: Zsigovics Géza Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. 8

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET III. évfolyam 1. szám Január, Február, Március Örömöd teljes legyen Jézus Krisztusban! Ujjong Ujjong a szívem neked Istenem, mikor a Bibliát a kezembe veszem, s olvasni

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben