A sérült konkrét fizikai tevékenysége: szerelés. mezőgazdaság gépszerelés gépszerelés összenyomód ás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sérült konkrét fizikai tevékenysége: szerelés. mezőgazdaság gépszerelés gépszerelés összenyomód ás"

Átírás

1 Munkaverzió, a helyeírái é fogalmazái hibák javítáa előtt. A kategóriákat tovább pontoítjuk cím: leírá iparág: Munkafolyam at: Tizenegy zint zuhaná Apa é fia egy 10 emelete házban (+ három zint mélygaráz) a 8. emeleten egy felzálló cő bilincrögzítéét végezték. Az apa a zabálytalan korláton áteett liftaknába é a legaló zintre zuhant, (11 emeletet). A liftaknából a tűzoltók hozú munkával, egy rakodólapra kötözve emelték ki az elhunytat. Az egéz épületben ehol nem volt zabályo korlát. A érült konkrét fizikai tevékenyége: A baleetet kiváltó eemény: A munkabaleethez kapcolható ezköz: baleet úlyoága zabálytalaná g építőipar zerelé bilincrögzíté leeé ninc halálo hibá korlát 400V áramüté Alátámaztá Károly alkalmi munká volt. Amikor a betonpumpa nyomta a betont, megfogta a fém cövet. Károly cipője lyuka, zakadt volt. Sajno a 400 Volto zabad vezetékhez a pumpa hozzáért, é Károly-akinek nem kellett volna a pumpát fogni- halálo áramütét kapott. Az áramjegy a lábán jól látható. A munkavállalók a tehenézeti telepről a zerve trágyát egy traktorral vontatott pótkocin zállították el a trágyakazalhoz. A leraká helyzínére érve az egyik munkavállaló a kézi működtetéű hidraulikát el kezdete pumpálni, hogy a billenő pótkociról a trágyát lebillente. A munkahenger cak félig nyílt ki, ezért hidraulika olajt öntöttek a pótkoci billentőhidraulikájának tartályába, de a plató mégem emelkedett tovább. A plató emmilyen kitámaztó ezközzel nem volt biztoítva vizazuhaná ellen. Ekkor elkezdték légteleníteni a rendzert, melynek orán a az áldozat a pótkoci végénél lévő hidraulika zivattyú fölött behajolt az alváz é a félig felemelt plató közé. A plató ekkor vizazuhant munkavállalóra é annak a halálát okozta. építőipar villamo zerelé mezőgazdaág gépzerelé gépzerelé özenyomód á betonozá áramüté betonpumpa halálo nem megfelelő védőezköz, illetéktelen munkavégzé pótkoci halálo kitámaztá nélküli zerelé

2 Szabálytalan emelé Körbálázó A zabálytalan emelé (valózínűleg kiakadt a kötél a horogból) miatt a dolgozó fejére ráeett a 800 kiló bála. A érülébe belehalt. Körbálázá közben a felzedő egyég eltömődött. A traktorvezető a munkagép kikapcoláa nélkül próbálta a hibát elhárítani, így a bálázó a kezét berántotta. A traktoro alkarját amputálni kellett. Barkácolt eloztó A biztonági őrt áramüté érte a képeken látható eloztónál. A ki fadarabkát ő haználta a dugó helyett a vezeték rögzítéére Betonpumpa Építkezéen a dolgozó a betonpumpa töltőcövét irányította a feltölteni kívánt területre. Egy roz lépé következtében, a munká megbotlott a már kéz acélhálóban, így egyenúlyát veztve belekapazkodott az amúgy i rozul zerelt töltőcőbe. Építkezéen a dolgozó a betonpumpa töltőcövét irányította a feltölteni kívánt területre. Egy roz lépé következtében, a munká megbotlott a már kéz acélhálóban, így egyenúlyát veztve belekapazkodott az amúgy i rozul zerelt töltőcőbe. A pluz terhelé miatt a töltőcő a munkára zuhant, aki azonnal életét veztette. raktározá daruzá irányítá kötegelt acélanyagok mezőgazdaág hibaelhárítá hibaelhárítá mozgó géprézel érintkezé vagyonvédelem egyéb imeretlen érintkezé elektromo árammal építőipar betonozá betonozá roz mozdulat, botlá halálo rögzíté körbálázó conkolá üzem közbeni javítá elektromo berendezé betonpumpa töltőcő áramüté halálo áramüté nem zabványo ezköz rozul zerelt egyég Egyenetlen úlyeloztá Földmunka Az alábbi képek az egyenetlen tömegeloztá következményeit illuztrálják. Az eetek többége nem halálo kimenetelű, de nem kizárt a lehetőége. közlekedé, zállítmányozá közlekedé, zállítmányozá zállítá, utazá imeretlen jármű egyéb túlterhelé A munkaterületen dolgozó áldozat imeretlen építőipar közlekedé imeretlen elüté jármű halálo figyelmetlenég okból a a képen látható munkagép útjába került. A munkagép vezetője nem vette ézre a gép lánctalpa elé került munkatárat.

3 A leeő cerép Daráló A daru A tetőn cerepeztek, 20 m magaan. Valaki megrúgott egy iker hódfarkú cerepet, é az a iakot nem vielő daru fejére eett. A húüzemi munká munkahelyi baleetet zenvedett, mikor a darálóban elakadá miatt kézzel próbálta meg kiigazítani az elakadt anyagot. Sérüléei jobb kezén maradandóak. A daru 22 éve dolgozott, a zükége végzettéggel rendelkezett. Egy októberi napon a 2 panel között állt, megnyomta a zabályo távirányítón az indító gombot, é a panelek közé zorult. Percek alatt meghalt. építőipar cerepezé vezélye zónába hatolá rozul rögzített anyag élelmizeripar darálá adagolá vezélye építőipar daruzá daru irányítá téve vezérlé tetőcerép halálo vezélyzónában való közlekedé, védőiak húdaráló conkolá egédezköz daru halálo figyelmetlenég Szemérülé Égéi érülé A fiatal munká acél alkatrézek korróziómenteítéén dolgozott, arokcizolóra zerelt drótkoronggal. Védőzemüveget nem haznált, így a korongról levállt drótzál a munká zemébe pattant. Konyhai dolgozó kezét a kézülő étel gőze forrázta le. A képen az égé eredményeként megjelenő vízhólyag é bőrleválá látható. lakatomunka gépi cizolá gép haználata anyag leváláa élelmizeripar főzé fedő emelée gőz kicapódá arokközörű érülé védőezköz edény érülé kellő körültekinté Épületbontá Egy régi épület bontáánál a födém bezakadt a munká alatt, é a feje úlyoan megérült. A romok alól 2 óra múlva ikerült a halottat kiemelni. Siakot vielt. építőipar bontá bontá omlá törmelék halálo zabálytalan művelet Eztergályo Fél hüvelyk A rutino, 58 éve eztergályo bő, lógó nyakú pólóját a tokmány elkapta, é a forgó réz feltekerte, a munká felő tete é a feje roncolódott. A nyugdíja munkánő felállt egy létrára, é a 70 cm maga retezelt védőburkolaton áthajolva lenyúlt a forgó kupaknyomóhoz. A gép a fél hüvelykujját letépte. A gép zabályo volt. fémmegmunkál á ellenőrzé ellenőrzé vezélye gyártá hibaelhárítá hibaelhárítá vezélye ezterga gép halálo lógó ruházat kupaknyomó gép conkolá vezélye térbe nyúlá

4 A gyilko polc Gyűrű A 18 éve diák a nyári zünidő alatt dolgozott egy cégnél. Éppen az iratokat pakolta az irattárban, amikor a rögzíté nélküli Salgó állvány eldőlt, é a fiút maga alá temette. (azonnal meghalt) Egy 46 éve munká a jobb kezén a középő ujján jegygyűrűt vielt. Megemelt egy raklapot, - kb 20 kg - a gyűrű beleakadt, é az ujját letépte. Halálo áramüté A lakato munkavállaló, hegeztéi munkákat végzett. A kábeldobra feltekercelt kábel a nagy áramerőég miatt felmelegedett, majd a kábel zigetelét a hő megolvaztotta. A munká a munka haladtával egy máik állára zeretett volna menni, amihez a kábel lecévéléére lett volna zükég. Hozzáért a zigetelé nélküli elektromo kábelhez, é halálo áramütét kapott. Tetőn végzett munkaegy 34 éve rutino munká a 10 emelete ház tetején zigetelét javított. Kiköté nélkül ment ki a tetőzet zélére é leeett. raktározá raktári tevékenyég rakodá özenyomód á algó polc halálo rögzíté egyéb emelé emelé elakadá raklap conkolá gyűrű vielée egyéb lakato munka hegezté áramüté elektromo kábel halálo nem zabványo ezköz építőipar zigetelé zigetelé zuhaná egyéb halálo leeé elleni védelem Húdaráló A 23 éve hente egy vendéglőben a török húdarálót kézzel tömte, pedig a tömőfa i ott volt a gépen. Jobb kezének a 2., 3., 4., 5. ujját teljeen, a hüvelykujját félig ledarálta a ciga. A magyar előíráok az etető garatnál maximum 65 mm átmérőt engednek meg. élelmizeripar darálá adagolá vezélye konyhai ezköz, húdaráló conkolá nem zabványo munkaezköz, egédezköz Iratmegemmiítő A házilag gyártott iratmegemmiítőt egy 34 éve" feketén" dolgozó munká nő kezelte. A bal kezén keztyűt vielt, a végét elkapta a behúzó henger. A vézleállítóval a gépet le tudta állítani, de a kezét 2 órán kereztül a tűzoltók zabadították ki. A kórházban a bal kéz 2. é 3. ujjának nagyobb rézét amputálták. A gépnek é a érültnek emmilyen okmánya nem volt. irodai munka darálá adagolá vezélye irat megemmiítő conkolá nem zabványo ezköz

5 Felővezeték érintée Magafezüléggel érintkezve halálo áramütét zenvedett az a férfi, aki illetéktelenül mázott fel a felővezetékhez. Bár alkalmazában állt, zakmáját tekintve erőáramú hálózati zerelő volt az áldozat, megbízáal nem rendelkezett. áramzolgáltatá zerelé zerelé áramüté egyéb halálo illetéktelen munkavégzé Burkolatlan kardántengelyek Mezőgazdaági é egyéb ipari erőgépeken vagy munkagépeken jellemző hiányoág a kardálytengely burkolata. Munkavédelmi ellenőrzékor gyakori indoklá ennek hiányára a "tudok én magamra vigyázni" mondat. mezőgazdaág egyéb zerelé vezélye kardántengely halálo, conkolá burkolat Alább a hiányoágok következményei. Kézfej érülée Egy 38 éve tapaztalt férfi prégéppel egyéb préelé imeretlen vezélye prégép conkolá biztonági dolgozott, amin nem volt biztonági berendezé berendezé. Munkavégzé közben a prézerzámok közé nyúlt, majd a prégép (autómata üzemmódba kapcolva) bezorította a munká kezét. Konténer rakodá Egy távol -keleti kikötőben konténer rakodát raktározá daruzá imeretlen özzenyomó teher konténer halálo vezélyzónában végeztek, mikor műzaki hiba miatt, a daru dá való tartózkodá konténerfogó egyége meghibáodott, é a konténert elejtette. Amiáltal a konténer, az imeretlen okból ott tartózkodó egédmunkára eett. Közúton A kamion ütközött egy zemélygépjárművel. zállítmányozá közlekedé gépjármű ütközé gépjármű halálo figyelmetlenég A kamiono érülé nélkül megúzta az vezeté üzemi baleetet, de a zemélygépjármű vezetője nem volt ilyen zerencé. Helyzín: Franciaorzág Lemezemelé Egy raktárban fém lemezeket emeltek daruval. A lemezek nem voltak özepántolva, ezért emelé közben lecúztak. Az irányítáal megbízott munkavállaló (kötöző) fejének bal oldalát levitték. A érült a helyzínen, azonnal belehalt érüléébe. raktározá daruzá anyagmozgatá ütközé kötegelt acélanyagok halálo rögzíté

6 Méretkorlátozá Egye eetekben a közúti é egyéb ipari területeken alkalmazott magaágkorlátozá figyelmen kívül hagyáa okoz baleetet. közlekedé, zállítmányozá közlekedé egyéb ütközé gépjármű egyéb méretkorlátozá figyelmen kívül hagyáa Motorral a munkahelyre Mozgó járműn utazva Nehéztárca Oxigén é olaj találkozáa Motorkerékpáral munkába menet imeretlen okból baleetet zenvedett. Sebeég: 174 km/h Helyzín: USA Haladó járműzerelvényen álló utazá. Rendkívül gyakori baleeti ok. A traktorvezető átadta a K a típuú mezőgazdaági vontató vezetéét a fiának, majd kiállt a feljáró létrára. Egy döccenőnél leeett a gépről, é mire a fia, megállította a traktort a nehéztárca már rajta volt.. A hegeztő alkalmazott, akinek megfelelő képeítée é gyakorlata volt, olajo kézzel állította be az oxigén palack nyomáát. A cőbilincnél az oxigén zivárgott é az olajjal érintkezve égéi érülét okozott. közlekedé közlekedé utazá ütközé gépjármű halálo gyorhajtá közlekedé közlekedé utazá eé gépjármű egyéb mozgó járművön való zabálytalan mezőgazdaág talajművelé utazá az erőgépen lánghegezté hibaelhárítá zerelé kémiai reakció eé munkagép halálo mozgó járművön való zabálytalan utazá lánghegeztő berendezé égéi érülé kézmoá elmulaztáa Barna auztrál pók A pré A barna auztrál pók cípée igen mérhező. A képeken rovarírtáal foglalkozó rovarirtá rovarírtá érintkezé állattal cípé állat érülé figyelmetlenég zakember álltal zerzett cípé következményei láthatóak. Az excenter prégépen 3 munkavállaló feldolgozóipar préelé adagolá vezélye prégép conkolá biztonági végzett munkát, kettő volt ellátva kétkeze berendezé indító-berendezéel. A harmadik ember védelme úgy volt megoldva, hogy bólintáal jelezte, indítható a préeléi folyamat. A érült benyúlt a zerzámba, a két, indítópultot kezelő ember pedig elindította a préeléi folyamatot. Az özezáródó zerzám a érült bal kezének 3. é 4. ujját özezúzta. A érülé mértéke miatt a érült ujjakat amputálni kellett. Egyenletlen úlyeloztá Ennek a nyergevontatónak a vezetője zerencé volt, mikor a vézfékezé orán elzabadult acélcövek nem a vezető oldalon találtak maguknak utat.. zállítmányozá közlekedé gépjármű vezeté vézfékezé acélcövek kvázi baleet biztonági berendezé, rögzíté

7 Védőkeret nélkül Tranzformátor telep Vadázbaleet Silókazalnál, ilótapoá közben hátó tolólappal é védőkeret (bukócő) nélkül dolgozott a traktoro. Az egyenetlen anyagon az MTZ - 50 típuú traktor felborult, majd maga alá temette a ofőrt. A 12 éve fiú bemázott a tranzformátor telepre. Sérüléei maradandóak Vadázat közben egy vadáznyíllal fejbelőtte tárát. A érült a lövét túlélte, de idegaebézeti beavatkozára volt zükég. Vermont - USA mezőgazdaág ilózá gépjármű vezeté áramzolgáltatá játék vadgazdálkodá vadázat vezélye zónába hatolá egyenúly vezté vezélye vezélye zónába hatolá gépjármű halálo biztonági berendezé elektromo kábel conkolá illetéktelen behatolá vadáz nyíl érülé figyelmetlenég Vágái érülé Gumiabronc zerelé Felővezeték érintée Daru baleet Konyhai dolgozó a képen látható ké moogatáa közben elvágta az egyik ujját. Egy korábban javított gumiabronc javítáát végezte a érült. A korábbi javítánál haznált ragaztóból kipárolgó propán/bután tartalmú gáz volt az abronc belejében, ami egy fémezköz haználata közbeni zikra hatáára felrobbant. A gumiabronc darabjai é az abban lévő acélzálak okozták a érülét. Magafezüléggel érintkezett az a zakember akit ügyeleti időben hívtak be kiebb munkára, egy elektromo áram eloztó telepre. A zakember a munkahelyre érkezékor nem öltözött átt, nem alkalmazta a védőezközeit, é a művelethez alkalmazandó zerzámot em a kellő körültekintéel válaztotta. Halálo áramütét zerzett. Teheremelé alatt a rozul rögzített kötözé kioldott, majd a magaból aláhullva a darufülkében landoltak. A daru a darufülke zilánkjai miatt vágái érüléeket, é egyik karján a leeő zerelvények miatt nagyobb ütét zerzett. Helyzín: Hollandia, Antwerpen élelmizeripar tiztítá moogatá érintkezé éle ezközzel ké érülé figyelmetlenég gépjárműjavítá zerelé abroncjavítá robbaná zerelőva érülé áramzolgáltatá villamo karbantartá villamo karbantartá áramüté elektronikai zerzámok halálo előíráok megzegée, nem zabványo ezköz építőipar daruzá gép vezérlé ütődé mobil daru érülé rozul rögzített anyag

8 Szögbelövő Egy faipari munká zegbelövő autómatával dolgozott, mikor kiejtette a kezéből a gépet. A dolgozó zerencétlenégére a gép eéétől a "ravaz" behúzva maradt, é az továbbra i lőtte ki magából a zegeket. faipar zegelé gép vezérlé kontrol elveztée zegbelövő érülé figyelmetlenég Lábérülé A techniku kalibráció mérét végzett, amikor a 90 kg-o úly kb. 1 méter magaágból a lábfejére zuhant. A dolgozón nem vielt védőcipőt. Az elő képen jól látható a úly körvonala a dolgozó lábfején. fémipar kalibráció méré méré ütközé munkadarab érülé rozul alátámaztott anyag Kénav Laboratóriumi dolgozó hölgy arcába fröccent a 98%-o kénav. A dolgozó vielt védőzemüveget, de arcvédőt nem. A védőzemüveg körvonala beleégett a hölgy arcába. A kezelő orvook zerint védőzemüveg nélkül a dolgozó megvakult volna. A dolgozó arcán jelenleg hegek maradtak. Azonkívül, hogy nem volt megfelelő arcvédelem a laborban, nem volt vézzuhany vagy zemmoó em, 15 percbe tellett mire a baleet után le tudták moni a vegyi anyagot. vegyipar áttölté áttölté fröccené vegyi anyag maradandó érülé gondatlan anyagkezelé Sarokcizoló 2. A 18 éve fiatalember közörült, amikor a közörűkő berobbant. A közörűn nem volt védőburkolat é a dolgozó nem vielt védőzemüveget. Jobb zemére teljeen megvakult, háromzor műtötték meg, hogy az arcát é koponyáját rendbe hozzák. fémipar közörülé közörülé anyagfezült ég miatti robbaná arokcizoló érzékzerv elveztée nem zabványo ezköz

9 Szikra A cavarhúzó Földmunkagép Sarokcizoló A következő baleet olyan munkahelyen következett be, ahol kötelező volt vielni a védőzemüveget. A 30 éve dolgozó nem volt hajlandó zabályoan vielni a zemüveget, munkavégzé közben a nyakában lógott a zemüveg. Rozdamente acél ezköz élét közörülte. A kipattanó forgácoktól megérült a zeme, amelyet cak ebézi beavatkozáal lehetett megmenteni. 5 kieett munkanapja volt, valamint még mindig nagyon erő fájdalmai vannak. Egy gyakorlott karbantartó cavarhúzót haznált véőnek é fezítőnek. A cavarhúzó nyele eltörött. A cavarhúzó éle feje felhaította a dolgozó bőrét a kézfején. Az eredmény a következő képen látható, több öltéel varrták öze a dolgozó kezét, 4 kieett munkanapja volt, é a baleet után nem tudta régebbi munkáját elvégezni. Útzegély feltöltéi munkánál a hátrafelé haladó földmunkagép az irányító zemélyt elütötte, aki halálo munkabaleetet zenvedett. A földmunkagépről hiányzott a vizapillantó tükör, é az irányító i figyelmetlen volt. Egy munká tetőn végzett alumíniumlemez vágát. A korong mérete (9,5") nagyobb volt, mint a megadott fordulatzámhoz tartozó vágókorong méret (6"). A vágához haznált vágókorong elrobbant, majd a korong darabkái a érült arcába capódtak, ami komoly érüléeket okozott az orr é az ajak környéki területen. fémipar közörülé közörülé zikrázá közörű érülé Egyéni védőezköz karbantartá zerelé fezíté töré cavarhúzó maradandó érülé Helye gyakorlat építőipar útépíté állá tolatá földmunkagép halálo Hiányo biztonági felzerelé építőipar tetőfedé vágá anyagfezült ég miatti robbaná arokközörű maradandó érülé biztonági előíráok figyelmen kívül hagyáa

10 Vaúti munká Egy pályamunká a vaúti zerelvények özekapcoláán dolgozott, mikor a zerelvény váratlanul elindult. A érült maradandó károodát zenvedett, baleete után fél évvel mindkét lábának amputáláára volt zükég Közlekedé karbantartá zerelé ütközé tehervonat conkolá jelzéek figyelmen kívül hagyáa Helyzín: Ézak -Orozorzág Targonca A 38 éve raktáro kihajtott a kamionrakodó Raktározá terminál rámpáján. A jármű felborult é maga alá zorította az övet nem vielő zemélyt. Tranzformátor javítá 40 éve villanyzerelő egy tranzformátor javítá közben egy beeő alkatréz zárlata által okozott ívkiülétől érült. Semmilyen védőezközt nem vielt. (pamut védőruha, keztyű, ívvédő álarc, tb.) Szeme cak a fénytől érült, ideiglene vakág mutatkozott kb.4órára. Karján 2. fokú égéi érülét zenvedett. áramzolgáltatá Anyagmozgatá gépjármű vezeté Hidrauliku emelő A 29 éve gépkezelő karja bezorult egy hirauliku emelőbe, amely levágta a kézfejét. gyártá gépkezelé alkatréz igazítáa A közelben nem volt enki, a érült nem tudta leállítani a gépet, Vézleállító gomb nem volt. A kép a vizavarrá után kézült a műtőben. Közel egy év lábadozá után végül i 3. ujja maradt mozgó, a gyűrű é kiújjak nem mozognak. eé targonca halálo figyelmetlenég zerelé villanyzerelé áramüté elektromo áram égéi érülé EVE bezorulá hidrauliku emelő bénulá védőburkolat Fűnyíró Házilag "barkácolt" elektromo fűnyíró tiztítáa otthon. A gép nem volt áramtalanítva. Amikor a 44 éve érült bal kezével tartotta az oldalára döntött fűnyírót, közben a jobb kezével ki akarta zabadítani a ké é a ház közé zorult fadarabot, véletlenül beindította a motort. mezőgazdaág fűnyírá hibaelhárítá vágá fűnyíró érülé áramtalanítá elmulaztáa

11 Szalagfűréz Az 50 éve aztalo zalagfűrézel végezte a napi feladatát, elmondáa zerint figyelmetlen volt é "véletlenül" levágta három ujját. A kép az ambulancián kézült a ebek ellátáa után. A berendezé biztonági ezközei ki voltak iktatva. faipar fűrézelé fűrézelé vágá zalagfűréz conkolá figyelmetlenég Szalagfűréz Cigá továbbító Vibráció A 21 éve karbantartó munkát végzett egy zalafűrézen, Fűrézlap cere után munkatára megforgatta a berendezét, a érült keze még ott volt, keztyű nélkül. Az éle fűrézfogak lapkái belemartak a 21 éve munkavállaló ujjába. A 23 éve takarítót odaküldtek egy faaprítékot zállító ciga takarítáához, miközben a villanyzerelők a mozgatát végző villanymotor cere után forgáirányt ellenőriztek. A takarítát végző zemély fennt állt a cigán, amikor az elfordult. A érült beleeett vagy a ciga behúzta a zállító dobba. Kizáár -kitáblázá nem volt elvégezve, de kettő lábtöré é két komolyabb vágái érüléel megúzta az eetet. 19 éve betanitott munká véőkapalácot haznált 2,5 órán kereztül mindenféle védelem nélkül (Se védőzemüveg, e hallávédő ezköz, emmilyen keztyű) Régi betonkeríté alját bontották el. A munka után jelentkezett az ún.: Fehér ujj jelenég (Raynaud phenomenon) faipar Hibajavítá zerelé vágá zalagfűréz érülé kommunikáció faipar Hibajavítá takarítá vezélye zónába hatolá cigá kihordó érülé kommunikáció, LOTO építőipar bontá véé rázkódá véőkalapác kellemetlen érzé EVE, egézégvédel mi előíráok figyelmen kívül hagyáa

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 12 magasított permetező traktor Permetező-kukoricacímerező Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493535 A következő

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED Rae Helmsworthnek és Janine Wilsonnak. Ők tudják, miért 1. fejezet Korábban átélt már melegebb napokat is, de azért még most is elég forrón tűzött

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 10 magasított permetező traktor Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493527 A következő sorozatszámú permetezőgépekre:

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza:

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza: TARTALOM KEZELÉSI UTASÍTÁS ISO 9001:2000 INVERTERES MIG ív hegesztőgép MIG inverter típus Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca 1. Tel: +36 1 260 4408 Fax: +36 1 260 4840 FONTOS: Ovassa

Részletesebben

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012.

Szakmai Útmutató. MSZ EN szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása. Tisza Park Kft 2012. Szakmai Útmutató szabványoknak megfelelő torna- és sporteszközök használati biztonságának javítása Tisza Park Kft 2012. Írták: Forgács Gábor Szénási László Dr. Despotov Svetozar Rigóné Kiss Ágnes (műszaki

Részletesebben

Mióta alkalmaz a Céh nőket is? kérdezte, miközben közeledett

Mióta alkalmaz a Céh nőket is? kérdezte, miközben közeledett 1 Egy időutazót becserkészni nem könnyű meló, még úgy sem, ha te magad is az vagy. Különösképp akkor, ha az említett utazó rájött, hogy a sarkában lihegsz. Beszélhetnénk? sikítottam, miközben egy oszlop

Részletesebben

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE Első könyv L/L Research A fordítás az alábbi elektronikus kiadások alapján készült: The Law Of One Book I The Ra Material by Ra, An Humble Messenger

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el

Lisa Gardner. Nem bújhatsz el Lisa Gardner Nem bújhatsz el Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2012 1 Tizenhét éves voltam, amikor apám elmagyarázta, hogy a világ egy bonyolult rendszer. Az iskola is egyfajta bonyolult rendszer. A szomszédaink

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Kísérőkönyv a Gyermeksérülések megelőzéséről szóló 2008. évi világjelentéshez. Érezd magad jól, de légy biztonságban!

Kísérőkönyv a Gyermeksérülések megelőzéséről szóló 2008. évi világjelentéshez. Érezd magad jól, de légy biztonságban! Kísérőkönyv a Gyermeksérülések megelőzéséről szóló 2008. évi világjelentéshez Érezd magad jól, de légy biztonságban! Köszönetnyilvánítások Lektor: UNICEF: Kayode Oyegbite Szerkesztő és programigazgató:

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 A szociális és munkaügyi miniszter 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelete a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben

George Orwell. Regény. Fordította: Szíjgyártó László

George Orwell. Regény. Fordította: Szíjgyártó László George Orwell 1984 Regény Fordította: Szíjgyártó László Első rész 2 1 Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen tizenhármat ütöttek. Winston Smith, állát leszegve, gyorsan besurrant a Győzelem-tömb

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Görbüljek meg, ha igazat mondok

Görbüljek meg, ha igazat mondok A bemutatja: ALLY CARTER Görbüljek meg, ha igazat mondok Release date: 2011-06-15 A Könyv Megjelenésének éve:...2011 Kiadó:...... KELLY Oldalszám:.........206 Az eredeti köny oldalszáma:... 227 Fejezetek

Részletesebben

Láma Ole Nydhal Minden határon túl

Láma Ole Nydhal Minden határon túl Láma Ole Nydhal Minden határon túl Ahogy a Buddhák Nyugatra jöttek ÜBER ALLE GRENZEN LAMA OLE NYDAHL Joy Verlag Gmbh D-87477 Sulzberg Az 1994-ben készült német változatot fordította: Danhauser Ágnes Nyomda:

Részletesebben

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85045 3. melléklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez 5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK 2014. JÚNIUS A CLAAS ÉS AZ AXIÁL KFT. KÖZÖS MEZŐGAZDASÁGI MAGAZINJA A jövő mezőgépészei CLAAS TUCANO-n tanulnak 8. oldal Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB A

Részletesebben

A varázslók a felnőttek Harry Pottere. The Guardian. Ez a fantasy nem menekül a valóságtól. Tor.com. A legjobb urban fantasy egy ideje. A.V.

A varázslók a felnőttek Harry Pottere. The Guardian. Ez a fantasy nem menekül a valóságtól. Tor.com. A legjobb urban fantasy egy ideje. A.V. A varázslók a felnőttek Harry Pottere. The Guardian Ez a fantasy nem menekül a valóságtól. Tor.com A legjobb urban fantasy egy ideje. A.V. Club Lev Grossman: The Magicians Copyright Lev Grossman, 2009

Részletesebben

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes Sara Fawkes Amit csak Ő akar Lucy Delacourtnak nem álmai netovábbja a mostani beugró állás, de legalább fizetni tudja a számláit egyelőre. Napjai fénypontja a reggeli liftezés: sikerül mindig úgy időzítenie,

Részletesebben