A sérült konkrét fizikai tevékenysége: szerelés. mezőgazdaság gépszerelés gépszerelés összenyomód ás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sérült konkrét fizikai tevékenysége: szerelés. mezőgazdaság gépszerelés gépszerelés összenyomód ás"

Átírás

1 Munkaverzió, a helyeírái é fogalmazái hibák javítáa előtt. A kategóriákat tovább pontoítjuk cím: leírá iparág: Munkafolyam at: Tizenegy zint zuhaná Apa é fia egy 10 emelete házban (+ három zint mélygaráz) a 8. emeleten egy felzálló cő bilincrögzítéét végezték. Az apa a zabálytalan korláton áteett liftaknába é a legaló zintre zuhant, (11 emeletet). A liftaknából a tűzoltók hozú munkával, egy rakodólapra kötözve emelték ki az elhunytat. Az egéz épületben ehol nem volt zabályo korlát. A érült konkrét fizikai tevékenyége: A baleetet kiváltó eemény: A munkabaleethez kapcolható ezköz: baleet úlyoága zabálytalaná g építőipar zerelé bilincrögzíté leeé ninc halálo hibá korlát 400V áramüté Alátámaztá Károly alkalmi munká volt. Amikor a betonpumpa nyomta a betont, megfogta a fém cövet. Károly cipője lyuka, zakadt volt. Sajno a 400 Volto zabad vezetékhez a pumpa hozzáért, é Károly-akinek nem kellett volna a pumpát fogni- halálo áramütét kapott. Az áramjegy a lábán jól látható. A munkavállalók a tehenézeti telepről a zerve trágyát egy traktorral vontatott pótkocin zállították el a trágyakazalhoz. A leraká helyzínére érve az egyik munkavállaló a kézi működtetéű hidraulikát el kezdete pumpálni, hogy a billenő pótkociról a trágyát lebillente. A munkahenger cak félig nyílt ki, ezért hidraulika olajt öntöttek a pótkoci billentőhidraulikájának tartályába, de a plató mégem emelkedett tovább. A plató emmilyen kitámaztó ezközzel nem volt biztoítva vizazuhaná ellen. Ekkor elkezdték légteleníteni a rendzert, melynek orán a az áldozat a pótkoci végénél lévő hidraulika zivattyú fölött behajolt az alváz é a félig felemelt plató közé. A plató ekkor vizazuhant munkavállalóra é annak a halálát okozta. építőipar villamo zerelé mezőgazdaág gépzerelé gépzerelé özenyomód á betonozá áramüté betonpumpa halálo nem megfelelő védőezköz, illetéktelen munkavégzé pótkoci halálo kitámaztá nélküli zerelé

2 Szabálytalan emelé Körbálázó A zabálytalan emelé (valózínűleg kiakadt a kötél a horogból) miatt a dolgozó fejére ráeett a 800 kiló bála. A érülébe belehalt. Körbálázá közben a felzedő egyég eltömődött. A traktorvezető a munkagép kikapcoláa nélkül próbálta a hibát elhárítani, így a bálázó a kezét berántotta. A traktoro alkarját amputálni kellett. Barkácolt eloztó A biztonági őrt áramüté érte a képeken látható eloztónál. A ki fadarabkát ő haználta a dugó helyett a vezeték rögzítéére Betonpumpa Építkezéen a dolgozó a betonpumpa töltőcövét irányította a feltölteni kívánt területre. Egy roz lépé következtében, a munká megbotlott a már kéz acélhálóban, így egyenúlyát veztve belekapazkodott az amúgy i rozul zerelt töltőcőbe. Építkezéen a dolgozó a betonpumpa töltőcövét irányította a feltölteni kívánt területre. Egy roz lépé következtében, a munká megbotlott a már kéz acélhálóban, így egyenúlyát veztve belekapazkodott az amúgy i rozul zerelt töltőcőbe. A pluz terhelé miatt a töltőcő a munkára zuhant, aki azonnal életét veztette. raktározá daruzá irányítá kötegelt acélanyagok mezőgazdaág hibaelhárítá hibaelhárítá mozgó géprézel érintkezé vagyonvédelem egyéb imeretlen érintkezé elektromo árammal építőipar betonozá betonozá roz mozdulat, botlá halálo rögzíté körbálázó conkolá üzem közbeni javítá elektromo berendezé betonpumpa töltőcő áramüté halálo áramüté nem zabványo ezköz rozul zerelt egyég Egyenetlen úlyeloztá Földmunka Az alábbi képek az egyenetlen tömegeloztá következményeit illuztrálják. Az eetek többége nem halálo kimenetelű, de nem kizárt a lehetőége. közlekedé, zállítmányozá közlekedé, zállítmányozá zállítá, utazá imeretlen jármű egyéb túlterhelé A munkaterületen dolgozó áldozat imeretlen építőipar közlekedé imeretlen elüté jármű halálo figyelmetlenég okból a a képen látható munkagép útjába került. A munkagép vezetője nem vette ézre a gép lánctalpa elé került munkatárat.

3 A leeő cerép Daráló A daru A tetőn cerepeztek, 20 m magaan. Valaki megrúgott egy iker hódfarkú cerepet, é az a iakot nem vielő daru fejére eett. A húüzemi munká munkahelyi baleetet zenvedett, mikor a darálóban elakadá miatt kézzel próbálta meg kiigazítani az elakadt anyagot. Sérüléei jobb kezén maradandóak. A daru 22 éve dolgozott, a zükége végzettéggel rendelkezett. Egy októberi napon a 2 panel között állt, megnyomta a zabályo távirányítón az indító gombot, é a panelek közé zorult. Percek alatt meghalt. építőipar cerepezé vezélye zónába hatolá rozul rögzített anyag élelmizeripar darálá adagolá vezélye építőipar daruzá daru irányítá téve vezérlé tetőcerép halálo vezélyzónában való közlekedé, védőiak húdaráló conkolá egédezköz daru halálo figyelmetlenég Szemérülé Égéi érülé A fiatal munká acél alkatrézek korróziómenteítéén dolgozott, arokcizolóra zerelt drótkoronggal. Védőzemüveget nem haznált, így a korongról levállt drótzál a munká zemébe pattant. Konyhai dolgozó kezét a kézülő étel gőze forrázta le. A képen az égé eredményeként megjelenő vízhólyag é bőrleválá látható. lakatomunka gépi cizolá gép haználata anyag leváláa élelmizeripar főzé fedő emelée gőz kicapódá arokközörű érülé védőezköz edény érülé kellő körültekinté Épületbontá Egy régi épület bontáánál a födém bezakadt a munká alatt, é a feje úlyoan megérült. A romok alól 2 óra múlva ikerült a halottat kiemelni. Siakot vielt. építőipar bontá bontá omlá törmelék halálo zabálytalan művelet Eztergályo Fél hüvelyk A rutino, 58 éve eztergályo bő, lógó nyakú pólóját a tokmány elkapta, é a forgó réz feltekerte, a munká felő tete é a feje roncolódott. A nyugdíja munkánő felállt egy létrára, é a 70 cm maga retezelt védőburkolaton áthajolva lenyúlt a forgó kupaknyomóhoz. A gép a fél hüvelykujját letépte. A gép zabályo volt. fémmegmunkál á ellenőrzé ellenőrzé vezélye gyártá hibaelhárítá hibaelhárítá vezélye ezterga gép halálo lógó ruházat kupaknyomó gép conkolá vezélye térbe nyúlá

4 A gyilko polc Gyűrű A 18 éve diák a nyári zünidő alatt dolgozott egy cégnél. Éppen az iratokat pakolta az irattárban, amikor a rögzíté nélküli Salgó állvány eldőlt, é a fiút maga alá temette. (azonnal meghalt) Egy 46 éve munká a jobb kezén a középő ujján jegygyűrűt vielt. Megemelt egy raklapot, - kb 20 kg - a gyűrű beleakadt, é az ujját letépte. Halálo áramüté A lakato munkavállaló, hegeztéi munkákat végzett. A kábeldobra feltekercelt kábel a nagy áramerőég miatt felmelegedett, majd a kábel zigetelét a hő megolvaztotta. A munká a munka haladtával egy máik állára zeretett volna menni, amihez a kábel lecévéléére lett volna zükég. Hozzáért a zigetelé nélküli elektromo kábelhez, é halálo áramütét kapott. Tetőn végzett munkaegy 34 éve rutino munká a 10 emelete ház tetején zigetelét javított. Kiköté nélkül ment ki a tetőzet zélére é leeett. raktározá raktári tevékenyég rakodá özenyomód á algó polc halálo rögzíté egyéb emelé emelé elakadá raklap conkolá gyűrű vielée egyéb lakato munka hegezté áramüté elektromo kábel halálo nem zabványo ezköz építőipar zigetelé zigetelé zuhaná egyéb halálo leeé elleni védelem Húdaráló A 23 éve hente egy vendéglőben a török húdarálót kézzel tömte, pedig a tömőfa i ott volt a gépen. Jobb kezének a 2., 3., 4., 5. ujját teljeen, a hüvelykujját félig ledarálta a ciga. A magyar előíráok az etető garatnál maximum 65 mm átmérőt engednek meg. élelmizeripar darálá adagolá vezélye konyhai ezköz, húdaráló conkolá nem zabványo munkaezköz, egédezköz Iratmegemmiítő A házilag gyártott iratmegemmiítőt egy 34 éve" feketén" dolgozó munká nő kezelte. A bal kezén keztyűt vielt, a végét elkapta a behúzó henger. A vézleállítóval a gépet le tudta állítani, de a kezét 2 órán kereztül a tűzoltók zabadították ki. A kórházban a bal kéz 2. é 3. ujjának nagyobb rézét amputálták. A gépnek é a érültnek emmilyen okmánya nem volt. irodai munka darálá adagolá vezélye irat megemmiítő conkolá nem zabványo ezköz

5 Felővezeték érintée Magafezüléggel érintkezve halálo áramütét zenvedett az a férfi, aki illetéktelenül mázott fel a felővezetékhez. Bár alkalmazában állt, zakmáját tekintve erőáramú hálózati zerelő volt az áldozat, megbízáal nem rendelkezett. áramzolgáltatá zerelé zerelé áramüté egyéb halálo illetéktelen munkavégzé Burkolatlan kardántengelyek Mezőgazdaági é egyéb ipari erőgépeken vagy munkagépeken jellemző hiányoág a kardálytengely burkolata. Munkavédelmi ellenőrzékor gyakori indoklá ennek hiányára a "tudok én magamra vigyázni" mondat. mezőgazdaág egyéb zerelé vezélye kardántengely halálo, conkolá burkolat Alább a hiányoágok következményei. Kézfej érülée Egy 38 éve tapaztalt férfi prégéppel egyéb préelé imeretlen vezélye prégép conkolá biztonági dolgozott, amin nem volt biztonági berendezé berendezé. Munkavégzé közben a prézerzámok közé nyúlt, majd a prégép (autómata üzemmódba kapcolva) bezorította a munká kezét. Konténer rakodá Egy távol -keleti kikötőben konténer rakodát raktározá daruzá imeretlen özzenyomó teher konténer halálo vezélyzónában végeztek, mikor műzaki hiba miatt, a daru dá való tartózkodá konténerfogó egyége meghibáodott, é a konténert elejtette. Amiáltal a konténer, az imeretlen okból ott tartózkodó egédmunkára eett. Közúton A kamion ütközött egy zemélygépjárművel. zállítmányozá közlekedé gépjármű ütközé gépjármű halálo figyelmetlenég A kamiono érülé nélkül megúzta az vezeté üzemi baleetet, de a zemélygépjármű vezetője nem volt ilyen zerencé. Helyzín: Franciaorzág Lemezemelé Egy raktárban fém lemezeket emeltek daruval. A lemezek nem voltak özepántolva, ezért emelé közben lecúztak. Az irányítáal megbízott munkavállaló (kötöző) fejének bal oldalát levitték. A érült a helyzínen, azonnal belehalt érüléébe. raktározá daruzá anyagmozgatá ütközé kötegelt acélanyagok halálo rögzíté

6 Méretkorlátozá Egye eetekben a közúti é egyéb ipari területeken alkalmazott magaágkorlátozá figyelmen kívül hagyáa okoz baleetet. közlekedé, zállítmányozá közlekedé egyéb ütközé gépjármű egyéb méretkorlátozá figyelmen kívül hagyáa Motorral a munkahelyre Mozgó járműn utazva Nehéztárca Oxigén é olaj találkozáa Motorkerékpáral munkába menet imeretlen okból baleetet zenvedett. Sebeég: 174 km/h Helyzín: USA Haladó járműzerelvényen álló utazá. Rendkívül gyakori baleeti ok. A traktorvezető átadta a K a típuú mezőgazdaági vontató vezetéét a fiának, majd kiállt a feljáró létrára. Egy döccenőnél leeett a gépről, é mire a fia, megállította a traktort a nehéztárca már rajta volt.. A hegeztő alkalmazott, akinek megfelelő képeítée é gyakorlata volt, olajo kézzel állította be az oxigén palack nyomáát. A cőbilincnél az oxigén zivárgott é az olajjal érintkezve égéi érülét okozott. közlekedé közlekedé utazá ütközé gépjármű halálo gyorhajtá közlekedé közlekedé utazá eé gépjármű egyéb mozgó járművön való zabálytalan mezőgazdaág talajművelé utazá az erőgépen lánghegezté hibaelhárítá zerelé kémiai reakció eé munkagép halálo mozgó járművön való zabálytalan utazá lánghegeztő berendezé égéi érülé kézmoá elmulaztáa Barna auztrál pók A pré A barna auztrál pók cípée igen mérhező. A képeken rovarírtáal foglalkozó rovarirtá rovarírtá érintkezé állattal cípé állat érülé figyelmetlenég zakember álltal zerzett cípé következményei láthatóak. Az excenter prégépen 3 munkavállaló feldolgozóipar préelé adagolá vezélye prégép conkolá biztonági végzett munkát, kettő volt ellátva kétkeze berendezé indító-berendezéel. A harmadik ember védelme úgy volt megoldva, hogy bólintáal jelezte, indítható a préeléi folyamat. A érült benyúlt a zerzámba, a két, indítópultot kezelő ember pedig elindította a préeléi folyamatot. Az özezáródó zerzám a érült bal kezének 3. é 4. ujját özezúzta. A érülé mértéke miatt a érült ujjakat amputálni kellett. Egyenletlen úlyeloztá Ennek a nyergevontatónak a vezetője zerencé volt, mikor a vézfékezé orán elzabadult acélcövek nem a vezető oldalon találtak maguknak utat.. zállítmányozá közlekedé gépjármű vezeté vézfékezé acélcövek kvázi baleet biztonági berendezé, rögzíté

7 Védőkeret nélkül Tranzformátor telep Vadázbaleet Silókazalnál, ilótapoá közben hátó tolólappal é védőkeret (bukócő) nélkül dolgozott a traktoro. Az egyenetlen anyagon az MTZ - 50 típuú traktor felborult, majd maga alá temette a ofőrt. A 12 éve fiú bemázott a tranzformátor telepre. Sérüléei maradandóak Vadázat közben egy vadáznyíllal fejbelőtte tárát. A érült a lövét túlélte, de idegaebézeti beavatkozára volt zükég. Vermont - USA mezőgazdaág ilózá gépjármű vezeté áramzolgáltatá játék vadgazdálkodá vadázat vezélye zónába hatolá egyenúly vezté vezélye vezélye zónába hatolá gépjármű halálo biztonági berendezé elektromo kábel conkolá illetéktelen behatolá vadáz nyíl érülé figyelmetlenég Vágái érülé Gumiabronc zerelé Felővezeték érintée Daru baleet Konyhai dolgozó a képen látható ké moogatáa közben elvágta az egyik ujját. Egy korábban javított gumiabronc javítáát végezte a érült. A korábbi javítánál haznált ragaztóból kipárolgó propán/bután tartalmú gáz volt az abronc belejében, ami egy fémezköz haználata közbeni zikra hatáára felrobbant. A gumiabronc darabjai é az abban lévő acélzálak okozták a érülét. Magafezüléggel érintkezett az a zakember akit ügyeleti időben hívtak be kiebb munkára, egy elektromo áram eloztó telepre. A zakember a munkahelyre érkezékor nem öltözött átt, nem alkalmazta a védőezközeit, é a művelethez alkalmazandó zerzámot em a kellő körültekintéel válaztotta. Halálo áramütét zerzett. Teheremelé alatt a rozul rögzített kötözé kioldott, majd a magaból aláhullva a darufülkében landoltak. A daru a darufülke zilánkjai miatt vágái érüléeket, é egyik karján a leeő zerelvények miatt nagyobb ütét zerzett. Helyzín: Hollandia, Antwerpen élelmizeripar tiztítá moogatá érintkezé éle ezközzel ké érülé figyelmetlenég gépjárműjavítá zerelé abroncjavítá robbaná zerelőva érülé áramzolgáltatá villamo karbantartá villamo karbantartá áramüté elektronikai zerzámok halálo előíráok megzegée, nem zabványo ezköz építőipar daruzá gép vezérlé ütődé mobil daru érülé rozul rögzített anyag

8 Szögbelövő Egy faipari munká zegbelövő autómatával dolgozott, mikor kiejtette a kezéből a gépet. A dolgozó zerencétlenégére a gép eéétől a "ravaz" behúzva maradt, é az továbbra i lőtte ki magából a zegeket. faipar zegelé gép vezérlé kontrol elveztée zegbelövő érülé figyelmetlenég Lábérülé A techniku kalibráció mérét végzett, amikor a 90 kg-o úly kb. 1 méter magaágból a lábfejére zuhant. A dolgozón nem vielt védőcipőt. Az elő képen jól látható a úly körvonala a dolgozó lábfején. fémipar kalibráció méré méré ütközé munkadarab érülé rozul alátámaztott anyag Kénav Laboratóriumi dolgozó hölgy arcába fröccent a 98%-o kénav. A dolgozó vielt védőzemüveget, de arcvédőt nem. A védőzemüveg körvonala beleégett a hölgy arcába. A kezelő orvook zerint védőzemüveg nélkül a dolgozó megvakult volna. A dolgozó arcán jelenleg hegek maradtak. Azonkívül, hogy nem volt megfelelő arcvédelem a laborban, nem volt vézzuhany vagy zemmoó em, 15 percbe tellett mire a baleet után le tudták moni a vegyi anyagot. vegyipar áttölté áttölté fröccené vegyi anyag maradandó érülé gondatlan anyagkezelé Sarokcizoló 2. A 18 éve fiatalember közörült, amikor a közörűkő berobbant. A közörűn nem volt védőburkolat é a dolgozó nem vielt védőzemüveget. Jobb zemére teljeen megvakult, háromzor műtötték meg, hogy az arcát é koponyáját rendbe hozzák. fémipar közörülé közörülé anyagfezült ég miatti robbaná arokcizoló érzékzerv elveztée nem zabványo ezköz

9 Szikra A cavarhúzó Földmunkagép Sarokcizoló A következő baleet olyan munkahelyen következett be, ahol kötelező volt vielni a védőzemüveget. A 30 éve dolgozó nem volt hajlandó zabályoan vielni a zemüveget, munkavégzé közben a nyakában lógott a zemüveg. Rozdamente acél ezköz élét közörülte. A kipattanó forgácoktól megérült a zeme, amelyet cak ebézi beavatkozáal lehetett megmenteni. 5 kieett munkanapja volt, valamint még mindig nagyon erő fájdalmai vannak. Egy gyakorlott karbantartó cavarhúzót haznált véőnek é fezítőnek. A cavarhúzó nyele eltörött. A cavarhúzó éle feje felhaította a dolgozó bőrét a kézfején. Az eredmény a következő képen látható, több öltéel varrták öze a dolgozó kezét, 4 kieett munkanapja volt, é a baleet után nem tudta régebbi munkáját elvégezni. Útzegély feltöltéi munkánál a hátrafelé haladó földmunkagép az irányító zemélyt elütötte, aki halálo munkabaleetet zenvedett. A földmunkagépről hiányzott a vizapillantó tükör, é az irányító i figyelmetlen volt. Egy munká tetőn végzett alumíniumlemez vágát. A korong mérete (9,5") nagyobb volt, mint a megadott fordulatzámhoz tartozó vágókorong méret (6"). A vágához haznált vágókorong elrobbant, majd a korong darabkái a érült arcába capódtak, ami komoly érüléeket okozott az orr é az ajak környéki területen. fémipar közörülé közörülé zikrázá közörű érülé Egyéni védőezköz karbantartá zerelé fezíté töré cavarhúzó maradandó érülé Helye gyakorlat építőipar útépíté állá tolatá földmunkagép halálo Hiányo biztonági felzerelé építőipar tetőfedé vágá anyagfezült ég miatti robbaná arokközörű maradandó érülé biztonági előíráok figyelmen kívül hagyáa

10 Vaúti munká Egy pályamunká a vaúti zerelvények özekapcoláán dolgozott, mikor a zerelvény váratlanul elindult. A érült maradandó károodát zenvedett, baleete után fél évvel mindkét lábának amputáláára volt zükég Közlekedé karbantartá zerelé ütközé tehervonat conkolá jelzéek figyelmen kívül hagyáa Helyzín: Ézak -Orozorzág Targonca A 38 éve raktáro kihajtott a kamionrakodó Raktározá terminál rámpáján. A jármű felborult é maga alá zorította az övet nem vielő zemélyt. Tranzformátor javítá 40 éve villanyzerelő egy tranzformátor javítá közben egy beeő alkatréz zárlata által okozott ívkiülétől érült. Semmilyen védőezközt nem vielt. (pamut védőruha, keztyű, ívvédő álarc, tb.) Szeme cak a fénytől érült, ideiglene vakág mutatkozott kb.4órára. Karján 2. fokú égéi érülét zenvedett. áramzolgáltatá Anyagmozgatá gépjármű vezeté Hidrauliku emelő A 29 éve gépkezelő karja bezorult egy hirauliku emelőbe, amely levágta a kézfejét. gyártá gépkezelé alkatréz igazítáa A közelben nem volt enki, a érült nem tudta leállítani a gépet, Vézleállító gomb nem volt. A kép a vizavarrá után kézült a műtőben. Közel egy év lábadozá után végül i 3. ujja maradt mozgó, a gyűrű é kiújjak nem mozognak. eé targonca halálo figyelmetlenég zerelé villanyzerelé áramüté elektromo áram égéi érülé EVE bezorulá hidrauliku emelő bénulá védőburkolat Fűnyíró Házilag "barkácolt" elektromo fűnyíró tiztítáa otthon. A gép nem volt áramtalanítva. Amikor a 44 éve érült bal kezével tartotta az oldalára döntött fűnyírót, közben a jobb kezével ki akarta zabadítani a ké é a ház közé zorult fadarabot, véletlenül beindította a motort. mezőgazdaág fűnyírá hibaelhárítá vágá fűnyíró érülé áramtalanítá elmulaztáa

11 Szalagfűréz Az 50 éve aztalo zalagfűrézel végezte a napi feladatát, elmondáa zerint figyelmetlen volt é "véletlenül" levágta három ujját. A kép az ambulancián kézült a ebek ellátáa után. A berendezé biztonági ezközei ki voltak iktatva. faipar fűrézelé fűrézelé vágá zalagfűréz conkolá figyelmetlenég Szalagfűréz Cigá továbbító Vibráció A 21 éve karbantartó munkát végzett egy zalafűrézen, Fűrézlap cere után munkatára megforgatta a berendezét, a érült keze még ott volt, keztyű nélkül. Az éle fűrézfogak lapkái belemartak a 21 éve munkavállaló ujjába. A 23 éve takarítót odaküldtek egy faaprítékot zállító ciga takarítáához, miközben a villanyzerelők a mozgatát végző villanymotor cere után forgáirányt ellenőriztek. A takarítát végző zemély fennt állt a cigán, amikor az elfordult. A érült beleeett vagy a ciga behúzta a zállító dobba. Kizáár -kitáblázá nem volt elvégezve, de kettő lábtöré é két komolyabb vágái érüléel megúzta az eetet. 19 éve betanitott munká véőkapalácot haznált 2,5 órán kereztül mindenféle védelem nélkül (Se védőzemüveg, e hallávédő ezköz, emmilyen keztyű) Régi betonkeríté alját bontották el. A munka után jelentkezett az ún.: Fehér ujj jelenég (Raynaud phenomenon) faipar Hibajavítá zerelé vágá zalagfűréz érülé kommunikáció faipar Hibajavítá takarítá vezélye zónába hatolá cigá kihordó érülé kommunikáció, LOTO építőipar bontá véé rázkódá véőkalapác kellemetlen érzé EVE, egézégvédel mi előíráok figyelmen kívül hagyáa

Kós Tagiskola József Attila Kollégium

Kós Tagiskola József Attila Kollégium Trefort Tagikola Zwack Tagikola K Tagikola Jzef Attila Kollégium végzett- zakképzettége tgyakat tanít végzett- zakképzettége tanított tantgy végzetté zakképze tanított tantgy végzettége zakképzettége 1

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M SprayMount Adheive (PL-7874) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M NOVEC Electronic Degreaer Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu.

Madocsa Sportegyesület. Madocsa Sportegyesület. Madocsa. 7 0 2 6 Szállás (út, utca) 06209947460 Telefon: Honlap: www.madocsa.hu. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Madoca Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Madoca Sportegyeület 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sportegyesület Bodroghalom Közhasznú Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sportegyeület Bodroghalom Közhaznú Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sportegyeület Bodroghalom 2Gazdálkodái formakód: 521

Részletesebben

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24.

Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok 2015.09.24. Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

Benzodiazepine Megvonás: Kimenetel 50 Betegnél

Benzodiazepine Megvonás: Kimenetel 50 Betegnél Benzodiazepine Megvoná: Kimenetel 50 Betegnél El z r publikálva: Britih Journal of Addiction (1987) 82, 655-671 Profeor C Heather Ahton DM, FRCP School of Neurocience Diviion of Pychiatry The Royal Victoria

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: ŐCSÉNY SPORTKÖR A kérelmező zervezet rövidített neve: ŐCSÉNY SK 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1725 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Cece Polgári Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Cece Polgári Sport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Cece PSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 695 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jobbágyi Honvéd Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Jobbágyi HSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1173 Áfa

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hatékony megoldá minden zinten Hűtő/Fűtő rendzerek hidraulikai zabályozáa abqm.danfo.com KÉZIKÖNYV Tartalom 1.1 Javaolt rendzer kialakítá fűtéi rendzerekhez 4 1.2 Javaolt

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva Gondolkozzon nagyban rndzrkr özpontoítva Mi a lgjobb? Egy bzállító vagy több? Egy intgrált rndzr, amly mindn funkciót gybn kínál, vagy több gymáal özkötttébn lévő rndzr lm. Mindöz gy partnr a trvzél, bépítél,

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Szponzori ajánló Tiztelt Hölgyem / Uram! Kérem, engedje meg, hogy bemutaam az Óbudai Egyetem Neumann Jáno Informatikai Kar Hallgatói Rézönkormányzatát, valamint figyelmébe ajánljam általáno médiaajánlatunkat,

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szanki Olajbányász Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Szanki Olajbányáz Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: OBSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 20322 Áfa levonára

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE A kérelmező zervezet rövidített neve: Mezőfalvi MEDOSZ SE Gazdálkodái formakód: 51 3Tagági azonoítózám 78 Áfa levonára

Részletesebben

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4 2. Egyéb termékeink...4 2.1. Walk-DVR... 4 2.2. Web-ACS... 5 2.3. ProLock,

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csór Truck-Trailer Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Truck-Trailer Football Club A kérelmező zervezet rövidített neve: TTFC. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 621 Áfa levonára

Részletesebben

Fajszi SE. Szilágyi Csaba

Fajszi SE. Szilágyi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Fajzi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Fajzi SE 2 Gazdálkodái formakód: 113 Áfa levonára a pályázatban Nem jogoult

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5225/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Marcali Városi Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Marcali Vároi Futball Club A kérelmező zervezet rövidített neve: MVFC 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 2686 Áfa levonára

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt

Somogyi Zsolt. elnök. Somogyi Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő Közégek Sport é Kulturáli Egyeülete A kérelmező zervezet rövidített neve: Balatonkereztúr-Balatonmáriafürdő

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

Telepekről vezetett nyilvántartás az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján. Jánossomorja területén

Telepekről vezetett nyilvántartás az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján. Jánossomorja területén Telepekről vezetett nyilvántartá az 57/2013 (II 27) Korm rendelet alapján területén So rz á m A jegyző által kiadott nyilvántartái zám A be je gy - zé ok a* A bejegyzé időpontja Év hónap nap h ó, n a p

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

FÉM TERMÉKEK ÁRLISTÁJA 2010

FÉM TERMÉKEK ÁRLISTÁJA 2010 FÉM TERMÉKEK ÁRLISTÁJA Kerítérendzerek Kft. 3 Budapet, Cabai út. Tel: +3 () 2 0 Fax: +3 (1) 2 1 Web: www.keriteblt.hu E-mail: inf@keriteblt.hu Érvénye. 0. 01-től vizavnáig, 20,- frint/euró árflyamig. Jelmagyarázat:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hercegkúti Tornaclub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Hercegkúti Tornaclub A kérelmező zervezet rövidített neve: HTC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 193 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Beledi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Beledi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 707 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom

Hatvani István Fizikaverseny 2014-15. 3. forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom 1. kaegória 1.3.1. 1. CERN 2. PET 3. elekronvol. ikloron 5. Porozlay. Fiziku Napok 7. neurínó 8. álom 9. környezefizikai 10. Nagyerdő A megfejé: SZALAY SÁNDOR Szalay Sándor (195-1975) köveő igazgaók: Berényi

Részletesebben

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Multi Alarm Zrt. MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Az MA-AgroGPS a gazdálkodók igényei alapján kidolgozott, GPS járműkövetelésen

Részletesebben

Ajándékozzon egészséget erzsébet utalványt és

Ajándékozzon egészséget erzsébet utalványt és Orvoi műzer, kötzer, gyógyázati édezköz, Karácony 2012 kényelmi é gyógylábbelik Ajándékozzon ézéget karáconyra! erzébet utalványt é EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYáKAt i elfogadunk! KARÁCSONYI VÁSÁR 2012. NOVEBER

Részletesebben

Hulladékkezelő rendszerek

Hulladékkezelő rendszerek Hulladékkezelő rendszerek Ki használ hulladékkezelő rendszereket Az új hulladékkezelő rendszerünk megoldásai széles körben alkalmazhatóak Egészségügy Korházak (konyha/étkező, nyilvános területek, betegszobák/kórtermek,

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Információs rendszerek biztonságtechnikája

Információs rendszerek biztonságtechnikája Információ rendzerek biztonágtechnikája Vaányi Itván, Dávid Áko, Smidla Józef, Süle Zoltán 2014 A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 A felőfokú informatikai oktatá minőégének fejleztée, modernizációja

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6357/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: NYÍRGYULAJ KSE A kérelmező zervezet rövidített neve: NYKSE 2Gazdálkodái formakód:52 3Tagági azonoítózám 58 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek / OKOSkártya

Részletesebben

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING XIV. Műzaki tudományo ülézak, 2013. Kolozvár, 89 100. http://hdl.handle.net/10598/28094 Műzaki tudományo közlemények 1. A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE KOZMETIKAI ÜZEM BELSŐÉPÍTESZETI MUNKÁINAK BEMUTATÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE 1. Üzemi bejáratok (teherforgalom és kompresszor helyiség): A jobboldali ajtó a készáru és csomagolóanyag raktár bejárata. A középső

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

Á ű ő ö Í é é ő Ö Ö é ő Ö ő ö é é Ö ü é ó Ő é é ó é ó é é é é Ö ó ó ő é Ü é ó ö ó ö é é Ő ú é é é é ő Ú é ó Ő ö Ő é é é é ű ö é Ö é é ó ű ö é ő é é é é é é é é é Ö é Ö ü é é é é ö ü é ó é ó ó é ü ó é é

Részletesebben

Ü Éü É ü í í Í ö Ü Ú ú Ó í ő í Ö ű ö Ó ú Ű ü í Ó ö Ó Ü Ó Ó í í ú í Ü Ü ő Ú Ó Ó í ú É ÉÉ É Á Ü Ü Ü Ú ő í Ő Ó Ü ő ö ü ő ü ö ú ő ő ő ü ö ő ű ö ő ü ő ő ü ú ü ő ü ü Í ü Í Á Ö Í É Ú ö Í Á Ö í É ö í ő ő í ö ü

Részletesebben

ó ó ú ú ó ó ó ü ó ü Á Á ü É ó ü ü ü ú ü ó ó ü ó ü ó ó ú ú ú ü Ü ú ú ó ó ü ó ü ü Ü ü ú ó Ü ü ű ű ü ó ü ű ü ó ú ó ú ú ú ó ú ü ü ű ó ú ó ó ü ó ó ó ó ú ó ü ó ó ü ü ó ü ü Ü ü ó ü ü ü ó Ü ó ű ü ó ü ü ü ú ó ü

Részletesebben

:.::-r:,: DlMENZI0l szoc!0toolnl ránsnnat0m A HELYI,:.:l:. * [:inln.itri lú.6lrl ri:rnl:iilki t*kill[mnt.ml Kilírirlrln K!.,,o,.r*,u, é é é ő é é é ő é ő ő ú í í é é é ő é í é ű é é ő ő é ü é é é í é ő

Részletesebben

Ü Ö Á Á Á Á Á É ű Ü Ú ű ű Á É ű Ú Ü ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Ü Ü Ü Ö Ö Ú Ö Ü Ö ű ű ű ű ű Á ű Ú ű ű ű ű ű É Á Ö Ö Ö ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű Ü Ö Ü Ó Ö ű ű ű

Részletesebben

Ö Ó ú É ű É Ö Ö Ö Ü Ó Ú É ú É Ü Ú ú Ü ű ú Ü Ö Ö ú ű Ú ű ű ú Ö Ö Ö Ö É ú ú Ő Ö ú Ü Ó ú Ú Ü Ö ű ű ű Ö ű ú Ó ű Ö Ü ű ú ú ú ú É ú Ö ú ú Ü ú Ó ú ú ú ú ú ú ű ű ú ű ú ú ű Ö ú ú ú ű Ö ú ű ú ű Ü Ö Ü ű Ü Ö ú ú Ü

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Kerékképlet (erőgépeknél) vagy munkaszélesség (munkagépeknél) Motor teljesítmény vagy igény. Hasznos terhelés. Gép megnevezése*

Kerékképlet (erőgépeknél) vagy munkaszélesség (munkagépeknél) Motor teljesítmény vagy igény. Hasznos terhelés. Gép megnevezése* Gép megnevezése* Gyártó ország Motor teljesítmény vagy igény Kerékképlet (erőgépeknél) vagy munkaszélesség (munkagépeknél) Hasznos terhelés (kw) (cm) (t) betű+ szám betű szám szám+ betű szám VG-10P DÍZEL

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Pásztói Sport Klub PSK

Pásztói Sport Klub PSK 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Páztói Sport Klub A kérelmező zervezet rövidített neve: PSK 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Képfeldolgozás laboratórium 2012-02-09 Előírás, hogy a hallgatók is megismerjék azokat a tűzvédelmi, munkavédelmi biztonsági előírásokat, valamint magatartási szabályokat,

Részletesebben

IV. Sikeres Magyar Bútorgyártók Termékbemutatója

IV. Sikeres Magyar Bútorgyártók Termékbemutatója IV. Sikeres Magyar Bútorgyártók Termékbemutatója Budapest 2009. Október 14. Magyarországi bútorgyártók helyzete és lehetőségei a válságban és azt követően Arató Zoltán OMMF Szakmai tanácsadó Miről szól

Részletesebben

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 83/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Munkavédelmi oktatási tematika és napló

Munkavédelmi oktatási tematika és napló PTE Munkavédelmi Szabályzat 7. számú melléklete Munkavédelmi oktatási tematika és napló A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) munkavédelmi oktatásokhoz szükséges munkavédelmi oktatási tematika

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Villásfej D 6,7 582709000 Gabelkopf D

Villásfej D 6,7 582709000 Gabelkopf D Doka Staxo teherhordó 100 alátámasztó állványok állvány Staxo 100 keret 1,80m 37,0 582300000 Staxo 100 keret 1,20m 28,0 582301000 Staxo 100 keret 0,90m 24,0 582302000 Staxo 100-Rahmen Villásfej D 6,7 582709000

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

Padlótisztító automaták

Padlótisztító automaták A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több

Részletesebben

kenőrendszerek Használati utasítás

kenőrendszerek Használati utasítás Használati utasítás Figyelmeztetés. Az adatokat a legnagyobb gonddal állítottuk összes. Ennek ellenére nem tudjuk kizárni az eltéréseket és fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1/8 Tartalom Ábrák Méretek... 3 A készülék ismertetése... 4 Beüzemelés... 4 Használati, és biztonsági előírások... 5 Tisztítás, higiénia és tárolás... 6 Hiba

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma.

H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invescom.hu www.invescom.hu www.globalma. M&A Navigátor ke ná dá lva cégé r t é á rl ö z e o cég v á á H-1026 Budapet, Paaréti út 83. Tel.: +36 1 275 1116, Fax: +36 1 275 1117 E-mail: info@invecom.hu www.invecom.hu www.globalma.com tőkeb e v o

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben