A sérült konkrét fizikai tevékenysége: szerelés. mezőgazdaság gépszerelés gépszerelés összenyomód ás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sérült konkrét fizikai tevékenysége: szerelés. mezőgazdaság gépszerelés gépszerelés összenyomód ás"

Átírás

1 Munkaverzió, a helyeírái é fogalmazái hibák javítáa előtt. A kategóriákat tovább pontoítjuk cím: leírá iparág: Munkafolyam at: Tizenegy zint zuhaná Apa é fia egy 10 emelete házban (+ három zint mélygaráz) a 8. emeleten egy felzálló cő bilincrögzítéét végezték. Az apa a zabálytalan korláton áteett liftaknába é a legaló zintre zuhant, (11 emeletet). A liftaknából a tűzoltók hozú munkával, egy rakodólapra kötözve emelték ki az elhunytat. Az egéz épületben ehol nem volt zabályo korlát. A érült konkrét fizikai tevékenyége: A baleetet kiváltó eemény: A munkabaleethez kapcolható ezköz: baleet úlyoága zabálytalaná g építőipar zerelé bilincrögzíté leeé ninc halálo hibá korlát 400V áramüté Alátámaztá Károly alkalmi munká volt. Amikor a betonpumpa nyomta a betont, megfogta a fém cövet. Károly cipője lyuka, zakadt volt. Sajno a 400 Volto zabad vezetékhez a pumpa hozzáért, é Károly-akinek nem kellett volna a pumpát fogni- halálo áramütét kapott. Az áramjegy a lábán jól látható. A munkavállalók a tehenézeti telepről a zerve trágyát egy traktorral vontatott pótkocin zállították el a trágyakazalhoz. A leraká helyzínére érve az egyik munkavállaló a kézi működtetéű hidraulikát el kezdete pumpálni, hogy a billenő pótkociról a trágyát lebillente. A munkahenger cak félig nyílt ki, ezért hidraulika olajt öntöttek a pótkoci billentőhidraulikájának tartályába, de a plató mégem emelkedett tovább. A plató emmilyen kitámaztó ezközzel nem volt biztoítva vizazuhaná ellen. Ekkor elkezdték légteleníteni a rendzert, melynek orán a az áldozat a pótkoci végénél lévő hidraulika zivattyú fölött behajolt az alváz é a félig felemelt plató közé. A plató ekkor vizazuhant munkavállalóra é annak a halálát okozta. építőipar villamo zerelé mezőgazdaág gépzerelé gépzerelé özenyomód á betonozá áramüté betonpumpa halálo nem megfelelő védőezköz, illetéktelen munkavégzé pótkoci halálo kitámaztá nélküli zerelé

2 Szabálytalan emelé Körbálázó A zabálytalan emelé (valózínűleg kiakadt a kötél a horogból) miatt a dolgozó fejére ráeett a 800 kiló bála. A érülébe belehalt. Körbálázá közben a felzedő egyég eltömődött. A traktorvezető a munkagép kikapcoláa nélkül próbálta a hibát elhárítani, így a bálázó a kezét berántotta. A traktoro alkarját amputálni kellett. Barkácolt eloztó A biztonági őrt áramüté érte a képeken látható eloztónál. A ki fadarabkát ő haználta a dugó helyett a vezeték rögzítéére Betonpumpa Építkezéen a dolgozó a betonpumpa töltőcövét irányította a feltölteni kívánt területre. Egy roz lépé következtében, a munká megbotlott a már kéz acélhálóban, így egyenúlyát veztve belekapazkodott az amúgy i rozul zerelt töltőcőbe. Építkezéen a dolgozó a betonpumpa töltőcövét irányította a feltölteni kívánt területre. Egy roz lépé következtében, a munká megbotlott a már kéz acélhálóban, így egyenúlyát veztve belekapazkodott az amúgy i rozul zerelt töltőcőbe. A pluz terhelé miatt a töltőcő a munkára zuhant, aki azonnal életét veztette. raktározá daruzá irányítá kötegelt acélanyagok mezőgazdaág hibaelhárítá hibaelhárítá mozgó géprézel érintkezé vagyonvédelem egyéb imeretlen érintkezé elektromo árammal építőipar betonozá betonozá roz mozdulat, botlá halálo rögzíté körbálázó conkolá üzem közbeni javítá elektromo berendezé betonpumpa töltőcő áramüté halálo áramüté nem zabványo ezköz rozul zerelt egyég Egyenetlen úlyeloztá Földmunka Az alábbi képek az egyenetlen tömegeloztá következményeit illuztrálják. Az eetek többége nem halálo kimenetelű, de nem kizárt a lehetőége. közlekedé, zállítmányozá közlekedé, zállítmányozá zállítá, utazá imeretlen jármű egyéb túlterhelé A munkaterületen dolgozó áldozat imeretlen építőipar közlekedé imeretlen elüté jármű halálo figyelmetlenég okból a a képen látható munkagép útjába került. A munkagép vezetője nem vette ézre a gép lánctalpa elé került munkatárat.

3 A leeő cerép Daráló A daru A tetőn cerepeztek, 20 m magaan. Valaki megrúgott egy iker hódfarkú cerepet, é az a iakot nem vielő daru fejére eett. A húüzemi munká munkahelyi baleetet zenvedett, mikor a darálóban elakadá miatt kézzel próbálta meg kiigazítani az elakadt anyagot. Sérüléei jobb kezén maradandóak. A daru 22 éve dolgozott, a zükége végzettéggel rendelkezett. Egy októberi napon a 2 panel között állt, megnyomta a zabályo távirányítón az indító gombot, é a panelek közé zorult. Percek alatt meghalt. építőipar cerepezé vezélye zónába hatolá rozul rögzített anyag élelmizeripar darálá adagolá vezélye építőipar daruzá daru irányítá téve vezérlé tetőcerép halálo vezélyzónában való közlekedé, védőiak húdaráló conkolá egédezköz daru halálo figyelmetlenég Szemérülé Égéi érülé A fiatal munká acél alkatrézek korróziómenteítéén dolgozott, arokcizolóra zerelt drótkoronggal. Védőzemüveget nem haznált, így a korongról levállt drótzál a munká zemébe pattant. Konyhai dolgozó kezét a kézülő étel gőze forrázta le. A képen az égé eredményeként megjelenő vízhólyag é bőrleválá látható. lakatomunka gépi cizolá gép haználata anyag leváláa élelmizeripar főzé fedő emelée gőz kicapódá arokközörű érülé védőezköz edény érülé kellő körültekinté Épületbontá Egy régi épület bontáánál a födém bezakadt a munká alatt, é a feje úlyoan megérült. A romok alól 2 óra múlva ikerült a halottat kiemelni. Siakot vielt. építőipar bontá bontá omlá törmelék halálo zabálytalan művelet Eztergályo Fél hüvelyk A rutino, 58 éve eztergályo bő, lógó nyakú pólóját a tokmány elkapta, é a forgó réz feltekerte, a munká felő tete é a feje roncolódott. A nyugdíja munkánő felállt egy létrára, é a 70 cm maga retezelt védőburkolaton áthajolva lenyúlt a forgó kupaknyomóhoz. A gép a fél hüvelykujját letépte. A gép zabályo volt. fémmegmunkál á ellenőrzé ellenőrzé vezélye gyártá hibaelhárítá hibaelhárítá vezélye ezterga gép halálo lógó ruházat kupaknyomó gép conkolá vezélye térbe nyúlá

4 A gyilko polc Gyűrű A 18 éve diák a nyári zünidő alatt dolgozott egy cégnél. Éppen az iratokat pakolta az irattárban, amikor a rögzíté nélküli Salgó állvány eldőlt, é a fiút maga alá temette. (azonnal meghalt) Egy 46 éve munká a jobb kezén a középő ujján jegygyűrűt vielt. Megemelt egy raklapot, - kb 20 kg - a gyűrű beleakadt, é az ujját letépte. Halálo áramüté A lakato munkavállaló, hegeztéi munkákat végzett. A kábeldobra feltekercelt kábel a nagy áramerőég miatt felmelegedett, majd a kábel zigetelét a hő megolvaztotta. A munká a munka haladtával egy máik állára zeretett volna menni, amihez a kábel lecévéléére lett volna zükég. Hozzáért a zigetelé nélküli elektromo kábelhez, é halálo áramütét kapott. Tetőn végzett munkaegy 34 éve rutino munká a 10 emelete ház tetején zigetelét javított. Kiköté nélkül ment ki a tetőzet zélére é leeett. raktározá raktári tevékenyég rakodá özenyomód á algó polc halálo rögzíté egyéb emelé emelé elakadá raklap conkolá gyűrű vielée egyéb lakato munka hegezté áramüté elektromo kábel halálo nem zabványo ezköz építőipar zigetelé zigetelé zuhaná egyéb halálo leeé elleni védelem Húdaráló A 23 éve hente egy vendéglőben a török húdarálót kézzel tömte, pedig a tömőfa i ott volt a gépen. Jobb kezének a 2., 3., 4., 5. ujját teljeen, a hüvelykujját félig ledarálta a ciga. A magyar előíráok az etető garatnál maximum 65 mm átmérőt engednek meg. élelmizeripar darálá adagolá vezélye konyhai ezköz, húdaráló conkolá nem zabványo munkaezköz, egédezköz Iratmegemmiítő A házilag gyártott iratmegemmiítőt egy 34 éve" feketén" dolgozó munká nő kezelte. A bal kezén keztyűt vielt, a végét elkapta a behúzó henger. A vézleállítóval a gépet le tudta állítani, de a kezét 2 órán kereztül a tűzoltók zabadították ki. A kórházban a bal kéz 2. é 3. ujjának nagyobb rézét amputálták. A gépnek é a érültnek emmilyen okmánya nem volt. irodai munka darálá adagolá vezélye irat megemmiítő conkolá nem zabványo ezköz

5 Felővezeték érintée Magafezüléggel érintkezve halálo áramütét zenvedett az a férfi, aki illetéktelenül mázott fel a felővezetékhez. Bár alkalmazában állt, zakmáját tekintve erőáramú hálózati zerelő volt az áldozat, megbízáal nem rendelkezett. áramzolgáltatá zerelé zerelé áramüté egyéb halálo illetéktelen munkavégzé Burkolatlan kardántengelyek Mezőgazdaági é egyéb ipari erőgépeken vagy munkagépeken jellemző hiányoág a kardálytengely burkolata. Munkavédelmi ellenőrzékor gyakori indoklá ennek hiányára a "tudok én magamra vigyázni" mondat. mezőgazdaág egyéb zerelé vezélye kardántengely halálo, conkolá burkolat Alább a hiányoágok következményei. Kézfej érülée Egy 38 éve tapaztalt férfi prégéppel egyéb préelé imeretlen vezélye prégép conkolá biztonági dolgozott, amin nem volt biztonági berendezé berendezé. Munkavégzé közben a prézerzámok közé nyúlt, majd a prégép (autómata üzemmódba kapcolva) bezorította a munká kezét. Konténer rakodá Egy távol -keleti kikötőben konténer rakodát raktározá daruzá imeretlen özzenyomó teher konténer halálo vezélyzónában végeztek, mikor műzaki hiba miatt, a daru dá való tartózkodá konténerfogó egyége meghibáodott, é a konténert elejtette. Amiáltal a konténer, az imeretlen okból ott tartózkodó egédmunkára eett. Közúton A kamion ütközött egy zemélygépjárművel. zállítmányozá közlekedé gépjármű ütközé gépjármű halálo figyelmetlenég A kamiono érülé nélkül megúzta az vezeté üzemi baleetet, de a zemélygépjármű vezetője nem volt ilyen zerencé. Helyzín: Franciaorzág Lemezemelé Egy raktárban fém lemezeket emeltek daruval. A lemezek nem voltak özepántolva, ezért emelé közben lecúztak. Az irányítáal megbízott munkavállaló (kötöző) fejének bal oldalát levitték. A érült a helyzínen, azonnal belehalt érüléébe. raktározá daruzá anyagmozgatá ütközé kötegelt acélanyagok halálo rögzíté

6 Méretkorlátozá Egye eetekben a közúti é egyéb ipari területeken alkalmazott magaágkorlátozá figyelmen kívül hagyáa okoz baleetet. közlekedé, zállítmányozá közlekedé egyéb ütközé gépjármű egyéb méretkorlátozá figyelmen kívül hagyáa Motorral a munkahelyre Mozgó járműn utazva Nehéztárca Oxigén é olaj találkozáa Motorkerékpáral munkába menet imeretlen okból baleetet zenvedett. Sebeég: 174 km/h Helyzín: USA Haladó járműzerelvényen álló utazá. Rendkívül gyakori baleeti ok. A traktorvezető átadta a K a típuú mezőgazdaági vontató vezetéét a fiának, majd kiállt a feljáró létrára. Egy döccenőnél leeett a gépről, é mire a fia, megállította a traktort a nehéztárca már rajta volt.. A hegeztő alkalmazott, akinek megfelelő képeítée é gyakorlata volt, olajo kézzel állította be az oxigén palack nyomáát. A cőbilincnél az oxigén zivárgott é az olajjal érintkezve égéi érülét okozott. közlekedé közlekedé utazá ütközé gépjármű halálo gyorhajtá közlekedé közlekedé utazá eé gépjármű egyéb mozgó járművön való zabálytalan mezőgazdaág talajművelé utazá az erőgépen lánghegezté hibaelhárítá zerelé kémiai reakció eé munkagép halálo mozgó járművön való zabálytalan utazá lánghegeztő berendezé égéi érülé kézmoá elmulaztáa Barna auztrál pók A pré A barna auztrál pók cípée igen mérhező. A képeken rovarírtáal foglalkozó rovarirtá rovarírtá érintkezé állattal cípé állat érülé figyelmetlenég zakember álltal zerzett cípé következményei láthatóak. Az excenter prégépen 3 munkavállaló feldolgozóipar préelé adagolá vezélye prégép conkolá biztonági végzett munkát, kettő volt ellátva kétkeze berendezé indító-berendezéel. A harmadik ember védelme úgy volt megoldva, hogy bólintáal jelezte, indítható a préeléi folyamat. A érült benyúlt a zerzámba, a két, indítópultot kezelő ember pedig elindította a préeléi folyamatot. Az özezáródó zerzám a érült bal kezének 3. é 4. ujját özezúzta. A érülé mértéke miatt a érült ujjakat amputálni kellett. Egyenletlen úlyeloztá Ennek a nyergevontatónak a vezetője zerencé volt, mikor a vézfékezé orán elzabadult acélcövek nem a vezető oldalon találtak maguknak utat.. zállítmányozá közlekedé gépjármű vezeté vézfékezé acélcövek kvázi baleet biztonági berendezé, rögzíté

7 Védőkeret nélkül Tranzformátor telep Vadázbaleet Silókazalnál, ilótapoá közben hátó tolólappal é védőkeret (bukócő) nélkül dolgozott a traktoro. Az egyenetlen anyagon az MTZ - 50 típuú traktor felborult, majd maga alá temette a ofőrt. A 12 éve fiú bemázott a tranzformátor telepre. Sérüléei maradandóak Vadázat közben egy vadáznyíllal fejbelőtte tárát. A érült a lövét túlélte, de idegaebézeti beavatkozára volt zükég. Vermont - USA mezőgazdaág ilózá gépjármű vezeté áramzolgáltatá játék vadgazdálkodá vadázat vezélye zónába hatolá egyenúly vezté vezélye vezélye zónába hatolá gépjármű halálo biztonági berendezé elektromo kábel conkolá illetéktelen behatolá vadáz nyíl érülé figyelmetlenég Vágái érülé Gumiabronc zerelé Felővezeték érintée Daru baleet Konyhai dolgozó a képen látható ké moogatáa közben elvágta az egyik ujját. Egy korábban javított gumiabronc javítáát végezte a érült. A korábbi javítánál haznált ragaztóból kipárolgó propán/bután tartalmú gáz volt az abronc belejében, ami egy fémezköz haználata közbeni zikra hatáára felrobbant. A gumiabronc darabjai é az abban lévő acélzálak okozták a érülét. Magafezüléggel érintkezett az a zakember akit ügyeleti időben hívtak be kiebb munkára, egy elektromo áram eloztó telepre. A zakember a munkahelyre érkezékor nem öltözött átt, nem alkalmazta a védőezközeit, é a művelethez alkalmazandó zerzámot em a kellő körültekintéel válaztotta. Halálo áramütét zerzett. Teheremelé alatt a rozul rögzített kötözé kioldott, majd a magaból aláhullva a darufülkében landoltak. A daru a darufülke zilánkjai miatt vágái érüléeket, é egyik karján a leeő zerelvények miatt nagyobb ütét zerzett. Helyzín: Hollandia, Antwerpen élelmizeripar tiztítá moogatá érintkezé éle ezközzel ké érülé figyelmetlenég gépjárműjavítá zerelé abroncjavítá robbaná zerelőva érülé áramzolgáltatá villamo karbantartá villamo karbantartá áramüté elektronikai zerzámok halálo előíráok megzegée, nem zabványo ezköz építőipar daruzá gép vezérlé ütődé mobil daru érülé rozul rögzített anyag

8 Szögbelövő Egy faipari munká zegbelövő autómatával dolgozott, mikor kiejtette a kezéből a gépet. A dolgozó zerencétlenégére a gép eéétől a "ravaz" behúzva maradt, é az továbbra i lőtte ki magából a zegeket. faipar zegelé gép vezérlé kontrol elveztée zegbelövő érülé figyelmetlenég Lábérülé A techniku kalibráció mérét végzett, amikor a 90 kg-o úly kb. 1 méter magaágból a lábfejére zuhant. A dolgozón nem vielt védőcipőt. Az elő képen jól látható a úly körvonala a dolgozó lábfején. fémipar kalibráció méré méré ütközé munkadarab érülé rozul alátámaztott anyag Kénav Laboratóriumi dolgozó hölgy arcába fröccent a 98%-o kénav. A dolgozó vielt védőzemüveget, de arcvédőt nem. A védőzemüveg körvonala beleégett a hölgy arcába. A kezelő orvook zerint védőzemüveg nélkül a dolgozó megvakult volna. A dolgozó arcán jelenleg hegek maradtak. Azonkívül, hogy nem volt megfelelő arcvédelem a laborban, nem volt vézzuhany vagy zemmoó em, 15 percbe tellett mire a baleet után le tudták moni a vegyi anyagot. vegyipar áttölté áttölté fröccené vegyi anyag maradandó érülé gondatlan anyagkezelé Sarokcizoló 2. A 18 éve fiatalember közörült, amikor a közörűkő berobbant. A közörűn nem volt védőburkolat é a dolgozó nem vielt védőzemüveget. Jobb zemére teljeen megvakult, háromzor műtötték meg, hogy az arcát é koponyáját rendbe hozzák. fémipar közörülé közörülé anyagfezült ég miatti robbaná arokcizoló érzékzerv elveztée nem zabványo ezköz

9 Szikra A cavarhúzó Földmunkagép Sarokcizoló A következő baleet olyan munkahelyen következett be, ahol kötelező volt vielni a védőzemüveget. A 30 éve dolgozó nem volt hajlandó zabályoan vielni a zemüveget, munkavégzé közben a nyakában lógott a zemüveg. Rozdamente acél ezköz élét közörülte. A kipattanó forgácoktól megérült a zeme, amelyet cak ebézi beavatkozáal lehetett megmenteni. 5 kieett munkanapja volt, valamint még mindig nagyon erő fájdalmai vannak. Egy gyakorlott karbantartó cavarhúzót haznált véőnek é fezítőnek. A cavarhúzó nyele eltörött. A cavarhúzó éle feje felhaította a dolgozó bőrét a kézfején. Az eredmény a következő képen látható, több öltéel varrták öze a dolgozó kezét, 4 kieett munkanapja volt, é a baleet után nem tudta régebbi munkáját elvégezni. Útzegély feltöltéi munkánál a hátrafelé haladó földmunkagép az irányító zemélyt elütötte, aki halálo munkabaleetet zenvedett. A földmunkagépről hiányzott a vizapillantó tükör, é az irányító i figyelmetlen volt. Egy munká tetőn végzett alumíniumlemez vágát. A korong mérete (9,5") nagyobb volt, mint a megadott fordulatzámhoz tartozó vágókorong méret (6"). A vágához haznált vágókorong elrobbant, majd a korong darabkái a érült arcába capódtak, ami komoly érüléeket okozott az orr é az ajak környéki területen. fémipar közörülé közörülé zikrázá közörű érülé Egyéni védőezköz karbantartá zerelé fezíté töré cavarhúzó maradandó érülé Helye gyakorlat építőipar útépíté állá tolatá földmunkagép halálo Hiányo biztonági felzerelé építőipar tetőfedé vágá anyagfezült ég miatti robbaná arokközörű maradandó érülé biztonági előíráok figyelmen kívül hagyáa

10 Vaúti munká Egy pályamunká a vaúti zerelvények özekapcoláán dolgozott, mikor a zerelvény váratlanul elindult. A érült maradandó károodát zenvedett, baleete után fél évvel mindkét lábának amputáláára volt zükég Közlekedé karbantartá zerelé ütközé tehervonat conkolá jelzéek figyelmen kívül hagyáa Helyzín: Ézak -Orozorzág Targonca A 38 éve raktáro kihajtott a kamionrakodó Raktározá terminál rámpáján. A jármű felborult é maga alá zorította az övet nem vielő zemélyt. Tranzformátor javítá 40 éve villanyzerelő egy tranzformátor javítá közben egy beeő alkatréz zárlata által okozott ívkiülétől érült. Semmilyen védőezközt nem vielt. (pamut védőruha, keztyű, ívvédő álarc, tb.) Szeme cak a fénytől érült, ideiglene vakág mutatkozott kb.4órára. Karján 2. fokú égéi érülét zenvedett. áramzolgáltatá Anyagmozgatá gépjármű vezeté Hidrauliku emelő A 29 éve gépkezelő karja bezorult egy hirauliku emelőbe, amely levágta a kézfejét. gyártá gépkezelé alkatréz igazítáa A közelben nem volt enki, a érült nem tudta leállítani a gépet, Vézleállító gomb nem volt. A kép a vizavarrá után kézült a műtőben. Közel egy év lábadozá után végül i 3. ujja maradt mozgó, a gyűrű é kiújjak nem mozognak. eé targonca halálo figyelmetlenég zerelé villanyzerelé áramüté elektromo áram égéi érülé EVE bezorulá hidrauliku emelő bénulá védőburkolat Fűnyíró Házilag "barkácolt" elektromo fűnyíró tiztítáa otthon. A gép nem volt áramtalanítva. Amikor a 44 éve érült bal kezével tartotta az oldalára döntött fűnyírót, közben a jobb kezével ki akarta zabadítani a ké é a ház közé zorult fadarabot, véletlenül beindította a motort. mezőgazdaág fűnyírá hibaelhárítá vágá fűnyíró érülé áramtalanítá elmulaztáa

11 Szalagfűréz Az 50 éve aztalo zalagfűrézel végezte a napi feladatát, elmondáa zerint figyelmetlen volt é "véletlenül" levágta három ujját. A kép az ambulancián kézült a ebek ellátáa után. A berendezé biztonági ezközei ki voltak iktatva. faipar fűrézelé fűrézelé vágá zalagfűréz conkolá figyelmetlenég Szalagfűréz Cigá továbbító Vibráció A 21 éve karbantartó munkát végzett egy zalafűrézen, Fűrézlap cere után munkatára megforgatta a berendezét, a érült keze még ott volt, keztyű nélkül. Az éle fűrézfogak lapkái belemartak a 21 éve munkavállaló ujjába. A 23 éve takarítót odaküldtek egy faaprítékot zállító ciga takarítáához, miközben a villanyzerelők a mozgatát végző villanymotor cere után forgáirányt ellenőriztek. A takarítát végző zemély fennt állt a cigán, amikor az elfordult. A érült beleeett vagy a ciga behúzta a zállító dobba. Kizáár -kitáblázá nem volt elvégezve, de kettő lábtöré é két komolyabb vágái érüléel megúzta az eetet. 19 éve betanitott munká véőkapalácot haznált 2,5 órán kereztül mindenféle védelem nélkül (Se védőzemüveg, e hallávédő ezköz, emmilyen keztyű) Régi betonkeríté alját bontották el. A munka után jelentkezett az ún.: Fehér ujj jelenég (Raynaud phenomenon) faipar Hibajavítá zerelé vágá zalagfűréz érülé kommunikáció faipar Hibajavítá takarítá vezélye zónába hatolá cigá kihordó érülé kommunikáció, LOTO építőipar bontá véé rázkódá véőkalapác kellemetlen érzé EVE, egézégvédel mi előíráok figyelmen kívül hagyáa

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

Kós Tagiskola József Attila Kollégium

Kós Tagiskola József Attila Kollégium Trefort Tagikola Zwack Tagikola K Tagikola Jzef Attila Kollégium végzett- zakképzettége tgyakat tanít végzett- zakképzettége tanított tantgy végzetté zakképze tanított tantgy végzettége zakképzettége 1

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

Elszívó ernyők 8 Snack elszívó 30 8 Előlapos elszívó 32 9 Sziget elszívó 32 9 Motor elszívóba 31 10 Világítás elszívóba 31 10 - polccal 3 fiókkal

Elszívó ernyők 8 Snack elszívó 30 8 Előlapos elszívó 32 9 Sziget elszívó 32 9 Motor elszívóba 31 10 Világítás elszívóba 31 10 - polccal 3 fiókkal Állványok Aztalok Fali polcok Fali zekrények Állvány négy polccal RM Munkaaztal - hátófelhajtáal - hozú - hozú hf - hf molékolóval - hozú hf molékolóval - polccal - polccal hf - polccal hozú - polccal

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

Smart. Solid. Secure.

Smart. Solid. Secure. D-TECH SZEGECSANYÁ ONTROÁT DEFORMÁCIÓN AAPUÓ, TEHERBÍRÓ MEGODÁS Smart. Solid. Secure. The efficient way of PROFESSIONA fatening Smart. INTEIGENS RÖGZÍTÉSI MEGODÁSO Solid. STABI ÉS TARTÓS Secure. TÖBB ÉVTIZEDES

Részletesebben

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék 1. Gépelemek minimum rajzjegyzék Rajzi beugró ábrák válaztéka (Kovác Gáborné Mezei Gizella, Rácz Péter, Szalai Péter, Törőcik Dávid elektroniku jegyzetének zámozáa alapján) Kifáradára történő méretezé

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek

EUB2010-02AD 1/13 Utasbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2010-02AD) Jelen általáno biztoítái feltételek (a továbbiakban: általáno feltételek) é különö biztoítái feltételek (a továbbiakban: különö feltételek) -

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M SprayMount Adheive (PL-7874) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 160-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 160-06/1 Egy adott

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

MEE VHTSZ. Munkabiztonság a technológiai tevékenységeken túl Konkrét esetek feldolgozása

MEE VHTSZ. Munkabiztonság a technológiai tevékenységeken túl Konkrét esetek feldolgozása MEE VHTSZ Munkabiztonság a technológiai tevékenységeken túl Konkrét esetek feldolgozása Tanulságos esetek Leesés tehergépjármű platójáról Emelőgép felborulás Ujjbecsípődés Irodai szekrény felborulás 2

Részletesebben

Bursa Hungarica ösztöndíjak

Bursa Hungarica ösztöndíjak V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA, MEGJELENIK KÉTHETENTE, XI. ÉVFOLYAM, 18.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.) A pályázaton azok vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodó Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 381/2013. (X.16) zámú határozata alapján

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Melyek a közutak lényegeebb technikai elemei, műtárgyai, tartozékai? Pálya Pályazint Műtárgyak Alul- é felüljárók

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Scotch 1600 Anti-Corroion Spray Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy

Részletesebben

Idő-ütemterv hálók - II.

Idő-ütemterv hálók - II. Előadá:Folia1.doc Idő-ütemterv hálók - II. CPM - CPM létra : Továbbra i gond az átlaolá, a nyitott háló é a meg-nem-zakítható tevékenyég ( termeléközeli ütemtervek ) MPM time : ( METRA Potential' Method

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M NOVEC Electronic Degreaer Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Perfect-It III 50417 Fat Cut Plu (3M 50417 Exprez Pluz Polírpazta) Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

A speciális mélyépítési szakterület munkavédelmi oktatási anyaga, baleseti esettanulmányok

A speciális mélyépítési szakterület munkavédelmi oktatási anyaga, baleseti esettanulmányok A speciális mélyépítési szakterület munkavédelmi oktatási anyaga, baleseti esettanulmányok Készítette a HBM Kft. a Solétanche Bachy munkavédelmi szakanyagainak felhasználásával, a Capital House Kft. és

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Reinorce Concrete Structure I. / Vabetonzerkezetek I. VIII. Lecture VIII. / VIII. Előaá Reinorce Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Vabeton kereztmetzet kötött é zaba tervezée hajlítára - Dr.

Részletesebben

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET k ő el z e gk é l ai U d o z AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS Ahhoz, hogy az uzoda épületzerkezetét megóvjuk é a bent tartózkodó emberek jó komfortérzetét megteremtük az épületet fűteni, párátlanítani

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK 2. SZERKEZET 89 ÁCSOLT SZERKEZETEK KÜLSŐ /ÉM SZERKEZETI CSTLKOZÓK modern cavarok új megközelítée úgymint catlakozók nagyfokú tatikai teljeítménnyel, kihaználva az axiáli kapacitát. ELLENÁLLÁS CSVROK RÉSZLEGES

Részletesebben

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE H Í R A D Á S T E C H N I K A I N T É Z E T Távközléi méréek Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE méréi útmutató 2 ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez KÖLCSÖN TÍPUSA Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Bíróág mint Cégbíróág Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolá nélküli ingatlanfedezete hitelekhez

Részletesebben

3M termékszám YP-2080-6040-7

3M termékszám YP-2080-6040-7 3M Finih Control Spray PN 55535 Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Magyaralmás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Magyaralmá Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Magyaralmá Sportegyeület 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Az építésgépesítés célja:

Az építésgépesítés célja: Építőipari, gépesítés célja, fokozatai, gépgazdálkodás feladatai, teendői, gépi munkaidő felosztása, teljesítmények dokumentálása a gyakorlatban, gépnaplók, gépköltségek, jelentési kötelezettségek gépekről.

Részletesebben

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor

JSE. Nem jogosult. Adószám: -- 5 8 6 0 0 2 9 0 1 1 1 3 8 1 8 5. Bankszámlaszám: Kiss Sándor. elnök. Madarász Tibor Ügyiratzám : be/sfp-5206/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jánoomorja Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: JSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER GÁZHÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c D i I

Részletesebben

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K

ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K Kezelési utasítás az szemenkéntvető gép ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K MG5194 BAH0023.0 03.14 Olvassa el és vegye figyelembe ezt az üzemelési útmutatót az első üzembe helyezés előtt! Őrizze meg a további

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

Pajzshaszn álat. Pajzsharc. Harcos

Pajzshaszn álat. Pajzsharc. Harcos Dajlong Gyilko Egykeze ütő vágó Regenerál ódá egykeze ütő vágó Kétkeze Kétpengé ha ználat egykeze ütő vágó Pajzhazn álat kétkeze kétpengé ha ználat Pajzharc kétkeze Lovag Harco Egykeze ütő vágó egykeze

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 10 Hibaüzenetek Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 10 Hibaüzenetek Asian Plastic Ebben a fejezetben a Supermaster fröccsöntőgépek hibaüzeneteit tárgyaljuk. A hibaüzenetek a képernyő fölső sorában jelennek meg piros háttérrel. A hiba nyugtázása egyes esetekben a Clear gomb megnyomásával,

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Raiffeien Bank Zrt. 054 Budapet, Akadémia u. 6. Raiffeien Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvároi Törvényzék Cégbíróága Cégjegyzékzám: 0-0-0404 Jövedelemigazoláal igényelt ingatlanfedezete hitelek HITEL típua

Részletesebben

PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS

PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS PDH-A TÍPUSÚ ELEKTROMOS LÁNCEMELŐ KEZELŐI-, KARBANTARTÓI UTASÍTÁS Figyelmeztetés: A berendezést csak gyakorlattal rendelkező emelőgép karbantartó, - szerelő szerelheti, üzemeltetheti vagy tarthatja karban,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Célzatos alkalmazás...2-1 Biztonsági óvintézkedések...2-1 Biztonsági matricák...2-3

TARTALOMJEGYZÉK. Célzatos alkalmazás...2-1 Biztonsági óvintézkedések...2-1 Biztonsági matricák...2-3 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS Néhány szó a Hagie Gépgyárról...1-1 E kézikönyvről...1-1 A kézikönyvben használt biztonsági figyelmeztetések...1-2 Szervizelés és segítségnyújtás...1-3 Balesetek, sérülések,

Részletesebben

VESZÉLYFORRÁSOK KÖVETKEZMÉNYEK MEGELİZÉS

VESZÉLYFORRÁSOK KÖVETKEZMÉNYEK MEGELİZÉS Példák az egyszerősített foglalkoztatás és alkalmi munkavállalás keretében munkát végzıket érı legfıbb veszélyekre VESZÉLYFORRÁSOK KÖVETKEZMÉNYEK MEGELİZÉS szakmai, munkavédelmi ismeretek hiánya, fizikai-,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 3M Novec Flux eltávolító pray Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében Dr. Kovác Lázló - Dr. Váradi Sándor Pneumatiku zállítá a fluid emelõ füõlee zállítóvezetékében Özefolaló A dolozatban a zerzők a fluid emelő füőlee cővezetékében mozó anya okozta nyomáeé mehatározáára

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2003. év A Tájékoztató az 1993. évi XCIII. tv. 17. (3) pontja alapján készült. A táblázatban használt fogalmak megegyeznek a törvény 87. -ának 3. pontjában

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály.

BLSE Sződ. Nem jogosult. Adószám: 1 8 5 0 5 4 1 4-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 4 4 1-2 0 0 0 2 4 6 8-0 0 0 0 0 0 0 0. Mészáros Mihály. Ügyiratzám : be/sfphp01-7381/2014 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Barátok Labdarúgó Sportegyeülete Sződ A kérelmező zervezet rövidített neve: BLSE Sződ 2 Gazdálkodái

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonági Adatlap Szerzői jogok, 2016, 3M coport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetézerű haznoítáa céljából történő lemáoláa é/vagy letöltée megengedett feltéve, hogy:

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A környezet védelmének

Részletesebben

ÓRATERV Felhasznált irodalom:

ÓRATERV Felhasznált irodalom: ÓRATERV A műveltégi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv é irodalom műveltégi terület, magyar nyelvtan tantárgy Az évfolyam: 9. Az óra címe: Az idegen zavak helyeíráa Az óra célja é feladata:

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14

EKS 110. Használati utasítás 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Használati utasítás U 51171377 11.14 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

AL275 Ízelt csuklós rakodó

AL275 Ízelt csuklós rakodó AL275 Ízelt csuklós rakodó Copyright 2000-2010 Bobcat Europe 02/04/2010 ADBH 11001 ADBH 99999 Méretek J I K L AL275 B H A C M D G E F R P Q O N T S (A) Szabadmagasság... 410 mm (B) Magasság kezelőfülkével...

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sárrétudvari Községi Sportegyesület Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sárrétudvari Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Sárrétudvari KSE 2Gazdálkodái formakód: 52 3Tagági azonoítózám 85

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ ELÕZETES MÛVELETEK Az automata berendezést úgy dolgozták ki, hogy maximum 5 méter magas kapuhoz alkalmazható 400 mm-es mûködtetõkkel, és maximum 4 m-hez 300 mm-es mûködtetõkkel. Használható könnyû, nehéz,

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

EmB-1100 FÜGGŐLEGES TENGELYŰ CNC MEGMUNKÁLÓKÖZPONT GÉPKÖNYV

EmB-1100 FÜGGŐLEGES TENGELYŰ CNC MEGMUNKÁLÓKÖZPONT GÉPKÖNYV EmB-1100 FÜGGŐLEGES TENGELYŰ CNC MEGMUNKÁLÓKÖZPONT NCT Ipari Elektronikai Kft. 1/64 Dátum: 2015. 09. 21. TARTALOMJEGYZÉK EmB-1100 1. A SZERSZÁMGÉPPEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 1.1. Biztonsági

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének g) pontjában

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Bácsborsódi Sportkör Ügyiratzám : be/sfp-7165/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Bácboródi Sportkör A kérelmező zervezet rövidített neve: Bácboródi SK 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Felsőpakony Községi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Felőpakony Közégi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Felőpakony KSE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 116

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2004. év A Tájékoztató az 1993. évi XCIII. tv. 17. (4) bekezdés alapján készült. A táblázatban használt fogalmak megegyeznek a törvény 87. -ának 3. pontjában

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról Hatály: 2011.I.1. - 1. oldal 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben