A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a évi beszámolóját.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a 2010. évi beszámolóját."

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok 2010.évitevékenységéről A jogszabályi előírásoknak megfelelőerr elkészült a kerületben több éve működő Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány, a megszüntetett Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány, a megszüntetett Reménysugár Alapítvány, valamint a szintén megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány 20 l O. évi tevékenységéről szóló tájékoztató. l. Alapítvány: A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a évi beszámolóját. Az alapítvány évben négy alkalommal ülésezett, 24 határozatot hozott. Egyesületi, diáksport és egyéni kérelmeket bírált el, melyek nagyságrendjét a számviteli beszámoló mellékletében részletezzük (az előterjesztés 2. melléklete). 2. Közalapítványok: 2.1. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a vonatkozó jogszabályok alapján elkészítette a évi tevékenységéről szóló beszámolóját, közhasznúsági jelentését és pénzügyi mérlegét. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést, a leltárt a Kuratórium a 20 ll. május 30-án megtartott ülésén megtárgyalta, és 8/2011. (V. 30.), valamint 9/2011. (V. 30.) határozataival elfogadta. A beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a leltárt az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi beszámolóját az alapító képviselőjeként teszem meg az alábbi okok miatt: A Kuratórium elnöke, Mihályi György a tisztségéről lemondott, amit a Képviselő-testület 1112/2010. (V. 20.) határozatával tudomásul vett. A kuratóriurn az alapító okirat szerint hét tagú, tagjai közül három fő korábban lemondott, amit a Képviselő-testület már a 20_11 évet megelőzően tudomásul veit, Bodán László lemondását a Képviselő-testület a 1113/2010. (V. 20.) határozatával vette tudomásul, Nagy László kuratóriumi tag a május 20-án megtartott képviselő-testületi ülésen mondott le. A kuratórium új tagjait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 20 l O. május 20-án megtartott ülésén választotta meg, azonban az új Kuratórium és Felügyelő Bizottság bírósági bejegyzése még nem történt meg, mivel a Képviselő-testület a kuratórium összetételét meg kívánja változtatni. Jelenleg a Kőbánya Tűzvédelméért Alapítványnak sem elnöke, sem határozatképes Kuratóriuma nincs. l

2 A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványt a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 1995-ben hozta létre. A Fővárosi Bíróság 12.Pk.61621/1995/3. végzésével sorszámon vette nyilvántartásba. A Közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok: Kőbánya tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és ennek érdekében a X. ker. Tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése, a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása. A X. ker. Tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, a baleset vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása. A Kuratórium évben egy alkalommal ülésezett, mely során elfogadta a évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, ezt követően a fent említett okok miatt ülésezésre már nem volt mód. A évi gazdálkodás az előterjesztés 4. melléklete szerint alakult: -Nyitó pénzkészlet január Ol. - Befektetett eszköz (befektetési jegy) - Bevételek (kamat, postai befizetés) -Kiadások (bankszámlavez. díj, bankköltség, postaköltség) - Záró egyenleg: pénzkészlet: 456 eft eft 15 eft 19 eft 451 eft 3. Megszüntetett alapítványok: 3.1. Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított és a Fővárosi Bíróság nyilvántartásában sorszám alatt szereplő Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítványt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 945/2010. (IV. 20.) határozata alapján a Fővárosi Bíróság a 14.Pk /1991/11. számú, augusztus 4. napján kelt és augusztus 26-án jogerőre emelkedett végzésével megszüntette, és a nyilvántartásból való törlését rendelte el. A megszüntetett alapítvány évi tevékenységéről az alapító képviselőjeként az alábbiakban adok tájékoztatást. A Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány évben is az Alapító Okirat céljainak megfelelően működött. A Kuratórium elnöke Láng Ferenc, tagjai Csomai Károly, Lőrincz István és Szász Csaba voltak. A Kuratórium évben két alkalommal ülésezett, három határozatot hozott. 300 OOO Ft-tal támogatta a Bem József Általános Iskola Hermann Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont Balogh János Országos Környezet és Egészségvédelmi csapatverseny megr.endezését, melyről a támogatott szervezet határidőben elszámolt Elfogadta a évi beszámolóját és pénzügyi mérlegét. A Kuratórium elnöke februárjában Tenczel Gábor ellen fizetési meghagyás kiadását kérte a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, mivel nevezett kérelmére 2006-ban az Alkér u. Dér u. találkozásánál lévő "mini vadaskert" kerítésének felújítási költségeire 300 OOO Ft támogatást biztosított az Alapítvány. Tenczel Gábor az előírt határidőre és többszöri felszólítás után sem számolt el a támogatás felhasználásával. A kiadott fizetési meghagyás ügyében a PKKB végrehajtási végzést adott ki, amely márciusában került az önálló 2

3 bírósági végrehajtóhoz, az eljárás jelenleg is folyamatban van évben az adós a tartozás részleteit és kamatait több alkalommal fizette be az Alapítvány bankszámlájára. Az Alapítvány gazdáikadását augusztus 4-ei megszűnéséig az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza: A évi nyitó egyenleg (pénzkészlet) Bevételek: El nem számolt támogatás végrehajt. eljárással történő visszafizettetése Kamatbevételek Kiadások: Támogatás Bankköltség, pénzforgalmi díj, eljárási díj 20 l O. augusztus 4-én a megszűnéskor záró egyenleg l 048 eft, lll eft left 300 eft 14 eft 846 eft Az Alapítvány megszűnésekor a bankszámlája-tekintettel a folyamatban lévő végrehajtási eljárásra- megszüntetésre még nem került augusztus 4-ét követően december 31-éig---Bevételek: A végrehatási eljárás során a kötelezett befizetései Kiadások: Bankszámla vezetési dij A bankszámla záróegyenlege december 31-én 290 eft 5 eft l 131 eft A bankszámla megszüntetésére február ll-én került sor, mely után a bankszámlán levő összeg átutalásra került a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bankszámlá j ára Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított és a Fővárosi. Bíróság nyilvántartásában sorszám alatt szereplő Reménysugár Alapítványt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 941/2010. (IV. 20.) határozata alapján a Fővárosi Bíróság ll. Pk /1992/14. sz. végzésével július 6. napján megszüntette és a nyilvántartásból való törlését rendelte el. A megszüntetett Alapítvány évi tevékenységéről az alapító képviselőjeként az alábbiakban adok tájékoztatást. A kuratórium elnökét a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 227/2005. (Ill. 24.) határozatával saját kérésére felmentette, és új kuratóriumi elnököt nem választott helyére. A Kuratórium több tagja is lemondott, az Alapítvány gyakorlatilag nem működött. Kuratóriumi ülés évben nem volt. A bankszámla forgalma az előterjesztés 6. melléklete szerint alakult: Nyitó pénzkészlet: Bevétel: Kiadás: bankszámla vezetési díj Záró pénzkészlet: 2010.július. 06-án a megszűnéskor Ft (tartozás pénzintézet felé O Ft Ft Ft (tartozás pénzintézet felé) 3

4 A bankszámla megszüntetésére augusztus 10-én került sor, a bankszámlán lévő tartozást az alapító egyenlítette ki. 4. Megszűnt közalapítvány: A Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított, és a Fővárosi Bíróság nyilvántartásában sorszám alatt szereplő Kulturális-Oktatási Közalapítványt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 943/2010. (IV. 20.) határozata alapján a Fővárosi Bíróság 16.Pk /1995/28. számú, július 30. napján kelt, és augusztus 24 -én jogerőre emelkedett végzésével megszüntette, és a nyilvántartásból való törlését rendelte el. A megszüntetett Közalapítvány évi tevékenységéről az alapító képviselőjeként az alábbiakban adok tájékoztatást. A Kuratórium évben egy alkalommal ülésezett, mely során elfogadta évi beszámolóját és pénzügyi mérlegét (az előterjesztés 7. melléklete), egyéb határozatot nem hozott, támogatásról nem döntött. A Közalapítvány gazdálkodása a megszűnéséig: -A évi nyitó egyenleg (pénzkészlet) 2 OOO Ft - Bevételek: Megszűnt hasonló tev. alapítvány vagyonának bíróság által átutalt vagyona 176 OOO Ft Kamatbevételek O Ft -Kiadások: Bankköltség, 18 OOO Ft július 30-án a megszűnéskor záró egyenleg: 160 OOO Ft A bankszámla megszüntetésére december ll-én került sor, mely után a bankszámlán lévő összeg átutalásra került a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bankszámláj ára. Döntési javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatát. Budapest, 20 ll. szeptember l. j_dl KovácsRóbert ntból ellenjegyzem: jegyző 4

5 A Képviselő-testület... /2011. (... )határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete: l. melléklet az előterjesztéshez l. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a évi közhasznúságijelentést tudomásul veszi. 2. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 20 l O. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a évi közhasznúságijelentést tudomásul veszi. 3. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 4. A megszüntetett Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 5. A megszüntetett Reménysugár Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 6. A megszüntetett Kőbányai Kulturális- Oktatási Közalapítvány évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 5

6 Az előterjesztés 2. melléklete J Kőlláíttai Sport Közhaszn'ú Alapítvány 1102 Budapest, Szent László tér 29. Adószám: Te~tületi tájékoztató és közhasznúsági jelentés fz AlapítVány évi tevékenységéről Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány2010. évben 4 alkalommal ülésezett, 24 hátárazatot hozott. Egyesületi, diáksport és egyéni kérelmeket bírált el, melyek nagyságrendjét a számviteli beszámoló mellékletében részletezzük. Számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés: A Számviteli törvény szerint a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványnak Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolót kell készítenie, amely három részből áll: - Mérleg, - Közhasznú eredmény levezetés, - tájékoztató adatok. Az Eredménykimutatás elkészítése során biztosítani kell az alap és vállalkozási tevékenységből származó bevétejeinek, költségeinek, ráfordításainak valamint a vállatkozási tevékenység adózás előtti eredményének elkülönítetten történő bemutatását. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány a beszámolási időszakban nem végzett vállalkozási tevékenységet, így az Eredménykimutatás f!rre voné1tkozó adatokat nem tartalmaz. Az január 1. napján hatájyba lépett közhasznú szarvezetekről szóló évi Cl VI. törvény - nonprofit törvény - tartalmazza a szervezet műkpdési jogi garanciáit, megteremtve a szabályos működés ellenőrizhetőségének lehetőségét, a nyilvánosság kritériumát. A fent megnevezett törvény 19.. (1.) bekezdése szerint a közhasznú szervezet kötele~ a Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása is a legfőbb tartozik szerv' kizárólagos hatáskörébe A Kőbányai SJ,1Qrt Közhasznú Alapítvány az előterjesztésben vázolt kotmányrendeletekben, valamint a Számviteli törvényben előírtakat figyelembe véve végezte évben is közhasznú tevékepx.ségét.. A Közha~~ú Egys~erűsített t\le~ Beszáf:llQió ö~szeá~ít~sá~ál ~~ényesí~ette a H;á vonatkozo JOgszabalyokban megfqgalmaiött, kotelezo ervenyu utmutatasokat, es saját alapltó okiratában és Szárovitér Politikájában meghatározottakat ~!)_.

7 A beszámolási idöszakban az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységén belül 'kiemelt figyelmet fordított a fiatalkorú gyermekek mozgásfejlesztésére, sportolására, egészségmegőrzésére, ennek érdekében végezte tevékenységét. Hosszú évek óta változatlanul nagy gondot fordít a kőbányai óvodások mozgásfejlesztésére. Az óvodás sporttevékenység tárgyi feltételeinek színesítése lehetőséget biztosított a májusban megtartott ovis-foci sportnap keretében arra, hogy a kevésbé tehetséges gyermekek is részt vehessenek a kerujeti rendezvények valamelyikén. Versenyeket szervezett a Kőbányai Önkormányzat által fenntartott tizennyolc óvoda számára játékos sportvetélkedők keretében. A beszámolási időszakban atlétikai vetélked ön vehettek részt az óvodások, amely magába foglalta a 30 méteres futás, kislabda dobás és távolugrás versenyszámokat A májusi évzáró Onnepségen a sportvetélkedők eredményhirdetése megtőrtént, a Pataki István Művelődési Házban a Fabula Együttes előadásával egyidőben. Alapvető cél a versenyekre történő felkészülés, a sportolás iránti igény felkeltése illetve megalapozása. A versenyekre történő felkészüléshez sportszerek, mozgásfejlesztő eszközök, versenydíjak vásárlását biztosította pályázati lehetőség keretében, továbbá kisérő prograrnak során színházi előadásokon és egyéb rendezvényeken vehettek részt a nyertes óvodák. Az Alapítvány kuratóriuma testületileg döntött a kerületi egyesületek és egyéb közhasznú tevékenységet folytató szervezetek támogatá~ról évben eft került átutalásra, illétve kifizetésre támogatás címen. Felhasználás jogcímei között megtalálható sportfelszerelések vásárlása, sportversenyekre nevezési díjak, nyári sporttábor támogatása, kosárlabda torna rendezése, óvodás úszóverseny megrendezése, sérült. gyerekek részére sporteszköz vásárlás, nagycsafádosok karácsonyi ünnepsége, karácsonyi sport fesztivál rendezése, tomász világkupára történő utazás és szállás, EB-VB felkészítő edző táborok stb... Az Alapítvány beszámolási idöszakban könyveit továbbra is a kettőskönyvvitel szabályainak rendszerében vezeti a Számvitel Politikában előírtak alapján. A havi könyvviteli zárlatot követően részletes eredménykimutatás és mérleg készül a kuratórium vezetése számára a testületi döntések elősegítése érdekében. Az Alapítvány készpénzforgalmának bonyolításánál mindenkor figyelembe veszi a Pén~~zelési Szabályzatában foglaltakat. A nqpj?fofit sze~~zetek ~01 O. évb~ i~ a tár~asági_ adó alanyai, függetlenül attól, hogy:;az adott adoevben valfajkozás1 tevekenyseget vegeznek-e vagy sem~ A társas~~i adóról szóló évi törvény LXXXI. törvény alapján, ha<aa\~~lf1pítvány az adó,évpen vállalkozási tevékenységéből bevételt nem ér el, illetve ehhez. ~~

8 ,.: kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el, a társasági adóbevallás helyett bevalfást helyettesítő nyilatkozatot tehetett az adóévet követő év február 25. napjáig a 1001-es számú bevallási nyomtatványon NAV felé. Az Alapítvány e nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett elektronikus bevallás útján, így mentesül a május 31.-i társasági adóbevallás kötelezettsége alól. Az Alapitvány nem alanya az általános forgalmiadónak. Az évi TEÁOR besorolási rend alapján a tevékenység pontos meghatározása az alábbi: "az adó alóli mentesség, a tevékenység közérdekű, közhasznúságra való tekintettel... ". Az Alapítvány a havi adó- és járulékbevallást elektronikus úton az előírt teljesítette az APEH felé. határidőre A különböző szakhatóságok felé az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesitette az előírt határidőre (KSH, APEH 1 %). Az Alapítvány az iparűzési adónak alanya. Miután vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért a tárgyével követő május 31. napjáig köteles nyilatkozatot tenni a Fővárosi Polgármesteri hivatal Adóügy Osztályának, hogy nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. Az Alapítvány rendezett munkaügyi kapcsolattal rendelkezik, miszerint: munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében egy főt foglalkoztatott. A reá vonatkozó megbizási szerződés, kifizetesi bizonylatok rendelkezésre állnak. A vonatkozó szabályok szerint a szerződéssel kapcsolatos adó ás járulékköt13lezettségek bevallása megtörtént vállalkozókkal, illetve szakértőkkel kötött szerződések rendelkezésre állnak, egy fő részére egyszeri-tiszteletdíjkerült kifizetesre a beszámolási időszakban. Az Alapítvány egyéb bevételi forrását képezi a magánszemélyek által felajánlott Szja. 1 %-a, immár több éven keresztül évben az e jogcímen jóváírt összeg 153 eft. Ai- Art évtől oly módon szabályozta e bevételi forrást, hogy az adóalanynak (kedvezményezettnek) minden évben az APEH felé n KOZ "közjemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásárój" címü adatlapon és mellékletein nyilatkozni kell határidőre a felhasználásáról, vagy tartalékolásról. Ugyancsak az Art. í~a elő, amennyiben a kedvezményezett nem küldi el a fenti nyilatkozatot a felhasználásról, az APEH/NAV határozattal kizárja a

9 kedvezményezettet a következő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből. Az Alapítvány kuratóriumámik határozatban kell rögzíteni, hogy a kapott Szja. 1% összegét mire kívánja vagy kívánta felhasználni. (A beszámoló elfogadásakor ezt is külön rögzíteni kell határozat formájában, hogy nyomon követhető legyen a külsó ellenőrzés számára. Továbbá azt is mgzlteni kell, hol kivánja megjelentetni, nyilvánosságra hozni a felajánlott összeg felhasználását. Órzésének időtartama azonos azart.-ban adóügyekre előírt 5 éwe/.) A közhasznúsági jelentésnek része a Közhasznú Egyszerűsített Éves Számviteli Beszámoló (mérleg, eredménykimutatás), melynek jóváhagyási ideje a tárgy évet követő év 150. napja, ezért - a közhasznú törvény nem szabályazza - a közhasznúsági jelentés elfogadása is erre a határidőre esik év változásai: Alapítvány elnöke, Hargittai László április 15-ei időponttal lemondott elnöki funkciójáról, melyet a kuratórium tudomásul vett. Döntéséről írásban Kovács Róbert polgármester urat tájékoztatta. A Kóbányai Sport Közhasznú Alapítványkuratóriuma áprilisi ülésén az alábbi határozatot hozta: Részlet a kuratóriumi jegyzőkönyvből: ~HATÁROZATI JEGYZŐKÖNY Készült: a Kőbányai Sport Alapítvány kuratóriumának 201 L április órai kezdettel megtartott üléséről a Kőbányai Sportszövetség irodájában (1105 Bp., Ihász u. 26.) Jelen vaqnak: Hargittai László Nagyistván Sárvári György NagyLászló kuratóriumi elnök kuratóriumi tag kuratóriumi tag kuratóriumi tag Távolmaradását előre jelezte: Drágus László kuratóriumi tag Tanácskozási joggal meghívott: Zsigmond László Sportszövetség elnöke Jemőkönvvvezető: Potos Ilona Novák Gyula Felügyelő Bizottság elnöke 2.1 napirendi pont: A 20 l O. évi Közhasznúsági jelentés előterjesztése, elfogadása

10 2/2011. (IV. 4.) sz. Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriumi határozata (4 igen egyhangú szavazattal) Kőbányai megismerte, az előterjesztést forint. A Kuratórium megállapította, hogy ez a vagyon a 20 ll. évi műk:ödésre nem elegendő, támogatás nélkül az alapítvány az alapító okirat szerinti feladatait nem tudja ellátni. Sport Közhasznú Alilpítvány kuratóriuma a évi közhasznúsági jelentést elfogadta. Az alapítvány vagyorra január l-én, e Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriuma felkéri az alapítókat - a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét és a Kőbányai Sportszövetséget, hogy az Alapítvány további működésével kapcsolatos terveiről nyilatkozzon." A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány Kuratótiuma a Számviteli beszámolót és Közhasznúsági jelentést április 4-ei ülésén áttanulmányozta, elfogadta és a Kőbányai Önkormányzat Képviseló-testülete részére elfogadásra ajánlja. Budapest, április 07.

11 i' '. f1js}olsi7jo/si~j~j4/slslsls/slol1/ Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámfaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhaszn ú egyszerűsített éves beszámolója /2/ o f1 J o] év KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szelvezet megnevezése 1102 BUDAPEST, SZE NT LÁSZLÓ TÉR 29. cime Keltezés: Budapest március 28. T.1715/0- AB Nyomtatvány

12 .. 11 l t l o lsl1l o!glslsl41sl91sl61 9 ' Statisztikai számjel vagy adószám (J::Sekkszámlaszám) l o l1l Az egyéb szervezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY Az egyébszervezetclme: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYVVITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE l 2 l O l 1 l O l ÉV adatok HUF-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(el<) helyesbítései Tárgyév a b 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok} 2. l. IMMATERIÁLIS JAVAK c o d e o 3. ll. TÁRGYl ESZKÖZÖK 4. Ul. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK ÉRTÉKHEL YESBITÉSE Forgóeszközök (7-10.sorok) 7. l. KÉSZLETEK 8. ll. KÖVETELÉSEK 9. lit ÉRTÉKPAPIROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN: { sor) 13. O. Saját tőke {14-19.sorok) 14. l. INDULÓ TÖKE l JEGYZETT TÖKE 15. ll. TÖKEVÁLTOZÁS l EREDMÉNYT ARTLÉK 16. lll. LEKÖTÖTT TARTALÉK o o o ~~- IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK.<" '-~ V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY- SÉGBÓL {KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÖL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÓL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22-23.sorok) 22. l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. ll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRASOK {PASSZIVAK) ÖSSZESEN: ( sor) <eltezés: Budapest, március /0.r.sz.- 1 -AB Nyomtatvány o ~;'i]lt MyLf.J-:y Az egyéb szenezet képviselője (képviselője)

13 . '1'1lalolsl7lolsi J5lsl ~J o l1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) i Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Az egyéb szarvezet elme: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA l 2 l o l1 l o Jév adatok HUF-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző {év)ek helyesbítései Tárgy év a. 1. b. c. d. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) e J Közhasznú célú múködésre kapott támogatás : a.) alapitói 4. b.) központi költségvetéstől 5. c.) helyi önkormányzattól 14 OOO 7 OOO 6. d.} társadalombiztosítótól 7. e.) egyéb, ebből 1 %.. 153eFt Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdijból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele o o 13. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenységráfordításai { ) Anyagjellegű ráford/tások ~~.,., - ;!. 17.' ' 2. Személyi jellegű ráfordltások 3'. Értékcsökkenés; leírás l Egyéb ráfordítások ( Pénzügyi müveletek ráfordításai RendkivOli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordítása l ( ) o o Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegü ráfordítások Értékcsökkenéai leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi müveletek ráforditásai Rendkívüli ráfordítások 1715/0.r.sz.-2s-AB Nyomtatvány

14 ~'t 1 hri~o lsl7l o lsl l sisisi 9. l o!1 l Statisztikai számjel vagy adószám (csekksz.ámlaszám). Az egyéb szervezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY / '.Azegyébszervezetcime: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. Sorszám a KETTŐS KÖNYWITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA l 2I o!1 l o lév A tétel megnevezése Előző év Előző ( év)ek helyesbítései b. c. d. F. Összes ráfordítás (O.+E.) G. Adózás előtti eredmény {B.-E.) o H. Adófizetési kötelezettség o J. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) o J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok HUF-ban Tárgyév e o o o A. Személy! jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megblzási dijak -tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás ltezés: Budapest, március /D.r.sz.-2w-AB Nyomtatvány Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

15 Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány i 1102 Budapest, Szent László tér. 29. l ~1-42 KÖZHASZNÚ JELENTÉS MELLÉKLETEI KIZÁRÓLAG BELSŐ H4$l.NÁLA TRA! EREDMÉNYKIMUTATÁS 2010.év {részletes) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KAPOTT TÁMOGATÁS KÖBÁNYAIÖNKORMÁNVZAT % SZJA FELAJÁNLÁS VISSZA TÉRÍTÉSE APEH RÉSZÉRŐL EGYÉB BEVÉTEL Kamatbevétel fszla., kerekítésből sz.bevétel KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: BJ, ADOTTTÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Sportrendezvényre adott támogatás HUNGÁRIA VIKTÓRIA FEMINA SC Országos női focigála döntőjének megrendezésére adott támogatás-terembérlet költségeire /2009.(XI.18.) 200 OOO úlftí~yi-sibrik DSE "téli hétvége" sportprogramjaihoz adott támogatás 2x3 napos "téli hétvége" utazási költségeire /2009.{X.28.) 200 OOO KÖBÁNYAIIFJÚSÁGI SE óvodás Labdarúgó sportnap AM8SA <ÖBÁNYÁÉRT KOZHASZNÚ EGYESÜLET Jyári tábor támogatása tazási és kiegészltö programköltségeire /2010.( ) 200 OOO L\SZLÓ SPORT CLUB >tékonysági Sportfesztivál szervezésére adott támogatás tékvezetöi költségekre /2010.{V.l7.) 160 OOO

16 -- -- "" o / _i BEM DSE,:~ 02.oldal Országos Diákolimpián való sézvételre adott támogatás utazás, kerékpár SZállftás költségeire /2010.(V.17.) ADVANTAGE SZSE 15. Streetball Fesztiválon részvételre adott támogatás nevezési díjak költségeire /2010.(V.17.) 168 OOO BP.FÖVÁROS X.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KOSZI óvodás úszóverseny rendezésére, díjazására adott támogatás /2010.(V.17.) ÚJHEGY..SIBRIK DSE Lellei sporttábor programjaira adott támogatás /2010.( ) 520 OOO BPHONVtDSE Világkupán való részvétefre adott támogatás Mihók AL.utazás, szállás, és (vagy) sportfelszerelés sportruházat költségeire /2010.{V.17.) 150 OOO KÖBÁNYJ SIRÁLY TÁJFUTó SE EB, Junior VB, és edzőtáborokon részvételre adott támogatás /2010.{V.17.) 230 OOO EGIS PORTEGYESÜLET!!."Négyszáz év a pályán" veterán kosárlabda torna rendezésére adott támogatás /2010.(V.l7.) 97 OOO NÓVA SPORTEGYESÜLET WADOKI EB-bajnokságra Csóka A részvételéhez támogatás -utazás, szállás, nevezési dfj költségeire :i~ - -~-~ 4... KÖSANYAI TORNA CLUB SE Káldy A versenyeken való részvétel támogatása utazás, szállás, nevezési dfj költségeire /2010{JX.30.) /2010.(V.l7.) 44 OOO FÓNIX-BÁNYA-ÜLLÖI DSE Tanévnyitó Labdarúgó Fesztiválon való részvétel támogatása ;soportos utazás költségeire /2010.(IX.30.) 50 OOO ASZLó SPORT CLUB :arácsonyi sportfesztivál szervezésére adott támogatás portfesztivál terembérlet költségeire /2<l10.(X1.30.) 100 OOO

17 03.oldal Rendezvényre adott támogatás TúREKVtSSE 110.éves évfordulójára rendezett Onnepségére, emléktabló készftés költségeire /2010.{fX.30.) 250 OOO KÖZÉPMAGYARORSZÁGI TECHNIKAI ÉS TÖMEGSPORT KLUBOK BUDAPESTI SZÖVETSÉGE-KTTBSZ Nagycsaládosok karáronyi ünnepségének szervezésére, ajándékozási költségeire adott támogatás /2010(XI.30.) 50 OOO Feilesztési cé/últárgvieszköz vásárlásra adott támogatás BP.FŐVÁROS X.KER. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT PMH óvodás sportnapok tárgyi feltételeinek biztosítása sport+mozgásfejlesztö játékok, képességfejlesztő játékok, sportfelszerelések beszerzésére adott támogatás 940 OOO /2009.(X1.18.) 900 OOO ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON GYERMEKOTTHON Enyhefokú értelmi sérült gyermekek foglalkoztatásához sporteszközök vásárlására adott támogatás /2010.(V.17.} 40 OOO Fej/esztési célúhelújításra adott támogatás TESTNEVELO TANÁROK KÖBÁNYAI EGYESÜLETE Ihász utcai sporttelep teniszpálya betonozás költségeire adott támogatás /2010.(1X.30.) 625 OOO Miikö esre adott támo atás. Köfl ~YAIIFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET Labdarúgópálya és terembérlésére adott támogatás 2009/201 o idény 690 OOO /2009.(X1.18.) 280 OOO KÖBÁNYAIIFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET Labdarúgópálya és terembérlésére, kárkielégítésre adott :á magatás /2010.{V.17.) 310 OOO (ÖBÁNYAJIFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET llsz!.osztályba jutott csapat működési költségeire adott 1mogatás (nevezési, birói, szövetségi tagdij) /2010.{1X.30.} 100 OOO

18 -. --.i i Eavéb adott támogatás KÖBÁNYAI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Hátrányos helyzetű cigány gyeonekek nyári táborozására adott támogatás-utazási, programokhoz kapcsoladó költségekre /2010.{V.17.) OOO 04.oldal ANYAG ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyagköltség ÓVodás versenyekre óvodás foci-napok óvodás atlétikai versenyek óvodás évzáró ünnepségek (fentiekben felsorolt rendezvényeken érmék, serlegek, plakettek, pólók, oklevelek költségei) OOO SZOLGÁLTATÁS JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Posta ktg. T elefon ktg. Bérleti díj (postai fiókbérlet) - postai fiókbérlet - terembérlet/gyermeknapi előadás Szállítási ktg.(versenyekre) Szakkönyv (Úszásoktatásról tájékoztató prospektus) Vállakozói dfjak - szervezői dijak (óvodás sportrendezvények) - könyvviteli-számviteli, adótanácsadás szolgál!atás Egyéb szolgáltatási jellegű ráfordftás..- gyermeknapi bábelőadás - 8.~1(.- egyéb keze,lési költségek stb OOO 658 OOO 2032 OOO OOO OOO OOO SZEMÉLY/ JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség - ebből megbízási díj - ebből egyszeri tiszteletdíj Bérjárulékok Egyéb személyi jellegű ráfordrtások nevesitett ajándékutalvány versenyeken közremüködöknek, telefon m.c.haszn, értekezletek ktg.-e, évzáró ünnepség ellátási ktg.-e

19 05.oJdal PÉNZÜGYl MOVELETEK RÁFORDÍT ÁSA/ Pénzforgalmi jutalék Kerekftés jogszabály alapján EREDMÉNYLEVEZETÉSE TÁRGY ÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN: TÁRGY ÉVI RAFOROÍTÁS ÖSSZESEN: KtJnywitefi-számvite/i s Igáltataló gazdasági-pénzogyi tanácsadó PM118076

20 l Kőbányai Sport Közhasznú Alapitvány 1102 Budapest, Szent LáSZló tér KIZÁRÓLAG BELSŐ HASZNÁLATRAl A évi közhasznú e szerűsített éves beszámoló"ának mérfe ében kimutatott 6.sor B J forgóeszközök részletezése: Pénzeszk6z6k házipénztár állomány pénzintézeti folyószámla Schwartz Bálintné kőnywiteli-számviteli sz Igáitató PM "$rt. ::_!'".. -~~ '

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve alapján elkészítettük a tevékenységünkről szóló beszámolót.

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve alapján elkészítettük a tevékenységünkről szóló beszámolót. .^i v i', \:>.íúh X. kerület Kőbányai A'irn.iun -\u Képviselő-testület ülése rr r KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1102 Budapest, Szent László tér 29. Tárgy: Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány tájékoztatója

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány. Tárgy: Tájékoztató a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány. Tárgy: Tájékoztató a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma AL^JJVI J-rAj djj/u P, -na Tárgy: Tájékoztató a Kőbánya Környezetfejlesztéséért

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Tímár János Elnök P.H. Kelt: Zalaegerszeg, 2012. április 10. Készítette: Németné Horváth Mónika könyvelő TARTALOM

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2014.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2015.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Adószám:

Adószám: Közhasznúsági jelentés 2011 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18953305-1-20 8360. Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02 Mágocs Jövőjéért Közalapítvány Adószám: 18315055-1-02 2007. évi Közhasznú beszámolója Tartalma: Számviteli beszámoló Költségvetési támogatások Vagyon-felhasználás Cél szerinti juttatások Önkormányzati

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu

Öreglak Tanulóifjúságáért Alapítvány 8697 Öreglak, Nagy J. u. 12. /fax: 85-330-255, e-mail: oreglak@t-online.hu SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Adószám: 18771929-1-14 A szervezet megnevezése: Öreglak Tanuló Ifjúságáért Alapítvány A szervezet címe: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK,

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. 2010.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben