A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a évi beszámolóját.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a 2010. évi beszámolóját."

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok 2010.évitevékenységéről A jogszabályi előírásoknak megfelelőerr elkészült a kerületben több éve működő Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány, a megszüntetett Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány, a megszüntetett Reménysugár Alapítvány, valamint a szintén megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány 20 l O. évi tevékenységéről szóló tájékoztató. l. Alapítvány: A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a évi beszámolóját. Az alapítvány évben négy alkalommal ülésezett, 24 határozatot hozott. Egyesületi, diáksport és egyéni kérelmeket bírált el, melyek nagyságrendjét a számviteli beszámoló mellékletében részletezzük (az előterjesztés 2. melléklete). 2. Közalapítványok: 2.1. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a vonatkozó jogszabályok alapján elkészítette a évi tevékenységéről szóló beszámolóját, közhasznúsági jelentését és pénzügyi mérlegét. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést, a leltárt a Kuratórium a 20 ll. május 30-án megtartott ülésén megtárgyalta, és 8/2011. (V. 30.), valamint 9/2011. (V. 30.) határozataival elfogadta. A beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a leltárt az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi beszámolóját az alapító képviselőjeként teszem meg az alábbi okok miatt: A Kuratórium elnöke, Mihályi György a tisztségéről lemondott, amit a Képviselő-testület 1112/2010. (V. 20.) határozatával tudomásul vett. A kuratóriurn az alapító okirat szerint hét tagú, tagjai közül három fő korábban lemondott, amit a Képviselő-testület már a 20_11 évet megelőzően tudomásul veit, Bodán László lemondását a Képviselő-testület a 1113/2010. (V. 20.) határozatával vette tudomásul, Nagy László kuratóriumi tag a május 20-án megtartott képviselő-testületi ülésen mondott le. A kuratórium új tagjait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 20 l O. május 20-án megtartott ülésén választotta meg, azonban az új Kuratórium és Felügyelő Bizottság bírósági bejegyzése még nem történt meg, mivel a Képviselő-testület a kuratórium összetételét meg kívánja változtatni. Jelenleg a Kőbánya Tűzvédelméért Alapítványnak sem elnöke, sem határozatképes Kuratóriuma nincs. l

2 A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványt a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 1995-ben hozta létre. A Fővárosi Bíróság 12.Pk.61621/1995/3. végzésével sorszámon vette nyilvántartásba. A Közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok: Kőbánya tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és ennek érdekében a X. ker. Tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése, a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása. A X. ker. Tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, a baleset vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása. A Kuratórium évben egy alkalommal ülésezett, mely során elfogadta a évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, ezt követően a fent említett okok miatt ülésezésre már nem volt mód. A évi gazdálkodás az előterjesztés 4. melléklete szerint alakult: -Nyitó pénzkészlet január Ol. - Befektetett eszköz (befektetési jegy) - Bevételek (kamat, postai befizetés) -Kiadások (bankszámlavez. díj, bankköltség, postaköltség) - Záró egyenleg: pénzkészlet: 456 eft eft 15 eft 19 eft 451 eft 3. Megszüntetett alapítványok: 3.1. Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított és a Fővárosi Bíróság nyilvántartásában sorszám alatt szereplő Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítványt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 945/2010. (IV. 20.) határozata alapján a Fővárosi Bíróság a 14.Pk /1991/11. számú, augusztus 4. napján kelt és augusztus 26-án jogerőre emelkedett végzésével megszüntette, és a nyilvántartásból való törlését rendelte el. A megszüntetett alapítvány évi tevékenységéről az alapító képviselőjeként az alábbiakban adok tájékoztatást. A Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány évben is az Alapító Okirat céljainak megfelelően működött. A Kuratórium elnöke Láng Ferenc, tagjai Csomai Károly, Lőrincz István és Szász Csaba voltak. A Kuratórium évben két alkalommal ülésezett, három határozatot hozott. 300 OOO Ft-tal támogatta a Bem József Általános Iskola Hermann Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont Balogh János Országos Környezet és Egészségvédelmi csapatverseny megr.endezését, melyről a támogatott szervezet határidőben elszámolt Elfogadta a évi beszámolóját és pénzügyi mérlegét. A Kuratórium elnöke februárjában Tenczel Gábor ellen fizetési meghagyás kiadását kérte a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, mivel nevezett kérelmére 2006-ban az Alkér u. Dér u. találkozásánál lévő "mini vadaskert" kerítésének felújítási költségeire 300 OOO Ft támogatást biztosított az Alapítvány. Tenczel Gábor az előírt határidőre és többszöri felszólítás után sem számolt el a támogatás felhasználásával. A kiadott fizetési meghagyás ügyében a PKKB végrehajtási végzést adott ki, amely márciusában került az önálló 2

3 bírósági végrehajtóhoz, az eljárás jelenleg is folyamatban van évben az adós a tartozás részleteit és kamatait több alkalommal fizette be az Alapítvány bankszámlájára. Az Alapítvány gazdáikadását augusztus 4-ei megszűnéséig az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza: A évi nyitó egyenleg (pénzkészlet) Bevételek: El nem számolt támogatás végrehajt. eljárással történő visszafizettetése Kamatbevételek Kiadások: Támogatás Bankköltség, pénzforgalmi díj, eljárási díj 20 l O. augusztus 4-én a megszűnéskor záró egyenleg l 048 eft, lll eft left 300 eft 14 eft 846 eft Az Alapítvány megszűnésekor a bankszámlája-tekintettel a folyamatban lévő végrehajtási eljárásra- megszüntetésre még nem került augusztus 4-ét követően december 31-éig---Bevételek: A végrehatási eljárás során a kötelezett befizetései Kiadások: Bankszámla vezetési dij A bankszámla záróegyenlege december 31-én 290 eft 5 eft l 131 eft A bankszámla megszüntetésére február ll-én került sor, mely után a bankszámlán levő összeg átutalásra került a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bankszámlá j ára Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított és a Fővárosi. Bíróság nyilvántartásában sorszám alatt szereplő Reménysugár Alapítványt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 941/2010. (IV. 20.) határozata alapján a Fővárosi Bíróság ll. Pk /1992/14. sz. végzésével július 6. napján megszüntette és a nyilvántartásból való törlését rendelte el. A megszüntetett Alapítvány évi tevékenységéről az alapító képviselőjeként az alábbiakban adok tájékoztatást. A kuratórium elnökét a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 227/2005. (Ill. 24.) határozatával saját kérésére felmentette, és új kuratóriumi elnököt nem választott helyére. A Kuratórium több tagja is lemondott, az Alapítvány gyakorlatilag nem működött. Kuratóriumi ülés évben nem volt. A bankszámla forgalma az előterjesztés 6. melléklete szerint alakult: Nyitó pénzkészlet: Bevétel: Kiadás: bankszámla vezetési díj Záró pénzkészlet: 2010.július. 06-án a megszűnéskor Ft (tartozás pénzintézet felé O Ft Ft Ft (tartozás pénzintézet felé) 3

4 A bankszámla megszüntetésére augusztus 10-én került sor, a bankszámlán lévő tartozást az alapító egyenlítette ki. 4. Megszűnt közalapítvány: A Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított, és a Fővárosi Bíróság nyilvántartásában sorszám alatt szereplő Kulturális-Oktatási Közalapítványt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 943/2010. (IV. 20.) határozata alapján a Fővárosi Bíróság 16.Pk /1995/28. számú, július 30. napján kelt, és augusztus 24 -én jogerőre emelkedett végzésével megszüntette, és a nyilvántartásból való törlését rendelte el. A megszüntetett Közalapítvány évi tevékenységéről az alapító képviselőjeként az alábbiakban adok tájékoztatást. A Kuratórium évben egy alkalommal ülésezett, mely során elfogadta évi beszámolóját és pénzügyi mérlegét (az előterjesztés 7. melléklete), egyéb határozatot nem hozott, támogatásról nem döntött. A Közalapítvány gazdálkodása a megszűnéséig: -A évi nyitó egyenleg (pénzkészlet) 2 OOO Ft - Bevételek: Megszűnt hasonló tev. alapítvány vagyonának bíróság által átutalt vagyona 176 OOO Ft Kamatbevételek O Ft -Kiadások: Bankköltség, 18 OOO Ft július 30-án a megszűnéskor záró egyenleg: 160 OOO Ft A bankszámla megszüntetésére december ll-én került sor, mely után a bankszámlán lévő összeg átutalásra került a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bankszámláj ára. Döntési javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatát. Budapest, 20 ll. szeptember l. j_dl KovácsRóbert ntból ellenjegyzem: jegyző 4

5 A Képviselő-testület... /2011. (... )határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete: l. melléklet az előterjesztéshez l. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a évi közhasznúságijelentést tudomásul veszi. 2. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 20 l O. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a évi közhasznúságijelentést tudomásul veszi. 3. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 4. A megszüntetett Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 5. A megszüntetett Reménysugár Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 6. A megszüntetett Kőbányai Kulturális- Oktatási Közalapítvány évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 5

6 Az előterjesztés 2. melléklete J Kőlláíttai Sport Közhaszn'ú Alapítvány 1102 Budapest, Szent László tér 29. Adószám: Te~tületi tájékoztató és közhasznúsági jelentés fz AlapítVány évi tevékenységéről Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány2010. évben 4 alkalommal ülésezett, 24 hátárazatot hozott. Egyesületi, diáksport és egyéni kérelmeket bírált el, melyek nagyságrendjét a számviteli beszámoló mellékletében részletezzük. Számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés: A Számviteli törvény szerint a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványnak Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolót kell készítenie, amely három részből áll: - Mérleg, - Közhasznú eredmény levezetés, - tájékoztató adatok. Az Eredménykimutatás elkészítése során biztosítani kell az alap és vállalkozási tevékenységből származó bevétejeinek, költségeinek, ráfordításainak valamint a vállatkozási tevékenység adózás előtti eredményének elkülönítetten történő bemutatását. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány a beszámolási időszakban nem végzett vállalkozási tevékenységet, így az Eredménykimutatás f!rre voné1tkozó adatokat nem tartalmaz. Az január 1. napján hatájyba lépett közhasznú szarvezetekről szóló évi Cl VI. törvény - nonprofit törvény - tartalmazza a szervezet műkpdési jogi garanciáit, megteremtve a szabályos működés ellenőrizhetőségének lehetőségét, a nyilvánosság kritériumát. A fent megnevezett törvény 19.. (1.) bekezdése szerint a közhasznú szervezet kötele~ a Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása is a legfőbb tartozik szerv' kizárólagos hatáskörébe A Kőbányai SJ,1Qrt Közhasznú Alapítvány az előterjesztésben vázolt kotmányrendeletekben, valamint a Számviteli törvényben előírtakat figyelembe véve végezte évben is közhasznú tevékepx.ségét.. A Közha~~ú Egys~erűsített t\le~ Beszáf:llQió ö~szeá~ít~sá~ál ~~ényesí~ette a H;á vonatkozo JOgszabalyokban megfqgalmaiött, kotelezo ervenyu utmutatasokat, es saját alapltó okiratában és Szárovitér Politikájában meghatározottakat ~!)_.

7 A beszámolási idöszakban az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységén belül 'kiemelt figyelmet fordított a fiatalkorú gyermekek mozgásfejlesztésére, sportolására, egészségmegőrzésére, ennek érdekében végezte tevékenységét. Hosszú évek óta változatlanul nagy gondot fordít a kőbányai óvodások mozgásfejlesztésére. Az óvodás sporttevékenység tárgyi feltételeinek színesítése lehetőséget biztosított a májusban megtartott ovis-foci sportnap keretében arra, hogy a kevésbé tehetséges gyermekek is részt vehessenek a kerujeti rendezvények valamelyikén. Versenyeket szervezett a Kőbányai Önkormányzat által fenntartott tizennyolc óvoda számára játékos sportvetélkedők keretében. A beszámolási időszakban atlétikai vetélked ön vehettek részt az óvodások, amely magába foglalta a 30 méteres futás, kislabda dobás és távolugrás versenyszámokat A májusi évzáró Onnepségen a sportvetélkedők eredményhirdetése megtőrtént, a Pataki István Művelődési Házban a Fabula Együttes előadásával egyidőben. Alapvető cél a versenyekre történő felkészülés, a sportolás iránti igény felkeltése illetve megalapozása. A versenyekre történő felkészüléshez sportszerek, mozgásfejlesztő eszközök, versenydíjak vásárlását biztosította pályázati lehetőség keretében, továbbá kisérő prograrnak során színházi előadásokon és egyéb rendezvényeken vehettek részt a nyertes óvodák. Az Alapítvány kuratóriuma testületileg döntött a kerületi egyesületek és egyéb közhasznú tevékenységet folytató szervezetek támogatá~ról évben eft került átutalásra, illétve kifizetésre támogatás címen. Felhasználás jogcímei között megtalálható sportfelszerelések vásárlása, sportversenyekre nevezési díjak, nyári sporttábor támogatása, kosárlabda torna rendezése, óvodás úszóverseny megrendezése, sérült. gyerekek részére sporteszköz vásárlás, nagycsafádosok karácsonyi ünnepsége, karácsonyi sport fesztivál rendezése, tomász világkupára történő utazás és szállás, EB-VB felkészítő edző táborok stb... Az Alapítvány beszámolási idöszakban könyveit továbbra is a kettőskönyvvitel szabályainak rendszerében vezeti a Számvitel Politikában előírtak alapján. A havi könyvviteli zárlatot követően részletes eredménykimutatás és mérleg készül a kuratórium vezetése számára a testületi döntések elősegítése érdekében. Az Alapítvány készpénzforgalmának bonyolításánál mindenkor figyelembe veszi a Pén~~zelési Szabályzatában foglaltakat. A nqpj?fofit sze~~zetek ~01 O. évb~ i~ a tár~asági_ adó alanyai, függetlenül attól, hogy:;az adott adoevben valfajkozás1 tevekenyseget vegeznek-e vagy sem~ A társas~~i adóról szóló évi törvény LXXXI. törvény alapján, ha<aa\~~lf1pítvány az adó,évpen vállalkozási tevékenységéből bevételt nem ér el, illetve ehhez. ~~

8 ,.: kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el, a társasági adóbevallás helyett bevalfást helyettesítő nyilatkozatot tehetett az adóévet követő év február 25. napjáig a 1001-es számú bevallási nyomtatványon NAV felé. Az Alapítvány e nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett elektronikus bevallás útján, így mentesül a május 31.-i társasági adóbevallás kötelezettsége alól. Az Alapitvány nem alanya az általános forgalmiadónak. Az évi TEÁOR besorolási rend alapján a tevékenység pontos meghatározása az alábbi: "az adó alóli mentesség, a tevékenység közérdekű, közhasznúságra való tekintettel... ". Az Alapítvány a havi adó- és járulékbevallást elektronikus úton az előírt teljesítette az APEH felé. határidőre A különböző szakhatóságok felé az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesitette az előírt határidőre (KSH, APEH 1 %). Az Alapítvány az iparűzési adónak alanya. Miután vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért a tárgyével követő május 31. napjáig köteles nyilatkozatot tenni a Fővárosi Polgármesteri hivatal Adóügy Osztályának, hogy nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. Az Alapítvány rendezett munkaügyi kapcsolattal rendelkezik, miszerint: munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében egy főt foglalkoztatott. A reá vonatkozó megbizási szerződés, kifizetesi bizonylatok rendelkezésre állnak. A vonatkozó szabályok szerint a szerződéssel kapcsolatos adó ás járulékköt13lezettségek bevallása megtörtént vállalkozókkal, illetve szakértőkkel kötött szerződések rendelkezésre állnak, egy fő részére egyszeri-tiszteletdíjkerült kifizetesre a beszámolási időszakban. Az Alapítvány egyéb bevételi forrását képezi a magánszemélyek által felajánlott Szja. 1 %-a, immár több éven keresztül évben az e jogcímen jóváírt összeg 153 eft. Ai- Art évtől oly módon szabályozta e bevételi forrást, hogy az adóalanynak (kedvezményezettnek) minden évben az APEH felé n KOZ "közjemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásárój" címü adatlapon és mellékletein nyilatkozni kell határidőre a felhasználásáról, vagy tartalékolásról. Ugyancsak az Art. í~a elő, amennyiben a kedvezményezett nem küldi el a fenti nyilatkozatot a felhasználásról, az APEH/NAV határozattal kizárja a

9 kedvezményezettet a következő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből. Az Alapítvány kuratóriumámik határozatban kell rögzíteni, hogy a kapott Szja. 1% összegét mire kívánja vagy kívánta felhasználni. (A beszámoló elfogadásakor ezt is külön rögzíteni kell határozat formájában, hogy nyomon követhető legyen a külsó ellenőrzés számára. Továbbá azt is mgzlteni kell, hol kivánja megjelentetni, nyilvánosságra hozni a felajánlott összeg felhasználását. Órzésének időtartama azonos azart.-ban adóügyekre előírt 5 éwe/.) A közhasznúsági jelentésnek része a Közhasznú Egyszerűsített Éves Számviteli Beszámoló (mérleg, eredménykimutatás), melynek jóváhagyási ideje a tárgy évet követő év 150. napja, ezért - a közhasznú törvény nem szabályazza - a közhasznúsági jelentés elfogadása is erre a határidőre esik év változásai: Alapítvány elnöke, Hargittai László április 15-ei időponttal lemondott elnöki funkciójáról, melyet a kuratórium tudomásul vett. Döntéséről írásban Kovács Róbert polgármester urat tájékoztatta. A Kóbányai Sport Közhasznú Alapítványkuratóriuma áprilisi ülésén az alábbi határozatot hozta: Részlet a kuratóriumi jegyzőkönyvből: ~HATÁROZATI JEGYZŐKÖNY Készült: a Kőbányai Sport Alapítvány kuratóriumának 201 L április órai kezdettel megtartott üléséről a Kőbányai Sportszövetség irodájában (1105 Bp., Ihász u. 26.) Jelen vaqnak: Hargittai László Nagyistván Sárvári György NagyLászló kuratóriumi elnök kuratóriumi tag kuratóriumi tag kuratóriumi tag Távolmaradását előre jelezte: Drágus László kuratóriumi tag Tanácskozási joggal meghívott: Zsigmond László Sportszövetség elnöke Jemőkönvvvezető: Potos Ilona Novák Gyula Felügyelő Bizottság elnöke 2.1 napirendi pont: A 20 l O. évi Közhasznúsági jelentés előterjesztése, elfogadása

10 2/2011. (IV. 4.) sz. Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriumi határozata (4 igen egyhangú szavazattal) Kőbányai megismerte, az előterjesztést forint. A Kuratórium megállapította, hogy ez a vagyon a 20 ll. évi műk:ödésre nem elegendő, támogatás nélkül az alapítvány az alapító okirat szerinti feladatait nem tudja ellátni. Sport Közhasznú Alilpítvány kuratóriuma a évi közhasznúsági jelentést elfogadta. Az alapítvány vagyorra január l-én, e Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány kuratóriuma felkéri az alapítókat - a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét és a Kőbányai Sportszövetséget, hogy az Alapítvány további működésével kapcsolatos terveiről nyilatkozzon." A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány Kuratótiuma a Számviteli beszámolót és Közhasznúsági jelentést április 4-ei ülésén áttanulmányozta, elfogadta és a Kőbányai Önkormányzat Képviseló-testülete részére elfogadásra ajánlja. Budapest, április 07.

11 i' '. f1js}olsi7jo/si~j~j4/slslsls/slol1/ Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámfaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhaszn ú egyszerűsített éves beszámolója /2/ o f1 J o] év KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szelvezet megnevezése 1102 BUDAPEST, SZE NT LÁSZLÓ TÉR 29. cime Keltezés: Budapest március 28. T.1715/0- AB Nyomtatvány

12 .. 11 l t l o lsl1l o!glslsl41sl91sl61 9 ' Statisztikai számjel vagy adószám (J::Sekkszámlaszám) l o l1l Az egyéb szervezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY Az egyébszervezetclme: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYVVITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE l 2 l O l 1 l O l ÉV adatok HUF-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(el<) helyesbítései Tárgyév a b 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok} 2. l. IMMATERIÁLIS JAVAK c o d e o 3. ll. TÁRGYl ESZKÖZÖK 4. Ul. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK ÉRTÉKHEL YESBITÉSE Forgóeszközök (7-10.sorok) 7. l. KÉSZLETEK 8. ll. KÖVETELÉSEK 9. lit ÉRTÉKPAPIROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN: { sor) 13. O. Saját tőke {14-19.sorok) 14. l. INDULÓ TÖKE l JEGYZETT TÖKE 15. ll. TÖKEVÁLTOZÁS l EREDMÉNYT ARTLÉK 16. lll. LEKÖTÖTT TARTALÉK o o o ~~- IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK.<" '-~ V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY- SÉGBÓL {KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÖL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÓL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22-23.sorok) 22. l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. ll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRASOK {PASSZIVAK) ÖSSZESEN: ( sor) <eltezés: Budapest, március /0.r.sz.- 1 -AB Nyomtatvány o ~;'i]lt MyLf.J-:y Az egyéb szenezet képviselője (képviselője)

13 . '1'1lalolsl7lolsi J5lsl ~J o l1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) i Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Az egyéb szarvezet elme: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA l 2 l o l1 l o Jév adatok HUF-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző {év)ek helyesbítései Tárgy év a. 1. b. c. d. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) e J Közhasznú célú múködésre kapott támogatás : a.) alapitói 4. b.) központi költségvetéstől 5. c.) helyi önkormányzattól 14 OOO 7 OOO 6. d.} társadalombiztosítótól 7. e.) egyéb, ebből 1 %.. 153eFt Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdijból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele o o 13. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenységráfordításai { ) Anyagjellegű ráford/tások ~~.,., - ;!. 17.' ' 2. Személyi jellegű ráfordltások 3'. Értékcsökkenés; leírás l Egyéb ráfordítások ( Pénzügyi müveletek ráfordításai RendkivOli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordítása l ( ) o o Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegü ráfordítások Értékcsökkenéai leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi müveletek ráforditásai Rendkívüli ráfordítások 1715/0.r.sz.-2s-AB Nyomtatvány

14 ~'t 1 hri~o lsl7l o lsl l sisisi 9. l o!1 l Statisztikai számjel vagy adószám (csekksz.ámlaszám). Az egyéb szervezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY / '.Azegyébszervezetcime: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. Sorszám a KETTŐS KÖNYWITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA l 2I o!1 l o lév A tétel megnevezése Előző év Előző ( év)ek helyesbítései b. c. d. F. Összes ráfordítás (O.+E.) G. Adózás előtti eredmény {B.-E.) o H. Adófizetési kötelezettség o J. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) o J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok HUF-ban Tárgyév e o o o A. Személy! jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megblzási dijak -tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás ltezés: Budapest, március /D.r.sz.-2w-AB Nyomtatvány Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

15 Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány i 1102 Budapest, Szent László tér. 29. l ~1-42 KÖZHASZNÚ JELENTÉS MELLÉKLETEI KIZÁRÓLAG BELSŐ H4$l.NÁLA TRA! EREDMÉNYKIMUTATÁS 2010.év {részletes) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KAPOTT TÁMOGATÁS KÖBÁNYAIÖNKORMÁNVZAT % SZJA FELAJÁNLÁS VISSZA TÉRÍTÉSE APEH RÉSZÉRŐL EGYÉB BEVÉTEL Kamatbevétel fszla., kerekítésből sz.bevétel KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: BJ, ADOTTTÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Sportrendezvényre adott támogatás HUNGÁRIA VIKTÓRIA FEMINA SC Országos női focigála döntőjének megrendezésére adott támogatás-terembérlet költségeire /2009.(XI.18.) 200 OOO úlftí~yi-sibrik DSE "téli hétvége" sportprogramjaihoz adott támogatás 2x3 napos "téli hétvége" utazási költségeire /2009.{X.28.) 200 OOO KÖBÁNYAIIFJÚSÁGI SE óvodás Labdarúgó sportnap AM8SA <ÖBÁNYÁÉRT KOZHASZNÚ EGYESÜLET Jyári tábor támogatása tazási és kiegészltö programköltségeire /2010.( ) 200 OOO L\SZLÓ SPORT CLUB >tékonysági Sportfesztivál szervezésére adott támogatás tékvezetöi költségekre /2010.{V.l7.) 160 OOO

16 -- -- "" o / _i BEM DSE,:~ 02.oldal Országos Diákolimpián való sézvételre adott támogatás utazás, kerékpár SZállftás költségeire /2010.(V.17.) ADVANTAGE SZSE 15. Streetball Fesztiválon részvételre adott támogatás nevezési díjak költségeire /2010.(V.17.) 168 OOO BP.FÖVÁROS X.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KOSZI óvodás úszóverseny rendezésére, díjazására adott támogatás /2010.(V.17.) ÚJHEGY..SIBRIK DSE Lellei sporttábor programjaira adott támogatás /2010.( ) 520 OOO BPHONVtDSE Világkupán való részvétefre adott támogatás Mihók AL.utazás, szállás, és (vagy) sportfelszerelés sportruházat költségeire /2010.{V.17.) 150 OOO KÖBÁNYJ SIRÁLY TÁJFUTó SE EB, Junior VB, és edzőtáborokon részvételre adott támogatás /2010.{V.17.) 230 OOO EGIS PORTEGYESÜLET!!."Négyszáz év a pályán" veterán kosárlabda torna rendezésére adott támogatás /2010.(V.l7.) 97 OOO NÓVA SPORTEGYESÜLET WADOKI EB-bajnokságra Csóka A részvételéhez támogatás -utazás, szállás, nevezési dfj költségeire :i~ - -~-~ 4... KÖSANYAI TORNA CLUB SE Káldy A versenyeken való részvétel támogatása utazás, szállás, nevezési dfj költségeire /2010{JX.30.) /2010.(V.l7.) 44 OOO FÓNIX-BÁNYA-ÜLLÖI DSE Tanévnyitó Labdarúgó Fesztiválon való részvétel támogatása ;soportos utazás költségeire /2010.(IX.30.) 50 OOO ASZLó SPORT CLUB :arácsonyi sportfesztivál szervezésére adott támogatás portfesztivál terembérlet költségeire /2<l10.(X1.30.) 100 OOO

17 03.oldal Rendezvényre adott támogatás TúREKVtSSE 110.éves évfordulójára rendezett Onnepségére, emléktabló készftés költségeire /2010.{fX.30.) 250 OOO KÖZÉPMAGYARORSZÁGI TECHNIKAI ÉS TÖMEGSPORT KLUBOK BUDAPESTI SZÖVETSÉGE-KTTBSZ Nagycsaládosok karáronyi ünnepségének szervezésére, ajándékozási költségeire adott támogatás /2010(XI.30.) 50 OOO Feilesztési cé/últárgvieszköz vásárlásra adott támogatás BP.FŐVÁROS X.KER. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT PMH óvodás sportnapok tárgyi feltételeinek biztosítása sport+mozgásfejlesztö játékok, képességfejlesztő játékok, sportfelszerelések beszerzésére adott támogatás 940 OOO /2009.(X1.18.) 900 OOO ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON GYERMEKOTTHON Enyhefokú értelmi sérült gyermekek foglalkoztatásához sporteszközök vásárlására adott támogatás /2010.(V.17.} 40 OOO Fej/esztési célúhelújításra adott támogatás TESTNEVELO TANÁROK KÖBÁNYAI EGYESÜLETE Ihász utcai sporttelep teniszpálya betonozás költségeire adott támogatás /2010.(1X.30.) 625 OOO Miikö esre adott támo atás. Köfl ~YAIIFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET Labdarúgópálya és terembérlésére adott támogatás 2009/201 o idény 690 OOO /2009.(X1.18.) 280 OOO KÖBÁNYAIIFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET Labdarúgópálya és terembérlésére, kárkielégítésre adott :á magatás /2010.{V.17.) 310 OOO (ÖBÁNYAJIFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET llsz!.osztályba jutott csapat működési költségeire adott 1mogatás (nevezési, birói, szövetségi tagdij) /2010.{1X.30.} 100 OOO

18 -. --.i i Eavéb adott támogatás KÖBÁNYAI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Hátrányos helyzetű cigány gyeonekek nyári táborozására adott támogatás-utazási, programokhoz kapcsoladó költségekre /2010.{V.17.) OOO 04.oldal ANYAG ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyagköltség ÓVodás versenyekre óvodás foci-napok óvodás atlétikai versenyek óvodás évzáró ünnepségek (fentiekben felsorolt rendezvényeken érmék, serlegek, plakettek, pólók, oklevelek költségei) OOO SZOLGÁLTATÁS JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Posta ktg. T elefon ktg. Bérleti díj (postai fiókbérlet) - postai fiókbérlet - terembérlet/gyermeknapi előadás Szállítási ktg.(versenyekre) Szakkönyv (Úszásoktatásról tájékoztató prospektus) Vállakozói dfjak - szervezői dijak (óvodás sportrendezvények) - könyvviteli-számviteli, adótanácsadás szolgál!atás Egyéb szolgáltatási jellegű ráfordftás..- gyermeknapi bábelőadás - 8.~1(.- egyéb keze,lési költségek stb OOO 658 OOO 2032 OOO OOO OOO OOO SZEMÉLY/ JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség - ebből megbízási díj - ebből egyszeri tiszteletdíj Bérjárulékok Egyéb személyi jellegű ráfordrtások nevesitett ajándékutalvány versenyeken közremüködöknek, telefon m.c.haszn, értekezletek ktg.-e, évzáró ünnepség ellátási ktg.-e

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve alapján elkészítettük a tevékenységünkről szóló beszámolót.

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve alapján elkészítettük a tevékenységünkről szóló beszámolót. .^i v i', \:>.íúh X. kerület Kőbányai A'irn.iun -\u Képviselő-testület ülése rr r KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1102 Budapest, Szent László tér 29. Tárgy: Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány tájékoztatója

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-5/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft. OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mail: titkarsag@omszinonprofltkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730 - 572-01 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója 1 9 5 2 6 3 4 1 4 adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója 2 1 1 ÉV FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 5661 ÚJKÍGYÓS, PETŐFI U. 45. címe

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben