Mindig elmondom, hogy ezzel a bizalommal élni kell és nem visszaélni. Mi ezzel a bizalommal szolgálni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindig elmondom, hogy ezzel a bizalommal élni kell és nem visszaélni. Mi ezzel a bizalommal szolgálni"

Átírás

1 Écsi Hírmondó december 19. szám Megjelenik: alkalmanként ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szeretettel köszöntöm a Hírmondó Olvasóit! Beszámolómból a évre vonatkozó visszatekintést, értékelést, az előző négy év tevékenységét, valamint a következő négy év tervezett fejlesztéseit, lehetőségeit ismerhetik meg. Mielőtt azonban elkezdeném a téma taglalását, engedjék meg, hogy a évi választások eredményét ismertessem. A Képviselő-testület tagjai: Farkas Márta, Kocsisné Németh Ilona, Juhász Gabriella, Vígh István, Gömböcz László és Kovács Péter. Amint látják, a parlamenti választást követően az új kormány első lépései között a képviselői létszámok csökkentését határozta el, és így településünket is érintve a 9 fő képviselőből 6 fő képviselőt lehetett választani. A választást követően a régi képviselők mellé 1 új képviselő kapta meg a bizalmat Önöktől, Kovács Péter. A volt régi képviselőtársaim visszavonultak és a mindennapi munkájukat folytatják, ki-ki a maga területén. Ki nyugdíjasként, ki még a vállalkozásában. Ezúton is szeretném megköszönni munkájukat, amellyel nagyban hozzájárultak településünk fejlesztéseihez, sikereihez. A megválasztott képviselőtársaim továbbra is úgy nyilatkoztak, hogy a feladatukat tiszteletdíj nélkül végzik és munkájukkal elsősorban településünk fejlődését szeretnék elősegíteni. Engedjék meg, hogy itt megragadjam az alkalmat és megköszönjem az écsi választópolgároknak a választáson való szavazataikat. Köszönöm, hogy továbbra is bizalmukba fogadtak, és a további munkához lehetőséget biztosítottak. Igyekszem a lehetőségeket kihasználni, hogy településünk fejlesztését, fejlődését tovább tudjuk vinni. Szeretném még megköszönni képviselőtársaim nevében is a bizalmat, közös munkánkat településünk boldogulásáért fogjuk végezni. Mindig elmondom, hogy ezzel a bizalommal élni kell és nem visszaélni. Mi ezzel a bizalommal szolgálni szeretnénk együttesen, mert csak a közös gondolkodás, a tenni akarás az, amely egy település sikerét eredményezi. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a választások után október 18án alakuló ülésünket megtartottuk. Ezen ülésen megválasztottuk az alpolgármestert, amely posztra Farkas Márta képviselőtársam kapta a bizalmat. Remélem, hogy a közös munkával, a hagyományokat ápolva, eredményeket, sikereket tudunk elérni. Megválasztottuk az Ügyrendi Bizottságot Kocsisné Németh Ilona elnökletével, tagjai sorába Gömböcz László és Kovács Péter képviselőtársaimat választottuk. Ugyan ezen az ülésen a következő 4 év főbb fejlesztési elképzeléseinek bemutatása is megtörtént a polgármester részéről. Mindezen bevezető után engedjék meg nekem, hogy a 2010-es év költségvetés teljesítéséről tájékoztassam Önöket, egy kicsit kitérve az elmúlt 4 esztendő munkájára is. A ¾ év tükrében látjuk, hogy ez az esztendő, hogyan is fog alakulni, milyen eredményekkel fog záródni. A év költségvetését márciusban véglegesítettük, a bevételek fő összegét Ft-tal, a kiadási fő összeget is Ft tal hagytuk jóvá. Ebben az összegben szerepelnek az intézményeink működtetésére vonatkozó összegek, és a fejlesztési lehetőségek. Év közbeni pénzügyi változások a költségvetési fő sarokszámokat ugyan megváltoztatták, -amit egyébként a központi előirányzat változásai tettek szükségessé-, de lényegében nem változtatta meg az eredeti menetrendet. ¾ évben a változott fő összeg Ft bevétel és ugyan ennyi kiadást ütemezett elő. Ez Ft központi változást jelent, pozitív irányba. A 2010-es évben a fejlesztési vállalásaink mellett, -ahogy ezt minden évben elmondjuk-, a legfontosabb szempont az intézményeink működésének biztosítása. A 2010/2011-es tanév esetében úgy látjuk a működés biztosítható, annál is inkább, mert a főbb beruházásaink befejeződtek, és kötelezettségeink is rendben megvalósultak es évben az önkormányzatoknak juttatott különböző jogcímeken állami normatívák szokás szerint a kötelező feladatokra nem elegendők, ezért a szigorú gazdálkodás továbbra is érvényesült. Éves szinten nagyban befolyásolja az intézményi működésünket a gyermeklétszám mozgása, egy-egy tanév esetén gyermek csökkenése nem jól hat az intézményünk működésére, mert ez normatíva csökkenéssel jár. Ma úgy gondolom azonban, hogy a közoktatás területén az idén nagyot léptünk előre mind fejlesztés és technika területén december 7-én adtuk át új közoktatási intézményünket, óvodáinkat, és évtől már teljes egészében birtokba vehették gyermekeink. Igyekeztünk a mai kornak megfelelő lehetőségeket biztosítani, hogy jobb körülmények közt, jobb technikával az écsi és ravazdi gyermekek mindig ott legyenek az elsők között. A technikai fejlesztést külön pályázat segítségével is tudtuk növelni, hisz a TÁMOP 3.1.4/jelű pályázat a tanárok képzése mellett olyan eszközöket biztosított, amelyek az óvodás kortól a

2 8. osztályig használható modern eszközök. Ez a pályázat egy 46 Milliós lehetőség volt, melynek lezárása most van folyamatban. Még két pályázat tart, az úgynevezett informatikai pályázat, ahol 58 db számítógépet tudunk beszerezni a gyerekeknek, a másik pályázat az úgynevezett interaktív táblák, abból 11 db-ot és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló informatikákat (projektor, számítógép stb.). Ez a két pályázat összesen még 22 Milliós lehetőséget biztosít. Az informatikai pályázatok esetében a számítógépekre van támogatási szerződésünk, és beüzemelése, birtokba vétele ma már folyamatos. Az interaktív táblák esetében várhatóan jövő év szeptemberétől tudjuk indítani a képzéseket. Iskolánk aulája Iskolánk költségvetése a 2010-es évben tervezett Ft 1-8 osztályig. Iskola napközi Ft, tanulószobai nevelés Ft, művészet oktatás zeneművészeti ágban Ft. Az óvodai nevelés,ellátás Ft, az intézményi étkeztetés Ft. Összességében intézményi szinten Ft-ba kerül a tervezet szintjén közoktatásunk. Intézményi szinten az állami hozzájárulás Ft, kistérségi hozzájárulás Ft, önkormányzatok hozzájárulása Ft. Közoktatásunk a 2011-es évtől, annak jelenlegi állás struktúrája átszervezésre kerül, hisz sajnos gyermeklétszámunk összességében csökkenő tendenciát mutat, valamint ebből következően a normatívák csökkenése valószínű nem teszi lehetővé a jelenlegi létszám fenntartását. A 2010-es évben is megállapítható azonban, hogy a évtől kezdődött átszervezések, Ravazd községgel kötött közoktatási megállapodás hozta a várt eredményeket mindkét település számára. Az óvodánk esetében is a 2010-es év hozott változásokat. Létrehoztunk a meglévő oviba bölcsődei csoportot, ahogy a nagy-könyvben meg van írva. Ugyanakkor kiderült, hogy annyi kisgyerek lesz szeptembertől, hogy a har- madik csoportot is el kell indítani. Ez elég nagy problémát jelentett, mert a bölcsi kérdését újra meg kellett oldani. Másrészt viszont örültünk, hiszen a 3. csoporttal a gyermekutánpótlás biztosított, amely reményeink szerint kihatással lesz az iskolára is. Sok alternatívánk nem volt, végül is a lehetőségek felmérése, a szülői egyeztetések után úgy döntöttünk, hogy az egészségház épületéből alakítjuk ki a bölcsődét. Így létrejött egy komplexum, ahol a bölcsitől a nagycsoportig egyhelyben minden megtalálható lesz. Ez évben nem tervezett beruházás volt, de a változásra a lehetőséget előteremtettük. Így most már véglegesnek mondhatóan kialakult a bölcsőde, új melegítő konyhával, vizes-blokkal és csoportszobával, mely 15 fő kisgyermek fogadására alkalmas. Még az iskolánál maradva a nagy beruházás keretében meg kell említeni az önálló konyhánk kialakítását, amellyel tudjuk biztosítani a tanulók étkeztetését, az écsi bölcsi étkeztetését és a szociális étkeztetést. Bízom abban, hogy a évtől kezdődött közoktatási fejlesztések meghozzák a várt eredményt, amely a gyermekek eredményein lesz mérhető. A jelek ma is biztatóak, a kompetencia alapú oktatás eredményei jónak mondhatók, és az elmúlt időszakhoz képest még jobb irányba tolódik el. Természetesen a kiváló lehetőségek biztosítása a tanárok, tanítók képzése kapcsán elvárható és elvárt az oktatás minőségi megőrzése és annak fokozatos fejlesztése is. Ehhez az együttműködés biztosított, és az oktatásban is lehetünk a térség meghatározó szerepvállalói. Körjegyzőségünk esetében az elmúlt évihez képest sok változás nem volt, az állami normatíva viszont csökkent, de így is a körjegyzőségre kapott csökkentett normatíva a működési fenntartáshoz nagyban hozzájárult. Összességében a normatív alap és ösztönző hozzájárulás Ft. Körjegyzőségünk a évi költséghez viszonyítva évben 10 %-al kevesebb költséggel gazdálkodhatott, azaz évben Ft a tervezett a bevételi és kiadási költségvetése. A működéséhez szükséges forrásokat az önkormányzatok egészítik ki lakosságszám arányosan, így Écs Ft-tal, Ravazd község pedig Ft-tal járul hozzá a költségekhez. Összességében önkormányzatunk egyik fő célkitűzése volt, hogy a fejlesztéseket, beruházásokat lehetőleg hitel nélkül próbáljuk megoldani. Ma már elmondható, hogy minden beruházásunkat hitel nélkül meg tudtuk valósítani úgy, hogy az a működésben nem okozott fennakadást. Nem kevés összegről beszélünk, hisz a nagyberuházásnál több mint 35 Milliót, -amit ki kell emelni, - azon kívül az egyéb elmúlt és az idei beruházások saját részeit kellett kigazdálkodni. Befejeztük a Táncsics utca építését, a járdaépítést 800 m2 hosszban, a falusi temető ravatalozó építését, a buszvárók, leállósávok építését. Az écsi önkormányzat vagyona az elmúlt 4 év beruházásaival, építéseivel míg évben e Ft volt, év első félévben e Ft lett. Ebből azt gondolom, lehet érzékelni, hogy településünk milyen szinten gyarapodik. Célunk az, hogy ne a vagyonvesztés legyen ránk jellemző, hanem a fejlődés és a gyarapodás. A honlapunkon (www.ecsfalu.hu) közzétettem az ez irányú jelentésemet, amelyben jeleztem, hogy a kitűzött fejlesztéseinket, beruházásainkat megvalósítottuk és a következő évre, évekre, terhelő pénzügyi kötelezettségünk nincs. Kedves Olvasók! Az intézményeink, Önkormányzatunk rövid áttekintése után nézzük végig szokásos módon, hogy 2010-ben melyik területünkön volt változás, vagy maradt a régi felállás. Ilyenkor elsőként az egészségügyet szoktuk áttekinteni. A évben történt változások ma már helyére billentek, mind a háziorvos, mind a fogászat területén. Mindegyik ágazat jól végzi a dolgát. A közeljövőben nagyon remélem, személyi változások nem történnek. Az elmúlt időszak bizonyítja, hogy a beilleszkedések megtörténtek, és a hosszú távú tervezés megvalósulhat. Bízom abban, hogy általában megelégedéssel és bizalommal vannak orvosaink iránt. Gyermekorvosi ellátás: Ezen a területen személyi változás nem történt, továbbra is Dr. Barsi Ernő gyermekorvos látja el az orvosi teendőket. Tevékenysége viszont kibővült a bölcsődei gyermekek rendszeres orvosi ellátásával. A gyermekorvosi rendelő helye pedig változott, ahogy az előzőekben

3 elmondtam, a rendelő helyén bölcsődét alakítottunk ki véglegesen. A gyermekorvosi rendelőt pedig ideiglenesen átszerveztük a Művelődési Házunkba a védőnői szolgálattal együtt. Mindkét feladat ellátásra külön rendelő helyiséget biztosítottunk. A végleges megoldás az orvosi rendelő bővítése, gyermekorvosi rendelő építésével. Védőnői ellátás területén továbbra sincs változás, jelenleg helyettesítéssel folyik a munka, és a társulás továbbra is fennáll Ravazd-Tarjánpuszta Önkormányzatokkal. Állategészségügy területén sem tervezünk változásokat, továbbra is Dr. Bertalan Péter Úr látja el a feladatokat szintén társulás keretei között, meghagyva a kóbor kutyák befogásának elvégzését. A kóbor kutyák esetén közvetlen lehet doktor urat hívni, nem szükséges azt hivatalunkhoz minden esetben bejelenteni. A közvetlen értesítés gyorsabb, hatékonyabb és eredményesebb lehet. (30/ ) A következő célterületünk a szociális ellátás területe. Az elmúlt időszakban bevezettük azokat az ellátási formákat, amit évben tervezgettünk. Ma már az ellátási feladatokat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás (PTKT)keretei között látjuk el. Az elmúlt évihez hasonlóan működik a házi segítségnyújtás, itt a segítség az alapvető gondozás és ápolás a feladata. A családsegítés, mint ahogy előzőekben megfogalmaztuk feladata a család segítése, mentálhigiénes problémák, krízishelyzetek feloldása, életvezetési képesség megőrzése stb. Működik a Gyermekjóléti Szolgálat, szorosan együttműködve az iskolával, óvodával és Önkormányzatunkkal. Hátrányos helyzetű gyerekek kezelése, segítése, ennek tükrében családi krízishelyzetek kezelése. Fontos feladatunk továbbra is a szociális étkeztetés biztosítása, a PTKTal, biztosítjuk a folyamatot. A szociális étkeztetést a saját konyhánkkal biztosítjuk. Nagy az érdeklődés iránta, jelenleg 63 fő kap szociális étkeztetést. A rászorultaknak az ebédet kiszállítjuk. Bátorítom azokat akik rászorultak, hogy napi egyszeri meleg étkezésben vegyenek részt és használják ki a lehetőséget. Törekvésünk továbbra is az, hogy az éttermi szolgáltatásainkat mindenki számára elérhetővé, elfogadható áron biztosítottá tegyük. A szociális terület lezárása után egy teljesen más területet tekintsünk át, mégpedig a helyi adók helyzetét a 2010-es évben. Ahogy szoktuk mondani ez az a terület, ahol lehetőséget kapunk a településfejlesztésre, az intézmé-nyeink működésének biztosítására. A helyi adók bevétele évben a következőképp alakult: Iparűzési adó: Ft, gépjárműadó: Ft, kommunális adó: Ft, talajterhelési díjból Ft került befizetésre. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jövőben a csatornára való rákötés tekintetében szigorodnak a jogszabályok és a rákötéseket kötelezővé teszik. A készülő jogszabály bírság lehetőségével is számol. Most a Pannon-Víz kedvezményes rákötéseket biztosít december 31-ig, akár 50 %-os kedvezménnyel. Akinél nincs rákötés, érdemes kihasználni a lehetőséget. Az adók tekintetében azonban vannak kintlévőségeink. A megfelelő intézkedéseket, felszólításokat megtettük és a továbbiakban is megtesszük. Összességében az adóbevételeink a ¾ év időarányában a terveink szerint alakulnak. Ami az összes bevételeinket illeti, azok továbbra is az állami normatívából, a központi költségvetésből biztosított források. Ezek a központi támogatások, ahogy szoktam mondani az éves költségvetés elfogadásakor mindig csökkenő tendenciát mutatnak. Ez előre láthatólag a tervezet ismeretében évben akár drasztikus is lehet a közoktatás területén. Összegezve a 2010-es évet: a megszorítások, a források csökkenése ellenére a szigorú gazdálkodás betartásával talpon tudtunk maradni, úgy hogy a tervezett fejlesztéseinket, működőképességünket meg tudtuk őrizni, és fejlesztési hitelért nem kellett fordulni. Az elmúlt időszakban sok mindent fejlesztettünk, szépítettünk településünkön és az adott lehetőségeket kihasználtuk. De még nagyon sok tennivaló maradt, ezen szeretnénk továbbra is javítani, fejleszteni, településünk szebbé tétele érdekében. Hogy mi vár ránk a következő 4 évben ezt még nem lehet tudni. Egy ami biztos, szokásunkhoz híven úgy gazdálkodtunk a sok egyéb beruházás mellett, hogy intézményeink a évet biztonsággal kezdhetik A település fejlesztését meghatározzák azok a központi költségvetési mutatók, amelyek tervezése, vitája, vagy némely szakon lezárása folyik a Parlamentben. Már most, a költségvetési koncepció tárgyalásánál a köz- ponti költségvetés tervezésénél látható, hogy az oktatásból a következő tanévre vetítve egy nagy összegű elvonás látható. A bejáró gyerekek esetében eltörölték az intézményi támogatást, ami számunkra azt jelenti, hogy akár 10 Millió Ft támogatás megvonással járhat. Bízom abban, hogy az önkormányzatok és a különböző szövetségek segítségével ez a döntés korrigálható lesz. Ha nem, akkor bizony súlyos helyzetbe kerülhet a közoktatásunk. Ennek ellenére az alakuló ülésen megfogalmaztuk azokat a fontosabb célterületeket, amelyeken fejleszteni, beruházni szeretnénk, és ezeket minden fórumon ismertetjük. Reméljük, hogy ezekből a feladatokból, tervezésekből nagyon sok megvalósul évtől közlekedés, út szempontjából elsődleges feladat útépítés vonatkozásában a József A. utca. Összetett feladat, mert kapcsolni kell hozzá a vízrendezést. A József A. utca építését több ütemben tudjunk megvalósítani, amennyiben erre lesz pályázati lehetőség és a pályázat eredményes lesz. Első ütemben a sűrűbben lakott területrész jöhet szóba, majd azt követően folyamatosan, ahogy a beépítés indokolttá teszi. Sajnos ma már úgy tűnik, hogy a 82. sz. főút korszerűsítéséhez nem lehet kötni a tervezetet, hiszen a főúttal kapcsolatos terveket teljesen átütemezték. Fontos továbbiakban az utak korszerűsítése, itt a belső Hegyalja felújítása vízrendezéssel, ugyanakkor a külső Hegyalja vízrendezési problémáinak megoldása, valamint a Deák és Petőfi utca összekötő út felújítása. Külső zártkerti útjaink közül az Öreg utca felsőrész murvás út felújítása, valamint Csap utca murvás út felújítása, temetőparkoló felújításával. Öreg út, Gombos horog felújítása és a Domb út javítása. Vízrendezés területén sürgősen meg kell oldani a falusi rész vízelvezetést, a Tó út irányába a Pándzsa befogadásával. (Ehhez kapcsolódik a Rákóczi út- orvosi rendelőtől és a Béke köz csapadék víz összegyűjtése és elvezetése.)

4 Kápolna utca Főgyűjtő árkaink iszaptakarítása Mesterfa úti árok (Hegykanális) Kápolna úti árok, Öreg úti árok karbantartása (Jókai úti árok korszerűsítése a biztonságos vízelvezetés megvalósítása miatt.) Épületeink felújítása, építése területén a következőket tervezzük: Elsődleges szempont a gyermekorvosi rendelő felépítése, az orvosi rendelővel összhangban, belső udvarrész területén egybeépítve a rendelővel. Így kialakul véglegesen egy orvosi komplexum, amelyben az alapellátás minden területe megtalálható. Fontos a Polgármesteri Hivatal állagmegőrző felújítása, első ütemben a tető felújítása, második ütemben a külső és belső felújítási munkák elvégzése, az esőzések okozta károk helyreállítása. Posta és a Polgármesteri Hivatal A 4 éves időszak alatt meg kell valósítani az új Polgármesteri Hivatal építését a Művelődési Ház mellé, annál is inkább, hiszen településünk létszáma állandóan növekszik és szükséges a korszerű ügyfélfogadás megteremtése. Ugyanakkor tervezzük a Művelődési Ház külső felújítását, elmaradt ablak és ajtók cseréjét. Művelődési Ház Egyházunkkal együttműködve tervezzük pályázat segítségével templomunk felújítását, külsőleg a szigetelését. Szükséges a szolgálati lakásunk felújítása, külső karbantartása, a hegyi iskola állagmegóvó munkáinak elvégzése. Elkezdtük a sportöltöző felújítását, a vizesblokk korszerűsítését 70 %-ban elvégeztük. Szeretnénk pályázat útján az egész öltözőt korszerűsíteni. Focipálya Közterületeink területén szükséges a meglévő játszótér felújítása a Takarékszövetkezet mellett, ugyanakkor pályáztunk a LEADER III-as tengelyfalumegújításprogramban, játszótér építésére a hegyi buszmegállónál. A pályázati összeg meghaladja a 13 Millió Ft-ot. Más adónem bevezetését nem tervezzük, hisz így is elég nagy teher rakódik lakosainkra egyéb területeken. Kedves Olvasók! Játszótér a Takarékszövetkezetnél Egyenlőre nem tudni milyen lehetőség mutatkozik a szabadidő központ megvalósítására az ABC mögötti területen. Ez a különböző szabadtéri rendezvényeinkre adna lehetőséget. Járdák esetében tovább folytatnánk a felújítást, a 82 sz. úttal párhuzamosan, a legrosszabb részeknél, ez folyamatos felújítás lenne. Ugyanakkor nagyon fontos lenne az ABC-nél egy gyalogos átkelőhely létesítése első körben, amelyet ki kellene bővíteni a Jókai út környékén, illetve a Tó út irányába, további gyalogátkelő helyek építésével. Fő vízgyűjtők Önkormányzatunkkal egyezetett, de nem önkormányzatunk megvalósításában készül a Nagy Pándzsa projekt keretében a hegykanális tisztítása, valamint a Mesterfa úti árok 82. sz. főút és a Pándzsa közti szakaszra. Településünk ingatlanfejlesztési területén, továbbra is számolunk Nyúl irányba a lakóingatlanok kialakításával. Ehhez meg kel találni a terület megvásárlásra a forrást, vagy valamilyen konstrukciót. A következő időszakban lehetőség nyílik a szennyvíztelepünk bővítésére KEOP pályázat segítségével. A szennyvíztelep tulajdonos önkormányzatai (11 település), jóváhagyták a telep bővítését pályázat segítségével. Nyertes pályázat esetén évben valósulna meg a bővítés korszerűsítése. Várható költsége 250 Millió Ft. Visszatérve 2011-es év várható helyi adók kérdésére, a kommunális adó mértéke Ft-ra emelkedik. A gépjárműadó az adott, nem változik. Az iparűzési adó mértéke 1,7 %-ról 1,8 %-ra emelkedik. Igyekeztem rövid, átfogó képet adni az idei, és az elmúlt időszak ténykedéseiről, talán azzal zárhatom beszámolómat, hogy ha nem is mindent sikerült végrehajtani amit szerettünk volna, de összességében a főbb terveink megvalósultak, és gyarapítottuk településünk vagyonát. A közösségünk számára igyekeztünk településünk komfortosságán, élhetőségén javítani. Bízom abban a jövőt illetően, hogy a 2011-es évet kivéve elindulhat egy olyan gazdaság, amely mindenki számára biztonságos megélhetést, az Önkormányzatoknak pedig stabilitást tud biztosítani. A hosszú megszorításokat felváltja a tervezhető jövő, az élhetőbb mindennapjaink biztonsága. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Écs, november 24. Közelgő karácsony alkalmából minden écsi polgárnak kívánok Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mondovics László polgármester

5 Hírek óvodánk életéből Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Écsi Napraforgó Óvodát és Bölcsődét Támogató Alapítvány /NÓTA/ májusában bejegyzésre került. A működésünk óta beérkezett felajánlásokat az óvoda bútorzat cseréjére fordítottuk. Egy óvodai csoport már teljesen megújult, de lehetőségeink szerint a többi csoport bútorzatának cseréjére is folyamatosan sor kerül. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani segítőinknek: Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Kocsis és Társai KFT Ferenczi KFT E&R Expert KFT Horváth Róbertné 8 Nagy Hegy KFT Schreiner Ernőné Bartha Miklósné KEREK-MED KFT Szent Balázs Gyógyszertár BT Kérjük, amennyiben lehetősége van, támogassa óvodánk, bölcsődénk fejlesztését! Köszönettel: Juhász Gabriella kuratórium elnök, tagóvoda-vezető Idei nevelési évünket 3 óvodai csoportban 63 kisóvódás, bölcsődénkben 10 bölcsődés korú kisgyermek kezdte meg. A tavalyi évben bevezetésre került kompetencia alapú nevelést óvoda színtűre bővítettük, minden csoportunkban bevezetésre kerültek a kompetencia alapú nevelés elvei, programjaink az óvoda minden csoportját érintik. Október 18-tól 22-ig témahetet szerveztünk az egészséges életmód jegyében. A program címe: Tök jó hét Az őszi zöldségek, gyümölcsök a tök és az egészséges életmód összefüggéseit kutattuk a gyerekekkel. A szülőket is aktívan bevontuk programunkba, közös családi készülődés alkalmával készítettük el Tökfalva lakóit. Tökgurító és dísztökversenyt rendeztünk, sült tököt és finom zöldségeket, gyümölcsöket kóstoltunk. Ellátogattunk a fogorvoshoz is. Idén a tavalyihoz hasonlóan ismét megszerveztük Márton-napi lámpás felvonulásunkat. Rengeteg érdeklődő családot vonzott hagyományteremtő kezdeményezésünk.

6 A programot 5 éven át fenn kell tartanunk. Ebben a tanévben már gördülékenyebben, a tavalyi képzéseken tanultakat, a megvalósítás során tapasztaltakat figyelembe véve valósítjuk meg a projektet. Október folyamán mind az alsósok, mind a felsősök egy hetes egészséges életmód programban vettek részt. A hét elején Ráczné Domokos Szilvia védőnő tartott előadást az idei tanévben elkezdett szülői fórum keretében. November 15 és 25 között a magyar nyelv hete keretében szavaló és mesemondó, valamint szépkiejtési versenyt rendeztünk. Iskolai Hírek Nyárutó őszelő az oktatási intézményben Táborok: A gyerekek számára a nyár egyik legizgalmasabb programja a táborozás, van olyan tanuló, aki több táborban is részt vett Az unaloműző napközis táborban 25 tanuló örülhetett a különböző változatos programoknak június utolsó hetében hétfőtől péntekig. 12. alkalommal került megszervezésre az alkotótábor a Ravazd és Bakonypéterd közötti Cserkészparkban. A tábor fő tevékenységét a kézműves foglalkozások adják. Mindig nagy élmény a tábortűz, egy este sem maradhat el gitárszó és éneklés nélkül. A táborban összesen 26 tanuló vett részt. A balatoni táborhelyünk ebben az évben is a révfülöpi Márta-villában volt. 30 tanuló töltött itt egy kellemes hetet. A szülők mindhárom tábor esetében elláttak bennünket süteménnyel, gyümölccsel. A fenntartó önkormányzatok összesen Ft-tal támogatták a gyerekek táborozását. Nyertes pályázatok: Múzeumi program szervezése Egészséges életmód program Művészetoktatás támogatása Budapesti színházlátogatás Baleset-megelőzés az óvodában Ft Ft Ft Ft Ft Azok az intézmények, melyek több éve jó eredménnyel dolgoznak, kiemelkedő teljesítményt érnek el, és a munka során szerzett tapasztalatokat más intézményeknek is szeretnék átadni, referencia intézményi címre, minősítésre pályázhattak a nyár folyamán. Intézményünk valamennyi telephelye benyújtotta a szükséges dokumentációt. Az előminősítésen megfeleltünk, megkezdhetjük a felkészülést a minősítés következő szakaszára. A TÁMOP pályázat sok munkával, adminisztrációval járt az előző tanévben. A szakmai zárás augusztus 30-án megtörtént. A szakmai vezetők, tagintézmény-vezetők és projektbe bevont pedagógusok képes, filmes beszámolókkal igyekeztek bemutatni a pályázathoz kapcsolódó munkát, eredményeket a szülőknek, a meghívott vendégeknek. A szülők ekkor, a pedagógusok és a gyerekek pedig szeptember első napjaiban kérdőíven nyilváníthattak véleményt, tehettek javaslatot a megvalósítással kapcsolatban. Iskolánk is csatlakozott ahhoz a pályázathoz, melyet a Városi Művészeti Múzeum nyújtott be. Ennek az együttműködésnek köszönhetően alsós tanulóink ingyenes múzeumi foglalkozáson vettek részt októberben. A múzeum autóbuszt küldött tanulóinkért. A TIOP 1.1.1/09-es pályázathoz kapcsolódóan megérkezett iskolánkba az 58 darab tanulói és 3 darab tanári laptop. Az elmúlt héten megtörtént a pedagógusok felkészítése a program bevezetésére. Változott az oktatási törvény. Ettől a tanévtől ennek szellemében a tantestület szeretné a tanulókat minősíteni a második év második felétől szövegesen és érdemjeggyel egyaránt, hogy a szülők még reálisabb képet kapjanak gyermekük előmeneteléről. Kikerült a törvényből az osztályismétlés tiltása. Ha a gyermek nem teljesíti az előírt követelményeket, szülői beleegyezés nélkül is tanévismétlésre utasítható. Szigorodtak az igazolatlan hiányzások miatti következmények. Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn elrendeli a törvény a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A következő hetek legfontosabb eseménye az óvodában is, az iskolában is a Mikulás-várás és a karácsonyi készülődés lesz. Szemenyeiné Tölcsér Ilona igazgató

7 December Karácsony hava December 5. Advent 2. vasárnapja: Keresztelő János készíti az embereket a Jézussal való találkozásra. Felszólítja őket, hogy hagyják el a rosszat, és tegyenek jót. Ezt mondja: Tartsatok bűnbánatot, mert közel a mennyek országa. December 12. Advent 3. vasárnapja: Keresztelő Jánost Heródes börtönbe csukatta. Ott értesült Jézus csodás tetteiről. Elküldte hozzá tanítványait, hogy megbizonyosodjon, valóban ő az, akinek el kell jönnie. Jézus visszaüzente: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak. December 25. Karácsony: Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. December 26. Szentcsalád vasárnapja: A gonosz Heródes Jézus életére akart törni,de az angyal időben figyelmeztette Józsefet, hogy meneküljenek Egyiptomba. Egészen Heródes haláláig ott maradtak. Amikor hazatértek Galilea vidékére, Názáret városában telepedtek le. December 19. Advent 4. vasárnapja: József, amint megtudta, hogy jegyese, Mária gyermeket vár, el akarta őt bocsájtani. De álmában az angyal figyelmeztette. Ne félj, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. József feleségül vette Máriát, szeretettel gondoskodott róla és a születendő Jézusról. Mészely József: Csak a szeretet tárhat szárnyas ablakot, Kiszellőztetni gyűlölet s nyomor szagot, Hogy álmodhassunk együtt színesebb álmot... Csak a szeretetnek van világló fénye, Az izzíthat napot a komorló égre, Edzeni gyökért, rögöt tartani egybe. B. Radó Lili: Mit üzen az erdő? Víg ünnepre készülődünk, esteledik már. Szobánkban a szép fenyőfa teljes díszben áll. Zöld ágain kis csomókban puha vattahó, tűlevél közt víg aranyszál, fel-felcsillanó. Itt is csillog, ott is ragyog, mint a napsugár, s csilingelő csöpp csengettyű édes hangja száll, akárcsak az erdőben a dalos kis madár. Csitt csak! Figyeld mit is suttog szép fenyőfánk most neked? -Halló itt az erdő beszél! Sürgős fontos üzenet: Kívánunk ma mindenkinek szép karácsony ünnepet! Ismeretlen szerző: Ezüst szánkót hajt a dér hófehér határon, Deres szánon didereg, fázik a Karácsony. Zendül a jég a tavon, amin által jönnek, Decemberi hópihén fénylik már az ünnep. A kályhánkban láng lobog. Gyere be, Karácsony Gyújtsd meg gyertyád, fényszóród a fenyőágon! Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára, Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!

8 Meghívó Écs Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a község idős lakosságát december 5-én vasárnap órától tartandó IDŐSEKNAPI ÜNNEPSÉGRE a Művelődési Házba. Köszöntőt mond: Mondovics László polgármester Műsort adnak: óvodásaink és iskolásaink valamint meghívott vendégelőadóink Szeretettel várjuk! Szeretettel várjuk a község lakosságát december 19-én vasárnap órakor tartandó Mindenki karácsonya Közös Ünnepváróra a templomba. A műsor után meggyújtjuk a fényeket a templom előtt felállított mindenki karácsonyfáján. Kérjük a rendezvényre érkezőket, hogy a templom előtti téren és a felállított fenyőfa templom felőli oldalánál ne parkoljanak. Megértésüket köszönjük!

9 2010 néhány eseménye képekben Pünkösd hétvégéjén Gyirmóton megrendezésre került Kisalföld Vágtán településünk is részt vett az alábbi versenyszámokban: - Nemzeti Vágta Kisalföld futama - Polgármesterek pónifogat hajtása - Kötélhúzás (20 fős csapattal) - Toldi Erős ember verseny - Tell Vilmos íjászverseny - Falu ördöge verseny - Kulturális műsor - Rajzpályázat Mindenki közreműködését nagyon köszönjük! május 23. Pünkösdi Dalostalálkozó-Écs Vendégünk volt dr. Barsi Ernő, akit 90. születésnapja alkalmából köszöntöttünk. Vendégeink voltak még a nyúli Borbarát Dalkör és a Nagyabonyi Népdalkör tagjai Szlovákiából szeptember 11. Szüreti Falunap A szakadó esővel dacolva, jó hangulatban zajlott a Falunap További képek:

10 Kedves Gyerekek! Értesítünk Benneteket és Szüleiteket, hogy december 6-án délután ismét megérkezik hozzánk a MIKULÁS. A következő helyszíneken találkozhattok vele: órakor a Polgármesteri Hivatal udvarán, órakor a Takarékszövetkezet előtt, órakor az Ifjúság utcában, órakor az iskola udvarán, órakor a hegyi autóbusz fordulóban. Kérjétek meg szüleiteket, hogy kísérjenek el benneteket a lakásotokhoz legközelebb eső helyszínre, készítsetek rajzokat, készüljetek énekekkel, versekkel, hiszen a Mikulás minden 14 év alatti gyermeknek, illetve általános iskolába járónak ajándékot hoz. Vigasztaló Fenyők közt a csend is puha, Tűleveles bársony moha, Ha megrebben egy-egy zöld gally, Ne remegj, mert az nem vad-zaj. Mészely József: Mikulás este Arcokat rózsáz az öröm láza. Szemet fényez a titkok varázsa. Egy fuvallat és rebben a függöny, S a Mikulás-est varázsa köszön. Talán egy kis fenyőrigó A zöld gallyat megmozdító, Vagy csak a csend angyalszárnya A repülést próbálgatja. Csak egy fuvallat és telt a csizma, De fénye van a percnek s dallama, Amely úgy árad, hömpölyög, kering, Mint a csengőből zengő csingiling. VICCEK Vannak szavak, melyeket a kor előrehaladtával újra kell magyarázni. Az újramagyarázó szótárból néhány: zümmögés - darázsszó, tántorog - boroszkál, segély - nyomorcsepp, öreg borász - véncellér, molett szépség - bőbáj, lóápolószer - kancafice, kutyaól - pulipintyó, hitel - bankcsapda, adó nyomorerősítő, Mit csinál egy muzsikus, ha nagy a hideg? Hár fázik. Melyik állat bundája a legvidámabb? A juhééé! Mit ért el küldöttségünk a világbanknál? A kilincset! Fizetett hirdetés: Fizetett hirdetés: RÁBAKÉSZ KFT ajánlása a karácsonyi ünnepekre: Torták (dobozzal együtt): Nagy: 3.440,-Ft, Kicsi:1500,-Ft (Torta doboz: nagy: 200,-Ft, kicsi: 220,-Ft) Roládok: 1.800,-Ft/db (kb.15 szelet) Apró sütemények: (db) Zserbó: 120,-Ft, Lajos szelet: 120,-Ft Puding kocka: 120,-Ft, Almás krémes: 120,-Ft Mignon: 120,-Ft, Bohém szelet: 130,-Ft Habos mézes: 130,-Ft Édes teasütemény: 1.700,-Ft/kg Sós teasütemény: 1.200,-Ft/kg Diós, mákos beigli: 800,- Ft (50 dkg) Megrendelhetők a es telefonszámon december 17-ig Átvehetők a telefonos rendeléskor egyeztetett időpontban az iskola konyháján. Hírmondót szerkeszti: Farkas Márta

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

SZERZŐDÉSEK. Szerződés tárgya: Écs Orvosi rendelő homlokzat- és tetőfelújítása, akadálymentesítése. Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés

SZERZŐDÉSEK. Szerződés tárgya: Écs Orvosi rendelő homlokzat- és tetőfelújítása, akadálymentesítése. Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés SZERZŐDÉSEK Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B -a és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján, a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

SZERZŐDÉSEK. Szerződés tárgya: 1 db Ford Transit 17 személyes minibusz vásárlása. Szerződés típusa: Adás-vételi Szerződés

SZERZŐDÉSEK. Szerződés tárgya: 1 db Ford Transit 17 személyes minibusz vásárlása. Szerződés típusa: Adás-vételi Szerződés SZERZŐDÉSEK Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B -a és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján, a közpénzek ésszer ű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2014. Készült, 2014. szeptember 15-én, 18 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben