Mindig elmondom, hogy ezzel a bizalommal élni kell és nem visszaélni. Mi ezzel a bizalommal szolgálni

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindig elmondom, hogy ezzel a bizalommal élni kell és nem visszaélni. Mi ezzel a bizalommal szolgálni"

Átírás

1 Écsi Hírmondó december 19. szám Megjelenik: alkalmanként ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szeretettel köszöntöm a Hírmondó Olvasóit! Beszámolómból a évre vonatkozó visszatekintést, értékelést, az előző négy év tevékenységét, valamint a következő négy év tervezett fejlesztéseit, lehetőségeit ismerhetik meg. Mielőtt azonban elkezdeném a téma taglalását, engedjék meg, hogy a évi választások eredményét ismertessem. A Képviselő-testület tagjai: Farkas Márta, Kocsisné Németh Ilona, Juhász Gabriella, Vígh István, Gömböcz László és Kovács Péter. Amint látják, a parlamenti választást követően az új kormány első lépései között a képviselői létszámok csökkentését határozta el, és így településünket is érintve a 9 fő képviselőből 6 fő képviselőt lehetett választani. A választást követően a régi képviselők mellé 1 új képviselő kapta meg a bizalmat Önöktől, Kovács Péter. A volt régi képviselőtársaim visszavonultak és a mindennapi munkájukat folytatják, ki-ki a maga területén. Ki nyugdíjasként, ki még a vállalkozásában. Ezúton is szeretném megköszönni munkájukat, amellyel nagyban hozzájárultak településünk fejlesztéseihez, sikereihez. A megválasztott képviselőtársaim továbbra is úgy nyilatkoztak, hogy a feladatukat tiszteletdíj nélkül végzik és munkájukkal elsősorban településünk fejlődését szeretnék elősegíteni. Engedjék meg, hogy itt megragadjam az alkalmat és megköszönjem az écsi választópolgároknak a választáson való szavazataikat. Köszönöm, hogy továbbra is bizalmukba fogadtak, és a további munkához lehetőséget biztosítottak. Igyekszem a lehetőségeket kihasználni, hogy településünk fejlesztését, fejlődését tovább tudjuk vinni. Szeretném még megköszönni képviselőtársaim nevében is a bizalmat, közös munkánkat településünk boldogulásáért fogjuk végezni. Mindig elmondom, hogy ezzel a bizalommal élni kell és nem visszaélni. Mi ezzel a bizalommal szolgálni szeretnénk együttesen, mert csak a közös gondolkodás, a tenni akarás az, amely egy település sikerét eredményezi. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a választások után október 18án alakuló ülésünket megtartottuk. Ezen ülésen megválasztottuk az alpolgármestert, amely posztra Farkas Márta képviselőtársam kapta a bizalmat. Remélem, hogy a közös munkával, a hagyományokat ápolva, eredményeket, sikereket tudunk elérni. Megválasztottuk az Ügyrendi Bizottságot Kocsisné Németh Ilona elnökletével, tagjai sorába Gömböcz László és Kovács Péter képviselőtársaimat választottuk. Ugyan ezen az ülésen a következő 4 év főbb fejlesztési elképzeléseinek bemutatása is megtörtént a polgármester részéről. Mindezen bevezető után engedjék meg nekem, hogy a 2010-es év költségvetés teljesítéséről tájékoztassam Önöket, egy kicsit kitérve az elmúlt 4 esztendő munkájára is. A ¾ év tükrében látjuk, hogy ez az esztendő, hogyan is fog alakulni, milyen eredményekkel fog záródni. A év költségvetését márciusban véglegesítettük, a bevételek fő összegét Ft-tal, a kiadási fő összeget is Ft tal hagytuk jóvá. Ebben az összegben szerepelnek az intézményeink működtetésére vonatkozó összegek, és a fejlesztési lehetőségek. Év közbeni pénzügyi változások a költségvetési fő sarokszámokat ugyan megváltoztatták, -amit egyébként a központi előirányzat változásai tettek szükségessé-, de lényegében nem változtatta meg az eredeti menetrendet. ¾ évben a változott fő összeg Ft bevétel és ugyan ennyi kiadást ütemezett elő. Ez Ft központi változást jelent, pozitív irányba. A 2010-es évben a fejlesztési vállalásaink mellett, -ahogy ezt minden évben elmondjuk-, a legfontosabb szempont az intézményeink működésének biztosítása. A 2010/2011-es tanév esetében úgy látjuk a működés biztosítható, annál is inkább, mert a főbb beruházásaink befejeződtek, és kötelezettségeink is rendben megvalósultak es évben az önkormányzatoknak juttatott különböző jogcímeken állami normatívák szokás szerint a kötelező feladatokra nem elegendők, ezért a szigorú gazdálkodás továbbra is érvényesült. Éves szinten nagyban befolyásolja az intézményi működésünket a gyermeklétszám mozgása, egy-egy tanév esetén gyermek csökkenése nem jól hat az intézményünk működésére, mert ez normatíva csökkenéssel jár. Ma úgy gondolom azonban, hogy a közoktatás területén az idén nagyot léptünk előre mind fejlesztés és technika területén december 7-én adtuk át új közoktatási intézményünket, óvodáinkat, és évtől már teljes egészében birtokba vehették gyermekeink. Igyekeztünk a mai kornak megfelelő lehetőségeket biztosítani, hogy jobb körülmények közt, jobb technikával az écsi és ravazdi gyermekek mindig ott legyenek az elsők között. A technikai fejlesztést külön pályázat segítségével is tudtuk növelni, hisz a TÁMOP 3.1.4/jelű pályázat a tanárok képzése mellett olyan eszközöket biztosított, amelyek az óvodás kortól a

2 8. osztályig használható modern eszközök. Ez a pályázat egy 46 Milliós lehetőség volt, melynek lezárása most van folyamatban. Még két pályázat tart, az úgynevezett informatikai pályázat, ahol 58 db számítógépet tudunk beszerezni a gyerekeknek, a másik pályázat az úgynevezett interaktív táblák, abból 11 db-ot és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló informatikákat (projektor, számítógép stb.). Ez a két pályázat összesen még 22 Milliós lehetőséget biztosít. Az informatikai pályázatok esetében a számítógépekre van támogatási szerződésünk, és beüzemelése, birtokba vétele ma már folyamatos. Az interaktív táblák esetében várhatóan jövő év szeptemberétől tudjuk indítani a képzéseket. Iskolánk aulája Iskolánk költségvetése a 2010-es évben tervezett Ft 1-8 osztályig. Iskola napközi Ft, tanulószobai nevelés Ft, művészet oktatás zeneművészeti ágban Ft. Az óvodai nevelés,ellátás Ft, az intézményi étkeztetés Ft. Összességében intézményi szinten Ft-ba kerül a tervezet szintjén közoktatásunk. Intézményi szinten az állami hozzájárulás Ft, kistérségi hozzájárulás Ft, önkormányzatok hozzájárulása Ft. Közoktatásunk a 2011-es évtől, annak jelenlegi állás struktúrája átszervezésre kerül, hisz sajnos gyermeklétszámunk összességében csökkenő tendenciát mutat, valamint ebből következően a normatívák csökkenése valószínű nem teszi lehetővé a jelenlegi létszám fenntartását. A 2010-es évben is megállapítható azonban, hogy a évtől kezdődött átszervezések, Ravazd községgel kötött közoktatási megállapodás hozta a várt eredményeket mindkét település számára. Az óvodánk esetében is a 2010-es év hozott változásokat. Létrehoztunk a meglévő oviba bölcsődei csoportot, ahogy a nagy-könyvben meg van írva. Ugyanakkor kiderült, hogy annyi kisgyerek lesz szeptembertől, hogy a har- madik csoportot is el kell indítani. Ez elég nagy problémát jelentett, mert a bölcsi kérdését újra meg kellett oldani. Másrészt viszont örültünk, hiszen a 3. csoporttal a gyermekutánpótlás biztosított, amely reményeink szerint kihatással lesz az iskolára is. Sok alternatívánk nem volt, végül is a lehetőségek felmérése, a szülői egyeztetések után úgy döntöttünk, hogy az egészségház épületéből alakítjuk ki a bölcsődét. Így létrejött egy komplexum, ahol a bölcsitől a nagycsoportig egyhelyben minden megtalálható lesz. Ez évben nem tervezett beruházás volt, de a változásra a lehetőséget előteremtettük. Így most már véglegesnek mondhatóan kialakult a bölcsőde, új melegítő konyhával, vizes-blokkal és csoportszobával, mely 15 fő kisgyermek fogadására alkalmas. Még az iskolánál maradva a nagy beruházás keretében meg kell említeni az önálló konyhánk kialakítását, amellyel tudjuk biztosítani a tanulók étkeztetését, az écsi bölcsi étkeztetését és a szociális étkeztetést. Bízom abban, hogy a évtől kezdődött közoktatási fejlesztések meghozzák a várt eredményt, amely a gyermekek eredményein lesz mérhető. A jelek ma is biztatóak, a kompetencia alapú oktatás eredményei jónak mondhatók, és az elmúlt időszakhoz képest még jobb irányba tolódik el. Természetesen a kiváló lehetőségek biztosítása a tanárok, tanítók képzése kapcsán elvárható és elvárt az oktatás minőségi megőrzése és annak fokozatos fejlesztése is. Ehhez az együttműködés biztosított, és az oktatásban is lehetünk a térség meghatározó szerepvállalói. Körjegyzőségünk esetében az elmúlt évihez képest sok változás nem volt, az állami normatíva viszont csökkent, de így is a körjegyzőségre kapott csökkentett normatíva a működési fenntartáshoz nagyban hozzájárult. Összességében a normatív alap és ösztönző hozzájárulás Ft. Körjegyzőségünk a évi költséghez viszonyítva évben 10 %-al kevesebb költséggel gazdálkodhatott, azaz évben Ft a tervezett a bevételi és kiadási költségvetése. A működéséhez szükséges forrásokat az önkormányzatok egészítik ki lakosságszám arányosan, így Écs Ft-tal, Ravazd község pedig Ft-tal járul hozzá a költségekhez. Összességében önkormányzatunk egyik fő célkitűzése volt, hogy a fejlesztéseket, beruházásokat lehetőleg hitel nélkül próbáljuk megoldani. Ma már elmondható, hogy minden beruházásunkat hitel nélkül meg tudtuk valósítani úgy, hogy az a működésben nem okozott fennakadást. Nem kevés összegről beszélünk, hisz a nagyberuházásnál több mint 35 Milliót, -amit ki kell emelni, - azon kívül az egyéb elmúlt és az idei beruházások saját részeit kellett kigazdálkodni. Befejeztük a Táncsics utca építését, a járdaépítést 800 m2 hosszban, a falusi temető ravatalozó építését, a buszvárók, leállósávok építését. Az écsi önkormányzat vagyona az elmúlt 4 év beruházásaival, építéseivel míg évben e Ft volt, év első félévben e Ft lett. Ebből azt gondolom, lehet érzékelni, hogy településünk milyen szinten gyarapodik. Célunk az, hogy ne a vagyonvesztés legyen ránk jellemző, hanem a fejlődés és a gyarapodás. A honlapunkon (www.ecsfalu.hu) közzétettem az ez irányú jelentésemet, amelyben jeleztem, hogy a kitűzött fejlesztéseinket, beruházásainkat megvalósítottuk és a következő évre, évekre, terhelő pénzügyi kötelezettségünk nincs. Kedves Olvasók! Az intézményeink, Önkormányzatunk rövid áttekintése után nézzük végig szokásos módon, hogy 2010-ben melyik területünkön volt változás, vagy maradt a régi felállás. Ilyenkor elsőként az egészségügyet szoktuk áttekinteni. A évben történt változások ma már helyére billentek, mind a háziorvos, mind a fogászat területén. Mindegyik ágazat jól végzi a dolgát. A közeljövőben nagyon remélem, személyi változások nem történnek. Az elmúlt időszak bizonyítja, hogy a beilleszkedések megtörténtek, és a hosszú távú tervezés megvalósulhat. Bízom abban, hogy általában megelégedéssel és bizalommal vannak orvosaink iránt. Gyermekorvosi ellátás: Ezen a területen személyi változás nem történt, továbbra is Dr. Barsi Ernő gyermekorvos látja el az orvosi teendőket. Tevékenysége viszont kibővült a bölcsődei gyermekek rendszeres orvosi ellátásával. A gyermekorvosi rendelő helye pedig változott, ahogy az előzőekben

3 elmondtam, a rendelő helyén bölcsődét alakítottunk ki véglegesen. A gyermekorvosi rendelőt pedig ideiglenesen átszerveztük a Művelődési Házunkba a védőnői szolgálattal együtt. Mindkét feladat ellátásra külön rendelő helyiséget biztosítottunk. A végleges megoldás az orvosi rendelő bővítése, gyermekorvosi rendelő építésével. Védőnői ellátás területén továbbra sincs változás, jelenleg helyettesítéssel folyik a munka, és a társulás továbbra is fennáll Ravazd-Tarjánpuszta Önkormányzatokkal. Állategészségügy területén sem tervezünk változásokat, továbbra is Dr. Bertalan Péter Úr látja el a feladatokat szintén társulás keretei között, meghagyva a kóbor kutyák befogásának elvégzését. A kóbor kutyák esetén közvetlen lehet doktor urat hívni, nem szükséges azt hivatalunkhoz minden esetben bejelenteni. A közvetlen értesítés gyorsabb, hatékonyabb és eredményesebb lehet. (30/ ) A következő célterületünk a szociális ellátás területe. Az elmúlt időszakban bevezettük azokat az ellátási formákat, amit évben tervezgettünk. Ma már az ellátási feladatokat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás (PTKT)keretei között látjuk el. Az elmúlt évihez hasonlóan működik a házi segítségnyújtás, itt a segítség az alapvető gondozás és ápolás a feladata. A családsegítés, mint ahogy előzőekben megfogalmaztuk feladata a család segítése, mentálhigiénes problémák, krízishelyzetek feloldása, életvezetési képesség megőrzése stb. Működik a Gyermekjóléti Szolgálat, szorosan együttműködve az iskolával, óvodával és Önkormányzatunkkal. Hátrányos helyzetű gyerekek kezelése, segítése, ennek tükrében családi krízishelyzetek kezelése. Fontos feladatunk továbbra is a szociális étkeztetés biztosítása, a PTKTal, biztosítjuk a folyamatot. A szociális étkeztetést a saját konyhánkkal biztosítjuk. Nagy az érdeklődés iránta, jelenleg 63 fő kap szociális étkeztetést. A rászorultaknak az ebédet kiszállítjuk. Bátorítom azokat akik rászorultak, hogy napi egyszeri meleg étkezésben vegyenek részt és használják ki a lehetőséget. Törekvésünk továbbra is az, hogy az éttermi szolgáltatásainkat mindenki számára elérhetővé, elfogadható áron biztosítottá tegyük. A szociális terület lezárása után egy teljesen más területet tekintsünk át, mégpedig a helyi adók helyzetét a 2010-es évben. Ahogy szoktuk mondani ez az a terület, ahol lehetőséget kapunk a településfejlesztésre, az intézmé-nyeink működésének biztosítására. A helyi adók bevétele évben a következőképp alakult: Iparűzési adó: Ft, gépjárműadó: Ft, kommunális adó: Ft, talajterhelési díjból Ft került befizetésre. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jövőben a csatornára való rákötés tekintetében szigorodnak a jogszabályok és a rákötéseket kötelezővé teszik. A készülő jogszabály bírság lehetőségével is számol. Most a Pannon-Víz kedvezményes rákötéseket biztosít december 31-ig, akár 50 %-os kedvezménnyel. Akinél nincs rákötés, érdemes kihasználni a lehetőséget. Az adók tekintetében azonban vannak kintlévőségeink. A megfelelő intézkedéseket, felszólításokat megtettük és a továbbiakban is megtesszük. Összességében az adóbevételeink a ¾ év időarányában a terveink szerint alakulnak. Ami az összes bevételeinket illeti, azok továbbra is az állami normatívából, a központi költségvetésből biztosított források. Ezek a központi támogatások, ahogy szoktam mondani az éves költségvetés elfogadásakor mindig csökkenő tendenciát mutatnak. Ez előre láthatólag a tervezet ismeretében évben akár drasztikus is lehet a közoktatás területén. Összegezve a 2010-es évet: a megszorítások, a források csökkenése ellenére a szigorú gazdálkodás betartásával talpon tudtunk maradni, úgy hogy a tervezett fejlesztéseinket, működőképességünket meg tudtuk őrizni, és fejlesztési hitelért nem kellett fordulni. Az elmúlt időszakban sok mindent fejlesztettünk, szépítettünk településünkön és az adott lehetőségeket kihasználtuk. De még nagyon sok tennivaló maradt, ezen szeretnénk továbbra is javítani, fejleszteni, településünk szebbé tétele érdekében. Hogy mi vár ránk a következő 4 évben ezt még nem lehet tudni. Egy ami biztos, szokásunkhoz híven úgy gazdálkodtunk a sok egyéb beruházás mellett, hogy intézményeink a évet biztonsággal kezdhetik A település fejlesztését meghatározzák azok a központi költségvetési mutatók, amelyek tervezése, vitája, vagy némely szakon lezárása folyik a Parlamentben. Már most, a költségvetési koncepció tárgyalásánál a köz- ponti költségvetés tervezésénél látható, hogy az oktatásból a következő tanévre vetítve egy nagy összegű elvonás látható. A bejáró gyerekek esetében eltörölték az intézményi támogatást, ami számunkra azt jelenti, hogy akár 10 Millió Ft támogatás megvonással járhat. Bízom abban, hogy az önkormányzatok és a különböző szövetségek segítségével ez a döntés korrigálható lesz. Ha nem, akkor bizony súlyos helyzetbe kerülhet a közoktatásunk. Ennek ellenére az alakuló ülésen megfogalmaztuk azokat a fontosabb célterületeket, amelyeken fejleszteni, beruházni szeretnénk, és ezeket minden fórumon ismertetjük. Reméljük, hogy ezekből a feladatokból, tervezésekből nagyon sok megvalósul évtől közlekedés, út szempontjából elsődleges feladat útépítés vonatkozásában a József A. utca. Összetett feladat, mert kapcsolni kell hozzá a vízrendezést. A József A. utca építését több ütemben tudjunk megvalósítani, amennyiben erre lesz pályázati lehetőség és a pályázat eredményes lesz. Első ütemben a sűrűbben lakott területrész jöhet szóba, majd azt követően folyamatosan, ahogy a beépítés indokolttá teszi. Sajnos ma már úgy tűnik, hogy a 82. sz. főút korszerűsítéséhez nem lehet kötni a tervezetet, hiszen a főúttal kapcsolatos terveket teljesen átütemezték. Fontos továbbiakban az utak korszerűsítése, itt a belső Hegyalja felújítása vízrendezéssel, ugyanakkor a külső Hegyalja vízrendezési problémáinak megoldása, valamint a Deák és Petőfi utca összekötő út felújítása. Külső zártkerti útjaink közül az Öreg utca felsőrész murvás út felújítása, valamint Csap utca murvás út felújítása, temetőparkoló felújításával. Öreg út, Gombos horog felújítása és a Domb út javítása. Vízrendezés területén sürgősen meg kell oldani a falusi rész vízelvezetést, a Tó út irányába a Pándzsa befogadásával. (Ehhez kapcsolódik a Rákóczi út- orvosi rendelőtől és a Béke köz csapadék víz összegyűjtése és elvezetése.)

4 Kápolna utca Főgyűjtő árkaink iszaptakarítása Mesterfa úti árok (Hegykanális) Kápolna úti árok, Öreg úti árok karbantartása (Jókai úti árok korszerűsítése a biztonságos vízelvezetés megvalósítása miatt.) Épületeink felújítása, építése területén a következőket tervezzük: Elsődleges szempont a gyermekorvosi rendelő felépítése, az orvosi rendelővel összhangban, belső udvarrész területén egybeépítve a rendelővel. Így kialakul véglegesen egy orvosi komplexum, amelyben az alapellátás minden területe megtalálható. Fontos a Polgármesteri Hivatal állagmegőrző felújítása, első ütemben a tető felújítása, második ütemben a külső és belső felújítási munkák elvégzése, az esőzések okozta károk helyreállítása. Posta és a Polgármesteri Hivatal A 4 éves időszak alatt meg kell valósítani az új Polgármesteri Hivatal építését a Művelődési Ház mellé, annál is inkább, hiszen településünk létszáma állandóan növekszik és szükséges a korszerű ügyfélfogadás megteremtése. Ugyanakkor tervezzük a Művelődési Ház külső felújítását, elmaradt ablak és ajtók cseréjét. Művelődési Ház Egyházunkkal együttműködve tervezzük pályázat segítségével templomunk felújítását, külsőleg a szigetelését. Szükséges a szolgálati lakásunk felújítása, külső karbantartása, a hegyi iskola állagmegóvó munkáinak elvégzése. Elkezdtük a sportöltöző felújítását, a vizesblokk korszerűsítését 70 %-ban elvégeztük. Szeretnénk pályázat útján az egész öltözőt korszerűsíteni. Focipálya Közterületeink területén szükséges a meglévő játszótér felújítása a Takarékszövetkezet mellett, ugyanakkor pályáztunk a LEADER III-as tengelyfalumegújításprogramban, játszótér építésére a hegyi buszmegállónál. A pályázati összeg meghaladja a 13 Millió Ft-ot. Más adónem bevezetését nem tervezzük, hisz így is elég nagy teher rakódik lakosainkra egyéb területeken. Kedves Olvasók! Játszótér a Takarékszövetkezetnél Egyenlőre nem tudni milyen lehetőség mutatkozik a szabadidő központ megvalósítására az ABC mögötti területen. Ez a különböző szabadtéri rendezvényeinkre adna lehetőséget. Járdák esetében tovább folytatnánk a felújítást, a 82 sz. úttal párhuzamosan, a legrosszabb részeknél, ez folyamatos felújítás lenne. Ugyanakkor nagyon fontos lenne az ABC-nél egy gyalogos átkelőhely létesítése első körben, amelyet ki kellene bővíteni a Jókai út környékén, illetve a Tó út irányába, további gyalogátkelő helyek építésével. Fő vízgyűjtők Önkormányzatunkkal egyezetett, de nem önkormányzatunk megvalósításában készül a Nagy Pándzsa projekt keretében a hegykanális tisztítása, valamint a Mesterfa úti árok 82. sz. főút és a Pándzsa közti szakaszra. Településünk ingatlanfejlesztési területén, továbbra is számolunk Nyúl irányba a lakóingatlanok kialakításával. Ehhez meg kel találni a terület megvásárlásra a forrást, vagy valamilyen konstrukciót. A következő időszakban lehetőség nyílik a szennyvíztelepünk bővítésére KEOP pályázat segítségével. A szennyvíztelep tulajdonos önkormányzatai (11 település), jóváhagyták a telep bővítését pályázat segítségével. Nyertes pályázat esetén évben valósulna meg a bővítés korszerűsítése. Várható költsége 250 Millió Ft. Visszatérve 2011-es év várható helyi adók kérdésére, a kommunális adó mértéke Ft-ra emelkedik. A gépjárműadó az adott, nem változik. Az iparűzési adó mértéke 1,7 %-ról 1,8 %-ra emelkedik. Igyekeztem rövid, átfogó képet adni az idei, és az elmúlt időszak ténykedéseiről, talán azzal zárhatom beszámolómat, hogy ha nem is mindent sikerült végrehajtani amit szerettünk volna, de összességében a főbb terveink megvalósultak, és gyarapítottuk településünk vagyonát. A közösségünk számára igyekeztünk településünk komfortosságán, élhetőségén javítani. Bízom abban a jövőt illetően, hogy a 2011-es évet kivéve elindulhat egy olyan gazdaság, amely mindenki számára biztonságos megélhetést, az Önkormányzatoknak pedig stabilitást tud biztosítani. A hosszú megszorításokat felváltja a tervezhető jövő, az élhetőbb mindennapjaink biztonsága. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Écs, november 24. Közelgő karácsony alkalmából minden écsi polgárnak kívánok Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mondovics László polgármester

5 Hírek óvodánk életéből Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Écsi Napraforgó Óvodát és Bölcsődét Támogató Alapítvány /NÓTA/ májusában bejegyzésre került. A működésünk óta beérkezett felajánlásokat az óvoda bútorzat cseréjére fordítottuk. Egy óvodai csoport már teljesen megújult, de lehetőségeink szerint a többi csoport bútorzatának cseréjére is folyamatosan sor kerül. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani segítőinknek: Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Kocsis és Társai KFT Ferenczi KFT E&R Expert KFT Horváth Róbertné 8 Nagy Hegy KFT Schreiner Ernőné Bartha Miklósné KEREK-MED KFT Szent Balázs Gyógyszertár BT Kérjük, amennyiben lehetősége van, támogassa óvodánk, bölcsődénk fejlesztését! Köszönettel: Juhász Gabriella kuratórium elnök, tagóvoda-vezető Idei nevelési évünket 3 óvodai csoportban 63 kisóvódás, bölcsődénkben 10 bölcsődés korú kisgyermek kezdte meg. A tavalyi évben bevezetésre került kompetencia alapú nevelést óvoda színtűre bővítettük, minden csoportunkban bevezetésre kerültek a kompetencia alapú nevelés elvei, programjaink az óvoda minden csoportját érintik. Október 18-tól 22-ig témahetet szerveztünk az egészséges életmód jegyében. A program címe: Tök jó hét Az őszi zöldségek, gyümölcsök a tök és az egészséges életmód összefüggéseit kutattuk a gyerekekkel. A szülőket is aktívan bevontuk programunkba, közös családi készülődés alkalmával készítettük el Tökfalva lakóit. Tökgurító és dísztökversenyt rendeztünk, sült tököt és finom zöldségeket, gyümölcsöket kóstoltunk. Ellátogattunk a fogorvoshoz is. Idén a tavalyihoz hasonlóan ismét megszerveztük Márton-napi lámpás felvonulásunkat. Rengeteg érdeklődő családot vonzott hagyományteremtő kezdeményezésünk.

6 A programot 5 éven át fenn kell tartanunk. Ebben a tanévben már gördülékenyebben, a tavalyi képzéseken tanultakat, a megvalósítás során tapasztaltakat figyelembe véve valósítjuk meg a projektet. Október folyamán mind az alsósok, mind a felsősök egy hetes egészséges életmód programban vettek részt. A hét elején Ráczné Domokos Szilvia védőnő tartott előadást az idei tanévben elkezdett szülői fórum keretében. November 15 és 25 között a magyar nyelv hete keretében szavaló és mesemondó, valamint szépkiejtési versenyt rendeztünk. Iskolai Hírek Nyárutó őszelő az oktatási intézményben Táborok: A gyerekek számára a nyár egyik legizgalmasabb programja a táborozás, van olyan tanuló, aki több táborban is részt vett Az unaloműző napközis táborban 25 tanuló örülhetett a különböző változatos programoknak június utolsó hetében hétfőtől péntekig. 12. alkalommal került megszervezésre az alkotótábor a Ravazd és Bakonypéterd közötti Cserkészparkban. A tábor fő tevékenységét a kézműves foglalkozások adják. Mindig nagy élmény a tábortűz, egy este sem maradhat el gitárszó és éneklés nélkül. A táborban összesen 26 tanuló vett részt. A balatoni táborhelyünk ebben az évben is a révfülöpi Márta-villában volt. 30 tanuló töltött itt egy kellemes hetet. A szülők mindhárom tábor esetében elláttak bennünket süteménnyel, gyümölccsel. A fenntartó önkormányzatok összesen Ft-tal támogatták a gyerekek táborozását. Nyertes pályázatok: Múzeumi program szervezése Egészséges életmód program Művészetoktatás támogatása Budapesti színházlátogatás Baleset-megelőzés az óvodában Ft Ft Ft Ft Ft Azok az intézmények, melyek több éve jó eredménnyel dolgoznak, kiemelkedő teljesítményt érnek el, és a munka során szerzett tapasztalatokat más intézményeknek is szeretnék átadni, referencia intézményi címre, minősítésre pályázhattak a nyár folyamán. Intézményünk valamennyi telephelye benyújtotta a szükséges dokumentációt. Az előminősítésen megfeleltünk, megkezdhetjük a felkészülést a minősítés következő szakaszára. A TÁMOP pályázat sok munkával, adminisztrációval járt az előző tanévben. A szakmai zárás augusztus 30-án megtörtént. A szakmai vezetők, tagintézmény-vezetők és projektbe bevont pedagógusok képes, filmes beszámolókkal igyekeztek bemutatni a pályázathoz kapcsolódó munkát, eredményeket a szülőknek, a meghívott vendégeknek. A szülők ekkor, a pedagógusok és a gyerekek pedig szeptember első napjaiban kérdőíven nyilváníthattak véleményt, tehettek javaslatot a megvalósítással kapcsolatban. Iskolánk is csatlakozott ahhoz a pályázathoz, melyet a Városi Művészeti Múzeum nyújtott be. Ennek az együttműködésnek köszönhetően alsós tanulóink ingyenes múzeumi foglalkozáson vettek részt októberben. A múzeum autóbuszt küldött tanulóinkért. A TIOP 1.1.1/09-es pályázathoz kapcsolódóan megérkezett iskolánkba az 58 darab tanulói és 3 darab tanári laptop. Az elmúlt héten megtörtént a pedagógusok felkészítése a program bevezetésére. Változott az oktatási törvény. Ettől a tanévtől ennek szellemében a tantestület szeretné a tanulókat minősíteni a második év második felétől szövegesen és érdemjeggyel egyaránt, hogy a szülők még reálisabb képet kapjanak gyermekük előmeneteléről. Kikerült a törvényből az osztályismétlés tiltása. Ha a gyermek nem teljesíti az előírt követelményeket, szülői beleegyezés nélkül is tanévismétlésre utasítható. Szigorodtak az igazolatlan hiányzások miatti következmények. Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn elrendeli a törvény a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. A következő hetek legfontosabb eseménye az óvodában is, az iskolában is a Mikulás-várás és a karácsonyi készülődés lesz. Szemenyeiné Tölcsér Ilona igazgató

7 December Karácsony hava December 5. Advent 2. vasárnapja: Keresztelő János készíti az embereket a Jézussal való találkozásra. Felszólítja őket, hogy hagyják el a rosszat, és tegyenek jót. Ezt mondja: Tartsatok bűnbánatot, mert közel a mennyek országa. December 12. Advent 3. vasárnapja: Keresztelő Jánost Heródes börtönbe csukatta. Ott értesült Jézus csodás tetteiről. Elküldte hozzá tanítványait, hogy megbizonyosodjon, valóban ő az, akinek el kell jönnie. Jézus visszaüzente: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak. December 25. Karácsony: Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. December 26. Szentcsalád vasárnapja: A gonosz Heródes Jézus életére akart törni,de az angyal időben figyelmeztette Józsefet, hogy meneküljenek Egyiptomba. Egészen Heródes haláláig ott maradtak. Amikor hazatértek Galilea vidékére, Názáret városában telepedtek le. December 19. Advent 4. vasárnapja: József, amint megtudta, hogy jegyese, Mária gyermeket vár, el akarta őt bocsájtani. De álmában az angyal figyelmeztette. Ne félj, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. József feleségül vette Máriát, szeretettel gondoskodott róla és a születendő Jézusról. Mészely József: Csak a szeretet tárhat szárnyas ablakot, Kiszellőztetni gyűlölet s nyomor szagot, Hogy álmodhassunk együtt színesebb álmot... Csak a szeretetnek van világló fénye, Az izzíthat napot a komorló égre, Edzeni gyökért, rögöt tartani egybe. B. Radó Lili: Mit üzen az erdő? Víg ünnepre készülődünk, esteledik már. Szobánkban a szép fenyőfa teljes díszben áll. Zöld ágain kis csomókban puha vattahó, tűlevél közt víg aranyszál, fel-felcsillanó. Itt is csillog, ott is ragyog, mint a napsugár, s csilingelő csöpp csengettyű édes hangja száll, akárcsak az erdőben a dalos kis madár. Csitt csak! Figyeld mit is suttog szép fenyőfánk most neked? -Halló itt az erdő beszél! Sürgős fontos üzenet: Kívánunk ma mindenkinek szép karácsony ünnepet! Ismeretlen szerző: Ezüst szánkót hajt a dér hófehér határon, Deres szánon didereg, fázik a Karácsony. Zendül a jég a tavon, amin által jönnek, Decemberi hópihén fénylik már az ünnep. A kályhánkban láng lobog. Gyere be, Karácsony Gyújtsd meg gyertyád, fényszóród a fenyőágon! Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára, Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!

8 Meghívó Écs Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a község idős lakosságát december 5-én vasárnap órától tartandó IDŐSEKNAPI ÜNNEPSÉGRE a Művelődési Házba. Köszöntőt mond: Mondovics László polgármester Műsort adnak: óvodásaink és iskolásaink valamint meghívott vendégelőadóink Szeretettel várjuk! Szeretettel várjuk a község lakosságát december 19-én vasárnap órakor tartandó Mindenki karácsonya Közös Ünnepváróra a templomba. A műsor után meggyújtjuk a fényeket a templom előtt felállított mindenki karácsonyfáján. Kérjük a rendezvényre érkezőket, hogy a templom előtti téren és a felállított fenyőfa templom felőli oldalánál ne parkoljanak. Megértésüket köszönjük!

9 2010 néhány eseménye képekben Pünkösd hétvégéjén Gyirmóton megrendezésre került Kisalföld Vágtán településünk is részt vett az alábbi versenyszámokban: - Nemzeti Vágta Kisalföld futama - Polgármesterek pónifogat hajtása - Kötélhúzás (20 fős csapattal) - Toldi Erős ember verseny - Tell Vilmos íjászverseny - Falu ördöge verseny - Kulturális műsor - Rajzpályázat Mindenki közreműködését nagyon köszönjük! május 23. Pünkösdi Dalostalálkozó-Écs Vendégünk volt dr. Barsi Ernő, akit 90. születésnapja alkalmából köszöntöttünk. Vendégeink voltak még a nyúli Borbarát Dalkör és a Nagyabonyi Népdalkör tagjai Szlovákiából szeptember 11. Szüreti Falunap A szakadó esővel dacolva, jó hangulatban zajlott a Falunap További képek:

10 Kedves Gyerekek! Értesítünk Benneteket és Szüleiteket, hogy december 6-án délután ismét megérkezik hozzánk a MIKULÁS. A következő helyszíneken találkozhattok vele: órakor a Polgármesteri Hivatal udvarán, órakor a Takarékszövetkezet előtt, órakor az Ifjúság utcában, órakor az iskola udvarán, órakor a hegyi autóbusz fordulóban. Kérjétek meg szüleiteket, hogy kísérjenek el benneteket a lakásotokhoz legközelebb eső helyszínre, készítsetek rajzokat, készüljetek énekekkel, versekkel, hiszen a Mikulás minden 14 év alatti gyermeknek, illetve általános iskolába járónak ajándékot hoz. Vigasztaló Fenyők közt a csend is puha, Tűleveles bársony moha, Ha megrebben egy-egy zöld gally, Ne remegj, mert az nem vad-zaj. Mészely József: Mikulás este Arcokat rózsáz az öröm láza. Szemet fényez a titkok varázsa. Egy fuvallat és rebben a függöny, S a Mikulás-est varázsa köszön. Talán egy kis fenyőrigó A zöld gallyat megmozdító, Vagy csak a csend angyalszárnya A repülést próbálgatja. Csak egy fuvallat és telt a csizma, De fénye van a percnek s dallama, Amely úgy árad, hömpölyög, kering, Mint a csengőből zengő csingiling. VICCEK Vannak szavak, melyeket a kor előrehaladtával újra kell magyarázni. Az újramagyarázó szótárból néhány: zümmögés - darázsszó, tántorog - boroszkál, segély - nyomorcsepp, öreg borász - véncellér, molett szépség - bőbáj, lóápolószer - kancafice, kutyaól - pulipintyó, hitel - bankcsapda, adó nyomorerősítő, Mit csinál egy muzsikus, ha nagy a hideg? Hár fázik. Melyik állat bundája a legvidámabb? A juhééé! Mit ért el küldöttségünk a világbanknál? A kilincset! Fizetett hirdetés: Fizetett hirdetés: RÁBAKÉSZ KFT ajánlása a karácsonyi ünnepekre: Torták (dobozzal együtt): Nagy: 3.440,-Ft, Kicsi:1500,-Ft (Torta doboz: nagy: 200,-Ft, kicsi: 220,-Ft) Roládok: 1.800,-Ft/db (kb.15 szelet) Apró sütemények: (db) Zserbó: 120,-Ft, Lajos szelet: 120,-Ft Puding kocka: 120,-Ft, Almás krémes: 120,-Ft Mignon: 120,-Ft, Bohém szelet: 130,-Ft Habos mézes: 130,-Ft Édes teasütemény: 1.700,-Ft/kg Sós teasütemény: 1.200,-Ft/kg Diós, mákos beigli: 800,- Ft (50 dkg) Megrendelhetők a es telefonszámon december 17-ig Átvehetők a telefonos rendeléskor egyeztetett időpontban az iskola konyháján. Hírmondót szerkeszti: Farkas Márta

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával néhány szót szóljak Önökhöz. lat volt, melyet a második otthonomban igyekeztem szorgalommal, tudásom

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS www.4kadony.hu Adony-Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa-Kulcs-Perkáta-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza 2010. December Kistérségi Közéleti Híradó VI. évfolyam 12. szám Áldott, békés

Részletesebben

így hamarosan megkezdődhet a munka a teljesen megújult intézményben 21. századi körülmények között. A legnagyobb munka mellett tájékozódhattak

így hamarosan megkezdődhet a munka a teljesen megújult intézményben 21. századi körülmények között. A legnagyobb munka mellett tájékozódhattak Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója XXII. évf. 12. szám, 2012. december Fotó: BM Beszámolt a testület év végén Köszönet Az Igmándi Hírnököt kiadójaként ezúton is köszönetemet fejezem ki a helyi

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ NAPTÁR MELLÉKLETTEL 2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. december 16-án, vasárnap 15 órakor a mûvelôdési ház nagytermében tartandó FALUSI

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz.

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz. Rákóczi 1 RÁKÓCZI Az advent (vagy ádvent) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Adventtel veszi kezdetét az egyházi év. Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben