INTEGRÁLT LEVEGŐVÉDELMI INTÉZKEDÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁLT LEVEGŐVÉDELMI INTÉZKEDÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Jóváhagyta:.. Közép-una-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részéről Készült a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 7..(7) bekezdése alapján Készítésében és összeállításában közreműködött a FŐVÁROSI LVGŐTISZTASÁG-VÉLMI KFT Azonosítási jel: p_int_prgm2e4_03_24.doc.doc 1

2 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Készítette: Közép-una-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség udapest Nagydiófa u Tel.: Fax.: Közreműködők: Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi kft udapest, Rákospatak u Tel.: Fax: ASY kft udapest, Margit krt Tel.: Fax: Az összeállításban közreműködő szakértők: Steiner Ferenc ügyvezető, környezetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi igazságügyi szakértő FLÁ Kft Papp Zoltán főmérnök, levegőtisztaság-védelmi szakértő FLÁ Kft r. Nagy Zoltán vegyészmérnök FLÁ Kft Liebe Ferencné környezetvédelmi szakmérnök, levegőtisztaság-védelmi szakértő FLÁ Kft r Várkonyi Tibor környezetvédelmi szakértő r ozó László.Sc. OMSZ r Vaskövi Éva vegyészmérnök M.Sc. OKI r. Merétei Tamás gépészmérnök KTI r Kiss István ügyvezető ASY Kft Gyovai Anita környezetmérnök ASY Kft 2

3 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA TARTALOM TARTALOM A HATÁRÉRTÉKT MGHALAÓ LÉGSZNNYZTTSÉG HLYÉNK MGHATÁROZÁSA A terület bemutatása A zóna területének lehatárolása A mérőállomások és az időszakos mérések helyei udapest monitor hálózat Mérőhálózat az agglomerációban Intézkedési területek lehatárolása udapest intézkedési területe Az agglomeráció intézkedési területe ÁLTALÁNOS JLLMZŐK udapest és környéke agglomeráció zóna típusa Területi-, és lakossági adatok udapest udapest környéki agglomeráció Meteorológiai jellemzők Topográfia hatása a levegőminőségre Védendő objektumok udapest Agglomeráció AZ INTÉZKÉSK VÉGRHAJTÁSÁÉRT FLLŐS SZRVZTK A SZNNYZTTSÉG JLLMZŐI ÉS ÉRTÉKLÉS Az előző évek levegőminőségi jellemzői A légszennyezettség alakulása udapesten között A légszennyezettség alakulása a fővárosi agglomeráció néhány városában között A program során mért levegőminőségi jellemzők A levegőminőség értékelésének módszerei A LÉGSZNNYZTTSÉG OKAI udapest Légszennyező anyag kibocsátások udapesten Az agglomeráció települései Légszennyező anyag kibocsátások az agglomerációban Más zónákból származó légszennyező hatások jellemzése A HLYZT LMZÉS A hatások bemutatása Általános megállapítások udapestet érő hatások Az agglomerációt érő hatások A levegőminőség javítására irányuló lehetséges intézkedések Levegőminőséget javító intézkedések A gépjármű közlekedés légszennyező hatásainak csökkentése Közlekedési vonatkozású intézkedések Középtávon javasolt intézkedések

4 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 7. A JAVÍTÁSRA IRÁNYULÓ AZON INTÉZKÉSK ÉS PROGRAMOK MUTATÁSA, MLYKT RNLT HATÁLYALÉPÉS LŐTT VÉGRHAJTOTTAK A LÉGSZNNYZTTSÉG SÖKKNTÉS ÉRKÉN SZÜKSÉGS AZON INTÉZKÉSK ÉS PROGRAMOK RÉSZLTI, AMLYKT RNLT HATÁLYALÉPÉSÉT KÖVTŐN FOGATAK L Fővárosi Környezetvédelmi Program A Fővárosi Környezetvédelmi Program kidolgozásának alapvető céljai Levegővédelmi vonatkozások Közlekedés Programjavaslatok Program végrehajtását szolgáló Intézkedési Terv Az NKP-II levegővédelmi elemei Rövid- és Középtávú Környezetvédelmi Intézkedési Terv Környezet- és Természetpolitikai Koncepció gyéb kapcsolódó programok nergiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési selekvési Program [1107/1999. (. 8.) Korm. határozat] Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NKAP) Programok a közlekedés környezeti hatásainak csökkentésére A JAVÍTÁSRA IRÁNYULÓ, TRVZTT INTÉZKÉSK ÉS PROGRAMOK VALÓSZÍNŰSÍTHTŐ KÖLTSÉGI ÉS FORRÁSAI Költségbecslések Helyhezkötött légszennyező források Közlekedés kibocsátás csökkentésének költségei Kétütemű gépjárművek enzin-, és diesel üzemű négyütemű gépjárművek Közlekedési utak, közlekedési alternatívák A HOSSZÚ TÁVON TRVZTT INTÉZKÉSK ÉS PROGRAMOK RÉSZLTI A NKP-II. hosszabb távú levegővédelmi vonatkozásai udapest főváros környezetvédelmi programja Intézkedési terv II. a főváros 7 éves fejlesztési terv időtávját meghaladó feladatokra U programok gyéb fejlesztési programok INTÉZKÉSI PROGRAM ÖSSZFOGLALÁSA A levegőminőség összefoglaló jellemzése A szennyezett területek meghatározása A légszennyezettség okai...58 Mellékletek 4

5 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 1. A HATÁRÉRTÉKT MGHALAÓ LÉGSZNNYZTTSÉG HLYÉNK MGHATÁROZÁSA 1.1. A terület bemutatása A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a (8) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Környezetvédelmi Miniszter a 4/2002. (. 7.) sz. KvVM rendelettel szabályozta a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölését. A hivatkozott miniszteri rendelet a légszennyezettségi agglomerációba és zónákba sorolását, a zónacsoportok megjelölésével az 1. számú melléklete tartalmazza, ahol az 1. sz. zónacsopot a udapest és környéke elnevezésű terület, mint légszennyezettségi agglomeráció. udapest és a vonzáskörébe eső Pest megyei és részben már Fejér megyeitelepülések agglomerációt alkotnak és szervesen kapcsolódnak a fővároshoz. Korábban elsősorban a mezőgazdaság jelentette a kapcsolódást, de később az ipari fejlődés során a főváros sok munkaerőt magához vonzott a környező agglomerációból. A jelen anyagban, a 4/2002.(.7.) sz. KvVM rendelet 2. sz. mellékletben körülhatárolt terület fővároson kívül eső részét nevezzük agglomerációnak. A vizsgálat szempontjából agglomerációnak nevezett terület lehatárolását az alábbi 1. sz. ábra mutatja a nagyobb települések megjelölésével. 1. sz. ábra 5

6 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 1.2. A zóna területének lehatárolása1 A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) sz. Korm. rendelet írja elő a 7.. (5) bekezdésben az ország zónákba történő sorolásának kötelezettségét. Azokra a zónákra, ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket, e rendelet 7.. (7) bekezdése előírja intézkedési program készítését, melynek ütemezett végrehajtásával a határérték túllépés megszüntethető. A zónákba sorolás a 4/2002.(.7.) sz. KvVM rendelettel megtörtént. A 4/2002.(.7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a udapest és környéke agglomeráció zónacsoportokba történő besorolása az alábbi 1. sz. táblázatban látható. A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a 4/2002.(.7.) sz. KvVM rendelet 2. számú mellékletben felsorolt települések közigazgatási határa határozza meg. jogszabály szerint a kijelölt városok esetében a település közigazgatási határát kell figyelembe venni. 1. sz. táblázat Zónacsoport a szennyező anyagok szerint Légszennyezettségi agglomeráció 1. udapest és környéke kéndioxid nitrogén szénszilárd dioxid monoxid (PM10) benzol A kijelölt zónacsoporthoz a fővároson kívül 71 db település tartozik (felsorolás az 1. sz. mellékletben található). Az 1. számú udapest és környéke zónacsoportot az alábbi 2. sz. ábrán mutatjuk be. Az ábrán láthatóak a rendeletben megadott számmal jelzett környező, legközelebbi zónák is. 2. sz. ábra 1 6

7 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 1.3. A mérőállomások és az időszakos mérések helyei A hatályos jogszabályok szerint a légszennyezettségi agglomerációnak nyilvánított udapest és környéke területén kötelező a légszennyezettség méréssel történő ellenőrzése. Az országban és így az agglomerációban is a levegőminőség mértékének, tér és időbeli alakulásának megállapítása telepített mérőhálózati keretek között történik, amelyben mindkét típusú hálózati egység működik: a monitor hálózat és a RIV2 rendszer (2. sz. melléklet) udapest monitor hálózat 2. sz. táblázat A budapesti monitorhálózat jelenleg üzemelő állomásai Állomások helye OV (; Y) SO2 I. Széna tér II. Pesthidegkút V. rzsébet tér VIII. aross tér. Gergely I. Kosztolányi. tér III. ózsa Gy. út V. Kőrakás park VIII. Gilice tér I. sepel II. Nagytétény NO-NO2- Szálló por NOx PM10 O3 O T3 - A budapesti monitorhálózat elhelyezkedését mutatja a 3. sz. ábra. 3. sz. ábra 2 3 Regionális Immisszió-vizsgáló enzol, Toluol, til-benzol, M+P+O xilol 7

8 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Mérőhálózat az agglomerációban A fővárosban telepített mérőhálózat mellett a térség több városában folynak rendszeres mérések a környezeti levegő szennyezettségének ellenőrzésére. A légszennyezettség folyamatos mérése monitorokkal Vácott 1, Százhalombattán 2 helyszínen történik. A mérőállomások adatait az alábbi 3. sz. táblázat mutatja be. 3. sz. táblázat Sz Monitor állomások az agglomerációban OV (Y;) Komponens 1 Vác Görgey A. u SO2, NO, NO2, O, O3, PM10 2 Százhalombatta I. Gesztenyés* SO2, NO, NO2, O, O3, H4, NMH 3 Százhalombatta II. úzavirág tér SO2, NO, NO2, NOx, O, O3, PM10, T * mobil állomás A vizsgált agglomerációban a RIV hálózat keretein belül négy településen történnek mérések (2. sz. melléklet) Intézkedési területek lehatárolása Azon a zónaterületek alkotják az intézkedési területeket, 1. melyeken a légszennyezettség az előírásokat meghaladó mértékű, 2. melyeken a légszennyező anyag kibocsátások kedvezőtlen hatással vannak az 1. pont alatti területek levegőszennyezettségére udapest intézkedési területe udapest esetében az előírásokat meghaladó légszennyezettségű területek, rendkívül tagoltak és az ott kialakult magas szennyezettség nem csak lokális hatások következménye, vagyis az intézkedéseknek nem-, vagy nem csak a terjedési modell által ábrázolt területre kell vonatkozniuk, hanem az arra hatással lévő, alacsonyabb légszennyezettségű területekre is. Amint az a terjedési modell ábráiból (4-6. ábra) is látható, a határérték feletti szennyezett területek a budai- és pesti városmag, valamint a főbb útvonalak. 8

9 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 4. sz. ábra 5. sz. ábra 9

10 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 6. sz. ábra 10

11 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Tekintettel arra, hogy a főváros légszennyezettségének kialakulásában számos olyan tényező játszik közre, melyek nem köthetők közvetlenül a megengedett szintnél nagyobb szennyezettségű területekhez, indokolt udapest lehatárolását a közigazgatási határoknál megtenni. A lehatárolt terület zóna besorolása szennyezőanyagok szerint megegyezik a 4/2002.(.7.) KvVM sz. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltakkal, úgy mint Kén-dioxid: Nitrogén-dioxid: Szén-monoxid: Szállópor, PM10: enzol: Az agglomeráció intézkedési területe A minősítés szempontjai A jogszabály 5 szennyező anyagra vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását. -től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők (4. sz. táblázat). 4. sz. táblázat SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) O (μg/m3) zóna - 58 felett 44 felett - zóna 125 felett felett zóna zóna F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt ZÓNÁK Megjegyzés: a vastagon szedett értékek vonatkoznak a vizsgálati területre A besorolásnál a jogszabályi kategóriákat4 alkalmaztuk. Az áttekinthetőség okából nem a koncentráció tartományokat, hanem a betűjelzéseket használtuk. A települések besorolását az agglomerációban az alábbi szempontok alapján végeztük: 4 az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai az intézkedési terv céljára végzett mérések más célra végzett, eseti mérések az egy és két számjegyű főútvonalak forgalmának modell-számításai a évi ipari emisszió bevallások a települések lakosságának száma helyszíni bejárások 14/2001.(V.9.) KöM-üM-FVM sz. közös rendelet 4. sz. melléklet 11

12 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Az egyes besorolási kritériumok Ipari emissziók NO2 Szilárd SO kg/év felett kg/év felett 1000 kg/év felett Közlekedés 1 és 2 számjegyű főútvonal, autópálya megy át a lakott területen. (néhány helyen helyi szempontok figyelembe vételével) Mérési adatok: határérték túllépések, vagy viszonyítva magas átlagok O és benzol esetében, ahol az NO2 és a PM10 besorolása, vagy, ennek figyelembe vételével (néhány helyen helyi szempontok figyelembe vételével) és besorolással mérési kötelezettséget, ill. intézkedési programot javasolunk (pl. Százhalombattán). A nitrogén-dioxid és kén-dioxid esetében, a rendelkezésre álló mérési adatok alapján tudtunk egzakt módszereket alkalmazni. A szén-monoxid, szálló por és benzol esetében a települések többségéről mérési adatok nincsenek. Az eseti mérések alapján ismeretes, hogy a különböző időtartamú egészségügyi határértékeket a szálló por szennyezettség gyakran meghaladja. A határérték feletti koncentrációk jellemzően a közlekedéssel terhelt területeken mérhetők, és lakott területen többnyire arányosak a nitrogén-dioxid szennyezettség alakulásával. A szálló porterhelés folyamatos csökkenést mutat az utóbbi években. A forgalmas utak hatásterületén számítani kell a nitrogén-dioxid szennyezettséggel arányos, határérték feletti PM10 koncentrációkra. Az emisszió bevallás mellett ez képezi a porterhelés megítélését, figyelembe véve a por terjedési tulajdonságait. A porterhelés hatásterülete forgalmas utak mentén m. Zárt beépítettségű útvonal esetén a határoló épületek képezik a hatásterületet. Közlekedési emissziók alapján a porterhelés nem modellezhető, mivel döntő mértékben az útfelszínről, másodlagos szennyezőanyagként kerül a levegőbe. Ismeretes továbbá, hogy a szálló por részben természetes eredetű, talajfelszínről származik. A szén-monoxid koncentrációját eseti mérések alapján tudjuk becsülni. A 90-es években városokban a forgalmas helyeken határérték túllépések voltak mérhetők, 1998 óta csökkent a szennyezettség, nem fordultak elő túllépések, éves viszonylatban sem. A szén-monoxid döntő részben a közúti közlekedésből származik, koncentrációja a nitrogén-dioxiddal arányosan változik. Az emisszió bevallás mellett ez képezi a becslés alapját. A települések lakosságának számát, a besorolást tartalmazó táblázat mutatja. Az elvégzett mérések jegyzőkönyve, valamint a modell-számítások eredményei a Megalapozó Tanulmányban5 találhatók. A települések levegőszennyezettségének minősítését, illetve besorolását az agglomerációban az alábbi 5. sz. táblázat tartalmazza. Ahol fekete betű jelzi a besorolást, ott az eredeti zóna besorolás [4/2002. (. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete] érvényes. A jelen intézkedési program szerinti besorolást piros betű jelzi. 5 Levegővédelmi Intézkedési Programot Megalapozó Tanulmány (FLÁ Kft 2003) 12

13 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 5. sz. táblázat Települések levegőszennyezettségének minősítése az agglomerációban Zóna besorolása Irsz. Település Léleksz. NO2 PM10 SO2 O benzol 2351 ALSÓNÉMI RÁ IATORÁGY UAJNŐ UAKALÁSZ UAKSZI UAÖRS SOMÁ SÖMÖR IÓS OMONY UNAHARASZTI UNAKSZI UNAVARSÁNY SR ÉR RŐKRTS FLSŐPAKONY FÓT GÖ GÖÖLLŐ GYÁL GYÖMRŐ HALÁSZTLK IKLA ISASZG KRPS KISNÉMI KISTARSA KOS LÁNYFALU MAGLÓ MAJOSHÁZA MN MOGYORÓ NAGYKOVÁSI NAGYTARSA ÓSA ŐROTTYÁN PÁTY PÉL PILISOROSJNŐ PILISSAA PILISVÖRÖSVÁR PÓSMGYR POMÁZ PUSZTAZÁMOR SOLYMÁR SÓSKÚT SZAA SZÁZHALOMATTA SZNTNR SZIGTHALOM

14 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Települések levegőszennyezettségének minősítése az agglomerációban Zóna besorolása Irsz. Település Léleksz. NO2 PM10 SO2 O benzol 2015 SZIGTMONOSTOR SZIGTSZNTMIKLÓS SZŐ SZŐLIGT TAHITÓTFALU TAKSONY TÁRNOK TLKI TÖKÖL TÖRÖKÁLINT ÜLLŐ ÜRÖM VÁ VÁUKA VÁHARTYÁN VÁRÁTÓT VSÉS VRSGYHÁZ ÖSSZSN Pilisszentiván* 880 * jogszabályból kimaradt Az agglomeráció településeinek minősítését, ill. besorolását az alábbi térképek mutatják be. ( 7; 8; 9; 10; 11 ábrák) 14

15 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 7. sz. ábra 8. sz. ábra 15

16 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 9. sz. ábra 10. sz. ábra 16

17 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 11 sz. ábra A települések besorolása, a besorolásának indoklása A szennyezettség áttekintésénél figyelembe kellett venni, hogy a térképek közigazgatási területeket ábrázolnak. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szennyezett terület ennél kisebb, a szennyező forrás hatásterületére terjed ki. nnek az egyes konkrét intézkedések során kell érvényesülnie. Pilisszentiván kimaradt a jogszabályi felsorolásból, pedig körül van véve az agglomerációba sorolt településekkel, tehát bele tartozik, így is tekintettük. (A besorolást tartalmazó táblázat végén szerepel.) Nitrogén-dioxid Mivel a fővárosi agglomeráció a NO2 szempontjából a zónacsoportba tartozik, a települések jelentős részben ugyancsak az 58 μg/m3 feletti koncentráció tartományba tartoznak. zen kívül a települések a és a csoportba vannak sorolva. Ipari emissziók alapján, (ill. annak alapján is,) szennyezett kategóriába kerültek: udaörs, unakeszi, Gödöllő, Százhalombatta, Törökbálint, Vác, Őrbottyán. Az autópályák, autóutak és főútvonalak modell-számításai alapján az M0, M3, M1, M7. autópályák, valamint más forgalmas útvonalak által érintett települések. 17

18 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA A csoportba sorolt településekre (40-58 μg/m3 között) a helyi közlekedési, szolgáltatási, lakossági emissziók jellemzők. zt mutatták a passzív monitoros mérések is. A budai oldalon a terület szélén van 5 db ilyen település, a pesti oldalon számuk hasonló a csoportba soroltakéhoz. A passzív mintavételes mérések, modellezések és helyszíni bejárások alapján kevésbé szennyezettnek minősíthető települések a kategóriában, a Szentendrei szigeten és főleg az agglomeráció peremén fekszenek (32-40 μg/m3 között). zek egy jelentős csoportja Váctól keletre található. A szálló por ( PM10 ) Az agglomeráció a zónacsoportba tartozik PM10 vonatkozásában. nnek megfelelően a települések nagyobb hányada is a μg/m3 közötti koncentráció tartományba van besorolva. A rendszeres mérések alapján ismeretes, hogy a nitrogén-dioxid után az ország, ill. az agglomeráció legjelentősebb szennyező anyaga a por. A -nél szigorúbb besorolás csak azért nem indokolt, mert a porterhelés egy jelentős hányada természetes (talaj-) eredetű. zt az indokot a hatályos jogszabály is figyelembe veszi. Az intézkedési tervek készítésénél figyelembe kell venni, hogy csaknem minden település beépített részein átvezető, forgalmas útvonalak hatásterületén előfordulnak μg/m3-es PM10 koncentrációk. A hatásterület m-re tehető, ill. a határoló épületek homlokzatáig terjed. A porterhelés elsősorban a száraz, nyári időszakban haladhatja meg a megengedett értéket azokon a településeken, melyek a zónacsoportba sorolva. Jelentős ipari-erőművi emissziók indokolják a fentinél szigorúbb, zónacsoportba sorolást (44 μg/m3 felett,) Vác és Százhalombatta esetében, amit a rendszeres mérések is megerősítenek. öntően közlekedési hatások miatt sorolandó ide a budai oldalon udaörs, iósd, Érd, Törökbálint, Pilisvörösvár és Tárnok. zeken a településeken az időszakos mérések igazolják a porterhelés mértékét. Sóskúton a bevallás szerint kiugróan nagy por-emisszió a minősítés alapja. A pesti oldalon unakeszi jelentős porterhelését az átmenő forgalom okozza, amit mérések igazolnak. zeken a településeken a porterhelés sok lakost érint, de a forgalomtól távol eső lakóterületeken a porterhelés kisebb. Az ipari emissziók hiánya, a közlekedés mérsékelt hatása és a kisebb lakosságszám miatt a minősítést kapta (14-40 μg/m3 között) néhány, az agglomeráció peremén fekvő település Kén-dioxid A kén-dioxid szempontjából az agglomeráció zónacsoportba tartozik (50-75 μg/m 3). Ipari emissziók alapján Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Őrbottyán, Solymár, Százhalombatta, Törökbálint és Vác minősült ennél szennyezettebbnek. udaörsön mérések indokolják a minősítést. Intézkedés szempontjából a besorolás (125 μg/m3 felett) a figyelemre méltó, ezek: udaörs, Százhalombatta, Vác. 18

19 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Szén-monoxid Az agglomeráció a zónacsoportba tartozik, ahol a koncentráció μg/m 3 közötti. z esetben a településeknek mintegy fele ennél tisztábbnak minősíthető, az csoportba sorolható ( μg/m3). Az ipari emissziók mellett a fő közlekedési útvonalak hatása a domináns. A tisztább települések ez esetben is jórészt a peremterületeken találhatók. enzol Az agglomeráció a benzolra vonatkozóan az zónacsoportba tartozik. A települések döntő részt ebben a minősítésben maradtak. Az ipari kibocsátások Vác és Vecsés esetében igen nagyok, ezért néhány más településsel együtt, ahol a közlekedés hatását is figyelembe vettük, kategóriába soroltuk azokat. Az emisszió bevallás nem tükrözi Százhalombatta helyzetét ebben a vonatkozásban. Tekintettel az ott üzemelő, országos viszonylatban is kiemelkedően nagy ásványolaj ipari kapacitásra, amit az intézkedési programban figyelembe kell venni, a város egyedüliként a minősítést kapta. 2. ÁLTALÁNOS JLLMZŐK 2.1. udapest és környéke agglomeráció zóna típusa A 4/2002.(.7.) KvVM rendelet az ország területét légszennyezettségi zónákba sorolja. A jogszabály egy légszennyezettségi agglomerációt jelöl ki: udapest és környéke. A udapest és környéke agglomeráció, mint különleges zóna, lakosnál nagyobb, koncentrált népességű terület, melynek csoportjelzése: A. A 4/2002. (.7.) KvVM rendelet 1.sz. melléklete az egyes szennyező anyagokra nézve az alábbi besorolást adja a udapest és környéke területre (zónacsoportra): kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid szilárd (PMIo) benzol A 14/2001.(V.9.) KöM-üM-FVM rendelet 4. sz. melléklete alapján a határértéket meghaladó zóna csoportok: zóna csoportban egy vagy több légszennyező anyag a határértéket és a tűréshatárt meghaladj a, 19

20 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA zóna csoportban egy vagy több légszennyező anyag a határérték és a tűréshatár között van. A figyelmet tehát a és besorolású szennyező anyagokra, esetünkben a nitrogén-dioxidra és a szilárd szennyező anyagra kell fordítani Területi-, és lakossági adatok udapest Terület A Főváros területe 525 km2, lakosainak száma fő. A népsűrűség 3676 fő/km2. A fővárosban jelentős a napi fluktuáció, nagy az ingázók száma. A terület, ill. a lakosság és az itt tartózkodók nem egyforma mértékben vannak kitéve a levegő szennyezettségének. A közúti közlekedés és a lakossági-szolgáltatási emissziók által szennyezett Pest-belvárosi terület kb. 100 km2-re tehető, mintegy 50 km2 területű a budai oldal kevéssé szennyezett, részben erdős területe. A további területek, a helyi ipari emissziók és főleg a közlekedési útvonalak forgalmának függvényében, változóan szennyezettek A légszennyezettségnek kitett lakosság Mint azt a zóna-besorolás mutatja, a fő szennyező anyag a nitrogén-oxidok és a por, melyekhez más szennyező anyagok (szén-monoxid, kén-dioxid, PAH, T, stb.) társulnak. lőzetes becslés alapján a fővárosi lakosság 20%-a jelentős mértékű, 60%-a mérsékelt, 20%-a pedig kisebb mértékű szennyezettségnek van kitéve. A fenti arányt figyelembe véve fő a jelentős mértékben érintett lakosok száma a fővárosban udapest környéki agglomeráció Terület Az agglomerációnak a fővároson kívüli része Pest megye területére esik, melybe 71 település tartozik (1. sz. melléklet). A megye teljes területe 6393 km 2, lakosainak száma fő. bből az agglomerációra esik (a Főváros nélkül,) kb km 2, ill lakos. Pest megye népsűrűsége 173 fő/km2, a légszennyezettségi zóna népsűrűsége 288 fő/km2. szerint a megye területének 36%-a, lakosságának 59,8 %-a tartozik a légszennyezettség szerint kijelölt zónába, a népsűrűség ennek megfelelően több mint másfélszeres, a zónában, a megyéhez viszonyítva. A lakosság számát tekintve Érd ( lakos), Vác ( lakos), Gödöllő ( lakos) és unakeszi ( lakos), a legnagyobbak. A légszennyezettség által érintett terület nagysága jelentős, de még fontosabb szempont, hogy ott létszámában és arányaiban is nagy népesség van a szennyezettség hatásának kitéve. A légszennyezettség hatását tehát elsősorban nem terület-arányosan, hanem az exponált lakosság számának figyelembe vételével kell vizsgálni, ill. az intézkedéseket megtervezni. 20

21 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA A légszennyezettségnek kitett lakosság Az exponált lakosság számának megállapításánál azokat a településeket vettük figyelembe, ahol az emisszió nyilvántartás alapján az ipari SO2 kibocsátás 1000 kg/évnél-, az NOx kibocsátás kg/évnél nagyobb, szilárd szennyező anyagok esetében pedig 1000 kg/évnél nagyobb. Közúti forgalomnál a településen átmenő egy- és kétszámjegyű főútvonalakat vettük alapul. A közlekedés hatása döntő részben a forgalmas utak hatásterületén jelentkezik. z a beépítettségtől és terepviszonyoktól függően m-es övezetet jelent. Mai ismereteink szerint az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációnak kitett lakosság tekinthető exponáltnak, veszélyeztetettnek. Úgy tekintettük, hogy az utak hatásterületén belül élők ki vannak téve ilyen mértékű szennyezettségnek. A mérések igazolják, hogy az utaktól távolabb eső területeken a koncentrációk általában jóval kisebbek a megengedhető értékeknél. nnek figyelembe vétele indokolt az exponált lakosság számának pontosabb meghatározásánál. A fenti lakossági adatokat alapul véve, a ténylegesen exponáltak számát jobb közelítéssel próbáljuk meg felbecsülni. hhez, irodalmi és mérési adatok alapján, az alábbi feltételezést tettük: a települések közigazgatási területén élők 20 %-a van fokozott mértékben kitéve a közlekedés, ill. ipari forrás szennyező hatásának, a lakosság 80%-a mérsékelten, vagy csak kis mértékben van exponálva. Az alábbi 6. sz. táblázat első számoszlopában az érintett települések összes lakossága szerepel. Az exponált oszlopban a települések lakosságának 20 %-át tüntettük fel. 6. sz. táblázat A fővárosi agglomeráció légszennyezettség által érintett lakossága, a települések lélekszáma alapján Szennyező forrás Összes lakos (ezer fő) bből exponált (ezer fő) xponáltak az aggl. lakosságának %-ában Szennyeződésnek kitett települések lakossága ,0 zen belül az ipari hatás ,4 zen belül a közlekedési hatás ,9 Mindkét hatás együtt ,4 A fenti táblázatból levonható következtetések: Azokon a településeken, melyeknek közigazgatási területén jelentős mértékű nitrogén-oxid, és/vagy szilárd szennyezőanyag kibocsátó források működnek, lakos él. Azokon a településeken, melyek nagy forgalmú útvonal szennyező hatásának vannak kitéve, kb lakos él. Olyan települések lakosainak száma, melyek mindkét fenti hatásnak ki vannak téve, fő. 21

22 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA z utóbbiak mind városi rangú települések, köztük 3 a legnépesebb: Gödöllő, unakeszi és udaörs. A fokozott expozíciónak kitett lakosokat tekintve látható, hogy a közúti közlekedés hatásának az agglomeráció lakóinak 11,9%-a van kitéve, míg az ipari emissziók hatása a lakosságnak csak 5,4%-át érinti. Az intézkedések során tehát elsősorban a közlekedés okozta légszennyezésre kell figyelmet fordítani. Azok a települések, melyek mind a közlekedés, mind pedig az ipari emissziók hatásának ki vannak téve, kiemelt figyelmet érdemelnek (7. sz. táblázat). Az itt lakók fokozottan exponált csoportja (lakosság 20%-a) az agglomeráció lakosságának 4,4%-át teszi ki. 7. sz. táblázat Közlekedési és ipari missziók által egyaránt érintett települések Összes lakos (fő) Jelentősen exponált lakos (fő) udaörs unakeszi Gödöllő Pilisvörösvár Törökbálint Vác A lakosok száma a zóna besorolás alapján A települések levegőminőségének a jelen tanulmány szerinti besorolása alapján, határérték feletti ( és ) besorolású település közigazgatási területén élők száma a 8. sz. táblázat szerint alakul. 8. sz. táblázat A és zónába sorolt településeken élők száma Lakos (fő) Az agglomeráció lakosságának %-a nitrogén-dioxid ,9 porterhelés ,9 kén-dioxid , ,7 szén-monoxid benzol Figyelembe kell venni, hogy mint az előzőekből is kitűnik, a közigazgatási területen lakóknak csak egy kisebb hányada él a határértéket ténylegesen meghaladó mértékben szennyezett település-részeken. Az intézkedési terv céljának megfelelően azonban a besorolásnál a települések közigazgatási területét kell figyelembe venni. 22

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. 1 BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. MEGBÍZÓ Budapest Önkormányzatának Hivatala Főváros Főpolgármesteri Témafelelős a Megbízó részéről: Molnár Zsolt

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013

Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 2008. OKTÓBER Pest Megye III. Környezetvédelmi Programja 2009-2013 Megrendelő: Pest Megye Önkormányzata Kidolgozta: AACM Central Europe Kft. Tartalom

Részletesebben

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 1 A levegőt sem adják ingyen, mert a lélegzetvétellel egy csomó korom

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest, 2004 A III. Európai Környezet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÁLLAPOTA

BUDAPEST KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÁLLAPOTA TARTALOMJEGYZÉK 12... 239 12.1 ZAJTERHELÉSI VISZONYOK... 239 12.2 LEVEGŐTISZTASÁG... 242 12.3 ÁTSZELLŐZÉSI VISZONYOK... 243 12.4 VÁROSI HŐSZIGETEK, BIOLÓGIAILAG INAKTÍV FELÜLETEK... 243 12.5 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS,

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZAMÁRDI VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2012 2017. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2012. BEVEZETÉS... 3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS... 5 Általános jellemzés... 5 1. ÉGHAJLAT...

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14 KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FÜGGELÉK...2 14.1 KÖRNYEZETVÉDELEM...2 14.1.1 Környezeti állapotbemutatás összefoglalása... 2 14.1.2 Országos környezetállapot áttekintése... 7 14.1.3

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

DEBRECEN. Megyei Jogú Város KÖRNYEZETI ATLASZA

DEBRECEN. Megyei Jogú Város KÖRNYEZETI ATLASZA DEBRECEN Megyei Jogú Város KÖRNYEZETI ATLASZA Debrecen, 2014. október Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából A kiadványt szerkesztette: a Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK, METEOROLÓGUS

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016)

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 1 SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 2014. augusztus hó Ez a dokumentum a VIAMAP Kft. szellemi tulajdona, bármely

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette : Bartus Tibor környezetvédelmi szakértő 2014 július 1 Tartalomjegyzék...1 1 BEVEZETÉS...4 2. A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA ÉS VÉDELME...5 2.1

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5.

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. 1. A Település környezetének általános jellemzése 6. 1.1. Területi lehatárolás 6. 1.2. Terület, lakos szám, népsűrűség 6. 1.3.

Részletesebben

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak Szociális munka szakirány Levelező

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány)

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010.

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010. ELŐZETES VIZSGÁLAT A GYŐRI AQUA-FORM KFT. ÚJ CSARNOK ÉPÍTÉSE SORÁN SZÜKSÉGES 20 KV-OS ELEKTROMOS VEZETÉK EGY OSZLOPÁNAK ÁTHELYEZÉSE OKOZTA KÖRNYEZETI HATÁS MEGÍTÉLÉSÉHEZ KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő

Részletesebben

GYULA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018

GYULA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018 Tervszám: 27.15.009 GYULA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK PROGRAMJA LOCAL AGENDA 21 2015-2018 A programot Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával hagyta jóvá. ---------------------------

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben