INTEGRÁLT LEVEGŐVÉDELMI INTÉZKEDÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTEGRÁLT LEVEGŐVÉDELMI INTÉZKEDÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Jóváhagyta:.. Közép-una-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részéről Készült a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 7..(7) bekezdése alapján Készítésében és összeállításában közreműködött a FŐVÁROSI LVGŐTISZTASÁG-VÉLMI KFT Azonosítási jel: p_int_prgm2e4_03_24.doc.doc 1

2 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Készítette: Közép-una-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség udapest Nagydiófa u Tel.: Fax.: Közreműködők: Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi kft udapest, Rákospatak u Tel.: Fax: ASY kft udapest, Margit krt Tel.: Fax: Az összeállításban közreműködő szakértők: Steiner Ferenc ügyvezető, környezetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi igazságügyi szakértő FLÁ Kft Papp Zoltán főmérnök, levegőtisztaság-védelmi szakértő FLÁ Kft r. Nagy Zoltán vegyészmérnök FLÁ Kft Liebe Ferencné környezetvédelmi szakmérnök, levegőtisztaság-védelmi szakértő FLÁ Kft r Várkonyi Tibor környezetvédelmi szakértő r ozó László.Sc. OMSZ r Vaskövi Éva vegyészmérnök M.Sc. OKI r. Merétei Tamás gépészmérnök KTI r Kiss István ügyvezető ASY Kft Gyovai Anita környezetmérnök ASY Kft 2

3 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA TARTALOM TARTALOM A HATÁRÉRTÉKT MGHALAÓ LÉGSZNNYZTTSÉG HLYÉNK MGHATÁROZÁSA A terület bemutatása A zóna területének lehatárolása A mérőállomások és az időszakos mérések helyei udapest monitor hálózat Mérőhálózat az agglomerációban Intézkedési területek lehatárolása udapest intézkedési területe Az agglomeráció intézkedési területe ÁLTALÁNOS JLLMZŐK udapest és környéke agglomeráció zóna típusa Területi-, és lakossági adatok udapest udapest környéki agglomeráció Meteorológiai jellemzők Topográfia hatása a levegőminőségre Védendő objektumok udapest Agglomeráció AZ INTÉZKÉSK VÉGRHAJTÁSÁÉRT FLLŐS SZRVZTK A SZNNYZTTSÉG JLLMZŐI ÉS ÉRTÉKLÉS Az előző évek levegőminőségi jellemzői A légszennyezettség alakulása udapesten között A légszennyezettség alakulása a fővárosi agglomeráció néhány városában között A program során mért levegőminőségi jellemzők A levegőminőség értékelésének módszerei A LÉGSZNNYZTTSÉG OKAI udapest Légszennyező anyag kibocsátások udapesten Az agglomeráció települései Légszennyező anyag kibocsátások az agglomerációban Más zónákból származó légszennyező hatások jellemzése A HLYZT LMZÉS A hatások bemutatása Általános megállapítások udapestet érő hatások Az agglomerációt érő hatások A levegőminőség javítására irányuló lehetséges intézkedések Levegőminőséget javító intézkedések A gépjármű közlekedés légszennyező hatásainak csökkentése Közlekedési vonatkozású intézkedések Középtávon javasolt intézkedések

4 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 7. A JAVÍTÁSRA IRÁNYULÓ AZON INTÉZKÉSK ÉS PROGRAMOK MUTATÁSA, MLYKT RNLT HATÁLYALÉPÉS LŐTT VÉGRHAJTOTTAK A LÉGSZNNYZTTSÉG SÖKKNTÉS ÉRKÉN SZÜKSÉGS AZON INTÉZKÉSK ÉS PROGRAMOK RÉSZLTI, AMLYKT RNLT HATÁLYALÉPÉSÉT KÖVTŐN FOGATAK L Fővárosi Környezetvédelmi Program A Fővárosi Környezetvédelmi Program kidolgozásának alapvető céljai Levegővédelmi vonatkozások Közlekedés Programjavaslatok Program végrehajtását szolgáló Intézkedési Terv Az NKP-II levegővédelmi elemei Rövid- és Középtávú Környezetvédelmi Intézkedési Terv Környezet- és Természetpolitikai Koncepció gyéb kapcsolódó programok nergiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési selekvési Program [1107/1999. (. 8.) Korm. határozat] Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NKAP) Programok a közlekedés környezeti hatásainak csökkentésére A JAVÍTÁSRA IRÁNYULÓ, TRVZTT INTÉZKÉSK ÉS PROGRAMOK VALÓSZÍNŰSÍTHTŐ KÖLTSÉGI ÉS FORRÁSAI Költségbecslések Helyhezkötött légszennyező források Közlekedés kibocsátás csökkentésének költségei Kétütemű gépjárművek enzin-, és diesel üzemű négyütemű gépjárművek Közlekedési utak, közlekedési alternatívák A HOSSZÚ TÁVON TRVZTT INTÉZKÉSK ÉS PROGRAMOK RÉSZLTI A NKP-II. hosszabb távú levegővédelmi vonatkozásai udapest főváros környezetvédelmi programja Intézkedési terv II. a főváros 7 éves fejlesztési terv időtávját meghaladó feladatokra U programok gyéb fejlesztési programok INTÉZKÉSI PROGRAM ÖSSZFOGLALÁSA A levegőminőség összefoglaló jellemzése A szennyezett területek meghatározása A légszennyezettség okai...58 Mellékletek 4

5 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 1. A HATÁRÉRTÉKT MGHALAÓ LÉGSZNNYZTTSÉG HLYÉNK MGHATÁROZÁSA 1.1. A terület bemutatása A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a (8) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Környezetvédelmi Miniszter a 4/2002. (. 7.) sz. KvVM rendelettel szabályozta a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölését. A hivatkozott miniszteri rendelet a légszennyezettségi agglomerációba és zónákba sorolását, a zónacsoportok megjelölésével az 1. számú melléklete tartalmazza, ahol az 1. sz. zónacsopot a udapest és környéke elnevezésű terület, mint légszennyezettségi agglomeráció. udapest és a vonzáskörébe eső Pest megyei és részben már Fejér megyeitelepülések agglomerációt alkotnak és szervesen kapcsolódnak a fővároshoz. Korábban elsősorban a mezőgazdaság jelentette a kapcsolódást, de később az ipari fejlődés során a főváros sok munkaerőt magához vonzott a környező agglomerációból. A jelen anyagban, a 4/2002.(.7.) sz. KvVM rendelet 2. sz. mellékletben körülhatárolt terület fővároson kívül eső részét nevezzük agglomerációnak. A vizsgálat szempontjából agglomerációnak nevezett terület lehatárolását az alábbi 1. sz. ábra mutatja a nagyobb települések megjelölésével. 1. sz. ábra 5

6 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 1.2. A zóna területének lehatárolása1 A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) sz. Korm. rendelet írja elő a 7.. (5) bekezdésben az ország zónákba történő sorolásának kötelezettségét. Azokra a zónákra, ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket, e rendelet 7.. (7) bekezdése előírja intézkedési program készítését, melynek ütemezett végrehajtásával a határérték túllépés megszüntethető. A zónákba sorolás a 4/2002.(.7.) sz. KvVM rendelettel megtörtént. A 4/2002.(.7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a udapest és környéke agglomeráció zónacsoportokba történő besorolása az alábbi 1. sz. táblázatban látható. A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a 4/2002.(.7.) sz. KvVM rendelet 2. számú mellékletben felsorolt települések közigazgatási határa határozza meg. jogszabály szerint a kijelölt városok esetében a település közigazgatási határát kell figyelembe venni. 1. sz. táblázat Zónacsoport a szennyező anyagok szerint Légszennyezettségi agglomeráció 1. udapest és környéke kéndioxid nitrogén szénszilárd dioxid monoxid (PM10) benzol A kijelölt zónacsoporthoz a fővároson kívül 71 db település tartozik (felsorolás az 1. sz. mellékletben található). Az 1. számú udapest és környéke zónacsoportot az alábbi 2. sz. ábrán mutatjuk be. Az ábrán láthatóak a rendeletben megadott számmal jelzett környező, legközelebbi zónák is. 2. sz. ábra 1 6

7 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 1.3. A mérőállomások és az időszakos mérések helyei A hatályos jogszabályok szerint a légszennyezettségi agglomerációnak nyilvánított udapest és környéke területén kötelező a légszennyezettség méréssel történő ellenőrzése. Az országban és így az agglomerációban is a levegőminőség mértékének, tér és időbeli alakulásának megállapítása telepített mérőhálózati keretek között történik, amelyben mindkét típusú hálózati egység működik: a monitor hálózat és a RIV2 rendszer (2. sz. melléklet) udapest monitor hálózat 2. sz. táblázat A budapesti monitorhálózat jelenleg üzemelő állomásai Állomások helye OV (; Y) SO2 I. Széna tér II. Pesthidegkút V. rzsébet tér VIII. aross tér. Gergely I. Kosztolányi. tér III. ózsa Gy. út V. Kőrakás park VIII. Gilice tér I. sepel II. Nagytétény NO-NO2- Szálló por NOx PM10 O3 O T3 - A budapesti monitorhálózat elhelyezkedését mutatja a 3. sz. ábra. 3. sz. ábra 2 3 Regionális Immisszió-vizsgáló enzol, Toluol, til-benzol, M+P+O xilol 7

8 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Mérőhálózat az agglomerációban A fővárosban telepített mérőhálózat mellett a térség több városában folynak rendszeres mérések a környezeti levegő szennyezettségének ellenőrzésére. A légszennyezettség folyamatos mérése monitorokkal Vácott 1, Százhalombattán 2 helyszínen történik. A mérőállomások adatait az alábbi 3. sz. táblázat mutatja be. 3. sz. táblázat Sz Monitor állomások az agglomerációban OV (Y;) Komponens 1 Vác Görgey A. u SO2, NO, NO2, O, O3, PM10 2 Százhalombatta I. Gesztenyés* SO2, NO, NO2, O, O3, H4, NMH 3 Százhalombatta II. úzavirág tér SO2, NO, NO2, NOx, O, O3, PM10, T * mobil állomás A vizsgált agglomerációban a RIV hálózat keretein belül négy településen történnek mérések (2. sz. melléklet) Intézkedési területek lehatárolása Azon a zónaterületek alkotják az intézkedési területeket, 1. melyeken a légszennyezettség az előírásokat meghaladó mértékű, 2. melyeken a légszennyező anyag kibocsátások kedvezőtlen hatással vannak az 1. pont alatti területek levegőszennyezettségére udapest intézkedési területe udapest esetében az előírásokat meghaladó légszennyezettségű területek, rendkívül tagoltak és az ott kialakult magas szennyezettség nem csak lokális hatások következménye, vagyis az intézkedéseknek nem-, vagy nem csak a terjedési modell által ábrázolt területre kell vonatkozniuk, hanem az arra hatással lévő, alacsonyabb légszennyezettségű területekre is. Amint az a terjedési modell ábráiból (4-6. ábra) is látható, a határérték feletti szennyezett területek a budai- és pesti városmag, valamint a főbb útvonalak. 8

9 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 4. sz. ábra 5. sz. ábra 9

10 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 6. sz. ábra 10

11 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Tekintettel arra, hogy a főváros légszennyezettségének kialakulásában számos olyan tényező játszik közre, melyek nem köthetők közvetlenül a megengedett szintnél nagyobb szennyezettségű területekhez, indokolt udapest lehatárolását a közigazgatási határoknál megtenni. A lehatárolt terület zóna besorolása szennyezőanyagok szerint megegyezik a 4/2002.(.7.) KvVM sz. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltakkal, úgy mint Kén-dioxid: Nitrogén-dioxid: Szén-monoxid: Szállópor, PM10: enzol: Az agglomeráció intézkedési területe A minősítés szempontjai A jogszabály 5 szennyező anyagra vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását. -től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők (4. sz. táblázat). 4. sz. táblázat SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) O (μg/m3) zóna - 58 felett 44 felett - zóna 125 felett felett zóna zóna F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt ZÓNÁK Megjegyzés: a vastagon szedett értékek vonatkoznak a vizsgálati területre A besorolásnál a jogszabályi kategóriákat4 alkalmaztuk. Az áttekinthetőség okából nem a koncentráció tartományokat, hanem a betűjelzéseket használtuk. A települések besorolását az agglomerációban az alábbi szempontok alapján végeztük: 4 az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai az intézkedési terv céljára végzett mérések más célra végzett, eseti mérések az egy és két számjegyű főútvonalak forgalmának modell-számításai a évi ipari emisszió bevallások a települések lakosságának száma helyszíni bejárások 14/2001.(V.9.) KöM-üM-FVM sz. közös rendelet 4. sz. melléklet 11

12 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Az egyes besorolási kritériumok Ipari emissziók NO2 Szilárd SO kg/év felett kg/év felett 1000 kg/év felett Közlekedés 1 és 2 számjegyű főútvonal, autópálya megy át a lakott területen. (néhány helyen helyi szempontok figyelembe vételével) Mérési adatok: határérték túllépések, vagy viszonyítva magas átlagok O és benzol esetében, ahol az NO2 és a PM10 besorolása, vagy, ennek figyelembe vételével (néhány helyen helyi szempontok figyelembe vételével) és besorolással mérési kötelezettséget, ill. intézkedési programot javasolunk (pl. Százhalombattán). A nitrogén-dioxid és kén-dioxid esetében, a rendelkezésre álló mérési adatok alapján tudtunk egzakt módszereket alkalmazni. A szén-monoxid, szálló por és benzol esetében a települések többségéről mérési adatok nincsenek. Az eseti mérések alapján ismeretes, hogy a különböző időtartamú egészségügyi határértékeket a szálló por szennyezettség gyakran meghaladja. A határérték feletti koncentrációk jellemzően a közlekedéssel terhelt területeken mérhetők, és lakott területen többnyire arányosak a nitrogén-dioxid szennyezettség alakulásával. A szálló porterhelés folyamatos csökkenést mutat az utóbbi években. A forgalmas utak hatásterületén számítani kell a nitrogén-dioxid szennyezettséggel arányos, határérték feletti PM10 koncentrációkra. Az emisszió bevallás mellett ez képezi a porterhelés megítélését, figyelembe véve a por terjedési tulajdonságait. A porterhelés hatásterülete forgalmas utak mentén m. Zárt beépítettségű útvonal esetén a határoló épületek képezik a hatásterületet. Közlekedési emissziók alapján a porterhelés nem modellezhető, mivel döntő mértékben az útfelszínről, másodlagos szennyezőanyagként kerül a levegőbe. Ismeretes továbbá, hogy a szálló por részben természetes eredetű, talajfelszínről származik. A szén-monoxid koncentrációját eseti mérések alapján tudjuk becsülni. A 90-es években városokban a forgalmas helyeken határérték túllépések voltak mérhetők, 1998 óta csökkent a szennyezettség, nem fordultak elő túllépések, éves viszonylatban sem. A szén-monoxid döntő részben a közúti közlekedésből származik, koncentrációja a nitrogén-dioxiddal arányosan változik. Az emisszió bevallás mellett ez képezi a becslés alapját. A települések lakosságának számát, a besorolást tartalmazó táblázat mutatja. Az elvégzett mérések jegyzőkönyve, valamint a modell-számítások eredményei a Megalapozó Tanulmányban5 találhatók. A települések levegőszennyezettségének minősítését, illetve besorolását az agglomerációban az alábbi 5. sz. táblázat tartalmazza. Ahol fekete betű jelzi a besorolást, ott az eredeti zóna besorolás [4/2002. (. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete] érvényes. A jelen intézkedési program szerinti besorolást piros betű jelzi. 5 Levegővédelmi Intézkedési Programot Megalapozó Tanulmány (FLÁ Kft 2003) 12

13 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 5. sz. táblázat Települések levegőszennyezettségének minősítése az agglomerációban Zóna besorolása Irsz. Település Léleksz. NO2 PM10 SO2 O benzol 2351 ALSÓNÉMI RÁ IATORÁGY UAJNŐ UAKALÁSZ UAKSZI UAÖRS SOMÁ SÖMÖR IÓS OMONY UNAHARASZTI UNAKSZI UNAVARSÁNY SR ÉR RŐKRTS FLSŐPAKONY FÓT GÖ GÖÖLLŐ GYÁL GYÖMRŐ HALÁSZTLK IKLA ISASZG KRPS KISNÉMI KISTARSA KOS LÁNYFALU MAGLÓ MAJOSHÁZA MN MOGYORÓ NAGYKOVÁSI NAGYTARSA ÓSA ŐROTTYÁN PÁTY PÉL PILISOROSJNŐ PILISSAA PILISVÖRÖSVÁR PÓSMGYR POMÁZ PUSZTAZÁMOR SOLYMÁR SÓSKÚT SZAA SZÁZHALOMATTA SZNTNR SZIGTHALOM

14 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Települések levegőszennyezettségének minősítése az agglomerációban Zóna besorolása Irsz. Település Léleksz. NO2 PM10 SO2 O benzol 2015 SZIGTMONOSTOR SZIGTSZNTMIKLÓS SZŐ SZŐLIGT TAHITÓTFALU TAKSONY TÁRNOK TLKI TÖKÖL TÖRÖKÁLINT ÜLLŐ ÜRÖM VÁ VÁUKA VÁHARTYÁN VÁRÁTÓT VSÉS VRSGYHÁZ ÖSSZSN Pilisszentiván* 880 * jogszabályból kimaradt Az agglomeráció településeinek minősítését, ill. besorolását az alábbi térképek mutatják be. ( 7; 8; 9; 10; 11 ábrák) 14

15 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 7. sz. ábra 8. sz. ábra 15

16 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 9. sz. ábra 10. sz. ábra 16

17 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA 11 sz. ábra A települések besorolása, a besorolásának indoklása A szennyezettség áttekintésénél figyelembe kellett venni, hogy a térképek közigazgatási területeket ábrázolnak. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szennyezett terület ennél kisebb, a szennyező forrás hatásterületére terjed ki. nnek az egyes konkrét intézkedések során kell érvényesülnie. Pilisszentiván kimaradt a jogszabályi felsorolásból, pedig körül van véve az agglomerációba sorolt településekkel, tehát bele tartozik, így is tekintettük. (A besorolást tartalmazó táblázat végén szerepel.) Nitrogén-dioxid Mivel a fővárosi agglomeráció a NO2 szempontjából a zónacsoportba tartozik, a települések jelentős részben ugyancsak az 58 μg/m3 feletti koncentráció tartományba tartoznak. zen kívül a települések a és a csoportba vannak sorolva. Ipari emissziók alapján, (ill. annak alapján is,) szennyezett kategóriába kerültek: udaörs, unakeszi, Gödöllő, Százhalombatta, Törökbálint, Vác, Őrbottyán. Az autópályák, autóutak és főútvonalak modell-számításai alapján az M0, M3, M1, M7. autópályák, valamint más forgalmas útvonalak által érintett települések. 17

18 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA A csoportba sorolt településekre (40-58 μg/m3 között) a helyi közlekedési, szolgáltatási, lakossági emissziók jellemzők. zt mutatták a passzív monitoros mérések is. A budai oldalon a terület szélén van 5 db ilyen település, a pesti oldalon számuk hasonló a csoportba soroltakéhoz. A passzív mintavételes mérések, modellezések és helyszíni bejárások alapján kevésbé szennyezettnek minősíthető települések a kategóriában, a Szentendrei szigeten és főleg az agglomeráció peremén fekszenek (32-40 μg/m3 között). zek egy jelentős csoportja Váctól keletre található. A szálló por ( PM10 ) Az agglomeráció a zónacsoportba tartozik PM10 vonatkozásában. nnek megfelelően a települések nagyobb hányada is a μg/m3 közötti koncentráció tartományba van besorolva. A rendszeres mérések alapján ismeretes, hogy a nitrogén-dioxid után az ország, ill. az agglomeráció legjelentősebb szennyező anyaga a por. A -nél szigorúbb besorolás csak azért nem indokolt, mert a porterhelés egy jelentős hányada természetes (talaj-) eredetű. zt az indokot a hatályos jogszabály is figyelembe veszi. Az intézkedési tervek készítésénél figyelembe kell venni, hogy csaknem minden település beépített részein átvezető, forgalmas útvonalak hatásterületén előfordulnak μg/m3-es PM10 koncentrációk. A hatásterület m-re tehető, ill. a határoló épületek homlokzatáig terjed. A porterhelés elsősorban a száraz, nyári időszakban haladhatja meg a megengedett értéket azokon a településeken, melyek a zónacsoportba sorolva. Jelentős ipari-erőművi emissziók indokolják a fentinél szigorúbb, zónacsoportba sorolást (44 μg/m3 felett,) Vác és Százhalombatta esetében, amit a rendszeres mérések is megerősítenek. öntően közlekedési hatások miatt sorolandó ide a budai oldalon udaörs, iósd, Érd, Törökbálint, Pilisvörösvár és Tárnok. zeken a településeken az időszakos mérések igazolják a porterhelés mértékét. Sóskúton a bevallás szerint kiugróan nagy por-emisszió a minősítés alapja. A pesti oldalon unakeszi jelentős porterhelését az átmenő forgalom okozza, amit mérések igazolnak. zeken a településeken a porterhelés sok lakost érint, de a forgalomtól távol eső lakóterületeken a porterhelés kisebb. Az ipari emissziók hiánya, a közlekedés mérsékelt hatása és a kisebb lakosságszám miatt a minősítést kapta (14-40 μg/m3 között) néhány, az agglomeráció peremén fekvő település Kén-dioxid A kén-dioxid szempontjából az agglomeráció zónacsoportba tartozik (50-75 μg/m 3). Ipari emissziók alapján Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Őrbottyán, Solymár, Százhalombatta, Törökbálint és Vác minősült ennél szennyezettebbnek. udaörsön mérések indokolják a minősítést. Intézkedés szempontjából a besorolás (125 μg/m3 felett) a figyelemre méltó, ezek: udaörs, Százhalombatta, Vác. 18

19 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Szén-monoxid Az agglomeráció a zónacsoportba tartozik, ahol a koncentráció μg/m 3 közötti. z esetben a településeknek mintegy fele ennél tisztábbnak minősíthető, az csoportba sorolható ( μg/m3). Az ipari emissziók mellett a fő közlekedési útvonalak hatása a domináns. A tisztább települések ez esetben is jórészt a peremterületeken találhatók. enzol Az agglomeráció a benzolra vonatkozóan az zónacsoportba tartozik. A települések döntő részt ebben a minősítésben maradtak. Az ipari kibocsátások Vác és Vecsés esetében igen nagyok, ezért néhány más településsel együtt, ahol a közlekedés hatását is figyelembe vettük, kategóriába soroltuk azokat. Az emisszió bevallás nem tükrözi Százhalombatta helyzetét ebben a vonatkozásban. Tekintettel az ott üzemelő, országos viszonylatban is kiemelkedően nagy ásványolaj ipari kapacitásra, amit az intézkedési programban figyelembe kell venni, a város egyedüliként a minősítést kapta. 2. ÁLTALÁNOS JLLMZŐK 2.1. udapest és környéke agglomeráció zóna típusa A 4/2002.(.7.) KvVM rendelet az ország területét légszennyezettségi zónákba sorolja. A jogszabály egy légszennyezettségi agglomerációt jelöl ki: udapest és környéke. A udapest és környéke agglomeráció, mint különleges zóna, lakosnál nagyobb, koncentrált népességű terület, melynek csoportjelzése: A. A 4/2002. (.7.) KvVM rendelet 1.sz. melléklete az egyes szennyező anyagokra nézve az alábbi besorolást adja a udapest és környéke területre (zónacsoportra): kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid szilárd (PMIo) benzol A 14/2001.(V.9.) KöM-üM-FVM rendelet 4. sz. melléklete alapján a határértéket meghaladó zóna csoportok: zóna csoportban egy vagy több légszennyező anyag a határértéket és a tűréshatárt meghaladj a, 19

20 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA zóna csoportban egy vagy több légszennyező anyag a határérték és a tűréshatár között van. A figyelmet tehát a és besorolású szennyező anyagokra, esetünkben a nitrogén-dioxidra és a szilárd szennyező anyagra kell fordítani Területi-, és lakossági adatok udapest Terület A Főváros területe 525 km2, lakosainak száma fő. A népsűrűség 3676 fő/km2. A fővárosban jelentős a napi fluktuáció, nagy az ingázók száma. A terület, ill. a lakosság és az itt tartózkodók nem egyforma mértékben vannak kitéve a levegő szennyezettségének. A közúti közlekedés és a lakossági-szolgáltatási emissziók által szennyezett Pest-belvárosi terület kb. 100 km2-re tehető, mintegy 50 km2 területű a budai oldal kevéssé szennyezett, részben erdős területe. A további területek, a helyi ipari emissziók és főleg a közlekedési útvonalak forgalmának függvényében, változóan szennyezettek A légszennyezettségnek kitett lakosság Mint azt a zóna-besorolás mutatja, a fő szennyező anyag a nitrogén-oxidok és a por, melyekhez más szennyező anyagok (szén-monoxid, kén-dioxid, PAH, T, stb.) társulnak. lőzetes becslés alapján a fővárosi lakosság 20%-a jelentős mértékű, 60%-a mérsékelt, 20%-a pedig kisebb mértékű szennyezettségnek van kitéve. A fenti arányt figyelembe véve fő a jelentős mértékben érintett lakosok száma a fővárosban udapest környéki agglomeráció Terület Az agglomerációnak a fővároson kívüli része Pest megye területére esik, melybe 71 település tartozik (1. sz. melléklet). A megye teljes területe 6393 km 2, lakosainak száma fő. bből az agglomerációra esik (a Főváros nélkül,) kb km 2, ill lakos. Pest megye népsűrűsége 173 fő/km2, a légszennyezettségi zóna népsűrűsége 288 fő/km2. szerint a megye területének 36%-a, lakosságának 59,8 %-a tartozik a légszennyezettség szerint kijelölt zónába, a népsűrűség ennek megfelelően több mint másfélszeres, a zónában, a megyéhez viszonyítva. A lakosság számát tekintve Érd ( lakos), Vác ( lakos), Gödöllő ( lakos) és unakeszi ( lakos), a legnagyobbak. A légszennyezettség által érintett terület nagysága jelentős, de még fontosabb szempont, hogy ott létszámában és arányaiban is nagy népesség van a szennyezettség hatásának kitéve. A légszennyezettség hatását tehát elsősorban nem terület-arányosan, hanem az exponált lakosság számának figyelembe vételével kell vizsgálni, ill. az intézkedéseket megtervezni. 20

21 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA A légszennyezettségnek kitett lakosság Az exponált lakosság számának megállapításánál azokat a településeket vettük figyelembe, ahol az emisszió nyilvántartás alapján az ipari SO2 kibocsátás 1000 kg/évnél-, az NOx kibocsátás kg/évnél nagyobb, szilárd szennyező anyagok esetében pedig 1000 kg/évnél nagyobb. Közúti forgalomnál a településen átmenő egy- és kétszámjegyű főútvonalakat vettük alapul. A közlekedés hatása döntő részben a forgalmas utak hatásterületén jelentkezik. z a beépítettségtől és terepviszonyoktól függően m-es övezetet jelent. Mai ismereteink szerint az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációnak kitett lakosság tekinthető exponáltnak, veszélyeztetettnek. Úgy tekintettük, hogy az utak hatásterületén belül élők ki vannak téve ilyen mértékű szennyezettségnek. A mérések igazolják, hogy az utaktól távolabb eső területeken a koncentrációk általában jóval kisebbek a megengedhető értékeknél. nnek figyelembe vétele indokolt az exponált lakosság számának pontosabb meghatározásánál. A fenti lakossági adatokat alapul véve, a ténylegesen exponáltak számát jobb közelítéssel próbáljuk meg felbecsülni. hhez, irodalmi és mérési adatok alapján, az alábbi feltételezést tettük: a települések közigazgatási területén élők 20 %-a van fokozott mértékben kitéve a közlekedés, ill. ipari forrás szennyező hatásának, a lakosság 80%-a mérsékelten, vagy csak kis mértékben van exponálva. Az alábbi 6. sz. táblázat első számoszlopában az érintett települések összes lakossága szerepel. Az exponált oszlopban a települések lakosságának 20 %-át tüntettük fel. 6. sz. táblázat A fővárosi agglomeráció légszennyezettség által érintett lakossága, a települések lélekszáma alapján Szennyező forrás Összes lakos (ezer fő) bből exponált (ezer fő) xponáltak az aggl. lakosságának %-ában Szennyeződésnek kitett települések lakossága ,0 zen belül az ipari hatás ,4 zen belül a közlekedési hatás ,9 Mindkét hatás együtt ,4 A fenti táblázatból levonható következtetések: Azokon a településeken, melyeknek közigazgatási területén jelentős mértékű nitrogén-oxid, és/vagy szilárd szennyezőanyag kibocsátó források működnek, lakos él. Azokon a településeken, melyek nagy forgalmú útvonal szennyező hatásának vannak kitéve, kb lakos él. Olyan települések lakosainak száma, melyek mindkét fenti hatásnak ki vannak téve, fő. 21

22 UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA z utóbbiak mind városi rangú települések, köztük 3 a legnépesebb: Gödöllő, unakeszi és udaörs. A fokozott expozíciónak kitett lakosokat tekintve látható, hogy a közúti közlekedés hatásának az agglomeráció lakóinak 11,9%-a van kitéve, míg az ipari emissziók hatása a lakosságnak csak 5,4%-át érinti. Az intézkedések során tehát elsősorban a közlekedés okozta légszennyezésre kell figyelmet fordítani. Azok a települések, melyek mind a közlekedés, mind pedig az ipari emissziók hatásának ki vannak téve, kiemelt figyelmet érdemelnek (7. sz. táblázat). Az itt lakók fokozottan exponált csoportja (lakosság 20%-a) az agglomeráció lakosságának 4,4%-át teszi ki. 7. sz. táblázat Közlekedési és ipari missziók által egyaránt érintett települések Összes lakos (fő) Jelentősen exponált lakos (fő) udaörs unakeszi Gödöllő Pilisvörösvár Törökbálint Vác A lakosok száma a zóna besorolás alapján A települések levegőminőségének a jelen tanulmány szerinti besorolása alapján, határérték feletti ( és ) besorolású település közigazgatási területén élők száma a 8. sz. táblázat szerint alakul. 8. sz. táblázat A és zónába sorolt településeken élők száma Lakos (fő) Az agglomeráció lakosságának %-a nitrogén-dioxid ,9 porterhelés ,9 kén-dioxid , ,7 szén-monoxid benzol Figyelembe kell venni, hogy mint az előzőekből is kitűnik, a közigazgatási területen lakóknak csak egy kisebb hányada él a határértéket ténylegesen meghaladó mértékben szennyezett település-részeken. Az intézkedési terv céljának megfelelően azonban a besorolásnál a települések közigazgatási területét kell figyelembe venni. 22

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció intézkedési terve a NO 2 szennyezettség csökkentése érdekében

Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció intézkedési terve a NO 2 szennyezettség csökkentése érdekében Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció intézkedési terve a NO 2 szennyezettség csökkentése érdekében 2011. Készítette: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel: +36 79 426 080 fax: 36 79 322 390 E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003642 Oldal: 1/63 KÖRNYEZETI

Részletesebben

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17.

A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. A PM 10 Csökkentési Program Beszámoló OGY Fenntartható Fejlődés Bizottság 2013. szeptember 17. Dr. Dobi Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetmegőrzési Főosztály PM 10 - kisméretű

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2013. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítő értékelése Készítette: ÉLFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 2014 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Szakértői vélemény. Megrendelő: Rezonátor Bt. 6500 Baja, Szivárvány u. 70. Készítette:

Szakértői vélemény. Megrendelő: Rezonátor Bt. 6500 Baja, Szivárvány u. 70. Készítette: 1 Szakértői vélemény A tervezett győri új multifunkcionális sportcsarnok (Magvassy Mihály Sportcsarnok, 9027 Győr, Kiskút liget) létesítendő új légszennyező anyag kibocsátó pontforrásaiból (kazánkéményekből)

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése

A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése Pusztai Krisztina, Dr. Béres András KVI Plusz Kft A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVEGŐMINŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 1.) Dunaújváros levegőminőségi helyzetének rövid elemzése A szennyezett területek lehatárolása a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

Részletesebben

Exp. 8. melléklet. E g

Exp. 8. melléklet. E g 1 8. melléklet A dorogi pernyelerakón tervezett hulladékhasznosítási tevékenység légszennyező hatásának számítása, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározása a légszennyező anyagok légköri terjedésének

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft.

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Fogalmak, EU előírások Témakörök EU előírások átültetése a magyar jogrendbe

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen KÖRNYEZETI LEVEGŐ. File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182

Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen KÖRNYEZETI LEVEGŐ. File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182 KÖRNYEZETI LEVEGŐ File név: PAKSII_KHT_16_Levego 1/182 File név: PAKSII_KHT_16_Levego 2/182 TARTALOMJEGYZÉK 16 KÖRNYEZETI LEVEGŐ... 11 16.1 Jogszabályi háttér Területi besorolás, határértékek... 11 16.1.1

Részletesebben

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága

BAFT Környezetgazdálkodási ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó K Ö R N Y E Z E T G A Z D Á L K O D Á S I K I E M E L T P R O G R A M J Á N A K A K T U A L I Z Á L T V Á L T O Z A T A ÉS B U D A P E S T I A G G L O M E R Á

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

Budapest légszennyezettségi adatai

Budapest légszennyezettségi adatai Budapest légszennyezettségi adatai Az Európai Bizottság felkérésére a Tiszta Levegőt Európának (Clean Air For Europe, CAFE) folyamat részeként átfogó elemzés készült a légszennyezésnek a környezetre és

Részletesebben

A NUKLEÁRIS BALESETEK ESETÉN HAZÁNKBAN HASZNÁLT LÉGKÖRI TERJEDÉS- ÉS DÓZISSZÁMÍTÓ SZOFTVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A NUKLEÁRIS BALESETEK ESETÉN HAZÁNKBAN HASZNÁLT LÉGKÖRI TERJEDÉS- ÉS DÓZISSZÁMÍTÓ SZOFTVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A NUKLEÁRIS BALESETEK ESETÉN HAZÁNKBAN HASZNÁLT LÉGKÖRI TERJEDÉS- ÉS DÓZISSZÁMÍTÓ SZOFTVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. A munka résztvevői

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 2015. október TARTALOM 1. A levegőminőség

Részletesebben

tnagy1953@gmail.comgmail.com

tnagy1953@gmail.comgmail.com Légszennyező források közvetlen hatástávolságának becslése - egy lehetséges eszköz - MMK Környezetvédelmi Tagozat Nyíregyháza, 2015. november 2. Dr. Nagy Tibor NAT-NAP NAP Bt., Szolnok tnagy1953@gmail.comgmail.com

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére. Bognár Judit intézményvezető Budakalász Város Polgármestere 61/2013.(IV.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 25-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Fenntartható térségfejlődés A fenntartható térségfejlődés célja, hogy a fejlődés a természeti és épített környezet értékeinek védelme mellett a lakosság életminőségének javulását és a mindezeket megalapozó

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302 Andrei Indrieş 1 AZ ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG TERMÉSZETI PARK BEVEZETÉS A 75 000 hektáron elterülı Erdélyi Szigethegység Természeti Parkot 2003-ban nyilvánították védett területté. A Természeti Park három

Részletesebben

Véleményezés. a HCM 1890 Kft. Cementgyár létesítése a Kft. Miskolc-hejőcsabai telephelyén megnevezésű környezeti hatásvizsgálati eljárásában

Véleményezés. a HCM 1890 Kft. Cementgyár létesítése a Kft. Miskolc-hejőcsabai telephelyén megnevezésű környezeti hatásvizsgálati eljárásában Véleményezés a HCM 1890 Kft. Cementgyár létesítése a Kft. Miskolc-hejőcsabai telephelyén megnevezésű környezeti hatásvizsgálati eljárásában Készítette: Szuhi Attila, geográfus, a Zöld Kapcsolat Egyesület

Részletesebben

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés. MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/11C00039

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés. MVM Zrt szerződésszám: MVM TEVH/11C00039 Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A LEVEGŐMINŐSÉG FELMÉRÉSE MVM Zrt

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN Budapest, 2006 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel. 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag)

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel. 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag) Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag) 1 Cégbemutató A Sensor Technologies Kft. videó analitikai rendszereket fejleszt budapesti székhellyel.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/985/2008 Tervezet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.)

Részletesebben

Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése

Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése Elfogadta: 181/2016. (V. 17.) Kt. hat. Budapest XVI. kerület Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése Összeállította: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása 1 A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása Nagy Zoltán Dr. Szász Gábor Debreceni Brúnó OMSZ Megfigyelési Főosztály Debreceni

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Intézkedési Program. Eger kijelölt város levegőminőségének javítására

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Intézkedési Program. Eger kijelölt város levegőminőségének javítására Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Intézkedési Program Eger kijelölt város levegőminőségének javítására Felülvizsgálat Készítette: Levegőtisztaság- és Zajvédelmi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013.

ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ. Szombathely, 2013. ZALAEGERSZEG VÁROS LEVEGİTERHELTSÉGI SZINTJÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ LEVEGİMINİSÉGI TERV Szombathely, 2013. Tel.: (94) 506 700 Fax: (94) 313 283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2005. Dunaújváros 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2005. Dunaújváros 2006. TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról Dunaújváros 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 6 I. Légszennyezettségi állapot 6 II. Vizeink

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ 197 Budapest, Gyáli út 2 6. Levélcím: 1437 Budapest Pf. 839. Telefon: (6-1) 476-12-83 Fax: (6-1) 215-246 igazgatosag@oki.antsz.hu Összefoglaló A 212. évi

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27.-i ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a megye környezetállapotáról

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Közlemények a budapesti agglomerációról 16.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. Közlemények a budapesti agglomerációról 16. A településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 között a népszámlálási adatok tükrében Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom Településszerkezeti

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013), pp. 309 318. LEVEGŐMINŐSÉG VIZSGÁLATA, SZMOGHELYZETEK ELEMZÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN AIR QUALITY MONITORING AND ANALYSIS OF SMOG EPISODES IN THE NORTH-HUNGARIAN

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről 1 Kazincbarcika Város Önkormányzata 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete a füstköd-riadó tervről Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Feljegyzés. 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel.

Feljegyzés. 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel. Feljegyzés Készült: 2009. március 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kihelyezett üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Borai Tamás Horváth Jenő Punk

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN VÁROSFEJLESZTÉS RT. H-1022 Budapest, Ruszti u.10. Tel.: 346-0210, 346-0211 Fax: 326-6556 e-mail: varosfej@enternet.hu A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári szezonban 2013. október 5.

Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári szezonban 2013. október 5. Ha végre itt nyár, és meleg az idő Hazai fürdők forgalma a nyári ban 2013. október 5. A címben szereplő idézettel kezdődik a Pancsoló kislány című népszerű, a forró nyári strandi hangulatot megzenésítő

Részletesebben