Új díszkivilágítással köszöntötte az adventet a Tisza Lajos körút közelmúltban fölújított szakasza. A Mérey és a Gogol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új díszkivilágítással köszöntötte az adventet a Tisza Lajos körút közelmúltban fölújított szakasza. A Mérey és a Gogol"

Átírás

1 2004. NOVEMBER A V Á R O S NAGYÍTÓ ALATT A HELYI GAZDASÁG OLDAL NYOLCSZÁZ CSALÁD JELENTKEZETT A PANELREKONSTRUKCIÓS PROGRAMRA OLDAL FODOR GERGELY AZ IFJÚSÁGI POLGÁRMESTER..4. OLDAL ELKÉSZÜLT A HOLT-MAROS REHABILITÁCIÓJA.5. OLDAL A NAGY CSATÁNAK KÉT GYÔZTESE VOLT OLDAL KEZÉBE VETTE SORSÁT A BETON OLDAL K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Apró égôk tízezrei csillognak a fák koronáin Díszkivilágítás a Tisza Lajos körúton Élôben, tévén és interneten Az elsô városfórum A szegedi önkormányzat elmúlt két évének eredményeirôl számolt be Botka László polgármester november elején a városháza dísztermében a városlakók elôtt. A ciklus félidejében kezdeményezte Botka László, Szeged polgármestere, hogy a lakosság elé áll: beszámol azokról az eredményekrôl, amelyeket a 2002-ben megválasztott önkormányzat elért. A városházán este 6 órai kezdettel megtartott fórumot a szegedi városi televízió élôben közvetítette, de a történéseket az interneten keresztül is figyelemmel kísérhették az érdeklôdôk. A világháló nyújtotta kényelem ellenére zsúfolásig megtelt a díszterem. A tévéközvetítés miatt szûk egy órásra szabott beszámoló közönségét Csala Gabriella, a városi televízió ügyvezetô igazgatója köszöntötte, hozzátéve: ez az elsô városfórum, beszéljük meg közösen címszóval. Ilyen rendezvényre még nem került sor, Botka László az eltelt két esztendô során félévente a választókörzetekben értékelte az önkormányzat munkáját. Mielôtt a polgármester megtartotta volna beszámolóját, rövid film foglalta össze az utolsó két esztendô fôbb történéseit. Amely kiemelte, a város és a kormány közötti együttmûködésnek köszönhetô, hogy a logisztikai központ területét ingyen kapta meg az önkormányzat az E75-ös út mentén, s hogy a szegediek érdekében idén március 12-étôl matricássá vált az M5-ös. Majd május közepén elkezdôdött a régóta megváltóként is várt sztráda építése. Az átmenô forgalom elvezetésére épül a nyugati elkerülô út, a városon belül pedig körforgalmak, útfelújítások javítják a közlekedés helyzetét. Az iskolaév kezdetére befejezôdött a Tisza Lajos körút átépítése, miközben soha nem látott méretekben zajlik a csatornaépítés, egyre több lakást újítanak fel, tart a kulturális intézmények, a Kisszínház rekonstrukciója, pályázatok segítségével egyre több pénz jut az egészségügynek. Botka László aki a film levetítését követôen vette kezébe a mikrofont arról beszélt, hogy a városvezetés három fô irányt tart szem elôtt: a gazdaság- és városfejlesztést, valamint a város üzemeltetését. Utalt arra, mekkora veszteségek érték Szegedet és az itt élôket a rendszerváltást követô közel másfél évtizedben, amikor 10 ezer embernek szûnt meg a munkahelye. A déli határokon háború dúlt, hiányzott az infrastruktúra és Szegedet elkerülték a befektetôk. A városvezetés megválasztásakor, két évvel ezelôtt azt mondta: új korszak kezdôdik. Majd így folytatta a polgármester: az a város lehet sikeres, amelyik ismeri adottságait. Szegedet éppen ezért nem kell kitalálni, földrajzi helyzetébôl adódik, hogy milyen irányba fejlôdjön. Ennek megfelelôen a városvezetés két utat lát lehetségesnek. Azt, hogy Szeged földrajzi fekvésének köszönhetôen Európa kapuja lehessen, egyetemi város jellegébôl pedig, hogy a tudásközpont szerepét töltse be. A földrajzi fekvés elônyeinek kihasználását az infrastruktúra fejlesztése, a sztráda- és útépítések segítik, az egyetem, a tudás nyújtotta elônyöket pedig úgy kamatoztatják, hogy a jövôben helyben valósuljanak meg a kutatási eredmények, a szegediek tudása itt hasznosuljon. Erre a célra hozta létre a város az egyetemmel és különbözô intézményekkel közösen a Biopolisz Kft.-t. (Folytatás a 2. oldalon.) Botka László a szegediek kérdéseire válaszol Új díszkivilágítással köszöntötte az adventet a Tisza Lajos körút közelmúltban fölújított szakasza. A Mérey és a Gogol utca között több tucat fát ékesítettek égôfüzérekkel. Az ünnepi fényözön 4,5 millió forintba került. A gyertyák fényét több tízezer apró lámpácska ragyogása váltotta föl a szegedi Tisza Lajos körút fölújított szakaszán, amikor november 26-án, pénteken, a korán érkezô alkonyatban bekapcsolták az új díszkivilágítást. Az ünnepélyes pillanat elôtt a Pavane táncegyüttes reneszánsz ruhába öltözött tagjai, gyertyával kezükben adtak elô korabeli táncokat. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester rövid köszöntôjében úgy fogalmazott, hogy a díszkivilágítás a körútfölújítás jelképes befe- jezésének tekinthetô. Hozzátette, hogy a kiskörút átépített és megszépült szakasza a lámpafüzérekkel a budapesti Andrássy úthoz, vagy némi túlzással a karácsony elôtt hasonlóképpen fénylô lámpácskák sokaságával ékesített párizsi Champs-Élysées-hez vált hasonlóvá. Az alpolgármester reméli, hogy a vonzó környezet visszacsábítja a körút üzle- teibe az átépítés kellemetlenségei miatt más boltokat vagy bevásárlóközpontokat keresô közönséget. A közel negyven fa koronái köré font lámpafüzérerdô 4,5 millió forintba került. Egy-egy fára háromöt, egyenként húszméteres füzér került, egy füzéren közel kétszáz kis égôvel. A díszlámpácskák a közvilágítással együtt, szürkületkor gyulladnak föl. Elôször állítanak ki szegedi mûvészek a Klauzál téren Három helyen is nyílt karácsonyi vásár November 27-én, szombaton egyszerre három helyszínen a Széchenyi, a Klauzál és a Dugonics téren is megnyílt az idei karácsonyi vásár Szegeden. Most nem rakodtak ki az iparmûvészek a Dóm térre, mert a szervezôk, veszteségre hivatkozva nem vállalták a vásár további szervezését, ám az itteni programok egy részét a Dugonics térre helyezték át. November 27-tôl december 23-ig a Dugonics téren a Kárpát-medencei kézmûvesek, mesteremberek kínálják portékáikat. Mivel nem volt kifizetôdô, az idén nem rendeztek a Dóm téren karácsonyi vásárt, helyette az muzsikáló szökôkút körüli téren lehet megvásárolni a kézmûves termékeket, és ugyancsak itt gyújtották meg a máglyákat is, amelyek mellett egészen karácsonyig melegedhetnek napközben a szegediek. A Széchenyi téren is felállították a fából készült, esztétikus elárusító pavilonokat. A hagyományokhoz híven itt is november 27-én kezdôdött a vásár. A hosszú évek alatt már megszokott rendezvényen december 23-ig kínálhatják áruikat a kereskedôk. Az idén elôször rendeztek karácsonyi vásárt a Klauzál téren, ahol szegedi képzômûvészek és alkotók mutatják be és kínálják munkáikat egészen az ünnepekig. A különlegesség számba menô szabadtéri képzômûvészeti tárlat az adven- ti idôszakban négy hétig tart majd. Az idén elsô ízben megrendezett Klauzál téri csillag galériában a festôk, grafikusok és iparmûvészek mellett bemutatkoznak a fotósok is.

2 2 Szegedi Tükör Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyûlése Nagyító alatt a helyi gazdaság Félidejéhez érkezett az önkormányzat (Folytatás az 1. oldalról.) A városfejlesztéssel kapcsolatban arra tért ki a polgármester, hogy alapelv: nem lehet különbséget tenni városrészek között. Nem szabad elôbb a Belvárost fejleszteni, és legutoljára a többit, hanem a források átcsoportosításával egy idôben kell gondoskodni az összesrôl. Ezért épülnek a városrészekben mûvelôdési házak, közösségi terek, s majd a falvakra jellemzô nyugalom párosul többek között a csatornázásnak köszönhetôen a városi színvonallal. Két év alatt 35 milliárd forintnyi fejlesztési programot fogadott el az önkormányzat, az összeg 72 százalékát külsô források teszik ki. Ezt követôen Botka László az írásban és telefonon feltett kérdésekre válaszolt. A panelrekonstrukcióval kapcsolatban elmondta: nincs már pénzügyi korlát, az önkormányzat minden igénylônek ebben az évben 800 család pályázott megadja a támogatást. A Gyevi temetôrôl szólva kijelentette: számára is megrendítô volt, ahogy halottak napján a sírkert hûlt helyén búcsúztak el az emberek szeretteiktôl. Elmondta: azt a tulajdonos, a katolikus egy- ház adta el, majd megkérte az önkormányzatot, hogy a létrehozandó kegyeleti parkot tartsa rendben. A város igent mondott. Botka megköszönte az embereknek a Tisza Lajos körút átalakításánál tanúsított türelmet, majd kijelentette: a beruházások a tervezett ütemben megvalósulnak, egyedül a Szent István tér rekonstrukciójának kezdése csúszik át tavaszra, a brüsszeli adminisztráció miatt. Arra a kérdésre, miért ez az önkormányzat aratja le csatornaépítésben az elôzô sikereit, azt válaszolta: ôtôle oda lehet férni a sikerhez. Úgy hírlik, vasfegyelmet tart a polgármester szólt a kérdés, hogy igaz-e. Botka szerint egy polgármestertôl ezt joggal várják el a városlakók. S hogy mikor várhatók a megszorító intézkedések, mivel a városvezetés csôdhelyzetet jelentett. A polgármester szerint nem lesz megszorítás, évi 1 1 milliárd forinttal csökken a város adóssága, amely 6 milliárd volt két évvel ezelôtt. Ma is van bankkölcsöne az önkormányzatnak, de amíg között a hitelek a mûködést finanszírozták, ma a fejlesztést. F. K. Válasz a kérdésekre A városháza dísztermében Gregor József is fellépett Az önkormányzatok gazdálkodása került terítékre a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) november 26-án és 27-én Szegeden tartott közgyûlésén. Huszonkét nagyváros polgármestere találkozott Szegeden az MJVSZ közgyûlésén. Toller László, a szövetség elnöke, Pécs polgármestere bevezetôjében elmondta, hogy a megyei jogú városok helyzete kiváltságos, hiszen az itteni önkormányzati vezetôk a munkájuk során hozott döntéseken keresztül befolyásolják a környezô települések és az egész térség sorsát. Éppen ezért a évi költségvetés irányelveinek tárgyalásakor a kormány érdeke az önkormányzatokkal történô hatékonyabb együttmûködés kialakítása. A megyei jogú városok gazdaságpolitikai lehetôségeinek kiszélesítése várható a közti idôszakban, a területfejlesztési politika célja a tudásalapú társadalom megteremtése. Ennek egyik eleme a fejlesztési döntések régiókba és kistérségekbe történô telepítése, mely lehetôvé teszi, hogy a döntéseket az érintettekhez közelebbi szinten hozzák meg, így garantálva a helyi kezdeményezések sikeresebb felkarolását. A kistérség keretei lehetôséget adnak a feladatok szakszerûbb, összehangoltabb és gazdaságosabb ellátására. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetô Tanács kor- mányzati oldala a évi költségvetési törvény keretében újabb keresetnövelést irányzott elô, melynek fedezetét részben a központi költségvetés biztosítja, részben pedig a költségvetési szerveknek, a helyi önkormányzatoknak mint intézményfenntartóknak kell megteremteniük intézkedéseikkel és saját forrásokból. A foglalkoztatottak többségére vonatkozó elv szerint a béremelés 1,5%-ára helyi intézkedéssel kell fedezetet biztosítani. A kormány ugyan hangsúlyozza, hogy nem célja, de a bérpolitikai törekvések érvényesítésének lehetséges és mérlegelhetô következménye a létszámcsökkentés. A szövetség proaktív állásfoglalását az indokolja, hogy az önkormányzatok forráshiány miatt nem tudják biztosítani a keresetnövekedés fedezetét, ezzel veszélybe kerülhet az önkormányzati feladatok teljesítése, valamint azok minôsége, ami elsôsorban a többletfeladatok elvégzésére vonatkozik. Az önkormányzati oldal megállapítása szerint a kormány jelenlegi bérfejlesztési elképzelése nem valósítható meg állami támogatás hiányában. A hét országos önkormányzati szövetség közös levélben fordult a miniszterelnökhöz és kérték a kormányzati oldal képviselôit, gondolják át a helyi önkormányzatok érintô évben hozott és évre tervezett bérpolitikai intézkedéseket. Az MJVSZ célja a kedve- zôtlen és szakmai szempontból sem megalapozott jogszabályi környezet módosítása. Az önkormányzatok alapvetô érdeke, hogy a szennyvízberuházások építése, közlekedési vállalatok, a hulladékkezelô kht.-k és a sportlétesítményeket üzemeltetôk adólevonási jogának visszaállításával fokozzák költségvetési hatékonyságukat. A nagyvárosok képviselôi számára világossá vált, hogy a jövôben az egészségügynek olyan tudatos fejlesztéspolitikára van szüksége, amely képes a területi különbségek kezelésére, és amely a hátrányos helyzetben lévô csoportok problémáival komplex módon foglalkozik. A népegészségügy programot a továbbiakban közelebb kell hozni azokhoz, akiknek szólnak, hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy annak teljesítése nem kizárólag az ellátórendszeren, hanem magukon az embereken múlik. Az egészségügy területén változásra utal az alapellátási csomag meghatározása, amely nem a szolgáltatási kör szûkítését jelenti, hanem annak pontos meghatározását, milyen ellátás finanszírozható a biztosítottak számára. A közgyûlés november 26-i ülésnapján aláírták a Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Megyei Jogú Városok Szövetsége közti szándéknyilatkozatot. Ennek célja hogy az önkormányzati és a gazdasági szféra szereplôi közösen pályázzanak valamilyen fejlesztési célra. Érdeklôdôk és résztvevôk a Mars téren Sikeres volt a Lakásvásár Jól sikerült az elsô szegedi Lakásvásár. Szegeden volt a legtöbb résztvevô és érdeklôdô azon vidéki városok közül, ahol megszerveztük a rendezvényt. A lakásépítôk, ingatlanforgalmazók jól együttmûködtek, más városok egymást versenytársnak számító cégei sokszor még csak szerepelni sem akartak egyazon bemutatón. A szegedi résztvevôk azonban fölismerték: minél több a kínált lakáslehetôség, annál nagyobb lesz az érdeklôdés, így többen járnak jól. Lakásvásárlók, -kínálók egyaránt. Már az elsô napon több mint ezren keresték föl a Mars téri vásárterületen tartott rendezvényt; a pontos létszámot azért nem lehet tudni, mert belépôjegyet a szervezôk nem szedtek, mondván, akik most akarnak la- kást venni, hanem azok is, akik még csak tervezgetnek, s az összegyûjtött ajánlatokat elrakják késôbbi idôpontra. A fiatalokból nagy érdeklôdést váltott ki a kormány lakástámogatási változtatása, a hírek szerint 10 százalék önrész birtokában már lehet lakást venni, és a szocpol is beleszámíthat az önrészbe. A fórumon számos kérdés érkezett a polgármesterhez, melyek közül a névvel-címmel ellátottakra személyes választ kaptak az érdeklôdôk. Az alábbiakban a szakirodák segítségével néhány olyan kérdésre adjuk meg a választ, amelyek ugyan név nélkül érkeztek, ám számot tarthatnak a szegediek érdeklôdésére: 1. Sok helyen nincsen vagy elhanyagolt, lepusztult a fedett buszváró. A petôfitelepi végállomásnál is hiányolják az utasok a kulturált körülményeket. Az önkormányzat az idén nyolc millió forintot költött buszmegálló pavilonok kihelyezésére. A sorrendet részint a képviselôk rangsorolták, kiki jelezte, hogy választókörzetében hol vannak a legégetôbb gondok. Másrészt pedig, ahol új, nagy beruházások valósultak meg, mint például a Tisza Lajos körút rekonstrukciója kapcsán, szintén több új tömegközlekedési várót létesítettek, padokkal, ülôhelylyel. Ahol folytatódik a rekonstrukció (Szent István tér, Anna kút környéke), ott természetesen megújulnak a tömegközlekedési megállóhelyek is. 2. Mi várható a trolifejlesztés területén? Tervezzük a 6-os vonal kiépítését és a 8-as meghosszabbítását a Honvéd térig. Ehhez azonban elôször az Anna-kút környék rekonstrukciójának kell elkészülnie, ami várhatóan a Szent István tér átépítésével egyidejûleg valósul meg. A Tisza Lajos körút felújításakor már úgy készültek a felsôvezetékek, hogy ezzel a terheléssel is számoltunk. Késôbbi terv a Körtöltés utcai trolivonal, az újonnan épült lakóterületek kiszolgálására, elôbb azonban itt is az utakat kell meg-, illetve átépíteni. 3. Sok szó esett a panelrekonstrukciós programról, de látott már valaki olyan panelházat, amely így újult meg? Bizony, láthatott. Az ismert egyharmad saját erô egyharmad önkormányzati támogatás egyharmad kormányhozzájárulás konstrukcióban készült el a Csongrádi sugárút 61. és 86. szám alatti tömb, a Kukorica utca 6., vagy a Kereszttöltés utca 15. A munkálatok értéke összesen több mint 46 millió forint, ami azonban jövôre megtöbbszörözôdhet, hiszen a szegediek az idén 22 társasház felújítására pályáztak, reméljük, sikeresen. 4. A polgármester úr azt ígérte, hogy nemcsak a belváros, hanem a külterületek is fejlôdni fognak a jövôben. A Tisza Lajos körút, a Kisszínház, a tömbrehabilitáció megint mind a városközpontban van! A panelövezetek azonban már nem, s épp az elôzô kérdésre adott válasz szól róluk. De van ennél nagyívûbb tervünk is: uniós forrásból szeretnénk Tarján városrész teljes megújítását elérni, ami elsô- sorban a lakókörnyezet, a közterek, közparkok, játszóterek megszépítését tenné lehetôvé. És persze nem a belvárosban vannak a Körtöltésen kívül esô kertvárosi övezetek sem: Tápén már elkészült a Bálint Sándor iskola új szárnya, Gyálaréten befejezéséhez közeledik a mûvelôdési ház bôvítése, Szôregen lebontják és újat építenek tavaszi kezdéssel, Kiskundorozsmán megszépült a fôtér és ugyancsak bôvül a mûvelôdési ház. Sok volt a kerékpárúttal kapcsolatos kérdés is. Ezek majdnem százalékban sokallják, illetve keveslik a bicikliutat. Igazságot tenni az ügyben nem lehet, de a szakiroda terveit ismertetni igen. Eszerint: Az elkészült, idén és tavaly átadott kerékpárutak részben uniós elôírások miatt, részben pedig városi koncepció okán kerültek éppen oda, ahol vannak: cél ugyanis, hogy a város keresztülszelhetô legyen észak-dél és kelet-nyugat irányban is, két keréken, biztonságosan. Egyik kérdezô fölvetette, hogy a járda-kerékpárút átmenet sok helyen szintbeli különbséget is jelent. Az új kerékpárutak már zökkenômentesek, a régebbieket pedig felújításkor alakítjuk át. Jövôre egyébként a Petôfi sugárút-szabadkai úti, a Margaréta utcai, a Makkosházi körúti és a Kossuth Lajos sugárúti kerékpárutat újítjuk föl.

3 Szegedi Tükör 3 Autóbuszjáratot, csapadékvíz-elvezetést, utat kapnak a baktóiak Egyre több a pályázó jók a tapasztalatok Nyolcszáz család jelentkezett a panelrekonstrukciós programra Közvilágítást kaptak a kiskertek Átadták a kiskertekben kiépült közvilágítási hálózatot. Minap a polgármester a baktói kiskertekben találkozott a lakókkal, és megígérte: kerékpárút és csapadékvíz-elvezetô árok épül a Pihenô utcában. Megvizsgálják, merre járjon a busz, és hogyan lehet kohósalakos utakat építeni. Utcai lámpák kerültek a kiskertekbe, 120 millió forintot költ idén Szeged a közvilágítás fejlesztésére. Ennek harmadát a kiskertekben használták el. Botka László polgármester elmondta: 269 lámpatestet szereltek fel Baktón, Subasán, Sziksóson, Tápén. De nemcsak a külterületekre jutott, a program keretében díszkivilágításra is költöttek a városban. A Tisza Lajos körúton a közelmúltban fölújított jogi kar épülete például ennek köszönhetôen fényárban pompázhat esténként. Botka László a közvilágítás ünnepélyes átadása alkalmából lakossági fórumot is tartott Baktóban. Gila Ferenc képviselôvel együtt tájékoztatták a helyieket arról, milyen további fejlesztéseket terveznek a kiskertekben. Botka László hangsúlyozta: 2006-ig minden erôforrást leköt az, hogy Szeged belterületén utakat építsenek, csatornázzanak. A legszükségesebb fejlesztésekre azonban sort ke- rítenek a kiskertekben is. Az itteniek, kérésüknek megfelelôen már be tudnak jelentkezni hivatalosan lakhelyükre, hiszen az utcák nevet, számot kaptak. Járda, kerékpárút épül, elôkészítik az útépítést. A polgármester személyesen garantálta, hogy a Pihenô utcai kerékpárút-építéssel egy idôben árkot is létesítenek, így a csapadékvíz elvezetését is megoldják. Gila Ferenc pedig elmondta: arra kérte a közút kezelôjét, dolgozzák ki, hogyan lehetne a keskeny betonlapokkal burkolt Pihenô utcában legalább kohósalakból kitérésre alkalmas öblöket építeni. Az autósok így könnyebben elhaladhatnának egymás mellett. Jövô év márciusáig a polgármesteri hivatal szakemberei azt is megvizsgálják, hogy merre lehetne vezetni a kiskerteket kiszolgáló autóbuszjáratot. Ehhez azonban ki kell szélesíteni az utcákat. Ugyanez a feltétele a belterületbe vonásnak. Ezért a polgármester a lakosság nyilatkozatait várja, hogy hajlandók telkükbôl fölajánlani. A lakosság hozzájárulásával építhetnének utakat is a területen. Nemrégiben hasonló összefogással járda készült. A polgármester ígérte: tovább segíti a kiskertekbe költözött több száz ember mindennapjainak könynyebbé tételét. Az épület teljes homlokzata hôszigetelést kapott Egyre nagyobb az érdeklôdés Szegeden az iparosított technológiával épült, azaz a panel- és a téglablokkos házak felújítására kiírt pályázatra. Míg 1998 és 2002 között mindöszsze három társasház pályázott, s 102 lakást újítottak fel a városban állami és önkormányzati segítséggel, addig az idén 22 szegedi társasház közel nyolcszáz lakója nyújtott be pályázatot. A hirtelen megélénkülô érdeklôdéshez a jó tapasztalatok is hozzájárultak. Az ipari technológiával épült panel- és téglablokkos házak többségén tetô- és homlokzatszigetelést, nyílászárócserét terveznek. Az épületszigeteléssel és korszerûsítéssel kapcsolatos pályázatokról az eddig eltelt rövid idô ellenére is jók a bennlakók tapasztalatai. Az újszegedi Közép fasor 5 A alatt élô 14 család már több mint egy esztendeje átesett az épület teljes korszerûsítésén, a munkák után nemcsak komfortosabban élhetnek régi lakásukban, de az ingatlanok értéke is nôtt. Harminckét éves az az épület, amelyben lakunk mondja Kincses György, a két tucat itt lakó egyike. Az az igazság, hatalmas vonzerô volt az, hogy az önkormányzat és az állam támogatást nyújt a korszerûsítéshez, mert így harmadáron tudtuk korszerûsíteni otthonainkat. Hogyan sikerült indulni a pályázaton? Sikert csak úgy lehet elérni, ha minden lakó egyet akar. Nálunk mind a tizennégy család egyetértett abban, hogy érdemes korszerûsíteni az épületet ben adtuk be a pályázatot. Szerencsére a jogásztól a mûszaki szakemberig szinte mindenféle foglalkozás megtalálható az épületben. Ez könnyebbé tette a tervezést. Nagy segítségünkre volt Kaplonyi György közös képviselô, aki végigvitte a papírmunkát. Lakásonként átlagosan egymillió forintba került a felújítás, korszerûsítés. Ennek csak egyharmadát kellett letétbe helyeznünk a munkák megkezdése elôtt augusztusában kezdték és októberre be is fejezték a munkálatokat. Mire futotta a 14 milliós költségvetésbôl? A teljes homlokzat hôszigetelést kapott, a tetôt víz- és hôszigetelô réteggel vonták be, valamint kicserélték a lépcsôházi nyílászárókat. Egy tél már van az itt lakók mögött. Milyenek a tapasztalatok? Elôzetes számításaink szerint hatnyolc év alatt térül meg a beruházás, ám az energiaárak emelkedése miatt ez az idô még rövidebb lehet. A lakások komfortja jelentôsen megváltozott, a falak nem olyan hidegek, mint régen, a lépcsôház is melegebb. És persze a gázfogyasztásunk is csökkent, hiszen a lakásokat konvektorral fûtjük. Kincses György szerint jelentôs tényezô az is, hogy az itt található ingatlanok értéke is megnôtt a rekonstrukció nyomán. Most a kéményrekonstrukciós programon indultunk. Ha nyerünk, jövôre felújítjuk az épület elavult kéményrendszerét. Az IKV Rt. arra számít, hogy jövôre még több társasház jelentkezik a panelrekonstrukciós pályázatra. Szeged 70 ezer lakásából 28 ezer az iparosított technológiával épült, így ezek jelentôs része elsôsorban a hatvanas-hetvenes években épültek egyre inkább rászorul a jelentôs energiamegtakarítást hozó felújításra. Az önkormányzat preferált beruházásai között szerepel Egymilliárdos fejlesztés a szegedi repülôtéren Tavasszal elkezdik építeni az 1185 méteres, aszfaltos futópályát a szegedi repülôtéren. A beruházás egymilliárd forintba kerül. A reptérfejlesztés a szegedi önkormányzat preferált beruházásai között szerepel. A városi és a megyei önkormányzat a 2004-es és 2005-ös költségvetésébôl összesen kétszázmillió forintot különített, különít el erre a célra. Áprilisban a kormány kétszázmillió forintot ítélt meg a munkálatokra. A Polgári Légiközlekedési Hatóság már jóváhagyta a szegedi repülôtér általános fejlesztési tervét, amit a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium terjeszt majd a kormány elé nyilatkozta Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési alpolgármestere. A hatályos tör- vények szerint csak a kabinet adhat engedélyt a regionális repterek fejlesztésére. A városfejlesztési alpolgármester elmondta: a szegedi repülôtér fejlesztése az eredeti ütemterv szerint halad, már elkészültek az 1185 méteres, beton alapú, aszfaltos futópálya kiviteli tervei. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan 2005 tavaszán elkezdik építeni a futópályát a hozzá tartozó, könnyített szerkezetû gurulóúttal. Jelentôs összeget emészt fel a reptér vízrendezése, mely során kiépítik a jelenlegi füves területen a csapadékvíz-elvezetô hálózatot. Nagy Sándor számításai szerint a beruházás közel egymilliárd forintba kerül. Mivel a tervezett költség megközelíti az egymilliárd forintot, mindenképpen szükség van további forrásokra. A város a Nemzeti Területfejlesztési Hivatalhoz és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz nyújtott, illetve nyújt be pályázatot kiegészítô támogatásra. Hosszú évek után megtettük az elsô lépést mondta Podolcsák András. A szegedi repülôtér vezetôje úgy véli: nem csupán közlekedési, de városfejlesztési szempontból is nagy elôrelépés a létesítmény fejlesztése. Az aszfaltos futópálya már képes lesz közepes gépek fogadására is. Ugyanakkor megmarad az 1500 méteres, füves, sportcélokra használható futópálya is. A reptér vezetôje hozzátette, a futópálya teljes kiépítése robbanásszerû változást, igazi kereskedelmi hasznot hozhatna a városnak.

4 4 Szegedi Tükör Több program és egzisztencia Életmû földön és vízen Fodor Gergely a diákpolgármester Bánki Horváth Béla gyémántdiplomás pedagógus Gyémánt diplomát kapott 60 éves munkájának elismeréseként a Szegeden élô dr. Bánki Horváth Béla. Nem könnyû összefoglalni, mi mindenre oktatta a fiatalokat. Tanított kémiát, biológiát, testnevelést, oktatott mezôgazdasági gyakorlatot és úszást is. A tanítás és a sport is életmû, egyformán büszke vagyok mindkettôre. Az elismeréseket nem pillanatnyi, hanem hosszan tartó eredményeimért kaptam mondta Bánki Horváth Béla. Pedagógusnak készült 16 éves kora óta, amikor tanára megkérte, egyik barátja gyenge tanuló fiát korrepetálja matematikából. Az osztályból hatan álltak bukásra, ezért Béla bácsi úgy gondolta, egyúttal ôket is tanítja. Kitettem a háromlábú táblát a gyepre a barackfa alá, és az egész éves anyagot átismételtük. Nem is bukott meg senki. Ekkor eldöntöttem, hogy tanár leszek. A természetes az lett volna, ha az ifjú korrepetitor a matematikusi pályát választja, de a számtant oktató tanár nem volt igazi példakép számára. Annál inkább a növénytermesztéstan tanár, egyénisége és szaktudása miatt. Ezért inkább az agrártudományi egyetemre jelentkezett. Az egyetem elvégzése után 1944-ben Berettyóújfalun tanított, mindössze egy hónapig. A kezdô tanárt ugyanis besorozták. Három hónap ka- Béla bácsi büszke minden díjra tonaság, majd négy év hadifogság és kényszermunka után Szentesre került, mezôgazdasági iskolába. A legkedvesebb munkahely mégis a kis székkutasi iskola volt, ahol az alacsony létszám miatt tanítványokkal, szülôkkel, kollégákkal jó viszony alakulhatott ki. Itt sem maradt azonban sokáig, kinevezték szakfelügyelônek. Nem akartam elvállalni, nem akartam a pedagógusok mumusa lenni. A megyei mûvelôdési osztály vezetôje azonban meggyôzött arról, hogy munkámmal nem kell félelmet keltenem, segíthetem is a tanárokat. Nem bántam meg, hogy vállaltam, 11 évig voltam szakfelügyelô. Közben hívtak iskolaigazgatónak, a tanárképzô fôiskolára tanítani. Ezeket nem, de az Ifjú Gárda Ifjúsági Város, a késôbbi Árpád nevelôotthon igazgatását elvállaltam. Az egykori tanítványok közül sokra ma is emlékszik, de ha mégis elfelejtene valakit, az osztálytalálkozókon felelevenednek az emlékek. Találkozókra ugyanis eljár, évente többször is. Van tanítványom, aki Londonban egyetemi számítástecnikai professzor, van aki az MTA tagja, de Frank Sándor mesterszakácsot is tanítottam egykor. Az egyik legutóbbi osztálytalálkozón ô készítette a marhapörköltet. Béla bácsi nyugdíjazása óta is aktív, sokáig úszni tanított több iskolában, de magánúton uszodában is. A sport a tanítás mellett fôszerepet játszott az életében, 5 évig volt a magyar úszóválogatott keret tagja, Csík Ferenc tanítványaként volt megyei és ifjúsági bajnok is. Több mint 400 érem és a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje tanúsítja sikereit. Két lányát és három unokáját is ô tanította a víz szeretetére. Bár már 80 év felett jár, ma is minden nap úszik, sôt versenyez is. Az egészségmegôrzés érdekében kell a rendszeres mozgás figyelmeztetett Béla bácsi búcsúzóul. Gonda Zsuzsanna Tornáznak, kártyáznak, buliznak a vidám házasok Életteli szegedi nyugdíjasok Kiss Péter konyhájának falán napra pontos beosztás látható a Nyugdíjas Vidám Házasok Klubjának programjáról. A 23 éves múlttal rendelkezô klub vezetôje büszkén mutatja, milyen eseménydús napok elé néz a 127 tagot számláló civil szervezet. Lesz torna, kártyaparti, Luca-napi bohóckodás, Mikulás-napi ünnepség, no és szellemi vetélkedô ben létrejött Házasok Klubjának. Akkor tagot számláltak, zömében évesek és nevükhöz híven házasok voltak mindannyian. A tagság kizárólag petôfitelepiekbôl, illetve tápéiakból jött össze, s elsôsorban táncos mulatságokból állt a klubélet. Kiss Péter rövid idôn belül vezetôségi tag, majd a klub elsô embere lett. A 90-es évek végén válságba került a civil egyesület, ugyanis megoszlottak a vélemények arról, miként A klub vezetôje alapító tagja volt a kellene a klubot mûködtetni. A hajdani Bartók Béla Mûvelôdési ház égisze alatt egyesület 1999-ben kettévált, így jött létre a Szépkorúak Nyugdíjas Klubja, illetve Kiss Péter vezetésével a Nyugdíjas Vidám Házasok Klubja. Ami a legutóbbi éveket illeti, a belsô harcok végeztével ismét virágzó klubélet alakult ki Petôfitelepen. Ekkor már nem csak házasok és nem csak helyiek léphettek be, s a programkínálat is átalakult. Sokat kirándulnak a tagok, legutóbb például Gyopároson jártak fürödni, de ennél messzebbre is szerveztek már utakat. A közel 130 tag számára az a legfontosabb, hogy mindent együtt, és lehetôleg örömmel csináljanak. Nagyon kedveltek a szellemi vetélkedôk, amelyek végén mindenki kap valami apró ajándékot, de a lényeg az, hogy a többieknek megmutassák felkészültségüket. Amikor az idô engedi, szalonnasütéseket tartanak, vagy táncos mulatságot szerveznek. A tagdíj jelképes 100 forint évente, de jelentôs segítséget kapnak az önkormányzattól is. A klub vezetôi azonban tudják, hogy nem lehet mindig kérni, ezért megtanultak pályázatot írni, így alkalmanként ezer forinttal egészítik ki a költségvetést. Most nagy izgalommal készülnek a Mikulás-napi ünnepségre, majd a Luca-napi bohóckodásra, ami minden évben nagy derültséggel jár. Kiss Péter szerint egy közösséget elsôsorban az ilyen önfeledt pillanatok tartanak össze, hiszen a legemlékezetesebb dolgokat évek múltán fel lehet majd idézni. Sz. Gy. Megújult Szeged város diákönkormányzata. A megválasztott ifjú polgármester, Fodor Gergely dolgozik, tanul, szórakozik, szabad idejében jogi szakkönyveket olvas. Tisztújító közgyûlésen az általános és középiskolások új polgármestert, Fodor Gergelyt, valamint két új alpolgármestert, Tímár Zitát és Kmetovics Annát választottak. Fodor Gergely a Széchenyi István Gimnázium végzôs tanulója. Életében a sportolás, tanulás, szórakozás mellett hobbiként jól megfér a jog tanulmányozása. Mindenevô vagyok. Amirôl úgy gondolom, hogy érdekes, foglalkozom vele. Gergely az elôzô ciklus idején akkor még mandátum nélkül részt vett az önkormányzat munkájában. Közgyûlésekre is eljárt idônként, de igazán a programok megvalósításában segítette az elôdök munkáját. Azt tervezem, hogy a programokra helyezzük a hangsúlyt. Még több és még jobb rendezvény a cél. Ezenkívül egzisztenciát szeretnénk kialakítani. Fontos, hogy a fiatalok attól függetlenül, hogy melyik iskola tanulói megismerjenek minket, segítô szervként forduljanak hozzánk akár a továbbtanulásban, akár programok szervezésében van szükségük tanácsra. Ha lesz rá keret, reklámhadjáratot indítunk, hogy minél több fiatalhoz eljuthassunk. Botka László polgármester támogatásáról biztosított bennünket, erre szeretnénk támaszkodni. A két alpolgármester lesz a jobb és bal kezem, ha valami miatt nem tudok részt venni a munkában, ôk átveszik a helyem, segítenek a döntésekben. Nemcsak tôlük, a többiektôl is elvárom, hogy aktívan részt vegyenek a munkában folytatta a frissen megválasztott diákpolgármester. Arra a kérdésre, hogy belefér-e egy 18 éves fiatalember életébe a tanulás, a jogi egyetemre való felkészülés mellett az önkormányzati munka, Gergely elmondta, biztos benne, hogy össze tudja egyeztetni a különbözô kötelezettségeit. Sôt még a szórakozásra is tud idôt szakítani, hétvégén, ha nem muszáj, nem dolgoznak. Édesanyám kicsit aggódott, hogy a mandátumom a tanulás rovására megy, de amikor a város kulcsát megmutattam neki, láttam a büszkeséget az arcán. G. Zs. A legidôsebb férfit köszöntötték Az ország egyik legfiatalabb polgármestere, Botka László köszöntötte az ország legidôsebb férfiját, a kiskundorozsmai 107 éves Molnár Gergelyt. A november 14-én születésnapját ünneplô Gergely bácsit otthonában látogatta meg és köszöntötte Botka László. A szellemileg friss és fiatalos idôs ember elmesélte, hogy hosszú életének titka a nyugalom. Bár mindkét világháborúban harcolt, sôt több alkalommal meg is sebesült, mindvégig igyekezett derûs és bizakodó maradni. A hadifogságból közel ötvenévesen tért haza. Jelenleg Kiskundorozsmán, a Tas utcában él unokáival együtt. Rokonai elmondták, tavaly nyáron még a kaszát is kezébe vette az idôs ember.

5 Szegedi Tükör 5 Van hová menniük a hajléktalanoknak is Újjáéledt az újszegedi tórendszer Elkészült a Holt-Maros rehabilitációja Milliárdos rehabilitációs munkákat végeztek el a Holt-Marosnál. Az élô folyóból levágott tavakba a Marosból juttatnak friss vizet. Sétaút és kerékpárút épült, hidakat, pihenôhelyet alakítottak ki. A halászati jogot a Herman Ottó Horgászegyesület kapta meg. Kellemes sétányokat építettek a megtisztított Holt-Maros mentén, a változás látványos. A teljesen eliszaposodott tórendszer hat év alatt fiatalodott meg. A folyópartot rendbe rakták, a medret 1640 méter hosszan kikotorták, hatszáz fát és 5500 cserjét telepítettek. Egy közúti és három gyalogos híd épült a víz felett. Mindez összesen 1,1 milliárd forintba került, amelynek 40 százalékát központi forrásból fedezték. Az elkészült beruházást Botka László polgármester adta át a szegedieknek. A szôregi út mentén húzódó, eliszaposodott holtág rendbetételével mélyítettek ki egy árkot. Az élô Maroson egy vízkivételi mû épült, ennek segítségével táplálják a tavat. Folyamatosan köröz a víz a tóban, a szivaty- A város felkészült a télre tyúk minden másodpercben 115 liternyi friss folyóvizet juttatnak a holt mederbe. A holtágból végül a Tiszába emelik át a vizet. A munkák során a környéket csatornázták, a Holt-Maros vízgyûjtô területén keletkezô szennyvíz így nem jut a tóba. A vízminôség javulását mutatja, hogy a Hermann Ottó Horgászegyesület horgászvízként hasznosítja a holtágat, vállalta a terület rendben tartását és bérleti díjat fizet a városnak. A második ütemben a természetvédôk javaslatainak figyelembevételével dolgoztak a kivitelezôk. Paulovics Péter, a Csemete egyesület munkatársa elmondta: keskeny sávban pusztították el a part meni növényzetet, lankásra építették a partot. A partra ültetett füzek két évtized alatt nagy lombkoronát növeszthetnek, a megtelepedô vízi növények, elsôsorban a gyékény részben pótolja az eredeti vegetációt. Sikernek tartják a környezetvédôk azt is, hogy a munkát végzô Szeviép lehalászta a veszélyeztetett teknôsöket, és áthelyezték ôket biztonságos A Szegedi Humán Szolhelyre. gáltató Központ munkatársai eddig 600 embert regisztráltak, akik folyamatosan igénybe vették az intézményi ellátási formáit, az év különbözô idôszakaiban. Télen fokozottan odafigyelnek az elesettekre, rászorulókra, hiszen akár életeket is követelhet ez az idôszak, amenynyiben az érintettek nem kérnek idôben segítséget. Minden tekintetben felkészültünk a téli krízisidôszakra állítja Papp Istvánné, a Szegedi Humán Szolgáltató Központ vezetôje. A népkonyhán 150 adag ebédet szolgálunk ki, ugyanitt mûködik a nappali melegedô 50 férôhellyel. Az utcán élô, az úgynevezett rejtôzködô hajléktalanok felkutatását, két diplomás szociális munkás szakember végzi. Az utcán élôk tisztálkodását, ruházatuk mosását, egyéb szociális ügyintézést is a népkonyha nappali melegedô intézményében végezzük Ötmilliós beruházást indíthat a plébánia részletezi a jelenlegi állapotokat Pappné. A téli krízis idôszakában november 1-tôl április 30-ig a nappali melegedô intézménye reggel 7-tôl este 19-ig nyitva van. Ezen idôszak alatt a hajléktalanokat meleg teával, hideg élelemmel kínálják. Az utcai szociális munkások a téli idôszakban gépkocsival ügyeletet biztosítanak a hétvégeken, ünnepnapokon, amennyiben jelzés érkezne a városból elesett, segítségre szoruló hajléktalanról. Az átmeneti szálláshelyek 51 ágyas kapacitással (10 nô + 41 férfi) egész évben folyamatosan mûködnek az Indóház tér 3. és a Bajai út 9. alatt. Ez az ellátási forma térítési díj fizetésére kötelezett. Öt helyen mûködik a hajléktalanok rehabilitációs lakása, amely már önfenntartó intézményi forma. Azok, akik ebben a lakásban elhelyezést nyertek, önállóan élhetnek, dolgoznak, fizetik a lakás kiadásait. A városban egész évben mûködik a férfi éjjeli menedékhely 41 ággyal a Bajai úton. Ez a létszám a téli krízis idejére tizenkettôvel bôvült. Nôi éjjeli menedékhelyet alakítottak ki az Indóház téren 9 ember részére. Ebben az évben is megnyitották a Moszkvai krt. 3. alatt az idényszállást a hajléktalan férfiak részére éjjeli menedékhely jelleggel, 50 ággyal. Az éjjeli menedékhelyeken este 6-tól reggel 8-ig fogadják a hajléktalanokat. Az Indóház téren és a Bajai úton összesen 9 ember részére lábadozó betegágyat mûködtetnek, amelynek az a célja, hogy a városban elesett, beteg állapotban talált hajléktalanokat helyezhessenek el. A betegek részére háromszori étkezést, gyógyszerellátást, gondozást biztosítanak. Pappné végül hozzáteszi: a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az idén is bôvíteni tudják a szolgáltatások körét, illetve a befogadható létszámot, amennyiben a helyzet indokolja. Disznóvágással színesített a Katalin-napi búcsú Ház a katolikus ifjaknak Az újszegedi katolikus plébánia közösségei számára hamarosan egy ifjúsági ház épül Marostôn. A beruházáshoz szükséges összeg több mint felét az önkormányzat biztosítja. Bármilyen furcsa, Szeged egyik legnagyobb kertvárosrészében, Újszegeden sincs sok fiatal számára elegendô zöldterület a kikapcsolódáshoz, különösen igaz ez az Odessza-lakótelepen élôkre, vallja Kiss Imre, az újszegedi római katolikus plébánia vezetôje. Az egyházközség a közösségépítés mellett ebbôl a megfontolásból is igényelt támogatást egy, a plébánia tulajdonába került, Judit utcai telken építendô közösségi ház megvalósításához. A plébániánkon a csaknem kétszázhúsz általános iskolás hittanos mellett közel száz fiatal is közösségbe jár, hiszen a középiskolás csoport mellett egyetemistákból, felnôtt hittanulókból és ifjú házasokból álló csoport is mûködik, nem is beszélve a gitáros énekkarunkról. A jó idô beálltával természetes a fiatalok és ifjú családosok igénye egy kis táborozásra, kerti pihenésre, kötetlen kikapcsolódásra. Ezért gondoltuk úgy, hogy legalább egy kicsiny, az ifjúság számára is használható közösségi házat valósítunk meg a városrész külsô, zöldövezetinek mond- ható területén mondta a plébános, aki hozzátette: Újszeged lakóinak, így a plébánia híveinek kor szerinti összetétele jellemzôen fiatal, sok gyermek van, akik számára a plébániai programok még vonzóbbak, ha helyszínük egy, a város pezsgô életétôl kicsit távolabb esô közösségi ház, ahol akár tábortûz mellett is beszélgethetnek, énekelhetnek. A tervek megvalósítását a szegedi önkormányzat is támogatta, a szerény épület kivitelezéséhez szükséges, közel ötmillió forintos költségvetéshez a város kétmillió négyszázezer forinttal járult hozzá. Az önkormányzat azért támogatta az elképzelést, mert a közösségi ház akár több száz, a Tiszán túl élô szegedi fiatal számára biztosíthat értékes szabadidô-töltési lehetôséget. A tervek szerint egy kicsiny, közel hatvan négyzetméteres épület szolgálná a közösségépítést, a teljes beruházás nem éri el az öt és félmillió forintot, a fennmaradó részt az egyházközség biztosítja. Az ôszre tervezett építkezést eddig a csapadékos idôjárás nehezítette meg, hiszen a marostôi kiskertek legkülsô utcáját még nem fedi szilárd burkolat, így a felázott, saras utcába nehézkes volt a behajtás. Megtudtuk: amint az idô engedi, megkezdôdik az alapozás. November végén rendezték meg a hagyományos, Katalinnapi búcsút Szôregen. A városrész és a templom védôszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak tiszteletére szervezett hagyományôrzô programok három napon át tartottak. után Iványi Aurél önkormányzati képviselô nyitotta meg, majd hagyományteremtô szándékkal ünnepélyes rózsaültetésen vettek részt a szôregi Rózsahölgyek Rendje tagjai, valamint a Rózsakirálynô és udvarhölgyei. Másnap, szombaton délelôtt hagyományos szôregi disznótoros veta szôregi Katalin-napi búcsút a te kezdetét a Tömörkény István Rózsák terén, az óvodások mûsora Mûvelôdési Ház udvarán, ahol a látogatók megismerkedhettek a szalmával történô pörzsöléssel, a hurka- és kolbásztöltéssel, valamint végigkísérhették a disznó feldolgozásának hagyományos munkafázisait. Este Katalin-bál zárta a nap programját. A búcsú harmadik napján, vasárnap az ünnepi szentmisét követôen 10 órától megkezdôdött a hagyományos búcsú és kézmûvesvásár.

6 6 Szegedi Tükör Rövid program, átütô siker a jazznapokon Garbarek mindenkit meggyôzött A tavaly újjáéledt Szegedi Jazz Napok idei programsorozata jóval rövidebb volt a tavalyinál, a szervezôk mégis úgy gondolják, jól döntöttek, amikor kétnaposra szûkítették a fesztivál idejét. Ennek elsôsorban anyagi okai voltak, de Jan Garbarek és együttesének fellépése sok tekintetben kárpótolta a színesebb programra vágyó jazzrajongókat. Épphogy elkezdôdött, véget is ért az idei Szegedi Jazz Napok rendezvénysorozata mondták sokan Jan Garbarek nagy sikerû koncertjérôl távozva. Igaz, elôzô nap a Belvárosi moziban a Grencsó Bio Kollektíva hangversenyével megnyitott fesztivál összesen két magyar együttest és egy norvég világsztárt kínált a jazz helyi kedvelôinek, ám a tavalyi rendezvény tanulságai fokozott óvatosságra intették a szervezôket. Hiába jöttek el ugyanis 2003-ban olyan világsztárok, mint Renaud Garcia-Fons, vagy a Don Byron sextett, csak a zárónapra teltek meg a Belvárosi mozi padsorai, akkor is elsôsorban a Szegeden rendkívül népszerû Oregon együttes kedvéért. Az idei elsô nap koncertjeinek is ez a terem biztosított helyet, és szerencsére egyetlen szék sem maradt üresen. A Belvárosi mozi nagytermében December 3., péntek 17 óra MTESZ-székház (Kígyó u.4.) ENERGETIX GYÓGYHATÁSÚ MÁGNESES ÉKSZEREK Vendég: dr. Valastyán Réka marketingigazgató. December 3., péntek óra Király-König Péter Zeneiskola. BÉ- CSI ÚJÉVI GÁLA - beharangozó est január 1., szombat 19 óra Szegedi Nemzeti Színház December 5., vasárnap 15 óra Bartók Béla Mûvelôdési Központ AZ EU ÉS AZ EU ALKOTMÁNY TÁRSA- DALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI Vendégek: dr. Csath Magdolna, dr. Bokor Imre, dr. Nagy Attila, dr. Szeszák Gyula ügyvéd Házigazda: dr. Halász József jogász, programozó December 5., vasárnap 18 óra Bartók Béla Mûvelôdési Központ KÉT POGÁNY KÖZÖTT KÉT BARÁT A lengyel magyar barátság ezer éve. Történelem, irodalom, muzsika, kóstoló a lengyel konyhából Mûsorvezetô: Kocsis István tanár Házigazda: dr. Biernacki Karol December 6., hétfô 16 óra Somogyi Könyvtár DIMENZIÓK VÁN- DORAI ÉS A KÉK TÖRVÉNY Könyvbemutatók December 6. hétfô 18 óra Gyógyszerésztudományi Kar (Eötvös u. 6.) A francia zene évszázadai II. rész December 7., kedd 17 óra Somogyi Könyvtár KÖNYVES BESZÉL- GETÉS JANIKOVSZKY ÉVÁRÓL fellépô Grencsó Bio Kollektíva, valamint a Dresch Quartet koncertje ízelítô volt a hazai jazz élvonalába tartozó formációk széles repertoárjából. Grencsó népzenébôl táplálkozó muzsikája sokak számára ismert Szegeden, hiszen különbözô együttesekkel még a korábbi, jazzínséges idôkben is járt a városban. A magyar jazzélet egyik legendás szaxofonosaként számon tartott Grencsó István ezúttal is mágikus táncot járt különbözô hangszereivel a mikrofon körül, és különös elegyét mutatta be a világzenének és a free jazznek. A formációba jól illeszkedett a nem klasszikus jazzhangszerként ismert harsona, melyet Hans van Vliet szólaltatott meg. Az igazi sikert mégis Grencsó egykori zenésztársa, Dresch Mihály együttese hozta meg. Zenekarában a klaszszikus szaxofon, ütôs hangszerek, illetve a nagybôgô mellett a cimbalom is meghatározó helyet kapott. Ezt a hangszert korábban még a népzene képviselôi is inkább kuriózumként alkalmazták, és a klasszikus cigányzenekarok elengedhetetlen kellékeként szemlélték. Lukács Miklós személyében azonban olyan cimbalommûvészt ismerhetett meg a szegedi közönség, aki képes volt túllépni ennek a húros ütôhangszernek a vélt vagy valós korlátain. A Dresch Quartet vezetôjének személye egyébként minden más elôadónál jobban összefonódik a Szegedi Jazz Napok rendezvénysorozatával. Dresch Mihály ugyanis nemcsak a fesztivál újjászületése elôtti idôkben koncertezett gyakran a városban, hanem tavaly is játszott itt a Lantos Zoltán Mirrorworld tagjaként. Másnap a Jan Garbarek Group már a Szegedi Nemzeti Színházba csábította azokat, akik a közel hétezer forintos árak ellenére jegyet vásároltak a záró koncertre. A norvég szaxofonos és három zenésztársa hírnevéhez méltó koncerttel ajándékozta meg a lelkes közönséget. Voltak, akik December 8., szerda 18 óra MTESZ-székház (Kígyó u. 4.) ÉDENKERTTÔL DARWINIG Teremtés vagy evolució Vendégek: dr. Boldogkôi Zsolt, dr. Gáspár Róbert Háziasszony: dr. Madarász Klára December 9., csütörtök 17 óra Royal Szálló SZEGEDI MÛVÉSZ- KLUB Bemutatásra kerül a Szegedi Szépírás decemberi száma. December 10. péntek 18 óra Dóm Hotel (Bajza u. 3-6.) INTEGRÁCIÓ ÉS KISEBBSÉGI AUTONÓMIA Vendégek: dr. Józsa László a Vajdasági Nemzeti Tanács elnöke (Szabadka), Bakk Miklós közíró (Kolozsvár, Lugos) December 11., szombat 16 óra Forrás Szálló EGY ÚJ GENERÁCIÓ A CIVIL SZFÉRÁBAN 10 éves a Rotaract Club Szeged December 13., hétfô 18 óra MTESZ-székház (Kígyó u. 4.) TRI- ANON Vendég: dr. Raffay Ernô történész Házigazda: Halász Miklós újságíró December 14. kedd 15 óra Városháza A MÁV EU CSATLAKOZÁSÁ- NAK VÉGREHAJTÁSA Vendég: dr. Udvari László miniszteri biztos Házigazda: Érsek Kálmán közlekedési üzemmérnök December 14., kedd 17 óra Somogyi-könyvtár NEGYVENEZER MA- GYAR LEVENTE KÁLVÁRIÁJA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉN A leventék atyja (a másik Kovács Mihály) címô videofilm bemutatása túlságosan is ridegnek, illetve távolságtartónak ítélték meg Garbarek viselkedését, ám az együttes zenéje ritkán hallható profizmusról árulkodott. A színpadon a norvég zenész egyetlen szót sem szólt, együttese tagjait is Drienyovszky András, a koncert szervezôje mutatta be. Pedig a Garbarek Group tagjai nem akárkik: elektronikus bôgôn Eberhard Weber, zongorán Rainer Brüninghaus játszott, míg a dobos a nagy északi hûvösségbôl virtuozitásával és természetességével kitûnô Marilyn Mazur volt. Ez utóbbi hölgy dobszólója volt az est fénypontja, amit a közönség percekig tartó tapssal jutalmazott. A több mint kétórás koncertnek a különleges zenei élményen kívül történelmi jelentôséget adott az a tény, hogy gyakorlatilag napra pontosan 20 éve koncertezett Jan Garbarek utoljára Szegeden. Az idei jazznapok sem telt el tehát világsztárok és nagy visszatérôk nélkül: tavaly ugyanis az amerikai Oregon együttes tért vissza a jazzszeretô és -értô szegedi közönséghez, az idén pedig Jan Garbarek. Szincsok György A közéleti kávéház decemberi programjából December 15., szerda 16 óra Royal Szálló MAGYAR VÉRTANÚK KÖNYVE Bemutatja a Nemzeti Kincseinkért Egyesület Házigazda: Szilágyi Árpád városvédô polgár December 15., szerda 18 óra Virág Cukrászda AZ ÜNNEP ELÔTT A zongoránál: Lakatos Béla Közremûködnek: mûvésztársai December 16., csütörtök 18 óra Tisza Szálló 45 ÉV SZEGEDEN Vendég: a 60 éves Kerek Attila, protokoll tanácsadó Közremûködnek: barátai December 17., péntek 18 óra Virág Cukrászda BESZÉLGETÉS NÉ- METH JÓZSEF OPERAÉNE- KESSEL Közremûködik: Dobos Kati színmûvész Zongorán kísér: Maczelka Noémi zongoramûvész Házigazda: dr. Keresztes Tibor biológus December 20., hétfô 18 óra Bartók Béla Mûvelôdési Központ WENINGER RICHÁRD KÖSZÖN- TÉSE születésnapja alkalmából Házigazda: Meszlényi László December 21., kedd 16 óra SZTE Aula (Dugonics tér 13.) FIATALOK KARÁCSONYI KONCERTJE Közremûködnek: Rácz Rita (ének), Rácz Máté, Fellegi Anna, Molnár Boglárka (hegedô) Zongorán kísér: Fellegi Melinda Háziasszony: Fekete Gizi színmûvész December 22., szerda 18. óra Király-König Péter Zeneiskola KA- RÁCSONYI KONCERT Házigazda: Szilágyi Árpád városvédô polgár Szerelmes és bûnügyi gyermekregény így határozta meg Darvasi László a Trapiti és a borzasztó nyúl mûfaját. Az Év Gyermekkönyve-díjjal kitüntetett Trapiti folytatásaként nemrégiben jelent meg a kötet. Darvasi László gyermekregényének második része Trapiti és a borzasztó nyúl Gonosz köd ereszkedik Kavicsvárra, és a Nagy Tökfôzelék-háború után újabb veszély fenyegeti a városka nyugalmát. Az emberek már nem is köszönnek egymásnak, s úgy élnek egymás mellett, mint az idegenek. Megalakul a Gonoszok Szövetsége, hogy átvegye a hatalmat. Darvasi László újabb gyermekregényében ugyanazzal a környezettel, a szeretnivaló Kavicsvár nevû városkával, ugyanazokkal a karakteres szereplôkkel köztük Hektor Viktor tûzoltóparancsnokkal, Kelemen Aranka boltoskisasszonnyal és Bánatos Olivérrel csábítja kalandra olvasóit, mint az elsô kötetben. A szereplôk miként a szerzô Trapiti figurájának kicsit mintául szolgáló Áron fia is két-három évvel idôsebbekké váltak, életükben új téma bukkan fel: a szerelem. A kedves kisvárossal, Kavicsvárral történik valami nagyon gonosz dolog. Az elsô rész, a tökfôzelék-háború meseszerûbb volt, a második kötet inkább az ôrületrôl szól. Arról, hogy milyen könnyû az emberekre rábocsátani a hétköznapi gyûlöletet. A Trapiti elsô része nagy siker volt, már a harmadik kiadásnál tart. Színdarab is készült belôle, amit valószínûleg a budapesti Kolibri Színházban mutatnak majd be. A Trapiti kötethez a neves szegedi karikaturista, Németh György készített izgalmas, ötletes, finom humorú illusztrációkat. Érdemes hangsúlyozni és kihasználni a folyópartiságot Kulturális tér, történelmi miliô Szegeden A múzeum vár színház hármasa megteremtheti a szegediek által óhajtott folyópartiságot, történelmi hangulatot. Ehhez azonban várrekonstrukció mellett múzeumátalakításra, térrendezésre is szükség van. A rekonstruált Szegedi Vár a város folyópartiságának fontos alkotóeleme, kulturális váza lehet nyilatkozott Kaczor György, Ybl-díjas építész a Szegedi Vár régészeti feltárása, környezetének rekonstrukciós lehetôségei címû konferencián. A szegediek számára az egykori folyópartiság megteremtése a belváros rekonstrukciója mellett nagyon fontos. A színház múzeum vár hármasa hamarosan városunk szimbólumává, teraszává válhat. Egy színházi elôadásra való megérkezéshez tér, építészeti keretek kellenek. A múzeum elôtti terület ehhez nem elegendô. A szökôkút körül a helyiek és az ide látogatók is virágágyak szélén, fûben ülnek, ezért újra kell gondolni a tér kialakítását. Maga a múzeum beépült a város életébe, rendezvények, koncertek hátterévé, díszletévé vált. Az épületben azonban számos átalakítás szükséges, többek között valódi ruhatárat kell kialakítani, kerekesszékkel közlekedôknek is lehetôvé kell tenni az épületbe való bejutást. A közönségbaráttá tett múzeum nagyszerû kiegészítôje lehet a vár, amely Sípos György és Vesmás Péter építésznek köszönhetôen romból középületté vált. Az itt rendelkezésre álló szinte szakrális tér kiállítások, jazzkoncertek, fogadások tökéletes helyszíne lehet. Az egykori paloták kávézóvá alakítása a várrekonstrukció fontos eleme. Az épület már ma is több, mint a képtár pótléka, nyári rendezvények kerete, háttere. A vár múzeummal való összekapcsolása teheti teljessé azt a történeti miliôt, amelyet igényelnek a szegediek. A vár egykor gyûlölt hatalmi szimbólum elbontása az árvíz után nem okozott fájdalmat a helyieknek. Mára már visszaköveteli helyét a késôbb épült házak, középületek között tette hozzá Kaczor György. A vár felújítása országos jelentôségû, nem csak városi vagy megyei ügy. Nemzeti programmá kell tenni a rekonstrukciót ahhoz, hogy néhány éven belül eredményt érjünk el mondta Marosvári Attila, a Csongrád Megyei Közgyûlés alelnöke. G. Zs.

7 Szegedi Tükör 7 Lékó Péternek a döntetlen kevés volt a sakkvilágbajnoki cím elhódításához Brissagóban A nagy csatának két gyôztese volt A mindössze kétezer lakosú svájci település, az Alpok által övezett, fantasztikus szépségû Lago Maggiore partján fekvô Brissago közel négy hétig a sakkvilág érdeklôdésének középpontjában állt. A sakkozás történetének 37. világbajnoki döntôjében szeptember 25. és október 18. között a 29 éves orosz címvédô, Vlagyimir Kramnyik és kihívója, a 25 éves szegedi nagymester, Lékó Péter csatázott a 14 játszmás páros mérkôzésen. A Centro Dannemann, a döntô szponzora szeptember 19-én Budapesten megszervezte Lékó Péter sajtótájékoztatóját. Elsô számú nagymesterünk a nagy összecsapásra kedves ajándékot kapott Szeged város polgármesterétôl, Botka Lászlótól. A sakkfigurát a napfény városának címerével is díszítették, és körben hét és fél érmével. Pontosan ennyi pontra lett volna szüksége Péternek ahhoz, hogy gyôztesként fejezhesse be a párviadalt. Vlagyimir Kramnyik az utolsó, a 14. partiban aratott gyôzelemmel azonban döntetlenre mentette a drámai fordulatokat sem nélkülözô mérkôzést, a 7-7-tel megvédte világbajnoki címét. E sorok írója Lékó Péter sajtófônökeként a két világklasszis fantasztikus küzdelmét a helyszínen követte nyomon. A nagy csata elôtt szeptember 24-én Kramnyik és Lékó szálláshelyükön, a Hotel Asconában találkozott a sajtó képviselôivel. Péter a világklasszisok között az egyetlen, akivel szemben negatív a mérlegem. Kétszer legyôzött, egyszer én tudtam ellenfelemet feladásra kényszeríteni. Nagy taktikai csata lesz, kijátszatlan partikra nem gondolok, sorozatos döntetlenek a küzdelem hevében elôfordulhatnak. Elsôsorban Péternek kell kockáztatnia, de nem gondolok arra, hogy a remire játsszak, bár a 7-7 nekem kedvez vázolta fel a címvédô az esélyeket. Lékó Péter nem sokat kertelt. Azért készültem hosszú hónapokon keresztül, hogy nyerjek. Szekundánsaimmal napi órán keresztül elemeztem, javítottuk a változatokat, készítettünk elô meglepetéseket. Nem foglalkozom azzal, hogy Kramnyiknak remifórja van. A sakkban régi tradíció, hogy a világbajnoki cím elhódításához le kell gyôzni a címvédôt. Élvezetes játszmákkal szeretnénk megajándékozni a sakkbarátokat mondta Péter, hol németül, hol angolul válaszolva a kérdésekre. Péter mindenkit lenyûgözött A sajtó kitüntetô figyelme mellett, fotóriporterek, tévékamarák kereszttüzében kezdôdött meg másnap a 14 játszmás páros mérkôzés elsô partija, amelyben nagymesterünk vezette a világos bábukat. A kezdô lépést a sakkozás 12. világbajnoka, Anatolij Karpov tette meg. A várt óvatos játék helyett alaposan kiélezôdött a pozíció, felborult az anyagi egyensúly, nehezen volt értékelhetô az állás. A rendkívüli feszültségben Lékó Péter a 44. lépésben nagyot hibázott, Kramnyik a váratlanul kapott esélyt hibátlanul kihasználta, megnyerte a partit. A játszmát követô sajtótájékoztatón Péter mindenkit lenyûgözött. Fiatalos lendülettel magyarázta, hogy hol követett el hibát, egyáltalán nem volt letörve, míg a partit megnyerô Kramnyik fáradt öregember benyomását keltette. Nem sok idô maradt a kesergésre, másnap újabb találkozó következett, és nagy megkönnyebbülésünkre az orosz világelsô világossal nem tudott mit kez- deni Lékó spanyol megnyitásával szemben, gyors remivel zárult a parti. Az értékeléskor a nagymesterek egymást felülmúlva bizonygatták, hogy bizony az elsô játszma izgalmai hatására egyikük sem tudott nyugodtan aludni, cikáztak a bástyák gondolataikban. Önbizalom növelés Az ötödik játszma kezdô lépését a svájci sport új csillaga, az athéni olimpián aranyérmet szerzett párbajtôrvívó, Marcel Fischer tette meg. A bajnok Péter súgására 1.d4gyet húzott, de sokan azt hitték, hogy Fischer eltévesztette a mezôt. A vívópáston láthatóan otthonosabban mozgó fiatalember azonban nem tévedett, a párharc ötödik játszmájára nagymesterünk segítôivel egy kis meglepetést tálalt. Kramnyik egy hosszas elméleti változatot játszott meg, gyaloghátrányos végjátékban próbált újabb remivel megmenekülni, de Péter a világbajnok bakiját kihasználva hibátlan technikával érvényesítette anyagi elônyét, és remek gyôzelemmel kiegyenlített. A késôbbi elemzések azt bizonyították, hogy Kramnyik két helyen is remizhetett volna, de ez egyáltalán nem csökkentette érthetô örömünket, sôt növelte önbizalmunkat, hogy a világbajnok is sebezhetô, ha Péter védekezésre kényszeríti ôt! Két gyors döntetlennel érkeztünk el a párharc félidejéhez, értékeltek a küzdô felek. Péter elégedetten nyugtázta, hogy túlélte a negatív kez- dést, elégedett volt a 3,5-3,5ös eredménnyel, míg Kramnyik hangsúlyozta, hogy nem egál az állás, hiszen még négyszer világossal játszik. Következett a nyolcadik játszma, magyar szimfónia a spanyol megnyitás Marshall-támadásában. Kramnyik a mérkôzést értékelô interjújában fellebbentette a fátylat, hogy mi is történt a 8. játszmában. Ebben a partiban egyetlen saját lépést sem tettem, az állás a találkozó elôtt a táblámon volt. Készültem, megjöttem, megállítottam az órát, feladtam a partit, mindezt világossal, ez téboly. Az elindulás elôtti pillanatban gondoltunk 22.axb5re, ennek alapos tanulmányozására már nem volt idô, úgy döntöttem, ha létrejön az állás, akkor a tábla mellett döntök. Ha az utolsó pillanatban nem jut eszünkbe 22.axb5, akkor 22.He4-et játszottam volna, és alighanem remivel végzôdik a játszma. Lékó azonban idôzavarba került. Ha 40 perc gondolkodási ideje lett volna, és nem 15, akkor nem lett volna értelme próbálkozni. Ha gondolkodtam volna, akkor természetesen észreveszem a 25 Vd3 lépést, de már csak akkor láttam, amikor 22.axb5öt meghúztam. Lékó nagyszerût alkotott, hiszen mindent a tábla mellett talált meg ma- gyarázta bizonyítványát Kramnyik. Az orosz világbajnokkal ellentétben nekünk nagyon tetszett a parti, örvendezhettünk a hatásos áldozatokban is bôvelkedô gyönyörû megoldásban, a sötét tisztek közötti harmonikus együttmûködés sikerében, a magára maradt világos király elleni akcióban, a csodálatos tûzijátékban. Óriási izgalom Péter a 13. játszmában világossal játszott, és megjárta a poklot is, hogy kiharcolja a döntetlent. Kramnyik váratlanul a nagyon éles Benoni védelmet játszotta meg és alaposan feladta a leckét. Az idôzavarban az egyszerûsítés egyenlô esélyeket adott, de egy érthetetlen hiba után Péternek gyanús bástyavégjátékban kellett küszködni a remiért. Ezúttal is bámulatosan küzdött, sorban húzta a legjobb lépéseket és végül kiharcolta a pontosztozkodást. Nagymesterünknek a sorsdöntô partiban a döntetlen is elegendô lett volna a világbajnoki cím elhódításához. Óriási izgalommal készültek a küzdô felek az utolsó játszmára, pattanásig feszült a légkör a sajtóközpontban is. Az orosz újságírók elôszeretettel emlegették, hogy 1952-ben Michael Botvinnik hasonló helyzetben tudott nyerni David Bronstein ellen, a 1212-vel megvédte címét. Garri Kaszparov 1987-ben Anatolij Karpovval szemben mentette meg címét hasonló bravúrral. Sok magyar sakkbarát is a helyszínen drukkolt, valamennyien ünnepelni szerették volna sakkozásunk elsô férfi világbajnokát. Elégedettek lehettünk a megnyitással, a korai vezércserére irányuló stratégiát a mérkôzés állása diktálta. Elôször Kramnyik, majd Péter tûnôdött többet, elérkeztünk a kritikus 19. lépéshez. Nagymesterünk gyorsan lezárta a nyílt c vonalon a hetedik sorra behatolni készülô bástya útját, és kihagyta a közbeiktatott huszárlépést, ami kiegyenlítette volna az esélyeket. Kramnyik ezután már nem hibázott, átmeneti gyalogáldozattal fokozta döntôvé elônyét. Lékó Péter a feladás jeleként kezet nyújtott, Kramnyik öklével a magasba csapott, megvédte trónusát. Lékó ellen nagyon nehéz játszani Nagymesterünk bánatát enyhítette a rendezôk elismerése. Ennek a mérkôzésnek két gyôztese van vigasztalták Pétert, aki készséggel válaszolt a szépszámú magyar és külföldi újságíró kérdéseire. Sajnos a döntetlen ellenfelemnek kedvezett, de így is szakmai sikerként könyvelem el, hogy a világ legjobban felkészült versenyzôjével szemben 7-7-et értem el nyilatkozta Lékó Péter. Az utolsó parti hihetetlenül kemény csa- tát hozott. Számítani lehetett rá, hogy Kramnyik támadni fog, de talán éppen az volt a szerencséje, hogy nem kellett tartania semmitôl, kevesebb feszültséggel játszhatott, mint én. Az utolsó 4-5 partiban óriási nyomás nehezedett rám, és elegendô volt egy apró hiba, amelyet ellenfelem kihasznált. Egy kis megingás miatt hosszú évek munkája veszett kárba, tanulnom kell ezekbôl a mérkôzésekbôl. A 14 partinak több mint a fele öldöklô küzdelmet hozott. Volt, hogy nekem kellett a csodával határos módon döntetlenre mentenem az állást, máskor Kramnyiknak, így korrekt7 7-es döntetlen született értékelt nagymesterünk. A nagyon fáradt, láthatóan kimerült Vlagyimir Kramnyik megköszönte a Centro Dannemann vezérkarának a fantasztikus szervezést. Sokkal jobbak voltak a körülmények, mint a 2000-ben, Londonban Garri Kaszparov ellen játszott mérkôzésemen. Tudtam, hogy Lékó Péter ellen nagyon nehéz lesz játszani, sokkal keményebb ellenfél, mint Kaszparov. Minden energiámat mozgósítanom kellett, hogy a hajrában végül megvédjem a címemet. Nincs még egy olyan nagymester, aki képes lett volna a nehéz állásokban ilyen zseniálisan, precízen védekezni. Péter nagyon fiatal, ôszintén kívánok neki sok sikert, és biztos vagyok abban, hogy lesz még esélye a világelsôség elhódítására mondta az orosz világelsô. Verôci Zsuzsa Kramnyik, V (2770) Lékó, P (2741) Spanyol megnyitás [C89] 1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Hf Fe7 6.Be1 b5 7.Fb c3 d5 9.exd5 Hxd5 10.Hxe5 Hxe5 11.Bxe5 c6 12.d4 Fd6 13.Be1 Vh4 14.g3 Vh3 15.Be4 g5 16.Vf1 Vh5 17.Hd2 Ff5 18.f3 Hf6! 19.Be1 Bae8 20.Bxe8 Bxe8 21.a4 Vg6 22.axb5 Fd3 23.Vf2? Be2 24.Vxe2 Fxe2 25.bxa6 Vd3!! 26. Kf2 Remek nyerése lett volna Péternek 26.a7-re 26 Ve3+ 27.Kg2 Fxf3+ 28.Hxf3 Ve2+ 29.Kg1 Hg4 30.a8V+ Kg7 változatban, a matt nem védhetô! 26 Fxf3! 27.Hxf3 He4+ 28.Ke1 Hxc3! 29.bxc3 Vxc3+ 30.Kf2 Vxa1 31.a7 h6 32.h4 g4 és világos feladta!

8 8 Szegedi Tükör Másfél milliárddal több jut a létesítményekre és az utánpótlásra Áprilistól megindulhatnak a beruházások a nagybanin Épül a sportpálya Dorozsmán Maty-éri pálya: rendben November 4-én olyan eseményre került sor Kiskundorozsmán, amelyre a helyi lakosok, sportolók már régen vártak. Ünnepélyes keretek között lerakták az új sportpálya alapkövét, a munkálatok zajlanak bár az idôjárás egy kicsit közbeszólt. Mint Beck Zoltán önkormányzati tanácsnoktól megtudtuk, a dorozsmai sportpálya alapkôletétele egyszerre két problémát is megoldott, pontosabban fogalmazva két, már esztendôk óta függôben lévô kérdésre adott választ. Az egyik magából a ténybôl adódik, vagyis a tervek szerint március 31-re a régitôl mintegy 500 méternyire új, korszerû, a mai kor igényeinek, követelményeinek megfelelô sportpályát vehetnek birtokba a helyi sportolók, elsôsorban a labdarúgók. Ennek következményeként áprilistól megindulhatnak a beruházások a régi, vagyis a mostani sportkomplexum területén, bôvíthetik, korszerûsíthetik a szomszédos nagybani piacot, melynek a területe így két hektárral növekszik. Komfortos, új otthont kapnak a labdarúgók, s március 31-én már használatbavételi engedéllyel át kell adnia a kivitelezônek a komplexumot mondta Tóth József, a körzet önkormányzati képviselôje. Reméljük, hogy a tavaszi fordulók során már izgalmas mérkôzéseket játszik a Kiskundorozsma az új pályán, melyhez majd legalább annyi siker és emlék kötôdik majd, mint a jelenlegi létesítményhez. Ehhez kapcsolódik, hogy április 1-tôl pedig a terveknek, az elképzeléseknek megfelelôen megkezdôdhet a nagybani piacon az építkezés, amit jó lenne júniusig be is fejezni. Törökné dr. Szántó Katalin, a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. ügyvezetô igazgatója az ügy egyik érintettje, s természetesen napi szinten kíséri figyelemmel a megindult beruházást, az új sportpálya építését. A munkálatok jó ütemben haladnak közölte a gazdasági társaság vezetôje, a kivitelezô már a kiszolgáló egységek, az épületek tetôszerkezetét csinálja; ezzel a héten elkészül és következhetnek a belsô munkálatok. Összesen két épületben, az eddigieknél nagyobb alapterületen, nyolc-tíz helyiség áll majd az együttesek, a bírók rendelkezésére. A pálya, a játéktér kialakítása is megkezdôdött, itt elsôsorban földmunkákra kell gondolni. Természetesen az öltözôk és egyéb kiszolgáló egységek kialakításánál figyelembe veszik a sportolók igényeit is, és így, reményeink szerint, minden kívánalomnak megfelelnek majd. Várjuk már azt a pillanatot, amikor a piaci beruházások is megindulhatnak. A megyei I. osztályban szereplô labdarúgók pedig azt várják, hogy birtokba vehessék az új létesítményt. Ottlik Sándor, a csapat edzôje nem bízik maradéktalanul a tavaszi avatásban, de ezért nem a kivitelezôt, hanem a mostoha idôjárást okolja. Az öltözôvel jól, úgy gondolom, a megfelelô ütemben haladnak mondta a szakember, aki minden nap kilátogat az építkezéshez, azzal nincs semmilyen probléma. A pálya azonban megfogta ôket, a nagy mennyiségû esô, csapadék miatt késik a megvalósítása. Az alsó, anyagos rétegû földet elterítették, de már homokot nem tudtak ráhordani, mert tengelyig süllyedtek a talajba a jármûvek. Ezzel együtt reménykedem benne, hogy az idôjárás megkegyelmez nekik, nekünk, s esetleg a tavaszi fordulók második felét már az új pályánkon játszhatjuk le. Imre Péter Ábrahám Attilának, a sportért felelôs címzetes államtitkárnak az elsô vidéki útja Szegedre vezetett. Az elsô számú hazai sportvezetô tárgyalt a város vezetôivel, valamint megtekintette a Pick Szeged egyik Bajnokok Ligája kézilabdamérkôzést. Újhelyi István országgyûlési képviselô, aki egyébként a Pick Szeged elnökségének is a tagja, elárulta, ô vette rá Ábrahám Attilát arra, hogy látogasson el Szegedre. Gyôzôdjön meg a férfi kézilabdacsapat népszerûségérôl, s a Tisza-parti közönség sportszerû drukkolásáról. No és természetesen tájékozódjon a szegedi sportkoncepcióról és azokról a rövid és hosszú távú tervekrôl, amelyek foglalkoztatják a város vezetését. Újhelyi István a vendég bemutatásakor kiemelte, hogy nem véletlenül esett a választásuk egy olimpiai bajnokra, aki mellé még nem is tagja az MSZP-nek, mert azt szeretnék ezzel is deklarálni, hogy a sportot politikamentes területnek tekintik. Nem szeretnék, ha a magyar sport a pártcsatározások színterévé válna. A minisztérium százkilencvenhárom dolgozóval mûködött, azonban a sporthivatal mindössze kilencvenkét munkatársat alkalmaz. Igaz, hogy a gyermeke és az ifjúsági feladatokkal nem ott foglakoznak. Ábrahám Attila, az 1988-as szöuli olimpián aranyérmet szerzett kajak négyes tagja egy Athénon át vezet az út a LEN-kupa legjobb nyolc csapata közé Kezébe vette sorsát a Beton Nagy lehetôség kapujába érkezett a Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapata a LEN-kupában. A nyolcaddöntô elsô, szegedi találkozóján 10 7-re legyôzte a görög Vuliagmenit. Ami azt illeti, szerepeltek már sokkal jobban is a magyar férfi kupacsapatok az európai porondon. Az Euroligában a címvédô Domino-BHSE Bresciában kapott ki 7 3-ra, a Vasas ugyan nyert Nizzá- ban, de a 6 5-ös gyôzelem igencsak nyögvenyelôsre sikeredett. A LEN-kupában az Újpest az olasz Camogli otthonában 11 6-ra kapott ki, az FTC pedig a népligeti uszodában 6 4-re az orosz Dinamo Moszkvától. Szerencsére azért ott volt a mieink között a Szeged Beton VE is. Nem sokan gondolták volna, hogy pont ez a vidéki gárda menti meg a magyar klubpóló becsületét. Pedig a rivális Vuliagmeni nem akármilyen rangot harcolt ki magának az öreg kontinensen. A legutóbbi LEN-kupakiírásban egészen a fináléig masírozott, ott azonban megálljt parancsolt neki a spanyol Barcelona. Ami azt illeti, a szegediek is bejutottak már ennek a kupasorozatnak a döntôjébe. Igaz, az nem most volt, még 1996-ban. Akkoriban Pozsgay Zsolt volt az edzô, és olyan kiválóságok szerepeltek a csapatban, mint Molnár Tamás, Fodor Rajmund, Dmitrij Scsegyerkin, Steinmetz Barnabás, Török Tibor, Dongó László, vagy éppen Mód Péter. Jól hangzó nevek, de az utódoknak sem kell szégyenkezniük. Az öt gólig jutott Éles Vilmos vezérletével felôrölték a Vuliagmeni ellenállását. Csak azért nem lett 10 7-nél nagyobb a gyôzelem mértéke, mert a játékvezetôk nagyon nem akarták, hogy értelmét veszítse a december 11-i, athéni visszavágó. Ragyogó gyôzelmet aratott a Szeged, de nagy bajba kerülhet, ha elhiszi, már megvan a továbbjutás. Egy évvel ezelôtt a Fradi ellen ugyanis pórul járt hasonló szituációban. Az elsô találkozón a Tiszapartiak három góllal nyertek, ráadásul idegenben,, mégsem jutottak a legjobb nyolc közé, mert a Fradi az újszegedi sportuszodában ledolgozta hátrányát, sôt még rá is tett egy találattal. Egyet azért nem árt tudni: a mostani gárda jóval erôsebb a tavalyinál. És ezt Athénban is bizonyítani fogja! Szélpál László nyúlfarknyi idôt szakított a sajtóval való találkozásra is. A címzetes államtitkár elôször arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a megszüntetett sportminisztérium helyét a Nemzeti Sporthivatal veszi át. Bár kevesebb pénz áll majd 2005-ben a magyar sport rendelkezésére, azonban ez is relatív, hiszen az élsporttól elvont összeg más területen jelentkezni fog. Azonban a 800 milliós támogatási összeget végül is sikerült szinte megduplázni. A sportvezetô kemény szavakkal ostorozta azokat a szövetségeket, amelyek az állami támogatást a saját mûködésük fenntartására fordították. Ezt szeretnék megszüntetni, s azt akarják elérni, hogy a kapott pénzzel az élô sport minôségi javítását segítsék elô. A neves sportoló elárulta, hogy a következô évben másfél milliárddal többet tudnak fordítani a létesítményhelyzet javítására és az utánpótlás-nevelésre. Elsô lépésként a 2500 fônél kisebb lélekszámú települések sportlétesítmény-helyzetén szeretnének javítani. Erre a programra már érkeztek pályázatok. Elárulta továbbá, hogy dolgoznak a nemzeti sportstratégián, amelyet az elfogadás elôtt széles körû társadalmi vitára szeretnének bocsátani. Szóba került a Maty-éri evezôs és kajak-kenu-pálya ügye is, s az államtitkár megnyugtatta a város vezetôit, hogy a létesítmény továbbra is a magyar sport vizescentrumának számít. Ajánlások kitüntetésekre Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a szegedi sportegyesületeket, civil szervezeteket, szakmai szövetségeket, hogy december 31-ig juttassák el javaslataikat Szeged Megyei Jogú Város polgármesteréhez az alábbi kitüntetésekre vonatkozóan: Szeged Sportolója-díj A díj adományozható azon sportolók részére, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedô teljesítményt nyújtottak, hozzájárulva ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez. Szeged Sportjáért-díj A díj adományozható azon edzôknek, oktatóknak, szakoktatóknak, menedzsereknek, sportvezetôknek, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedô teljesítményt nyújtó sportolókat felkészítettek, hozzájárulva ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez. A javaslat tartalmazza a kitüntetésre javasolt személyek adatait, életútját, illetve részletes indoklást. A kitüntetések átadására május hónapban, a Szeged napja alkalmából megtartandó rendezvénysorozat keretében kerül sor. Bôvebb felvilágosítás Szeged Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportirodáján kérhetô. A lapot szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô: Vécsey Ágnes Kiadja a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó Kiadóigazgató: Pap Klára Alapító: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ISSN

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja

Az újjászületés éve. Szeged Európa kapuja Szeged Európa kapuja Az újjászületés éve Kiadja és szerkeszti: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet Információ: +36 62 564-247 www.szegedvaros.hu A kiadványt a Miniszterelnöki Hivatal Kormányztai

Részletesebben

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik!

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik! A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából Egy iskola újjászületik! 1 Befektetés a jövőbe! Törökszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011.

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011. TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk tj k a Tisztelt ltutazóközönséget, ö t hogy Szeged város helyi l közlekedésében k éb a 2011. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok,

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Pályázó neve. Befogadott szervezet neve. Pályázat célja Igény (eft) Eü. és Szoc. Biz. tám. (eft)

Pályázó neve. Befogadott szervezet neve. Pályázat célja Igény (eft) Eü. és Szoc. Biz. tám. (eft) 1. Nyugdíjas Vidám Házasok Egyesülete Balatoni k 2. Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesülete Klub prog 3. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete Klub programjainak megvalósítása

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

polgármester Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

polgármester Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/4537/2013 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet: Rendelettervezet

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

1. sz. táblázat: SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ személyi feltételeinek bemutatása: Megnevezés Engedélyezett létszám (fő) Képesítés/létszám (fő)

1. sz. táblázat: SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ személyi feltételeinek bemutatása: Megnevezés Engedélyezett létszám (fő) Képesítés/létszám (fő) MELLÉKLET 1. sz. SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ személyi feltételeinek bemutatása: Megnevezés Képesítés/ munkakörben dolgozók 145,5 Szakképzett: 126,5 Szakképzetlen: 19 Gazdasági munkakörben dolgozók

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-139./2006. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

2009. II. félévi Idősügyi keret nyertes pályázatai 1/5. Pályázó neve Pályázó címe Pályázat tárgya Tám. jellege Program helye

2009. II. félévi Idősügyi keret nyertes pályázatai 1/5. Pályázó neve Pályázó címe Pályázat tárgya Tám. jellege Program helye 9. II. félévi Idősügyi keret nyertes pályázatai 1/5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Magyarnótaszerzők és Énekesek Délmagyarországi e Életet az Éveknek ok e Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Nyugdíjas Vidám

Részletesebben

Az Idősügyi keret II. félévére beérkezett nyertes pályázatok 1/10. Nyugdíjas. közösség neve

Az Idősügyi keret II. félévére beérkezett nyertes pályázatok 1/10. Nyugdíjas. közösség neve Az Idősügyi keret 2008. II. félévére beérkezett nyertes pályázatok 1/10 1. Petőfi Telepi Szépkorúak 6727 Szeged, Benczur Gy. u. 30. 2008.09.01.2008.12.31. között az egyesület által szervezett programok

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Családi nap Nyírszőlősön

Családi nap Nyírszőlősön Családi nap Nyírszőlősön Fogorvoslátogató MERFOL Kft. Szerelő BECK AND PARTNERS Kft. Területi képviselő Exelect Hungary Kft. HR Manager Épületgépész mérnök NEXT-Consulting Kft. Könyvelő Gyártómérnök {positionname8}

Részletesebben

10. Ügyiratszám: 1-10/ október 25. napján tartandó. Strandfenntartók beszámolója. Előterjesztést készítette: Vanya László referens

10. Ügyiratszám: 1-10/ október 25. napján tartandó. Strandfenntartók beszámolója. Előterjesztést készítette: Vanya László referens Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2012. Sorszám: 10. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25.

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

Művészetek Háza októberi programjai 2009 szeptember 24., csütörtök 23:14

Művészetek Háza októberi programjai 2009 szeptember 24., csütörtök 23:14 KLAZZ koncert A hazai jazzélet sztárjai Babos Gyula, Borbély Mihály, Berki Tamás, Balázs Elemér, Barcza Horváth József, Dés László, Fekete-Kovács Kornél, Horváth Kornél, Kaltenecker Zsolt, Lantos Zoltán,

Részletesebben

Díszvendéghez méltó megjelenés

Díszvendéghez méltó megjelenés Díszvendéghez méltó megjelenés Mechanikus karbantartó MOM Zrt. Területi Igazgató City Hitelbróker Kft. Elektromos karbantartó MOM Zrt. Területi képviselő NYÍRSÉG NEHÉZGÉP 93 BT. Területi vezető CEUMED

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Lakossági Fórum Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Projekt adatok Projektgazda: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata A projekt pénzügyi adatai:

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i, M e z ő g a z d a s á g i é s K ö r n y e z e t v é d e l m i B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 71/2010.(III.23.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2010. március 23-ai ülésére Tárgy: Javaslat hajléktalanok nappali melegedőjéről

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben