Új díszkivilágítással köszöntötte az adventet a Tisza Lajos körút közelmúltban fölújított szakasza. A Mérey és a Gogol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új díszkivilágítással köszöntötte az adventet a Tisza Lajos körút közelmúltban fölújított szakasza. A Mérey és a Gogol"

Átírás

1 2004. NOVEMBER A V Á R O S NAGYÍTÓ ALATT A HELYI GAZDASÁG OLDAL NYOLCSZÁZ CSALÁD JELENTKEZETT A PANELREKONSTRUKCIÓS PROGRAMRA OLDAL FODOR GERGELY AZ IFJÚSÁGI POLGÁRMESTER..4. OLDAL ELKÉSZÜLT A HOLT-MAROS REHABILITÁCIÓJA.5. OLDAL A NAGY CSATÁNAK KÉT GYÔZTESE VOLT OLDAL KEZÉBE VETTE SORSÁT A BETON OLDAL K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Apró égôk tízezrei csillognak a fák koronáin Díszkivilágítás a Tisza Lajos körúton Élôben, tévén és interneten Az elsô városfórum A szegedi önkormányzat elmúlt két évének eredményeirôl számolt be Botka László polgármester november elején a városháza dísztermében a városlakók elôtt. A ciklus félidejében kezdeményezte Botka László, Szeged polgármestere, hogy a lakosság elé áll: beszámol azokról az eredményekrôl, amelyeket a 2002-ben megválasztott önkormányzat elért. A városházán este 6 órai kezdettel megtartott fórumot a szegedi városi televízió élôben közvetítette, de a történéseket az interneten keresztül is figyelemmel kísérhették az érdeklôdôk. A világháló nyújtotta kényelem ellenére zsúfolásig megtelt a díszterem. A tévéközvetítés miatt szûk egy órásra szabott beszámoló közönségét Csala Gabriella, a városi televízió ügyvezetô igazgatója köszöntötte, hozzátéve: ez az elsô városfórum, beszéljük meg közösen címszóval. Ilyen rendezvényre még nem került sor, Botka László az eltelt két esztendô során félévente a választókörzetekben értékelte az önkormányzat munkáját. Mielôtt a polgármester megtartotta volna beszámolóját, rövid film foglalta össze az utolsó két esztendô fôbb történéseit. Amely kiemelte, a város és a kormány közötti együttmûködésnek köszönhetô, hogy a logisztikai központ területét ingyen kapta meg az önkormányzat az E75-ös út mentén, s hogy a szegediek érdekében idén március 12-étôl matricássá vált az M5-ös. Majd május közepén elkezdôdött a régóta megváltóként is várt sztráda építése. Az átmenô forgalom elvezetésére épül a nyugati elkerülô út, a városon belül pedig körforgalmak, útfelújítások javítják a közlekedés helyzetét. Az iskolaév kezdetére befejezôdött a Tisza Lajos körút átépítése, miközben soha nem látott méretekben zajlik a csatornaépítés, egyre több lakást újítanak fel, tart a kulturális intézmények, a Kisszínház rekonstrukciója, pályázatok segítségével egyre több pénz jut az egészségügynek. Botka László aki a film levetítését követôen vette kezébe a mikrofont arról beszélt, hogy a városvezetés három fô irányt tart szem elôtt: a gazdaság- és városfejlesztést, valamint a város üzemeltetését. Utalt arra, mekkora veszteségek érték Szegedet és az itt élôket a rendszerváltást követô közel másfél évtizedben, amikor 10 ezer embernek szûnt meg a munkahelye. A déli határokon háború dúlt, hiányzott az infrastruktúra és Szegedet elkerülték a befektetôk. A városvezetés megválasztásakor, két évvel ezelôtt azt mondta: új korszak kezdôdik. Majd így folytatta a polgármester: az a város lehet sikeres, amelyik ismeri adottságait. Szegedet éppen ezért nem kell kitalálni, földrajzi helyzetébôl adódik, hogy milyen irányba fejlôdjön. Ennek megfelelôen a városvezetés két utat lát lehetségesnek. Azt, hogy Szeged földrajzi fekvésének köszönhetôen Európa kapuja lehessen, egyetemi város jellegébôl pedig, hogy a tudásközpont szerepét töltse be. A földrajzi fekvés elônyeinek kihasználását az infrastruktúra fejlesztése, a sztráda- és útépítések segítik, az egyetem, a tudás nyújtotta elônyöket pedig úgy kamatoztatják, hogy a jövôben helyben valósuljanak meg a kutatási eredmények, a szegediek tudása itt hasznosuljon. Erre a célra hozta létre a város az egyetemmel és különbözô intézményekkel közösen a Biopolisz Kft.-t. (Folytatás a 2. oldalon.) Botka László a szegediek kérdéseire válaszol Új díszkivilágítással köszöntötte az adventet a Tisza Lajos körút közelmúltban fölújított szakasza. A Mérey és a Gogol utca között több tucat fát ékesítettek égôfüzérekkel. Az ünnepi fényözön 4,5 millió forintba került. A gyertyák fényét több tízezer apró lámpácska ragyogása váltotta föl a szegedi Tisza Lajos körút fölújított szakaszán, amikor november 26-án, pénteken, a korán érkezô alkonyatban bekapcsolták az új díszkivilágítást. Az ünnepélyes pillanat elôtt a Pavane táncegyüttes reneszánsz ruhába öltözött tagjai, gyertyával kezükben adtak elô korabeli táncokat. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester rövid köszöntôjében úgy fogalmazott, hogy a díszkivilágítás a körútfölújítás jelképes befe- jezésének tekinthetô. Hozzátette, hogy a kiskörút átépített és megszépült szakasza a lámpafüzérekkel a budapesti Andrássy úthoz, vagy némi túlzással a karácsony elôtt hasonlóképpen fénylô lámpácskák sokaságával ékesített párizsi Champs-Élysées-hez vált hasonlóvá. Az alpolgármester reméli, hogy a vonzó környezet visszacsábítja a körút üzle- teibe az átépítés kellemetlenségei miatt más boltokat vagy bevásárlóközpontokat keresô közönséget. A közel negyven fa koronái köré font lámpafüzérerdô 4,5 millió forintba került. Egy-egy fára háromöt, egyenként húszméteres füzér került, egy füzéren közel kétszáz kis égôvel. A díszlámpácskák a közvilágítással együtt, szürkületkor gyulladnak föl. Elôször állítanak ki szegedi mûvészek a Klauzál téren Három helyen is nyílt karácsonyi vásár November 27-én, szombaton egyszerre három helyszínen a Széchenyi, a Klauzál és a Dugonics téren is megnyílt az idei karácsonyi vásár Szegeden. Most nem rakodtak ki az iparmûvészek a Dóm térre, mert a szervezôk, veszteségre hivatkozva nem vállalták a vásár további szervezését, ám az itteni programok egy részét a Dugonics térre helyezték át. November 27-tôl december 23-ig a Dugonics téren a Kárpát-medencei kézmûvesek, mesteremberek kínálják portékáikat. Mivel nem volt kifizetôdô, az idén nem rendeztek a Dóm téren karácsonyi vásárt, helyette az muzsikáló szökôkút körüli téren lehet megvásárolni a kézmûves termékeket, és ugyancsak itt gyújtották meg a máglyákat is, amelyek mellett egészen karácsonyig melegedhetnek napközben a szegediek. A Széchenyi téren is felállították a fából készült, esztétikus elárusító pavilonokat. A hagyományokhoz híven itt is november 27-én kezdôdött a vásár. A hosszú évek alatt már megszokott rendezvényen december 23-ig kínálhatják áruikat a kereskedôk. Az idén elôször rendeztek karácsonyi vásárt a Klauzál téren, ahol szegedi képzômûvészek és alkotók mutatják be és kínálják munkáikat egészen az ünnepekig. A különlegesség számba menô szabadtéri képzômûvészeti tárlat az adven- ti idôszakban négy hétig tart majd. Az idén elsô ízben megrendezett Klauzál téri csillag galériában a festôk, grafikusok és iparmûvészek mellett bemutatkoznak a fotósok is.

2 2 Szegedi Tükör Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyûlése Nagyító alatt a helyi gazdaság Félidejéhez érkezett az önkormányzat (Folytatás az 1. oldalról.) A városfejlesztéssel kapcsolatban arra tért ki a polgármester, hogy alapelv: nem lehet különbséget tenni városrészek között. Nem szabad elôbb a Belvárost fejleszteni, és legutoljára a többit, hanem a források átcsoportosításával egy idôben kell gondoskodni az összesrôl. Ezért épülnek a városrészekben mûvelôdési házak, közösségi terek, s majd a falvakra jellemzô nyugalom párosul többek között a csatornázásnak köszönhetôen a városi színvonallal. Két év alatt 35 milliárd forintnyi fejlesztési programot fogadott el az önkormányzat, az összeg 72 százalékát külsô források teszik ki. Ezt követôen Botka László az írásban és telefonon feltett kérdésekre válaszolt. A panelrekonstrukcióval kapcsolatban elmondta: nincs már pénzügyi korlát, az önkormányzat minden igénylônek ebben az évben 800 család pályázott megadja a támogatást. A Gyevi temetôrôl szólva kijelentette: számára is megrendítô volt, ahogy halottak napján a sírkert hûlt helyén búcsúztak el az emberek szeretteiktôl. Elmondta: azt a tulajdonos, a katolikus egy- ház adta el, majd megkérte az önkormányzatot, hogy a létrehozandó kegyeleti parkot tartsa rendben. A város igent mondott. Botka megköszönte az embereknek a Tisza Lajos körút átalakításánál tanúsított türelmet, majd kijelentette: a beruházások a tervezett ütemben megvalósulnak, egyedül a Szent István tér rekonstrukciójának kezdése csúszik át tavaszra, a brüsszeli adminisztráció miatt. Arra a kérdésre, miért ez az önkormányzat aratja le csatornaépítésben az elôzô sikereit, azt válaszolta: ôtôle oda lehet férni a sikerhez. Úgy hírlik, vasfegyelmet tart a polgármester szólt a kérdés, hogy igaz-e. Botka szerint egy polgármestertôl ezt joggal várják el a városlakók. S hogy mikor várhatók a megszorító intézkedések, mivel a városvezetés csôdhelyzetet jelentett. A polgármester szerint nem lesz megszorítás, évi 1 1 milliárd forinttal csökken a város adóssága, amely 6 milliárd volt két évvel ezelôtt. Ma is van bankkölcsöne az önkormányzatnak, de amíg között a hitelek a mûködést finanszírozták, ma a fejlesztést. F. K. Válasz a kérdésekre A városháza dísztermében Gregor József is fellépett Az önkormányzatok gazdálkodása került terítékre a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) november 26-án és 27-én Szegeden tartott közgyûlésén. Huszonkét nagyváros polgármestere találkozott Szegeden az MJVSZ közgyûlésén. Toller László, a szövetség elnöke, Pécs polgármestere bevezetôjében elmondta, hogy a megyei jogú városok helyzete kiváltságos, hiszen az itteni önkormányzati vezetôk a munkájuk során hozott döntéseken keresztül befolyásolják a környezô települések és az egész térség sorsát. Éppen ezért a évi költségvetés irányelveinek tárgyalásakor a kormány érdeke az önkormányzatokkal történô hatékonyabb együttmûködés kialakítása. A megyei jogú városok gazdaságpolitikai lehetôségeinek kiszélesítése várható a közti idôszakban, a területfejlesztési politika célja a tudásalapú társadalom megteremtése. Ennek egyik eleme a fejlesztési döntések régiókba és kistérségekbe történô telepítése, mely lehetôvé teszi, hogy a döntéseket az érintettekhez közelebbi szinten hozzák meg, így garantálva a helyi kezdeményezések sikeresebb felkarolását. A kistérség keretei lehetôséget adnak a feladatok szakszerûbb, összehangoltabb és gazdaságosabb ellátására. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetô Tanács kor- mányzati oldala a évi költségvetési törvény keretében újabb keresetnövelést irányzott elô, melynek fedezetét részben a központi költségvetés biztosítja, részben pedig a költségvetési szerveknek, a helyi önkormányzatoknak mint intézményfenntartóknak kell megteremteniük intézkedéseikkel és saját forrásokból. A foglalkoztatottak többségére vonatkozó elv szerint a béremelés 1,5%-ára helyi intézkedéssel kell fedezetet biztosítani. A kormány ugyan hangsúlyozza, hogy nem célja, de a bérpolitikai törekvések érvényesítésének lehetséges és mérlegelhetô következménye a létszámcsökkentés. A szövetség proaktív állásfoglalását az indokolja, hogy az önkormányzatok forráshiány miatt nem tudják biztosítani a keresetnövekedés fedezetét, ezzel veszélybe kerülhet az önkormányzati feladatok teljesítése, valamint azok minôsége, ami elsôsorban a többletfeladatok elvégzésére vonatkozik. Az önkormányzati oldal megállapítása szerint a kormány jelenlegi bérfejlesztési elképzelése nem valósítható meg állami támogatás hiányában. A hét országos önkormányzati szövetség közös levélben fordult a miniszterelnökhöz és kérték a kormányzati oldal képviselôit, gondolják át a helyi önkormányzatok érintô évben hozott és évre tervezett bérpolitikai intézkedéseket. Az MJVSZ célja a kedve- zôtlen és szakmai szempontból sem megalapozott jogszabályi környezet módosítása. Az önkormányzatok alapvetô érdeke, hogy a szennyvízberuházások építése, közlekedési vállalatok, a hulladékkezelô kht.-k és a sportlétesítményeket üzemeltetôk adólevonási jogának visszaállításával fokozzák költségvetési hatékonyságukat. A nagyvárosok képviselôi számára világossá vált, hogy a jövôben az egészségügynek olyan tudatos fejlesztéspolitikára van szüksége, amely képes a területi különbségek kezelésére, és amely a hátrányos helyzetben lévô csoportok problémáival komplex módon foglalkozik. A népegészségügy programot a továbbiakban közelebb kell hozni azokhoz, akiknek szólnak, hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy annak teljesítése nem kizárólag az ellátórendszeren, hanem magukon az embereken múlik. Az egészségügy területén változásra utal az alapellátási csomag meghatározása, amely nem a szolgáltatási kör szûkítését jelenti, hanem annak pontos meghatározását, milyen ellátás finanszírozható a biztosítottak számára. A közgyûlés november 26-i ülésnapján aláírták a Magyar Fejlesztési Bank Rt. és a Megyei Jogú Városok Szövetsége közti szándéknyilatkozatot. Ennek célja hogy az önkormányzati és a gazdasági szféra szereplôi közösen pályázzanak valamilyen fejlesztési célra. Érdeklôdôk és résztvevôk a Mars téren Sikeres volt a Lakásvásár Jól sikerült az elsô szegedi Lakásvásár. Szegeden volt a legtöbb résztvevô és érdeklôdô azon vidéki városok közül, ahol megszerveztük a rendezvényt. A lakásépítôk, ingatlanforgalmazók jól együttmûködtek, más városok egymást versenytársnak számító cégei sokszor még csak szerepelni sem akartak egyazon bemutatón. A szegedi résztvevôk azonban fölismerték: minél több a kínált lakáslehetôség, annál nagyobb lesz az érdeklôdés, így többen járnak jól. Lakásvásárlók, -kínálók egyaránt. Már az elsô napon több mint ezren keresték föl a Mars téri vásárterületen tartott rendezvényt; a pontos létszámot azért nem lehet tudni, mert belépôjegyet a szervezôk nem szedtek, mondván, akik most akarnak la- kást venni, hanem azok is, akik még csak tervezgetnek, s az összegyûjtött ajánlatokat elrakják késôbbi idôpontra. A fiatalokból nagy érdeklôdést váltott ki a kormány lakástámogatási változtatása, a hírek szerint 10 százalék önrész birtokában már lehet lakást venni, és a szocpol is beleszámíthat az önrészbe. A fórumon számos kérdés érkezett a polgármesterhez, melyek közül a névvel-címmel ellátottakra személyes választ kaptak az érdeklôdôk. Az alábbiakban a szakirodák segítségével néhány olyan kérdésre adjuk meg a választ, amelyek ugyan név nélkül érkeztek, ám számot tarthatnak a szegediek érdeklôdésére: 1. Sok helyen nincsen vagy elhanyagolt, lepusztult a fedett buszváró. A petôfitelepi végállomásnál is hiányolják az utasok a kulturált körülményeket. Az önkormányzat az idén nyolc millió forintot költött buszmegálló pavilonok kihelyezésére. A sorrendet részint a képviselôk rangsorolták, kiki jelezte, hogy választókörzetében hol vannak a legégetôbb gondok. Másrészt pedig, ahol új, nagy beruházások valósultak meg, mint például a Tisza Lajos körút rekonstrukciója kapcsán, szintén több új tömegközlekedési várót létesítettek, padokkal, ülôhelylyel. Ahol folytatódik a rekonstrukció (Szent István tér, Anna kút környéke), ott természetesen megújulnak a tömegközlekedési megállóhelyek is. 2. Mi várható a trolifejlesztés területén? Tervezzük a 6-os vonal kiépítését és a 8-as meghosszabbítását a Honvéd térig. Ehhez azonban elôször az Anna-kút környék rekonstrukciójának kell elkészülnie, ami várhatóan a Szent István tér átépítésével egyidejûleg valósul meg. A Tisza Lajos körút felújításakor már úgy készültek a felsôvezetékek, hogy ezzel a terheléssel is számoltunk. Késôbbi terv a Körtöltés utcai trolivonal, az újonnan épült lakóterületek kiszolgálására, elôbb azonban itt is az utakat kell meg-, illetve átépíteni. 3. Sok szó esett a panelrekonstrukciós programról, de látott már valaki olyan panelházat, amely így újult meg? Bizony, láthatott. Az ismert egyharmad saját erô egyharmad önkormányzati támogatás egyharmad kormányhozzájárulás konstrukcióban készült el a Csongrádi sugárút 61. és 86. szám alatti tömb, a Kukorica utca 6., vagy a Kereszttöltés utca 15. A munkálatok értéke összesen több mint 46 millió forint, ami azonban jövôre megtöbbszörözôdhet, hiszen a szegediek az idén 22 társasház felújítására pályáztak, reméljük, sikeresen. 4. A polgármester úr azt ígérte, hogy nemcsak a belváros, hanem a külterületek is fejlôdni fognak a jövôben. A Tisza Lajos körút, a Kisszínház, a tömbrehabilitáció megint mind a városközpontban van! A panelövezetek azonban már nem, s épp az elôzô kérdésre adott válasz szól róluk. De van ennél nagyívûbb tervünk is: uniós forrásból szeretnénk Tarján városrész teljes megújítását elérni, ami elsô- sorban a lakókörnyezet, a közterek, közparkok, játszóterek megszépítését tenné lehetôvé. És persze nem a belvárosban vannak a Körtöltésen kívül esô kertvárosi övezetek sem: Tápén már elkészült a Bálint Sándor iskola új szárnya, Gyálaréten befejezéséhez közeledik a mûvelôdési ház bôvítése, Szôregen lebontják és újat építenek tavaszi kezdéssel, Kiskundorozsmán megszépült a fôtér és ugyancsak bôvül a mûvelôdési ház. Sok volt a kerékpárúttal kapcsolatos kérdés is. Ezek majdnem százalékban sokallják, illetve keveslik a bicikliutat. Igazságot tenni az ügyben nem lehet, de a szakiroda terveit ismertetni igen. Eszerint: Az elkészült, idén és tavaly átadott kerékpárutak részben uniós elôírások miatt, részben pedig városi koncepció okán kerültek éppen oda, ahol vannak: cél ugyanis, hogy a város keresztülszelhetô legyen észak-dél és kelet-nyugat irányban is, két keréken, biztonságosan. Egyik kérdezô fölvetette, hogy a járda-kerékpárút átmenet sok helyen szintbeli különbséget is jelent. Az új kerékpárutak már zökkenômentesek, a régebbieket pedig felújításkor alakítjuk át. Jövôre egyébként a Petôfi sugárút-szabadkai úti, a Margaréta utcai, a Makkosházi körúti és a Kossuth Lajos sugárúti kerékpárutat újítjuk föl.

3 Szegedi Tükör 3 Autóbuszjáratot, csapadékvíz-elvezetést, utat kapnak a baktóiak Egyre több a pályázó jók a tapasztalatok Nyolcszáz család jelentkezett a panelrekonstrukciós programra Közvilágítást kaptak a kiskertek Átadták a kiskertekben kiépült közvilágítási hálózatot. Minap a polgármester a baktói kiskertekben találkozott a lakókkal, és megígérte: kerékpárút és csapadékvíz-elvezetô árok épül a Pihenô utcában. Megvizsgálják, merre járjon a busz, és hogyan lehet kohósalakos utakat építeni. Utcai lámpák kerültek a kiskertekbe, 120 millió forintot költ idén Szeged a közvilágítás fejlesztésére. Ennek harmadát a kiskertekben használták el. Botka László polgármester elmondta: 269 lámpatestet szereltek fel Baktón, Subasán, Sziksóson, Tápén. De nemcsak a külterületekre jutott, a program keretében díszkivilágításra is költöttek a városban. A Tisza Lajos körúton a közelmúltban fölújított jogi kar épülete például ennek köszönhetôen fényárban pompázhat esténként. Botka László a közvilágítás ünnepélyes átadása alkalmából lakossági fórumot is tartott Baktóban. Gila Ferenc képviselôvel együtt tájékoztatták a helyieket arról, milyen további fejlesztéseket terveznek a kiskertekben. Botka László hangsúlyozta: 2006-ig minden erôforrást leköt az, hogy Szeged belterületén utakat építsenek, csatornázzanak. A legszükségesebb fejlesztésekre azonban sort ke- rítenek a kiskertekben is. Az itteniek, kérésüknek megfelelôen már be tudnak jelentkezni hivatalosan lakhelyükre, hiszen az utcák nevet, számot kaptak. Járda, kerékpárút épül, elôkészítik az útépítést. A polgármester személyesen garantálta, hogy a Pihenô utcai kerékpárút-építéssel egy idôben árkot is létesítenek, így a csapadékvíz elvezetését is megoldják. Gila Ferenc pedig elmondta: arra kérte a közút kezelôjét, dolgozzák ki, hogyan lehetne a keskeny betonlapokkal burkolt Pihenô utcában legalább kohósalakból kitérésre alkalmas öblöket építeni. Az autósok így könnyebben elhaladhatnának egymás mellett. Jövô év márciusáig a polgármesteri hivatal szakemberei azt is megvizsgálják, hogy merre lehetne vezetni a kiskerteket kiszolgáló autóbuszjáratot. Ehhez azonban ki kell szélesíteni az utcákat. Ugyanez a feltétele a belterületbe vonásnak. Ezért a polgármester a lakosság nyilatkozatait várja, hogy hajlandók telkükbôl fölajánlani. A lakosság hozzájárulásával építhetnének utakat is a területen. Nemrégiben hasonló összefogással járda készült. A polgármester ígérte: tovább segíti a kiskertekbe költözött több száz ember mindennapjainak könynyebbé tételét. Az épület teljes homlokzata hôszigetelést kapott Egyre nagyobb az érdeklôdés Szegeden az iparosított technológiával épült, azaz a panel- és a téglablokkos házak felújítására kiírt pályázatra. Míg 1998 és 2002 között mindöszsze három társasház pályázott, s 102 lakást újítottak fel a városban állami és önkormányzati segítséggel, addig az idén 22 szegedi társasház közel nyolcszáz lakója nyújtott be pályázatot. A hirtelen megélénkülô érdeklôdéshez a jó tapasztalatok is hozzájárultak. Az ipari technológiával épült panel- és téglablokkos házak többségén tetô- és homlokzatszigetelést, nyílászárócserét terveznek. Az épületszigeteléssel és korszerûsítéssel kapcsolatos pályázatokról az eddig eltelt rövid idô ellenére is jók a bennlakók tapasztalatai. Az újszegedi Közép fasor 5 A alatt élô 14 család már több mint egy esztendeje átesett az épület teljes korszerûsítésén, a munkák után nemcsak komfortosabban élhetnek régi lakásukban, de az ingatlanok értéke is nôtt. Harminckét éves az az épület, amelyben lakunk mondja Kincses György, a két tucat itt lakó egyike. Az az igazság, hatalmas vonzerô volt az, hogy az önkormányzat és az állam támogatást nyújt a korszerûsítéshez, mert így harmadáron tudtuk korszerûsíteni otthonainkat. Hogyan sikerült indulni a pályázaton? Sikert csak úgy lehet elérni, ha minden lakó egyet akar. Nálunk mind a tizennégy család egyetértett abban, hogy érdemes korszerûsíteni az épületet ben adtuk be a pályázatot. Szerencsére a jogásztól a mûszaki szakemberig szinte mindenféle foglalkozás megtalálható az épületben. Ez könnyebbé tette a tervezést. Nagy segítségünkre volt Kaplonyi György közös képviselô, aki végigvitte a papírmunkát. Lakásonként átlagosan egymillió forintba került a felújítás, korszerûsítés. Ennek csak egyharmadát kellett letétbe helyeznünk a munkák megkezdése elôtt augusztusában kezdték és októberre be is fejezték a munkálatokat. Mire futotta a 14 milliós költségvetésbôl? A teljes homlokzat hôszigetelést kapott, a tetôt víz- és hôszigetelô réteggel vonták be, valamint kicserélték a lépcsôházi nyílászárókat. Egy tél már van az itt lakók mögött. Milyenek a tapasztalatok? Elôzetes számításaink szerint hatnyolc év alatt térül meg a beruházás, ám az energiaárak emelkedése miatt ez az idô még rövidebb lehet. A lakások komfortja jelentôsen megváltozott, a falak nem olyan hidegek, mint régen, a lépcsôház is melegebb. És persze a gázfogyasztásunk is csökkent, hiszen a lakásokat konvektorral fûtjük. Kincses György szerint jelentôs tényezô az is, hogy az itt található ingatlanok értéke is megnôtt a rekonstrukció nyomán. Most a kéményrekonstrukciós programon indultunk. Ha nyerünk, jövôre felújítjuk az épület elavult kéményrendszerét. Az IKV Rt. arra számít, hogy jövôre még több társasház jelentkezik a panelrekonstrukciós pályázatra. Szeged 70 ezer lakásából 28 ezer az iparosított technológiával épült, így ezek jelentôs része elsôsorban a hatvanas-hetvenes években épültek egyre inkább rászorul a jelentôs energiamegtakarítást hozó felújításra. Az önkormányzat preferált beruházásai között szerepel Egymilliárdos fejlesztés a szegedi repülôtéren Tavasszal elkezdik építeni az 1185 méteres, aszfaltos futópályát a szegedi repülôtéren. A beruházás egymilliárd forintba kerül. A reptérfejlesztés a szegedi önkormányzat preferált beruházásai között szerepel. A városi és a megyei önkormányzat a 2004-es és 2005-ös költségvetésébôl összesen kétszázmillió forintot különített, különít el erre a célra. Áprilisban a kormány kétszázmillió forintot ítélt meg a munkálatokra. A Polgári Légiközlekedési Hatóság már jóváhagyta a szegedi repülôtér általános fejlesztési tervét, amit a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium terjeszt majd a kormány elé nyilatkozta Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési alpolgármestere. A hatályos tör- vények szerint csak a kabinet adhat engedélyt a regionális repterek fejlesztésére. A városfejlesztési alpolgármester elmondta: a szegedi repülôtér fejlesztése az eredeti ütemterv szerint halad, már elkészültek az 1185 méteres, beton alapú, aszfaltos futópálya kiviteli tervei. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan 2005 tavaszán elkezdik építeni a futópályát a hozzá tartozó, könnyített szerkezetû gurulóúttal. Jelentôs összeget emészt fel a reptér vízrendezése, mely során kiépítik a jelenlegi füves területen a csapadékvíz-elvezetô hálózatot. Nagy Sándor számításai szerint a beruházás közel egymilliárd forintba kerül. Mivel a tervezett költség megközelíti az egymilliárd forintot, mindenképpen szükség van további forrásokra. A város a Nemzeti Területfejlesztési Hivatalhoz és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz nyújtott, illetve nyújt be pályázatot kiegészítô támogatásra. Hosszú évek után megtettük az elsô lépést mondta Podolcsák András. A szegedi repülôtér vezetôje úgy véli: nem csupán közlekedési, de városfejlesztési szempontból is nagy elôrelépés a létesítmény fejlesztése. Az aszfaltos futópálya már képes lesz közepes gépek fogadására is. Ugyanakkor megmarad az 1500 méteres, füves, sportcélokra használható futópálya is. A reptér vezetôje hozzátette, a futópálya teljes kiépítése robbanásszerû változást, igazi kereskedelmi hasznot hozhatna a városnak.

4 4 Szegedi Tükör Több program és egzisztencia Életmû földön és vízen Fodor Gergely a diákpolgármester Bánki Horváth Béla gyémántdiplomás pedagógus Gyémánt diplomát kapott 60 éves munkájának elismeréseként a Szegeden élô dr. Bánki Horváth Béla. Nem könnyû összefoglalni, mi mindenre oktatta a fiatalokat. Tanított kémiát, biológiát, testnevelést, oktatott mezôgazdasági gyakorlatot és úszást is. A tanítás és a sport is életmû, egyformán büszke vagyok mindkettôre. Az elismeréseket nem pillanatnyi, hanem hosszan tartó eredményeimért kaptam mondta Bánki Horváth Béla. Pedagógusnak készült 16 éves kora óta, amikor tanára megkérte, egyik barátja gyenge tanuló fiát korrepetálja matematikából. Az osztályból hatan álltak bukásra, ezért Béla bácsi úgy gondolta, egyúttal ôket is tanítja. Kitettem a háromlábú táblát a gyepre a barackfa alá, és az egész éves anyagot átismételtük. Nem is bukott meg senki. Ekkor eldöntöttem, hogy tanár leszek. A természetes az lett volna, ha az ifjú korrepetitor a matematikusi pályát választja, de a számtant oktató tanár nem volt igazi példakép számára. Annál inkább a növénytermesztéstan tanár, egyénisége és szaktudása miatt. Ezért inkább az agrártudományi egyetemre jelentkezett. Az egyetem elvégzése után 1944-ben Berettyóújfalun tanított, mindössze egy hónapig. A kezdô tanárt ugyanis besorozták. Három hónap ka- Béla bácsi büszke minden díjra tonaság, majd négy év hadifogság és kényszermunka után Szentesre került, mezôgazdasági iskolába. A legkedvesebb munkahely mégis a kis székkutasi iskola volt, ahol az alacsony létszám miatt tanítványokkal, szülôkkel, kollégákkal jó viszony alakulhatott ki. Itt sem maradt azonban sokáig, kinevezték szakfelügyelônek. Nem akartam elvállalni, nem akartam a pedagógusok mumusa lenni. A megyei mûvelôdési osztály vezetôje azonban meggyôzött arról, hogy munkámmal nem kell félelmet keltenem, segíthetem is a tanárokat. Nem bántam meg, hogy vállaltam, 11 évig voltam szakfelügyelô. Közben hívtak iskolaigazgatónak, a tanárképzô fôiskolára tanítani. Ezeket nem, de az Ifjú Gárda Ifjúsági Város, a késôbbi Árpád nevelôotthon igazgatását elvállaltam. Az egykori tanítványok közül sokra ma is emlékszik, de ha mégis elfelejtene valakit, az osztálytalálkozókon felelevenednek az emlékek. Találkozókra ugyanis eljár, évente többször is. Van tanítványom, aki Londonban egyetemi számítástecnikai professzor, van aki az MTA tagja, de Frank Sándor mesterszakácsot is tanítottam egykor. Az egyik legutóbbi osztálytalálkozón ô készítette a marhapörköltet. Béla bácsi nyugdíjazása óta is aktív, sokáig úszni tanított több iskolában, de magánúton uszodában is. A sport a tanítás mellett fôszerepet játszott az életében, 5 évig volt a magyar úszóválogatott keret tagja, Csík Ferenc tanítványaként volt megyei és ifjúsági bajnok is. Több mint 400 érem és a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje tanúsítja sikereit. Két lányát és három unokáját is ô tanította a víz szeretetére. Bár már 80 év felett jár, ma is minden nap úszik, sôt versenyez is. Az egészségmegôrzés érdekében kell a rendszeres mozgás figyelmeztetett Béla bácsi búcsúzóul. Gonda Zsuzsanna Tornáznak, kártyáznak, buliznak a vidám házasok Életteli szegedi nyugdíjasok Kiss Péter konyhájának falán napra pontos beosztás látható a Nyugdíjas Vidám Házasok Klubjának programjáról. A 23 éves múlttal rendelkezô klub vezetôje büszkén mutatja, milyen eseménydús napok elé néz a 127 tagot számláló civil szervezet. Lesz torna, kártyaparti, Luca-napi bohóckodás, Mikulás-napi ünnepség, no és szellemi vetélkedô ben létrejött Házasok Klubjának. Akkor tagot számláltak, zömében évesek és nevükhöz híven házasok voltak mindannyian. A tagság kizárólag petôfitelepiekbôl, illetve tápéiakból jött össze, s elsôsorban táncos mulatságokból állt a klubélet. Kiss Péter rövid idôn belül vezetôségi tag, majd a klub elsô embere lett. A 90-es évek végén válságba került a civil egyesület, ugyanis megoszlottak a vélemények arról, miként A klub vezetôje alapító tagja volt a kellene a klubot mûködtetni. A hajdani Bartók Béla Mûvelôdési ház égisze alatt egyesület 1999-ben kettévált, így jött létre a Szépkorúak Nyugdíjas Klubja, illetve Kiss Péter vezetésével a Nyugdíjas Vidám Házasok Klubja. Ami a legutóbbi éveket illeti, a belsô harcok végeztével ismét virágzó klubélet alakult ki Petôfitelepen. Ekkor már nem csak házasok és nem csak helyiek léphettek be, s a programkínálat is átalakult. Sokat kirándulnak a tagok, legutóbb például Gyopároson jártak fürödni, de ennél messzebbre is szerveztek már utakat. A közel 130 tag számára az a legfontosabb, hogy mindent együtt, és lehetôleg örömmel csináljanak. Nagyon kedveltek a szellemi vetélkedôk, amelyek végén mindenki kap valami apró ajándékot, de a lényeg az, hogy a többieknek megmutassák felkészültségüket. Amikor az idô engedi, szalonnasütéseket tartanak, vagy táncos mulatságot szerveznek. A tagdíj jelképes 100 forint évente, de jelentôs segítséget kapnak az önkormányzattól is. A klub vezetôi azonban tudják, hogy nem lehet mindig kérni, ezért megtanultak pályázatot írni, így alkalmanként ezer forinttal egészítik ki a költségvetést. Most nagy izgalommal készülnek a Mikulás-napi ünnepségre, majd a Luca-napi bohóckodásra, ami minden évben nagy derültséggel jár. Kiss Péter szerint egy közösséget elsôsorban az ilyen önfeledt pillanatok tartanak össze, hiszen a legemlékezetesebb dolgokat évek múltán fel lehet majd idézni. Sz. Gy. Megújult Szeged város diákönkormányzata. A megválasztott ifjú polgármester, Fodor Gergely dolgozik, tanul, szórakozik, szabad idejében jogi szakkönyveket olvas. Tisztújító közgyûlésen az általános és középiskolások új polgármestert, Fodor Gergelyt, valamint két új alpolgármestert, Tímár Zitát és Kmetovics Annát választottak. Fodor Gergely a Széchenyi István Gimnázium végzôs tanulója. Életében a sportolás, tanulás, szórakozás mellett hobbiként jól megfér a jog tanulmányozása. Mindenevô vagyok. Amirôl úgy gondolom, hogy érdekes, foglalkozom vele. Gergely az elôzô ciklus idején akkor még mandátum nélkül részt vett az önkormányzat munkájában. Közgyûlésekre is eljárt idônként, de igazán a programok megvalósításában segítette az elôdök munkáját. Azt tervezem, hogy a programokra helyezzük a hangsúlyt. Még több és még jobb rendezvény a cél. Ezenkívül egzisztenciát szeretnénk kialakítani. Fontos, hogy a fiatalok attól függetlenül, hogy melyik iskola tanulói megismerjenek minket, segítô szervként forduljanak hozzánk akár a továbbtanulásban, akár programok szervezésében van szükségük tanácsra. Ha lesz rá keret, reklámhadjáratot indítunk, hogy minél több fiatalhoz eljuthassunk. Botka László polgármester támogatásáról biztosított bennünket, erre szeretnénk támaszkodni. A két alpolgármester lesz a jobb és bal kezem, ha valami miatt nem tudok részt venni a munkában, ôk átveszik a helyem, segítenek a döntésekben. Nemcsak tôlük, a többiektôl is elvárom, hogy aktívan részt vegyenek a munkában folytatta a frissen megválasztott diákpolgármester. Arra a kérdésre, hogy belefér-e egy 18 éves fiatalember életébe a tanulás, a jogi egyetemre való felkészülés mellett az önkormányzati munka, Gergely elmondta, biztos benne, hogy össze tudja egyeztetni a különbözô kötelezettségeit. Sôt még a szórakozásra is tud idôt szakítani, hétvégén, ha nem muszáj, nem dolgoznak. Édesanyám kicsit aggódott, hogy a mandátumom a tanulás rovására megy, de amikor a város kulcsát megmutattam neki, láttam a büszkeséget az arcán. G. Zs. A legidôsebb férfit köszöntötték Az ország egyik legfiatalabb polgármestere, Botka László köszöntötte az ország legidôsebb férfiját, a kiskundorozsmai 107 éves Molnár Gergelyt. A november 14-én születésnapját ünneplô Gergely bácsit otthonában látogatta meg és köszöntötte Botka László. A szellemileg friss és fiatalos idôs ember elmesélte, hogy hosszú életének titka a nyugalom. Bár mindkét világháborúban harcolt, sôt több alkalommal meg is sebesült, mindvégig igyekezett derûs és bizakodó maradni. A hadifogságból közel ötvenévesen tért haza. Jelenleg Kiskundorozsmán, a Tas utcában él unokáival együtt. Rokonai elmondták, tavaly nyáron még a kaszát is kezébe vette az idôs ember.

Elkezdôdött a csatornázás Szegeden

Elkezdôdött a csatornázás Szegeden 2003. OKTÓBER A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Turkui segítség városunknak...... 2. oldal Tehetségesnek lenni Szegeden.... 4. oldal A város kilátója lesz a víztorony.. 5. oldal A jazz visszatért...............

Részletesebben

Akár 800 ezer forint panellakásonként

Akár 800 ezer forint panellakásonként 2005. ÁPRILIS A V Á R O S SZEGEDIEK A MÁTRAKERESZTESIEKÉRT...... 2. OLDAL ÉPÜL A REPÜLÔTÉR.................... 3. OLDAL SZEGED A MEDITERRÁN VÁROS............ 4. OLDAL ÖREG ÓVODA NEM VÉN ÓVODA.............

Részletesebben

Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár. pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul

Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár. pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul 2003. NOVEMBER A V Á R O S Hárommillió forint bûnmegelôzésre................3. oldal A diákpolgármester három dologra koncentrál....................4. oldal Féltik a meglévô zöldterületeket..5. oldal Ha

Részletesebben

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon 2006. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon Az idén befejezôdik a 2003 októbere óta folyó, nagyszabású csatornaépítési

Részletesebben

Felkészültek az elsô hóesésre

Felkészültek az elsô hóesésre A 2005. JANUÁR V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S Hétszer annyi utakra, iskolákra Szeged 2005-ben a korábbi években megszokott összeg sokszorosát költi városi felújításokra, építkezésekre.

Részletesebben

Harminckétmilliárd forint fejlesztésre

Harminckétmilliárd forint fejlesztésre 2005. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A szegedi közgyûlés elfogadta a város 2005. évi költségvetését Harminckétmilliárd forint fejlesztésre A szegedi közgyûlés a múlt

Részletesebben

2007 a hatékonyság éve lesz

2007 a hatékonyság éve lesz 2007. FEBRUÁR A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Az Üzlettárs magazin elismerése Szeged a TOP tízben Patinás középiskola újul meg Szegeden A Tömörkény gimnáziumra 658 milliót költ a város A kivitelezésre

Részletesebben

Egymilliót spórol a vállalkozó Március 12-e óta csaknem a duplájára emelkedett

Egymilliót spórol a vállalkozó Március 12-e óta csaknem a duplájára emelkedett 2004. ÁPRILIS A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Átfogó szociális reform..........2. oldal Megújul a Szent István tér.......3. oldal Tavaszi pillanatok..............4. oldal Játszótér, parkok Rókuson........5.

Részletesebben

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is 2004. ÁPRILIS A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û Mit vár az uniós csatlakozástól?.......................2. oldal Indulnak az ingyenes nyelvtanfolyamok..................3. oldal I N F O R M Á C I Ó S L A P J

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

A tizedik testvér. Részletes tévéműsor

A tizedik testvér. Részletes tévéműsor 3. oldal Folytatódhat a panelprogram, mintegy nyolcezer lakást újítanak fel az országban jelentette be a nemzeti fejlesztési miniszter. Győrben közel 1400 lakást érint a beruházás. 5. oldal Győr jövő évi

Részletesebben

Ágyõ, hivatali útvesztõ!

Ágyõ, hivatali útvesztõ! www.media13.hu Hírnök online a TV13 mûsorai a legfrissebb hírek XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2012. FEBRUÁR 15. Levelet hozott a posta Sokaknak nem kis meglepetést okozott, hogy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZÁN MÁR NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR

NYÍREGYHÁZÁN MÁR NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR VÁLTOZATLAN PARKO- LÁSI DÍJAK. Nem változtak a parkolási díjak Nyíregyházán. A bérletek érvényességét már második éve naptól napig számítja a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4 8 9 RENDHAGYÓ BESZÉLGE- TÉS BÁRÁNY

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Kivirultak körforgalmaink CityInvest konferencián Salgótarján Fesztiválok, sportsikerek és fejlesztések. 2008. OKTÓBER I. évfolyam 9.

Kivirultak körforgalmaink CityInvest konferencián Salgótarján Fesztiválok, sportsikerek és fejlesztések. 2008. OKTÓBER I. évfolyam 9. 2008. OKTÓBER I. évfolyam 9. szám önkormányzat Kivirultak körforgalmaink CityInvest konferencián Salgótarján Fesztiválok, sportsikerek és fejlesztések Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

Bemutatkoznak a települések: Algyô

Bemutatkoznak a települések: Algyô Szegedi Kistérségi Megjelenik a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás településein Algyô Bordány Deszk Dóc Domaszék Forráskút Kübekháza Röszke Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. A tábor a magyarságról. Zanzibárkoncert. Duna-parton. FEMA-TRANS KFT. Paks, Dózsa Gy. u. 37. Tel.: 75/417-320.

PAKSI HÍRNÖK. A tábor a magyarságról. Zanzibárkoncert. Duna-parton. FEMA-TRANS KFT. Paks, Dózsa Gy. u. 37. Tel.: 75/417-320. PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 8. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. JÚLIUS 29. A tábor a magyarságról Negyvennyolcan gyûltek össze idén Cseresznyésben, felnõttek és fiatalok. Magyarok mindannyian, de öt országot képviselnek.

Részletesebben

Minden szavazat számít!

Minden szavazat számít! Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VIII. évfolyam 2. szám, 2014. február Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban fenntartót váltanának a szülők keresték meg a római katolikus egyházat, és az át is venné a Móra Ferenc általános

Részletesebben

Fellobban az olimpiai láng!

Fellobban az olimpiai láng! 3. oldal 2013-ban új Ptk. lép hatályba, amelyben min dennapi életünket alapjaiban meghatározó szabályok változásáról van szó mondta dr. Bánáti János Győrben tett látogatásakor. 7. oldal Nemcsak egészségügyi,

Részletesebben

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert népzenészt, Berta Alexandrát, akinek egyik küldetése, hogy segítsen elfoglalni a citerának az őt megillető helyet a hangszerek közt.

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás

Kőbányai. Segítség percek alatt. Hírek. Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. 4. 7. 16. Új fogorvosi székek. Iskolakezdési támogatás Új Kőbányai XXIV/8. 2014. augusztus A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Segítség percek alatt Egyedülálló mentőállomás Kőbányán 6. old. A tervek szerint halad a Zsivaj utcai rendelő 100 milliót is meghaladó

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben