Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó működéséről... 2 Wass Albert író, költő, Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára emlékére szoborállítás engedélyezése és a szobor helyének biztosítása Tájékoztató a város idegenforgalmi helyzetéről Tájékoztató Hódmezővásárhely foglalkoztatottsági és munkanélküli helyzetéről A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. tájékoztatója a hódmezővásárhelyi távfűtési helyzetről E önkormányzat a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalban, a hivatal honlapja, elektronikus megjelenés Hódmezővásárhely részéről, elektronikus ügyintézés... 79

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó működéséről Az anyagot készítette: Szabó Gáborné intézményvezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Szabó Gáborné igazgató

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2008. Tárgy: Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben az októberi rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, október 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó működéséről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, október 2. Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda 4./ Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

5 I/B kötet 5. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM: Intézményvezetői beszámoló Készítette: Szabó Gáborné Igazgató Hódmezővásárhely, Szeptember 15.

6 I/B kötet 6. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Intézményvezetői Beszámoló* A gyermek érdeke, mindenek felett áll (Maria Montessori) 1. Az intézmény küldetése Az intézmény létrejöttében legfontosabb szerepet játszó tényezők: - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat- működtetési és fejlesztési terve ( ) Stratégiai feladat az, hogy az átszervezések révén az intézmények oktató és nevelőmunkájában is szakmai, és megújulási folyamat induljon el - Önkormányzati Minőségirányítási Program Olyan minőségi és költséghatékony oktatásszolgáltatás alakuljon ki a városunkban, amelyben a gyermeki fejlődés kiteljesedhet, lehetőség nyílik a modern, pedagógiai módszerek használatára, egyéni képességfejlesztésre, a helyes társadalmi szocializációra, az esélyegyenlőségre. - A többször módosított évi LXXIX. Tv. a közoktatásról, amely lehetőséget ad az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (A továbbiakban EGYMI) létrehozására. 33. (12.) Az EGYMI létrejöhet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval történő nevelésének, oktatásának megsegítése céljából. Céljaival összhangban- elláthatja az e törvény 34. a, -b, e, g, h pontjában felsorolt szakszolgálat feladatait, az utazó szakemberhálózat működtetését és a törvény 36. (2.) bekezdésének b, -e, g, pontjában felsorolt szakmai szolgáltatás feladatát, továbbá az intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai feladatot ellátó intézményegység működhet. A többcélú intézmények előtt álló lehetőségek széles körűek. Elsődlegesen annak a segítségnyújtásnak a megvalósulás színterei, amely a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes oktatása- nevelése érdekében nem csak az egyes gyermekek, hanem a velük foglalkozó intézmények pedagógusainak is segítséget jelentenek a tanítás/tanulás teljes folyamatában. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Július 1-én döntött a 447/2007. ( Kgy. h.) az új többcélú intézmény létrehozásáról, és a 429/2008. ( Kgy. h.) bővítette annak feladatellátását. A feladatellátás bővítése az intézmény minden egységét érintette, s megváltoztatta a korábbi elnevezését is: Óvodai ellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek számára 3-7 éves korig, fejlesztő felkészítés, és iskolapszichológia ellátása, mint további pedagógiai szakszolgálati tevékenységek kerültek be az alapító okiratba. Az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó többcélú intézményben tehát megjelenhettek az oktatáspolitika célkitűzéseinek megfelelő szolgáltatások városi, és kistérségi szinten is. *Az intézményvezetői beszámoló Hmvhely MJV ÖMIP- ben megfogalmazott ajánlást követte, kiegészítve az intézményi sajátosságokkal

7 I/B kötet 7. oldal Az intézmény felépítése Aranyossy Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ágoston Óvoda, Általános Iskola Nevelő oktató Utazó Pedagógiai Szakmai intézmény szakemberhálózat szakszolgálat szolgáltatás Nevelési Tanácsadó Szak, és szakmai szolgálat Óvodai, iskolai egység Nevelő-oktató intézmény: sajátos nevelési igényű (testi, értelmi, beszédfogyatékos, autista) a Ktv par. (1.) 29.a. tanulók nevelése oktatása. Óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Értelmileg akadályozott tanulók integrált nevelése. EGYMI- egység A sajátos nevelési igényű, szakértői bizottság által diagnosztizált gyermekek és tanulók integrált nevelésének segítése utazó gyógypedagógusi tevékenység által. Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások tervezése, irányítása, egyéni fejlesztési tervek készítése. Diagnosztikus eljárások alkalmazása, diagnózis, szakvélemény értelmezése. Szakszolgálati tevékenységek: Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés Az életkori átlagtól elmaradó, érzékelési-értelmi és mozgásfolyamatok fejlesztése, gyógypedagógiai és konduktív megsegítése. Tanácsadás a szülőknek az otthoni foglalkozások fejlesztéséhez. Igénybevétele 0-3 éves korig, 3-5 éves korig, amennyiben nem részesül a gyermek intézményes ellátásban, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján. Fejlesztő felkészítés A rendszeres iskolába járásra egészségügyi állapotuk, fogyatékosságuk miatt nem képes gyermekek ellátása a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján. Logopédiai ellátás Szűrés, beszédindítás, beszédhibák, nyelvi, kommunikációs zavarok javítása, diszlexia prevenció, 3-18 éves korig. A szakemberek szűrése alapján. Gyógytestnevelés A kialakult testi elváltozások korrekciója, a szervezet általános fejlesztése, a tanulók speciális igényeihez alkalmazkodva. A betegségek előrehaladásának megállítása, prevenció, általános és középiskolások számára. Szakorvosi szűrővizsgálat alapján. Konduktív pedagógiai ellátás A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése, és gondozása a korai fejlesztésben részesülők, valamint iskolai tanulók számára. A Mozgássérültek Országos Szakértői Rehabilitációs Bizottságának szakvéleménye alapján. Nevelési Tanácsadó egység: Nevelési tanácsadás Feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával 3-18 éves korig. Szülő vagy az óvoda/iskola jelzése alapján.

8 I/B kötet 8. oldal Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás A tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának vizsgálata, és ennek eredményeképp iskolaválasztás ajánlása, elsősorban általános és középiskolás végzős tanulók számára. A szülő, vagy az iskola igénye alapján. Iskolapszichológiai ellátás Feladata a primer prevenció, a gyermek intézményi ellátása, szülőtanácsadás és pedagógus konzultáció keretében, általános és középiskolás tanulók részére, az oktatási intézmények kérésére. Szakmai szolgáltatások, terápiák A felhalmozódott szaktudás, módszertani ismeretanyag széles körű kínálata az oktatás szereplőinek. Az intézmény az alapdokumentumában a pedagógiai programban határozta meg minden egysége számára, azokat a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, amelyeket a város, és kistérsége körében kínál. A törvény által biztosított lehetőségeket konkrét formába öntve a következő szakmai szolgáltatásokat fogalmazta meg: - Helyszíni bemutatóórák, foglalkozások, terápiák - Kihelyezett nevelési értekezletek - Fejlesztő pedagógusok munkaközösségének létrehozása városi, és kistérségi szinten is. - Szülősegítő szolgáltatások: szülőklub, szülői tanácsadó szolgálat - Módszertani kiadványok - Fejlesztő lapok - Tanulást segítő eljárások publikálása - Szakkönyvtár, szakirodalom, fejlesztő játékok kölcsönzése - Terápiák: Ayres, Sindelar, Alapozó terápia, Mozgásterápiák, egyéni és csoportos személyiségfejlesztő terápiák, diszlexia, diszkalkulia terápia, logopédiai terápiák - Előadások, előadás sorozatok, amelyek olyan témákat érintenek, amelyek naponta problémát jelentenek a közoktatás résztvevői számára, de ismeretük speciális szaktudást feltételez Az intézmény egy éves működése alatt körvonalazódott, majd egyre pontosabbá vált a partneri elvárásoknak, és a küldetés céljainak megfelelő mindhárom egységet átfogó innovatív tevékenység, mely sokoldalú és megfeszített munkát kívánt meg valamennyi dolgozótól. A többcélú intézmény létrehozásával megvalósult az a fenntartói törekvés, mely szerint lehetségessé vált az EU-s pályázatokba történő bekapcsolódás, az intézményi innovációk, és új pedagógiai módszerek bevezetésének ösztönzése. 2. Az intézmény környezete, partnerek Az intézmény mindhárom egysége Hódmezővásárhely kül- és belterületén, valamint a kistérségi társulás területén, lakóhellyel rendelkező (0-18 éves) gyermekek és tanulók körében látja el feladatát. Iskolai egység (közvetlen, közvetett partnerek) Az iskola tanulói, szülők, pedagógusok, iskolaszék, pedagógiai munkát segítők, fenntartó, tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság, az iskola alapítványa, a város közoktatási intézményei, társintézmények, egészségügyi szolgáltatók, gyermekvédelmi intézmények, szakmai egyesületek, felsőoktatási intézmények, kistérségi önkormányzatok.

9 I/B kötet 9. oldal A tanulók adatai 2007/2008-as tanév Autista /a. 6/b. 7. 8/a. 8/b. Összes évf. évf. évf. évf. évf. évf. évf. évf. Létszám Ebből mozgássérült Ebből értelmileg akadályozott Hódmezővásárhelyi: 60 fő - Bejáró más településről: 17 fő - Külterület: 18 fő 2008/2009-es tanév (2008. szept. 1.) Autista Autista /a. 7/b. 8. Összes óvoda évf. évf. évf. évf. évf. évf. évf. Létszám Ebből mozgássérült Ebből értelmileg akadályozott Hódmezővásárhelyi: 48 fő - Bejáró más településről: 16 fő - Külterület: 16 fő A tanulók szociokulturális helyzete Az intézmény tanulói valamennyien a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma nincs korrelációban az alapproblémával a fogyatékossággal. Halmozottan hátrányos helyzetű: : 23 fő : 19 fő Az iskola valamennyi pedagógusa a gyermekvédelmi megbízottal együtt jelentős gyermekvédelmi tevékenységet folytat, évente több alkalommal, de szükség szerint kötelező a családlátogatás, az esetmegbeszélések, a folyamatos és kölcsönös tájékoztatás. A pedagógusok és a gyermekvédelmi megbízott a fogadóórákon túl is nyitottak a családok problémáinak megoldáskeresésében. A hátrányos helyzetben lévő családok támogatása: Étkezési támogatás Alanyi 100% Alanyi 50% Sávos Jöv. al. 25% Sávos Jöv. al. 50% Rendkívüli támogatás 25% Rendkívüli támogatás 50% 19 fő 69 fő 6 fő 31 fő 6 fő 6 fő Az összes étkező 88 főből az állami normatívát, és a fenntartói támogatást összevetve 62 fő étkezett ingyenesen. Az ingyenes tankönyvtámogatásban az intézmény valamennyi tanulója részesült. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 47 család kapott.

10 I/B kötet 10. oldal EGYMI és Nevelési Tanácsadó egység A közvetlen partneri kört jelentik mindazon intézmények, amelyek a szak és szakmai szolgáltatások igénybevételében érintettek, továbbá a szülők, egészségügyi szolgáltatók, a fenntartó, a gyermekpszichiátria, a gyermekvédelmi intézmények, a gyámhivatal, a szakértői bizottság, országos egyesületek, alapítványok, kistérségi önkormányzatok. Hódmezővásárhely nevelési- közoktatási intézményei Óvodák Általános Iskolák Középfokú Intézmények Brunszvik Teréz Exner Leó Hermann Alice Janikovszky Éva Kertvárosi Katolikus Óvoda Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda Mária Valéria Óvoda Szeremlei Sámuel Óvoda Németh László Gimnázium és Általános Iskola Klazuál Gábor Általános Iskola és Nádor utcai tagintézménye Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Szent István Általános Iskola Varga Tamás Általános Iskola Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Szőnyi Benjámin Általános Iskola Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Eötvös József Szakközépiskola Gregus Máté Műszaki Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Bethlen Gábor Református Gimnázium Az intézmények között az óvodák a prevenció leghangsúlyosabb színterei. A szakszolgálati tevékenységek ezen a területen voltak leginkább körvonalazottak: - Logopédiai szűrés, terápia, kihelyezett és ambuláns formában - Komplex szűrések, tanulási zavarok megelőzésére - Fejlesztő pedagógiai ellátás kihelyezett és ambuláns formában - Iskolaérettségi vizsgálatok - Nevelési tanácsadás az óvoda vagy szülő megkeresésére - Terápiák (Sindelar, Alapozó terápia, Ayres terápia) - Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása (autista, beszédfogyatékos, mozgássérült) Az alapfokú oktatási intézmények elsősorban az utazó gyógypedagógiai ellátást igényelték az intézménytől a sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs, rehabilitációs óráinak ellátására. A szakszolgálati tevékenységek közül a legkritikusabb pont a logopédiai ellátás igénye volt, a szakemberek hiánya, illetve az alkalmazásban állók túlterheltsége miatt, amelyet az ellátottak adatai is bizonyítanak. Ha az intézmény által elindított prevenciós tevékenység eredményei majd mérhetővé válnak, jelentősen csökkenni fog az általános iskolás korú gyermekek logopédiai ellátási igénye, s így feltehetően csökkenni fog a tanulási zavart mutatók jelenlegi magas száma is. A partner intézmények igényelték továbbá a gyógytestnevelés ellátását, a nevelési tanácsadást, és a fejlesztő pedagógiai ellátást, valamint a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást. A középfokú oktatási intézmények körében jelentős feladatot láttak el az utazó gyógypedagógusok (SNI-s tanulók). Biztosítottuk a pályaválasztási tanácsadást, a nevelési tanácsadást, és a fejlesztő pedagógiai ambuláns és kihelyezett foglalkozásokat. Gyakran került sor a nevelési tanácsadó hatáskörében felmentésekre értékelés, és minősítés alól. A as tanév tapasztalatai azt mutatták, hogy az intézmény vezetése, és a szakemberek egyaránt szerettek volna megfelelni a lehető legjobban a partneri elvárásoknak úgy, hogy a feltételek kialakítása menet közben zajlott. Az egyes tevékenységek megszervezése, szakmai szempontok érvényesítése, a diagnózisértelmezés- szakember

11 I/B kötet 11. oldal hozzárendelés, óraszámok biztosítása, eszköz és helységigény felmérése- kialakítása, a dokumentációk rendbetétele, tanácsadás és szakmai szolgáltatás- mind azonos súllyal jelentkező, azonnali megoldást igénylő feladatot jelentettek. Megítélésünk szerint tevékenységünk pozitív ívű folyamatához hozzájárultak mindazon partnerintézmények, amelyek munkánkat segítették, a következőkben: - fejlesztőszobák kialakítása, berendezése - kapcsolattartó személyek kijelölése - eszközellátottság biztosítása - segítség az órarendek kialakításában, partneri kapcsolatok kiépítésében, a végzett tevékenység visszacsatolásában A kistérségi ellátás intézményei A közoktatási feladatellátás megállapodás alapján, a kistérség területén lévő intézményekben történik. Mártély Mindszent Székkutas Általános Művelődési Központ Általános Iskola Óvoda Mindszenti Általános Iskola Tagiskola Károly óvoda Móricz Óvoda Dózsa Óvoda Általános Művelődési Központ Iskola Napközi otthonos óvoda A szakszolgálati feladatellátás a kistérségek intézményeiben rövid múltra tekint vissza. Egyrészt a Kistérségi Társulással kötött együttműködési megállapodás alapján, másrészt pályázati források felhasználásával a kereslet- kínálat határozta meg az egyes feladatok lefedését. Az elemzések azt mutatták, hogy a logopédiai ellátásra merült fel legnagyobb igény, de megvalósult az SNI-s gyermekek, illetve a fejlesztő pedagógiai ellátást igénylő gyermekek többé-kevésbé rendszeres foglalkoztatása is. Problémát a fogalmi tisztázatlanságok jelentették. Ez tette szükségessé a személyes látogatást az intézményekben, mely során pontosításra kerültek az egyes szakfogalmak és az ellátásra jogosultak köre. Ellátottak adatai Hódmezővásárhely és kistérsége Logopédus (fő) Összes óra (hét) Logopédiai szakszolgálat Hódmezővásárhely és kistérsége Kihelyezett Ellátottak EGYMI ellátás száma ambuláns óraszáma óraszáma Ellátottak száma Összes ellátott 7,5 fő 193 ó fő fő Óvoda: 301fő, Iskola: 99 fő, Középiskola: 5 fő Gyógytestnevelés ellátása Hódmezővásárhely és kistérsége Gyógytestnevelő (fő) Összes óra (hét) Ellátás helyszíne Ellátottak száma 9 fő 51 ó Ált. Iskolák 138 fő Középiskolák 78 fő Összes ellátott 216 fő

12 I/B kötet 12. oldal Utazó Gyp. (fő) 10 fő 6+4 Utazó Gyógypedagógus hálózat Hódmezővásárhely és kistérsége Összes óra Ellátás Ellátottak (hét) helyszíne száma 134 ó Óvodák 11fő Ált. Iskolák 143 fő Középiskolák 91 fő Korai fejlesztés: 2 fő Szurdopedagógiai ellátás: 2 fő Összes ellátott 244 fő A Nevelési Tanácsadó intézményegység forgalmi adatai fő össz tanulás egyéb képesség 0 óvodás iskolás középiskolás összesen magatartás szervi komplex Összes ellátott Hódmezővásárhely és kistérsége Iskola EGYMI Nevelési Tanácsadó Összesen (logopédia) 216 (gyógytestn.) 244 (SNI) 2 (korai fejl.) 537 (Nev. Tan. fejl.p.) 1174 (tovább tanulás, pályaválasztás) 2 (Szurdoped. ) 95fő 869fő 1711fő 2675 ellátott fő Előrejelzés, várható létszámok a szakszolgálati feladatellátásban Az elmúlt költségvetési évet előkészítő 2006.évi CXXI. tv. 7. par. (4) írta elő a szakértői és rehabilitációs bizottságok számára március 31. és november 31. között a sajátos nevelési igényű tanulók egy részének kötelező felülvizsgálatát, és a felülvizsgálatok eredményének megküldését március 15-ig az érintett intézményeknek. Nevezett tanulóknak a sajátos nevelési igényét korábban a pszichés fejlődés zavara miatt állapították meg. (Pl.: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar) A felülvizsgálatok után a sajátos nevelési igény esetükben csak akkor tartható fenn, ha a tanuló pszichés fejlődésének rendellenessége ezt igazolja. A vizsgált tanulókat a költségvetési juttatások, és támogatások tekintetében augusztus 31-ig, még sajátos nevelési igényű tanulóknak kellett tekinteni. A törvényi változás egyben meghatározta a nevelési tanácsadók új feladatkörét is. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók jelenlegi meghatározása (Kt par. 29.) Az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: a. Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós, és súlyos rendellenességével küzd.

13 I/B kötet 13. oldal b. A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. A vizsgálat eredménye Felülvizsgált gyermekek és tanulók. Korábban: Ktv par. (29) b. BTM Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség Fejlesztő foglalkozásra jogosultak Nevelési tanácsadás, óvodai, iskolai nevelés Egyéni fejlesztés órakerete Ktv. 52. par. (11) c. Nevelési tanácsadó ellenőrzése SNI a. Ktv par. (29) a. organikus Habilitációs, rehabilitációs órák Gyógypedagógus Ktv. 52. par. (6) a. (órakeret) Normatíva 80% SNI SNI b. Ktv par. (29) b. nem organikus Fejlesztő foglalkozásra jogosultak (Ktv. 30. par. (7)) Nevelési tanácsadás, óvodai, iskolai nevelés Ktv. 52. par. (6) b. (órakeret) Normatíva 60% Nevelési tanácsadó segítsége Nincs tanulási, viselkedési nehézség, vagy rendellenesség Ellátásból kiesettek Azonos csoportban elláthatja gyógypedagógus. A törvényi változások elsősorban az SNI-s gyermekek ellátásában idéztek elő létszámváltozást az elmúlt évekhez képest. Az intézmények bár igénylik a nem organikus ok miatt SNI-s gyermekek gyógypedagógus által történő ellátását, vannak tanulók, akik teljesen kiestek az ellátási körből, a felülvizsgálat után. (még van intézmény, amely a felülvizsgálat eredményét sem kapta meg.) Megnövekedett a nevelési tanácsadó munkatársainak feladata, az ellenőrzési, segítési funkciókkal, és az iskolapszichológiai ellátással. A változás folyamata megnövelte a BTM-es gyermekek számát, s ezzel együtt az intézmények igényét is a fejlesztésükre. Ezt csak a legszükségesebb esetekben tudjuk helyben biztosítani, a továbbiakban az ambuláns ellátást is csak a humánerőforrásaink kapacitásának határáig. A törvény az ellátás kötelezettségét az intézményvezetőkre helyezi! A logopédiai ellátás igénye várhatóan az elmúlt tanévéhez hasonló lesz. A szakszolgálati feladatok közül már van igény a fejlesztő felkészítésre, a korai fejlesztésre, és a konduktív ellátásra. A kistérségek jóval magasabb számban igényeltek továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, és logopédiát. Mindezek a tények ismételten megkívánták a szakemberek átcsoportosítását, valamint az egyes kompetenciák újraértékelését, s az ellátandó feladathoz való rendelését. 3. Anyagi feltételek Az elmúlt évben az intézmény éves költségvetési igénye alapján a fenntartó biztosította az intézmény alaprendeltetésének megfelelő működéshez szükséges feltételeket. Éves költségvetési igényünk 34,0 %-át fedezi a normatív állami támogatás, 17,2 %-át saját bevételünk, 0,3 %-át pályázati forrás képezi. A fenntartó a működéshez elengedhetetlenül szükséges további 48.5 %-ot biztosítja az intézmény részére. Az állami normatív támogatás jelentős részét az iskolai egységben tanuló SNI-s gyermekek (25,6 %), valamint a testi, érzékszervi, autista, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek után járó (6,4 %) normatíva képezi. Az iskolai egység önkormányzati saját forrásigénye 47,5%.

14 I/B kötet 14. oldal Az utazó gyógypedagógusi szolgálat biztosítja városi és kistérségi szinten az SNI-s gyermekek gyógypedagógiai ellátását, fejlesztését. Mivel a gyermekek után járó állami normatív támogatást a nappali rendszerű oktatást ténylegesen végző intézmény igényli, a szakszolgálati és utazó gyógypedagógia saját forrás igénye a tervezett költségvetés 47,1 %-a. Az iskolai egységre vetítve a férőhely kihasználtság (engedélyezett létszám: 140 fő, átlaglétszám: 90,9 fő) 64,9 %-os. A szakszolgálati tevékenységek esetében (figyelembe véve azok sajátosságait) az egy pedagógusra jutó tanulók száma a következőképpen alakul: logopédia: 55,42 fő; gyógytestnevelés: 33,0 fő; nevelési tanácsadás, fejlesztőpedagógia: 23,8 fő; pályaválasztási tanácsadás: 1178 fő; korai fejlesztés: 1 fő. Az utazó gyógypedagógiai feladatok esetén, az SNI-s gyermekek ellátását végző pedagógusoknál az egy főre jutó gyermeklétszám: 26,6 fő. Az intézmény gazdálkodását a tervszerűség, és a tudatos működés jellemzi. A működés eszköz-és anyagigényes, ezért a lehetőségeken belül próbálunk ezekkel ésszerűen gazdálkodni. A tevékenységek szakemberigénye a legszámottevőbb, ezt megfelelő munkaszervezéssel, a tanulócsoportok szakszerű kialakításával próbáljuk meg hatékonyan, és gazdaságosan működtetni a szakmai szempontok figyelembevétele mellett. Az intézmény összköltsége: e Bér és járulékai, az összköltség: 91,6%-a Működési költség: 7,3% Ingyenes tankönyv hozzájárulás: 0,3% Beruházás: 0,8% Saját bevételek lehetőségei Bevételi források: alapnormatíva, kiegészítő normatíva, szakszolgálati normatíva, kistérségi kiegészítő normatíva, pályázatok. Bevételi lehetőségek: terembérlet, helyiségek kiadása, bérbeadása, pályázatok, támogatások, felnőttképzés megállapodás alapján, a jövőben vállalkozási tevékenységek. Bizonyos esetekben közvetett bevételkiesést jelent az SNI-s gyermekek ellátása (normatíva csökkenés). Az utazó gyógypedagógusok olyan tanulókat is ellátnak, amelyért az adott oktatási intézmény, nem igényelhet (-hetett) normatívát (emelt összegű normatívát) Pl.: diagnosztizált autista, beszédfogyatékos, mozgássérült. Az intézmény eszközellátottsága szegényes, nem kielégítő az ellátottak számának függvényében. A pedagógusok nagyon sok saját készítési eszközt használnak, jelentős a fénymásolás mennyisége. Két jelentős beruházásra nyílt lehetőség a költségvetés átcsoportosításával a tanév utolsó negyedében: WISC-IV intelligenciateszt vásárlás és felhasználói tanfolyamának elvégzése (2 fő), valamint a módszertani intézmény számára projektor és tartozékai, notebook beszerzése történt meg. Infrastruktúra Az intézmény működéséhez, a feladatok ellátásához rendelkezésre áll a Szék u. 5. sz. alatti Iskolaépület, amely a korábbinál lényegesen jobb feltételeket teremt az Iskolai Egység számára: - Az épület földszinti része jó állapotú, akadálymentesített - A tantermek tágasak, világosak, nagyobb mozgásteret engednek a sajátos nevelési igényű gyermekek számára - A tantermek mellett jól felszerelt informatikai szaktanterem, orvosi szoba, könyvtár, mozgásfejlesztő terem, logopédiai és fejlesztő szoba, ebédlő, sportcsarnok és öltözők biztosítják a feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységek szintereit. - A megfelelő infrastrukturális adottságokat jól illusztrálja a nyugodtabb légkör, mely megmutatkozik az intézményi magatartás javulásában.

15 I/B kötet 15. oldal - Az épülethez tágas udvar és sportpálya is tartozik A létesítmény egyes helységei kiszolgálják más közoktatási intézmények felmerülő kéréseit is (általános iskolai testnevelés órák, ovis torna, egyesületi tevékenység). A központtól és a terápiás helyszínektől való távolság problémájának megoldásában a fenntartó önkormányzat nyújt segítséget az iskolabusz biztosításával a szülők legnagyobb örömére. A Nevelési Tanácsadó és az EGYMI szakemberei a székhely teljesen felújított épületrészében látják el a feladatokat. Az épület, 2007 októberében vált munkavégzésre alkalmassá, a szakemberek számára. A beköltözést a Városellátó Kht. segítette. A berendezést, a környezet kialakítását az intézmény dolgozói végezték. A felújított épület korszerű, és minden igényt kielégítő adottságokkal rendelkezik: logopédiai szobák, foglalkoztatók, váró, egy nagyméretű mozgásfejlesztő terem, orvosi szoba, és kiszolgáló helységek várják 8-18 óráig a város, és kistérsége területéről érkező gyermekeket és szülőket. Az utazók tárgyi feltételei A partneri elvárások között hangsúlyosan szerepelt a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok, és bizonyos pedagógiai szakszolgálatok helyszínen történő ellátása. A hatékony fejlesztőmunkának komoly feltételei vannak, amely a befogadó intézményre is kötelező érvényű. A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet- A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve kiadásáról (a továbbiakban Irányelv) felsorolja azokat a feltételeket, amelyekkel az egyes intézményeknek rendelkezniük kell. A felsorolás az általános kötelező feltételek mellett szól olyan többletszolgáltatásokról is, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé kell tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára: - Speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek - Speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök Igen sok olyan speciális segédlet ismert a gyógypedagógiai gyakorlatból, amelyeket az egyes pedagógusok, nevelőtestületek készítettek el az SNI-s tanulók egyéni szükséglete szerint. Ezek általában nincsenek közforgalomban. Az SNI-s tanulók oktatásához szükséges eszközök biztosítása tájékozottságot, kiépített kapcsolatrendszert, piacismereteket igényel. Az utazókra ezért különösen nehéz feladat hárul. A segítségnyújtás megvalósításának feltétele, az egyes intézmények részéről a teljes nyitottság, s a sérülés-specifikus szaktudás elismerése. A megfelelő munkakörnyezet kialakítása nem kis feladatot rótt a szakemberekre, és gyakran vezetői megerősítést is igényelt. Az intézmény szakemberei által elkészített és közreadott dokumentum részletesen tartalmazta a fejlesztő- logopédiai szoba berendezésének eszköz, és felszerelésének felsorolását. A fenntartó törekvései, a fejlesztő szobák, helységek intézményenkénti kialakítására többnyire sikerrel jártak ott, ahol a célnak megfelelő helyiséget tudtak biztosítani. A nagyon sok pozitív tapasztalat mellett azonban meg kell említeni azokat a negatív momentumokat is, amelyek az utazók esetében a tárgyi feltételek nélkülözéséből adódtak az elmúlt évben: - eszköz és anyagszükséglet nélkülözése - fejlesztő eszközök nélkülözése - informatikai eszközök hiánya - szatyrozás Az egyes intézményekben kialakított helységek általában többfunkciósak. Itt történnek az iskolai fejlesztések, valamint az SNI-s tanulók fejlesztése is. 4. Szervezeti- vezetési jellemzők Intézményvezetői munkám során legfontosabb feladatomnak az olyan vezetői modell gyakorlását tartom, amely feladat és emberközpontú. Kiindulási alapom az, hogy az emberek értelmes és közösen fogalmazott célokért képesek, és akarnak is tevékenykedni. Mindamellett

16 I/B kötet 16. oldal egy vezető számára a legfontosabb feladat, s egyben kötelesség is úgynevezett klasszikus vezetői funkciók ellátása: a tervezés, a szervezés, a vezetés és az irányítás. Mindez olyan feladatok megvalósítását jelenti, amelynek kulcsszavai a következők: eredményesség, hatékonyság, motiváció, kihívás, folyamatos információcsere, visszacsatolás, példaadás. A belső erőforrások elosztása Az intézmény pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottai koncentrált szakemberbázist jelentenek a város és kistérsége életében. A vezetés felelőssége, hogy ez az erőforrás új, szakmai gondolkodásmódon alapuló munkát végezzen, melynek ismérvei: szakszerűség, szakmai hitelesség, megfelelő végzettség. Az oktatáspolitikai törekvések (NAT, IPR, Kompetenciamérések) a hagyományos tanárszerep átformálását kívánják meg, amelyben a gyógypedagógusoknak kiemelt szerepe van. Feladataik között szerepel többek között az, hogy átadják a kompetens életérzésüket, ráhangolják az érintett pedagógusokat az újszerű pedagógia eszközrendszerére, a pozitív értékelésre. Az utóbbi időben a kompetencia alapú programcsomagok, és a képesség-definiáltság hangsúlyozásánál lényeges elemként szerepel a differenciáló pedagógia mind az óvodai nevelésnél, mind az iskolai oktatásnál. A differenciálás a gyógypedagógiai munka természetes alappillére volt, és ma is az, hiszen a fejlesztő eredményeket elsősorban a meglévő képességek kibontakoztatására építi. Ebben rejlik, valamint a gyógypedagógus személyiség építő munkájában a szakma igazi tudománya nagysága. A végzettségek és a képzettségek, azaz a felhalmozódott szaktudás a biztosítéka annak, hogy az egyes munkakörök ellátása rugalmasan kövesse a partneri igényeket. Az egységek szakembereinek a feladatellátás komplexitását figyelembe véve rendkívül szoros együttműködésben kell dolgozniuk, melynek megnyilvánulási formái a következők: - Óvodai, iskolai szűrővizsgálatok - Diagnosztika - Szakvélemények elkészítése - Gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai, illetve a sajátos nevelési igényhez igazodó speciális szaktudás ötvözése munkamegosztás alapján az egyes feladatok ellátásában. - Az esetek súlyosságának megfelelő ellátás munkamegosztás alapján a helyszínen, illetve ambuláns kezelés tartós terápia során - Esetmegbeszélések, napi kapcsolattartás, munkaértekezletek, vezetői értekezletek A vezetői munka és felelősség megosztás Az intézmény szervezeti kereteit, a vezetők közötti munkamegosztást, a kapcsolattartás formáit, gyakoriságát az intézményi dokumentumok tartalmazzák: Pedagógiai program, SZMSZ, Munkatervek, Házirend, Szakmai munkatervek. Az alkalmazottak jogaikat és érdekeiket a december 19-én megalakult Közalkalmazotti Tanácson keresztül gyakorolják. A Minőségbiztosítási munkacsoportnak 4 tagja az egyes egységeket képviseli. A magasabb vezető munkáját az általános igazgatóhelyettes, az intézményegység-vezetők, valamint a feladatspecializált szakmai munkaközösség-vezetők segítik megbízás és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően. A vezetők és a szakmai munkaközösség vezetők, valamint saját területükön az ellenőrzésre jogosultak végzik munkatervben foglaltan, az intézmény belső ellenőrzését. A pedagógusok értékelésének rendszere az IMIP-ben rögzített. Az értékelés alapja a vezetői értékelés, a dolgozók önértékelése, és a partneri visszajelzések. Az intézmény a as tanév végén minden közvetlen partnernél elégedettségi kutatást végzett. A pedagógusoknak, intézményvezetőknek, és a szülőknek szóló kérdőívek visszajelzései rendkívül pozitívak voltak, az észrevételeket és javaslatokat beépítettük az új tanév fejlesztésre szánt területeibe.

17 I/B kötet 17. oldal A pedagógusok, közalkalmazottak elismerése, jutalmazása A minőségi munka értékelésének szempontjai a törvényben, jogszabályban meghatározottakon túl a helyi szabályzatok (SZMSZ, IMIP) figyelembevételével a közvetlen felettesek javaslatára történik. Formái: Havi rendszerességgel történő folyósítás (minőségirányítási munkacsoport, szakmai munkaközösség vezetés, az intézmény egészét lefedő gazdasági, vezetői tevékenység) Évente két alkalommal a kimagasló munkavégzés elismeréseként, és az önerőből teljesített továbbképzések elismeréseként. Kitüntetések, elismerések, a helyi rendeletben szabályozottak szerint, minden év márc. 31-ig történő javaslatok leadásával történik. Javaslatot tehet: Iskolaszék, KT, magasabb vezető, a nevelőtestület nagyobb csoportja. Pályázati tevékenység Iskolai egység EGYMI Nevelési Tanácsadó Alapítványi pályázat: 2 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Elnyert összeg: 110Ezer Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Eszközfejlesztés Elnyert összeg: 180Ezer Egészségfejlesztés- drog prevenció Oktatási és Kulturális Minisztérium Igény: 140Ezer Folyamatban Generali Providencia balesetvédelem a közoktatás intézményeiben Igény: 100Ezer Nem nyert támogatást Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Eszközfejlesztés Elnyert: 150Ezer Könyvtárfejlesztés Elnyert: 80Ezer Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Sportegyesülete Rendezvények támogatása Elnyert: 440Ezer Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Rendezvénytámogatás Elnyert: 100 Ezer HEFOP HEFOP halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Nyári, fejlesztő és szabadidős tevékenységek (5 nevelő részvétele) TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása (10 fő szakember részvétele) TÁMOP Az EGYMI által nyújtott szolgáltatások fejlesztése, az SNI-s tanulók együttnevelésének támogatása (konzorciumi partneri viszony) Informatikai és szakmai fejlesztések támogatása, logopédiai, nevelési tanácsadás feladatainak ellátására. Fenntartói pályázat- 23/2008. (VIII. 6.) OKM Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Eszközfejlesztés Elnyert összeg: 280 Ezer Fenntartói pályázat A pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése Képzés: 2 fő TÁMOP Konfliktuskezelő tréning, drog prevenció (2 fő pszichológus részvétel) TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása (10 fő szakember részvétele) 9/2008 OKM Rendelet (03.29.) Iskolapszichológiai ellátás, BTM-s gyerekek ellátása. Fenntartó által benyújtott pályázatok

18 I/B kötet 18. oldal 5. A személyi feltételek alakulása A pedagógusok, és a közalkalmazotti munkakörben dolgozó egyéb alkalmazottak kinevezése a helyi rendeleteknek megfelelően történik a törvényi, jogszabályi lehetőségek figyelembevételével, az engedélyezett létszámkereten belül. Engedélyezett létszámkeret: Pedagógus munkakör: 43,5 fő Nem pedagógus munkakör: 14,5 fő Betöltött létszámok : Pedagógus munkakör:39,5 Nem pedagógus munkakör: 14,5 fő Az intézmény humánerőforrásainak egységenkénti megoszlása Iskolai egység EGYMI Nevelési Tanácsadó Gyógyped. Tanár Tanító Szaktanár 16 Utazó Gyógyped. (teljes óraszám) 1 1 Utazó Gyp. (meghatározott óraszám) 4 Pszichológus Fejlesztő pedagógus Gyógypedagógus Óvodaped. 0,5 6 Logopédus Összes 18, Iskolai egység EGYMI Nevelési tanácsadó Gyógypedagógus Tanító Óvodapedagógus ,5 Gyógypedagóguslogopédus Utazó gyógyped. 6 7 Pszichológus Fejlesztő p. Gyógyped. Logopédus 17, Képességfejlesztő, vívó- szakedző: 1 fő, változó munkaterületen. Betöltött állás 40,5 fő. További alkalmazás, megbízás, megállapodás alapján: - gyógytestnevelők - gyógypedagógus, logopédus (korai fejlesztés) - szurdopedagógus - gyermekpszichiáter szakorvos A további alkalmazás a feladatellátás függvényében, illetve az igények növekedésének figyelembevételével történik, miután az egyes egységek dolgozói már kimerítették a törvény biztosította órakeretet

19 I/B kötet 19. oldal Végzettség, szakmai felkészültség Szakirányú főiskolai Egyéb végzettség főiskolai végzettség 1 szak/fő 2 szak/fő Fő Egyetem 2 Diploma 3 Diploma 4 Diploma Fő Fő Fő Fő Az intézmény valamennyi egységében magasan kvalifikált, több diplomával, s egyéb szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok dolgoznak, ennek ellenére az önképzés szükséges, és elengedhetetlen mindenki számára. A továbbképzés támogatása az intézmény továbbképzési programján alapul, figyelembe véve a kötelező nyilvántartásokat. A 2007/2008-as tanév továbbképzési sajátosságai az új intézmény személyi összetételéből eredtek: függőben lévő, illetve kötelezettség vállalással terhelt továbbképzések támogatása történt meg. - Kötelező szakvizsga: 1 fő - Kötelező szakirányú végzettség: 1 fő - Hétévenkénti továbbképzés: 2 fő - Új feladat ellátáshoz: 1 fő - Pályázati forrással támogatott: 2 fő A szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételről minden egység nyilvántartást vezetett, mely a beszámolók része. Az intézmény lehetőségéhez mérten a kisebb összegű továbbképzéseket, valamint az útiköltséget minden esetben támogatta. Az oktatást segítő személyzet A technikai ügyviteli tevékenységek, valamint a pedagógiai munka segítése elengedhetetlen a biztonságos szakszerű működéshez, mely csak esztétikus, kulturált környezetben lehetséges. A nem pedagógus munkakört betöltők eredményes munkája az intézmény specialitásához igazodó, azzal szorosan együttműködő emberi kapcsolatokra épül. Engedélyezett létszám: 14,5 fő. - Gazdasági ügyintéző: 1fő - Iskolatitkár: 1fő - Adminisztrátor: 1 fő - Ped. munkát segítő gy.p. asszisztens:6 fő - Számítógép kezelő informatikus: 1 fő - Udvaros, gondnok: 1 fő - Takarító: 3 fő - Ifjúságvédelem: 0,5 fő A nem pedagógus munkakörben dolgozó ügyviteli, és technikai jellegű dolgozók látják el mindhárom intézményegység feladatait, munkaköri leírás alapján. 6. Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek Az iskolai egység helyi tantervei a 2/2005. (III.1.) OM rendelet Irányelvekben foglaltakra épülnek. Új szakterületet jelentett az autista csoport, melynek irányítását szakképzett gyógypedagógus végzi speciális program szerint. A csoportra előírt kötelező órakeret 50%- ban habilitációs, rehabilitációs tevékenységet végez. Értelmileg akadályozottak integrációja A tanulásban akadályozott társaikkal együtt, de egyéni fejlődési ütemben szöveges értékeléssel teljesítő gyerekek. Nevelésüket, oktatásukat sajátosságaikhoz igazodó képesítésű nevelők végzik.

20 I/B kötet 20. oldal Angol nyelv oktatás 7-8 évf. Szülői jelzések, kérések alapján órarendben foglaltan heti 1-1 órában zajlik. A tantárgy célja a nyelvtudás megkedveltetése, s az ehhez szükséges motiváció kialakítása. A kerettanterv csak elvárható követelményeket fogalmaz meg, a feldolgozandó tartalmakat témakörökben határozza meg. Tanórán kívüli nevelőmunka Tanórán kívüli tevékenységek Létszám Egyéni fejlesztés (felzárkóztatás) 31 Egyéni fejlesztés (tehetséggondozás) 13 Logopédia 22 Terápiás lovaglás 32 Terápiás úszás 33 Gyógytestnevelés 7 Sport (atlétika felső tag.) 17 Sport (asztalitenisz, kispályás labdarúgás) 14 Környezetvédelem 18 Egészségnevelés Angol 6 Tehetséggondozás (kézműves) 15 Az iskolai egységben a pedagógiai programban rögzített, és konkrét eseményeket tartalmazó egészségnevelési és környezeti nevelési program valósul meg minden tanévben. A mindennapos testnevelés munkaterv alapján, az órarendekbe építve történik. 7. Tanulói teljesítmények, a tanulók neveltségi szintje Osztály Kezdő l.szám Záró l.szám Tant. köv. nem telj. Tan t. köv. telj. Magatartás Szorgalom Igazolatlan hiányzás Igazolt hiányzás Autista ,85 4, ,9 3,9 77,1 4, a ,66 3,41 67,5 4, b ,5 3, ,4 4, , a ,27 4,36 55, b ,5 3,66 92, Össz ,9 3,9 73, A es tanévben megkíséreljük az alsó tagozatos iskolaotthonos nevelést, oktatást. Az intézmény pedagógusai a szülők tudtával kidolgozzák a sajátos nevelési igényű gyermekek egész napos foglalkoztatásának elvi, és gyakorlati formáját. Pozitív tapasztalatok esetén a jövőben be kívánjuk építeni a pedagógiai programba. Felszól. Feljelent Iskola busz

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Dr. Gergőné Babina Jusztina Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatónője Mottó: voltak olyanok,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása. Az anyagot látta: Előadók:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása. Az anyagot látta: Előadók: I/D kötet 1. oldal Iktatószám: 21-7897-2./2011 ( 12 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása

Részletesebben