GALGA HÉVÍZ. Advent és karácsony. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Advent és karácsony. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 12. szám DECEMBER HÉVÍZ Advent és karácsony Nincs kényelmes derékalj, de van puha széna. Nincs selyem és bársony takaró vagy pólya, de van édesanyja által szõtt vászon. Nincs kandalló, de van a barmok által kilehelt pára és még ettõl is nagyobb melegség árasztja el az istállót és ez nem más, mint a Szent család békét, nyugalmat és melegséget árasztó szeretete. Kívánom, hogy minden család karácsonyát ennek a szeretetnek a melegsége fûtse. Az adventi idõnek kettõs jellege van. A karácsonyi ünnepekre való elõkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan idõszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje. Advent negyedik vasárnapja után elérkezik karácsony ünnepe. Isten elküldi fiát a földre és ezzel beváltja ígéretét. Megszületik a kisded, a Messiás. A lehetõ legegyszerûbb körülmények közt. Nem igényel pompát, királyi palotát. Megelégszik a szegényes istállóval, ahol nincs aranyos bölcsõ, de van védelmet nyújtó jászol. Hajdú István a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Egyetem és Fõiskola hallgatója MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Mindenkit szeretettel várunk az immár hagyományos FALUKARÁCSONYRA, melyet december 26-án délután négy órakor tartunk a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház nagytermében. Ezúton kívánunk községünk minden lakójának kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldásos újesztendõt! Dr. Basa Antal polgármester 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Képviselõ-testület a november 30-án megtartott ülésén l. napirendként a rendõrség tájékoztatóját tárgyalta meg Galgahévíz Község közbiztonsági helyzetérõl. Az elõterjesztés szerint április 12-én vezetõváltásra került sor a Rendõrõrsön, ettõl kezdve Dr. Szakmáry Ferenc r. százados lett az õrsparancsnok. Az állomány szinte l00 %-ig feltöltött. Galgahévízen a beszámolási idõszakban 41 bûncselekmény történt, vagyis a bûncselekmények száma jelentõsen nem változott. Továbbra is leggyakoriabbak a vagyon elleni bûncselekmények. Az elõzõ évhez képest a közlekedési balesetek száma sem változott jelentõsen. A rendõrség képviselõi az ülésen megköszönték az önkormányzati támogatást, segítséget, valamint a Polgárõrök munkáját. Javasolták, hogy a lakosság az ingatlanokra, különösen a zárt kerti területen mozgásérzékelõket szereljen, szereltessen fel. Szó volt arról is, hogy december 01- tõl az új õrsparancsnok Kazi Zoltán r. százados. A Képviselõk 2. napirendként az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról, valamint a évi pénzügyi koncepcióról tárgyaltak. Megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat a saját bevételeit 74 %-ra teljesítette, l e. Ft összegben, míg a sajátos mûködési bevételek, (kommunális adó, iparûzési adó) 51 %-ra teljesültek, de szóbeli kiegészítésként elhangzott, hogy az e területen tett intézkedések eredményeképpen ez 100 %-ra teljesül év végéig. Az átengedett központi adók idõarányosak, ugyancsak idõarányosak a normatív támogatások is. A mûködési célú pénzeszköz átvétel 67 %-ra teljesült e. Ft értékben. Az Önkormányzat háromnegyedéves bevétele e. Ft. A mûködési, fejlesztési kiadás hiteltörlesztés a tervezett e. Ft-al szemben e. Ft-ra teljesült, ami 70 %-os tervteljesítést jelent. A évi pénzügyi koncepciót a képviselõtestület azzal fogadta el, hogy a jövõ évben is biztosítani kell a csatornahitel törlesztésen túl az intézmények zavartalan mûködését, felújításokról, fejlesztésekrõl a terv keretében kell dönteni, azzal, hogy a jegyzõ köteles középtávú fejlesztési elképzelést kidolgozni. Egyebek napirendi pont keretében a Képviselõ-testület rendeletet fogadott el a temetõkrõl és a temetkezésrõl. Az Önkormányzat a jövõben üzemelteti a temetõt és fenntartja a Kegyeleti parkot, de temetési szolgáltatást nem végez. A rendeletben pontosan leszabályozásra kerül a sírhelyek mérete, a síremlékek mérete, a kripták mérete, valamint a temetõ rendjével, nyitvatartásával kapcsolatos szabályok. A rendelet hatálybalépésétõl, vagyis január 01-tõl az Önkormányzat szerzõdést köt a sírhely, illetve urna sírhely, valamint a kripta területének befizetõjével, s minderrõl nyilvántartást vezetünk, az elkészített parcellázási tervnek megfelelõen. A rendelet pontos eljárási szabályokat tartalmaz a temetõ használatára vonatkozóan, bejelentési, tervkészítési kötelezettségeket elõírva. (A rendelet pontos szövegét közzé tesszük jelen lap hasábjain.) A Képviselõk tárgyaltak továbbá a neurológiai és stroke betegek ellátásáról, állásfoglalva abban, hogy ezt a hatvani Albert Schweitzer Kórházban biztosítsák Galgahévíz lakosai részére. Dr. Basa Antal polgármester beszámolt az elõzõ ülés óta történt fontosabb eseményekrõl, melynek keretében szólt arról, hogy a serdülõ labdarúgó bajnokságban indult csapat az 5. helyen áll. Megköszönte mind a játékosok, mind az edzõ s kiemelten a szülõk, s mindazok munkáját, akik segítséget nyújtottak. A szelektív kft. taggyûlési megállapítása, hogy a gyûjtés rendben folyik, nagy gondok nincsenek, - mondta a Polgármester Úr -. Megkezdtük az árokrendszer rendbetételét a József Attila utcában elkészült a híd és a baloldali árokrendszer kiásásra került. Szólt arról, hogy a V\ziközmû Kft. taggyûlése a javaslatot megtette a vízdíjakra vonatkozóan, a rendeletalkotásra a következõ testületi ülésen kerül sor. A testület foglalkozott továbbá a szennyvíz-csatorna problémáival, a mérõórák anomáliáival. A Képviselõ-testület, a Körjegyzõség munkáját érintõ bármely kérdésben szivesen állok az Önök rendelkezésére. Tisztelettel : Dr. Král László körjegyzõ 2

3 VÉRADÁS A rászorultak nevében örömmel nyugtázom és köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki a novemberi véradáson részt vett. Ötvenhárom fõ jelent meg, de sajnos magas vérnyomás miatt kilencen nem adhattak vért. (Ez az eset is rávilágít arra, hogy, hogy többet kell törõdnünk egészségünkkel!) Kérem, hogy máskor is segítsenek! Dr. Basa Antal polgármester Mondom tehát nektek: kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál és a zörgetõnek ajtó nyílik. Lk 11,9-10. Kedves galgahévízi családok! Október óta folyamatosan hallhatunk az atyáktól a Taizé találkozóról, illetve a falu egyes pontjain elhelyezett plakátok is felhívják figyelmünket a közeledõ programra. A Taizéi Közösség ökumenikus szerzetesközösség, amelyet 1940-ben alapított Roger testvér Franciaországban. A közösségben katolikus és különbözõ protestáns felekezetû férfiak élnek együtt, csaknem huszonöt nemzetbõl óta a taizéi testvérek sokat utaztak titokban Kelet- és Közép-Európa országaiba, így Magyarországra is, hogy meglátogassák és támogassák az ott élõ keresztényeket ben Barcelona volt a házigazdája a találkozónak, ebben az évben pedig december 28. és január 1. között Budapest látja vendégül a Taizéi Közösség által kezdeményezett, 24. európai találkozót. Ezt megelõzõen, 1991-ben, a magyar fõváros egyszer már adott otthont a Fiatalok Európai találkozójának, amelynek akkor 70 ezer résztvevõje volt. Jelenleg a galgahévízi családok 104 fiatalnak biztosítanak helyet. A találkozón kb fiatal fog imádkozni a világbékéért. Egy fiatal befogadásához elég 2 m 2 hirdeti a szlogen, amit a szervezõk a plakátokon és szórólapokon terjesztenek, és amelyen arra kérik a családokat, hogy nyissák meg otthonaikat a fiatalok elõtt. A találkozó délelõtti programjai az egyházközségekben zajlanak, a délutánt és az estét pedig a Hungexpo, Budapest Vásárköz- 3

4 pont csarnokaiban töltik a résztvevõk, amit a találkozók és az imádság helyévé alakítanak át erre az idõre. Galgahévízzel szemben most is magasak az elvárások, miután 10 évvel ezelõtt már tanúságot tettünk vendégszeretetünkrõl, valamint a falunkba látogató Ulrich testvér megtapasztalhatta az egyházközség lelkesedését és igyekezetét a fiatalok fogadásával kapcsolatban. Az adventi idõszakban karácsony közeledtével különösen kérjük a családokat, hogy minél több fiatal elõtt nyissák meg ajtóikat a Krisztusi szeretet jegyében. Ez lenne az õ karácsonyi ajándékuk tõlünk, hiszen sokan már a karácsonyt is utazással, családjaiktól távol töltik. Ezek a fiatalok nem várnak el mást, csak annyi helyet, ahová leteríthetik hálózsákjaikat, a szervezõk pedig a reggeli étkezés biztosítását, illetve a január 1-ei ebédet kérik a családoktól. Bõvebb tájékoztatást az atyáktól lehet kérni. Kérjük, december 16-ig jelezzék szándékukat, amennyiben szeretnének fiatalokat fogadni. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Mt.10,40-41 Dr. Basa Antal Szervezõk Dlubala Róbert Polgármester plébános A szeretet lángja gyújtani is képes! A karácsony és a hozzá kapcsolódó ünnepkör egyik legjellegzetesebb színfoltjai a gyertyák, mécsesek, kis fáklyák. A régebbi idõkben ezek a folyamatosan csökkenõ természetes fény pótlását szolgálták, mára azonban lényegében több jelentéssel is bíró jelképpé váltak. Ez a változás viszont azt hozta magával, hogy elõdeinknek a folyamatos használatból eredõ rutinja a mai ezeket csak néha használó emberekbõl hiányzik és mi tûzoltók tapasztaljuk csak igazán, hogy milyen hajmeresztõ dolgokra vagyunk képesek. NÉHÁNY GONDOLAT A HASZNÁLATRÓL A gyertyák, mécsesek használatánál legfontosabb az, ahogyan ezeket elhelyezzük. Mindenféleképpen használjunk nem éghetõ anyagú alátétet (tányér, csészealj) vagy erre a célra készített gyertya-, mécsestartót. Sok tûzeset keletkezik abból, hogy a leégett eszköz a mûanyag alátétet, asztallapot, terítõt, adventi koszorút gyújtja meg. A néhány éve forgalomba került mûanyag vagy vékony alumínium csészés mécsesek különösen megtévesztõek, mivel ezek semmilyen védelmet nem nyújtanak, azonban kialakításuknál fogva bárhova elhelyezhetõk. A másik jelentõs veszélyforrás, hogy a láng akkora hõsugárzással rendelkezik, mely a közelében lévõ éghetõ anyagokat díszítõ elemeket képes meggyújtani. Ezért az eszközöket ill. a környezetükben lévõ éghetõ anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azok egymáshoz képest ne legyenek gyújtás közelben. Ez a biztonsági távolság normál esetben kb. 30 cm, de ez függ a láng nagyságától, a huzat irányától stb. Javasoljuk, hogy a fenti távolság figyelembevételével helyezzük el az eszközöket és a meggyújtott láng körül tenyerünkkel keressük meg a távolságot, ahol a kezünket tartósan ott tudjuk tartani. Ezen a távolságon kívül az anyagok meggyulladásával nem kell számolni. Ez az eljárás csak jól rögzített, eldõlésre, leesésre nem hajlamos tárgyak, anyagok esetében megfelelõ, ezeket az anyagokat az eszközök közelébõl mindenféleképpen el kell távolítani. Ez érvényes az olyan anyagokra is, melyeknek gõze szobahõmérsékleten is képes ellobbani (benzin, alkoholszármazékok stb.) A gyertyafény mellett végzett automakett festegetés vagy körömlakk-lemosás nem biztos, hogy a kívánt eredményt hozza. Ebben a körben kell szót ejtenünk a nyíltlángú világítóeszközök modern rokonairól, a karácsonyfákon alkalmazott elektromos lámpafûzérekrõl. Ezek biztonságosak, és a magyar elõírásoknak garanciálisan megfelelõ kialakítás esetén szinte teljes biztonságot nyújtanak a nyíltlángú eszközökkel szemben. Itt különös hangsúlyt kell helyezni a biztonságos kialakításra, mivel az olcsón, kéz alatt vásárolható bóvlik túlmelegedésükkel, zárlataikkal ugyanakkor tüzet tudnak okozni, mint nyíltlángú társaik. A karácsony évszázadok óta a legszebb ünnepünk és egy kis odafigyeléssel, elõvigyázatossággal megelõzhetjük, nehogy a legszomorúbb legyen. Medla Zoltán tü. alezr. tûzoltósági tanácsos parancsnok 4

5 Az óvodában történtek Óvodai eseményeink az év utolsó hónapjaiban A Galgamente 4 község óvodája között igen jó a kapcsolat. Zsámbok, Vácszentlászló, Tura és Galgahévíz kisgyermekei vidáman töltik együtt az évente más más községben megrendezésre kerülõ délelõttöket, amit Komposzt buli néven ismerünk. Ilyenkor gyermekeink komoly igazságokat tapasztalhatnak a környezetvédelemmel kapcsolatban, természetesen játékos formában. E nagyszerõ kezdeményezést a Galgamenti Népfõiskolának köszönhetjük. A délelõtt témáit, az ehhez szükséges ráhangoló eszközöket, valamint az elsajátított ismeretek mélyülését elõsegítõ ajándékokat szintén õk biztosítják. A megszervezést, lebonyolítást, megvendégelést és a délelõtti eseményeket összefoglaló mesedramatizálást mindig a házigazda község óvónõi végzik. Novemberben Vácszentlászlón voltunk nagycsoportosainkkal. Megérkezésünkkor kíváncsian néztük meg az óvodás gyerekek munkáiból készített kiállítást. Témáját Az én kis kertem címõ kifestõkönyv kiszínezett lapjai tükrözték, melyeken az ültetést, növekedést, gondozást, betakarítást figyelhettük meg. A vetélkedõ során ezzel kapcsolatos találóskérdések, hasznos bogarak színezése, hulladékválogatás és végül felszabadult hangulatban ügyességi sorverseny, zsákbaugrás volt. Zöldség, gyümölcs, extrudi és málnaszörp fogyasztás után következett az óvónõk igaz története. Az ajándékba kapott elõadás nevelõértékét semmi nem pótolhatja! Fantasztikusan jól sikerült, gratulálunk és köszönet érte! Óvodánkban a december igen mozgalmas. Nyílt napjaink során (december A Mikulás megérkezéséig) a szülõk aktív részesei az óvodai életnek. Együtt tevékenykednek gyermekeikkel, közösen készülnek az ünnepekre és végül együtt örülnek a jól végzett munka sikerének. Természetesen az eredmény különbözõ, amint ezt az idézet gondolatai is tükrözik: A gyermek fejlõdésére nézve legkisebb korától fogva döntõ fontosságú, hogy érezze nem csak, hogy szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Szeretnénk, ha a szülõk megkeresnék gyermekükben az értékes tulajdonságokat és azon keresztül fejlesztenék õket. A közelgõ szeretet ünnepe a Karácsony, minden család életében változást teremt. Szinte varázslatos módon a pozitív érzelmek kerülnek elõtérbe, ami nagyon fontos, mert érzelmeken keresztül lehet a leghatékonyabban nevelni, ill. fejleszteni a gyerekeket. Óvodánkban a karácsonyi ünnepély december 20- án lesz, óvodai közösségünkben a nagycsoportosok Betlehemes játéka teremt bensõséges, meghitt hangulatot. Az otthoni ünnepléshez kívánok magam és munkatársaim nevében kegyelemteljes Karácsonyt és áldásos, boldog Újesztendõt! Pintérné Kati óvó néni FIGYELEM! Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy óvodánk december 22. és január 2. között zárva tart. Nyitás: január 3. (csütörtök) 5

6 SULI-HÍREK DECEMBER Egészségvédelmi és sportnap az iskolában Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük az egészségvédelmi és sportnapot az iskolában. November 16-án hideg, szeles idõre ébredtünk. A gyerekek lelkesen készülõdtek a tanítás utáni rendezvényre, elõzetes feladataikat elvégezték már. 11 órakor minden csoport elõadásokon vett részt, ahol az elõadók a testi-lelki egészség megõrzésérõl tartottak kiselõadásokat, majd kérdésekre válaszoltak. Az elsõs és a másodikos gyerekeknek Mácsainé Viki néni beszélt a testápolás fontosságáról. Harmadikosoknak és negyedikeseknek Dr. Hajdú Csabáné, Györgyi doktornéni mondta el, hogyan kellene egészségesen táplálkozniuk, miért fontos például a rendszeres étkezés. Az ötödik-hatodikos gyerekek Kajtorné Som Erzsébet tanárnõ elõadásából megtudhatták, mit is jelent a serdülõkor, milyen változásokat hoz létre ez a szervezetünkben, kívül-belül. A hetedik-nyolcadik osztályosok a szenvedélybetegségekrõl (dohányzás, alkohol, drog) hallgattak meg elõadást Balla Mihályné tanárnõtõl, majd videó filmen nézhették, milyen veszélyei vannak ezeknek a betegségeknek. Az elõadások után következett a sport. Szabad levegõn, jó nagy túrát tettek a nebulók. Túra közben az elõadásokon hallottakról kellett számot adniuk. Az alsósok útvonala: iskola - Úttörõ út - Fõ út - Dobó utca - Szabadság utca -Hunyadi út - iskola. A felsõsök útvonala: iskola - Szent István út - Béke út - Fõ út - Faluvégi feszület - Szabadság utca - Rákóczi út - Temetõsi dõlõ - Hunyadi út - iskola. Kellemesen elfáradva értek vissza a diákok az iskolába, ahol megkapták a túra telejesítéséért járó kitõzõjüket - csemegézhettek az osztályok által készített ízletes salátákból, pezsgõtablettából készített frissítõt fogyaszthattak. A nap értékelése során figyelembe vettük az elõzetes tesztek eredményét, a saláták készítését és a túra eredményét - az elért pontszámok az osztályok közötti versenybe sokat jelentenek. Nagyon szoros versenyben az alsósoknál a 4. a osztály, felsõsöknél a 6.a. osztály lett az elsõ helyezett. Gratulálunk mindenkinek! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek a lebonyolításban, azoknak, kik felajánlásaikkal hozzájárultak programunkhoz : Szilágyi József - Söpi Sütöde - friss kenyér Basa Ottó - Pharmavit - pezsgõ tabletták Turai Termelõszövetkezet - almák, s nem utolsósorban a szülõknek, akik a finom saláták elkészítésében segédkeztek. Remélem mindenki tanult valami újat ezen a napon s tesz is az egészségért, annak megõrzéséért. EGÉSZSÉGÜNKRE! Balla Mihályné Erdélyben jártunk (folytatjuk Hóka Nikolett és Raffai Mariann élménybeszámolóját) H.N. Négy napig laktunk a Zöld Kastélyban. Az elsõ nap az orrunk hegyéig sem láttunk, olyan köd volt, illetve ráült a felhõ a környezõ hegyekre. R.M. A második nap a Csodavárhoz gyalogoltunk. Ez egy karsztvidék legszebb része, ahol rengeteg barlang, víznyelõ, dolina található. Néhol félelmetes létrákon kellett lemásznunk, másutt bokáig érõ sárban jártunk. H.N. A következõ nap Bársze barlangrendszerét kerestük fel. Itt több jégbarlang is található. A legszebb az Eszkimó barlang, ahová létrákon lehet csak bejutni. A barlang közepén a mennyezet régebben beszakadt, így pontosan délben a Nap sugarai behatolnak néhány percig, különös, gyönyörû fénnyel világítva meg a jégbarlangot. Sajnos mi ezt nem láthattuk, mivel továbbra is felhõs-esõs volt az idõ. 6

7 R.M. Pádisból egy nyitott kisteher-autóval utaztunk tovább a Vigyázóra, s több mint ötven km-t tettünk az erdei-hegyi utakon. Alig fértünk el a sok csomagtól, hátizsáktól. H.N. Útközben megnéztük a Nekiceli vízesést, a Bihari hegyek legnagyobb vízesését. Több, mint 30 méter magasról zuhan le a víz. Most különösen sok volt mert napok óta rengeteg esõ esett. R.M. A kisteher-autóról leszállva kezdõdtek az igazi nehézségek. A sok felszereléssel több, mint 500 méter szintkülönbséget kellett megtennünk. Ráadásul elkezdett dörögni, villámlani és a jégesõ is kopogott a hátunkon. H.N. Azért ezt is leküzdöttük! Elértük a Vigyázó menedékházat, amely 1430 m magasan található. Romantikus hely, kb. 30 férõhelyes, villany nincs és az ellátás is szegényes. V-T.L.: A gyerekek már az elsõ este felvásárolták a csokikat, édességeket. H.N. Itt végre sátoroztunk. Az idõjárás is javulni kezdett, de errõl majd máskor írunk bõvebben. A fényképek a Vigyázón készültek. Az egyiken Szabó András bújik ki éppen a sátorból, míg a másik képen Kui Krisztián, Hóka Nikolett és Vígh-Tarsonyi Gergõ játékkal töltik a szabadidõt (végre a szabadban). NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ DECEMBER November hónapban került megrendezésre a hagyományos õszi komposzt buli mind az iskolások, mind az óvodások részére. Az ovisokkal ezúttal Vácszentlászlón találkoztunk, ahol a helyi óvonõk érdekes vetélkedõvel és mesejátékkal készültek a négy község nagycsoportosai (Tura, Zsámbok, Vácszentlászló, Galgahévíz) számára. Elõzetes feladatként Paraszkay Sára szerkesztésében és a Népfõiskola kiadásában készült kifestõkönyvet kellett a gyerekeknek kiszínezniük, amelybõl a kiállítást rendeztük be. A biokertészkedést mutattuk be a gyerekeknek, hogyan is lehet ezt már gyerekfejjel végezni, milyen ismeretekre van szükségünk ahhoz, hogy számunkra egészséges növényeket termeljünk. Bemutattuk, melyek a káros növények és állatok, amelyeket természetes módon (tehát nem vegyszerrel) tarthatunk távol kertünktõl. Felhívtuk a figyelmüket az értékes komposztra, amit mindenki a kiskertjében otthon is tud készíteni s nem kell hozzá nagy tudomány. Hangulatos délelõttöt tölthettek el a gyerekek nevelõikkel együtt, ahol az egészséges táplálkozásról sem feledkeztünk meg, hiszen fogainkat erõsítõ és védõ rágcsikat fogyasztottunk. A kifestõkönyv a Népfõiskolán megvásárolható 300,- Ft-os áron. Az iskolások részére két részletben került megrendezésre ez a nap. Elsõ ízben a budapesti Marczibányi téri biopiacra látogattunk el egy buszos kirándulás keretein belül, ahol is az egyik elõfeladatot kellett megoldaniuk, nevezetesen egy termelõvel kellett riportot készíteni a tanulóknak. A riport során törekedni kellett arra, hogy minél több dolgot megtudjon a kedves olvasó az adott termékrõl. Az értékelésnél fontos szempont volt, hogy mennyire tér ki a kérdezõ a biotermék fogalmára. Nagyon érdekes fogalmazványok születtek, amelybõl közlünk is egyet, ami figyelemfelkeltõ lehet mindenki számára. A gyerekek nagyon élvezték ezt a napot. A másik elõfeladat egy rajz elkészítése volt Hogyan képzelsz el egy biokertet? címmel. A kiállítást a galgahévízi iskolában tekinthették meg az érdeklõdõk. A rajzok és a riportok értékelésének napján még egy érdekes eseménnyel fogadhattuk a zsámboki, vácszentlászlói és a galgahévízi gyerekeket. Ellátogattunk egy Galgahévízen mûködõ biokertészetbe a Molnár családhoz, ahol fényképeken megtekinthettük, hogyan nézett ki a gazda- 7

8 ság nyáron, amikor tele voltak a fóliák egészségesebbnél egészségesebb növényekkel; most pedig a már újra növekvõ és szépen fejlõdõ salátákat nézhettünk meg, tehettünk fel kérdéseket a termelésükkel kapcsolatban, valamint arra vonatkozóan, hogyan is védekezhetünk a kártevõk ellen természetes módon. Gyakorló gazdák is vendégeink voltak, akik még mélyrehatóbban tanulmányozták a kertet és reméljük hasznos tanácsokkal térhettek haza, amit ha otthon kipróbálnak egyre egészségesebb termékeket tehetnek a család asztalára. Természetesen ezen a napon sem maradhattak el az egészséges rágcsálnivalók. Reméljük mindkét eseményen tanultak a résztvevõ gyerekek és egyre egészségesebb világban élhetünk majd! Riport az öko piacon: Írták: Kõrösi Annamária, Molnár Kinga, Solymosi Alexandra, Bakos Réka, Berényi Erika a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola nyolcadikos tanulói. ÖKO PIAC - BIO CSICSÓKA Borongós, de enyhe õszi napon vitt bennünket az autóbusz a budapesti Marczibányi térre. Úticélunk az öko piac volt. Aki azt gondolja, hogy ez valami olyasmi, mint a nagybani piac, ahova szüleink és nagyszüleink hordják a zöldségféléket, az nagyon téved. A kicsi területen számos árus kínálja portékáját. Az alma, körte, a fokhagyma, a krumpli, a zeller, a brokkoli és a többi mind bizonyítottan biotermék. Ez azt jelenti, hogy vegyszerek nélkül termesztették õket. Ne képzelje senki, hogy ezek kevésbé szépek, kívánatosak, mint az itthoni zöldségesnél dekoratívan elrendezett zöldség-gyümölcs! Fehér jégcsap retkek, méregzöld cikóriasaláták, szinte halványsárga krumplik között pillantjuk meg Nemes Mátyást. Az alacsony, szikár ember, mint barátaival beszélget vevõivel. Az árui némelyikéhez receptet is ajánl: - A cikóriasaláta nagyon finom, ha mézzel, citrommal, fehérborssal, olívaolajjal és hagymával ízesítjük. Ezt látva-hallva már biztosak vagyunk benne, hogy visszautasításról nem kell tartanunk: ha megkérdezzük, válaszol majd készségesen. Nem is csalatkozunk benne. Miközben egy-egy vevõt kiszolgál, egyfolytában mesél: - Fülöpjakabról érkeztem. 1,7 hektár földön gazdálkodom családommal. Ez a föld egy tanya körül van Kecskeméten, Kiskunfélegyháza környékén. - Tanyán élni nem lehet könnyû. - Gondoljátok el, hogy én a nyugdíjazásomig mindig városban éltem. Aztán kiköltöztünk a tanyára. Azelõtt hobbiszinten gombát termesztettem, aztán egy Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon hallottam a biogazdálkodásról. Akkor szakirodalmat szereztem, bújtam a könyveket és lassan beleszerelmesedtem a dologba. Immár négy éve termelek így. - Mi minden terem meg ott Fülöpjakabon? - faggatjuk tovább. - Zöldséget, répát, zellert, krumplit, retket termelünk. Az ám! Ettetek-e már csicsókát? Ugy-e nem? Nos vegyetek! Itt van pár finom sárgarépa is. Mossátok meg és kóstoljátok meg! Azt mondják a vevõim, az én répám a legfinomabb az egész piacon. Nem kínáltatjuk magunkat, máris ropogtatjuk a csicsókát, répát. - Igazán finom mindkettõ - dicsérjük õszintén. Majd folytatjuk a faggatózást: - Hogyan lehet igazán zamatos, egészséges termést elõállítani? Mi otthon azt látjuk, hogy vegyszereket használnak a termelõk, hogy megvédjék a növényeket a kártevõktõl. - Minden a talajon múlik. Úgy kell elõkészíteni azt, ahogy a nagykönyvek elõírják. Sok munka, hosszú idõ kell ahhoz, hogy a talajban meglegyenek azok az alkotóelemek - baktériumok, gombák, kálium stb - amelyek lehetõvé teszik a biogazdálkodást. - Meg lehet-e élni ma ebbõl a tevékenységbõl? - Csak megélni lehet. Ha fejleszteni akarsz valamit, hozzá kell nyúlnod a nyugdíjadhoz. Megszállottak vagyunk mi egy kicsit - válaszolja kissé mosolyogva. Mialatt mi beszélgettünk, a vevõk egyre jöttek, néha hosszabb sor támadt. Nem akartuk Matyi bácsit feltartani vagy a kuncsaftokat elriasztani. Megköszöntük a beszélgetést, s a csicsóka édes ízével szánkban tovább ballagtunk újabb beszélgetõtársat keresni. 8

9 GASZTRONÓMIAI PALETTA Karácsonyi hóember torta Szeretnék most itt, e lap hasábjain bemutatni Önöknek egy finom karácsonyi édességet, melyet annak idején (több, mint húsz éve) négyéves kisfiammal találtunk ki és alkottunk meg legelõször. Aztán minden karácsonykor újra elkészítettük és mindig változtattunk rajta valamit, amíg úgy négy-öt év múltán kialakult a végsõ (?) változat. Nagyon szép idõszak volt ez. Jó volt egy kisgyerekkel együtt készülõdni a karácsonyra, izgatottan várni, hogy mit szól majd a család a mi finom és szép süteményünkhöz. Mindezt nemcsak a süteményillat de valami megfoghatatlan, szeretetteljes, bensõséges hangulat lengte körül, amit csak így karácsony táján érez az ember. Nekünk ez a torta nem csupán egy finom süteményt jelentett, hanem egy érzést is: a készülõdés, a várakozás izgatottságát s a megújuló szeretet melegségét hozta el nekünk évrõl-évre karácsonykor. Fogadják most ezt a receptet tõlem szeretettel, próbálják ki Önök is! Krém: Piskótához valók: 20 dkg gesztenyemassza 6 tojás, 10 dkg vaj 16 dkg cukor 20 szem dió 10 dkg õrölt dióbél 1-2 kanál rum 7 dkg zsemlemorzsa 20 szem aszalt szilva 2 dkg liszt 2 dl tejszín 2 evõkanál rum A diós piskóta tésztát megsütjük egy kerek formában, majd a kihülés után kettévágjuk, és megtöltjük a vajjal kikevert, rummal ízesített gesztenye krémmel. A tetejére és az oldálara is gesztenyekrémet kenünk. Ezek után a keményre vert tejszíhabot simítjuk a torta tetejére, majd körbe rakjuk kimagozott, rumba áztatott aszalt szilvával, s a magok helyére mézbe mártott diót teszünk. Amikor mindezzel végeztünk, egy marcipán hóembert teszünk a torta közepére. Mészáros Zsuzsa A MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL 1-én, szombaton advent elõtt egy nappal, ismét megrendeztük adventi koszorú készítõ délutánunkat. Asszonyok és leányok töltötték meg a kistermet, ahol kellemes zene és forró tea várta õket. A jó hangulatú délutánon Bolbásné Csányi Anna irányításával minden résztvevõ elkészített egy-egy szép adventi koszorút, mely most már otthonukat díszíti. 2-án ugyancsak a kisteremben íróolvasó találkozóra került sor. Dr. Sallai János ismertette könyvét, amelynek témája: Magyarország határai a Honfoglalástól napjainkig. A kitûnõ elõadást élénk eszmecsere követte. 5-én estefelé ellátogatott a mûvelõdési házba a Mikulás. Színházi elõadást hozott a zsákjában, mégpedig a Kistücsök Színház Magyar Népmesék c. öt mesébõl álló elõadását. Ezt megelõzõen a Mikulás is mondott egy szép mesét a gyerekeknek, s arra is maradt idõ, hogy egy kicsit beszélgessen velük. 13-án Luca napi gyermekprogramra hívjuk a kisiskolásokat, ahol a gyerekek Luca játékokat tanulhatnak és játszhatnak, megismerkedhetnek a Lucázás történetével. Ezután mindenki készíthet egy kis adventi díszt, õk is hozzájárulhatnak saját kezük munkájával otthonuk bensõséges díszítéséhez, az adventi várakozás hangulatának megteremtéséhez. Mészáros Zsuzsa 9

10 Közérdekû hírek, hirdetések, információk Figyelem! 16-án 15 órakor JÓTÉKONYSÁGI PÁNSÍP KONCERT lesz a TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁÉRT. Elõadó: STEVE TAYLOR-SZABÓ, PÁNSÍPMÛVÉSZ Helyszín: galgahévízi templom FIGYELEM! A mûvelõdési ház büféjében megvásárolható Lakatos Pál Isten veled Vasárnapi Újság c. könyve ÁRA: 1800 FT AZ ÖTÖDIK HELY SZÉP SIKER! Szép sikernek számít a galgahévízi serdülõ fiúk labdarúgó bajnokság õszi idényében elért ötödik helyezése. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk azt, hogy a csapat az idén alakult, s a fiúk tapasztalatlansága, az összeszokottság hiánya megnehezítette számukra a versengést. Mindezt kemény, szorgalmas munkával, lelkesedéssel ellensúlyozták. Gratulálunk fiúk! Szívbõl gratulálunk edzõjüknek, Édes Lászlónak is, akinek igen nagy szerepe van abban, hogy a csapat az elsõ nekifutásra az ötödik helyen áll. A serdülõ bajnokság õszi végeredménye 1. Pécel :13 23 pont 2. Iklad :13 22 pont 3. Hévízgyörk :17 19 pont 4. Isaszeg :19 18 pont 5. Galgahévíz :22 15 pont 6. Erdõkertes :17 13 pont 7. Kartal :20 7 pont 8. Bag :35 6 pont 9. Kerepes :38 6 pont 10.Aszód :34 3 pont Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 10

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET!

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre KÖSZÖNTŐ Kedves Gyerekek! Közeledik Karácsony ünnepe és ezzel együtt a téli szünet, amikor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 17:30

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11.

iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 2010. december 4. évf. 2. szám ISTEN HOZOTT TAMARA!

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás

II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás A záhonyi VOKE Vasutas Mővelıdési Ház és Könyvtár második alkalommal mutatja be a Nemzetközi Vasúttörténeti kiállítását. Az Ukrán és Magyar átrakó körzet múltjára,

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN!

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ( ELBIR ) HÍRLEVÉL 2012. december ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben