INFONIA Alapítvány E-kormányzat hírlevél 2007/13. szám augusztus 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFONIA Alapítvány E-kormányzat hírlevél 2007/13. szám 2007. augusztus 21."

Átírás

1 INFONIA Alapítvány E-kormányzat hírlevél 2007/13. szám augusztus 21. Tartalomjegyzék Hírek a megjelölt forrásokból 2 IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup július 11.) 2 IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup július 17.) 3 IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup július 24.) 5 IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup július 31.) 7 OSS-hírek 10 Jogi hírek 13 Javaslat annotációra 14 Magyar vonatkozású e-kormányzati hírek 15 Külföldi hírek magyarul 16 Hír 17 Kiemelt magyar ajánlat 18 Események 20 Impresszum 22

2 Hírek a megjelölt forrásokból IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup július 11.) 20 százalékkal növekedett egy év alatt az otthoni internethasználók száma a litván háztartásokban A TNS Gallup felmérése szerint Litvániában az elmúlt év során ötödével növekedett az otthoni internethasználók aránya, azaz a világháló egyre inkább a hétköznapok eszközévé kezd válni, már nem csak a munkahelyen vagy az iskolában használatos. Az internetelıfizetések aránya 10 százalékkal gyarapodott, az elıfizetések döntı többsége (90%) szélessávú. Az online elfoglaltságok között a keresık, az és az e-banking használata, valamint a litván hírek olvasása állnak az élen. Lithuanian household internet users up by 20 % on last year Tovább az Egységes Európai Fizetési Övezet felé Az európai bankok döntéshozó szervezete, a European Payments Council Creating critical mass for the Single Euro Payments Area címmel új kiadványt jelentetett meg a közszféra szereplıi számára, melynek lényeges kérdése, hogy a között létrejövı Egységes Európai Fizetési Övezet sikeres mőködéséhez szükséges kritikus tömeg elérésében milyen szerepet játszhat a közszféra, illetve ehhez milyen felkészülési lépéseket kell megtenni. SEPA fact sheet for public sector E-egészségügy stratégia Litvániában A litván Egészségügyi Minisztérium által életre hívott koordinációs bizottság elfogadta a balti állam közötti idıszakra szóló e-egészségügyi stratégiáját. Az ehealth Strategy projekt célja, hogy az egészségügyben az IKT-eszközök alkalmazásával minıségjavulást érjenek el, illetve tovább haladjanak egy minél páciensközpontúbb szemlélet meghonosításában. ehealth strategy approved Valós idejő forgalmi adatok online Finnországban A finn autópálya-felügyelet a közelmúltban bejelentette, hogy valós idejő információkat tesz közzé weboldalán a hatóköre alá tartozó utak forgalomi állapotáról. A Közlekedési Minisztérium fennhatósága alá tartozó szervezet szájtja eddig is átfogó adatokat tartalmazott az úthálózatról, az idıjárásról, az engedélyekrıl, ezeket egészíti ki a jövıben a 24 órás szolgáltatás, amely friss információval szolgál minden autóval utazónak. On-line real-time road traffic updates 2

3 3 hír Szlovéniából - Legjobb gyakorlatok, kollégiumi Wi-Fi, virtuális adózási asszisztens A szlovén Közigazgatási Minisztérium olyan konferencia megszervezését tervezi (a rendezvényre 2007 októberében kerülne sor), ahol a közigazgatás legjobb gyakorlatait, közöttük a legjobb e-kormányzati alkalmazásait mutatják be. A konferenciától a meglévı tudás disszeminációját, valamint a hatékony megoldások elterjedését várják. Szintén Szlovéniához kapcsolódó hír, hogy a felsıoktatást felügyelı minisztérium (Slovenian Ministry of Higher Education, Science and Technology) több vállalatot meghívott arra a tenderre, melynek célja, hogy az ország kollégiumaiban meglévı vezeték nélküli hálózatokat EDUROAM rendszerőre cseréljék. A projekt költsége mintegy A harmadik szlovén hír pedig egy új telefonos alkalmazásról szól, mely az adózásban nyújt segítséget az állampolgároknak. A VIDA névre hallgató, eddig csak az interneten elérhetı virtuális segítı ezentúl telefonon is válaszol a személyi jövedelemadóval kapcsolatos egyszerőbb kérdésekre. A teljesen automatizált alkalmazás olyan témában nyújthat segítséget, mint például az ügyintézéssel kapcsolatos különbözı határidık. Best practice in Public Administration Conference Student residences to be wired for EDUROAM wifi Virtual Tax Assistant answers phone queries Újabb lépés az európai interoperabilitás felé Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozott egy, az Európai Interoperabilitási Keretrendszer (European Interoperability Framework EIF v1.0) felülvizsgálatáról szóló tanulmányt. A jelentés újabb adalékot ad a 2006-ban kezdıdött megújítási folyamathoz, melynek befejezése 2008 közepére várható. A jelenleg érvényben lévı változatot még 2004-ben adták ki, az IDABC program keretében. EIF revision in progress comments welcome IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup július 17.) Újabb kutatás a digitális megosztottságról Egy új angol tanulmány szerint a szociálisan hátrányos helyzetőek 75 százaléka a digitális forradalomból is kimarad, mivel alig vagy egyáltalán nem fér hozzá az internethez, illetve az egyéb digitális eszközök/szolgáltatások nyújtotta elınyökhöz. A 80 különbözı forrás adatait áttekintı jelentés az elsı anyag, amely egyértelmő kapcsolatot feltételez a szociális és a digitális megosztottság között. A tanulmány többek között kitér arra is, hogy az internethasználók száma gyakorlatilag 2004 óta stagnál a szigetországban, újabb társadalmi csoportok bevonása (köztük elsısorban a hátrányos helyzetőeké) egyelıre várat magára. Identifying the e-excluded 3

4 Digitális aláírás Szczecinben A lengyelországi Szczecin városában hamarosan elindul az az önkormányzati projekt, amely az e-szolgáltatások széles skáláját teszi elérhetıvé a lakosság és a vállalkozások számára. A rendszerben kiemelt szerep hárul az elektronikus aláírásra, melynek bevezetésével magas biztonsági szint érhetı el. A fejlesztés (melyet részben az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszíroz) mintegy euróba kerül. Szczecin gears up for esignature eservices A hollandok elégedettek az e-kormányzattal Egy új (a által végzett, 500 fı megkérdezésével lezajlott) felmérés szerint a holland állampolgárok elégedettek az ország e-kormányzati szolgáltatásaival, a legmagasabb pontszámot az önkormányzati fejlesztések kapták. A kormányzat képviselıi tudomásul vették a felmérés eredményeit, ugyanakkor megjegyezték: van még mit tenni az állampolgárok elégedettségéért. Dutch citizens content with egovernment Új, felhasználóbarát minisztériumi weboldal Litvániában A litván Pénzügyminisztérium bemutatta új, hat hónap alatt kifejlesztett, felhasználóbarátnak és könnyen hozzáférhetınek tervezett weboldalát. A fejlesztések során kiemelt hangsúlyt fektettek arra, hogy a felhasználók minél könnyebben és gyorsabban találhassák meg az ıket érintı információkat. A weboldalt fogyatékosok számára és angol nyelven is elérhetıvé tették. Ministry of Finance launches new user-friendly website Hírek Lettországból: online múzeumi katalógus, sikeres IT-képzés munkanélkülieknek, e-kormányzati alkalmazások önkormányzatoknak 2007-ben fejezıdik be Lettországban az a nagyszabású projekt, melynek során összesen 110 múzeum katalógusát digitalizálják és teszik elérhetıvé. A részben az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott fejlesztés során azokat a katalógusokat is kompatibilissé teszik, amelyeket eddig másmilyen módszerrel digitalizáltak. Sikerrel fejezıdött be egy szintén EU-s forrásból (EQUAL) finanszírozott program is, mely munkanélküliek IT-képzését célozta. A 30 hónapos projekt során mintegy 8000 munkakeresı vett részt a tréningeken. Az eredmények igen biztatóak: a résztvevık 90 százaléka tovább szeretné fejleszteni tudását a jövıben, 20 százalékuk pedig a képzés után talált magának munkát. Lettországhoz kapcsolódik az a hír is, mely szerint sikeresen lezárult az a 2006 szeptemberében indult projekt, amelynek keretében egységes, az e-szolgáltatásokat kiszolgáló infrastruktúrát (PVEPI) és dokumentummenedzsment-rendszert (DVS) fejlesztettek az önkormányzatok számára. A közeljövıben pilot-fázisban több önkormányzatnál tesztelik a megoldásokat, majd a remények szerint hamarosan kiterjesztik azok használatát az egész országra. Latvian national museum catalogues to go on-line EU-funded internet training for unemployed 'a great success' egovernment applications for local authorities 4

5 Nagyobb civil kontroll és könnyebbség a vállalatoknak Észtországban Észtországban új weblapot indítottak az állampolgárok és a civil szervezetek véleményének és javaslatainak becsatornázására a kormányzati munkába. A weboldalon a regisztrált felhasználók kommentálhatják a különbözı politikai döntéseket és törvénytervezeteket. A vállalkozások számára is tartogatott újdonságot az észt kormány: a cégek az ún. Cégregisztrációs Portálon ezentúl elektronikus úton küldhetik be a könyvelésükkel kapcsolatos információkat. Mivel ez a folyamat minden vállalat és alapítvány számára kötelezı, az új rendszer megakadályozhatja a benyújtási határidı táján kialakuló tumultust. Az eljáráshoz internetbank-hozzáférés vagy személyikártya-leolvasóval ellátott számítógép szükséges. New website gives Estonians their say in government issues Estonian companies can e-submit their annual accounts IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup július 24.) Németország: középpontban az interoperabilitás; kifizetıdött a váltás Júliusban napvilágot látott a német szövetségi kormány IT-architektúra tervének 1.0 változata. A dokumentumban a legfontosabb elemek közt szerepel a skálázhatóság és természetesen az interoperabilitás. A cél a legkülönbözıbb IT-hálózatok és a központi rendszer együttmőködése, az ezeket kiszolgáló rugalmas és gazdaságilag életképes informatikai infrastruktúra alapjainak létrehozása. Németországnál, pontosabban annak Rajna-Pfalz (Rheinland-Pfalz) tartományánál maradva: nos, itt a teljes IKT-rendszer átépítésérıl számolhatunk be. Az elmúlt év során lezajlott hatalmas átalakítás úgy tőnik, máris meghozta az eredményét: a hardvereket és szoftvereket érintı beruházás mintegy egymillió eurós megtakarítást eredményezhet a tartomány számára. Federal IT concept stresses interoperability Savings through egovernment overhaul in Rheinland-Pfalz Spanyolország a biztonságos internetért A spanyol ipari minisztérium az idén 5 millió euróval járul hozzá ahhoz a kezdeményezéshez, melynek célja, hogy biztonságosabb internetezést biztosítson a gyermekek számára. A program alapja egy most elfogadott nemzeti egyezmény. A tárca a kezdeményezés keretében (egészen 2010-ig) felvilágosító kampányokkal, képzésekkel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a legfiatalabbak is nyugodtan, káros tartalmaktól mentesen tudják használni a világhálót. Protecting children on-line Új standardok Svájcban A svájci e-kormányzati standardok megalkotásáért felelıs ech elnevezéső hivatal szakértıi csoportja munkája eredményeképp két új szabvány jött létre: az ech-0049-es számú az e- kormányzati portálok tematikájának katalogizálására vonatkozik, az ech-0014 pedig az e- kormányzati alkalmazások legfrissebb technikai iránymutatásait tartalmazza. New egovernment standards 5

6 Egyesült Királyság: változatlan weboldalak Kevéssé mutatnak javulást a brit kormányzati weboldalak 2002 (!) óta, derül ki az Egyesült Királyság Számvevıszéke (National Audit Office - NAO) jelentésébıl. Annak ellenére, hogy a kormányzati szervek éves szinten több mint 310 millió eurót költenek a webkikötıkre, és annak ellenére, hogy az oldalak egy része igen komoly látogatottsági adatokkal bír. Az egyik ok, hogy a nehezen navigálható weboldalakon nehéz megtalálni az információkat. Government eaudit concludes public websites improved 'only slightly' since Új azonosítószámot kapnak a hollandok Már 2004 óta folyamatban volt, mostantól végre zöld utat kapott az úgynevezett Állampolgári Szolgáltatási Szám intézménye Hollandiában. Az egyedi azonosítószám remélhetıleg komoly segítséget jelent majd a kormányzati szolgáltatások felhasználása során történı azonosításban, valamint a személyazonossággal kapcsolatos visszaélések elleni harcban. Citizen Service Number gets green light Az ODF térnyerése Rendkívül hasznosnak bizonyulhat az OpenDocument Format (ODF) használata a közszférában, ahol az egyes információs rendszerek együttmőködése több mint kívánatos az e-kormányzás esetében. A nyílt formátum tömeges kormányzati használata elıtt igazán a tavalyi esztendıben nyílt meg az út, amikor is nemzetközi szabvánnyá (ISO/IEC 26300) minısítették. Egyre több európai kormányzat ebben a formátumban teszi elérhetıvé dokumentumait az interneten. ODF is progressing in Europe and beyond Az EU halad a korral: létrejött az EUTube EUTube néven, június végén jelent meg az Európai Bizottság új online csatornája. Amellett, hogy az EU vezetése és az Unió polgárai közti kommunikáció lehetıségének legújabb eszköze jött létre, a Bizottság azt is érzékeltetni kívánja, hogy tartja a lépést a technológiai változásokkal. A Web 2.0-ás megoldás (konkrétan: jelenleg mintegy 50 videoanyag) révén az Unió talán könnyebben el tudja juttatni üzeneteit az európai lakosokhoz, könnyebben meg tudja velük értetni mőködését, politikáját. EU channel launched on YouTube Az EUTube címe: 6

7 IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup július 31.) Hívja a 115-öt! Németországban hamarosan beindul a közigazgatás központi hívószáma. A (várhatóan 115- ös) központi hívószám lesz az alapvetı telefonos kapcsolódási pont a polgárok és az államigazgatás között. Egyfajta nemzeti call center felállítása helyett a valódi cél egy a szövetségi, tartományi és helyi kormányzati szinteket összekötı intelligens hálózat létrehozása; a közigazgatás szolgáltatási kultúrájának alapvetı megváltoztatása. A hívószám bevezetése fokozatosan történik. Dial 115 for service E-egészségügyi és e-személyi kártyák Spanyolországban Spanyolországban Egészségügy Online program zajlik a Nemzeti Egészségügyi Rendszer fejlesztése keretében, melynek fontos eleme lesz az egységes azonosítási rendszer kidolgozása, középpontjában egy e-egészségügyi kártyával, melyet az ország valamennyi rendelıjében, kórházában használni lehet majd. Eközben a belügyi tárca megállapodott az Ipari, Turisztikai és Kereskedelmi minisztériummal, hogy együtt fognak mőködni az elektronikus személyazonosító igazolványok elterjesztése során. Az e-személyire való áttérés jelen fázisára 46 millió eurót különítenek el. Spain nurtures ehealth progress New eid budget Portugál internet boom 2006-ban az internet-hozzáférések aránya 200 százalékkal nıtt Portugáliában. Ez önmagában is igen jó hír, ám újabb kormányzat lépések révén ez a tendencia tovább fog javulni. Arról van szó, hogy a mobilszolgáltatók által a 3. generációs UMTS szolgáltatói licencekre befizetett összegek felhasználásával a kormányzat mintegy félmillió portugál állampolgár számára kíván szélessávú internet-hozzáférést biztosítani. Az elsıdleges célcsoportok : a felnıttképzésben résztvevık, továbbá a diákok és a tanárok. Portuguese ministers hand out computers as internet access booms Új szolgáltatásokkal bıvült a Geoportál Egy éve indult Franciaországban a földrajzi információkat szolgáltató Géoportail. Annak érdekében, hogy a portál használóit (magánszemélyeket, cégeket, állami intézményeket) minél jobban kiszolgálhassák, újabb fejlesztésekre volt szükség, így aztán júniusban egy teljesen új szolgáltatásokkal felálló, megújult webkikötı nyílt meg az érdeklıdık elıtt. Géoportail re-lifted A portál címe: 7

8 Új hivatal jött létre Romániában Romániában egy júniusban elfogadott rendelet szabályozza az Információs Társadalom Szolgáltatásokat Felügyelı Hivatal munkáját, feladatait. Az új intézmény felel az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat nyújtó informatikai rendszerek mőködéséért, és feladatai közé tartozik többek között az e-kormányzati (e-guvernare.ro) valamint az e-közbeszerzési (e-licitatie) portál felügyelete is. New agency for the egovernment services infrastructure E-vitafórum Szlovéniában Szlovéniában az online véleményalkotásnak és vitának kívánnak teret adni az Állampolgári Fórumok azaz az ország és az Unió jövıjével kapcsolatos legjelentısebb internetes fórumcsoport, mely a Központ az E-demokráciáért, a Szlovén Környezetvédelmi Intézet, az Európai Parlament Szlovéniai Információs Hivatala, valamint a Ljubljanai Egyetem Társadalomtudományi Kara együttmőködésével jött létre. A vitatémák széles skálán mozognak, az euró szlovéniai bevezetésétıl az EU energiapolitikájáig. Citizens' Forum enables edebate Szlovákia: új IT-rendszer a Siemens révén A szlovák belügyi tárca a kormányzati információs hálózat átalakítása mellett döntött. A Siemens IT Solutions and Services közremőködésével zajló komoly átállási procedúra mintegy 10 millió eurót emészt majd fel. A tenderen egyébként az a pályázó diadalmaskodott, amely a legalacsonyabb összeg felhasználását ígérte a beruházás során. Ministry of Interior modifies information system for SK332 million 8

9 Hírek egyéb forrásokból A Világbank kormányzási indikátorai 212 ország és térség 10 éves vizsgálatának eredményeit hat nagyobb dimenzió mentén csoportosították a szakemberek. Az indikátorok és számos forrásadat interaktív és letölthetı módon megtekinthetı a projekt honlapján: Governance Indicators webpage Megvan a mobil TV szabvány 2012-re várhatóan 42,7 millió mobil TV elıfizetı lesz Európában. A mobil TV az uniós szakemberek szerint óriási lehetıség, melynek fejlıdését nagyban gátolja a megfelelı szabványok hiánya. Az Európai Bizottság a szabványos mobiltévé-szolgáltatás ügyében a DVB-H technológia mellett döntött. A Nokia és a Motorola tévévevıs mobilkészülékei a DVB- H technológiát használják, míg Amerikában a MediaFLO, Ázsiában inkább a DMB szabvány az elterjedt. A magyarországi mobiltévé kísérletek során az Antenna Hungária szintén ezt, a mostantól hivatalos DVB-H mősorsugárzást tesztelte. Europeans Push DVB-H As Mobile TV Standard Felhasználói tartalom az üzleti életben és az e-kormányzatban Vajon a MySpace, a Youtube és a Flickr használható-e az elektronikus kormányzatban? Léteznek olyan elképzelések, melyek szerint nagyon is; a cikk szerzıje erre győjtött példákat. A rövidke cikk néhány hasznos hivatkozást is tartalmaz. User-generated content for business and e-government Ingyenes a Windows? A nagyon érdekes cikk az illegális szoftverek nyílt forráskódú szoftverekre gyakorolt hatását vizsgálja. Alaposan körüljárja a felhasználói attitődöket, többek között azt, hogy miért érzik a vásárlók ingyenesnek a Windowst, és hogy fontos-e nekik, milyen operációs rendszer fut a gépükön. Windows Is Free Elektronikus kormányzat és az egészségügy Az elektronikus kormányzat szakirodalmában bár egyre gyakrabban olvashatunk az egészségügyi dimenzióról, még mindig sok kérdıjel van a témában. A cikkben errıl a témakörrıl található rövid, de velıs áttekintés. A szerzı komoly, egyelıre kihasználatlan lehetıségeket érez e téren. Using e-governance for Health Service Delivery Throughout the Commonwealth Elektronikus átalakulás Törökországban A hosszú cikk az elektronikus kormányzat török meghonosodásáról ír, számos érzékletes helyi példával főszerezve a terjedés gátjainak és lehetıségeinek leírását. A cikkbıl kiderülnek a török kormány jelenlegi stratégiai IT-célkitőzései is. e-transformation in Turkey 9

10 OSS-hírek Az ODF a litván szabvány 2007 július 31-én hivatalosan is az ODF (Open Document Format) lett a litván elektronikus hivatali dokumentumok szabványa. A litván szakemberek ezt igen fontos lépésnek tartják az információs társdalom fejlesztése szempontjából. Hangsúlyozták, hogy az ODF-szabvány elısegíti a technológiai semlegességet, és támogatja a nyílt forráskódú szoftverek használatát is. LT: ODF made national standard Nagy hatású konferencia Bár az elsı jelentıs nyílt forráskódú szoftverekkel foglalkozó konferenciát Romániában még májusban rendezték, hatása ma is kimutatható. A konferencia sokkal sikeresebb volt a vártnál, több mint 250 OSS-szel foglalkozó szervezetet és céget sikerült összehívni. A román IT szakemberek szerint a nyílt forráskódú szoftvereknek Romániában (is) nehéz helyzete van, hiszen az ország az elmúlt 50 évben fıként kereskedelmi dobozos megoldásokkal találkozhatott. Az érdeklıdık és az önkéntesek számára igen fontos volt a kormány szerepvállalása: a konferencián megjelent minisztériumi résztvevık hitelessé tették a mozgalmat. A jövı évi konferenciát Bukarestben szervezik, ezzel is megkönnyítve a kormányzati részvételt. RO: Successful Open Source conference 'should inspire government' Krakkó és az OpenOffice A lengyel város önkormányzata idén elkezdi az OpenOffice használatát. A helyi szakemberek 500 Microsoft Office licenszet terveznek lecserélni, ezzel reményeik szerint kb eurót takarítanak meg. Az elsı 100 OpenOffice példányt már meg is vásárolta az önkormányzat, így támogatás is jár a szoftverek mellé. Az irodai szoftvercsomag cseréjét az operációs rendszerek cseréje fogja követni. PL: Krakow migrates to OpenOffice, considers expanding Linux use Linux a Védelmi Minisztériumban A török Védelmi Minisztérium sorozásokkal foglalkozó részlegében közel 4500 asztali számítógépen és több, mint 500 szervergépen hajtanak végre szoftveres migrációt. Az átállást hat városban valósítják meg, és közel felhasználót érint. Az OSS szoftver hazai fejlesztéső Pardus GNU/Linux lesz. TR: Ministry of Defense to switch to Pardus GNU/Linux 10

11 Az illegális szoftverek akadályozzák az OSS terjedését Bulgáriában igen magas az illegális szoftverek aránya (még a közigazgatásban is elterjedtek), egy 2002-es felmérés szerint az összes szoftver 78%-a valamilyen mértékben sérti az érvényes szoftver licenszeket. Professzionális másolatokhoz igen könnyő hozzájutni, nem csak a szomszédok vagy ismerısök segítségével, de a fıváros központi piacán is pillanatok alatt beszerezhetıek. Az átlagos bolgár felhasználónak eszébe sem jut (sokat) fizetni a dobozos szoftverekért, ezért a nyílt forráskódú szoftverek nem jelentenek vonzó alternatívát számukra. A bolgár szakemberek nem látnak kiutat a csapdahelyzetbıl. BG: 'Common use of illegal software hinders uptake of Open Source' Nyílt egészségügyi szoftver Július végén közkinccsé vált a PatientOS elnevezéső egészségügyi szoftver. A Greg Caulton bostoni orvos fejlesztette szoftver (szabadidejében, másfél év alatt alkotta meg azt) a betegek regisztrálására, egészségügyi adatok kezelésére, laboratóriumi eredmények és gyógyszeradatok tárolására is alkalmas. A program a GNU GPL szoftverlicence hármas verziójának jogköre alá tartozik. Coulton egyelıre magányosan fejleszti az alkalmazást, és reméli, hogy a jövıben szoftvere felkelti európai egészségügyi intézmények érdeklıdését, és ezzel végre terjedni fog a nyílt forráskódú szoftver az egészségügyben is. First release of Open Source health care system Levelezırendszer iskoláknak A nyílt forráskódú szoftvert walesi iskolákban helyezték üzembe, kb potenciális felhasználója lesz a friss rendszernek; jelenleg ez a legszélesebb körben használt brit oktatási OSS levelezıszoftver. A szoftver angol és walesi nyelven egyaránt mőködik, a késıbbiekben természetesen bármilyen nyelvre lokalizálható. A levelezıprogram Debian GNU/Linux rendszeren fut, támogatja az IMAP elérést, biztonságos és testre szabható. A felhasználók adminisztrálásáról a GOSA gondoskodik. UK: Open source system for Welsh schools Közös online munka A nyílt forráskódú szoftverek fejlesztése épít most hidat a vietnami és az európai programozók között. Online felületen keresztül közös munka indult el a két csoport közremőködésével. A kezdeményezés alapját három szervezet, a német Inwent, a francia Inria és a vietnámi Ioit alkotja. A közös munka során e-kormányzati és üzleti szoftvereket egyaránt fognak fejleszteni a programozók. A fejlesztık hangsúlyozzák, hogy nem valamiféle kiszervezésrıl vagy új értékesítési csatornák megnyitásáról van szó, hanem nemzetközi csapatmunkáról. A projekt weblapja: EU: Website links European and Vietnamese Open Source developers 11

12 A brit BBC júliusban indította el iplayer szolgáltatását, melynek segítségével az érdeklıdık számítógépen is tudnak TV-t nézni. A kezdeményezést számos támadás érte, többek között a digitális jogok kapcsán, de többen felrótták a BBC szakembereinek azt is, hogy miért csak Windows operációs rendszeren futtatható verzióját készítették el az iplayernek. Az emiatt aggódók megnyugodhatnak: mind OSS, mind Apple Mac környezetben futó verzió is készül. Ennél várhatóan nehezebb lesz megoldani a jogok kérdéskörét, a letölthetı TV-mősorok jogi helyzete egyelıre még annyira bonyolult, hogy elemzık attól félnek, a projekt el is bukhat. UK: BBC to consider making TV programs also viewable on Open Source Terjed a Firefox A nyílt forráskódú böngészı, a Firefox igen népszerő Európában, és használata egyre terjed. A francia XiTiMonitor cég honlap látogatottsági adatainak összevetésébıl nyerte eredményeit, miszerint a Firefox jelenleg az európai piac 28%-át birtokolja. Szlovéniában és Finnországban a legnépszerőbb ez a böngészı, mindkét országban az internetezık közel fele azt használja (47,9 és 45,4%). A Tőzróka Németországban (25,9%), Horvátországban (23,4%) és Lengyelországban (22,1%) is igen népszerő. A nagy konkurens, az Internet Explorer hetes verziószámú böngészıje Franciaországban a legnépszerőbb (32,3%), szinte ugyanekkora súllyal van jelen Nagy-Britanniában (32,3%) és Svájcban (31,5%) is. "EU: Growing use of Open Source browser" 12

13 Jogi hírek Az elektronikus közjegyzıi rendszert bıvítené az észt törvénytervezet Az észt kormány elfogadta azt a törvénytervezetet, amely az elektronikus közjegyzıi rendszeren belüli információcserét gyorsítaná fel. Az észt Igazságügyi Minisztérium által kidolgozott rendszer az állami adatbázisok, a regisztrációs rendszer és az elektronikus közjegyzıi rendszer közötti gyors adatáramlást hivatott biztosítani. Az elektronikus közjegyzıi rendszeren keresztül beküldött adatok integrált formában kerülnek tárolásra. Ez a megoldás az automatikus adattárolást szolgálja, megkönnyítve az állami, a hatósági és a bírósági eljárást is. A rendszer az emberi erıforrás hiányosságai miatt, a regisztráció során megjelenı hibalehetıséget is kizárja. A tervezet szerint a hatékonyság és az állami adminisztrációs teher csökkentése érdekében a bíróság helyett a közjegyzıi kamara üzemeltetné a rendszert. Források: Draft bill seeks to expand enotary system Lettország elektronikus jogalkotási rendszert tervez A lett kormány jogalkotási információs rendszer felállítását tervezi. A rendszer a jogalkotási eljárás során a koordináció biztosítás mellett nagyobb részvételi lehetıséget biztosítana az állampolgárok számára. Az Igazságügyi Minisztérium által elıterjesztett javaslatot már megtárgyalták a legmagasabb szintő állami tisztviselık. A javaslat egy egyszerő információs rendszer kiépítésére vonatkozik, amely a jelenlegi rendszerre épülne rá. Lettországban jelenleg is mőködik egy olyan, bárki által elérhetı adatbázis, amely tartalmazza a lett Parlament által tárgyalt jogszabálytervezeteket, azonban azok közzététele gyakran késik. Egy másik adatbázis a jogalkotás kezdeti fázisától tartalmazza a tervezeteket, azonban ez az adatbázis nem tartalmaz minden adatot, és a hozzáférés is korlátozott. Mivel egyik rendszer sem képes konzultáció biztosítására, javaslatok benyújtására, ezért az új rendszer kialakítása során ezen hiányosság megszüntetése is célként szerepel. Jelenleg a Parlament, a biztosságok és a minisztériumok közötti adatáramlás lassú, valamint nem biztosított az állampolgárok részvétele a jogalkotási folyamatban. A rendszer a jogszabályokra, az állami irányítás egyéb jogi eszközeire, a jogszabálytervezetekre és egyéb dokumentumokra való keresési lehetıség mellett az elektronikus úton történı információhoz jutást és információcserét biztosítaná. A rendszer kialakításának költsége 1,79 millió euró lesz, fenntartása évi 400 ezer euróba kerül majd. A tervezetet elsı körben a kormánynak kellene elfogadnia, a jogalkotás és a rendszer kiépítése ezt követıen kezdıdhet meg. Források: Latvia plans elegislation system 13

IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.)

IDA egovernment Observatory hírlevél (2005. november 23.) E-kormányzat hírlevél/30. 2005. november 28. Tartalomjegyzék: HÍREK A MEGJELÖLT FORRÁSOKBÓL IDA egovernment Observatory JOGI HÍREK JAVASLAT ANNOTÁCIÓRA MAGYAR VONATKOZÁSÚ E-KORMÁNYZATI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Szerzı: Tarmo Kalvet, PRAXIS Center for Policy Studies, tarmo@praxis.ee Tallinn, 2007 A jelentés megírását és kiadását támogatta: Az Európai

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

E-közigazgatás az Európai Unióban

E-közigazgatás az Európai Unióban E-közigazgatás az Európai Unióban Szerzı: Molnár Szilárd Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez

Részletesebben

E-közigazgatás Éves jelentés 2005

E-közigazgatás Éves jelentés 2005 ITTK Csoport E-közigazgatás Éves jelentés 2005 Készítette a BME UNESCO Információs Társadalomés Trendkutató Központ (ITTK) és az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: Molnár Szilárd, kutatásvezetõ Borovitz

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

BEFOGADÓ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM. [Negyedik szám] Az INFONIA Alapítvány havonta megjelenő ingyenes hírlevele

BEFOGADÓ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM. [Negyedik szám] Az INFONIA Alapítvány havonta megjelenő ingyenes hírlevele BEFOGADÓ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Az INFONIA Alapítvány havonta megjelenő ingyenes hírlevele [Negyedik szám] TARTALOMJEGYZÉK A hónap témája Nyílt forráskódú szoftverek a gazdaságban és az e-kormányzatban

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe:

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe: 1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetıje: Prof.Dr.Török Ádám akadémikus Az értekezés címe: Az e-learning technológiák nemzetközi

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója)

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) Írták: Gáti Annamária és Lannert Judit 2009. május 31. 1 A tanulmány

Részletesebben

Képességet mindenkinek! *

Képességet mindenkinek! * Képességet mindenkinek! * Információs társadalom mentor Szerkesztette: Gáspár Mátyás Lektorálta: Balogh István (IVSZ) Dr. Mlinarics József (Matisz) 2007. augusztus Tartalom Elıszó és köszönet 3 1. Bevezetés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3 2.1. Az internet... 4 2.1.1. Az internet kialakulása... 4 2.1.2. Az internet jelene és jövıje... 7 2.2. Az elektronikus

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. II. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

SZABÓ ZOLTÁN AZ E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK KULCSPROBLÉMÁJA: AZ ELEKT- RONIKUS SZEMÉLYAZONOSSÁG MENEDZSMENT *

SZABÓ ZOLTÁN AZ E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK KULCSPROBLÉMÁJA: AZ ELEKT- RONIKUS SZEMÉLYAZONOSSÁG MENEDZSMENT * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ ZOLTÁN AZ E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK KULCSPROBLÉMÁJA: AZ ELEKT- RONIKUS SZEMÉLYAZONOSSÁG MENEDZSMENT

Részletesebben

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Szerzı: Kollányi Bence Molnár Szilárd Székely Levente Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata

A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata 2007. október 24. Lengyel Tibor Elnök, vezérigazgató Euroexpert Zrt. Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 4 Az elektronikus számlabefogadás

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben