Igen gazdag, 7 régészeti korszakot felölelõ 28-án tartotta az önkormányzat képviselõ-testülete.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igen gazdag, 7 régészeti korszakot felölelõ 28-án tartotta az önkormányzat képviselõ-testülete."

Átírás

1 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page 1 XIII. évfolyam 7. szám április 2. Testületi ülés XII. Óbudai Óvodapedagógiai Napok Szenzációs leletek a Királyok útján Soron következõ rendes ülését március Idén tizenkettedik alkalommal rendez Óvodapedagógiai Napokat március 26-tól ápri- lelõhelyet tártak fel a szakemberek a Kirá- Igen gazdag, 7 régészeti korszakot felölelõ 28-án tartotta az önkormányzat képviselõ-testülete. 13 lis 4-ig a Pedagógiai Szolgáltató Intézet. 15 lyok útja 293. szám alatti 2 ingatlanon. A jövõ környezetbarát autója gyermekrajzokon Szûkülõ postai szolgáltatás Elindult március 19-én a fõváros idei útrekonstrukciós programja. Hétszáz aláírást gyûjtöttek össze békásmegyeri lakosok, így tiltakoznak, hogy a kerületrész két postahivatalában rövidített nyitva tartással fogadják az ügyfeleket. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Elkezdõdtek az útfelújítások Idén várhatóan 100 kilométer út újul meg Budapesten. FOLYTATÁS A 4. OLDALON A zöldfelület-pályázat nyertesei Negyvennyolc pályázat érkezett az önkormányzat által a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek kiírt zöldfelület-pályázatra. A pályázatokat a városfejlesztési, környezetvédelmi és közbiztonsági bizottság bírálta el. NYERTESEK LISTÁJA A 6. OLDALON Avárosrészben élõ alsó tagozatos általános iskolásoknak hirdetett rajzpályázatot az óbudai székhelyû Toyota-Sakura autószalon és az Együtt Óbudáért Egyesület az önkormányzat támogatásával nemrégiben. Az elismerõ okleveleket Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere adta át. FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON ISKOLAI BEÍRATÁS. A tanköteles gyermekeket április 19- én és 20-án írathatják be szüleik a 2007/2008-as tanévre. FELHÍVÁS A 13. OLDALON Lapunk következõ száma április 16-án, hétfõn jelenik meg! Keresztútjárás Nagypénteken, április 6- án 16 órától tartja a Szent Margit Kórház Kiscelli utcai kapujától indulva hagyományos kétnyelvû (német-magyar) keresztútjárását a Braunhaxler Egyesület. Erzsébet Királyné-díj Az Óbudai Polgári Társaság idén is Erzsébet Királyné-díjat ad két óbudai polgárnak, akik sokat tettek a kerületi lakosokért. Az elismerést Farkas Lajos Római-parti kocsmáros (Evezõs sörkert) és Vittinger László békásmegyeri cserkészparancsnok veheti át április 2-án 18 órakor a Miklós téri Selyemgombolyító aulájában. Erõsáramú kábelt fektetnek a Raktár utcában FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

2 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page 2 2 Önkormányzat Átadták Az év rendõre díjakat FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A Magyar Posta Zrt. február 19-tõl szûkítette Békásmegyeren két postahivatalának nyitva tartási idejét. Bús Balázs Óbuda- Békásmegyer polgármestere még a posta tervezett intézkedésének bevezetését megelõzõen Szabó Pál vezérigazgatóhoz fordult, azt kérve, 2007/7. szám Aláírásgyûjtés a rövidített nyitva tartás ellen Szûkülõ postai szolgáltatás hogy ne változtassanak Békásmegyeren a Jendrassik György utcai és a Juhász Gyula utcai postahivatalok ügyfélfogadási idején. A városrész vezetõje azt a választ kapta, hogy az intézkedés a postai szolgáltatások liberalizációjával függ össze, ezért a nagy állami szolgáltatót versenyképesebbé kell alakítani, tehát a rövidített nyitva tartás megkerülhetetlen. A környéken élõk - tiltakozva a változtatások ellen - az eredeti nyitva tartási rend visszaállítása érdekében több mint hétszáz aláírást gyûjtöttek össze, melyet Bús Balázsnak is eljuttattak. Ennek nyomán a polgármester ismételten a posta vezetõségéhez fordult, kérve, hogy Békásmegyer lakossága a jövõben is a Beszélgetés a díjazottakkal a kapitányságvezetõ dolgozószobájában Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgárrenc hadnagy lett a õre címet; Décsi Gábor kapitányságon. Rácz Fe- ki a év szolgálati jármestere adta át Az év rendõre díjakat március 13-án a III. kerületi Rendõr- év szolgálati rendõrparancsnoka ; Fehér Tibor fõtörzsõrmester érdemelte fõtörzsõrmester a év körzeti megbízottja megtisztelõ címre szolgált rá. Fehér Tibor, Rácz Ferenc és Décsi Gábor az elismerésekkel Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete március 28-án tartotta soron következõ rendes ülését a Városháza tanácskozótermében. Mivel a fórum lapunk nyomdába adásának napjára esett, ezért alábbiakban csak a meghívóban szereplõ napirendi pontokat áll módunkban közölni. Az önkormányzat költségvetési rendeletének december 31-ei határnappal történt módosítása. * A kerületi háziorvosi, fogorvosi, védõnõi körzetekrõl szóló rendelet módosítása. * Az avar és kerti hulladék égetésérõl, valamint a háztartási vagy más tevékenységgel okozott légszennyezés szabályairól szóló rendelet módosítása. * Rendelet-tervezet az állattartásról (II. forduló). * Rendelet a sajátos helyzet meghatározására, a tanulók iskolákba sorolás nélküli felvételéhez (II. forduló). * Az Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása. * Nagy Árpád vezetõi megbízásának FOTÓK: ANTAL ISTVÁN Vizsgálják a fekvõ- és járóbeteg szakellátást meghosszabbítása Parcz Ildikó igazgató tartós távolléte idejére. * Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása. * Az Óbudai Gondozási Központ szakmai programjának, valamint szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása. * A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (KSZKI) alapító okiratának módosítása. * Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. ügyvezetõi állásának korábban érvényes feltételek és körülmények mellett tudja igénybe venni a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait. Az ismételt megkeresésre a cég még nem reagált. Az említett két postahivatal korábban 8-tól 20 óráig fogadta az ügyfeleket; február 19-tõl azonban csak 10-tõl 18 óráig lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. betöltése tárgyában hozott önkormányzati rendelet módosítása. * Akerületben mûködõ fekvõbeteg és járóbeteg szakellátás helyzetének vizsgálata. * Együttmûködési megállapodás az Aquincum Sportegyesülettel, az Újpesti Tornaegylet Kaja-kenu Szakosztályával, az Óbudai-Római Boksz Clubbal, az Óbudai Wellness Diáksport Egyesülettel, valamint az Óbudai Korfball Klubbal. * A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati kiírásai, az önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegû decentralizált támogatására a évre, vis-maior támogatás 2007-ben, települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának támogatása. * Kritériumok pályázatkezelõ cég kiválasztására. * Javaslat az oktatási-nevelési intézmények mûködését segítõ dolgozók jutalmazására. * A Bárczi Géza utcai Közösségi Iskola Alapítvány megszüntetése. * A évi vagyonhasznosítási beszámoló. * Az óbudai delegáció beszámolója Varsó Bemowó kerületében tett látogatásról.

3 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page /7. szám Önkormányzat 3 Polgármesteri látogatás a Budapesti Mûszaki Fõiskolán Együttmûködés több területen Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere látogatást tett a Bécsi úti székhelyû Budapesti Mûszaki Fõiskolán március 14-én. A polgármestert Prof. Dr. Rudas Imre, a fõiskola rektora fogadta (képünkön), a megbeszélésekbe bekapcsolódott Dr. Gáti József kancellár is. Akölcsönös tájékoztatást követõen a konzultáción áttekintették az együttmûködés lehetséges területeit az infrastruktúra, a szakmai-mûszaki fejlesztés, szaktanácsadás terüle- Önkormányzati küldöttség Óbuda lengyel testvérvárosában Közösen ünnepelték március 15-ét Lengyel testvérvárosunk, a varsói Bemowo kerület újonnan hivatalba lépett polgármestere, Jaroslaw Dabrowski meghívására március 13-tól 16-ig óbudai önkormányzati küldöttség látogatott Varsóba. A küldöttséget Szabó Magdolna alpolgármester vezette, tagja volt Kelemen Viktória képviselõ, a szociális és lakásgazdálkodási bizottság elnöke, Tamás Ilona oktatási és kulturális fõosztályvezetõ, Tirts Tamás fõtanácsadó. Aküldöttség felkereste Bemowo több oktatási, sport és kulturális intézményét, beruházását. Mély benyomást gyakorolt a küldöttség tagjaira az a tudatos fejlesztési politika, melynek során kiemelten kezelik a kultúra, a sport és az oktatás területét. Ezt a politikát igazolta az az új, a legkorszerûbb technológiával épített, minden igényt kielégítõ iskolai sportkomplexum, illetve a kerületi kulturális központ, amelyet a házigazdák megmutattak. Hivatalos tárgyalást tartott március 14-én a két város delegációja a bemowói városházán. A tárgyaláson lengyel részrõl részt vett Jaros³aw D¹b- területén. Ebben az évben is megszervezik az immár hagyományos diák csereüdültetést, a magyar diákok a lengyel tengerpartra és Varsóba utaznak, a len- rowski polgármester, Mariusz Pocz¹ntek alpolgármester, Bohdan Szu³- Koszorúzás Varsóban, a Bem József szobornál czyñski alpolgármester, gyel fiatalok pedig a sóstói Marek Nowiñski fõtanácsadó, Robert Wójcik kabinetfõnök, Joanna Braun kulturális ügyosztályvezetõ, Katarzyna Schumacher oktatási ügyosztályvezetõ, Adam Kuszkowski sport ügyosztályvezetõ. A tárgyalás során megállapodtak az együttmûködés tovább fejlesztésérõl az oktatás, a kultúra és a sport táborban, illetve Budapesten töltenek el két hetet. A delegáció március 15-én részt vett a magyar nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségsorozaton. A városháza elõtt lévõ Bem József szobornál helyezték el a koszorúkat. A magyar nagykövetség és az óbudai küldöttség mellett minden je- tén. Bús Balázs és Dr. Rudas Imre egyeztetett az oktatási és kulturális együttmûködés lehetõségeirõl, a kapcsolattartás formáiról. A megbeszélés után Bús Balázs megtekintette a fõiskola Budapest Építészeti Nívódíjjal kitüntetett épületét. Megismerkedett a rekonstruált római kori temetõrészlettel, mely az aquincumi katonaváros nyugati temetõje sírparcellájának feltárásakor elõkerült temetkezési módokba nyújt bepillantást a fõiskola udvarán. lentõs lengyel párt, Bemowo kerület mellett még további két varsói városrész és számos baráti társaság, valamint más városok képviselõi is megjelentek a koszorúzáson. Az ünnepségen beszédet mondott Jaros³aw D¹browski, Bemowo polgármestere, Gyõr Mihály varsói magyar nagykövet, Szabó Magdolna alpolgármester. A Sebõ együttes népdalokat és megzenésített verseket adott elõ nagy sikerrel. Az óbudai küldöttség viszont látogatásra hívta meg a bemowói városvezetést, melynek várhatóan augusztusban tesznek eleget. Polgármesteri fogadóóra Bús Balázs polgármester hétfõnként 16- tól 18 óráig tartja fogadóóráit a polgármesteri hivatal I. emeletén, a 23-as szobában. (Bejelentkezés telefonon Ráduly Erzsébetnél a os számon.) Alpolgármesteri fogadóórák Szepessy Tamás polgármester-helyettes fogadóórája: minden hónap elsõ és harmadik hétfõjén 14-tõl 18 óráig elõzetes bejelentkezés alapján (tel.: ) a polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3. I/23.). Szabó Magdolna (MSZP) alpolgármester minden hónap elsõ hétfõjén 15-tõl 18 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal II. emeletén, a 37-es szobában. (Elõzetes bejelentkezés a as telefonszámon.) * Szabó Magdolna (MSZP) képviselõi fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén 17-tõl 18 óráig tartja a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2-4.) Szegner László alpolgármester minden hétfõn 16-tól óráig a polgármesteri hivatalban fogadja a polgárokat. (Cím: Fõ tér 3. II/46. Tel.: ) Fõvárosi képviselõ fogadóórája Szikora Linda, az óbudai Fidesz fõvárosi képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 18-tól 19 óráig fogadóórát tart a Szentendrei út 85. szám alatti Fidesz irodában. Észrevételeivel -en is megkeresheti a képviselõt: Ügyfélfogadás a hivatalban A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 12 óráig. Kedden és pénteken nincs félfogadás.

4 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page 4 4 Beruházás Laboratóriumban vizsgálják a hatásokat Épül az M0-ás híd felüljárója FOLYTATÁS Bár az M0-ás északi szakaszán épülõ Megyeri híd forgalmának továbbvezetésérõl, nyomvonaláról nem született végleges döntés, a kapcsolódó felüljáró épül Budakalászon. Közben a Mûszaki Egyetem Áramlástani Tanszéke vizsgálja, hogy a körgyûrû északbudai szakaszának négy nyomvonalváltozata közül melyik jár a legkisebb levegõ- és zajszennyezettséggel. A Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratóriumban egy 2,6 méter átmérõjû, 15 méter hosszú csõben három, 25 négyzetméteres makettel szimulálják a hatásokat. A mérések eredményeit folyamatosan ismertetik az érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. A körgyûrû mindegyik változata hoszszabb-rövidebb szakaszon alagútban haladna, az Ezüsthegy oldalában futna, az ürömi csomópont a felszínen épülne, a körgyûrû pedig újabb alagútban jutna el a 10- es útig. A környezetvédelmi hatóság vizsgálata után miniszteri rendelettel jelölik ki a végleges nyomvonalat, amelyre részletes környezetvédelmi hatástanulmány készül. A körgyûrû építésének megkezdéséig még legalább három évnek, a befejezésig pedig további két esztendõnek kell eltelnie az autópálya-építõk szerint. A kör így legjobb esetben 2012-ben zárulhat be északon. AZ 1. OLDALRÓL A rekonstrukció elsõ periódusának 38 útszakaszát érintõ kivitelezési munkálataihoz közbeszerzési eljárás során kiválasztotta a nyertes kivitelezõket a Fõvárosi Önkormányzat. A nagyobb jelentõségû, ezért az autósokat valószínûleg a legjobban érintõ munkák Óbudán lesznek. A városrészben a Vörösvári út (Bécsi út-flórián tér), a Serfõzõ utca (Flórián tér-árpád fejedelem útja) és a Tavasz utca (Flórián tér-árpád fejedelem útja) újul meg az elsõ ütemben. A tervek szerint a nyáron mindkét oldalán új aszfaltszõnyeget kap az 2007/7. szám Elkezdõdtek az útfelújítások Árpád híd. A burkolatra ráfér a felújítás, mert amióta 23 évvel ezelõtt átépítették és kiszélesítették, nem történt teljes felújítás. A munkálatokkal a Szabadság híd augusztusi lezárása elõtt végezni szeretnének a szakemberek. Az idei felújítások befejeztével (2007-ben 100 kilométer utat hoznak rendbe, mintegy 12 milliárd forintból) véget ér a fõváros 3 éves útrekonstrukciós programja. Ennek eredményeként Budapest teljes, 4 ezer kilométeres úthálózatából a Fõvárosi Önkormányzat kezelésében lévõ 1000 kilométernyi fõút kap, illetve kapott új aszfaltszõnyeget. SZIGETELÕK. Így is lehet szigetelni - utalhatnánk a Hajógyári-szigeten tartott népszerû nyári kulturális fesztiválra. Felvételünkön egy Szentendrei úti panelépületet szigetelnek alpintechnikával a szakemberek FOTÓK: ANTAL ISTVÁN MEGTEKINTHETÕ AZ ÉSZAKI HÍD LÁTVÁNYTERVE. Mint arról már többször olvashattak lapunkban, egy állóhajón kapott helyet a Látogató Központ Újpesten, a 2. számú fõút közelében. Itt megtekinthetõ az Északi híd és a parti csatlakozó útszakaszok építésének folyamata. Az érdeklõdõket csoportosan várják a bemutató-hajóra, munkanapokon 9-tõl 15 óráig, elõzetes bejelentkezés alapján. A kilátóterasz csak hétvégén tart nyitva. (Elérhetõségek: Az állóhajó a 104-es autóbusz Vízmûvek megállójától rövid sétával érhetõ el a Duna-parton) Megújul a kishíd Tervek szerint még idén nyáron felújítják a Nánási út végén, az Aranyhegyi-patak felett ívelõ kishidat. Információnk szerint valójában egy új, kétszer egysávos, szélesebb átkelõt építenek a régi helyén, így jobban elférnek majd egymás mellett a jármûvek és könnyebb lesz a kanyarodás is.

5 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page /7. szám Önkormányzat 5 A jövõ környezetbarát autója gyermekrajzokon FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A gyerekeknek a jövõ környezetkímélõ autóját kellett papírra álmodniuk. A megadott határidõig több ezer fantáziadús alkotás érkezett, így a zsûrinek nem volt könnyû a rangsor felállítása. Végül minden évfolyamról a három legsikeresebb alkotó kapott elismerõ oklevelet, melyet Bús Balázs polgármestertõl vehettek át a március 13-ai díjátadó ünnepségen. A polgármester más cégeknek is követendõ példaként említette az ilyen és hasonló kezdeményezéseket, elismerõen szólt a gyerekek alkotókészségérõl. A Toyota-Sakura autószalon vezetõsége a pályázat kiírásakor színes ceruzákat, rajzlapokat küldött a jelentkezõ oktatási intézményeknek, majd 100 Könyvet házhoz foci- és kosárlabdát, illetve más sporteszközöket osztott szét a díjazott kisdiákok között. A legtöbb rajz beküldéséért a Kerék, a Pais és a Krúdy iskolák kisdiákjai kaptak elismerést. A Napraforgó Mûvészeti Óvodába járó gyerekek versenyen kívül küldtek alkotásokat, de õk is kaptak ajándékokat a szép képekért. Az iskolai évfolyamok versenyében Einpach Brúnó, Hárfay Noémi, Gyarmati Fanni és Jurcza Virág rajzai bizonyultak a legjobbnak. Károlyi Lili Márta, Huszár Dóra és Backó Bence különdíjban részesült. A háromszáz legjobb alkotásból a Toyota-Sakura autószalon emeletén rendeztek kiállítást, melyet április közepéig tekinthetnek meg az érdeklõdõk. (Cím: Szõlõkert utca 1.) Idõs, beteg embereknek segítenek A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Óbudai Gondozási Központjával együttmûködve április 12-tõl idõs és beteg - mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött - emberek számára új szolgáltatást nyújt, melynek keretében könyvek, hangos könyvek, folyóiratok, valamint ezek használatát segítõ eszközök gépkocsival történõ házhoz szállítását vállalja. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kéréseket a Fõvárosi Szabó Ervin könyvtáraiban: San Marco utcai Könyvtárban (San Marco utca 81., tel.: ); Bajáky Elemér utcai Könyvtárban (Bajáky Elemér utca 5-7., tel.: ); Békásmegyeri Könyvtárban (Füst Milán utca 26., tel.: ); Krúdy Gyula Könyvtárban (Fõ tér 2., 5., tel.: ); a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár ingyenes zöld számán: ; a Platán Közmûvelõdési Könyvtárban (Arató Emil tér 1., tel.: ) jelezhetik; az Óbudai Gondozási Központ Támogató Szolgálatnál (Gyenes utca 12., tel.: , ) személyesen a szociális gondozóknak mondhatják el. Hívjon minket, hogy segíthessünk! FOTÓ: ANTAL ISTVÁN FOTÓKIÁLLÍTÁS A BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZRÓL. Nagy sikerrel rendezték a közösségi ház fennállásának 20. évfordulója alkalmából a Békásmegyer 20 év távlatából címû fotókiállítást, melyet amatõr és hivatásos fényképészek által beküldött anyagból állítottak össze Versektõl, kiáltványokon át a fantasztikus regényig Márványtábla Tamkó Sirató Károly emlékére A Költészet Napja alkalmából, április 10-én 18 órakor táblát helyeztet el az önkormányzat az ismert író, költõ emlékére egykori lakóháza, a Vöröskereszt utca 14. számú épület falán - többek közt errõl döntött a képviselõ-testület február végi ülésén. Tamkó Sirató Károly a soknyelvû Újvidéken született 1905-ben. Huszonöt éves korában Budapesten jogi doktorátust szerzett és ügyvédjelölt lett, eközben verseket költött. A hazai avantgárd törekvések harcos folyóirata, a Magyar Írás köré csoportosuló fiatal költõk benne ismerték fel az expresszionizmus egyik nagy ígéretét. Mire azonban elsõ verseskötete, a Papírember 1928-ban megjelent, az elõzõ évek irodalmi és új mûvészi formákkal kísérletezõ láza hullámvölgybe került. Párizsban A sok nyelvben otthonos, sokirányú mûveltséget szerzett, a modern tudományos és irodalmi elméletekben jól mozgó jogász, aki még a könyvtárosság tudományát is kitanulta, 1930-ban hátat fordított az ügyvédi irodáknak, könyvtáraknak, az országnak. Elutazott Párizsba, hogy francia költõ és szürrealista vagy azzal rokon elméletek kiáltvány-szerzõje legyen. Hamarosan feltûnt a párizsi kávéházak mûvészköreiben. Odafigyeltek tudományos alapozottságú elméleteire. Megélhetést talált a sajtóéletben, költeményei, cikkei ismertté tették nevét a modern irodalom mûvelõinek és kedvelõinek körében. Újra itthon Párizsból haza kellett térnie, mivel 1936-ban súlyos betegség tört rá, amely végtagjainak mozgását is akadályozta. A sokoldalú költõ Buda gyógyfürdõitõl remélt gyógyulást. Sok kínlódás, keresgélés után az õsi indiai gyógymódban, a jógában találta meg az üdvözítõ lehetõséget. Szívós kitartással, követve a módszer javaslatait, a 40-es években meggyógyult. Megélhetését szakszövegek fordításából, reklámok fogalmazásából, emellett egy jógaiskola alapításából, a gyakorlatok tanításából biztosította. A költészettel azonban soha nem hagyott fel. Leginkább saját magának írt, azzal a biztos tudattal, hogy az avantgárdot újra felfedezik. A 60-as évek elején még csak nem is csodálkozott, hogy egyszerre népszerû, keresett költõ lett. Egész életmûre való kiadnivalója gyûlt össze fiókjaiban. Költeményeinek és szabad versekbe rejtett kiáltványainak olyan a közös jellege, mintha minden pillanatban nyilvántartaná a világmindenséget. Csillagászat, geológia, fizika keveredik a filozófiával, humorral, pátosszal. A szabad versek mellett mestere volt a gyermekverseknek is. Egészen egyéni az a hang, amely megszólal A Vízöntõ kor hajnalán címû, 1969-ben megjelent válogatott költeményes kötetében. Ugyanebben az évben jelent meg A három ûrsziget címû tudományos-fantasztikus regénye, amely a jövõ társadalmáról, technikai küzdelmérõl szól. Nem lehet pontosan tudni, hogy Tamkó Sirató Károly mikortól élt Óbudán, de 1974-ben már a Vöröskereszt utca 14. számú házban lakott, január 1-jén bekövetkezett haláláig. (Felhasznált irodalom: Hegedûs Géza A magyar irodalom arcképcsarnoka )

6 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page 6 6 Környezetünk Állatvédelmi oktatás A Négy Mancs Alapítvány és az Elveszett Állatok Alapítvány állatvédelmi oktatást tartott 4. osztályos gyerekeknek a Bárczi Géza Általános Iskolában. A kisdiákok a felelõs állattartással, gondozással, illetve a házi kedvencek ápolásával ismerkedtek. A tanulók háziállatokról szóló feladatlapot töltöttek ki, medvék tartásáról filmet néztek. Juhász Márta elõadó felhívta a nebulók figyelmét az állatok bántalmazásával szembeni védelemre és a bajba jutott, segítségre szoruló, kóbor állatok megsegítésére. Felhívás A 15. ÖKO-7 alkalmából a Békásmegyeri Közösségi Ház keresi azokat a már végzett általános és középiskolai diákokat, akik részt vettek az ÖKO-7 elnevezésû környezet- és természetvédelmi programsorozatban. Kérjük, hogy aki kedvet érez felnõtt fejjel, hogy ismét részt vegyen egy fórumon a mostani diákokkal és a legelsõ ÖKO-7 szervezõivel, látogasson el hozzánk április 16-án 14 órakor. (Bõvebb felvilágosítás a es telefonszámon, vagy személyesen a közösségi házban Rábóczki Zsuzsától és Bogár Ildikótól kérhetõ.) Lomtalanítás: új idõszámítás kezdõdik Gyorsabb elszállítást ígérnek Kisebb körzetekre osztják Budapestet és ezekrõl a koncentrált területekrõl a lehetõ leggyorsabban elszállítják lomtalanításkor a háztartásokban feleslegessé vált hulladékokat - jelentették be a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. sajtótájékoztatóján nemrégiben. Ezzel az intézkedéssel kívánják elejét venni, hogy a szeméthalmok huzamosabb ideig szennyezzék a környezetet és nyújtsanak illúzióromboló látványt. Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány Óvják a természeti értékeket Ó buda-békásmegyer Önkormányzata a Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítványt április 15-én azzal a céllal hozta létre, hogy a III. kerületben található pusztuló és ezért védelemre szoruló természeti értékek, a kerület természeti múltját õrzõ területek megóvását és lehetõség szerinti rehabilitálását elõsegítse, az erre irányuló szakmai-társadalmi kezdeményezéseket, mozgalmakat, a városrész természeti értékeit feltáró és dokumentáló tudományos és mûvészeti alkotó tevékenységeket felkarolja és támogassa. Az alapítvány névadója, Guckler Károly (1858- Az ígéret szerint az adott körzetben élõket a lomtalanítás idõpontja elõtt két héttel tájékoztatólevélben és a lépcsõházakban kifüggesztett plakáton értesítik, melyben részletes információk találhatók majd a lomtalanítás feltételeirõl. Az idõpontok kialakításánál fokozott figyelmet fordítottak a nemzeti- és vallási ünnepekre, a nyári szabadságokra, amikor nem lesz akció. Nem lehet kihelyezni lomtalanításkor: háztartási, ipari, mezõgazdasági 1923) erdõfõtanácsos, székesfõvárosi erdõmester nemcsak a Budai-hegység erdõtelepítésében szerzett kimagasló érdemeket, hanem õ létesítette a Hármashatár-hegy oldalában a késõbb róla elnevezett turistautat is. Munkája során arra törekedett, hogy megismertesse és megszerettesse az emberekkel a természetet. Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 százalékának átutalásával Ön is támogassa az alapítvány tevékenységét! Az alapítvány székhelye: 1033 Budapest, Fõ tér 3. Az alapítvány elnöke: Dr. Lorberer Árpád. Az alapítvány adószáma: Népszerûsítik a szelektív hulladékgyûjtést Országos lakossági kampány indul idén is a szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítése céljából, ezúttal elsõsorban a fiatalokat igyekeznek megnyerni az ügynek. Ennek érdekében pedagógiai oktatóprogram-sorozatot szervezett az ÖKO-Pannon Kht. Ebben 11 kerület pedagógusai vehetnek részt, az oktatónapokon a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos információk továbbadásához kapnak módszertani segítséget. A kezdeményezés célja, hogy valamennyi óvodás és általános iskolás megismerkedjen a szelektív hulladékgyûjtés alapjaival, a felnövekvõ generáció számára értékké váljon a környezettudatos gondolkodás. Az oktatóprogram-sorozat 4. állomásának helyszíne a Józsefvárosi Kulturális Központ volt március 27-én. A pedagógusoknak bemutatták az oktatóprogramot, a szelektív hulladékgyûjtés módszereit, a és veszélyes hulladékot, építési törmeléket, autóroncsot, autógumit, zöldhulladékot. A társaság soron kívüli lomtalanítást is végez egész évben, forint+áfa áron. (Részletes felvilágosítás a szolgáltatásról a /7. szám A zöldfelület-pályázat nyertesei Cím Támogatás összege Folyóka u Lukács György u Jendrassik György u Szérûskert u ,000 Búza u Római ltp.1027 Társasház Róza köz 3., Csillaghegy '87 Társasház Huszti u Királyok útja Harang u Szõlõ u Boglár u , Békásmegyeri 1. sz. Lakásfenntartó Szöv Szentendrei u Zemplén Gyõzõ u Sulyok u Bebó Károly u Kenyeres u Kiskorona u , Óbuda 20. sz. Lakásfenntartó Szöv Hunor u Berend u , Óbuda 13. sz. lakás és garázsfenntartó Szöv Uszály u Jendrassyk u Kerék u Királyok u Kék-Duna Lakópark Tímár u Szentendrei út 27-29, Óbudai 18. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Gyenes u Királyok u Juhász Gy. u ,000 Árpád fejedelem u , Óbudai 2.sz. Lakásszövetkezet motivációs rendszert. Bõvebben hallhattak az alumínium dobozok speciális gyûjtésérõl, az italos kartonok szelektív gyûjtésérõl és hasznosításáról es, a as és a es telefonszámon kérhetõ. Lomtalanítással kapcsolatos bõvebb információt a os zöldszámon adnak.) FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

7 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page /7. szám Szociális Egészségügy 7 Aláírásokkal a Margit kórházért A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület aláírásgyûjtést kezdeményezett a Szent Margit Kórház megmentéséért Debreczeny István (Fidesz), a képviselõ-testület egészségügyi bizottsága elnökének támogatásával. Az egyesület vezetõi arra kérik a városrészben élõket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy Minden III. kerületi és a környezõ agglomerációs övezetben élõ lakos érdeke, hogy a kórház a mai állapotában fennmaradjon, lássa el kézjegyével a számos helyre eljuttatott aláíróívet. Évfordulót ünnepelt a jövõ nemzedéke Neves mûvészek, közéleti személyiségek, gyerekek és fiatalok ünnepelték DÍJMENTES KÉPZÉS. Ingyenes képzés állami támogatással a közigazgatást elhagyó köztisztviselõknek és közalkalmazottaknak. Lehetõségek: angol nyelvvizsga-elõkészítõ, számítógép-kezelõ, szoftverüzemeltetõ, ingatlanközvetítõ, társasházkezelõ. (Jelentkezés: Danuvia Stúdió Bt. Kiscelli utca 80. Tel.: Felhívás ebek veszettség elleni oltására A tulajdonos köteles ebét január 1-je és december 31-e között veszettség ellen beoltatni. Oltatlanul maradt ebek tartóival szemben szabálysértési eljárást kezdeményezünk. Az oltási idõszak alatt a Fõvárosi és Pest megyei Mezõgazdasági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság engedélyével rendelkezõ magánállatorvosok olthatnak, címjegyzékük az önkormányzat hirdetõtábláján megtekinthetõ. A tulajdonosok részére az önkormányzat által szervezett veszettség elleni védõoltás helye és ideje: Állatorvosi Rendelõ (1032 Bp., San Marco utca 77.) kedden és csütörtökön 10-tõl 12 óráig. A szervezett külsõ oltás helye és idõpontja: Jutas u. és Ürömhegyi út április tól 14 óráig találkozása (konténer mellett) Bécsi út 324. április tól 16 óráig (volt laktanya portája) Kõbánya u. 35. április tól óráig Ringató u. 24. április tõl óráig A szervezett oltás összköltsége: Ft. A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet alapján a veszettségi oltással egyidõben a féreghajtás is kötelezõ, melynek költsége a tulajdonost terheli (10 kg-onként 300 Ft a féreghajtó ára). Amennyiben kutyája elhullott, elveszett, vagy más tulajdonába került, úgy azt írásban vagy telefonon jelentse be az ebnyilvántartóban a as telefonszámon, félfogadási idõben. Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ együtt a Jövõbarát Alapítvány ötödik születésnapját március 23- án a Pethe Ferenc téri mûvelõdési házban. Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester is. Otthon és ügyintézésben is segít Bice-Bóca Mozgáskorlátozottaknak, fogyatékkal élõknek és családjaiknak nyújt segítséget a mindennapi gondok megoldásában a Bice-Bóca Alapítvány Támogató Szolgálata. Tevékenységi körükhöz tartozik a szociális gondozás, takarítás, gyógyszerfelíratás és kiváltás, bevásárlás, személyi segítés, valamely oktatási, sport és kulturális intézménybe való kísérés, ügyintézés, bevásárlás, séta felolvasás, vagy akár a személyi higiéné biztosítása. A fõváros egész területén, rámpával felszerelt speciális autóval állnak klienseik rendelkezésére. (Bõvebb információ kérhetõ Erdõ Annától a es és a as telefonszámokon. Személyesen a San Marco utca 76. szám alatt. Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig 8- tól 16 óráig.) Izületi betegségek Az Óbudai Cukorbetegek Klubja minden hónap második keddjén (most április 10-én) 16 órakor tartja klubdélutánját a Szent Margit Kórház fõépületének elsõ emeletén (tárgyalóterem). Aktuális témák: immunrendszerünk erõsítése és építése; mozgásszervi problémák, izületi betegségek. (Cím: Bécsi út 132.) Használtruha-vásár A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezete használtruha-vásárt rendez április 14-én (szombaton) 8-tól 17 óráig és április 15-én (vasárnap) 8-tól 13 óráig a Vihar utca 31. szám alatti általános iskolában. (Megközelíthetõ: a 6-os, 86-os autóbusz Bogdáni úti végállomásától, körülbelül 100 méter gyalogosan.) Természetgyógyász fórum a BKH-ban Minden hónap utolsó keddjén 18 órától természetgyógyászok tartanak fórumot a Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). Lelki kezelési eljárások, módszerek címmel hallhatnak elõadást április 24-én. (A belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.) FOTÓK: ANTAL ISTVÁN VÉDÕOLTÁS INFLUENZA ELLEN. Lapunk elõzõ számában megjelent felhívásra, ingyenes influenza elleni védõoltást adathattak be maguknak az MSZP III. kerületi Szervezete szervezésében a 18 éves kort betöltött III. kerületi lakosok, március 24-én a párt Mókus utcai irodájában

8 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page 8 8 Önkormányzati képviselõk fogadóórái 2007/7. szám A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont Dr. Badacsonyi Szabolcs listás egészségügy Tímár u. 2. minden hónap 1. szerda Páll Attila listás tulajdonosi kérdések, építés Tímár u. 2. minden hónap 2. csütörtök Hoffman Iván listás oktatás Tímár u. 2. minden hónap 3. csütörtök Kozma János önkormányzati képviselõ (Óbudáért-Békásmegyerért-Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2. szám alatti képviselõi irodában. Elõzetes idõpont-egyeztetéssel. Telefonon: , vagy en: Utóbbin lehet hiteles névtelen bejelentéseket is tenni, kivizsgáljuk! MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái

9 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page /7. szám Természeti örökségünk 9 Felfedezõ utak a III. kerületben - avagy ismerjük meg természeti értékeinket - Barangolás a Csúcs-hegyen Mint arról elõzõ számunk 13. oldalán részletesen olvashattak, az Erdõalja útról indulva, a Budai Tájvédelmi Körzet K+ jelzésû turistaútján sétálunk fel a Virágosnyeregre, majd a kerület közigazgatási határa mentén, kellemes erdei utakon kanyarodunk vissza a Menedékház utcához, közben megismerjük a vidék természeti sajátosságait. Végül betérünk a kevéssé ismert önkormányzati pihenõházba. A természet értékeinek szakavatott felfedezésében a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviseletében Dobos Sándor erdõmérnök, helyi lakos lesz segítségünkre. Polaris Csillagvizsgáló a Laborc utcában Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a felfedezõ útra! Találkozó: március 31-én (szombaton), 9 órakor, a 137-es busz Erdõalja úti végállomásánál. (A programmal kapcsolatos további kérdéseket telefonon a as számon, vagy a címen lehet feltenni.) Amatõrcsillagászok fellegvára ÛRHAJÓZÁS TEGNAP, MA, HOLNAP. Ötven évvel ezelõtt, október 4-én sikeresen az ûrbe jutott a Szputnyik I. ûrszonda. Milyen hatással volt ez a csillagászat fejlõdésére? Hol tartunk most? Milyen fejlõdési lehetõségek várnak erre a tudományágra? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ Mizser Attila, a Magyar Csillagászok Egyesülete elnökének elõadásán, április 23-án 19 órától az Óbudai Mûvelõdési Központban. Óbudán, a Barátság Szabadidõ Parkban (Laborc utca 2/c.) mûködik 2001 januárja óta a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) bázisa, a Polaris Csillagvizsgáló. Az MCSE-t - ami a legnagyobb hazai csillagászati szervezet - a magyarországi amatõrcsillagászatban osztatlan tiszteletnek örvendõ dr. Kulin György alapította 1946-ban. A rendszerváltás után az amatõrcsillagászati mozgalom is megújult és szüksége volt egy állandó helyre, ahol bemutatásokat, elõadásokat tarthatnak, szakköröket mûködtethetnek. Így éledt fel a már 1979 óta itt álló, de elhanyagolt, kihalt létesítmény. Az épületet felújították, az észlelõkupolába pedig egy 20 centiméter átmérõjû, 2 méter fókusztávolságú lencsés távcsõ került. Az intézmény hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton tart nyilvános bemutatásokat sötétedéstõl 22 óráig. Elõzetes idõpontegyeztetés után iskolai csoportokat is fogadnak. Keddenként a bemutatásokkal együtt klubestet tartanak, a csütörtöki nap pedig egyben szakköri nap is. Érdekesebb csillagászati jelenségek - például üstökösök felbukkanása, vagy nap- és holdfogyatkozás - idején külön, az adott eseményre koncentráló rendezvényeket szerveznek. Akupolában álló távcsõvel lehet megtekinteni a Holdat, a bolygókat, a csillagokat és más égitesteket, de a Polaris vállal kihelyezett távcsöves bemutatókat is. Az épület tetõteraszán lehetõség van arra, hogy az amatõrcsillagászok saját mûszereiket használják. A könyvesboltban különbözõ, csillagászati témájú szakirodalmat, Kirándulás a Barátság Szabadidõ Parkban A hideg, szeles idõ ellenére sokan tartottak velünk a Barátság Szabadidõ Parkban tett felfedezõ utunkon március 17-én. Kísérõnk Had András, az Óbudai Mûvelõdési Központ munkatársa volt, aki régóta foglalkozik a park üzemeltetésével. Tartalmas elõadásából nagyon sokat tudhattunk meg a múltról és a jelenrõl egyaránt. Mire ránksötétedett, a Kincsesház Magániskolához értünk, ahol nagy érdeklõdés mellett tartott diavetítést (képünkön) egzotikus helyeken tett kirándulásairól Merkl Gábor környezetvédelmi tanácsnok. Ezután lehetõségünk volt a szintén a parkban álló Polaris Csillagvizsgálóban is körülnézni és a Magyar Csillagászati Egyesület tagjaitól mindent megtudni, az égbolt fürkészésérõl, az egyesület programjairól. Somlói Viktória csillagtérképeket, fotókat is vásárolhatunk, de hozzájuthatunk a minden évben kiadott Csillagászati Évkönyvhöz és az egyesület Meteor címû havi kiadványához is. Itt rendezik az amatõrcsillagászok különbözõ csoportjainak szakmai rendezvényeit, ahol egyegy szakterület kérdéseivel részletesen is foglalkoznak. Az egyesület életének szervezését, a kiadványok és az MCSE honlap szerkesztését a tagok végzik szabadidejükben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A tagság nyitott, bárki, akit a csillagászat valamely területe érdekel tagja lehet az egyesületnek. Az érdeklõdõt szakavatott segítõk vezetik be a tudományos ismeretekbe, a távcsövek használatának és építésének rejtelmeibe. Ezáltal részesülhetnek a csillagos ég minden szépségének élvezetében, amit a lámpatestekkel zsúfolt nagyváros lakói közül sokan elképzelni sem tudnak. Az összeállítást készítette: Merkl Gábor FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

10 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page Pályázat 2007/7. szám A Bp., III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vagyonhasznosítási Osztálya egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére Cím Funkció Hrsz Terület (m 2 ) Gépészeti Minimál ár Pályázati biztosíték felszereltség (+25% áfa) (bánatpénz) Kiscelli u. 76 iroda 17309/0/B/1 64 víz, gáz Ft+áfa Ft Kiscelli u. 76. iroda 17309/0/C/1 143 közmû nincs Ft+áfa Ft Lajos 51. raktár 14627/4/A/6 30 villany Ft+áfa Ft Reménység u. 9. raktár 17005/48/A/11 45 villany Ft+áfa Ft Selmeci 9. mûterem 17415/0/A/7 21 villany, Ft+áfa Ft Szõlõ u. 24 mûhely 17480/0/A/1 47 villany Ft+áfa Ft San Marco u. 74 óvóhely 17038/0/A/7 70 villany Ft+áfa Ft Pacsirtamezõ u. 32. üzlet 17635/0/A/1 42 víz, villany Ft+áfa Ft Tímár u. 15. mûhely 17629/0/A/1 85 közmû nincs Ft+áfa Ft A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállalnia kell szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos és mellékvízmérõk kiépítését. A helyiségekre különkülön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia kell a helyiség(ek) vételárát, a fizetés módját és feltételeit. A pályázó ajánlatát a benyújtási határidõtõl számított 60 napig köteles fenntartani. A pályázaton azok az ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat költségvetési számlájára, számlaszám: Raiffeisen Bank Rt és a befizetési bizonylatot április 13-án 12 óráig a vagyonhasznosítási osztályon bemutatják. (Cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.) A pályázatot zárt borítékban április 16- án 12 óráig lehet benyújtani a Budapest, III. kerületi Önkormányzat (Budapest, Fõ tér 1. I/19.) Vagyonhasznosítási Osztályán. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az önkormányzat tulajdonosi és közbeszerzési bizottsága május 15- ig elbírálja, annak eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál (1033 Bp., Szentlélek tér 7. fsz. 12., telefon: és ). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad a as telefonszámon és személyesen az önkormányzat vagyonhasznosítási osztálya (1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vagyonhasznosítási Osztálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kulturális és Turisztikai Bizottsága pályázatot hirdet Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlesztése és turisztikai vonzerejének növelése címmel élõ, vagy ahhoz kötõdõ magánszemély. A pályázaton nem vehetnek Az ûrlap hozzáférhetõ: az önkormányzat internetes honlapján (www.obuda.hu ); részt azok, akik az önkormányzat a polgármesteri hivatal valamely bizottsága, egyéb szerve által korábban kiírt pályázaton támogatást nyertek, de annak összegével nem, vagy nem szabályszerûen számoltak el. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek az önkormányzat évi költségvetési rendeletében nevesítve ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) A pályázatot két példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell lezárt borítékban benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni az Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlesztése és turisztikai vonzerejének növelése pályázat címet. 31-ig. A (soron) részesülnek tá- A pályázathoz mellékelni mogatásban. Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be. 4. A támogatás módja és mértéke: A pályázat rendelkezésére álló keret: 2,5 millió Ft. A támogatás módja: vissza nem térítendõ támogatás. A pályázati önrész nem lehet kevesebb a teljes költség 30%- ánál. A kiíró jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni. 5. A pályázat benyújtásának módja: Pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített ûrlapon lehet benyújtani. kell a pályázat rövid leírását, ismertetését, mûvészeti alkotás, illetve kiadvány esetén szakmai lektori véleményt. 6. A pályázat benyújtásának határideje és helye: A pályázatot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Bp., Harrer Pál utca 2.) kell benyújtani április 20-án 12 óráig. 7. A pályázat elbírálásának szempontjai: A pályázat elbírálása során elõnyben részesül az a pályázó aki (amely): a III. kerületben él, mûködik; kötõdik a III. kerület hagyományaihoz, azokat erõsíti, 1. A pályázat célja: Támogatást nyújtani olyan, a III. kerületben élõ, mûködõ, alkotó, illetve a kerülethez kötõdõ szervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek részére, akik (amelyek) tevékenységükkel hozzájárulnak a kerület kulturális életének fejlõdéséhez és gazdagítják turisztikai kínálatát. 2. A pályázat tárgya: Kulturális, illetve turisztikai rendezvény, kiállítás létrehozásának támogatása. A kerülethez kötõdõ mûvészeti alkotás, produkció létrehozásának támogatása. A kerület megismertetését elõsegítõ kiadvány (nyomdai, elektronikus) létrehozásának támogatása. 3. A pályázók köre: a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közigazgatási területén bejegyzett, illetve máshol bejegyzett, de ténylegesen Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közigazgatási területén ténykedõ szervezet, intézmény, egyesület, alapítvány. b) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által fenntartott intézmény. c) Óbuda-Békásmegyeren ápolja, növeli a kerület ismertségét és jóhírét; minél szélesebb érdeklõdésre tarthat számot; a kerülethez való kötõdést erõsíti; a kerület turisztikai vonzerejét növeli. 8. A pályázat elbírálása: A pályázat támogatásáról, a kulturális és turisztikai bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt május pályázat eredményérõl minden pályázó írásban kap értesítést, legkésõbb a döntést követõ 15. napig. A pályázatról felvilágosítást ad: Tófejy Éva Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának civil, ifjúsági és esélyegyenlõségi referense. (Cím: polgármesteri hivatal, 1033 Bp., Fõ tér 2., I. emelet, 8- as ajtó. Telefonszám: Faxszám: cím: Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

11 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page 11 Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben Benzinkútrablás Óbudán ABécsi úti egyik benzinkút üzletébe baseballsapkát és körszakállt viselõ, 30 év körüli férfi tért be, majd feltehetõen lõfegyvert vett elõ és az alkalmazottaktól pénzt követelt március 27-én éjjel. A fenyegetés hatására a sértettek egyike a kaszszából átadta a készpénzt a támadónak, aki ezután gyalogosan hagyta el a helyszínt. A bûncselekmény során lövés, illetve személyi sérülés nem történt. A tûzoltók eseménynaplójából BALESETVESZÉLYES KÉMÉNYEK A Bécsi úton egy háromszintes épület tetején négy, fémcsõbõl készült kémény, valószínûleg az erõs szél hatására kiszakadt a helyérõl március 4-én. A tûzoltók mentõköteleket használva távolították el a fémdarabokat és az építési törmeléket, megszüntetve ezzel a közvetlen balesetveszélyt. JELZÕOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT Egy Toyota Yaris kidöntötte a villamossín közelében található jelzõlámpát a Kiscsillag utcában március 6-án. A szakemberek rövid metet égetõ hajléktalanok elszámították magukat. FA DÕLT A JÁRDÁRA A Hunor utcában korhadt fa dõlt a járdára március 13-án. A gyalogosforgalmat akadályozó rönköt láncfûrésszel távolították el a tûzoltók. FENNAKADT A SZAták idõn belül eltávolítot- LAGKORLÁTON Egy a forgalmi akadályt okozó gépkocsit. Személyi sérülés szerencsére nem történt. EMBERT MENTETTEK A Laborc utcában egy földszintes ház lakója Mercedes, egy Peugeot és egy Opel Zafira ütközött egymásnak a Szentendrei úton március 14- én. A Mercedes fennakadt a szalagkorláton és a betonpadkán. A sofõrt kórházba hosszabb ideje nem szállították. A jár- adott életjelet magáról. A rendõrség a tûzoltókat mûvet a tûzoltók csörlõvel emelték vissza az úttestre. hívta segítségül, akik létrával LAKÁSÁBAN HUNYT jutottak be a lakás- EL Értesítést követõen a ba március 9-én. Az ott Teszársz Károly utca talált idõs hölgy eszméletlen volt, de a mentõk még idõben érkeztek. SZEMÉT ÉGETT A Bécsi út melletti füves területek egyikén kellett tüzet oltania a kiérkezõ rajnak március 10-én, mert a sze- egyik V. emeleti lakásába próbáltak bejutni a tûzoltók március 13-án, de az ajtót rács és többpontos zár védte. Végül alpintechnikával jutottak be a lakásba, ahol elhunyt idõs hölgyet találtak. ÓBUDAI SZIRÉNA Elfogták a hulladékhalmozókat L akossági bejelentés alapján, a rendõrök február 25-én elfogtak három férfit, akik engedély nélkül, hatalmas mennyiségben raktak le építési és egyéb hulladékot a fõváros különbözõ pontjain, így a rómaifürdõi Dósa utcában is. A gyanúsítottak elismerték tettüket. A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség még tavaly decemberben tett bejelentést a III. kerületi Rendõrkapitányságon, hogy a Dósa utcában egy félig kész családi háznál ismeretlen tettes, feltételezhetõen Németországból származó, több bála ömlesztett háztartási hulladékot helyezett el. A nyomozás során igazolódott a korábbi feltételezés, illetve, hogy a bûncselekménynyel egy 47 éves budapesti és egy 44 éves szerb férfi gyanúsítható. Visszaélnek az APEH egységcsomaggal Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal felhívja az adózók figyelmét, hogy illetéktelen személyek az APEH által ingyenesen biztosított szja-bevallási egységcsomagokkal visszaélést követnek el. A postai úton, névre szólóan kiküldött egységcsomagokat a postaládákból eltulajdonítják, majd a címzett részére személyesen, pénzért kézbesítik. Az APEH ezúton tájékoztatja az állampolgárokat, hogy a bevallási egységcsomagokat kizárólag térítésmentesen és postai úton küldték ki, az adóhatóság személyes kézbesítést nem végez és arra megbízást sem adott. Szükség esetén a bevallási egységcsomagok bármelyik régiós igazgatóság ügyfélszolgálatán ingyenesen átvehetõk, illetve beszerezhetõk, vagy az szjanyomtatvány a honlapról letölthetõ. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Tizenéves mobiltolvajok Egy tizennégy éves fiút támadtak meg tizenévesek a rómaifürdõi HÉV aluljárójában március 8-án. A tettesek ellopták a fiú mobiltelefonját, majd hasba rúgták az értéktárgyát visszakövetelõ gyereket. A bántalmazott tinédzser értesítette a rendõröket, akik a megadott személyleírás alapján két órán belül megtalálták az elkövetõket. Sz. L. és K. Zs. 14 éves, valamint B. B. 17 éves budapesti fiatalembereket vették õrizetbe, akik éppen eladni próbálták zsákmányukat. Gyújtogatót fogtak Sikerült elfogniuk a rendõröknek B. Zoltán 29 éves budapesti lakost, aki eddig ismeretlen indíttatásból feltörte a zárat egy Lajos utcai ház padlásterében, majd festékkel lelocsolta és meggyújtotta a szarufákat, és az ott talált kartondobozokat március 9- én éjjel. Az elkövetõt közveszélyes tette után két órával késõbb a helyszínen õrizetbe vették. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár megállapítása folyamatban van. KÖZLEMÉNY márciusától Cs. J.-né és P. P. a VPLSZnél nem töltik be az általuk jogtalanul használt pozíciót. A VPLSZ elhatárolódik személyüktõl. A VPLSZ vezetõsége Három autó ütközött a Mozaik utcai felüljárón március 20-án a délutáni órákban. A balesetben egy személy sérült meg könnyebben A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: Az ügyeletet a õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

12 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page Kultúra Barokk mûvek Tavaszi hangversenysorozat kezdõdik a békásmegyeri evangélikus templomban. Német, angol és francia barokk mûvekbõl összeállított mûsort hallhatnak április 1- jén 18 órakor. Az ingyenes koncerten Klembala Géza csembalón játszik, Károly Edit énekel. Tavaszi tánckurzus Angelus Iván vezetésével tavaszi tánckurzusra invitálják a mûvészeti irányzat iránt érdeklõdõket április 5-tõl 7-ig az óbudai székhelyû Budapest Tánciskolába (Perc utca 2.). A résztvevõk egyebek mellett közelebbrõl megismerhetik a Kárpát-medencei népek mozgás- és ritmusvilágát, valamint a jazz-, a kortárs tánc alapjait. (Telefonszám: ; u; web: Krúdy Kör A Költészet Napját április 12-én 17 órakor kezdõdõ irodalmi estjükön ünneplik a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjai. Egy saját majd egy másik költõ versét olvassák fel az alkotók. (Cím: Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonja, Mókus utca 22.) Adyra emlékeznek A 130 éve született Ady Endrére emlékeznek irodalmi összeállítással a Költészet Napja alkalmából április 17-én 10 órától az Óbudai Mûvelõdési Központban. A Theatrum Hungaricum elõadásában az Intés az õrzõkhöz címû mûsorban a költõóriás alakját idézik meg 50 percben. (Belépõdíj: 450 forint. Cím: San Marco utca 81.) Tavaszváró M. Szûcs Ilona képzõmûvész Tavaszváró címû kiállítását április 20-ig láthatják, naponta 16-tól 20 óráig az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete Közösségi Házában (Toronya utca 33.). Krúdy karján a Várban Kávéházak, kisvendéglõk, cukrászdák, egy már letûnt világ mindennapjainak, társas összejöveteleinek nélkülözhetetlen színhelyei. Krúdy Gyula történetein keresztül a múlt századelõ hangulatát idézi meg az Óbudai Társaskör sorozata. Az óbudai kávéházak, a krisztinai kisvendéglõk és a tabáni kocsmák felidézése után április 13-án 19 órától betekinthetnek a budai Vár cukrászdáinak akkori életébe is. Képzeljük a régi budai városrészeket egy család gyerekeinek. A Várnegyed és a Tabán a két nagyfiú: az egyik kissé csenevész, jólfésült éltanuló, a másik egy vasgyúró csibész, maszatos utcakölyök - írja Saly Noémi szerkesztõ a mûsorfüzetben. Ráckevei Anna és Hegedûs D. Géza tolmácsolja Krúdy szövegeit, a korabeli hangulathoz Berki Sándor Dezsõ vezetésével a Kék Duna Szalonzenekar járul hozzá. Az elõadáshoz Vári cukrászdák és mézeskalácsosok címmel a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kamarakiállítása kapcsolódik, mely május 31-ig látható. (Belépõjegy: 1500 forint. Cím: Kiskorona utca 7.) Rajzpedagógusok tárlata A III. kerületi rajztanárok csoportos kiállítását Tamás Ilona, az oktatási és kulturális ügyosztály vezetõje és Sipos Endre mûvésztanár, mûvészetfilozófus nyitja meg április 6-án 18 órakor az Óbudai Mûvelõdési Központ San Marco Galériájában. A mûsorban közremûködnek az Aelia Sabina Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola növendékei. (A tárlat megtekinthetõ a San Marco utca 81. szám alatt április 20- ig, hétköznapokon 9-tõl 16 óráig. Elõzetes egyeztetéssel ettõl eltérõ idõpontban is látogatható.tel.: ) Papírcsodák mozgó tárlaton Magyarország legismertebb középületeinek papírból készült, kicsinyített mása és hasonló érdekességek láthatók a Mozgó origami címû idõszaki kiállításon, április 22-ig a Közlekedési Múzeumban (XIV., Városligeti körút 11.). Tengerecki hazaszáll Egyaránt volt avantgárd mûvész és gyermekversek költõje, kiáltványok és reklámszövegek szerzõje, sci-fi író és jógaoktató, akirõl valóban okkal mondható, hogy élete kész regény. A CSODÁLATOS NÕ. Márciusban a nõket ünnepelték az Óbudai Mûvelõdési Központban. A csoportos festészeti kiállításon dr. Csengery Béla, Laczó Tamás, Rab-Kováts Éva, Sarkadi Sándor, Sipos Endre, Somogyi Szabolcs, Szûcs József és Varga Ágnes, a San Marco Galériához kötõdõ kerületi mûvészek és mûvészettanárok témába vágó alkotásait láthatták a galériában a múlt hónap végéig 2007/7. szám Emlékezés Tamkó Sirató Károlyra Utolsó éveiben Óbudán lakott, a Vöröskereszt utca 14-ben. Emlékére a ház falán Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata táblát helyeztet el, melyet április 10-én 18 órakor Bús Balázs polgármester avat fel. Ezt követõen, 19 órakor Tamkó Sirató Károly alakját és költészetét felidézõ irodalmi mûsort tartanak az Óbudai Társaskörben (Kiskorona utca 7.). A költõ mûveit - Fráter Zoltán szerkesztésében - Oberfrank Pál színmûvész tolmácsolja, a mûsort a Kaláka együttes közkedvelt zenéje kíséri. Le spleen de-paris - Párizs spleenje FOTÓ: ANTAL ISTVÁN Lehr Edit (ének), Simon Izabella (zongora) és Dunai Tamás színmûvész mûsora a XIX. századi költészet megújító irányzatát, a szimbolizmust idézi meg versekben és zenében április 4-én 19 órai kezdettel az Óbudai Társaskörben. A spleen szó lefordíthatatlan kifejezés, valójában rosszkedvet, levertséget, életuntságot, fájdalmat jelent. Az új irányzatot képviselõ párizsi költõkre utal, akik a transzcendens után vágyakozva megfoghatatlan rezdüléseket, irracionális érzékenységet szólaltattak meg. A mûvészek négy költõ, Gautier, Baudelaire, Verlaine valamint Rimbaud gyönyörû verseit rímeltetik elsõsorban a korszak zeneszerzõinek - Fauré, Duparc, Debussy és Britten, nem csupán szomorú mûveivel. (Belépõjegy: 1200 forint. Cím: Kiskorona utca 7.) Újdonságok a fiókkönyvtárban A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Óbudai Mûvelõdési Központban mûködõ fiókkönyvtára új könyvekkel várja régi és leendõ olvasóit. * Süskind: A parfüm-egy gyilkos története; Iles: Forgó angyal; Bahrampour: Visszatérés Iránba; Odze: A halál oka: politikai gyilkosság; Pérez- Reverte: Dobpergés Sevillában; Brezina: Katie cat, Mint a macska; Zácek: A kisvakond és a szorgoskodók. (A könyvtár vezetõje: Kovács Natália. Nyitva: hétfõn, szerdán, pénteken 13-tól 19, kedden 10-tõl 16 óráig. Cím: San Marco utca 81. Telefon: )

13 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page /7. szám Iskoláink Oktatás 13 XII. Óbudai Óvodapedagógiai Napok Sokszínû erkölcsi értékek A rendezvénysorozatot, melynek középpontjában az idén az erkölcsi értékek sokszínûségét állították a szervezõk, Tirts Tamás fõtanácsadó nyitotta meg a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben (PSZI) március 26-án. Ezzel egy idõben Ünnepek az óvodában címmel kiállítás nyílt óvodások munkáiból (képünkön), mely április 25-ig látható a Szérûskert utca 40. szám alatt. Ugyanitt Európaiság - hitelesség - protokoll, azaz protokolláris normák a pedagógus munkájában volt a témája Görög Ibolya protokollszakértõ elõadásának. * A Víziorgona utcai óvoda középsõ és nagy csoportjában Szociális kompetenciák a komplex személyiségfejlesztés tükrében integrált csoportban címmel bemutató foglalkozást tartott Szucskieviczné Németh Teréz és Szabó Gabriella március 28-án. TANULMÁNYI VERSENYEK. Éneklõ Ifjúság Kórusverseny valamennyi korosztálynak április 1-jén az Óbudai Mûvelõdési Központban. * Vers, verses mese és prózamondó verseny 1-2. évfolyamosoknak április 2-án a Keve-Kiserdei Általános Iskolában. Áprilisi programok A Zipernowsky utcai óvodában az Egymás elfogadására nevelés a Montessori Óvoda vegyes csoportjaiban címmel bemutató órát tart Bencsik Lászlóné és Korrepetálás, érettségi elõkészítõk, tanulószoba Óbudán, a Vörösvári úton Számlaképes szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az általános és középiskolai tanulókat matematikából, fizikából, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra, érettségizõk intenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétõl az emelt szintû érettségi sikeres letételéig. Mód van közös tételkidolgozásra. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. Nyolcadikosok tudásának szinten tartása a középiskolai év kezdetéig. A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a gyerekek által kért napokon és idõpontban. A jelentkezõk a 06(20) es számot hívhatják. Thalész-Kör Orosz Károlyné április 3-án 9 órától. Erkölcsi nevelés a hagyományokra épülõ drámajátékkal - ez áll a középpontjában Gabnai Katalin drámatanár, színikritikus elõadásának Iskolai beíratás A2007/2008-as tanévben tanköteles gyermek (tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és május 31-ig a 6. életévét betölti) beíratására kijelölt idõpont: április 19-én 8- tól 19 óráig és április 20- án 8-tól 18 óráig. A szülõ (gondviselõ) a meghirdetett idõpontban köteles gyermekét beírat- 30 éves az Ágoston utcai óvoda FOTÓ: ANTAL ISTVÁN április 4-én 9.30 órától a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben. (A két áprilisi programra elõzetesen kell jelentkezni a PSZI telefonszámán: , vagy ben: ni a gyermek lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott iskola elsõ évfolyamára. Amennyiben a szülõ (gondviselõ) más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolában be kell jelenteni. A beíratáshoz be kell mutatni a szülõ, illetve gyermekének személyi azonosságát, illetve lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Nemzetiségi iskolák Óbudán: Elsõ Óbudai Általános Iskola (Vörösvári út 93.) német nemzetiségi oktatás; Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskola (Medgyessy Ferenc utca 2-4.) német nemzetiségi oktatás. A 2007/2008-as tanév elsõ tanítási napja: szeptember 3-a. Háromnapos rendezvénysorozattal ünneplik az Ágoston utcai Napköziotthonos Óvoda fennállásának 30. évfordulóját az intézmény dolgozói április 11-tõl 13-ig. Az elsõ két napon a jelenleg idejáró gyerekeknek és szüleiknek szereznének felhõtlen perceket kirándulással, kézmûves foglalkozással. A harmadik napon, az elmúlt három évtizedben itt dolgozó óvónõkkel, dajkákkal, kertészekkel ünnepelnének együtt. Az óvoda névfelvételét az eseménysorozat végére tervezik. Az intézmény Ágoston Mûvészeti Óvoda elnevezéssel folytatja tevékenységét. (A szervezõk kérik, akik szívesen elmennének a rendezvényre, jelentkezzenek Szalontai Edit óvodavezetõnél a os telefonszámon.) Iskolanaptár Április 5-tõl 10-ig: tavaszi szünet. Április 25-én: a felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést. Számítástechnika nyugdíjasoknak Számítástechnikai tanfolyam indul nyugdíjasoknak a Békásmegyeri Közösségi Házban április 16-án, hétfõi napokon öt héten keresztül 9-tõl 12 óráig, kiscsoportokban. (A tanfolyam díja: forint.) Nyílt nap a Víziorgona oviban A leendõ óvodásokat és szüleiket nyílt napra várják április 6-án 9-tõl 16 óráig a Víziorgona utcai óvodába. A szülõk betekinthetnek az intézmény életébe. Megismerhetik a szeptembertõl kiscsoportot indító óvónéniket a Nyuszi, Katica és Mókus csoportban. (Cím: Víziorgona utca 2. Tel.: ) Ismerkedés az internettel Folytatódik az Ismerkedés a számítástechnikával és az internettel címû tanfolyam a Szõlõ utca 72. szám alatt. (Jelentkezni Neubrandt Istvánnénál lehet a as telefonszámon.) Tavaszi játszóház A Bárczi Géza Általános Iskola tavaszi játszóházba hívja április 14-én 10-tõl 12 óráig a leendõ elsõsöket és szüleiket. (Cím: Bárczi Géza utca 2. Tel: Honlap: 4 hét alatt angolul Miért tanulna évekig? Miért költene százezreket? 80 óra alatt stabil alapok, magabiztos beszédtudás. (06-1)

14 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page Hirdetés 2007/7. szám Alfa Art Hotel***superior City Partner Akvarell Étterem Budapesten a természetben! Romantikus esküvõ, eljegyzés, ballagás, diplomaosztó, bankett, osztálytalálkozó kedvezményes árakon! További akciós ajánlatainkról érdeklõdjön szállodánkban: , Nemzetközi pénzügyi szolgáltató cég, Óbudai új irodájába bank-biztosítási területre munkatársakat keres, tanácsadói és leendõ vezetõi munkakörbe. Olyan dinamikus, önmegvalósító, célorientált jelentkezõket várunk, akik részt vesznek projektfeladataink megvalósításában. Amit adunk: Stabil pénzügyi háttér, erkölcsi és anyagi megbecsülés, folyamatos fejlõdési Lehetõség, képzés, karrierrendszer. Elõnyt jelent: Felhasználói szintû számítógépes ismeret, angol nyelvtudás, felsõfokú végzettség, pénzügyi érdeklõdés. Idõpont egyeztetés: Somogyvári Jánosné 06(30) ,

15 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page /7. szám Egyház Helytörténet 15 Ötzi kortársainak települése Környezetrendezés és hulladékgazdálkodás a bronzkorban Szenzációs leletek a Királyok útján A Budapesti Történeti Múzeum munkatársai a Királyok útja 293. szám alatt különösen gazdag lelõhelyet tártak fel a január közepétõl március közepéig terjedõ idõszakban. A munkát az tette szükségessé, hogy a területen, amely régóta ismert és nyilvántartott lelõhely, több házból álló lakópark építését tervezik, s a házak alapozásakor végzendõ földmunkák az értékes emlékeket megsemmisítik. A múzeum a régészeti kutatást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elõírása és a beruházóval kötött érvényes szerzõdés alapján végezte. Afeltárás során újfent megnyilatkozó lelõhely hihetetlen gazdagságával azonban még a szakembereket is meglepte: az 1500 négyzetméternyi felületen, több rétegben elhelyezkedõ, 5000 évet átfogó 7 régészeti korszaknak csaknem 500 objektumát bontották ki a régészek az alig két hónapos feltárás alatt. A legkorábbi leletek, a Kr.e tájáról az újkõkorból származnak. Majd a késõ rézkor idõszakában, a jégbe fagyott alpesi pásztor, Ötzi kortársainak, a Duna-parton sorakozó kis falvainak egyikéhez tartozó maradványai Az Óbudai Múzeumban Árpád-fejedelem halálának évfordulója alkalmából áttekintjük és forráskiadványként kiadjuk a évi Könyvhétig az elmúlt 300 évben megjelent és összegyûjtött annotált szakirodalom gyûjteményét. Térképpel is ellátjuk a jegyzéket, hogy bemutassuk, ki, hol feltételezte és kereste Árpád-fejedelem sírját. Akérdés továbbra is megválaszolatlan maradt, mert eddig nem találtuk meg Árpád sírját, de sok, jól valószínûsíthetõ feltételezéssel, érdekes érveléssel, elgondolással találkozhatunk, ami okot ad az elmélkedésre, lehetõséget nyújt a méltó megemlékezésre. Árpád fejedelem 907-ben, július 3-a és 7-e között a Pozsonyi csatában sérült meg, majd elhunyt, és sokak szerint kerültek elõ. Atelepülés lakóinak különösen gazdag szakrális életérõl a rituális állat-temetkezések, áldozati gödrök tanúskodnak. A kora bronzkort követõen, a Kr.e. II. évezred közepére tehetõ a terület legintenzívebb használata. A Mükénéi-birodalom fénykorának idején, a Dunaparton pásztorkodó és földmûvelõ népek éltek, kultúrájukat Vatya-kultúra néven ismeri a szakirodalom. Budapest területén itt fogható meg elõször, hogy - mai szóval élve - környezetrendezést végeztek településük kialakítása során. A falu a Duna mély Óbudán van-e Árpád sírja? Óbudán temették el. Nagyon sok régész, történész az Anonymus-féle Gesta Hungarorumban található leírásra hivatkozva feltételezte, hogy a városrészben kell keresnünk a sírt. Mások a Pilisi háromszögben több magaslatot jelölnek meg a temetkezés valószínûsíthetõ helyeként. Bél Mátyás, aki 323 éve március 24-én született, Pomáz és Szentendre között jelölte meg a Notitia Hungariae Novae Historico Geographiaca egyik kötetében Árpád sírjának feltételezett helyét, késõbb sok követõje akadt. fekvésû árterére is ráhúzódott, melynek feltöltését települési hulladékkal érték el. A tér ilyen módon történõ kialakítása a Kárpátmedence õskorában teljesen egyedülálló. A vaskor és a legkorábbi római idõszak is hagyott nyomokat a településre igen alkalmas területen. A rendkívül gazdag lelõhely további, az építkezés földmunkáival nem érintett részei egyelõre a földben várják a jövõ kutatóit. Történelmi séta Az Óbudai Múzeum a turizmus és a kutatók iránti tisztelete, ugyanakkor a történelem rejtett kincsei iránti kíváncsisága miatt március 23-án tartott elõször kirándulást. A legközelebbi történelmi sétára április 23-án órától invitálja az érdeklõdõket. A múzeumtól indulunk, úti célunk a Kopasz-hegy (jelenleg Csúcs-hegy) felé. Budakalászt érintve, a Barát-patak mentén gyalogosan haladunk, oda-vissza körülbelül 6 kilométert teszünk meg. Az érdeklõdõk kérdéseire a Pozsonyi csatával kapcsolatban Poór Miklós, a Kopasz-hegyrõl és Árpád sírjáról Lánczky Imre ad választ, amelyet évtizedes kutatásaikra alapoznak és várhatóan gondolatébresztõek lesznek. (Jelentkezés: , Óbudai Múzeum, Fõ tér 1.) Újj Írisz múzeumigazgató Bibliai életutak Az Óbudai Mûvelõdési Központban (ÓMK) Bibliai életutak címmel indult új sorozat. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓMK-ba. Április 3-án Ezékiel próféta, aki bepillantást nyert a mennybe; Babiloni fogság, április 10-én Dániel próféta, a legnagyobb ószövetségi vázlatpróféciák közvetítõje címmel hallhatnak elõadást, tehetnek fel kérdéseket. Elõadók: Kecskeméti János, Kulcsár Attila, Filep György. (Kezdés: órakor a San Marco utca 81. szám alatt. Belépõjegy: 70 forint.) Divat a szocializmus éveibõl A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma a Szocialista divat mûhelyei címû, Ökrös Zsuzsa válogatásában nyíló kiállításához keres között készült, az OKISZ Laborhoz, a Ruházati Boltok Vállalatához, a Budapest Divatszalonhoz (Fõvárosi Mértékutáni Szabóságok Divatszalonja), a Magyar Divat Intézethez (Ruhaipari Tervezõ Vállalat, Ruhaipari Mintatervezõ Vállalat, Divattervezõ Vállalat), illetve a Budaprinthez köthetõ ruhadarabokat és kiegészítõket. (Jelentkezés Simonovics Ildikónál, tel./fax: , 06/ ; JURÁNYI ATTILA GYÛJTEMÉNYÉBÕL

16 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page Apróhirdetés 2007/7. szám Szolgáltatás ÓBUDAI GYORSSZOLGÁLAT, teljeskörû gázkészülék javítás, víz-villany, fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás, csatornatisztítás a nap 24 órájában, hétvégén is: , , 06(20) ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ, FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20) , Kovács Sándor HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN! Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 32 éves gyakorlattal. Várhidi Gábor. Tel.: , 06(20) Mosógépek, villanybojlerek, hõtárolókályhák javítása garanciával, 2 órán belül, hétvégén is. Halmos Ferenc: , 06(30) Intarziakészítést és bútorrestaurálást vállalok 15 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok (Biedermeier, barokk, stb.) készítése. Tel.:06(30) Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve utca 21. Tel.: , 06(30) FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes kiszállás. Tel.: ,06(30) Tv-,videó-, távirányító szerviz. Javításnál ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával, 15% kedvezmény. Új készülékek nagykereskedelmi áron kaphatók. Cím: Kabar utca 5. (A Kabar u. 6.alatti üzlet nem a miénk) Tel.: , ügyelet: 06(20) Tetõfedés, bádogozás, mindenféle tetõk fedése, lapostetõk szigetelése, bádogosmunkák készítése és javítása Alpin-technikával is! Referenciával, garanciával Csipak Péter 06(30) ZÁRKIRÁLY Bt. ZÁR, LAKAT, VASALAT Bp., Margit krt. 54. T/F: Bp., Fehérvári út 24. T/F: SZOLGÁLTATÁSAINK: Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek átkódolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak szerelése. Szombatonként -10 %!!! BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes felméréssel. Tel.: , 06(20) Redõny, reluxa szerelés, garantáltan legolcsóbban! Kiszállás, felmérés ingyenes! Tel.: 06(20) Javítás, szerelés (víz, villany, mechanikai) a kerületben. Tel.: 06(30) Villanyszerelés, hibaelhárítás óráig, Kuklics Ferenc villanyszerelõ mester, ELMÛ által regisztrált vállalkozó. Tel.: 06(20) VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ- LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, WC-k, csapok javítása, hétvégén is. Tel: 06(30) , 06(70) Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ kisiparos. Tel.: , 06-(70) KERÜLETI GYORSSZERVIZ, víz, gáz, fûtés, villanyszerelés, vízórák kiépítése, csõrepedések megszüntetése, teljes körû gázkészülék javítás, garanciával 0-24 hétvégén is. Gépi dugulás elhárítás. Tel.: , 06(20) Tapétázás, festés, mázolás árengedménynyel! Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is. Tel.: , 06(30) Bodzsár Ferenc Költöztetés olcsón, szakszerûen! Ingyenes pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher Tel.: , 06(30) TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával! (Orion, Videoton, ITT-NOKIA, Nordmende, Vestel, Schneider) Tel.:06(20) Vízóraszerelés, teljes ügyintézéssel, csapok, mosdók, WC, gázkészülékek javítása. Tel.: Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés. Tel.:06(20) , ,06(30) Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06(20) , ELMÛ által minõsített vállalkozás. BT vállal épületgépészeti munkákat, víz, gáz, fûtésszerelést és felújítást, generálkivitelezésben is. Tel.:06(20) BETÖRÉSVÉDELEM. Biztonsági ajtók, ajtó- és ablakrácsok. Bemutatóterem: Bp., XIII. Szent I. krt. 10. fszt. 5. Tel.: , 06(30) Költöztetés nehézgép-szállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06(30) FAKIVÁGÁS, KERTRENDEZÉS. Tel.: 06(70) Társasházak közös képviseletét, leinformálható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vállaljuk. 06(70) ; Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot, rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerítést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20) Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés javítása, mûszeres csõrepedés keresés, duguláselhárítás, garanciával, hétvégén is. Tel.: 06(30) ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: Eltartási, életjáradéki szerzõdést kötne fiatal pár ottlakás nélkül. Tel.:18 után LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES- TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes takarítással, PARKETTALERAKÁST, - csiszolást, javítást, csempézést vállal kisiparos. Tel.: , 06(30) Kõmûves munkákat és családi ház építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-(20) , 06-(30) , Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjtalan! Tel.: , 06(70) Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rövid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ mestertõl. Tel.: 06(30) TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás, 10% kedvezmény. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-tõl óráig. Tel.: BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását vállalom. Tel.: 06(30) , DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP, csatornaszerviz garanciával. Tel.: , 06(20) , 06(30) Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyeknek, társasházaknak garanciával. III kerületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes kiszállás! Tel.: , 06(20) REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON! Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, három munkanap alatt. Tel.: Hajdú, Energomat, Minimat, NDK és nyugati típusú mosógépek javítása 1 év garanciával. Tel.: , 06(20) Mosógépek összes típusának javítása 4 órán belül, 1 év garanciával. Tel.: , 06(20) Automata mosógépek, mosogatógépek, szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek javítása. Hétvégén is hívható. Tel.: , 06(20) Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.: , 06(30) Könyvelõiroda Óbudán! Magánszemélyek adóbevallása, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok teljeskörû könyvelése! 06(30) , Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalosmunkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes körû felújítása). Tel.: 06(20) Lakatosmunkát mindennemût vállalok. Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: , 06(20) Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszerelés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.: , 06(30) Ablaktisztítás, nagytakarítás, szõnyeg, kárpittisztítás helyszínen. Tel.: , 06(20) Redõny, -reluxa, -harmonikaajtó, -szalagfüggöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: , 06(30) , szo-v: 06(30) Vízóraszerelés, teljes ügyintézéssel, csapok, mosdók, WC, gázkészülékek javítása. Tel.: Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés! Tel.:06(20) , ,06(30) Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06(20) , ELMÛ által minõsített vállalkozás. Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel, rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel! Tel.: 06(30) ; ALFA tv, videó, számítógép szerviz. Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas kedvezmény. Tel.: , 06(20) Duguláselhárítás naponta, garanciával. III. kerületieknek 20 % kedvezmény , 06(20) Kertészeti munkákat vállalok: metszés, permetezés, telektisztítás, faültetés, fakivágás, ásás, kertfenntartás. Tel.: 06(30) Szobafestést, mázolást, tapétázást, hidegmeleg burkolást, hõszigetelést, parketta csiszolást, lakkozást, teljes felújítást, garanciával vállalunk. Tel.: 06(30) ; 06(30) Rácsos ajtó, ablak rács, tolókapú, kovácsoltvas kerítés készítése. Tel.: ; 06(20) Metszést, permetezést, gyomos-mohás kertek kezelését, kertek átalakítását vállalom: Kert-telekrendezés, favágás, bozótírtás, sövényírás, metszés, permetezés, gyepesítés, tereprendezés, kerítés építése térkõ-támfal lerakása. Garanciával, reális áron. Tel/fax.: ; 06(20) Takarítás, irodák, intézmények, üzemek, társasházak teljeskörû takarítása. Szõnyegkárpit-ablaktisztítás, nagytakarítások, pincepadlás takarítása. Tel.: 06(20) ; tel./fax: Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton szerelés, burkolás, parkettás munkák magánszemélyek, közületek részére. Tel.: 06(30) Könyvelõi iroda Óbudán! Vállaljuk gazdasági társaságok teljeskörû könyvelését, magánszemélyek adóbevallását! Tel.: ; 06(30) Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés, boyler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák. Tel.: ; 06(20) , 06(30) Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere, hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása, szerelése. Tel.: ; 06(20) ; 06(20) Kõmûves munkát, felújítást, ház építést, kulcs átadásig vállalok. Tel.: ; 06(20) Földmunka kézi erõvel (árokásás, tereprendezés, bozótírtás). Tel.: 06(30) ; Kertépítés, díszburkolatok, öntözõ berendezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkolatok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése kertészmérnöktõl. Tel.: 06(20) Kis- és nagytakarítást, lakásfelújítás utáni takarítást vállalok. Tel.: 06(30) Belsõ-építészet-lakásfelújítás! Csempeburkolás, szobafestés, mázolás, tapétázás, gipszkartonozás, kõmûvesmunkák, parkettázás, szõnyegpadlózás, villanyszerelés, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.: 06(20) Asztalos-lakatos kovácsoltvas munkák. Helyszíni javítások. Konyhabútorok, kerítések, lépcsõk. Tel.: 06(30) Víz-gáz-fûtésszerelés. Felújítástól kivitelezésig. Duguláselhárítás éjjel-nappal. Tel.: 06(30) Ács, tetõfedõ, bádogos munkát vállalok, javítás, gyorsszerviz. Tel.: 06(30) Parkettás munkák, csiszolás, lakkozás, PVC, szõnyegpadlózás minõségben. Megrendelhetõ: 06(70) Dísznövénykertész reális áron kertészeti munkát vállal. Tel.: 06(30) Könyvelés, adótanácsadás, egyéni vállalkozók kis- és középvállalkozások részére vállalunk teljes körû könyvelést, bérszámfejtést, gazdasági tanácsadást. Tel.: ; 06(20) ; Társasházak közös képviseletét számítógépes adatfeldolgozással, jogi és karbantartói háttérrel vállaljuk. Legjobb szolgáltatás - a legkedvezõbb áron. E. Service Kft Bp., Nefelejcs u. 41. Tel/ fax: , Postacím: 1437 Bp. Pf: 813 Elad-vesz Opera Antikvárium készpénzért vásárol könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat, festményeket, hanglemezeket, CD-t, DVD-t. Tel.: Eladó 1 db Lehel fagyasztószekrény és 1 db Lehel hûtõszekrény használt. Tel.: ; 06(30) Bélyeggyûjteményeket, 1950 elõtti képeslapokat, cserkész emléktárgyakat, levélborítékokat vásárolunk. Budapest, VII. ker Szentkirályi u 6. (Rákóczi útnál) Tel.: Használt Junkers kombi kazán Ftért eladó. Tel.: , 06(30) Egészség Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolitása, gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Horvát u. 28. (Margit-körútnál) Dr. Faragó Katalin Bejelentkezés: 06(30) Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat, kozmetológia, pszichoterápia, pszichodematológia, tanácsadás, pszichoszomatikus betegségek kezelése. Rendel: 1033 Tavasz u (30) , honlap: Klasszikus bõrgyógyászat január 5-tõl bõrgyógyászati magánrendelésemre elõzetes idõpontegyeztetés a 06(20) telefonszámon. Cím: III. ker. Tavasz u. 7. Rendelési idõ: péntek dr. Petõ Éva bõrgyógyász fõorvos. Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden szerdán tõl ig. Cím: Orvosi Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: , dr. Müller Zoltán fõorvos Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés, tel.: 06(30) Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával 6000 Ft-ért, a Vörösvári úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentkezéssel: 06(70) Fogyasztó, alakformáló, mellnövelõ masszázs, energiatöltés, migrénterápia, féláron. Tel.: 06(30) Fogászat! Felnõtt és gyermekellátás. Fájdalommentes kezelés, kedvezõ árak. Tel.: 06(30) , Dr. Barna Mónika

17 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page /7. szám Apróhirdetés 17 Kriston intimtorna, információ: Tébesz Marianna Tel.: 06(30) Szemölcsök, pattanások, zavaró bõrkinövések lézeres megszüntetése. Hagyományos bõr- és nemigyógyászati közmetológiai rendelés is. Bejelentkezés hétfõn és szerdán, ig telefonon: , cím: 1143 Stefánia út 109. KRISTON INTIMTORNA Óbudán Vasváriné Eszter Tel.: 06(30) ; vagy Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõszerda óráig. Dr. Suhajda Kornélia. Bejelentkezés: Allergia kezelése aromaterápiás láb-kéz masszázzsal. Tel.: Oktatás ATI Autós-Motoros Iskola. A vezetés iskolája. Kedvezményes tandíjak. Kamatmentes részletfizetés! 1035 Bp., Szentendrei út 34. Tel/fax: , , OKÉV: KÁLLAY AUTÓSISKOLA. Évek óta az élmezõnyben. Családias hangulatú, kiscsoportos autóstanfolyamok kedvezményekkel, részletfizetéssel. Tel.: és 06(30) NÉMET SZÓBELI ÉRETTSÉGI és alapfokú vizsgatételek teljes, írott kidolgozott anyaga kapható. Biztos-hatékonybeszédcentrikus. (Goethe-Intézet és külföldi módszerekkel) 06(70) e- mail: Matematika-fizika, magyar, történelem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetálás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés, középiskolai és érettségi elõkészítõk, hiánypótlás minden délután 06(20) Számítógép-kezelés oktatása, egyéni tanfolyamok, a saját gépén is. Tel.: 06(30) Államilag elismert dajka, pedagógiai aszszisztens, gyógypedagógiai asszisztens szakképzést indít a Kasza Szakképzési Központ. Tel.: Angol magánórák több évig Angliában élt tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30) Angol órák minden szinten, diplomás, gyakorlott tanárnõnél. Tel.: , 06(20) Matek, fizika tantárgyakból egész évben oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az egyetemig. Tel.: 06(30) Magyar nyelv és irodalom, történelem és esztétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az egyetemig. Tel.: , 06(70) NÉMET nyelvtanítás, nyelvvizsgára felkészítés tanárnõnél a Római lakótelepen 06(20) Magyar érettségire emelt- és középszinten szakszerû felkészítést és korrepetálást is vállal középiskolai magyartanár. Tel.: , Matematika, fizika, általános, közép- és felsõfokon vizsgafelkészítés. Tel: ; 06(20) Angol és német nyelvórák középfokig, diplomás, külföldön élt tanárnõtõl, a Tímár utcánál. Tel.: 06(30) , Angoltanítás Békásmegyeren, korrepetálás, érettségi és vizsgafelkészítés nagy gyakorlattal. Tel.: 06(20) Angolul, oroszul, magyarul könnyedén felnõtteknek gyermekeknek, bármilyen idõpontban, Csillaghegyen. Tel.: Felnõtt és ifjúsági társastánc tanfolyam indul. Kaszásdûlõ lakótelep, MDF Székház. Érd.: 06(70) éves gyermekek fejlesztését, korrepetálását vállalja gyógypedagógus. Tel.: 06(30) Angol-német szakos középiskolai tanárnõ oktatást, korrepetálást, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállal az egész III. kerületben házhoz megyek (Békásmegyeren is) Tel.: 06(20) Ingatlan A Családi Ingatlan Centrum keres és kínál eladó és kiadó ingatlanokat a 03. kerületben és vonzáskörzetében. Vevõknek ingyenes, eladóknak 3 % sikeres közvetítés esetén. Tel.: 06(20) , 06(30) , Békásmegyer Dunai oldalán 2 szobás, erkélyes, világos konyhás öröklakást keresek. Magánszemélytõl magánszemélynek. Érdeklõdni: 06(20) Teremgarázsban autóbeálló eladó, Beszterce u. 5/b. Irányár: 1,9 mft. Tel.: 06(30) III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingatlanokat minden kategóriában ügyfeleink részére. Ében Ingatlaniroda: , 06(20) , Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel: 06(30) Lakást vásárolnék azonnali készpénzfizetéssel 60 m 2 -ig. Tel.: 06(20) Kálvária téren lévõ 42 nm-es lakásomat eladom, vagy nagyobbra cserélem megegyezéssel. Tel.: 06(30) , este Táborhegyen 280 m 2 -es 7 szobás, 5 erkélyes fürdõmedencés családi ház eladó. Ingatlanközvetítõk kíméljenek. Tel.:06(20) Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés , 06(30) , Az At Home Budapest Network Kft. luxuskivitelû ingatlanokat keres külföldi ügyfelei részére. Bérletre és eladásra, Budán és Pesten. (Nálunk az Ön ingatlana az elsõ!) Tel.: , , 06(20) , PILISSZÁNTÓN, Budapesttõl 18 km-re Délnyugati fekvésû zártkerti telek, vízzel, gázzal, 3% beépíthetõséggel ELADÓ. Területe: 1100 nm-es nm bónusz. Ára alku nélkül 4.5 M Ft Tel.: , vagy 06(70) Családi ok miatt sürgõsen eladó Csillaghegyen, a lakóparkkal szemben 2 lakásos, összkomfortos, cirkófûtéses családi ház (egy garzon és egy 3 szobás) 135 négyszögöles kerttel. Irányár: 34 M Ft. Tel.: 06(30) Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres a kerületben, forduljon bizalommal irodánkhoz. Tel.: , 06(20) Óbudán, a Vörösvári úton, háromszobás, panorámás, igényesen felújított és korszerûsített panellakás, alacsony közösköltséggel eladó. Irányár: 14,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06(30) es számon. Bécsi út külsõ részénél nm-es L6-os telkek eladók. Tel.: 06(20) Orbán B. u-ban, erkélyes, összkomfortos, 28 nm-es garzon tulajdonostól 9,7 mft-ért eladó. Tel.: vagy 06(30) III. kerületben keresünk eladó-kiadó ingatlanokat ügyfeleink részére. Tel.: 06(20) ; LAK-6 Ingatlaniroda keres ügyfelei részére eladó-kiadó ingatlanokat. Tel: ; 06(30) Bevezetõ díjkedvezménnyel keresünk III. ker. eladó-kiadó ingatlanokat. INFOTEAM Ingatlaniroda. Tel.: 06(30) ; Óbudai ingatlaniroda keres eladó-kiadó ingatlanokat értékesítésre a III. kerület területén. Tel.: óra között, 06(70) Magánszemély világos, nem földszinti 1,5-2 szobás téglaépítésû lakást venne, rendezett házban a Flórián közelében, kizárólag magánszemléytõl. Tel.: 06(70) Öt nyelven beszélõ munkatársakkal, külföldi kapcsolatokkal,ingatlaniroda keres: eladó, kiadó lakást, csládi házat, üzlethelyiségeket. Tel.: ; Pomázon Gempo Ingatlanközvetítõ Iroda keres ügyfelei részére óbudai és békásmegyeri lakásokat. Tel: ; 06(30) Óbudai irodánk eladó, kiadó ingatlanokat keres a III. kerületben. Tel.: 06(70) XIII. ker. Visegrádi utcában gyönyörûen restaurált házban, komfortos gázfûtéses, egyszobás, önkormányzati lakásomat megegyezéses alapon elcserélném öröklakásra. Tel.: 06(30) Csillaghegy Tündérvirág utcában új ház, nagy telekkel eladó. Tel.: 06(20) Csillaghegy új részén 1000 nm közmûves telek eladó. Tel.: 06(20) Óbudán, Testvérhegyen 846 nm-es telek, (235 négyszögöl) 35 nm-es hétvégi házzal eladó, közmûves. Tel: 06(20) Elcserélném Pacsirtamezõ utcában található 36 nm2-es teljesen felújított önkormányzati lakásomat. Tel.: 06(20) Hibátlan lakás! Zápor utcai 66 m2-es világos konyhás, nyugati fekvésû, 3 szobás felújított lakás, 14,8 m irányáron eladó. Tel.: 06(20) Dunára nézve! Lajos u.-ban 48 m2-es 2 szobás világos konyhás, felújított lakás eladó. Ir.ár: 12,8 m Tel.: 06(20) Óbuda központjában! 51 m 2 -es 1+1 sobás, hegyekre nézõ lakás sürgõsen eladó. Ir.ár: 9,4 m Tel.: 06(20) Felújítva Kaszáson! A Búza u-ban, hegyekre nézõ 1+2 szobás, világos konyhás lakás 11,3 m irányáron eladó. Tel.: 06(20) Óbudai, békásmegyeri, eladó panellakást, családi házat keres hatékony korrekt iroda, kerelet kielégítése, kínálat bõvítése céljából. Lakos-lak.hu. Tel.: 06(70) Állás Szentendrei étterem állandó munkára felszolgálót és szakácsot keres. Tel.: Szeretne pénzt keresni? Karriert építeni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koordinátor vagy AVON tanácsadó. Hölgyek és Urak jelentkezését várom. Tel.: , 06(20) , 06(30) SMS-t is küldhet. Kereskedelmi Kft. keres Budakalászi áruházába pénztárost, árufeltöltõt, targoncavezetõt, gyakorlott TMK-ást és min. kereskedelmi érettségivel rendelkezõ munkatársat osztályvezetõ munkakörbe. Érdeklõdni: Személyzeti osztály Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés felvesz pontos, szorgalmas kolleganõt vevõ kiszolgáló munkakörbe. Számítógépes ismeret szükséges. Fényképes Önéletrajzot várunk. Cím: III. ker. Ipartelep u. 1/b. Tel.: 06(30) Római-parti szezonális büfébe keresünk pultost és halpucolót. Tel.: 06(20) Ft/óradíjjal hölgyeket keresünk pótmamának, baby-sitternek, idõsgondozókat, takarítónõket Budapest és Pest megyébõl. Tel.: , Ingatlaniroda keres ingatlan közvetítésre vállalkozó partnereket óbudai trületre. Rezes Katalin 06(70) , Megbízható, nem dohányzó, két gyermekes anyuka, takarítást, vasalást vállal, hétköznap elsõsorban a III. kerületben. Tel.: Ingatlan értékesítõ kollégákat keresünk Óbudai irodánkba. Tel.: 06(70) Római-parti szálloda gyakorlott szobaaszszonyt keres. Tel.: 06(20) Szentendrén nyíló kávézó gyakorlott manager-üzletvezetõt keres. Tel.: Reggeli 3 órás (5-8-ig) munkára leinformálható, gyakorlott takarítónõt felveszünk (nyugdíjas is). Érdeklõdni 10 órától 16 óráig 06(20) Római-parti szálloda gyakorlott kézilányt keres. Telefon: 06(70) Takarítást, vasalást vállalok. Tel.: 06(70) TOYOTA Márkakereskedés minimum közgazdasági érettségivel rendelkezõ munkatársat keres, pénzügy-számviteli munkakör betöltésére. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a címen lehet, vagy /103. Szentendrén mûködõ panzió gyakorlott értékesítési vezetõt keres. Tel.: Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés megbízható gépkocsivezetõt (B; C kat.) keres. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal április 5-én és 12-én 9-12 óra között a III. ker. Ipartelep u. 1/b. számon lehet. Középkorú nõ takarítást, germekfelügyeletet vállal a III. kerületben. Tel.: 06(70) Kiadó Gépkocsibeálló Vályog utcai teremgarázsban kiadó. Tel.: 06(30) Kiadó, félemeleti 20 m 2 iroda, belsõ Óbudán, jó közlekedés és parkolási lehetõséggel. Tel.: 06(20) A Flóriánnál, a Kórház u.-ban, 17 nm-es üzlethelyiség/iroda, havi Ft-ért kiadó, esetleg bérletijog eladó: 06(30) Egyéb GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határidõvel! Tel.: 06(30) Függönyök Széles méret- és mintaválasztékban Függönyvarrás (150 Ft/m) Karnisok Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés, és felszerelés! SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK!!!! AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU (Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2. Tel./fax: ; Mobil: 06 (20) Nyitva H-P: 10-18, Sz:

18 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page Hirdetés Közérdekû 2007/7. szám Családokhoz közvetítünk megbízható, lelkiismeretes babysittereket, idõsgondozókat, bejárónõket. Empátia: , 06(20) , 06(70) Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19- ben szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát, szépülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20) Régiség Tanári diplomával rendelkezõ fiatalember régi bútorokat, tárgyakat vásárol. Padláson kallódó, rossz állapotú is érdekel. Tel.: 06(20) Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron vásárol festményeket, akvarelleket, grafikákat, ezüsttárgyakat, dísztárgyakat, szobrokat, perzsaszõnyegeket, órákat, teljes hagyatékokat, bútorokat mindenféle régiséget. Hét végén is. Tel.: , 06(20) NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ- NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkereteket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ. Tel.: , 06(20) Megnyílt a Kreditor Zálogház (III. Mátyás király u. 12.) Kedvezõ hitelfeltételek aranyékszerre! Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szo: 8-12 óráig. Telefon: Ószeres Fricinél azonnali készpénz! Festmények, antik órák, ezüsttárgyak, vitrintárgyak, porcelánok, régi bizsuk, képeslap, kacatok, teljes hagyaték vétele! Üzlet: Óbuda Zápor u. 10/b. Tel.: , 06(20) Bélyeggyûjteményeket, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. V., Bécsi utca 5. Tel.: Gellért Katalin vásárol mindenféle régiséget, hagyatékot, bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, díjtalan kiszállással. Tel.: 06(70) Üzlet Iroda átadó 28 m 2, Római úti ltp.-en. Mobil: 06(30) Óbudán 21 és 27 m 2 -es utcafronti üzlethelyiségek bérleti joga kedvezõ áron sürgõsen eladó. Tel.: Kiadó 16 nm-es helyiség a Vízimolnár közben. Tel.: Társkeresõ Társközvetítés kizárólag komoly kapcsolatot keresõknek. Fogyatékossággal élõknek is. Jelentkezését várjuk 06(30) Magányosok, társkeresõk figyelem! Személyiség központú társkeresés minden korosztálynak. Közel 4000 társkeresõ közül választhat. Rendezvények, kirándulások. Idõpontegyeztetés: 06(30) ; Autó Megvásárolnám bármilyen típusú, állapotú személy és teherautóját 0-10-ig. Hitelt kiegyenlítek, kérésre házhoz megyek. Tel.: 06(20) , 06(70) Számítógép Computerklinika: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30) Építés Mindenféle építõipari (felújítás, átalakítás, tervezés, kivitelezés, víz, gáz, föld, ács, burkoló, kõmûves) munkákat vállalunk. Dõljön hátra, mi dolgozunk, profin, olcsón. Tel.: 06(20) , 06(20) Tájékoztató a Kunigunda útjai fûtõmû környezeti hatásairól A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen (KTVF) december 28-án benyújtott kérelem alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet ( R ) értelmében környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult az Észak-budai gázturbinás kogenerációs fûtõerõmû környezeti hatásainak megismerése céljából. A Kunigunda útjai telephelyen meglévõ forróvíz kazánpark és az új gázturbinás kogenerációs fûtõerõmû együttesen alkalmas az óbudai és Északbudai hõkörzet hõigényeinek jelenlegi és várható csúcs hõigényének megfelelõ biztonságú ellátására, ezért a kogenerációs fûtõerõmû megvalósításával a FÕTÁV Zrt. számára lehetõség nyílik a zajvédelmi szempontból sok problémát okozó Zápor utcai telephely funkciójának kiváltására. A R ba tartozó nemzetközi hatásvizsgálatra nincs szükség. Az érintettek a környezeti hatásvizsgálati dokumentációt a KTVF (1072 Budapest, Nagydiófa utca ) ügyfélszolgálati irodáján, ügyfélfogadási idõben tekinthetik meg. A KTVF a tanulmányt, betekintési lehetõség biztosítása céljából már megküldte az érintett önkormányzatok jegyzõinek is. Az észrevételeket a közmeghallgatás idõpontjáig a felügyelõséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának jegyzõjéhez lehet benyújtani. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (5) bekezdés értelmében a felügyelõség az alábbi tájékoztatást adja: A közmeghallgatás idõpontja és helye: április 4-én 17 órai kezdettel; Óbudai Mûvelõdési Központ, San Marco utca 81. A kérelmezõ: MVM Észak-Buda Projekt Ingatlan-beruházás Elõkészítõ és Lebonyolító Kft. (1011 Budapest, Iskola utca 13.) A beruházás helye: Kunigunda útja 49. (a Bécsi út és a Szentendrei út között), hrsz: 19706/1. A felügyelõség a hatásvizsgálat eredményeként határozattal dönt: vagy kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

19 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page /7. szám Szabadidõ Programok Hirdetés 19 Írói megállapítás Rejtvényünkben Mikszáth Kálmántól idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 37. sorok megfejtése. VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: A. E.). 14. Torony nagyobbik része! 15. A jó magaviselet társa az iskolában, névelõvel. 16. A kis Nemecseket. 18. Távol-keleti nép. 19. Bak betûi keverve. 20. Az ókorban éltek. 21. Talál. 22. Egzotikus liliomféle, ékezet nélkül. 23. Csapadék. 24. Kutyus. 26. Az elemek egy része ez. 26. Néma manó! 27. Ignác nevében van! 29. Német cink. 31. Fõvárosa Porto Novo. 33. Vizitféle. 37. Ruhatisztító. 38. Nézz. 39. Rövidített idõs. 40. Szénmonoxid. 41. Némán ívelve! 42. Üres zug! 44. Saját kezûleg. 45. Wyle, amerikai filmszínész. 47. Torbággyal találjuk a térképen. 48. Kb. mivoltja. 50. Német, luxemburgi és francia autók jele. 51. Sok volt katonának emlékezetes helység. 53. Rövid dekoráció. 54. Ragályos, járványos. 57. Lauda, Forma-1-es versenyzõ volt. FÜGGÕLEGES: 1. Franklin, USA jazz-énekesnõ. 2. Dél-amerikai fekete álarcos volt. 3. Kortyolná. 4. Egyfajta matematikai része. 5. Fordított névelõ. 6. S. S. M. 7. Egyszerû élõlény. 8. Prágai szoborlény volt. 9. Egykori lovag. 10. Ezüst és jód vegyjele. 11. Énekhang. 12. Svéd, luxemburgi és albán autók jele. 13. Erõsen sírná. 17. Erõsen dúskáló. 22. Nõi név. 25. Fonal némán! 26. Megdorgál. 28. Prognoszta. 30. Izomkötõ szövete. 31. Részben dobos! 32. E helyen. 33. Idegen Rudolf. 34. Szakács németül. 35. Visszavet! 36. Sikeressé tesz. 37. Az idézet folytatása (zárt betûk: E. Á.). 41. Belga, spanyol, máltai és norvég gépkocsik jele. 49. Díszít. 51. Oroszlán neve. 52. Megkevert úti! 55. Deutérium és kén. 56. Két szekundum. Ipacs László A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõlapon április 10-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között három receptfüzetet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A március 16-án megjelent Versidézetek címû rejtvényünk helyes megfejtése: A látni vágyó a napba nem tekint. Ha per, úgymondd, hadd legyen per. Jutalmat kapnak: Molnár Judit 1033 Budapest, Folyamõr utca 2. II/12.; Losonczi Jánosné 1036 Budapest, Uszály utca 11. I/4.; Cserna Barbara 1032 Budapest, Szõlõ köz 3. IX/26. Békásmegyeri Közösségi Ház (Csobánka tér 5., Tel.: , web.matavnet.hu/bkhouse) KERECSENFÉSZEK A hagyományõrzõ, múlttisztelõ, érték-vigyázó mûhelyben Arany János és Wass Albert életérõl, mûveirõl beszél Szõke István Attila április 1-jén 15 órától. (Belépõdíj: 700 forint.) ÉLETMÓD Élj fájdalom és gyógyszerek nélkül a természet törvényei szerint! címmel dr. Molnár Albina tart elõadást április 2-án 17 órai kezdettel. BABABÖRZE Alig használt, kinõtt és új babaholmik cserélhetnek gazdát április 14-én 8-tól 13 óráig. (Asztalár: 1500 forint. Asztalfoglalás április 10-tõl.) BRÓDY JÁNOS KONCERTJE A népszerû zenész április 14- én 19 órától ad koncertet. (A jegyek elõvételben 1500 forintos áron válthatók.) KERECSENFÉSZEK II. A hagyományõrzõ mûhelyben Gönczi Tamás a Magyar mítosz és hagyomány elnevezésû elõadássorozat II. estjén Az Aranyszarvastól a Napturulig címmel tart elõadást április 15-én 15 órától. (Belépõdíj: 700 forint.) ÖKO-7 Tizenötödször rendeznek ÖKO-7-et, azaz játékos környezet- és természetvédelmi vetélkedõt április 16-tól 21- ig a III. kerületi oktatási intézményekbe járó diákok részvételével. Térszínház (Fõ tér 1. Tel.: , Mirkó királyfi - József Attila est színjáték Benedek Elek meséje nyomán április 2-án 15 órakor. * Szállj költemény!- Balázsi István József Attila estje április 11-én 18 órai kezdettel (bemutató). * Hegedõs László: Rongylabda április 12-én 19 órakor. * Szállj költemény! - Balázsi István József Attila estje április 13-án 18 órai kezdettel. * Szophoklész: Antigoné április 16-án és 17-én 19 órától. (Belépõdíj: 1500 forint. Gyerekelõadásokra: 500 forint. Jegyet Zanotta Veronikánál rendelhetnek a es telefonszámon.továbbá a Térszínház üzenetrögzítõs telefonján vagy faxon a es számon.)

20 obuda_07.qxd 3/29/2007 4:08 PM Page Hirdetés 2007/7. szám

Felröppent a hír, hogy

Felröppent a hír, hogy obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 1 XIII. évfolyam 5. szám 2007. március 1. Testületi ülés Zajos éjszakai repülés Szép Kaszás kosaras este A képviselõ-testület február 27-én tartotta Számos módosítást

Részletesebben

Óriásmaketten az MO-ás nyomvonala

Óriásmaketten az MO-ás nyomvonala obuda_23.qxd 11/29/2007 2:57 PM Page 1 XIII. évfolyam 23. szám 2007. december 3. Megújult honlap Megelõzhetõ vízi balesetek Lányok, asszonyok a grundon Korszerûsítették az önkormányzat honlapját. Fórumot

Részletesebben

Kapacitásának határán a János kórház szülészete

Kapacitásának határán a János kórház szülészete obuda_14.qxd 7/12/2007 1:34 PM Page 1 XIII. évfolyam 14. szám 2007. július 16. Képviselõ-testületi ülés Kedvezményes üdülés Sóstón Szigorúan ellenõrzött kémények Rendes ülést tartott a képviselõ-testület

Részletesebben

A III. kerület déli részén, három helyszínen. jelöltek ki begyûjtõ pontokat, ahol november. 8-án leadhatják a veszélyes hulladékokat.

A III. kerület déli részén, három helyszínen. jelöltek ki begyûjtõ pontokat, ahol november. 8-án leadhatják a veszélyes hulladékokat. obuda_21.qxd 10/31/2008 1:39 PM Page 1 XIV. évfolyam 21. szám 2008. november 3. Szülõi fórumok Ismét begyûjtik a veszélyes hulladékokat Golf klub nyílik Óbuda szívében A pályaválasztás idõszerû kérdéseirõl,

Részletesebben

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház obuda_21.qxd 10/30/2007 3:53 PM Page 1 XIII. évfolyam 21. szám 2007. november 5. Adventkor mûjégpálya a Fõ téren Szülõk fóruma Elvitték a mozdonyt a Bécsi útról Újdonság, hogy az adventi idõszakban A leendõ

Részletesebben

Szociális Díj a Magyar Hospice Alapítványnak

Szociális Díj a Magyar Hospice Alapítványnak XVII. évfolyam 22. szám Megjelenik kéthetente 2011. november 23. Új röntgengépekkel diagnosztizálnak Digitális, új röntgengépek segítik hamarosan a gyógyítást: elsõként a Csobánka téri rendelõintézetben,

Részletesebben

LGT koncerttel nyitnak a nulladik napon

LGT koncerttel nyitnak a nulladik napon obuda_15.qxd 7/31/2007 1:38 PM Page 1 XIII. évfolyam 15. szám 2007. augusztus 2. Bécsi út felújítás alatt Egynapos sebészet indul Fokozott ellenõrzés a Dunán A nagy forgalmú Bécsi út idén nyáron a Korszerû,

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Csúcsminõségû röntgendiagnosztikai berendezés a Csobánka téri rendelõben

Csúcsminõségû röntgendiagnosztikai berendezés a Csobánka téri rendelõben XVIII. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 2012. február 20. Ki lesz Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára? III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok, óbudai székhelyû civil szervezetek is javaslatot

Részletesebben

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap obuda_20.qxd 10/14/2008 2:09 PM Page 1 XIV. évfolyam 20. szám 2008. október 15. Felsõoktatási ösztöndíjpályázat Ó buda-békásmegyer Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve

Részletesebben

Egyedülálló pályázati lehetõség egy panelháznak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Egyedülálló pályázati lehetõség egy panelháznak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata obuda_15.qxd 7/30/2008 1:37 PM Page 1 XIV. évfolyam 15. szám 2008. augusztus 1. Számûzik a helyközi buszokat a Szentendrei útról? Nimfaünnep Rómaifürdõn Újranyitás Pünkösdfürdõn A Volánbusz Zrt. a Megyeri

Részletesebben

Nincs érdemi munkavégzés a lezárt rakparton

Nincs érdemi munkavégzés a lezárt rakparton obuda_16.qxd 8/13/2008 3:02 PM Page 1 XIV. évfolyam 16. szám 2008. augusztus 15. Új BKV menetrend Õsszel lezárják a Margit hidat Forgalomkorlátozás Belsõ-Óbudán Két lépcsõben, augusztus 21-én majd Az M0-s

Részletesebben

Faluházból napelemes színesház

Faluházból napelemes színesház obuda_20.qxd 10/13/2009 2:30 PM Page 1 XV. évfolyam 20. szám Megjelenik kéthetente 2009. október 15. 2 1956-ra emlékeznek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata két rendezvényen emlékezik az 1956-os forradalom

Részletesebben

Szabadidõ, szeretem! újratöltve

Szabadidõ, szeretem! újratöltve XXI. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. március 27. Autó a rendõrkapitányságnak Gépkocsit adományozott az önkormányzat a III. kerületi Rendõrkapitányságnak a hatékonyabb

Részletesebben

Felavatták a Puskás-szobrot a Promenádon

Felavatták a Puskás-szobrot a Promenádon Kedvezményes muskátlivásár Idén elsõ alkalommal kedvezményes muskátli vásárlási akciót rendez április 27-én 9 órától több helyszínen az önkormányzat. 5 XIX. évfolyam 8. szám Megjelenik kéthetente 2013.

Részletesebben

Emlékmû a katyni mártíroknak

Emlékmû a katyni mártíroknak XVII. évfolyam 7. szám Megjelenik kéthetente 2011. április 13. Változások a tömegközlekedésben Színes jelzést kapnak a HÉV-vonalak, megállóhelyek nevei és néhány járat menetrendje változik. 8 Nevelés felelõs

Részletesebben

Nyárra kész az ürömi körforgalom

Nyárra kész az ürömi körforgalom XXI. évfolyam 7. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. április 10. Közel az emberekhez Együttmûködés, partnerség, közösségépítés Óbuda-Békásmegyeren! Javaslatokat várnak június

Részletesebben

Posta nyílt a Római téren

Posta nyílt a Római téren obuda_03.qxd 1/30/2008 3:57 PM Page 1 XIV. évfolyam 3. szám 2008. február 1. Gyûjtik az 1 és 2 forintosokat Megújul az északi összekötõ vasúti híd Népszavazás március 9-én Gyermekintézményekbe vásárolna

Részletesebben

Fogyatékkal élõk egészségnapja

Fogyatékkal élõk egészségnapja XVII. évfolyam 8. szám Megjelenik kéthetente 2011. április 27. Kedvezmények Óbuda Kártyával Számos kedvezményben részesülhetnek a kártya használói, melyeket szolgáltatók, vendéglátóhelyek, üzletek biztosítanak.

Részletesebben

Napkollektor a nyugdíjasház tetején

Napkollektor a nyugdíjasház tetején XVI. évfolyam 13. szám Megjelenik kéthetente 2010. július 13. LSI Oktatási Park Óbudán Budapest egyik legátfogóbb képzési kínálattal rendelkezõ komplexumát, az LSI Oktatási Parkot építik Óbudán. 15 Pályázat

Részletesebben

Jubileumi diplomák, kitüntetések pedagógusnapon

Jubileumi diplomák, kitüntetések pedagógusnapon XVI. évfolyam 11. szám Megjelenik kéthetente 2010. június 9. Erõltetett menetben az 1-es villamos A sínpálya katasztrofális állapota miatt jár lassú menetben az 1-es villamos a 3-as metró Árpád hídi megállójától

Részletesebben

Új postahivatal Csillaghegyen Lapzártakor érkezett: a Mátyás király út 24-28. szám alatt új postahivatal

Új postahivatal Csillaghegyen Lapzártakor érkezett: a Mátyás király út 24-28. szám alatt új postahivatal obuda_05.qxd 2/27/2009 1:24 PM Page 1 XV. évfolyam 5. szám 2009. március 3. Együtt a család! Összekapcsolt villamoshálózat? I. Óbudai Pedagógiai Napok Gyermek- és családközpontú prevenciós Jelentõsen javulhat

Részletesebben

Újra járható a Margit híd

Újra járható a Margit híd XVI. évfolyam 22. szám Megjelenik kéthetente 2010. november 18. Elkészült a felsõzsolcai adományház Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata három ház építését vállalta az árvíz sújtotta településen. Az elsõt november

Részletesebben

Az Aquincumi Múzeum igazgatója az új díszpolgár

Az Aquincumi Múzeum igazgatója az új díszpolgár Civil és Nemzetiségi Nap Hetedik alkalommal rendezik a Civil és Nemzetiségi Napot május 25-én a Békásmegyeri Kulturális Központ elõtti területen. 9 XX. évfolyam 9. szám Megjelenik kéthetente 40 oldalon

Részletesebben

Maradhat jövõre a távhõ- és gázártámogatás

Maradhat jövõre a távhõ- és gázártámogatás XVI. évfolyam 18. szám Megjelenik kéthetente 2010. szeptember 27. Kedvezményes burgonyavásár Az önkormányzat a hagyományos, kedvezményes burgonyavásárlási akciót október 14-én és 15-én rendezi. 5 Középiskolai

Részletesebben

Danubia koncerttel kezdõdött az Óbudai Nyár

Danubia koncerttel kezdõdött az Óbudai Nyár XVII. évfolyam 12. szám Megjelenik kéthetente 2011. június 22. Épülhet a gát a Római-parton Egyhangúlag támogatta a Fõvárosi Közgyûlés a római-parti gát megépítését, mely még ebben az önkormányzati ciklusban

Részletesebben

Közlekedési változások a Margit hídon

Közlekedési változások a Margit hídon obuda_21.qxd 2010.11.03. 13:46 Page 1 XVI. évfolyam 21. szám Megjelenik kéthetente 2010. november 5. Így éltem meg a forradalmat Új pályázat a III. kerületben élõknek: Így éltem meg a forradalmat - 1956

Részletesebben

A veszélyes hulladéknak minõsülõ elektro- és elektronikai hulladékokat ingyene- sen adhatják le a lakosok október 11-én. Békásmegyer polgármestere

A veszélyes hulladéknak minõsülõ elektro- és elektronikai hulladékokat ingyene- sen adhatják le a lakosok október 11-én. Békásmegyer polgármestere obuda_19.qxd 9/29/2008 4:04 PM Page 1 XIV. évfolyam 19. szám 2008. október 1. Kedvezményes burgonyavásár Veszélyes hulladékok begyûjtése Magánegyetem épül Óbudán Az önkormányzat a hagyományos, kedvezményes

Részletesebben

Szaléziak 100 éve Magyarországon

Szaléziak 100 éve Magyarországon Ki lesz Óbuda-Békásmegyer díszpolgára? III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok, óbudai székhelyû civil szervezetek is javaslatot tehetnek a Díszpolgár személyére. 3 XIX. évfolyam 3. szám

Részletesebben