Tiszaladányi hírek. Kevesen mondhatják el nyugdíjba vonulásuk alkalmával, hogy én egész életemben csak egy helyen dolgoztam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaladányi hírek. Kevesen mondhatják el nyugdíjba vonulásuk alkalmával, hogy én egész életemben csak egy helyen dolgoztam"

Átírás

1 TISZALADÁNY KÖZSÉG KÖZÉLETI LAPJA Tiszaladányi hírek I. évfolyam 2. szám december 10. Életpálya Tiszaladányon! A tartalomból: I. Idősek napja 2 Óvodai élet 3 Kevesen mondhatják el nyugdíjba vonulásuk alkalmával, hogy én egész életemben csak egy helyen dolgoztam Kelemen Béláné, Marika néni 1959 október 5-én 18 évesen érkezett a Nagyhomokos tanyára, ahol képesítés nélküli nevelőként kezdte meg a pedagógusi pályáját. Majd felvételt nyert a Nyíregyházi Tanítóképző Intézetbe, ahol munka mellett tanulva ban tanítói diplomát szerzett. Ekkorra tehető, hogy a tanyasi kisiskola megszűnt és a gyerekek a tanítójukkal együtt bekerültek a falusi iskolába. Itt viszont szakos tanárra volt szükség, és az akkori igazgató Lenkey Pál javaslatára Marika néni 1964-ben a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola levelező tagozatának hallgatója lett. Itt 1968-ban biológia-földrajz szakos tanári diplomát szerzett. 50 év telt el, ez idő alatt a diplomája bearanyozódott. Diáktársaim nevében is gratulálok az aranydiplomájához, mondok köszönetet a munkájáért és kívánom neki, hogy családja körében, egészségben várja ki a Rubin Diploma érkezését! Dr. Liszkai Ferenc Iskola 4 Köszönetnyilvánítás Az internet veszélyei Készüljünk fel a téli hónapokra Szabó Bence 8 Hirdetmény 9 Katolikus hírek 10 Áldott, békés karácsooyu és sikeres új évet kíváo a község miodeo lakójáoak a Tiszaladáoyi Öokornáoyzat Képviselőtestülete és valameooyi dolgozója

2 Oldal 2 Tiszaladányi hírek I. Idősek napja én szombat megtartottuk az első idősek napját, melyből hagyományt szeretnénk teremteni. 150 meghívottból 86-an megtiszteltek jelenlétükkel. 11 férfit köszöntöttünk születésnapjuk alkalmából, kerek 70 év, kerek 80 év és afölött. A legidősebb férfi 2014-ben a településünkön Csikai Sándor 87 évvel. 29 nőt köszöntöttünk szintén kerek 70 év és kerek 80 év és afölött A legidősebb nő 2014-bena falunkban Csikai Istvánné 92 évvel. 21 házaspárt ünnepeltünk kerek 40 év és közel 50 év és afölött ben a legidősebb házaspár Csikai Sándor és Fincziczki Erzsébet 63 évvel. Mindenkinek nagyon sok boldog születésnapot és sok boldogságot kívánunk. Szeretném megköszönni a segítőimnek a munkáját: Novák Tiborné, Kereskényi Marianna, Bódi Melinda, Csengeri Anetta, Tamás Patrícia, Gyarmati Blanka, Novák Dóra, Pál Mónika, Csikainé Fincziczki Ágnes, Csikai Ágnes, Bódi Ferenc, Minczér Tiborné Szeretném megköszönni a konyhásoknak a vacsora elkészítését és tálalását. Szakó Józsefné és Kovács Károlyné lelkiismeretes munkáját,ők azok, akik nap mint nap kapcsolatban vannak az idősekkel. Köszönet illeti a fellépőket a színvonalas előadásukért, a támogatókat, akik a rendezvény megvalósításában vállaltak szerepet úgymint, Liszkainé Czibak Andrea, a polgármesteri Hivatal, Dr. Liszkai Ferenc. Ugyancsak köszönetet kell mondani Pásztor Miklósnénak a torta felajánlásért. A tombola felajánlásért a következő embereknek vagyunk hálásak: Liszkainé Czibak Andrea, Macsi Dénes és Macsi Dénesné, Bejó József, Bejó Józsefné, Kecskés Jánosné, Auksz Gáborné, Pál Mónika, Novák Tibor, Novák Tiborné, Csikai György, Minczér Tiborné, Mile Sándor, Mile Sándorné, Nagy Sándorné, Fás Tibi, Képgaléria, Csikainé Fincziczki Ágnes, Minczér Tibor, Orosz Mihályné, Csarni Sándorné, Porkolábné Csikai Ilona, Zöldséges Bandi, Kocsis Nikolett, Dr. Szemánné Görög Marianna, Tokaji Gyógyszertár, Mezei Miklósné, Bódi Melinda, Czipelle Tibor, Kereskényi Marianna, Fincziczki László, Tróbert Jánosné, Nagy Ferencné Helgert Gizella, Várkonyi Béláné, Jóni Noémi, Dr. Bárány György. A rendezvényen a zenét a Hobby Band együttes szolgáltatta, amit ezúton köszönök meg. Jövőre újra találkozunk ezen program keretében, addig is mindenkinek jó egészséget kívánok: Minczér Diána a Faluház vezetője

3 I. évfolyam 2. szám Oldal 9 HIRDETMÉNY Tiszaladány Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy januárjában a szociálisan rászoruló személyek részére térítésmentes tűzifát fog szétosztani. A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyomtatvány beszerezhető a Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a honlapról. A kérelmek benyújtási határideje: december 31. A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát az ezt követően benyújtott kérelmeket az önkormányzatnak már nem áll módjában elbírálni. A támogatás mértéke kérelmezőnként 0,5 erdei m3 tűzifánál kevesebb nem lehet, továbbá egy háztartás számára maximálisan 5 m3 tűzifa kerülhet kiosztásra. Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 9/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete alapján: Térítésmentesen szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki: a.) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint határidőben benyújtja a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaladányi Kirendeltségéhez. b.) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át ( Ft), egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át ( Ft), és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona és c.) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik Fentiek alapján kérem a szociálisan rászoruló lakosságot, hogy a tűzifa iránti kérelmüket határidőben (2014. december 31.) az Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani szíveskedjenek november 20. Dr. Liszkai Ferenc sk. polgármester

4 Oldal 8 Tiszaladányi hírek Szabó Bence Született: Miskolc, Szülei: Édesapja: Szabó Attila Édesanyja: Kabai Rita 5 évesen kezdett úszás oktatásra járni, mert gerincferdülést állapítottak meg nála. A szerencsi uszodában Rábainé Végh Anett oktató vette szárnyai alá, majd szeptember 1 től a Szerencsi VSE szakosztály tagja lett. Edzője Farmosi István, akivel a hét minden napján másfél órát úszik. Minden évben megrendezésre kerül Szerencsen, egy 24 órás folyamatos úszás, itt is helyt állt Bence, ban 1300 métert úszott, 2014-ben már 2550 méter volt a teljesítménye ben a Legjobb hazai versenyző díjat kapta meg. Számos éremmel és oklevéllel rendelkezik. Gratulálunk neki! Sok sikert és kitartást neki és a családjának.

5 I. évfolyam 2. szám Oldal 3 Óvodai élet A 2014-es év utolsó nevelési hónapja a december, ami sok színes- változatos élményt tartogat minden óvodás számára. Kolleganőmmel közösen arra törekszünk, hogy jól együttműködve óvodánk innovatív (megújuló) irányba gazdagodjon. Örömmel osztom meg minden kedves olvasóval, hogy az óvodás gyermekek életébe folyamatosan építjük be tervezett programjainkat, amit előző cikkemben már jeleztem. - Elkezdődött a néptánc oktatása Dr. Liszkainé Kapuvári Éva szakember irányításával, minden héten egy alkalommal. - A némettel való ismerkedéshez köszönjük Benkő Ferencné tanárnő folyamatos segítségnyújtását, aki hosszú időn át tanította ezt a nyelvet a Tiszaladányi iskolásoknak. Az óvodások nyelvoktatását Minczér Diána vállalta, (szintén heti egy alkalommal) aki német nyelvvizsgával rendelkezik. - A lovas programunk feladatainak a megvalósításához a szülők segítségére feltétlen szükség van. Csak akkor tudjuk ezt működtetni, ha segítő partnerek ebben, mivel délután 3 órától oldható meg, és mi óvodapedagógusok nem tudunk ott lenni a gyerekekkel. Óvodai feladatellátásunk van még ebben az időszakban azokkal a kicsikkel, akik nem vesznek részt a lovaglásban. Néhány gondolat az elmúlt hónapban történtekről: Részt vettek az óvodások az időskorúak köszöntésében egy műsorprogrammal, hisz fontos számunkra az a nevelési elv, hogy tiszteljék a gyerekek a felnőtteket, és az idős embereket. Ellátogattunk Tokajba, a Városi Könyvtárba a csoporttal. Ez mindig nagy élményt nyújt az ovisoknak. Lelkes és szeretetteljes fogadtatásban van mindig részünk. A könyvtár dolgozói mesével, közös játékkal, finom teával fogadnak minket. Mindezt köszönjük nekik. Célunk, hogy már kicsi korban ismerkedjenek a gyerekek a könyvvel, mint fontos értékkel, és tanulják meg, a könyvtárban való viselkedés legfontosabb szabályait. Programjaink: Az egészséges táplálkozásról tartott előadást Csurgó Gáborné védőnő az óvodában, ahol ételt is kóstolhatott, aki részt vett a rendezvényen. (Dec. 4-én) Dec.5-én megérkezett a Mikulás is, akit az iskolásokkal együtt vártunk, és köszöntöttünk. Dec. 9-én Orsi előadóművész zenés műsorán szórakozhattak az óvodások, és az iskolások! Adventi délutánnal hangolódunk a szeretet ünnepére, az óvodában, ahol a szülőkkel közösen alkotunk ajándékokat, amit hazavihetnek majd, és díszíthetik vele otthonukat. Hagyományos Karácsonyi Ünnepünk, melyre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk (december 19-én d.u.3 órától). Az év legszebb ünnepének közeledtével Áldott Karácsonyt, és Békés Boldog Új Esztendőt kívánok a magam, és kolleganőim nevében minden kedves Tiszaladányi lakosnak december 5. Mezei Miklósné

6 Oldal 4 Tiszaladányi hírek Iskola A decembert több okból is nagyon várják a gyerekek, hisz ekkor érkezik hozzánk a Télapó, készülünk karácsonyra, s nem utolsó sorban a várva-várt téli szünet is ebben a hónapban kezdődik. A Télapót versekkel, dalokkal köszöntjük, érkezése előtt díszítjük a termeket, mikulás figurákat, ajándékokat készítünk. A csomagokat, mint minden évben most is az ősszel megszervezett és lebonyolított bálunk bevételéből vásároljuk meg a gyerekeknek. Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik akár támogató jegyek vásárlásával, akár tombolatárgyak felajánlásával, illetve a bálon való részvételükkel támogatták iskolás tanulóink javára szervezett rendezvényünket. Folyamatosan készülünk a Karácsonyra, hogy méltóan ünnepeljük iskolai keretek között Jézus születését, a szeretet ünnepét. Saját készítésű díszekkel feldíszítjük iskolánk fenyőfáját, majd körbeállva versekkel, énekekkel ünnepeljük azt meg. Ebben a tanévben is sütünk majd a gyerekekkel mézes süteményt, melyeket festéssel, ragasztással teszünk majd még színesebbé, hogy minél több formában díszíthessék akár az iskolai, akár az otthoni fenyőfákat. A téli szünet előtti héten pedig már nagy lelkesedéssel készülődünk és próbálunk a már mondhatni évtizedek óta hagyományként megrendezett Téli műsoros estünkre. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy községünk minden lakosát nagyon sok szeretettel meghívjunk a én este 18 órakor kezdődő műsorunkra a Győri Elek Faluházba. Olekszáné Bényei Erzsébet tagintézmény vezető

7 I. évfolyam 2. szám Oldal 7 Készüljünk fel a téli hónapokra! Hogyan erősítsük immunrendszerünket? Az őszi, téli hónapok beköszöntével egyre többen fáznak meg, folyik az orruk, köhögnek, vagy roszszabb esetben vírusfertőzés miatt esnek ágynak. Az immunerősítés alapköve a helyes táplálkozás. A bélrendszerünkben dől el, hogy a szervezetünk mennyi vitamint, ásványi anyagot képes majd hasznosítani. A bélflóra nem csak a táplálék lebontásában vesz részt, hanem képes a nemkívánatos baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal szemben megvédeni. A bélflóra megóvása érdekében együnk naponta élőflórás joghurtot és rostban gazdag zöldséget, gyümölcsöt ( cékla, retek, káposzta, hagyma, fokhagyma, savanyú káposzta, alma, száraz bab, lencse).étkezési korpa fogyasztása segít a méregtelenítésben és segíti a normál vérzsír és vércukorszint kialakulását. Töltsünk minél több időt a friss levegőn, mozogjunk (séta, kerékpározás) a szabadban. Ügyeljük a megfelelő réteges öltözködésre. Érdemes rendszeresen szaunába járni, ami nagyon hatékony méregtelenítő, immunerősítő és értorna. Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztás, 2-3 liter, amiből 2 liter tiszta víz. Cukros üdítő helyett mézes teát igyunk. Hideg téli estéken készítsünk fűszeres forralt bort! Tartsuk a kapcsolatot a barátainkkal, beszélgessünk, nevessünk sokat! Nagyon fontos a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás. A higiénés szabályokat tartsuk be! -Gyakran mossunk kezet meleg vízzel és szappannal! Szükség esetén használjunk kézfertőtlenítőt! (tömegközlekedési eszközök használata után, egészségügyi intézményekben örtént látogatás után) -Köhögéskor, tüsszentéskor mindig használjunk zsebkendőt, lehetőleg papírzsebkendőt. -Használat után a zsebkendőt azonnal dobjuk zárt szemeteskosárba. -Lehetőleg kerüljük az influenzás betegekkel történő érintkezést! -Munkahelyünkön rendszeresen tisztítsuk a gyakran használt tárgyakat, sok ember által megérintett felületeket ( pl. asztal, billentyűzet) -Otthon és munkahelyünkön szellőztessünk minél gyakrabban. Idősek, gyerekek számára valamilyen multivitamin készítmény ajánlott, ami erősíti az immunrendszert. Áldott, békés Karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET kíván Csurgó Gáborné a település védőnője Káposztás gersli: -500 gr gersli( előző este beáztatom) -2-3 fej hagyma -1 fej fokhagyma -tenyérnyi édes káposzta -só, bors(ízlés szerint) -kk. bazsalikom, kk. majoranna, kk. köménymag, kk. rozmaring -olaj Megdinsztelem a hagymás zsiradékon a káposztát, majd ráteszem a gerslit, és felengedem annyi vízzel, hogy ellepje percig kevergetve főzöm, majd lefedem és elzárom alatta a gázt. Fűszeres forralt bor 7,5 dl vörösbor 3 dl víz vagy fehér bor 6-7 evőkanál cukor 6 szem szegfűszeg 1 rúd fahéj 4 szelet citromkarika Elkészítés: A bort felmelegítjük a vízzel, a cukorral, a fahéjjal és a szegfűszeggel. Forrnia nem szabad! Végül belekeverjük a citromkarikákat.

8 TISZALADÁNY KÖZSÉG KÖZÉLETI LAPJA A lapot kiadja: Győri Elek Faluház Telefonszám: Tisztelt Tiszaladányi katolikusok! Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy december 1-től a katólikus egyházfenntartói díjat Sajtos Tibornénál lehet befizetni összege 2000 Ft. Katolikus egyház képviselő tagjai: Bényei Sándorné ( Nórika) Id. Csarni Sándorné Fincziczki Bertalanné Id. Kecskés Jánosné Liszkainé Czibak Andrea Sajtos Tiborné A katolikus karácsonyi alkalmak: Éjféli mise, melyre lehet jelentkezni nálam az Idősek Klubjában, mindenkit szeretettel elviszünk reggel 8 óra, mise az Idősek Klubjában. Liszkainé Czibak Andrea Tisztelt Tiszaladányi katolikusok. Hirdetések, közlemények leadhatók a Győri Elek Faluházban Szeretném, ha végre méltó helyen, egy katolikus imaházban gyakorolhatnánk a vallásunkat. A régi tejcsarnok átalakításával átépítésével kapcsolatban szeretnék egy gyűlést összehívni! Kérek minden Görög és Római katolikust jelezzék felém név szerint kik azok a hívek, akik ezen egyházak tagjai. Hamarosan elkészülnek a látványtervek az imaházról. Amikor készen lesz, akkor összejövünk és közösen megbeszéljük. Remélem a jótékonysági bál bevételéből a tervezést és az engedélyeztetést meg tudjuk oldani. Ha előkészítjük a pályázat kiírásáig, akkor már a beadással nem kell kapkodni és tudunk egy nyerő pályázatot összeállítani. Utána járok, hogy esetleg kell e valamilyen szervezetet létrehozni. El kell indulnunk, hogy egy szép imaházunk legyen! Felveszem a kapcsolatot az egyházak megyei vezetőivel, hogy támogassanak bennünket a megvalósításban. Remélem, hogy ez a tekintet, amit a dombormű áraszt, megnyugvást hoz a lelkekben. Ennek a másolatát szeretném a leendő ökumenikus imaházunk oltárképének a két ikon festménnyel. Dicsértessék a Jézus Krisztus Pásztor Miklós

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók!

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XI. évfolyam 2. szám - 2013. december Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! A nyár közepén megjelent Hírmondó óta eltelt időszak eseményeit olvashatják

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 5. szám 2009. december K e l l e m e s k a r á c s o n y i ü n n e p

Részletesebben

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

Mártélyi. hírek. s Kedves Mártélyiak! s Együtt a karácsonyfa körül

Mártélyi. hírek. s Kedves Mártélyiak! s Együtt a karácsonyfa körül Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa I. évf. 1. szám 2014. január s Kedves Mártélyiak! 2014 év elején szeretném a jó kívánságaimat kifejezni Önök felé és megköszönni a

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER ÚJSÁG Gazdag Erzsi: Karácsony Szól a csengõ, száll a dal. Itt van a Karácsony. Arany csillag tündöklik a fenyõfaágon. Békés, meghitt karácsonyi

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Színes programok községünkben

Színes programok községünkben IX.évfolyam, 3. szám Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért (Kölcsey Ferenc) Színes programok községünkben

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

./0-1%*!!"#('2 !!"#$%&'()*+,-'( Az MVH által, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től

./0-1%*!!#('2 !!#$%&'()*+,-'( Az MVH által, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től !!"#$%&'()*+,-'( Számomra a karácsony az év egyik legszebb ünnepe. Gyermekként izgatottan számoltam vissza, és vártam a nagy napot, amikor megtelik fenyőillattal a lakás, és persze kifúrta az oldalamat

Részletesebben

Lehalkul a város zaja karácsony estére. Melengeti lelkünket a kicsiny gyertyák fénye.

Lehalkul a város zaja karácsony estére. Melengeti lelkünket a kicsiny gyertyák fénye. Kedves Alattyániak! Ismét eltelik egy esztendő. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Alakuló testületi ülés KÖSZÖNET. Rendelési idő változás! 2014/5. szám

Kedves Besnyőiek! Alakuló testületi ülés KÖSZÖNET. Rendelési idő változás! 2014/5. szám 2014/5. szám Kedves Besnyőiek! A 2014. október 12-én lezajlott önkormányzati választások után első ízben jelentkezik önkormányzatunk időszaki kiadványa, a Besnyői Hírmondó. E helyen is szeretnénk megköszönni

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

M E G H Í V Ó A KÖZMEGHALLGATÁSRA TISZTELETTEL MEGHÍVOM. Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

M E G H Í V Ó A KÖZMEGHALLGATÁSRA TISZTELETTEL MEGHÍVOM. Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja VIII.évfolyam, 3. szám Geszteréd Község Önkormányzata által színvonalas falunap került megrendezésre 2012. augusztus 04-én Geszteréden. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Békés, boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új évet kíván minden lakosnak! Juhász Gyula: Karácsony felé

Sümeg és Vidéke. Békés, boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új évet kíván minden lakosnak! Juhász Gyula: Karácsony felé Sümeg és Vidéke 25. szám 2012. December közérdekû önkormányzati havilap Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll

Részletesebben

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól.

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól. XVII. évfolyam 1. szám 2015. január-február SZIGETBECSEI KRÓNIKA Évértékelés, tervek, gondolatok Véget ért a 2014-es esztendő, eljött a számvetés ideje, s itt az idő az új év tervezésére. Az év utolsó

Részletesebben

Polgármesteri Hírlevél Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 6114 Bugac, Béke u. 10. Tel. 76/575-100, 575-106

Polgármesteri Hírlevél Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 6114 Bugac, Béke u. 10. Tel. 76/575-100, 575-106 Polgármesteri Hírlevél Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 6114 Bugac, Béke u. 10. Tel. 76/575-100, 575-106 XX. évf. 14. sz. sz. TISZTELT BUGACI ÉS BUGACPUSZTAHÁZI LAKOSOK! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Búcsúzik az ősz. Disznóságok. Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére.

MEGHÍVÓ. Búcsúzik az ősz. Disznóságok. Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére. A Bócsai Önkormányzat lapja 2013. december - karácsony hava MEGHÍVÓ Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére. Időpont: 2013. december 20. péntek,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben