Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda. Cím: 1044 Budapest, Fóti u. 35/b, Tel: Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda. Cím: 1044 Budapest, Fóti u. 35/b, Tel: +36-1-2720213. Fax: +36-1-2720214. e-mail: karmelitaovi@gmail."

Átírás

1 Cím: 1044 Budapest, Fóti u. 35/b, Tel: Fax: Adószám: OM: H Á Z I R E N D A Házirend hatálya kiterjed a Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda dolgozóira, az odajáró gyerekekre és szüleikre valamint az óvodát látogatókra szeptember 1-től visszavonásig. Általános információk: Fenntartó: Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek Kongregációja Tartományfőnöknő: Horvath M. Vjekoslava Intézmény neve: Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda Telefon/Fax 06-1/ , 06-1/ Intézményvezető: Miskolczi Éva M. Erzsébet nővér Gazdasági vezető, gyermekvédelmi felelős: Huber Szabó Ottília Könyvelő: Oláh Gáborné Intézmény gyermekorvosa: Dr. Bedők Mária Intézmény logopédusa: Juhászné Könyves Ildikó 06-30/ Gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztőpedagógus: Kasza Brigitta, Kasza Judit 06-30/

2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai: 1. A házirend tervezetét a nevelők és a szülők javaslatainak figyelembevételével az óvoda vezetője készíti el. 2. Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti: - az óvoda vezetője - a nevelőtestület - a szülői munkaközösség vezetősége A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-éig tart. Az őszi zárás időpontja: október november 04. A téli (karácsonyi) zárás időpontja: december január 06. A tavaszi (húsvéti) zárás időpontja: március április 02. A nyári zárás időpontja: július 15 - augusztus 20. A nevelés nélküli napok száma tanévenként öt nap , , , Amelyek időpontját az adott nap előtt egy héttel ismertetjük. Ezeken a napokon a gyermek elhelyezéséről a szülőnek kell gondoskodnia. Az intézmény napi nyitva tartása: (11 óra naponta), a gyermekek hétfőtől csütörtökig 7:00-17:00-ig, pénteken ig tartózkodhatnak az óvodában. A beíratás A gyermeket elsősorban a körzetileg illetékes óvodába kell beíratni. A másik óvodából, körzetből jelentkezőket a beíratás során az óvoda várólistára veszi. A gyerekek felvétele egész évben folyamatos, a beíratás feltétele az eredeti születési anyakönyvi kivonat, a keresztelő levél és a plébánosi ajánlás bemutatása. (Óvodánkban 3-7 éves gyermekeket nevelünk keresztény szellemben.) Az óvodába való felvétel feltétele a szobatisztaság is. A gyermek harmadik életéve betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, de maximum hétéves koráig veheti igénybe az óvodai nevelést. A testvérgyermekek felvételnél elsőbbséget élveznek. Amennyiben a szülő gyermekét másik óvodába kívánja vinni, az új óvoda befogadó igazolását meg kell kérni. 2

3 A gyerekek jogai Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda A gyermek az óvodában emberi méltóságának megfelelő bánásmódban részesül, testi fenyítést, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhatnak vele szemben. Joga, hogy biztonságos, egészséges környezetben, képességeinek, érdeklődési körének, adottságainak megfelelő nevelést kapjon, óvodai életrendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, személyiségét, személyiségének szabad kibontakozásához, családi élethez való jogát tiszteletben tartsák, és - szülei vallási vagy világnézeti meggyőződésének elfogadása mellett - az óvoda szellemiségének megfelelő keresztény nevelésben részesüljön. A gyereket a saját és társai, valamint az intézmény alkalmazottainak testi épségét, egészségét nem veszélyeztető magatartásra neveljük, az e célt szolgáló szabályokat elfogadtatjuk és betartatjuk vele. A nevelő oktató munka minőségét a mobiltelefon használata nem zavarhatja, ilyen készülék csak átfedési időben, a csoportszobán kívül használható, rövid ideig. Az óvoda napirendje Az óvodai napirendet (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás) a gyermekek életkorának megfelelően az óvodapedagógusok alakítják ki., A gyermek az óvoda teljes területét (csoportszobát, öltözőt, vizesblokkot, tornatermet, imaszobát, udvart) igénybe veheti, az intézmény eszközeit (játékok, foglakozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, és azokra vigyáznia kell. A gyerekek által használt helyiségek rendje Azokba a helyiségekbe, ahol a gyermekek tartózkodnak, csak váltócipőben, látogatói papucsban lehet belépni. (A konyha nem tartozik a gyermekek tartózkodási helye közé.) Ha a szülő ebéd után viszi haza gyermekét, 12:30 óráig a portán kell várakoznia, a ig tartó délutáni csendes pihenőt nem zavarhatja. Az uzsonnázás befejeztével, tól folyamatosan, de legkésőbb 17:00 óráig lehet jönni a gyerekekért. (A babakocsit kérjük a portánál letenni.) A szülő megérkezését követően a gyerek legfeljebb még 15 percig tartózkodhat az óvoda területén. Az óvoda iránt érdeklődő szülőket a nyílt napokon fogadjuk, ilyenkor betekinthetnek minden csoport életébe. A szülők számára nem tudunk biztosítani mellékhelyiséget. Az épületben található mosdó a dolgozók számára van fenntartva, ez alól kivételt csak a kismamák képeznek. A munkatársak hozzátartozói csak sürgős esetben jöhetnek be az intézménybe. A gyerekek ruházata A gyermekek megjelenése, öltözködése ápolt, ízléses, életkornak, évszaknak, időjárásnak, valamint a keresztény értékrendnek megfelelő kell, hogy legyen. A gyerek jellel ellátott ruháját, cipőjét a jellel ellátott szekrényben tárolja, felnőtt segítségével. Ruházatát úgy kell összeállítani, hogy az kényelmes, praktikus és könnyen kezelhető (tépőzáras, kapcsos, gumis) legyen. Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy öltöztetéskor kerüljék a vad mesealakok (pókember, batman, dartvader, egyéb robothősök ) által díszített ruhadarabokat. A gyereknek tisztán, ápoltan az időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködve kell az intézményben megjelennie, szekrényében (óvodai zsákjában) mindig legyen tiszta fehérnemű. 3

4 Szükség van az udvaron használt váltóruhára is (télen egyrészes overallra!), amelyben a gyerek kényelmesen játszhat. Kérjük, ezt hetente vigyék haza kimosni. A gyerek fogkeféjét a fertőzések elkerülése, illetve az elhasználódás miatt kérjük legalább kéthavonta cserélni. A gyermekek tetoválást nem viselhetnek, a körmök lakkozása sem engedélyezett. - Ünnepélyeken viseljen ünneplő ruhát (fehér ing vagy blúz, sötét alj) Óvodán belül és kívül viselkedjen életkorának megfelelően, kulturált magatartásával mutasson példát. Étkezés az óvodában A család anyagi helyzetétől függően a gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A szociális segélyezésre, ellátásra való jogosultságot írásban kell kérvényezni az óvodavezetőnél/gazdasági vezetőnél. Amennyiben tej- vagy lisztérzékenység, cukorbetegség diagnosztizált a gyermeknél, úgy számukra az eltérő étkezés megrendeléséről a szülő gondoskodik, miután bemutatta a szakorvos által alátámasztott hivatalos diagnózist tartalmazó dokumentumokat Az óvodában a reggeliztetés ig folyamatos. Tízóraira ( ) a gyerekek napi rendszerességgel gyümölcsöt, zöldségfélét vagy gyümölcslét kapnak, kérjük, kísérjék figyelemmel csoportonként a vitaminnaptárt. Az ebéd :30-ig, a heti étrendnek megfelelően, az uzsonnaidő ig tart. Az ebéd után hazamenő gyerekek szülei becsomagolva vihetik el az uzsonnát. Az étkezési díjat minden hónap 15-ig, előre jelzett időpontokban lehet befizetni. Kérjük, otthonról hozott élelmiszert (csokoládé, cukorka, rágógumi stb.) ne hagyjanak az öltözőszekrényben, és az óvoda területén ne is etessék ilyesmivel a gyerekeket, mert ez nem etikus, balesetveszélyes és akadályozza az óvoda tisztán tartását is. Születésnapi tortákat, süteményeket a vásárlási számlát mellékelve lehet leadni az óvoda konyháján, ezeket az alkalmakat előre kell egyeztetni a csoport óvónőivel! (Az automatából vásárolt italokat a porta területén vagy intézményen kívül legyenek szívesek elfogyasztani!) A távolmaradás igazolása Az intézménybe felvett gyermeknek rendszeresen kell járnia óvodába. Távolmaradását a szülő kérésére 3-5 napra pedagógusa, hosszabb időre az intézményvezető engedélyezi. A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie. A lemondott napokat a csoportszoba előtt található füzetbe kell beírni, vagy, ha a szülő nem tud bejönni az óvodába, telefonon (NEM SMS!) kell jelezni kizárólag a 06-30/ telefonszámon, mindkét esetben ig. Az aznapi ebéd már nem mondható le! A gyermek visszaérkezését egy nappal előbb kell bejelenteni legkésőbb 8.00-ig, a as telefonon. A beteg gyerek Beteg, vagy betegség gyanúját mutató gyermek a saját és a közösség érdekében nem hozható óvodába. Darázscsípés, baleset vagy allergia esetén a szülő köteles gyermekét az óvónő értesítésére azonnal orvoshoz vinni, vagy felügyeletét otthonában ellátni. A betegség miatt hiányzó gyermek csak orvosi igazolás bemutatásával jöhet újra közösségbe. 4

5 A gyereknek gyógyszer az óvodában nem adható be, kivéve, ha rendszeres gyógykezelés alatt áll, ebben az esetben a gyógyszert névvel kell ellátni és gondozónak átadni. A gyermek szekrényében tilos bármilyen gyógyszernek minősülő (orrcsepp, vitamin...) szert tárolni. Fertőző betegség Az intézménylátogatástól el kell tiltani azt a gyereket, aki fertőző betegségben szenved, vagy akinél ennek gyanúja (hányás, hasmenés, láz, szemgyulladás) áll fenn, visszaérkezéskor pedig állapotát orvosi, illetve ÁNTSZ-igazolással kell tanúsítani. Ha bármilyen élősködőt (rüh, tetű, bolha, stb.) tapasztalnak gyermeknél, azt sürgősen jelenteni kell az óvoda felé. A gyermek csak akkor jöhet óvodába, ha élősködő- és serkementes. A 2009/2010 nevelési évtől kezdve a gyermekek kötelezően előírt egészségügyi szűrését (fogászat, látásvizsgálat) az intézmény gyermekorvosa /szakorvos irányításával végzi, vele és védőnőjével is rendszeres kapcsolatot tartunk. Az óvoda kárterítési kötelezettsége Kérjük a szülőket, gyermekükre a fülbevalón kívül ne adjanak más ékszert, nyakláncot, karkötőt, gyűrűt. A gyermek kedvenc állatkáját (hangot nem adó, puha textil játék), takaróját, cumiját behozhatja az óvodába, de az csak alvásnál lehet nála, kivéve, ha beszoktatásról van szó. Ezen kívül kizárólag az óvónő által jelzett projektekhez kapcsolódó könyvek, játékeszközök, kártyák, újságok, stb. hozhatóak be a megadott napon. Az intézménybe hozott egyéb játékokért, értéktárgyakért, ékszerekért, az azokban bekövetkezett esetleges károkért az óvoda nem vállal anyagi felelősséget. Az óvodai elhelyezés megszűnése A gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, ha a szülő felszólítás után sem fizeti meg az óvodai térítési díjat, ha a gyermek egy hónapnál többet hiányzik bejelentés nélkül, ha a gyermek vagy szülei a házirendet rendszeresen, súlyosan megsértik, vagy, ha az év során kötelezőnek mondott szentmiséken kétszer nem jelennek meg. Ha a szülők életvitelükkel az óvodai értékrendet nem támasztják alá, gyermeküket eltanácsoljuk óvodánkból. Szülők az óvodában A szülők kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjék gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének feltételeiről, biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres intézménybe járását. A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény pontjának értelmében, ha a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A 2010/11-es nevelési évtől kezdve a gyermekekkel kötelesek 8.00 óráig beérkezni, a gyermekek biztonsága és a folyamatos reggelizés érdekében ekkor bezárjuk a kaput. A szülő az intézményből való hazamenetelkor köteles minden esetben jelezni az óvodapedagógusnak távozásukat. Szülőktől és a gyermekektől érkezéskor és távozáskor is megkívánjuk a katolikus köszönési formát. ( Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen!) 5

6 A szülő köteles az óvodai térítési díját befizetni. Ennek a kötelezettségnek a kijelölt napokon kell eleget tennie. A nyári időszak alatt öt hétig, valamint a nevelés nélküli munkanapokon a gyermek elhelyezéséről a szülő köteles gondoskodni. A család adatainak (lakcím, munkahely, telefonszám stb.) változását három napon belül jelenteni kell. Azokon a rendezvényeken, melyekre a szülők is hivatalosak, a szülő köteles gyermeke biztonságáról gondoskodni, és az óvoda szabályait betartatni. A szülő jelenlétében a pedagógus mindennemű felelősség alól mentesül. Amennyiben a kistestvér a harmadik hónapos korát eléri, helyhiány miatt a GYES- en, GYED- en, vagy főállású anyaságon, GYET- en lévő és munkáltatói igazolást felmutatni nem tudó szülők ebéd után gyermeküket kötelesek haza vinni. Az évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról,.. alapján a gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő gyermeke napi öt órát tartózkodhat az intézményben. Gyermekükről a szülők csak az érintett óvónőktől, vagy az óvodavezetőtől érdeklődhetnek. A kisegítő személyzet gyermekekről információt nem adhat. Kérjük a szülőket, hogy az óvónőt se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre ne vonják el hosszabb időre a gyermekcsoporttól, még az udvaron sem, mert ez balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés, oktatás folyamatát. Erre a célra a havonta egyszeri fogadóórákat szíveskedjenek igénybe venni, előre egyeztetett időpontban. A szülő köteles bemutatni azt a személyt, aki rajta kívül a gyermeket elviheti az óvodából. Az óvoda erről előre kéri az írásos meghatalmazást, idegennek se írásos, se telefonos üzenetre nem adja ki a gyermeket. A szülők, az ünnepek megfelelő hangulatának kialakításához, gyermeküket öltöztessék sötét aljba, és fehér ingbe/blúzba. VENI SANCTE (évnyitó szentmise), TE DEUM (évzáró szentmise), ALAPÍTÓ ANYA EMLÉKÜNNEPE és egyéb egyházi ünnepeinken a családokkal való közös részvételt hangsúlyozottan fontosnak tartjuk, a részvétel kötelező! Mivel egyházunk parancsa szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelező, a gyermek Szentmise naplót ehhez segítségnek szánjuk, kérjük ennek pontos vezetését. A szülők jogai A szülő joga élni a szabad intézményválasztás lehetőségével, megismerni intézményünk pedagógiai, minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapni az abban foglaltakról. A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, rendszeres, részletes, érdemi tájékoztatást kapjon, a gyermek neveléséhez tanácsot, segítséget adjon, előzetes időpont-egyeztetés alapján, az intézményvezető és az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon/fejlesztéseken. 6

7 A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A szülőknek lehetőségük van rá, és igényeljük is, hogy az óvodában folyó nevelő oktató munkában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös nevelő munkánkat. Az együttműködésre alkalmas fórumok: - szülői értekezletek - nyílt napok, rendezvények - fogadóórák (vezetői, óvónői) - az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések - családlátogatások - társadalmi munkák Az óvodavezetővel való kapcsolattartás előzetes időpont-egyeztetéssel történik, valamint a csoportok szülői értekezletein van rá mód. Az óvodai szülői szervezet Gondoskodó Szülők Köre összekötő szerepet tölt be a szülők és a nevelők között. Ők szervezik az óvodai hagyományos rendezvényeket: szüreti mulatság, kirándulások, jótékonysági est, szülői bál, karácsony előtti munkadélutánok stb. A katolikus óvoda a Házirend betartásával tudja csak ellátni nevelő-oktató munkáját, így ez mindenki számára kötelező érvényű. A szülőktől megkívánjuk a kulturált, példamutató viselkedést, a nővérek iránti tiszteletet csendes beszédet, keresztény köszönési formát (Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen!) tiszteletteljes hangnem használatát, köszönetnyilvánítást, a kihívó öltözet (miniszoknya, mély dekoltázs, haspóló, átlátszó ruhadarabok, stb.) mellőzését, és azt, hogy tartsák tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. (A pedagógus, valamint a munkáját segítő alkalmazottak, technikai dolgozók, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenységet folytató személyek büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak!) A szülő úgy éljen jogaival, hogy azokkal mások és az óvoda közösségének érdekeit ne sértse, valamint másokat ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. Fontos, hogy az óvoda épületének, berendezési tárgyainak megóvását, balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályainak betartását mindenki szem előtt tartsa. 7

8 Hosszú távú dokumentumok: /SZMSZ, Házirend, MIP /tartalmának megismerhetősége Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Helyi Nevelési Programja, Házirendje, Minőségirányítási Programja a szülő számára nyilvános. A házirend egy példányát a beiratkozáskor átadjuk a szülőnek. Dohányzás tilalma Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! Állatok behozatalának tilalma Állatot csak nevelési céllal és állategészségügyi igazolással lehet az intézménybe behozni. Idegenek az intézményben Idegenek, ügynökök az intézményben csak portai regisztráció után tartózkodhatnak. A hirdetőtáblára csak az intézmény profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, az óvoda pecsétjével ellátott reklámanyagok kerülhetnek ki, ha azt a vezető engedélyezi. Bombariadó Minden nevelési év első csoportos szülői találkozóján tájékoztatni kell a szülőket az intézmény bombariadó-tervéről, amely a tűzriadó-terv mellett van kifüggesztve. A bombariadó terve az SZMSZ ben található. Tűzriadó Minden nevelési év első csoportos szülői találkozóján tájékoztatni kell a szülőket az intézmény tűzriadó-tervéről, mely kifüggesztve a bombariadó-terv mellett található, és a tűzvédelmi szabályzatban leírtak alapján történik. Az intézmény zavartalan működése érdekében kérjük a tisztelt szülőket a HÁZIREND pontos betartására! Kelt: Budapest, szeptember 1.. Miskolczi Éva M. Erzsébet nővér óvodavezető 8

9 A Házirend a Gondoskodó Szülők Munkaközössége megismerte és az abban leírtakkal egyetértett. Csíki Babics Márta GSzMK vezető A Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda Házirendjét a Fenntartó megismerte és azzal egyetértve szeptember 1. hatállyal érvényesnek nyilvánítja.... Horvath M. Vjekoslava nővér Tartományfőnöknő 9

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28.

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015 Házirend OM: 201 258 Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozások Az intézmény adatai 3. o 3. o általános tudnivalók 4. o.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013.

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013. BEVEZETŐ Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák! Az óvodai nevelés célja, feladata a 3-7 éves korú gyermekek személyiségfejlesztése. Ennek

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. 2 Kedves Szülők! A Házirend az óvoda nevelő feladatait, a közösségi élet szervezését, lebonyolítását biztosítja.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5.

Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5. Intézmény neve: Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5. 8776 Intézmény OM-azonosítója: 037411 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

ÓVODÁNK HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÓVODÁNK HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÓVODÁNK HÁZIRENDJE KEDVES SZÜLŐK! A házirend az óvoda egyik alapdokumentuma. Tartalmazza azokat az alapvető szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, melyek minden óvodahasználót érintenek. Kérjük a Kedves

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben