Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa december 135. lapszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám"

Átírás

1 Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa december 135. lapszám VISSZATEKINTŐ A 2013-as év utolsó napjaiban számba veszszük az elmúlt egy esztendő történéseit, fontosabb eseményeit és megvalósításait. Ezeknek az összegzésére kértük Rafai Emil polgármester urat. Illendőnek és fontosnak tartom a számadást. Le kell zárnunk ezt az évet, és el kell mondani, a média különböző csatornáin keresztül a városlakóknak, hogy milyen évet is zár a város. Tudniuk kell, milyen nehézségekkel küszködtünk, de azokat a dolgokat sem kell elhallgatni, amelyek megvalósulásának örülhetünk, vagy annak, hogy elkezdődtek. Mondhatjuk, nem kell szégyenkeznünk, mert a 2013-as év, annak ellenére, hogy az a politikai képviselet, amelyhez tartozunk, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, nincs olyan jó helyzetben, hogy kormányzati eszközökkel is segítse a helyi települések fejlődését. Ennek ellenére a 2013-as év bőven hozott kisebb-nagyobb megvalósításokat, és ezek nagyrészt helyi forrásokra, helyi bevételekre alapozódtak. Valóban elég sok munkálatnak nekikezdtünk, és hál istennek elmondhatjuk, hogy sikerült is sokat befejezni, ha nem is az egészet, de a legtöbbet igen. Persze a kisebb munkálatok között voltak olyanok is, amelyek kiemelkedtek, és amelyek hosszú távon fogják szolgálni a székelykeresztúriak különböző igényeit. Nem kezdem elölről, hogy hány járdát, illetve hány utcát aszfaltoztunk, illetve kavicsoztunk le, mert azok szinte mindennapos feladatok, de a nagyobb dolgok, pl. egy piac építése az valószínű, hogy évenként vagy akár 100 évenként egyszer van. Ezért is emlegetem fel újból, mert ez az egyik olyan nagyértékű befektetés, amellyel büszkélkedhetünk, és amely 95%-ban készen áll. Ha elkészül, és az eredeti elképzelés szerint, - hogy legyen a városnak egy modern, a korigénynek megfelelően kiképezett, takaros piaca -, a rendeltetését be fogja tölteni, akkor biztos mindenki meg lesz elégedve, és örülni fog, hogy civilizált körülmények között működik egy tízezres kisvárosban egy ilyen zöldség- és élelmiszerpiac. A ravatalozók építésének a vége felé járunk, a betfalvi ravatalozó is elkészült, át lett adva, és elkezdődött a Szilasi temető szomszédságában építendő ravatalozónak a felépítése. Több olyan kisebb megvalósítás van még, amelyeket talán egy évi beszámolónál nem is kell újra felsorolni, mert aki havi rendszerességgel olvasta a Kisváros tudósításait, vagy követi a város honlapját és a közösségi oldalakat, az láthatja, nem rejtünk véka alá semmit, fotókkal dokumentálva mindent részletesen közzéteszünk. De nemcsak munkálatokból áll az élet, és ez a 2013-as év az az év, amelyben elmondhatjuk, hogy kulturális eseményekben szinte dúskálhatott a kultúrakedvelő közönség. A különböző érdeklődési körű embereknek egyaránt kínáltak szórakozási és művelődési lehetőséget az új kultúrotthonban és a Molnár István Múzeumban tartott különböző műfajú előadások, színházi vagy táncműsorok vagy éppen humoros estek. Remélem, ezen a téren is a 2013-as évben tudtuk teljesíteni az igéreteinket, meg tudtunk felelni az elvárásoknak. Idén is azt az öt-hat, városunkban hagyományokkal rendelkező és nagy tömegeket vonzó rendezvényt sikerült megszervezni, egészen onnan kezdeném, hogy tél vége felé, február közepén disznóvágó versenyt szerveztünk a Zeyk Domokos Iskolában, azután időrendben következett a március 15-i ünnepély, folytatás a 2. oldalon... SZÉKELY SIRATÓ Világháborús emlékműavatás Székelykeresztúr történetébe a képzeletbeli krónikás a 2013-as év egyik legkiemelkedőbb eseményeként biztosan feljegyzi a két világháborúban elesett keresztúri áldozatok emlékére emelt emlékmű november 30-án tartott felavatási ünnepségét. Történelmi pillanat volt, és akik részesei voltak ennek a kegyeletadó eseménynek, és átérezték fontosságát, sosem felejtik el a felemelő érzést, hogy jelen lehettek. Ahogyan büszkék voltak nagyszüleink is, akik szeptember 14-én részt vettek az Országzászló avatásán, mi is elmeséljük majd unokáinknak, hogy ott voltunk, amikor Fenséges alkotás, bronzba zárt fájdalom, mindenkori veszteségeink jelképe a Székely sirató. folytatás a 2. oldalon... Kosztolányi Dezső KARÁCSONY Ezüst esőbe száll le a karácsony, a kályha zúg, a hóesés sűrű; a Lámpafény aranyfika kalácson, a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. Kik messze voltak, most mind összejönnek a percet édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket karcolja éles, kék jégkörmeivel Fenyőszagú a lég és a sarokba ezüst tükörből bókol a rakott fa, a jó barát boros korsóihoz von. És zsong az ének áhitatba zöngve... Csak a havas pusztán, a néma csöndbe sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

2 2. oldal december SZÉKELY SIRATÓ Világháborús emlékműavatás...folytatás az első oldalról Álljon legalább 200 évig Székelykeresztúr főterén, hogy unokáink, dédunokáink és az övéké is láthassák, és büszkén tekintve rá, magyarul mondhassák: nézd, ez az emlékmű, ennek leleplezési ünnepségén ott volt az én dédapám, dédanyám is, van is róla valahol egy megfakult fényképem. A gyönyörű novembervégi napsütésben sokan voltak a főtéren: az áldozatok családtagjai mellett, elöljárók, meghívottak, vendégek, sok-sok székelyruhás iskolás, akik zászlókat tartottak és az emlékmű talapzatánál virágot helyeztek el. Méltóságot adott az eseménynek a székelyderzsi hagyományőrző huszárok lovas felvonulása és a fúvószenekar közreműködése, hiszen hasonlóképpen rezesbandás énekszóval vonultak a háborúba a lelkes székely ifjak, akik közül sokan hősi halottak lettek, és nevük felkerült az emlékműre. Jelen volt az emlékmű készítője, Györfi Sándor Kossuth- és Prima Primissa-díjas karcagi szobrászművész, akinek alkotását ezúttal Bocskai Vince szobrászművész méltatta. Vendégünk volt Plósz Csilla tárogatóművész, a karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatónője, akinek tárogatójátéka végig meghatározta az ünnepség felemelő hangulatát. Györffy András, a Marosvásárhelyi Nemzeti majd azok a rendezvények, amelyek a nyár kezdetét jelentik, a sóskúti fesztivál, a fúvósfesztivál, a Múzeumok Éjszakája, valamint július végén a hagyományos Petőfi-megemlékező ünnepély. Mint minden évben 2013-ban is augusztus első hétvégéjén jól sikerült Kistérségi Napokat, ún. városnapokat szerveztünk, és következtek az őszi megemlékezések az aradi vértanúkra és az 1956-os forradalom hőseire. Decemberben Mikulás-nap volt, és karácsony tövében az adventi karácsonyi vásár az idén is megszervezésre került. Nem mindennapos megvalósítás, és feltétlenül említést kell tenni a közelmúltban, november 30-án zajlott eseményről, amely valóban történelmi pillanat volt Székelykeresztúr életében, az I. és II. világháborús hősöknek állított emlékmű avatóünnepségéről. Én személy szerint büszke vagyok, és örvendek, hogy 100 év távlatában is meg tudott valósulni. Összegezve én azt mondanám még egyszer és ismételve, hogy tényleg eljusson az emberekhez, meg vagyok elégedve a 2013-as évvel is, nem tudjuk milyen lesz a következő, de roszszabb ne legyen! Meg vagyok győződve, hogy a székelykeresztúriak tudnak azzal a gondolattal élni, hogy ha bárkit hoznak a városunkba vendégnek, vagy a Keresztúrról elszármazottak hazajönnek, büszkén mondhatják, hogy szép kis virágzó, fejlődő városkánk van. Sajnos tudjuk, hogy ha egy utca nem gödrös, vagy egy park szép virágos, az még nem biztos hogy mindenkinek az otthoni jólétén is javít, vagy a megélhetési gondjain enyhít. A munkahelyek problémája egy örökös probléma, és általánosan a kisvárosok problémája. Ezirányban még ÖNKORMÁNYZAT Színház Tompa Miklós Társulatának a színművésze Gyóni Géza Csak egy éjszakára című versét szavalta. Az eseményen jelen volt számos elöljáró közül felszólaltak: Répás Zsuzsanna, az anyaországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának helyettes államtitkára, Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, Dr. Verestóy Attila, udvarhelyszéki szenátor, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Rafai Emil ünnepi beszédében kiemelte a nemzet hőseire való emlékezés fontosságát, ez alkalommal a keresztúri családok kebléről kiszakított áldozatokra való emlékezését. A Székely sirató a következő nemzedékeket is emlékeztetni fogja a világ nagy égésének székely áldozataira. Egyúttal megköszönte Györffy Sándor szobrászművész áldozatos munkáját, és a magyarországi támogatók, dr. Fazekas Sándor miniszter és Halász János államtitkár önzetlen segítségét. Az ünnepi beszédeket követően a leleplezett emlékművet megáldották történelmi egyházaink lelkészei, majd a jelenlévők egy perc néma csenddel adóztak a hősi halottak emlékének. Végezetül felolvasásra került az emlékműbe vésett 182 áldozat neve, miközben székelyruhás diáklányok elhelyezték az emlékezés virágait a Székely sirató talapzatánál. Az ünnepséget koszorúzás, székely himnusz és gyertyagyújtás zárta. Sándor-Zsigmond Ibolya VISSZATEKINTŐ...folytatás az első oldalról biztosan van tennivaló, és itt várjuk a segítségét minden olyan felelős szereplőnek, legyen az politikai szereplő, vagy éppen gazdasági szereplő, aki ezen a téren felelős vagy felelőtlen ígéretet tett, hogy váltsa be az ígéreteit, hozzon létre 200 munkahelyet, hozzon létre 5 munkahelyet, vagy 10-et, az mind jól jön a székelykeresztúriaknak, és amit a törvényes keretek engednek, abban mi partnerek vagyunk és messzemenően pozitívan állunk bármilyen szereplőnek az ezirányú törekvéséhez. Továbbra is tartjuk a kapcsolatot mind a magyarországi testvérvárosainkkal kialakult kapcsolatokon keresztül a magyar kormánynyal, mind a bukaresti politikai elittel, mert itt, középen, a Székelyföldön akkor lehetünk gondolom, sikeresek, ha mindenfelé nyitott kapukat vagy ajtókat hagyunk, és bárki kopogtat be rajtuk segítő szándékkal, azt mi fogadjuk, szívesen látjuk, és megpróbáljuk maximális komolysággal meg is valósítani az ígéreteinket. Lejegyezte: Sándor-Zsigmond Ibolya SZÉKELYKERESZTÚR VÁ ROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 119/2013-as HATÁROZAT a 2013-as évi helyi költségvetés kiigazításáról. 120/2013-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról. 121/2013-as HATÁROZAT a 261/2001-es számú haszonbérleti szerződés 17. szakaszának módosításáról. 122/2013-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2014-es évi tervéről. 123/2013-as HATÁROZAT a 2014-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról. 124/2013-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2014-es évre. 125/2013-as HATÁROZAT a 2013-as évi helyi költségvetés kiigazításáról. 126/2013-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő gépek és haszongépjárművek bérleti díjainak jóváhagyásáról. 127/2013-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról. 128/2013-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Szász Gizellának. 129/2013-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak. 130/2013-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kenderesi Ildikónak. 131/2013-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek. 132/2013-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek. 133/2013-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak. 134/2013-as HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sebesi Klaudiának. Anyakönyvi hírek Házasságkötés: Varga-Nagy Ladislau és Sinka Márta Makrai Zoltán és Veres Imola Mátyás Lehel és Szőcs Edit Elhalálozások: Szécsi Ileana Ilyés Berta Bágyi Susana Farkas Irma Biró-Ambrus Ida Tánczos Ida Szász Adalbert Nagyobb Elisabeta Székelykeresztúr, december 12.

3 Székelykeresztúr térségében az elmúlt félévben számos kulturális és szabadidős tevékenység zajlott, melyekről nagyrészt lapunkban is beszámoltunk. Szinte minden községben volt falunap, hagyományos bál, fesztivál, ifjúsági tábor, körzeti szintű vetélkedő, névadó ünnepség, megemlékezés, évforduló, egyházi ünnepekhez tartozó kulturális program. Zajlottak tehát egész nyáron az események a falvakban is. Az őszi és kora téli hónapokra is jutott egy-kettő. Ezek közül megemlíthetjük az énlaki összejövetelt. Szeptember utolsó hétvégéjén ugyanis ismét megszervezték Énlakán a falutalálkozót. Dancs Alpár, helyi vállalkozó és vendégfogadós vállalta idén is, hogy összeseregli az elszármazottakat, a helybélieket, vendégeket hív és kikapcsolódásra, találkozásra biztosít teret. Az énlaki gyökerekkel rendelkező Krisán Csaba is rendszeres résztvevője és közreműködője a pár éves hagyománnyal rendelkező falunap lebonyolításának. Tőle lapunk megtudta, hogy a falutalálkozót Énlakán mindig az őszi hálaadás ünnepével kapcsolják össze, mivel ekkor térnek haza többnyire az elszármazottak. Ez a találkozó nagyon sokat jelent főleg egy ilyen kiöregedni látszó falunak, mint Énlaka, hiszen a szürke hétköznapokban szinte alig látni embert az utcákon, és ilyenkor, mondhatni, megtelik élettel az amúgy nagyon csendes falu tette hozzá Krisán Csaba. Továbbá elmondta, hogy mindnyájuknak nagyon fontosak ezek a találkozások, ugyanis ilyenkor az ember sok-sok régi ismerőssel találkozik és elbeszélget a mindennapi dolgokról. Az idei falunap is, mint minden évben zenés ébresztővel kezdődött, körbejárva a falut ÖNKORMÁNYZAT / TÉRSÉGJÁRÓ december - 3. oldal AZ ELSŐ KERESZTÚRI DÍSZPOLGÁRI CÍM December 11-én volt 70 éve annak, hogy Székelykeresztúr 1943-ban működő tanácsa az első díszpolgári címet adományozta. Nevezetesen Karácson Jenő, miniszteri tanácsosnak, akinek jóindulatú támogatásával jutott akkor először Székelykeresztúr fővárosba is beillő betonúthoz. Karácson Jenő édesapjával, Karácson Endre helyettes államtitkárral gyakran megfordult Keresztúron nagyapja házánál, a református parókián, hiszen Karácson István között keresztúri református lelkész volt, sőt ennek édesapja is, Karácson Mózes Bágyból esperes volt itt 1855 és 1862 között. Az új út abban az időben Keresztúr büszkesége volt, 1321 méter hosszú, 12 és részben 9 méter széles, 400 ezer pengő értékű megvalósítás, amely a főtéren keresztül az unitárius gimnáziumig haladt. A díszpolgári címet adományozó testület kiállított egy díszes, hétoldalas oklevelet, amelyet kézzel írt és rajzolt városunk nevezetes épületeit használva díszítő elemként Nagy Lajos, unitárius gimnáziumi rajztanár. Az oklevélről Nagy Béla fényképésszel másolatot készíttettek és ezt a másolatot őrzi a Molnár István Múzeum fotótékája. Talán nem hiábavaló ilyen kisebb eseményekről is egy-egy évforduló kapcsán megemlékezni, hiszen mindez része városunk történetének. Az oklevelet a decemberi tanácsülésen ismertette és bemutatta Simó Béla tanácsos. Sándor-Zsigmond Ibolya KIS KÖZÖSSÉGEK, ERŐS ÖSSZETARTÁS, VÍG NAPOK és jelezve, hogy aznap valami nagy esemény lesz. Ezt követően a szakácsok jutottak főszerephez. Több székelykeresztúri vállalkozó baráti és családias kis csapatokba verődve vett részt a finom ízek vetélkedőjén. Miközben ügyeskedtek a bográcsok mellett, az alatt a fúvószenekar szórakoztatta a közönséget. Továbbá a küsmödi férfikórus fokozta a hangulatot, majd a betervezett repertoár eléneklése után, közkívánatra a jelenlévőkkel közös nótázásba kezdtek. A főzőverseny eredményhirdetése után ügyességi vetélkedőkre került sor (favágás, kötélhúzás, sörivó verseny stb). A jó hangulatú és a térség legcsaládiasabb légkörű falunapját, az énlaki falutalálkozót este bál zárta. November 23-án az Erzsébet-kutat ünnepelték. Székelykeresztúr, Betfalva, Bözsefalva, Kis- és Nagygalambfalva, valamint Erzsébet-kút lakói vettek részt a településhez tartozó Erzsébet kútjának 110 éves évfordulóján. Sándor József, székelykeresztúri utász is megemlékezett a forrás kiépítéséről. Elmondása szerint ban kezdték meg a kisgalambfalvi híd elkészítésének munkálatait, s már ez előtt gondolt arra, hogy az Erzsébet-kutat ki kellene építeni, hogy a munkások könnyebben jussanak vízhez. Egy kedves történetet is megosztott a jelenlévőkkel, miszerint a kút tetején egy rovásírásos felirat található, amely a székely himnusz egyik sora: Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenem. A román titkosszolgálat erről azt állapította meg, hogy valamiféle vallási felirat ennek köszönhetően maradhatott továbbra is a kúton az írás. Erzsébet-kút közigazgatásilag Székelykeresztúrhoz tartozik, a kúttal viszont a kisgalambfalvi közbirtokosság rendelkezik. A szombati programon a főzőműsor mellett a keresztúri Polgári Fúvószenekar előadása, Demeter Judit Emese szavalata, majd a Pipacsok Néptáncegyüttes előadása szórakoztatta mindazokat, akik az Erzsébet-kúti napra látogattak. A decemberi események egyike kistérségünkben a Gagyban megrendezett Adventi vásár volt, melyet a gagyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet szervezett december 8-án, advent második vasárnapján. 12 órai kezdettel a helyi Bán József Művelődési Otthon klubterme adott otthont az eseménynek. A szervezők az ünnepre való további ráhangolódással és kézműves portékákkal vártak minden érdeklődőt. Az adventi vásár mint kezdeményezés térségünk más részén, a Nyikó mentén már tavaly is nagy sikernek örvendett. És nemcsak vásárok, hanem az adventi vasárnapok is meghitt ünnepekre való felkészülést nyújtottak, többek közt Szentábrahámon vendégszerepelt, ünnepi műsorral lépett fel az adventi istentiszteletek keretén belül a Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet, negyedik vasárnapra pedig a Székelykeresztúri Unitárius Kórus kapott meghívást. Várhatóan a következő hónapok is eseménydúsak lesznek, disznóölések, hagyományőrző téli programok, helyenként, a még mindig élő hagyományok, kántálások, karácsonyi koncertek és előadások, majd farsangi és kosaras dínomdánomokra, színdarabos műsorokra, mulatságokra is számíthatunk a kisebb falusi közösségek példás összetartásának jegyében. Keszey Judit, X. Mikulásnap A városi szintű mikulásosdi betöltötte kerek 10 évét. Az elmúlt években minden december 5-én a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség szervezésében és a helyi önkormányzat támogatásával ellátogatott a keresztúri és környékbeli gyerekekhez az a Mikulás, mely kisebb kulturális, zenés-táncos, verses-énekes gyermekműsorokkal, édességekkel, meglepetésekkel, jó hangulattal a puttonyában örvendeztette meg a kicsiket. Idén a városi sportcsarnokban zajlott a rendezvény, ahol hozzávetőlegesen 300 személy, kicsik és nagyok egyaránt várták a nagyszakállút, és nézték végig a Kispipacsok és a rugonfalvi Forgórózsák Néptáncegyüttesek több mint fél órás előadását. Ezután érkezett meg a Mikulás, aki hó híján tűzoltóautóval utazgatott, villámként jött, és villámként távozott az eseményről, hiszen a térségben még több gyereket is meg kellett látogatnia. A X. Városi Mikulás-nap megszervezésében közreműködtek a Villám Önkéntes Tűzoltók, akik mint krampuszok szaloncukrot osztogattak az összesereglett gyerekhadnak. Záró akkordként minden résztvevő apróság édes finomságokkal és apró örömökkel távozhatott, mint eddig minden december 5-én az elmúlt tíz év során.

4 4. oldal december DIÁKVILÁG Zeyk Domokos Technologiai Liceum December 12-én ötödik alkalommal lehettünk házigazdái a Hargita Megyei Tanfelügyelőség Magyar Nyelv és Irodalom Szakosztályával közösen szervezett Szakközépiskolások megyei szintű irodalmi vetélkedőjének. Ezúttal Eötvös József születésének 200. és Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára emlékeztünk. Versenyfeladat volt egy Eötvös József vagy Weöres Sándor életrajzával, munkásságával kapcsolatos bemutató elkészítése, s egy szabadon választott Weöres Sándor-vers elmondása. Dáné Szilárd, magyar szakos tanfelügyelő által összeállított és minden szakközépiskolába kiküldött CD segítségével készülhettünk az életrajzi adatokból, elmondott és énekelt Weöres-versekből. El kellett olvasni Eötvös József három novelláját, kultúra és neveléssel kapcsolatos tanulmányait, verseit, megnéztük A falu jegyzője című tévéjátékot, s a magyar történelmi arcképcsarnok Eötvös Józsefről szóló dokumentumfilmjét, de számítanunk kellett arra is, hogy a versenyen előfordulhat bármilyen más, a megadott anyagból hiányzó, de általános műveltségi feladat vagy kérdés. Kemény, komoly felkészülés után, szép, színvonalas, szoros versenynek lehettünk szemtanúi. A maximális 85 pontból 71-gyel első helyezést ért el a székelyudvarhelyi Kós Károly, 70 ponttal második a szintén székelyudvarhelyi Eötvös, és 67 ponttal harmadik a székelykeresztúri Zeyk csapata. Dicséretet kaptak a csíkszeredai Veczel József Szakközépiskola tanulói. Iskolánkból nyolc diák vállalta a felkészülést Antal Erzsébet és dr. Zsidó Ferenc irányításával, végül csak hárman vehettek részt a versenyen: Fábián Hermina Hajnalka X., Barabás Dénes XI. és Tutó Tímea XII. közgazdasági szakosztályos tanulók. Büszkék vagyunk rájuk, hogy játékból, zenéből, irodalomból, általános műveltségből és kitartásból is becsülettel teljesítettek. Antal Erzsébet Petőfi Sándor Általános Iskola Adventi csillagok a Petőfiben November 28-án iskolánk és a Református Egyház szervezésében zajlott az Adventi koszorúkészítés. Több mint 200 csodálatos adventi koszorú készült szülők és pedagógusok segítségével. Az ünnepre hangolódva a III. B és IV. B osztályosok Luca-napi népszokásokat mutattak be. Nagy sikernek örvendett a Napsugár Napközi pedagógusai által szervezett adventi vásár is december 6-án a Diáktanács Mikulás-bulit szervezett az V-VIII. osztályosoknak. A jó hangulathoz hozzájárult maga a Mikulás is. Ezen a napon a székelykeresztúri Szent Kereszt Kolping Család és a németországi Kolping támogatásával a Mikulás minden petőfis és Napsugár napközis gyereket megajándékozott. Köszönjük szépen a szép ajándékokat, kedves Kolping-Mikulás! December 6-án Szentegyházán Mártonffi János Kupa minifutballtorna zajlott. Az V-VI-os korcsoportban iskolánk csapata a harmadik, a VII-VIII-os korcsoportban pedig a második helyen végzett. December 7-én tartották Székelyudvarhelyen a Mesék szárnyán országos mesevetélkedő középdöntőjét, ahonnan a IV. B osztály Garabonciás nevű csapatának Baksa Andrea, Csomor Attila, Kányádi Kincső, Orosz Rita Viktória sikerült továbbjutnia a döntőbe. A Barangolás meseországban című vetélkedőn, a Petőfi dísztermében, ahol ez alkalommal tizenegy iskolából közel ötven harmadik és negyedik osztályos tanuló mérte össze képességeit, I. helyezett lett iskolánkból a Meserajongók csapat: Baksa Andrea IV. B, Kányádi Kincső IV. B, Albert Loránd III. B. A Kriza János Országos Balladamondó és Mesemondó Versenyen, Sepsiszentgyörgyön Mátéffy Kund negyedikes tanuló dicséretben részesült, valamint az F. Diósszilágyi Ibolya Meseíró Emlékversenyen, Nagyváradon Mecseneró Kamilla negyedikes tanuló szintén dicséretben részesült. Október 23-án, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola történelmi vetélkedőjén iskolánkból a IV. B osztály háromfős csapata: Baksa Andrea, Csomor Attila és Kányádi Kincső dicséretben részesült December 14-én az Erdélyi Magyar Matematikaverseny megyei szakaszán a Márton Áron Gimnáziumban, Csíkszeredában méltón képviselték iskolánkat Egyedfi Tamás V. C osztályos, illetve Simó Boglárka, Jakab Anett VIII. B osztályos tanulók. Iskolánk hetedikesei karácsony küszöbén, az elcsendesedés idején, december 19-én Amiről a csillagok beszélnek című háromrészes színdarabbal köszöntötték szüleiket, tanáraikat és bebizonyították, hogy lelkileg is felkészültek a Jézus Krisztus születésének csodájára. Itt az idő, hogy egyetlen csillagra figyeljünk mindannyian! A P.S.Á.I. békés, boldog karácsonyt kíván mindenkinek! Páll Emese Berde Mózes Unitárius Gimnázium... az angyal eljött, és szállást keres az emberek szívében az isteni Gyermek számára. (Makkai Sándor) Adventi vásár Idén immár nyolcadik alkalommal szerveztük meg iskolánkban az Adventi vásárt, melyre közel 500 gyermek és felnőtt látogatott el. A csodás hangulatot átélni csak ott helyben lehetett a gyertyafényben ragyogó előtérben, a gyermekénektől csengő díszteremben, a zsúfolásig telt műhelyekben, a finomságokat és karácsonyi kellékeket kínáló árusok asztalainál, karácsonyi, adventi zenét hallgatva. Együtt indultunk el a várakozás útján és kívántuk egymásnak, hogy a keresés a megtalálásban teljesedjen ki, a magány pedig a szeretetben, a családban és az emlékekben oldódjon fel. A karácsony a szívben él Az adakozás boldogsága idén is elhozta közénk a karácsony üzenetét. A vakációt megelőző napon az iskola közössége lélekemelő ünnepségen vett részt az unitárius templomban, mely alkalommal Andrási Benedek lelkész, iskolánk aligazgatója tartott áhítatot. A rendezvényt Rafai Emil, városunk polgármestere is megtisztelte jelenlétével. Varró Margit igazgatónő örömmel jelentette be, hogy a Bethlen Gábor Alap által kiírt pályázatokból kettőt sikerült megnyerni, így a Szakterem a minőségi oktatásért pályázat segítségével felújításra került a földrajz-történelem szakterem. A pályázat összege Ft, melyből a technikai felszereltség bővítése, a bútorzat elkészítése, a terem feljavítása valósult meg. Az Esély az elemiseknek pályázat Ft értékben tette lehetővé a kisdiákok közösségének megajándékozását egy laptoppal és két projektorral, melyeket Bartha Márta és Bölöni László tanítók vettek át. Hét éve Sipos István tanár kezdeményezésére indult útjára a Kis csomagban nagy szeretet elnevezésű projekt. Azóta a mindenkori diáktanács a felelős tanárok irányításával továbbviszi ezt a tevékenységet, melynek célja az elemis diáktársak megajándékozása. A IX-XII. osztályosok nagy szeretettel készítik el a csomagokat a kicsik számára. Hogy azok átadása minél bensőségesebb legyen, iskolánk kórusa Nagy Levente tanár vezetésével karácsonyi dalokat énekelt, az alkalomhoz illő versek kíséretében. Nagyobb diákjaink is apró figyelmességben részesültek. Bartha Márta, Demeter Annabella, Székely T. Anikó

5 DIÁKVILÁG / KULTÚRA december - 5. oldal Orbán Balázs Gimnázium Mozgalmas időszaknak bizonyult az elmúlt hónap is iskolánk életében. Közel 100 kisdiák részvételével került megrendezésre a 20. Killényi Imre Labdarúgó Torna, ahol iskolánk csapatán kívül 4 kistérségi és 1 magyarországi iskola mérte össze focitudását. A két csoportban zajló mérkőzéseket követően a csoportok legjobbjai játszották a kisdöntőt és döntőt, ahol remek csapatjátékkal lett első iskolánk csapata. Őket követte a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Benedek Elek Általános Iskola és a szolnoki iskola csapata. A különböző versenyekről is nagyszerű eredményekkel tértek haza kisebb és nagyobb diákjaink: az elemis diákok közül Buzogány Bendegúz Atanáz a nagyváradi meseíró verseny országos szakaszán Macki, a Pet című meséjét mondta el, mellyel felhívta az emberek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre. Meséjét oklevéllel és ajándékokkal jutalmazták. Az V-XII. osztályos matematikusok a Baróton megszervezett körversenyen nyújtottak kiemelkedő teljesítményt, ahol a 8 résztvevő iskola diákjai közül a legjobbak között végzett Tóth Emőke (I. hely), Csáki Tamás (II. hely), Gergely Szabolcs, Palkó Botond, Vass Zoltán (III. hely) és Patakfalvi Fruzsina (dicséret). A TUDEK erdélyi döntőjén Kacsó Tímea dolgozatával a Sapientia Egyetem különdíjában részesült. Sok szép szavalatot hallhattunk az iskola és a térség legjobb versmondóitól: november 23-án, az általános iskolások versenyén diákjaink közül Pálffy Klaudia és Moldován Szeredai Eszter szerepelt a díjazottak között, a líceumi diákok Hogy jusson vers mindenkinek versenyén pedig Bertalan Tímea, Kacsó Tímea, Kedei Csenge, Deák Kamilla, Fodor Lóránt, Kinde Tímea. A Kifitud-Kifilát térségismereti versenyen diákjaink a TV-reklámszerűen bemutatott termékükkel bizonyultak a legkreatívabbaknak. Nagyszerű műsorral tisztelegtek XI-es diákjaink a nagykorúvá váló diáktársaik előtt, akik később táncukkal kápráztatták el a több mint fél ezres közönséget. A IX. B-sek jótékonysági estet szerveztek a rászoruló diáktársaik támogatásáért, míg a X. B-sek a fiatfalvi nyugdíjasokat örvendeztették meg. Demeter Levente Advent a Mesevárban A karácsonyra készülve mindenki szükségét érzi a közös várakozásnak, készülődésnek, a lakás kidíszítésének. A Mesevár Napközi Otthon óvodásai és munkaközössége, a szülőkkel együtt, évről évre közösen hangolódnak rá a karácsonyra, mely tevékenységek már hagyományossá váltak nálunk. Az Adventi készülődés, családi alkotó napok elnevezésű projektünket immár kilencedik alkalommal támogatta Székelykeresztúr Város Önkormányzata és a Mesevár Egyesület. Az idei évben december 10. és 11-én a délelőtt megszervezett tevékenységek során a nagyobb óvodások a decoupage technikáját alaposan elsajátították. A munkát a csoportvezető óvónők irányították, segítették, előzőleg ők is alaposan elsajátítva a decoupage technika fortélyait. December 10-én a Ludas Matyi nagycsoport, a Csillagszem óvodai csoport és a román csoport gyerekei büszkén és boldogan vitték haza a saját készítésű és díszítésű faliképeket. December 11-én a Csizmás Kandúr nagycsoport gyerekei ugyancsak büszkén és boldogan vitték haza a saját díszítésű mécseseiket. Másnap nagy örömmel számoltak be a gyerekek arról, hogy este a délelőtt készített mécses fénye mellett hallgatták a mesét és aludtak el december 11-én, szerdán 13 órától került megrendezésre a tolerancia napja, Legyünk toleránsak! felhívással. A programon V-VIII. osztályos gyerekek vettek részt, ahol alkalmuk volt ismerkedni az emberi jogokkal, ugyanakkor lehetőségük nyílt arra, hogy megtapasztalják milyen korlátok között élnek a sérült társaik. A Berde Mózes Unitárius Gimnáziumból, az Orbán Balázs Gimnáziumból és a Petőfi Sándor Általános Iskolából 8-8 diák érkezett, évfolyamonként két gyerek. Ugyanakkor jelen voltak a Gondviselés Segélyszervezet Hisszük, hogy fontosak nevű programjában résztvevő fiatalok. A rendezvényt elsőként Nagy Géza Attila, az Erdélyi Ifjúság Egyesületének elnöke köszöntötte, melyet Gagyi Réka köszöntője és programismertetője követett. A köszöntők után forgószínpad várta a gyerekeket, négy állomással. Az December 12-én Családi alkotó délutánra került sor. A napközi mind a nyolc csoportjában a szülők és a gyermekek ablakdíszeket, asztali díszeket, mécseseket, karácsonyfadíszeket, karácsonyi képeslapokat és egyéb, az ünnep hangulatát idéző alkotásokat készítettek. Ezen a délutánon a szülő és gyermek tökéletes öszszhangban alkottak a karácsonyi dallamok ritmusára, és bizony a közös éneklés öröme és élménye sem maradt el. Köszönünk minden anyagi és erkölcsi hozzájárulást, mely segítette, hogy ez a rendezvényünk, mely már hagyományossá vált a napközinkben, az idén is létrejöhetett és megvalósulhatott! Bartos Csilla Legyünk toleránsak! elsőben az emberi jogokról beszélt Nagy Géza Attila. A másodikban László Laura iskolapszichológus mutatott a gyerekeknek videókat a toleranciáról, az elfogadásról, melyeket azután megbeszéltek. A harmadik színpadon Fülöp-Pál Éva szociálpedagógus, nevelési tanácsadó tartott csoportos foglalkozást játékokkal fűszerezve, melyek arra voltak hivatottak, hogy SYNERGY December 14-én az Erdélyi Ifjúsági Egyesület találkozót szervezett a Székelykeresztúron és környékén működő intézmények, civil szervezetek vezetőinek, ahol a SYNERGY elnevezésű projektjét mutatta be. A találkozón 12 intézmény vett részt, összesen 23 személy, akik megismerkedtek a 2 éves futamidejű Grundtvig partnerségi együttműködéssel, amely az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. A partnerségbe öt ország kapcsolódott be: Olaszország, Portugália, Finnország, Lettország és Románia. Nagy Géza Attilától, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület elnökétől megtudhattuk, hogy a projekt alatt több helyi képzést fognak tartani, valamint egy nemzetközi találkozó is megszervezésre kerül Székelykeresztúron, ahová a partnerországok intézményvezetői jönnek el. A projekt célja hogy az európai lehetőségek kihasználásával, a partnerországokba való kiutazásokkal, tapasztalatcserékkel, képzésekkel a helyi közösség javára fejlesszék Székelykeresztúr intézményeit, civil szervezeteit. A találkozón ismertetésre került a projekt programja, helyi képzések témái, időpontjai. A találkozó végén kötetlen beszélgetés közepette ismerkedtek egymással a civil szervezetek, intézmények képviselői. az elfogadás érzését még inkább erősítsék a gyermekekben. A negyedik, egyben utolsó állomáson a gyerekek az irányításom alatt fejlesztő játékokat próbálhattak ki, bekötött szemmel, illetve mozgást, járást segítő eszközökkel ismerkedhettek, közlekedhettek. Így megtapasztalhatták, hogy mit jelent, ha valaki korlátok között éli mindennapjait. A program végén tea és sóskeksz várta a négy színpadot megjárt diákokat. A programokat sikerrel zártuk. Úgy érezzük, hogy a gyerekek megértették a rendezvény üzenetét, és reményeink szerint a jövőben gondosan beépítve a mindennapjaikba élik meg az elfogadás, tolerancia érzését. Szervezők: Erdélyi Ifjak Egyesülete, a Gondviselés Segélyszervezet és a SzÉDIT Balogh Réka

6 6. oldal december KIFITUD-KIFILÁT negyedszer A mai világban szinte kihívás megszerettetni az olvasást a gyerekekkel, hiszen már sokkal több lehetőségük van kikapcsolódni, információt szerezni. Ott van a televízió, a számítógép, az internet és a különböző technikai csodák, amiket a gyerekek használnak, és ami elveszi az idejüket a hagyományos olvasástól. Az olvasásszeretet otthon, illetve az alsó tagozatban dől el. Ha elérjük azt, hogy az olvasás örömet és ne feladatot jelentsen, a gyerek előbb-utóbb rátalál az őt érdeklő művekre, és megszereti az olvasást. Ezért is született meg egy olvasótábor gondolata, amihez nagyobb teret adott és több lehetőséget nyújtott egy pályázati kiírás. A Balassi Intézet felhívására egy projektet készítettünk KULTÚRA Gördülékenyen zajlott pénteken, dec. 6-án a 4. KIFITUD-KIFILÁT térségismereti vetélkedő, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség szervezésében. Idén Nagygalambfalván mérték össze ügyességüket, rátermettségüket és tudásukat a térség 9 iskolájából érkező 5-7. osztályos diákok. A téma Galambfalva község volt, egy rövid feladatlap megoldása után a csapatok a faluból kellett gyűjtögessenek, interjút készítsenek a helybéliekkel, majd otthonról hozott befőttek elkészítési folyamatát mutatták be. TV-reklámszerűen bemutatott termékükért az OBG-sek a legkreatívabbaknak bizonyultak, és ez mellett a leggyorsabban teljesítették a feladatokat, próbákat. A begyűjtött pontszámok alapján a 3. lett a Berde Mózes Unitárius Gimnázium csapata, 2. helyen végeztek a kissolymosiak, és a legtöbb pontot az Etédiek szerezték. A szentábrahámi csapat a legtöbb információt tanulta meg és adta vissza Galambfalváról és Szentábrahám községről, ők a legfelkészültebbeknek bizonyultak. A leglelkesebbek a székelyszenterzsébeti gyermekek lettek, Újszékely csapata volt a legváltozatosabb-legszínesebb, kőrispatakiak a legbátrabbak, a legjobb házigazdák pedig a galambfalviak voltak. Ami még érdekessé tette a vetélkedőt, az a saját településekről hozott régi és új fotók bemutatója, és a Galambfalva községről szóló rövidfilmvetítése. A versenyzők a galambfalvi születésű Kányádi Sándor verseivel is készültek, egy rögtönzött szavalóverseny is a feladatok egyike volt. Áthasznosítási kézimunkás foglalkozás alatt I. Olvasótábor az Orbán Balázs Gimnáziumban Olvasónak nem születik az ember, az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye (Tóth Tibor műfordító) el és adtunk be, amit a pályáztató háromszázezer forinttal jutalmazott. Táborunkat az őszi vakációban tartottuk meg a gimnázium könyvtárában, 23 alsó tagozatos kisdiák számára, Szávuly Emese tanítónő segítségével. A tábor fő célja nemcsak az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, a gyermekek könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek elmélyítése volt, hanem gyermekkönyvtárunk állományának bővítése, frissítése is. Ezalatt a három nap alatt különböző tevékenységek zajlottak. Minden reggelt beszédtechnikával kezdtük, de volt itt értő olvasás is, amit feladatlap megoldása követett, meseillusztráció-készítés, egyperces mese, feldarabolt mese, könyvturkáló az új könyvekből, Születésnapot ünnepelt az Őrangyal program az EVS-önkéntesek hulladékokból pénztárcakészítést tanítottak. A vetélkedő után Moldován Eszter, az Orbán Balázs Gimnáziumból érkező csapat egyik tagja meghívást kapott a Vox Rádió december 9-i reggeli élő műsorába, ahol beszámolhatott élményeiről és a versenyről. népdaltanulás és sok-sok játék. December 4-én sor került a tábor végleges lezárására, amikor a szülőknek, nagyszülőknek és minden érdeklődőnek bemutattuk, hogy mit is tevékenykedtünk a tábor ideje alatt. A szöveges és fényképes prezentációt egy ludas játékkal és az Aranyszőrű bárány mese dramatizálásával zártuk. Hatos Melinda december 13-án került sor az Őrangyal program 7. születésnapjának megünneplésére Székelykeresztúron, a Súlyosan Fogyatékos Gyermekek Elhelyező Központja és a Gondviselés Segélyszervezet szervezésében. Az immáron hagyományosnak mondható rendezvényre fél ezer mozgásukban vagy értelmükben akadályozott gyermek és felnőtt vett részt egész Hargita megyéből. A rendezvényt köszöntötték: Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, id. Szombatfalvi József, a Gondviselés Segélyszervezet elnöke, Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője és Feleki Ildikó, a Súlyosan Fogyatékos Gyermekek Elhelyező Központjának igazgatója. Az ünnepi köszöntőket finom tea és zsíros kenyér követte, majd az Orbán Balázs Gimnázium IX. B osztályának műsora, aztán az oklándi és a Szent Anna Elhelyező Központ előadása került színpadra. A műsorokat követően minden szervezet elhelyezte a saját készítésű karácsonyfadíszeit az ünnepély fáin. A rendezvény egyik fénypontjaként Gozefini bohóc szórakoztatta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A színpadon több gyerek is próbára tehette bűvészi vénáját. Varázsoltak galambot, nyuszit mindenki nagy örömére. Ezután meggyújtottuk a hét szál gyertyát a születésnapi tortán, melyből végül mindenkinek jutott egy-egy finom szelet a megyei sport- és ifjúsági igazgatóság jóvoltából. A rendezvény végéhez közeledve a Mesehetes tartott egy fergeteges koncertet, ahol kicsi és nagy együtt énekelte Micimackót, a Vuk dalát és a többi mesés dalt. Legvégül pedig minden gyerek egy ajándékkal térhetett haza, melyet a Caritas biztosított cipős doboz akciójának köszönhetően. Feltöltődéssel és örömmel telten várjuk az újabb őrangyalos találkozót, annak reményében, hogy hamarosan újra eltölthetünk pár kellemes órát együtt, közösen. Szervezők: Elhelyező Központ Súlyosan Fogyatékos Gyermekek Számára Gyulafehérvári Caritas Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság Szent Gellért Alapítvány Gondviselés Segélyszervezet A rendezvényt támogatták: Székelykeresztúr Város Önkormányzata Berde Mózes Unitárius Gimnázium Zeyk Domokos Iskolaközpont Communitas Alapítvány Szentkereszt Kolping Család, Székelykeresztúr Torri Fernanda Dr. Verestóy Attila Alapítvány Református Egyházközség, Székelykeresztúr Hargita Holding Kft. Szilveszter Kft. Harmopan Kft. Bachus Kft. Erdélyi Ifjúsági Egyesület Balogh Réka

7 2013. december - 7. oldal SPORT Fudoshin Asztalitenisz-kupa Székelykeresztúron A Fazakas István által alapított és vezetett Fudoshin Sportklub eredetileg a küzdősportok (karate, aikido) megismeréséért, gyakorlásáért és a versenyeken való részvételért alakult. A klub vezetője gondolt egy nagyot, és immár 13 éve elhatározta, hogy a baráti társaságának majd azt kibővítve, létesített egy Fudoshin Asztalitenisz-kupa versenyt, amely népszerűségnek örvend városunkban és a környező településeken is. A fent említett sportklub szervezésében folyó év november 29-én megrendezésre került a 13. Amatőr Asztalitenisz-kupa és a verseny öt csoportban nyitott kategóriákban zajlott, és ezen felül kisdiákok is összemérték erejüket. A versenyre húsz felnőtt és számos gyermek Kézilabda A Székelyudvarhelyi Kézilabda Klub (SzKC) és a Petőfi Sándor Általános Iskola közös projektjeként működő utánpótlás-nevelés keresztúri csapata számos felkészülési mérkőzés és torna házigazdája volt. Az országos szintű megmérettetések március-áprilisban kezdődnek, ahol a korosztályonként változnak az elvárások. Addig is a klubon belül működő csoportok és a közeli, azonos korosztályú csapatok játékosaival próbálják a keresztúriak is felvenni a versenyt. Ilyen felkészülési torna volt a Petőfi-kupa, mely a Lukács András Sportcsarnokban került megrendezésre. A tornán a házigazda petőfisek mellett a segesvári Iskolás Sportklub, a gyergyóremetei nevezett, akik közül kiemelkedő eredményeket ért el felnőtt kategóriában: I. Dobos Albert II. Gagyi Levente III. Kedei Barna IV. Sípos Kálmán Diákkategóriában Balázs Zoltán remekelt, míg a legidősebb versenyzőnek járó elismerést Szávuly Attila vette át. Fazakas István, a klub vezetője ezúton mond köszönetet a résztvevőknek eredményüktől függetlenül, és egyúttal köszönetet mond Székelykeresztúr Város Önkormányzatának a támogatásért, illetve a Formula Prima Kft. által felkínált különdíjért. Fráter György és a Székelyudvarhelyi KC es csapata vett részt, és fény derült a csapatok hiányosságaira és erősségeire. Korábban már az udvarhelyi és a keresztúri gárda felkészülési meccseket játszottak egymás ellen, ahol nem a végső eredmény volt a fontos, hanem a játék maga. Ezen a négycsapatos tornán már mindenki próbálta a lehető legtöbbet kihozni magából és csapatából, hiszen a segesvári és a remetei csapat teljesen új próbák elé állította mind keresztúri, mind udvarhelyi SzKC-s fiúkat. A mérkőzések eredményei: Keresztúr-Segesvár (5-12) SzKC - Remete 16-8 (11-4) Remete - Segesvár 3-19 (1-9) SzKC - Keresztúr 9-10 (6-4) Remete - Keresztúr (3-7) E sikeres rendezvényt folytatni szeretnénk és találkozzunk újra a következő esztendőben! Gálfalvi Levente SzKC - Segesvár (4-8) Végső helyezések: I. Segesvár II.SzKC-Petőfi III. SzKc-Udvarhely IV. Remete A es csoport mellett párhuzamosan működik a es korosztály is, melynek tagjai már túl vannak a felkészülési találkozókon a hasonló korosztályú csapatokkal. Három döntetlent és két nyert mérkőzést tudhatnak magukénak az udvarhelyiekkel szemben. Az eredményekről az SzKC.ro folyamatosan beszámol. Reméljük, még sokat hallatunk magunkról! Simon Áron Olimpia 14 hónapos közös programot szervez az Erdélyi Ifjúsági Egyesület és a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség közösen 2 szlovén, 2 portugál és 2 görög egyesülettel, amelynek a középpontjában a sport áll. A program neve Olympism in Action ez egy ifjúsági demokrácia projekt, amelyet az Európai Bizottság támogat a Fiatalok Lendületben program keretén belül. A tevékenység célja, hogy népszerűsítse a fiatalok körében az egészséges életmódot, a részvételt és az aktív állampolgárságot. A tevékenység időtartama 14 hónap, augusztus 1-jétől szeptember 30-ig, ezen időszakban a résztvevő fiatalok 4 sportágban mérhetik majd össze tudásukat. Ezek a sportágak asztalitenisz, kosárlabda, Villám születésnap A székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület november 15-én tartotta a 8. születésnapját. Az ünnepség egy nyíltnappal indult, amely délután 4 órai kezdettel volt megrendezve Székelykeresztúr központi parkolójában. Itt megtekinthető, és akár kipróbálható volt az egyesület technikai felszerelése, gépkocsiállománya. A nyíltnap keretében átadásra került a Hargita Megye Tanácsa által kiírt első és második pályázatával beszerzett védőfelszerelés, valamint a Székelykeresztúri Közösségi Alap által kiírt pályázattal beszerzett szivattyú is. Az ünnepséget 6 órai kezdettel egy gyakorlat követte, majd zárta is. Az egyesület tagjai egy éjszakai műszaki mentést mutattak be, pontosabban azt, hogy hogyan történik sötétben a sérült kimentése az autóból, illetve hogyan zajlik a kárelhárítás. A gyakorlat lebonyolításában közreműködött a székelykeresztúri Rendőrség, illetve a Mentőszolgálat is. Örömünkre szolgált az, hogy a bemutató népes közönséget vonzott a városközpontba. A székelykeresztúri Villám ÖTE ezúton is köszönetét fejezi ki úgy a Hargita Megye Tanácsának, mint a Székelykeresztúri Közösségi Alapnak a kiírt pályázatokért. Ezen túl köszönettel tartozunk minden kedves érdeklődőnek, aki jelenlétével gazdagította a születésnapi rendezvényünket. Villám ÖTE kézilabda és labdarúgás. A sporttevékenységeken kívül a három székelykeresztúri középiskolából résztvevő fiatalok meglátogatnak egy doppingellenes központot, kerekasztal-beszélgetésük lesz egy olimpiai atlétával, előadáson vesznek részt sportetika és egészséges életmód témákban. A projekt fő céljai: - Népszerűsíteni az egészséges életmódot a fiatalok körében. - Fejleszteni bennük az önbecsülést és tiszteletet a többiek iránt. - Attitűdök és viselkedésmódok fejlesztése a kulturális sokszínűség megértéséért. - Ösztönözni a fiatalokat arra, hogy aktív állampolgárként vegyenek részt a társadalomban. - Fejleszteni a kritikus gondolkodást és a felelősségérzetet a társadalmi életben. A résztvevő fiatalok közül a program zárásaként 6 fiatalnak lehetősége lesz kiutazni Portugáliába, Amaranteba, ahol a többi ország fiataljaival mérhetik össze tudásukat különböző sportágakban. Sikeres évet zártak a repülőmodellezők Sikeres évet zártak a székelykeresztúri repülőmodellezők. Hargita Kupa néven helyi, megyei, országos, Európa- és Világkupa fordulót is szerveztek. Augusztusban részt vettek a Szalonta Világkupa versenyen. Kiss Tamara a III. helyen végzett az ifjúsági F1A kategóriában, a felnőtt versenyen V. lett. Szeptemberben Ukrajnában egy három versenyből álló sorozaton vettek részt. A két verseny között szerveztek egy országos versenyt, amelyet idén a Hargita Megyei Ifjúsági Alapítvány támogatott. Tamara ban 9 Románia Kupa fordulón vett részt 3 versenyszámban, ebből 8 versenyt megnyert, év végi összesítésben az első helyen végzett az F1A és F1H kategóriákban is, bebiztosítva helyét az ifjúsági szabadonrepülő román válogatottban, amely jövőben hazai környezetben próbál minél jobb eredményt elérni. Az év végi Világkupa ranglistán Tamara az előkelő 9. helyen végzett. A Nagyszalontán és Ukrajnában szervezett versenyeken való részvételt és egy rend sportruházat beszerzését az Egyesülés SE-n keresztül Hargita Megye Tanácsa támogatta. Köszönetet mondunk minden támogatónknak. Kiss István

8 8. oldal december FELHŐTLENÜL Szülinapos szülőbál a Kispipacsoknál A székelykeresztúri Kispipacsok, Picúrpipacsok és a rugonfalvi Forgórózsák Néptáncegyüttesek szervezésében szülőbált tartottak november 23-án Keresztúr egyik vendéglőjében. Ez alkalomból a csoportok vezetői, László Szabolcs Zsolt és László Anna Ildikó új koreográfiákat tanítottak a gyerekeknek. A Picúrpipacsok vajdaszentiványi, a Forgórózsák marossárpataki és a Kispipacsok Kisküküllő menti táncokat adtak elő. A bemutatók, torták, szívtánc és tombola mellett vetítéssel emlékeztek meg mindazokról, akik valamilyen módon kötődtek a csoportokhoz, vagy segítették az együttesek életét. A műsor egy megható tánccal folytatódott: a Csík Zenekar és Presser Gábor közös alkotását, a Kézen fogsz és hazavezetsz című dalát kézen fogva és felállva énekelte végig a közönség, a táncosok pedig külön koreográfiával és odaillő egyszerű kifejező öltözettel, fekete pirosban járták a dalra, így adózva az együttesek életében az elmúlt időszakban bekövetkezett tragikus események áldozatainak emlékére. És mivel hogy az öszszejövetel legfontosabb célja mégis az együtt töltött pillanatok, a néptánc örömének ünneplése volt és a Kispipacsok fennállásának 3 éves évfordulója, meghatóan, de vidáman alakult az összejövetel hátralévő része. Az est folyamán a fiatalok bemutatója mellett az egyik legnagyobb meglepetést a szülők okozták. Csaknem 20 édesanya gyerekeik és férjeik tudta nélkül, a legnagyobb titokban készültek meglepetés-előadásukra körtánccal és népdalénekléssel bizonyították be, hogy bármire képesek gyermekeikért. A rendezvényt egy helyi szállítmányozó cég, egy zenei szaküzlet, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Siménfalva, Nagygalambfalva és Székelykeresztúr Város Önkormányzata támogatta. Keszey Judit, AZ 5. KARÁCSONYI VÁSÁR December 21-én délelőtt 10 és este 9 között megtelt a polgármesteri hivatal előtti tér kézművesekkel, hagyományőrző, autentikus termékeket árusító vásárosokkal, valamint több száz érdeklődővel az egynapos Karácsonyi Vásáron Székelykeresztúron. Mézek, teafüvek, gyertyák, horgolt díszek, kukoricacsuhéból és egyéb natúr alapanyagokból készült ünnepi dekorációs kellékek, fajátékok, kézzel festett fa használati és dísztárgyak, könyvek, korondi cserépedények, mézeskalács, szalmából készült karácsonyfadíszek, fakeretek, vasból készült virágtartók, párnák, szíjak, meleg gyapjú- és bőrpapucsok, sült kolbász, forralt bor, fahéjas kürtőskalács, édes finomságok, muffinok, helyben készült palacsinták a süteményes standnál várták az érdeklődőket. A számos dísz- és ajándéktárgy mellett karácsonyfatalpat, sőt karácsonyfának való fenyőt is be lehetett szerezni a vásáron. Délután 5 órától a színpadon ünnepi műsort nyújtottak a Berde Mózes Unitárius Gimnázium harmadikosai Papp Katalin vezetésével, az Orbán Balázs Gimnáziumhoz tartozó fiatfalvi elsősök Szász Anna Melinda irányításával, a Petőfi Sándor Általános Iskola 9 diáklánya látványos hópehelytáncot mutatott be Salat Judit betanításával, László Anna Ildikó karácsonyi népdalt énekelt, majd az általa betanított Kispipacsok is színpadra léptek egy szép néptáncprodukcióval. Az estet és az 5. Karácsonyi Vásárt záró műsorszám az alsóboldogfalvi Kőkemény Süti Zenekar volt, mely együttes 10 fiatalja a csípős hideg ellenére kitartóan zenélt el a legnagyobb magyar blues-rock slágerekből néhányat. A fellépések alatt kézművesház is várta a kicsiket, ugyanakkor nagy sikernek örvendett idén is a gyermekek körében a szalmabála labirintus. Védjegyszerű vásárfeliratos bögrék, csengők és gyertyatartók, valamint izgalmas időutazás a Múzeum stand jóvoltából tette még változatosabbá az eseményt. Bár méretét tekintve nem volt túl nagy, sem hosszas, mégis az odalátogatók jórészt hangulatosnak, kellemesnek, színesnek, érdekesnek vélték az eseményt, és a nagyvárosok vásárainál valamivel másabb tudott lenni. Szervezők, akiknek köszönet jár a kitartó és önkéntes, önzetlen munkájukért: Sándor-Zsigmond Ibolya, Orbán Lívia (Molnár István Múzeum), Rafai Zsófia (Önkormányzat), Jakab Enikő és Berei Enikő (Petőfi Sándor Általános Iskola), Bölöni László vásárgazda (Berde Mózes Unitárius Gimnázium), Péter Hajnal (Orbán Balázs Gimnázium), Balogh Réka (Gondviselés Segélyszervezet), Simó Orsolya (Caritas), Salat Judit (Cimbora Tanulók Klubja) és (Székelykeresztúri Kistérség Szövetség). A valóság mint álom! festészeti kiállítás Telt házzal indult december 22-én, a székelykeresztúri Gyarmathy Réka első, egyben bemutatkozó kiállítása a Molnár István Múzeumban. A képzőművészetet végzett festőt Benyovszki Lajos igazgató mutatta be, majd munkáit Kecskés Emőke művészettörténész méltatta. A valóság mint álom címet viselő kiállítás a gyermekkori álmok, a valóság fizikai és szellemi képzeletét jeleníti meg. Itt nincsenek árnyékok, fény van csupán, sárga, lélek-napfény, melyben a szépen megkomponált tereket betöltő emlék-álomkép mozzanatokban az énkép úgy húzódik meg a vásznon, hogy szinte szemünkbe domborodik, kihajlik, ránk hajol. A sárga határvonal a valóság és a képzelet mögött lebeg! foglalta össze a realizmusban gyökeredző látásmódot. Benne van a mindenkori karácsony, a gyermekkor képzelt és valós világa, annak álmaival, megtörténtté lett eseményeivel. Gyarmathy Réka elmondta, meghatározó egyéni festészeti stílusa álomszerűen jött 12 éves korában, amikor egyszer egy réten legelő bárányokat figyelt éppen, a rájuk eső napfény, fura átlátszósága, melegsége nagyon megfogta, szinte technikát mutatott. Kedvelt témái: az örök gyermek, a táj milyensége, a szemet és szívet melengető sárgába öltözött lelki béke. A szeretetet sugározni akaró örök énkép mindenütt jelen van. A tárlat január végéig még megtekinthető. Szente B. Levente Kiadja SZÉKELYKERESZTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Felelős kiadó: RAFAI EMIL Szerkesztőség: SÁNDOR-ZSIGMOND IBOLYA főszerkesztő, FALUVÉGI BARTHA NOÉMI, FODOR HEDVIGA Munkatársak: Demeter Levente, Dénes Zsófia, Gálfalvi Levente, Páll Emese, Simon Géza Áron, Szente B. Levente, Székely-Tiboldi Anikó, Szőke Dániel

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. április 104. lapszám Új sportcsarnok Keresztúron 2011. április 17-én, virágvasárnap, ünnepélyes keretek közt átadták Székelykeresztúron

Részletesebben

Május. Kelj föl nap SZÉDIT. A tartalomból: IV. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó és Tehetségnap. Kányádi Sándor

Május. Kelj föl nap SZÉDIT. A tartalomból: IV. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó és Tehetségnap. Kányádi Sándor Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. május 105. lapszám SZÉDIT Székelykeresztúron megmozdulni, fellendülni látszik a fiatal közösségi élet. Ennek egy fontos mérföldköve,

Részletesebben

Keresztúri Kistérségi Napok

Keresztúri Kistérségi Napok Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. augusztus 131. lapszám Keresztúri Kistérségi Napok Petőfi Sándor: Meleg dél van... A többnapos eseménysor július 31-én kezdődött,

Részletesebben

Augusztusi szeptember

Augusztusi szeptember Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2012. augusztus-szeptember 120. lapszám Kistérségi Napok Idén a kistérségi napokat és a Petőfi-megemlékezést összevonva, az ünnepségsorozatot

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Fellobbant az első gyertyaláng

Fellobbant az első gyertyaláng A DOMBÓVÁRI JÁRÁS KÖZÉLETI, KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA KULTÚRA KÖZÉLET III. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2014. DECEMBER 9. ÖNKORMÁNYZAT Fellobbant az első gyertyaláng Dombóvár felekezetei, civil szervezetei

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Karácsonyi készülődés

Karácsonyi készülődés 2014. december XIV. évfolyam 4. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Karácsonyi készülődés Tisztelt Cigándiak! Már talán megszokhatták tőlem, hogy polgármesterként ilyenkor a karácsonyi készülődés,

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Csökkenő adók 2016-ban...

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Tiszalök Város Képviselő Testülete

Tiszalök Város Képviselő Testülete XX. évfolyam X. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Tiszalök Város Képviselő Testülete Gömze Sándor Polgármester Fedor László alpolgármester Bede-Tóth Attila Pénzügyi Bizottság elnök Fercsákné Tomán

Részletesebben