í #/ ; # é,v / # *<«1« «#!»« I #»/. «1 » *' «! # 'r t/í* ZOBORAUA NITRA - NYITRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "í #/ ; # é,v / # *<«1« «#!»« I #»/. «1 » *' «! # 'r t/í* ZOBORAUA NITRA - NYITRA"

Átírás

1 í #/ ; # é,v / # *<«1««#!»«I #»/. «1» *' «! # 'r t/í* :A ZOBORAUA NÉPRAJZI KÖZLÉSEK CSEMADOK JÁRÁSI BIZOTTSÁGA NITRA - NYITRA

2 Z O B O R A L J A Zoboraljának i l l.- Zoborvidéknek nevezzük a nyitrai járás egy részét,a m e ly a járási székhelytől Nyitrától északkeleti irányban terül el. Ezen a területen vonul végig Teríbecs /Tri- beč/ helység egyik nyúlványa. E nyúlvány legdélibb csúcsa a Zobor, mely Nyitra város északi részén zárja a a hegyvonulatot. A körülötte fekvő falvakat, - ezt a területileg zárt nevezzük Zoboraljának. egységet Zoboralja - Zoborvi dék elnevezés elterjedése és használa- ta csak a magyar lakosság körében él és csak a magyar községekre vonatkozik. Szlovákok ezt a terminológiát nem használják, vagy csak kimondottan Nyitrára vonatkoztatják. A nyitrai járás 24 magyar falujából, /több község ma már összevont, egy közigazgatás alá t artozik, tehát hivatalosan ez a szám leszűkül/ tizenhármat sorolunk a Zoboraljához: 1. A ls ó-bodok - Dolné Obdokovce 2. Béd - Bádice 3. Alsó Csitár - Dolné Štitáre 4. Egerszeg J e lšovce 5. Gerencsér - Hr n čiarovce 6. Geszte - Hosťová 7. Ghý mes - Jelenec 8. Kolon - Kol íňany 9. Lédec - Ladice 10. Menyhe - Mechenice 11. Pográny - Pohranice 12. Vicsápapáti - Vyčapy-Opatovce 13,. Zsére - Žirany Gerencsért és Alsócsitárt 1974-ben Nyitrához csatolták, tehát mint városrész léteznek. Bédet, Menyhét és a szlovák lakosságú Szalakuszt is egyesítették, így most Podhorany néven találhatok. Gesztét pedig Pogránnyal egyesítették. Elhelyezkedésük a helyvonulat mentén: délkeleti részen fekszik a zoboraljai községek zöme. Nyitrától északkeletnek h.sz. 6/85

3 haladva találhatjuk Gerencsért, Alsócsitárt, Pogrányt, Alsó Bodokot, Gesztét, Kolont, Zsérét, Ghymest és Lédecet. Az északnyugati oldalon Menyhét, Bédet, Egerszeget és Vicsápapátit. Az évszázadok folyamán az a 13 község úgy összekovácsolódott, hogy e gy nagy közösséget alkotnak. Szokásaik, népdalaik, viseletük, hagyományszeretetük az egybetartozást hűen tükrözi. Természetesen a megkülönböztető jegyeket is megfigyelhetjük falvanként. Területileg szorosan a Zoboraljához tartozó Lédec v i s elete merőben eltér a többi 12 falu általános jegyeiben megegyező viseletétől. A délebbre fekvő magyar falvak lakosai /Csehi, Cétény stb. / a zoboraljaikat "Bacsik"-nak nevezik. Zoboralján a bácsit röviden ejtik /Pista bac s i/ - innen a ragadványnév. a zoborvidékiek magukat székelyeknek vallják,- legalábbis így maradt meg a k öztudatban, hogy az ősök mint gyepüsök kerültek ide határőrzőnek. Bizonyítékul a család- és faluneveket hozzák, mint Székely, Erdélyi, illetve bodok, Gímes, Kolon, Csitár, Zobor. A hagyományt alátámasztja, hogy Bodok helynév párját megtaláljuk a sepsiszéki Bodokban, Zoborét pedig Homoród vidékén, Gímesét is a csangóknál. Ebben az időben Zsére u- ra Sira nevű székely hadnagy. A székelyudvarhelyi levéltár adatai szerint egyik székej baján /fejedelem/ neve Kolon, kinek atyja Bardótz, 1519-ben iktatják be a Forgáchokat a kiscsehi, mésként bardócföldi birtokukba. A másik változata hagyománynak, hogy azok a pogány magyarok menekültek ide és települtek le az erdős, hegyes v idéken, akik nem akartak behódolni a kereszténységnek. Itt a dűlők elnevezéseivel érvelnek; Hajnalgyep, Hajnalkert, Táncosfa, Vaskapu. Zsérén még a közelmúltban is előszeretettel használták a pogány neveket, mint Vazul, k ele, stb. Bármelyik változata a hagyománynak legyen az igazi, - lehet, hogy éppen egy harmadik, - egy bizonyos, hogy Zoboralja honfoglaláskori település. h.sz. 7/85

4 ZOBOR - VII'tSk j C/ I > ('.< j, \ /'*. ' ^ /'.,U D t C / b>'!.i/'0 \ '~T 6 6» * <* É w <> /. 7_-^ r ^ iivj 5! Y ' --/ \ / ' /...; M'L.OfV s V ' r ^ \ \ \ > H s ', I T \ v ^? "' N'T Z>*\ _\. \ / \... v-^. ß &0ÙJK hi 17 H ; \ \, _ i ft/ f»/ I* >M Ir'h T V \. íi<tj»tdt)i - y : ï " r ~ / \ \... Ç \ / \ Vr/ f i i /y C!" V-X / ' " 'v y \ \ \» * m * / N Kf\'C,.-C> ppnn V>, "V t,,\c u i7rfi^i Tltf h.sz. 12/85

5 A ZOBORALJI PÁRTÁKRÓL, KOSZORÚKRÓL, MENYASSZONYI VISELE- LETEKRŐL Zoboralján a párta a XIX. század végéig állapothatárózó. a lányságot jelképezi. A XX. század kezdetétől min t menyasszonyi kellék, jelkép, lakodalmi szimbólum. V iselésének ideje leszűkült egyetlen napra a lagzi napjára. Vannak községek, ahol a lányság jelképét a pártát a lakodalom előtti három vasárnapon viselték még a hatvanas évekig, vagyis addig, míg divat volt pártában esküdni. i Apárta többszínű ha jkötőkből formált fejdísz, szoros tartozéka a rozmaringkoszorú, műkoszorú és a vásárolt művirág- koszorú. Ez együttesen jelzi a menyasszonyságot. A pártát minden alkalomra külön készítették el. Több helyen a fejen alakították, formálták meg. A évvel ezelőtti pártákra a szalagokat már kölcsönözték, mert azt a minőséget nem lehetett venni, - idővel ezek az erősen kikeményített szalagok eltöredeztek, tönkrementek. Ma már falunként egy-két, e- setleg három pártára való hajkötőt őrizgetnek. A ma kapható szalagok sem színben, sem minőségben nem megfelelők. Nem marad más hátra, mint a régit óvni és őrizni. A párta egy-egy részét, különösen a vasári koszorút önmagában is viselik a lányok. Jeles ünnepek alkalmával, körmenet- / kor koszorúslányi tisztségjel. Fiatal lány, legény halálakor is koszorút tesznek a fejükre, ezzel is jelezve az esemény fontosságát, komolyságát. Fiatal legény halálakor - Kolonban így mondják - azért is viseltek menyasszonyi koszorút a lányok, hogy hátha éppen ő lett volna az elhúnyt választottja, menyasszonya. A koszorú tulajdonképpen állapothatározó. Fiatal lányok szabadon szétengedett hajukon viselték, míg az idősebbek "kó- bászba, "kackába", "kacskába" vagy kontyocskába font hajra i l - lesztették. Ezt a falu íratlan törvénye szabta meg. a koszorút még a lánykodás kezdetén megvették, örökölhették, vagy kaphatták idősebb testvértől, rokontól. Ezt a koszorút viselte a l ány menyasszonykorában is, ha megkímélte. h.sz. 8/85

6 A vi s elet elhagyásával tűnik el fokozatosan a zoborvidéki f alvakból is a pártás meyasszony és mindgyakrabban esküsznek slaj érban. A menyasszonyi öltözet nagyon érdekes, összetett. Divatkezdő és egyúttal hagyományőrző i s. Menyasszonykorban kapja a lány a legújabb divatú szoknyát. Ez úgy értendő, hogy az üzletben vásárban a legújabban megjelent kelméből varrják a felső ruhadarabokat, - így a szoknyát i s. Bizonyos időközökben jelentek meg a klott, selyem, atlasz, v arrottvirágú selyem, virágos bárs ony, szövetszoknyák, melyeket menyasszonyi szoknyaként vise l tek először. E zután váltak általánosan divatossá. Ilyen f ormában vált a menyasszony új divatkezdővé. Persze nem minden új kelme vált közkedveltté. Vi dékenként el térő í zléssel találkozunk. Hagyományt őriz a fésülködés módja. a menyasszony haját mindíg a néhány évtizeddel e lő tti divat /szokás/ szerint fésülték. Ezért van az, hogy a menyasszony haját csak néhány idősebb asszony tudja befonni. A másik figyelemre méltó vonás a a hagyományőrzésnek a ruhadarabok száma. A zobrovidéki falvakben a menyasszony három inget visel, két-három kötényt /ruhát/, legalább öt-ha t szoknyát. Az ingek közül legalul viseli a legrégibb szabásút, majd az újabbat és legfelül az ún. menyasszonyinget, melyet máskor soha nem visel. A kötények száma is a rendkívüli eseményt, az ünnepélyességet hangsúlyozza. L egalul a kötött /csipkés/ szélű fehér kötény, ezen a csipkésszélű feketeselyem kötény, legfelül a pengős háromszél fekete ruha, - ezen nem volt csipke. A falusi lakodalmak ideje a múltban csakis a szüret után, esetleg a farsangban volt. A hidegebb idő egyáltalán nem befolyásolta a menyasszonyi fejdísz /p árta/ viseletét és a menyaszszonyi yjseletet és csak a kabáttal- réklivel egészült ki. Jókai Mária Megj egyz és; A zoborvidéki v jseleteket előző kiadványunkban i s - mertettük. h.sz. 9 /85

7 A NAPTÁRI ÉVHEZ FŰZŐDŐ SZOKÁSOK A szokások nem önmagukban és önállóan élnek, hanem mindegyik a népélet valamelyik fejezetéhez kapcsolódik és ebben folytatja életét. Népszokásaink jelentős része a naptári évhez fűződik, mivel a falusi ember munkáját nagy mértékben befolyásolja a természet és ennek megfelelően alakultak ki a közös szórakozások, összejövetelek, - szokások. Hogy a szokások eredete a pogánykorra, vagy a keresztény mitológiára vezethető-e vissza, - ezt a szakembereknek, néprajzkutatók feladata eldönteni, megállapítani. Célom ezeket bemutatni falummal, Kolonnal kapcsolatban megjegyezve, hogy ezek kisebb-nagyobb eltéréssel minden Zoboralji faluban ugyanúgy élnek, vagy éltek. Márton nap : András nap : Miklós nap : Luca nap : h.sz. 10/85 A pásztorok és községi szolgák megválasztásának ideje, Mártonnapkor a tehénpásztor M ártonvessző-v el ajándékozta meg a gazdákat. A jó, haj ó s mogyoróvesszőt a gazdaaszszony vette át, aki jót húzott vele a pásztor hátára, hogy; "Jövőre a tehenkék kettesével borjazzanak." Jövőre mind üszőborjú legyen!" A vesszőért k ijárt a pásztornak egy verdung pálinka. Ezen a napon a lányok lefekvés előtt, titokban a fejük alá tették apjuk nadrágját. Akivel álmodnak, az lesz a férjük. - előestjén szokás a gyerekek megajándékozása. Az ajándékot az ablakba kitett kifényesített csizmákba rakják a szülők - hogy a Mikulás hozta. Az ajándék aszalt szilva, alma, dió és egyéb apróság. - fiúk, lányok maskarának öltözve házról,házra járnak, tollseprővel kisöprik a szobát, majd groteszk táncot járnak. Némák, hogy a hangjukról fel ne ismerjék őket.

8 -7 - A háziak borral kínálják őket, - néhány koronát adnak nekik. A Luca-napi tizenketted varázsló és j ósol ó cselekvései Lu ca estéjén kezdődnek, s az éjféli misével érnek véget. A varázslás célja a boszorkányok meglátása. E célból készítik a "Lucaszéket", melyet Luca napján kezdenek faragni és Ádám-Éva napjára készül el. Amikor az illető az éjféli misére magával viszi és ha a templomban feláll rá, meglátja, hogy kik a falu boszorkányai. Szintén Luca napjához fűződik: Ezen a napon a lányok tizenkét darab papírosra tizenkét legény nevét írják fel és aztán minden nap egy papírt elégetnek. A z u tolsó papíros karácsony napjára marad és amilyen név van a cédulán, olyan nevű legény lesz a vőlegény. Karácsony: Á dám-éva napján szigorú böjt van, csak este esznek: ostya mézzel, fokhagymával, feketeborssal kötelező; karácsonyesti étel a bableves, mákosbukta vagy gubacsík, újabban a hal. Mindenkinek meg kell kóstolni az almát, diót, szőlőt. Ha a feltört dió, vegy alma nem egészséges, akkor az illető rövidesen beteg lesz. A vacsorát a családfő osztja k i. a gazdaasszonynak ugyanis nem szabad felkelni az asztal tól, hogy j öv őévr e jól ülő kotlósai legyenek. Vacsora előtt a gazda egy köteg szal mát visz a szobába, - ez a "bárány", amit az asztal alá helyez: "Adjon Isten gazdának bort, búzát bőven, Ga zdasszonynak tyúkot, lúdat, Legénynek, lánynak egy-egy szép mátkát, Országunknak csendes békességet, Ha meghalunk lélek üdvösséget. - Ámen - mondják a családtagok. A gazda köszöntője után ajtóra, ablakra keresztet vet, hogy a rosszlélek be ne menjen. Ezután a szoba négy sarkába egy marék diót vet szét, amit a gyerekek nagy örömmel szednek össze, - ki többet, az lesz a jövőre a szerencsésebb. Vacsora után az állatoknak petrezselymes ostyát adnak, hogy a "rossz" kerülje őket. h.sz. 1 1 /85

9 - 3 ~ Karácsony estéjén a juhász, tehénpásztor és a kanász járj ák a falut nagy ostorpattogtatással és egyházi énekeket énekelnek. Ezért jutalmul lisztet, babot, stb. kapnak. Mivel ők a falu legszegényebb rétegéhez tartoznak, az összeénekelt adomány okból ünnepelnek. a karácsonyesti pattogás és durrogás is a "rossz" elűzését jelenti. Karácsony napja teljesen dologtiltó. Ez a "szerencsézés" napja, amikor jókívánságokkal szerencsét kívánnak egymásnak a rokonok, szomszédok, komák. István, - J ános nap- A legények csoportosan járnak istvánolni, ill. Já n o so zn i. A fe lköszöntők után kezdődik az István napi t á n c, A karácsonyi ünnepek után yízkereszttel befejezőleg kezdődik a koleda. A község plébánosa minisztránsok kíséretében bejár ja a fa lu t, - a házakat, lakókat és a karácsonyfát megszenteli. Az ajtóra krétával népi motívumot rajzol, amely a három király nevének kezdőbetűjéből és az évszámból áll: Új év: reggelén az iskolásgyerekek /csak gyerekek!/ "szerencsézni járnak. Rigmusos mondókákkal, versekkel kívánnak boldog új évet, amiért almát, diót, pénzt kapnak pl. Az új évnek r e g gelén köszönteni jöttem, a fiú i szeretet hozott ide engem. Az úr minden jókkal e házat szeresse, a benne lakókat sokáig éltesse. B oldog új évet kívánok! Újévkor a községi''bakter a halaperdára" tűzött piros almával járt szerencsézni. Karácsonytól Vízkeresztig folyt a betlehemezés. Régebben az idősebbek i s, utóbb már csak az iskolás gyerekek jártak betlehemezni. Négyen-öten összeállva, maguk készítette betlehemmel eljátszották a betlehemi pásztorokat. a betlehemezés 15/83

10 f ő szereplője volt a "kubo", aki mindenünnen lekésett, az álomszuszék pásztort játszotta meg. Nem ment be a többiekkel, csak a pásztorok hívására: kubó, bejöhetsz!" - lépett be. Nagy, láncos botjával ütve a taktust, groteszk táncot járt, majd a talajra feküdt, alvást színlelve, míg tovább nem mentek -"kubó fölkelhetsz!. Balázs-nap - Gergely-nap: A z iskolamesterek és diákok védőszentjének ünnepe. Még a múlt században ekkor járták a "Cassatumot - verbuválták a gyerekeket az iskolába, gyűjtötték az adományokat az iskolaszerekre és a tanító megsegítésére. Ez a szokás már csak az emlékezetben é l. A rigmusukra nem emlékeznek a legidősebb lakók sem. Csak annyit tudnak mondani, hogy apámtól, anyámtól hallottam emlegetni. A rigmusokat, mondókáka t, szokást lejegyezte, felgyűj t ötte 1854-ben Kelecsényi József, majd 1867-ben Réső Encsel Sándor. A "balázsolást" újabban a gymesi Al "Villő" csoportja dolgozta fel és tartja műsoron. Farsang : három-négy héttel a farsang előtt a legények a cigánybandát, a tizenkét- tizenöt éves gyerekek pedig a dudást fogadták meg. A farsangi mulatság három napig tart: vasárnap, hétfő, kedd. A keddi napon, ami a házaspárok mulatsága volt, csak éjfélig táncoltak, hamvazószerdával megkezdődött a húsvétig tartó böj t. Gyakoriak voltak a virtuskodások, melyek gyakran tragikusan is végződtek. Azok a legények, akik a bandát fogadták, farsangkeddjén bejárják a falut /bandával/ és tojást gyűjtenek. /Pénzt, szalonnát, kolbászt is elfogadnak/. Az ajtóban, bottal verve az ütemet, mondják: Sárdó gyüj j ön, hozzon melegët. Micsoda melegët, nyári melegët. Hej, székëcske, székëcske, Szőlő dombikája, Bab szëmesëdjen, Búza bokrosodjon, Cigány lova húzzon, Azon megyünk hadba h.sz. 16/85

11 Török haborúba, Csík, csík, mácsík, Mákos mácsik. J ó napot kívánunk! Ez a Zoboralján "Sárdózas" néven elterjedt szokás ma már csak Zsérén é l. Farsangi szokás volt, hogy a falu bolodját maskarába öltöztették a legények, nagy t örekhordó kast kötöttek a hátára és zeneszóval kísérték végig a falun, aki mulatságos bakugrásokkal ijesztgette a falu lányait, gyerekeit. A fa r sa n g i tánc volt a párválasztás id eje. A lányok "frólyisos rozmaringot készítettek kiválasztottjuknak, aki ezt viselt e kalapja mellett a bál alatt. A farsangi mulatság második napján volt a " t őkeszedés, ami abból állt, hogy a táncoló lány lábát kötéllel elkapták a bandafogadó legények és addig nem engedték el, míg a párja ki nem váltotta bizonyos pénzösszegért. A z így beszedett pénz volt e "t őke", amit a banda kifizetésére fordítottak. Farsang volt a "legénycéhölés ideje is. Ekkor választottak keresztapát a legénysorba lépő fiatalok. Húsvét: Virágvasárnap a lányok, - ma már csak kislányok - színes szalagokkal f űzfaágat díszítenek fel és a rokonok, ismerősök ablakai alatt v i l l őznek. V illő, villő, ki háza ez? Biz a jámbor ember háza. Falu végén selyemsátor, V illő, vil l ő selyemsátor. A djon kendtek tyukmonyat, ha nem tojott a kakas, Egye meg a farkas. Ezért bímestojást és diót kapnak. Régebben a lányok csoportosan, egy szalmabábot felpiperézve, amit kice-vicének neveztek, házról-házra körülhordoztak nagy énekszóval a faluban; h.sz. 17/85

12 V illő, v illő, faluvégen selyemsátor. Zengjük ott most úgy mint máskor, V illő, v illő, kivisszük a kicericét, behozzuk a koncmesternét. Villő, v illő... /A kicericét bedobták a falu patakjába: Vígan szenteljük majd meg őt, énekszóval a pünkösdöt, v illő, v ill ő... Nagyszombat : A harangok megszólalásakor a család gyermekei gyorsan beszaladják a kertet és megrázzák a gyümölcsfákat, hogy bő termés legyen és májusi fagy ne érje azokat. Húsvéthétfő; a legények napja. Csoportosan járják a lányos házakat. Bögréből öntöznek és 'bógáccsal" is. A vízbemártott bogáncsfej megszívta magát. Hogy a megnehezedett fej szára le ne törjön, bodzavesszőbe szúrták. A suhintással zúdult a víz a l ányokra. A ki a bögrével, vagy a bógáccsal" való öntözésnek ellenállt, ezt a kúthoz húzták és könyörtelenül megfürdették. A kisebb gyerekek hímes tarisznyával a vállukon járják a falut; "megöntözöma a virágot, hogy el ne hervadjon" - ezért hímestojást kapnak. Suhodókedd; - ezen a napon a lányok mindazt visszaadják a legényeknek, amit tőlük hétfőn kaptak. "suhodó"-kal /fű z favesszőből font korbács/ j ó végigvágják a legényeket. Szent György nap; Az állatok legelőrehajtásának ideje. Május; Május első vasárnapja előt ti szombaton a falu legényei kimennek ez erdőbe, kiválasztják a "májfát", s este viszik kedvesük, il l. ismerős lány háza elé. F eldíszítik és felállítják. Gyakran megesik, hogy a felállított fát egy másik csoport ellopja és máshol állítja fe l. Ezért mind a házbelieknek, mind pedig a legényeknek szemfülesnek kell lennie. Vasárnap délután összegyűlnek a legények a kocsmában, ahol megválasztják e"legénybírót. a legénybíró aztán kine- vezi a májuskirál y t, Kolonban "Szomorókirály"-t és a király két kísérőjével a "bangyurokat" - f akardos őrzőket. A kinevezettek a legényektől egy-egy liter bort és egy-egy drága h. s z.1 8 /85

13 szivart kapnak. Ezután zeneszóval, körüljárják a falut, minden lányos ház előtt megállnak, - táncba viszik a lányt. A "Szomorókirály két kísérőjével és a bandával nem megy be a kapun. A két őr és a legények azon vannak, hogy a királyt megnevettessék, - kinek kötelessége szomorú képet vágni, - s ha ez sikerül, akkor pár liter bor fizetésére kötelezik, amit vígan elköltenek azzal a taksával együtt, amit a lányos háztól a májfa állításáért is kaptak. A falujárás után egy meghatározott helyen /általában a falu főterén/ elkezdődik a táncmulatság. Ezzel e "szomorókirály" királysága is letelt. Kedvesemnek háza előtt, az éjszaka magas f a nőtt. Gyenge szellő lágy szárnyain, piros kendő leng ágain. Hallottátok-e már hírét, Balkó Pista legénységét, fűrésszel vágja a májfát, hogy ne hallják kopogását. stb. Szentiváni tűzugrás : hosszú, mint a szentiváni ének" - mondja a szólás, - azonban ahogy ránkmaradt, éppen nem mutatkozik hosszúnak. Első érdekessége, hogy az egészből alig értünk meg valamit. Nem látjuk az ének értelmét, célját és így kénytelenek vagyunk elhinni, hogy valamikor sokkal hosszabb volt, mint amit ma tudnak és szétmállása okozta értelme vesztét. Tüzét megrakoljuk, négyszögre rakoljuk. Egyik szögén ülnek szép öreg emberek, másik szögén ülnek szép öreg asszonyok, Harmadikon ülnek szép ifjú legények, Negyediken ülnek szép hajadon lányok. A.z ének s z e r i n t a tüzet négyszögre rakják, s a falu népe kor- és nem szerint üli kör ö. A versnek ebben a szakaszában tűzrakó, tűzgyújtó hagyományról van szó. A tüzet a lányok ugrálták át egyenként egyrészt a tisztulás kedvéért, másrészt, hogy sikeres átugrása kedvező i géret legyen a házasságra nézh.sz. 19/85

14 Tartja a hagyomány, hogy egy g e s zt e i t e s tesebb lány elvétette az ugrást, összeégette az arcát, - soha nem mehetett fé rjhez. Innen maradt a mondás; átugrotta, mint gesztei lány a tüz e t. A szentiváni ének második szakaszában történik a párok kiénekelése: Meggyul andó Balkó János kőháza, Oltsuk, oltsuk! Ja j, ne hagyjuk szegényeket! Meggyulandó Bányi Veron kőháza, Oltsuk, oltsuk! J a j, ne hagyjuk szegényeket. /dallamát nem ismerjük/ a párok együttemlítése a szimbólikus "rutafa" /istenfa/ képében történik. A rutafa a szűzi tisztaság jelképe, mely úgy hajlik két ágával a szerelmesek f ölé, mint a kápolnavirág balladáinkban: Mely magas rutafa, ága elágazott, A tengerek által hajlongott. Egyik ága hajlott Balkó János udvarába, Selyem sár-hajú magyar Ilonának, hajon felül gyöngykoszorú, gyöngy. Másik ága hajlott, Bányi Veron udvarába, Selyem sár-hajú Magyar Ilonának, Hajon felül gyöngykoszorú, gyö gy. I I. Ki lovai vannak a nagy hegyek alatt, D e ott is ott vannak a Balkó Jánosé, Selyem sár-hajú Magyar Ilonának, hajon felül gyöngykoszorú, gyöngy. Térítsd elő Veron az én lovaimat, Én is megtérítem a te lovaidat, Selyem sár-hajú... /énekli a gesztei menyecskekórus, valamint a gímesi "V illő" és Brath Margit Gesztéről. / h.s z. 20/85

15 Az ének harmadi k szakasza a virágok vetélkedése a párok egymáshoz val ó hűségét fejezi k i: Vetekedik vélem háromféle virág, Egyik féle virág a búza szép virág, Virágom,véled elmegyek,virágom,tőled el sem maradok. Ne vetekedj velem, te szőlő szép virág, Mert bizony énbennem széles e világ él. Virágom,véled elmegyek, virágom tőled el sem maradok. N e v etekedj v elem ib o ly a szé p v irá g, Mert bizony énvélem lányok dicsekednek. Virágom- véled el megyek, virágom tőled el sem maradok. A pároks szeéneklése után a negyedik szakasz a dió, mogyoró, cseresznye szimbolikával arról énekel, ami a szertartásos szokás vége v o lt, a párosodás: Ha a dió megéri k, a levele lehullik, koppan dió, mogyoró levél alá. Hajtsad rózsám, hajtsad a cseresznye ágát, hogy szakajtsak s zépibü l, magamnak javábul. Koppan dió, mogyoró levél alá. A szertartás utolsó éneke: Ha én volnék a budai menyaszs z o n y..." nem kapcsolódik az előző rész mondanivalójához és önmagában nem érthető. Minden biz onnyal jelentős mennyiségű és értelmet alkotó rész, merült a feledés homályába, ezért ma már e sorok megmagyarázása teljességgel lehetetlen: Ha én volnék a budai menyasszony, Kisöpörném a budai nagypiacot. Megöntözném hídkőkútnak vizével, behinteném apró pünkösdi rózsával. Rendvel ülnek a szép lányok, R endvel néznek a tükörbe, ha a tükör nem hazudna, vaj, ki volna náladnál szebb. h.sz. 21/85

16 a szentiváni tűzre rakott fűszerekkel a sárkányokat, ördögöket, garabonciás diákot vélték elűzni, hogy azok kárt ne tegyenek a vetésben, kutakat, forrásokat meg ne mérgezzék. A gazdák égő üszökkel kerülték meg a határt, hogy az élet meg ne üszkös ödjék. Az égő üszköt a kertben letűzték, hogy a hernyó el ne pusztítsa a gyümölcsöst. Arról, hogy a lányok miképp ugrották át tüzet, - jósoltak a férjhezmenésre. Aratás; Családi aratáskor nincs semmi ünnepély. Földbirtokosnál, gazdánál igen. A ratási koszorú átadása után, vendégség, tánc. ' Szüret: A szüret megkezdését a Peregmester engedélyezte. Októberben ez egész falu egyszerre kezdte meg. Szüretkor, - de szőlőköt özéskor is a lányok nagy énekszóval "hojedáznak" - könnyítik a munkát, csipkelődve utalnak egymás szeretőire, titkaira, ez e"hojeda Hoje, hoje, hojeda, hoj, hoj! Balkó János jóbarátom régen, Szép szeretőm szívem. Balkó János lelkem, majd meghalok érted, hangot változtatnak: Meghalok, meghalok, még beteg se vagyok, Kolonyi temetőn nyugodni akarok. Érted vagyok érted, érted ilyen beteg, Teérted lél rózsám, mindennap a hideg. Egy másik helyről, csapattól j ön a felelet: k öszönjük az éneket, Százszorta jobban megát A z édes csilllagomat. a zoboraljai falvak népi szokásait, népi kultúrájának történetét az határozta meg, hogy századokon át e magyar-szlovák nyelvhatáron feküdtek, az utolsó évtizedekben pedig szigetként élnek, őrizve évszázados hagyományaikat. A CSEMADOK által rendezett Tavaszi s z é l... versenyeken újabb és újabb népdalok kerülnek elő, őrződnek meg az utódoknak. h. s z. 22/85 lejegyezte:brath Ilona Sándor János

17 ULICSKÁZÁS LÉDEN Tavaszi leánysz okás az ulicskázas. A legtöbb gyermek és leányszokás a tavaszi évszakhoz kapcsolódik. Jelentős része ezeknek a húsvéti ünnepkör köré tömörül. N agyon sok hiedelem és tavaszvár ó szokást éppen virágvasárnap tartanak. A zoboralji falvakban a Villőzés általánosan elterjedt tavaszváró leányszokás. Ezzel párhuzamosan találunk néhány olyan cselekményt i s, amely Virágvasárnaphoz kapcsolódik, de mégsem v i l- l őzés, Menyhén például ilyen a Hajurvár, melyet egyidőben végeztek a v illőzéssel.a szomszédos Béden viszont a villőzésre már nem emlékeznek és azt állítják, hogy nem is volt, viszont az ulicskázást, Virágvasárnap csinálták. Voltak adatközlők, akik azt állították, hogy az ulicskázás fehérvasárnap volt,de ezt az adatot az idősebbektől kaptam, lehet, hogy korszakonként megváltozott az időpont. A szokás lényege viszont nem változott. Mi is az ulicskázás? 1976-ban a 65 éves özv.fülöp Imréné, aki még részt vett az ulicskázasban, mint kislány, a következő adatokat mondta el a szokásról ; Virágvasárnap délután a nagylányok és az utolsó osztályba járó lánykák kimentek a Horkára. A falu közelében lévő dombot nevezték így. Már jóval korábban kölcsönösen választottak maguknak keresztlányt illetve keresztanyát. Amikor felértek a dombra, a nagylányok sorba álltak a kisebbek pedig - a párja - előttük legugolt. a nagyok leterítették őket ruhájukkal /kötényükkel/ és énekelték az ulicska dalt. /mellékelt dallam/ Amikor elénekelték a nagyok közül 1 lány sorba ment és a letakart kislányoktól megkérdezte, hogy "ki szakálla?" egy másik változatban - későbbi adatok - ki a szeretőd?". A felelet egy férfi neve. A szeretője nevét kellett volna megmondani, de akinek nem volt vagy nem akarta elárulni,az az apja nevét vagy semmit nem mondott. Azután a kislányok szép kövecskéket szedtek össze és a nagylányok markába rakták, miközben ezt mondták: "fele cipó, fele kenyér, fele pocik, fele bőr. A nagylányok egyenként vissza adták és ezt mondták: "ez muh. sz. 23/85

18 -17- zika, ez m ízeskalács, ez cukor. A m egm aradt kövecskét pedig j ó magasra dobták és az t k i á l t o t t á k : Ilyen magos ágya legyen az én keresztlányomnak, ha fí r jh e z megy. Ennyi a szertartás ami a Horkán történt. Ezután lementek a dombról és s falu végén játszottak tovább. Ettől kezdve, keresztanyámnak illetve keresztlányomnak szólították egymást és kend -ezték. Most már akár közösen is játszhatták az olyan játékokat, amit addig n e m v o lt nekik szabad. A lapanyázásba i s beválaszthatták és együtt játszhatták. A k is lányokból ekkor lettek a nagylányok, hiszen nemsokára kimaradtak az iskolából i s. Rokoni kapcsolat alakult ki közöttük. Meghívták a lakodalomba is egymást. ' BÚCSÚ-fiát is hoztak a k eresztlánynak, vagy m ásfél r í f hajkötőt a h ajába. Kölcsönösen segítettek egymáson, még a munkában is. A legtöbbet talán mégis a Keresztanyád a nagylánnyá válás idejében segítettek. Régen a falusi környezetben az anya és a gyermeklány kapcsolata más volt mint manapság. A z ú tbaig a z ítás, a fe jlő dés törvényének a megmagyarázása, - a természetes változásokat az íratlan törvény úgy diktál t a, hogy szemérmetlenség azt az anyától megtudni. Néha a nagy korküln b- ség, vagy a nagy munkamegterhelés és a sok gond volt az akadály. Nem egy esetben, ez ilyen fajta tuda t l a n s ág okozta a f i a - t al lányok betegségeinek egész sorát, sít h alá lát i s. Béden az ulicskázásbeli keresztanyának többek között feladata volt a házasságra való lélektani felkészítés is. Ha mód volt r á, közbejárt a keresztlány és a f é r j-je l ölt kiválasztásánál. A szülőket meggyőzni vagy lebeszélni kitűzött tervükről ugyan ritkán sikerült. M a jdnem minden esetben a v agyongyarap ítá s, vagyonszerzés elv e győzött, ilyenkor a keresztlányt megnyugtatni, igába törni, hogy adja meg magát a sorsának, - hisz így volt ez mindíg, ez az élet rendje. Nagyon ritkán ellenkezőleg is történtek dolgok. Béden egy-egy leánynak volt 1 keresztv i z i keresztmamája, 1 bérmálási keresztmamája és 1 ulicskázás-béli keresztanyja, akik rokoni kapcsolatban voltak egymással. A z u l ic s k á z á s a a s é v e k b e n m a r a d t e l v é g l e g h. sz. 2 4/85 Jó kai. Már i a

19 Párosító. / Fül öp Mónika,Béd/ U-lics-ka, u-lics-ka, máko, máko, u -lics -ka Uj-vári bí-ró Mit kere-sel it t? Lányodat, mellikët? Szëbbikët këskëny magasabbikat. Nëm adom azt, nëm kapod azt. Az én jányom olyan këgyës,olyan bëcsës,a vas-kapun ki nëm mëhet két pár aranygyűrű nélkül, csikorgós csizma nélkül, Ulicska,ulicska, máko, máko u- l i c s - ka. Gyűjtötte Jókai Mária h.sz. 14/85

20 Párosító. / F öldesi Ilona, Zsére/ Szëdërin, bo-do-rin, kálo-mista Katalin, csitt a le-ve-le. Adjon Isten lassú es-sőt mossa esszë mind a kettőt Mind a ti-zen-ket-tőt. Gyűjtötte: Jókai Mária h.sz. 15/85

21 Párosítók, köszöntők, balladák Keljetek föl emberek, itt az új év reggelek. Tekintsetek égre, minden büszkeségre. Betlehemnek táján, hogyha csillag támad, gyerünk csak utána nem lesz többé bánat. Elmúlt egy esztendő, tovább mindörökre, örömünk, bánatunk, el van már temetve. Csúszik a nyúl a fagyon, Új év napja ma vagyon. A zért jöttem, pénzt adjon, Egészségbe m aradjon. Kicsi vagyok, székre állok, Onnan nagyokat kiáltok - Boldog új évet kívánok! Az új évnek reggelén, köszönteni jöttem, a f i ú i szeretet hozott ide engem. Ahány csillag van az égen, Annyi áldás szálljon magukra! h.sz. 44/85

22 B álind vitéz. /HolecIlon, Bodok/ Fiam,fiam Bálind vitéz, szíved-i fá j, fejed-i fáj? - Sem szívem fáj,sem fejem fáj,meghalok szíp Ilonáé, Ilonának szípsígeé,sárga-bodor gyöngy hajáé. Fiam,fiam Bálind vitéz, meg ne halj szíp Ilonáé, Ilonának szípsígeé,sárga-bodor gyöngy hajáé. - Csináltassál híres malmot, őröltessél apró gyöngyöt, Mind elgyünnek a szíp jányok,a szíp jányok,szíp l egínyek. Köztük lesz majd szíp Ilona. Csináltatott híres malmot, őröltetett apró gyöngyöt, Mind elgyüttek a szíp j ányok, a szíp jányok,szíp legínyek, Nem volt köztük szíp Ilona. Fiam,fiam B álind vit é z, szíved-i fáj,fejed-i fáj? I I. - Sem szívem fáj,sem fejem fáj, meghalok szíp Ilonáé Ilonának szípsígeé,sárga-bodor gyöngy hajáé. Fiam,fiam B álind vitéz, meg ne halj szíp Ilonáé, Ilonának szípsígeé,sárga-bodor gyöngy hajáé. - Csináltassál kő kiskertet,ültesd tele vir ágokkal. mind elgyünnek a szíp j ányok,a szíp jányok,szíp legínyek. K öztük lesz majd szíp Ilona. Csináltatott kő kis kertet,beültette virágokkal, Mind elgyüttek a szíp jányok,a szíp j ányok,szíp legínyek, Nem volt köztük szíp Ilona. I I I. Fiam,fiam Bálind vitéz,szíved-i fáj,fejed- i fáj? - Sem szívem fáj,sem fejem fáj,meghalok szíp Ilonáé, Ilonának szípsígeé,sárga-bodor gyöngy hajáé. Fiam,Fiam Bálind vitéz, meg ne halj szíp Ilonáé, Ilonának szípsígeé, sárga-bodor gyöngy hajáé. - Csináltassál hírharangot,húzasd meg a halálomra, mind elgyünnek a szíp jányok,a szíp jányok, szíp le- Köztük lesz majd szíp Ilona. Csináltatott hírharangot, meghúzatta halálára, gínyek. Mind elgyüttek a szíp jányok,a szíp jányok,szíp legínyek, Köztük volt már szíp Ilona. -Ki látott már ily halottat, szeme kacsint, szája nevet, Karja ölelésre tárul,enyém vagy már szíp Ilona. h.s z. 13/85

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

3. osztály - Olvasás Mintafeladat

3. osztály - Olvasás Mintafeladat a. Melyik hónapra jellemző? Írjátok be a naptárba! Két hónap kimarad, oda ti írjatok be egy-egy jeles napot /ünnepet! Márton nap, Karácsony, Farsang, Anna-bál, Mindenszentek-ünnepe, Sándor- József-Benedek

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Zalai kézműves értékek zalai viseletek

Zalai kézműves értékek zalai viseletek Zalakomári népviselet Zalai kézműves értékek zalai viseletek A zalakomári népviselet darabjait a Keszthelyi Balatoni Múzeum gyűjteményében, és a Nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzi gyűjteményében

Részletesebben

Mezőkövesdi betlehemes

Mezőkövesdi betlehemes Mezőkövesdi betlehemes Mezőkövesd, 1965 Gari Takács Margit és Lázár Pálné (Bori néne) / Lyányok jádzották az 1920-as években. / Szereplők: Betlehemet vivő asszony: fekete matyó öltözet. Jancsika: korozsmás

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Méreg Lajosné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA TANMENET 2009 2010 TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK TANKÖNYVEK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK NAPSUGÁR csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi színes nyomtatásban, kokárda, zászló) BÓBITA csoport Alap csomag (mappa, színes borító, a magyar ABC betűi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

Népszokások az óvodában

Népszokások az óvodában Szőke Anna Népszokások az óvodában Június Szent Iván hava (A szerző Elszaladt a kemence című könyve alapján) Tartalom Júniusi napokhoz fűződő szokás- és hiedelemanyag / 3 Június 8. Medárd napja / 3 Június

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3.

Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3. Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3. A sokféle játékot tartalmazó mozgásos ügyességi és erőjátékok típuscsoportja alkalmas arra, hogy számos szempontból fejlesszen

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera.

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera. 2011. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 6. szám Kalendárium - Június - Nyárelő Zöld mozaik - A rákosi vipera Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - A mozgó kő Tudod-e?

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Pühad, pidustused ja kultuurisündmused

Pühad, pidustused ja kultuurisündmused Pühad, pidustused ja kultuurisündmused Január 1. Újév napja (uusaasta) A szegény gyerekek újév reggelén köszönteni mennek/mentek a szomszédokhoz, ahol a jókívánságokat erre az alkalomra sütött fehér kenyérrel

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv)

A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv) A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv) 1. diák I. A farsang története A farsang január 06-tól, vízkereszttıl a Húsvétvasárnapot megelızı 40 napos böjt kezdetével, hamvazószerdával zárul. A farsang utolsó

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

A Christkindl-járás szokása Herenden ma is élő néphagyomány

A Christkindl-járás szokása Herenden ma is élő néphagyomány A Christkindl-járás szokása Herenden ma is élő néphagyomány A német nyelvű leánybetlehemes játék, az úgynevezett Christkindlspiel több bakonyi faluban ismert, de a szereplők ruházata, énekeik dallama és

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

A szorgalmas és a lusta lány

A szorgalmas és a lusta lány A szorgalmas és a lusta lány MAGYAR NÉPMESE Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2007-ben. A mesével a DMT-n Nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén, Vezérné Gonda Klára 27 28 Szereplők: Gazdag asszony

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

2011. december XXI. évfolyam 12.szám

2011. december XXI. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011. december XXI. évfolyam 12.szám ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A KISBÍRÓ OLVASÓINAK ÉS A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK Ligeti János: Karácsony

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Húsvéti szokások és hagyományok

Húsvéti szokások és hagyományok Húsvéti szokások és hagyományok A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink Baka Judit Tivi-tovi tács Énekes népi gyermekjátékok Válogatás a szerző Ki játszik ilyet? című könyvéből Tartalom Tivi-tovi tács Hej, koszorú, koszorú Fehér liliomszál Hatan vannak a mi lúdaink Lopják

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

atlantisz: süllyedõ városok szigetek

atlantisz: süllyedõ városok szigetek Harkai Vass Éva atlantisz: süllyedõ városok szigetek versvázlat III. 18 hétvégén néha falura megyünk van ez a szó hogy falu úgy tűnik semmi közöm hozzá nem élek falun kezdhetnék akár egy cv-t is így az

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I 112 ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya, ég, El ne aludjék! Aki lángot akar látni, Mind leguggolják! 113 GOMBOLYAG CÉRNA, FAGGYÚGYERTYA Gombolyag

Részletesebben