pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december"

Átírás

1 pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes december Újévi petíció Mit is kérhetnék esdve, szépen? Adj egy kis békét jó Uram! Esendô testünk börtönében, élhessünk itt lenn boldogan. És add Uram, legyen mit ennünk, fejünk felett legyen födél! Ne kelljen itt lenn éhen vesznünk, ne utcán érjen kinn a tél! Talán nem túl sok, mit kívántam, Uram, csekélység ez neked. Adj hát nekünk, csak ennyi a vágyam: emberhez méltó életet! Végre legyen sok öröm az új esztendôben, Béke, nyugalom, remény, siker legyen bôven. Csak az nézzen most már hátra, aki nagyon dôre, Kívánok hát minden szépet az új esztendôre! Ínséges év után legyen végre bôség, Télre maradjon hideg, nyárra meg a hôség. Jó bor jusson a pohárba, ne csak mindig lôre, Kívánok most gazdag asztalt az új esztendôre! Megszorultságok után remény legyen végre, Szebb jövôre bukkanva nézzünk fel az égre. Szerelmeskedjünk is sokat, de azt nyakra-fôre, Csókot, szerelmet kívánok az új esztendôre! Teremjenek sikerek az új esztendôben, Idén is a jó munka legyen majd nyerôben. Legyen már a sikereknek szorgalom az ôre, Mindenkinek sok jó munkát az új esztendôre! Terjedjen a szeretet az új esztendôben Szeretteink legyenek mind jó egészségben. Csorbuljon ki mindörökre az intrika tôre, Kívánok családi békét az új esztendôre! A remény és a szeretet, életben tart, megetet S a hit még ma is csodát tehet. Nem a hadnak sokasága, hozhat jobb kort a világra, De nem is a pénz hatalma, média hazug fájdalma. Nem a túlerô! Más a jövô! Tudjunk egyszer még oly világban élni, Hol fô dolog lesz lábbal mendegélni, És ahol sem kicsi, sem nagy dologban, sohasem kell félni! Örvendjen a szeretet, hallgasson a dôre, Ezt kívánom Nektek az új esztendôre! Vigalmi rendelet Pusztavám Község ének 1/2012. számú VIGALMI RENDE- LETE a évi és az azt követô évek szilveszter napján tanúsítandó magatartási kívánalmakról. Preambulum Szabályozni kívánom településünk lakosságának vígalmi jogait és kötelezettségeit ezen i vígalmi rendelettel. Jelen rendeletben foglaltak kiegészülhetnek közkívánatra egyéb passzusokkal, de hatálybalépése végleges normával anno december 31-én éjféli harangütés után kötelezôek lesznek. Hallja hát mindenki! (Aki tudja, adja át mindazoknak, akik nem hallják!). Pusztavám településen ezen falu felnôtt korú polgárainak minden év december 31. és azt követô január 1-jén 24 óráig vidámnak, önfeledtnek, jókedvûnek kell lenniük.. Szabad hangoskodniuk, vigadniuk önszántukból.. A felnôtt korúak italozhatnak mértéktartó módon, de függôleges módon kötelesek tartózkodni: köztereken, parkokban, nyilvános helyeken. Megbotránkoztatni a békés lakosságot szigorúan tiltatik! Elrendelem: aki nem tud függôlegesen közlekedni, az köteles fehér kesztyûben, vagy meszelt kézzel járni, figyelmeztetésül dudát, trombitát használni, és kézzel irányt jelezni.. A település utcáin az úttest teljes szélességében gyalogosan is szabad, sôt kötelezô közlekedni, az éjfél utáni elsô két órában.. Tilos verekedni, kötekedni, illetlen szavakat használni, mást megsérteni, petárdát robbantani, rongálni, ablakot betörni.. Kötelezô viszont: üdvözölni egymást jó kívánságot, boldog új évet kívánni üvegbôl pezsgôt inni egymást megpuszilni, vagy megölelni, kezet szorítani jókedvûnek és harsánynak lenni boldogságot, örömöt kimutatni, és azt embertársainkkal közölni.. Alanyi jogon biztosíttatik Pusztavám polgárainak, hogy az Által-ér hídjait fél perc erejéig elfoglalják, korlátait megüljék (szédülôknek a jog nem adatik meg). Tilos viszont leesni, mellélépni, magát összetörni bárkinek.. Rendeletünkben megengedtetik remegô kezûeknek, hogy pohárból, üvegbôl a pezsgôt kilocsolják, azzal a feltétellel, hogy senkiben és semmiben kárt nem tehet. Mindezen búfelejtô és örömteli megnyilvánulás az út lezárása (ami nem lészen) alatt végezhetô. Éjfél után, hajnal elôtt a vircsaft betiltatik és büntettetik.. Szankciók. Aki a vigalmi rendeletet a legcsekélyebb mértékben is megsérti, másnap a közparkban 12-tôl 13 óráig kiállíttatik közszemlére. A renitensnek a büntetô kiállásra magának kell jelentkeznie, ellenkezô esetben elôvezettetik.. A vigalmi rendelet kisbíró és kidoboló hiányában, a Pusztavámi Krónikában hirdettetik ki. A közakarat megfelelô megnyilvánulása esetén a rendelet módosíttatik, vagy új passzussal kiegészíttetik. A módosító folyamodványok beadhatók a nevére, aki azok elbírálására jogot formál.. A vigalmi rendelet hatálybalépése: december 31-én. Érvényes: visszavonásig, minden év szilveszterkor. Az ünneplést követôen minden polgár tartozik egész évben szorgalmasan és szerényen dolgozni, családja, településünk javára, ismereteit, képességeit, javait gyarapítani. Tisztelnie kell egyházát, felebarátait, a település polgárait. Tartozik egészséges életmódot élni, gyermekeit, szüleit, hozzátartozóit türelemmel és megértéssel szeretni, ápolni. 2. oldal Tartalom: Karácsonyi pénz Képviselô-testületünk novemberi, munkaterv szerinti ülésén 16 napirendet tárgyalt meg. Megvitatta és elfogadta a testület a évi költségvetés elsô kilenc hónapi teljesítésérôl szóló beszámolót. 2. oldal Ivóvizünk A rendkívül felgyorsult szerkezetátalakítás és törvényi kötelezettségek miatt képviselô-testületünk ismét rendkívüli ülést tartott november 29-én. 3. oldal Svábbál Székesfehérváron Régi hagyomány, hogy az ôszi idôszakban a szüret után rendezvényeket tartanak, amelyek Szt. Márton legendájához kapcsolódnak. 4. oldal Lelkipásztori kisegítô Székesfehérváron november 26-án a Bazilika felszentelésének évfordulóján, Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét. 4. oldal Gyógyultak a Nyugdíjas Klub tagjai November 12-én indult a klub által szervezett egészséghét. Öt napon keresztül minden reggel autóbusszal utaztunk az agárdi termálfürdôbe.

2 Képviselô-testületünk novemberi, munkaterv szerinti ülésén 16 napirendet tárgyalt meg. Elindultak a Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési Terv munkálatai is a képviselôk döntése nyomán.. TURI MIX (Pusztavám, Kossuth L. u. 99 Használt ruházat Lakás-kiegészítôk Bizsu Boldog karácsonyt, eredményekben gazdag újévet kívánunk minden kedves régi, illetve leendô vevôinknek! Karácsonyi pénz Megvitatta és elfogadta a testület a évi költségvetés elsô kilenc hónapi teljesítésérôl szóló beszámolót. Kiemelésre került, hogy a biztonságos gazdálkodás eredményeként nem volt szükség a készenléti folyószámlahitel lehívására. Az évközi döntések pénzügyi hatásaival módosításra került a évi költségvetés. A jövô évi gazdálkodás elôkészítésének elsô lépéseként megvitatta és elfogadta a testület az elôterjesztett koncepciót, kifejtve, hogy az átalakulások okozta bizonytalanságokkal együtt részletes, teljesíthetô anyag került összeállításra. Általános tájékoztatók mellet a beszámolt kistérségi tanácsban folyó munkáról, a kormányhivatal által egy hónap alatt kiadott feladatok ellátásáról. Külön napirenden ismertette a a hivatal pályázati tevékenységét, a beadott pályázatok helyzetét, a beadás elôtt álló és az elôkészítés szakaszában lévô projekteket. Döntött a testületi intézményi létszámokról az átalakuló közigazgatási rendszer miatt (januártól az iskola mûködtetése átkerül az államhoz, átalakul a kistérségi feladatellátás). Vagyonelemeink teljes körû biztosítása, évek óta fontos szempont gazdálkodásunkban. Három év elteltével újra megversenyeztettük a biztosító társaságokat. 10 ajánlat került kiküldésre, 7 ajánlatot kaptunk, ebbôl választotta ki a testület a következô idôszak biztosító társaságát. Elindultak a Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési Terv munkálatai is a képviselôk döntése nyomán. A német nemzetiségi önkormányzat finanszírozása mellett, felújításra kerül a faluház épületének szomszéd felôli és hátsó oldala. Módosította a testület az egészségügyi ellátási szerzôdést a változó jogszabályoknak való megfelelés miatt. Mezôgazdasági területen telek-cserével kerül megoldásra egy évek óta húzódó akadály, errôl is döntött a testület. Az intézmények pénzmaradványának részleges felhasználásáról is határoztak a képviselôk, év végi jutalomkeret biztosításával. Egyben az óvoda és iskola mellett a közszféra egyéb területén dolgozók is juttatásban részesültek. A képviselô testület elfogadta a i elôterjesztést a település 70. év feletti és 18. év alatti lakosainak karácsonyi-pénzérôl. Ezen két korosztály, pusztavámi állandó lakhellyel rendelkezô és a valóságban a faluban élô tagja 2000 forint összegben részesülnek fejenként. A továbbiakban képviselôi felvetésekre adott választ a, illetve a felvetett gondok rendezésére tett intézkedést. Ne hagyja ki! Befektetésre, vagy építkezésre alkalmas telek kis házzal, Pusztavámon a Sallai utcában ELADÓ. Villany, víz, szennyvíz és ásott kút a telken van. Érdeklôdni a 30/ telefonszámon lehet A rendkívül felgyorsult szerkezetátalakítás és törvényi kötelezettségek miatt képviselô-testületünk ismét rendkívüli ülést tartott november 29-én. Elsô napirenden a rendkívüli ülés egyik okaként a település ivóvízhálózat vagyonának helyzetét tekintette át, annak tükrében, hogy január elsejétôl a törvény erejénél fogva a vagyon átszáll az önkormányzatra. A vagyonüzemeltetés módjának elôkészítésérôl döntött a testület, a Ivóvizünk vízhálózatot továbbra is a Fejérvíz Zrt üzemelteti. Második napirenden határidôs pályázatról döntöttek a képviselôk. Majd egy lakásbérleti jogviszony meghosszabbítását engedélyezték. Az elindult településrendezési terv további munkálatairól született döntés két területet érintôen, majd egy korábbi törvényi változás következtében elavult rendeletet helyeztek hatályon kívül a képviselôk. A képviselô-testület ez évi munkaterve Tárgy: a második félévi munkaterv, elfogadva én december 12. (szerda) 1. A évi költségvetési keretszámok meghatározása Elôadó: a Elôzetesen tárgyalja: a pénzügyi bizottság 2. A mûvelôdési ház évi munkatervének elfogadása Elôadó: a mûvelôdésszervezô 3. A elsô félévi munkaterv meghatározása Elôadó: a és a jegyzô 4. KÖZMEGHALLGATÁS 5. Egyebek Állandó napirendi pontok: beszámoló a két ülés közötti eseményekrôl, a döntések végrehajtásáról, bejelentések megtétele, a képviselôk bejelentései, interpellációk Mozgókönyvtárunk lesz Képviselô-testületünk több, határidôs ügy miatt ismét ülést tartott novemberben. Elsô napirenden foglalkozott a hulladékgazdálkodási feladatainkkal. Év végével lejár a 10 éves hulladékszállítási szerzôdés, az új szolgáltató kiválasztása érdekében figyelemmel a változó jogszabályi elôírásokra is közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a testület. Ezután két pályázat beadásával kapcsolatosan hozta meg a szükséges a határozatokat az ülésen a képviselôi csoport. Elsô ízben a tavaly elindított, de most pályázható célt támogatta, a Kossuth - Bacsó utcák sarkán lévô telek (majdani útrekonstrukcióval nem érintett részén) közpark és játszótér kialakításra adunk be pályázatot a mûködô Közalapítványunk segítségével. Szintén pályázat elindítása mellett döntöttünk a Mûvelôdés Ház külsô felújítása és egy helyi piac kialakításáról a sportegyesület közremûködésével. A pályázatok elbírálása jövô évben, nyertes pályázás esetén a megvalósítás években várható. Meghatározta a képviselô-testület jegyzôi elôterjesztésre a évi belsô ellenôrzési feladatokat, mely érinti a hivatali pénzügyi szabályzók betartásának vizsgálatát, az óvodai konyha mûködését, valamint a helyi adóztatási feladatokat is. Testületi jóváhagyással mozgókönyvtári szolgáltatásban veszünk részt a jövô évtôl, mely szolgáltatás nem érinti a meglévô könyvtár mûködését. Helyiség bérbeadásról hozott határozatot a testület, elôsegítve ezáltal egy maszszôr mûködését az egészségházban. Tájékoztatást adtunk a testületnek a november án esedékes településünk határában rendezendô autóversenyrôl. Döntött a testület ingatlan megvásárlásáról, avagy szívességi használatba vételérôl is. 2 Pusztavámi Krónika december

3 Régi hagyomány, hogy az ôszi idôszakban a szüret után rendezvényeket tartanak, amelyek Szt. Márton legendájához kapcsolódnak. Ezáltal nemcsak a kora tavaszi idôszak, hanem az Advent elôtti is szinte báli szezonná válik. Hódolva a hagyományoknak, a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat november 17-én egy színvonalas kultúrestet és batyus svábbált szervezett. A rendezvény méltó helyszíneként a Szent István Mûvelôdési Házat jelölték ki, melynek díszterme az utolsó asztalig foglalt volt, ezért a Szent Imre termet is meg kellett nyitni a vendégek számára. A résztvevôk száma tehát messze felülmúlta a várakozásokat. Mivel a megye németajkú lakossága elsôsorban nem a megyeszékhelyen koncentrálódik, különösen nagy örömöt jelentett, Svábbál Székesfehérváron hogy ilyen nagy érdeklôdés mutatkozott a nemzetiségi rendezvény iránt. Az elsô vendégeket a Bakonynánáról érkezett Harmonikaduó és Férfitrió fogadta a szépen feldíszített színpadon. A német önkormányzat új elnök asszonya, Kiss Judit néhány szóval megnyitotta az ünnepséget, majd a magyar Himnusz és a magyarországi németek himnusza csendült fel. A pusztavámi német nemzetiségi énekkar segítette a jelenlévôk közös énekét. A rendezvényt Schubert Olívia, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalvezetôje is megtisztelte, aki szintén köszöntötte az egybegyûlteket. A kulturális est keretében különbözô mûvészeti csoportok léptek fel. Elsôként a Felsôvárosi Általános Iskola 4. és 5.osztályának nemzetiségi tánccsoportja táncolt Nárai Katalin vezetésével. Földi Zoltán, az iskola igazgatója is részt vett német szakos kolléganôivel az ünnepi esten. A Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport, amely jövôre ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, nagy sikerrel adta elô táncait. Az együttes vezetôje Blaumann Helga. A székesfehérvári német irodalmi színpad Die Bretter címû elôadása meghatározó élményt nyújtott a közönségnek. Csodálatra méltó volt, hogy egy maroknyi csapat, köztük igen fiatalok is, de mindenképpen amatôrök, idôt, energiát, fáradságot nem kímélve készek arra, hogy egy darabot német nyelven színpadra vigyenek. A pusztavámi német nemzetiségi énekkar harmonika kísérettel szép német és sváb dalokat énekelt. Gerlinger Tibor, a megyei német önkormányzatok szövetségének elnöke, aki a háttérbôl hozzájárult a rendezvény sikeréhez, szintén oszlopos tagja az énekkarnak. A pusztavámi német nemzetiségi tánccsoport gyakorlott lépésekkel tudása legjavát adta. Egy különlegesség, hogy létrejött a junior és szenior tánccsoport, az utóbbi részben a fiatalabb generáció szüleibôl áll, akik természetesen gyerekkoruk óta ismerik a régi hagyományos táncokat. A tánccsoportok fellépése a közönség nem kis lelkesedését váltotta ki. A hangulatos hagyományôrzô és báli zenérôl a dunaszentmiklósi Lausbuben zenekar tagjai gondoskodtak, akik éjszakába nyúlóan húzták a talpalávalót a népes vendégseregnek. Visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy egyszerûen egy jól sikerült rendezvény volt. Nagy Izabella Sikeres évet zártak táncosaink Tánccsoportunk ebben az évben is több jeles rendezvényen lépett fel. Igyekeztünk a kihívásoknak megfelelni és ápolni német hagyományainkat. Merre jártunk a mögöttünk hagyott évben? Emlékeztetôül egy gyors leltár. Február 18-án a Pusztavámi Sváb Bál kiemelkedô nap volt a számunkra (a három táncból két újjal leptünk meg közönségünket. Március 14-én (a nemzeti ünnepen) Bakonysárkányban jártunk. Áprilisban részt vettünk a szokásos falutakarításon. Április 21-én a Székesfehérvári Agrár Napokon, április 28-án májfaállításon Pusztavámon, április 30-án a móri Öreg Présházban ugyancsak májfaállításon, május 19-én Alapon jártunk az országos díjugrató versenyen, ahol nemzetiségi betét programként vettünk részt. Május 26-án Mányon voltunk a Fejér Megyei Német Nemzetiségi napon. Május 27-én Döbrönte Nemzetiségi Napon táncoltunk, június 2-án a Móri Rozmaring Tánccsoport 20. születésnapján léptünk fel, június16-án Pusztavámon a falunapi fôzôversenyen jeleskedtünk. Június 17-én a pusztavámi falunapi fellépés során 14 párral egyszerre léptünk a színpadra. Sikerült jó hangulatot varázsolni a nézôtéren. Július 7-én Bokodon a Vadásznapok keretén belül táncoltunk. Szeptember 8-án szintén Bokodon voltunk a Krumpli fesztiválon. Szeptember 25-én idehaza rendeztük meg a szüreti felvonulást, és utána egy mûsorral egybekötött mulatságot szerveztünk, ahol a helyi csoportokon kívül öt vidéki fellépô együttes volt (zenekarok ének- és tánccsoport) a vendégünk. A szüreti felvonulást és mulatságot, mindhárom csoportunk (zene, ének- és tánccsoport), közösen rendezte. A felmerülô költségeket egyenlô arányban a csoportok magukra vállalták. Megítélésem szerint nagy sikere volt, ezért szeretnénk a következô években is megrendezni. Október 13-án jelen voltunk a szokásos ôszi szemétszüreten, ahol minden évben részt veszünk és örülünk, hogy társadalmi munkával is tehetünk valamit településünk tisztaságáért. Október 20-án Szomódon léptünk fel a Szomódi Zenei Fesztiválon, ahol a Die Lausbuben zenekar kísérete mellett három táncot adtunk elô. Örömmel fogadtuk az elismerô szavakat. November 17-én Székesfehérváron Márton napi svábbálon léptünk fel mindkét korosztály élô zenére táncolt. Hangos siker volt! Mind a négy táncunkat felállva és végig tapsolva fogadta a több mint 300 nézô. November 24-én Pusztavámon, a hagyományos Erzsébet-Katalin bálon öt tánccal szórakoztattuk a közönséget. Örülök, hogy sok-sok helyen bemutathattuk táncainkat, és vihettük másokhoz is falunk és nemzetiségünk jó hírét. Bízom a csoport fejlôdésében és remélem, hogy jövôre méltóképpen meg tudjuk ünnepelni csoportunk 40. születésnapját. Stettner Attila Felállva tapsoltak A tánccsoportot és az énekkart a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat hívta meg nem elôször a fehérvári Márton-napra. A szünet után, tíz óra körül következet a második rész, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoportok elôadása, amit 300 ember végigtapsolva nyilvánította ki tetszését a fergeteges mûsorhoz. A sikerhez nagyban hozzá járult a Die Lusbuben zenekar, akik immáron lassan egy éve felvállalta a pusztavámi tánccsoport kísérését anyagi szolgáltatás nélkül. Több éve rendszeres vendégei vagyunk ennek a rendezvénynek és elmondhatom túlzás nélkül, még ekkora létszámú és ilyen jó hangulatú Márton-napi bál nem volt Székesfehérváron. Ehhez hozzátartozik a jó szervezés és a mûsort adó csoportok felkészültsége. A vendégek szájából gyakran hangzott el a rólunk kialakított jó vélemény. Ez egy több éves színvonalas munka eredménye volt, hogy közel (a fellépôkkel együtt) 420 fô érezte jól magát ezen az estén, ami hajnali 4 órakor zárult. Gerlinger Tibor Szilveszteri bál Várjuk a kedves vendégek jelentkezését a Pusztavámon megrendezésre kerülô Szilveszteri Bálunkra! A bálra jelentkezni folyamatosan lehet a es telefonszámon. A belépôjegy ára: 2500 forint. Négy személy, egy üveg pezsgôt kap. A mulatságon a pusztavámi Beatang zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. Jöjjön, és búcsúztassuk együtt az óévet! Pusztavámi Krónika december 3

4 Lelkipásztori kisegítô Székesfehérváron november 26-án a Bazilika felszentelésének évfordulóján, Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét. A szentmise keretében került sor az újonnan végzett világi lelkipásztori munkatársak számára a püspöki megbízólevél átadása. A képzés befejezése után 16 világi hívô tett ünnepélyes ígéretet arra, hogy a plébános irányítása mellett, annak munkatársaként lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott lelkipásztori feladatokat. Erre Adventi gyertyagyújtás Pusztavámon I. Gyertyagyújtás: December 2-án (vasárnap) a Mûvelôdési Házban délután 15 órakor. Az általános iskola mûsorát láthatják. Az evangélikus egyházközség részérôl Kapi Zoltán lelkész ünnepi gondolatait hallhatják. II. Gyertyagyújtás: December 9-én (vasárnap) a Mûvelôdési Házban délután 15 órakor. Az óvodások mûsorával várjuk a kedves érdeklôdôket. Ezután Gerendai Sándor római katolikus plébános gondolatait hallgathatják meg. III. Gyertyagyújtás: December 15-én (szombaton) a Mûvelôdési Házban délután 17 órakor. Ezen az estén jótékonysági vacsorát szervez a Pusztavámi Karitász csoport, amelynek a bevételébôl a helyi nehéz sorsú családokon szeretnének segíteni karácsony elôtt. IV. Gyertyagyújtás: December 23- án (vasárnap) a Mûvelôdési Házban 14 óra 30 perckor a Móri Bice Bóca Klub adja elô karácsonyi mûsorát. Majd 16 órakor a katolikus templomban az óvodás és iskolás gyermekek Betlehemes játékát nézhetik meg. Ezzel kívánunk minden kedves odalátogatónak kellemes ünnepeket! Mindenkit nagy szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt! L. A. az ünnepségre meghívást kaptak a Prohászka Imaszövetség tagjai is, akik együtt imádkoztak a lelkipásztori kisegítôkért és a lelkipásztorkodó papságért. A 16 világi hívô között ott volt a pusztavámi Varga Vince testvérünk is, aki e naptól kezdve hivatalosan lelkipásztori munkatársnak számít. Köszöntjük ôt és hûséges szolgálatot kívánunk neki erôben, egészségben! N. G. Kedves pusztavámi lakosok, Tisztelt Olvasók! Advent idejéhez érkeztünk. Ilyenkor mindenki szívében újra fellángol a remény, csupa öröm, sürgés-forgás, készülôdés, izgalom jellemzi napjainkat. Mindent kitakarítunk, mindent rendbe teszünk, de vajon lelki világunk békéjére, tisztaságára képesek vagyunk-e a sok teendô közepette odafigyelni? Az ünnepre igyekszünk szeretteinket ajándékokkal elhalmozni, holott lehet, hogy néhány Baba-mama börze a kultúrházban Kedves anyukák és kismamák! Idén egy nagyszerû és kihagyhatatlan lehetôség nyílik minden kedves anyuka és leendô anyuka számára, ugyanis: Baba-mama börze lesz december 5-én, 9 16 óráig a helyi kultúrházban. Mindenki elhozhatja és eladhatja, vagy ingyen felajánlhatja a rászorulóknak, vagy akár el is cserélheti a már nem használt és otthon feleslegessé vált baba-és gyermekruhákat, járókákat, babakocsikat, kiságyakat és minden további gyermekkorban használatos tárgyakat. December 6-án pedig egy kis Mikulásnapi hangulattal egybekötve reggel 8 12-ig várjuk a kedves érdeklôdôket. Ezen a napon Tupperware-s edénybemutatóra várjuk a kedves érdeklôdôket. További információkért keressék fel Horváth Tímea védônônket, illetve Ihászné Albert Anna családgondozónkat. A gyermekek felügyeletérôl pedig a helyi Nyugdíjas Klub nagymamái, a helyszínen gondoskodnak. Mindenkit nagy szeretettel várunk! L. A. Varga Vince átveszi megbízólevelét Spányi Antal megyés-püspökünktôl a fehérvári Bazilikában A remény ad erôt kedves szó, sokkal nagyobb kincs lenne ilyenkor, nem beszélve arról, ha a szép szavak sokaságából az egész év folyamán képesek lennénk csepegtetni szeretteiknek. Ilyenkor minden ember számadást végez! Lelki mérlegünk akkor játszik jól, ha a pozitív dolgok serpenyôje felé billen a mérleg nyelve. Sajnos nem mindig van ez így! Ha véletlen úgy érezzük, ebben az évben több volt a rossz, mint a szép és a jó, akkor sem szabad megfeledkeznünk, Regina Hill szavairól: az életben minden napod hozhat új reményt! A remény ad erôt, hogy az életed éld. Lehet minden nap izgalom, öröm, várakozás, reméld a jót és megkapod! Az óvoda valamennyi kisgyermeke és dolgozója nevében, megköszönve az óvodának nyújtott segítségüket, nem kívánhatunk egyebet: csendes lépteiteket kísérje szeretet, szívetekben béke, lelketekben nyugalom legyen, és legyetek nagyon boldogok, minden napon! Áldott, békés, boldog karácsonyt! Brücklné Staudt Mónika Gyógyultak a Nyugdíjas Klub tagjai November 12-én indult a klub által szervezett egészséghét. Öt napon keresztül minden reggel autóbusszal utaztunk az agárdi termálfürdôbe. Háziorvosunk, dr. Csillag Márta beutalója alapján dr. Rápolti Ildikó reumatológus fôorvos egy megjelölt napon fogadta a csoportot, s írta ki mindenki számára személyre szólóan a legszükségesebb kezeléseket. A gyógyító fürdésen kívül a leggyakoribb az iszappakolás, a masszázs és a víz alatti torna igénybevétele volt. Összesen 42-en részesültünk ellátásban. Ebbôl 3 fô kívülálló, de az együtt eltöltött napok bíztatóak arra nézve, hogy ôket is ezen túl a klub tagjai között köszönthetjük. Mivel Agárdra már lassan 10 éve járunk, az ottani dolgozókkal nagyon jó a viszonyunk, mindig örömmel köszönjük egymást. Szokásunkhoz híven a hetes program meglepetéssel zárult. Zámolyon a Pedro Sörözôben ízletes vacsorával, helyben fôzött sörrel, udvarias kiszolgálással és nagyon jó hangulatot teremtô zenével fogadtak bennünket. A vidáman táncoló idôs embereket nézve, egyértelmûen bebizonyosodott, hogy állapotukon sokat javítottak az agárdi kezelések, a hangulaton és az egyének lelkivilágán pedig a sörözôben eltöltött idô. Reméljük, lesz még arra mód, hogy máskor is találkozzunk. A program megvalósulását az önkormányzati pályázat, szponzori segítségek (Bányász Szakszervezet, Tejtermelô Szövetkezet), a klubtagság közös munkával megkeresett pénze és az egyéni befizetések tették lehetôvé. A Mór Kft. és annak gépkocsivezetôje ismét pontos és udvarias szolgáltatónak bizonyult. Minden résztvevô nevében köszönjük mindazoknak, akik segítettek, s egyben kívánunk mindenkinek jó egészséget, boldog új évet. Petrovics Istvánné Programszervezô 4 Pusztavámi Krónika december

5 Évzáró a mozgássérülteknél A Pusztavámi Mozgássérültek Klubja augusztus 29-én 22 fôvel alakult meg a helyi mûvelôdési házban. Elsô vezetôjük Dombi József volt. Céljuk, hogy a közösségükben élô mozgássérültek és családtagjaikat összefogják, elôsegítsék a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásukat. Érvényesíteni emberi és állampolgári jogaikat az önálló életvitelhez. Az alapítok fontosnak tartották a mozgássérültek szabadidejének hasznos eltöltését is. Tagjaik az elmúlt 14 évben kiemelt figyelmet kaptak a jogsegélyszolgálatban. Megfelelô tájékoztatást kaptak (és kapnak ma is) annak érdekében, hogy csökkenjen a rokkantságukból fakadó nehézségük, hátrányuk. Dörner Jánosné (Erzsike): ma már több mint hatvan tagunk van Az egyenlô esély megteremtése közös cél ahhoz, hogy minden mozgásában korlátozott egyén teljes életet éljen. Mint Dörner Jánosné (Erzsike) a Pusztavámi Mozgássérültek Klubjának vezetôje elmondta, megalakulásuk óta egyre nagyobb számban jönnek a klubba, hiszen Jó hangulatban fogyasztották el vacsorájukat a klubtagok Pusztavámi Krónika december ezek az emberek szeretnének valahova tartozni. Ma már több mint hatvan tagot számlálnak. Természetesen van olyan mozgássérült, aki már képtelen önállóan közlekedni, így a klub életében aktívan nem tud részt venni. Az egyenlô esély megteremtése közös cél ahhoz, hogy minden mozgásában korlátozott egyén teljes életet éljen. Már hagyomány, hogy a pusztavámi mozgássérültek év végéhez közeledve, egy szezonzáró vacsorával és a klubélet értékelésével búcsúzzanak. Így történt ez most is. November 10-én a helyi mûvelôdési házban találkoztak a tagok. Dörner Jánosné éves beszámolójában kitért arra, hogy ebben az évbe is sokan igénybe vették az agárdi fürdô nyújtotta lehetôségeket. A gyógyvíz, a masszázs és egyéb szolgáltatás nem csak fizikai értelemben tett jót szervezetüknek, hanem lelkiekben is gazdagodtak. A i hivatal részérôl Kubinyi Balázs al köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a képviselô-testület jókívánságait. Dörner Jánosné (Erzsike) megköszönte a hivatal anyagi támogatását, és segítôjének, Szikál Lipótnénak áldozatos munkáját. N. G. Liza néni 90 éves Fahrner Istvánné (Liza néni) 90 éves, és ahogy elmondta nekünk, boldog, kiegyensúlyozott életet él. Szemüveget alig használ, látása, étvágya jó. A házkörüli munkákat segítség nélkül elvégzi. A konyhában is frissen szorgoskodik, fôz, mos, takarít. Négy gyermeket nevelt fel egészségben, becsületben. a kitelepítéssekkel a családokat megnyomorították Liza néni Pusztavámon született július 8-án. Szülei földmûvesek voltak, egy darabka szántóföld mellett, volt egy kis szôlôjük is, akol jófajta bort termeltek. Alig múlt 13 éves, amikor ment és dolgozott kint a földeken. Amikor már nagyobbacska lett, Budapestre került egy gazdag polgári családhoz, ahol szolgált. A II. világháború alaposan megváltoztatta addigi életüket. A kitelepítések során édesapját, édesanyját és még két testvérét az akkori NDK területére számûzték. A család szétszakadt. Liza néninek érthetôen még ma is lelki megrázkódtatás okoz a lakosságcsere néven történt igazságtalanság. Mivel a kitelepítések elôtt férjhez ment, sôt, 1947-ben elsô gyermeke (Anna) már meg is született, így ôt és férjét nem hurcolták el. Persze idôs szüleit az NDK-ban gyakran meglátogatta, tôlük elszakadni azonban soha sem tudott. Nem is akart! Annus lányom jól beszél németül mondja az idôs néni, de a fiam is mindent ért. Ô és a családja itt él velem. Jól megvagyunk. Tudja annak idején idehaza csak németül beszéltünk. Mint látja, azért jól megtanultunk magyarul is. Mi egyformán tartjuk magunkat magyarnak és németnek is. Itt születtünk, ez a hazánk, de az anyanyelvünk a német. Unoka van-e? kérdeztem Liza nénit. Hát hogyne volna Anna, Márta, Móni, Edit, András, Csaba. Van ám 8 dédunokám is! A nevük felsorolására most nem vállalkozom. Imádom valamennyit, de úgy vettem észre, hogy ôk is szeretnek engem. Képzelje el minden vasárnap visznek a gyerekeim ebédre. Olyankor együtt a család és én akkor nagyon boldog vagyok. Öröm látni ôket. Itt van hamarosan a karácsony! Az nagy ünnep volt mindig a családban. Így lesz ez most is. Öszszejövünk, beszélgetünk, finomat eszük, iszunk és egymásnak örülünk. Ajándékozzuk egymást. Az én ajándékom általában pénz, mert nem tudom kinek mire van szüksége meg így egyszerûbb is a dolog. Egész évben a nyugdíjamból spórolok. Nagy öröm kapni, de én azt mondom: adni még nagyobb. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm. N. G. 5

6 Márton nap Pusztavámon A családok együtt vonultak fel Lampionnal indulás az óvoda elôl Pusztavámon már évek óta hagyományosan megemlékezik a község apraja-nagyja Mártonról, akinek legendájáról röviden olvashatnak az alábbiakban: A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevû városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odadta meleg köpenyének felét egy nélkülözô koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentôl kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövô küldöttek elôl nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püs- Forró teával kínálták a felvonulókat a nyugdíjasaink 6 pökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat. Szent Márton kultusza a Pannónia területén már a honfoglalás elôtt is virágzott. Szent István tisztelete jeléül a zászlaira a hadvezér Márton képét festette. A hagyomány szerint a szent egy álomban sietett a király és az ország védelmére. Így Szent Márton Szûz Mária után az ország patrónusa lett. A pannonhalmi bencés apátság is Márton tiszteletére épült azon a helyen (Savaria Sicca), ahol az egyik hagyomány szerint a szent született. A legújabb kutatások viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülôvárosa Savaria, vagyis Szombathely. A Márton-napi liba-lakomáról szóló elsô írásos beszámoló 1171-bôl származik. Akkoriban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a népszokás ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenô idôszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta elôtt meg kellett tize- delni. E napon kóstolták meg az újbort és vágtak le elôször tömött libákat. Ám e szokás gyökerei is mélyebbre, az aratási idôszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át. A helyi programunkon az iskolások és az óvodások lelkesen készítették el a lámpásukat, amellyel a késô délutáni felvonuláson részt vehettek. Nagy izgalommal festett, rajzolt vágott kicsi gyermek, anyuka apuka. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy a család egy kicsit közelebb kerüljön egymáshoz. A gyermekek még évek múltán is emlékeznek ezekre az együtt töltött percekre. A felvonulás után a Mûvelôdési házban egy kis közös kakaózásra és kalács evésre invitáltuk meg az oda ellátogatókat, de finom volt a forralt bor és a sütôtök is, amit a felvonulóknak kínáltunk. Köszönet az iskola, az óvoda pedagógusainak, akik segítséget nyújtottak a gyermekeknek, és természetesen köszönet illeti a nyugdíjas klub tagjait akik segédkeztek a kakaó és teafôzésben, kiszolgálásban, valamint köszönjük szépen a Pusztavámi Tejtermelô Szövetkezetnek a felajánlott tejet. L. A. Kakaózás a mûvelôdési házban Pusztavámi Krónika december

7 A tanár úr Bors Csaba nyugalmazott pedagógus békésen él szerettei körében Pusztavámon. Életében azt tette (és tehette), ami szívéhez közel állt: nevelte, oktatta az ifjúságot. A sport nagyon fontos szerepet játszott életében, hiszen elôbb aktív játékos, majd késôbb labdarúgóedzô lett. Dég jelentôs állomás volt az életében, hosszú éveket töltött a községben. Sorsa úgy alakult, hogy visszakerült Pusztavámra, ahol családja körében békességben és nyugalomban él. Dégi csapatkép 1975-bôl, amikor a megyei I. osztályban szerepelt. Álló sor (balról jobbra): Ihász Imre, Magasföldi Frigyes, Panyi Sándor, Verbóczki László, Boda László, Csuti József, Bacsi György, Bors Csaba edzô. Guggolnak: Takács János, Márton János, Farkas István, Borbély János, Bencze Károly, Horváth Endre, Somogyi József. a pusztavámi sikerekre ma is szívesen emlékszem Bors Csaba február 20-án született a szlovákiai Léván. Gyermekként került családjával Mórra. Iskoláit itt végezte, majd tanítói diplomát szerzett. Ezt követôen került Pusztavámra, tanítani. Túl sokáig nem oktathatta az alsó tagozatos nebulókat, 1962-ben a Magyar Néphadsereg katonája lett. A másféléves szolgálatból 7 hónapot Tatán, 8 hónapot pedig Várpalotán töltött. Leszerelése után visszatért Pusztavámra, de már ekkor a labdarúgás felé kacsintgatott: a Testnevelési Fôiskola edzôi szakát elvégezte. Aktív labdarugó volt, de hamar rádöbbent, hogy a tanítás és a játék összeférhetetlen. Akkoriban nem volt ritka, hogy délután is tanítani kellett. A hivatása mellett döntött, de a labdarú- Pusztavám április 30. Pusztavám -Móri Bányász II. Csókakô 5:2. Álló sor (ballról jobbra): Glázer Miklós, Bors Csaba, Király Ferenc, Farkas Ferenc, Netzkár János. Középsô sor: Baranyai János, Maron István, Stettner János, Balogh József. Alsó sor: Csesznák Gyula, Gaál Ignác, Németh Lajos. Pusztavámi Krónika december gás kötelékében maradt mint edzô. A Pusztavámi Általános Iskolában testnevelést tanított egészen 1972-ig. Ezen idô alatt életének egy meghatározó szakasza volt az közötti idôszak. Labdarúgó-játékvezetôként fújta sípot, nem is akárhol: egészen az NB III - ig jutott. Említésére méltó évek következtek ( ), ugyanis ekkor ô volt a Pusztavámi TC elnöke. Közben 1971-ben, társaival közösen, megalapították a helyi sakk-szakosztályt, amely már az elsô évben a Fejér megyei bajnokságban 9 csapat közül az elôkelô 3. helyet szerezte meg. Bors Csaba családot alapított, majd a szép pusztavámi évek után Dégre került nevelôtanárnak, ahol 1995-ig dolgozott. Miután megszûnt a dégi nevelôotthon, egy lakásotthon-hálózat vezetôje lett 2003-ig, nyugdíjba vonulásáig. Feleségével aki német szakos pedagógus 2007-ben döntöttek úgy, hogy visszatérnek Pusztavámra. Életének fontos állomása a 2011-es év: ekkor kapta meg aranydiplomáját, amit a Megyeházán vehetett át a Fejé Megyei Gyermekvédelmi Napok keretében.+ Labdarúgó pályafutásom mesélte a Pusztavámi Krónikának Bors Csaba Móron az úttörôcsapatban kezdôdött, majd az ifi következett, s végül a felnôttek között találtam magam. Csodálatos évek voltak, ma is szívesen gondolok rá. Amikor Pusztavámra költöztem, az akkori csapatban hamar gyökeret vertem. A megyei I. osztályban szerepeltünk, és szép sikereket értünk el. Közben az iskolás gyerekeket tanítottam a labda szeretetére. Ma is szívesen emlékszem vissza egy olyan pusztavámi korszakra, amikor iskolás csapatom 13 mérkôzésbôl, 11 gyôzelmet, 1 döntetlent és csak 1 vereséget ért el. A környezô település csapatait szép játékkal sikerült legyôznünk. Sajnos az aktív sporto- lást 24 éves koromban abba kellett hagynom, mert a munkám fontosabb volt számomra. A focitól mint már említettem nem szakadtam el, játékvezetô lettem, majd edzô. Két sporttémájú könyvet is írt. Igen! Az egyiknek az a címe, hogy Dég labdarúgása a grófi csapattól 2006-ig, a másik címe: Mór labdarúgása Az elôbbinél én voltam az ötletgazda, de aztán segítôkre találtam az anyaggyûjtésben. Az utóbbi Fenyves Péter Mór ének is köszönhetô, aki a könyv megjelenéséhez önkormányzati pénzt biztosított. A helyi tévé, de sok más sportbarát segítségével sikerült összeállítani a kötetet. Itt a községben még ma is sokan emlékeznek önre. Mit gondol miért? Talán azért, mert sokat tettem a települését tanítóként, futballistaként, edzôként, sportvezetôként. Jó egészséget kívánunk önnek, és kellemes karácsonyi ünnepeket. Köszönöm szépen, és megragadva az alkalmat, minden jót kívánok a volt tanítványaimnak, barátoknak, a szurkolóknak és minden pusztavámi embernek. N. G. Anyakönyvi hírek Házasságkötés: ebben a hónapban nem volt. Születések: November 7-én Molnár Szimonetta (Édesanyja: Piller Judit) Halálozások: November 1-én Farkas István. November 17-én Róth Istvánné (szül: Csordás Judit). 7

8 labdarúgás bozsik program PUSZTAVÁM - FELCSÚT 1 2 (1 0) Simix üveg-ásvány megyei ii. osztály felnôtt labdarúgó mérkôzés 12-ik forduló. Vezette: Sülyi J. R. Összeállítás: Kiss V. Nánási Gy. (Czéh K.), Magosi B. (Kertai Zs.) Szántó D., Klein M. Emmerling B., Czéh M., Zóka R., Molnár R, (Fûrész G.) Katóka R. (Tálas R.), Kocsis D. A listavezetô látogatott Pusztavámra egy remek mérkôzésre volt kilátás. Az elsô percek az ismerkedés jegyében teltek el. Aztán a 10. percben Katóka érkezett jókor a kapu elé és megszerezte a vezetést perc: Katóka már csak a kapussal állt szemben, de elrontotta a ziccert. 38. percben sikerült elôször helyzetbe kerülni az ellenfélnek, de Kiss V. parádésan véd. 52. perc: egy hazai figyelmetlenség után, egyenlít az ellenfél perc: ismét Kiss V. véd egy nagy helyzetet. 58. perc: újra a kapus parádézik és hárít egy felcsúti lehetôséget. 62. perc: szöglet után megszerzi az ellenfél a második gólját perc: Tálas az üres kapu fölé lô,óriási egyenlítési lehetôség maradt ki! 88. perc: Kiss V. óriási bravúrral véd. Kocsis Jenô edzô: sajnos megint nem sikerült itthon pontot szereznünk, de a csapat jól játszott. Ha a félidôben nem kell cserélnem, lehet, hogy másképp alakult volna az eredmény. Kiemelném Kiss V., aki a mai napon szenzációsan védett. * VÁL - PUSZTAVÁM 0 1 (0 0) Simix üveg-ásvány megyei ii. osztály felnôtt labdarúgó mérkôzés 13-ik forduló. Vezette: Takács i. Összeállítás: Kiss V. Nánási Gy., Magosi B., Szántó D. (Tálas R.), Klein M. Emmerling B. ( Zséfár S.), Czéh M., Zóka R. Czéh K., Katóka R., Kocsis D. ifjúsági csapatunk parádés játékkal 5 0 arányban gyôzött. A felnôtt mérkôzés álmosan kezdôdött, egyik csapat sem pörgött fel igazán. A pálya minôsége sajnos kritikán aluli volt, sokszor arra kellett figyelni, nehogy megsérüljenek a focisták! Az elsô félidôben nem sok említésre méltó esemény történt. A második félidôben már fölénybe került csapatunk, ez helyzetekben is megmutatkozott. A 77. percben olyan jelenetek zajlottak le, amit nem minden nap lehet látni. 11-es hez jutott csapatunk. Klein állt a labda mögé, de lövését védte a kapus. A kipattanót Magosi lôtte a kapufára, majd még kétszer Tálas, ill. Zóka is eltalálta a kapufát. 88. perc: egy szabálytalanság után az ellenfél játékosát a játékvezetô kiállította, mi pedig szabadrúgáshoz jutottunk 25 méterre a kaputól. A szabadrúgást Tálas helyezte a kapuba 0 1. Kocsis Jenô edzô: gratulálok a csapatnak, ilyen körülmények között is meg tudták szerezni a 3 pontot. PUSZTAVÁM - CSÁKVÁR II. 1 1 (1 1) Simix üveg-ásvány megyei ii. osztály felnôtt labdarúgó mérkôzés 14-ik forduló. Vezette:Rózsa J. Összeállítás:Kiss V. Nánási Gy. (Zséfár S.), Czéh K., Szántó D., Klein M. Emmerling B. (Fett M.). Katóka R. Czéh M., Magosi B. (Tálas R.), Zóka R. Kocsis D. ifjúsági csapatunk sajnos 4 2 re kikapott, de le a kalappal a fiúk elôtt, mert remekül küzdöttek! A felnôtt mérkôzés igen csak rosszul indult számunkra, hiszen a 7. percben már megszerezte az ellenfél a vezetést egy lecsorgó labdát juttattak a kapunkba 0 1. A gól után gyorsan feleszméltünk, s a kapujuk elé szegeztük az ellenfelünket. Többet birtokoltuk a labdát, de igazi gólhelyzetet nem tudtunk kialakítani az ellenfél kapuja elött. Aztán a 35. percben a hetek óta kiváló formában focizó Katóka egy szép akció végén, kiegyenlít 1 1. A második félidôben felváltva kerültek veszélybe a kapuk, de gólt már nem szerzett egyik csapat sem. Az ellenfél még egy 11-est is elhibázott, de mindent egybevetve, igazságos döntetlen született. Kocsis Jenô edzô: remek mérkôzés volt. Mindkét csapatnak voltak lehetôségei, így azt gondolom, az eredmény igazságos. Ami még fontos, hogy hazai pályán sikerült pontot szerezni! * Bozsik tornát rendeztünk október 20-án Pusztavámon az u7, u9 és az u11-es korosztályokban. Pusztavámi csapatainkon kívül, Bakonycsernye, Bodajk és Mór csapatai játszottak. Mivel ez egy bemutató torna volt, nagyon sok vendég érkezett hozzánk. itt volt többek közt Jakab Elek a Bozsik tornák fôkoordinátora, Korolovszky György az u16-os magyar válogatott szövetségi kapitánya. Jelen voltak az alközpont vezetôi is. A tornán, mint mindig, most is kiválóan szerepeltek a pusztavámi gyerekek. Többen bekerültek a megyei válogatóra, és onnan lettek ketten kiválasztva: Csizi Fanni illetve Magda György, akik a Videoton - Kecskemét NB1-es labdarúgó mérkôzés elôtt a Sós-tói stadionban a Fejér megyei válogatottban szerepeltek a Videoton utánpótlás csapatai ellen. A pusztavámi torna ismét jóra sikeredett, mindenki nagyon elégedett volt. Külön köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, a Pusztavámi Torna Klub elnökének Pratsler Jánosnak, és nem utolsó sorban a szülôknek, akik nélkül ezt a szenzációs tornát nem tudtuk volna megrendezni. Magda György labda ajándékba október 2-án a Pusztavámi Torna Klub sporttelepe volt a helyszíne egy barátságos labdarúgó mérkôzésnek. A Rögvest Kft. és az MC Bauchemic csapata mérkôzött meg gyönyörû idôben és jó minôségû pusztavámi pályán. A Rögvest Kft. szerelésekkel, kiegészítô felszerelésekkel támogatta már a pusztavámi csapatot. Az eredmény mégsem a ebek chippel! Korábbi számunkban már jeleztük, hogy az új állatvédelmi jogszabályváltozás miatt kötelezôvé vált a 4 hónaposnál idôsebb kutyák chippel való ellátása január 1-tôl négy hónaposnál idôsebb eb csak chippel megjelölve tartható. Önkormányzatunk helyben lehetôséget kíván biztosítani az ebek mikrochippel történô megjelölésére az alábbi idôpontokban: én óra között a Mûvelôdési Háznál (Petôfi Sándor u. 1.) én 9 11 óra között a Erdészeti irodánál (Petôfi Sándor u. 145/A.) Dr. Vigh Zsófia állatorvos (tel.: ) végzi az ebek megjelölését. A mikrochip behelyezése a regisztrációval együtt 3500 Ft-ba kerül. Az eb sorszámozott oltási könyvét mindenki hozza magával! Természetesen a már választott magánállatorvossal is elvégeztethetô az eb megjelölése. Polgármesteri hivatal Rögvest Kft. javára dôlt el, ugyanis 10 8-ra az MC Bauchemic csapata gyôzött. Kellemes idôben, kellemes fáradság után, egy finom ebéddel zárult a barátságos mérkôzés, ahol az MC Bauchemic vezetôje felajánlott egy nagyon jó minôségû igen drága labdát Pusztavám csapatának. Ezúton is köszönjük a támogatást! Kissné Lázár Anita orvosi rendelés Hétfôtôl péntekig: de. 8-tól 12-ig, hétfôn és csütörtökön: délután 15-tôl 16-ig (kizárólag iskolából és munkából hazatérôknek). Gyermekek: elôjegyzés nélkül 8-tól 9-ig, elôjegyzéssel (!) 9 óra után. Keddenként 14-tôl 16-ig várandós- és gyermektanácsadás. Az orvosi rendelô telefonszáma: 22/ Dr. Csillag Márta mobiltelefonszáma: 30/ Házhoz hívás bejelentése: 8 és 11 óra között. pusztavámi krónika Issn szerkeszti a szerkesztőbizottság. tagjai: kubinyi balázs al, nédó Géza főszerkesztő, leitner andrea művelődésszervező, brücklné staudt mónika óvodavezető, visztné kemele szilvia iskolaigazgató. műszaki szerkesztő: losjak lászló, a szerkesztőség telefonszáma: 30/ kiadó: pusztavámi községi művelődési Ház a szerkesztőség címe: nyomdai munka: alto nyomda kft. székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. telefon: 22/ , címe: 8 pusztavámi krónika december

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet.

Szilveszterkor. Engedjük el ezt az évet, hozott rosszat, hozott szépet. II. évfolyam 1. szám - 2016 január Tartalom: Télapó ünnepség Kreatív ajándékozás Életmód klub Advent Önkormányzat hírei Szépkorú köszöntése Kitüntetés Napelempark épül Szociális alapú tűzifa osztása Válts

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi VIII. évf. 3. sz. 2011. június www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi ajándékot önkormányzat falujának, mint egy ilyen szép óvodát mint a mienk? Május 28- án vehették birtokukba óvodásaink

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben