pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes 2012. december"

Átírás

1 pusztavámi krónika I. évfolyam 7. szám Idôszaki havilap Ingyenes december Újévi petíció Mit is kérhetnék esdve, szépen? Adj egy kis békét jó Uram! Esendô testünk börtönében, élhessünk itt lenn boldogan. És add Uram, legyen mit ennünk, fejünk felett legyen födél! Ne kelljen itt lenn éhen vesznünk, ne utcán érjen kinn a tél! Talán nem túl sok, mit kívántam, Uram, csekélység ez neked. Adj hát nekünk, csak ennyi a vágyam: emberhez méltó életet! Végre legyen sok öröm az új esztendôben, Béke, nyugalom, remény, siker legyen bôven. Csak az nézzen most már hátra, aki nagyon dôre, Kívánok hát minden szépet az új esztendôre! Ínséges év után legyen végre bôség, Télre maradjon hideg, nyárra meg a hôség. Jó bor jusson a pohárba, ne csak mindig lôre, Kívánok most gazdag asztalt az új esztendôre! Megszorultságok után remény legyen végre, Szebb jövôre bukkanva nézzünk fel az égre. Szerelmeskedjünk is sokat, de azt nyakra-fôre, Csókot, szerelmet kívánok az új esztendôre! Teremjenek sikerek az új esztendôben, Idén is a jó munka legyen majd nyerôben. Legyen már a sikereknek szorgalom az ôre, Mindenkinek sok jó munkát az új esztendôre! Terjedjen a szeretet az új esztendôben Szeretteink legyenek mind jó egészségben. Csorbuljon ki mindörökre az intrika tôre, Kívánok családi békét az új esztendôre! A remény és a szeretet, életben tart, megetet S a hit még ma is csodát tehet. Nem a hadnak sokasága, hozhat jobb kort a világra, De nem is a pénz hatalma, média hazug fájdalma. Nem a túlerô! Más a jövô! Tudjunk egyszer még oly világban élni, Hol fô dolog lesz lábbal mendegélni, És ahol sem kicsi, sem nagy dologban, sohasem kell félni! Örvendjen a szeretet, hallgasson a dôre, Ezt kívánom Nektek az új esztendôre! Vigalmi rendelet Pusztavám Község ének 1/2012. számú VIGALMI RENDE- LETE a évi és az azt követô évek szilveszter napján tanúsítandó magatartási kívánalmakról. Preambulum Szabályozni kívánom településünk lakosságának vígalmi jogait és kötelezettségeit ezen i vígalmi rendelettel. Jelen rendeletben foglaltak kiegészülhetnek közkívánatra egyéb passzusokkal, de hatálybalépése végleges normával anno december 31-én éjféli harangütés után kötelezôek lesznek. Hallja hát mindenki! (Aki tudja, adja át mindazoknak, akik nem hallják!). Pusztavám településen ezen falu felnôtt korú polgárainak minden év december 31. és azt követô január 1-jén 24 óráig vidámnak, önfeledtnek, jókedvûnek kell lenniük.. Szabad hangoskodniuk, vigadniuk önszántukból.. A felnôtt korúak italozhatnak mértéktartó módon, de függôleges módon kötelesek tartózkodni: köztereken, parkokban, nyilvános helyeken. Megbotránkoztatni a békés lakosságot szigorúan tiltatik! Elrendelem: aki nem tud függôlegesen közlekedni, az köteles fehér kesztyûben, vagy meszelt kézzel járni, figyelmeztetésül dudát, trombitát használni, és kézzel irányt jelezni.. A település utcáin az úttest teljes szélességében gyalogosan is szabad, sôt kötelezô közlekedni, az éjfél utáni elsô két órában.. Tilos verekedni, kötekedni, illetlen szavakat használni, mást megsérteni, petárdát robbantani, rongálni, ablakot betörni.. Kötelezô viszont: üdvözölni egymást jó kívánságot, boldog új évet kívánni üvegbôl pezsgôt inni egymást megpuszilni, vagy megölelni, kezet szorítani jókedvûnek és harsánynak lenni boldogságot, örömöt kimutatni, és azt embertársainkkal közölni.. Alanyi jogon biztosíttatik Pusztavám polgárainak, hogy az Által-ér hídjait fél perc erejéig elfoglalják, korlátait megüljék (szédülôknek a jog nem adatik meg). Tilos viszont leesni, mellélépni, magát összetörni bárkinek.. Rendeletünkben megengedtetik remegô kezûeknek, hogy pohárból, üvegbôl a pezsgôt kilocsolják, azzal a feltétellel, hogy senkiben és semmiben kárt nem tehet. Mindezen búfelejtô és örömteli megnyilvánulás az út lezárása (ami nem lészen) alatt végezhetô. Éjfél után, hajnal elôtt a vircsaft betiltatik és büntettetik.. Szankciók. Aki a vigalmi rendeletet a legcsekélyebb mértékben is megsérti, másnap a közparkban 12-tôl 13 óráig kiállíttatik közszemlére. A renitensnek a büntetô kiállásra magának kell jelentkeznie, ellenkezô esetben elôvezettetik.. A vigalmi rendelet kisbíró és kidoboló hiányában, a Pusztavámi Krónikában hirdettetik ki. A közakarat megfelelô megnyilvánulása esetén a rendelet módosíttatik, vagy új passzussal kiegészíttetik. A módosító folyamodványok beadhatók a nevére, aki azok elbírálására jogot formál.. A vigalmi rendelet hatálybalépése: december 31-én. Érvényes: visszavonásig, minden év szilveszterkor. Az ünneplést követôen minden polgár tartozik egész évben szorgalmasan és szerényen dolgozni, családja, településünk javára, ismereteit, képességeit, javait gyarapítani. Tisztelnie kell egyházát, felebarátait, a település polgárait. Tartozik egészséges életmódot élni, gyermekeit, szüleit, hozzátartozóit türelemmel és megértéssel szeretni, ápolni. 2. oldal Tartalom: Karácsonyi pénz Képviselô-testületünk novemberi, munkaterv szerinti ülésén 16 napirendet tárgyalt meg. Megvitatta és elfogadta a testület a évi költségvetés elsô kilenc hónapi teljesítésérôl szóló beszámolót. 2. oldal Ivóvizünk A rendkívül felgyorsult szerkezetátalakítás és törvényi kötelezettségek miatt képviselô-testületünk ismét rendkívüli ülést tartott november 29-én. 3. oldal Svábbál Székesfehérváron Régi hagyomány, hogy az ôszi idôszakban a szüret után rendezvényeket tartanak, amelyek Szt. Márton legendájához kapcsolódnak. 4. oldal Lelkipásztori kisegítô Székesfehérváron november 26-án a Bazilika felszentelésének évfordulóján, Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét. 4. oldal Gyógyultak a Nyugdíjas Klub tagjai November 12-én indult a klub által szervezett egészséghét. Öt napon keresztül minden reggel autóbusszal utaztunk az agárdi termálfürdôbe.

2 Képviselô-testületünk novemberi, munkaterv szerinti ülésén 16 napirendet tárgyalt meg. Elindultak a Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési Terv munkálatai is a képviselôk döntése nyomán.. TURI MIX (Pusztavám, Kossuth L. u. 99 Használt ruházat Lakás-kiegészítôk Bizsu Boldog karácsonyt, eredményekben gazdag újévet kívánunk minden kedves régi, illetve leendô vevôinknek! Karácsonyi pénz Megvitatta és elfogadta a testület a évi költségvetés elsô kilenc hónapi teljesítésérôl szóló beszámolót. Kiemelésre került, hogy a biztonságos gazdálkodás eredményeként nem volt szükség a készenléti folyószámlahitel lehívására. Az évközi döntések pénzügyi hatásaival módosításra került a évi költségvetés. A jövô évi gazdálkodás elôkészítésének elsô lépéseként megvitatta és elfogadta a testület az elôterjesztett koncepciót, kifejtve, hogy az átalakulások okozta bizonytalanságokkal együtt részletes, teljesíthetô anyag került összeállításra. Általános tájékoztatók mellet a beszámolt kistérségi tanácsban folyó munkáról, a kormányhivatal által egy hónap alatt kiadott feladatok ellátásáról. Külön napirenden ismertette a a hivatal pályázati tevékenységét, a beadott pályázatok helyzetét, a beadás elôtt álló és az elôkészítés szakaszában lévô projekteket. Döntött a testületi intézményi létszámokról az átalakuló közigazgatási rendszer miatt (januártól az iskola mûködtetése átkerül az államhoz, átalakul a kistérségi feladatellátás). Vagyonelemeink teljes körû biztosítása, évek óta fontos szempont gazdálkodásunkban. Három év elteltével újra megversenyeztettük a biztosító társaságokat. 10 ajánlat került kiküldésre, 7 ajánlatot kaptunk, ebbôl választotta ki a testület a következô idôszak biztosító társaságát. Elindultak a Helyi Építési Szabályzat és Településrendezési Terv munkálatai is a képviselôk döntése nyomán. A német nemzetiségi önkormányzat finanszírozása mellett, felújításra kerül a faluház épületének szomszéd felôli és hátsó oldala. Módosította a testület az egészségügyi ellátási szerzôdést a változó jogszabályoknak való megfelelés miatt. Mezôgazdasági területen telek-cserével kerül megoldásra egy évek óta húzódó akadály, errôl is döntött a testület. Az intézmények pénzmaradványának részleges felhasználásáról is határoztak a képviselôk, év végi jutalomkeret biztosításával. Egyben az óvoda és iskola mellett a közszféra egyéb területén dolgozók is juttatásban részesültek. A képviselô testület elfogadta a i elôterjesztést a település 70. év feletti és 18. év alatti lakosainak karácsonyi-pénzérôl. Ezen két korosztály, pusztavámi állandó lakhellyel rendelkezô és a valóságban a faluban élô tagja 2000 forint összegben részesülnek fejenként. A továbbiakban képviselôi felvetésekre adott választ a, illetve a felvetett gondok rendezésére tett intézkedést. Ne hagyja ki! Befektetésre, vagy építkezésre alkalmas telek kis házzal, Pusztavámon a Sallai utcában ELADÓ. Villany, víz, szennyvíz és ásott kút a telken van. Érdeklôdni a 30/ telefonszámon lehet A rendkívül felgyorsult szerkezetátalakítás és törvényi kötelezettségek miatt képviselô-testületünk ismét rendkívüli ülést tartott november 29-én. Elsô napirenden a rendkívüli ülés egyik okaként a település ivóvízhálózat vagyonának helyzetét tekintette át, annak tükrében, hogy január elsejétôl a törvény erejénél fogva a vagyon átszáll az önkormányzatra. A vagyonüzemeltetés módjának elôkészítésérôl döntött a testület, a Ivóvizünk vízhálózatot továbbra is a Fejérvíz Zrt üzemelteti. Második napirenden határidôs pályázatról döntöttek a képviselôk. Majd egy lakásbérleti jogviszony meghosszabbítását engedélyezték. Az elindult településrendezési terv további munkálatairól született döntés két területet érintôen, majd egy korábbi törvényi változás következtében elavult rendeletet helyeztek hatályon kívül a képviselôk. A képviselô-testület ez évi munkaterve Tárgy: a második félévi munkaterv, elfogadva én december 12. (szerda) 1. A évi költségvetési keretszámok meghatározása Elôadó: a Elôzetesen tárgyalja: a pénzügyi bizottság 2. A mûvelôdési ház évi munkatervének elfogadása Elôadó: a mûvelôdésszervezô 3. A elsô félévi munkaterv meghatározása Elôadó: a és a jegyzô 4. KÖZMEGHALLGATÁS 5. Egyebek Állandó napirendi pontok: beszámoló a két ülés közötti eseményekrôl, a döntések végrehajtásáról, bejelentések megtétele, a képviselôk bejelentései, interpellációk Mozgókönyvtárunk lesz Képviselô-testületünk több, határidôs ügy miatt ismét ülést tartott novemberben. Elsô napirenden foglalkozott a hulladékgazdálkodási feladatainkkal. Év végével lejár a 10 éves hulladékszállítási szerzôdés, az új szolgáltató kiválasztása érdekében figyelemmel a változó jogszabályi elôírásokra is közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a testület. Ezután két pályázat beadásával kapcsolatosan hozta meg a szükséges a határozatokat az ülésen a képviselôi csoport. Elsô ízben a tavaly elindított, de most pályázható célt támogatta, a Kossuth - Bacsó utcák sarkán lévô telek (majdani útrekonstrukcióval nem érintett részén) közpark és játszótér kialakításra adunk be pályázatot a mûködô Közalapítványunk segítségével. Szintén pályázat elindítása mellett döntöttünk a Mûvelôdés Ház külsô felújítása és egy helyi piac kialakításáról a sportegyesület közremûködésével. A pályázatok elbírálása jövô évben, nyertes pályázás esetén a megvalósítás években várható. Meghatározta a képviselô-testület jegyzôi elôterjesztésre a évi belsô ellenôrzési feladatokat, mely érinti a hivatali pénzügyi szabályzók betartásának vizsgálatát, az óvodai konyha mûködését, valamint a helyi adóztatási feladatokat is. Testületi jóváhagyással mozgókönyvtári szolgáltatásban veszünk részt a jövô évtôl, mely szolgáltatás nem érinti a meglévô könyvtár mûködését. Helyiség bérbeadásról hozott határozatot a testület, elôsegítve ezáltal egy maszszôr mûködését az egészségházban. Tájékoztatást adtunk a testületnek a november án esedékes településünk határában rendezendô autóversenyrôl. Döntött a testület ingatlan megvásárlásáról, avagy szívességi használatba vételérôl is. 2 Pusztavámi Krónika december

3 Régi hagyomány, hogy az ôszi idôszakban a szüret után rendezvényeket tartanak, amelyek Szt. Márton legendájához kapcsolódnak. Ezáltal nemcsak a kora tavaszi idôszak, hanem az Advent elôtti is szinte báli szezonná válik. Hódolva a hagyományoknak, a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat november 17-én egy színvonalas kultúrestet és batyus svábbált szervezett. A rendezvény méltó helyszíneként a Szent István Mûvelôdési Házat jelölték ki, melynek díszterme az utolsó asztalig foglalt volt, ezért a Szent Imre termet is meg kellett nyitni a vendégek számára. A résztvevôk száma tehát messze felülmúlta a várakozásokat. Mivel a megye németajkú lakossága elsôsorban nem a megyeszékhelyen koncentrálódik, különösen nagy örömöt jelentett, Svábbál Székesfehérváron hogy ilyen nagy érdeklôdés mutatkozott a nemzetiségi rendezvény iránt. Az elsô vendégeket a Bakonynánáról érkezett Harmonikaduó és Férfitrió fogadta a szépen feldíszített színpadon. A német önkormányzat új elnök asszonya, Kiss Judit néhány szóval megnyitotta az ünnepséget, majd a magyar Himnusz és a magyarországi németek himnusza csendült fel. A pusztavámi német nemzetiségi énekkar segítette a jelenlévôk közös énekét. A rendezvényt Schubert Olívia, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalvezetôje is megtisztelte, aki szintén köszöntötte az egybegyûlteket. A kulturális est keretében különbözô mûvészeti csoportok léptek fel. Elsôként a Felsôvárosi Általános Iskola 4. és 5.osztályának nemzetiségi tánccsoportja táncolt Nárai Katalin vezetésével. Földi Zoltán, az iskola igazgatója is részt vett német szakos kolléganôivel az ünnepi esten. A Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport, amely jövôre ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, nagy sikerrel adta elô táncait. Az együttes vezetôje Blaumann Helga. A székesfehérvári német irodalmi színpad Die Bretter címû elôadása meghatározó élményt nyújtott a közönségnek. Csodálatra méltó volt, hogy egy maroknyi csapat, köztük igen fiatalok is, de mindenképpen amatôrök, idôt, energiát, fáradságot nem kímélve készek arra, hogy egy darabot német nyelven színpadra vigyenek. A pusztavámi német nemzetiségi énekkar harmonika kísérettel szép német és sváb dalokat énekelt. Gerlinger Tibor, a megyei német önkormányzatok szövetségének elnöke, aki a háttérbôl hozzájárult a rendezvény sikeréhez, szintén oszlopos tagja az énekkarnak. A pusztavámi német nemzetiségi tánccsoport gyakorlott lépésekkel tudása legjavát adta. Egy különlegesség, hogy létrejött a junior és szenior tánccsoport, az utóbbi részben a fiatalabb generáció szüleibôl áll, akik természetesen gyerekkoruk óta ismerik a régi hagyományos táncokat. A tánccsoportok fellépése a közönség nem kis lelkesedését váltotta ki. A hangulatos hagyományôrzô és báli zenérôl a dunaszentmiklósi Lausbuben zenekar tagjai gondoskodtak, akik éjszakába nyúlóan húzták a talpalávalót a népes vendégseregnek. Visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy egyszerûen egy jól sikerült rendezvény volt. Nagy Izabella Sikeres évet zártak táncosaink Tánccsoportunk ebben az évben is több jeles rendezvényen lépett fel. Igyekeztünk a kihívásoknak megfelelni és ápolni német hagyományainkat. Merre jártunk a mögöttünk hagyott évben? Emlékeztetôül egy gyors leltár. Február 18-án a Pusztavámi Sváb Bál kiemelkedô nap volt a számunkra (a három táncból két újjal leptünk meg közönségünket. Március 14-én (a nemzeti ünnepen) Bakonysárkányban jártunk. Áprilisban részt vettünk a szokásos falutakarításon. Április 21-én a Székesfehérvári Agrár Napokon, április 28-án májfaállításon Pusztavámon, április 30-án a móri Öreg Présházban ugyancsak májfaállításon, május 19-én Alapon jártunk az országos díjugrató versenyen, ahol nemzetiségi betét programként vettünk részt. Május 26-án Mányon voltunk a Fejér Megyei Német Nemzetiségi napon. Május 27-én Döbrönte Nemzetiségi Napon táncoltunk, június 2-án a Móri Rozmaring Tánccsoport 20. születésnapján léptünk fel, június16-án Pusztavámon a falunapi fôzôversenyen jeleskedtünk. Június 17-én a pusztavámi falunapi fellépés során 14 párral egyszerre léptünk a színpadra. Sikerült jó hangulatot varázsolni a nézôtéren. Július 7-én Bokodon a Vadásznapok keretén belül táncoltunk. Szeptember 8-án szintén Bokodon voltunk a Krumpli fesztiválon. Szeptember 25-én idehaza rendeztük meg a szüreti felvonulást, és utána egy mûsorral egybekötött mulatságot szerveztünk, ahol a helyi csoportokon kívül öt vidéki fellépô együttes volt (zenekarok ének- és tánccsoport) a vendégünk. A szüreti felvonulást és mulatságot, mindhárom csoportunk (zene, ének- és tánccsoport), közösen rendezte. A felmerülô költségeket egyenlô arányban a csoportok magukra vállalták. Megítélésem szerint nagy sikere volt, ezért szeretnénk a következô években is megrendezni. Október 13-án jelen voltunk a szokásos ôszi szemétszüreten, ahol minden évben részt veszünk és örülünk, hogy társadalmi munkával is tehetünk valamit településünk tisztaságáért. Október 20-án Szomódon léptünk fel a Szomódi Zenei Fesztiválon, ahol a Die Lausbuben zenekar kísérete mellett három táncot adtunk elô. Örömmel fogadtuk az elismerô szavakat. November 17-én Székesfehérváron Márton napi svábbálon léptünk fel mindkét korosztály élô zenére táncolt. Hangos siker volt! Mind a négy táncunkat felállva és végig tapsolva fogadta a több mint 300 nézô. November 24-én Pusztavámon, a hagyományos Erzsébet-Katalin bálon öt tánccal szórakoztattuk a közönséget. Örülök, hogy sok-sok helyen bemutathattuk táncainkat, és vihettük másokhoz is falunk és nemzetiségünk jó hírét. Bízom a csoport fejlôdésében és remélem, hogy jövôre méltóképpen meg tudjuk ünnepelni csoportunk 40. születésnapját. Stettner Attila Felállva tapsoltak A tánccsoportot és az énekkart a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat hívta meg nem elôször a fehérvári Márton-napra. A szünet után, tíz óra körül következet a második rész, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoportok elôadása, amit 300 ember végigtapsolva nyilvánította ki tetszését a fergeteges mûsorhoz. A sikerhez nagyban hozzá járult a Die Lusbuben zenekar, akik immáron lassan egy éve felvállalta a pusztavámi tánccsoport kísérését anyagi szolgáltatás nélkül. Több éve rendszeres vendégei vagyunk ennek a rendezvénynek és elmondhatom túlzás nélkül, még ekkora létszámú és ilyen jó hangulatú Márton-napi bál nem volt Székesfehérváron. Ehhez hozzátartozik a jó szervezés és a mûsort adó csoportok felkészültsége. A vendégek szájából gyakran hangzott el a rólunk kialakított jó vélemény. Ez egy több éves színvonalas munka eredménye volt, hogy közel (a fellépôkkel együtt) 420 fô érezte jól magát ezen az estén, ami hajnali 4 órakor zárult. Gerlinger Tibor Szilveszteri bál Várjuk a kedves vendégek jelentkezését a Pusztavámon megrendezésre kerülô Szilveszteri Bálunkra! A bálra jelentkezni folyamatosan lehet a es telefonszámon. A belépôjegy ára: 2500 forint. Négy személy, egy üveg pezsgôt kap. A mulatságon a pusztavámi Beatang zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. Jöjjön, és búcsúztassuk együtt az óévet! Pusztavámi Krónika december 3

4 Lelkipásztori kisegítô Székesfehérváron november 26-án a Bazilika felszentelésének évfordulóján, Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét. A szentmise keretében került sor az újonnan végzett világi lelkipásztori munkatársak számára a püspöki megbízólevél átadása. A képzés befejezése után 16 világi hívô tett ünnepélyes ígéretet arra, hogy a plébános irányítása mellett, annak munkatársaként lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott lelkipásztori feladatokat. Erre Adventi gyertyagyújtás Pusztavámon I. Gyertyagyújtás: December 2-án (vasárnap) a Mûvelôdési Házban délután 15 órakor. Az általános iskola mûsorát láthatják. Az evangélikus egyházközség részérôl Kapi Zoltán lelkész ünnepi gondolatait hallhatják. II. Gyertyagyújtás: December 9-én (vasárnap) a Mûvelôdési Házban délután 15 órakor. Az óvodások mûsorával várjuk a kedves érdeklôdôket. Ezután Gerendai Sándor római katolikus plébános gondolatait hallgathatják meg. III. Gyertyagyújtás: December 15-én (szombaton) a Mûvelôdési Házban délután 17 órakor. Ezen az estén jótékonysági vacsorát szervez a Pusztavámi Karitász csoport, amelynek a bevételébôl a helyi nehéz sorsú családokon szeretnének segíteni karácsony elôtt. IV. Gyertyagyújtás: December 23- án (vasárnap) a Mûvelôdési Házban 14 óra 30 perckor a Móri Bice Bóca Klub adja elô karácsonyi mûsorát. Majd 16 órakor a katolikus templomban az óvodás és iskolás gyermekek Betlehemes játékát nézhetik meg. Ezzel kívánunk minden kedves odalátogatónak kellemes ünnepeket! Mindenkit nagy szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt! L. A. az ünnepségre meghívást kaptak a Prohászka Imaszövetség tagjai is, akik együtt imádkoztak a lelkipásztori kisegítôkért és a lelkipásztorkodó papságért. A 16 világi hívô között ott volt a pusztavámi Varga Vince testvérünk is, aki e naptól kezdve hivatalosan lelkipásztori munkatársnak számít. Köszöntjük ôt és hûséges szolgálatot kívánunk neki erôben, egészségben! N. G. Kedves pusztavámi lakosok, Tisztelt Olvasók! Advent idejéhez érkeztünk. Ilyenkor mindenki szívében újra fellángol a remény, csupa öröm, sürgés-forgás, készülôdés, izgalom jellemzi napjainkat. Mindent kitakarítunk, mindent rendbe teszünk, de vajon lelki világunk békéjére, tisztaságára képesek vagyunk-e a sok teendô közepette odafigyelni? Az ünnepre igyekszünk szeretteinket ajándékokkal elhalmozni, holott lehet, hogy néhány Baba-mama börze a kultúrházban Kedves anyukák és kismamák! Idén egy nagyszerû és kihagyhatatlan lehetôség nyílik minden kedves anyuka és leendô anyuka számára, ugyanis: Baba-mama börze lesz december 5-én, 9 16 óráig a helyi kultúrházban. Mindenki elhozhatja és eladhatja, vagy ingyen felajánlhatja a rászorulóknak, vagy akár el is cserélheti a már nem használt és otthon feleslegessé vált baba-és gyermekruhákat, járókákat, babakocsikat, kiságyakat és minden további gyermekkorban használatos tárgyakat. December 6-án pedig egy kis Mikulásnapi hangulattal egybekötve reggel 8 12-ig várjuk a kedves érdeklôdôket. Ezen a napon Tupperware-s edénybemutatóra várjuk a kedves érdeklôdôket. További információkért keressék fel Horváth Tímea védônônket, illetve Ihászné Albert Anna családgondozónkat. A gyermekek felügyeletérôl pedig a helyi Nyugdíjas Klub nagymamái, a helyszínen gondoskodnak. Mindenkit nagy szeretettel várunk! L. A. Varga Vince átveszi megbízólevelét Spányi Antal megyés-püspökünktôl a fehérvári Bazilikában A remény ad erôt kedves szó, sokkal nagyobb kincs lenne ilyenkor, nem beszélve arról, ha a szép szavak sokaságából az egész év folyamán képesek lennénk csepegtetni szeretteiknek. Ilyenkor minden ember számadást végez! Lelki mérlegünk akkor játszik jól, ha a pozitív dolgok serpenyôje felé billen a mérleg nyelve. Sajnos nem mindig van ez így! Ha véletlen úgy érezzük, ebben az évben több volt a rossz, mint a szép és a jó, akkor sem szabad megfeledkeznünk, Regina Hill szavairól: az életben minden napod hozhat új reményt! A remény ad erôt, hogy az életed éld. Lehet minden nap izgalom, öröm, várakozás, reméld a jót és megkapod! Az óvoda valamennyi kisgyermeke és dolgozója nevében, megköszönve az óvodának nyújtott segítségüket, nem kívánhatunk egyebet: csendes lépteiteket kísérje szeretet, szívetekben béke, lelketekben nyugalom legyen, és legyetek nagyon boldogok, minden napon! Áldott, békés, boldog karácsonyt! Brücklné Staudt Mónika Gyógyultak a Nyugdíjas Klub tagjai November 12-én indult a klub által szervezett egészséghét. Öt napon keresztül minden reggel autóbusszal utaztunk az agárdi termálfürdôbe. Háziorvosunk, dr. Csillag Márta beutalója alapján dr. Rápolti Ildikó reumatológus fôorvos egy megjelölt napon fogadta a csoportot, s írta ki mindenki számára személyre szólóan a legszükségesebb kezeléseket. A gyógyító fürdésen kívül a leggyakoribb az iszappakolás, a masszázs és a víz alatti torna igénybevétele volt. Összesen 42-en részesültünk ellátásban. Ebbôl 3 fô kívülálló, de az együtt eltöltött napok bíztatóak arra nézve, hogy ôket is ezen túl a klub tagjai között köszönthetjük. Mivel Agárdra már lassan 10 éve járunk, az ottani dolgozókkal nagyon jó a viszonyunk, mindig örömmel köszönjük egymást. Szokásunkhoz híven a hetes program meglepetéssel zárult. Zámolyon a Pedro Sörözôben ízletes vacsorával, helyben fôzött sörrel, udvarias kiszolgálással és nagyon jó hangulatot teremtô zenével fogadtak bennünket. A vidáman táncoló idôs embereket nézve, egyértelmûen bebizonyosodott, hogy állapotukon sokat javítottak az agárdi kezelések, a hangulaton és az egyének lelkivilágán pedig a sörözôben eltöltött idô. Reméljük, lesz még arra mód, hogy máskor is találkozzunk. A program megvalósulását az önkormányzati pályázat, szponzori segítségek (Bányász Szakszervezet, Tejtermelô Szövetkezet), a klubtagság közös munkával megkeresett pénze és az egyéni befizetések tették lehetôvé. A Mór Kft. és annak gépkocsivezetôje ismét pontos és udvarias szolgáltatónak bizonyult. Minden résztvevô nevében köszönjük mindazoknak, akik segítettek, s egyben kívánunk mindenkinek jó egészséget, boldog új évet. Petrovics Istvánné Programszervezô 4 Pusztavámi Krónika december

5 Évzáró a mozgássérülteknél A Pusztavámi Mozgássérültek Klubja augusztus 29-én 22 fôvel alakult meg a helyi mûvelôdési házban. Elsô vezetôjük Dombi József volt. Céljuk, hogy a közösségükben élô mozgássérültek és családtagjaikat összefogják, elôsegítsék a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásukat. Érvényesíteni emberi és állampolgári jogaikat az önálló életvitelhez. Az alapítok fontosnak tartották a mozgássérültek szabadidejének hasznos eltöltését is. Tagjaik az elmúlt 14 évben kiemelt figyelmet kaptak a jogsegélyszolgálatban. Megfelelô tájékoztatást kaptak (és kapnak ma is) annak érdekében, hogy csökkenjen a rokkantságukból fakadó nehézségük, hátrányuk. Dörner Jánosné (Erzsike): ma már több mint hatvan tagunk van Az egyenlô esély megteremtése közös cél ahhoz, hogy minden mozgásában korlátozott egyén teljes életet éljen. Mint Dörner Jánosné (Erzsike) a Pusztavámi Mozgássérültek Klubjának vezetôje elmondta, megalakulásuk óta egyre nagyobb számban jönnek a klubba, hiszen Jó hangulatban fogyasztották el vacsorájukat a klubtagok Pusztavámi Krónika december ezek az emberek szeretnének valahova tartozni. Ma már több mint hatvan tagot számlálnak. Természetesen van olyan mozgássérült, aki már képtelen önállóan közlekedni, így a klub életében aktívan nem tud részt venni. Az egyenlô esély megteremtése közös cél ahhoz, hogy minden mozgásában korlátozott egyén teljes életet éljen. Már hagyomány, hogy a pusztavámi mozgássérültek év végéhez közeledve, egy szezonzáró vacsorával és a klubélet értékelésével búcsúzzanak. Így történt ez most is. November 10-én a helyi mûvelôdési házban találkoztak a tagok. Dörner Jánosné éves beszámolójában kitért arra, hogy ebben az évbe is sokan igénybe vették az agárdi fürdô nyújtotta lehetôségeket. A gyógyvíz, a masszázs és egyéb szolgáltatás nem csak fizikai értelemben tett jót szervezetüknek, hanem lelkiekben is gazdagodtak. A i hivatal részérôl Kubinyi Balázs al köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a képviselô-testület jókívánságait. Dörner Jánosné (Erzsike) megköszönte a hivatal anyagi támogatását, és segítôjének, Szikál Lipótnénak áldozatos munkáját. N. G. Liza néni 90 éves Fahrner Istvánné (Liza néni) 90 éves, és ahogy elmondta nekünk, boldog, kiegyensúlyozott életet él. Szemüveget alig használ, látása, étvágya jó. A házkörüli munkákat segítség nélkül elvégzi. A konyhában is frissen szorgoskodik, fôz, mos, takarít. Négy gyermeket nevelt fel egészségben, becsületben. a kitelepítéssekkel a családokat megnyomorították Liza néni Pusztavámon született július 8-án. Szülei földmûvesek voltak, egy darabka szántóföld mellett, volt egy kis szôlôjük is, akol jófajta bort termeltek. Alig múlt 13 éves, amikor ment és dolgozott kint a földeken. Amikor már nagyobbacska lett, Budapestre került egy gazdag polgári családhoz, ahol szolgált. A II. világháború alaposan megváltoztatta addigi életüket. A kitelepítések során édesapját, édesanyját és még két testvérét az akkori NDK területére számûzték. A család szétszakadt. Liza néninek érthetôen még ma is lelki megrázkódtatás okoz a lakosságcsere néven történt igazságtalanság. Mivel a kitelepítések elôtt férjhez ment, sôt, 1947-ben elsô gyermeke (Anna) már meg is született, így ôt és férjét nem hurcolták el. Persze idôs szüleit az NDK-ban gyakran meglátogatta, tôlük elszakadni azonban soha sem tudott. Nem is akart! Annus lányom jól beszél németül mondja az idôs néni, de a fiam is mindent ért. Ô és a családja itt él velem. Jól megvagyunk. Tudja annak idején idehaza csak németül beszéltünk. Mint látja, azért jól megtanultunk magyarul is. Mi egyformán tartjuk magunkat magyarnak és németnek is. Itt születtünk, ez a hazánk, de az anyanyelvünk a német. Unoka van-e? kérdeztem Liza nénit. Hát hogyne volna Anna, Márta, Móni, Edit, András, Csaba. Van ám 8 dédunokám is! A nevük felsorolására most nem vállalkozom. Imádom valamennyit, de úgy vettem észre, hogy ôk is szeretnek engem. Képzelje el minden vasárnap visznek a gyerekeim ebédre. Olyankor együtt a család és én akkor nagyon boldog vagyok. Öröm látni ôket. Itt van hamarosan a karácsony! Az nagy ünnep volt mindig a családban. Így lesz ez most is. Öszszejövünk, beszélgetünk, finomat eszük, iszunk és egymásnak örülünk. Ajándékozzuk egymást. Az én ajándékom általában pénz, mert nem tudom kinek mire van szüksége meg így egyszerûbb is a dolog. Egész évben a nyugdíjamból spórolok. Nagy öröm kapni, de én azt mondom: adni még nagyobb. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm. N. G. 5

6 Márton nap Pusztavámon A családok együtt vonultak fel Lampionnal indulás az óvoda elôl Pusztavámon már évek óta hagyományosan megemlékezik a község apraja-nagyja Mártonról, akinek legendájáról röviden olvashatnak az alábbiakban: A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevû városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odadta meleg köpenyének felét egy nélkülözô koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentôl kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövô küldöttek elôl nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püs- Forró teával kínálták a felvonulókat a nyugdíjasaink 6 pökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat. Szent Márton kultusza a Pannónia területén már a honfoglalás elôtt is virágzott. Szent István tisztelete jeléül a zászlaira a hadvezér Márton képét festette. A hagyomány szerint a szent egy álomban sietett a király és az ország védelmére. Így Szent Márton Szûz Mária után az ország patrónusa lett. A pannonhalmi bencés apátság is Márton tiszteletére épült azon a helyen (Savaria Sicca), ahol az egyik hagyomány szerint a szent született. A legújabb kutatások viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülôvárosa Savaria, vagyis Szombathely. A Márton-napi liba-lakomáról szóló elsô írásos beszámoló 1171-bôl származik. Akkoriban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a népszokás ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenô idôszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta elôtt meg kellett tize- delni. E napon kóstolták meg az újbort és vágtak le elôször tömött libákat. Ám e szokás gyökerei is mélyebbre, az aratási idôszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át. A helyi programunkon az iskolások és az óvodások lelkesen készítették el a lámpásukat, amellyel a késô délutáni felvonuláson részt vehettek. Nagy izgalommal festett, rajzolt vágott kicsi gyermek, anyuka apuka. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy a család egy kicsit közelebb kerüljön egymáshoz. A gyermekek még évek múltán is emlékeznek ezekre az együtt töltött percekre. A felvonulás után a Mûvelôdési házban egy kis közös kakaózásra és kalács evésre invitáltuk meg az oda ellátogatókat, de finom volt a forralt bor és a sütôtök is, amit a felvonulóknak kínáltunk. Köszönet az iskola, az óvoda pedagógusainak, akik segítséget nyújtottak a gyermekeknek, és természetesen köszönet illeti a nyugdíjas klub tagjait akik segédkeztek a kakaó és teafôzésben, kiszolgálásban, valamint köszönjük szépen a Pusztavámi Tejtermelô Szövetkezetnek a felajánlott tejet. L. A. Kakaózás a mûvelôdési házban Pusztavámi Krónika december

a.) ÚRISZÉKI JEGYZŐKÖNYVEK 1731-1848 (PROTOCOLLUM SEDIUM DOMINALIUM ARCHIEPISCOPATUS COLOCENSIS) 20 raktári egység (kötet)

a.) ÚRISZÉKI JEGYZŐKÖNYVEK 1731-1848 (PROTOCOLLUM SEDIUM DOMINALIUM ARCHIEPISCOPATUS COLOCENSIS) 20 raktári egység (kötet) 20 raktári egység (kötet) DARABSZINTŰ LEÍRÁS (SEGÉDLET) Minden egyes kötet egy VOL -sorszámot kapott, és a jegyzékbe foglalt források képi digitalizálása is megtörtént. Készült 2012 márciusában, a Nemzeti

Részletesebben

Nem aktualizált számviteli kérdések

Nem aktualizált számviteli kérdések Nem aktualizált számviteli kérdések 2009. év 67/2009. Számviteli kérdés 62/2009. Számviteli kérdés 51/2009. Számviteli kérdés 28/2009. Számviteli kérdés 14/2009. Számviteli kérdés 2/2009. Számviteli kérdés

Részletesebben

Thomson Speedtouch 780WL

Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a Thomson Speedtouch 780WL eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály 5. osztály Józsi bácsi egy farkassal, egy kecskével és egy fej káposztával egy folyóhoz érkezik, amin át szeretne kelni. Csak egy olyan csónak áll rendelkezésére, amellyel a felsoroltak közül csak egyet

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

SAJÁT WEBÁRUHÁZ 15 PERC ALATT!

SAJÁT WEBÁRUHÁZ 15 PERC ALATT! SAJÁT WEBÁRUHÁZ 15 PERC ALATT! Gratulálunk az új webáruházához! Hogy még egyszerűbbé tegyük tennivalóit, röviden igyekeztünk összeszedni azokat a legfontosabb lépéseket, amiken szerintünk célszerű végigmennie,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

REVEAL LINQ LNQ11. Behelyezhető szívmonitor Az MRI-eljárással kapcsolatos információk. MRI műszaki leírás

REVEAL LINQ LNQ11. Behelyezhető szívmonitor Az MRI-eljárással kapcsolatos információk. MRI műszaki leírás REVEAL LINQ LNQ11 Behelyezhető szívmonitor Az MRI-eljárással kapcsolatos információk MRI műszaki leírás 0123 2013 Az alábbi lista a Medtronic Egyesült Államokban és valószínűleg más országokban érvényes

Részletesebben

www.immochan.hu AuchanUzletsor

www.immochan.hu AuchanUzletsor www.immochan.hu AuchanUzletsor Váltsa be a kuponokat húsvétig, hogy az összes üzlet kedvezményét kihasználhassa! kedvezmény az ételek árából -20% kedvezmény minden cipôre Vásárlásonként egy kupon

Részletesebben

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I. 2005.márc.11. A csoport 1. Egy egyenesre esnek-e az A (2, 5, 1), B (5, 17, 7) és C (3, 9, 3) pontok? 5 pont Megoldás: Nem, mert AB (3, 12,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002. Újszülött érkezik!

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002. Újszülött érkezik! TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 Újszülött érkezik! Gyermeked született édesanya, édesapa lettél. A szülővé válás persze nem feltétlenül a baba születésének pillanatában kezdődik. Hosszú, hónapokig tartó

Részletesebben

EGY SZERELMI GYÖZELEM

EGY SZERELMI GYÖZELEM EGY SZERELMI GYÖZELEM Az idő változására várva Várom a változást a levegőben Együtt leszünk-e valaha Visszatérésedben reménykedve Édes visszatérésedben reménykedve Hello - ez itt a mennyország lenne? Hello

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

Steel Challenege pályák 1.

Steel Challenege pályák 1. célok 1 30 cm tárcsa, 4 25 cm tárcsa meglőve. legjobb idő MAX MICHEL (2006) össz idő 10.02 másodperc 2.50 átlag 1/9 oldal célok 3 30 cm tárcsa, 2 45 x 60 végrehajtás Jobb kezes lövő az A keretben kezd,

Részletesebben

A zentai kriptalakó főhadnagy kalandjai. A kilencvenedik életévébe lépett Dr. Szeli István Tanár Úr köszöntése

A zentai kriptalakó főhadnagy kalandjai. A kilencvenedik életévébe lépett Dr. Szeli István Tanár Úr köszöntése Dr. Gulyás Gizella A zentai kriptalakó főhadnagy kalandjai A kilencvenedik életévébe lépett Dr. Szeli István Tanár Úr köszöntése Mindenki volt tanítványa valakinek, akik utat mutattak és útravalót adtak

Részletesebben

Találj rám. Találj rám, találj rám

Találj rám. Találj rám, találj rám Nincs hova menni Úszok egy folyóban a fejem lemerül Nézem a víz alatt sem vagyok egyedül Fogy a levegım, de szemmel tartalak Figyellek fél szemmel a rémes víz alatt Lassú a folyó, körülöttem fák nyelek

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HUNGARIAN ACROBATIC GYMNASTICS FEDERATION 2014. HAZAI ELEMTÁBLÁZAT

AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HUNGARIAN ACROBATIC GYMNASTICS FEDERATION 2014. HAZAI ELEMTÁBLÁZAT MGYR TORN SZÖVETSÉG HUNGRIN GYMNSTIS FEERTION KROTIKUS TORN SZKÁG HUNGRIN ROTI GYMNSTIS FEERTION 2014. HZI ELEMTÁLÁZT készítette: Edzői izottság 2014 január 1 KEZŐ KOROSZTÁLY 4-8 Fős csoportok Előírt elemek:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Emlőrák statisztika Oroszország* Minden évben 52.000 újonnan diagnosztizált

Részletesebben

az én testem Tinilányok kérdései Hoppál Bori válaszai Vajda Melinda rajzaival corvina

az én testem Tinilányok kérdései Hoppál Bori válaszai Vajda Melinda rajzaival corvina az én testem Tinilányok kérdései Hoppál Bori válaszai Vajda Melinda rajzaival corvina Tartalom Szöveg Hoppál Bori, 2014 Illusztrációk Vajda Melinda, 2014 A kötetet Csorba Vera tervezte Jelen kiadvány a

Részletesebben

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli.

Töltődj fel! Az összes kísérlet egyetlen eszköz, a Van de Graaff-generátor, vagy más néven szalaggenerátor használatát igényli. Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 8. Időtartam: 45 Töltődj fel! FIZIKA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Kötelező védőeszköz: Balesetvédelmi rendszabályok: Pacemakerrel vagy hallókészülékkel élő ember ne végezze a kísérleteket!

Részletesebben

Szakmai Beszámoló. A Körzeti Diáksport Bizottság Mór 2013-ban végzett tevékenységéről

Szakmai Beszámoló. A Körzeti Diáksport Bizottság Mór 2013-ban végzett tevékenységéről Szakmai Beszámoló A Körzeti Diáksport Bizottság Mór 2013-ban végzett tevékenységéről Státusza: Közhasznú szervezet / bejegyezve 1999-ben / A Szervezet célja és feladata: A Körzeti Diáksport Bizottság Mór

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza

CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza CSODÁLATOS TÖRTÉNET Gárdonyi Géza Volt egy téglaszínű, selyemszőrű kutyánk. Zordon volt a neve. Ha kétlábra állott, kényelmesen rányalhatott az orcámra. Az igaz, hogy én alig voltam akkor nyolc éves, és

Részletesebben