Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az Ares-Gerjen HC hoki csapat gerjeni tagjai: Bráz Regina (7) Kovács Nóra (2) Berenkei Petra (18 guggol), Papp Bettina és Orsós Bettina (kis képen) A tartalomból: Testületi ülés Költségvetésekrıl 2. oldal Három 100%-os teljesítmény Kerékpáros ügyességi verseny 3. oldal Egészségünkért Komplex szőrıvizsgálat Jó és rossz eredmények 4. oldal 15 éves a TEIT A Paksi Atomerımő jövıje 5. oldal Ismét egy felelıtlen használó Munkát adnak a vizes embernek 5. oldal Színesfém tolvajok A z átemelı transzformátorát rongálták 5. oldal Félidıben a bajnokság A 7. helyen pihen a csapat 8. oldal A következı szám megjelenik: január 10-én Lapzárta: december 31. Önkormányzati hírek Oktatás Környezetünk Olvasói levél İrjárat Sport Idıközi polgármesterválasztás december 9. Gerjen község polgármestere: Máté Dénes

2 Idıközi polgármesterválasztás december 9. Gerjen község polgármestere: Máté Dénes A Önkormányzati hírek december 9-én megtartott idıközi polgármesterválasztáson Gerjen község polgárai Máté Dénes tanárt, önkormányzati képviselıt választotta meg polgármesternek. Szavazópolgárok száma: 1057 fı 100 % Szavazáson megjelentek száma: 449 fı 42,5 % A szavazásra jogosultak 42 %-a élt szavazati jogával. A 449 szavazat közül 446 volt érvényes. Érvényes szavazatok száma: 446 db 42,2 % Érvénytelen szavazatok száma: 3 db 0,3 % Az érvényes szavazatok 74 %-án 340 voksot kapott Máté Dénes, és 106-ot, a szavazatok 24 %-át Deák Sándor. szavazatok Polgármesterjelölt neve százalék száma Deák Sándor ,7 % Máté Dénes ,3 % Máté Dénes Voksok megoszlása: Polgármesteri köszöntı Tisztelt Gerjeni Polgárok! lıször szeretnék köszönetet mondani mind- E azoknak, akik december 9-én elmentek, és szavazatukkal kinyilvánították elképzelésüket. Másodszor pedig köszönöm annak a 340 gerjeni polgárnak a szavazatát, akik bennem látták az alkalmasabb személyt, hogy településük ügyeit képviseljem és a jövıben egyengessem. Köszönetemet fejezem ki a választás lebonyolításában részt vevı személyeknek is. Deák Sándor Továbbiakban röviden a következı idıszak fejadatairól, a programomról. Két fı csapásirányt tervezetem az elkövetkezı idıszakra: az egyik a település mőködıképességének megırzése, a költségvetési egyensúly stabilitása, a másik az iskola 8 évfolyamának megtartása. Az elıttünk álló feladatok sikeres végrehajtásához szükség van a település összefogására és megértésére. Szeretném az elért vívmányokat megırizni és tovább ápolni. Máté Dénes polgármester X. évfolyam 12. szám december Költségvetés: idei és a jövı évi erjen Község Önkormányzata november 26- G án tartotta soron következı ülését. A szokásoknak megfelelıen elıször a két ülés között történtekrıl adott tájékoztatót a falu vezetıje, most Genye Benı alpolgármester. A beszámoló fı témája a település pénzügyi helyzete volt: - az elmúlt két hónapban sikerült minden bért és számlát kifizetni, hogy a település mőködıképes maradjon, - a hitelállomány továbbra is 20 millió forint, - a bank 3 milliós inkaszót foganatosított, - a lakásvásárlási kölcsönöket nem a tervezett ütemben törlesztik az igénylık, mely mások kérelmének elutasítását vonja maga után, - a jövıben két magasabb összegő tartozást kell kifizetni összesen 4,5 millió forint értékben, - az adóbevételek a tervezetnél kisebbek lettek, - egy pályázati összeget, 100 ezer forintot vissza kell utalni a meg nem valósítás miatt. Továbbiakban az alpolgármester tájékozatta a képviselıket, hogy: - a komp mőszaki szemléje megtörtént, - a templom és az orgona felújítási munkálatai a befejezéséhez közelednek, és a további munkákat az egyháznak adja át a hivatal, - a település szennyvízberuházásának elszámolása várhatóan december 3-án lezárul, - a tolnai képviselı-testület nem fogadta el a szennyvíz per befejezését, így a per tovább folytatódik, - a díszudvar térkövezése befejezıdik, melyet közhasznú munkások segítségével készített el az önkormányzat. Ezt követıen a testület módosította a 2007-es év költségvetését., mely az elmúlt idıszak változásait, pontos sarokszámit tartalmazza. Így a falu költségvetésének fı száma Ft. A következı napirendben a 2008-as év költségvetési koncepciójáról esett szó, melybıl kiderült, hogy a 2007-es évnél feszítettebb lehet a település büdzséje. Majd a képviselık megismerték a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás évi belsı ellenırzési tervét, melyet elfogadtak. Az ötödik napirendben a képviselık módosították a december 9-i idıközi választás 2. számú szavazatszámláló bizottságának tagjait. A bizottság új tagja Hazné Genye Anita lett Vágner Gabriella helyett. Ezután a képviselık eleget tettek a Megyei Önkormányzat kérésének, hogy véleményezzék a mázai pszichiátriai intézet mőködésének vá ltozta tá sáról történt határozatot. A testület elfogadta a mőködtetı megváltozását. A testületi ülés zárásaként a képviselık meghallgatták a 2007-es év háromnegyed éves költségvetési beszámolóját. Az egyebek napirendi pontban a testület értesülhetett arról, hogy Szabó Rita, aki a település gazdálkodását vette volna át, az utolsó napon, közös megegyezéssel elment, ezzel nehéz helyzetbe hozva a falut. Ennek megfelelıen a hivatal kiírta azt a pályázatot, melyen gyakorlott, mérlegképes könyvelıt keres. Végül zárt ülésen személyi kérdésekben és tanulmányi támogatásról döntött a testület. - máté -

3 Három 100%-os teljesítmény ovember 29-én a diákönkormányzat támoga- N tásával, Hegyi János tanár szervezésében rendezte meg az iskola a kerékpáros ügyességi versenyét. Az ügyességi vetélkedın 23 alsós és 12 felsı tagozatos mérte össze kerékpáros tudását. A ügyességi akadálypályán volt kosárba dobás kerékpárról, vízzel teli pohár átvitele egyik asztalról a másikra, áthajtás libikókán, nyolcas forduló, szlalom, Oktatás Kurucz Balázs ot, így közöttük egy összevetés döntött, mely idıre is ment. Nagy izgalmakban alakult ki a végsı sorrend. A helyezettek: alsó tagozat: 1. Kurucz Balázs (4. osztály) 2. Hajnes Bence (2. osztály) 3. Pahljina Viktória (4. oszt.) felsı tagozat 1. Soós Gábor (7. osztály) 2. Mátyás Gábor (6. osztály) 3. Buzás Gábor (7. osztály) X. évfolyam 12. szám december Adventi játszóház z iskola minden hagyományos egyházi ünnep A elıtt játszóházat szervez a gyerekeknek, hogy ezzel is közelebb kerüljenek az ünnep hangulatához, az ünnep várás izgalmaihoz. Idén a Mikulás ünnephez csatlakozott a kézmőves tevékenység, mellyel a karácsonyi készülıdés meghitt hangulatát varázsolták a pedagógusok az iskolába. Készíthettek a tanulók adventi és karácsonyi koszorút, hajtogathattak mikulást, hajtogathattak üdvözlı lapokat, kötözhettek szalmacsillagot, ragaszthattak dekupage képet, és az ügyesebb kezőek gyertyát is önthettek. A játékosabb kedvőek számítógépes mikulás játékkal is játszhattak. A hasznosan töltött délelıttöt követıen pedig megérkezett a Télapó is a iskolába. A gyerekek nagy lelkesedéssel feleltek a Télapó kérdéseire, és természetesen mindenki jó gyerek volt. Így a puttonyból elıkerültek az ajándékcsomagok. Soós Judit labdatovábbítás és egyhelyben állás lábletétel nélkül. A 35 résztvevı mindegyike ügyesen, balesetmentesen végigment az igen nehéz pál y á n. A z a l s ó s o k n á l Csennoporov Krisztián direkt erre a versenyre tanult meg kerékpározni, így neki még egy kis segítségre volt szüksége. A felsı tagozatosoknál a Gáborok teljesítettek 100%- Soós Gábor Hegyi János tanár úrtól veszi át az elsı helyezettnek járó oklevelet Minden résztvevı díjazásban részesült. A helyezettek oklevelet kaptak - máté - Az óvodában is járt a Mikulás Csennoporov Ferenc Csennoporov Krisztián December 6-án megérkezett az óvodába a Mikulás. A gyerekek énekkel,versekkel köszöntötték a fehér szakállú Télapót, aki ajándékot is hozott az ovisoknak.

4 Egészségünkért Komplex szőrıvizsgálat Gerjenben D ecember 6-án komplex egészségügyi szőrıvizsgálatot szervezetek falunkban. A szőrıvizsgálat keretében voltak nıgyógyászati rákszőrı vizsgálatok, vércukor, koleszterin, vérnyomás és testzsírmérés, valamint hallásvizsgálat. A nıgyógyászati szőrıvizsgálat kivételével, melyen 300 Ft vizitdíjat kellett fizetni, a többi ingyenes volt az azt igénylık számára. A vizsgálatokra nemcsak az idısebb, hanem a fiatalabb korosztály képviselıi is elmentek, mely örvendetes dolog, hisz így már fiatalon elkezdıdhetnek azok a vizsgálatok, amelyekkel a betegségek korai fázisa felismerhetı lehet. Mint azt Genye Gáborné védınıtıl megtudtuk, a nıgyógyászati vizsgálatokon 64-en, a többi vizsgálaton 74- en vettek részt. A koleszterinszint 3-4 fınél, míg a vérnyomás 10 fınél volt magasabb az egészséges szintnél. A testzsír százalékok túlnyomó részben magasak voltak. A szőrıvizsgálat létrejöttében, sokat segített az önkormányzat, a JETA Szerviz Kft és a Volton Bau Kft. Köszönet érte! X. évfolyam 12. szám december Mővelıdés-kultúra december 16., vasárnap KARÁCSONYI GYERMEKNAP Paks Mővelıdési Központ Programok: 9 00 Adventi gyertya meggyújtása, karácsonyfa díszítés 9 30 matiné: gyerekfilmek vetítése folyamatosan a kisklubban : az Eurodance Paks Show bemutatója : játékos, vidám karácsonyi vetélkedı nevezhetsz egyénileg és a barátaiddal a helyszínen! : Szép Tündérország támad fel szívemben... karácsonyi meseolvasás, verstanulás : a Paksi Vetıvirág Hagyományápoló Népzenei együttes mősora - karácsonyi népszokások, gyermekjátékok : Egon és Dönci - mindenütt jó, de legjobb otthon (magyar animációs film, 72) -karácsonyi mozi Dudláné Bédika Dóra a fiatalok elırelátásával vett részt a vizsgálatokon. A képen éppen a vércukorszintjét mérik Vallás MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a faddi Boróka Ének és Néptánc Együttes ADVENTI MŐSORÁRA december 15-én (szombaton) 17 órakor a gerjeni katolikus templomba Egész napos programok 9 30 tól egész nap kézmőves foglalkozások - körmönfonás - agyagozás - mézeskalács sütés - gyertyaöntés - színezés A Jönnek az ünnepnapok rajzpályázat munkáiból kiállítás nyílik. A programon részt vevık szavazatai alapján a legtöbb voksot kapó munkák jutalomban részesülnek! Kedves Szülık, Nagyszülık! Amíg a gyermekek a programokon vesznek részt, az Önök számára újságokkal, receptekkel, pogácsával, teával szolgálhatunk. S hogy az ebéd miatt se fájjon a feje, pizzáról, fıtt virslirıl, melegszendvicsrıl a mővelıdési központ büféje gondoskodik!

5 - 5 - X. évfolyam 12. szám december Hírsorok İrjárat Készül a dísztér Már a bekötın vannak a tolvajok A térkövek lerakásával folytatódtak a polgármesteri hivatal és az egészségház közötti tér kialakításának munkálatai. A dísztér 1,7 millió forintpályázati pénzbıl valósult meg, melynek 67 %-át támogatásból, a fennmaradó részt önerıbıl fizette ki a hivatal. S zínesfém-tolvajok november 21-re virradóra a Lajos majornál lévı szennyvízátemelınél lévı áramellátó transzformátort szerelték le és szét, majd a benne lévı sárgaréz vezetéket ellopták. Ezzel veszélyeztették a település szennyvízrendszerének mőködését. E napon Dunaszentgyörgyön is hasonló bőncselekményt követtek el ismeretlen tettesek. Heisler Judittól, a paksi kapitányság sajtóreferensétıl megtudhattuk, hogy a két cselekménnyel összesen Ft kárt okoztak az elkövetık. - máté - Közcélú munkások rakják le a díszburkolat köveit a dísztéren, precíz munkával. 15 éves a TElT D ecember 3-án Kalocsán került megrendezésre az az ünnepség, melyet a TEIT 15-éves megalakulása alkalmából rendezett a társaság. Az atomerımő 13 km-es körzetében lévı települések polgármesterei 1992-ben hozták létre azt az ellenırzı és információs társaságot, melynek célja az atomerımő lakossági elfogadtatása és hiteles információk közvetítése a létesítmény munkájáról, biztonságáról. Gerjeni képviselık a Gerjent bemutató tabló elıtt Környezetünk Az ünnepi beszédben Török Gusztáv Andor a TEIT elnöke elmondta a kezdeteket és azt is, hogy Hamar kiderült, nincs mi ellen fellépniük, sıt együtt kell és lehet dolgozni az atomerımővel. Továbbiakban Rónaky József az OAH fıigazgatója kiemelte A nukleáris létesítmények körzetében megalakult önkormányzati szövetségek Magyarországon kiemelkedı tájékoztató munkát végeznek, amit európai szinten is elismernek Az ünnepi beszédek után egy fogadást tartottak a meghívottaknak, ahol egy kiállítás keretében bemutatták, hogy a TEIT településeken milyen fejlesztı munkát sikerült elvégezni a TEIT segítségével. A még ép és a megrongált transzformátor Szolgálunk és szerelünk! Tisztelt Gerjeni Vízfogyasztó! zúton szeretnénk megköszönni, hogy hozzá- E segít bennünket ahhoz, hogy hétvégeinket, ünnepnapjainkat a szennyvíz átemelınél tölthessük el. Már több ízben kértük, hogy a szennyvíz lefolyóba, a nevében is benne foglaltatik SZENNYVÍZET továbbítsanak. Mégis, kérésünk ellenére, Olvasói levél rendszeresen találunk pelenkát, sertés csontot, csirke- és halbelet, de a sapka, sıt már pöttyös labda is megtalálható volt. Ezek után a szivattyúk rongálódnak, mi többletmunkát végzünk, ami a csatornadíj emeléshez fog vezetni. Mindezt köszönhetjük mi is, és Gerjen Község becsületes lakossága a figyelmes, jóakaratú fogyasztónak. Baross Károly vízmő kezelı és a Polgármesteri Hivatal karbantartói

6 Közhasznú információk MH NYUGAT-MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍ- Tİ PARANCSNOKSÁG 5.Toborzó- és Érdekvédelmi Iroda - Szekszárd 7100 Szekszárd Bezerédj u Tel.: 74/ , 74/ / Fax:74/ F E L H Í V Á S! A Magyar Honvédség önkénteseket keres szerzıdéses katonai szolgálatra tisztesi állománykategóriában Általános feltételek: büntetlen elıélet kizárólagos magyar állampolgárság betöltött 18. életév a beosztáshoz szükséges iskolai végzettség, szakképzettség fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság ( a vizsgálatokat az MH Alkalmasság Vizsgáló Intézet végzi Budapesten ) Az általános feltételek megléte esetén: gépkocsivezetıi beosztásba jelentkezıknek legalább B, C kategóriás jogosítvány szükséges Jelentkezéshez szükséges okmányok: személyi igazolvány lakcímkártya adó és TAJ kártya gk.vezetıi beosztáshoz érvényes jogosítvány legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okmány Szolgálatteljesítés helye: Tata, Gyır, Debrecen, Hódmezıvásárhely, Szolnok, Budapest, Szentes, Várpalota (elhelyezés: a laktanyákban kialakított kulturált körletekben) Jelentkezés és bıvebb tájékoztatás: a fenti címen Ügyfélfogadási idı: hétfı csütörtök , ig pénteken nincs ügyfélfogadás A GAZDA-MIX bolt Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves vásárlónknak! ELADÓ fenyı és alma Érdeklıdni lehet Házi József Kossuth L. u X. évfolyam 12. szám december Hajdú & Kiss élelmiszer bolt decemberi ajánlata CBA cérnametélt 250 g-os 135,-Ft. CBA pudingok. 29,-Ft. CBA kesudió 269 Ft CBA mandula 269,-Ft. CBA popcorn. 89,-Ft Scouto sport üdítı 0,5 l. 99,-Ft Baromfi májkrém 200 g-os 99,-Ft Intensive mosogató 1 literes 99,-Ft CBA sütıpor 10,-Ft. CBA vaniliás cukor 10,-Ft CBA kocka margarin 89,-Ft Quanto öblítı 299,-Ft Gold instatn kávé 100 g-os 529,-Ft. JAR mosogató 500 ml-es. 169,-Ft. Maggi ízvarázs 75 g-os 99 Ft Karácsonyra sütemény és torta rendelést felveszünk! A ruházati bolt ajánlatából Nıi, férfi és gyermek Fehérnemők, kabátok, cipık, papucsok Ágynemők, plédek Különbözı ajándék tárgyak és illatszerek, Evıeszközök, kávés és teás készletek, Számológépek és játékok kaphatók széles választékban!

7 Volton Bau KARÁCSONYI NYEREMÉNYESİ! December hónapban minden kedves vásárlónk, aki felett vásárol, részt vesz karácsonyi nyeremény sorsolásunkon, ahol gazdára talál 1 db mikrohullámú sütı 1 db színes televízió 1 db kerékpár Sorsolás: december 24-én 10 órakor a Volton Bau élelmiszer boltban ajándékkosarak: Ft-tól, Törley pezsgı 799 Ft, kristálycukor 1 kg-os 209 Ft Liszt 1 kg-os 139 Ft X. évfolyam 12. szám december Élelmiszer üzlet ÚJDONSÁGUNK! P.& P Pékáruk Helyben sütött pogácsa, sütemények vásárolhatók, melyre elırendelést is felveszünk családi eseményekre, rendezvényekre Várjuk kedves vásárlóinkat kedvezı árakkal, széleskörő választékkal, friss zöldség-, gyümölcskínálattal! Nyitva tartás: hétfıtıl péntekig: , szombaton: , vasárnap: ig. A Horgász üzlet is megnyílt és várja a pecásokat december elejétıl minden olyan cikkel, amelyre szüksége lehet a horgászszerencséhez. Eladó 1 db két rózsás gáztőzhely palackkal együtt. Érdeklıdni lehet Sütkei Józsefnél. Eladók Beagle kiskutyák. Érdeklıdni lehet Sütkei Józsefnél, telefon: 06/ Eladó egy Peugeot 309 GR személygépkocsi cm 3, 1987-es kiadású, megkímélt állapotban, lejárt mőszakival és zöldkártyával. Érdeklıdni lehet Sülkei József, Kossuth u. 3., telefon: 06/ Ház eladó az Arany J. u. 13 alatt. Érdeklıdni lehet Kovács János Kossuth u. 11., telefon: , vagy Kovács László Bocskai u. 14/a. tel.: Gyermekbicikli új állapotban eladó, irányár: Ft. Érdeklıdni lehet Asztalos István, Szent I. u. 34., telefon Adok - Veszek A Szent I. u. 20 alatti parasztház eladó, irányár: 1,7 millió forint. Érdeklıdni lehet a 06/ vagy os telefonszámon. Gyorsasági motoros bukósisak és motoros csizma (41-es) eladó! Érdeklıdni lehet a 06/ telefonon. Hízók eladók! Érdeklıdni lehet Orsós Lajos Rákóczi F. u. 37. Eladó 2 db heverı, 1 db ágynemőtároló, tárcsás mosógép. Érdeklıdni lehet Berenkei Albert, Vajda I. u. 61/a. Eladó lakóház az Alkotmány u. 15 alatt. Érdeklıdni lehet a 06-20/ és a 20/ es telefonszámon. Hamarosan megnyitjuk INTERNET KÁVÉZÓNKAT is! Várjunk minden szörfözni vágyó fiatalt és korosabbat, ha otthon nincs internet kapcsolata AKCIÓS termékeink december 12-tıl 31-ig Alföldi tejföl 16%-os 350 g-os 129 Ft/p SÁGA fasírtgolyó 375 g-os 299 Ft/cs Sió rostos gyümölcslé 1 literes 169 Ft/db Borsodi sör 1 literes (betétdíj nélkül) 299 Ft/ü Maggi ízvarázs 120 g-os 199 Ft/cs Tic-Tac 16 g-os 85 Ft/db Néger csók 90 g-os 175 Ft/db Coca-Cola 2 literes (betétdíj nélkül) 199 Ft/ü KNORR halászlé kocka 120 g-os 219 Ft/db Minden délben friss, meleg kenyér kapható! Reggelente friss a jó szomszéd!

8 Félidejéhez érkezett a bajnokság Sport inden jó, ha jó a vége! - M mondhatnánk a csapat ıszi teljesítményére. Az utolsó fordulót megelızı három mérkızésen egyetlen egy gólt sem sikerült lınünk, így nem csoda, hogy csak 1(!) pontot győjtöttünk. Ilyen elıjelekkel kezdıdött az utolsó mérkızés a Dunaszentgyörgy ellen. A hetedik hellyel a csapat teljesítette az edzıi és szurkolói elvárásokat. Két perc alatt eldılt Gerjen - Decs 0:3 (0:0) Semmi újat nem hozott ez a mérkızés. Az elsı játékrészben még partnerek voltunk, helyzeteink is akadtak. A második félidı elején gyors két gól, és eldılt minden. Pedig egyenlítési lehetıségeink is voltak. ( ifi: Gerjen - Decs 8:2 Gól nélkül nem lehet nyerni Kakasd - Gerjen 0:0 (0:0) Az elhalasztott mérkızésen mindkét csapat sorra kihagyta helyzeteit, így nem is meglepı az eredmény. ( ifi: Kakasd - Gerjen 2:7 Fontos gyızelem a szomszédvár ellen Gerjen - Dunaszentgyörgy 4:3 (2:3) (G.: Kovács 2, Pesti L., Lacza, ) Ez a mérkızés mindegyiknél fontosabb volt a nézık és a csapat számára. Itt csak a gyızelem volt elfogadható. Ennek megfelelıen fordulatos, a futball minden izgalmát felvonultató izgalmas szomszédvári mérkızés volt. ( ifi: Gerjen - Dunaszentgyörgy 9:0 A bajnokság ıszi végeredménye 1. İcsény SK : Dunaföldvár FC : Bölcske SE : Majos : Decs KSE : Tevel SMK : Gerjen SK Bátaszék SE : Kakasd FC : Tolna VFC : Dunaszentgyörgy : Ozora SE : Zomba SE: : Dunakömlıd : Madocsa SE : Kajdacs SE : X. évfolyam 12. szám december Utánpótlás bajnokságok Ifjúsági bajnokság Pályázat A A bajnokság (élmezınyének) ıszi végeredménye 1. Dunaföldvár : Bátaszék : Gerjen : Tevel : Majos : U-17-es bajnokság Az eddig nem közölt eredmények: Gerjen - Dunaszentgyörgy 4:2 (G.: Szendi 2., Brezovszki, Gyenis) Gerjen - Kajdacs 1:1 (G.: Szendi) A bajnokság ıszi végeredménye 1. Gerjen : Kajdacs Bölcske : Dunaszetgyörgy : Ozora : Dunaföldvár : Madocsa : Dunakömlıd : 61 0 Az U-17-es csapat Ozora elleni mérkızését (Ozora-Gerjen 9:5) a gerjeni csapat megóvta, melynek a versenybizottság helyt adott, így Ozora-Gerjen 0:3. U-14-es bajnokság z U-14-es csapunk az ısz folyamán egyetlen gyızelmet A szerzett, a szomszéd Dunaszentgyörgy ellen, így nem csoda, hogy a tabella végén áll. Eddig nem közölt eredmények: Gerjen - Tolna 1:4 Kakasd - Gerjen 1:0 NUPI - NUSI program A megyei elsı osztályú csapatok számára kötelezı az utánpótlás szerepeltetése az U7. U9, és U11-es korosztályokban. A tornák az ıszi és a tavaszi szezonban füves pályán zajlanak, télen pedig teremtornákat rendeznek. A Gerjeni SK a programban való részvételre félévente Ft támogatásban részesül az országos szövetségtıl. Ezen öszszeget az utánpótlás csapatok felszerelésére, a sportorvosi vizsgálatokra fordítják. A Gerjeni SK vezetısége ez úton is szeretné megköszönni Lelovics Istvánnak az U9-es csapat felkészítését, és a szülıknek az utaztatást, kísérést. Gerjeni SK labdarúgó és tájfutó szakosztálya a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatán Ft-ot nyert, Fenyves Ferenc edzı közremőködésével. Az összeget a labdarúgó utánpótlás csapatainak felszerelésére és a tájfutó szakosztály mőködésére fordítják.

9 - 9 - X. évfolyam 12. szám december Bese Lajos: A labdarúgó csapat értékelése Új edzı került a csapat élére, Sok nézıt vártunk a pálya szélére. Új játékosokkal is bıvült a keret, Kiket a közönség már most is nagyon szeret. Az edzı meccseket száz százalékkal zártuk, De a bajnokságot nem úgy kezdtük, ahogy vártuk. Ez az ısz nem mindig volt csupa öröm, A nézık ujjain nem mindig maradt köröm. Ezt a fél szezont a hetedik helyen zártuk, Ennél jobb helyre a csapatot nem is vártuk. A csapat néha sok sebbıl vérzett, Még ha a nézı ebbıl mit sem érzett. A nézık azért a csapattól szépet is kaptak, Ilyenkor ık örömmel a tenyerükbe csaptak, Az ı támogatásukkal jöttek is a gólok, Most a csapatról egy kicsit bıvebben szólok: A csapat a kapus poszton elıre lépett, Mert mindkét kapus nagyon jól védett. Úgy néz ki, hogy a kapuban megoldódnak a gondok, Remélem jövıre róluk még jobbakat mondok. A védelem összeállítása állandóan forgott, Velük a vezetıedzı nagyon sokat morgott. A védelmet stabilizálni kell, amennyire csak lehet, Mert a sikerért ez a csapatrész nagyon sokat tehet. A középpályásokra nagy feladat hárult, A sikerhez az ı játékuk nagyban hozzájárult. De ha a játékhoz nem tudtak sokat hozzátenni, A pályáról akkor sikertelenül kellett lemenni. A csatárokról is vegyes benyomást lehet mondani, A gólokat nekik sokkal jobban kellene ontani. Azért lıttünk ám mi nagyon szép gólokat, Amire még a kritikus nézı is bólogat. A nézık is nagy elismerést kapnak, Mert a meccseken jó hangulatot csaptak. Szurkoltak ık otthon és vidéken, hétrıl-hétre, Nélkülük ez az eredmény nem jött volna létre. A szponzorok a csapatért nagyon sokat tettek, A csapatnak melegítıt és mezeket vettek. Köszönet érte, ezek nagyon sokszor szóltak, És mindazoknak, akik a csapat mellett voltak. Hazai mérkızések után vacsorára invitálták a csapatot, Erre a kezdeményezésre remélem nem teszünk lakatot. Itt mindenki kötetlenül elmondhatta amit akart, Ez a kis rendezvény mindig jó hangulatot takart. Az ifjúsági csapatról is szót kell ejteni, Mert ott megint egy dobogós helyet lehet sejteni. De ez még ennél is jobb eredmény lehet, Errıl csak mindeni saját maga tehet. Remélem, hogy jó hangulatban válunk el és nem haraggal, És jövıre még ráteszünk egy adaggal. Ezért a Bese Lajos versért nem kapunk pontokat, De remélem egy kicsit enyhíti a gondokat.

10 X. évfolyam 12. szám december Gerjeni lányok a welsi sportarénában Nıi Gyeplabda Duna Kupa Wels (Ausztria) ovember án rendezték az ausztriai Wels városkában azt a Duna Kupa elnevezéső gyeplabda tornát, me- N lyen a gerjeni lányok is részt vehettek az Ares HC csapat jóvoltából. A csapat Ares-Gerjen néven nevezett. A torna részleteirıl beszéltem Magó Zsuzsa testnevelıvel és a gerjeni lányokkal. - Hogyan sikerült ezen a tornán részt venni, mely a csapat elsı nemzetközi megmérettetése? - A Gerjenben megrendezett nemzetközi torna és a diákolimpiai bajnoki cím jó ajánló levél volt Pavelka Zoltán számára, hogy egy közös csapattal induljon az Ares HC Gerjennel. A részvételt ık szervezték, nekünk az odautazást kellett megoldanunk. A tornán Európa legjobb felnıtt csapatai vettek részt. - Milyen volt az utazás? Regina: Nagyon fárasztó volt az éjszakai indulás és a hosszú út, de az Alpok havas látványa kárpótolt minket. - Milyenek voltak a budapesti csapattagok? Nóra: Eleinte nehezen ismerkedtünk, de mindenki kedves volt, így hamarosan remek hangulat alakult ki közöttünk a pályán kívül. - Miért? A pályán nem volt meg az összhang? Petra: A pesti lányok Floorballoznak inkább. Így másként játszották a gyeplabdát. Valamint ık inkább a védekazı játék hívei voltak, mi pedig a támadó játéké. Az edzı is mást kért tılünk, mint amit mi itthon begyakoroltunk. P. Bettina: Én itthon a kapus poszton játszom, itt pedig a mezınyben volt rám szükség. - Milyen volt a szállás? O. Bettina: Olyan szállodában voltunk elszállásolva, két ágyas szobákban, amilyent csak a filmekben láttunk eddig. Fantasztikus volt! Este sétáltunk a kivilágított városban is. Minden nagyon szép volt! - Az eredmények? - Nem zavart bennünket nagyon. Profi, felnıtt ellenfelekkel játszottunk. Sokat tanultunk, és remek élményekkel tértünk haza. - mondták a lányok, egybehangzóan. - Sok nézı nekünk szurkolt. Jó volt gerjeninek lenni ebben az ausztriai kisvárosban. - tette hozzá Magó Zsuzsa. A gerjeni csapat eredményei: HC Maximal Wels - ARES Gerjen HC 21:0 (9:0) ARES Gerjen HC - Amatır HC 1:6 (0:3) KPH Raca - ARES Gerjen HC 7:0 (2:0) HKM Nova Dubnica - ARES Gerjen HC 17:0 (9:0) ARES Gerjen HC - WAC 0:13 (0-3) A Duna Kupa végeredménye 1. HC SW. Maximal Wels WAC HKM Nova Dubnica KPH Raca Amatır HC ARES Gerjen HC A Magyar Gyeplabda Szövetség honlápján ez olvasható: Nıi Duna Kupa A hétvégén az AHC és az Ares-Gerjen nıi teremhoki csapata az ausztriai Wels-be utazott. A magyar lányok részt vettek a Duna Kupa küzdelmeiben. Sajnos érvényesült a papírforma és a magyar csapatok az 5. és a 6. helyet szerezték meg. Kiadja: Gerjen község Önkormányzata, Felelıs kiadó: Genye Benı alpolgármester, Szerkesztı: Máté Dénes tanár, Szerkesztıség címe: Gerjen Rákóczi F. u. 25/b, Gerjeni honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Közeledik a szeretet ünnepe

Közeledik a szeretet ünnepe V. évfolyam 11. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja Közeledik a szeretet ünnepe 2008. NOVEMBER Hírlap Önnek is ingyen jár! A Karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,

Részletesebben

MÁRCIUS 15. A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente

MÁRCIUS 15. A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente A bıi önkormányzat lapja, megjelenik negyedévente MÁRCIUS 15. 1848 a gyökeres változások, a lázadozás és küzdelem éve. Egy gondolat rezgi át az egész kontinenst: ez az állapot tovább nem tartható. Nincs

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra XXII. évf. 4. (179.) szám 2013. április http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Tisztelt Simontornyai Polgárok!

Tisztelt Simontornyai Polgárok! XXIII. évfolyam 1. szám Ára: 2014. január 200 Ft Tisztelt Simontornyai Polgárok! Újra eltelt egy küzdelmes esztendõ. Voltak örömeink és bosszúságaink, voltak katartikus élményeink és reményteli sikereink

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA 2008. OKTÓBER X. ÉVF 3-4. SZÁM (43-44.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BURSA HUNGARICA Csátalja Község Önkormányzata 2009. évre ezennel meghirdeti a Bursa Hungarica

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK! Béres Klára, a Teljes Életért Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubszövetség elnöke a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Búth Emília: Fenyık a kertben

Búth Emília: Fenyık a kertben Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ı visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod szavát. (Jókai Mór) 2013.

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

A IX. Világtalálkozó elé...

A IX. Világtalálkozó elé... XII. évfolyam 7. szám (139. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. július 30. A IX. Világtalálkozó elé... Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves Eleki lakosok! Elek Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben