Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:"

Átírás

1 Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az Ares-Gerjen HC hoki csapat gerjeni tagjai: Bráz Regina (7) Kovács Nóra (2) Berenkei Petra (18 guggol), Papp Bettina és Orsós Bettina (kis képen) A tartalomból: Testületi ülés Költségvetésekrıl 2. oldal Három 100%-os teljesítmény Kerékpáros ügyességi verseny 3. oldal Egészségünkért Komplex szőrıvizsgálat Jó és rossz eredmények 4. oldal 15 éves a TEIT A Paksi Atomerımő jövıje 5. oldal Ismét egy felelıtlen használó Munkát adnak a vizes embernek 5. oldal Színesfém tolvajok A z átemelı transzformátorát rongálták 5. oldal Félidıben a bajnokság A 7. helyen pihen a csapat 8. oldal A következı szám megjelenik: január 10-én Lapzárta: december 31. Önkormányzati hírek Oktatás Környezetünk Olvasói levél İrjárat Sport Idıközi polgármesterválasztás december 9. Gerjen község polgármestere: Máté Dénes

2 Idıközi polgármesterválasztás december 9. Gerjen község polgármestere: Máté Dénes A Önkormányzati hírek december 9-én megtartott idıközi polgármesterválasztáson Gerjen község polgárai Máté Dénes tanárt, önkormányzati képviselıt választotta meg polgármesternek. Szavazópolgárok száma: 1057 fı 100 % Szavazáson megjelentek száma: 449 fı 42,5 % A szavazásra jogosultak 42 %-a élt szavazati jogával. A 449 szavazat közül 446 volt érvényes. Érvényes szavazatok száma: 446 db 42,2 % Érvénytelen szavazatok száma: 3 db 0,3 % Az érvényes szavazatok 74 %-án 340 voksot kapott Máté Dénes, és 106-ot, a szavazatok 24 %-át Deák Sándor. szavazatok Polgármesterjelölt neve százalék száma Deák Sándor ,7 % Máté Dénes ,3 % Máté Dénes Voksok megoszlása: Polgármesteri köszöntı Tisztelt Gerjeni Polgárok! lıször szeretnék köszönetet mondani mind- E azoknak, akik december 9-én elmentek, és szavazatukkal kinyilvánították elképzelésüket. Másodszor pedig köszönöm annak a 340 gerjeni polgárnak a szavazatát, akik bennem látták az alkalmasabb személyt, hogy településük ügyeit képviseljem és a jövıben egyengessem. Köszönetemet fejezem ki a választás lebonyolításában részt vevı személyeknek is. Deák Sándor Továbbiakban röviden a következı idıszak fejadatairól, a programomról. Két fı csapásirányt tervezetem az elkövetkezı idıszakra: az egyik a település mőködıképességének megırzése, a költségvetési egyensúly stabilitása, a másik az iskola 8 évfolyamának megtartása. Az elıttünk álló feladatok sikeres végrehajtásához szükség van a település összefogására és megértésére. Szeretném az elért vívmányokat megırizni és tovább ápolni. Máté Dénes polgármester X. évfolyam 12. szám december Költségvetés: idei és a jövı évi erjen Község Önkormányzata november 26- G án tartotta soron következı ülését. A szokásoknak megfelelıen elıször a két ülés között történtekrıl adott tájékoztatót a falu vezetıje, most Genye Benı alpolgármester. A beszámoló fı témája a település pénzügyi helyzete volt: - az elmúlt két hónapban sikerült minden bért és számlát kifizetni, hogy a település mőködıképes maradjon, - a hitelállomány továbbra is 20 millió forint, - a bank 3 milliós inkaszót foganatosított, - a lakásvásárlási kölcsönöket nem a tervezett ütemben törlesztik az igénylık, mely mások kérelmének elutasítását vonja maga után, - a jövıben két magasabb összegő tartozást kell kifizetni összesen 4,5 millió forint értékben, - az adóbevételek a tervezetnél kisebbek lettek, - egy pályázati összeget, 100 ezer forintot vissza kell utalni a meg nem valósítás miatt. Továbbiakban az alpolgármester tájékozatta a képviselıket, hogy: - a komp mőszaki szemléje megtörtént, - a templom és az orgona felújítási munkálatai a befejezéséhez közelednek, és a további munkákat az egyháznak adja át a hivatal, - a település szennyvízberuházásának elszámolása várhatóan december 3-án lezárul, - a tolnai képviselı-testület nem fogadta el a szennyvíz per befejezését, így a per tovább folytatódik, - a díszudvar térkövezése befejezıdik, melyet közhasznú munkások segítségével készített el az önkormányzat. Ezt követıen a testület módosította a 2007-es év költségvetését., mely az elmúlt idıszak változásait, pontos sarokszámit tartalmazza. Így a falu költségvetésének fı száma Ft. A következı napirendben a 2008-as év költségvetési koncepciójáról esett szó, melybıl kiderült, hogy a 2007-es évnél feszítettebb lehet a település büdzséje. Majd a képviselık megismerték a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás évi belsı ellenırzési tervét, melyet elfogadtak. Az ötödik napirendben a képviselık módosították a december 9-i idıközi választás 2. számú szavazatszámláló bizottságának tagjait. A bizottság új tagja Hazné Genye Anita lett Vágner Gabriella helyett. Ezután a képviselık eleget tettek a Megyei Önkormányzat kérésének, hogy véleményezzék a mázai pszichiátriai intézet mőködésének vá ltozta tá sáról történt határozatot. A testület elfogadta a mőködtetı megváltozását. A testületi ülés zárásaként a képviselık meghallgatták a 2007-es év háromnegyed éves költségvetési beszámolóját. Az egyebek napirendi pontban a testület értesülhetett arról, hogy Szabó Rita, aki a település gazdálkodását vette volna át, az utolsó napon, közös megegyezéssel elment, ezzel nehéz helyzetbe hozva a falut. Ennek megfelelıen a hivatal kiírta azt a pályázatot, melyen gyakorlott, mérlegképes könyvelıt keres. Végül zárt ülésen személyi kérdésekben és tanulmányi támogatásról döntött a testület. - máté -

3 Három 100%-os teljesítmény ovember 29-én a diákönkormányzat támoga- N tásával, Hegyi János tanár szervezésében rendezte meg az iskola a kerékpáros ügyességi versenyét. Az ügyességi vetélkedın 23 alsós és 12 felsı tagozatos mérte össze kerékpáros tudását. A ügyességi akadálypályán volt kosárba dobás kerékpárról, vízzel teli pohár átvitele egyik asztalról a másikra, áthajtás libikókán, nyolcas forduló, szlalom, Oktatás Kurucz Balázs ot, így közöttük egy összevetés döntött, mely idıre is ment. Nagy izgalmakban alakult ki a végsı sorrend. A helyezettek: alsó tagozat: 1. Kurucz Balázs (4. osztály) 2. Hajnes Bence (2. osztály) 3. Pahljina Viktória (4. oszt.) felsı tagozat 1. Soós Gábor (7. osztály) 2. Mátyás Gábor (6. osztály) 3. Buzás Gábor (7. osztály) X. évfolyam 12. szám december Adventi játszóház z iskola minden hagyományos egyházi ünnep A elıtt játszóházat szervez a gyerekeknek, hogy ezzel is közelebb kerüljenek az ünnep hangulatához, az ünnep várás izgalmaihoz. Idén a Mikulás ünnephez csatlakozott a kézmőves tevékenység, mellyel a karácsonyi készülıdés meghitt hangulatát varázsolták a pedagógusok az iskolába. Készíthettek a tanulók adventi és karácsonyi koszorút, hajtogathattak mikulást, hajtogathattak üdvözlı lapokat, kötözhettek szalmacsillagot, ragaszthattak dekupage képet, és az ügyesebb kezőek gyertyát is önthettek. A játékosabb kedvőek számítógépes mikulás játékkal is játszhattak. A hasznosan töltött délelıttöt követıen pedig megérkezett a Télapó is a iskolába. A gyerekek nagy lelkesedéssel feleltek a Télapó kérdéseire, és természetesen mindenki jó gyerek volt. Így a puttonyból elıkerültek az ajándékcsomagok. Soós Judit labdatovábbítás és egyhelyben állás lábletétel nélkül. A 35 résztvevı mindegyike ügyesen, balesetmentesen végigment az igen nehéz pál y á n. A z a l s ó s o k n á l Csennoporov Krisztián direkt erre a versenyre tanult meg kerékpározni, így neki még egy kis segítségre volt szüksége. A felsı tagozatosoknál a Gáborok teljesítettek 100%- Soós Gábor Hegyi János tanár úrtól veszi át az elsı helyezettnek járó oklevelet Minden résztvevı díjazásban részesült. A helyezettek oklevelet kaptak - máté - Az óvodában is járt a Mikulás Csennoporov Ferenc Csennoporov Krisztián December 6-án megérkezett az óvodába a Mikulás. A gyerekek énekkel,versekkel köszöntötték a fehér szakállú Télapót, aki ajándékot is hozott az ovisoknak.

4 Egészségünkért Komplex szőrıvizsgálat Gerjenben D ecember 6-án komplex egészségügyi szőrıvizsgálatot szervezetek falunkban. A szőrıvizsgálat keretében voltak nıgyógyászati rákszőrı vizsgálatok, vércukor, koleszterin, vérnyomás és testzsírmérés, valamint hallásvizsgálat. A nıgyógyászati szőrıvizsgálat kivételével, melyen 300 Ft vizitdíjat kellett fizetni, a többi ingyenes volt az azt igénylık számára. A vizsgálatokra nemcsak az idısebb, hanem a fiatalabb korosztály képviselıi is elmentek, mely örvendetes dolog, hisz így már fiatalon elkezdıdhetnek azok a vizsgálatok, amelyekkel a betegségek korai fázisa felismerhetı lehet. Mint azt Genye Gáborné védınıtıl megtudtuk, a nıgyógyászati vizsgálatokon 64-en, a többi vizsgálaton 74- en vettek részt. A koleszterinszint 3-4 fınél, míg a vérnyomás 10 fınél volt magasabb az egészséges szintnél. A testzsír százalékok túlnyomó részben magasak voltak. A szőrıvizsgálat létrejöttében, sokat segített az önkormányzat, a JETA Szerviz Kft és a Volton Bau Kft. Köszönet érte! X. évfolyam 12. szám december Mővelıdés-kultúra december 16., vasárnap KARÁCSONYI GYERMEKNAP Paks Mővelıdési Központ Programok: 9 00 Adventi gyertya meggyújtása, karácsonyfa díszítés 9 30 matiné: gyerekfilmek vetítése folyamatosan a kisklubban : az Eurodance Paks Show bemutatója : játékos, vidám karácsonyi vetélkedı nevezhetsz egyénileg és a barátaiddal a helyszínen! : Szép Tündérország támad fel szívemben... karácsonyi meseolvasás, verstanulás : a Paksi Vetıvirág Hagyományápoló Népzenei együttes mősora - karácsonyi népszokások, gyermekjátékok : Egon és Dönci - mindenütt jó, de legjobb otthon (magyar animációs film, 72) -karácsonyi mozi Dudláné Bédika Dóra a fiatalok elırelátásával vett részt a vizsgálatokon. A képen éppen a vércukorszintjét mérik Vallás MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a faddi Boróka Ének és Néptánc Együttes ADVENTI MŐSORÁRA december 15-én (szombaton) 17 órakor a gerjeni katolikus templomba Egész napos programok 9 30 tól egész nap kézmőves foglalkozások - körmönfonás - agyagozás - mézeskalács sütés - gyertyaöntés - színezés A Jönnek az ünnepnapok rajzpályázat munkáiból kiállítás nyílik. A programon részt vevık szavazatai alapján a legtöbb voksot kapó munkák jutalomban részesülnek! Kedves Szülık, Nagyszülık! Amíg a gyermekek a programokon vesznek részt, az Önök számára újságokkal, receptekkel, pogácsával, teával szolgálhatunk. S hogy az ebéd miatt se fájjon a feje, pizzáról, fıtt virslirıl, melegszendvicsrıl a mővelıdési központ büféje gondoskodik!

5 - 5 - X. évfolyam 12. szám december Hírsorok İrjárat Készül a dísztér Már a bekötın vannak a tolvajok A térkövek lerakásával folytatódtak a polgármesteri hivatal és az egészségház közötti tér kialakításának munkálatai. A dísztér 1,7 millió forintpályázati pénzbıl valósult meg, melynek 67 %-át támogatásból, a fennmaradó részt önerıbıl fizette ki a hivatal. S zínesfém-tolvajok november 21-re virradóra a Lajos majornál lévı szennyvízátemelınél lévı áramellátó transzformátort szerelték le és szét, majd a benne lévı sárgaréz vezetéket ellopták. Ezzel veszélyeztették a település szennyvízrendszerének mőködését. E napon Dunaszentgyörgyön is hasonló bőncselekményt követtek el ismeretlen tettesek. Heisler Judittól, a paksi kapitányság sajtóreferensétıl megtudhattuk, hogy a két cselekménnyel összesen Ft kárt okoztak az elkövetık. - máté - Közcélú munkások rakják le a díszburkolat köveit a dísztéren, precíz munkával. 15 éves a TElT D ecember 3-án Kalocsán került megrendezésre az az ünnepség, melyet a TEIT 15-éves megalakulása alkalmából rendezett a társaság. Az atomerımő 13 km-es körzetében lévı települések polgármesterei 1992-ben hozták létre azt az ellenırzı és információs társaságot, melynek célja az atomerımő lakossági elfogadtatása és hiteles információk közvetítése a létesítmény munkájáról, biztonságáról. Gerjeni képviselık a Gerjent bemutató tabló elıtt Környezetünk Az ünnepi beszédben Török Gusztáv Andor a TEIT elnöke elmondta a kezdeteket és azt is, hogy Hamar kiderült, nincs mi ellen fellépniük, sıt együtt kell és lehet dolgozni az atomerımővel. Továbbiakban Rónaky József az OAH fıigazgatója kiemelte A nukleáris létesítmények körzetében megalakult önkormányzati szövetségek Magyarországon kiemelkedı tájékoztató munkát végeznek, amit európai szinten is elismernek Az ünnepi beszédek után egy fogadást tartottak a meghívottaknak, ahol egy kiállítás keretében bemutatták, hogy a TEIT településeken milyen fejlesztı munkát sikerült elvégezni a TEIT segítségével. A még ép és a megrongált transzformátor Szolgálunk és szerelünk! Tisztelt Gerjeni Vízfogyasztó! zúton szeretnénk megköszönni, hogy hozzá- E segít bennünket ahhoz, hogy hétvégeinket, ünnepnapjainkat a szennyvíz átemelınél tölthessük el. Már több ízben kértük, hogy a szennyvíz lefolyóba, a nevében is benne foglaltatik SZENNYVÍZET továbbítsanak. Mégis, kérésünk ellenére, Olvasói levél rendszeresen találunk pelenkát, sertés csontot, csirke- és halbelet, de a sapka, sıt már pöttyös labda is megtalálható volt. Ezek után a szivattyúk rongálódnak, mi többletmunkát végzünk, ami a csatornadíj emeléshez fog vezetni. Mindezt köszönhetjük mi is, és Gerjen Község becsületes lakossága a figyelmes, jóakaratú fogyasztónak. Baross Károly vízmő kezelı és a Polgármesteri Hivatal karbantartói

6 Közhasznú információk MH NYUGAT-MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍ- Tİ PARANCSNOKSÁG 5.Toborzó- és Érdekvédelmi Iroda - Szekszárd 7100 Szekszárd Bezerédj u Tel.: 74/ , 74/ / Fax:74/ F E L H Í V Á S! A Magyar Honvédség önkénteseket keres szerzıdéses katonai szolgálatra tisztesi állománykategóriában Általános feltételek: büntetlen elıélet kizárólagos magyar állampolgárság betöltött 18. életév a beosztáshoz szükséges iskolai végzettség, szakképzettség fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság ( a vizsgálatokat az MH Alkalmasság Vizsgáló Intézet végzi Budapesten ) Az általános feltételek megléte esetén: gépkocsivezetıi beosztásba jelentkezıknek legalább B, C kategóriás jogosítvány szükséges Jelentkezéshez szükséges okmányok: személyi igazolvány lakcímkártya adó és TAJ kártya gk.vezetıi beosztáshoz érvényes jogosítvány legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okmány Szolgálatteljesítés helye: Tata, Gyır, Debrecen, Hódmezıvásárhely, Szolnok, Budapest, Szentes, Várpalota (elhelyezés: a laktanyákban kialakított kulturált körletekben) Jelentkezés és bıvebb tájékoztatás: a fenti címen Ügyfélfogadási idı: hétfı csütörtök , ig pénteken nincs ügyfélfogadás A GAZDA-MIX bolt Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves vásárlónknak! ELADÓ fenyı és alma Érdeklıdni lehet Házi József Kossuth L. u X. évfolyam 12. szám december Hajdú & Kiss élelmiszer bolt decemberi ajánlata CBA cérnametélt 250 g-os 135,-Ft. CBA pudingok. 29,-Ft. CBA kesudió 269 Ft CBA mandula 269,-Ft. CBA popcorn. 89,-Ft Scouto sport üdítı 0,5 l. 99,-Ft Baromfi májkrém 200 g-os 99,-Ft Intensive mosogató 1 literes 99,-Ft CBA sütıpor 10,-Ft. CBA vaniliás cukor 10,-Ft CBA kocka margarin 89,-Ft Quanto öblítı 299,-Ft Gold instatn kávé 100 g-os 529,-Ft. JAR mosogató 500 ml-es. 169,-Ft. Maggi ízvarázs 75 g-os 99 Ft Karácsonyra sütemény és torta rendelést felveszünk! A ruházati bolt ajánlatából Nıi, férfi és gyermek Fehérnemők, kabátok, cipık, papucsok Ágynemők, plédek Különbözı ajándék tárgyak és illatszerek, Evıeszközök, kávés és teás készletek, Számológépek és játékok kaphatók széles választékban!

7 Volton Bau KARÁCSONYI NYEREMÉNYESİ! December hónapban minden kedves vásárlónk, aki felett vásárol, részt vesz karácsonyi nyeremény sorsolásunkon, ahol gazdára talál 1 db mikrohullámú sütı 1 db színes televízió 1 db kerékpár Sorsolás: december 24-én 10 órakor a Volton Bau élelmiszer boltban ajándékkosarak: Ft-tól, Törley pezsgı 799 Ft, kristálycukor 1 kg-os 209 Ft Liszt 1 kg-os 139 Ft X. évfolyam 12. szám december Élelmiszer üzlet ÚJDONSÁGUNK! P.& P Pékáruk Helyben sütött pogácsa, sütemények vásárolhatók, melyre elırendelést is felveszünk családi eseményekre, rendezvényekre Várjuk kedves vásárlóinkat kedvezı árakkal, széleskörő választékkal, friss zöldség-, gyümölcskínálattal! Nyitva tartás: hétfıtıl péntekig: , szombaton: , vasárnap: ig. A Horgász üzlet is megnyílt és várja a pecásokat december elejétıl minden olyan cikkel, amelyre szüksége lehet a horgászszerencséhez. Eladó 1 db két rózsás gáztőzhely palackkal együtt. Érdeklıdni lehet Sütkei Józsefnél. Eladók Beagle kiskutyák. Érdeklıdni lehet Sütkei Józsefnél, telefon: 06/ Eladó egy Peugeot 309 GR személygépkocsi cm 3, 1987-es kiadású, megkímélt állapotban, lejárt mőszakival és zöldkártyával. Érdeklıdni lehet Sülkei József, Kossuth u. 3., telefon: 06/ Ház eladó az Arany J. u. 13 alatt. Érdeklıdni lehet Kovács János Kossuth u. 11., telefon: , vagy Kovács László Bocskai u. 14/a. tel.: Gyermekbicikli új állapotban eladó, irányár: Ft. Érdeklıdni lehet Asztalos István, Szent I. u. 34., telefon Adok - Veszek A Szent I. u. 20 alatti parasztház eladó, irányár: 1,7 millió forint. Érdeklıdni lehet a 06/ vagy os telefonszámon. Gyorsasági motoros bukósisak és motoros csizma (41-es) eladó! Érdeklıdni lehet a 06/ telefonon. Hízók eladók! Érdeklıdni lehet Orsós Lajos Rákóczi F. u. 37. Eladó 2 db heverı, 1 db ágynemőtároló, tárcsás mosógép. Érdeklıdni lehet Berenkei Albert, Vajda I. u. 61/a. Eladó lakóház az Alkotmány u. 15 alatt. Érdeklıdni lehet a 06-20/ és a 20/ es telefonszámon. Hamarosan megnyitjuk INTERNET KÁVÉZÓNKAT is! Várjunk minden szörfözni vágyó fiatalt és korosabbat, ha otthon nincs internet kapcsolata AKCIÓS termékeink december 12-tıl 31-ig Alföldi tejföl 16%-os 350 g-os 129 Ft/p SÁGA fasírtgolyó 375 g-os 299 Ft/cs Sió rostos gyümölcslé 1 literes 169 Ft/db Borsodi sör 1 literes (betétdíj nélkül) 299 Ft/ü Maggi ízvarázs 120 g-os 199 Ft/cs Tic-Tac 16 g-os 85 Ft/db Néger csók 90 g-os 175 Ft/db Coca-Cola 2 literes (betétdíj nélkül) 199 Ft/ü KNORR halászlé kocka 120 g-os 219 Ft/db Minden délben friss, meleg kenyér kapható! Reggelente friss a jó szomszéd!

8 Félidejéhez érkezett a bajnokság Sport inden jó, ha jó a vége! - M mondhatnánk a csapat ıszi teljesítményére. Az utolsó fordulót megelızı három mérkızésen egyetlen egy gólt sem sikerült lınünk, így nem csoda, hogy csak 1(!) pontot győjtöttünk. Ilyen elıjelekkel kezdıdött az utolsó mérkızés a Dunaszentgyörgy ellen. A hetedik hellyel a csapat teljesítette az edzıi és szurkolói elvárásokat. Két perc alatt eldılt Gerjen - Decs 0:3 (0:0) Semmi újat nem hozott ez a mérkızés. Az elsı játékrészben még partnerek voltunk, helyzeteink is akadtak. A második félidı elején gyors két gól, és eldılt minden. Pedig egyenlítési lehetıségeink is voltak. ( ifi: Gerjen - Decs 8:2 Gól nélkül nem lehet nyerni Kakasd - Gerjen 0:0 (0:0) Az elhalasztott mérkızésen mindkét csapat sorra kihagyta helyzeteit, így nem is meglepı az eredmény. ( ifi: Kakasd - Gerjen 2:7 Fontos gyızelem a szomszédvár ellen Gerjen - Dunaszentgyörgy 4:3 (2:3) (G.: Kovács 2, Pesti L., Lacza, ) Ez a mérkızés mindegyiknél fontosabb volt a nézık és a csapat számára. Itt csak a gyızelem volt elfogadható. Ennek megfelelıen fordulatos, a futball minden izgalmát felvonultató izgalmas szomszédvári mérkızés volt. ( ifi: Gerjen - Dunaszentgyörgy 9:0 A bajnokság ıszi végeredménye 1. İcsény SK : Dunaföldvár FC : Bölcske SE : Majos : Decs KSE : Tevel SMK : Gerjen SK Bátaszék SE : Kakasd FC : Tolna VFC : Dunaszentgyörgy : Ozora SE : Zomba SE: : Dunakömlıd : Madocsa SE : Kajdacs SE : X. évfolyam 12. szám december Utánpótlás bajnokságok Ifjúsági bajnokság Pályázat A A bajnokság (élmezınyének) ıszi végeredménye 1. Dunaföldvár : Bátaszék : Gerjen : Tevel : Majos : U-17-es bajnokság Az eddig nem közölt eredmények: Gerjen - Dunaszentgyörgy 4:2 (G.: Szendi 2., Brezovszki, Gyenis) Gerjen - Kajdacs 1:1 (G.: Szendi) A bajnokság ıszi végeredménye 1. Gerjen : Kajdacs Bölcske : Dunaszetgyörgy : Ozora : Dunaföldvár : Madocsa : Dunakömlıd : 61 0 Az U-17-es csapat Ozora elleni mérkızését (Ozora-Gerjen 9:5) a gerjeni csapat megóvta, melynek a versenybizottság helyt adott, így Ozora-Gerjen 0:3. U-14-es bajnokság z U-14-es csapunk az ısz folyamán egyetlen gyızelmet A szerzett, a szomszéd Dunaszentgyörgy ellen, így nem csoda, hogy a tabella végén áll. Eddig nem közölt eredmények: Gerjen - Tolna 1:4 Kakasd - Gerjen 1:0 NUPI - NUSI program A megyei elsı osztályú csapatok számára kötelezı az utánpótlás szerepeltetése az U7. U9, és U11-es korosztályokban. A tornák az ıszi és a tavaszi szezonban füves pályán zajlanak, télen pedig teremtornákat rendeznek. A Gerjeni SK a programban való részvételre félévente Ft támogatásban részesül az országos szövetségtıl. Ezen öszszeget az utánpótlás csapatok felszerelésére, a sportorvosi vizsgálatokra fordítják. A Gerjeni SK vezetısége ez úton is szeretné megköszönni Lelovics Istvánnak az U9-es csapat felkészítését, és a szülıknek az utaztatást, kísérést. Gerjeni SK labdarúgó és tájfutó szakosztálya a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatán Ft-ot nyert, Fenyves Ferenc edzı közremőködésével. Az összeget a labdarúgó utánpótlás csapatainak felszerelésére és a tájfutó szakosztály mőködésére fordítják.

9 - 9 - X. évfolyam 12. szám december Bese Lajos: A labdarúgó csapat értékelése Új edzı került a csapat élére, Sok nézıt vártunk a pálya szélére. Új játékosokkal is bıvült a keret, Kiket a közönség már most is nagyon szeret. Az edzı meccseket száz százalékkal zártuk, De a bajnokságot nem úgy kezdtük, ahogy vártuk. Ez az ısz nem mindig volt csupa öröm, A nézık ujjain nem mindig maradt köröm. Ezt a fél szezont a hetedik helyen zártuk, Ennél jobb helyre a csapatot nem is vártuk. A csapat néha sok sebbıl vérzett, Még ha a nézı ebbıl mit sem érzett. A nézık azért a csapattól szépet is kaptak, Ilyenkor ık örömmel a tenyerükbe csaptak, Az ı támogatásukkal jöttek is a gólok, Most a csapatról egy kicsit bıvebben szólok: A csapat a kapus poszton elıre lépett, Mert mindkét kapus nagyon jól védett. Úgy néz ki, hogy a kapuban megoldódnak a gondok, Remélem jövıre róluk még jobbakat mondok. A védelem összeállítása állandóan forgott, Velük a vezetıedzı nagyon sokat morgott. A védelmet stabilizálni kell, amennyire csak lehet, Mert a sikerért ez a csapatrész nagyon sokat tehet. A középpályásokra nagy feladat hárult, A sikerhez az ı játékuk nagyban hozzájárult. De ha a játékhoz nem tudtak sokat hozzátenni, A pályáról akkor sikertelenül kellett lemenni. A csatárokról is vegyes benyomást lehet mondani, A gólokat nekik sokkal jobban kellene ontani. Azért lıttünk ám mi nagyon szép gólokat, Amire még a kritikus nézı is bólogat. A nézık is nagy elismerést kapnak, Mert a meccseken jó hangulatot csaptak. Szurkoltak ık otthon és vidéken, hétrıl-hétre, Nélkülük ez az eredmény nem jött volna létre. A szponzorok a csapatért nagyon sokat tettek, A csapatnak melegítıt és mezeket vettek. Köszönet érte, ezek nagyon sokszor szóltak, És mindazoknak, akik a csapat mellett voltak. Hazai mérkızések után vacsorára invitálták a csapatot, Erre a kezdeményezésre remélem nem teszünk lakatot. Itt mindenki kötetlenül elmondhatta amit akart, Ez a kis rendezvény mindig jó hangulatot takart. Az ifjúsági csapatról is szót kell ejteni, Mert ott megint egy dobogós helyet lehet sejteni. De ez még ennél is jobb eredmény lehet, Errıl csak mindeni saját maga tehet. Remélem, hogy jó hangulatban válunk el és nem haraggal, És jövıre még ráteszünk egy adaggal. Ezért a Bese Lajos versért nem kapunk pontokat, De remélem egy kicsit enyhíti a gondokat.

10 X. évfolyam 12. szám december Gerjeni lányok a welsi sportarénában Nıi Gyeplabda Duna Kupa Wels (Ausztria) ovember án rendezték az ausztriai Wels városkában azt a Duna Kupa elnevezéső gyeplabda tornát, me- N lyen a gerjeni lányok is részt vehettek az Ares HC csapat jóvoltából. A csapat Ares-Gerjen néven nevezett. A torna részleteirıl beszéltem Magó Zsuzsa testnevelıvel és a gerjeni lányokkal. - Hogyan sikerült ezen a tornán részt venni, mely a csapat elsı nemzetközi megmérettetése? - A Gerjenben megrendezett nemzetközi torna és a diákolimpiai bajnoki cím jó ajánló levél volt Pavelka Zoltán számára, hogy egy közös csapattal induljon az Ares HC Gerjennel. A részvételt ık szervezték, nekünk az odautazást kellett megoldanunk. A tornán Európa legjobb felnıtt csapatai vettek részt. - Milyen volt az utazás? Regina: Nagyon fárasztó volt az éjszakai indulás és a hosszú út, de az Alpok havas látványa kárpótolt minket. - Milyenek voltak a budapesti csapattagok? Nóra: Eleinte nehezen ismerkedtünk, de mindenki kedves volt, így hamarosan remek hangulat alakult ki közöttünk a pályán kívül. - Miért? A pályán nem volt meg az összhang? Petra: A pesti lányok Floorballoznak inkább. Így másként játszották a gyeplabdát. Valamint ık inkább a védekazı játék hívei voltak, mi pedig a támadó játéké. Az edzı is mást kért tılünk, mint amit mi itthon begyakoroltunk. P. Bettina: Én itthon a kapus poszton játszom, itt pedig a mezınyben volt rám szükség. - Milyen volt a szállás? O. Bettina: Olyan szállodában voltunk elszállásolva, két ágyas szobákban, amilyent csak a filmekben láttunk eddig. Fantasztikus volt! Este sétáltunk a kivilágított városban is. Minden nagyon szép volt! - Az eredmények? - Nem zavart bennünket nagyon. Profi, felnıtt ellenfelekkel játszottunk. Sokat tanultunk, és remek élményekkel tértünk haza. - mondták a lányok, egybehangzóan. - Sok nézı nekünk szurkolt. Jó volt gerjeninek lenni ebben az ausztriai kisvárosban. - tette hozzá Magó Zsuzsa. A gerjeni csapat eredményei: HC Maximal Wels - ARES Gerjen HC 21:0 (9:0) ARES Gerjen HC - Amatır HC 1:6 (0:3) KPH Raca - ARES Gerjen HC 7:0 (2:0) HKM Nova Dubnica - ARES Gerjen HC 17:0 (9:0) ARES Gerjen HC - WAC 0:13 (0-3) A Duna Kupa végeredménye 1. HC SW. Maximal Wels WAC HKM Nova Dubnica KPH Raca Amatır HC ARES Gerjen HC A Magyar Gyeplabda Szövetség honlápján ez olvasható: Nıi Duna Kupa A hétvégén az AHC és az Ares-Gerjen nıi teremhoki csapata az ausztriai Wels-be utazott. A magyar lányok részt vettek a Duna Kupa küzdelmeiben. Sajnos érvényesült a papírforma és a magyar csapatok az 5. és a 6. helyet szerezték meg. Kiadja: Gerjen község Önkormányzata, Felelıs kiadó: Genye Benı alpolgármester, Szerkesztı: Máté Dénes tanár, Szerkesztıség címe: Gerjen Rákóczi F. u. 25/b, Gerjeni honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Tartalomjegyzék 1. Bajnokság célja 2. Bajnokság rendezıje 3. Társadalmi versenybizottság 4. A Bajnokság rendszere, ideje, helyszíne 5.

Részletesebben

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Hit, remény, szeretet. Jézus várása. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Hit, remény, szeretet. Jézus várása. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 1. szám INGYENES 2008. január Hit, remény, szeretet December 15-én a gerjeni, 16-án a faddi katolikus templomban láthatták az érdeklıdık a gerjeni tagokkal kiegészült

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl..

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. A fegyelmi ügyek sokrétőségérıl, az évad kiemelkedı eseteirıl: - 1 fı sportvezetı,

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV (Versenybizottsági ülés)

JEGYZİKÖNYV (Versenybizottsági ülés) JEGYZİKÖNYV (Versenybizottsági ülés) Dátum: 2008. 07. 15. 16:00 Helyszín: Budapest, Magyar Sportok Háza, 207-es szoba Résztvevık: Kovács Tamás (elnök), Liska Bálint, Kovács Barna (MFSZ elnökségi tag),

Részletesebben

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 14/2014-2015 sz. Hivatalos

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület SZAKMAI BESZÁMÓLÓ SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2012 SUSI 2007 Sárospatak Kossuth utca 44. 3950 SUSI 2007 Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola

Részletesebben

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni!

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 2007.01.12. kedd és szerda éjjel 1-kor rögbi a Sport1 TV-n! 2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 01:45 Rögbi (ism.) ECR Heineken

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu

Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 11. szám INGYENES 2007. november Miniszteri látogatás Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter október 9-én ellátogatott a JKO Fémárugyár gerjeni üzemcsarnokának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008.

Gerjeni szüret 2008. Megújul a mővelıdési ház. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. Honlapunk:www.gerjen.hu XI. évfolyam 10. szám INGYENES 2008. október Gerjeni szüret 2008 A tartalomból: Önkormányzati hírek Testületi ülés Elkelt a harmadok bérlakás 2. oldal Féléves költségvetési beszámoló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása 1. A torna rendezője: A PAKSI SE Labdarúgó Szakosztálya Levelezési cím: 7030 Paks, Fehérvári u. 29. 2. A torna helye: Paksi SE Sporttelepe Paks, Fehérvári u. 29.

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Piski Utcai Sport Egyesület Kék fehér - fekete 1979 tele / 2006 január 29. (újraalakulás)

Piski Utcai Sport Egyesület Kék fehér - fekete 1979 tele / 2006 január 29. (újraalakulás) 2011/2012 Név: Szín: Alapítva: Piski Utcai Sport Egyesület Kék fehér - fekete 1979 tele / 2006 január 29. (újraalakulás) Egyesületi bejegyzés: 2011 január 18. Nyilvántartási szám: 14.209 Székhely: 1172

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

Labdarúgó Akadémia 2009.

Labdarúgó Akadémia 2009. Labdarúgó Akadémia 2009. Stratégia Filozófia Felépítés Infrastruktúra Tehetségek Kiválasztása Tehetségek Képzése Versenyeztetés Szervezés Felépítés Az ETO, ami nem csak egy ETO sport- szórakoztatóés Szabadidı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA. DE NEKÜNK, ENNÉL SOKKAL TÖBB! 2009-05-03 Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

Xll. Gerjeni Lovasnapok

Xll. Gerjeni Lovasnapok Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 6. szám INGYENES 2009. június Xll. Gerjeni Lovasnapok Gerjent idén is Domsa Dalma képviselte a versenyen. Az egyéves tapasztalat látszott hajtásán, szép, ügyes versenyzést

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

NASSFELD SÍ AKCIÓ! SZÁLLÁS + SÍBÉRLET MÁR 50 EURO/Fİ/ÉJ! AKCIÓS APARTMANOK, PANZIÓK SÍBÉRLETTEL!

NASSFELD SÍ AKCIÓ! SZÁLLÁS + SÍBÉRLET MÁR 50 EURO/Fİ/ÉJ! AKCIÓS APARTMANOK, PANZIÓK SÍBÉRLETTEL! NASSFELD SÍ AKCIÓ! SZÁLLÁS + SÍBÉRLET MÁR 50 EURO/Fİ/ÉJ! AKCIÓS APARTMANOK, PANZIÓK SÍBÉRLETTEL! Akció ideje: 2010.12.04-2010.12.18. Az árak euróban értendık /fı /csomag 3* Hotel/Panzió 4* plus Hotel SZÁLLÁS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-3/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. március 08-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

PROGRAMAJÁNLÓ (július)

PROGRAMAJÁNLÓ (július) Ejtıernyısök Szolnoki Szervezete (a Magyar Ejtıernyısök Bajtársi Szövetsége tagja) Szolnok, Táncsics M út 5-7. : 5001 Szolnok, Pf. 10. : 30/414 0327, Fax: 56 515 510; HM Fax: 43 8117 Email: ejtoernyos747@gmail.com

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl

http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl 1. oldal, összesen: 6 http://www.honvedelem.hu/cikk/0/19354/szabalyzatvetelkedo_szentes.html Vetélkedı a szabályzatok ismeretébıl Különleges rendezvénynek adott otthont csütörtökön Szentesen az MH 37.

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Lizards Floorball Team 2014. szeptember 13-14. www.trampolin.hu MEGHÍVÓ

Lizards Floorball Team 2014. szeptember 13-14. www.trampolin.hu MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A Trampolin Sportegyesület Floorball Szakosztálya és a Magyar Floorball Szakszövetség újra életre hívja a Veszprém Open Floorball Cupot. A nyílt nevezésű kettő napos kupára várjuk a hazai utánpótlás,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Elnökségi ülés)

JEGYZİKÖNYV. (Elnökségi ülés) JEGYZİKÖNYV (Elnökségi ülés) Dátum: 2007. március 31. 15 óra Résztvevık: Siklósi Evelin (MFSZ elnök), Bokor Gábor (MFSZ alelnök), Kovács Gergely (MFSZ alelnök), Kovács Barna (elnökségi tag), Strauss Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: 38. Gemenci Nagydíj rendezési joga

Határozati javaslat. Tárgy: 38. Gemenci Nagydíj rendezési joga Tárgy: 38. Gemenci Nagydíj rendezési joga Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja, hogy a 2012. évi 38. Gemenci Nagydíj szervezésével és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Elkészült a Labdarúgó NB I. teljes tavaszi menetrendje

Elkészült a Labdarúgó NB I. teljes tavaszi menetrendje 2011 január 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Give nincs Elkészült értékelve a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Give Elkészült a Labdarúgó Mérték Give Elkészült a Labdarúgó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Bemutatkozás. U-7 korosztály (2008 2010): U-9 korosztály (2006 2007): U-11 korosztály (2004 2005):

Bemutatkozás. U-7 korosztály (2008 2010): U-9 korosztály (2006 2007): U-11 korosztály (2004 2005): Wéber Tamás vagyok, a Tolna Városi Futball Club elnöke. Engedjék meg, hogy jelen kiadványunkkal bemutassuk egyesületünk utánpótlás korosztályai által elért nagyszerű eredményeket és ezáltal is minél több

Részletesebben

JNKSZ MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KÖZÉPISKOLÁS AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2006/2007.

JNKSZ MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KÖZÉPISKOLÁS AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2006/2007. JNKSZ MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KÖZÉPISKOLÁS AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2006/2007. Olyan egyesületi igazolt játékos, aki a 2006/2007-es bajnoki évben együttese színeiben már pályára lépett,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

KIVONAT. 4/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat

KIVONAT. 4/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én megtartott

Részletesebben

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283)

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283) A torna szervezője: A torna helyszíne: Tápiószecső Football Club Berki Krisztián Sportcsarnok 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Kapcsolattartó személy: Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017.

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017. CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017. 1) A verseny célja Az UEFA Grassroots programjának népszerűsítése Az ország felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók közötti kapcsolatok

Részletesebben

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 10 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben